| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.11.2023.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt 1 - Sneltvedt søndre
Gammelt løpenr. 399. Siden Norges matrikkel 1889: 115/1.


Sneltvedt bnr 1 med det gamle våningshuset til venstre. Foto: Gard Strøm 25/4-2013.
 

Adresse i dag: Sneltvedtv. 340, 3719 Skien.

G.br., leilending
Isak Hansen
fra Strømdal dpt. 17/5-1733 bg. 15/5-1813. ”Isak Hansen Sneltved 80 aar.”, s.a. Hans Clausen Strømdal.
g. 24/9-1761 m. Sara Larsdatter fra Sem øvre dpt. 16/1-1729 bg. 24/7-1811. ”Isak Sneltveds kone Sara Larsdtr. 82 1/2 aar.”, d.a. Lars Andersen Sem.
1. Anne Margrethe dpt. 25/4-1762 bg. 20/5-1762. ”Isak Sneltvets d. Anne Margrethe 4 uger.”
Br. 1762.

F.f. Isak Sneltvets pb. Anne Margrethe: Ouen Rasmusens kone, Maria Hansdatter, Erik Larsen, Jon Sørbøe, Anders Hansen.

Tjenestefolk i 1801: Christen Engebretsen (17), Else Nilsdatter (20), Maren Jacobsdatter (18).
Det ser ikke ut til at Isak og Sara fikk flere barn enn denne jenta som døde etter 4 uker.

G.br., leilending
Svend Olsen
fra Øverbø i Siljan dpt. 17/8-1771 i Siljan d. 19/4-1852 under Lund, s.a. Ole Jacobsen Øverbøe og Marthe Svendsdatter Austad.
g. i Siljan 19/9-1802 m. Ingeborg Nilsdatter fra Vanebu i Siljan dpt. 17/5-1778 i Siljan d. 13/9-1844 under  Tufte, d.a. Nils Sondresen og Inger Jensdatter.
Br. 1805.

Svend Olsen bodde her med sin familie fra 1805 - 1818. De flyttet deretter til Oredalen under Sneltvedt.

G.br., leilending
Ole Einersen Sneltvedt
”Sandsværingen” fra Lauar (Løver) i Sandsvær dpt. 26/1-1772 i Hedenstad krk. d. 16/2-1844 på Sneltvedt, s.a. Einer Løver.
g. i Solum 19/7-1799 m. enke Sara Reiersdatter fra Findal i Solum dpt. 2/2-1770 i Solum d. 9/12-1848 på Sneltvedt, d.a. Reier Andersen Findal. Se ramme nedenfor.
Fra vielsen: ”Ole Enersen af Scheen, Ungkarl og Sara Rejersdatter, enke. Cautionister (Forlovere): Jest Halvorsen, Johannes Næs.”
1. Berthe Maria Olsdatter dpt. 24/8-1800 i Skien kirke g.m. Christen Mikkelsen. Se Doksrød(7).
2. Einer Olsen dpt. 6/10-1805. Bodde her med sin familie i 1835. Se Sneltvedt(13) ”Gården”.
3. Anders Olsen f. 2/11-1809. Overtok denne gården.
4. Karen Olsdatter f. 25/4-1812 g1g med Anund Halvorsen. Se Familie 5 - Frogner 1845.
Br. 1818.

F.f. Ole Enersens datter Birthe Maria (i Scheen): Kisten Maria Jensd., Guri Olsd., Erich Falgeim(?), Ole Johannesen, Jens Nielsen Steensaasen. 
F.f. Ole Ejnerssøns db. Ejner u/N.Løberg: Gunder Larssøns k., Marthe Olesdtr., Thomas Jenssøn, Lars Kittilssøn, Jens Halvorssøn.
F.f. Ole Ejnerssøns db. Anders u/N.Løberg: Maren Jacobsdtr., Kirsten Thomæsdatter, Jens og Kittil Olessøn, Gunder Thomæsøn.
F.f. Ole Ejnerssøns pb. Karen u/N.Løberg: Gunder Løbergs k., Ingebor Jonsdatter, Sondre Nirissøn, Thomas Jenssøn, Jens Olessøn Løberg.

Denne familien bodde tidligere på en plass under N. Løberg. Før det igjen bodde familien i Snipetorpgata i Skien.

Tjenestefolk her i 1835: Ole Torkildsen (21), Marie Jørgensdatter (15) og Anne Torkildsdatter (12).

Sara Reiersdatter var enke etter Anders Nilsen Hegna f. ca. 1763 bg. 21/12-1798 i Solum. De ble gift i Solum 25/8-1791.
Barn 1. Reier Andersen dpt. 18/8-1792 i Solum. Bodde på Brekkejordet i 1835. Se Familie 51 - Kleiva 1845.
Barn 2. Nils Andersen dpt. 29/10-1794 i Solum.
Barn 3. Inger Maria Andersdatter dpt. 3/12-1796 i Solum g1g m. Halvor Paulsen på Doksrød(1) g2g m. Nils Davidsen på N. Sem.

F.f. Et drengebarn Reÿer. Forældre: Anders Nilsen Hegna og Sara Reÿersdatter: Ingebør Reÿersd. Findahl, Marte Nilsd., Elling Olsen Ødegaard, Gjest Halvorsen, Anders Findahl.
F.f. Et db. Niels, Forældre: Anders Nielsen Hegna og Sara Rejersd: Gredte Nielsd., Kari Reÿersd., Anders Findahl, Peder Rodtvedt, Mads Hiermundsen, Abraham Nilsen.”
F.f. Et Pigebarn Inger Maria, Forældre: Anders Nielss. Hegna og Sara Rejersdatter: Kistine Nielsd., Ragne Jonsd., Ole Tollefs., Elling Ødegaard, Ole Vrolsen, Tosten Jacobsen fra Scheen.

 
  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

399

Snelthveit søndre

Ole Einersen

2 huder

4 daler - 1 ort - 5 skilling


G.br., leilending

Anders Olsen Sneltvedt
herfra f. 2/11-1809 d. 13/7-1893.
g. 17/9-1835 m. Johanne Halvorsdatter fra Frogner f. 14/3-1814 d. 23/10-1895, d.a. Halvor Thorsen. Se Familie 4a - Frogner 1835.
Forlovere: "Christen Andersen Steensaas, Rejer Andersen Brækkejordet."
1. Ole Andersen f. 9/3-1836 på N. Brekkejordet. Se Sneltvedt(3).
2. Kirsten f. 30/8-1838 på Sneltvedt.
3. Halvor Andersen f. 19/2-1841. Emigrerte alene til Amerika som ungkar våren 1861. Se Presteattest april 1861.
4. Lars Andersen f. 22/8-1843.
5. Kirsten Andersdatter f. 2/11-1845 g.m. Christian Pedersen Holm. Se M. Holm.
6. Andreas Andersen f. 7/4-1848.
7. Johan Andersen f. 27/1-1851.
8. Maria Anne Andersdatter f. 11/1-1854 g.m. Jens Pedersen Løberg. Se Løberg(7).
9. Karl Andersen f. 23/6-1858. Se Bugodt under Sneltvedt.
Br. 1835.

Anders sin mor, enka Sara Reiersdatter (75), bodde her med førerådskontrakt i 1845.
Tjenestefolk i 1845: Isak Isaksen (20), Karina Nielsdatter (20) og Maria Larsdatter (13).

Anders Sneltvedt kjøpte i 1873 løpenr. 400 som han delte opp i 2 gårder.
Se Sneltvedt(3) og Sneltved(4).

Peder Jonsen Løberg kjøpte denne gården i 1873. Se Løberg(7).
Han skilte i 1873 ut gården Sneltvedt(2) herfra.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

399a

Sneltvedt søndre

Peder Johnsen

1 daler 0 ort - 22 skilling


John Pedersen Løberg
overtok denne eiendommen etter sin fars død i 1884, men solgte
den allerede to år senere til
Karl Isaksen.

Gården var ubebodd i 1875 og 1891. Det kan ikke sees at
John Pedersen Løberg
har bodd på denne gården. Han bodde i Nedre Elvegate på Follestad.

Vognmann, g.br., selveier
Carl Isaksen Sneltvedt
fra Bratsbergkleiva f. 29/7-1847 d. 9/1-1927, s.a. Isak Sørensen. Se Familie 77 - Kleiva 1845.
g. 13/11-1879 m. Gunhild Dorthea Pedersdatter fra Bratsberberg(31) "Skauen" f. 26/11-1849 d. 16/3-1946, d.a. Peder Christensen Skauen.

1. Karoline Marie Isaksen f. 11/12-1880 på Kleiva i Skien g.m. NN Løberg.
2. Ida Bertha f. 5/4-1884 på Kleiva d. 19/9-1889. Hun døde av skarlagensfeber.
3. Petra Mathilde Isaksen f. 11/10-1886 på Kleiva g.m. NN Fenly(?).
4. Isak Berteus Isaksen f. 23/9-1889 i Skien. Overtok gården i 1909.
Br. 1886.

Denne familien bodde tidligere på Bratsbergkleiva, hvor Carl Isaksen drev som vognmann.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

1

399a

Sneltvet

Sneltvet søndre

Karl Isaksen

2 - 0 - 15

3 mark 05 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

1

Sneltvet

Sneltvet søndre

Karl Isaksen

3 mark 05 øre

 

Kilde: Varden 19. januar 1927.
Gardbruker Carl Isaksen Sneltvedt In memoriam.
Så er også dette liv avsluttet. En kjæmpe har gåt bort. Det var ikke bare hans person som vidnet om kjæmpen, men også det arbeide han har nedlagt på den eiendom han kjøpte for vel 40 år siden og hvor han fra grunnen av bygde hjem for sig og sine. Det store arbeidet der krevet mange store kjempetak, gik med liv og lyst og glæde. Huser reistes, jorden blev ryddet og grøftet og avlingen kjørtes i hus, større og større år for år. Besætningen vokste jevnt og sikkert og efter hans kyndige utvalg blev den bedre og verdifuldere efter hvert, og at han fik premie for sine dyr og sit gårdsbruk er en selvfølge.
Efterkommere av hans besætning står nu som en av de beste i Fylket. Han hadde en levende interesse for sit arbeide og var en utpreget dyreven der med omhu og kjærlighet stelte sine dyr.
Det var ikke bare sit fjøs og sine kuer han ofret sig for, det kan nok være at hestene allikevel var kjærere for ham, for hester hadde han stelt og kjørt fra sin tidlige ungdom og for dem hadde han en usvekket interesse hele sit liv. Viste det sig på hans kuer hva slags husbond de hadde, så viste det seg ikke mindre på hans hester. De var alltid i den beste stand, blanke og trivelige og gik som de var stolte over sin herre der hadde tømmerne i sin hånd. Vogner og seleredskap måtte alltid være i beste orden.
Om han for en del år siden overlot sin gård til yngre krefter, så var han alltid like interessert for alt som tilhørte gårdens drift. Han hadde nok den erfaring at "morgenstund har gull i munn". Alltid var han tidlig oppe og da var det om å gjøre at komme til stalden for at fore hestene, og skulde melken eller noe annet kjøres, så var det han som skulde gjøre det, for kjøre måtte han.
Han tok ikke noe direkte del i politik, men var levende interessert for landet og kommunalt styre og stel. Avisen måtte nøie gjennem-leses og forøvrig interesserte han sig for al god literatur.
Større interesse hadde han for at studere naturens store bok, hvor han selv kunde være med og tilføie noen små avsnit og det gjorde han til stor fordel for sig selv og andre til efterfølgelse.
Kjendt var han for sit gårdsbruk vidt om i fylket, også utenfor dets grenser. Støtt og sikkert kjørte han plogen og godt måtte det harves og de planter der vokste op av de frøkorn, som drystes ut av Carl Isaksens hånd, skulde ikke mangle næring, og fordi planterne blev rikelig foret kunne også dyrene bli det samme.
Himmelen gav regn og sol og den beleilige tid forstod han å benytte. Efter ukens arbeide tok han altid en tur utover jordene om søndags eftermiddag for at se det grodde, og grodde gjorde det.
Om søndags formiddag kjørte han gjerne til kirken, hvis det ikke gik ut over den hvile hestene trang efter ukens arbeide. Det er nok ikke mange i Skien og omegn som ikke kjenner det ansigt som står over disse linjer. Han var en personlighet med en bestemt karakter, en som viste hva han ville og ville det beste. Stille og bramfri gik han blandt os. Han var en beskeden og tilbaketrukket natur, men hans person var av den type man uvilkårlig måtte se opp til og i ærbødighet løftet man på hatten, hvor Carl Isaksen kjørte frem.
Han fik en lang arbeidsdag. Like til få dage før sin død var han i virksomhet. Det var hans sørste glæde at delta i hjemmets arbeide og når han efter dagens virke hadde sat inn og stelt sine heste godt, gik han selv inn og satte sig i lenestolen og da måtte pus være med barna på bestefars fang.
Nu er han borte, men minnet vil lenge vare og dype er de spor han har sat. Savnet blir liksom mere følsomt når man går, så å si like fra virksomheten i døden.
Da han så at hans arbeidsdag var endt og hans livssol begynte å gå ned, holdt han nadverd og gik inn til fred.
Velsignet være hans minne!
Nabo.

 

Kilde: Varden 18/3-1946.


Innsendt av Hans Aas 27/1-2015.
Trykkfeil i avisa: De giftet seg ikke i 1897, men i 1879. G. Strøm.


G.br., selveier

Isak Bertheus Isaksen
herfra f. 23/9-1889 på Kleiva d. 22/10-1960, s.a. Carl Isaksen.
g. 18/12-1915 m. Laura Mathilde Løberg (Høgseth) fra Løberg(29) "Høgset" f. 1/9-1896 d. 19/1-1980, d.a. Lars Olsen Høgseth.
1. Karl Isaksen f. 3/3-1916 på S. Sneltvedt g.m. Åse NN. Bodde i Porsgrunn. Barn: Lærer Karl Magne Isaksen.
2. Gunvor Marie Isaksen f. 7/1-1918 g.m. Anders Eriksen Ballestad. Se Ballestad(45).
3. Ingrid B. Isaksen f. 21/12-1919 g.m. Johannes Sneltvedt fra Sneltvedt(2). Se Rising Terrasse 24 under Rising.
4. Lars Løberg Isaksen f. 1930. Overtok gården.
5. Anna Dorthea Isaksen f. 1931 g.m. Arne Haugseter f. 2/1-1927. Bosatt i hus under Grønnerød(3).
Br. 1909.

Isak hadde en sønn til: Øyvind Høgseth f. 6/3-1916 i Oslo. Se Løberg(63) "Solli".
Mora var Hanna Løberg (Høgseth) - Laura Mathildes søster.

Isak B. Isaksen satt i Gjerpen kommunestyre i mange år. Han var også en tid varaordfører.
Han hadde dessuten flere verv i bøndenes næringsorganisasjoner.

Isak og Laura Isaksen var oldeforeldrene til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Porsgrunn (2014).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

1

Sneltvedt søndre

Isak Isaksen

3 mark 5 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 340 (Gnr 115, bnr 1) er overdradd fra til Lars Løberg Isaksen (20.01.1964). Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 112, bnr 40. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, Bnr 16."


S. Sneltvedt(1) "Isaksen" (denne gården) til høyre, Sneltvedt(2) til venstre 17.mai 1961.
Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

G.br., kontormedarbeider
Lars Løberg Isaksen
f. 14/3-1930 d. 23/10-2015.
g.m. Helga Marion ”Vesla” Andersen fra Rising f. 1/6-1927 d. 25/9-2003, d.a. murer Hans Walter Andersen.
Br. 1964.

Ingen barn.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.