| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 12.10.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kruses Plass
Løpenr. 6.

Arbeider, husmann
Hans Jonsen Kruse f. ca. 1760 bg. 15/2-1806. "Hans Kruuse und. Strømdal, meldt at være 46 1/3 aar."
g. i Solum 2/10-1789 m. Gunhild Jensdatter fra Strandmark i Solum dpt. 15/8-1762 d. 11/4-1838 på Fossum, d.a. Jens Andersen Strandmark og Marte Arnesdatter.
Forlovere: "Christen Hella og Halvor Stokkan."
1. Margarete Hansdatter Kruse dpt. 21/10-1792. 
2. Marthe Maria Hansdatter Kruse dpt. 16/5-1796. 
3. Anne Dorthe Hansdatter Kruse dpt. 28/6-1801. 
4. Inger Maria Hansdatter Kruse dpt. 24/6-1804. 
Br. ca. 1793.

F.f. Hans Jonssøn Kruuses pb. Margarete u/Strømdal: Berthe Jensdtr., Karen Maria Olesdtr., Christen og Nils Tydskland, Abraham Olessøn.
F.f. Hans Jonssøn Kruuses Marthe Maria u/Strømdal: Maren Jensdtr., Ingebor Jensdtr., Isak og Nils Laerssøn, Nils Tormossøn.
F.f. Hans Kruuses Anne Dorthe u/Strømdal: Nils Tydsklands k. Ingebor Jensdtr. Nils Hjorth, Lars Isakssøn, Christen Larssøn. 
F.f. Hans Kruuses Inger Maria u/Strømdal: Rasmus Ovessøns k., Ingebor Jensdtr., Erik Madssøn, Christen Larssøn, Isak Hanssøn. 
Enka bodde her alene i 1835.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

6

Strømdal - Kruse Plads

Byfoged Cappelen

-

0 daler - 1 ort - 12 skilling

Løpenr. 1845: ”Ubeboet. Eies og bruges af Byfoged Cappelen i Skien.”
I 1865 var jorda ført tilbake til gården, men huset var bebodd.

Flåtemann, snekker
Lars Nilsen fra Tyskland(1) under Strømdal dpt. 3/4-1796 d. 18/4-1886 på Gulset, s.a. Nils Larsen. 
g. i Solum krk. 6/11-1823 m. Anne Maria Johannesdatter fra Gjemsø f. ca. 1800, d.a. skomaker Johannes Christiansen f. 1771 og Margrethe Evensdatter f. 1771.
Forlovere: "Hans Christensen Strømdal og Hans Johannesen Bøle."
1. Margrethe Maria f. 1/11-1823 d. 31/12-1823.
2. Johannes Nicolai f. 7/11-1824 d. 7/9-1825.
3. Margrethe f. 11/6-1826 d. 13/12-1829. Døde av meslinger.
4. Maren Nicoline Larsdatter f. 31/1-1829.
5. Johanne Margrethe Larsdatter f. 13/2-1832.
6. Ingeborg Karine Larsdatter f. 10/10-1834.
7. Caroline Larsdatter f. 21/11-1837.
8. Christiane Larsdatter f. 1839.
9. Laurine Marie f. 10/5-1843 d. 8/6-1848.
Br. i 1865.

Denne familien bodde i 1845 på en av Tysklandsplassene ved Myhren. Ved Lars Nilsens død 
skrev presten: ”Hører til den kristelige Dissentermenighed.” 
Familien tilhørte menigheten ”Gjendøberne” i 1865. Hans kone, Anne Maria ble blind i sitt 62. år. 
Datteren Christiane ble ”Sindsvag fra sit 23. aar.”

I matrikelen 1874 var det nevnt at l.nr. (1,2,3,4,5)d, samt l.nr. 6,7,8,9,10, var eid av E. Jonassen.
Dette var en stor del av Strømdal med en landskyld på 2 daler - 7 ort og 20 skilling. Kun Thomas
Strømdal eide mer - omtrent det dobbelte. 

Kruses plass var ikke nevnt under folketellingen 1875. Heller ikke i ”Norges matrikkel” av 1889.

(C) Gard Strøm.