| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Nærum
Gård nr. 104 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.07.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nærum 4
Gammelt løpenr. 352b. Siden Norges matrikkel 1889: 104/4.

Utskilt fra Nærum(3) i 1825.

Adresse i dag: Langerødv. 175, 3719 Skien.

G.br., selveier

Ole Olsen Nærum
fra Borgestad dpt. 15/1-1797 d. 13/7-1860 på Trollsåsen, s.a. enke Berthe Nilsdatter "under Borgestad" og Ole Nilsen "paa Borgestad. "
g. i Gjerpen 23/4-1823 m. Inger Maria Jacobsdatter fra Nærum(3) dpt. 22/3-1789 d. 6/9-1875 på Nærum, d.a. Jacob Olsen Nærum.
Forlovere: "Sivert Riis og Ole Jacobsen Nærum."

1. Christian Olsen f. 7/5-1823.
2. Ole Petter Olsen f. 27/12-1825. Se nedenfor.

Eier 1825.

F.f. Ole Olsen og Inger Maria Jacobsdatter Nærums Christen dpt. 22/6: Ole Nærums kone, pige Karen Solvesd. Riis, Jacob Olsen Nærum, Sivert Riis, Jacob Hansen Nærum.
F.f. Ole Olsen Nærums Ole Petter: Hans Nærums k., p. Anne Kirstine Sivertsdatter Riis, Ole Jacobsen Nærum, Sivert Hansen Riis, Nils Hansen Nærum.

Før de giftet seg var Inger Maria i tjeneste på Nærum og Ole var Jeger ("i det militære Jegerkorps") og
var i tjeneste på Borgestad. Han kan være innflyttet fra ukjent sted.
Han er ikke s.a. Ole Halvorsen og Lisken Andersdatter på Osebakken, for deres sønn Ole døde i 1804.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

352b

Næreim (!)

Ole Olsen

0 huder 2 1/10-dels skind

0 daler - 1 ort - 21 skilling

Denne familien flyttet til Trollsåsen en gang før 1845. Ole døde der i 1860.

1845: Gården var ubebodd og ble brukt av "Ole Trollsaasen".

G.br., snekker, selveier
Ole Petter Olsen Nærum
f. 27/12-1825, s.a. Ole Olsen Nærum.
g. (i Porsgrunn?) m. Mariane Gregersdatter fra Kulhusbakken på Osebakken f. 16/10-1834, d.a. Greger Halvorsen og Anne Cathrine Olsdatter.
1. Ole Gustav Pettersen f. 25/10-1861. Emigrerte til USA, g. der med Ella Nicholson. De har etterslekt der. Skrev seg for Peterson.
2. Jacob Pettersen Nærum f. 29/12-1863. Han var tapetserer med bopel Sems løkke og ble skrevet for Jacob Petter Nærum da han giftet seg i Skien krk. den 29/10-1893 med
    Thalie Thorstensen fra Skien f. 1870, d.a. møller Thorsten Olsen. Jacob P. Nærum har eget familiegravsted på Johannes kirkegård i Skien.
3. Petter Martinius Pettersen Nærum f. 23/8-1866 g.m. Gudrun Danielsen. Han falt ned i en lekter og slo seg ihjel i 1904. Har etterslekt.
4. Karl Martinius Pettersen Nærum f. 1868
i Porsgrunn g.m. Ingeborg Gurine Gundersen. Ett barn: Ingeborg Nærum.
5. Marie Katrine Nærum f. 22/7-1872
i Porsgrunn d. 16/2-1953 g.m. Isak Rosenvold (sjømann og stuer). Bodde i Skien.
    Barn 1. Signe Rosenvold f. 1899 i Skien g.m. Peder Roligheten.
    Barn 2. Paula Rosenvold f. 1900 g.m. Børre Grøsfjeld.
    Barn 3. Jacob Rosenvold f. 1904 g.m. Dagny Marie Ellefsen.
    Barn 4. Mary Rosenvold f. 1907 g.m. Olaf Eugen
Christensen.
    Barn 5. Birger Rosenvold f. 1911 g.m. Ruth Karoline Vetlesen.
Eier ca. 1860.

F.f. Ole Peter Olsens Ole Gustav på Nærum: Moderen, pige Karen Gundersdatter og Christian Olsen Nærum, Nils Olsen Bråten, Christian Hansen Riis.
F.f. Ole Peter Olsens Jacob på Nærum: Foreldrene, pige Karen Gundersdatter, Nils Jacobsen Myren, Christian Olsen Nærum.
F.f. Ole Peter Olsens Peder Martinius på Nærum: Foreldrene, pige Karen Gundersdatter og Christian Olsen Nærum, Ole Andreas Gregersen i Porsgrund.

”Petter Olsen Nærum” var her i 1865 med sin familie og sin gamle mor, Inger Maria Jacobsdatter(78).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

352b

Nærum

Ole Olsen

0 - 1 - 8

Denne familien flyttet til Skien rundt den 18/11-1875.
Ole P. Olsen Nærum var fadder i 1864 for Nils Jacobsen Myrens og Karen Olsdatters barn, Olaf Versvig.

Eier fra 1876: Ole Johan Isaksen Nærum. Se Nærum(3).

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

104

4

352b

Nærum

Nærum

Ole Johan Isaksen

0 - 1 - 21

0 mark 69 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

104

4

Nærum

Nærum

Ole Johan Isaksen

0 mark 69 øre

G.br., journalist, selveier
Isak Nærum
fra Nærum(3) f. 20/1-1877 d. 30/11-1944, s.a. lærer Ole Johan Isaksen Nærum.
Eier 1936.

Ugift. Isak bodde her sammen med sin søster Anna Sofie.
Han var journalist i ”Fylkesavisa” i Skien.

G.br., agronom, selveier
Magnus Nærum
fra Nærum(3) f. 7/4-1885 d. 14/7-1963, s.a. lærer Ole Johan Isaksen Nærum.
g. i Borgestad krk. 20/3-1911 m. Asta Marie Christensen fra Klepp(1) f. 21/9-1890 d. 10/9-1959, d.a. Herman Zacharias Christensen.
Forlovere: "Olav Christensen og Peder Nærum."
1. Olav Nærum f. 28/8-1911. Overtok bruket.
2. Harald Nærum f. 1/3-1913 g.m. enke Tone Minnesjord. Se Løberg(31) ”Landheim”.
3. Sverre Nærum f. 12/6-1915 d. 22/5-1975 g.m. Valborg Finneid f. 2/8-1918 d. 10/3-1998. Bosatt på og forpakter av Skjelbred i Solum. Gravlagt på Gjerpen.
    Barn 1. Kjell Nærum f. 27/4-1941 (Druknet 10/8-1969 under et redningsforsøk i Glomma.) g.m. Svanhild Ekeberg f. 1945. Bosatt i Skien.
    Barn 2. Anne Marit Nærum f. 1948 g.m. Sigfred Steinhaug f. 1945. Bosatt i Melum i Skien.

4. Erling Nærum f. 25/11-1917 d. 11/8-1989 g.m. Margit Rørvik f. 9/9-1915
d. 13/8-2010. Bosatt i Sand i Ryfylke, Rogaland.
5. Alf Nærum f. 4/9-1920 d. 3/6-1976 g.m. Anne f. 25/3-1927 d. 7/3-1970. Bodde i Liane i Hovenga. Gravlagt på Ø. Porsgrunn gravsted.
6. Birgit Helene Nærum f. 9/7-1923 d. 10/7-2013. Bodde i Buerv. 10 B. Ugift.
Eier 1948.

Magnus kjøpte i 1917 Bekkevold(3). De bodde trolig der til 1925.
Han kjøpte farsgården, Nærum(3), av dødsboet etter broren Isak i 1948.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

104

4

Nærum

Magnus Nærum 

0 mark 69 øre

104 5 ditto ditto 2 mark 28 øre
104 6 ditto ditto 1 mark 13 øre
70 27 Meen - Igletjernskarvene S. og Ø. ditto 0 mark 12 øre

G.br., selveier
Olav Nærum
herfra f. 28/8-1911 d. 18/4-2006.
g.m. Liv Hansdatter Kaasa fra Drangedal f. 25/12-1918 d. 11/2-1996.
1. Anlaug Nærum f. 1948 g.m. Jan-Erik Haraldsen. Overtok gården.
Eier 1955.


Nærum bnr 4, 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
Litt av huset til Sverre Skilbred kan sees på høyre side.

Denne gården har vært drevet sammen med Nærum(5) siden 1876.

Fra Grunnboka: "Andel av Langerødvegen 175 (Gnr 104, bnr 4) er overdradd fra til Anlaug Haraldsen (08.11.1983). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 70, Bnr 24. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 104, bnr 5. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 104, bnr 6."

Selveier
Anlaug Haraldsen (Nærum) herfra f. 1948.
g.m. Jan-Erik Haraldsen f. 1946.
1. Tore Nærum Haraldsen f. 1971.
Eier 1983.


Kart fra Skog og landskap 2013.

(C) Gard Strøm.