ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

Døpte 1659-1679

Oppdatert 18.02.2024

Avskrift av kopi av originalen på Digitalarkivet og noe formatert for lesevennlighet. G.S. 1995.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F]

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, men deler gjerne med andre interesserte Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

 Andre døpte/ fødte i Skien
| 1659-1679 | 1679-1715 | 1716-1756 | 1755-1791 | 1791-1814 |
| 1814-1842 | 1842-1856 | 1856-1865 | 1866-1877 | 1878-1890 |


"Ægte Børn døbte udi Skeen fra d. 19. November 1659 oc siden frembdelis. Sognepræst Jesse Madtzøn."

7/11-1659, Søfren Søfrensøn en Schaadmand hans daatter nafnlig, Anna.  som vaar det første barn Jeg Jesse Matzøn døbte udj den S. Trefoldighed nafn udi Sheens meenighed. Gud alleene bør ave.

4/12-1659, Oluf Malers Søn, Joen

4/12-1659, Biørn Saugmesters d., Thore

8/1-1660, Jørgen Bastiansens Søn, Bastian

11/1-1660, Cornelis Joensøns d. (Skal trolig være Jansøn), Helvig

20/1-1660, Claus Andersøns d., Anne

22/1-1660, Madz Knudsøns d., Pernille

29/1-1660, Herman Risings Søn, Jørgen

5/2-1660, Rasmus Baggers d., Margareta

19/2-1660, Velgiord Hansøns d., Kirsten

2/3-1660, Anders Christensøns d., Inger

4/3-1660, Erich Johansøns Søn, Erich

16/3-1660, Jan van Nørreborgs d.,  uechte, Johanna

18/3-1660, Tomas Clausøns Søn, Matz

23/3-1660, Bertel Jansøns , Bertel

25/3-1660, Helge Jacobsøns d., Martha

8/4-1660, Anders Olufsøns Søn,  uechte, Carl

19/4-1660, Morten Fendrichs d.,  hiemdøbt, Birrthe

23/4-1660, Hendrich Sadelmagers Søn, Hans

29/4-1660, Powel Biørnsøn Tømmermands Søn, Gundmund

6/5-1660, Anund Mortensøn Tømmermands Søn, Halvord

6/5-1660, Tomas Engelsmand Schomagers Søn, David

11/5-1660, Jens Andersøn Bardchers Søn, Cato

23/5-1660, Niels Evindsøn Arbeidzmands Søn, Christen

31/5-1660, Ifver Halvordsøn saugdrengs d., Anne

6/6-1660, Vincentz Pedersøns d., Karen

6/6-1660, Peder Steensen Schreders d., Pernille

22/6-1660, Peder Erichsøn Rytters Søn, Niels

30/6-1660, Niels Torckildsøn Schreders Søn, Torckild

8/7-1660, Peder Bardschers Søn, Abraham

8/7-1660, Niels Hansøn Schreders Søn, Mickel

20/7-1660, Lauritz Olufsøns Søn, Augustin

5/8-1660, Torsten Trugelsøn Flaademands d., Giertrud

12/8-1660, Jens Amfrodtzens Søn, Peder

19/8-1660, Jens Lousens d., Boild

24/8-1660, Trugels Hansøns Sal.'s d. , Rachel

26/8-1660, Claes Fendtz d., Margarethe

2/9-1660, Hendrich Thirsens Søn, Zacharias

9/9-1660, Peder Jansøn Schreders d., Margarethe

16/9-1660, Ifver Jansens Søn, Christen

23/9-1660, Joen Antonsens d., Kiersten

21/10-1660, Hendrich Clausøns d., Inger

21/10-1660, Tolleff Sthensens d., Kiersten

28/10-1660, Michel Suhmes Søn, Joen

28/10-1660, Oluf Tormodsens d., Boild

2/11-1660, Tolleff Rasmussens Søn, Giert

2/11-1660, Jan Busches Søn hiembdøbt, Trugels

22/11-1660, Peder Rasmussens Søn paa Hellistrand, Rasmus

24/11-1660, Søfren Lauritzens Søn, Lauritz

16/11-1660, Joen Friderich Marschalcks Velb.'s d.,  jomfru, Margarethe Catharina

28/11-1660, Matthies Kleinsmeds d., Christentze

25/11-1660, Jacob Gundersøn saugdrengs d., Ingebor

30/11-1660, Jacob Halvordsøns d., Pernille

9/12-1660, Anders Pedersøns Søn ved Kiisten (Skal vel være ved Kircken? G.S.), Tord

26/12-1660, Oluf  Saxesøn Tømmermands d., Aase

21/12-1660, Giert Jørgensøn Guldsmeds Søn, Meinert

31/12-1660, Christen Stephensens Søn,  hiembdøbt, Rasmus

1/1-1661, Christopher Møllers Søn, Hans

6/1-1661, Rittmester de Grafs d., Pernille Magdalena

6/1-1661, Et u-echte drengebarn n. Christian efter alt tienest. Afled i Drangerdall, Christen

20/1-1661, Hans Snedichers Søn, Søfren

20/1-1661, Anund Saugmesters d. i Hielden, Anna

20/2-1661, Peder Jørgensen Tindstøbers d., Sidtzel

24/3-1661, Hans Luchts d., Karen

29/3-1661, Knud Povelsens Søn, Jørgen

31/3-1661, Niels Turesøns Søn, Ture

12/4-1661, Søfren Søfrensøns d., Randi

15/4-1661, Niels Olufsøn Rytters d., Ragnild

15/4-1661, Anders Tordsøns Søn, Tord

16/4-1661, Peder Lauritzen Saugm. Søn, Oluf

21/4-1661, Matz Christophersøn Saugm. Søn, Christopher

26/4-1661, Peder Jensøn,  Velbyrdige Borgermesters Søn, Ofwe

28/4-1661, Anthoni Schomagers d., Cathrine

28/4-1661, Johannes Svendschce Rytters Søn, Evind

3/5-1661, Erest Erestesøn H. 's Søn, Ludvig Christian

3/5-1661, Christen Nielsøns d., Inger

5/5-1661, Knud Joensøn Saugm. Søn, Oluf

20/5-1661, Niels Andersøn Guldsmeds d., Catharina

29/5-1661, Gunde Hansøns uecte Søn, Hans

9/6-1661, Peder Mortensøn Schreders d., Kirsten

14/6-1661, Svend Jensen Schræders Søn, Christen

15/6-1661, Cornelis Jansens d., Anne

15/6-1661, Jørgen Contrafryers u-ecte d., Boild

19/6-1661, Biørn Michelsens Søn, Casper

21/6-1661, Nicol Ringkiøbing Major's d., Elisabet

24/6-1661, Niels Carlsen Schinders Søn, Ingebret

2/7-1661, Samuel Halvordsøns Søn, Halvord

12/7-1661, Søfren Pedersens d., Anna Maria

14/7-1661, Lauritz Lauritzen Rytters Søn, Morten

4/8-1661, Hermand Thomesøns Søn, Peder

16/8-1661, Lauritz Bartolomeisøns d., Boild

23/8-1661, Erich Ingebretsøns d., Dorde

25/8-1661, Morten Olufsøns Søn, Oluf

30/8-1661, Ifver Jansøn Hesselbergs d., Christentze

1/9-1661, Hans Breckis Søn, Oluf

6/9-1661, Jacob Nielsens d., Jytte

6/9-1661, Michel Zachariasøn Schomagers d., Maren

18/9-1661, Niels Bentzens Søn, Bent

6/10-1661, Anders Pedersøns Søn, Maritus

13/10-1661, Peder Jonsøn Schræders Søn, Ofwe

13/10-1661, Biørn Olufsøns d. paa Taterbacke, Maria

13/10-1661, Oluf Povelsens d., Christentze

18/10-1661, Jacob Cortzens d., Catharina

18/10-1661, Morten Kartes d., Karen

25/10-1661, Svend Kartes Søn, Halvord

25/10-1661, Oluf Nielsens d. paa Lundetang, Kirsten

27/10-1661, Vilhelm Vilhelmsens d. paa Snibetorp, Dorethe

2/11-1661, Joen Povelsøns Søn, Povel

3/11-1661, Valgior Hansøns d., Johanna

3/11-1661, Torsten Saugmesters d., Aaste

6/11-1661, Otte Pedersøn Rytters Søn, Jacob

10/11-1661, Lauritz Joensøns Søn, Joen

10/11-1661, Tord Nielsøns Søn ved kirckegaard, Niels

15/11-1661, Claes Fentes d., Sara

17/11-1661, Peder Gundersøns d., Anne

22/11-1661, Jacob Ingvoldsen Schomagers d., Anne

24/11-1661, Jochim Glarmesters d., Maria

24/11-1661, Steen Andersen Tømmermands d., Anne

24/11-1661, Morten Povelsen Rytters d., Anne

27/11-1661, Carl Lauridtzen Corporals d., Anne

4/12-1661, Torsten Guldbrandsen Tierebrend. uecte Søn, Guldbrand

8/12-1661, Morten Pedersens d., Anne

11/12-1661, Anders Erichsens Søn vid gaml: kirckegaard, Oluf

15/12-1661, Hendrich Tirsens Søn, Matthias

18/12-1661, Peder Marums Søn, Joen

20/12-1661, Christopher Christophersens Søn paa Snibetorp, Jørgen

20/12-1661, Oluf Simensens d., Barbara

25/12-1661, Hans Bruuns Søn,  hiembdøbt, Jens

1/1-1662, Peder Hwandsagers d., Detecke?

24/1-1662, Frandtz Torstensøns d., Anne

26/1-1662, Claus Andersen Laugmands Søn, Anders

31/1-1662, Oluf Beckenslagers uecte d., Anne

2/2-1662, Vincentz Pedersøns d., Biirrette

9/2-1662, Christen Staffansøns Søn, Rasmus

12/2-1662, Harald Assersøns d., Boel

16/2-1662, Morten Jansøn qvarterm: Søn, Jan Friderich

18/2-1662, Claus Borg Leutenants Søn, Hans Michel

18/2-1662, Morten Fendrichs Søn,  hiemdøbt, Detlef

20/2-1662, Guldbrand Saugmesters d., Mette.

23/2-1662, Lauritz Olufsens Søn, Vilhelm.

23/2-1662, Tomas Engelsmand Schomagers Søn, Rigert.

2/3-1662, Mogens Jempters datt., Kiersten.

3/3-1662, Andor Andersen Corporals datt., Karen.

9/3-1662, Peder Smeds Søn, Peder.

9/3-1662, Casper Petersøn Skomagers Søn, Christopher.

16/3-1662, Tomas Clausøn Postmesters Søn, Niels.

16/3-1662, Jacob Skomagers Søn i Hielden, Jacob.

16/3-1662, Niels Tvedens Søn "disligest oc" (i Hielden?) Peder.

16/3-1662, Joen Anthonsens Søn, Hans.

19/3-1662, Peder Svendsøns uægte Søn, Anders.

21/3-1662, Jacob Halvordsøns Søn, Halvor.

21/3-1662, Niels Tormosens Søn, Torbiørn.

21/3-1662, Lauritz Ingvoldsøn skomagers Søn,  efter pred:, Ingwald.

26/3-1662, Tomas Rasmussens Søn, Abraham.

31/3-1662, Niels Povelsens datt. paa Snibetorp, Anna.

1/4-1662, Knud Povelsens d., Karen.

11/4-1662, Peder Rasmussens Søn, Niels.

13/4-1662, Gutorm Christensen saugdrengs Søn, Christen.

13/4-1662, Halvor Jacobsens Søn, Jacob.

13/4-1662, Svend Svendsens datt. paa Lij, Kiersten.

18/4-1662, Torsten Saugdrengs d., Gunild.

20/4-1662, Christen Fischer Lundetangs. Søn, Joen.

20/4-1662, Niels Torckildsen schreders d., Maren.

20/4-1662, Ole Svendsches d. paa Lundetang, Anne.

25/4-1662, Lauritz Laxefischers d., Ambor.

8/5-1662, Tollef Rasmussens Søn, Tobias.

8/5-1662, Envold Nielsen smeds d., Birrette.

9/5-1662, Detlef Pedersen Fryses Søn, Michel.

11/5-1662, Staffan Holgersens d., Astrj.

11/5-1662, Gundmund Erichsens d., Maren.

11/5-1662, Steen Anderssens d., Karen.

16/5-1662, Christen Rytters uecte d., Anne.

19/5-1662, Hans Ifversens d., Pernille.

25/5-1662, Niels Olufsens Søn paa Snibetorp, Samuel.

30/5-1662, Jens Twerstads uecte d., Karen

30/5-1662, Joen Christensens uecte d., Anne

1/6-1662, Niels Hansen Schreders Søn, Tomas

1/6-1662, Ofve Andersens Søn,  hiemdøbt, Anders

8/6-1662, Jacob Povelsens d., Lisbet

15/6-1662, Niels Christensen Aasterøds d., Ingebor

22/6-1662, Ofven Tordsens Søn, Tord

27/6-1662, Peder Schytters d., Maren

6/7-1662, Morten Halvorsens Søn, Halvor

6/7-1662, Jochim Corporals d., Anne

9/7-1662, Laurs Anundsen af Ringerig uæcte Søn, Christen

9/7-1662, Asbiørn Hansen Saugmesters Søn,  hiemdøbt, Christen

25/7-1662, Anders Gundersens Søn, Niels

3/8-1662, Hans Bendtzen Schreders Søn, Joen

10/8-1662, Severin Christensens Søn på Bradzberg, Jørgen

17/8-1662, Anders Svendsens d., Gylian

22/8-1662, Rasmus Johansens d., Karen

24/8-1662, Jørgen Hendrichsens Søn, Hendrich

31/8-1662, Madtz Knudsens Søn, Knud

31/8-1662, Ingebredt Truelsens d., Magdalena

7/9-1662, Svend Bones d., Anne

12/9-1662, Lauritz Møllers d., Karen

14/9-1662, Niels Mogensens Søn, Powel

19/9-1662, Søren Sørensens Søn, Søren

19/9-1662, Jørgen Bastiansens d., Maren

19/9-1662, Jacob Kaaberslagers d., Sarcke

19/9-1662, Anders Svensches R. uæcte Søn, Svend

21/9-1662, Isaac Jensens d., Maria

24/9-1662, Søren Haraldsens tvillinger, Anne

24/9-1662, Søren Haraldsens tvillinger, Christentze

28/9-1662, Arne Bartolomeissens Søn, Bartolomeus

29/9-1662, Anund Saugmesters d., Inger

5/10-1662, Anders Knudsen tømmermands Søn, Knud

5/10-1662, Pro Fossens u-æcte d., Hellie

10/10-1662, Guldbrand,  Unge,  Saugdrengs Søn, Guldbrand

12/10-1662, Søfren Lauritzens Søn, Søfren

12/10-1662, Bertel Schræders d., Ellen

12/10-1662, Erich Ingbretzens d., Lifwe(Live)

19/10-1662, David Davidsens Søn, David

22/10-1662, Mickel Schomagers d..,  hiemdøbt, Maria

24/10-1662, Niels Tomesen Bøckers d., Kirstine

26/10-1662, Jens Amfvordtzens d., Johanna

1/11-1662, Tobias Christensens Søn, Christen

1/11-1662, Cornelis Jansens d., Christentze

9/11-1662, Hendrich Sadelmagers Søn, Niclas

21/11-1662, Anders Prippers d., Ikke Nevnt

23/11-1662, Zacharias Simensens d., Inger

29/11-1662, Anders Rusches Søn, Claus

5/12-1662, Jens Tordsen Schred. 's d., Karen

7/12-1662, Ifver Olufsens d., Kiersten

7/12-1662, Hans Oelsen F. s Søn,  efter pred:, Oluf

14/12-1662, Christen Lauridzens Søn, Giert

19/12-1662, Oluf Hansens Søn, Hans

21/12-1662, Palle Rytters uægte Søn, Ikke Nevnt

27/12-1662, Matz Saugmesters Søn, Hans

28/12-1662, Giert Jørgensens Søn, Isaach

1/1-1663, Christopher Møllers d., Maren

11/1-1663, Joen Schomagers d., Ingebor

11/1-1663, Lauritz Saugdrengs d. paa Snibetorp, Inger

18/1-1663, Jacob Nielsens Søn, Jens

18/1-1663, Jan Schult Rytters Søn, Hans

25/1-1663, Hermand Schomagers Søn, Mickel

30/1-1663, Anund Olufsens Søn i Pusterviig, Peder

2/2-1663, Claus Hittegresis Søn, Torckild

2/2-1663, Anders Pedersens Søn ved kisten (ved kircken?), Peder

11/2-1663, Tomas Lauritzens Søn, Isaach

27/2-1663, Strømme Saugmesters Søn, Oluf

27/2-1663, Matthias Smeds d., Maria

8/3-1663, Nicolai Ringkiøbing,  Majors d., Agatha

10/3-1663, Johan Fridrich,  velbeh. Marshalcks d.,  jomfru, Edle Maria Sibilla

12/3-1663, Harald Assersøns d. , Kiersten

15/3-1663, Lauritz Olufsens d., Sara

15/3-1663, Christen Staffensens d., Karen

20/3-1663, Svend Kartes d., Anne

22/3-1663, Vincentz Pedersens Søn, Peder

27/3-1663, Michael Sumbs Søn, Valentin

5/4-1663, Jacob Pedersens d., Sara

5/4-1663, Oluf Nielsens Søn Lundetang, Christen

15/4-1663, Jens Juels d., Anne

24/4-1663, Christen Jonsen Tømmermands Søn, Oluf

3/5-1663, Peder Tindstøbers Søn, Even

6/5-1663, Oluf Hvalens d., Anne

6/5-1663, Lund Byritters u-æcte d., Maria

10/5-1663, Tønnis Svensche Smeds Søn paa Closter, Syver

17/5-1663, Peder Bardckers Søn, Hermand

17/5-1663, Peder Lunds d., Karen

20/5-1663, Jan Trompeterdrengs Søn, Niels

24/5-1663, Peder Smeds Søn, Peder

27/5-1663, Hermand Risings Søn,  hiemdøbt og en d. dødfød, Harald

28/5-1663, Rasmus Pedersens Søn, Gerdt

31/5-1663, Jens Lauritzen Smeds Søn, Lauritz

31/5-1663, Hendrich Clausøns d., Karen

2/7-1663, Povel Tømmermands d., Karen

2/7-1663, Peder Jansen schomag: d.,  hiemdøbt, Tore

3/8-1663, Knud Povelsens Søn i Hielden,  hiemdøbt, Jacob

7/8-1663, Christen Lauritzens Søn paa Blegebachen, Christen

9/8-1663, Joen Povelsens d. i Hielden, Signe

14/8-1663, Anund Erichsens d., Karen

17/8-1663, Marckus Helmers d.,  hiemdøbt, Barbara

23/8-1663, Daeg Saugmesters Søn, Hans

24/8-1663, Tomas Rasmussens Søn,  hiemdøbt, Isach

28/8-1663, Peder Jansen Schræders d., Anne

4/9-1663, Oluf Sumpes d., Anne

13/9-1663, Detlef Pedersens Søn, Peder

27/9-1663, Tollef Stensøns Søn, Claus

4/10-1663, Ernst Ernstes,  Her,  d., Eva

4/10-1663, Anders Christiansens d., Anna Cathrina

11/10-1663, Hendrich Tiesens d., Dorde

18/10-1663, Michel Schomagers Søn, Zacharias

18/10-1663, Svend Svendsens d. paa Lii, Anne

6/11-1663, Hendrich Ingvolds. Schreders u-æcte Søn, Povel

20/11-1663, Peder Nielsens Søn, Søfren

29/11-1663, Claus Andersen Laugmands tvende Sønner, Sywer

29/11-1663, Claus Andersen Laugmands tvende Sønner, Christen

29/11-1663, Staphen Holgersens Søn, Sthen

13/12-1663, Niels Schomagers d. paa Snibetorp, Anne

18/12-1663, Hendrich Christophersen Schreders d., Johanna

27/12-1663, Lauritz Møllers Søn, Oluf

27/12-1663, Oluf Povelsens d., Anne

27/12-1663, Ofve Halvordsens d.,  efter pred:, Maren

10/1-1664, Severin Severinsens Søn Lundetang, Anders

17/1-1664, Jacob Povelsens Søn, Tomas

17/1-1664, Niels Hansøn Schreders Søn, Tomas

17/1-1664, Mogens Jempters Søn, Jens

20/1-1664, Oluf Giestesøns d.,  hiemdøbt, Maren

24/1-1664, Mickael Aager M.' s Søn, Christian

24/1-1664, Niels Tvedens d. , Dorde

24/1-1664, Svend Olsen Saugdrengs d., Else

27/1-1664, Erich Andersen tømmermands d., Gunild

31/1-1664, Christopher Christophersens Søn paa Snibetorp,  hiemdøbt, Isaach

2/2-1664, Jørgen Hendrichsen Raadmands Søn, Peder

2/2-1664, Niels Torckelsen Schreders d., Anne

7/2-1664, Ole Saxesøns Søn, Saxe

7/2-1664, Hermand Schomagers d., Anne Cathrine

10/2-1664, Envold Nielsen Schreders d., Anne

12/2-1664, Hans Søfrensen Snedickers Søn, Søfren

14/2-1664, Morten Olufsens Søn, Erich

14/2-1664, Johan Postes d., Maren

14/2-1664, Jacob Cortzrics" d., Anne

17/2-1664, Arne Ellefsens Søn, Oluf

28/2-1664, Niels Pedersen Hans Ifz: forige tieners d., Pernille

28/2-1664, Lauritz Ingvoldsen schomagers Søn, Gløer

28/2-1664, Lauritz Ingvoldsens d.,  hiemdøbte, Jøran

4/3-1664, Gutorm Christensens d., Anne

6/3-1664, Vilhelm Vilhelmsens d., Femia

6/3-1664, Sthen Andersens d. und bierget, Karen

12/3-1664, Niels Olsen Saugdrengs Søn,  hiemdøbt, Lauritz

13/3-1664, Sthen Tømmermands d., Inger

13/3-1664, Ole Simensens d., Maren

18/3-1664, Lauritz Bartolomeisens Søn, Hans

20/3-1664, Lauritz Joensen Schreders Søn, Gert

20/3-1664, Niels Bentzsøns d., Maria

25/3-1664, Joen Mogensen Schreders Søn, Abraham

27/3-1664, Anders Pedersens d., Anne

1/4-1664, Hans Breckis d., Birrethe

12/4-1664, Anund Mortensen Tømmermands Søn, Morten

12/4-1664, Tomas Clausen forige postmester d., Maria

12/4-1664, Morten Kantes d., Maren

12/4-1664, Tolleff Rasmussens d., Kiersten

17/4-1664, Claus Hittegreses Søn, Gert

17/4-1664, Jacob Kanert Schomagers datt. , Birrette

22/4-1664, Vincentz Pedersens d., Kierstine

22/4-1664, Hermand Risings tvillinger 2 piger det ene hiemdøbt det annet dødfød, Kirsten

1/5-1664, Jochim Glassmesters d., Susanna

1/5-1664, Joen Anthonsens d., Karen

6/5-1664, Joen Pedersen Viigværings Søn, Oluf

8/5-1664, Niels Aamundsens Søn, Simen

8/5-1664, Rasmus Baggers Søn, Hans

13/5-1664, Hermand Thomesøns Søn, Peder

19/5-1664, Claus Fentes d., Engel

30/5-1664, Lauritz Olufsens Søn, Børge

8/6-1664, Knud Saugmesters Søn, Anders

12/6-1664, Major Ringkiøbings d. , Elseba

12/6-1664, Ofve Toersens d., Karen

22/6-1664, Adam Jensøn til Cornelis Janss: u-æcte d., Margrete

24/6-1664, Erich Ingebretsens Søn, Hans

24/6-1664, Jacob Halfvorsens d., Margrete

24/6-1664, Jens Torgiersens d., Inger

26/6-1664, Ifver Jansens d., Inger

26/6-1664, Strømme Saugmesters d., Anne

17/7-1664, Velgiord Hansens Søn, Hans

22/7-1664, Joen Christensens tvende Sønner den ene n. Joen hiemdøbt den anden vaar dødfød., Joen

22/7-1664, Christen Olufsens d. paa Snibetorp, Emma

27/7-1664, Søfren Christensen Kleinsmeds d.,  hiemdøbt, Ikke Nevnt

29/7-1664, Tomas Vendelboes Søn, Lauritz

3/8-1664, Svend Rasmussens Søn i Hielden, Søfren

14/8-1664, Anders Prippes d., Helvig

17/8-1664, Jens Amfrodtzens Søn, Beniamin

21/8-1664, Christen Stephensens d., Ikke Nevnt

4/9-1664, Rasmus Pedersens d., Anne

4/9-1664, Jacob Gundersens Søn, Isaach

4/9-1664, Jacob Kaaberslagers d., Varda

23/9-1664, Hendrich Justesens Søn, Syver

25/9-1664, Claus Borg,  Leutnants Søn, Claus

2/10-1664, Stephen Schreders d., Elisabeth

9/10-1664, Mickel Suhms d., Anne Catharina

9/10-1664, Christen Christensens d., Maria

12/10-1664, Harald Assersens d., Maren

30/10-1664, Anund Olufsens d. i Pustervig, Ellen

1/11-1664, Jørgen Bastiansens d., Maren

4/11-1664, Jacob Jacobsen Guldsmeds Søn, Jørgen

4/11-1664, Hans Lauritzens d. i Hielden, Helvig

6/11-1664, Matz Knudsens d., Pernille

18/11-1664, Anders Jacobsens d. paa Snibetorp, Karen

18/11-1664, Johannes Davids: Org: uægte Søn, David

23/11-1664, Gert Jansøn Bomhoffs Søn, Jan

27/11-1664, Arne Bartolomeisens Søn, Michel

27/11-1664, Anders Christensen Snedichers Søn, Christen

27/11-1664, Niels Olufsens d. paa Snibetorp, Christentze

6/12-1664, Jens Schreders lille Søn,  hiemdøbt, Hans

11/12-1664, Tobias Christensens d., Karen

23/12-1664, Gert Jørgensens d., Inger

30/12-1664, Oluf Svendsen paa Lundetangens d., Maria

1/1-1665, Anders Pedersens d. ved Kisten (Skal det være ved Kircken?), Marie

6/1-1665, Søfren Lauritzens Søn, Matz

15/1-1665, Jacob Pedersens Søn, Peder

22/1-1665, Oluf Hansens Søn paa Lij, Peder

22/1-1665, Jochim Schersiandtz d., Lisbet

29/1-1665, Tord Nielsen Guldsets d., Kiersten

2/2-1665, Jens Lauritzen Smeds Søn, Elleff

2/2-1665, Svend Svendsens Søn paa Snibetorp, Svend

12/2-1665, Marckus Helmers d., Elisabeth

19/2-1665, Oluf Malers d., Regina

19/2-1665, Lauritz Jenss: Laxefischers d., Margrete

19/2-1665, Tomas Rasmussens Søn,  hiemdøbt, Ikke Nevnt

24/2-1665, Carl Lauritzen corporals Søn, Mickel

26/2-1665, Ingebret Truelsens Søn, Bent

1/3-1665, Knud Povelsens d., Maria

5/3-1665, Lauritz Cornelisøns Søn, Cornelius

8/3-1665, Halfvor Jacobsens Søn, Jacob

12/3-1665, Niels Christensen Aasterøds Søn, Knud

18/3-1665, Niels Schomager Corporals d., Dorde

23/3-1665, Jens Tverstads d., Karen

27/3-1665, Christen Tømmermands Søn, Svend

2/4-1665, Jens Ellefsøns Søn,  efter pred:, Rasmus

8/4-1665, Lauritz Møllers d., Maren

8/4-1665, Halvor Lauritzen Spilmands d., Karen

9/4-1665, Søfren Christenss: Gen. Fischals d., Inger Margrete

9/4-1665, Matthies Smeds Søn, Jacob

12/4-1665, Simen Schorstenfeyers d., Maren

21/4-1665, Halfvor Søfrensens d., Kiersten

21/4-1665, Niels Olufsen Saugdrengs d., Anne

26/4-1665, Jan Bastiansen Instrumentists u-æcte d., Valborg

7/5-1665, Ifver Christensen Aasterøds Søn, Niels

12/5-1665, Jan Fincks d., Johanne

15/5-1665, Detleff Pedersens d., Maren

16/5-1665, Jacob Nielsens d., Maren

21/5-1665, Anders Pedersen Møllers Søn, Eilert

26/5-1665, Torsten Ifverss: Saugdrengs d., Ikke Nevnt

28/5-1665, Oluf Nielsens d. paa Lundetangen, Sarcke

11/6-1665, Anders Knudsen Tømmermands Søn, Tolleff

16/6-1665, Oluf Enerss: Søn,  hiemdøbt, Giert

17/6-1665, Joen Pedersen Vigværings d. i Hielden,  hiemdøbt, Kare (+n)

17/6-1665, Joen Mickelsen Svarfvers d.,  hiemdøbt, Giertrud

28/6-1665, Oluf Christenss: Schansiens u-æcte Søn i Tellemarken, Erich

2/7-1665, Anders Murmesters d., Dorde

2/7-1665, Hans Kieldsens d., Maren

9/7-1665, Lauritz Olufsens d., Maria

12/7-1665, Anders Svendsches Rytt: uægte d., Sigri

14/7-1665, Peder Nielsens Søn, Peder

16/7-1665, Peder Bardschers d., Anna Maria

16/7-1665, Hendrich Tirsens død føde Søn, 

23/7-1665, Peder Duhs schræd. Søn, Morten

23/7-1665, Erich Ingebretzens d., Maren

6/8-1665, Vincentz Pedersens Søn, David

20/8-1665, Rasmus Pedersens Søn, Gert

20/8-1665, Ofven Halvorsens Søn, Halvor

27/8-1665, Elling Aasolsens Søn, Peder

10/9-1665, Christen Olufsens Søn, Hans

15/9-1665, Hans Breckis d., Kiersten

22/9-1665, Goute Hansens d., Johanne

24/9-1665, Søfren Christensen Smeds d., Ikke Nevnt

25/9-1665, Hendrich Christophersøn schræd. d., Anne

11/10-1665, Ole Svenningsøns u-ecte d., Kiersten

22/10-1665, Jacob Powelsens Søn i Hielden, Giert

3/11-1665, Christen Lauritzens Søn paa Blegebacken, Ikke Nevnt

5/11-1665, Niels Bødickers Søn, Thomas

5/11-1665, Lauritz Schomagers d. i Hielden, Karen

26/11-1665, Endre Schomagers Søn, Peder

26/11-1665, Ernst Ernstes d., Maria

26/11-1665, Barckard Dirichss. d., Anne Margrete

10/12-1665, Jens Juelss. d.,  hiemdøbt, Anne

22/12-1665, Svend Svendsens d. paa Snibetorp, Ikke Nevnt

27/12-1665, Jens Torgiersøn Saugmesters Søn, Torgier

31/12-1665, Gert Jansen Bomhof d.,  hiemdøbt, Johanne

28/1-1666, Hans Olufsen Vechters d., Karen

31/1-1666, Oluf Nielsen Fogetz død føde datter, 

4/2-1666, Jan Postes Søn, Hendrich

4/2-1666, Gert Jørgensens Søn, Peter

9/2-1666, Christopher Møllers Søn, Christopher

11/2-1666, Anders Rusches d., Johanne

11/2-1666, Tollef Rasmussens d., Sara

16/2-1666, Christopher Christophersens Søn, Jørgen

18/2-1666, Bertel Schreders Søn, Jan

18/2-1666, Svend Olufsøn Saugdrengs d., Marthe

25/2-1666, Cornelis Jansøns Søn, Gert

9/3-1666, Tomas Vendelboes Søn, Jacob

18/3-1666, Stephen Holgersøns Søn, Samuel

18/3-1666, Svend Bones d., Ragnild

1/4-1666, Claus Andersen Laugmand: Claus Andersen saugdrengs d., uecte h.d., Anne

5/4-1666, Morten Olsens d., Anne

8/4-1666, Joen Pedersen Vigværings Søn, Mickel

8/4-1666, Anund Erichsens d. paa Lundetangen, Karen

20/4-1666, Ingebret Truelsens Søn, Halvor

6/5-1666, Ole Saxesens Søn, Find

6/5-1666, Oluf Sumpes d., Pernille

11/5-1666, Joen Mogensen Schreders d., Catrina

13/5-1666, Halvor Spillemands 2 Sønner, Halvor

13/5-1666, Halvor Spillemands 2 Sønner, Oluf

18/5-1666, Laurs Pedersens uecte Søn, Peder

11/6-1666, Torbiørn Schreders d., Ikke Nevnt

17/6-1666, Borgermester Maritius Barnholtz Søn, Henning

29/6-1666, Niels Høgs Sandvigs Søn, Hans

8/7-1666, Villom Villomss: d., Inger

11/7-1666, Jørgen Carlsens d., Ikke Nevnt

22/7-1666, Claus Borg,  Laut.'s d., Ikke Nevnt

25/7-1666, Peder Olufsen Prips uecte Søn, Ole

29/7-1666, Borgermester Peder Jansens Søn, Wolfgang

17/8-1666, Niels Guldsmeds d., Johanne

19/8-1666, Anders Søfrensens d., Gunda

19/8-1666, Velgiord Hansøns d., Marie

24/8-1666, Carsten Schreders Søn, Jochim

2/9-1666, Niels Schomager Corporals Søn, Ole

2/9-1666, Erich Andersen Tømmermands Søn, Erich

14/9-1666, Arne Bartolomeisens Søn, Jørgen

15/9-1666, Niels Christensen paa Snibetorp, Ikke Nevnt

23/9-1666, Junger Schomagers Søn, Corfitz

28/9-1666, Lauritz Olsens d., Ellen Cathrin

*29/9-1666, Andreas Pedersen wed kisten hans Søn, Hans

29/9-1666, Anders Jacobsens d. paa Snibetorp, Karen

30/9-1666, Morten Pedersens Søn, Peder

30/9-1666, Christen Stephensens d., Ikke Nevnt

5/10-1666, Anders Christensens Søn, Christen

5/10-1666, Hans Bendtzen Schreders Søn, Joen

7/10-1666, Laugmand Claus Andersens Søn, Hans

7/10-1666, Ofve Tordsens Søn, Johannes

12/10-1666, Jonas Guldbrandsens uecte Søn, Jonas

21/10-1666, Jacob Kaaberslagers d., Maria

24/10-1666, Jacob Cortsens Søn, Lauritz

28/10-1666, Christen Christensen Afos Søn, Christen

28/10-1666, Svend Jacobsens uecte Søn, Peder

1/11-1666, Lauritz Joensen Schreders Søn, Peder

11/11-1666, Jacob Jacobsen Guldsmeds Søn, Jacob

16/11-1666, Søfren Smeds Søn, Christen

18/11-1666, Peder Byschrifvers d., Sarcke

18/11-1666, Joen Ewindsen Schomagers Søn, Lauritz

23/11-1666, Morten Kartes d., Jøran

25/11-1666, M. Peder Baadchers d., Kiersten

2/12-1666, Gert Jansen Kvamers Søn,  hiemdøbt, Ikke Nevnt

2/12-1666, Tollef Stephans Søn, Ikke Nevnt

2/12-1666, Ifver Madtzens Søn, Matz

9/12-1666, Peder Schreders d., Elseba(Elisabet)

9/12-1666, Niels Tvetens Søn på Øen, Peder

14/12-1666, Lauritz Bartolomeisens Søn, Syfren

27/12-1666, Søfren Søfrensens d. paa Lundetang, Karen

4/1-1667, Jørgen Madtzen Schind. d., Marthe

4/1-1667, Michel Sumes uecte Søn, Uldwiig

4/1-1667, Jens Amphrodtzens d.,  hiemdøbt, Marte

20/1-1667, Jochim Glasmesters Søn, Jochim

27/1-1667, Peder Gundersens d., Anne

27/1-1667, Bertel Schreders Søn, Adam

8/2-1667, Mogens Jempters Søn, Erich

10/2-1667, Jacob Poulsens Søn, Giert

10/2-1667, Søfren Christensen Fiscals d., Marte

14/2-1667, Søfren Joensen Saugdrengs Søn, Joen

3/3-1667, Anders Gundersens d., Ikke Nevnt

24/3-1667, Halvor Søfrensens Søn, Søfren

25/3-1667, Aslack Andersens Søn, Hans
 

8/4-1667, Simon Andersens d., Else

14/4-1667, Christen Anunsens Søn, Jørgen

19/4-1667, Anders Knudsens Søn, Christen

19/4-1667, Morten Olsens Søn paa Lunde, Erich

19/4-1667, Stephan Saugmesters Søn paa Snibetorp, Ole

20/4-1667, Rasmus Hansens Søn, Hans

20/4-1667, Isaac Torsens Søn, Hans

28/4-1667, Niels Torckilsens d., Ingebor

5/5-1667, Jacob Andersens Søn paa Taterbacke, Torckel

12/5-1667, Vincentz Pedersens Søn, Jørgen

17/5-1667, H. Vetlef Pedersens Søn, Vetleff

19/5-1667, Hans Lauritzens d., Susanne

24/5-1667, Hendrich Vefvers Søn, Jan

28/5-1667, Jacob Schomagers Søn, Ewind

28/5-1667, Svend Rasmussens d., Birrete

2/6-1667, Anders Pedersen i Hieldens Søn, Peder

2/6-1667, Et barn død fød, 

21/6-1667, Jacob Olufsens Søn, Abraham

23/6-1667, Hans Findsens uecte d., Karen

9/8-1667, Matz Knudsens Søn, Søfren

9/8-1667, Niels Pedersen paa Lundetangens Søn, Oluf

11/8-1667, Carsten Tygesens Søn, Vilhelm

11/8-1667, Anders Pedersen Møllers d., Margrete

11/8-1667, Erich Ingebretzsøns d.,  hiemedøbt, Gunild

18/8-1667, Holli Jacobsens d., Birrthe

25/8-1667, Peder Smeds Søn, Hans

1/9-1667, Anund Saugmesters Søn, Erich

8/9-1667, Jørgen Trugelsens Søn, Johannes

13/9-1667, Jørgen Bastiansens Søn, Rasmus

20/9-1667, Hans Backis Søn, Jacob

22/9-1667, Niels Nielsens d., Margrethe

22/9-1667, Matthias Smeds d., Anne Marie

29/9-1667, H. E..st E..stsøns d., Kierstin

6/10-1667, Stephan Holgersøns d., Margrethe

13/10-1667, Claes Hittegreses Søn, Joen

13/10-1667, Ole Simonsens Søn, Tideman

13/10-1667, Knud Arnesens d., Kierstin

16/10-1667, Stefan Andersens d. under bierget, Anne

20/10-1667, Tobias Christensens Søn, Niels

20/10-1667, Elias Olufsens Søn paa Snibetorp, Oluf

20/10-1667, Svend Svendsens d., Ursel

1/11-1667, H. Frantz Christensen Laugmands Søn, Frantz Hendrich

1/11-1667, Gutorm Saugdrengs d., Ragnild

8/11-1667, Oluf Nielsen Fogetz Søn, Niels Jørgen

8/11-1667, Vilhelm Vilhelmsens Søn, Bent

10/11-1667, Borgermester Peder Jansens d., Birrathe

10/11-1667, Lauritz Cornelissens Søn, Anders

10/11-1667, Christen Christensens d., Lisbeth

17/11-1667, Erich Trugelsens Snedichs Søn, Trugels

17/11-1667, Oluf Svendsens d. paa Lundetang, Anne

1/12-1667, Peder Nielsens Søn, Hendrich

1/12-1667, Anders Søfrensens Søn, Hans

1/12-1667, Lauritz Olufsens d., Anne Margrete

8/12-1667, Lauritz Møllers d., Ellen

11/12-1667, Oluf Hansen Viigwærings Søn, Jens

15/12-1667, Knud Pedersen Tømmerhugers d., Kiersten

20/12-1667, Hans Kieldsens Søn, Niels

20/12-1667, Niels Høg Fendrichs d., Kiersten

6/1-1668, Niels Bentzens Søn,  hiemedøbt, Hans

12/1-1668, Markus Barnholtz,  BorgerM.(ester)  Søn, Casper

12/1-1668, Jørgen Madtzen Schinders Søn, Anders

19/1-1668, Svend Svendsens datt: paa Snibetorp, Else

26/1-1668, Jacob Nielsens datt., Ester

26/1-1668, David Davidsen Srigermagers dat., Lisbeth

26/1-1668, Jens Twerdstads datt., Anna Maria

31/1-1668, Ole Nielsen paa Lunde Søn, Peder

7/2-1668, Et Svensch pigebarn døbt efter ald Tieniste, Anna

9/2-1668, Hendrich Torsens Søn, Peder

6/3-1668, Lauritz Ingvoldsen Schomagers datt., Ahl.(Det er hva det står)

17/3-1668, Jørgen Carlsens datt: hiemedøbt, 

19/3-1668, Peder Duses Søn, Anders

19/3-1668, Arnholt Schredres datt:, Birrethe

24/3-1668, Rasmus Hansens Søn, Johannes

29/3-1668, Daeg Saugmesters datt:, Dorde

5/4-1668, Anund Olesens datt. i Pustervigen, Maren

10/4-1668, Hans Snedichers Søn, Søfren

12/4-1668, Halvor Jyde Jacobsens Søn, Jens

12/4-1668, Joen Mogensens datt:, Cathrine

18/4-1668, Peder Lunds Søn,  hiemedøbt, Christen

26/4-1668, Oluf Saxesens dat:, Marthe

3/5-1668, Arne Bartolomeissens datt:, Anne

3/5-1668, Peder Kandestøbers datt:, Karen

24/5-1668, Christen Tømmermands.(Det står ikke mer), 

7/6-1668, Thomas Andersens d., Inger

12/6-1668, Ole Swenningsens datt:, Maren

14/6-1668, Christen Jensen Knapmagers datt:, Kirstine

21/6-1668, Hans Jacobsen Raadmands Søn, Jørgen

21/6-1668, Morten Olsens d. paa Lunde, Karen

3/7-1668, Anders Kieldsens datt: hiemedøbt af Jordmod., Ahl.

12/7-1668, Anund Saugmesters Søn i Hielden, 

19/7-1668, Isaach Torstensens Søn, Jacob

2/8-1668, Carsten Hansens Søn, Hans

2/8-1668, Lauritz Sal.Jensens Søn, Lauritz

2/8-1668, Svend Olufsens Søn, Hans

9/8-1668, Peder Jensen Schred: Søn, Adam

9/8-1668, Anders Rushes Søn, 

9/8-1668, Søfren Andersens Søn, Ludvig

13/8-1668, Erich Ingebretzens datt:,  hiemedøbt, Karen

23/8-1668, Christen Anunsens Søn, Morten

6/9-1668, Jan Thomassens Søn, Joen

6/9-1668, Joen Pedersen Viigværings Søn, Isaach

20/9-1668, Oluf Saugm: Søn paa Øen, Niels

23/9-1668, Syfwer Hansøns Søn, Anders

4/10-1668, Anders Snedichers (Det står ikke mer), 

11/10-1668, Claus Saugm: Søn, Anders

11/10-1668, Christopher Pedersøns dat. , Johanna Catharina

25/10-1668, Gert Jørgensøns Søn, Hans

27/11-1668, Jørgen Pedersens dat., Marthe

27/11-1668, Christen Olufsøns dat: paa Snibetorp, Margrete

29/11-1668, Elias Olufsøns Søn , Oluf

29/11-1668, Lauritz Møllers dat., Hellie

11/12-1668, Halvor Søfrensøns Søn, Gert

27/12-1668, Carsten Schreders Søn, Tyge

3/1-1669, Peder Jensen,  Borgermesters Søn, Søfren

6/1-1669, Ewert Snedkers Søn, Anders

31/1-1669, Anders Pedersens Søn,  hiemdøbt, David

2/4-1669, Jørgen Poelsøns Søn, Anders

8/4-1669, Michel Organistes d., Magdalene

12/4-1669, Peder Byschrifwers d., Dorthe

16/4-1669, Tobiørn Schræders d., Kirsten.

18/4-1669, Niels Christensøn Aasterøds d., Elisabeth.

21/4-1669, Niels Nielsøns d., Else.

25/4-1669, Peder Andersøn Saugdrengs Søn, Svend.

28/4-1669, Jørgen Detloffsøns Søn uæct., Detloff. (Ditlef.)

2/5-1669, Anders Knudsøns datt:, Inger

8/5-1669, Ole Simensøns Søn, Ole

14/5-1669, Ole Bentsøns Swensches dat., Karen

16/5-1669, Lauritz Envoldsøns dat., Maria

16/5-1669, Jens Lauritzsøn Jydes Søn, Goute

20/5-1669, Jacob Kaaberslagers Søn, Anders

20/5-1669, Bertel Schræders Søn, Hartvig

21/5-1669, Hellie Tømmermands dat., 

23/5-1669, Hermand Risings Søn, Arne

23/5-1669, Christen Stephensøns Søn, Arne

28/5-1669, Jacob Pouelsøns, 

4/6-1669, Ewert Jansøns , Johanne

13/6-1669, Peder Lunds Søn, Anders

20/6-1669, Anders Samsings Søn, Samsing

20/6-1669, Hans Jacobsøns datt., Christiana

20/6-1669, Jens Oloffsøns Søn, Oloff

24/6-1669, Jens Twerstads dat. , Karen

24/6-1669, Simen Andersøn Viigwærings dat., Elisabeth

27/6-1669, Ole Nielsøns dat. paa Lunde, Kiersten

2/7-1669, Niels Twedens Søn, Jens

2/7-1669, Ole Andersøn Viigwærings dat., Elisabeth

11/7-1669, Ingebret Trugelsøns Søn, Isaach

16/7-1669, Svend Svendsøn Snedkers Søn, Ifver

18/7-1669, Jan Lorentzsøns D., Karen

25/7-1669, Willums Aases D., Marthe

30/7-1669, Jacob Jacobsøn Guldsmeds Søn, Jørgen.

1/8-1669, Hans Lauritzsøns D., Inger.

1/8-1669, Jens Lauritzsøn Smeds D., Kiersten.

15/8-1669, Knud Pouelsøn (det står ikke mer. G.S.), 

20/8-1669, Halvor Jydes Søn, Anders.

22/8-1669, Jacob Olufsøn Prippens D., Kiersten.

27/8-1669, Marckus Baadtzmands D.,  uect., Jøran.

29/8-1669, Jan Hendrichsøns D., Margrete

3/9-1669, Hans Kiørulds dat., Giertrud

3/9-1669, Knud Arnesøns dat., Margrete

5/9-1669, Hans Oluffsøns Vecters Søn, Christen

12/9-1669, Elling Aasolsøns Søn, Johannes.

19/9-1669, Jacob Pedersøns Søn, Vincentz.

19/9-1669, Halvor Erichsøns Søn, Niels.

24/9-1669, Tomas Andersøns D., Anne Maria.

26/9-1669, Torbiørn Pedersøns Søn, Peder.

29/9-1669, Lauritz Saugdrengs Søn paa Snibetorp, Oluf .

29/9-1669, Giermund Tollefsøns datt. af Laurdal. 

3/10-1669, Lauritz Joensøns Datt, Johanne.

8/10-1669, Morten Halvorsøns Dat, Maren.

22/10-1669, Mogens Jempters Søn, Hans.

27/10-1669, Lauritz Michelsøns dat., Johanne.

31/10-1669, Ofwe Halvordsøns Søn, Guldbrand.

31/10-1669, Anders Pedersen i Hieldens Søn, Amund.

1/11-1669, Isaach Torstensøns, (ikke mer G.S.). 

5/11-1669, Jacob Nielsøns Søn, Hans.

7/11-1669, Anders Lies D., Gunild.

7/11-1669, Joen Pouelsøns dat., Sara

12/11-1669, Rasmus Hansøns dat., Pernille

12/11-1669, Hans Brookes d., Lisebeth

4/12-1669, Hendrich Vefwers Søn,  hiemdøbt, Hans.

5/12-1669, Jochim Glassmesters Søn, Lorentz.

8/12-1669, Claus Andersøn, Laugmands Dat:,  hiemdøbt., Johanne.

12/12-1669, Lauritz Cornelisøns Søn, Cato.

18/12-1669, Arne Bartolomeisøns Søn, Marcus.

22/12-1669, Hans Brynildsøns Dat:, Ellen.

23/12-1669, Christian Bøedchers Søn,  hiemdøbt., David.

24/12-1669, Thomas Davidsøns dat., Margrete.

27/12-1669, Morten Kortes Søn, Svend.

6/1-1670, Marcus Barnholt Prop: Søn., Zacharias.

19/1-1670, Oluf Torckelsøns Datt:, (ikke mer. G.S.).

1/2-1670, Juel Joensøns Søn,  hiemdøbt., Joen.

2/2-1670, Erich Snedkers Søn, Jacob.

13/2-1670, Søfren Smeds D., Anne.

18/2-1670, Niels Pedersøns Søn, Peder.

20/2-1670, Jochim Eilertsøn Mønster fenriks Søn, Hans.

27/2-1670, Gutorm Saugmesters dat., (ikke mer. G.S.). 

2/3-1670, Bent Swenningsøns dat., Inger.

6/3-1670, Jørgen Halvordsøns datt., Femia.

13/3-1670, Lauritz Bartolomeisøns Søn, Bartolomeus.

18/3-1670, Christen Hansøn Smeds Søn, Matheus.

20/3-1670, Johan Sthensøns Masmesters Søn, Jørgen.

20/3-1670, Bent Alfsøns, (ikke mer. G.S.).

25/3-1670, Peder Duhses Søn, Bent.

25/3-1670, Hans Kieldsøns, (ikke mer. G.S.).

30/3-1670, Hans Viigwærings uecte Søn som blef hiemdøbt hos H. St., Anders.

10/4-1670, Jacob Andersøns, (ikke mer. G.S.).

10/4-1670, Niels Turesøns Søn, Arne

17/4-1670, Ifver Jensøn Schelborgs Søn , Jens

17/4-1670, Christen Anundsøns Søn, Casper

17/4-1670, Zacharias Erichsøns Søn, Svend

24/4-1670, Christen Schræders datt., 

24/4-1670, Magnus Toftes datt., Maria

24/4-1670, Lauritz Sørensøn Prips d., Maren

6/5-1670, Niels Bentsøns Datt:, Catharina

8/5-1670, Jørgen Bastiansøns datt., Anne

8/5-1670, Claus Andersøn Holstes dat., Anne

12/5-1670, Svend Svendsøns Søn paa Snibetorp, Christopher

15/5-1670, Tord Nielsøn Guldsmeds Søn, Jens

15/5-1670, Knud Smeds Svend u-æcte Søn, Guldbrand

24/5-1670, Oluf Olufsøns dat.,  hiemdøbt., Maria

5/6-1670, Velgiord Hansøns dat., Maria

12/6-1670, Hans Jacobsøns dat., Helwig

12/6-1670, Ifver Matzens D., 

12/6-1670, Jørgen Detlofsøns d. u-æcte, Johanne

19/6-1670, Christen Christensøns dat., Margrete

2/7-1670, Stephen Saugm. Søn paa Snibetorp, Anders

3/7-1670, Oluf Solfwesøns dat., 

17/7-1670, Peder Tindstøbers dat., Ewa

17/7-1670, Gutorm Sthensøns dat., Anne

19/7-1670, Ewind Halvorsøns Søn,  hiemdøbt., Halvor

27/7-1670, Grunder Torkelsøns Søn., (ikke mer. G.S.).

27/7-1670, Troen Møllers u-æcte dat., Christense.

5/8-1670, Hans Snedikers Søn, Hans.

5/8-1670, Sthen Andersøns dat., Else.

7/8-1670, Svend Hammersmeds dat., (ikke mer. G.S.). 

14/8-1670, Jacob Jacobsøns dat. paa Snibetorp, Ellen.

29/8-1670, Michel Organistes Søn, Rasmus.

29/8-1670, Hans Clausøn bagers dat., Maria.

21/8-1670, Anund Olufsøns Søn i Pusterwigen, (ikke mer. G.S.).

28/8-1670, Peder Jensøn Schreders dat., Dorthe.

31/8-1670, Villas Olufsøns dat., Marthe

2/9-1670, Christen Carlsøns Søn, Hans

9/9-1670, Oluf Swenningsens (ikke mer. G.S.). 

11/9-1670, Lauritz Møllers (ikke mer. G.S.). 

16/9-1670, Jørgen Poulsøns (ikke mer. G.S.). 

18/9-1670, Abraham Olufsøns dat., Anne.

18/9-1670, Torsten Saugmesters dat., Guri.

23/9-1670, Jan Hendrichsøns Søn, Hendrich.

25/9-1670, Anders Pedersøns Søn, Peder.

25/9-1670, Søfren Andersøns Søn, Hans.

25/9-1670, Et u-æcte barn paa Taterbacken, (ikke mer. G.S.). 

29/9-1670, Halvor Søfrensøns dat., Kiersten

29/9-1670, Trugels Krabbes dat., Karen

30/9-1670, Elev Hansøns u-ecte dat., Maria

2/10-1670, Christopher Pedersøns dat., Johanna

9/10-1670, Peder Nielsøns D., Kiersten

9/10-1670, Christen Jensen Venstøbs D., Marte

16/10-1670, Erich Pedersøns Søn, Henning

16/10-1670, Lauritz Rasmusøn Dansche Scholemesters D., Karen

21/10-1670, Erich Ingebretsøns dat., Maren

21/10-1670, Torsten Trugelsøns Søn, Lauritz

30/10-1670, Joen Poulsøns Søn, Lauritz

11/11-1670, Peder Andersøn Viigwærings Søn, Anders

16/11-1670, Jørgen Skinders Søn, Matz

20/11-1670, Oluf Hansøn Viigwærings Søn, Anders

20/11-1670, Oluf Hansøn Viigwærings dat. ("Do. en d. n. Tore"), Tore

27/11-1670, Jacob Lauritzen Schomagers Søn, Abraham

27/11-1670, Jens Lauritzsøns Søn, Lauritz

2/12-1670, Bent Daegsøns datt. u-ecte, Johanna

4/12-1670, Peder Erichsøn Saugdrengs Søn, Matz

4/12-1670, Knud Pedersøns dat., Maria

16/12-1670, Stephen Holgersøns dat., Margrete

16/12-1670, Anund Knudsøns Søn, Johannes

21/12-1670, Jens Anthonisøns dat., Margrete

23/12-1670, Hendrich Vefwers dat., Boel

23/12-1670, David Davidsøn Seigermag:, Boel

26/12-1670, Svend Asggudsøn Saugm. dat., Maren

30/12-1670, Jens Jensøn Laugmands Ifver Hansøn tieners dat., 

6/1-1671, Stephen Rasmusøns Søn, Casper

8/1-1671, Thomas Andersøns Søn, Anders

15/1-1671, Johannes Alfsøns d. ved "jylf"?,  et u-ecte pigebarn, 

15/1-1671, Carsten Schrøders Søn, Jochim

17/1-1671, Mogens Erichsøn Saugmesters dat.,  kiemdøbt., Kiersten

5/2-1671, Svend Olsøns Saugmesters datt., Else

10/2-1671, Ole Poulsens Søn, Poul

12/2-1671, Ole Saugmesters d. paa Øen, Margrete

12/2-1671, Niels Busches dat. i Hielden, Inger

19/2-1671, Peder Jensen Borgmesters Søn, Søfren

3/3-1671, Anders Trostens d.,  u-ecte, Barbara

5/3-1671, Jens Tiøstolsøns datt., Maren

10/3-1671, Jens Twerstads dat., Anna Maria

10/3-1671, Hans Vigwærings dat., Margrete

12/3-1671, Anders Ruchkes datt., 

19/3-1671, Ole Anderss. Vigwærings dat., Johanne

25/3-1671, Jan Lorentzens Søn, Teves

26/3-1671, Jens Torgiersens Søn, Michel

31/3-1671, Anders Saugmesters datt., Karen

31/3-1671, Erich Snedickers Søn, Abraham

2/4-1671, Torbiørn Schræders datt., Anna

7/4-1671, Jacob Kaaberslagers Søn, Hans

9/4-1671, Gert Jansøn Bomhofs Datt., Johanna

14/4-1671, Jacob Poulsens Søn, Poul

20/4-1671, Isaach Torstensens Søn, Torsten

20/4-1671, Christen Stephenssens datt., Dorothe

7/5-1671, Christian Adler Mest.(er?) 's Søn , David

7/5-1671, Claus Saugmesters (Det står ikke skrevet mer), 

7/5-1671, Ole Nielsen paa Lunde dat., Anne

17/5-1671, Erich Olsens Søn fra Luster,  u-æcte, Niels

19/5-1671, Oluf Olufsens d., 

21/5-1671, Bent Swenningsens Søn, 

21/5-1671, Simen Anderss. Søn, 

4/6-1671, Jacob Saugdrengs Søn, Hans

18/6-1671, Michel Zachar. Schomagers dat. ved Gierpen, Gyri

9/7-1671, Poul Østensens dat., Else

14/7-1671, Jacob Jensens Søn, Jens

16/7-1671, Ole Simonsens dat., Magdalena

16/7-1671, Hans Lauritzens Søn, Lauritz

4/8-1671, Søfren Gregoriusens datt., Tore

11/8-1671, Niels Bødikers d., Martha

20/8-1671, Barnholt,  Præsident dat. , Magdalen Dorthe

27/8-1671, Oluf Gunderss. dat., Ellen

31/8-1671, Christen Anundss. dat.,  hiemdøbt, Maren

1/9-1671, Hans Jacobss. Søn, Jacob

3/9-1671, Niels Turesens dat., Karen

3/9-1671, Jørgen Poulsens Søn, Anders

8/9-1671, Hans Poulsens dat., Maria

15/9-1671, Christopher Rappels Søn,  u-æcte, Christen

17/9-1671, Laurs Søfrenss. Prippes dat., Boel

17/9-1671, Sacharias Erichss. dat.,  hiemdøbt, Birethe

17/9-1671, Bent Gundmundss. dat., Anna

24/9-1671, Søfren Gunderss. Søn,  u-æcte, Matthies

28/9-1671, Christen Carlss. den yngris Søn,  hiemdøbt., Hans

15/10-1671, Christen Schomag. dat., Kiersten

22/10-1671, Christen Skræders Søn, Rasmus

27/10-1671, Niels Christenss. dat., Inger

29/10-1671, Jens Ellefss. dat., 

1/11-1671, Michel Organistes dat., Karen

17/11-1671, Oluf Torekelss. dat., Maria

19/11-1671, Lauritz Ingvoldss. Schomag. dat., Margrete

3/12-1671, Svend Svendss. Søn paa Snibetorp, Matz

8/12-1671, Thomas Joenss. dat., Ellen

17/12-1671, Hans Beyers Søn, Hans

26/12-1671, Christen Smeds dat., Inger

27/12-1671, Claus Anderss.,  Laugmands dat., Johanna

31/12-1671, Jens Nielss. Vurp. Dat.,  uæct., Maren

1/1-1672, Niels Tvedtens Søn paa Øen, Hans

6/1-1672, Ivar Lauritz. Søn., Jens

14/1-1672, Christen Carlss. den ældris d., Ragnild

19/1-1672, Gutorm Saugmest. d., Christense

21/1-1672, Joen Isaachss. d., Maria

24/1-1672, Willaas Olufss. daat., Elisabeth

26/1-1672, Anund Erichss. datt., Anna

28/1-1672, Jan Hendrichss. Søn, Abraham

9/2-1672, Stephen Rasmuss. Søn., Peter

11/2-1672, Even Halvorss. Saugdrengs dat., Kiersten

14/2-1672, Joen Pederss. Søn, Cornelius

18/2-1672, Anund Olufss. Søn. i Pustervig, 

18/2-1672, Jens Jenss. Vice Laugmands Tieners Søn,  hiemdøbt., Jens

1/3-1672, Jørgen Matzen Schinders Søn, Ole

3/3-1672, Jørgen Halvordss. Søn, Ole

6/3-1672, Svend Joenss. Schomagers Søn,  uæcte, Ole

8/3-1672, Svend Rasmuss. Søn, Elias

10/3-1672, Søfren Christenss. smeds Søn, Samuel

17/3-1672, Bent Hanss. dat.,  uæcte, Kiersten

20/3-1672, Peder Laurss. Tømmermands dat, Aaste

22/3-1672, Tomas Anderss. Søn, Anders

24/3-1672, Lauritz Joenss. Søn, Gert

25/3-1672, Christen Joenss. Tømmermands Søn, Jørgen

14/4-1672, Holger Stephenss. dat., Astri

19/4-1672, Jacob Olss. Prippes Søn, Isaach

21/4-1672, Svend Suckens dat., 

26/4-1672, Hans Kieldsens Søn, Peder

16/5-1672, Lauritz Møllers dat., Kiersten

31/5-1672, Methe som vaar hos Lisbet Lurkone,  hendis Søn,  uæcte, Jonas

2/6-1672, Stephen Saugmest. Søn, Tøger

9/6-1672, Oluf Solvesøns dat., Elisabeth

23/6-1672, Halvor Mæltveds Søn, 

23/6-1672, Torbiørn Schræd. d., 

24/6-1672, Arne Bartolomeiss. dater, Helvig

26/6-1672, Kittel Holgerss. d., Kierseten

28/6-1672, Christopher Pederss. Søn, Peder

28/6-1672, Lauritz Corneliss. datt., Svarcke

28/6-1672, Trugels Krabbes d., 

30/6-1672, Rasmus Hanss dat., 

30/6-1672, Peder Lunds Søn, 

26/7-1672, Anund Knudssens Søn, Knud

2/8-1672, Christen Nielsøn viigværings dat., Ingebor

11/8-1672, Laurs Rasmuss. dansche schelemest. dat., 

11/8-1672, Søfren Saugmest. datt. paa Lundetang, 

18/8-1672, Jens Nielss. Saugmest. Søn, 

23/8-1672, Gregers Pederss. Søn, Børge

23/8-1672, Søfren Lauritzens Søn, Stheen

26/8-1672, Christian Carlss. den yngres dat., Anne

26/8-1672, Lauritz Trugelss. dat., Ursele

1/9-1672, Christen Anundss. dat., Maren

1/9-1672, Claus Anderss. Saugmest. dat., Karen

1/9-1672, Matz Erlandss. Saugdrengs Søn, Erland

6/9-1672, Zacharias Erichss. Saugmest.,  Sl. Søn Zacharias, Zacharias

8/9-1672, Ole Erichss. Saugmest. dat., Byrte

15/9-1672, Gert Janss. Bomhoffs Søn, Jacob

15/9-1672, Oluf Olufss. dat., 

22/9-1672, Mogens Schræders dat. , Inger

22/9-1672, Søfren Gregoriss. dat., Inger

25/9-1672, Jacob Kaaberslagers d., 

29/9-1672, Erich Trugelss. dat., Anne

29/9-1672, Elling Aasolss., Johanna

6/10-1672, Jens Pederss. paa Lundetang d. , Maren

25/10-1672, Ifver Saugmest. Søn i Qverndal, Ifver

25/10-1672, Jacob Laurss. Schomag. dater, Sidtzel

27/10-1672, Halvor Pederss. dat., Maren

27/10-1672, Peder Trostes Søn, Erich

30/10-1672, Hans Kjørulds Søn, Jens

1/11-1672, Johan Jenssens Høst Søn, 

10/11-1672, Anders Jensens dat., Anne

13/1-1672, Taarsten Ifverss. Saugm. Søn, Mogens

22/11-1672, Søfren Anderss. Søn, Peder

24/11-1672, Hermand Risings datter. (ikke mer. G.S.). 

27/11-1672, Lauritz Ingvaldss. Schomag. Søn, Ingvald

29/11-1672, Christen Rasmuss. tvende Sønner den 1. dødfød d. 2. hiemedøbt af Jordemoderen., Lauritz

8/12-1672, Thomas Joenss. d., Boel

13/12-1672, Hans Jacobss. d., Helvig

18/12-1672, Halvor Jacobss. Jydes dat., Gjertrud

29/12-1672, Iver Lauritzsøn Saugmest. Søn, Peder

1/1-1673, Christen Ericksens Søn, Erick

3/1-1673, Jens Anthoniss. daat., Maren

10/1-1673, Grundaa Torckelsens Søn, Oluf

10/1-1673, Niels Hanss. Schomag. u-ecte datt., Dorothe

24/1-1673, Torbiørn Vigværings Søn, Oluf

24/1-1673, Claus Holdstes Søn, Anders

9/2-1673, Carsten Skræders datt., Inger

23/2-1673, Erich Pederss. datt., Inger

2/3-1673, Hendrich Vevers Søn, Cornelius

2/3-1673, Jørgen Halvorsens datt., Kiersten

7/3-1673, Jacob Poulss. datt., Lisebeth

9/3-1673, Gjert Lauritzs. dat., Inger

9/3-1673, Anders Snedichers dat., Sidtzel

14/3-1673, Jens Mogenss. Søn, Vincents

14/3-1673, Ole Gunderss. Søn, Gunder

14/3-1673, Gunder Joenss. Saugm. datt., Karen

16/3-1673, Peder Sthenss. dat., Johanna

19/3-1673, Daniel Søfrenss. Søn, Ole

27/3-1673, Knud Arness. Søn, Anders

27/3-1673, Bent Svenningss. Søn, Peder

31/3-1673, Peder Duhses datt., Inger Lisbeth

20/4-1673, Christian Adler Bardshers Søn, Magnus

23/4-1673, Peder Pederss. Schomag. Søn af Fredrichstad, David

25/4-1673, Efven Halvorss. datt., Boel

27/4-1673, Søfren Christenss. Smeds Søn, Søfren

11/5-1673, Jacob Jensens d., 

19/5-1673, Ole Bestiltes Søn, Anders

25/5-1673, Lauritz Bartolomeiss. Søn, Sthen

13/6-1673, Bruun,  Capiteins d., Sophia

15/6-1673, Ole Listers uecte Søn, 

24/6-1673, Christen Stephens d., 

24/6-1673, Claus Anderss. Laugmands d., 

25/6-1673, Jørgen Skinders dat., Johanne

27/6-1673, Anders Bastmand viigværings d., 

29/6-1673, Jan Lorentzens Søn, Lorentz

13/7-1673, Jens Lauritzsens Jydes Søn, Isaach

13/7-1673, Jens Lauritzsens Jydes d. ("oc hans dat.) tvilling,  hiemedøbt., Johanne

18/7-1673, Niels Nielss. Søn, Jørgen

20/7-1673, Jørgen Thranes dat., Elisabeth

23/7-1673, Peder Anderss. dat., maria

25/7-1673, Hans Lauritzss. Søn i Hielden, Svend

27/7-1673, Kittild Holgersens dat., Aasta

10/8-1673, Christen Carlsen den ældres Søn, Søfren

10/8-1673, Stephen Holgersens Søn, 

13/8-1673, Svend Svendsens Søn, Philip

15/8-1673, Ole Christopherss. Saugm. Søn, Ingebret

24/8-1673, Anders Knudss. Søn, Kolbiørn

24/8-1673, Ifver Hansøns Vice Laugmands dat., Pernille

29/8-1673, Jørgen Poulsens dat., Birethe

31/8-1673, Rasmus Hanss. Søn, Anders

5/9-1673, Peder Jensen Borgm. Søn, Niclas

7/9-1673, Villas Olufss. dat., Lisbet

14/9-1673, Jacob Pederss. datt., Pernille

19/9-1673, Ole Svenningsens dat., Maria

21/9-1673, Marckus Bahrnholdtz Præsid. Søn, Vilhelm

21/9-1673, Peder Byschrivers dat., Kiersten

28/9-1673, Bent Gundmundss. Søn, Gundmund

1/10-1673, Anders Mickelss. dat. paa Taterback., Martha

5/10-1673, Anders Liies Søn, Lauritz

12/10-1673, Thomas Anderss. dat., Maren

12/10-1673, Simen Anderss. Vigværings Søn, Jørgen

12/10-1673, Lauritz smeds d., Tale

15/10-1673, Skøner Olss. Søn,  uæcte, Ole

19/10-1673, Jørgen Pederss. Søn, Peder

19/10-1673, Lauritz Hartvigss. dat. , Kjersten

19/10-1673, Ingebret Trugelss. dat., Ursel

26/10-1673, Joen Poulss. Søn, Bent

26/10-1673, Sthen Anderss.,  Mons.,  dat., Else

2/11-1673, Lyder Møllers dat., Inger

2/11-1673, Niels Turess. dat., Bodil

9/11-1673, Dyre i Sandbackens Søn, Isaach

9/11-1673, Gregers Pederss. dat., Maria

30/11-1673, Halvor Pederss. Søn, Augustin

30/11-1673, Hans Poulss. Søn, Poul

30/11-1673, Jens Nielss. Søn, 

30/11-1673, Niels Olufss. Saugmest. dat., Maren

5/12-1673, Anders Cornisch Søn, Hans

7/12-1673, Ole Luges Søn, 

1/1-1674, Anders Ruhkes Søn, Tomas

13/1-1674, Niels Bendtss. datt., Karen

25/1-1674, Knud Smeds d., 

25/1-1674, Ole Jenss. dat. af Vinie sogn, Ragnild

28/1-1674, Jochim Ruhes Søn, Andreas

6/2-1674, Anund Saugmest. Søn ved den ny Kirkegaard, Christen

15/2-1674, Peder Jenss. Schræders datt. , Karen

19/2-1674, Michel Organistes Søn,  hiemdøbt, Henning

20/2-1674, Ole Simenss. dat., Margrete

27/2-1674, Jacob Nielss. Søn, Jesse?

13/3-1674, Moritz Nielss. Søn,  hiemdøbt, Niels

22/3-1674, Christen Erichss. dat., Maria

25/3-1674, Isaach Torckelss. dat, 

31/3-1674, Michel Hanss. dat.,  hiemdøbt, Dorde

3/4-1674, Villem (Villum) Christenss. Klosterøds uæcte dat., 

5/4-1674, Michel Sachariass. dat., Anne

5/4-1674, Ole Erichss. Saugm. datt., Aaste

10/4-1674, Christen Schræders dat., Jytte

10/4-1674, Christen Christenss. Søn, Carl

12/4-1674, Ole Hansøn Møllers Søn, Ole

16/4-1674, Poul Poulss. Murmesters Søn, Poul

24/4-1674, Gert Jansøn Bomhofs Søn, Bent

26/4-1674, Svend Rasmussens Søn, 

3/5-1674, Niels Christenss Aasterøds dat., 

8/5-1674, Skjøn Annes datt. ,  uæcte, Aase + (kors=død. G.S.)

10/5-1674, Peder Erichss Saugmest. Søn, Peder

10/5-1674, Thomas Joenssens datt., Maren

13/5-1674, M. Hannibals Søn,  hiemdøbt, Jesse

17/5-1674, Anders Rasmuss. Saugm. Søn, Hans

17/5-1674, Jens Tverstads Søn, Joen

24/5-1674, Thomas Markjers Søn, 

29/5-1674, Christopher Pederss. Søn, Poul

31/5-1674, Christen Carlss. den yngres dat., Ragnild

9/6-1674, Jacob Hansøn smeds Søn, Hans

24/6-1674, Verner Olufss. datt., Birethe

1/7-1674, Gunild Jensdatters Søn uæcte med Hans Trommeslager, Hans

5/7-1674, Hans Lauritzs. d., Helvig

12/7-1674, Matz Erlandss. Søn, Jens

19/7-1674, Knud Moritzs. Søn, Adrian

26/7-1674, Claus Anderss. ,  Laugmands datt., Annicken

26/7-1674, Svend Olufsen Saugmest. datt., 

31/7-1674, Aslack i Pustervigen Søn, Anders

2/8-1674, Jørgen Olsens (Står ikke mer), 

2/8-1674, Jens Torgjerss. Søn, Peder

5/8-1674, Mogens Schræders(Står ikke mer), 

7/8-1674, Jens Bruun,  Capitains Søn, Jacobus

9/8-1674, Torsten Saugm. datt., Kjersten

9/8-1674, Peder Laursøn Snedickers Søn, Laurs

9/8-1674, Lauritz Joenss. Schræders Søn, Christen

12/8-1674, Jens Mogensøns datt. , Magnild

12/8-1674, Bent Svenningsøns datt., Christine

23/8-1674, Anders Pedersøns Søn, Casper

23/8-1674, Jacob Kaaberslagers datt. (ikke mer. G.S.). 

30/8-1674, Bertel Hansøn Finks Søn, Hans

30/8-1674, Christen Anundsøns datt. (ikke mer. G.S.). 

30/8-1674, Ole Ingebretss. Saugm. datt. (ikke mer. G.S.). 

13/9-1674, Jens Ellefsøns datt., Torbor

2/10-1674, Matz Gundersøns datt., Maren

18/10-1674, Holger Stephenss. Søn, Niri

23/10-1674, Joen Pederss. Søn, Peder

4/11-1674, Oluf Olufss. Søn, Ofve

6/11-1674, Niels Busckes dat., Anne

8/11-1674, Ivar Hanss. Vice Laugmands Søn, Hans

11/11-1674, Jan Høst Schomag. d., Maren

15/11-1674, Thomas Poulss. Søn, Jesse

19/11-1674, Gregers Pederss. Søn,  hiemdøbt, Peder

20/11-1674, Casper Beckers dat., Anne

27/11-1674, Ole Svenningsøns, (ikke mer. G.S.).

2/12-1674, Salomon Comediant Søn, David

11/12-1674, Isaach Torstenss. Søn, Gjert

11/12-1674, Ingebret Olufss. Søn, Oluf

18/12-1674, Claus Jochimss. Glassm. Søn, Augustin

25/12-1674, Søfren Christenss. smeds d., Sidtzel

25/12-1674, Søfren Lauritzsøns datt. , Margrete

6/1-1675, Anders Cornish dater, Elisabet

8/1-1675, Jørgen Bastiansens dat., Dorde

10/1-1675, Knud Knudss. Pustervigen Søn, Poul

15/1-1675, Hans Poulss. dat., Johanna

24/1-1675, Syfver Guldbrandss. Søn,  hiemdøbt, Guldbrand

2/2-1675, Ole Solvesøns dat. (ikke mer. G.S.). 

2/2-1675, Hans Erichssens dat. (ikke mer. G.S.). 

5/2-1675, Gunder Saugmest. datt. (ikke mer. G.S.). 

5/2-1675, Johanne Laursd. datt. uæcte. Fad. Ole Rolfss., Anne

7/2-1675, Svend Svendss. Snedickers dater, Ellen

10/2-1675, Mari Hansdatt. dater,  uæcte. Fad. Gudmund Christensøn, Kjersten

14/2-1675, Marckus Bahrnholts,  Præsident,  Søn, 

20/2-1675, Børte Søfrensd.s uæcte datt. hører til Bragnæs, Børte

28/2-1675, Peder Anderss. Søn, Peder

28/2-1675, Erich Pederss. Søn, 

7/3-1675, Anders Jensens d., Johanne

14/3-1675, Jørgen Poulsens d., Karen

19/3-1675, Christian Adlers,  M.,  Søn, Magnus

24/3-1675, Knud Torgjersøns Søn ,  uæcte er død., Bjørn

25/3-1675, Christen Stephensens Søn, Samuel

25/3-1675, Ole Olsen min Svages daatter, Anne

1/4-1675, Søfren Jenss. Saugmest. Søn, Ingebret

1/4-1675, Ole Torckelsens Søn, Torckel

5/4-1675, Ole Pedersen Marums dater , Maren

6/4-1675, Michel Hanss. Søn, Frantz

8/4-1675, Peder Anderss. i Pustervigs Søn, Johannes

11/4-1675, Jacob Poulss. Søn , Arne

18/4-1675, Carsten Schræders Søn(Står ikke mer), 

18/4-1675, Lauritz Olsen Smeds Søn(Står ikke mer), 

18/4-1675, Christen Nielss. daatt. hos Hans Snedichers, (ikke mer. G.S.). 

25/4-1675, Isaach Torckelsens d., Dorethe

30/4-1675, Jørgen Pedersen Holsts d., Anne

30/4-1675, Lauritz Ingvoldsens d. Anne.

30/4-1675, Kiøstel Saxesøns dat. af Bøeherit hos Karen "Henningsdatter"(?), Tore

9/5-1675, Elias Jensen Schomagers (Står ikke mer), 

29/5-1675, Jan Hendrichss. Søn, Ingebret

29/5-1675, Kjersten Offersd. d.,  bapt. efter alt Tjeneste,  uæcte , Maren

30/5-1675, Lauritz Lille Findals Søn, Gunder

4/6-1675, Hans Brynildss. uæcte Søn,  efter Litariet, Ole

18/6-1675, Moritz Nielss. Søn, Niels

24/6-1675, Jens Baadtzmand som Seigler paa Spanien ferd. fad. Mod. er Birethe Hansdatter,  deris Søn,  uæct., Hans

24/6-1675, Jost Jørgenss. Hattemag. oc Mod. Ursel et løst qvindfolck deris dat.oc saa uæct. , Maren

4/7-1675, Torckel Snedichers dat., Marthe

11/7-1675, Jørgen Tranes hiemdøbt tvilling Søn oc hans...., Gjert

11/7-1675, Jørgen Tranes hiemdøbt tvilling d., Kjersten

11/7-1675, Niels Christenss. Aasterøds Søn, 

13/7-1675, Ifver Matzens Søns datt.,  strax efter fød,  hiemdøbt., Karen

29/7-1675, Marckus Klevods Søn, Jørgen

1/8-1675, Lodvig Guldsmeds Søn, 

1/8-1675, Claus Clauss. Køsters dat., Anne

2/8-1675, Hendrich Fredrichss. Byfogeds Søn,  hiemdøbt, Friderich

15/8-1675, Joen Isaachss. (Det står ikke mer), 

29/8-1675, Thomas Joenssens d., Ellen

1/9-1675, Evind Jenssens Søn,  hiemedøbt oc siden i kircken efterpaa., Jens

8/9-1675, Michel Halvordss. d., Lisbeth

10/9-1675, Jens Anthoniss. Søn, Anthonius

15/9-1675, Anund Olufss. Tømmermands dat., Gunild

20/9-1675, Christen Hansøns Søn,  hiemdøbt i Lundebak, Jørgen

24/9-1675, Ener Andersøns datt.,  uæcte, Anne

26/9-1675, Junger Schomagers Søn, Trugels

29/9-1675, Daniel Søfrensøns dat., Gunild

29/9-1675, Jørgen Ahsbjørnsøns Søn, Ahsbjørn

7/10-1675, Gert Lauritzens Søn, Hans

17/10-1675, Gregers Pedersøns Søn, Lauritz

17/10-1675, Søfren Gregoriusøns Søn, Hans

17/10-1675, Hans Nielsøn schomagers Søn, Peder

20/10-1675, Lauritz Hartvigsøns Søn, Hartvig

20/10-1675, Anund Knudsøns datt. , Kjersten

20/10-1675, Lauritz Thomesøns datt.,  efter pred.(iken), Karen

27/10-1675, Peder Stephenss. Søn, Niels

31/10-1675, Jacob Jensøns Søn, Jens

5/11-1675, Trugels Krabbes d., Kjerstin

5/11-1675, Ingebor Jostsens d.s Søn,  u-æct. , Christen

7/11-1675, Jens Mogensøns datt., Christina Catharina

7/11-1675, Oluf Olufsøns datt., Catharina

10/11-1675, Christen Carlsen den ældres dat., Mechtel(?)

14/11-1675, Rasmus Hansøns datt., Maren

19/11-1675, Anders Rasmusøn Kræmers dat., Margrethe

24/11-1675, Christen Carlsøn den yngers dat., Lisebeth Maria

10/12-1675, Christen Anundsen,  Sal.'s datt., Kjerstin

12/12-1675, Ivar Hanss,  Sal. Vice Laugmands dat., Anne

17/12-1675, Christopher Pedersøns datt., Karen

22/11-1675, Jens Bruun,  Majors Søn, Uldrich

22/11-1675, Torbjørn Vigværings Søn, Anders

24/11-1675, Verner Olufsøns Søn, Anders

2/1-1676, Hendrich vefvers Søn, Peder

2/1-1676, Søfren Lauritzsøns Søn, Cort

6/1-1676, Svend Svendsøns datt. paa Snibetorp, Anne

9/1-1676, Michel Organistes Søn, Henning

14/1-1676, Jan Lorentzens,  Sal.'s d., Johanna

16/1-1676, Jan Høst Schomagers Søn, 

16/1-1676, Sophia Anundsdatters u-æcte Søn, Hans

20/1-1676, Christen Christensens Søn,  hiemdøbt døde strax, Christen

26/1-1676, Jacob Hansøn Smeds d., Maren

6/2-1676, Peder Lunds Søn, Lauritz

16/2-1676, Bent Svenningsøn,  Sal.'s Søn, Bent

18/2-1676, Aanund Anderss. Søn, Peder

20/2-1676, Kithel Holgersøns Søn, Hans

23/2-1676, Maren Poulsdatter u-æcte d., Ingebor

27/2-1676, Ole Erichsen Saugm: Søn, Niels

5/3-1676, Gerdt Jansøn Bomhofs dat., Maren

5/3-1676, Hendrich Byggmesters d., Agnete

12/3-1676, Thomas Poulsens Søn, Poul

12/3-1676, Knud Moridtss. Søn, Adrian

18/3-1676, Svend Svendsen Suckens Søn, Johannes

26/3-1676, Isaach Erlandss. tvilling "ante tempg" - latin., Marte

26/3-1676, Isaach Erlandss. tvilling "ante tempg" - latin., Margrete

9/4-1676, Knud Arness. Søn, 

9/4-1676, Villaas Olufss. Søn, Ole

16/4-1676, Evind Halvordss. Søn, Halvor

21/4-1676, Anund Helgss. dat. , Karen

30/4-1676, Ole Anderss. Bestiltes d., 

30/4-1676, Ole Gunderss. Søn, 

30/4-1676, Peder Anderss. Søn, 

30/4-1676, Hans Olsen Saug hans Søn, Ole

30/4-1676, Hans Olsen Saug oc hans dat. der begge døde efter hiemdaaben, Anne

5/5-1676, Niels Søfrensøn,  Hr. Amptmands,  Søn, 

8/5-1676, Peder Jensøn,  Borgmesters tvilling,  hiemdøbt, Peder

8/5-1676, Peder Jensøn,  Borgmesters tvilling,  hiemdøbt, Niclas

12/5-1676, Christen Schræders Søn , Lauritz

12/5-1676, Taarsten Anderss. Søn,  døbt efter Litaurisk, 

2/6-1676, Knud Smeds d., Ingebor

2/6-1676, Svend Rasmuss. dat., Maren

18/6-1676, Christian Danielss. hyld hans Søn, Michel

21/6-1676, Oluf Arnesens daat., Elseba

2/7-1676, Carsten Schræders Søn, Tyge

6/7-1676, Matthies Capiteine de Armis under Major Bruuns compagni,  hans d., Si..lle (Sidtzille?)

9/7-1676, Jørgen Olesøns u-æcte d. fra Bragnes,  hiemdøbt, Birethe

13/7-1676, Barnholt,  Præsidents d. , Margaretha

23/7-1676, Peder Nielss. dat., 

23/7-1676, Anund Hansen Vigværings d.,  efter pred., Anna Christina

26/7-1676, Ole Simensøns Søn, Ole

30/7-1676, Søfren Dreyers Søn, Christen

13/8-1676, Søfren Knudsøns Søn, Knudt

18/8-1676, Anders Pedersøns dat., Elisabeth

23/8-1676, Peder Boths d., Margaretha

27/8-1676, Gunder Saugmesters Søn, Joen

8/9-1676, Berent Isaachss. Fabritu Søn, Peder

10/9-1676, Claus Lunds Søn, Simen

1/10-1676, Jørgen Poulss. dat., Marthe

3/10-1676, Anders Rushe Sal.'s d., Inger

5/10-1676, Jørgen Halvordss. Søn, Halvord

11/10-1676, Ellen Pedersdatters u-æcte Søn, Christian

27/10-1676, Thomas Joensens d., Maria

29/10-1676, Børge Eschildsens Søn, Preben

1/11-1676, Peder Andersens Søn i Sandbacken, Anders

24/11-1676, Hendrich Fredrichss. (Det står ikke mer), 

29/11-1676, Knud Knudsens Søn, Knud

3/12-1676, Dyre i Sandbacken,  hans Søn, Christen

3/12-1676, Jacob Lauritzen Schomagers datt., Maria

6/12-1676, Niels Haraldss. Søn, 

13/12-1676, Anders Cornish Søn, Vilhelm

17/12-1676, Hans Nielsen Schomagers datt., Inger

31/12-1676, Anund Knudsens d.,  døbt efter pred., Maria

6/1-1677, Isaach Erichss. Søn , Erich

12/1-1677, Anund Erichsen Saugm. Søn, Morten

19/1-1677, Christian Lauritzen Sl. Corporals Søn, Christian

21/1-1677, Ludvig Guldsmeds Søn, Zacharias

28/1-1677, Christen Hansøn i Lundebackens Søn, Hans

2/2-1677, Rasmus Hansøns datt, Dorthe Maria

4/3-1677, Christen Snedichers Søn, Christen

11/3-1677, Jacob Hansøn Smeds Søn, Peder

14/3-1677, Jacob Kaaberslagers, Johanna

23/3-1677, Christian Bardschers,  M. Søn, Godtfred

23/3-1677, Anders Hofmand oc Catrine Ammes u-æcte Søn, Christian

28/3-1677, Anders Olsøn naglesmeds datt., Ingebor

30/3-1677, Stig Anderss. Mons.'s datt., Karen

1/4-1677, Michel Organistes Søn, Rasmus

1/4-1677, Lauritz Hartvigss. Søn, Gjert

27/4-1677, Søfren Gregersøns Søn, Niels

5/5-1677, Joen Poulss. Søn, Ingebret

5/5-1677, Jørgen Schinders dat., Maren

9/5-1677, Niels Bentss. Søn, Ole

12/5-1677, Oluf Poulss. Søn, 

12/5-1677, Christen Stephenss. Søn, Samuel

16/5-1677, Niels Turess. Søn, 

20/5-1677, Bertel Finkes Søn, Jens

24/5-1677, Ifver Matzsøn Saugm. Søn, 

27/5-1677, Søfren Smeds Søn, Hendrich

27/5-1677, Isaach Torstensens Søn, Pieter

4/6-1677, Lauritz Thomess. Søn, Abraham

5/6-1677, Ellef Ellefss. Søn, Christen

12/6-1677, Magdalene Ashersdatter  u-æcte (Det står ikke mer), 

17/6-1677, Søfren Oless. Soldatis Søn, Lauritz

22/6-1677, Jacob Gunderss. Sal.'s Søn, Jacob

24/6-1677, Ole Solfvess. (Det står ikke mer), 

24/6-1677, Ulf Hanss. Søn, Hans

1/7-1677, Joen Tordsens u-æcte d., 

15/7-1677, Mogens Schræders d., Johanne

15/7-1677, Jens Ovuesøns(Det står ikke mer), 

22/7-1677, Hans Christenss. Søn i Hjelden, 

27/7-1677, Hannibal Jessens,  Mag.,  's Søn, Joachim

29/7-1677, Holger Stephenss. Søn, Samuel

1/8-1677, Hans Erichsen Saugdrengs dat., Anne

5/8-1677, Lauritz Ingebretss. Søn, Ingebret

10/8-1677, Casper Beckers Søn, Jens

10/8-1677, Søfren Anderss. Søn, Hans

12/8-1677, Christen Carlsen den ælders Søn, Cornelius

12/8-1677, Claus Holstes dat., Birethe

19/8-1677, Søfren Baadsmand Saugm. datt., Pernille

19/8-1677, Elias Tømmermands dat., Dorde

7/9-1677, Lauritz Gertss. Søn, Gjert

7/9-1677, Niels Nielsen Follougs datt., 

7/9-1677, Lauritz Valebye Vigværings Søn,  efter Litarid, Christen

16/9-1677, Michel Zachariass. schomag. Søn, Claus

23/9-1677, Anders Rasmuss. Kræm. dat., Margrete

23/9-1677, Ole Ingebretss. Saugm. dat., Catharine

29/9-1677, Lauritz Findals (ikke mer. G.S.).

7/10-1677, Junger Schomagers Søn , Trugels

7/10-1677, Hans Poulss. dat., Birethe

19/10-1677, Jens Mogenss. dat., 

19/10-1677, Christen Carlss. den yngeres Søn, 

12/10-1677, Hendrich Nielss. Schred. u-æcte dat., Karen

14/10-1677, Isaach Halvordss. (ikke mer. G.S.).

24/10-1677, Iver Giertss. tvende u-æcte Sønner Giert oc Anders, Giert

24/10-1677, Iver Giertss. tvende u-æcte Sønner Giert oc Anders, Anders

31/10-1677, Unevnt, som tjente til Peder Jenss. hans Søn , Peder.

4/11-1677, Ingebret Lauritzs. Søn, Friderich

7/11-1677, Christian Danielss.  Hofmunds Søn, Daniel

9/11-1677, Peder Jacobsen Baads dat., Kjerstin

18/11-1677, Thomas Poulss. Søn, Steen

23/11-1677, Ole Joenss. oc Anlou Levorsd. uæcte Søn, Jørgen

30/11-1677, Gunder Saugmest. Søn, Christen

12/12-1677, Gregers Pederss. Søn, Jens

21/12-1677, Anders Cornish dat., Maren

26/12-1677, Ole Gunderss. Søn i Hielden, Erich

26/12-1677, Rasmus Kleinsmeds dat., Johanna

29/12-1677, Joen Pederss. oc Karen Elefsdatter u-æcte Søn, Eleff

5/1-1678, Christen Schred. død føde datt. 

6/1-1678, Erich Trugelss. dat., Magdalene

9/1-1678, Peder Christenss. Jydes dat. paa Snibetorp,  hiemdøbt, Anne

13/1-1678, Svend Svendss. Suckens dat., Karen

18/1-1678, Major Bruuns dat., Johanne Margret

20/1-1678, Rasmus Nielsen en fattig bondes dat., Anne

23/1-1678, Præsidentens dat., hiemdøbt, Sophia

15/2-1678, Ole Svenningss. Søn, Christen

17/2-1678, Jan Høstes dat., Margrete

17/2-1678, Anders Olsen Soldats Søn, Peder

24/2-1678, Isaach Erlandss. dat., Birethe

3/3-1678, Christen Nielss. Vigværings dat., Maren

6/3-1678, Jens Clauss. Schomag. Søn, Poul

8/3-1678, Anders Jenss. paa Lunde hans dat. , Johanna

22/3-1678, Ivar Hanss.,  Vice Laugm.'s Søn, Claus

23/3-1678, Jan Islands Søn (Det står ikke mer), 

1/4-1678, Søfren Skorstenfeig., Søfren

2/4-1678, Gert Janss. Bomhoffs Søn, Vincentz

5/4-1678, Thomas Joenss. Søn, Joen

5/4-1678, Lauritz Corneliss. datt., Gunild

5/4-1678, Simen Andersøn oc Kjersten Aamundsdatters u-æcte datt., Ingebor

7/4-1678, Jacob Jensens Søn, Hans

12/4-1678, Anund,  Peder Klods svogers Søn, Christen

14/4-1678, Hendrich Fredrichsen,  Byfogeds dat., Ellen

24/4-1678, Ole Aamundss. Saugm. Sal.'s Søn namlig, Ole

28/4-1678, Jacob Prippes dat., Karen

5/5-1678, Even Halvordssøns Saugdrengs datter, Maren.

9/5-1678, Oluf Arness. Søn, Ole

20/5-1678, Anund Knudss. datt., Margrete

29/5-1678, Jacob Kaaberslagers Søn, Bent

31/5-1678, Claus Lunds Søn, Frantz

12/6-1678, Gutorm Jenss. oc Aaste Knudsd.'s u-æcte datt., Guri

14/7-1678, Jan Hendrichss. Søn, Isaach

21/7-1678, Tomas Anderss. Søn, Anders

29/7-1678, Hannibal Jessen,  Majors Søn, Anders

2/8-1678, Even Pederss. til Anne Maries,  uæcte dat., 

4/8-1678, Oluf Torckelss. Saugm. dat., Kjersten

11/8-1678, Lauritz Gertss. Søn, Bent

25/8-1678, Anders Rasmuss. Kartes dat., 

25/8-1678, Svend Svendss. dat. paa Snibetorp, Inger

25/8-1678, Lange Tord Vigværings Søn, Halvor

30/8-1678, Daniel Taarstenss. d., Inger

1/9-1678, Hans Jacobss. dat., Elisabeth

4/9-1678, Oluf en Soldat,  moderen Signi Erkomne Østentil,  deris u-æcte Søn, Oluf

6/9-1678, Joen Tordss. Søn, Lauritz

6/9-1678, Aamund Børgess. Søn, Børge

8/9-1678, Lyder Møllers Søn, Jochim

15/9-1678, Mogen Pederss. Gjongers Søn, Peder

15/9-1678, Taarsten Jochimss. Schibstømmermands Søn, Peder

29/9-1678, Anders Rasmuss. Saugm. Søn, Stephen

2/10-1678, Oluf fra Slemdal Laugm. Claus Anderss. Saugmesters datt., Anne

18/10-1678, Søfren Knudss. Søn, Peder

18/10-1678, Anders Pederss. d., Elisabeth

25/10-1678, Hendrich Nielsen Schred. Søn, Daniel

25/10-1678, Knud Moritzs. datt., Kjersten

1/11-1678, Hans Lauritzens Søn, Erich

1/11-1678, Arne Erichss. vind Schomag. Søn, Anthonius

6/11-1678, Lauritz Kleppes Søn, Hans

8/11-1678, Ingebret Olsen ved den gamle kirckegaard hans datt., Birethe

10/11-1678, Svend Rasmuss. dat., Kjersten

13/11-1678, Hans Nielsen Schomag. Søn, Jens

15/11-1678, Daniel Søfrenss. Søn, Rasmus

15/11-1678, Tønnis Svensches u-æcte datt., Sidtzel

17/11-1678, Marckus Kloods dat., Femia

24/11-1678, Niels Haraldss. Søn (ikke mer. G.S.). 

7/12-1678, Lauritz Omdal ved Lundebacken (ikke mer. G.S.). 

11/12-1678, Christian Bardschers datt., Anna Magdalena

15/12-1678, Peder Bads Søn, Jacob

15/12-1678, Carsten Schræders Søn, Claus

26/12-1678, Jørgen Schinders datt., Maria

5/1-1679, Anund Olsen Rytter Sal. 's dat. i Pustervig, Anna

6/1-1679, Ole Anderss. Bestiltes dat., Karen

9/1-1679, Andreas Cornish Søn, Jesse

9/1-1679, Ole Hanss. Søn paa Taterbacken, Ole

9/1-1679, Ifver Gertzs. Trinepol Søn,  efter predichen, Gert

9/1-1679, Ole Knudsen oc Maren Hansdat. u-æcte Søn,  efter ald Tieneste, Knud

17/1-1679, Christen Nielsen Vigværings Datter, Maren

26/1-1679, Jørgen Asbiørnss. Søn, 

26/1-1679, Joen Arnesøns , 

5/2-1679, Eilev Hansøns Hofmands u-æcte Søn, Hans

9/2-1679, Lauritz Hansen oc Kiresten Aschersdatter datt.,  efter pred., Ragnild

9/2-1679, Ole Solfvessens (Det står ikke mer), 

14/2-1679, Peder Snedichers Søn paa Snibetorp, 

15/2-1679, Anders Lauritzen Toldschrif: datt., Anne

23/2-1679, Søfren Olufss. Soldats Søn i Pustervig, Oluf

28/2-1679, Christopher Pederss. Søn, Isaach

2/3-1679, Præsidenten M. Barnholts dat., Anna Catharina

21/3-1679, Christen Snedichers dat., Johanna

25/3-1679, Anuns Hansøn Kartes Søn, Jens

25/3-1679, Anders en dansch karl,  et u-æcte drengebarn, Poul

6/4-1679, Søfren Christenss. dreyers dat., Anna

11/4-1679, Iver Hanss.,  Vice Laugmands dat., Dorethe

11/4-1679, Stig Tonsberg,  Mons.'s dat., Anna

22/4-1679, Lauritz Lyckes Søn, Caspar

24/4-1679, Det står ikke annet enn datoen med åpent rom bak., 

30/4-1679, Peder Jensens u-æcte Søn + (Det står et kors like etter, som vanligvis betyr at barnet døde. G.S.), Isaach.

4/5-1679, Aamund Kloeds daatter, 

30/5-1679, Et u-æcte pigebarn med en kommen østenfra. (Ikke noe navn nevnt), 

1/6-1679, Oberst Leutenant Bruuns dat., Catharina Abigail

6/6-1679, Ole Simenss. Saugm. Søn, Simen

6/6-1679, Jørgen Poulsøns Søn, Jørgen

10/6-1679, Rasmus Smeds (Det står ikke mer), 

15/6-1679, Peder Trostes Søn, Peder

15/6-1679, Syfver Aamundss. d., 

15/6-1679, Daniel Abrahamss. u-æcte Søn + (Det står et kors like etter), 

29/6-1679, Hendrich Væfvers d., Pernille

2/7-1679, Hans Torgiersøns u-æcte Søn. Mod. Siyri H.L. +, Lauritz

6/7-1679, Lauritz Findals d., 

11/7-1679, Christen Carlss. den ældres datt., Femia

13/7-1679, Gullig Pederss. Møllers dat., 

27/7-1679, Christen Rasmuss. Schræd. datt. , Anne

27/7-1679, Jens Christenss. Søn i Hielden, Jørgen

8/8-1679, Jacob Olufss. Malers Søn, 

21/8-1679, Knud Smeds datt., 

24/8-1679, Ellef Ellefsøns dat., Kiersten

31/8-1679, Thomas Poulss. Søn, Villom

31/8-1679, Kittel Helgess. Søn, Jacob

31/8-1679, Gert Lauritzs. Schulmesters datt., Martha

5/9-1679, Christen Tordss. datt., Anna

7/9-1679, Lauritz Gertss. datt., Johanne

10/9-1679, Christian Felbrenders u-æcte dat., Rebecka

21/9-1679, Knud Saugmest. ved den gamle Kirckeg. dat., Martha

24/9-1679, Asbiørn Torbiørnss. Søn,  efter pred:, Niels

28/9-1679, Anders Murmest: Vigværings Søn, Jens

29/9-1679, Ener Anderss. Vigværings Søn, (ikke mer. G.S.).

5/10-1679, Peder Stephenss. datt., Dorde.

5/10-1679, Christen Snedicher Vigværings datt,  (ikke mer. G.S.).

12/10-1679, Gabriel Detlefss. datt., Margrete.

12/10-1679, Peder Olufss. Vigværing i Pustervigs dat., Anna.

1/11-1679, Niels Turesens dat., Birethe.

16/11-1679, Isaach Halvorss. Søn, Halvor.

21/11-1679, Moritz Nielss. dat., Birethe.

23/11-1679, Thomas Anderss. Søn, Peder.

23/11-1679, Tarald Torgierss. Soldats datt., Anne.

30/11-1679, Svend Suckens Søn, Svend.

7/12-1679, Ewind Halvorss. Søn, Niels.

7/12-1679, Niels Pederss. Bostmands Søn,  efter pred:, Christopher.

7/12-1679, Søfren Knudss. oc Inger Dirichs. datt. u-æcte d.,  efter ald tieneste, 

12/12-1679, Aamund Børgerss. datt., Ingebor.

26/12-1679, Lauritz Corneliuss. Søn, Hans.

26/12-1679, Jacob Smeds datt. paa Lije, Margrete.

27/12-1679, Lyder Møllers Søn, Trugels.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no