| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 10 - Søli nedre - Søliplassene
Gammelt løpenr. 306c. Siden Norges matrikkel 1889: 82/10.
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/10.

Utskilt fra løpenr. 306 ”Søliplassene” i 1853.

Eid av Løvenskiold-Fossum fram til salget i 1853.

Adresse i dag: Liane 67, 3914 Porsgrunn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

306

Sølen-pladsene

Jacob Johnsens enke

-

0 daler 2 ort - 12 skilling

   Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

306a

Sølen nedre (Plads)

Edvard Tidemansen

0 daler - 1 ort - 4 skilling

306b Sølen nedre (Plads) Abraham Jacobsen 0 daler - 2 ort - 17 skilling
306c Sølen nedre (Plads) Anders Nilsen 0 daler - 1 ort - 19 skilling

Nils Lorentzen var eier her fra 1853. Trolig en investor. Han kjøpte denne
eiendommen av stadtholder Løvenskiold i 1853 og solgte den igjen etter 6 år.

G.br., maler, tomtearb., matros, selveier
Helius Larsen
fra Rønningen u. Bjørntvedt i Eidanger f. 15/3-1857, s.a. Lars Eriksen fra Eidanger og Mette Oline Thomasdatter fra Porsgrunn.
g. 18/12-1877 m. Kirsten Andersdatter herfra f. 15/5-1855, d.a. Anders Nilsen Søli.
Br. 1887. Se Familie 5 - Søli 1900.

Helius  Larsen fikk skjøte på denne eiendommen for kr. 1210.- av sin svigerinne
Anna Caroline Andersdatter og medarvinger i 1887.
Han bodde her i 1891 med sin kone og de 3 barna Andreas f. 1881, Herman f. 1885
og Halvdan f. 1888.

Helius  skilte ut br. nr. 12 i 1887 og br. nr. 23 i 1893 og solgte det til maler Lars Hansen for kr. 1000.-.
Han solgte det som var igjen av dette bruket til ham i 1898 for kr. 2200.-.  Selv kjøpte han huset rett
ovenfor Borge skole og bodde der i mange år. Han bygde senere det store hvite murhuset ved
Hammerkrysset i Borgeskogen.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

10

306c

Sølen

Sølen nedre

Helius Larsen

0 - 0 - 17

0 mark 66 øre

G.br., malermester, selveier
Lars Hansen
f. 2/1-1860 d. 31/5-1909, s.a. Hans Tollefsen.
g. 4/1-1883 m. Ellen Karine Johannesdatter fra Sikane i Siljan f. 1850/60, d.a. Johannes Nilsen Sikane og Anne Helvik Solverød.
Forlovere: Ole J. Borge og Isak M. Sande.
1. Anna f. 26/5-1883  d. 25/4-1885.
2. Anna Hansen f. 13/9-1885. Bodde i Liane 61, utskilt hustomt herfra.
3. Hans Hansen f. 2/1-1888 d. 25/10-1918 av lungebetennelse. Han var maler av yrke. Ugift.
4. Gustav Hansen 1/11-1890. Overtok gården.
5. Josefine Hansen f. 8/4-1895 g.m. NN Øverland.
6. Inga Hansen f. 27/4-1897 g.m. NN Hov.
7. Johan Hansen f. 22/11-1899 g. 19/10-1921 m. Anna Mathilde Hansen f. 19/10-1893, d.a. tømmermester Andreas Hansen.
    Anna var butikkdame på Borgeskogen da hun giftet seg og Johan var handelsbetjent på Ås.
8. Elise Hansen f. 5/8-1903 d. 4/9-2003. Bodde i Liane 63, utskilt hustomt herfra. Ugift.
Br. 1898.

F.f. Lars Hansens sønn Gustav: Moderen, Marie Eriksdatter Sanni, Ole Torgersen Borge, arb. Helius Larsen Søli, Kåre Iversen Sanni.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

10

Sølen (Søli)

Sølen nedre

Lars Hansen

0 mark 30 øre

Denne familien bodde i 1910 i et hus under Søli (82/23).
Se folketellingen 1910.

Lars Hansens mor, enka Gunhild Larsdatter fra Sanni(6) f. 1832 d. 21/5-1912, er oppført på
Søli(9) i 1875, med sine to barn og ernerte seg ved dagarbeide.
Hun var enke etter Hans Tollefsen  fra en plass u. Lid f. 28/12-1829 d. 30/7-1863, 34 år gml.
Han var s.a. Tollef Larsen u. Lid.

Dette bruket lå på det opprinnelige ”Sølimyra”. Det ble i sin tid forsøkt å ta
ut svart marmor på denne eiendommen, men det viste seg at marmoren
var for sprø og lot seg ikke bruke.

Ellen Karine hadde 3 søsken:
1. Sina Johannesdatter g.m. NN Olavsen
2. Johanne Johannesdatter g.m. NN Sanni. Bodde i Skien.
3. Jens Johannessen død ca. 1950 (død da opplysningene ble gitt på 50-tallet).

Maler, selveier
Gustav Hansen
herfra f. 1/11-1890 d. 1968.
g. 1950 m. sykepleier Gunda Kjerstine Høibø fra Drangdal f. 4/6-1899 d. 18/2-1995 d.a. John Risdalen og Else Dortea Vefall fra Drangedal.
Br. 1940.

Dette ekteparet hadde ingen barn.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

10

Sølen nedre

Gustav Hansen Søli

0 mark 21 øre

Hustomter:
Bnr 12 ble utskilt herfra i 1887. Se Søli(12) ”Grønvold”.
Bnr 23 ble utskilt herfra i 1893. Sameie med dette bruket.
Bnr 56 ”Åsheim” ble utskilt herfra i 1937. Solgt til Johan og Olaf Larsen.
Bnr 60 ”Åsly” ble utskilt herfra i 1940. Liane 61
Bnr 118 ”Østvoll” ble utskilt herfra i 1969. Liane 71.
Bnr 121 ble utskilt herfra i 1971.
Bnr 140 ble utskilt herfra i 1973.

Etter utskillinger av tomter var den resterende skyld på denne gården i 1940 på 21 øre.

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.
Nytt gårds- og bruksnummer ble 382/10.


Selveier
Rita Hamsdokka.
Br. ??


Søli bnr 4. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.