| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 29.04.2015.


Venstøp 31 - Katteberget - Venstøp nordre
Løpenr. 71c. Siden 1889: 8/31 (gnr/ bnr).

Utskilt fra løpenr. 71 - N. Venstøp(A) i 1843.

 


"Katteberget" med flagg. Foto: Widerøe 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien. Repro: GS.
Gården til høyre er bnr 66 "Høibo" (Bolstad). Låven til venstre er bnr 11 "Haugen vestre" (Salvesen).
 

 

Adresse i dag: Venstøphøgda 91, 3721 Skien.


Eiere.

Halvor Larsen fra N. Venstøp(A) dpt. 22/12-1805, eide dette løpenummeret (71c) fra 1843.
Se Buslåtten under Venstøp.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra Halvor Larsen til sønnen Ole Halvorsen, dat. 18., tinglyst 22. nov. 1858."


Ole Halvorsen fra Buslåtten f. 16/6-1834. Emigrerte til N. Amerika den 11/4-1862.
Eier 1858.  

 

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra Ole Halvorsen til John Jacobsen, dat. 7. marts, tinglyst 9. april 1862."
 

John Jacobsen Venstøp.
Eier 1862. Se N. Venstøp(A).

 

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra John Jacobsen til Nils Nilsen, dat. 30. marts, tinglyst 1. april 1869."

 

Nils Nilsen Høisæt.

Eier 1867.


Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra Nils Nilsen til Ole Olsen, dat. 27., tinglyst 28. sept. 1869."

 

Småbruker, kjører, selveier

Ole Olsen Venstøb fra Bø i Telemark f. 26/12-1837 d. 28/8-1903, s.a. husmann Ole Larsen og Ingeborg Olsdatter.

g. 9/8-1864 m. Berte Andrea Andersdatter fra Melum sogn, Solum pr.gj. f. 5/1-1839 på Hein under Asbom i Melum, d.a. Anders Nilsen og Karen Halvorsdatter.

1. Andreas Olsen Venstøp f. 24/6-1866 i Skien. Emigrerte til N. Amerika. Han bodde der i 1900 som ”matros på seilskib”.

2. Edvard Cornelius Olsen Venstøp f. 18/2-1870 på Rising.

3. Karl Johan Olsen Venstøp f. 5/1-1874 på Venstøp.

4. Olaus Olsen Venstøp f. 7/5-1877 på Venstøp. Overtok gården.

5. Bertel August Olsen f. 3/3-1882 på Venstøp.

Eier 1869.


Da de giftet seg i Gjerpen kirke i 1864 hadde Ole arbeide i Skien. I folketellingen for Skien, 1865, kan vi se at Ole
var gårdsgutt hos Hans August Ording. Kona Berte Andrea var tjenestepike samme sted.

Tidligere i 1870 bodde denne familien på Rising. De bodde på Katteberget i 1875/91 og 1900.

Besetning her i 1875: 1 ku og 1 kalv.

 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

71c

Venstøb N. - Katteberget

Ole Olsen

0 daler - 1 ort - 11 skilling

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

8

31

71c

Venstøp

Katteberget

Ole Olsen

0 - 1 - 0

0 mark 75 øre

 


Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra Ole Olsen Venstøb til Olaves Olsen for kr. 800, med forbeholdt føderaad for sælgeren og hustru Berte Andersdatter,
dat. 15., tinglyst 22 marts 1902."


Arbeider, småbruker, selveier

Olaus Olsen Venstøb herfra f. 7/5-1877, s.a. Ole Olsen Venstøp.

g. 29/4-1900 m. Gusta Marie Martinsdatter fra Løberg(27) "Rønningen" f. 27/2-1876 på Skifjell, d.a. Martin Henriksen Rønningen.

1. Oskar Matias Benjamin Venstøp f. 15/9-1900.

Eier 1902.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Fuldmagt fra Olaus Olsen Venstøb til bankkasserer Hans Gulseth til aa handle paa hans vegne og disponere over eiendommen,
samt sælge den, dat. 2., tinglyst 25. juni 1904."


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

8

31

Venstøp

Katteberget

Olaus Olsen

0 mark 75 øre

 

 

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skjøde fra Olaus Olsen Venstøp ved Hans Gulseth, ifølge tidligere tinglyst fuldmagt til Lars Pedersen Nykaas for kr. 4000,
dat. 20/8-1908, tinglyst 29/8-1908."
 

Arbeider, gråstensmurer, skogsarbeider, småbruker, selveier

Lars Pedersen Nykaas (Lars P. Nykaas) fra Sverige under Mo f. 28/12-1866 d. 2/1-1944, s.a. Peder Torjersen.

g. 30/9-1892 m. Aaste Ambrosdatter fra Venstøp(59) f. 3/5-1873 på Trykkerud i Sauherad d. 21/6-1967, d.a. Ambros Larsen.

1. Peder Andreas Nykaas f. 10/11-1893 på Eriksrød. Se nedenfor.

2. Ingeborg Nykaas f. 30/12-1895 på Eriksrød d. 10/5-1952. Ugift.

3. Marie Nykaas f. 28/9-1898 på Eriksrød g.m. Nils P. Melfald. Se Venstøphøgda 92.

4. Anna Nykaas f. 31/1-1903 i Nykås under Mo d. 5/3-1979. Ugift.

Br. 1908.


Lars var født på Slettekås under Ås. Han var tømmerfløter og bodde på Eriksrød i 1892 da han giftet seg.
Denne familien bodde i Nykås under Mo fra 1900-1908.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skylddelingsforretning avholdt 27. mai, tinglyst 7. juni 1922, hvorved til lærer Ketil Løndal er utskilt bnr 91 Venstøp av skyll 0 mark 08 øre."

 

Arbeider, småbruker

Peder Andreas Nykaas herfra f. 10/11-1893 på Eriksrød d. 9/7-1947, s.a. Lars Pedersen Nykaas.

g1g m. Gudrun Svendsen fra Ulefoss f. 14/6-1899 d. 6/6-1928, d.a. Erik og Olava Svendsen.

g2g m. Else Seltveit fra Mo i Telemark f. 6/12-1910.

1. Ester Othilie Nykaas f. 2/6-1919 d. 23/11-2001 g.m. Hans Myrvold f. 3/7-1919. Bosted: Nesodden.

2. Ludvig Andreas Nykaas f. 27/3-1923. Se nedenfor.

3. Solveig Alvilde Nykaas f. 31/12-1925 d. 5/9-1993. Ugift.

4. Odvar Johannes Nykaas f. 1932 g.m. Liv Sandrib f. 1935 i Lier. Bosatt i Oslo.

5. Gerd Irene Nykaas f. 1934 g.m. Arne Moritz Hansen f. 1929 i Gjerpen. Bosatt i Skien.

 

 

Bilmekaniker, selveier

Ludvig Andreas Nykaas (Ludvig Nykaas) herfra f. 27/3-1923 d. 24/2-2004, s.a. Peder Andreas Nykaas.

g1g m. Ruth Limi fra Hjellen f. 7/5-1926 d. 3/12-1976, d.a. Jan Nilsen Limi på Hjellen.

g2g m. enke Tora Gangså f. 1928 i Øyslebø.

Br. 1948.

Ludvig Andreas Nykaas hadde ingen barn.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

8

31

Venstøp - Katteberget

 Ludvig Nykaas

0 mark 67 øre

8 80 Venstøp - Haugen  Ludvig Nykås 0 mark 37 øreDenne eiendommen er oppdelt til en rekke hustomter. Det er kun en jordteig igjen av den opprinnelige eiendommen.
Innhuset er siden skilt fra og har fått bnr 348.

 

Se Venstøphøgda 91.

 

 

(C) Gard Strøm.