| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Tyskland plass 1
Gammelt løpenr. 7. 
Se også Tyskland(2), Tyskland(3) og Tyskland(4).
To av plassene lå på Myra. To lå nord for Myra, langs Falkumelven.

I folketellingen 1845 kalt ”Huuse uden Jord no. 7”. 

Se også Strømdal 1845, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910.

Arbeider, husmann
Rasmus Jensen Garder fra Lia under Bjerva i Holla f. ca. 1716 bg. 17/6-1750. ”Rasmus Jensen fra Strømdal Ejet 34 aar.”, s.a. Jens Østensen og Aaste Rasmusdatter.
g. i Skien 2/1-1744 m. Ingeborg Hansdatter fra Skjelbred i Solum f. ca. 1713 bg. 18/12-1773, d.a. Hans Olsen Skjelbred.
1. Aaste Rasmusdatter dpt. i Skien krk. 30/8-1744. Død innen 1764. 
2. Hans Rasmussen dpt. i Skien krk. 27/5-1746. Bodde i Skien i 1764.
3. Ambor Rasmusdatter dpt. 11/5-1749 g.m. Christen Nilsen. Se Tyskland(2).
Br. ca. 1749.

F.f. Rasmus Jensen Blegebachens datter Aaste: Anders Larsens kone, Karen Olsdatter, Knud Helgesen, Per Larsen, Lars Pedersen.
F.f. Rasmus Jensen Blegebachens Søn Hans: Ole Jensens kone fra Hytten og Lisbeth Jensdatter, Anders Clausen, Knud Helgesen, Peder Larsen.
F.f. Rasmus Jensens pb. Ambor fra Strømdal Ejet: Hans Amundsens kone, Lisbeth Jensdatter, Hans Strømdal, Ole Skomager, Ole Gundersen. 

Ved vielsen i Skien kirke var Rasmus oppført som "Rasmus Jensen Garder fra K.hafn". 
De bodde på Bakken ("Blegebachen") da Aaste ble døpt i 1744.

Enka Ingeborg Hansdatter ble g2g med Jan Clausen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Jan Clausen fra S. Mæla(B) dpt. 22/3-1705 bg. 12/2-1780. ”Jan Clausen f. Strømdal ejet 75 aar.”, s.a. Claus Arnesen Mælum.
g. 13/9-1753 m. enke Ingeborg Hansdatter fra Skjelbred i Solum f. ca. 1713 bg. 18/12-1773. ”Jan Clausens kone 60 aar.”, d.a. Hans Olsen Skjelbred.
1. Karen Jansdatter dpt. 24/6-1754 g.m. matros Hans Aslaksen. Se Familie 6 - Kleiva 1801.
Br. 1753.

F.f. Jan Clausens pb. Karen fra Strømdal Ejet: Anders Clausens kone, Anne Olsdtr., Christian Venstøb, Nils Sørensen, Nils Olsen.

Arbeider, husmann
Ole Helgesen fra Tinn? f. ca. 1742 bg. 21/12-1790. ”Ole Heljessøn u/Strømdal 48 aar.”
g. 21/10-1775 m. Dorthe Hansdatter (fra Tinn?) f. ca. 1751. 
1. Nils Olsen dpt. 23/6-1776
2. Gunhild Kirstine Olsdatter dpt. 22/3-1778.
3. Hans dpt. 2/4-1780 bg. 3/12-1780. ”Ole Heljesens s. Hans 8 mnd.”
4. Anne dpt. 2/12-1781 bg. 27/10-1782. ”Ole Heljesens d. Anne fra Strømdals ejet 11 mnd.”
5. Hans dpt. 21/3-1784 bg. 28/3-1784. ”Ole Heljesens s. Hans 14 dage.”
6. Kirstine Olsdatter dpt. 14/8-1785.
7. Jon dpt. 16/3-1788 bg. 31/5-1788. ”Ole Heljesens s. Jon 1/4 aar.”
8. Anne Olsdatter dpt. 7/6-1789.
Br. ca. 1778.

F.f. Ole Heljesens db. Nils fra Falchum Ejet: Anders Danielsens kone, Maren Halvorsdtr., Hans Aslaksen, Nils Aslaksen, Jan Olsen.
F.f. Ole Heljesens pb. Gunhild Kistine fra Strømdal Ejet: Herlof Pedersens kone, Aase Pedersdatter, Arne Johannisen, Hans Aslaksen Berg, Isak Larsen.
F.f. Ole Heljesens db. Hans fra Strømdal Ejet: Peder Larsens kone, Karen Ougensdtr., Hans Berg, Isak Larsen.
F.f. Ole Heljesens pb. Anne fra Strømdal Ejet: Christen Tydsklands kone, Giertrud Ougensdtr., Jon Aslaksen, Halvor Jonsen, Nils Berg.
F.f. Ole Heljesens db. Hans fra Strømdal Ejet: Gunder Strømdals kone, Anne Brynilsdtr., Halvor Jonsen, Isak Larsen, Jon Aslaksen.
F.f. Ole Heljesens pb. Kistine under Strømdal: Isak Larsens kone, Ingebor Ougensdatter, Ougen Rasmusen, Nils Larsen, Peder Olsen.
F.f. Ole Heljesens db. Jon fra Strømdal Ejet: Karen Alfsdtr., Inger Ougensdtr., Ougen Rasmusen, Halvor Jonsen, Mons Olsen.
F.f. Ole Heljesens pb. Anne fra Tyskland: Inger Hansdtr., Anne Brynilsdtr., Halvor Jonsen, Abraham Jacobsen, Helje Eriksen.

Da Ole og Dorthe giftet seg var begge eller en av dem allerede på ”Strømdalejet” (Tyskland).
Ole (”Ola”) og kona bodde her i 1782. Ingen av barna bodde hjemme da.
Denne Ole Helgesen (Heljessøn) hadde ei søster Anne Helgesdatter som var gift med Hans Aslaksen Berg.
Se M. Berg.

Enka Dorthe og datteren Anne Olsdatter, bodde på ”Blegebakken” (Bakken) i Skien i 1801. De levde "af spinderie.”

Arbeider, husmann
Nils Larsen fra Tyskland(3) dpt. 23/8-1761 d. 1/1-1839 på Tyskland, s.a. Lars Isaksen Tydskland.
g. i Skien 12/3-1789 m. Maren Tormodsdatter (Mari) fra Olsbrygge u. Stenstad i helgen, Holla dpt. 10/9-1769 d. 8/1-1829 på Tyskland, d.a. Tormod Nilsen og Kari Olsdatter.
Forlovere: "Søren Strømdal og Jens Knudsen."
1. Ingeborg Nilsdatter dpt. 18/4-1790.
2. Karen Maria Nilsdatter dpt. 28/10-1792 g.m. Hans Johannesen. Se nedenfor.
3. Anne Kirstine dpt. 15/2-1795 bg. 14/5-1795.
4. Lars Nilsen dpt. 3/4-1796. Se Krusesplass u. Strømdal.
5. Anne Karine Nilsdatter dpt. 26/12-1798.
6. Nils Nilsen f. 28/3-1802. Se Tyskland(3).
Br. i 1801.

F.f. Nils Larsens pb. Ingeborg u/Strømdal: Hans Strømdals k., Ingeborg Ouensdatter, Isak Larsen, Christen Nilsen, Anders Hansen.
F.f. Nils Laerssøns pb. Karen Maria u/Strømdal: Christen Nilssøns k., Gjertrue Ovesdatter, Isak Laerssøn, Hans Kruuse, Nils Tormossøn.
F.f. Nils Laerssøns pb. Anne Kirstine u/Strømdal: Hans Kruses k., Ingebor Andersdtr., Hans Jacob Laerssøn, Halvor Anderssøn, Nils Tormossøn.
F.f. Nils Laerssøns db. Laers u/Strømdal: Thomas Anderssøns k., Karen Isaksdtr., Isak Laerssøn, Nils Tormossøn, Hans Kruse.
F.f. Nils Larssøns pb. Anne Karine f. Tydskland u/Strømdal: Christen Nilsens k., Berthe Maria Isaksdtr., Nils Christenssøn, Hans Realfssøn, Ole Jenssøn.

F.f. Nils Larssøns db. Nils u/Strømdal: Isak Larssøns k., Ingebor Christensdtr., Rasmus Ovessøn, Nils Christenssøn, Lars Isakssøn.

Inderst, arbeider
Hans Johannesen fra N. Bøle dpt. 18/8-1793, s.a. Johannes Engebretsen Bøle
g. 1/11-1821 m. Karen Maria Nilsdatter herfra dpt. 28/10-1792, d.a. Nils Larsen.
Forlovere: "Hans Christensen Tydskland, Lars Nielsen Tydskland."
1. Nils Hansen f. 31/3-1822 her.
2. Johannes Hansen f. 30/11-1823 i Skien.
3. Søren Hansen f. 30/11-1823 i Skien.
4. Maren Karine Hansdatter f. 2/12-1825 i Skien.
5. Hedvig f. 28/9-1827 i Skien.
6. Hedvig f. 4/4-1831 trolig d. i Skien før 1839.
7. Karen Elise Hansdatter f. 5/10-1834 Her.
Br. i 1835.

F.f. Arbeider Hans Johannesen og Karen M. Nielsdatters tvillinger Johannes og Søren: Maren Torgersd., Karen Johannesd., Ingebret Johannesen,
Kirsten Dorthea Sørensd., Johanne Thorsd., Erik Olsen.


Denne familien flyttet til Skien i ca. 1823 og kom hit igjen som innerster før eller i 1834.
De flyttet tilbake til Skien i juni 1839 og ble boende der.

Tysklandsplassene ble nedlagt rundt 1850. Husene ble siden brukt som arbeiderboliger.Tyskland plass 2
Husmannsplass u. Strømdal. L. nr. 8. I folketellingen 1845 kalt ”Huus uden Jord no. 8”.

Arbeider, husmann
Jon Pedersen f. ca. 1758 bg. 25/10-1789. "Jon Pedersen f. Strømdal ejet -drucknede i Falchumelven, 31 aar.", s.a. Peder Olsen?
g. i Skien 13/1-1789 m. Ingeborg Andersdatter fra Skien f. ca. 1759.
Forlovere: "Halvor Gundersøn, Frideric Halvorsøn".
1. Peder Jonsen dpt. 15/3-1789. Vokste opp på "Blegebakken" (Bakken) i Skien.
Br. i 1789.

F.f. Jon Pedersens db. Peder u/Strømdal: Karen Andersdtr., Anne Andersdtr., Halvor Gundersen, Halvor Christiansen, Hans Sørensen.

Enka Ingeborg Andersdatter ble g2g i Skien 30/7-1790 med ”flaademand” og enkem. Ellev Ellevsen.
De bodde på "Blegebakken" (Bakken) i Skien.

Arbeider, husmann
Christen Nilsen (ikke fra Gjerpen) f. ca. 1749 bg. 8/4-1813. ”Chresten Nilsen Tysland 65 aar.”
g. 17/11-1774 m. Amborg Rasmusdatter fra Tyskland(1) dpt. 11/5-1749 d. 17/1-1825 på Tyskland, d.a. Rasmus Jensen.
1. Nils Christensen dpt. 26/2-1775. Se nedenfor.
2. Ingeborg Christensdatter dpt. 10/8-1777.
3. Guri dpt. 23/1-1780 bg. 2/6-1797. ”Christen Nilssøns pb. Guri u/Strømdal. 17 5/12 aar.”
4. Rasmus dpt. 29/9-1782 d. 6/9-1810. ”U.K. Rasmus Christenssøn f. Tydskland und. Strømdal, næsten 28 aar.”
5. Gunhild dpt. 18/12-1785 bg. 12/1-1811. ”Pigen Gunnil Christensdtr. und. Strømdal 25 11/12 aar.”
6. Hans Christensen dpt. 23/11-1788.
Br. fra ca. 1775.

F.f. Christen Nilsens db. Nils fra Strømdal Ejet: Berthe Simensdtr., Karen Jansdtr., Jan Clausen, Anders Strømdal, Isak Larsen.
F.f. Christen Nilsen pb. Ingebor fra Strømdal Ejet: Peder Ellefsens enke, Karen Jansdtr., Jonas Olsen, Claus Hansen, Nils Larsen.
F.f. Christen Nilsens pb. Guri fra Strømdals Ejet: Jonas Olsens kone, Karen Jansdtr., Isak Larsen, Peder Olsen, Christen Knudsen.
F.f. Christen Nilsens db. Rasmus fra Strømdal Ejet: Isak Larsens kone, Karen Jansdtr., Ole Heljesen, Nils Larsen, Hans Jensen.
F.f. Christen Nilssøns pb. Gunnil fra Strømdal Ejet: Maria Elisabeth Bergsteen, Karen Jansdtr., Peder Olsen, Hans Aslaksen, Ole Pedersen.
F.f. Christen Nilssøns db. Hans fra Tyskland: Hans Aslaksens kone, Ingebor Anunsdatter, Jonas Olsen, Peder Olsen, Nils Tyskland.

Amborg er skrevet som Anne Rasmusdatter ved vielsen, men Amborg ved trolovelsen.
Det er der nevnt at hun kommer fra ”Strømdalejet”.

Skomaker, innerst
Nils Christensen herfra dpt. 26/2-1775 d. 15/5-1813. ”Nils Christensen Tysland 37 aar.”, s.a. Christen Nilsen.
g1g m. Anniken Lorentzdatter f. ca. 1777 bg. 30/7-1801. ”Nils Christenssøns dødf. pb. f. Tydskland og hans kone Anniken Lorentsdtr. ibid, anm. at være i det 24. aar.”
g2g i Solum 2/8-1804 m. Inger Gundersdatter fra Omdal i Solum dpt. 14/10-1781 bg. 22/12-1812. ”Nils Christensens kone fra Tyskland 31 aar.”, d.a. Gunder Jensen Omdal og Inger Aasoldsdatter.
Forlovere: "Anders Gundersen og Isak Larsen."
1. Lorentz Nilsen dpt. 3/2-1799
-   bg. 30/7-1801. ”Nils Christenssøns dødf. pb. f. Tydskland.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne Gurine dpt. 8/9-1805 bg. 16/9-1810. ”Nils Christenssøns pb. Anne Gurine und. Strømdal, lidt over 5 aar.”
3. Gunder dpt. 11/9-1808 bg. 6/11-1808. ”Nils Christenssøns db. Gunder und. Strømdal 1/6 aar.”
4. Anne Gurine Nilsdatter f. 5/12-1810 g1g m. Andreas Nilsen. Se Familie 15b - Fossum 1835.

F.f. Nils Christenssøns db. Lorents u/Strømdal: Nils Tydsklands k., Ingebor Christensdatter, Christen Nilssøn, Jon Torjerssøn, Christen Larssøn.
F.f. Nils Christenssøns pb.
Anne Gurine f. Tydskland: Christen Nilssøns k. og Datter, Nils Larssøn. Rasmus og Hans Christenssøn.
F.f. Nils Christenssøns db.
Gunder u/Strømdal: Birthe Østensdtr., Gunnil Christensdatter, Nils Gunderssøn, Rasmus og Hans Christenssøn.
F.f. Nils Christenssøns pb.
Anne Gurine u/Strømdal: Lars Isakssøns k., Karen Gundersdtr., Nils Gunderssøn, Gunder Jacobssøn, Hans Christenssøn.

Denne familien bodde her i 1799 og 1801. Nils Christensens første ekteskap er ikke inngått i:
Gjerpen, Skien, Solum, Siljan, Holla, Porsgrunn, Sannidal, Eidanger eller Brevik.

Murer
Mathias Eriksen fra Toftejordet under Gulset dpt. 20/12-1807, s.a. Erik Mathisen.
g1g i Ø. Porsgrunn 6/1-1830 Anne Marie Halvorsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1804 d. før 1845, d.a. Halvor Johansen.
g2g 23/2-1854 enke Maren Dorthea Mikkelsdatter fra Skien f. ca. 1797, d.a. soldat Mikkel Olsen.
1. Erik Mathiasen f. 10/1-1831.
2. Halvor Mathiasen f. 30/3-1833 på Tyskland. Bodde i Bratsberggt. 29 på Bratsbergkleiva i Skien.

Anne Marie Halvorsdatter er registrert innflyttet til Gjerpen fra Porsgrunn i sept. 1830.
Barna Erik og Halvor ble født her.

I 1845 bodde Mathias som enkemann, murer og innerst sammen med sønnen Halvor (12) i et hus
på Bratsbergkleiva (trolig Bratsberggt. 29). De flyttet dit i 1842. Se Familie 143 - Kleiva 1845.

Maren Dorthea var enke etter Christen Halvorsen Venstøb. Se Familie 142 - Kleiva 1845.

Tysklandsplassene ble nedlagt rundt 1850. Husene ble siden brukt som arbeiderboliger.
 

Tyskland plass 3
L.nr. 9.  I folketellingen 1845 kalt ”Huus uden Jord no. 10”.

Arbeider, husmann
Lars Isaksen fra Strømdal dpt. 19/4-1729 bg. 22/1-1774. ”Lars Isaksen f. Strømdal ejet 46 aar.”, s.a. Isak Andersen Strømdal.
g. 10/10-1754 m. Ingeborg Nilsdatter f. ca. 1722 bg. 11/1-1783. ”Lars Isaksens enke fra Strømdals ejet 60 1/4 aar.”
1. Isak Larsen dpt. 14/8-1757. Se nedenfor.
2. Nils Larsen dpt. 23/8-1761. Se Tyskland(1).
Br. ca. 1754.

F.f. Lars Isaksens db. Isak fra Strømdal Ejet: Pernille Nilsdtr., Anne Johanne Madsdatter, Isak Sørensen, Isak og Claus Hansønner.
F.f. Lars Isaksens db. Jens (Skal være Nils) fra Strømdal Ejet: Abraham Falchums kone, Maria Hansdatter, Hans Isaksen, Claus Hansen, Anders Hansen.

10/4/1779      LARS ISAKSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 655b.
Tysland        Arvinger:                            
u/Strømdahl    Enka Ingeborg Nilsdatter og barna:
               1. Isak Larssen, i sitt 22de år.
               2. Nils Larssen 18 år.
               Laugverge for enka: Søren Strømdahl f.t. i Skien.
               Formynder -”- Isak ble Isak Sneltvet.
               ----”---- -”- Nils -”- enka med laugverge.
Brt: 75 - 3 - 22.
Net: 50 - 3 -  6.

Ingeborg Nilsdatter hadde trolig ei søster i Gjerpen som het Pernille Nilsdatter.
Se fadderne.

Arbeider, husmann
Isak Larsen herfra dpt. 14/8-1757 d. 7/12-1836 u. Strømdal, s.a. Lars Isaksen.
g1g i Skien 26/2-1778 m. Berthe Simonsdatter fra Skien dpt. 16/2-1744 i Skien d. 5/4-1800, d.a. sagmester Simon Gundersen fra N. Grini(A).
Forlovere: "Søren Strømdal, Gunder Simonsen."
g2g i Skien 4/2-1802 m. enke Maren Jensdatter f. ca. 1757 d. 21/8-1835 på Tyskland.
Forlovere: "Tobias Pedersen, Anders Rasmussen."
1. Karen Isaksdatter dpt. 8/11-1778 g.m. Jens Fredrik Jensen. Se Familie 5 - Venstøp 1835.
2. Ingeborg Maria dpt. 27/8-1780 d. 3/9-1780.
3. Berthe Maria Isaksdatter dpt. 18/11-1781.
4. Lars Isaksen dpt. 28/3-1784. Se nedenfor.
Br. før 1782.

F.f. Isak Larsens pb. Karen fra Strømdal Ejet: Jacob Abrahamsens kone, Giertrud Larsdtr., Christen Nilsen, Jens Knudsen, Povel Andersen.
F.f. Isak Larsens pb. Ingebor Maria fra Strømdal Ejet: Christen Nilsens kone, Gunbiør Jensdatter, Søren Strømdal, Realf Johannisen, Nils Larsen.
F.f. Isak Larsens pb. Berthe Maria fra Strømdal Ejet: Lars Lias kone, Karen Jansdatter, Nils Larsen, Jens Johannisen, Nils Hansen.

F.f. Isak Larsens db. Lars fra Strømdal Ejet: Realf Johannisens kone, Maren Pernille Reinholt, Christen Isaksen, Claus Hansen, Nils Larsen.

Arbeider, husmann
Lars Isaksen herfra dpt. 28/3-1784 d. 12/5-1822 på Tyskland, s.a. Isak Larsen.
g1g 25/8-1803 m. Aslaug Petersdatter fra Venstøp Annen dpt. 30/11-1777 bg. 22/5-1813. ”Lars Isaksens kone f. Tysland Aslau Pedersdtr. 37 aar.”, d.a. Peter Christophersen.
g2g i V. Porsgrunn krk. 6/11-1814 m. Margrethe Maria Pedersdatter fra V. Porsgrunn dpt. 1/7-1795 d. 15/6-1849, d.a. fergemann Peder Christensen og Karen Reiersdatter.
Forlovere: "
Christoffer Mathiasen, Niels Arnesen."
1. Peter f. 1803 d. 21/2-1808. Født i Skien.
2. Birte Marie Larsdatter f. 26/12-1805 g. i Porsgrunn 1/2-1835 m. matros Ole Andersen Bækkevald fra V. Porsgrunn.
3. Jens Peter Larsen f. 11/7-1810 g. 30/12-1840 m. Maria Sivertsdatter Riis. Bodde i Porsgrunn?
4. Anne Clarine f. 14/11-1812 d. 18/7-1813. ”Lars Isaksen Tyslands pb. Anne Clarine 1/2 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
5. Peder Larsen f. 8/8-1815.
6. Anne Karine f. 1/11-1817 d. 14/11-1824.
7. Isak Larsen f. 5/4-1820 g. 23/8-1840 m. Elen Margrethe Sivertsdatter Riis.
8. Laurine Maria Larsdatter f. 11/6-1822 g.m. Hans Christopher Johnsen. Se Strømdal(5) "Rønningen".

F.f. Lars Isakssøns db. Jens Peter u/Strømdal: Ingebor Jensdtr, Anne Eskildsdatter, Peter Christopherssøn, Rasmus Christenssøn, Jon Evenssøn.
F.f. Lars Isaksens pb. Anne Clarine f. Tysland: Ingebor Petersdtr., Gunild Mare Eskildsdtr., Nils Larsen, Hans Christensen, Lars Nilsen.


Aslaug Petersdatter var i 1801 i tjeneste hos kjøpmann Friderich Jonsen i Telemarksgt. i Skien.
Lars var soldat i 1815.

Enka Margrethe Maria Pedersdatter ble g2g m. Nils Nilsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Nils Nilsen Tydskland fra Tyskland(1) f. 28/3-1802 d. 25/5-1843, s.a. Nils Larsen og Maren Tormodsdatter.
g. 13/3-1827 m. enke Margrethe Maria Pedersdatter fra V. Porsgrunn dpt. 1/7-1795 d. 15/6-1849, d.a. fergemann Peder Christensen og Karen Reiersdatter.
Forlovere: "Søren Justesen af Skien og Knud Christensen Strømdal."
1. Lars Nilsen f. 7/4-1828.
2. Anne Karine Nilsdatter f. 18/8-1831 g. borgelig i Bamble 14/10-1864 m. enkemann og sagmester Lars Fredrik Halling fra Herre f. ca. 1815.
3. Nicoline Nilsdatter f. 30/7-1835.
Br. 1827.

Enka og barna Laurine fra 1. ekteskap og Lars, Anne og Nicoline fra 2. ekteskap bodde her i 1845.
Margrethe var da vaskekone.

Arbeider
Gunder Hansen fra Stensrød i Solum f. 29/5-1811, s.a. Hans Christensen Stensrød og Ingeborg Gundersdatter fra Grøtsund (se Solumslekt.org)
g. i Nissedal krk. 17/5-1848 m. Ingeborg Tarjesdatter fra Røtvedt i Nissedal f. 21/7-1822, d.a. Tarje Olsen Røetvedt og Joraan Kittilsdatter.
1. Ingeborg Gundersdatter f. 18/10-1848 på Røtvedt i Nissedal.
2. Hans Gundersen f. 5/3-1850 på Tyskland.
3. Anne Jørgine Gundersdatter f. 11/12-1851 på Tyskland.
4. Theodor Gundersen Strømdal f. 28/2-1854 på Tyskland.
5. Christian f. 3/3-1857 på Tyskland d. 9/3-1857. "
Gunder Hansen Stensruds søn Christian paa Tydskland, 6 dgr. gml. Kun hjemmedøbt".
6. Christian Gundersen f. 1/6-1858 på Tyskland.

Opplysningene om personene i innflytningsprotokollen kan være unøyaktige.

Innflytting til Gjerpen Octbr. 1849. Anmeldt: 10/5-1850.
Gunder Hansen, 39, Nissedal.
Ingeborg Tarjesd., 28, Solum.
Ingeborg Gundersd., 2 ½, Solum.
Hvorfra indflyttet: Solum Sogn. Att. fra Wettergreen, 8/5-1850.

Til: Under Strømdal.

Stensrød i Solum ligger rett på den andre siden av elven for Tysklandsplassene. Denne familien var ikke
i Gjerpen, Solum eller Skien i 1865. De må derfor ha flyttet på seg.

En etterkommer av Theodor Gundersen, har fortalt at han skrev seg for Theodor Gundersen Strømdal i
voksen alder.Tysklandsplass 4
Slettet ca. 1852.

Arbeider, husmann
Anders Christensen 
g1g m. NN dpt. ca. 1736 bg. 12/10-1771. ”Anders Christensens kone fra Falchum 35 aar.”
g2g 10/10-1772 m. Ingeborg Christensdatter fra Holm(5) dpt. 15/9-1753 i Siljan, d.a. Christen Mikkelsen Holm.
1. Christen Andersen dpt. 10/2-1788. Ikke konfirmert i Gjerpen.

F.f. Anders Christensens db. Christen fra Strømdal Ejet: Gunder Strømdals kone, Inger Christensdtr., Isak Holm, Ole Christensen, Rasmus Ougensen.

Ingeborg Christensdatter ble født på Rød i Siljan. Denne familien bodde p+å Tyskland i 1788, men må ha flyttet ut av sognet. 
De var ikke i Skien, Eidanger (m/Siljan og Brevik) eller Solum i 1801.
22/4/1788   CHRISTEN MICHELSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 299a.
Holm      Arvinger:               
        Enka Inger Andersdatter (barnløse) og den avdødes barn med sin første kone.
        Etter 1.ekteskap med Berthe Gulmundsdtr.:
         a. Isak Christenssen, myndig, bor på Holm.
         b. Michel Christenssen, myndig.
         c. Ingeborg Christensdtr. g.m. Anders Christenssen u/Strømdahl.
         d. Dorthe Christensdtr. g.m. Anders Anundssen.
         e. Inger Christensdtr. ugift.
        Laugverge for enka ble hennes stesønn Isak Christenssen.
        Han ble også formynder for Inger.
Brt:  36 - 1 - 5
Gjeld: 37 - 2 - 12 (insolvent).
Arbeider, husmann
Jacob Rasmussen Kaste fra Kastet under Omdal Solum pr.gj. dpt. 2/12-1764 i Solum bg. 11/9-1812. ”Jacob Rasmussøn und. Strømdal, sagt at være 47 5/6 aar.”, s.a. Rasmus Christensen og Anne Larsdatter.
g. i Skien 22/11-1798 m. Gunhild Maria Sørensdatter Juul fra Bakken i Skien dpt. 14/2-1781 i Skien krk., d.a. Søren Pedersen Juul og Anne Dorthe Thomasd.
1. Anne Gurine Jacobsdatter dpt. 19/5-1799 i Skien.
2. Ellen Kirstine Jacobsdatter dpt. 13/7-1800 i Skien g.m. enkemann Christopher Aslaksen.
Se Familie 3 - Mæla 1825.
3. Christen Jacobsen dpt. 7/3-1802 i Solum. Se nedenfor.
4. Søren Jacobsen dpt. 23/9-1804 i Solum. 5. Jens Jacobsen dpt. 30/3-1807 i Solum. Se Familie 8 - Strømdal 1845.

6. Rasmus Jacobsen f. 8/6-1812 under Strømdal.
F.f. Jacob Rasmussen Kastes datter Anne Gurine: Anders Hansens kone, Anne Dorte Pedersd., Anders Juul, Christen og Anders Rasmussønner Kaste, Peder Henricsen. F.f. Jacob Rasmussen Kastes Ellen Kirstine: ..... ........, Maren Birkøen, Ole Pedersen, Anders Levorsen, Christen Rasmussen, ..... (resten er bortslitt). F.f. Et db. kaldet Christen, forældre Jacob Rasmussen Kaste og Gunild Maria Sørensdatter: Marthe Østensdatter, Inger Hansdatter, Niels Jensen, Gunder Birkøen, Lars Jensen.
F.f. Et db. kaldet Søren, forældre Jacob Rasmussen Kaste og Gunild Maria Sørensdatter: Marthe Jonsd. Myra, Karine Gundersd., Jacob Larsen, Ole Wadrette, Iver Olsen Sand, Carl Hansen Sand. F.f. Et db. kaldet Jens, foreldre Jacob Rasmussen Kastet under Omdahl og Gunnild Maria Sørensdatter: Kisten Maria Sørensdatter Schien, Karen Gundersdatter Spærbakken, Anders Rasmussen Scheen, Christen Levorsen Myra u. Omdal, Jens Hansen Sand ibd. F.f. Jacob Rasmussøns Rasmus u/Strømdal: Lars Isakssøns k., Karen Nilsdatter, Anders Rasmussøn, Isak og Jacob Larssøn.
Arbeider Christen Jacobsen herfra dpt. 7/3-1802 d. før 1865 i Skien, s.a. Jacob Rasmussen. g. i Skien 8/11-1827 m. Maren Kathrine Jørgensdatter fra Skien f. 12/2-1801 (dpt. 26/2) d. 16/1-1877 på Gulset, d.a. Jørgen Olsen. Forlovere: "Peder Juul, Jørgen Olsen." 1. Jacob Christensen f. 18/2-1828 under Strømdal. Se Kittilskås under Gulset. 2. Jørgen Christensen f. 20/8-1832 under Strømdal Denne familien flyttet tilbake til Skien igjen før 1835. Maren Kathrine bodde hos sønnen Jacob i Skien i 1865 og hos samme sønn på Gulset i 1875. Se Kittilskås under Gulset. Skomaker, husmann Halvor Olsen nedre Valen i Sauherad dpt. 1/11-1795 i Sauherad, s.a. Ole Eriksen og Kari Olsdatter. g. 16/11-1826 m. Kirsten Gurine Isaksdatter fra Hyni(7) "Ødegården" dpt. 30/5-1802, d.a. Isak Sørensen. Se Kolkinmyr(6) under Follaug. Kirsten Gurine var født på søndre Hyni. Hun var i tjeneste på Goberg under Århus før hun giftet seg.
Arbeider, husmann
Lars Kittilsen "fra Roligheten under Saude Prestegård" f. 22/7-1827, s.a. Kittil Knudsen Piperud.
g. i Sauherad 27/12-1849 m. Karonille Larsdatter f. 28/8-1828 i Omli prestegjeld, d.a. Lars Lisken.
1. Kittil Larsen f. 20/5-1850 på Tyskland. Se Familie 6 - Strømdal 1875.
2. Inger Gurine Larsdatter f. 20/2-1852 på Tyskland g. i Skien kirke 24/10-1875 m. enkemann og flåtemann Jacob Abrahamsen f. ca. 1823, s.a. Abraham Olsen.
Ingen av foreldrene skal være født i Sauherad, selv om det står slik i innflyttingslistene, men 
Lars ble konfirmert der den 23/10-1842.

Innfl.: April 1850. Anmeldt: 11/7-1850.
Navn, alder, fødested:
Lars Kittilsen, 23, Saude.
Karonelle Larsd., 22, Saude.
Hvorfra indflyttet: Saude pr.gj., Att. fra Sognepr. Wolff, dat. 1/7-1850.
Til: Tyskland (i Gjerpen).
Familien flyttet videre til Skien by høsten 1852.

Utflyttet Høst 1852.
Lars Kittilsen Tyskland, 25 aar.
Karonille Larsdatter, hans kone, 24 1/2 aar.
Kittil Larsen, 2 3/4 aar.
Inger Gurine Larsdatter, 1 aar.
Til Skien. Attest 14/1-1853.

Tysklandsplassene ble visstnok nedlagt rundt 1852.
(C) Gard Strøm.