| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 08.01.2015
 
1865 1875 1891 1900 1910

Søli 1900
Kilde: Folketellingen 1900. Supplert med opplysninger fra kirkebøker m.m.

I Norges matrikkel 1889, fikk vi gårds- og bruksnummer, som vi bruker i dag.
Bortsett fra de gårdene som ble overført fra Gjerpen til Porsgrunn kommune i 1967.
De fikk et tre-tall foran gårdsnummerene. Søli i Porsgrunn ble da altså gnr 382.

Det bodde 9 familier her i 1900. 

Dette var, for det meste, fremdeles festetomter.

Familie 1.
Søli 1900. Under 82/15.

Dette huset ble trolig oppført i 1895.

Skomaker, huseier
Kristen Karlsen
fra Lund i Tjølling f. 29/12-1861, s.a. arb. Karl Eriksen og Johanne M. Jensdatter på Amundrød.
g. i Sandar 26/1-1883 m. Olava Abrahamsdatter fra Holmen i Sandar f. 15/4-1858 på Torristad, d.a. g.br. Abraham Nilsen og Ingeborg Sofie Jørgensdatter.
Forlovere: "Andreas Eriksen Lund i Tjødling og Abraham Nilsen Holmen."
1. Karl Karlsen f. 30/9-1885 på Holt i Hedrum. Var malerlærling i 1900.
2. Margit Kathinka Karlsen f. 28/9-1888 på Bakken i Skien.
3. Klara Maria Karlsen f. 8/6-1894 i Duestien i Skien.
4. Olaf Karlsen f. 1898 i Porsgrunn.
Br. 1895.

F.f. Skomager Kristen Karlsens Margit Kathinka på Bakken: Lars Jacobsen, Andreas Andersen, H.J.O. Lund, Elen Jacobsen.
F.f. Skomager Kristen Karlsens Klara Marie i Duestien: Nils Berg, Edvard Axelsen, Maren Larsen, Marie Johnsen.

Kristen Karlsen ble konfirmert i Hedrum i 1876. Han var da trolig i tjeneste og bodde
på Rødbøldammen.
Denne familien bodde her i 1900. Utenom skomakeren selv, tilhørte familien Metodistkirken. 
Ingen her er kan sees gravlagt på Borgestad kirkegård.

Familie 2.
Søli 1900. Under 82/7. Sølimyrene.

Her var oppført Familien Lindgren. Se Familie 1 - Søli 1891.


Familie 3.
Søli 1900. 82/24.

Her var oppført tegleverksarbeider Lauritz Larsen med familie. Se Familie 4 - Søli 1910.

Familie 4.
Søli 1900. Under 82/11 "Kleppe". Liane 50.

Utskilt fra Søli(11) i 1897.

Skipstømmermann
Sivert Mathias Fredriksen
fra Bergan i Lardal, Vestfold f. 1848 d. 8/8-1908. Se Lardal bygdebok side 924.
g.m. Anne Karine Nilsdatter fra Siljan (Lardal?) f.  5/9-1857.
1. Kaspara Fredriksen f. 25/11-1891 i Skien.
2. Marie Fredriksen f. 10/5-1897 i Skien.
3. Alma Fredriksen f. 10/11-1899 i Skien.
4. Nelly Fredriksen f. 6/10-1902 på Søli. Konf. 1917.

Sivert Fredriksen kjøpte huset den 1/5-1900 for kr. 1400.- av Nils Olsen.
Fredriksen døde ifølge kirkeboka av ”hjertelammelse”.

Familie 5.
Søli 1900.

Maler, tomtearb, matros (1878-1889), huseier
Helius Larsen
fra Eidanger f. 15/3-1857 d. 28/11-1937, s.a. Lars Eriksen fra Eidanger.
g. 18/12-1877 m. Kirsten Andersdatter fra Liane under Søli f. 15/5-1855 d. 7/9-1947, d.a. Anders Nilsen ”på Borge”, d.a. Anders Nilsen. Se Familie 6 - Søli 1865.
1. Andreas f. 15/2-1878 d. før 1881.
2. Andreas Larsen f. 25/12-1881 d. 1956 g1g på Notodden og har flere barn der g2g 1946 m. enke Olianna Thue fra Vanylven f. 25/7-1901.
    De boddet på Thue(16) på Åheim i Vanylven, Sunnmøre. De hadde ingen barn. Hadde hytte på Røra i Eidanger, som de besøkte hvert år.
    Hun hadde flere slektninger i Gjerpen, bl.a. Andreas S. Bjørnsen på Vadrette, fam. Olsen Bommen i Bølev. 13 og Andreas M. Bjørnsen på Bøle).
3. Herman Larsen f. 18/10-1885 Ugift. Bodde på Borgeskogen.
4. Halvdan Larsen f. 23/10-1888 g.m. Anne. Bodde i Borgeskogen. Se Familie 53 - V. Borge 1910.
5. Karl August Larsen f. 5/12-1891 d. 4/4-1921 g.m. Olga Glenna f. 1/6-1892 d. 24/12-1960. Bodde på Menstad. Karl August jobbet på Hydro.
    Barn 1. Else f. 21/8-1916 d. 6/3-1917.
    Barn 2. Else Laren f. 28/6-1919 g.m. Nils NN. Bosatt på Saubrekka u. Klepp. Deres barn: Aslaug.
6. Anna Marie Larsen f. 25/5-1896 d. 5/4-1972 g.m. Michael Rui fra Skafså f. 1/10-1891 d. 5/5-1975. Bodde i Storgt. 280 i Porsgrunn.
7. Mathilde Larsen f. 1/9-1898 g.m. Nils Nilsen. Bodde på Notodden.
Br. ca. 1898.

Denne familien hadde adresse Borgestadbråten i 1880, Borgeskogen i 1881. Helius var sjømann på denne
tiden og var sikkert sjelden hjemme.
Han hadde tidligere kjøpt/ overtatt eiendommen etter svigerfaren Anders Nilsen på Hegna under Søli i 1887,
som siden ble solgt til August Lindgren.

Han kjøpte tomt her i ca. 1898. Huset ligger i ”Austadkleiva” i Liane. De bodde også her i 1906 da Karl August
ble konfirmert.
Ved et senere tidspunkt kjøpte Helius huset tvers overfor Borge skole, lengere ned i Liane.
Han satte siden opp det store hvite murhuset ved Hammerkrysset (under V. Borge). Det bodde han resten av livet.
De er gravlagt på Borgestad kirkegård.

Utskilte hustomter herfra:
Bnr 47 ”Fredtun” ble utskilt herfra i 1930 og solgt til Arne S. Westby. Liane 75.
Bnr 48 ”Åsheim” ble utskilt herfra i 1933 og solgt til Lars Berg Johannessen. Liane 77.
Bnr 69 ”Fjellheim” ble utskilt herfra i 1949. Sammenføyet igjen i 1979 med bnr. 48.
Bnr 70 ”Omstad” ble utskilt herfra i 1949. Eid i 1950 av fru Anna Sanni.

Familie 6.
Søli 1900. 82/12 "Grønvold".

Her var oppført Anders Kristensen (Anders Christensen) med familie. Se Familie 7 - Søli 1865.

Familie 7.
Søli 1900. 82/17. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført smed Ole Isaksen Espedalen med familie. Se gården Espedalen.

Familie 8.
Søli 1900. 82/17. Hus med 2 husstander. 2/2.

Vognmann, huseier
Karl Hansen Borge
f. 22/9-1868 u. Borge Ø s.a. Hans Andreas Hansen og Elise Knudsdatter på Stormehaven.
g.m. Nora Alvhilde fra
i Kvelde i Hedrum f. 1876
1. Marta Elise Hansen f. 1896.
2. Harald Martinius Hansen f. 1898.
3. Kaspara Hansen f. 23/1-1900.

Familie 9.
Søli 1900. Under 82/17. Tomt.

Enke Ingeborg Pedersdatter f. 1824 i Gjerpen.
"Understøttes af Gjerpen fattigkasse."
Datterdatter: Anna Ludvigsen f. 1882 i Gjerpen. Hun jobbet på båndfabrikken på Osebakken.

(C) Gard Strøm.