| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 30.09.2015
 

Venstøp 59 - Haugen - Venstøp nordre
Utskilt fra Venstøp(27) i 1905. 8/59.


Venstøp bnr 59, 79 sett fra bnr 24 "Katteberget". Foto: Gard Strøm 30/4-2015.

Adresse i dag: Venstøphøgda 107, 3721 Skien.

Eier fra 1905: Kristen Pedersen Venstøp. Han solgte eiendommen i 1908 til
Nils Jansen Limi
som igjen solgte til Ambros Larsen i 1917.

 

G.br., selveier

Ambros Larsen fra Løgndal i Heddal f. 1/9-1846 d. 3/3-1931, s.a. Lars Johnsen Løgndal.

g. i Sauherad 3/5-1872 m. Ingeborg Jacobsdatter fra Trykkerud ved Hjuksebø i Sauherad f. 1/11-1850 d. 29/5-1925, d.a. Jacob Halvorsen Trykkerud.

1. Aaste Ambrosdatter f. 3/5-1873 på Trykkerud, Sh. g.m. Lars Pedersen Nykaas Venstøp. Se Venstøp(31).

2. Lars Ambrosen f. 30/5-1874 på Bratterud, Sv. Jobbet som tømmerfløter i 1891.

3. Hans Jacob f. 18/7-1878 på Bratterud.
4. Ingeborg Ambrosdatter f. 11/9-1880 på Bratterud g.m. NN Johannesen. Bodde i Oslo.

5. Hans Jacob Larsen f. 25/12-1882 på Bratterud. Emg. til Amerika.

6. Anna Ambrosdatter f. 8/5-1885 på Bratterud. Var i tjeneste hos landmåler Torkild T. Tangen på Dyrendal under Fossum i 1900.

7. Tora Ambrosdatter (tvilling) f. 30/9-1887 på Skotland d. før 1900.

8. Marie Ambrosdatter (tvilling) f. 30/9-1887 på Skotland. Hun var i 1900 tjenestejente hos Johannes Christensen på N. Bø. Emigrerte til Amerika.

9. Inga Andrine Ambrosdatter f. 2/10-1888 på Fossum. Emigrerte til Amerika.

10. Halvor Ambrossen f. 3/4-1892. Overtok bruket.

11. Julie Sofie Ambrosdatter f. 11/3-1895 på Fossum d. 7/5-1988 g.m. jernbanearbeider Halvdan Gyllander f. 21/12-1894 d. 4/6-1943 i Øvre Saltdal.
      Begge er gravlagt der. P.g.a. Halvdan Gyllanders arbeide bodde de en rekke steder i sitt liv, blant annet i Skien, Nord-Trøndelag og Øvre Saltdal.
      Barn 1. Marry Kathrine Gyllander f. 14/4-1920 d. 3/10-1999 g.m. Magnar Morken f. 23/2-1915 d. 17/1-2004. Bodde i Rusånes i Salten. Gravlagt i Øvre Saltdal.
      Barn 2. Ruth Gyllander g.m. Simon Slåttvik. Bodde på Lillehammer.
      Barn 3. Reidar Adolf Gyllander f. 12/4-1921 d. 28/11-1994 g.m. Ingrid Johanne Ruud f. 1922. Bodde i Oslo. Han er gravlagt på Østre Gravlund.

Br. 1917.
 

Ambros og kona var tremenninger. Noen forkortelser her: Sv. = Sandsvær og Sh. = Sauherad.

Ambros Larsen kjøpte i 1874 gården Bratterud u. Kjørstad i Sandsvær og bodde der i flere år.
Kjørstad ligger i Efteløt sogn i Sandsvær pr.gj. Familien solgte og flyttet til Gjerpen i 1886.
Fra 1886/1887 bodde de på Skotland u. Hyni.
I 1891 hadde Ambros jobb som slusevokter og jordarbeider. Fra 1897-1917 hadde de
Kureplassen (Ødegården) u. Fossum. I 1900 var han oppført som tømmerkjører med jordbruk.
Denne Venstøp-gården kjøpte Ambros Larsen av Nils Limi i 1917.

 

G.br., selveier 

Halvor Ambrossen herfra f. 3/4-1892 d. 9/2-1967.

g. 21/3-1925 m. Anne Fjeldalen fra Fjelldalen(2) f. 19/12-1898 d. 2/8-1950, d.a. veiarb. Halvor Pedersen Fjeldalen.

1. Arne Ambrossen f. 18/7-1925. Overtok eiendommen.

2. Roald Ambrossen f. 23/7-1931 d. 22/3-1993. Sjømann.

3. Ivar Ambrossen f. 1940. Bosatt i Siljan.

Br. 1920. (Tinglyst 1925).

Det var ikke store gården å leve av etter all delinga, så de dyrket litt korn og hadde et par griser og ei ku.
I tillegg arbeidet Halvor i skauen for Løvenskiold som så mange andre menn i dette området.
Det var tømmerfløting om sommeren og tømmerhogst om vinteren.

Eiendommens skyldmark 1950: 0 mark 3 øre.

 

Gårdens grenser ca. 1950 i følge Halvor Ambrossen:

"Nord: Gartner Andersen. Øst: Venstøpvegen. Syd: Ludvig Nykaas. Vest: Georg Kittilsen."

 

Anleggsarbeider, selveier

Arne Ambrossen f. 18/7-1925 d. 1/4-1990.

g.m. Esther Agathe Pettersen fra Skåtøy v/Kragerø f. 4/7-1926 d. 29/5-2002.

1. Arnfinn Ambrossen f. 1957. Overtok eiendommen.

2. Øyvind Ambrossen f. 1959. Bosatt i Røyskattveien i Skien.

Br. 1954.

 

Brødrene Arnfinn og Øyvind Ambrossen eide hver sin halvpart fra 1974.

Fra Grunnboka: "Andel av Venstøphøgda 107 (Gnr 8, bnr 59) er solgt for kr 320.000 fra Øyvind Ambrossen til Arnfinn Ambrossen (27.12.1991)."

Selveier
Arnfinn Ambrossen f. 1957.
Br. 1991.

(C) Gard Strøm.