| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.05.2013Kart fra Skog og Landskap 2014.

 

Løberg 31 - Landheim
112/31 “Landheim“. Utskilt fra Løberg(2) "Hofgaard" i 1900.

Adresse i dag: Løbergv. 186, 3719 Skien.


Løberg bnr 31 "Landheim". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Lars Eriksen og medeiere til Peder Pedersen for kr. 10.000.-, dat. 8., tinglyst 9. juni 1900".


G.br., selveier

Peder Pedersen Løberg
(Peder Løberg) fra Follaug(9) f. 24/6-1872 på Afsøla i Siljan d. 1953, s.a. Peder Gundersen Follaug (Afsøla).
g. hvor? ca. 1901 m. Andrea Laurense Hansen fra Knardalstrand i Solum f. 7/8-1881, d.a. fisker Lauritz Hansen og Maren Kristine Amundsdatter.

1. Marna Petrea Løberg f. 7/11-1902.
2. Harald Andreas Løberg f. 11/7-1906.
3. Alma Ellevine Løberg f. 7/4-1908.
Br. 1900.

Peder Løberg var bror til Gunnar Follaug, Aslak Ballestad og Ole Ballestad.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

31

Løberg

Landheim

Peder Pedersen

3 mark 82 øre

Se folketellingen 1910.

"Skjøte fra Peder P. Løberg til Gunhild H. Minnesjord for kr. 29.500, hvorav for besetning, avling og gårdsredskaper for kr. 3.500,
dat. 22. september, tingl. 15. okt. 1913."

Eier, enke
Gunhild H. Minnesjord
f. 1853 d. 21/6-1930.
1. Ingeborg G. Minnesjord f. 6/3-1889 i Flatdal, Seljord g.m. Auer Minnesjord. Se Bratsberg(53).
2. Kittil Minnesjord f. 1/8-1891 i Flatdal, Seljord. Overtok gården.
3. Halvor Minnesjord f. 8/2-1894 i Flatdal, Seljord. Se Bratsberg(21).
4. Gunhild G. Minnesjord f. 5/11-1896 i Flatdal, Seljord g.m. Olav Haukevik. Bodde i Håvundv. 124 på Frogner.
Br. 1913.

Fortalt av Jon Olav StrandKolkjen under Follaug.
Gunhild H. Minnesjord var enke etter Gunleik Kjetilson Dale fra Seljord. Hun solgte Minnesjord i Flatdal
og kjøpte denne gården i 1913. Hun gikk på sine ben med barna og buskapen fra Seljord til Gjerpen i 1913.


Fra Tinglysingsprotokollen.
Hjemmelsovergang til Ingeborg Minnesjord f. 6/3-1889, Ketil Minnesjord f. 1/8-1891, Halvor Minnesjord f. 8/2-1894 og
Gunhild Haukvik f. Minnesjord f. nov. 1896, som eneste myndige og selvskiftende arvinger efter den under 21/6-1930 avdøde
Gunhild Minnesjord
. Eiendommens verdi kr. 18.000, dat. 3/4-1843.”

Skjøte fra forannevnte hjemmelsinnehavere til medarving Ketil Minnesjord f. 1/8-1891 for kr. 22.000.- hvorav for løsøre kr. 4000.-,
dat. 25/3-1943, tingl. 9/4-1843.”

G.br., selveier
Kitttil Minnesjord
herfra f. 1/8-1891 i Flatdal, Seljord d. februar 1945.
g.m. Tone Kringsjå fra Sauherad f. 28/11-1914.
1. Gunleik Nærum f. 1940. Se Løbergv. 181.
2. Kåre Nærum f. 1942. Bosatt i Sneltvedtstien 15.
Br. 1943.

Barna her heter Nærum pga at enka Tone Minnesjord f. Kringsjå ble g2g med Harald Nærum. Se nedenfor.

G.br., selveier
Harald Nærum
fra Nærum(4) f. 1/3-1913 d. 16/10-1984, s.a. Magnus Nærum
g.m. enke Tone Minnesjord f. Kringsjå f. 28/11-1914 d. 29/4-2013.
Br. 1949. 

Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Takk til Jon Olav Strand for opplysninger her.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

31

Løberg - Landheim

Fru Tone Minnesjord 

3 mark 82 øre


G.br., selveier

Nina Kristin Nærum fra Løbergv. 181 f. 1963, d.a. Gunleik Nærum.
g.m. Willy Eikrem f. 1961.
1. Linn Nærum f. 1988.
2. Cecilie Nærum f. 1991.
Br. 1982.

Willy og Nina fikk i 1996 tilskudd for bygging av fjøs for ammekyr. Planen var å ha omkring 60 storfe på gården med
tanke på ren kjøttproduksjon (kilde: Telemarksavisa - TA).

Ekteskapet ble oppløst. Willy kjøpte Hvala nedre i Valebø og fortsatte med kjøttproduksjon der. Han kjører
også dyretransport.

Denne gården er Ninas odelsgård.

(C) Gard Strøm.