ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  22.11.2023
 Sneltvedt bnr 4 i midten. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
 


Sneltvedt 4 - Sneltvedt søndre
Gammelt løpenr. 400b. Siden Norges matrikkel 1886: 115/4.

Anders Olsen på Sneltvedt(1) kjøpte løpenr. 399 og 400 av Løvenskiold-Fossum i 1873.
Disse eiendommene ble til bnr 1, 2, 3 og 4. Han ble selv boende på bnr 1, beholt bnr 3
til sønnen Ole Andersen og solgte de to andre gårdene.

Adresse i dag: Sneltvedlia 24, 3719 Skien.

Brukere og eiere av denne eiendommen som var jord fram til den ble bebygd i 1909:
Lars Eriksen Røe i Skien kjøpte denne gårdparten av Anders Olsen i 1874.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

400b

Sneltvedt søndre

Lars E. Røe i Skien

0 daler - 4 ort - 10 skilling

Eiendommen ble samme år (1874) solgt til Lars Larsen Leppen. Den tilhørte dermed gården Leppen helt til 1906.
Den ble da kjøpt opp av Johan Nilsen Berg som 3 år senere solgte den til Martin Andersen.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

4

400b

Sneltvet

søndre

Lars Larsen (Leppen)

1 - 1 - 17

2 mark 28 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

4

Sneltvet

Sneltvet søndre

Lars Larsen (Leppen)

2 mark 28 øre

Bnr 33 "Nordbø" ("Aarrestad") ble utskilt herfra i 1906.

Det var Martin Andersen som bygde husene her fra han kjøpte eiendommen i 1909.

Sliperiarb. (1896), smørfabrikkarb. (1899), bonde, selveier
Martin Severin Andersen
fra Kornsjø i Sverige f. 1864 d. 1/8-1932 på Sneltvedt, s.a. Olaus Andersson.
g.m. Karen Petrea Pedersen fra Sandar i Vestfold f. 15/10-1859 på Haugen i Sandar d. i januar 1934 på Sneltvedt, d.a. pige Anne Helene Olsdatter Haugen og uk. og tjener på Hjertnes, Tobias Pedersen.
1. Karl Arthur Andersen* f. 5/10-1884 på Haugen i Sandar d. 9/8-1964 g.m. Bertha Marie Fink f. 27/2-1884 d. 5/11-1952. Snekkerformann. Bodde i Tomtegata 70, Skien.
    Begge er gravlagt på Johannes kirkegård, Skien.
2. Osvald Melangton Andersen f. 11/1-1890 i Sandvigen, Skien (i KB skrevet for Osvald Melanchton") d. 30/9-1964 g.m. Agnes O. Nygard f. 7/6-1905 d. 14/1-1980. Bodde i Skien.
    Familiegravsted på Nordre gravlund i Skien.
3. Sigfried Uranius Andersen f. 30/8-1891 på Kleiva i Skien (i KB skrevet for "Sigfrid Oranius") d. 1977 g.m. Olga Olsen Hoff f. 1896 d. 17/11-1945. Begge gravlagt på Bragernes i
    Drammen. Sigried ble tildelt medalje for lang og tro tjeneste ved National Industri i Drammen lørdag 21. juni 1952. Han begynte i arbeide der i 1919 og stiftet fagforeninga der året
    etter.
4. Klaudine Marense Andersen f. 30/5-1895 på Kleiva i Skien (i KB skrevet for "Klaudine Marence") d. 1929.
5. Ebba Kristofa Andersen f. 14/7-1896 på Kleiva i Skien d. februar 1920 på Sneltvedt.
6. James Alex Andersen f. 20/7-1898 på Bratsbergkleven i Skien d. 8/4-1976 g.m. Kirsten Marie Hansen f. 1/4-1898 d. 16/2-1981. Bodde i Borgeskogen. Gravlagt på Borgestad.
7. Juel Ottmar Andersen f. 20/12-1899 på Kleiva i Skien (i KB skrevet for "Jul Otmar"). Overtok gården.
8. Nini Alvilde Andersen f. 1/4-1902 på Kleiva i Skien (i KB skrevet for "Ninni Alvilde") d. 1932 g. 10/10-1925 m. kontorist ved Skien ligningskontor, (Halvdan) Conrad Klemetsen fra Kragerø f. 27/11-1897 d. 25/11-1985. Begge gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
Br. 1909.

*Barnedåp i Sandar kirke: ”Karl Arthur. Ugift Kvinde Karen Petrea Pedersdatter opholdt sig i Sandefjord til Vaaren d.a. (dette anno) og
kom hid fra Laurvig i Septembr. Som Barnefader er opgivet gift mand Anders Martin Larsen af Sandefjord (f. 1855), nu i Kristiansand.
Barnet fød paa Haugen.”

Karl Arthur var født i Sandar før ekteskapet med Martin Andersen. Han vokste opp i denne familien som en naturlig
storebror. Hans biologiske far var skredder Andreas Martin Larsen.


Familien Martin Andersen. I midten foreldrene Karen og Martin Andersen. Fra venstre: Ebba, Sigfried, James Alex, Nini Alvilde, Karl Arthur,
Osvald Melangton, Juel og Klaudine.

Under folketellingen for Skien 1900 bodde denne familien på 9 i et hus i Bratsberggata på Kleiva i Skien. De bodde
i en del av første etasje i huset. Leiligheten besto av 2 rom med kjøkken. Martin var da dagarbeider ved smørfabrikken
”Kjernen” i Skien. Samtidig gikk han i møbelsnekkerlære.

G.br., snekkermester, selveier
Juel Otmar Andersen
herfra f. 20/12-1899 i Skien d. 6/5-1965.
g. i Gjerpen 14/5-1921 m. Tjodvor Jensen fra Bøle f. 18/3-1899 d. 26/2-1983, d.a. "bruksmester" Engebret Jensen. Se Familie 16a - Bøle 1900.
1. Karin Helene Benedicte Andersen f. 6/8-1921 d. 12/8-1977 g.m. rørlegger John Løberg f. 25/2-1914 d. 10/10-1998. Bodde i Sneltvedtv. 278.
2. Ellen Elisabeth Andersen ”Lisbet” f. 15/2-1925 d. 6/3-1995 g.m. ligningssekretær Torstein Løberg f. 5/2-1923 d. 22/4-2008. Bodde i Sneltvedtstien 11.
3. Berit Andersen f. 4/2-1936 d. 31/5-2003 g.m. Karl Doksrød ”Kalle” fra Doksrød f. 26/1-1934 d. 23/9-2015. Bodde på Mauråsen på Herøya.
Eier 1931.

Juel Andersen arbeidet en tid på brorens listehøvleri på Follaug.

Slik beskrev han gårdens grenser på 1950-tallet:
”Syd Jacob Kløverød, vest Lerkup, nord Per Sneltvedt, øst John Sneltvedt.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

4

Sneltvedt søndre

Juel Otmar Andersen

0 mark 74 øre

Karin Løberg og Ellen Elisabeth Løberg f. Andersen ble eiere av gården i 1969.

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtlia 24 (Gnr 115, bnr 4) er overdradd til Ellen Elisabeth Løberg (21.04.1971)."

Ellen Elisabeth Andersen (gift Løberg) herfra f. 15/2-1925 d. 6/3-1995.
g.m. ligningssekretær Torstein Løberg fra Skien f. 5/2-1923 på Høgli øvre i Gjerpen d. 22/4-2008, s.a. politikonstabel Hans Larsen Løberg.
1. Steinar Løberg.
2. Tore Løberg.
3. Dag Løberg.
Eier 1971.

Denne familien bodde i Sneltvedtstien 11.

Fru Ellen Elisabeth Løberg kjøpte en jordteig fra nabogården Sneltvedt(7) i 1971. Jordteigen (115/118) har navnet
"Myra" og er på 17, 2 dekar.

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtlia 24 (Gnr 115, bnr 4) er overdradd til Steinar Løberg, Tore Løberg og Dag Løberg (28.05.1974). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 115, bnr 118."
Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtlia 24 (Gnr 115, bnr 4) er overdradd for kr 1.125.000 fra Steinar Løberg og Dag Løberg til Tore Løberg (14.10.2008). Overdragelsen omfatter også Gnr 115, bnr 118."


Grenlandskart.no - 2019.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no