ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

Døpte 1792 - 1814

Oppdatert 17.11.2021

Avskrevet etter kopi av originalen. Digitalarkivet og noe formatert for lesevennlighet. G.S. 2021.


Søketips. Hold nede [Control] og trykk [F]

For enklere søk, ender alltid dåpsnavnet med et punktum. Navnet er uthevet.

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, men deler gjerne med andre interesserte Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Noen forkortelser:
bg. = begravet
dbt = døbt = døpt
f. = født
Fadd: = Faddere
gl. = gammel
HD = Hjemmedøbt = Hjemmedøpt
Jfr. = Jomfrue


Andre døpte/ fødte i Skien
| 1659-1679 | 1679-1715 | 1716-1756 | 1755-1791 | 1791-1814 |
| 1814-1842 | 1842-1856 | 1856-1865 | 1866-1877 | 1878-1890 |


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 7/1-1792. Skomager Michael Sivertsøn og Kari Knudsdatters Anne Sophie. Fadd: Ledvor Clausens kone, Sara Jacobsd., Christen Hansen, Maler Crofas, Peder Nielsøn.

dpt. 13/1-1792. HD 18/12-1791. Mester Parykmager Thomas Høst og Anne Sophie Høstes, Christine. Fadd: Mad. Diderich von Cappelen jun., jfr. Pernille Cappelen, B. Ording, Ulrich von Cappelen, Ole Paus.

dpt. 14/1-1792. Eric Pedersøn og Maren Larsd. deres Niels. Fadd: Anne Magrete Krabbe, Birte Maria Amundsd., Kitil Pedersøn, Christen Pedersøn, Christian Andersøn.

dpt. 21/1-1792. Ole Fransøn og Maren Tobiasd. deres tvillinger. Sønnen Tobias. Fadd: Christen Jacobsøns kone, Anne Maria Jacobsd., Hans Jacob Isaacsøn, Ole Christophersøn, Thomas Fransøn.
Barnet død, og bg. 11/5-1792.

dpt. 21/1-1792. Ole Fransøn og Maren Tobiasd. deres tvillinger. Datteren Inger Cathrine. Fadd: Sara Dam, Else Kirstine Jacobsd., Anders Andersøn, Ole Olesøn, Jacob Christensøn.
Barnet død, og bg. 15/1-1797.

dpt. 4/2-1792. Muur-Mester Ole Halling og Christ. Høst deres Anne Karine. Fadd: Jochum Smeds kone, Maren Usler, Johannes Tollefsøn, Ole Ouesøn, Abraham Christensøn.
Barnet død, og bg. 29/1-1793.

dpt. 4/2-1792. Saug-Mester Hans Nielsøn og Ingebor Abrahamsd. deres Maren Sophie. Fadd: Christen Mælas kone, Kisten Isaacsd., Jacob Mæla, Hans Andreas Isaacsøn, Christopher Karth.

4/2-1792. Flaademand Svend Nielsøn og Ingebor Hansd. deres Else Kirstine. Fadd: Gunder Finks kone, Maren Nielsd., Niels Hansøn, Lars Nielsøn, Tosten Larsøn.

dpt. 15/2-1792. Andreas Wilhelm Løchting og Grete Petros Jørgine. Fadd: Madame Saxild, jfr. Roholt, Boye Ording, Myre, Realf Pettersøn Ording.
Barnet død, og bg. 14/3-1792.

24/2-1792. Anne Kirstine Espensdatter Holst hendes (uægte) Anne Cathrine. Fadd: Ragnild Jensd., Kisten Maria Thomæd., Hendrich Jonæsøn, Hans Svendsøn, Steen Justsøn.
Barnefader Paruquemager Sr. Hans Knudsøn Lind.

25/2-1792. Ellef Ellefsøn og Ingebor Andersd. deres John Andreas. Fadd: Kari Andersd., Anne Andersd., Ledvor Torjersøn, John Svenumsøn, Peder Juul.
Barnet død, og bg. 20/3-1792.

1/3-1792. Ole Olesøn og Anne Cathrine Jacobsd. deres Jacob. Fadd: Maria Bærensteen, Birte Knudsd., Christian Zachariæsøn, Steen Justsøn, Ole Larsøn.

3/3-1792. Anders Tollefsøn og Inger Johanne Johannesd. deres 2de børn. Sønnen Johannes. Fadd: Madame Christiane v. Cappelen, jfr. Marte Cathrine Jørgensen, Poul Lieungh, Peder Flood, Realf Ording.

3/3-1792. Anders Tollefsøn og Inger Johanne Johannesd. deres 2de børn. Datteren Dorte Maria. Fadd: Madame Maria v. Cappelen, jfr. Pernille v. Cappelen, Hans Jensen Blom, Johan Blom, Ole Cudrio.

16/3-1792. Hattemager Erland Matthiæsøns Andreas Petter. Fadd: Bager Skoubys kone, Magrete Jacobsd., Stelter, Johan Wettergreen, Krofad.

17/3-1792. Jacob Tostensøn og Kisten Sommer deres Jacob. Fadd: Madame Christen Blom, jfr. C. von Cappelen, Hr. forv. Heuch, Hr. Diderich v. Cappelen, Hr. H. Rougtved.

4/4-1792. Ole Christensøn og Magrete Sørensd. deres Christence. Fadd: Anders Christensøns kone, Karen Andersd., Even Larsøn, Hans Thorsøn, Ole Sørensøn.

11/4-1792. Jens Johannesøn og Maria Ouensd. deres Anne. Fadd: Mari Johannesd., Ingebor Ouensd., Halvor Isaacsøn, Arne Johannessøn, Niels Tyskland.

12/4-1792. Poul Fr. Lieungh og Alison Winter deres HD Caroline. Fadd: Madame F. Cudrio, jfr. Anne A. Winter, Raadmand Bentsøn, forvalter Høgh, Rector Winther, Ulrich Friderich von Cappelen.

9/4-1792. Hans Abrahamsen og Anne Juul deres Hans Abraham. Fadd: Mad. Maren Jonsen, jfr. Mette Abrahamsøn, forvalter Jonsøn, M. Jonsøn, (Gudmund) Myhre.

27/4-1792. Knud Aas og Anne Elisabeth Eegs Frideric Anton Fadd: Frue Møller, jfr. Hagerup, Stiftamtmand Adeler, Kammerjunker Adeler, Niels Aal.
HD 23/3-1792. Barnet død, og bg. 6/7-1793.

28/4-1792. Tobias Pedersen og Kisten Hansdatters Anne. Fadd: Gunild Juul, Sara Kitilsd., Poul Jensøn, Christen Jacobsøn, Christen Hansøn.

28/4-1792. Henric Christensøn og Anne Monsdatters Ingebor. Fadd: Hans Abrahamsøns kone, Signe Olsd., Rasmus Hellicsøn, Jacob Jonsøn, Niels Halvorsøn.

28/4-1792. Erlan Ericsøn og Magrete Johannesdatters Magrete. Fadd: Halvor Gundersøns kone, Magrete Christensd., Saamun Christensøn, Johannes Isaacsøn, Isaac Clausøn.

19/5-1792. Anders Hansøn og Sophie Andersdatters Inger Tonette. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Guri Thomæd., Christen Isaacsøn, Teilstrøm, Anders Tollefsøn.
Barnet død, og bg. 6/6-1792.

19/5-1792. Christopher Jacobsøn og Johanne Maria Jansd. deres Jacob. Fadd: Hans Abrahamsøns kone, Malene Gulbrandsd., Axel Støkkel, Jon Hansøn, Marcus Pedersøn.

30/5-1792. Christen Bødker og Birte Bæchmand deres Christian Michael. Fadd: Christen Isaacsøns kone, Karen Levin, Carl Dan. Thomas, Anders Tollefsøn, B. B. Wettergreen.
Barnet død, og bg. 11/10-1796.

1/6-1792. Thomas Andersøn Vægter og Birte Nielsd. deres Niels. Fadd: Marte Kaarsvold, Anne Magrete, Jacob Maaler, Fridric Halvorsøn, Anders Aamundsøn.

7/6-1792. Iversøns og Inger Wrigths Inger. Fadd: Mad. Ambor Aal, Mad. Andersøn, jfr. Marte Cathrine Jørgensøn, Z. Zachariasøn, Lieungh, Flood, Ulrich Friderich von Cappelen.
Barnet død, og bg. 26/6-1792.

11/6-1792. Jacob Nielsøn og Zidsel Juul deres Peder Juul. Fadd: Kisten Nielsd., Karen Nielsd., Carl Nielsøn, Jacob Jacobsøn, Jens Ouesøn.

18/6-1792. Christen Dorph og Kisten Winter deres Hans Elias. Fadd: Mad. Ambor Cudrio, jfr. Marte Cathrine Jørgensøn, Lieungh, Flood, Simon Wrigth.
HD 4/6-1792.

18/6-1792. Albert Blom og Dortea Jonsdatters Albert Doroteus. Fadd: Mad. Joh. Blom, Mad. Marte Blom, jfr. Stokman, Hans Christophersøn Blom, Jacob Boyson, Altenburg.
HD 12/6-1792.

27/6-1792. Mathias Madsøn og Kisten Rosenbergs Jens Petter. Fadd: Mad. Sim. Jørgensøn, jfr. Roholt, Formand, Holmer, Arnoldus Knudsøn.

13/7-1792. Gregers Forbæk og Sophie Dorthea Cappelens Alice Sophie. Fadd: Mad. Cappelen senior, jfr. Sara Boyesøn, jfr. Elisabeth Forbæk, forvalter Høch, Peder Flood, Dideric von Cappelen junior, Realf Bøyesøn.
HD 12/6-1792.

11/8-1792. Claus Eidorff og Grete Worchums Anne Magrete. Fadd: Mad. Jepsøn, Anne Worchum, Hyphoff, Albert Blom, Claus Hesselberg.

25/8-1792. Ole Pedersøn paa Blegebakken og Inger Clemetsdatters Peder. Fadd: Maren Jensd., Gurine Pedersd., Jonas Olsøn, Clemet Rasmusøn, Rasmus Clemetsøn.
Barnet død, og bg. 5/12-1793.

15/9-1792. Gunnild Hansdatters uægte Birte Jensine. Fadd: Rasmus Hellicsøns kone, Gunild Thomæd., Marcus Pedersøn, Even Nielsøn.
Barnefader Jens Ovesøn.

15/9-1792. Ole Ledvorsøn og Marte Pedersdatters.Alett Rakine. Fadd: Ledvor Olsøns enke, Karen Maria Pedersd., Hans Andersøn, Jacob Jonsøn.

18/9-1792. Hans Wilhelmsøn Reinholt og Maria Leeroddens Anne Maria. Fadd: Thor Ericsøns kone, Gunnild Christensd., Thom. Lewin, J. Bæchmand, Ole Smith.

29/9-1792. Lars Nielsøn og Boel Berths Birte. Fadd: Guri Thomæd., Kisten Maria Isaacsd., Niels Larsøn, Lars Jacob Thomæsøn, Peder Amunsøn.

13/10-1792. Anders Andersøn Skomager og Kari Christensdatters Anders. Fadd: Marte Olsd., Lisbeth Christensd., Anders Christensøn, Eric Christensøn, Peder Corneliisøn.

6/11-1792. Poul Ericsøn og Maren Kitilsdatters Simon Zachariasøn. Fadd: Madame Clas Hansøn, Jfr. Dortea Simonsd., Christopher Blom, H. Rougtvet, Holmer.

9/11-1792. Marte Andersdatter fra Porsgrunds uægte Anne Kirstine. Fadd: Ole Pedersøns kone, Lars Nielsøns kone, Halvor Johannessøn, Hans Jacob Larsøn, Lars Jacob Thomasøn.
Barnefader Matros Lars Pedersøn fra Porsgrund. Barnet død, og begravet 29/1-1793.

10/11-1792. Hans Anders Thomæsøn og Sara Haraldsdatters Dortea Helvig. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Sophie Thomæd., Hans Nielsøn, Henric Pedersøn, Anders Tygesøn, Peder Jonsøn.

13/11-1792. Kisten Jacobsdatters uægte Jacob. Fadd: Halvor Arnesøns kone, Maren Usler, Anders Juul, Søren Juul, Jørgen Offenberg.
Barnefader Bent Amunsøn.

13/11-1792. Boye Ordings HD Jørgen Flod. Fadd: Madame Christiana Cappelen, Jfr. K. Chrystie, Jfr. Mette Bøysøn, Iversøn, Sim. Jørgensøn, Ulrich Friderich von Cappelen.

30/11-1792. Peder Rankenbergs Maren Sophie. Fadd: Madame Christen Bloms, Jfr. A. Clausøn, Christopher Blom, Albert Blom, Jacob Wettergreen.
HD 4/11-1792.

7/12-1792. Lars Olsøn og Birte Andersdatters Ole. Fadd: Hans Olsøns kone, Ane Maria Hansd., Hans Knudsøn, Halvor Johannessøn, Frydenberg, Niels Ouesøn.

12/12-1792. Hans Jensøn Blom og Marte Pauses Poul. Fadd: Madame Joh. Blom, Jfr. Karen Berg, Hans Ørn, Johan Blom, Arnoldus Knudsøn.
Barnet død, og bg. 13/12-1793.

26/12-1792. Thomas Lewin og Gunnild Kirstine Reinholtes HD Ambor. Fadd: Christen Jacobsøns kone, Karen Lewin, J. Bæchmand, Teilstrøm, Reinholt, O. Smith.

27/12-1792. Hans Blom og Lise Rougtveds Johanne Margaretha. Fadd: Christen Bloms kone Anne, madame A. M. Folkmand, Jfr. H. Paus, Zach. Zachariæsøn, Christen Berg, Ole Paus.
HD 12/11-1792.

15/1-1793. Petter Herbrandsøn og Ingebor Olsdatters Ole. Fadd: Peder Olsøns kone, Maren Magrete Gasmand, Jacob Abrahamsøn, Kitil Pedersøn, Lars Nielsøn.
Barnet død, og bg. 18/4-1793.

16/1-1793. Ole Gundersøn og Sara Larsdatters Alet Maria. Fadd: Poul Ericsøns kone, Sara Kitilsd., Jacob Abrahamsøn, Jørgen Hansøn, Lars Dam.

20/1-1793. Jacob Simonsøn og Karen Larsdatters Simon. Fadd: Marte Simonsd., Christine Gudmundsd., Kiel Mandahl, Jens Nielsøn, Simon Simonsøn.
Barnet død, og bg. 27/3-1793.

1/2-1793. Peder Flood og Inger Jørgensøns HD Jørgen. Fadd: Madame Marte Winter, madame Ambor Zachariasøn, Jfr. I. Aal, Frans Cudrio, Boye Ording, Forvalter Høgh, Simon Jørgensøn.

1/2-1793. Bent Schoubye og Alette Sørensdatters HD Birte Maria. Fadd: Madame Rosenberg, Dortea Wettergreen, Thomas Lewin, Christen Isaacsøn, Teilstrøm, J. Fr. Seelou.

3/2-1793. Ole Grøn og Anne Maria Olsdatters Anne Mathea. Fadd: Christen Bradsbergs kone, Anne Gundersd., Lars Røyert, Aslak Rugsta, Hartvig Nielsøn.
Barnet død, og bg. ved Solum 1793.

5/2-1793. Jacob Boysøn og Anne Elisabeth Rougtveds HD Mette Elisabeth. Fadd: Frue Rougtved, madame S. H. Ording, Jfr. Mette Ording, Raadmand Bentsøn, Hans Blom, Hans Rougtved, Simon Jørgensøn.

8/2-1793. Ragnhild Jensdatters uægte Jens. Fadd: Anders Abrahamsøns kone, Gunhild Christensd., Halvor Olsøn, Peder Nirisøn, Poul Døhl.
Barnefader Anders Svendsøn.

23/2-1793. Abraham Henningsøn og Marte Abrahamsdatters Halvor. Fadd: Henric Pedesøns kone fra Hytten, Alette Abrahamsd., Anders Hansøn, Anders Andersøn junior, Eric Bentsøn, Anders Abrahamsøn.
Barnet død, og bg. 21/7-1796.

24/2-1793. Halvor Tambur og Kari Pedersdatters Christian. Fadd: Mari Knudsd., Else Jensd., Anders Gundersøn, Thomas Andersøn, Jacob Jensøn.

5/3-1793. Andreas Wilhelm Løchting og Grete Petroes Elisabeth. Fadd: Madame O. Abrahamsøns, Jfr. Worchum, J. Stelter, J. Bæchmand, J. Brendehl.
Barnet død, og bg. 3/7-1794.

13/3-1793. Johan Manahl og Barte S. Coucheron deres Antonette Petronelle. Fadd: Madame Lund, madame Jynge, Crofas, Hend. Coucheron, Job Kiill.
Barnet død, og bg. 24/5-1793.

21/3-1793. Niels Krabbe og Aase Christensdatters Christen. Fadd: Ole Gundersøns kone, Anne Dorte Pedersd., Christen Larsøn, Bertel Olsøn, Peder Jacobsøn.
Barnet død, og bg. d. 14/6-1794.

24/3-1793. Raadmand Bentsøn og Karen Knudsøns Petter. Fadd: Madame Christiana von Cappelen, madame Susanna Ording, Jfr. Cathrine Plesner, Justitzraad og Amtmand Pettersøn, Forvalter Heuch, Simon Jørgensøn junior.

9/4-1793. Farver Friderich Feilberg og Karen Berggrens Hans. Fadd: Madame Iversøn, Jfr. Magrete Wølner, Jfr. Inger Maria Aamodt, P. Lieungh, H. J. Blom, Forvalter Høch.
Barnet død, og bg. 27/6-1793.

4/5-1793. Lars Hansøn Vægter og Boel Maria Poulsdatters Hans. Fadd: Frideric Halvorsøns kone, Birte Knudsd., Rasmus Helliesøn, Anders Aamunsøn.
Barnet død, og bg. 20/7-1793.

21/5-1793. Thomas Fransøn og Gunild Sannes Frans Andreas. Fadd: Birte Nielsd. Sanne, Fransisca Hansd., Engebret Sanne Jon Sanne, Lars Nielsøn, Hans Thomas Fransøn.

15/5-1793. Johan Fr. Richard og Magrete Kielsdatters Helvig Dortea. Fadd: Knud Holms enke, Karen Lewin, Schoubye, Meyer.

23/5-1793. Anders Andersøn paa Lunde og Anne Margrethe Christophersdatters Anne Malene. Fadd: Anne Olsd., Grete Christiansd., Poul Andersøn, Bertel Olsøn, Lars Nielsøn.
Barnet død, og bg. 18/11-1794.

30/5-1793. Gabriel Andreas Brauhns og Maren Ejdorphs Christian Andreas. Fadd: Madame Flood, Jfr. Anne Workom, Ludvig Hyphoff, Rector Winther.

7/6-1793. f. 26/5-1793. Cappelanen Hr. E. Hjerms og Marthe Vægners Lars Zacharias. Fadd: Madame Ambor Fr. sal. Zachariasøn, Jfr. Martha Cathrine Jørgensøn, Jfr. Pernille Cappelen, Raadmand Bentsøn, L. Iversøn, Peder Flood.

8/6-1793. Johan Olsøn og Marthe Olsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Ingebor Olsd., Anne Kirstine Andersd., Abraham Jacobsøn, Ole Olesøn, Jon Svennumsøn.

13/6-1793. Jon Evensøn og Guri Olsdatters Maren Dortea. Fadd: Birte Andersd., Dorte Olsd., Christen Knudsøn, Bertel Olsøn, Peder Sørensøn.

29/6-1793. Karen Torjersdatters uægte Karen Kirstine. Fadd: Abigael Skinnert, Kisten Torjersd., Torjer Vægter, Isaac Torjersøn, Hans Halvardus Hansøn.
Barnets fader udlagt Ole Østlænding.

29/6-1793. Ole Børgesøn Rose og Karen Tollefsdatters Børge. Fadd: Niels Olsøns kone paa Øen, Karen Jacobsd., Gunder Tævesøn, Johannes Tollefsøn, Tollef Rose.

22/6-1793. Christen Christensøn og Anne Cathrine Rasmusdatters Karen Johanne. Fadd: Elen Christensd., Ingebor Isaacsd., Christen Jacobsøn, Jacob Tostensøn, Iver Barth.

2/7-1793. Hr. Cancellieraad Schlanbusks Hans Caspar Georg. Fadd: Frue Justitsraad Pettersøn, madame Flood, Jfr. Anne Winter, Lieutnant Grønvold, Procurator Hyphoff, Forvalter Barnholt.

8/7-1793. Christopher Arveskou og Kisten Simonsdatters Johanne Maria. Fadd: Sara Haralsd., Guri Nielsd., Ole Rose, Hans Nielsøn, Jacob Nielsøn.
Barnet død, og bg. 15/9-1793.

9/7-1793. Knud Aas og Anne Elisabeth Eegs Inger Hedevig. Fadd: Madame Eeg, Jfr. Berg, Controleur Bastholm, Sivert Bakke, Forvalter Jonsøn.

16/7-1793. Giertru Aslacsdatters uægte Inger Johanne. Fadd: Abigael Skinnert, Kisti Torjersd., Tojer Anunsøn, Lars Brua, Lars Hansøn.
Barnefader udlagt Christian Jensøn Lie. Barnet død, og bg. i Octbr. 1793.

18/7-1793. Halvor Johannesøn og Ambor Asbjønsdatters Anne Johanne. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Karen Gundersd., Anders Knap, Anders Tygesøn, Gunder Joh. Sneltved.
Barnet død, og bg. 7/12-1796.

30/7-1793. Gudmund Myhre og Else Stubs Sophie. Fadd: Madame Juul, Jfr. Marthe Cathrine Jørgensøn, Anne W. Jørgensøn, Hr. Pastor Stub, Hr. Cancellieraad Schlanbusch, Diderich von Cappelen junior, Realf Pettersøn Ording.
Barnet død, og bg. 2/11-1793.

1/8-1793. Johannes Isaacsøn og Anne Hansdatters Halvor. Fadd: Arne Johannesøns kone, Tore Hansd., Jens Johannesøn, Saamun Christensøn, Halvor Olsøn.
Barnet død, og bg. 28/11-1793.

14/8-1793. Christen Andersøn Mælas Anders. Fadd: Søren Toftes kone, Anne Gurine Isaacsd., Jacob Mæla, Hans Nielsøn, Christen Andersøn Nyhuus.
Barnet død, og bg. 6/11-1793.

19/8-1793. Niels Hjorths Jacob. Fadd: Hans Christophersøns enke, Birte Olsd., Bertel Olsøn, Poul Andersøn, Peder Jacobsøn.

22/8-1793. Even Nielsøn kaldet Steensaasen og Marte Simonsdatters Maren Margrethe. Fadd: Dortea Jørgensd., Else Johnsd., Kiel Mandahl, Jacob Simonsøn, Jens Nielsøn.

23/8-1793. Anun Jacobsøn og Magrete Hjorts Jacob. Fadd: Maren Larsd., Birte Olsd., Gulbrand Jensøn, Christen Bærulfsøn, Peder Jacobsøn.

24/8-1793. Gevorben Soldat Niels Heljesøns Grethe. Fadd: Maren Nielsd., Inger Hansd., Helje Torjersøn, Anders Gundersøn, Christen Olsøn.

12/9-1793. Eschild Jensøns Gunnild Maria. Fadd: Gunil Jensd., Gunild Jonsd., Jonas Olsøn, Anders Olsøn, Ole Pedersøn.

2/10-1793. Falentin Christensøn og Jøran Torkildsdatters Christen. Fadd: Marte Madsd., Anne Magrete Johnsd., Isaac Torjersøn, Niels Larsøn.

9/10-1793. Jørgen Lollic og Karen Nielsdatters Maren Kirstine. Fadd: Maren Nielsd., Dortea Christiansd., Gullich Wenstøb, Ole Ledvorsøn, Fridric Halvorsøn.
Barnet død, og bg. 5/12-1793.

13/10-1793. Anders Tygesøn og Karen Strømdahls Johanne Cecilia. Fadd: Madame Amb. Zachariasøn, Jfr. Kar. Chrystie, Boye Ording, Jacob Boysøn, Petter Pettersøn Ording.

18/10-1793. Christen Engelbretsøn og Anne Jensdatters Maren Sophie. Fadd: Niels Hansøns kone, Magrete Torjersd., Jørgen Tronhjemmer, Jacob Lucassøn.

20/10-1793. Ragnild Isaacsdatters uægte Anne Gurine. Fadd: Birte Isaacsd., Birte Nielsd., Niels Nielsøn, Anders Alfsøn, Hans Jonsøn.
Barnefader udlagt Østen Jonsøn. Barnet død, og bg. 3/1-1794.

29/11-1793. Jens Larsøn Løwe og Hellene Larsdatters Marte Karine. Fadd: Ambor Asbiønsd., Abigael Gundersd., Lars Bøle, Ole Pedersøn, Ole Olesøn Pedersøn.

1/12-1793. Ellef Ellefsøn og Ingebor Johnsdatters Anne Kirstine. Fadd: Birte Andersd., Sybille Sørensd., Jacob Abrahamsøn, Ole Pedersøn, Niels Tyskland.

20/12-1793. Johannes Tollefsøn og Marte Meydels Karen. Fadd: Halvor Gundersøns kone, Birte Maria Amunsd., Bager Sven? Meyer, Hans Poulsøn, Thomas Andersøn Halling.

20/12-1793. Abraham Christensøn og Else Kirstine Jacobsdatters Johanne. Fadd: Christen Abrahamsøns kone, Ellen Jacobsd., Jacob Abrahamsøn, Ole Abrahamsøn, Ole Christensøn.

3/1-1794. Skipper Søren Pauses Maren Franciska. Fadd: Madame Kisten Blom, Jfr. Petronelle von Cappelen, do. Kirstine Boysøn, Raadmand Bentsøn, B. Ording, Joh. D. Borthig.

5/1-1794. Ole Pedersøn paa Øen og Giertrud Larsdatters Simon. Fadd: Peder Olsøns kone, Kisten Sivertsd., Hans Jacob Larsøn. Peder Larsøn, Ole Olesøn Pedersøn.
Barnet død, og bg. 17/4-1794.

7/1-1794. Bente Maria Jacobsdatters uægte Jørgen. Fadd: Karen Maria Jacobsd., Ingebor Pedersd., Sten Justsøn Nomme.
Barnefader udlagt Christopher ........... Barnet død, og bg. 17/6-1794.

23/1-1794. Halvor Bærulfsøns Christian. Fadd: Christen Isaacsøns kone, Mette Maria Stausholm, Bager Schoubye, Michel Bæck, Hartvig Nielsøn.

24/1-1794. Anders Tollefsøn og Inger Joh. Johannesdatters Karen Dortea. Fadd: Jfr. Anne C. Bentsen, Jfr. L. Plesner, Hendric Ipsøn, Iver Hesselberg, P. Holmer, Altenburg.

28/1-1794. Hendric Offenberg og Guri Thomædatters Thomas. Fadd: Hans Thomæsøns kone, Sophie Thomæd., Halvor Arensøn, Jørgen Offenberg, Jørgen Jacobsøn Offenberg.
Barnet død, og bg. 9/5-1794.

1/2-1794. Thomas Andersøn Halling og Pouline Hansdatters Anders. Fadd: Christine Gudmunsd., Maren Olsd., Johannes Tollefsøn, Daniel Pedersøn, Jon Hansøn Bingholt.
Barnet død, og bg. 9/3-1794.

6/2-1794. Hans Andersøn og Severine Bøyesdatters Sophie. Fadd: Marte Madsd., Maren Tollefsd., Ole Andersøn, Knud Jensøn.
Barnet død, og bg. 24/6-1794.

9/2-1794. Anders Olsøn fra Seude Præstegield og Marte Olsdatters Anne. Fadd: Asloug Nielsd., Else Jensd., Halvor Helgesøn, Bjørguf Vetlesøn, Jon Knudsøn.

13/2-1794. Thomas Vægters Tosten. Fadd: Even Nielsøns kone, Sybille Sørensd., Ole Andersøn, Gunder Jonsøn, Jens Nielsøn.
Barnet død, og bg. 17/6-1794.

14/2-1794. Maler Crofas og Susanne Nielsøns Edel. Fadd: Madame Jacob Aall, Jfr. Joh. Cathrine Plesner, Forvalter Barnholt, Søren Rask, Carl Møller.
Barnet død, og bg. 15/1-1795.

24/2-1794. Albret Blom og Dortea Jonsøns Johanne Magrete. Madame Susanne Blom, madame O. Cudrio, Jfr. E. Forbæk, Boye Ording, Christen Blom, Ole Paus.

18/3-1794. Petter Herbransøn og Ingebor Olsdatters Maren Gurine. Fadd: Siri Herbrandsd., Inger Knudsd., Ellef Ellefsøn, Peder Olsøn, Isaac Rasmusøn.

20/3-1794. Jens Johannesøns HD Inger Maria. Fadd: Karen Strømdahl, Magrete Jacobsd., Claus Strømdahl, Rasmus Ounsøn, Erlan Ericsøn.

21/3-1794. Ole Olsøn Arbejdsmands Karen Dortea. Fadd: Iver Bertes kone, Knud Waltersøns Birte, Ole Smit, Christian Zachariasøn, Torkel hos Sim. Jørgensøn.

16/4-1794. Christian Dorphs Marte Elisa. Fadd: Madame Flood, Jfr. Amb. Cudrio, R. P. Ording, Sim. Jørgensøn, Hans Winter.

16/4-1794. Hans Jensøn Blom og Marte Pauses Poul. Fadd: Madame Pet. Blom, Jfr. Margrethe Elisabeth Skildrup, Hans Rougtvet, Ole Hans. Cudrio, Peder Holmer.

22/4-1794. Hans Christophersøn Bloms Ellen Ulrica. Fadd: Madame Dortea Blom, Mar. Margrete Cudrio, Jfr. Barbara Folkman, Peder Rougtvet, Bertel Hansøn, Hans Thornsohn.

22/4-1794. Hans Andreas Isaacsøn og Magrete Antonidatters Thomas. Fadd: Niels Sørensøns enke, Anne Magrete Nielsd., Lars Nielsøn, Lars Isaacsøn, Anders Strømdahl.

26/4-1794. Gunder Tævesøn og Anne Sophie Nielsdatters Thomas. Fadd: Anders Hansøns kone, Anne Gurine Isaacsd., Hans Thomæsøn, Hans Nielsøn fra Hougen, Anders Knap.

29/4-1794. Diderich von Cappelen junior og Maria Plesners Petronella Christiana. Fadd: Madame Christiana von Cappelen, madame Dortea sal. Jørgensøns, Jfr. Johanne Catharina Plesner, Diderich von Cappelen senior, Gregers Forbæk, Ulr. Frd. von Cappelen, Johan Ditleb Borthig, Nicolai Plesner. HD 6/4-1794.

3/5-1794. Peder Olsøn paa Blegebakkens Peder. Fadd: Ingebor Olsd., Gunnil Jonæd., Anders Olsøn, Rasmus Olsøn, Christen Knudsøn.

4/5-1794. Lars Jacob Larsøn og Bente Magrete Bentsdatters Peder Larsøn. Fadd: Hans Reinholts kone, Ingebor Cathrine Baltsersd., Lars Nielsøn, Kiel Thomæsøn.

28/5-1794. Ole Fransøn og Maren Tobiasdatters Cathrine. Fadd: Anders Tollefsøns kone, Ellen Jacobsd., Abraham Christensøn, Anders Andersøn paa Lunde, Jacob Christensøn.

28/5-1794. Lars Olsøn paa Øen og Birte Andersdatters Anders. Fadd: Hans Knudsøns kone, Anne Isaacsd., Morten Jansøn, Hans Olsøn, Hans Abraham Andersøn.

31/5-1794. Christen Isaacsøn og Maren Kirstine Jensdatters Karen Kirstine. Fadd: Anders Tygesøns kone, Anne Sophie Munch, Th. Lewin, Uhrmager Clausøn, Joh. Frid. Wettergren Guldsmed.

5/6-1794. Christen Pedersøn og Torbor Torjersdatters Christine. Fadd: Coljer Sommers kone, Anne Serine Sommer, Peder Sommer, Hans Jacob Larsøn, Isaac Clausøn.
Barnet død, og bg. i Nov 1796.

12/6-1794. Marcus Smith og Stine Hersch deres Maren. Fadd: Madame Alb. Bloms, Jfr. Inger S. D. Zachariæd., Forvalter Saxild, Jacob Boysøn, Niels Pettersøn.

14/6-1794. Hans Thomæsøn og Sara Haraldsdatters Anne Thomine. Fadd: Anders Hansøns kone, Dorte Haraldsd., Gunder Tævessøn, Henric Pedersøn, Meyer, Peder Jonsøn.

18/7-1794. Ingebor Jonsdatters uægte Jon Pedersøn. Fadd: Anne Maria Torjersd., Ragnhild Brynildsd., Ole Olesøn Arbejdsmand, Christen Bødtker.
Barnefader udlagt Hans Jacob Pedersøn hos Anders Juul paa Blegebakken. Barnet død, og bg. i Dec. 1794.

18/7-1794. Boye Ording og Susanne Floods Marine Hermine. Fadd: Madame J. Boysøn, Jfr. Anne Winter (+ foreldrene?).

19/7-1794. Lars Hansøn Vægter og Boel Poulsdatters Poul. Fadd: Rasmus Helliesøns kone, Kisten Torjersd., Hans Halvardus, Isaac Torjersøn, Peder Landgaard.

29/7-1794. Bødtker Bangs Hans Jørgen Conrad. Fadd: Madame Sim. Jørgensøns, Jfr. Pet. Cappelen, Raadmand Bentsøn, Albr. Blom, Realf Ording.
Barnet død, og bg. 8/4-1796.

14/8-1794. Jacob Simonsøn Kaarsvalds Simon. Fadd: Gunild Maria Christiansd., Aase Maria Andersd., Jacob Hansøn, Simon Simonsøn, Lars Hansøn.

20/8-1794. Poul Andersøn Møllers Poul. Fadd: Ole Jacobsøns kone, Karen Nielsd., Anders Andersøn, Bertel Olsøn, Lars Nielsøn.

22/8-1794. Frideric Halvorsøns Karen. (Ingen faddere nevnt).

28/8-1794. Muurmæster Frideric Nicolaisøns Christence. Fadd: Knud Skovens kone paa Kleven, Thore Hansd. Rusch Kiørbæk, Axel Garver, Halvor Knudsøn.
Barnet død, og bg. 14/3-1797.

2/9-1794. Johan Brendels Andreas Caspar. Fadd: Madame Ørn, Jfr. Brendel, Jfr. Lassøn, Hans Rougtvet, Georg Brendel, Realf Pettersøn.

2/9-1794. Johannes Jensøn og Magrete Christensdatters Barbra. Fadd: Ingebor Haralsd., Kisten Lydersd., Jørgen Offenberg, Erland Ericsøn, Halvor Monk.

4/9-1794. Hans Daniel Glassers Cathrine Magrete. Fadd: Trine Olsd. Glasser, Maria Clausd. Smit, Jocum Pedersøn, Aslac Christensøn, Hartvig Nielsøn.
Barnet død, og bg. 1/4-1795.

11/9-1794. Cancellieraad Schlanbusks Friderica Theochara. Fadd: Madame Paus, madame Barnholt, Jfr. Lise Plesner, Capit. Bentsøn, Ulr. Cappelen, Johan Plesner, Niels Plesner.

19/9-1794. Procurator Brangstrups Hans Iver Hirskholm. Fadd: Madame Antonette Barnholt, Jfr. Roeholt, Lieungh, Procurator Gasmand, Did. Cappelen junior, Rygh.

22/9-1794. Zacharias Larsøns Lars. Fadd: Groe Nirisd., Guri Biørgusd., Gunder Jonsøn, Anders Gundersøn, Anders Nirisøn.

23/9-1794. Lars Iversøn og Inger Wrigts Inger Laurine. Fadd: Madame Dorotea sal. Jørgensøns, Ambor Fr. sal. Zachariasøn, Jfr. Inger Aal, Nicolai Benjamin Aal, Jørgen Aal, Hans Chrystie, Sim. Jørgensøn.

24/9-1794. Gudmund Myhre og Else Stubs Zacharias Zachariasøn. Fadd: Madame sal. Z. Zachariasøn, Jfr. Marthe Stub, Jørgen Zachariasøn, Bertel Hansøn, Nicolai Plesner.

25/9-1794. Ole Pedersøn paa Blegebakkens Ingebor Kirstine. Fadd: Maren Olsd., Gunnil Jonæd., Clemet Rasmusøn, Jonas Olsøn, Ellef Ellefsøn.
Barnet død, og bg. 28/4-1797.

26/9-1794. Rector Christen Winthers HD Nicoline Cathrine. Fadd: Madame Hans Abrahamsøns, madame Frid. Jonsøns, Jfr. I. C. Luth, Gregers Forbæk, Claus Hesselberg, Marcus Jonsøn, Capt. Johan Plesner.

1/7-1794. Kitil Pedersøns Engelbreth. Fadd: Ole Jacobsøns kone, Aase Maria Andersd., Hans Thorsøn, Peder Steensøn, Lars Nielsøn.

3/10-1794. Afgangne Snedker Claus Eidorffs Claus Borgen. Fadd: Madame sal. Z. Zachariasøn, Jfr. Cappelen, Jacob Boysøn, Forvalter Høch, Nicolai Plesner.

4/10-1794. Stolemager Ole Grøns Olaus. Fadd: Abraham Christensøns kone, Karen Madsd., Stelter, Teylstrøm, Niels Henric Buchvalt, Hans Bentsøn.

2/10-1794. Ole Olsøn Flaademand og Inger Olsdatters Marte Magrete. Fadd: Gunnil Christensd., Johanne Tobiasd., Petter Herbransøn, Gunder Gundersøn, Hans Realfsøn.

11/10-1794. Johannes Isaacsøns Maren Cathrine. Fadd: Else Jonsd., Thore Hansd., Anders Jensøn Lia, Arne Johannessøn, Halvor Olsøn.

16/10-1794. Tosten Jonæsøn og Birte Isaacsdatters Isaac. Fadd: Johanne Pedersd., Gunnil Christiansd., Michel Olsøn, Isaac Monken, Hartvig Nielsøn.

25/10-1794. f. 29/9-1794. Ulric Friderich von Cappelens Diderica Petronelle Christiana. Fadd: Madame Diderich von Cappelen senior, madame sal. Simon Jørgensøns, Jfr. Inger Aal, Nicolay B. Aall, Hr. Hagerup, Diderich von Cappelen junior, Simon Jørgensøn.

3/11-1794. Coljer Sommer og Johanne Knudsdatters Sarca. Fadd: Gunhild Lewin, Mette Magrete Stausholm, Teilstrøm, Peder Sommer, Gottfried Wettergreen.

13/11-1794. Abraham Berg og Marte Maria Abrahamsdatters Abraham. Fadd: Sophie Jansd., Karen Ericsd., Gr. Pedersøn, Axel Garver, Hans Bensøn, Abraham Hansøn.

25/11-1794. Ole H. Cudrios Ulric Frideric. Fadd: Madame J. Cudrio, Jfr. Maria Blom, Christopher Blom, Hans Jensøn Blom, John Petter Arnesøn.

18/12-1794. Christen Mælas Marthe Kirstine. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Thore Rusk, Jacob Mæla, Hans Jacob Isaacsøn, Hans Nielsøn, Jens Jonsøn.

28/12-1794. Peder Floods HD Elias Martinus. Fadd: Madame J. Wrigth, Anne W. Jørgensøn, Capt. Bentsøn, L. Iversøn, Niels Aal, Hans Chrystie junior.

5/1-1795. Muurmæster Ole Hallings Karen. Fadd: Mads Stjærs kone, Maria Clausd., Aslac Christensøn, Abraham Christensøn, John Hansøn.
Barnet død, og bg. 21 Jul. 1795.

11/1-1795. Raadmand Bentsøns Sophie. Fadd: Madame Diderich von Cappelen junior, madame Flood, Jfr. Pernille Cappelen, Pastor Sartz, Bortig junior, N. Plesner.

17/1-1795. Flaademand Ole Jacobsøns Anne Karine. Fadd: Else Kirstine Jacobsd., Kisten Maria Brak, Jacob Abrahamsøn, Kitil Pedersøn, Jørgen Olsøn.
Barnet død, og bg. 5/6-1795.

17/1-1795. Anders Isaacsøns Karen. Fadd: Anne Thomæd., Ingebor Isaacsd., Hans Thorsøn, Gunnul Tygesøn, Peder Jacobsøn.

20/1-1795. Stolemager Bues HD Johanne Elisabeth. Fadd: Madame Ulrich Cappelens, Jfr. Cappelen, Alb. Blom, Boye Ording, Sim. Jørgensøn.

29/1-1795. Poul Ericsøns Kisten Cathrine. Fadd: Sara Dam, Maren Christiansd., Mathias Knudsøn, Christen Paus, Herman Christiansøn.

12/2-1795. Saugmæster Lars Nielsøns Sophie. Fadd: Christen Mælas kone, Kisten Isaacsd., Hans Nielsøn, Niels Larsøn, Jørgen Halvorsøn.

21/2-1795. Giert Jacobsøns Isaac. Fadd: Gunil Larsd., Anne Maria Jacobsd., Abraham Christensøn, Hans Jacob Hyll, Lars Nielsøn.

24/3-1795. A. W. Løchtings Wilhelm. Fadd: Madame Hoppe, Jfr. Lassøn, Søren Paus, Wadsel, Hieronimus Weydo.

26/2-1795. Skildrer Herslebs Petter Andreas. Fadd: Madame O. Cudrio, Jfr. Pernille Blom, P. Rougtved, Jacob Boysøn, Kiærulf.

25/3-1795. Jacob Boysøns Petronelle. Fadd: Madame Christiana Cappelen, Jfr. M. Ottesøn, Jfr. Maria Blom, Jørgen Zachariasøn, Peder Rougtved, Borthig.

27/3-1795. Hattemager Erland Mathiasøns Peder. Fadd: Karen Strømdahl, Anne Sophie Jonsd., Thomas Lewin, Meyer, Gotfried Wettergreen.

6/5-1795. Snedker G. A. Bruuns Hans Eidorf. Fadd: Madame Bastholm, Jfr. Karen Sus. Jensøn, Mülertz, Hans Blom, Kiærulf.

4/6-1795. Abraham Jacobsøn og Inger Jacobsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anun Smeds kone i Graaten, Anne Kirstine Andersd., Anders Olsøn, Isaac Clausøn, Rasmus Larsøn.
Barnet død, og bg. 25/8-1795.

20/6-1795. Hans Nielsøns Thomas. Fadd: Anne Sophie Nielsd., Guri Nielsd., Anders Hansøn, Hans Jacob Isaacsøn, Abraham Christensøn.

25/6-1795. Peder Holms Gurine Pernille. Fadd: Lars Jacobsøns kone, Severine Wirech, Halvor Arnesøn, Jørgen Offenberg, Niels Madsøn.

26/6-1795. Frid. Feilbergs Sophia Friderica. Fadd: Madame H. Abrahamsøn, Jfr. Lasson, Jfr. Wettergreen, Hans Ørn, Realf P. Ording, Nicolai Plesner.

6/7-1795. Knud Aases (intet navn). Fadd: Madame Brun fra Herre, Jfr. Amb. Cudrio, Hr. Forvalter Friderich Barnholt, Forvalter Malte, Joh. Kiærulf.

23/7-1795. Niels Nielsøns Christen Andreas. Fadd: Anders Tollefsøns kone, Guri Thomæd., Jacob Jacobsøn Lods, Ole Christophersøn, Hans Andersøn.

6/8-1795. Even Nielsøns Niels. Fadd: Mari Nielsd., Sybille Sørensd., Abraham Christensøn, Simon Axelsøn, Jens Nielsøn.

6/8-1795. f. 10/7. Diderich von Cappelen juniors HD Dideric. Fadd: Madame Elisabeth von Cappelen junior, B. Henrich von Cappelen, Jfr. Catharina, Hr. von Cappelen, Jacob Juul, Ulrich Friderich von Cappelen, Realf P. Ording, Henric Ibsøn.

26/8-1795. Jacob Nielsøns Niels Schmidt. Fadd: Madame M. Winther, Jfr. Ericstrup, M. Jonsøn, J. Bæchmand, J. Wettergreen.

7/9-1795. Boye Ordings Hansine Kragh. Fadd: Madame M. Sal. Krags, Boel Jørgensd., Ole Cudrio, Hans Chrystie, Petter Adtzleu.
HD 23/8. Barnet død, og bg. 9/2-1797.

8/9-1795. Abraham Christensøns Christen. Fadd: Jacob Abrahamsøns kone, Anne Gurine Pedersd., Anders Tollefsøn, Anders Hansøn, Hans Olsøn.

10/9-1795. Even Larsøns Gunil Mathæa. Fadd: Anders Christensøns kone, Anne Magrete Evensd., Niels Jensøn, Jens Jensøn, Hans Thorsøn.

16/9-1795. Halvor Jensøns Svend. Fadd: Gunder Finks kone, Margit Jensd., Gulbrand Jensøn, Hans Halvorsøn, John Thorsøn.

17/9-1795. Christopher Bomhoff og Barbara Maria Bomhoffs Elisabeth Christine. Fadd: Madame Dortea Blom, Jfr. Lyche, S. Bomhoff, Christopher Blom, Hans Blom, Hans Jensøn Blom.

19/9-1795. Johan Olsøns Maren Oline. Fadd: Else Alvsd., Karen Andersd., Peder Olsøn, Gunder Axelsøn.

Okt.-1795. Skrædder Mathias Madsøns Ole Madtzen. Fadd: Mads Rosenbergs kone, Magrete Jacobsd., Jens Petter Rosenberg, Niels Rosenberg, Andreas Richart.

Okt.-1795. Stolemager Hans Bentsøns Andreas Bentsøn. Fadd: Sophie Abrahamsøn, Anne Maria Grøn, Abraham Andersøn, Abraham Berg, Axel Støkel.
Barnet død, og bg. 29/10-1795.

13/10-1795. Hans Reinholts Birte Gurine. Fadd: Christen Jacobsens kone, Magrete Jacobsd., Jens Bæchman, Anders Watner, Joh. Wettergreen, Claus Hyll.

30/10-1795. Ulrich von Cappelens HD Nicolai Benjamin. Fadd: Madame Amborg Aal, madame Maria von Cappelen, Jfr. Constance Aal, Hr. Jacob Aal senior, Peder von Cappelen, Niels Aal, Jørgen Aal, Jacob Aal junior.

30/10-1795. Niels Heljesøns Karen. Fadd: Birte Lollic, Kari Andersd., Isaac Torjersøn, Christopher Lollic, Halvor Rasmusøn.

31/10-1795. Niels Hjorths Niels. Fadd: Marte Johansd., Anne Helvig Jacobsd., Poul Andersøn, Peder Hjorth, Jacob Christensøn.

Jan. 1795 blev Gunder Ellefsøns HD og kaldet Christen og strax derefter død.

Jun. 1795 blev Aslak Mortensøns HD og kaldet Christian og strax derefter død.

Aug. 1795 blev Saddelmager Singdahls HD og kaldet Marte og strax derefter død.

Aug. 1795 blev Jørgen Halvorsøn Offenbergs HD og kaldet Halvor og strax derefter død.

1/11-1795. Gudmund Myhres Christopher. Fadd: Madame Diderich von Cappelen junior, Jfr. Jul, M. Stub, Raadmand Bentsøn, Forvalter Høch, Peder Flood, Joh. Plesner.

16/11-1795. Mads Nielsøn Kornings Maren Cathrine. Fadd: Madame Marc. Jonsøns, Jfr. A. K. Ericstrup, Giert Larsøn, Friderich Jonsøn, Claus Hyll.

18/11-1795. Henric Offenbergs Kisten Dorthea. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Halvor Arnesøns kone, Teilstrøm, Hans Thomæsøn, Anders Juul.

19/11-1795. Anders Thygesøns Johanne Cecilia. Fadd: Madame Anne M. Jonsøn, Jfr. Lassøn, Thomas Lewin, Jens Bæchmand, Søren Berg, Bundtmager Nielsøn.
Barnet død, og bg. 29/10-1796.

29/11-1795. Just Sørensøns Christen. Fadd: Ole Pedersøns kone paa Blegebakken, Maren Amunsd., Anders Andersøn, Anders Ledvorsøn, Ole Andersøn.

11/12-1795. Christopher Cartes sc. Arveskous Marthe Johanne. Fadd: Anders Hansøns kone, Maren Kirstine Olsd. Rose, Abraham Christensøn, Ole Rose, Even Nielsøn.
Barnet død, og bg. 31/12-1795.

23/11-1795. Johannes Jensøns Marthe Johanne. Fadd: Coljer Sommers kone, Asloug Haralsd., Erlan Ericsøn, Hans Reinholt, Johan Lewin.

30/12-1795. Underofficer J. Houens Ingebor Maria. Fadd: Ingebor Falkum, Birte Thorsd. Houen, Thor Houen, Hans Thorsøn, Abraham Olsøn Falkum.

17/2-1796. f. 15/2-1796. Friderich Christ. Jonsøns HD John Jacobsøn Fadd: Madame Hans Abrahamsøns, madame Alb. Heuchs, Jfr. Christiana Aamodt, Gregers Forbæch, Rasmus Bagge, Georg Brendel, Marcus Jonsøn.

27/2-1796. Anders Møller juniors Anne Sophie. Fadd: Birte Cathrine Andersd., Gunnil Olsd., Anders Amunsøn, Hans Christian Olsøn, Poul Andersøn.

15/3-1796. Hr. Cancellieraad Schlanbusces Friderich Legard. Fadd: Madame Jørgensøn, Jfr. Wølner, Hr. Carsten Tank, Forvalter Høgh, Gregers Forbæch, Ulrich Friderich von Cappelen.

14/4-1796. Niels Lollics Karen Maria. Fadd: Karen Nielsd., Jessine Jensd., Anders Pedersøn, Christopher Lollic, Iver Førre Knudsøn.

23/4-1796. Jacob Jonsøn Maalers Anne Maria. Fadd: Sara Skajesd., Anne Magrete Johnsd., Thor Ericsøn, Daniel Maaler, Thomas Halling.

29/4-1796. Maler Crofases Lovise Dortea Maria. Fadd: Madame Chrystie, Jfr. Cappelen, Albret Blom, Forvalter Høegh, Saugbrugseier Carsten Tank.
Barnet død, og bg. 16/9-1796.

6/5-1796. Lars Jacob Larsøns HD Aase Kirstine død strax derefter.

13/5-1796. Anders Tollefsøns Dideric. Fadd: Madame Jørgensøn, Jfr. Cathrine von Cappelen, Tank, Diderik von Cappelen, Ulrich von Cappelen, Nicolai Plesner.

17/5-1796. Hr. Raadmand Bentsens Anne Rosine. Fadd: Madame Norss, Jfr. Mette Kirstine Bøysøn, Jfr. Else Grubbe, Diderich von Cappelen, H. Chrystie, P. Adtzleu.

19/5-1796. Hans Chr. Bloms Petronelle Margrete. Fadd: Madame Susanne Blom, Jfr. Bolette Cudrio, Jfr. Maria Severine Blom, Jacob Bøysøn, Johan Altenburg, P. Adtzleu.

16/3-1796. Giertrud Aslacsdatters uægte Inger Johanne. Fadd: Sophie Jansd., Hellen Brynildsd., Hans Halvardus, Niels Brun. Barnefader udlagt Niels Sørensøn fra Bergen.
Barnet død, og bg. 23/8-1796.

10/4-1796. Thomas Vægter og Birte Nielsdatters Anne. Fadd: Karen Carlsd., Ingebor Haralsd., Christen Hansøn, Hans Christensøn, Gunder Jonsøn.
Barnet død, og bg. 29/4-1796.

15/4-1796. Peder Solvesøns HD Karen. Fadd: Hans Nielsøns kone, Anne Gurine Aabye, Ellef Ellefsøn, Isaac Larsøn, Erland Ericsøn, Asbjørn Gundersøn.

17/6-1796. Niels Gundersøns Marte Jessine. Fadd: Anne Magrete Gundersd., Anne Gundersd., Erland Ericsøn, Ole Monsøn, Halvor Offenberg.

19/6-1796. Jacob Simonsøns Jacob. Fadd: Marte Simonsd., Inger Ericsd., Axel Støkel, Lars Løve, Thomas Andersøn.

28/6-1796. Hans Jensøn Bloms 2de sønners daabs confirmation Christian Martinus. Fadd: Madame Hedevig Altenborg, Jfr. Elisabet Plesner, Jfr. Petronelle Blom, Søren Paus, Albert Blom, Christian Stokmand.
Barnet død, og bg. 17/5-1798.

28/6-1796. Hans Jensøn Bloms 2de sønners daabs confirmation Frideric. Fadd: Madame Elisabet Cathrine Blom, madame Barbra M. Bomhoff, Jfr. Karen Paus, Præsten Hr. Blom, O. Cudrio, Petter Adtzleu, Nicolai Plesner.
Barnet død, og bg. 20/2-1797.

2/7-1796. Jacob Nielsøn juniors Niels. Fadd: Niels Jacobsøns kone, Ingebor Isaacsd., Niels Olsøn, Michael Olsøn Snedkersvend, Asbjørn Gundersøn.

24/7-1796. Aslak Mortensøns HD pigebarn som strax døde.

8/8-1796. Ole H. Cudrios Hans Christopher. Fadd: Madame Elisabet Blom, Jfr. Ellen Magrete Blom, Jfr. Bolette Cudrio, Præsten Hr. Blom, Christen Berg, Johan Blom.
Barnet død, og bg. 22/2-1797.

13/8-1796. Simon Axelsøns Susanne. Fadd: Gunil Maria Falkum, Karen Maria Kiørbæk, Even Steensaasen, Jens Steensaasen, Halvor Holter, Hans Axelsøn.

16/8-1796. Saugmæster Hans Thomasøns Thomas. Fadd: Henric Offenbergs kone, Magrete Thomæd., Eric Teilstrøm, Anders Hansøn, Christian Zachariasøn.

21/8-1796. Ellef Ellefsøns John Andreas. Fadd: Ole Pedersøns kone, Anne Gundersd., Christen Tyskalnd, Ledvor Saddelmager, John Svennumsøn.

24/8-1796. Lars Olsøn og Birte Andersdatters Karen. Fadd: Halvor Johannessøns kone, Ulrica Wirik, Niels Olesøn, Ole Pedersøn, Hans Jacob Larsøn.

6/9-1796. Christopher Lollics Karen. Fadd: Jensine Hansd., Birte Lollic, Hans Nielsøn, Niels Heljesøn, Torjer hos Winther.
Barnet død, og bg. 2/6-1797.

26/9-1796. Hendric Ipsøns Jacob von der Lippe. Fadd: Madame Maria von Cappelen, Jfr. Wenche von der Lippe, Jfr. Anne Winter Jørgensøn, Cancellieraad Schlanbusch, Proust von der Lippe, Capt. Johan Plesner, Nicolai Plesner.

3/10-1796. Gudmun Myhres Christian Stub. Fadd: Madame Hansøn, Jfr. Mette Kirstine Boysøn, Jfr. Claudia Stub, Ole H. Cudrio, Petter Adtzleu, Nicolai Plesner.
Barnet død, og bg. 13/12-1796.

7/10-1796. Kisten Olsdatters uægte Olea. Fadd: Anne Aasille Simonsd., Anne Gundersd., Carl Nielsøn, Jacob Nielsøn, Ole Christophersøn.
Barnefader udlagt Peder. Barnet død, og bg. 2/5-1797.

23/10-1796. Thomas Fransøns Lars. Fadd: Børte Nielsd., Inger Magrete Engelbretsd., Engelbret Wetlesøn, Jon Larsøn, Ole Christensøn.

27/10-1796. Anne Cecilia Steensdatters uægte Even. Fadd: Birte Kirstine Nielsd., Mari Rasmusd., Christen Pedersøn, Niels Nielsøn, Jørgen Nielsøn.
Barnefader udlagt Even Aslachsøn.

29/10-1796. Betjent Halvor Corneliisøns Frideric Anton. Fadd: Hans Jacob Isaacsøns kone, Mette Kirstine Halvorsd., Ober? J. Brataas, Kitel Pedersøn, Constab. Anders Larsøn.

29/10-1796. Gunder Ellefsøns Anders. Fadd: Anne Magrete, Marjit Torjersd., Johannes Isaacsøn, Erlan Ericsøn, Jon Jonsøn.

29/10-1796. Saugmæster Niels Olsøns Karen Kirstine. Fadd: Anders Hansøns kone, Gurine Aabye, Søren Juul, Hans Nielsøn Aabye, Ole Paus Matros.
Barnet død, og bg. 22/5-1797.

5/11-1796. Stolemager Hans Benzens Andreas Benzen. Fadd: Anders Abrahamsøns kone, Abraham Bergs kone, Abraham Skomager, Petter Berg Smed, Stolemagersvend Lars Nørholm.

5/11-1796. Saddelmager Singdahls Simon. Fadd: Birte Olsd., Maren Singdahlsd., Anders Simonsøn, Michael Olsøn Snedker, Niels Snedkersvend.

5/11-1796. Abraham Jacobsøns Anne Kirstine. Fadd: Karen Maria Nielsd., Kisten Isaacsd., Anun Isaacsøn, Isaac Abrahamsøn, Mons Jacobsøn.
Barnet død, og bg. 24/12-1796.

7/11-1796. Diderich von Cappelens Maria Elisabeth. Fadd: Madame Dortea Jørgensøn, Jfr. Anne W. Jørgensøn, Jfr. Elisabeth Plesner, Hr. Capt. Krebs, Jacob Aal, Forvalter Høegh, Nicolai Plesner.

10/11-1796. Peder Floods Anna Simonine. Fadd: Madame Dort. Jørgensøn, madame Elias Jørgensøns, Jfr. Anne Elisa Winter, Jacob Boysøn, Hans Winter, Nicolai Plesner, Petter Adtzleu.

22/11-1796. Procurator Johan Gotfried Brangstrups HD Mariane Regine. Fadd: Forvalter Barnholts kone, Kjøbmand Barnholts kone, Jfr. Falkum, Auditeur Wessel, Advocat Gasmand, Realf P. Ording.

25/11-1796. Jacob Boyesøns Realf Boyesøn. Fadd: Madame Paus, Jfr. Grubbe, Jfr. Rougtvet, Jacob Aal, P. Adtzleu, Realf Realfsøn Ording. Død og bg. 22 Jun. 97.

29/11-1796. Skræder Halvor Bærulfsøns Christian. Fadd: Thomas Lewins kone, Jfr. Stausholm, Christen Isaacsøn, Bundtmager Nielsøn, Jens Petter Rosenberg.

18/12-1796. Else Jensdatters uægte Ellef. Fadd: Jacob Bourøes kone, Axel Garvers kone, Lars Høybach, Bryne Dahle, Ingebret Olsøn.
Barnefader udlagt Ellef Nirisøn.

30/12-1796. Johan Brendels Anne Cathrine. Fadd: Jfr. Anne Bagge, Jfr. Maria Blom, Lieutenant Rustad, Søren Condrop fra Porsgrund, Tobias Hofgaard.

31/12-1796. Petter Herbrandsøns Groe. Fadd: Birte Herbrandsd., Gunnil Jonæd., Niels Ericsøn, Aslac Mortensøn, Jørgen Olsøn.
HD 27/12.

22/1-1797. Ole Pedersøn paa Blegebakken hans Anne Maria. Fadd: Maren Svendsd., Kisten Clemetsd., Ellef Ellefsøn, Anders Ledvorsøn, Jonas Olsøn. Død og bg. 28 Febr..

24/1-1797. Joseph Coljer Sommers Anne Maria. Fadd: Jacob Tostensøns kone, Helle Halvorsd., Henric Offenberg, Guldsmedsvend Hansøn, Guldsmedsvend Johan Lewin.

25/1-1797. Ingebor Olsdatters uægte Jacob. Fadd: Johanne Andersd., Guri Rasmusd., Ole Isaacsøn, Christopher Christophersøn.
Barnefader udlagt Friderich Jacobsøn Soldat ved de gevorbne i Friderichsværn.

30/1-1797. Skipper J. Altenburgs Mariken Christine. Fadd: Madame Dorthea Blom, Jfr. Maria Blom, Jfr. Petronelle Blom, Christen Blom, H. J. Blom, Ole Paus.

3/2-1797. Tobakspinder Lars Ericsøns Edel Maria. Fadd: Madame Ulrich von Cappelens, Jfr. Friderica Smit, Lieutenant Grønvold, Realf P. Ording, Jochum Jørgensøn.

16/2-1797. Poul Andersøn Møllers Anne Kirstine. Maren Nielsd., Karen Nielsd., Anders Andersøn Møller, Lars Nielsøn, Hans Halvorsøn.

7/3-1797. Andreas Richardts Helvig Maria. Fadd: Madame Diderich von Cappelens, Jfr. Dorthea Zachariasøn, Ulric von Cappelen, Nicolai Plesner, Jochum Jørgensøn.

1/4-1797. Bager Georg Meyers Daniel. Fadd: Madame Lise Blom, Jfr. Ellen Blom, Christopher Blom, Ole Cudrio, Christian Stokmand.

28/4-1797. Jørgen Lollics Jørgen Lollic. Fadd: Halvor Bærulfsøns kone, Dorte Tygesd., Saugmæster Hans Thomasøn, Johan Christiansøn Fellberedersvend, Petter Wærnæss Skrædersvend.
Barnet død, og bg. 1 Juni.

15/5-1797. Mæstersmed Christen Isaacsøns Anne Dortea. Fadd: Anders Tollefsøns kone, Boel Clausd., Anders Tygesøn, Jochum Pedersøn, Anders Hansøn, Claus Hyll.

16/5-1797. Maren Nielsd., nyelig i tjeneste hos Hr. B. Ording, hendes uægte Søren. Fadd: Anne Magrete Gundersd., Ingebor Fransd. Rusk, Jæger Nøglebye, Underjæger Ole Kystad, Underjæger Johannes Christiansøn.
Barnefader udlagt udtjent Husar Arne Hendricsøn fra Aggers sogn.

18/5-1797. Maren Niels Torjersøns hendes uægte Hansine Jørgine Vogt. Fadd: Anne Maria Larsd., Karen Clausd. Brataas, Waller, Lynner.
Barnefader udlagt at være Overjæger Hans Jørgen Vogt.

18/5-1797. Røyert Hans Abrahamsøns Anne Gurine Elisabeth. Fadd: Else Johnsd., Anne Clarine Hendricsd., Abraham Berg, Christian Nielsøn, Anders Thomæsøn.

20/5-1797. Giert Jacobsøns Maren Kirstine. Fadd: Bertel Olsøns kone, Anne Maria Engelbretsd., Thomas Fransøn, Ole Gundersøn, Jørgen Olsøn.

26/5-1797. Knud Aases HD Anne Hellene. Fadd: Madame Saxild, madame Førre, Jfr. Christiana Aamodt, Ipsøn, Nicolai Plesner, Peder Holmer.

27/5-1797. Lars Isaacsøns Giertrue. Fadd: Sophie Andersd., Magrete Thomæd., Hans Thomæsøn, Michael Smedesvend, Asbjørn Gundersøn.

31/5-1797. Maren Giestsdatters (uægte) Oline., forhen HD. Fadd: Peder Larsøns kone, Karen Kiørbæk, Just Sørensøn, Hans Realfsøn.
Barnefader er Ole Olesøn fra Porsgrund som døde i Børnekoppene den 31/12-1796. Barnet død, og bg. 11 Aug.

1/6-1797. Ulrich Friderich von Cappelens Ulrich Frideric. Fadd: Frue Rehbinder, madame Birgithe Aall, Jfr. Chrystie, Justiceraad Rasch, Diderich von Cappelen, Elias Jørgensøn, Nicolai Aall, Jochum Jørgensøn, Holmer.

6/6-1797. Gunder Tævesøns Anne Dortea. Fadd: Halvor Johannesøns kone, Karen Gundersd., Anders Hansøn, Anders Knap, Asbjørn Gundersøn.

7/6-1797. Poul Ericsøns Kjetil. Fadd: Agita Jørgensd., Inger Sørensd., Hans Thomas Fransøn, Anders Kaste, Anders Ledvorsøn.

10/6-1797. Thomas Andersøn Vægters Anne. Fadd: Pouline Henningsd., Guri Andersd., Even Nielsøn, Friderich Halvorsøn, Jon Jonsøn.

17/6-1797. Asbjør Halvorsd. fra Porsgrund, sidst i Graaten, hendes HD uægte Haagen. Fadd: Karen Johanne Pedersd., Birgit Hansd., Ole Halvorsøn, Albret Ledvorsøn.
Barnefader udlagt Haagen Haagensøn fra Arendahl der iblant skal opholde sig i Graaten.

20/6-1797. Johannes Tollefsøn Sandvigens Anders. Fadd: Hans Torjersøns kone fra Porsgrund, Berte Olsd., Halvor Arnesøn, Jørgen Offenberg, Halvor Gundersøn.

29/6-1797. Ole Johannessøn Pauses Peder. Fadd: Madame Alb. Bloms, Jfr. Boel Jørgensd. Zachariasøns, Christopher Blom, Ole Cudrio, Christian Stockmand.

30/6-1797. Stolemager Bues Inger Maria. Fadd: Thomas Lewins kone, Mette Maria Stausholm, Uhrmager Clausøn, Anders Watner, Seelau.

30/6-1797. Ole Olesøn Arbejdsmands Peder. Fadd: Iver Bertes kone, Anne Karine Haagensd., Anders Christensøn, Hans Halvorsøn, Halvor Thorsøn.

1/7-1797. Hr. Cancellieraad Schlanbusces HD som strax derefter døde og blev begravet den følgende 3/7.

15/7-1797. Jens Larsøn Løwes HD Lars. Fadd: Peder Engelbretsøns kone, Anne Kirstine Nielsd., Richardt, Lars Bøele, Ole Olesøn.

27/7-1797. Even Nielsøns Niels. Fadd: Dortea Møller, Inger Ericsd., Hans Bentsøn, Lars Nørholm, Johannes Christensøn, Jens Nielsøn.

27/7-1797. Maria Nielsdatters uægte Anne Pernille. Fadd: Abraham Bergs kone, Inger Isaacsd., Axel Garver, Poul Olsøn Husar, Eric Nielsøn.
Barnefader udlagt Husar Jens Christensøn.

13/8-1797. Isaac Torjersøns Realf. Fadd: Sophie Jansd., Anne Clarine Hendricsd., Eric Bentsøn, Anders Gundersøn, Hans Halvardus Hansøn.

22/8-1797. Aslac Mortensøns Karen Kirstine. Fadd: Kirstine Lollic, Maren Christiansd., Ole Jacobsøn, Petter Herbrandsøn, Niels Christiansøn.

23/8-1797. Lars Nielsøn i Gieldens Hans. Fadd: Anders Pedersøns kone, Kisten Maria Isaacsd., Hans Thomæsøn, Hans Nielsøn, Jacob Nielsøn.

26/8-1797. Marthe Andersd. Printz uægte Anders Torkilsøn. Fadd: Birgitte Jensd., Anne Clarine Hendricsd., Isaac Torjersøn, Hans Hansøn.
Barnefader Jæger Torkil Halvorsøn.

9/9-1797. Marte Johannesdatters uægte Christian. Fadd: Birte Olsd., Guri Torjersd., Jon Torjersøn, Ole Mathiæsøn, Hans Bøyesøn.
Barnefader Underconstabel Christian Johannesøn.

30/9-1797. Tosten Jonæsøns Kirstine. Fadd: Christen Mælas kone, Maren Kystolsd., Niels Hansøn, Ellef Ellefsøn, Petter Herbrandsøn.

5/10-1797. f. 8/8-1797.  Hans Chr. Bloms HD Sophie Christense. Fadd: Madame Andrea Folkmand, Jfr. Petronelle Cornelia Blom, Jfr. Andrea Blom, Hr. Forvalter Houch, Boye Ording, Christian Monrad.

6/10-1797. Lars Hansøn Vægters John. Fadd: Niels Møllers kone, Birte Lollic, Frideric Halvorsøn, Thomas Vægter, Halvor Rasmusøn.

7/10-1797. Arne Johannesøns Hans Johannes. Fadd: Saamund Christensøns kone, Karen Andersd., Eric Pedersøn, Hans And. Realfsøn, Christen Larsøn.

7/10-1797. Flaademand Henric Offenbergs Anne Thomas. Fadd: Gunnil Juul, Magrete Thomasd., Hattemager Wohlerts, Halvor Arnesøn, Anders Hansøn.

9/10-1797. Boye Ordings HD Hans Kragh. Fadd: Madame Alb. Bloms, Jfr. Else Grubbe, Diderich von Cappelen, Riegels, Holmer.

13/10-1797. Henric Ibsens Knud. Fadd: Anne Plesner, Elisabeth Blom, Jfr. Jul, M. Stub, Hr. Diderich von Cappelen, Forvalter Heuch, Petter Adtzleu, Peder Holmer.

14/10-1797. Casten Madsøns Else Maria. Fadd: Peder Larsøns kone, Mette Giertsd., Boye Offenberg, Collier Sommer, Ole Bæchman Bødker.

16/10-1797. Marie Rasmusdatters HD uægte Johanne. Fadd: Birte Nielsd., Anne Cecilia Steensd., Ringer Bødker, Niels Nielsøn, Gunder Gundersøn.
Barnefader udlagt Casten Madsøn.

17/10-1797. John Evensøns Anne Magrete. Fadd: Gunnil Maria Sørensd., Pouline Poulsd., John Svennumsøn, Hans Realfsøn, Ole Jensøn.

18/10-1797. Mads Nielsøns Marte Gurine. Fadd: Christen Isaacsøns kone, Maren Hyll, Jochum Smed, Bent Wettergreen junior, Jens Petter Rosenberg.

24/10-1797. Maren Eegs uægte Jacob. Fadd: Hans Abraham Andersøns kone, Jacob Nielsøns kone, Richard, Lars Olsøn, Ole Pedersøn.
Barnefader udlagt Bartolomæus Brun. Barnet død, og bg. 16/5-1798.

27/10-1797. Anne Gurine Christensdatters Karen. Fadd: Niels Hansøns kone paa Kleven, Sara Andersd., Lars Hansøn, Christen Bødker.
Barnefader udlagt Halvor Rasmusøn.

29/10-1797. Niels Larsøn Bruas Christen. Fadd: Sophie Jahnsd., Abigael Jahnsd., Hans Halvardus Hansøn, Isaac Torjersøn, Anders Gundersøn.

12/10-1797. Else Engelbretsdatters (uægte) Maren Dortea. Fadd: Søren Sørensøns kone paa Kleven, Lorentse Pettersd. hos Lieungh, Lars Ericsøn Tobakspinder, Søren Engelbretsøn.
Barnefader Underjæger Michael Olsøn.

2/11-1797. Lars Iversøns 2de (tvilling) døttre Nicoline Benedicte. Fadd: Madame Ulrich von Cappelen, Jfr. Karen Chrystie, Jfr. Dortea Zachariasøn, Major Rebinder, Elias Jørgensøn, Carl Møller.

2/11-1797. Lars Iversøns 2de (tvilling) døttre Amborg Aall. Fadd: Madame Flood, madame Anne Plesner, Jfr. Constanse Aall, Hans Chrystie, Frans Cudrio, Just Wrigth.

4/11-1797. Ingebor Kirstine Bachs uægte Christen Olsøn. Fadd: Holms kone, Maren Andreæd. Bach, Hartvig Andersøn, Peder Bruun, Andreas Bæch junior.
Barnefader Christen Olsøn Wierick Matros.

9/11-1797. Diderich von Cappelens Knud. Fadd: Madame Ibsens, madame Anne Plesners, Jfr. Elisabeth Forbæck, Major Rehbinder, Cancellieraad Schlanbusk, Jens Kiil, Johan Plesner.

9/11-1797. Friederich Feilbergs Lars Gartner. Fadd: Madame A. M. Jonsøns, Jfr. Kirstine Wølner, Jfr. Schjeldrup, Gr. Forbæk, Frideric Jonsøn, Søren Berg, Lars Bagge.

17/11-1797. Saugmester Niels Olsøns Karen Kirstine. Fadd: Jacob Nielsøns kone, Anne Kirstine Nielsd., Gunder Tævesøn, Ole Pedersøn, Anders Hansøn.

1/11-1797. Hans Reinholts HD W. R. som strax døde.

11/12-1797. Gudmun Myhres Christian Stub. Fadd: Madame Barnholt junior, Jfr. Bodil Zachariasøn, H. Chrystie, Frans Cudrio, B. Ording, Sam. Stub.
Barnet død, og bg. Apr. 1798.

11/12-1797. Doctor Høfdings HD Ole Carl. Fadd: Madame Ulrich von Cappelen, madame Blom, Apotequer Mylertz, Forvalter Barnholt, Diderich von Cappelen.

13/12-1797. Skomager Fabers Inger. Fadd: Pernille Offenberg, Anne Simonsd., Bøye Offenberg, Niels Gundersøn, Halvor Halvorsøn.

27/12-1797. Jørgen Olsøns Anne. Fadd: Kirstine Halvorsd., Karen Halvorsd., Ole Pedersøn paa Øen, Bertel Olsøn, Ole Torjersøn hos Gregers Forbæck.

28/12-1797. Niels Heljesøns Niels. Fadd: Anne Maria Nielsd., Maren Steensd., Rasmus Hellicsøn, Halvor Rasmusøn, Jon Torjersøn.

1/12-1797. Maler Herslebs Mathias. Fadd: Madame Ulrich von Cappelens, Jfr. Constance Aall, Jfr. Rougtvet, Major Rehbinder, Diderich von Cappelen, Forvalter Heuch.

2/12-1797. Halvor Halvorsøns HD (uten navn) og døde efter nogle dage.

29/12-1797. Hr. Hans Chrysties Catharine Simonine Jørgine. Fadd: Madame sal. Jørgen Chrystie, madame Inger Iversøn, Jfr. Karen Chrystie, Hr. Major Rehbinder, P. Lieungh, P. Flood, Jørgen Wright, Hans Holm.

2/1-1798. John Svennumsøns Anne Maria. Fadd: Anne Kirstine Andersd., Kirstine Nielsd., Ledvor Torjersøn, Ellef Ellefsøn, Lars Halvorsøn.

5/1-1798. Hr. Major von Rehbinders Gustav Christian. Fadd: Madame Mar. von Cappelen, madame Flod, Jfr. Forbæch, Stiftamtmand Adeler, Jac. Aall, Ulrich von Cappelen, H. Chrystie, R. Ording.
HD af Hr. Stockfleth 29/11-1797.

12/1-1798. Anders Tygesøns Anne Maria. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Inger Clausd., Gregers Pedersøn, Christen Isaacsøn, Claus Hyll, Hansøn Guldsmedsvend.
HD 27/12-1797.

23/1-1798. Hr. Raadmand Bentsøns Karen Benedicta. Fadd: Madame Myhlertz, Jfr. Mog. Bentsøn, Jfr. Hedevig Ording, Hr. Major von Rehbinder, Flood, Realf R. Ording.

16/2-1798. Jacob Johnsøns Inger Margrethe. Fadd: Niels Møllers kone, Magrete Maria Bendixd., Johannes Isaacsøn, Anders Christensøn, Niels Halvorsøn.

17/2-1798. Anne Kirstine Holsts uægte Anne Christense. Fadd: Marte hos Myhre, Anne Clarine Henricsd., Anders Tomæsøn, Knud Wasdahlen, Ole Chytar Jæger.
Barnefader Christen Andersøn Nyehuus.

23/2-1798. Anders Tollefsøns Inger Andrea. Fadd: Christen Isaacsøns kone, Dortea Møller, Anders Hansøn, Jørgen Hansøn, Lars Jacobsøn, Tollef Andersøn.
HD 17/1.

23/2-1798. Anders Rasmusøns Peder. Fadd: Madame O. Cudrio, Jfr. M. Blom, Christopher Blom, Alb. Blom, Christian Stochmand.

1/2-1798. Jacob Boysøns Elisabeth. Fadd: Madame Kragh, Jfr. Dortea Zachariasøn, Christen Blom, Ole Cudrio, Peder Holmer.
HD 14/1.

17/3-1798. Ole Pedersøns Anne Maria. Fadd: Else Johnsd., Kisten Clemetsd., Jonas Olsøn, Anders Ledvorsøn, Ole Alvsøn.

24/3-1798. Abraham Christensøns Anne Jacobine. Fadd: Sophie Andersd., Maren Christiansd., Ole Jacobsøn i Giellen, Ole Sneltvet paa Kleven, Helle Christiansøn Holm.

31/3-1798. Simon Axelsøns Ellen Susanne. Fadd: Lorents Larsøns kone, Inger Christensd., Niels Gundersøn, Hans Realfsøn, Hans Axelsøn.

13/4-1798. Skotmand Halvor Jensøns Jens. Fadd: Gunnil Isaacsd., Ingebor Fransd., Gunder Gundersøn, Ole Kystaalsøn (Kjøstolfsen), Johannes Christiansøn.

14/4-1798. Anders Olsøns Maren Helvig. Fadd: Christopher Olsøns kone, Maria Olsd., Christen Abrahamsøn, Isaac Olsøn, Abraham Nielsøn.

25/4-1798. Joh. Altenburgs Christine. Fadd: Madame Elisabeth Blom, madame Anne Kirstine Blom, Jfr. Ellen Blom, Inspecteur Paus, Albert Blom, Bertel Bomhoff.

26/4-1798. Skomager Boye Offenbergs Hansine Catharina. Fadd: Anne Magrete Gundersd., Anne Boyesd., Poul Faber, Johan Lewin, Christian Zachariasøn Møller.

27/4-1798. Nicolai Plesners Jochum Jørgensøn. Fadd: Madame Lieungh, madame Diderich von Cappelens, Jfr. Karen Chrystie, Peder Flood, Johan Blom, Johan Plesner, Peder Holmer, Jochum J. Lieungh.
HD 5/4.

8/5-1798. Jens Rohdes enkes Jens Rohde. Fadd: Kisten Møller, Dortea Møller, Anders Wattner, Bager Meyer, Peder Mathiasøn Falkum.

30/5-1798. Christen Mælas Gurine Andrea Joachima. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Kisten Gurine Justsd., Stelter, Jacob Mæla, Hans Jacob Isaacsøn.

31/5-1798. Anders Andersøn juniors Karen Malene. Fadd: Anne Boyesd., Else Olsd., Niels Iversøn, Jørgen Olsøn, Michel Halvorsøn.

31/5-1798. Thomas Lewins Wilhelm Reinholt. Fadd: Madame Feilberg, Jfr. Lewin, Jacob Boysøn, Realf Ording, Niels Ording.
HD 3/1.

3/6-1798. Niels Hjorths Jacob. Fadd: Ole Christophersøns kone, Karen Hjort, Ole Jacobsøn, Lars Nielsøn, Ole Seiffert.

4/6-1798. Abraham Bergs HD daatter.

5/6-1798. f. 24/5-1798. Peder Floods HD Nicolai Benjamin. Fadd: Madame Ulrich von Cappelens, Jfr. Constance Aall, Jfr. Hedevig Georgine Ording, Krigsraad Grønvold, Lieutnant Grønvold, Jørgen Aall.

6/6-1798. Jens Petter Rosenbergs Jacob. Fadd: Madsøns kone, Inger Clausd., Claus Uhrmager, Niels Bukvalt, Niels Rosenberg.

6/6-1798. Mahler Chrofases Jens Nielsøn. Fadd: Madame S. Blom, Jfr. M. Blom, Jfr. Mette Christensd. Paus, Christopher Blom, Krigsraad Grønvold, Realf Ording.

6/6-1798. Frideric Halvorsøns Gunnil Karine. Fadd: Richards kone, Maren Svendsd., Even Steensaasen, Mikel Olsøn, Jacob Johnsøn Maaler.

27/6-1798. Peder Olsøn paa Blegebakkens Jens. Fadd: Ingebor Olsd., Pouline Poulsd., Rasmus Olsøn, Just Sørensøn, Isaac Riising.

27/6-1798. Cancellieraad Schlanbusches Christian Conradt. Fadd: Madame Ulrich von Cappelens, Jfr. Bentsøn, Jfr. Pind?, Hr. Capit. Maylender, Realf Pettersøn Ording, Peder Holmer.

5/8-1798. Johan Bloms Susanne Martine. Fadd: Madame H. J. Bloms, madame Plesner, Jfr. Ellen Blom, Inspecteur Paus, Forvalter Heugh, Ole Paus.
HD 29/6.

7/9-1798. Friderich Chr. Jonsøns HD Hans Jacob Friderich. Fadd: Madame M. Jonsøns, madame M. S. Winther, Jfr. Anne Bagge, Jfr. Kisten Abrahamsøn, Hans Ørn, Forvalter Malthe, Diderich Forbæk, Holmer.

12/9-1798. Lars Olsøns Liwe. Fadd: Kisti Olsd., Sophie Thomæd., Peder Engelbretsøn, Ole Olsøn, Eric Bøle.

27/9-1798. Jacob Nielsøn Matros sin Jacob. Fadd: Gunder Tævesøns kone, Maria Elisabeth Bærensteen, Niels Jacobsøn, Lars Nielsøn, Asbjøn Gundersøn.

5/10-1798. Kiel Tomæsøns Marte Magrete. Fadd: Maren Børresd., Kisten Pedersd. Aabye, Ole Pedersøn, Frideric Pedersøn, Ole Olsøn.

18/10-1798. Anun Jacobsøns Hans Hjort. Fadd: Thomas Fransøns kone, Thore Fransd. Rusk, Niels Erichsøn, Petter Herbrandsøn, Carl Olsøn.

2/11-1798. Lars Nielsøn Flaademands Elisabeth. Fadd: Dortea Møller, Kisten Aabye, Hans Nielsøn, Johannes Christensøn hos Diderich von Cappelen, Andreas Pettersøn hos Ulrich von Cappelen.

3/11-1798. Hattemager Wøhlers Bærent Nicolaus. Fadd: Madame M. M. Wettergreen, Jfr. G. Watner, Eric Teilstrøm, Johan Friderich Selou, Niels Sæby.

24/11-1798. Anders Isaacsøns Anne. Fadd: Madame Anne Hofgaard, Jfr. Petr. Corn. Blom, Hans Blom, Gr. Forbæck, Peder Holmer.

27/11-1798. Niels Gundersøns Jens. Fadd: Fabers kone, Anne G. Isaacsd., Simon Axelsøn, Halvor Halvorsøn, Boye Offenberg.

15/12-1798. Birte Nielsdatters uægte Thyge. Fadd: Giert Jacobsøns kone, Ragnild Isaacsd., Tosten Jonæsøn, Isaac Hansøn, Ole Jonsøn.
Barnefader udlagt afskediget Jæger Peder Engelbretsøn.

28/12-1798. Ole H. Cudrios HD Elen Caroline Kirstine. Fadd: Madame Christopher Bloms, Jfr. Elisabeth Forbæck, Jfr. Kirstine Johanne Blom, Christen Blom, Christ. Stockmand, John P. Hansøn.

10/1-1799. Jørgen Lollics Jørgen. Fadd: Sara Haralsd., Sara Halvorsd., Ole Pedersøn, Michael Olsøn, Jens Haralsøn.

26/1-1799. Gunder Axelsøns Gunder. Fadd: Tov Olsøns kone, Inger Olsd., Tov Olsøn, Christen Pedersøn, Tov Jonsøn.

8/2-1799. Ulrich von Cappelens Wittus Juell. Fadd: Madame Maria von Cappelen, madame Amalia Jørgensøn, Jfr. Inger Aall, Lieutnant H. M. Grønvold, Poul Lieungh, Peder Flood, R. Ording, Jacob Rasch.

9/2-1799. Singdahl Simonsens Marte. Fadd: Karen Johansd., Kisten Olsd., Anders Simonsøn, Anders Olsøn, Syvert Upsal.

14/2-1799. Johannes Jensøns 2de (tvilling) sønner Jens. Fadd: Madame A. Hofgaard, Jfr. Else Boyesøn, Jacob Boyesøn, Realf Boyesøn, Thomas Levin.

14/2-1799. Johannes Jensøns 2de (tvilling) sønner Christen. Fadd: Madame Winther, Jfr. Ording, Forvalter Høgh, Gasmand junior, Frideric Feilberg.

15/2-1799. Hans J. Bloms Søren Martinus. Fadd: Madame Magrete Cudrio, madame Johanne Cath. Paus, Jfr. Maria Blom, Inspecteur Paus, Just Wrigth, Christian Exstorm.

18/1-1799. Ole Johansøn Pauses Johan. Fadd: Mathias Knudsøns kone, Anne Kirstine Nielsd., Niels Olsøn, Hans Nielsøn, Peder Mathiæsøn Falkum.

25/2-1799. Peder Bruns Antoni Petter. Fadd: Skræder Madsøns kone, Ingebor Kirstine Bæk, Jens Petter Rosenberg, Peder Wernæss, And. Severin Bæk.

8/3-1799. Svanov Pedersdatters uægte Christian. Fadd: Poul Postes kone, Groe Pedersd., Bertel Olsøn, Eric Pedersøn, Johannes Kiørbæck.
Barnefader udlagt Christen Andersøn Nyehuus.

13/3-1799. Andreas Richardts Michael Frideric. Fadd: Madame Joh. Bloms, Jfr. Petronelle Blom, Jfr. Andrea Blom, Inspecteur Høch, Christen Blom, Johan Plesner.

15/3-1799. Gunder Ellefsøns Christine. Fadd: Birte Olsd., Karen Olsd., John Torjersøn, Engebret Nielsøn, John Ramunsøn.

15/3-1799. Knud Aases HD (mangler navn). Fadd: Madame Bakka, madame Malthe, Jfr. Mette Kist. Bøysøn, Doctor Nelle, Forvalter Brun, Frid. Chr. Jonsøn.
HD 15/3-1799.

22/3-1799. Jæger Søren Jørgensøn Unums Jørgen Christian. Fadd: Bager Mejers kone, Dortea Møller, Anders Tollefsøn, Johannes Christensøn Keyser.
HD sidst i Nov 1798.

28/3-1799. Diderich von Cappelens Inger Jørgine. Fadd: Fr. Rehbinder, madame Juliana Plesner, Jfr. Bentsøn, Krigsraad Grønvold, P. Flood, M. Bredsdorff.

7/4-1799. George Meijers Anna Lisa. Fadd: Christen Isaacsøns kone, Mads Jonsøns ældste d., Eng. Nord, And. Watner, Michael Olsøn Smed.

1/5-1799. Ole Jonsøns Ole. Fadd: Sophie Jahnsd., Ragnil Isaacsd., Axel Stokkel, Bent Hegum, Jens Christiansøn.

17/5-1799. Altenborgs. Mariken Cornelia Martine. Fadd: Madame Elisabeth Blom, madame Catharina Blom, Jfr. Andr. Blom, Christopher Blom, O. Cudrio, Christopher Alb. Blom.
HD 24/4.

18/5-1799. Anders Ledvorsøns Ledvor. Fadd: Anders Juuls kone, Elen Nielsd., Jacob Kaste, Ole Pedersøn, Henric Offenberg.

18/5-1799. Mette Bæckmands HD Henric Sørensøn.

19/5-1799. Jacob Simonsøns Maren. Fadd: Else Christensd., Simon Simonsøn, Halvor Rasmusøn, Niels Sørensøn.

19/5-1799. Jacob Rasmusøn Kastes Anne Gurine. Fadd: Anders Hansøns kone, Anne Dorte Pedersd., Anders Juul, Christen Rasmusøn Kaste, Anders Rasmusøn Kaste, Peder Henricsøn.

26/5-1799. Organisten Bøttgers Odin Christian. Fadd: Madame Pet. Schjøth, Jfr. Maria Blom, Raadmand Bentsøn, Inspecteur Høch, Capitain Bøye Ording, Dideric Forbæck.

26/5-1799. Hans Nielsøn Kornings Marte Gurine. Fadd: Madame M. S. Winther, Jfr. Hedevig Ericstrup, Feilberg, Realf P. Ording, John Ericstrup.

6/6-1799. Gudmund F. Myhres HD Christian Stub. Fadd: Madame Ju... Plesner, madame Adtzleu, Jfr. Chrystie, H. J. Blom, Johan Blom, Ole Paus, Holmer.

14/6-1799. Even Steenaasens Simon. Fadd: Madame Ulrich von Cappelens, Jfr. Bentsøn, Inspecteur Høch, Diderich von Cappelen, Realf Ording.

23/6-1799. Ole Pedersøns Peder. Fadd: Else Sørensd., Ingebor Pedersd., Clemet Rasmusøn, Christen Nielsøn, Ole Alfsøn.

23/6-1799. Johan Olsøns kone Marthe hendes uægte Maren. Fadd: Siri hos Myhre, Asloug hos Watner, Eric Pedersøn, Peder Olsøn, Ole Pedersøn junior.
Barnefader udlagt Anders Ledvorsøn.

29/6-1799. Abraham Bergs Halvor. Fadd: Stolemager Bentsøns kone, Maren Christiansd., Anders Hansøn, Axel Støkkel, Jens Jensøn, Lars Nørholm.

3/7-1799. Johan Plesners HD Birgitte Dorothea. Fadd: Madame Maria v. Cappelen, madame Anne Plesner, Pastor Stub, Inspecteur Høch, Peder Holmer.

8/7-1799. Dideric Forbæcks HD Sara. Fadd: Madame Barbra M. Bomhoff, Jfr. Dorothea Forbæck, Hans J. Blom, Gr. Forbæck, Poul Schytte.

11/8-1799. Henric Offenbergs Inger Jørgine. Fadd: Pernille Offenberg, Sophia Thomasd., Hans Thomæsøn, Jørgen Offenberg, Christian Zachariasøn.

21/8-1799. Betient Hammers Severine Wilhelmine Hammer. Fadd: Frue Kammerherrinde Løwenschiold fra Porsgrund, frue von der Maas, Jfr. Constance Aall, Kammerjunker Løvenschiold, Krigsraad Grønvold, Inspecteur Høch, Jacob Aall. HD.

25/8-1799. Thomas Fransøns Lars. Fadd: Karen Tostensd., Giertrud Ouensd., John Larsøn, Isaac Larsøn, Ole Christophersøn.

25/8-1799. Gjert Jacobsøns Johanne. Fadd: Kari Olsd., Anne Maria Jacobsd., Hans Olsøn, Jahn Olsøn, Tollef Svenosøn.

25/8-1799. Halvor Halvorsøn Munks Anne Maria. Fadd: Pernille Magrete Halvorsd., Gunild Christensd., Peder Sommer, Hans Jacob Isaacsen, Bøye Bøysøn.

4/9-1799. Jens Petter Rosenbergs Elen Cathrine. Fadd: Maria Reinholt, Boel Clausd., F. Feilberg, Anders Tygesøn, Ellef Hansøn.

12/9-1799. Raadmand Bentsøns Hermine Andrea. Fadd: Madame Anne Hermine Riegels, madame Jul. Plesner, Jfr. Mette K. Paus, Krigsraad Grønvold, H. Norss, H. Bentsøn.

18/9-1799. Johan Bloms den 1 Sept. HD Knud Plesner. Fadd: Madame Maria Cappelen, madame Jul. M. Plesner, Jfr. Maria Blom, Chr. Blom, Nic. Plesner, Holmer.

21/9-1799. Ingebor Brynnildsdatters uægte Andrea. Fadd: Ingebor Jahnsd., Ragnild Brynnildsd., Abraham Berg, Christian Nielsøn, Lars Nørholm.
Barnefader udlagt Hans Nielsøn.

22/9-1799. Jørgen Olsøns Karen Cathrine. Fadd: Ole Jacobsøns kone, Anne Magrete Tobiasd., Boye Offenberg, Carl Olsøn, Ole Christophersøn.

23/9-1799. Ole Torjersøns Jacob. Fadd: Jacob Tostensøns kone, Sara Jacobsd., Hans Th. Fransøn, Ole Ouesøn, Tosten Jacobsøn.

5/10-1799. Ole Gundersøns Anne Cathrine. Fadd: Madame J. Bøysøn, Jfr. Dortea Simonsd., Christopher Blom, Ole Cudrio, Jens Øren.

6/10-1799. Hattemager Wøhlers Maria Christine. Fadd: Madame Lewin, Jfr. Al. Ericstrup, Stelter, Meyer, Stolm. Bentsøn.

15/10-1799. Hr. Stockfleths Karen Nicolea. Fadd: Frue Rehbinder, madame Jul. M. Plesner, Jfr. Claudia? Stub, Hr. Pastor Stub, R. P. Ording, Poul Schytte.
HD 2/10.

20/10-1799. Ole Olsøns Ola. Fadd: Else Pedersd., Sara Larsd., Niels Christensøn, Hans Knudsøn, Mathias Larsøn.

24/10-1799. Poul Ericsøns Pouline. Fadd: Frue Rehbinder, Jfr. Inger Simonsøn, Krigsraad Grønvold, Riegels, Realf Pettersøn.

5/7-1799. Sille Maria Hansd. fra Laurvigen hendes uægte Anne Magrete. Fadd: Kisten Engvoldsd., Magrete Evensd..
Barnefader udlagt Hans p. Vona? gevorben Soldat i Fridericsværn.

4/8-1799. Niels Olsøns Anne Severine. Fadd: Ole Jahansøns kone, Tale Simonsd., Hans Abraham Andersøn, Christen Skiøtte, Ole Nielsøn.

4/8-1799. Abraham Jacobsøns HD Jacob og Anne.

20/11-1799. Ole Pauses Henric Johan. Fadd: Madame Christopher Bloms, madame H. J. Bloms, Jfr. von der Lippe, Christen Blom, Johan Plesner, Paul von der Lippe.
HD 13/10.

28/11-1799. Anders Olsøn Saugmesters Ole. Fadd: Ingebor Olsd., Magrete Evensd., Christopher Olsøn, Ole Jacobsøn, Anders Tommesøn.

1/12-1799. Halvor Rasmusøns Karen Kirstine. Fadd: Anne Dorte Pedersd., Karen Johannesd., Niels Heljesøn, Sivert Upsahl, Lars Halvorsøn.

5/12-1799. Sara Jacobsdatters uægte Olava Karine. Fadd: Hans Thomas Fransøns kone, Karen Malene Nielsd., Tosten Jacobsøn, Christian Nielsøn, Andreas And. Bæck.
Barnefader udlagt Ole Sørensøn i Østre Porsgrund.

8/12-1799. Jacob Johnsøn Maalers John. Fadd: Sondre Grønnerøes kone, Magrete Maria Bendixd., Hans Abrahamsøn, Ole Olsøn Maaler, Kitil Grønnerøe.

8/12-1799. Adolph Sellings (tvillinger) Ingebor Maria. Fadd: Anne Hansd. hos Ulrich von Cappelen, Birte Jacobsd. paa Øen, Niels Olsøn, Hans Nielsøn.

8/12-1799. Adolph Sellings (tvillinger) Johanne. Fadd: Maren Olsd. p. Houg., Ellen Nielsd., Ole Pedersøn, Tosten Larsøn.
HD.

22/12-1799. Hr. Cancellieraad Schlanbusks Henric. Fadd: Madame Nic. Plesner, Els Pettersd., Jacob Aal, Rasmus Bagge, Frans Cudrio.

26/12-1799. Jørgen Olsøn Falkums Birte Maria. Fadd: Ole Pedersøns kone, Gunil Maria Isaacsd., Ole Pedersøn, Arne Olsøn, Christen Pedersøn.

15/1-1800. Pouline Poulsdatters uægte Andreas. Fadd: Jacob Jonsøn Maalers kone, Anne Poulsd., Jacob Jonsøn Maaler, Anders Gundersøn.
Barnefader udlagt Bundtmager Simon Nielsøn.

21/1-1800. Poul Andersøn Møllers Niels. Fadd: Karen Bærentsøn, Ane Thomas Olsd., Niels Hjorth, Anders Møller, Carl Olsøn.

23/1-1800. Coljer Sommers Inger Margrethe. Fadd: Madame Juliana Maria Plesner, Jfr. Clausøn, Feilberg, Realf Pettersøn, Peder Holmer.

2/2-1800. Anders Rasmunsøn Kastes Rasmus. Fadd: Jacob Kastes kone, Anne Dorte Pedersd., Tobias Pedersøn, Christen Rasmusøn Kaste, Niels Olsøn Smedesven.

14/2-1800. Maler Herslebs Christiane Nicoline. Fadd: Madame Realf Pettersøns, Jfr. Bentsøn, Krigsraad Grønvold, Doctor Nelle, Frideric Barnholt.

2/3-1800. Ole Nielsøn Sandvigens Maren. Fadd: Johannes Tollefsøns kone, Karen Nielsd., Anders Hansøn, Lars Nielsøn, Abraham Nielsøn.

6/3-1800. Halvor Jensøn Skottmands Svend. Fadd: Karen Larsd., Ingebor Ouensd., Haagen Amunsøn, Christen Abrahamsøn, Peder Tobiassøn.

24/3-1800. Hr. Hans Christophersen Bloms Christopher. Fadd: Marie Severine Blom, Christine Johanne Blom, Inger Blom, Hr. H. C. Blom, Hr. Hans M. Hals, Hr. Christopher Alb. Blom.
HD 9/2.

26/3-1800. Christence Jonasdatters uægte barn Abraham Abrahamsen. Fadd: Ragnild Isachsd., Anne Cecilia Steensd., Anders Andersen, Halvor Jensen.
Barnets fader udlagt Abraham Olsen Falchum.

4/4-1800. Hr. Jacob Bøyesens Jacob Andreas. Fadd: Madame Maria Ording, madame Helvig Adtzlew, Jfr. Mette? ..., Krigsraad Grønvold, Capt. Hans M. Hals, Mogens ?.
HD 13/3.

5/4-1800. Ole Johannesen Paust og Anne Gurine Pedersdatters Anne Tonine. Fadd: Niels Olsens kone, Chrestine Pedersd., ... Knudsen, Jacob Jacobsen, Peder Mathiesen.

18/4-1800. Hr. Johan Brendels Magdalene Juliane. Fadd: Jfr. Chrystii(?), Jfr. Hofgaard, Georg Brendel, Hr. Morten Aarøe, Hr. Søren Willumsen.

20/4-1800. Niels Heljesens Gunild. Fadd: Birte Lollich, Christence Jørgensd., Lars Christensen, Niels Olsen, Anders ...

3/5-1800. Gulbrand Jensens Anne Catrine. Fadd: Gunild ...d., Ingeborg Jensd., Christian Andersen, Carl Olsen, Isach Hansen Hyll.

4/5-1800. Simon Axelsens barn Johanne Marie. Fadd: B... Nielsd., Christence, Hans Axelsen, Gunder Axelsen, Jonas ?, Jens Steensaasen.

11/5-1800. Abraham Bergs Henning. Fadd: Sophie Johansd., Alette Bentzen, Anders Hansen, Ole Johansen, Erich Christensen Berg.

13/5-1800. Anders Tygesens Johanne Cecilia. Fadd: Madame J. Bechmand, Jfr. Alette Danielsd. Erichstrup, Hr. Claus Clausen, Hr. Bager Schonbye, Christian Møller Erichstrup.
HD 11/4.

23/5-1800. Marthe Marie Andersdatters uægte Halvor.  Fadd: Anne Margrethe Jensd., Ragnild Larsd., Gunder Fink, ved tienesten tilstæde Hr. T. Stub og klokkeren p. t. Hessler.
Udlagt til barnefader Johan Mørck Feilberg.

25/5-1800. Søren Jægers barn Joen. Fadd: Tosten Lerche, Erich ... Lie, Adzlau Johnsd., Birgitte Jensd..

25/5-1800. Hr. Farver Feilbergs Henrica Fransisca. Fadd: Jfr. Hedevig Hyll, Jfr. Else Abrahamsen, Hr. Anders Tygesen, Hr. Wettergreen, Hr. Ellef Hansen.
HD af Hr. Stub.

3/6-1800. f. 1/5. (Skolemester Lars. G.S.) Nørholms Petter Nørholm. Fadd: Jan Toftes kone, Kisten Maria Isachsd., Jan Tofte, Spigersmed ved Hammeren, Christian Nielsen.

2/7-1800. f. 12/5. Hr. Hans Jensen Bloms Marte. Fadd: Madame Marie Hals, Jfr. Inger Blom, Jfr. Marie Ørn, Hr. David Hefty, Hr. John Petter Hansen, Christopher Alb. Blom.
HD 16/5.

5/7-1800. Hr. Johan Plesner og Juliane Stub deres Bendix Christian. Fadd: Madame Catharina Paus, Jfr. Claudia Stub, Hr. Cancellieraad Slangbusch, Hr. ... Cappelen, Hr. Nicolay Plesner, Hr. Bredstrup.
HD 10/6.

13/7-1800. Jacob Rasmusen Kastes Ellen Christine. Fadd: ?, Maren Berthelsd., Ole Pedersen, Anders Levordsen, Chr?

Juli-1800. Lars Aanundsens Claus. Fadd: Maren Svendsd., Anne Klarine Henrichsd., Johannes Isachsen, Isach Aanundsen, Ole Clausen.

22/7-1800. Hr. Gudmund Myhres Christian Stub, Fadd: Madame Anne Plesner, Jfr. Else Bøyesen, Præsten Hr. Stockfleth, Hr. Christen Blom, Hr. Mogens Riegels.
HD 22/6.

27/7-1800. Lars Halvorsens Tollef. Fadd: Margit Torgersd., Anne Dorthe Pedersd., John Torgersen, Niels Olsen, Ingebreth Nielsen.

17/8-1800. Hans Andersens HD Sophie. Fadd: Sophie Jansd. Skinnert, Abigael Jansd. Skinnert, Thomas Andersen, Isach Torgersen, Anders Gundersen.

24/8-1800. Ole Enersens Birthe Maria. Fadd: Kisten Maria Jensd., Guri Olsd., Erich Falgrim?, Ole Johannesen, Jens Nielsen Steensaasen.

9/9-1800. Hr. Diderich Forbeks Anna. Fadd: Madame Inger Forbech, Jfr. Gunild Paust, Hr. Riegels, Hr. Friderich Jonsen, Hr. Realf Ording.

ca. 1/10-1800. Ole Olsens Niels. Fadd: Maria Leerodden, Anne Maria Larsd., Halvor Christensen, Ole Larsen Myhre, Lars Erichsen.

2/11-1800. Dorthe Karstensdatters uægte Karsten Petersen. Fadd: Ingeborg Matthea Lars Christensens kone, Johanne Gurine Børresd., Gunder Finch og ellers heele menigheden overværende.
Udlagt til barnefader Skrædersvend Peter Werner.

6/11-1800. Ole Mathiesens Mathis. Fadd: Anne Mathisd., Birthe Rasmusd., Niels Halvorsen, Hans Thoresen, Hans Knudsen (HD i september).

12/11-1800. Hr. Alberth Blom og Dorothea Kirstines Margaretha Cudrio. Fadd: Maria Diderich von Cappelens kone, Petronelle Cornelia Blom, Anne Margrethe Blom, Hans Christophersen Blom, Christian Stockmann, Christopher Alberthsen Blom.

30/11-1800. Hans Thomasens Harald. Fadd: Dorothea Joensd., Dorothea Thygesd., Hermann Ludevigsen, Henrich Hoffenberg, Anders Kieldsen.

30/11-1800. Lars Nielsens Nicolea. Fadd: Guri Nielsd., Inger Gundersd., Hans Nielsen, Niels Olsen, Ole Jacobsen, Hans Christensen.

29/12-1800. Hr. Poul Schyttes og Anne Schyttes Nicoline. Fadd: Madame H. Chrystie, madame J. Boysen, Jfr. Anne Margrethe Schytte, Hr. Frid. Chr. Barnholt, Hr. Realf Petersen Ording, Peter Holmer, Hr. Hans Holst Schytte.

Januar-1801. (f. 27/12-1800. Kilde: www.gamleskien.no. G.S.). Hermann Ludvigsens Ludvig. Fadd: Guri Thomasd., Maren Christiansd., Gunder Tøvesen, Erich Tejlstrøm, Jørgen Offenberg, Hans Thomasen.

Januar-1801. Hr. Johan Bloms og Elisabeth Marias Maria Elisabeth. Fadd: Madame Maria von Cappelen, madame Catrine ?, Jfr. Andrea Blom, Hr. Christen Bergh, Hr. Hans Jensen Blom, Hr. John P. Hansen.

Januar-1801. Singdahl Simensens og Anne Hansdatters Marthe. Fadd: Maren Sørensd., Mari Olsd., Engelbreth Sørensen, Anders Simensen, Ole Olsen.

Januar-1801. (Øverst på siden. Helt bortslitt. G.S.)

18/1-1801. Niels Jørgensen Lollich og hustru Marthe Johanne Pedersdatters tvillingbørn Jørgen. Fadd: Karen Maria Pedersd., Birthe Margrethe Torgersd., Jørgen Jørgensen Lollich, Peter Engebretsen. 

18/1-1801. Niels Jørgensen Lollich og hustru Marthe Johanne Pedersdatters tvillingbørn Gurine Maria. Fadd: Karen Johannesd., Asper Olsd., ? Olsen, Alberth Levordsen. Død 9/8-1823 som "Johanne Maria".

25/1-1801. Georg Meyers Andreas. Fadd: Madame salig Jens Bechmanns, Jfr. Maria Clasen, Hr. Feilberg, Hr. Anders Tygesen, Hr. John Danielsen Erichstrup.

25/1-1801. Pigen Birgitte Kieldsdatters uægte Karen. Fadd: Anne Margrethe Kontze, Sara Petersd., Thor Nielsen Sørum, Anders Christensen.
Udlagt til barnefader Thor Nielsen Sørum ... ved det 2det Grenader Compagnie paa Friderichshald.

1/2-1801. Jacob Simensens tvillingbørn Peter. Fadd: Alette Abrahamsd., Ulrica ....., Erich Buchvald, Cornelius Jonsen, Hans Olsen.
HD af Hr. Stockfleth 22/1.

1/2-1801. Jacob Simensens tvillingbørn Maren. Fadd: Maren Børgersd., Anne Magrete Tollefsd., Ole Johansen, Even Steensaasen, Anders Andersen.

15/2-1801. Hr. Doctor Høffdings Susanne Jacobine. Fadd: Frue Majorinde Dorothea Rehbinder, Jfr. Mogensine Bentsen, Hr. Krigsraad Grønvold, Hr. Elias Winther Jørgensen, Hr. Inspecteur Heuch, Hr. Nicolai Plesner.
HD af Hr. Stockfleth den 21/12-1800.

26/2-1801. Jørgen Olsens Maren Catharine. Fadd: Agatha Jørgensd., Anne Maria Jacobsd., Ole Christophersen, Lars Erichsen, Bøye Bøysen.

1/3-1801. f. 19/2. Hr. Canzelieraad Schlanbusches Maria Diderica. Fadd: Madame Maria von Cappelen, Jfr. Mette Maria Ording, Hr. Elias Winther Jørgensen, Hr. Hans Chrystie, Hr. Peter Azlew, Hr. Mogens ?

13/3-1801. Johan Peter Bergs Ingeborg Maria. Fadd: Ingeborg ?, Maren Christiansd., Mads Jensen Stær, Erich Peter B(?), Christian Nielsen.

14/3-1801. Ole Larsen Myhra og Gunild Johnsdatters tvillinger Drengen (uleselig). Fadd: Mari Thorsd., Anne Margrethe Jensd., ?tersen, Ole Olsen, Christopher Olsen.

14/3-1801. Ole Larsen Myhra og Gunild Johnsdatters tvillinger Ingeborg Margrethe. Fadd: Walborg Johnsd., Guri Olsd.,  ... Rasmussen Kast, Anders Simensen, Hans Jacobsen.
Begge HD 13/3.

24/3-1801. Hr. Jens Ludevig Saxilds Sophie Dorothea. Fadd: Madame ...rine Saxild, madame salig Hans Abrahamsen, Jfr. Marie Cathrine Barnholdt, Hr. Gregers Forbech, Hr. Diderich Forbech, Hr. Paus, Hr. Marcus Barnholdt junior.

8/4-1801. Skomagermester Bøye Hoffenbergs Ole Isachsen. Fadd: ...the, Karen Tobiasd., Jørgen Olsen, Christopher Olsen, ... Bøyesen.

19/4-1801. Jørgen Lollich og kone Karen Christines HD Maren. Fadd: Guri Mads Nielsens kone, Dorthe Thygesd., ...mesen, Halvor Bæruldsen, Tollev Gerthsen.

25/4-1801. Even Steensaasens Marthe. Fadd: Maren Korsvold, Anne ...d., Hans Bentzen, Nicolaj Friderich Wøhlers, Ole Larsen, ... Larsen Tavle.

8/5-1801. Hr. Peder Floods Maria Dorothea Petronelle. Fadd: ... Aals, madame Borthig, Jfr. Mette Kirstine Ording, Hr. Ulrich von Cappeln, Hr. Elias Jørgensen, Hr. Peder Holmer, Hr. Ole Nicolaisen.

mai-1801. ... Maren Pernille. Fadd: ... Dorthea Sørensd., Clemet Rasmussen, Lars Anundsen, Johannes Kiærbech. (Øverst på sida, delvis bortslitt)

mai-1801. Ulrich Friderich von Cappelns Ingeborg Francisca Margaretha. Fadd: Frue Kammerherrinde Løvenschjold, madame Petronelle Borthig, frøken Adelheid Rasch, Hr. Niels Aall, Hr. Jørgen Aall, Hr. Nicolaj Aall, Hr. Hans Møller. HD af Hr. Stub i Dec.

2/6-1801. Glasmester Claus Hylls Anna Dorothea. Fadd: Madame Maren Schubye, Jfr. Mette Erichstrup, Hr. Friderich Johnsen, Hr. Søren Berg, Hr. John Erichstrup.
HD 27/5 af Hr. Stub.

7/6-1801. Johannes Jensens Maren Margrethe. Fadd: Guri Thomasd., Ingeborg Isachsd., Jørgen Hoffenberg, Hans Nielsen, Jens Michaelsen.

3/7-1801. f. 30/4. Hr. Hans Jensen Bloms Christian. Fadd: Madame Hedevig Altenborg, Jfr. Petronelle C. Blom, Jfr. Anne Margrethe Blom, Hr. Christen Berg, Hr. Diderich Forbech, Hr. Jens Ørn.
HD af Hr. Stub 1/5.

9/7-1801. Hr. Organist Johannes Bøttgers Hothe Erich Werner. Fadd: Madame Føhre, Jfr. Inger Grøn, Jfr. Kirstine Maria Abrahamsen, Hr. Forvalter F. Johnsen, Hr. Peter Holmer, Hr. Jacob Wettergreen, Hr. N. J. Schlytter.
HD 3/5 af Hr. Stockfleth.

29/7-1801. Hr. Jacob Boyesens Anna Elisabeth. Fadd: Madame Rotvedt, Jfr. Anne Margrethe Blom, Hr. Advocat Brangstrup, Hr. Peter Adzlev, Hr. Jacob Wettergreen.
HD 6/7.

August-1801. Hr. Gudmund Myhres Sophie. Fadd: Madame Benedicta von Capelen, Jfr. Mogensine Bendtsen, Jfr. Maria Barnholdt, Hr. Lieutenant Barnholdt, Hr. Gregers Forbech, Hr. Jens Ørn.

August-1801. Saugmester Abraham Christensen og hustrue Stine Jacobsdatters Mette Kirstine. Fadd: Ingeborg Frandsd., Anne Marie Jacobsd., Hans Thorsen, Carl Olsen, Jens Nielsen.

August-1801. Afgangne Frans Vægters enke Birthe Poulsdatters Anne Thoms(?). Fadd: Anne Maria Gundersd., Anne Sørine Henrichsd., Even Nielsen, Jens Nielsen, Ole Nielsen.

August-1801. Hr. Johan Plesners Christiana. Fadd: Madame Else Myhre, Jfr. Karen Chrystie, Jfr. Marthe Stub, Hr. Gregers Forbech, Hr. Stockfleth, Hr. Bendix Plesner.

August-1801. Hr. Bataillons Chirurgus Guthjahrs Anna Maria. Fadd: Madame Elen Margrethe Føhrre, Jfr. Cicilie Bagge, Hr. Friderich Fejlberg, Hr. Anders Thygesen, Hr. Edlef Hansen.

September-1801. Diderich von Cappelens Peder. Fadd: Madame Christine Maria Cappelen, madame Catharina Tank, Jfr. Andrea Blom, Hr. Kammerherre og Stiftamtmand Adeler Ridder til Gjemsøe Kloster, Hr. Jacob Juul, Hr. C. Malthe, Hr. H. H. Schlytter.

September-1801. Anders Hansen Knaps Tøves. Fadd: Maren Friderichsd., Inger Gundersd., Ole Pedersen, John Hansen, Ole Olsen, Peder Nielsen.

September-1801. Kittil Tollevsens Hansine. Fadd: Christen Isachsens kone, Dorthe Kirstine Jensd., Erich Falgreen, Tobias Petersen, Christen Hansen, Jens Bechmann.

September-1801. Anders Andersen Møllers Maren Margrethe. Fadd: Else Maria Thomesd., Maren Jacobsd., Christopher Olsen, Jens Guldbrandsen, Peder Poulsen.

24/9-1801. Ole Johannesen og kone Anne Gurine Pedersdatters Anne Thomine. Fadd: Ingeborg Gurine Christophersd., Anne Margrethe Tobiasd., Niels Jacobsen, Hans Bentsen, Peter Nielsen.

2/10-1801. Hr. Friderich Fejlbergs Constance. Fadd: Madame Mette Maria Wettergreen, Jfr. Else Bøysen, Hr. Gudmund Myhre, Hr. Claus Clausen, Hr. Ole Hougen, Hr. John Erichstrup.
HD 16/8 af Hr. Stub.

8/10-1801. Lars Nielsen Flaademands Niels. Fadd: Maren Syvertsd., Dorthe Thygesd., Ole Larsen, Anders Isachsen, John Jensen, Hans Halvorsen.

11/10-1801. Niels Heljesens Torbær. Fadd: Maren Gestd., Margit Torgersd., Kield Kullebund, Hans Knudsen, Ole Jensen, Hans Halvardus.

11/10-1801. Henrich Offenbergs Jacob. Fadd: Halvor Arnesens kone Anne Juul, Sophi Thomasd., Gunder Tøvesen, Erich Tejlstrøm, Jørgen Offenberg, Anders Juul.

18/10-1801. Niels Gundersens Maren Pernille. Fadd: Inger Olsd., Else Christensd., Halvor Halvorsen, Rasmus Christensen, Peter Syvertsen.

3/12-1801. Hr. Diderich Forbechs Karen Paus. Fadd: Madame Susanne Saxild, Jfr. Birgitte Sophie Fabritius, Hr. Franz Cudrio, Hr. Gregers Forbech, Hr. Lars Forbech.

6/12-1801. Mads Nielsens Niels. Fadd: Ingeborg Kirstine Johnsd., Mette Karine Gjertsd., Hr. Anders Thygesen, Tollev Gjertsen Fander, Peter Torstensen.
HD 11/10 af Hr. Stub.

12/12-1801. Anne Kirstine Holsts uægte Caroline Lindegaard. Fadd: Kirsten Marie Hendrichsd., Dorthe Helvig Andersd., Anders Olsen, Halvor Corneliussen.
Til barnefader blev udlagt Carl Lindegaard i Solum herred Kommandeer Sergeant ved Hr. Capitain von Ipsens Compagnie.
HD 22/11 af Jordmoderen.

13/12-1801. John Evensens Ole. Fadd: Valborg Johnsd., Anne Marie Jacobsd., Berthel Olsen, Abraham Valentinsen, Ole Jensen.

26/12-1801. Hans Bentsens Børre. Fadd: Gurine Johannsen, Antonette Christensd., Nicolaj Wøhlers, Cornelius Johnsen, Lars Sørensen, Christian Nielsen.
HD 18/12 af Hr. Stockfleth.

1/1-1802. Helge Hansens Gurine. Fadd: Aslau Petersd., Ingeborg Ougensd., Isach Sørensen, Tønnes Jacobsen, Gunder Larsen.

21/1-1802. P. Bruns Severin. Fadd: Ingeborg Sørensd. Bech, Maren Christiansd., Mads Jensen Stær, John Hellichsen, John Torgersen.

24/1-1802. Lars Anundsens HD Else Clarine. Fadd: Marthe Marie Johnsd., Kisten Nielsd., Ole Pedersen, Jens Andersen, Niels Olsen.

1/2-1802. Solve Petersens HD Gunder. Fadd: Gunild Hansd., Kari Tobiasd., Karl Olsen, Hans Christensen, Peter Nielsen.

21/2-1802. Pigen Christence Jonasdatters uægte Jens. Fadd: Anne Thomasd., Maren Thomasd., Igild Petersen, Gunder Gundersen Finch.
Som barnefader blev udlagd Christian Nielsen Snedker paa Snipetorp.

25/2-1802. Hr. Poul Schiøths Maria. Fadd: Madame Dorothea Chrystie, madame Maren Blæhr, Jfr. Maria Hoffgaard, Hr. Gregers Forbech, Hr. Marcus Barnholdt senior, Hr. Forvalter Jynge, Hr. Christian Eckstorm.
HD 14/1 af Hr. Stub.

27/2-1802. Fragtemand Haagen Haagensens Haagen. Fadd: Anne M... Holmer, Maren Jørgensd., Gunder Hynie, Hans Torsen, Jacob Nielsen, Christian Nielsen.
HD 11/2 af Hr. Stockfleth.

11/3-1802. Carsten Madsens John. Fadd: Kirsten Johnsd., Gunild Olsd., Peder Johnsen Sommer, Torsten Jacobsen, Tollev Giertsen.
HD 19/2 af Hr. Stub.

14/3-1802. Pigen Karen Johanne Olsdatters uægte Johanne Maria. Fadd: Ragnhild Jensd., Anne Dorothea Pedersd., Anders Kaste, Niels Olsen, Engebreth Nielsen.
Som barnefader blev udlagt Anders Olsen tjenende paa gaarden Traag (i Bamble. G.S.).

21/3-1802. Gunder Axelsens Ellen Karine. Fadd: Inger Olsd., Anne Jensd., Niels Gundersen, Christen Pedersen, Hans Pedersen.

21/3-1802. Maler Herslebs Andrea Elisabeth. Fadd: Frue Majorinde Rehbinder, Jfr. Inger Blom, Hr. Lieutenant Barnholdt, Hr. Forvalter Malthe, Hr. Peder Holmer.
HD 20/1 af Hr. Stockfleth.

26/3-1802. Hr. Hans Winthers Marthe Elise. Fadd: Madame Margrethe Nielsen, madame Amborg Cudrio, Jfr. Anne Elise Joachime Winther, Hr. Peder Flood, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Boye Winther, Hr. Zacharias Winther.
HD 14/2 af Hr. Stockfleth.

4/4-1802. Studiosus og Klokker Adolph Henrichsens Laurentius Peder. Fadd: Madame Maria von Cappelen, madame Nicolaj Plesners, Jfr. Maria Ørn, Hr. Peter Adzlew, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Peter Holmer.
HD 25/1 af Hr. Stockfleth.

9/5-1802. Ole Johnsens HD Birgitte. Fadd: Else Maria Ole Meens kone, Maria Nielsd., Gunder Finch, Abraham Abrahamsen, Christen Haraldsen.

16/5-1802. Aslach Mortensens Christian. Fadd: Elisabeth Nielsd., Ingeborg Christiansd., Hans Thorsen, Niels Christiansen, Carl Olsen.
HD 28/4 af Hr. Stockfleth.

16/5-1802. Nicolaus Friderich Wohlers Grethe Christine. Fadd: Jfr. Petronelle Cornelia Blom, Jfr. Andrea Blom, Hr. Jacob Boysen, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. John Peter Hansen.

30/5-1802. Halvor Rasmussens Rasmus. Fadd: Margitt Torgersd., Anne Larsd., Niels Helgesen, Niels Olsen, Anders Olsen.

30/5-1802. Ingeborg Sørensdatters uægte Thomas. Fadd: Ragnhild Olsd., Kirsten Dorothea Bødker, John Helgesen, Ole Alvsen.
Som barnefader blev udlagt Helge Andreassen tjenende hos Hans Chrystie paa Falchumborg.

8/6-1802. Poul Andersen Møllers Kisten Dorothea. Fadd: Karen Nielsd., Karen Nielsd. Hjorth, Niels Hjorth, Berthel Olsen, Anders Andersen Møller.

13/6-1802. Helene Brynnildsdatters HD Anne Marie Nehrmann. Fadd: Anders Abrahamsens kone, Else Knudsd., Hans Halvardus, Anders Hansen.
Som barnefader blev udlagt Barberer Frants Nehrmann.

16/6-1802. Hr. Realf Petersen Ordings Gunild Kirstine. Fadd: Madame Rougtved, madame Susanne Ording, Jfr. Mette Kirstine Boysen, Hr. Prokurator Brangstrup, Hr. Jacob Wettergreen, Hr. Jacob Boysen, Hr. Realf Realfsen Ording. HD 16/5 af Hr. Stub.

20/6-1802. Anders Levordsens Peder. Fadd: Guri Thomasd., Kirsten Dorothea Sørensd. Juul, Anders Juul, Halvor Arnesen, Jørgen Offenberg.

20/6-1802. Jørgen Olsen Falchums Maren Kirstine. Fadd: Anne Kirstine Nielsd., Marthe Gundersd., Jens Pedersen, Lars Olsen, Anders.

4/7-1802. Anders Kastes Christen. Fadd: Maren Catrine Kittilsd., Anne Dorthe Petersd., Niels Olsen, Jacob Larsen, Engebreth Nielsen.

14/7-1802. Hr. Johan Baars Ulrich Friderich Sommer. Fadd: Madame Mette Dorothea Baar, Susanne Kruse, Hr. Johan Christen Baar, Hr. Pastor Tellef Stub.
HD 21/4 af Hr. Stub.

17/7-1802. Jens Peter Rosenberg Skrædermesters Mads. Fadd: Madame Fejlbergs, Jfr. Maria Clasen, Hr. Poul Schiøth, Hr. Anders Thygesen, Hr. Friderich Plesner.

1/8-1802. Hr. Friderich Johnsens John Marcus Winther. Fadd: Madame Malthe, madame Alette Wettergreen, Jfr. Ørn, Hr. Gregers Forbech, Hr. Mogens Riegels, Hr. John Erichstrup.
HD 20/6 af Hr. Stub.

dpt. 7/8-1802. f. 19/6. Hr. Hans Jensen Bloms Friderich. Fadd: Madame Elisabeth Maria Blom, Jfr. Christiana Blom, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Hans M. Halls, Hr. John Peter Hansen.
HD 2/7 af Hr. Stockfleth.

8/8-1802. Hans Friderichsens Peter. Fadd: Lars Nielsens kone Maren Kirstine, Ole Sandvigens kone Else Maria, Niels Jacobsen, Lars Nielsen, Abraham Olsen Falchum.

8/8-1802. Gunder Edlevsens Christen. Fadd: Karen Tobiasd., Gunild Christensd., Erland Erichsen, Rasmus Hansen, Jørgen Wagner.

8/8-1802. Pigen Karen Maria Haagensd. Kjærbechs uægte John Peter. Fadd: Else Christensd., Gunild Johnsd., Ole Petersen, Anders Petersen, Søren Justsen.
Som barnefader blev udlagt Hans Andreas Realfsen paa Blegebakken.

24/8-1802. Christen Isachsens Christiana Sophia. Fadd: Madame Anne Maria Berg, Jfr. Anne Sophie Slagelse, Hr. Anders Thygesen, Hr. Anders Tollevsen, Hr. Lars Jacobsen Dahl, Hr. Edlev Hansen.
HD 5/8 af Hr. Stub.

27/8-1802. Hr. Gudmund Myhres Samuel Stub. Fadd: Madame Stockfleth, Jfr. Petronelle Blom, Hr. Cancelieraad Schlambusch, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Johan Plesner, Hr. Peder Holmer.
HD 25/7 af Hr. Stub.

12/9-1802. Thor Olsens Jørgen. Fadd: Dorthe Thygesd., Karen Hansd. Strømdahl, Jellert Mahler, Tollev Gertsen, Niels Olsen.

15/9-1802. Hr. Johan Plesners Benedict Plesner. Fadd: Madame Elisabeth Marie Blom, Jfr. Ingeborg Margrethe Plesner, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Gudmund F. Myhre, Hr. Ole Poust, Hr. Peder Holmer.
HD 5/9 af Hr. Stub.

24/9-1802. Jørgen Crophas Jens Nielsen. Fadd: Madame Lassen fra Porsgrund, Jfr. Høst, Hr. Georg Meyer, Hr. Erich Tegelstrøm, Hr. Fr. Chr. Seelov.

3/10-1802. Halvor Halvorsens Gunder. Fadd: Margrethe Pedersd., Inger Tobiasd., Niels Gundersen, Carl Olsen, Jens Guldbrandtsen.

3/10-1802. Anders Olsen Schougens Maren Helene. Fadd: Dorthe Jensd., Maren Andersd., Svend Mathisen, Henrich Danielsen.

20/10-1802. Hr. Jacob Wettergreens Peter Bøyesen. Fadd: Madame Dorothea Wettergreen, madame Maria Ording, Jfr. Mette Kirstine Boyesen, Hr. Jacob Boyesen, Hr. Peter Adtzlev, Hr. Johan Wettergreen.
HD 9/9 af Hr. Stub.

31/10-1802. Ole Olsen Saugdrængs Anne Kirstine. Fadd: Kirstine Olsd., Karen Olsd., Ole Jensen, Mathias Larsen, Thor Gullechsen.

14/11-1802. Hr. Hans Christophersen Bloms Johanne Margaretha. Fadd: Madame Maria von Cappellen, madame Maria Halls, Jfr. Andrea Blom, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Christen Blom, Hr. Hans Schytthe.
HD 31/10 af Hr. Stub.

18/11-1802. Coljer Sommers John Peter. Fadd: Fadd: Inger Knudsd., Kisten Petersd., Thorsten Jacobsen, Jens Michaelsen, John Jacobsen.

2/1-1803. Christian Nielsens Carl. Faddere; Madame Anne Plesner, Jfr. Mogensine Bentsen, Hr. Canzelieraad Schlanbusch, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Peder Holmer.
HD 9/12 af Hr. Stockfleth.

28/1-1803. Hans Stribolts Fransine Lovise. Fadd: Madame Flood, Jfr. Christine Blom, Hr. H. Jensen Blom, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Schløtter.
HD 26/12-1802 af Hr. Stockfleth.

3/2-1803. Jørgen Olsens Ole Jacobsen. Fadd: Anne Marie Johnsd., Gunild Christine Christensd., Berthel Olsen, Carl Olsen, Hans Tobiassen.

10/2-1803. Hermann Ludvigsens Anne Cathrine. Fadd: Sara Haraldsd., Sophie Thomasd., Jacob Nielsen, Hans Knudsen, Henrich Offenberg, Anthon Christensen Kieldahl.

13/2-1803. Pigen Pernille Ellevsdatters uægte Niels. Fadd: Chistie Hansd., Bodil Ellevsd., Johannes Kierbech, Jens Christensen, Thor Halvorsen.
Som barnefader blev angiven Niels Andersen Aarhuus fra Gierpen sogn.

27/2-1803. Ole Larsen Myhras John. Fadd: Marthe Johnsd., Marthe Gundersd., Christen Levordsen Myhra, Anders Simonsen, Christian Johnsen.

4/3-1803. Boye Hoffenbergs Inger Hoffenberg. Fadd: Aase Maria Andersd. Norvich, Gunild Christensd., Christopher Olsen, Carl Olsen, Peter Tobiasen. Confirm. 24 Sept. 1820.

4/3-1803. Nicolaj Jahnsens Anne Helvig. Fadd: Maren Christensd., Inger Sørensd. Poust, Henrich Nielsen, Niels Carlsen, Mathias Larsen.
HD af Hr. Stub.

13/3-1803. Lars Hansen Vægters John. Fadd: Birthe Olsd., Sara Clasd., Elling Ellingsen, Tønnes Jacobsen, Ole Alvsen.

22/3-1803. Hans Olsen Abrahamsens Anne Cicilie. Fadd: Madame Helvig Jørgine Adtzlew, Jfr. Mette Kirstine Boyson, Hr. Niels Petersen, Hr. Peder Holmer, Hr. Mogens Riegels, Hr. Niels Jørgen Schlytter.
HD af Hr. Stockfleth 10/3.

24/3-1803. Ole Johannesens Anne Johanne. Fadd: Alette Abrahamsd. Bentsen, Bodil Mathisd., Abraham Berg, Christian Nielsen, Knud Mathisen.

3/4-1803. Hr. Diderich von Cappelens Hans Blom. Fadd: Madame Elisabeth Blom, madame Benedicta H. von Cappelen, Jfr. Petronelle Christophersd. Blom, Hr. Provst Friderich Blom, Hr. Doctor Høffding, Hr. Apotheker Myhlerts, Hr. Christian Pous. HD af Hr. Stub 27/2.

11/4-1803. Anders Thygesens Thyge Andersen. Fadd: Madame Helvig Jørgine Adtzlew, Jfr. Mette Kirstine Boysen, Hr. Cancelieraad Schlanbusch, Hr. Gregers Forbech, Hr. Peder Holmer, Hr. Mogens Riegels.
HD af Hr. Stub 24/3.

17/4-1803. Ole Torgersens Elisabeth Maria. Fadd: Anne Margrethe Konze, Margitte Torgersd., Johannes Christiansen, John Torgersen, Christen Hansen.

28/4-1803. Hr. Pastor Stochfleths Margarethe Maria. Fadd: Madame Helvig Jørgine Adtzlew, Jfr. Marthe Stub, Hr. Cancelieraad Schlanbusch, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Bergmester Collett, Hr. Mogens Riegels.
HD af Hr. Stochfleth 23/3.

1/5-1803. Helge Hansens Hans. Fadd: Christopher Olsens kone Anne Margrethe, Ingeborg Kirstine Nielsd., Ole Larsen Myhra, Peter Danielsen, Jørgen Olsen.

19/5-1803. Anders Andersen Møllers Hans. Fadd: Walborg Johnsd., Else Olsd., Ole Gundersen, Just Sørensen, Peter Poulsen.

22/5-1803. Hr. Raadmand Bentsens Karen Benedicta. Fadd: Frue Majorinde Rehbinder, madame Anna Plesner, Jfr. Maria Barnholdt, Hr. Hans Christophersen Blom, Hr. Marcus Barnholdt senior, Hr. Mogens Riegels, Hr. Mogens Bentsen. HD af Hr. Stub 10/4.

22/5-1803. Johan Peter Bergs Marcus Jørgen. Fadd: Ingeborg Frandsd., Karen Johannesd., John Torgersen, Peter Torstensen, Niels Madsen Rosenberg.
HD af Hr. Stochfleth 1/4.

30/5-1803. f. 4/2. Hr. Rector Adam Gottlieb Hesslers Marthe Elisabeth Serinne. Fadd: Madame A. Cudrio, madame Nic. Plesner, Jfr. Amborg Cudrio, Hr. Peder Flood, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Peder Holmer, Hr. Zacharias Winther. Vaccineret af Hr. Land Medicus Jessen. HD af Hr. Stub 18/2.

30/5-1803. Hr. Organist Johannes Bøttgers Othilia Christiana. Fadd: Madame Thorine Schjøth, Jfr. Karen Abrahamsen, Hr. Johannes Heschier, Hr. Friderich Schiøth, Hr. Hermann Lind, Hr. H. Hansen.
HD af Hr. Stub 4/3.

30/5-1803. Halvor Jensens Christopher. Fadd: Dorthe Thygesd., Johanne Dorothea Tobiasd., Hans Tobiassen, Isach Hansen, Lars Isachsen Tysland.

30/5-1803. Henrich Offenbergs Anne Catrine. Fadd: Petronelle Offenberg, Friderica Christiana Olsd., Anders Ousdahl, Ebbe Stausholm, Halvor Arnesen, Muurmester Fischer.

7/6-1803. Inger Olsdatters uægte Johan Henrich. Fadd: Anne Gundersd. Kiip, Karen Anundsd., Ole Larsen Myhra, Hans Halvorsen, Solve Petersen.
Som barnefader blev udlagt Gulbrand Petersen.

8/6-1803. Hr. Poul Schyttes og madame Hoffgaards Karen. Fadd: Madame Malthe, Jfr. Pouline Sophie Schytte, Jfr. Kirstine Magdalene Hoffgaard, Hr. Friderich Johnsen, Hr. Candidat Randers, Hr. Christian Stochmann.
HD af Hr. Stub 7/4.

17/6-1803. Claus Hylls Alette Cathrine. Fadd: Madame Alette Wettergreen, Jfr. Else Erichstrup, Hr. Anders Thygesen, Hr. Bendt Schoubye, Hr. Ole Houen.

8/7-1803. Lars Petersen Holsts Juliana Maria. Fadd: Madame Mette Susanne Winther, Jfr. Karen Conradine Olsen, Hr. Nic. Plesner, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Jens Ørn.

31/7-1803. Hr. Kancelieraad Schlanbuschs Ludvig. Fadd: Madame Adtzlew, Jfr. Møller, Sorenskriver Krejdahl, Hr. Forvalter Malthe, Hr. Peder Holmer, Hr. Capitain Søren Bergh, Hr. Anders Thygesen.

7/8-1803. Lars Anundsens Anund. Fadd: Kirsten Dorothea Sørensd. Juul, Karen Tobiasd., Peter Olsen, Peter Sørensen, Jacob Larsen.

7/8-1803. Lars Isachsens Gjertrud. Fadd: Maren Justsd., Anne Margrethe Olsd., Halvor Gundersen, Jacob Jacobsen, Peter Nielsen.

14/8-1803. John Hellichsens Birthe Mathea. Fadd: Mari Sivertsd., Elisabeth Sivertsd., Michael Olsen, John Johannesen Groerød, Peter Torstensen.

14/8-1803. Abraham Valentinsens Kirstine. Fadd: Dorthe Nielsd., Gjertrud Olsd., Jens Michaelsen Møller, Ole Jensen, Søren Justsen.

14/8-1803. Halvor Corneliussens Niels. Fadd: Margrethe Evensd., Mette Kirstine Halvorsd., Johannes Tollevsen, Tosten Jonassen, Ole Petersen.

28/8-1803. Hans Friderichsens Karen. Fadd: Sophie Hans Abrahamsens kone, Helene Brynildsd., Johannes Tollevsen, Ole Johnsen.

13/10-1803. f. 12/9. Hr. Johan Bloms Jens Nicolaj. Fadd: Madame Margarethe Cudrio, Jfr. Petronelle Cornelia Blom, Hr. Johan Plesner, Hr. Friderich Iver von Ahnen Plesner, Hr. Jens Blom.
HD af Hr. Stockfleth 18/9.

25/10-1803. Tollev Gjertsen Fanders Jacob. Fadd: Kirsten Sommer, Mette Karine Gjertsd., Carl Nielsen, Christen Isachsen, Ole Schjøgreen.

13/11-1803. Niels Helgesens Niels. Fadd: Marthe Simonsd., Anne Dorthe Petersd., Halvor Rasmussen, Ole Halvorsen, Aslach Johnsen.

19/11-1803. Erich Falgreens Anne Thorine. Fadd: Maren Dorothea Hansd., Hege Evensd., Erich Tegelstrøm, Hattemager Wohlers, Andreas Skouglund.
HD 13/11 af Hr. Stub.

20/11-1803. pigen Maria Henningsdatters uægte Hans. Fadd: Johanne Tobiasd., Margrethe Evensd., Michel Gullechsen, Carl Olsen, Jens Christensen.
Til barnefader blev udlagt Ole Hansen ved Fossum Jernverk.

29/11-1803. Lars Nielsen Hontveds Niels Christian. Fadd: Ingeborg Frandsd. Rusch, Maria Nielsd., Christian Nielsen, Jahn Haagensen, Jaje Worchum Ejdorph.

8/12-1803. Mads Nielsens Jørgen Holst. Fadd: Madame Mette Maria Wettergreen, Jfr. Else Erichstrup, Hr. Edlev Hansen, Hr. Johan Wettergreen, Hr. Friderich Schipstedt.

18/12-1803. Ole Petersens paa Blegebakken Peter. Fadd: Anne Maria Christensd., Kirsten Clemetsd., Berthel Olsen, Rasmus Clemetsen, Jens Andersen.

26/12-1803. Lars Isachsens Peter. Fadd: Ingeborg Nielsd., Gunild Thorsd., Niels Larsen Tystland, Jacob Larsen, Rasmus Christensen Tystland, Gunder Larsen.

26/12-1803. Pigen Mette Kirstine Halvorsdatters uægte Anders. Fadd: Karen Schrøder, Maren Johnsd., Jørgen Olsen, Christopher Olsen.
Som barnefader blev udlagt Anders Johnsen tjenende hos Forvalter Bruun ved Herre.

28/12-1803. Anders Hansen Knaps Anne Gurine. Fadd: Kirsten Lydersd., Dorthe Thygesd., Asbjørn Gundersen, Peter Nielsen, John Hansen.

8/2-1804. Hr. Ulrich Friderich von Cappelens Benedicte Ulricke Henriette Fredericke. Fadd: Frue Justizraadinde Rasch, madame Jacob Rasch, Jfr. Johanne Catherine Iversen, Hr. Jørgen Wright, Hr. Søren Rasch, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Simon Wright, Hr. Hans Hansen. HD af Hr. Stub 22/1.

10/2-1804. Hr. Jens Ludevig Saxilds Anne Hansine. Fadd: Madame Maria von Cappelen, Jfr. Mogensine Bentsen, Jfr. Christine Blom, Hr. Stadskapitain Peder Flood, Hr. Peter Adtzlev, Hr. Capitain Peter Damm, Hr. Capt. Noordt.
HD af Hr. Stub 2/1.

26/2-1804. Skrædermester Peter Bruuns Birthe Maria. Fadd: Karen Tobiasd., Thale Dorothea Simonsd., Christopher Olsen, Jens Michaelsen, Jacob Olsen.

8/3-1804. Pigen Anne Elise Olsdatters uægte Nicoline Martine. Fadd: Jfr. Anne Clausen, Jfr. Johanne Høst, Hr. Hans Hansen, Hr. Andreas Zimmermann, Frands Bendixen.
Til barnefader blev udlagt Peter Nicolaj Paus.

15/3-1804. Pigen Maren Tollevsdatters uægte Maren. Fadd: Gunild Kirstine Olsd., Anne Kirstine Jacobsd., Niels Tollevsen, Hans Petersen, Mads Christensen Schoug.
Til barnefader blev udlagt Engebreth Christensen Feldberederdreng.

23/3-1804. Maler Andreas Usgaard Hersleb og kone Mette Elisabeth Donajs Johanne Frederica. Fadd: Jfr. Ipsen, Jfr. Maria Clausen, Hr. Friderich Fejlberg, Hr. Claus Hyll, Hr. Andreas Zimmermann.
HD af Hr. Stochfleth 29/1.

25/3-1804. Hr. Doctor og Landphysikus Georg Jessen og frue Charlotte Hedevig Stribolts Hulela Urania. Fadd: Frue Majorinde Dorothea von Rehbinder, madame Bentsen, Jfr. A. Blom, Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Adeler, Hr. Kammerjunker og Amtmand Løwenschjold, Hr. Apotheker Mylertz, Hr. Diderich von Cappelen, Hr. Ulrich Friderich von Cappelen, Hr. Stadskapitain Peder Flood, Hr. Nicolaj Plesner.
HD af Hr. Stochfleth 31/1.

16/3-1804. Ingeborg Brynildsdatters uægte Dorthe Sophie. Som barnefader blev udlagt Christen Jensen. HD.

30/3-1804. Hans Bentsens Abraham. HD af Hr. Stochfleth.

12/4-1804. Hr. Jacob Wettergreens Bent. Fadd: Madame Inger Sophie Wejdenauer, madame Mette Maria Wettergreen, Jfr. Fransisca Levin, Hr. Bent Wettergreen senior, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. Peter Ording.
HD af Hr. Stub 18/3.

15/4-1804. Ingeborg Gellertsdatters uægte Sophia Friderica. Fadd: Maren Thomasd., Mari Halvorsd., Engebreth Nielsen, Thor Olsen, Ole Larsen Myhra.
Til barnefader blev udlagt Bereder Frants Nehrmann.

22/4-1804. Ole Johnsens Birgitte. Fadd: Anne Marie Hansd., Sara Halvorsd., Abraham Bergh, Hans Friderichsen, Erich Christensen Bergh.

29/4-1804. Thor Olsens Karen. Fadd: Karen Larsd., Gunild Jonasd., Erland Erichsen, Halvor Rasmussen, Albert Levordsen.

29/4-1804. Hr. Diderich von Cappelens Mariane Didericha. Fadd: Frue Majorinde Dorothea von Rehbinder, madame Elisabeth Blom, Jfr. Christine Blom, Hr. Jacob Aall, Hr. Niels Aall, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Christian Eckstorm.
HD 11/3.

3/5-1804. Hr. Nicolaj Plesners Maria Pauline. Fadd: Madame Cathrine Paus, madame Elisa Blom, Jfr. Dorthea Maria Lieungh, Hr. Dir. von Cappelen, Hr. Jørgen Jørgensen, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Friderich Plesner, Hr. Kield Jensen Flood. HD 9/3.

6/5-1804. Hr. Stadskapitain Peder Floods Paulus Mathias Friderichus. Fadd: Madame Anne Plesner, madame Helvig J. Adtzlev, Jfr. Catharine Jørgensen, Hr. Apotheker Mylertz, Hr. Hans Christophersen Blom, Hr. Marcus Barnholdt senior, Hr. Forvalter Malthe, Hr. Poul Friderich Lieungh. HD 25/3.

11/5-1804. Hr. Johan Plesners Else. Fadd: Madame Anne Plesner, madame Claudia Myhre, Jfr. Marthe Stub, Hr. Canzelieraad Schlanbusch, Hr. Jacob Boyson, Hr. Christian Eekstorm, Hr. Friderich Plesner.

15/5-1804. Styrmand Niels Hansens Hans Henrich. Fadd: Madame K. C. Holmer, Jfr. Aase Elisabeth Bagge, Hr. Friderich Fejlberg, Brandinspecteur Hr. Jacob Jepsen, Hr. Hans Hansen.
HD 13/4 af Hr. Stochfleth.

18/5-1804. Hr. Hans Jensen Bloms Marthe. Fadd: Madame Margaretha Cudrio, Jfr. Gunild Paus, Jfr. Andrea J. Kondrup, Hr. Christen Blom, Hr. Ole Paus, Hr. Jens Hansen Blom.
HD 17/4 af Hr. Stochfleth.

9/7-1804. Hr. Samuel Stubs Johanne Catharine. Fadd: Madame Juliane Plesner, madame Claudia Myhre, Jfr. Holmer, Hr. Pastor Stochfleth, Hr. Peter Adtzlev, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Niels Jørgen Schlytter.
HD 25/6 af Hr. T. Stub.

17/7-1804. f. 23/5. Hr. Rector A. G. Hesslers Maria Johanne Christiana. Fadd: Madame Lieungh, madame Z. Winther, Jfr. Jørgensen, Hr. Jacob Boyson, Hr. Gregers Forbech, Hr. Jacob Wettergreen, Hr. Hans Winther, Hr. Friderich Plesner. HD 3/6.

20/7-1804. Niels Madsen Rosenbergs Jørgen Madsen. Fadd: Madame Malthe, frøken Henrica Pauline Coucheron, Hr. Christen Blom, Hr. Christopher Albertsen Blom, Hr. Jens Hansen Blom.
HD 17/6.

24/7-1804. Christen Isachsens Christiana Sophie. Fadd: Gunder Tøvesens enke, Anne Sophie Nielsd., Dorthe Thygesd., Ebbe Stabsholm, Anders Tollevsen, Michael Olsen.
HD 3/6 af Hr. Stub.

28/7-1804. Knud Mathiasens Kirsten Bolette. Fadd: Ingeborg Christensd., Boel Mathiasd., Claus Clausen, Ole Johannesen, Peter Nielsen.
HD af Jordemoderen.

30/7-1804. Carl Olsens Ole. Fadd: Agatha Jørgensd., Karen Tobiasd., Tobias Petersen, Lars Nielsen, Jørgen Olsen, Peter Tobiasen.
HD 20/7 af Hr. Stochfleth.

1/8-1804. Hattemager Oluf Sjøgreens Hellene. HD af Hr. Stochfleth.

19/8-1804. Niels Jørgensen Lollichs Jørgen. Fadd: Margit Torgersd., Guri Knudsd., John Helichsen, Alberth Levordsen, Jens Sørensen.

21/8-1804. Hr. Johan Baars Andreas Beeher. f. 8/7. Fadd: Madame Susanne Kruse, Jfr. Maren Christine Baar, Hr. Christen Blom, Hr. Christian Kruse, Hr. Jens Hansen Blom.
HD af Hr. Stub 18/7.

26/8-1804. Halvor Rasmussens Gunild. Fadd: Birthe Andersd., Ragnhild Torgersd., John Torgersen, Even Evensen Steensaasen, Rasmus Christensen Tystland.
HD 20/8.

26/8-1804. Anne Marie Johnsdatters uægte Niels. Fadd: Gunild Christiansd., Karen Andersd., Isach Jacobsen, Rasmus Riis.
Til barnefader blev udlagt een ved navn Peter som tjente hos frue Majorinde von Rehbinder som tjener, men rømte fra byen ved paasketider, skal være født øster og nu hvervet til Soldaterne.

7/9-1804. Peder Henrichsen Førres Friderich Jørgen. Fadd: Anne Sophie Nielsd., Guri Nielsd., Anders Thygesen, Ole Jacobsen Dahl, Halvor Arnesen, Anders Tollevsen, Ebbe Stabsholm.
HD 21/8 af Hr. Stochfleth.

8/9-1804. Torsten Jacobsens Jens Andreas Berg. Fadd: Ellen Johanne Andreasd., Jøran Olsd. Forness, John Johannesen Grorød, Jens Madsen Møller, Ole Nielsen, Tollev Gjertsen Fander.

18/9-1804. Claus Hylls Alette Cathrine. Fadd: Madame Berg, Karen Abrahamsen, Hr. Gregers Forbech, Hr. Johan Wettergreen, Hr. Andreas Schouby.
HD 17/8.

23/9-1804. Hr. Canzelieraad Schlanbuschs Sophie Catharine. Fadd: Madame Benedicta von Cappelen, Jfr. Bagge, Hr. Peter Adtzlev, Hr. Christian Monrad, Hr. Jacob Boyson, Hr. Friderich Iver von Ahnen Plesner.
HD 13/9.

5/10-1804. Gunuld Thygesens Anders Thygesen. Fadd: Karen Sørensd. Strømdahl, Boel Clausen, Hr. Friderich Fejlberg, Hr. Nicolaj Gutjahr, Hr. Edlev Hansen, Hr. Joh. Danielsen Erichstrup.
HD 16/9.

7/10-1804. Hr. Bendix Bomhoffs Elisabeth Maria. Fadd: Madame Barbara Marie Bomhoff, madame Maria Halls, Jfr. Lokke Sophie Bomhoff, Hr. Anders Wattner, Hr. Søren Willumsen, Hr. Christian Eckstorm.
HD 9/9.

21/10-1804. Lars Andersens Else Maria. Fadd: Maren Svendsd., Maren Nielsd., Jørgen Jørgensen Lollich, John Jacobsen Løberg, Anders Petersen.

2/11-1804. Hr. Peter Gregersen Lundbergs Peter Andreas. Fadd: Madame Else Dorothea Ørn, Jfr. Christiane Mathilde Aamodt, Hr. John Peter Hansen, Hr. Battailons Chirurg Nicolaj Guttjahr, Hr. Jens Ørn.
HD 26/8.

4/11-1804. Thone Davidsdatters uægte Hans Jørgen. Fadd: Ingeborg Petersd., Anne Christensd., Lars Isachsen, Niels Helgesen, Engebreth Knudsen.
Til barnefader blev udlagt Matros Aslach Johannesen som er gaaet over til Engelland. Hans Jørgen ble bg. 23/5-1807.

8/11-1804. Hr. Realf Petersen Ordings Sara Charlotte. Fadd: Madame Anne Boyson, madame Else Wettergreen, Jfr. Karen Jacobea Grubbe, Hr. Peter Rougtvedt, Hr. Peter Adtzlev, Hr. Peter Ording, Hr. Niels Jørgen Schlytter.
HD 7/10.

11/11-1804. Solve Petersens Mathis. Fadd: Elisabeth Sivertsd. Opsahl, Maren Margrethe Petersd., Peter Petersen, Ole Petersen, Gunder Jacobsen.

29/11-1804. Hr. John Peter Hansens Hans. Fadd: Madame Margaretha Cudrio, Jfr. Inger Blom, Hr. Christen Blom, Hr. Hans Jensen Blom, Hr. Christopher Christophersen Blom.
HD 21/10.

5/12-1804. Hjulmager Hans Aaagesens Elisabeth. Fadd: Marthe Gundersd., Kirsten Nielsd., Rasmus Erichsen, Gunder Johnsen, Niels Olsen.
HD 20/10.

11/12-1804. Jørgen Olsen Falchums efterladte enke Maren Halvorsdatters Jørgen. Fadd: Karen Berentsd., Thale Dorothea Simonsd., Anders Halvorsen, Christen Petersen, Torbjørn Thorstensen.
HD 5/12.

11/12-1804. Ole Torgersens HD Amalia Elisabeth som strax døde.

28/12-1804. Hr. Gudmund Friderich Myhres Else Helene. Fadd: Madame Anne Cathrine Stub, Jfr. Marthe Stub, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Johan Plesner, Hr. Friderich Iver von Ahnen Plesner.
HD 15/11.

5/1-1805. Even Nielsen Steensaasens Even. Fadd: Alette Bentsen, Sara Halvorsd., Simon Simonsen, Knud Henrichsen, Ole Johannesen.

6/1-1805. Johan Larsen Sahlsteen og kone Anne Cathrine Lambergs Lars Jacob. Fadd: Maren Thomasd., Dorthe Jensd., Oluf Sjøgreen, Mogens Olsen.
Disse folk kom tilreisende og konen faldt i barselsæng her i byen, manden er svensk og konen skal være norsk.

8/1-1805. Hr. Realf Boyesen Ording og madame Birgitte Sophie Margrethe Fabricius f. 12/11-1804, Mariane. Fadd: Madame Christiane Elisabeth Aall, Jfr. Laurence Fabricius, Hr. Jacob Aall, Hr. Peder Humle Holmer, Hr. Christian Paus. HD 18/11-1804.

18/1-1805. Hr. Pastor Stochfleths den 10de December a.p. HD William Walcher. Fadd: Madame Maria von Cappeln, Jfr. Catharine Jørgensen, Hr. Stadskapitain Peder Flood, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Johan Plesner, Hr. Friderich Iver von Ahnen Plesner.

18/1-1805. Groe Pedersdatters uægte Andreas. HDog døde 5te dag. Som barnefader blev udlagd Mogens Nielsen Stolemagersvend fra Bergen, hos Stolemager Bentzen i Sandvigen.

21/1-1805. Tollev Gjertsen Fanders Marthe Christine. Fadd: Madame Anne Schytte, Jfr. Saxild, Hr. Jens Ludvigh Saxild, Hr. Marcus Barnholdt junior, Gjert Noord.

25/1-1805. Ole Larsen Myhras HD Ephraim som døde anden dagen.

10/2-1805. Hr. Organist Johannes Bøttgers Nanna Petronelle Amalia. Fadd: Madame Mette Maria Bøttger, Jfr. Else Erichstrup, Hr. Poul Schytte, Hr. Anders Thygesen, Hr. Erich Schjøth senior, Hr. Erich Schjøth junior, Hr. Ole Houen Seminarist. HD 20/11-1804.

22/2-1805. Hans Striboldts Georg Sylvester. Fadd: Madame Benedicte von Cappeln, Jfr. Mogensine Bentsen, Hr. Inspecteur Heuch, Hr. Forvalter Jonsen, Hr. Gregers Forbech.
HD 10/2.

3/3-1805. Gunder Ellevsens Anders. Fadd: Birthe Olsd., Anne Kirstine Christensd., Ole Halvorsen, Peter Christensen, Rasmus Christensen.
HD 8/2.

21/3-1805. Hr. Johan Brendel og madame Marthe Kirstine Brendels den 23de Februarij fødte og den 27de samme maaned HD Georg Christian. Fadd: Madame Kirsten Marie Willumsen, madame Christine Dorothea Schubarth, Hr. Gregers Forbech, Hr. Gunder Forbech, Hr. Poul Schytte.

15/2-1805. Gunild Jonasdatters uægte Ole HD og døde 32 timer gammel. Som barnefader blev udlagt Ole Olsen, Krambodkarl hos Anders Thygesen, fra Nummedahl, som strax bortreiste.

7/4-1805. Hr. Peder H. Holmers Severin Friderich. Fadd: Madame Anne Plesner, Jfr. Sidsel Holmer, Hr. Kanzelieraad Schlanbusch, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Peter Adtzlev, Hr. Friderich Plesner.
HD 27/1.

21/4-1805. Hattemager Wøhlers Hanne Christine. Fadd: Dorthe Thygesd., Hanne Christine Holst, Hans Bentsen, Erich Falgreen, Sacharias Foss.
HD 10/2.

21/4-1805. Bodil Ellevsdatters uægte Anne Serine. Fadd: Margrethe Petersd., Marthe Kittilsd., Peter Ellevsen, Peter Andersen, Jens Christensen.
Som barnefader blev udlagt Søren Jacobsen født her i byen, Bagersvend hos Bager Schoubye i Brevig.

27/4-1805. Søren Aslachsens Inger Maria. Fadd: Ingeborg Larsd., Christine Sophie Hansd., Rasmus Aslachsen, Halvor Aslachsen, Amund Aslachsen, Lars Nielsen Flaademand.

12/5-1805. Hans Olsens Ole. Fadd: Anne Maria sal. Ole Abrahamsen, Thore Frandsd. Rusch, Georg Meyer, John Jørgensen, Ole Nielsen.
HD 11/4.

17/5-1805. Hans Thomasens 2de tvillinger, den HD Niels og Thomasine som strax døde.

21/5-1805. Hr. Johan Plesners Bendix. Fadd: Madame Maria Severine von Cappeln, Jfr. Mogensine Bentsen, Hr. Peder Flood, Hr. Peter Adtzlev, Hr. Poul Friderich Lieungh.
HD 28/4.

3/6-1805. Johan Hermann Ludvigsens Thomas. Fadd: Anne Sophie Nielsd., Thore Frandsd. Rusch, Halvor Arnesen, Lars Kittilsen Hougen, Jacob Nielsen, Peter Nielsen.

9/6-1805. Klokker Adolph Hinrichsen og Birthe Eline Brynildsdatters Anna Adolphine. Fadd: Madame Inger Jørgine Flood, Jfr. Cathrine Jørgensen, Hr. Diderich von Cappeln, Hr. Realv Petersen Ording, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Christopher Christophersen Blom. HD den 15/2.

23/6-1805. Niels Smith Carlsens enke Karen Kirstine Tobiasdatters Nicoline Smith. Fadd: Birthe Kirstine Carlsd., Ingeborg Kirstine Hansd., Carl Nielsen, Carl Olsen, Hans Rejnholdt, Hans Carlsen.
HD af Hr. Hansen i Porsgrund.

6/7-1805. Ole Johannesen Paus og kone Anne Gurine Petersdatters Johann. Fadd: Anne Kirstine Nielsd., Ester Mathiasd., Niels Olsen, Hans Bentsen, Peter Nielsen.

11/7-1805. Hr. Peter Petersen Ordings Petronelle Kirstine. Fadd: Madame Anne Elisabeth Boysen, Jfr. Mette Kirstine Boysen, Jfr. Else Kirstine Ording, Hr. Realv Petersen Ording, Hr. Jacob Wettergreen, Hr. Hans Winther.
HD af Jordemoderen 5/6.

11/7-1805. Enken Karen Richard født Rosenbergs uægte Jens Peter. Fadd: Dorthe Jensd., Karen Malene Jensd., Andreas Schouglund, Zacharias Foss, Peter Mathiassen Falchum.
Barnets fader blev udlagt at være Skrædersvenden Anders Petersen Winding fra Jylland, som for en tiid siden er bortreist.

14/7-1805. Hattemager Oluf Sjøgreens Inger Helene. Fadd: Olea Falgreen, Karen Poulsd., Ebbe Stausholm, Hattemager Wøhlers, Borch.
HD 26/6.

18/7-1805. Friderich Schibstedts Michael Christian. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Jfr. Anne Zachariassen, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Christen Blom, Hr. Friderich Plesner.
HD 19/5.

3/8-1805. Hans Bentsen og Alette Abrahamsdatters Mette Chatrine. Fadd: Kirstine Bæruldsen, Sara Abrahamsd., Ole Johannesen Paus, Even Steensaasen, Peter Mathiesen Falchum.

4/8-1805. Lars Nielsen Flaademands Hans. Fadd: Inger Johanne Johannesd., Kirsten Marie Jacobsd., Gunder Olsen Vindalen, Lars Engebretsen Niels Henrich Buchwald, Christen Hansen Taulow?, Ole Jensen Bechmann.

4/8-1805. Helge Hansen og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Anne Olsd., Ingeborg Svenungsd., Jahn Haagensen, Christen Olsen, Anders Olsen.

19/8-1805. Styrmand Niels Hansens Ingeborg Margarethe. Fadd: Madame Jepsen, Jfr. Susanne Blom, Hr. Peder H. Holmer, Hr. Hans Bentsen Kofardie Kapitain, Hr. Hans Nicolaj Ørn.

25/8-1805. Christen Jensen og hustrue Ingeborg Brynildsdatters Jens. Fadd: Sophie Jahnsd., Ragnhild Brynildsd., Jens Andreas Jensen, Jens Christensen, Hans Halvardus Hansen.

25/8-1805. Pigen Sara Andersdatters uægte Andreas Smith. Fadd: Kirsten Larsd., Sarca Cathrine Clausd., Niels Olsen, Aamund Jonsen, Peter Poulsen.
Barnets fader blev udlagt at være Andreas Smith fra Flensburg, farende med Skipper Marcus Jensen.

28/8-1805. Hr. Jacob Wettergreens Gunild Chirstine. Fadd: Madame Marie Christence Ording, madame Alette Marine Severine Wettergreen, Jfr. Mette Margarethe Ording, Hr. Henrich Wejdenauer, Hr. Bent Wettergreen junior, Hr. Niels Jørgen Schlyt. HD den 28/7 af Hr. Stub.

8/9-1805. Jens Sivertsen og kone Tharan Halvorsdatters Halvor. Fadd: Anne Christensd., Karen Andersd., Halvor Rasmussen, Hans Mogensen, Peter Ellevsen.

6/9-1805. Madame Alsings Jørgine HD og døde 34 timer gammel.

15/9-1805. Isach Hansen Hylls Hans Andreas. Fadd: Anne Tollevsd., Inger Tobiasd., Peter Herbrandsen, Carl Olsen, Peter Poulsen.

1/9-1805. Gunder Carlsens Anne Susanne HD af Hr. Stochfleth, døde 29/9.

29/9-1805. Jens Christensen og Maria Nielsdatters Christen. Fadd: Pernille Christensd., Ellen Nielsd., Niels Jacobsen, Ole Nielsen, Christen Jensen.

9/10-1805. Anne Cicilie Steensdatters uægte Anne Dorothea. Fadd: Ragnhild Kittilsd., Anne Dorthe Petersd., Hans Andreas Andersen, Ole Larsen Myhra samt Præsten, Rektoren og Klokkeren.
Til barnefader blev udlagt Tollev Olsen gevorben Soldat i Friderichswærn.

13/10-1805. Sivert Andreas Nielsens Anne Kirstine. Fadd: Anne Maria Sivertsd., Aslaug Haraldsd., Erich Buchvald, Peter Erichsen Nøglebye, Mons Storksens. HD 2/10.

13/10-1805. Hr. Doctor Jessens Eulalia Sophia. Fadd: Madame Flood, madame Malthe, Jfr. Catharine Jørgensen, Hr. Kammerjunker Adeler, Hr. Canzelieraad Schlanbusch, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Hans C. Blom, Hr. Niels Aall, Hr. Adjugeret Toldkasserer Rasch. HD 16/8.

15/10-1805. Hr. Christian Stochmann og madame Rachel Nielsens Jørgine Dorothea. Fadd: Madame Johanne Blom, Jfr. Friderica Stochmann, Hr. Provst Friderich Blom, Hr. Halvor Nielsen, Hr. Christopher Albertsen Blom.
HD 2/10.

15/10-1805. Karen Frandsd. Levins uægte Thomas Levin, Fadd: Anne Clarine Henrichsd., Ragnhild Brynildsd., Præsten Hr. Stub, Rector Hessler, Klokker Hinrichsen, Ringeren Ole Larsen Myhra. Som Barnefader blev udlagt Lars Tendrup Bomskriver ved Dambroebommen her i Schien. Moderen blev senere gift med ham. HD 18/8.

3/11-1805. Niels Gundersen og hustrue Pernille Halvorsdatters Gurine Maria. Fadd: Ingeborg Jacobsd., Maren Nielsd., Halvor Halvorsen, Rasmus Christensen, Ole Johnsen.

10/11-1805. Hans Hansen og hustrue Lisbeth Petersdatters Peter. Fadd: Anne Clarine Henrichsd., Anne Hansd., John Hellichsen, Hans Olsen Abrahamsen, Johannes Tollevsen.

23/10-1805. Ole Larsen Myhras Ephraim, HD, døde 3die dagen.

26/11-1805. Hr. Jacob Boyesons Boye. Fadd: Madame Else Wettergreen, madame Inger Brangstrup, Jfr. Else Kirstine Ording, Hr. Canzelieraad Schlanbusch, Hr. Diderich von Cappelen, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Niels Jørgen Schlytter. HD 27/10.

1/12-1805. Gunder Axelsen og hustrue Kari Petersdatters Peter. Fadd: Gunild Helgesd., Ingeborg Berthelsd., Peter Olsen, Hans Petersen, Ole Petersen.

15/12-1805. Hr. Niels Zachariasens Jørgen Zachariasen. Fadd: Madame Karen Zachariasen, Jfr. Anne Zachariasen, Hr. Jens Gasmann, Hr. Peter Petersen Ording, Hr. Christopher Albertsen Blom.
HD 10/11.

27/12-1805. Hr. John Peter Hansens Christopher Blom. Fadd: Madame Johanne Blom, Jfr. Christiana Blom, Hr. Hans C. Blom, Hr. Ole Cudrio, Hr. Christian Eckstorm.
HD 17/11.

1/1-1806. Ole Alvsens Søren Paust. Fadd: Maria Leerodden, Inger Christensd. Paust, Jørgen Hansen, Knud Mathiasen, Søren Paust, Jacob Alvsen.
HD 6/12-1805.

5/1-1806. Johan Olsens kones Marthe Olsdatters uægte Maren Karine. Fadd: Anne Serine Sommer, Marthe Rejnholdt, Christopher Olsen, Carl Olsen, Peter Poulsen.
Som barnets fader blev udlagt Peder Sommer paa Lunde her i byen, enkemand.

12/1-1806. Hans Larsen og kone Ingeborg Rolvsdatters Rolv Hansen. Fadd: Anne Solvesd., Dorthe Margrethe Hansd., Torbjørn Torstensen, Christen Petersen, Jens Petersen.

12/1-1806. Abraham Christensens Mette Kirstine. Fadd: Inger Johanne Danielsd., Maren Dorthea Paulsd., Berthel Olsen, Søren Justsen, Anders Petersen.

14/1-1806. Sara Halvorsdatters uægte barn Dorthe Helvig. Fadd: Alethe Bentzen, Inger Jensd., Jørgen Lollich, Jørgen Halvorsen, Elias Jenssen.
Som barnets fader blev udlagt Christen Hansen Thaulau hos Hr. Diderich von Cappelen. HD af jordemoderen 20/12-1805.

19.01.1806. Niels Helgesens Ole. Fadd: Maren Justsd., Karen Johnsd., Johannes Tollevsen, Peder Andersen, Peter Anundsen.

26/1-1806. Knud Olsen og Aslau Sigursdatters Anne. Fadd: Abigael Jahnsd., Maren Thorsd., Hans Friderichsen, Anders Hansen Bingholdt, Gunder Andersen.
HD 13/12-1805.

27/1-1806. Hr. Samuel Stubs Anne Cathrine. Fadd: Madame Maria O. salig Alsing, Jfr. Marthe Stub, Hr. Johan Blom, Hr. G. F. Myhre, Hr. Johan Plesner, Hr. Ole Houen.
HD 2/1.

5/2-1806. Hr. Anders Thygesens Søren. Fadd: Madame Guthjahr, Jfr. Karen Abrahamsen, Hr. Niels Rosenberg Fattigskolelærer, Hr. Forvalter Lars Jacobsen Dahl, Hr. Peter Gregersen Lundberg, Hr. Brodahl hos Holmer.
HD 1/1.

9/2-1806. Hans Friderichsen og hustrue Ingeborg Poulsdatters Peter. Fadd: Else Maria Hyberts, Anne Bolette Poulsd., Ole Johannesen Poust, Peter Mathiasen Falchum, Jaja Worchum Ejdorph.

16/2-1806. Hr. Canzelieraad Schlanbuschs Theodor Georg. Fadd: Madame Bentsen, Jfr. Cathrine Jørgensen, Jfr. Johanne Schlanbusch, Hr. Jacob Boysen, Hr. Peter Adtzlew, Hr. Carl Mylertz.
HD 7/1.

21/2-1806. Hr. William Storch og hustrue Kirsten Abrahamsens Karen Margarethe Elisabeth. Fadd: Madame Mette Gasmann, madame Alette Wettergreen, Hr. Anders Thygesen, Hr. Søren Bejer, Hr. Marcus Smith, Ole Christensen Abrahamsen. HD.

24/2-1806. Hr. Johan Bloms Johan Valentin. Fadd: Madame Juliane Plesner, Jfr. Susanna Blom, Hr. Diderich von Cappelen, Hr. Ole Cudrio og Hr. Christen Eekstorm.
HD 3/2-1806.

9/3-1806. Hans Gloses og Inger Kirstine Gundersdatters Birthe Gurine. Fadd: Gunild Juul, Dorthe Thygesd., Anders Tollevsen, Hans Striboldt, Jacob Nielsen, Jørgen Offenberg og Peter Nielsen.
HD 15/1-1806.

dpt. 19/3-1806. Tollev Gjertsen Fanders Hans Christian. HD som nogle dage efter døde.

dpt. 30/3-1806. Torbjørn Torstensen og Thale Dorthea Simonsdatters Gunild. Fadd: Henricha Bruun, Maren Poulsd., Ole Petersen, Peter Johnsen og Ole Olsen.

30/3-1806. Jacob Larsen og Kirsten Dorothea Sørensdatters Lars. Fadd: Gunild Marie Sørensd., Johanne Marie Larsd., Lars Anundsen, Anders Levordsen og Anders Petersen.

dpt. 5/4-1806. Underbetjent Lars Pedersen Holst og Grethe Simonsdatters Peder. Fadd: Maren Hansd., Maren Poulsd., Knut Henrichsen, John Torgersen.

dpt. 8/4-1806. f. 21/2-1806. Hr. Nicolaj Plesners Alla Joachima. Fadd: Madame Ingeborg Flood, Mad. Juliana Plesner, Jfr. Marthe Lieungh, Hr. Christen Blom, Hr. Ole Paust, Hr. Friderich Plesner, Hr. Simon Cudrio.
HD 23/2-1806.

dpt. 10/4-1806. Underbetjent Ole Torgersen og Else Cathrine Sunds Amalia Elisabeth. Fadd: Frue Majorinde von Rehbinder, Jfr. Andrea Blom, Hr. Inspecteur Jens Høch, Hr. Forvalter Malthe, Hr. Realf Petersen Ording.
HD 9/3-1806.

dpt. 20/4-1806. Johannes Jensen og Kirsten Halvorsdatters Chistie. Fadd: Margit Torgersd., Maren Bøyesd., Niels Halvorsen, Halvor Olsen, Amund Torgersen.

dpt. 22/4-1806. Hr. Realf Petersen Ordings Peter Bøyesen. Fadd: Madame Jeger Braastrup, Madame Maria Halls, Jfr. Else Ording, Hr. Inspecteur Hoch, Hr. Jacob Wettergreen, Hr. Jacob Bøyesen, Hr. John Erichstrup.
HD 9/3-1806.

dpt. 29/4-1806. Claus Hylls Catharina. Fadd: Madame Thygesen, Jfr. Schoubye, Hr. Marcus Smith, Hr. Fejlberg, Hr. Anders Wattner.
HD 16/3-1806.

dpt. 9/5-1806. Hr. Gudmund Friderich Myhres og Claudia Stubs Christiane. Fadd: Madame Juliane Plesner, Jfr. Ingeborg Plesner, Hr. Pastor Stub, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Seminarist Ole Hougen.
HD 30/3-1806.

dpt. 10/5-1806. Hr. Niels Jørgen Schlytte og Mette Kirstine Bøyesens Dorthe Maria. Fadd: Madame Else Wettergreen, Jfr. Gunild Kirstine Bøyesen, Hr. Jacob Boyesen, Hr. Doctor Nelle, Hr. Realf Petersen Ording.
HD 13/2-1806.

dpt. 26/5-1806. Pigen Lisbeth Hansdatters Uægte Hans Peter. Fadd: Anne Olsd., Lisbeth Andersd., Johannes Christiansen, Jørgen Halvorsen, Berthel Pedersen.
Barnets Faderblev udlagt at være Peter Tostensen Smed, boende wed Klostergrinden.

dpt. 8/6-1806. Ole Pedersen paa Blege bakkens Maren Pernille. Fadd: Pernille Pedersd., Malene Jonasd., Berthel Olsen, Knud Mathiasen, Jens Andersen.

dpt. 8/6-1806. Pigen Anne Kirstine Espensdatter Holsts uægte Karen Kirstine. Fadd: Maria Nielsd., Axel Gravers Enke Karen, Niels Helgesen, Isach Torgersen, Hans Friderichsen.
HD 10/2-1806. Barnets Fader, Hans Knudsen som den gang tienende hos forvalter Dall paa Klosteret, fra Solum Herred.

dpt. 29/6-1806. Abraham Valentinsen og Svanou Petersdatters Kirstine. Fadd: Gunild Olsd., Birthe Hansd., Ole Jensen, Søren Jensen, Bjørn Taraldsen.

dpt. 24/7-1806. Knud Engelsjøn og Boel Clausens Pauline Ottilia. Fadd: Madame Hansen, Jfr. Iphea, Hr. Gregers Forbech, Hr. Anders Thygesen, Hr. Peter Haraldsen, Ole Christensen, Lars Clausen.
HD af Jordemoderen.

dpt. 27/7-1806. Hr. Bendix Bomhoffs HD Andreas Wattner. Fadd: Madame Helvig Altenborg, Jfr. Susanne Blom, Hr. Christopher Bomhoff. Hr. Johan Plesner, Hr. Poul Friderich Lieungh.

dpt. 3/8-1806. Christian Nielsens Niels Jacobsen. Fadd: Guri Nielsd., Kirsten Jacobsd. Mæla, Ole Johannesen, Jørgen Crophas, John Torgersen.

dpt. 11/6-1806. Hr. Hans Jensen Bloms Hans Andreas. Fadd: Madame Elisabeth H. C. Blom, Madame Elisabeth Johan Bloms, Jfr. Susanne Blom, Hr. Diderich von Cappelen, Hr. Simon Wright, Hr. Johan Altenborg, Hr. Christopher Christophersen Blom. HD 4/6-1806.

dpt. 30/8-1806. Enken Gunild Marie Isachsdatters Uægte Berthe Nicoline. Fadd: Walborg Christensd., Halvordine Caroline Guttormsd., Hans Reinholdt Christensen, Jørgen Olsen, Gunder Olsen.
Barnets fader blev udlagt at være Sivert Sivertsen Opsahl Matros, her af Byen som kort efter ægted hende. HD 13/8-1806.

dpt. 31/8-1806. Halvor Jensens Svend. Fadd: Ingeborg Hansd., Karen Hansd. Strømdahl, Peder Tobiasen, Hans Tobiasen, Haagen Amundsen, Peder Poulsen.

dpt. 7/9-1806. f. 6/5-1806. Rector Adam G. Heslers Johan Gotfried Christian. Fadd: Madame Claudia Myhre, Jfr. Anne Margrethe Albertsd. Blom, Jfr. Anne Zachariasen, Hr. Hans Christophersen Blom, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. John Peter Hansen, Christopher Christophersen Blom. HD 23/5-1806.

dpt. 14/9-1806. Johan Christian Baars Hanna Dorothea. Fadd: Madame Gunild Maria Erboe, Madame Helvig Altenborg, Jfr. Gunild Bøyesen, Hr. Louis Vauvert, Hr. Hans Møller, Hr. Jens Christophersen Blom.
HD 7/9-1806.

dpt. 25/9-1806. Hans Anders Thomasen og Anne Kirstine Nielsdatters Sara Karine. Fadd: Maren Børgesd., Marthe Bentsd., Ole Johannesen Paus, Knud Mathiasen, Peter Nielsen, Jacob Jensen Aarhuus.

dpt. 26/9-1806. Hr. Lieutenant Johan Casper von Barths Frederica Jørgine Maria. Fadd: Madame Anthonette Barnholdt, Madame Catharina Watzell, Jfr. Anne Margrethe Albertsd. Blom, Hr. Forvalter Friderich Barnholdt, Hr. Marcus Barnholdt junior, Hr. Friderich Bagger Barnholdt, Hr. Jens Munthe, Hr. Lars Barnholdt junior.
HD 6/8-1806.

dpt. 2/10-1806. Hr. Peter Gregersen Lundberg og Madame Anne Dorthea Larsdatters Maren Sophie. Fadd: Madame Mette Kirstine Schlytter, Jfr. Walborg Marie Ørn, Hr. Christen Blom, Hr. Anders Thygesen, og Hr. Hans Ni...
HD 1/8-1806.

dpt. 12/10-1806. Stadskapitain Peder Floeds Boye Joachim. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Madame Christine Aall, Jfr. Mette Ording, Hr. Doctor Jessen, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Revisor Mylertz, Hr. Hans Bentsen, Hr. Elias Lieungh. HD 22/8-1806.

dpt. 12/10-1806. Niels Madsen Rosenbergs Karen Mathilia. Fadd: Madame Johan Wettergreens, Jfr. Baar, Hr. Anders Thygesen, Hr. Hans Thorstensen Hansen, Hr. Peder Madsen.
HD 3/8-1806.

dpt. 26/10-1806. Pigen Birgitt Christensdatters uægte Andrea. Fadd: Birthe Hansd., Kirsten Michelsd., Jørgen Olsen, Peder Poulsen, Søren Justsen.
Som Barnefader blev udlagt Anders Jacobsen, en Søn til Jacob Jacobsen, Lods Her i Byen, Hjemme hos faderen.

dpt. 15/11-1806. Torsten Jacobsen og Aase Marie Norvichs Jacob. Fadd: Anders Jensen Enke, Else Jacobsd., Carl Nielsen, John Torgersen og Hans Levordsen.

dpt. 15/11-1806. Peter Sørensen Juul og Anne Kirstine Andersdatters Søren. Fadd: Karen Andersd., Karen Boyesd., Søren Petersen Juul, Jens Michaelsen Møller, Anders Petersen.

dpt. 29/11-1806. Halvor Munkens twende Tvillingbørn Halvor. Fadd: Guri Thomasd., Esther Mathiasd., Carl Olsen, Hans Tobiasen, Peter Tobiasen.

dpt. 29/11-1806. Halvor Munkens twende Tvillingbørn Marthe. Fadd: Gunild Christensd., Anne Carine Jacobsd., Peter Poulsen, Hans Reinholdt, Hans Jørgensen.

dpt. 2/12-1806. Hr. Organist Johannes Bøttgers Freja Oithona. Fadd: Madame Maria von Cappelen, Jfr. Andrea Blom, Hr. Inspecteur J. Høch, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. Christen Blom, Hr. Friderich Iver von Ahren Plesner.
HD 3/11-1806.

dpt. 26/12-1806. Christopher Olsen og Anne Margrethe Tobiasdatters Anne Maria. Fadd: Anne Marie Christophersd., Anne Margrethe Andersd., Jørgen Olsen, Søren Jørgensen, Søren Pedersen, Hans Christensen.
HD 14/12-1806.

dpt. 28/12-1806. Thor Olsens Ole. Fadd: Anne Maria Arnesd., Malene Jonasd., Niels Jørgensen Lollich, Jørgen Bæruldsen, Feldberedersvend Hansen, Peder Arnesen.
HD 21/12-1806.  

dpt. 6/1-1807. Hr. Christian Stockmanns Margareth Caharine. Fadd: Madame Petronelle Cornelia Hansen, Jfr. Anne Cathrine Nielsen, Hr. Hans Jensen Blom, Hr. Ole Hansen Cudrio, Hr. Christopher Christophersen Blom.
HD 26/11-1806.

dpt. 11/1-1807. Niels Olsen og Chistie Nielsdatters Maren Dorothea. Fadd: Gunild Olsd., Kirstine Olsd., Jacob Larsen, Peder Jonsen, Hans Pedersen, Ole Halvorsen.

dpt. 16/1-1807. Mhler Herslebs Karen Rosine. Fadd: Madame Bentsen, Jfr. Johanne Schlanbusch, Hr. Kammerjunker J. Adeler, Hr. Johan Plesner, Hr. Jens Hansen Blom.

dpt. 25/1-1807. Anders Andersen Luuraas og Chistie Olsdatters Karen Katrine. Fadd: Barbara Hansd., Anne Olsd., Simon Kolberg, Hans Levordsen, Berthel Hansen, Ole Jacobsen.

dpt. 25/1-1807. Halvor Rasmussen og Maren Justsdatter Inger. Fadd: Margitt Torgersd., Marthe Gundersd., Niels Helgesen, Peder Arnesen, Hans Christensen.
HD 7/1-1807.

dpt. 1/2-1807. Pigen Chistie Claesdatters uægte Oline Kirstine. Fadd: Karen Margrethe Sørensd., Marthe Sørensd., Søren Justsen, Anders Pedersen, Ole Clasen.
Barnets fader blev udlagt at være Ole Jensen af Gjerpen Sogn, tjente den gang hos Simonsen i Graaten, men nu hos Hans Steensrød i Solum Sogn.

dpt. 6/2-1807. Hr. Johan Plesners Bendix. Fadd: Madame Elisabeth Maria Blom, Jfr. Ingeborg M. Plesner, Hr. Samuel Stub, Hr. Johan Plesner, Hr. Christian Eckstorm.
HD 1/2-1807.

dpt. 15/2-1807. John Hellechsens og Thore Bjørnsdatters Aase Maria. Fadd: Maren Christiansd., Karen Frederica Bøyesd., Mads Jensen Stær, Jens Severin Coucheron, Jens Jensen Midtsund.
HD 15/12-1806.

dpt. 15/3-1807. Pigen Maren Erlandsdatters uægte Maria Gustava.  Fadd: Anne Maria Arnesd., Elle Johanne Erlandsd., Erland Erichsen, Ole Andersen Rønningen, Peder Arnesen.
Til Barnefader blev udlagt Erich Gustav Bjærklund, Guldsmedsvend, den gang hos Guldsmed Erichsen her i Byen, og skal nu være givt i Kristiania.

dpt. 15/3-1807. Niels Olsen Smed og Ellen Maria Nielsdatters Ole. Fadd: Johanne Pedersd., Karen Olsd., Peder Erichsen Nøklebye, Engebreth Nielsen, Anders Rasmussen.
HD 3/3-1807.

dpt. 27/3-1807. Christen Andersen Mæla og Marthe Marie Olsdatters Ingeborg Kirstine.  Fadd: Anne Larsd., Karen Sørensd., Christen Andersen, Christian Nielsen, Lars Olsen.

dpt. 9/4-1807. Tollev Gjertsen Fander og Maren Margrethe Jacobsdatters Else Marine. Fadd: Maren Christiansd., Else Christine Jacobsd., Torsten Jacobsen, Claus Madsen, Berthel Hansen.

dpt. 17/4-1807. Hr. Nicolaj Plesners Knud Plesner. Fadd: Madame Elisabeth Blom, Jfr. Anne Zachariassen, Jfr. Helvig Flood, Hr. Johan Plesner, Hr. Elias Winther Lieungh, Hr. Johan C. Holm, Hr. Nicolaj Plesner.

dpt. 18/4-1807. Pigen Kirsti Otterdatters uægte Tvillinger Otto. og Severine. HD af Jordemoderen.
Til Barnefader blev udlagt Ole Andersen Stranna, boendes ved Dambroen i Solum Sogn.

dpt. 19/4-1807. Hattemager Andreas Sjøgreens Cathrine. Fadd: Else Greve, Maria Svendsd., Johan Larsen, Jonas Sedelev, Christen Olsen.
HD 27/3-1807 af Hr. Stockfleth.

dpt. 19/4-1807. Peder Tobiasen og Ingeborg Kirstine Hansdatters Hans Christopher. Fadd: Karen Kirstine Tobiasd., Dorthe Marie Andersd., Hans Thomas Frandsen, Ole Rosen, Hans Reinholdt Christensen, Hans Karlsen Tobiasen. HD 4/4-1807.

dpt. 22/4-1807. Hr. John Peter Hansen og Madame Petronelle Cornelia Bloms Jacob Cudrio. Fadd: Madame Petronelle Cornelia Hansen, Jfr. Henricha Coucheron, Hr. Ole Hansen Cudrio, Hr. Jens Hansen Blom, Hr. John Peter Hansen. HD af Hr. Stub.

dpt. 2/5-1807. Solve Pedersen og Maren Gundersdatters Mads. Fadd: Chisti Nielsd., Maren Margrethe Pedersd., Berthel Olsen, Knud Mathiasen, Hans Christensen Reinholdt.

dpt. 3/5-1807. Gunder Carlsen og Maren Jacobsdatters Karen Margrethe. Fadd: Gunild Johnsd., Maren Sophie Boyesd., Hans Carlsen, Carl Hansen, Anders Jacobsen, Hans Jørgensen Poust.
HD 22/4-1807 af Hr. Stockfleth.

dpt. 18/5-1807. Klokker Adolph Henrichsen og Madame Birthe Eline Henrichsens Laurentius Peter Andreas. Fadd: Catharina Stub, Jfr. Johanne Schlanbusch, Hr. Jacob Boyesen, Hr. John Peter Hansen, Hr. Jens Hansen Blom, Hr. Christian Eckstorm. HD 24/2-1807 af Hr. Stockfleth.

dpt. 21/5-1807. Simon Simonsen Kolberg og Petronelle Lunds Ole Sigvardsens. Fadd: Aase Maria Norvich, Dorthe Thygesd., John Johannesen Groerød, Peder Sommer, Christian Borch, Hans Levordsen. Viede No. 34.

dpt. 7/6-1807. Isach Hansen Hyll og Lisbeth Sivertsdatter Opsahls Berthe Elisabeth. Fadd: Marthe Christensd., Johanne Marie Sivertsd. Opsahl, Søren Justsen, Hans Jørgensen Poust, Anders Pedersen.
HD 1/5-1807 af Hr. Stockfleth.

dpt. 25/6-1807. Pigen Pernille Christensdatters uægte Ingeborg Maria. Til Barnefader blev udlagt Hans Torstensen, Arbejdsmand i Porsgrund. Enkemand boende ved Thorsberget.
HD af Hr. Stockfledt.

dpt. 19/6-1807. Anders Andersen Aarhuus og Ingeborg Kirstine Tjøstolfsdatters Andrea. Fadd: Sara Larsd., Chisti Clemetsd., Lars Aabye, Peder Olsen, Gunder Tjøstolfsen, Lars Andersen Aarhuus, Niels Andersen Aarhuus.
HD 12/6-1807.

dpt. 19/7-1807. Pigen Karen Jørgensdatters uægte Niels. Fadd: Marthe Jørgensd., Anne Olsd., Christopher Nirisen, Jens Halvorsen, Ole Olsen Falchum.
Til Barnefader blev udlagt Sigurd Nirisen, Soldat wed Hr. Kapitain von Møllers Kompagnie i Friderichswærn. HD 29/6-1807.

dpt. 26/7-1807. Ole Johnsen og Maren Dorothea Olsdatters John. Fadd: Ragnhild Isachsd., Inger Olsd., Hans Friderichsen, Jens Christensen, Niels Heljesen, Isach Torgersen.

dpt. 2/8-1807. Ole Andersen Rønningen og Anne Clarine Erlandsdatters Anne Christine. Fadd: Ingeborg Jensd., Anne Marie Arnesd., Saamund Christensen, Christen Høg, Peder Arnesen.

dpt. 7/8-1807. Hr. Anders Thygesen og Karen Sørensdatter Strømdahls Søren Thygesen. Fadd: Madame Mette Susanne Gasmann, Jfr. Else Erichstrup, Hr. Friderich Johnsen, Hr. Batt:, Khirurg Gathjahr, Hr. Friderich Fejlberg, Hr. Johan C. Holm, Hr. John Erichstrup.

dpt. 3/9-1807. Styrmand Niels Hansens Jacob. Fadd: Madame Høg, Jfr. Koch, Hr. John Peter Hansen, Hr. Andreas Zimmermann, Hr. Johan Holm, Hr. Friderich Plesner.
HD 23/8-1807 af Hr. Stub.

dpt. 11/9-1807. Styrmand Johan Hermann Ludvigsen og Margrethe Thomasdatters Dorothea Maria. Fadd: Maren Christiansd., Ingeborg Jacobsd. Mælum, Hr. Ebbe Stausholm, Hans Thomasen og Lars Christian Nielsen.

dpt. 30/9-1807. Hr. Samuel Stubs Halvor Arentzen. Fadd: Madame Stockfleth, Jfr. Marthe Stub, Hr. Johan Plesner, Hr. Niels Jørgen Schlytter, Hr. Friderich Plesner.

dpt. 4/10-1807. Hans Christensen Kulberg og Anne Christensdatters Christen. Fadd: Dorthe Margrethe Hansd., Anne Lisbeth Thygesd., Niels Olsen, Gunder Olsen, Ole Christensen Reinholdt.

dpt. 6/6-1807. Mads Nielsen Kornings (Cornish?) Georg Christian. Fadd: Madame Schlytter, Jfr. Jynge, Hr. Christen Blom, Hr. Gregers Forbech, Hr. Bendix Bomhoff.
HD 19/4-1807.

dpt. 25/10-1807. Johanne Christensdatters Uægte Ingeborg Maria. Fadd: Maria Nielsd., Anne Maria Christensd., Hans Friderichsen, Ole Matthisen, Niels Helgesen.
Til Barnefader blev udlagt Christen Andersen den gang tjenende Bent Wettergreen jun., Soldat wed Hr. Capitain von Hoels Kompagnie.

dpt. 25/10-1807. Torbjørn Torstensen og Thale Dorothea Simonsdatters Simon. Fadd: Maren Svendsd., Gjertrud Olsd., Hans Andersen, Friderich Pedersen, Thomas Hansen.
HD 11/10-1807.

dpt. 30/10-1807. Pigen Ellen Kirstine Johnsdatters Rasmus. som døde 3 Dage gammel. HD 30/10-1807. 
Til Barnefader blew udlagt Hans Rasmussen Langgaarden under Grinie i Gjerpen Sogn. Soldat wed Hr. Kapitain Buddes Kompagnie.

dpt. 8/11-1807. Pigen Gunild Olsdatters Uægte Inger Johanne. Fadd: Maria Larsd., Anne Maria Pedersd., Gunder Olsen, Herman Larsen, Peder Sørensen.
Som Barnets fader blew udlagt Johan Larsen Sadelmagersvend den gang hos Hr. Bent Wettergreen sen., nu i Kjøbenhawn.

dpt. 15/11-1807. Jens Andersen Aarhuuses Karen Kirstine. Fadd: Inger Clemetsd., Kisten Larsd., Clemet Rasmussen, Anders Andersen, Halvor Andersen.

dpt. 22/11-1807. Pigen Pernille Andersdatters Uægte Christen. Fadd: Gunild Olsd., Oline Olsd., Johannes Haagensen Kjærbech, Anders Justsen, Hans Olsen.
Til Barnefader blew udlagt Jens Christensen her af Menigheden, fahrende den gang med Kaptain Søren Bergman, rømt fra Skibet i Engeland.

dpt. 22/11-1807. Ole Larsen Myhras HD Henrich. Som døde 12 Timer gammel.

dpt. 6/12-1807. Peder Pedersen og Karen Maria Pedersdatters Lars. Fadd: Maren Dorothea (ikke mer), Dorothea Hartvigsd., Jacob Jacobsen, Ole Pedersen, Iver Friderichsen.

dpt. 8/12-1807. Hr. Gudmund F. Myhre og Madame Claudia Myhres Margaretha. Fadd: Madame Claudia Myhre, Jfr. Johanne Sophie Stockfleth, Hr. Ole Hansen Cudrio, Hr. Christen Blom, Hr. Marcus Barnholt junior.
HD 8/11.

dpt. 13/12-1807. Ole Thorsen og Karen Marie Andersdatters Thor. Fadd: Ingeborg Svennungsd., Elen Christensd., Peder Olsen, Anders Levordsen, Hans Jørgensen.

dpt. 13/12-1807. Erich Nielsen og Ragnhild Kittilsdatters Anne Maria. Fadd: Asloug Haraldsd., Karen Olsd., Peter Herbrandsen, Jens Michaelsen Møller, Hans Tobiasen.

dpt. 20/12-1807. Hr. Hans Stribolt og Mette Maria Stribolts Amine Cicilia. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Jfr. Catharine Jørgensen, Hr. Hans Christophersen Blom, Hr. Jacob Boyesen, Hr. Peter Baar.

dpt. 17/1-1808. Halvor Rasmussen og Maren Justsdatters Peder. Fadd: Karen Sørensd., Kirsten Hansd., Niels Heljesen, Lars Gregersen, Halvor Thorsen.
HD 5/1-1808.

dpt. 17/1-1808. Ole Johannesen og Anne Gurine Petersdatters John. Fadd: Marthe Petersd., Marthe Dorothea Poulsd., Hans Thomasen, Knud Mathiasen, John Torgersen.

dpt. 24/1-1808. Henrich Offenbergs Halvor Arnesen. Fadd: Halvor Arnesens Enke, Margrethe Thomasd., Gunder Hynie, Anders Levordsen, Lars Hougen, Lars Nielsen.

dpt. 5/2-1808. Hr. Peder Gregersen Sandberg HD Søn Nicolaj. som strax døde.

dpt. 11/2-1808. Helene Brynildsdatters Uægte Anders. Som Barnefader blew udlagt Styrmand Peder Poulsen farende med Brunck fra Flensburg.
HD af Hr. Stochfleth. (Ingen faddere. Trolig "strax død". G.S.)

dpt. 14/2-1808. Abraham Jacobsen HD Inger Kirstine. som døde 16 Dage gl.

dpt. 21/2-1808. Hr. Bendix Bomhoffs Christopher. HD af Hr. Stub 21/2-1808.

dpt. 10/3-1808. Ole Alvsen og Inger Sørensdatter Pauses Andreas. Fadd: Maren Christiansd., Maren Dorothea Poulsd., Knud Mathisen, Søren Paust, Hans Paust.

dpt. 18/3-1808. Knud Engelskjøns Christian Olaus. Fadd: Madame Thygesen, Jfr. Anne Lene Fejlberg, Claus Clausen, Ellev Hansen, Ole Arnesen.
HD 16/1-1808.

dpt. 20/3-1808. Gunder Axelsen og Kari Pedersdatters Marthe. Fadd: Ingeborg Tollevsd., Marthe Mathisd., Peder Olsen, Ole Pedersen, Hans Pedersen.

dpt. 27/3-1808. Hr. Realf Petersen Ordings Anne Elisabeth. Fadd: Madame Kirsten Dorothea Paus, Jfr. Sara Charlotte Boyesen, Hr. Doctor Nelle, Hr. Peder Rougtvedt, Herman Grubbe.
HD 14/2-1808.

dpt. 31/3-1808. Hr. Jacob Wettergreen og Madame Else f. Boyesdatters Jacob Wessel. Madame Anne Boyesen, Jfr. Karen Grubbe, Hr. Kanselieraad Schlaenbusch, Hr. Christen Blom, Hr. John Erichstrup.
HD 14/2-1808.

dpt. 3/4-1808. Peder Jahnsen og Anne Marie Halvorsdatters Inger Johanne.  Fadd: Birthe Hansd., Halvordine Guttormsd., Anders Pedersen, Christopher Levordsen, Hans Levordsen.

dpt. 5/4-1808. Hr. Niels Jørgen Schlytters Peter Boyesen. Fadd: Madame Anne Boyesen, Jfr. Gunild Kirstine Ording, Hr. Jacob Wettergreen, Hr. Marcus Barnholdt junior, Hr. Niels Coch.
HD 20/3-1808.

dpt. 24/4-1808. Hans Thomasens Karen Kirstine.  Fadd: Anne Margrethe Thomasd., Anne Olsd., Niels Olsen, Ole Johannesen, Peder Nielsen.

dpt. 24/4-1808. Gunder Ellevsen og Johanne Christensdatters Maren. Fadd: Margit Torgersd., Inger Hansd., Engebreth Halvorsen, Anders Olsen.
HD 30/3-1808.

dpt. 22/5-1808. Hans Friderichsens Hans. Fadd: Abigael Schinnert, Ingeborg Brynildsd., Niels Helgesen, Jens Christensen, Isach Torgersen.
HD 10/4-1808.

dpt. 26/5-1808. Michael Friderich Richards og Karen Olsdatters Maria Elisabeth. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Jfr. Catharina Jørgensen, Hr. Jahn Anker, Hr. Hans C. Blom, Hr. Jens Hansen Blom.
HD 17/4-1808.

dpt. 8/6-1808. Ole Olsens (fra Vadrettet i Gjerpen. G.S.) Jacob Henrich. Fadd: Kirsten Nielsd., Karen Isachsd., Søren Justsen, Anders Pedersen, Elias Nyegaard.
HD 2/6-1808.

dpt. 12/6-1808. Friderich Schibsted og Maria Larsens Helene Maria. Fadd: Madame Sal. H. J. Bloms, Jfr. Andrea Blom, Jfr. Karen Bentsen, Hr. Greve Axel Mørner*, Hr. Major og Ridder Lorentz Jacob Løvenhjelm, Hr. Rittmester P. J. Ingelotz, Hr. Lieutenant Axel Møller, Hr. Stadskapitain Nicolai Plesner. HD 2/6-1808.

(*Hr. Grev Axel Mørner var en svensk krigsfange, som bodde i flere år i "fangenskap" på den nye hovedbygningen på Ulefoss. Han malte flere malerier rett på flere vegge der. G.S.)

dpt. 20/6-1808. Hr. Johan Plesners Petrea Helena. Fadd: Madame Anne C. Stub, Jfr. Marthe Stub, Hr. Ole Paus, Hr. Foged Bendic Plesner, Hr. Holm hos Nicolai Plesner

dpt. 10/7-1808. Helge Hansen og Anne Olsdatter Hans Henrich. Fadd: Anne Dorothea Olsd., Dorthe Margrethe Hansd., Helge Hansen, Hans Knudsen.
HD 2/5-1808. Død 1/3-1821.

dpt. 10/7-1808. Margrethe Evensdatters Uægte Anders.  Fadd: Abraham Jacobsens Kone Inger, Marthe Gundersd., Lars Nielsen Vejer(?), Søren Justesen, Peder Ellevsen.
Som Barnets fader blew udlagt Anders Gullichsen Smedsvend hos Michael Olsens Enke paa Lie.

dpt. 15/7-1808. Hans Hansen Smeds Marthe Maria. HD af Hr. Stockfleth. (trolig død "strax").

dpt. 17/7-1808. Jacob Larsen og Kirsten Dorothea Sørensdatter Juuls Anne Maria. Fadd: Chistie Nielsd., Ingeborg Berthelsd., Berthel Olsen, Jacob Rasmussen Kasted, Søren Jørgensen Paust.

dpt. 19/7-1808. Carl Olsen og Esther Jensdatters Jens Knudsen. Fadd: Dorthe Jensd., Inger Christensd., Christopher Olsen, Jørgen Olsen, Peder Povelsen.

dpt. 21/7-1808. Hr. Claus Hylls Alette. Fadd: Madame Wattner, Jfr. Smith, Hr. Ellev Hansen, Hr. Bent Wettergreen, Hr. John Jacobsen Johnsen.
HD 20/6-1808.

dpt. 24/7-1808. Sara Andersdatters Uægte Andrea Kirstine.  Fadd: Karen Maria Johnsd., Gunild Ambrosd., Carl Daniel Thomas og Weddeqvist.
Til Barnefader blew udlagt Anders Olsen Rose her fra Byen, nærværende Matros paa Kanonbaaden.

dpt. 11/8-1808. Hr. John Peter Hansen og Madame Petronelle Cornelia Bloms Karen Elisa. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Jfr. Else Caroline Blom, Hr. Christian Stockmann, Hr. Hans Michael Halls og Hr. Ole Hansen Cudrio. HD 24/7-1808.

dpt. 23/9-1808. Niels Christian Næhs' Christiana Laurine. Fadd: Madame Chistie Elisabeth Aall, Jfr. Karen Rosine Bentsen, Hr. Diderich von Cappelen, Hr. Rittmester Ingelotz, Hr. Christian Paus.
HD 14/8-1808.

dpt. 2/10-1808. Ole Larsen Myhra og Gunild Johnsdatters Ole. Fadd: Mari Thorsd. Myhra, Mari Johnsd. Myhra, Christen Levordsen Myhra, Gunder Carlsen, Hans Christensen Reinholdt.
HD 16/8-1808.

dpt. 9/11-1808. Nicolai Plesners Nicolai Kall. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Madame Maria Plesner, Jfr. Alison Lieungh, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Hans Winther, Hr, John Peter Hansen.
HD 6/10-1808.

dpt. 27/11-1808. Gunild Olsdatters Uægte Karen Cicilia. Fadd: Anne Cathrine Andersd., Ingeborg Svennungsd., Svend Olsen, Peder Arnesen.
Til Barnefader blew udlagt Harald Nielsen, Matros fra Schien paa nærværende Tiid udkommanderet paa Roeflottillien.

dpt. 11/12-1808. Anne Aslachsdatters Uægte John. Fadd: Else Christensd., Elen Margrethe Nielsd., Abraham Jonsen, Niels Pedersen, Isach Poulsen.
Til Barnefader blw udlagt John Christensen den Gang tjenende Hr. Diderich von Cappelen paa Mæla, nu ude i Kongens Tjeneste.

dpt. 14/12-1808. Hr. Kapitain Conrad van Deurs og Frue Elisa van Deurs HD Datter Conradine Magdalene. Fadd: Fru Majorinde Dorothea von Rehbinder, Madame Marcus Barnholdt Senior, Jfr. Helvig Flood, Hr. Stiftamtmand og Storkors Adeler, Hr. Raadmand M. M. Bentsen, Hr. Doctor Jessen, Hr. Inspecteur Jens Høch, Hr. Diderich von Cappelen.

dpt. 26/12-1808. Christen Pedersen og Karen Marie Hansdatter Strømdahls Peder. Fadd: Inger Johanne Danielsd., Marthe Pedersd., Ole Pedersen Schougen, Jens Pedersen Schougen, Herman Hansen, Clas Christensen Moen.
HD 16/11.

dpt. 3/1-1809. Niels Madsen Rosenbergs Marthe Maria. HD 13/11-1808 af Madame Stribolt. Barnet døde 23/12-1809.

dpt. 4/1-1809. Halvor Jensens HD Søn, Jens. Som døde 14 Dage gammel.

dpt. 5/2-1809. Niels Olsen Snedker og Elen Maria Nielsdatters Peder. Fadd: Anne Christensd., Oline Olsd., Engebreth Nielsen, Gunder Olsen, Anders Rasmussen.
HD 19/1-1809.

dpt. 12/2-1809. Jørgen Jørgensen Sollies Karen Kirstine. Fadd: Anne Andersd., Karen Kirstine Pedersd., Einer Friderichsen, Anund Jørgensen, Johannes Olsen.
HD 31/1-1809.

dpt. 12/3-1809. Anders Olsen Østerøed og Karen Johannesdatters Margrethe. Fadd: Margit Torgersd., Marthe Gundersd., Niels Olsen, Peder Arnesen, Halvor Thordsen.
HD 26/2-1809.

dpt. 21/3-1809. Hr. Christian Stockman og Madame Rachel Nielsens Halvor Nielsen.  Fadd: Madame Gjertrud Winther, Jfr. Maren Nielsen, Hr. Johan Altenborg, Hr. Christian Paust, Hr. Jens Hansen Blom.
HD 29/1-1809.

dpt. 1/4-1809. Consumtions Kasserer Arentzens Hans Arnold Julius. Fadd: Frue Jessen, Madame Flood, Jfr. Karen Bentsen, Hr. Stiftsamtmand Storkors de Adeler, Hr. Inspecteur J. Høch, Hr. Diderich von Cappelen.
HD 22/1-1809.

dpt. 7/4-1809. f. 19/9-1808. Hr. Rektor Adam Gotlieb Heslers Friderich Christian. Fadd: Anne Plesner, Jfr. Susanne Blom, Jfr. Anne Sommer Baar, Hr. Ole Hansen Cudrio, Hr. H. M. Halls, Hr. Jens Ørn.
HD 9/10-1808.

dpt. 30/4-1809. f. 26/3--1809. Hr. Anders Wattner og Lyche Sophie Bomhoffs Tønnes Wattner. Fadd: Madame B. Maria Bomhoff, Jfr. Mette Cathrina Wattner, Hr. Johan Altenburg, Hr. Hans Michael Halls, Hr. Jens Hansen Blom.
HD 30/3-1809.

dpt. 9/5-1809. Pigen Sara Halvorsdatters (Uægte) Datter, Sara.  Fadd: Kirstine Lollich, Dorthe Hansd., Jacob Jensen, Johannes Christiansen, Christopher Levordsen.
Til Barnefader blew udlagt Christen Hansen Taulow hos Hr. Diderich von Cappelen.

dpt. 19/5-1809. Hr. Lieutenant Johan Casper von Barth og Maria Catharina von Barths Marcus Reinholdt. Fadd: Frue van Deurs, Jfr. Aamodt, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. Marcus Barnholdt Senior, Hr. Friderich Plesner.
HD 19/2-1809.

dpt. 25/6-1809. Hr. Kanselieraad og Byeskriver Schlaenbusch's Dorothea Benedicte Ulricha. Fadd: Frue Dorothea von Rehbinder, Jfr. Andrea Blom, Jfr. Petronelle Christiana von Cappelen, Hr. Jacob Aall, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Peder Haraldsen og Hr. Hans Schytte. HD 18/6-1809.

dpt. 15/7-1809. Jørgen Olsen og Anne Margrethe Nielsdatters HD tvillingsønner, Niels Henrich. Fadd: Karen Berentsd., Sara Pedersd., Knud Mathiasen, Ole Christophersen og Christopher Olsen.

dpt. 15/7-1809. Jørgen Olsen og Anne Margrethe Nielsdatters HD tvillingsønner, Ole. Fadd: Rebecka, Anders Jensens Enke, Inger Johannesd., Simon Simonsen Kolberg, Hans Reinholdt og Jens Hansen.

dpt. 18/7-1809. Hr. Realf Petersen Ordings Else Christine. Fadd: Madame Mette Kirsti Schlytter, Jfr. Gunild Boyesen, Hr. Kanzeliraad Schlaenbusch, Hr. Ole Cudrio, Hr. Christian Paus.
HD 4/6-1809.

dpt. 4/8-1809. f. 8/7-1809. Hr. Peter Gregersen Sandberg og Madame Anne Dorothea Sandbergs Marthin. (Martin.) Fadd: Madame Karen Thygesen, Jfr. Anne Bagge, Hr. H. M. Halls, Hr. Niels Noord og Hr. Friderich Plesner.
HD 16/7-1809.

dpt. 6/8-1809. f. 22/7-1809. Johannes Jensen og Kirsti Halvorsdatters Tvillingbarn, Johannes. Fadd: Karen Johannesd., Kirsten Hansd., Anders Olsen, Christen Andersen.
HD 23/7-1809. Johannes bg. 1/11-1809.

dpt. 6/8-1809. f. 23/7-1809. Johannes Jensen og Kirsti Halvorsdatters Tvillingbarn, Chisti. (Kirsti.) Fadd: Margit Torgersd., Marthe Olsd., Peder Arnesen, Abraham Danielsen.
HD 23/7-1809. Chisti bg. 16/12-1809.

dpt. 9/8-1809. f. 26/7-1809. Tollev Gjertsen Fanders og Maren Margrethe Jacobsdatters Hans Christian. Fadd: Torsten Jacobsens Kone Aase Marie Wereck(?), Birthe Steensd., Mads Nielsen Korning, Hans Levordsen og Christopher Levordsen.

dpt. 15/8-1809. f. 26/6-1809. Hr. Diderich von Cappelen og Maria Severine von Cappelens Elisabeth Catharine. Fadd: Madame Christine Aall, Jfr. Johanne Cicilie Schlaenbusch, Jfr. Petronelle Christiana von Cappelen, Hr. Hans Christophersen Blom, Hr. Ulrich Friderich von Cappelen, Hr. Inspecteur Jens Høch. HD 10/7-1809.

dpt. 18/8-1809. f. 26/5-1809. Hr, Niels Hansens Jacob. Fadd: Madame Sal. Hans Jensen Bloms, Jfr. Maren Nielsen, Hr. Christian Stocmann, Hr. Jens Hansen Blom, Hr. Christopher Christophersen Blom, Hr. John Albertsen Blom.
HD 4/6-1809.

dpt. 2/9-1809. f. 19/8-1809. Consumtions Betjent Peder Larsen Holsts Simon Galberg. Fadd: Madame Høy, Jfr. Caroline Lieungh, Hr. Christen Blom, Hr. John Peter Hansen, Hr. Jens Hansen Blom.

dpt. 7/9-1809. f. 29/8-1809. Jfr. Inger Clausens Uægte Søn Laurits Carlheim. Fadd: Madame Maria Striboldt født Holte, Jfr. Maria Clausen, Hr. Claus Clausen, Hr. Ellev Hansen, Hr. Knud Engelskjøn.
Til Barnefader blew udlagt Kjøbmand Carl Torjus Verner fra Nordfjord.

dpt. 5/10-1809. Else K. Lunds, Consumtions Betjents hustrue, uden for Ægteskab i Mandens Fraværelse aflede Barn Christian ....
HD af Hr. Stockfeldt den 31/8-1809. Begraven den 5/10-1809. Barnets Fader udlagt Jørgen Lund.

dpt. 13/10-1809. f. 14/8-1809. Smedmester Christen Isachsens Isach. Fadd: Madame Caroline Møller fra Porsgrund, Jfr. Dorthe Maria Tollefsen, Hr. Friderich Feilberg, Hr. Anders Tygesen, Hr. Ellef Hansen.
HD af Hr. Stub 21/8-1809.

dpt. 12/11-1809. f. 5/11-1809. Pigen Christen Jacobsens Datter, Anna Marias Uægte Søn, Jacob. Fadd: Karen Kirstine - Tobias Pedersens Datter, Else Marie Christensd., Hans Reinholdt Christensen, Anders Jacobsen, Ole Nicolaj Christensen. Barnets Fader Udlagt at wære en wed Navn Hans Jacob, en af de sig her opholdene Swenske Krigs Fanger.

dpt. 15/11-1809. f. 2/10-1809. Hr. Gudmund Myhres Søn Telleph Stub. Fadd: Madame Juliane Plesner, Jfr. Martha Stub, Hr. Foged Plesner, Hr. Samuel Stub, Hr. Fuldmægtig Bauz.
HD 8/10-1809 af Hr. Stockfledt.

dpt. 22/11-1809. f. 9/11-1809. Hattemager Siøgreens Karen Olea. Fadd: Thore Frantzd., Sophia Sørensd. Conderup, Erich Teilstrøm, Søren Mathisen, Jørgen Bærulfsen.

dpt. 1/12-1809. f. 13/10-1809. Hr. Maler Herslebs Tvillinger Johanne Fridericha. Fadd: Madame Hans Jensen Bloms, Jfr. Petronelle Cappelen, Jfr. Mette Boyesen, Hr. Capitain Flood, Hr. Jens Ørn og Christopher Christophersen Blom. HD af Jordemoderen Madame Stribolt 13/10-1809.

dpt. 1/12-1809. f. 13/10-1809. Hr. Maler Herslebs Tvillinger Johanne Fridericha. døde strax efter fødselen og Hjemmedaaben. HD af Jordemoderen Madame Stribolt 13/10-1809.

dpt. 9/12-1809. f. 26/9-1809. Hr. Mads Nielsens Georg Christian. Fadd: Madame Andrea Tygesen, Jfr. Simonsen, Hr. John Petter Hansen, Hr. Georg Brendel, Hr. Christopher Albretsen Blom.
HD af Hr. Stockfeldt 28/9-1809. Barnet druknede, bg. 29/7-1810.

dpt. 30/12-1809. f. 25/12-1809. Hans Christensen Kulberg, Snedkermester og Anne Christensdatters John. Fadd: Madame Levordsen, Anne Olsd., Niels Olsen Smed, Peder Sommer, Jens Michaelsen Møller.

dpt. 4/1-1810. f. 23/12-1809. Hr. Niels Jørgen Schlytter og Madame Mette Christine Boyesens Gunhild Christine. Fadd: Madame Maria Ording, Jfr. Sara Charlotte Boyesen, Hr. Diderich von Cappelen, Hr. Augustinus Skoge Swensk Sergiant, Doctor Herman Gartner, Hr. Jens Hansen Blom. HD 26/12-1809.

dpt. 6/1-1810. f. 30/10-1809. Hr. Organist Johannes Bøttger og Madame Mette Maria Schjøths Odin Fridemiere Napoleon. Fadd: Madame Anna Winther Plesner, Frøken Johanne Cicilia Schlaenbusch, Hr. Gregers Forbech, Hr. Christopher Christophersen Blom. HD 5/11-1809.

dpt. 28/1-1810. f. 13/1-1810. Peder Sørensen Juul og Anne Christine Andersdatters Anne. Fadd: Frue Majorinde von Rehbinder, Jfr. Anne Zachariassen, Hr. Jens Ørn, Hr. Jens Hansen Blom, Christopher Christophersen Blom.

dpt. 9/2-1810. f. 21/10-1809. Welærværdige Hr. Pastor Joachim Stochfleth og Madame Marthe Christine Gløersens William Friderich. Fadd: Madame Marcus Barnholdt senior, Jfr. Anne Zachariassen, Hr. Christen Blom, Hr. Jens Ørn, Hr. Jens Blom, Hr. Marcus Barnholdt junior, Hr. Anders Thygesen. HD 29/10-1809.

dpt. 9/3-1810. f. 9/2-1810. Ole Andersen, afdød Artillerist og Hans foregiwene Enke, Maren Singdalsdatters Ole. Fadd: Kirsten Olsd., Karen Johanne Olsd., Anders Simonsen, Peder Wedderqvist, Abraham Danielsen.
HD 10/2-1810.

dpt. 29/3-1810. f. 1/2-1810. Hr. Samuel Stubs Teleph. Fadd: Madame Claudia Myhre, Jfr. Caroline Lieungh, Hr. Foged Bendix Plesner, Hr. Inspecteur J. Høch, Hr. Christian Eckstorm, Hr. Abraham Bruun.
HD 4/2-1810.

dpt. 15/4-1810. Pigen Lisbeth Evensdatters Uægte Gunild Kirstine. Fadd: Margrethe Evensd., Gunild Jonasd., Peder Wedderqvist, Niels Christensen.
HD 13/2-1810. Til Barnefader blev udlagt Niels Larsen fra Mælum Sogn.

dpt. 19/4-1810. f. 8/2-1810. Hans Hansen Smed og Lisbeth Pedersdatters Marthe. Fadd: Maren Brynildsd. Strøm, Christine Madsd., Iver Larsen Gerner, Sivert Pedersen Bruun, John Hellechsen.
HD 14/2-1810.

dpt. 22/4-1810. f. 10/4-1810. Ole Pedersen paa Blegebakken og Inger Clemetsdatters Clemet. Fadd: Kirsti Clemetsd., Anne Margrethe Olsd., Berthel Olsen, Knud Mathiasen, Christopher Olsen, Søren Jørgensen Poust.

dpt. 24/4-1810. f. 11/4-1810. Hr. Johan Christian Baar og Madame Mette Kristine Baars Henriette Mariane. Fadd: Madame Susanne Bruse, Jfr. Elise Ording, Hr. Doctor Nelle, Hr. Forvalter Jynge, Hr. Maatthe, Hr. Lars Bowerly.
HD 15/4-1810.

dpt. 27/4-1810. f. 12/2-1810. Hr. Knud Engelskjøn og Bodil Clausens Lars. Fadd: Frue Bentsen, Frøken Johanne Cicilie Schlaenbusch, Hr. Jacob Boyesen, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Friderich Plesner.

dpt. 30/4-1810. f. 21/4-1810. Henrich Offenberg og Guri Thomasdatters Petronelle Sophia. Fadd: Anne Margrethe Ludvigsen, Dorthe Hansd., Anders Juul, Lars Hougen, Jørgen Offenberg, Peder Ludvigsen.

dpt. 13/5-1810. f. 3/5-1810. Gunder Olsen og Anne Maria Larsdatters Inger Maria. Fadd: Lars Nielsens Kone Bodil, Inger Olsd., Peder Jonsen, Elias Nyegaard, Isach Larsen, Ole Gundersen.

dpt. 20/5-1810. f. 7/4-1810. Lars Peter Rosenvold og Laurence Knudsdatters Knud. Fadd: Anne Andersd., Oline Olsd., Johannes Haandskemager, Isach Johannesen.

dpt. 5/6-1810. f. 7/5-1810. Hr. Nicolaj Plesner og Madame Winther Jørgensens Poul Friderich. Fadd: Madame Alison Lieungh, Frue Caroline Lieungh, Hr. Johan Plesner, Hr. Poul Frederik Lieungh, Hr. Nicolaj Plesner.

dpt. 10/6-1810. f. 17/5-1810.  Peder Tobiassen og Ingeborg Hansdatters Tobias. Fadd: Tobias Pedersens Enke, Inger Tobiasd., Christopher Olsen, Peder Sommer, Hans Rejnholdt og Anders Tollevsen.
HD 23/5-1810.

dpt. 11/6-1810. f. 31/5-1810. Gunder Carlsens Anna Susanne. Fadd: Inger Maria Hansd., Gjertrud Levorsd., Hans Levordsen, Hans Carlsen, Carl Hansen.

dpt. 11/6-1810. f. 11/5-1810. Anders Andersen Luuraas og Kirstine Olsdatters Karen Catharine. Fadd: Karen Cathrine Knudsd., Margit Torgersd., Peder Isachsen, Herman Hansen, Halvor Hansen.

dpt. 13/6-1810. f. 21/5-1810. Fattigskolelærer Christopher Levordsens Boye Johan. Fadd: Madame Plesner, Jfr. Coucheron, Hr. Jacob Boyesen, Hr. Anders Thygesen, Hr. Jens Ørn.

dpt. 19/6-1810. f. 10/4-1810. Consumtions Betjent Lars Tendrup og Karen Johanne Frandsdatter Levins Christian Peter. Fadd: Tale Andrea Simonsd., Inger Thomasd. Levin, Jørgen Madsen Holm i Graaten, Lars Arnesen, Hans Lorentz Carl Petersen Findberg. HD 19/4-1810.

dpt. 20/6-1810. f. 13/5-1810. Hr. Jacob (Petersen) Boyesen og Anne Rougtvedts Peder Rougtvedt. Fadd: Madame Rougtvedt, Jfr. Gunild Ording, Jfr. Mette Elisabeth Boyesen, Hr. Marcus Barnholdt senior, Hr. Jens Hansen Blom, Hr. Christopher Albertsen Blom. HD 20/5-1810.

dpt. 28/6-1810. f. 15/5-1810. Niels Christian Næsses Maren Dorothea. Fadd: Frue Majorinde Rehbinder, Jfr. Schoe, Hr. Jacob Aall, Hr. Realf Petersen Ording, John Peter Hansen.
HD 20/5-1810.

dpt. 8/7-1810. f. 12/5-1810. HD 14/5-1810. Solve Pedersen og Maren Gundersdatters Tvillinger, Maria. Fadd: Anne Mathisd., Maren Margrethe Pedersd., Peder Pedersen, Helge Gjermundsen, Jacob Olsen.

dpt. 8/7-1810. f. 12/5-1810. HD 14/5-1810. Solve Pedersen og Maren Gundersdatters Tvillinger, Anne Margrethe. Fadd: Inger Hansd., Karen Thomasd., Ole Nielsen og Peder Engebretsen.

dpt. 13/7-1810. HD 8/7-1810. Madame Lorentze Kirstine Zachariassen født Redisch' Uægte Carl Friderich Redisch. Fadd: Mads Jensen Stærs Kone, Birthe, Andrea Severine Johansd., Iver Larsen Gerner Smed, Erich Tejlstrøm og Hattemager Wohlers. Til Barnefader blev udlagt Carl Gustav Helblom, en Svensk Søemand farende med Skipper Hans Zachariassen.

dpt. 28/7-1810. Iver Larsen Gerner og Maren Brynildsdatter Strøm's Maren Karine. Fadd: John Helleksens Kone, Ingeborg Margrethe Gundersd., John Helleksen, Ole Hansen, Ole Olsen.

dpt. 1/8-1810. f. 20/7-1810. Hans Thomasen og Anne Kirstine Nielsdatters Anne Gurine. Fadd: Anne Gurine Pedersd., Bodil Mathisd., Peder Nielsen, Jørgen Offenberg, Jørgen Bæruldsen, Ole Torgersen Dannebrogsmand.

dpt. 5/8-1810. f. 27/7-1810. Ole Thordsen og Karen Maria Andersdatters Inger. Fadd: Anne Margrethe Boyesd. Offenberg, Marthe Mathisd., Christopher Olsen, Hans Jørgensen Paus, Abraham Hansen.

dpt. 5/8-1810. f. 16/7-1810. Lars Anundsen og Karen Clausdatters Aaste Clarine. Fadd: Ingeborg Svennungsd., Anne Andersd., Niels Olsen, Hugger, Jens Olsen Løberg, Halvor Rejersen.

dpt. 9/8-1810. f. 2/8-1810. Even Nielsen Steensaasens Kirsten Dorothea. Fadd: Sara Bentzen, Anne Kirsti Evensd. Steensaasen, Abraham Bergh, Simon Simonsen, Søren Mathisen.

dpt. 25/8-1810. f. 23/7-1810. HD 1/8-1810. Feldtbereder Bertel Hansen Schrøder og Karen Møllers Anne Maria. Fadd: Madame Gjertrud Torgersen, Marthe Clarine Friedrichsd., Mads Jensen Møller, Erich Tejlstrøm, Claus Madsen Møller.

dpt. 2/9-1810. f. 3/8-1810. HD 6/9-1810. Anders Andersen Aarhuus og Ingeborg Tjøstolfsdatters Jens. Fadd: Maria Johannesd. Aarhuus, Andrea Gundersd., Ole Pedersen, Møller, Halvor Andersen Aarhuus, Anders Sjøtvedt.

dpt. 10/9-1810. f. 24/8-1810. Ole Stillasen (fra Vaale Sogn) og Maren Sørensdatters Maren Sophie. Fadd: Madame Fejlberg, Jfr. Lagaard, Hr. Bent Wettergreen, Hr. Knud Engelsjøn, Hr. Christian Thomesen.

dpt. 12/9-1810. f. 8/8-1810. HD 15/8-1810. Hr. Johan Blom og Madame Elisabeth Plesners Hans Andreas. Fadd: Madame Anne Cathrine Blom, Madame Andrea Blom, Jfr. Dorothea Sch.....(?), Hr. Petter Altenborg, Hans Michael Halls, Hr. Cornelius Blom.

dpt. 23/9-1810. f. 8/9-1810. HD 16/9-1810. Hr. Kanselie Raad Schlaenbusches Jørgen Wright. Fadd: Madame Sal. Jørgen Wright, Madame Niels Aall, Jfr. Johanne Cicilia Schlaenbusch, Hr. Ulrich von Cappelen, Hr. Lieutenant Steenersen, Hr. Hans Møller, Hr. Carl Møller.

dpt. 30/9-1810. f. 10/8-1810. Hd 10/8-1810. Christen Jensen og Ingeborg Brynildsdatters Tvillinger, Jens. Fadd: (Ingen faddere). Døde efter Hjemmedaaben.

dpt. 30/9-1810. f. 10/8-1810. Hd 10/8-1810. Christen Jensen og Ingeborg Brynildsdatters Tvillinger, Anne Dorothea. Fadd: Abigael Schinnert, Else K...datter, Jens Christensen, Niels Heljesen.

dpt. 14/10-1810. f. 20/9-1810. HD 3/10-1810. Pigen Groe Pedersdatters uægte Andreas. Fadd: Svanou Pedersd., Ingeborg Svennungsd., Peder Pedersen, Johannes Kjærbech, Ole Pedersen den yngre.
Til Barnefader blev udlagt Stolemager Svend Mogens Storchsen hos Stolemager Bentzen her i Byen.

dpt. 17/10-1810. f. 15/8-1810. HD 23/8-1810. Hr. Kapitain Johan Caspar von Barth og Frue Maria Catharina Barnholdts Georg Friderich. Fadd: Madame Flood, Madame Karen Barnholdt, Jfr. Jynge, Hr. Kapitain von Hagemann, Hr. Skibskapitain Damm, Hr. Wamberg, Hr. Lars Barnholdt, Hr. Lieutenant von Saad(?).

dpt. 19/10-1810. f. 3/10-1810. Niels Henrich Buchvald og Marthe Maria Olsdatters Ole Christian. Fadd: Anne Clarine Nøklebyes, Anne Kirstine Madsen, Mathis Madsen, Ole Nielsen, Søren Mathisen.

dpt. 21/10-1810. Jørgen Hansen og Marie Reinholdts Søn Jørgen Hansen. HD af Præsten, men døde uden (at) han kom til daaben.

dpt. 15/11-1810. f. 24/9-1810. HD 8/10-1810. Skorsteensfeiermester Johan Michelsen og Christine (Halvorsd.) Aabyes Karen Stine. Fadd: Anne Margrethe Ludvigsen, Jfr. Hanne Holst, Hr. Knud Engelskjøn, Hr. Ole Torgersen, Mester Hans Levordsen.

dpt. 22/11-1810. f. 5/11-1810. HD 8/11-1810. Mathias Erlandsen og Chirsten Hansdatters Maren Margrethe. Fadd: Ragnhild Torgersd., Margit Torgersd., Christopher Olsen, Peder Arnesen, Abraham Hansen.

dpt. 25/11-1810. f. 13/11-1810. Halvor Gjertsen og Ingeborg Olsdatters Gunild Christine. Fadd: Sophie Dorthea Condrup, Clara Jacobsd., Guttorm Knudsen, Mogens Olsen, Svennung Olsen.

dpt. 9/12-1810. f. 26/11-1810. HD Niels Olsen, Blegebakken og Kirsti Nielsdatters Ole. Fadd: Gunild Kirstine Olsd., Anne Olsd., Anders Andersen Bommen, Ole Jensen, Jacob Andersen.

dpt. 11/12-1810. f. 2/12-1810. (Sagmester paa Øen) Peder Nielsen og Marthe Maria Pedersdatters HD Tvillinger, Peder. Fadd: Anne Cathrine Schow, Dorthe Hansd., Niels Olsen, Isach Abrahamsen Bjørntvedt, Ole Johannesen, Knud Mathiesen.

dpt. 11/12-1810. f. 2/12-1810. (Sagmester paa Øen) Peder Nielsen og Marthe Maria Pedersdatters HD Tvillinger, Karen Kirstine. (Ingen faddere), som døde 5 Dage gammel. (d. 7/12-1810).

dpt. 23/12-1810. f. 9/12-1810. Anders Olsen Usterud og Karen Johannesdatters Johanne Margrethe. Fadd: Birthe Olsd., Karen Olsd., Halvor Rasmussen, Peder Arnesen, Johannes Andersen.

dpt. 26/12-1810. f. 30/10-1810. HD 9/11-1810. John Torgersen og Gjertrud Dorothea Møllers Birthe Kirstine. Fadd: Friderich Storms Kone, Margith Torgersd., Mads Jensen Møller, Berthel Hansen Schrøder, Niels Madsen Møller.

dpt. 26/12-1810. f. 5/12-1810. HD 9/12-1810. (Smed) Sivert Peter Bruun (fra Bergen) og Marthe Cathrine Knudsdatters Anne Mathea Kirstine. Fadd: Madame Korning, Inger Levin, Johannes Erichsen, Iver Larsen, Ole Nielsen.

dpt. 27/12-1810. f. 19/9-1810. HD 23/9-1810. (Skomager) Tollev Gjertsen Fander og Maren Margrethe Bergs Hans Christian. Fadd: Madame Korning, Jfr. Hanne Christine Holst, John Johansen Grorød, Simon Simonsen Kolberg, Hartvig Andersen, Hans Simonsen, John Jacobsen Berg.

dpt. 29/12-1810. f. 4/12-1810. HD 4/12-1810. (Pigen) Anne Cicilie Steensdatter (uægte) Alberth Johannesen. (Albreth Johannesen) Fadd: Ingeborg Jensd., Inger Hansd.(?), Peder Jahnsen, Peder Pedersen, Erich Nielsen.
Til Barnefader er udlagt Johan Gotlieb Albertsen, Mahler i Kongelig Tjeneste ved Friderichsværn.

dpt. 7/1-1811. f. 9/12-1810. HD 10/12-1810. (Skreddermester) Hr. Hans Stribolt (fra Danmark) og Madame Mette Maria Holtes Hulda Theresia. Fadd: Madame Plesner, Jfr. Johanne Cicilia Schlaenbusch, Hr. Raadmand Niels J.....(?), Hr. Ole Hansen Cudrio, Hr. Andreas Rougtvedt Blom. (Hulda Theresia) død 1/1-1824.

dpt. 22/1-1811. f. 7/1-1811. Knud Mathiasen og Maren Dorthea Poulsdatters Bodil Kirstine. Fadd: Anne Maria Clausd., Esther Mathiasd., Ole Johannesen Paus, Ole Pedersen Blegebakken, Berthel Olsen, Ole Melanthon Pedersen.

dpt. 30/1-1811. f. 15/1-1811. Constitueret Underfoged og Dannebrogsmand Ole Torgersen og Else Cathrine Sands Ole Torgersen. Fadd: Anne Margrethe Tobiasd., Halvordine Guttormsd., Anders Isachsen, Jens Poulsen, Peder Kittilsen.

dpt. 8/2-1811. f. 29/12-1810. HD 6/12-1810. Hr. Gudmund Friderich Myhre og Madame Claudia (Margrethe Tellephsd.) Stubs Teleph Stub. Fadd: Madame Juliane Plesner, Jfr. Marthe Stub, Hr. Samuel Stub, Hr. Christen Blom, Friderich Iver Preben von Ahnen Plesner.

dpt. 9/2-1811. f. 27/11-1810. HD 2/12-1810. Hr. Jørgen Christian (Aagesen) Holm og Karen Christine Møllers Paulus Martinus. Fadd: Madame Diderica von Cappelen, Jfr. Johanne Stockfleth, Hr. Kancelieraad Schlaenbusch, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. .......barth, Hr. Anders Thygesen, Hr. Deichmann.

dpt. 10/2-1811. f. 9/11-1810. HD 13/11-1810. Peder Wederqvist og Margrethe Evensdatters Uægte Andrea Catharina. Fadd: Ingeborg Maria Bergh, Anne Margrethe Anundsd., G. F. Myhre, Ole Sjøgreen og Jonas Sederløv.

dpt. 23/2-1811. f. 10/1-1811. HD 14/1-1811. John Hellichsen (fra Tinn) og Thore Bjørnsdatters Johanne Thorine. Fadd: Maren Brynildsd. Strøm, Anne Helene Johnsd., Ole J...., Mads Jensen Stær, Iver Larsen Gerner.

dpt. 3/3-1811. f. 24/1-1811. (Tømmerfoged) Hans Olsen og Ingeborg Frandsdatter Ruches Maria Francisca. Fadd: Christian Olsens Kone, Karen Malene Schrøder, Ole Johannesen Paus, Søren ... Falkum, Jørgen Bæruldsen.

dpt. 10/3-1811. f. 15/2-1811. Johannes Jensen og Kirsti Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Maren Nielsd., Guri Knudsd., Johannes Hansen, Halvor Thordsen, Øistein Andersen.

dpt. 10/3-1811. f. 6/1-1811. HD 11/1-1811. Mads Christensen Schouw (fra Kongsberg) og Sara Andersdatters Agetha Christine. Fadd: Maren Brynildsd. Strøm, Kirstine Madsd., Iver Larsen Gerner, Hans Lorentz Carl Petersen Tindberg, Jonas Sederløv, Carl Daniel Thomas.

dpt. 2/2-1811. f. ?/12-1810. HD 11/12-1810. Peder Ludvigsen og Madame Ingeborg Jacobsdatters Ludvig. Fadd: Madame Anne Margrethe Ludvigsen, Clara Jacobsd., .... Jacobsen Mælum, Gunder Hansen, Henrich Offenberg.

dpt. 11/4-1811. f. 31/3-1811. Pigen Pernille Christensdatters uægte Anne Gurine. Fadd: Gunild Maria Nielsd., Grethe Amundsd., Søren Ingebretsen, Niels Jacobsen, Peder Halvorsen.
Til Barnefader blev udlagt Halvor Halvorsen her af Byen hos Smeden Iver Larsen Gerner.

dpt. 11/4-1811. f. 28/3-1811. Claes Kittilsen Schielloug (fra Lunde i Tel.?) og Karen KIrstine Pedersdatters Peder. Fadd: Maren Nielsd., Kirsten Pedersd., Jørgen Jørgensen Lollich, Niels Pedersen, Isach Poulsen.

dpt. 14/4-1811. HD 3/3-1811. Hr. Realf Petersen Ording og Madame Maria Christine Rougtvedts Gunhild Christine. Fadd: Madame Else Wettergreen, Jfr. Gunild Ording, Hr. Peter Ording, Hr. Jens Hansen Blom, Hr. Christopher Albertsen Blom.

dpt. 15/4-1811. HD 31/3-1811. Ole Larsen Myhras Ole. Fadd: Anne Torkildsd., Helvig Olsd., Gunder Carlsen, Peder Tobiassen, Jacob Jacobsen den yngre.

dpt. 15/4-1811. f. 1/4-1811. HD 3/4-1811. Pigen Hellene Thorsdatter Gompefjelds uægte Theoline. Fadd: Anne Kirstine Isachsd., Johanne Christensd., Jens Christensen, Isach Torgersen, Christen Jensen.
Som Barnefader blev udlagt Ole Guttormsen Grenader ved 2det Kompagnie i Friderichswærn.

dpt. 16/4-1811. f. 24/1-1811. HD 24/1. Hr. Peter Holm og Maria Sørensens Tvillinger, Et Drengebarn dødfødt.

dpt. 16/4-1811. f. 24/1-1811. HD 24/1. Hr. Peter Holm og Maria Sørensens Tvillinger, Ole Peter. Fadd: Madame Karen Thygesen, Jfr. Else Cathrine Erichstrup, Hr. Peter Gregersen Lundberg, Hr. Jørgen Christian Holm, Hr. John Danielsen Erichstrup.

dpt. 18/4-1811. f. 5/3-1811. HD 10/3-1811. Michael Friderich Richard og Karen Olsdatters Hedevig Friderica. Fadd: Madame Anne Ørn, Frøken Gunild Bentsen, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. Johan Wamberg.

dpt. 25/4-1811. f. 25/4-1811. HD 25/4-1811. Pigen Helene Brynildsdatters Uægte Tvillingsønner, Andreas. og Jonas. som begge strax derpaa døde.
Til Barnefader blev udlagt Andreas Bejerholm, Søefarende fra Flensburg.

dpt. 28/4-1811. f. 15/2-1811. HD 10/3-1811. Hr. Rektor Adam Gotlieb Hessler og Madame Anne Elisa Joachime Winthers Teleph Stub. Fadd: Frue Majorinde Rehbinder, Madame Juliana Plesner, Jfr. Alison Lieungh, Hr. Diderich von Cappelen, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Samuel Stub, Hr. J. H. Blom, Hr. Peter Andreas Baar. (Barnet) død 2/7-1815.

dpt. 26/5-1811. f. 5/5-1811. HD 7/5-1811. Niels Olsen og Elen Maria Nielsdatters Niels. Fadd: Marthe Maria Olsd., Sophie Dorothea Condrup, Erich Tejlstrøm, Anders Kasted, Engebret Nielsen.

dpt. 3/6-1811. f. 29/4-1811. HD 8/5-1811. Torbjørn Torstensen og Thale Dorothea Simonsdatters Torsten. Fadd: Maren Børresd., Inger Larsd., Lars Larsen Aabye, Friderich Pedersen Sorteland, Lars Tendrup, Peder Nielsen.

dpt. 3/6-1811. f. 29/4-1811. HD 26/5-1811. (Flaademand) Jørgen Olsen og Anne Boyesdatter Offenbergs Carl. Fadd: ..... Justsd.(?), "Skarts"(?), Pernille Christensd., Christopher Olsen, Gunder Olsen, Jens Michaelsen.

dpt. 3/6-1811. f. 12/5-1811. Aslach Johannesen og Tone Davidsdatters Maren Marthe Maria. Fadd: Ingeborg Frandsd. Rusch, Lisbeth Anna Olsd., Aslach Gundaldsen (Gunvaldsen?) Heggeland, Michael Engebretsen Bratsberg, Ole Thorsen og Søren Mathisen Falkum.

dpt. 5/6-1811. HD 11/4-1811. Hr. John Peter Hansen og Madame Cornelia Bloms Johan. Fadd: Madame Christine Aall, Jfr. Petronelle von Cappelen, Hr. Capitain von Høyum, Hr. Michael von Cappelen, Hr. Christopher Christophersen Blom.

dpt. 8/6-1811. HD 19/5-1811. Hr. Samuel Stubs Else Helene. Fadd: Madame Claudia Myhre, Jfr. Johanne Stockfleth, Hr. Christen Blom, Hr. Johan Plesner, Hr. Friderich Plesner.

dpt. 3/7-1811. f. 16/6-1811. HD 29/6-1811. Carl Jensen og Lisbeth Hansdatters Johanne Andrea. Fadd: Anne Clarine Henrichsd., Christine Olsd., Jens Jensen, Abraham Hansen, Anders Hansen Matros.

dpt. 21/7-1811. f. 29/6-1811. HD 29/6-1811. (Stolemager) Mogens Storchsen og Karen Dorothea Knudsdatters Knud. Fadd: Inger Hansd. (Ingrid?), Anne Margrethe Knudsd., Berthel Olsen, Ole Johannesen og Søren Mathiesen Falchum.

dpt. 21/7-1811. f. 2/7-1811. (Flaademand) Jens Hansen Sand og Olea (Josefsdatter) Kalenskys Birthe Christine. Fadd: Birthe Hans Olsens, Ingeborg Mathea Berthelsd., Jacob Larsen, Carl Hansen Sand, Christian Hansen Sand, Abraham Hansen Sand.

dpt. 2/8-1811. f. 19/6-1811. HD 23/6-1811. Hr. Cammerraad og Consumptions Casserer Arentz (fra Jelse i Rogaland) og Frues Diderich von Cappelen. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Madame Nicolaj Plesner, Jfr. Inger Blom, Hr. Kammerjunker de Adeler, Hr. Raadmand Niels Aall, Hr. Christen Blom.

dpt. 17/8-1811. f. 28/7-1811. Stolemager Hans Bentzen og Sara Pedersdatters Peder. Fadd: Karen Hansen Schrøder, Inger Paust, Erich Tejlstrøm, Friderich Wohlers og Claus Matsen Møller.

dpt. 28/8-1811. f. 27/5-1811. HD 3/6-1811. Hr. Kapitain Andreas Noord og Madame Johanne Abrahamsens Elias Henrich. Fadd: Madame Dahl, Jfr. Karen Abrahamsen, Hr. Friderich .....sen(?), Hr. Friderich Plesner, Niels Christian Noord.

30/8-1811. Hr. Kapitain Johan Plesner og Madame Juliane Stubs Teleph Stub. Fadd: Madame Maria Plesner, Jfr. Marthe Stub, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Friderich Plesner, Johan Plesner.

dpt. 1/9-1811. HD 16/8-1811. Knud Isachsen og Christence Jonasdatters Isach. Fadd: Maren Nielsd., Christen Gullichsen, Hans Christian Dunderhagen, Friderich Lillebjelck og Hans Andreas Andersen.

dpt. 4/9-1811. (Skomagermester) Hans Levorsen og Hanna Kirstine Holts Levor Andreas. Fadd: Jacob Jacobsens Kone, Maren Levorsd., Hr. Bent Wettergreen, Christopher Levorsen, Nicolaj Friderich Wohlers, Jørgen Beruldsen.

dpt. 8/9-1811. Erich Nielsen (Kolkind) og Ragnhild Kittilsdatters Anne Maria. Fadd: Torsten Jacobsens Enke, Anne Torkildsd., Jens Michelsen Møller, Peder Kittilsen, Knud Nielsen.

dpt. 10/9-1811. f. 1/8-1811. HD 4/8-1811. Hr. Simon Simonsen Kolberg og Petronelle Lunds Christian Ludvig. Fadd: Madame Mette Maria Wettergreen, Jfr. Helene Fejlberg, Hr. Andreas Zimmermann, Hr. Edlev Hansen, Hr. Erichsen hos Ulrich von Cappelen, Hr. Niels Petersen Limie.

dpt. 16/9-1811. f. 8/6-1811. HD 19/6-1811. Hr. Peter Adtzlev og Madame Hedvig Jørgine Ordings Berthel Hansen. Fadd: Madame Else Wettergreen, Jfr. Marine Hermine Ording, Hr. Christen Blom, Hr. Gregers Forbech, Hr. Poul Hansen Blom, og Hr. Marcus Barnholdt junior.

dpt. 16/9-1811. f. 19/8-1811. HD 22/8-1811. Thomas Andersen og Gunild Jespersdatters Karen Elisabeth. Fadd: Thale Dorothea Simonsd., Guri Knudsd., Ole Christensen, Ole Halvorsen, Gunder Thomasen.

dpt. 19/9-1811. HD. Anders Andersen Luuraas's Ole. Fadd: Maren Margrethe Hansd., Christine Madsd. Stær, Hans Christian Dunderhagen, Hans Petersen, Eggerts, Friderich Lillebjelck.

dpt. 22/9-1811. HD 10/8-1811. Peder Henrichsen Førre og Chirsten Maria Isachsdatters Anne Isachine Sophie. Fadd: Anne Sophie Nielsd., Madame Ingeborg Monrad, Hr. Bent Wettergreen, Hr. Børre Petersen, Hr. Peter Ludvigsen, Hr. Isach Gundersen, Hr. Michel Halvorsen.

dpt. 24/9-1811. f. 4/9-1811. (Los) Ole Johannesen Paus og Anne Gurine Pedersdatters (Aabye), Maren. Fadd: Anne Christine Nielsd., Esther Mathisd., Abraham Bergh, Knud Mathiasen, Peder Nielsen og Søren Mathiasen Falchum.

dpt. 6/10-1811. f. 14/9-1811. Hans Thorsen og Ragnhild Brynildsdatters Karen Christine. Fadd: Dorthe Thygesd., Anne Helvig Thorsd., Niels Helgesen, Isach Torgersen, John Johnsen.

dpt. 20/10-1811. f. 14/9-1811. Peder Johnsen og Anne Maria Halvorsdatters Inger Johanne. Fadd: Anne Margrethe Tobiasd., Anne Dorothea Pedersd., Peder Sommer, Anders Kasted, Lars Amundsen, Anders Hansen, Matros.

dpt. 27/10-1811. f. 11/10-1811. Ole Olsen Wadrette og Svanou Pedersdatters Anne Kirstine. Fadd: Chirsti Nielsd., Karen Hansd., Anders Gundersen, John Aasoldsen, Poul Olsen.

dpt. 3/11-1811. f. 26/10-1811. Jacob Olsen og Birthe Kirstine Hansdatters Karen Thorine. Fadd: Ingeborg Svennungsd., Dorthe Maria Berthelsd., Hans Nielsen, Hans Pedersen, Peder Pedersen.

dpt. 10/11-1811. f. 30/10-1811. Guttorm Knudsen Sneltvedt og Marthe Gundersdatters Anne Karine. Fadd: Ingeborg Olsd., Marthe Olsd., Peder Erichsen Nøklebye, Peter Arnesen og Christen Haraldsen.

dpt. 17/11-1811. f. 1/10-1811. HD 6/10-1811. Hr. Frantz Caspersen Cudrio og Madame Petronelle Jørgine Montagne de Coucherons Carl August. Fadd: Madame Elen Cudrio, Jfr. Charlotte de Coucheron, NN, NN, Mathias Øvre, Hr. Elias Cudrio.

dpt. 24/11-1811. f. 8/11-1811. Ole Andersen og Anne Clarine Erlandsdatters Birthe Karine. Fadd: Anne Kirstine Saamundsd., Elen Johanne Erlandsd., Jens Andersen, Hans Hansen Kollstad, Johannes Isachsen.

dpt. 1/12-1811. f.. 24/10-1811. HD 29/10-1811. Niels Jørgensen Lollich og Marthe Johanne Pedersdatters Jørgen. Fadd: Karen Maria Pedersd., Alethe Raschine Olsd., Anders Andersen Bommen, Niels Olsen Hugger, Ole Pedersen Hugger.

dpt. 1/12-1811. f. 19/10-1811. HD 29/10-1811. Johannes Olsen og Berthe Kirstine Andersdatters Anne Berthea. Fadd: Anne Kirstine Olsd., Anne Carine Jacobsd., Christopher Levorsen, Jacob Andersen, Erich Poulsen, Anders Pedersen.

dpt. 4/12-1811. f. 15/10-1811. HD 20/10-1811. John Marcussen og Kirsten Larsdatter Sørensens Marcus Johnsen. Fadd: Madame Anne Maria Bergh, Jfr. Karen Abrahamsen, Hr. Marius Smith, Hr. Anders Thygesen, Hr. Hans Abraham Abrahamsen, Hr. Andreas Lisberg.

dpt. 5/12-1811. f. 21/10-1811. HD 1/11-1811. Hr. Niels Hansen Styrmands Niels Andreas. Fadd: Madame Susanna Halls, Jfr. Caroline Lieungh, Hr. Johan Plesner, Hr. Anders Thygesen, Hr. John Blom og Hr. Elias Lieungh.

dpt. 20/12-1811. f. 1/12-1811. HD 8/12-1811. Fattigskolelærer Christopher Levorsens Jens Ulrich. Fadd: Marthe Boyesen, Karen Boyesen, Herman Larsen, Christopher Olsen, Knud Sørensen og Johannes Olsen.

dpt. 22/12-1811. f. 17/11-1811. HD 20/11-1811. Niels Nielsen Haugene og Gunild Kirstine Christensdatters Else Karine. Fadd: Karen Berntsen, Anne Maria Christensd., Christopher Olsen, Ole Christensen Rejnholdt, Peder Poulsen Møller, Jens Larsen.

dpt. 1/1-1812. f. 22/12-1811. Jacob Larsen og Chirsten Dorothea Sørensdatter Juuls Søren. Fadd: Chirsten Andersd. Juul, Johanne Maria Larsd., Isach Larsen Tyskland, Peter Sørensen Juul, Jens Hansen, Jacob Juul.

dpt. 6/1-1812. f. 25/11-1811. HD 1/12-1811. (Kjøbmand) Hr. Andreas Zimmermann (fra Kongsberg) og Madame Laurine Fabricius' Maria Sophie. Fadd: Madame Anne Cathrine Stub, Jfr. Nicoline Pauline Pharo, Hr. J.C. Bruun, Hr. Jørgen Christian Holm, Hr. Casper Fabrisius, Hr. Thomasen, Hr. Chr. Bruun, Hr. Friderich Plesner, Hr. Friderich Zimmermann og Hr. Niels L. Erichsen.

dpt. 12/1-1812. f. 22/12-1811. Arne Sivertsen Sørbye og Thuri Knudsdatters Anne Christine. Fadd: Ingeborg Bjørnsd., Marthe Adamsd., Halvor Gundersen, Arne Skrøsholdt, Johannes Bøhle og Henrich Jahns Crintz.

dpt. 12/1-1812. f. 17/11-1811. HD 25/11-1811. Hr. Anders Thygesen og Madame Karen Sørensdatter Strømdahls Karen Andrea. Fadd: Madame Anne Doroyhea Lundberg, Jfr. Pharo, Hr. Kanzeliraad Schlaenbusch, Hr. Doctor Nelle, Hr. Frantz Cudrio, Hr. Viciteur Lagaard, Hr. Hans Abrahamsen og Hr. Andreas Brendel.

dpt. 20/2-1812. f. 26/12-1811, HD. Hr. Capitain Christian von Hagemann (fra Heggdal i Asker) og Frue Maria Christianes Marie Christiane. Fadd: Madame M. Barnholdt senior, Frøken Hagemann, Hr. d'Adeler, Hr. Kapitain von Deurs, Hr. Kapitain von Scwetug(?), Hr. Kancelieraad Schlaenbusch, Hr. Frantz Cudrio, Hr. Rasch, Hr. Fuldmægtig Dahl, Hr. Pavels Hjelm.

dpt. 27/2-1812. f. 12/1-1812. HD 19/1-1812. Hr. Jørgen Christian Holm og Madame Karen Chistine Holms Carl Christian. Fadd: Madame Lautenze Zimmermann, Jfr. Marthe D. Holm, Hr. Kanzelieraad Schlaenbusch, Hr. Doctor Nelle, Hr. Kapitain Traag og Hr. Friderich Preben von Ahnen Plesner.

dpt. 14/2-1812. Hans Olsen paa Blegebakkens Tvillinger, 1. Ingeborg Chistine., som døde 10 Dage gammel. 2. Drengen var dødfødt.

dpt. 1/3-1812. f. 11/2-1812. Ener Friderichsen Lover og Anne Aslachsdatters Marthe Chirstine. Fadd: Gunild Olsd., Gunild Gullichsd., Aamond Aslachsen, Halvor Levordsen og Ole Olsen.

dpt. 1/3-1812. f. 4/1-1812. HD 24/1-1812. Pigen Maria Henningsdatters Uægte Karen Maria. Fadd: Anne Gundersd., Inger Hansd., Rasmus Jacobsen, Peder Isachsen.
Til Barnefader blev udlagt Ener Friderichsen Lover, den Gang tjenende hos Peter Adtzlev her i Byen.

dpt. 5/3-1812. f. januar-1812. HD 2/2-1812. Hr. Organist og Stadsmusikant Johannes Bøttger (Bødker fra Danmark) og Madame Mette Maria Schjøths Idunna Urania. Fadd: Madame Mette Chistine Schlytter, Jfr. Maria Magdalene Grøn, Hr. Gregers Forbech, Hr. Marcus Barnholdt junior, Hr. Klein og Hr. Ole Olsen.

dpt. 15/3-1812. f. 24/2-1812. HD 27/2-1812. Peter Arnesen og Else Chistine Jacobsdatters Arne Pedersen. Fadd: Pernille Torjersd., Birthe Carine Arnesd., Niels Olsen, Peder Isachsen, Johannes Hansen og Hans Christensen.

dpt. 22/3-1812. f. 11/3-1812. Christen Olsen og Maren Karine Nielsdatters Marthe Maria. Fadd: Aase Maria Norvich, Maren Haraldsd., Anders Isachsen, Elias Nyegaard, Rasmus Jacobsen, Niels Olsen.

dpt. 27/3-1812. f. 13/3-1812. Hans Christensen Kulberg og Anne Christensdatters Chisten Severine. Fadd: Ellen Nielsd., Anne Poulsd., Peder Tobiassen, Jens Michaelsen, Erich Olsen.

dpt. 29/3-1812. f. 7/3-1812. HD 7/3-1812. Pigen Bodel Maria Ellevsdatters Anne Bolette. Fadd: Chisten Dorothea Sørensd., Anne Chistine Ellevsd., Jens Hansen Sand, Niels Olsen Blegebakken, Ole Pedersen Tømmermand.
Som Barnefader blev udlagt Jens Andersen fra Blegebakken, nu geworben Soldat i Friderichswærn.

dpt. 10/4-1812. f. 25/1-1812. HD 11/2-1812. Pigen Elisabeth Evensdatters uægte Søn Ole. Fadd: Chisten Larsd., Anne Margrethe Amundsd., Peder Wedderqvist og Jonas Sedersløv.
Til Barnefader blev udlagt Hr. Diderich Forbech gjæstgiwer her i Schien.

dpt. 12/4-1812. f. 12/2-1812. HD 16/2-1812. Hr. Jørgen Christian Thommesen og Madame Anne Magdalena Fejlbergs Andreas Friderich. Fadd: Madame Karen Fejlberg, Jfr. Sophie Fejlberg, Hr. Friderich Fejlberg, Hr. Edlev Hansen, Hr. Bent Wettergreen, Hr. Johan Thrane og Hr. Lars Gartner Fejlberg.

dpt. 22/4-1812. Arne Hansens HD Margrethe Elisabeth., som strax døde.

dpt. 26/4-1812. f. 9/3-1812. HD 15/3-1812. Hr. Anders Hall og Madame Mogensine Sophie Beatseas Karen Dorothea. Fadd: Fru Justizraad Bentsen, Madame Anne Ørn, Jfr. Mette Chistine Paus, Hr. Kapitain Peder Flood, Hr. Diderich von Cappelen senior, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Postmester Peter Bentsen, Hr. Christian Paus og Hr. Realf von Cappelen.

dpt. 27/4-1812. Hr. Christian Eckstorm og Madame Alison Kirstine Lieunghs Marie Cathrine. Fadd: Madame Alison Lieungh, Jfr. Caroline Lieungh, Hr. Jens Ørn, Hr. Paul Friderich Lieungh og Hr. Christian Eckstorm.

dpt. 7/5-1812. f. 27/4-1812. Afdøde Hans Anders Thommesen og efterlevende Enke, Anne Chirstine Nielsdatters Hansine Chirstine. Fadd: Madame Anne Margrethe Ludvigsen, Maren Isachsd., Ole Johannesen, Henrich Offenberg, Lara Houen, Jørgen Offenberg og Abraham Hansen.

dpt. 17/5-1812. f. 9/4-1812. HD 10/4-1812. Ole Christensen Rejnholdts Christen Jacobsen. Fadd: Christopher Olsens Kone, Anne Margrethe Knudsd., Kittil Tollevsen, Niels Nielsen Aabye, Abraham Hansen, Isach Larsen.

dpt. 18/5-1812. f. 24/4-1812. HD 26/4-1812. (Afdøde) Hans Mathisen Svinholdt og efterlevende Enches Hansine Maria. Fadd: Niels Nielsen Aabyes Kone, Anne Marie Christensd. Rejnholdt, Ole Christensen Rejnholdt, Mathis Mathisen Svinholdt, Abraham Olsen og Christen Tobiassen.

dpt. 18/5-1812. f. 28/4-1812. HD 30/4-1812. Pigen Chirsten Jacobsdatters Uægte Ingeborg Jensine. Fadd: Kistine Michelsen, Aleth Rachine Olsd., Hans Petersen, Hans Halling, Niels Nielsen Tislegaard.
Som Barnefader ble udlagt Jens Nielsen Soldat ved Hr. Kapitain von Barths Kompagnie i Friderichswærn.

dpt. 18/5-1812. f. 18/4-1812. HD 21/4-1812. (Murmester) Johannes Haagensen Kjærbech og Ingeborg Svennungsdatters Haagen. Fadd: Anne Marie Arnesd., Karen Anthonid., Ole Pedersen Blegebakken, Hans Pedersen og Engebreth Nielsen.

dpt. 24/5-1812. f. 9/5-1812. HD 11/5-1812. Afdøde Harald Nielsen og efterlevende Enke Gunhild Olsdatters Harald. Fadd: Madame Chistine Aall, Jfr. Elen Ulricha Blom, Hr. John Peter Hansen, Hr. Andreas Rougtvedt Blom, Hr. Johan Friderich Monrad og Hr. Paul Friderich Lieungh.

dpt. 25/5-1812. Iver Larsen og Maren Brynildsdatters Christen. som døde 20 Timer gammel.

dpt. 31/5-1812. f. 15/4-1812. HD 3/5-1812. Hr. Doctor Medicniæ og physicus Niels Sørensen og Frue Augusta Wejdemanns Laura Emilie. Fadd: Madame Petronelle Cornelia Hansen, Jfr. Ambrosia Dedekam, Hr. Stadskapitain Peder Flood, Hr. Inspecteur Jens Høch, Hr. Christen Blom og Hr. Nicolaj Plesner.

dpt. 7/6-1812. f. 8/5-1812. HD 9/5-1812. Solve Pedersen og Maren Gundersdatters Anne Margarethe. Fadd: Anne Mathiasd., Marthe Kittilsd., Aslach Pedersen, Hans Christensen Kolberg og Peder Pedersen.

dpt. 16/6-1812. f. 11/5-1812. Hr. Nicolaj Plesner og Madame Anne Withers Marie Pauline. Fadd: Madame Elisabeth Blom, Jfr. Marthe Lieungh, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Paul Friderich Lieungh og Hr. Christopher Myhre.

dpt. 20/6-1812. f. 23/5-1812. HD. Christian Sigismund Rædisch og Gunild Jacobsdatters Karen Kristine. Fadd: Mads Jensen Stjærs Kone, Mari Knudsd., Sivert Peter Bruun, Hans Petersen Fridberg og Hattemager Halling.

dpt. 21/6-1812. f. 5/6-1812. Lars Petersen Holst og Grethe Simonsdatters Margrethe. Fadd: Margit Torgersd., Helvig Olsd., Iver Larsen Gerner, Peter Torstensen og Isach Johannesen.

dpt. 21/6-1812. f. 7/6-1812. HD 14/6-1812. Pigen Anne Chistine Madsens uægte Henriette Chistine. Fadd: Marthe Buchwald, Karen Lovise Madsen, Mogens Storchsen, Jørgen Bæruldsen og Ole Madsen.
Til Barnefader ble udlagt en fremmed Søemand ved navn Henrich Jacobsen, den Gang logerende her i Byen.

dpt. 2/7-1812. HD 15/3-1812. Hr. Kapitain Peder Floods Hulda Theodora. som døde den 2/7-1812.

dpt. 19/7-1812. f. 19/6-1812. HD. Pigen Magnild Nielsdatters Uægte Søn Johannes. Fadd: Marthe Gundersd., Sidsel Tormoesd., Svend Thordsen, Jacob Andersen og Anders Nielsen.
Til Barnefader blev udlagt Johannes Sjøgreen, Bødkersvend, den Gang i Porsgrund, skal nu have taget Hyre med en Skipper fra Porsgrund til København.

dpt. 19/7-1812. f. 4/7-1812. HD 13/7-1812. Gunder Axelsen og Karen Pedersdatters Karen Johanne. Fadd: Ingeborg Svennungsd., Chistie Erichsd., Berthel Olsen, Hans Pedersen, Niels Olsen Hugger.

dpt. 2/8-1812. f. 13/7-1812. HD 14/8-1812. Pigen Ingeborg Knudsdatters Uægte Hans Olsen. Fadd: Karen Dorothea Knudsd., Ingeborg Mathea Berthelsd., Berthel Olsen, Ole Pedersen og Anders Pedersen Matros.
Til Barnefader blev udlagt Ole Hansen, gaardsdreng hos Christen Blom i Schien.

dpt. 2/8-1812. f. 6/6-1812. HD 20/6-1812. Pigen Ingeborg Jørgine Gellertsdatters uægte Karen Jørgine. Fadd: Gunild Jonasd., Gunild Aschildsd., Rasmus Jacobsen, Thor Olsen og Iver Hansen.
Barnets Fader blev udlagt at være Søren Sørensen Matros fra Porsgrund, som skal være vestover.

dpt. 6/8-1812. f. 19/5-1812. HD 24/5-1812. Hr. Jens Hansen Blom og Madame Gunild Chistine født Ordings Hans Jensen. Fadd: Madame A. C. Salig Bloms, Jfr. Elen Blom, Jfr. Else Ording, Hr. Hans Michael Halls, Hr. Cornelius Blom og Hr. Paul Jensen Blom.

dpt. 16/8-1812. f. 20/7-1812. HD 3/8-1812. Gunder Olsen og Anne Maria Larsdatters Wibica. Fadd: Gunder Tovsens Enke, Anne Sophie Larsd., Lars Nielsen, Sagmester Isach Larsen, Abraham Hansen og Niels Nielsen Tislegaard.

dpt. 16/8-1812. f. 27/7-1812 og HD. Halvor Rasmussen og Maren Gjertsdatters Jens. Fadd: Margit Jørgensd., Birthe Steensd., Niels Helgesen, Niels Olsen Hugger, Johannes Gundersen.

dpt. 19/8-1812. f. 9/8-1812. Svend Johnsen og Birthe Chistine Knudsdatters Birthe Carine. Fadd: Inger Maria Hansd., Gjertrud Hansd., Elias Bruun, Hans Levordsen og Jacob Jacobsen Berg.

dpt. 6/9-1812. f. 11/8-1812 og HD. Hans Petersen Daglønners og Dorthe Maria Berthelsdatters Peder. Fadd: Karen Dorothea Knudsd., Anne Margrethe Knudsd., Berthel Olsen, Ole Pedersen og Gunder Axelsen.

dpt. 6/9-1812. f. 25/8-1812. Torbjørn Torstensen og Thale Dorothea Simonsdatters Hans. Fadd: Marthe Pedersd., Inger Larsd., Hans Abrahamsen, Lars Larsen Aabye, Peter Torstensen.

dpt. 6/9-1812. f. 31/7-1812. HD 6/8-1812. Halvor Gjertsen og Ingeborg Olsdatters Søn Christen. Fadd: Clare Jacobsd., Lisbeth Olsd., Anders Olsen, Ole Olsen, Rasmus Jacobsen.

dpt. 24/9-1812. f. 14/8-1812. HD 3/9-1812. Marthe Olsdatters Uægte Sarcka Sommer. Fadd: Ole Olsens Enke, Inger Olsd., Elen Olsd., Ole Pedersen, Rasmus Pedersen og Christopher Andersen.
Til Barnefader blev udlagt Enkemand Peder Sommer her af Byen.

dpt. 27/9-1812. f. 15/8-1812. HD 19/8-1812.  Ole Melanchthon Pedersen og Esther Mathiasdatters Maren Pernille. Fadd: Maren Dorothea Poulsd., Boel Mathiasd., Claus Clausen, Ole Johannesen, Christopher Olsen og Friderich Pedersen.

dpt. 11/10-1812. f. 13/8-1812. HD 18/8-1812. Johan Jacob Schwaan og Helene Brynildsdatters Johan Jacob Schwaan. Fadd: Lisbeth Johannesd., Marthe Christensd., Even Steensaasen, Aslach Johnsen og Ole Tordsen.

dpt. 18/10-1812. f. 20/9-1812. Jahn Jacob Crøger og Maren Singdahlsdatters Severine Maria. Fadd: Maren Andersd., Mette Serine Storm, Hans Singdahlsen, Hans Petersen Findberg, Tollev Gjertsen Fander.

dpt. 28/10-1812. f. 13/9-1812. HD 20/9-1812. Ole Nielsen og Randi Johnsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Anne Maria Nielsen, Jfr. Birthe Gurine Rejnholdt, Aasmund Noordgaard, John Jacob Johnsen og Mads Nielsen Grøn.

dpt. 1/11-1812. f. 17/9-1812. HD 22/9-1812. Peder Erichsen Nøklebye og Anne Clarine Henrichsdatters Martha Maria. Fadd: Madame Hall, Frøken Sophie Bentsen, Hr. Jens H. Blom, Hr. Postmester Peter Bentsen og Hr. Johan Wamberg og Borgermester Kjærulf.

dpt. 13/11-1812. f. 16/10-1812. HD 24/10-1812. Knud Engelschiøn og Bodel Clausens Bendix Carlheim. Fadd: Madame Larsen, Jfr. Hybertz, Hr. Claus Clausen, Hr. Hans Stribolt og Hr. Michael Bøttcher.

dpt. 15/11-1812. f. 4/11-1812. Erich Poulsen og Anne Carine Jacobsdatters Paul. Fadd: Madame Elise Wettergreen, Jfr. Petronelle Boyesen, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. Christen Blom og Hr. Christopher Myhre.

dpt. 29/11-1812. f. 25/9-1812. HD 1/10-1812. Jørgen Olsen og Anne Boyesdatters Hans.  Fadd: Inger Thomasd. Levin, Anne Nielsd., Peder Paulsen, Christen Tobiasen og Abraham Olsen.

dpt. 29/11-1812. f. 23/10-1812. HD 2/11-1812. Henrich Offenberg og Guri Thomasdatters Henrica Gurine. Fadd: Madame Ingeborg Ludvigsen, Chistine Dorothea Offenberg, Lars Houen, Peder Nielsen, Christopher Olsen og Jørgen Offenberg.

dpt. 6/12-1812. f. 2/10-1812. HD 2/11-1812. Friderich Jahnsen og Ingeborg Christine Nielsdatters Ingeborg Andrea. Fadd: Gurine HYnie, Andrea Olsd., Peter Halls, Gunder Windahlen, Lars Larsen Aabye og Ole Jahnsen.

dpt. 6/12-1812. f. 7/11-1812. HD 9/11-1812. Boye Boyesen Offenberg og Maren Elisabeth Halvorsdatters Karen Margrethe. Fadd: Karen Berentsd., Birgitte Ejdorph, Niels Nielsen Matros, Isach Larsen og Gunder Olsen.

dpt. 6/12-1812. f. 11/11-1812. HD 16/11-1812. Peder Tobiasen og Ingeborg Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Maren Dorothea Hansd., Dorthe Tobiasd., Hans Christensen Kulberg, Gunder Carlsen, Peder Poulsen og Christen Tobiasen.

dpt. 10/12-1812. f. 1/12-1812. Hans Jørgensen Paust og Marthe Mathisdatters Jørgen Hansen. Fadd: Maria Hansen, Boel Mathisd., Christopher Olsen, Knud Mathiesen, Søren Jørgensen Paust.

dpt. 11/12-1812. f. 27/10-1812. HD 2/11-1812. Hr. Johan Plesner og Madame Juliane Stubs Johanne Juliane. Fadd: Madame Claudia Myhre, Jfr. Caroline Lieungh, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Buck, Hr. Zacharias Myhre.

dpt. 13/12-1812. f. 1/11-1812. HD 9/11-1812. Jacob Olsen og Marthe Pernille Christensdatters Else Christine. Fadd: Gunild Chistine Christensd., Anne Margrethe Knudsd., Ole Christensen Rejnholdt, Abraham Olsen, Peder Jahnsen.

dpt. 26/12-1812. f. 29/11-1812. Hans Hansen Kolstad og Elisabeth Pedersdatters Birthe Maria. Fadd: Karen Andersd. Holm, Gunild Maria Nielsd., Iver Larsen Gerner, Sivert Peter Bruun, Peter Olsen Holm.

dpt. 26/12-1812. f. 13/11-1812. HD 16/11-1812. Berthel Hansen Schrøder og Karen Madsdatters Birthe Chirstine. Fadd: Karen Dorothea Carlsd., Maren Levorsd., Mads Jensen Møller, John Torgersen og Claus Madsen Møller.

dpt. 26/12-1812. f. 29/11-1812. HD 6/12-1812. Peder Poulsen (Møller) og Inger Tobiasdatters Tobias. Fadd: Ingeborg Hansd., Anne Tobiasd., Lars Nielsen Flaademand, Hans Tobiasen, Christen Tobiasen, Knud Jensen.

dpt. 3/1-1813. f. 12/12-1812. HD 22/12-1812. John Johnsen (Rønningen) og Anne Andersdatters Anders. Fadd: Karen Claesd., Else Andersd., Halvor Herbrandsen, Niels Pedersen, Engebreth Halvorsen.

dpt. 10/1-1813. f. 29/11-1812. HD 4/12-1812. Helle Christiansen og Maren Christiansdatters Tvillinger Christian. Fadd: Anne Margrethe Ludvigsen, Chatrine Ludvigsen, Anders Pedersen Limie, Ole Johannesen Paus, Ole Torgersen, Niels Michelsen.

dpt. 10/1-1813. f. 29/11-1812. HD 4/12-1812. Helle Christiansen og Maren Christiansdatters Tvillinger Jørgen Herman. Fadd: Ingeborg Ludvigsen, Nicoline Halvordine Guttormsd., Rasmus Truelsen, Poul Erichsen, Niels Pedersen, Simon Erichsen.

dpt. 10/1-1813. f. 9/12-1812 og HD. Helje Hansen og Anne Olsdatters Anne Helene. Fadd: Ingeborg Berthelsd., Anne Margrethe Knudsd., Peder Sørensen Juul, Rasmus Pedersen, Sivert Hansen.

dpt. 17/1-1813. f. 4/1-1813. Halvor Lejulfsen Øvrebø (fra Drangedal) og Gunild Maria Gullichsdatters Johanne Maria. Fadd: Anne Olsd., Guri Gullichsd., Johan Calektzky, Isach Johannesen, Ole Andersen.

dpt. 17/1-1813. f. 25/12-1812 og strax HD. Aslach Pedersen og Elen Chistine Johnsdatters Maren Birgitte. Fadd: Karen Johanne Olsd., Rachel Chistine Persd., Solve Pedersen, Anders Pedersen og Ingebret Olsen.

dpt. 20/1-1813. f. 28/10-1812. HD 29/10-1812. Kapitain Ole J. Grøn og Madame Bolette Grøns Elisabeth Christine. Fadd: Madame Bolette Grøn, Jfr. Maria Grøn, Hr. Kapitain Peter Lundberg, Hr. Peter Klein, Hr. N. Pedersen og Hr. O. Olsen.

dpt. 24/1-1813. f. 18/12-1812. HD 26/12-1812. Christen Jensen og Ingeborg Brynildsdatters Hansine Christine. Fadd: Abigael Jahnsd., Birthe Gurine Halvorsd., Anders Hansen Bingholdt, Isach Torgersen, Niels Heljesen og Abraham Abrahamsen Berg.

dpt. 24/1-1813. f. 3/1-1813 og strax HD. Enken Esther Jensdatters Uægte Caroline Elisabeth. Fadd: Inger Tobiasd., Anne Jensd., Knud Mathias Jensen, Hans Tobiasen og Jacob Olsen.
Til Barnefader blev udlagt John Evensen fra Fossum Jernværk.

dpt. 29/1-1813. f. 14/12-1812. HD 23/12-1812. Anders Andersen og Karen Henrichsdatters Henrich. Fadd: Birthe Olsd., Ingeborg Henrichsd., Anders Hansen, Søren Jørgensen Paus og Gunder Andersen.

dpt. 4/2-1813. f. 19/1-1813. (Snedker) Niels Henrich Buchwald og Marthe Maria Olsdatters Johanne Maria. Fadd: Karen Berentsd., Karen Gundersd., Mogens Storchsen, Niels Madsen Rosenberg og Peter Andreas Hersleb.

dpt. 13/2-1813. f. 10/1-1813. HD 17/1-1813. Mads Nielsen Korning og Mette Maria Gjertsdatters Martin Jørgen. Fadd: Madame Helvigt Hyll, Jfr. Maren Catharine Korning, Hr. Gregers Forbech, Hr. Friderich Plesner og Hans Abrahamsen.

dpt. 21/2-1813. f. 8/2-1813. Ole Thordsen og Karen Maria Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Chisten Hansd., Boel Mathisd., Søren Jørgensen Paust, Christopher Olsen, Christopher Pedersen.

dpt. 28/2-1813. f. 13/2-1813. Niels Olsen Blegebakken og Chistie Nielsdatters Gunild Chistine. Fadd: Chistine Olsd., Anne Olsd., Anders Andersen Bommen, Jacob Andersen Bommen, Ole Olsen.

dpt. 4/4-1813. f. 27/2-1813. HD 7/3-1813. Tollev Gjertsen Fander og Maren Margrethe Bergs Chistine Marie. Fadd: Maren Brynildsd., Arne Hansen Skresholts Kone, John Marcusen, Iver Larsen Gerner, og Arne Hansen Skresholdt.

dpt. 14/4-1813. f. 10/2-1813. HD 14/2-1813. Hr. Peter Lundberg og Madame Anne Dorothea Lundbergs Marie Anna. Fadd: Madame Mogensine Hall, Jfr. Anne Maria Thygesen, Hr. Kanzelieraad Brunech, Hr. Kanzelieraad Schlaenbusch, Hr. Doctor Nelle og Hr. Michael Melsom.

dpt. 28/4-1813. f. 23/3-1813. HD 11/4-1813. Hr. Kanzelieraad og Borgermester Friderich Christian Bruenech og Wilhelmine Charlotte Margrethe Schulz'es Emilie Christine. Fadd: Madame H. Altenburg, Jfr. Anne Maria Thygesen, Hr. Kanzelieraad Schlaenbusch, Hr. Regimentqvartermester Stenersen, Hr. Doctor Nelle, Hr. Postmester P. Bentsen, Hr. Prokurator Flock og Hr. Jacob Boyesen.

dpt. 14/5-1813. f. 5/5-1813. Hr. Niels Jørgen Schlytter og Madame Mette Chistine Boyesens Edel Christiana Husine. Fadd: Madame Gunild Chistine Blom, Jfr. Petronelle Boyesen, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. Peter Andreas Baar, Jørgen Flood Ording.

dpt. 16/5-1813. f. 26/4-1813. Hr. Kanzelieraad Friderich Legard Schlanbusch og Frue Birgitte Maria Ejdorphs Anthonette Elison. Fadd: Madame Maria Severine von Cappelen, Jfr. Caroline Lieungh, Hr. Kanzelieraad og Borgemester Brunch, Hr. Regimentsqvartermester Stenersen, Hr. Inspecteur Hoch, Hr. Realf von Cappelen, Hr. Pavels Hjelm og Hr. Jørgen Christian Holm.

dpt. 23/5-1813. f. 7/5-1813 og strax HD. Mathis Erlandsen og Chisten Hansdatters Elen Maria.  Fadd: Birthe Andersd., Live Tollevsd., Niels Olsen Hugger, Halvor Rasmussen og Isach Larsen. Barnet død 4/10-1821.

dpt. 7/6-1813. f. 14/5-1813. Stener Eliassen og Birthe Chistine Nielsdatters Anne Dorthe. Fadd: Ingeborg Olsd., Ingeborg Johansd., Ole Nielsen, Lucas Thordsen og Frants Olsen.

dpt. 13/6-1813. f. 21/5-1813. HD 31/5-1813. (Bjelkehugger) Herman Hansen og Marthe Pedersdatters Gunild Maria. Fadd: Anne Maria Clemetsd. Kloberg, Inger Thomasd. Levin, Christen Pedersen, Anders Rasmussen, John Johnsen.

dpt. 20/6-1813. f. 31/5-1813 og strax HD. Hans Thordsen og Ragnhild Brynildsdatters Brynild. Fadd: Gunild Hansd., Karen Andersd., Isach Torgersen, Niels Heljesen, Thor Olsen.

dpt. 2/7-1813. f. 23/6-1813. HD 26/6-1813. Iver Larsen Gerner og Maren Brynildsdatters Christen. Fadd: Maren Jacobsd. Berg, Helvig Isachsen, Helle Christiansen, Tollev Gjertsen Fander, Peder Holm Smed, Peter Andreas Bruun, John Hellechsen, Hans Petersen og Garwer Svend Nielsen.

dpt. 4/7-1813. f. 22/5-1813. HD 2/6-1813. Hr. Frantz (Caspersen) Cudrio og Madame Petronelle Georgine Montagne de Coucherons Maria Pauline. Fadd: Madame Petronelle Cornelia Hansen, Jfr. Kirstine Jynge, Hr. Frantz Cudrio, Hr. J.C. Holm, Hr. Ulrich Friderich Cudrio, Hr. Friderich Iver von Ahnen Plesner, Hr. Capitain von Hagemann og Hr. Jens Severin Schweder.

dpt. 4/7-1813. f. 24/6-1813. Stoelmager Mogens Storcksen og Karen Dorothea Knudsdatters Storch. Fadd: Anne Clarine Henrichsd., Ingeborg Mathea Berthelsd., Niels Henrich Buchwald, Christen Andersen.

dpt. 9/7-1813. f. 11/6-1813. HD 13/6-1813. Hr. Bendik Bomhoff og Madame Thurine Margrethe Wattners Magdalene Christine. Fadd: Madame Barbara Maria Bomhoff, Jfr. Marie Ording, Hr. Christopher Grøndahl, Hr. John Erichstrup, og Hr. Ellev Hansen Bomhoff.

dpt. 10/7-1813. f. 26/4-1813. HD 7/5-1813. Hr. Friderich Fejlbergs Jacobine Lucie. Fadd: Madame A.M. Thomesen, Jfr. Sophie F. Fejlberg, Hr. Amandus Paus, Hr. Jørgen Christian Thomesen og Lars Gartner Fejlberg.

dpt. 20/7-1813. f. 22/6-1813. HD 27/6-1813. Hr. Gudmund F. Myhre og Madame Claudia Margrethe Stubs Maria Christiana.  Fadd: Madame Anna Winther Plesner, Jfr. Marthe Stub, Kanzeliraad Brueneck, Hr. Inspecteur Jens Høch, Hr. Johan Blom og Hr. Christopher Myhre.

dpt. 25/7-1813. f. 11/4-1813. Tollev Olsens Datter, Maren Marie. Fadd: Birthe Hansd., Inger Simonsd., Herman Hansen, Ole Pedersen, Jacob Bentsen.

dpt. 9/7-1813. f. 8/7-1813. Hr. Hans Stribolts Emil. som blev Hjemmedøbt og døde 2 Dage gammel.

dpt. 1/7-1813. f. 27/6-1813. Hans Erich Hallingsens og Fæsthing Inger Jensdatters Søn, som døde udøbt 2 Dage Gammelt.

dpt. 12/8-1813. f. 12/6-1813. HD 20/6-1813. Hr. Jørgen Christian Holm (fra Kongsberg) og Karen Chistine Holms Nicolaj Andreas. Fadd: Madame Anna Wither Plesner, Frøken Fridericha Schlaenbusch, Hr. Kanzelliraad Bruenech, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Andreas Zimmermann, Hr. Lars Roeholdt Barnholdt og Hr. Christopher Myhre.

dpt. 14/8-1813. f. 30/7-1813. Ole Stillevsen Grøager (fra Våle i Jarlsberg) og Mari Sørensdatters Søren Christian. Fadd: Else Ellevsd., Maren Hansd., Knud Engelsckjen, Halvor Olsen Nøltong(?), Lars Nielsen Thanum.

dpt. 15/8-1813. f. 29/7-1813. Jens Hansen Sand og Olea Kalenskys Søn, Gjerth. Fadd: Chisten Andersd. Juul, Chisten Andersd. Østgaarden, Johan Christian Kalensky, Christen Hansen Sand, og Abraham Hansen Sand.

dpt. 31/8-1813. f. 21/6-1813. HD 23/6-1813. John Marcussen Johnsen og Madame Chisten Severine Sørensens Lars Severin. Fadd: Madame Caroline Møller, Jfr. Anne Marie Thygesen, Hr. Doctor Nelle, Hr. Friderich Johnsen og  Hr. Ole Heuch.

dpt. 12/9-1813. f. 16/8-1813. HD 22/8-1813. Hr. Christopher Albertsen Blom og Gunild Chistine Boyesens Alberth Blom. Fadd: Madame Dorothea Blom, Jfr. Petronelle Blom, Hr. Jacob Boyesen, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. John A. Blom.

dpt. 26/9-1813. f. 18/8-1813. HD 22/8-1813. Ole Torgersen og Chisten Hansdatter Tvetens Anne Chistine. Fadd: Maren Susanne Isachsd., Marthe Hansd., Thorsten Røra, Isach Abrahamsen, Anders Pedersen Limie, Rasmus Hansen.

dpt. 16/10-1813. f. 25/9-1813. HD 7/10-1813. (Smed) Sivert Peter Bruun (fra Bergen) og Marthe Catrine Knudsdatters Maren Beata. Fadd: Ingeborg Kirstine, Michael Olsens Enke, Inger Thomasd. Levin, Iver Larsen Gerner, Peter Holm Smed, Asbjørn Jacobsen Amlie.

dpt. 17/10-1813. f. 9/9-1813. HD 20/9-1813. Arne Hansen Skresholdt og Anne Malene Johannesdatters Johannes. Fadd: Thore Bjørnsd., Anne Isachsd., Tollev Gjertsen Fander, Iver Larsen German, John Hellechsen og Engebreth Nielsen.

dpt. 17/10-1813. f. 4/10-1813. HD 17/10-1813. Knud Hansens og Signe Towsdatters udenfor Ægteskab sammeavlede Søn: Hans. Fadd: Anne Olsd., Sara Larsd., Jens Hansen Sand, Jacob Bentsen Juul.

dpt. 22/10-1813. f. 2/9-1813. HD 12/9-1813. Styrmand Niels Hansen og Madame Ingeborg Carine Hansens (f. Kahn) Christian. Fadd: Madame Christine Aall, Jfr. Inger Blom, Hr. Ole Cudrio, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Niels Jørgen Hischholm og Hr. Christen Christophersen Blom.

dpt. 13/11-1813. f. 7/10-1813 og strax HD. Henrich Halvorsen Matros og Madame Laurenze Chistine født Radisch's Udenfor Ægteskab Datter, Karen Kistine. Fadd: Karen Holm, Gunild Larsen, Peter Holm, Iver Larsen Gerner og Halvor Halvorsen.

dpt. 14/11-1813. f. 31/10-1813. HD 7/11-1813. Hr. Johan Plesner og Madame Juliane Stubs Samueline Friderica Christiane. Fadd: Madame Claudia Myhre, Jfr. Birgitte Plesner, Hr. Gudmund Friderich Myhre, Hr. Johan Plesner og Hr. Christopher Myhre.

dpt. 14/11-1813. f. 23/10-1813 og strax HD. Johan Holst og Else Catrine Lunds Udenfor Ægteskab sammenavlede Søn, Christian Møller. Fadd: Anne Malene Skresholdt, Maren Vetlesd. Sande, Hans Pedersen, Rasmus Jacobsen og Ole Pedersen.

(f. 14/11-1813 og strax Hjemmedøbt?). Halvor Munchens hjemmedøbte Datter, Anne Margrethe. som døde 3 dage gammel.

dpt. 28/11-1813. f. 17/10-1813 og strax HD. Hans Carl Lorentz Petersen Lindberg og Chistine Madsdatter Stærs Boel Maria.  Fadd: Birthe Olsd., Anne Simonsd. Kolberg, Iver Larsen Gerner, Jonas Cederløw, Niels Nielsen Tislegaard, Jørgen Bæruldsen.

dpt. 5/12-1813. f. 24/11-1813. Jacob Jacobsen og Helje Gundersdatters udenfor Ægteskab sammenavlede Jens Jacob. Fadd: Gjertrud Claesd., Amborg Thomasd. Levin, Gunder Carlsen, Peder Tobiasen, Christen Tobiasen.

dpt. 5/12-1813. f. 14/11-1813. Smed Niels Olsen og Elen Maria Nielsdatters Andrea. Fadd: Karen Johanne Olsd., Karen Nielsd., Hans Christensen Kulberg, Svend Thordsen og Jens Michaelsen Møller.

dpt. 12/12-1813. f. 17/10-1813. HD 25/10-1813. Afgagne Kapitain Samuel Stub og Enke Anne Cathrine Stubs Samueline Christiana. Fadd: Madame Anne Winther Plesner, Jfr. Martha Stub, Hr. Johan Blom, Hr. Johan Plesner og Hr. Friderich Iver von Ahnen Plesner.

dpt. 12/12-1813. f. 16/10-1813. HD 24/10-1813. Frantz Thomasen og Fæsting Anne Margrethe Knudsdatters Thomas. Fadd: Ingeborg Maria Olsd. Stangebye, Nicoline Halvordine Guttormsd., Berthel Olsen, Mogens Storchsen og Biels Pedersen.

f. 5/8-1813. HD 8/8-1813. Hr. Rector Hesslers Christian Andreas. som døde den 7/12-1813, bg. 10/12-1813.

dpt. 12/12-1813. f. 17/10-1813. HD 21/10-1813. Henrich Halvorsen og Pigen Elen Cathrine Jensdatters udenfor Ægteskab sammenavlede, Anne Maria. Fadd: Enken Abigael Jahnsd., Elen Danielsd., Johannes Sjøgreen, Niels Heljesen og Aslach Johnsen.

dpt. 26/12-1813. f. 2/11-1813. HD 7/11-1813. Styrmand Hr. Claus Bomhoff og Madame Else Cathrine Erichstrups Elisabeth Martine. Fadd: Madame Barbara Maria Bomhoff, Jfr. Marthe Catrine Wattner, Johan Wettergreen, Claus Hyll, Berthel Bonhoff.

dpt. 28/12-1813. f. 8/10-1813. HD 6/11-1813. Claus Borgen Ejdorph og Maren Halvorsdatters Datter Jaje Worchumine. Fadd: Sara Bentsen, Anne Margrethe Ejdorph, Harald Rasmussen, Svennung Olsen, Abraham Berg.

dpt. 28/12-1813. f. 12/12-1813. Arne Sørbye og Thurine Knudsdatters Sivert. Fadd: Mari Halvorsd., Mariane Olsd., Erich Erichsen Bøhle, Lars Larsen Aabye, Michel Nielsen og Torkild Olsen.

dpt. 30/12-1813. f. 21/11-1813. HD 27/11-1813. (Flaademand) Abraham Olsen og Anne Elisabeth Thygesdatters Ole. Fadd: Inger Thomasd. Levin, Anne Margrethe Thygesd., Christopher Olsen, Jacob Olsen og Niels Pedersen.

dpt. 2/1-1814. f. 29/10-1813. HD 10/11-1813. Hr. Kapitain Christian Eckstorm og Madame Alison Lieunghs Pauline Olavia. Fadd: Madame Anna Winther Plesner, Jfr. Marthe Lieungh, Hr. Ole Hansen Cudrio, Hr. Johan Plesner og Hr. Elias Winther Lieungh.

dpt. 9/1-1814. f. 27/11-1813. HD 30/11-1813. Feiermester Johan Michelsen og Christine Halvorsdatters (født Aabye) Jens Hansen. Fadd: Smedmester Peder Holms Kone, Birthe Chistine Halvorsd., Carl Daniel Thomas (fra Preussen), Peder Widderqvist, Hans Olsen.

dpt. 16/1-1814. f. 28/12-1813. HD 11/1-1814. Anders Olsen Østerud (Usterud) og Karen Johannesdatters Ole. Fadd: Christine Olsd., Anne Thronsd., Peder Sivertsen, Isach Johannesen, Johannes Hansen.

dpt. 30/1-1814. f. 4/12-1813. HD 12/12-1813. Hr. Organist og Stadzmusikant Hohannes Bøttger og Madame Mette Maria Schøths Thora Christine Thomine. Fadd: Madame Juliana Plesner, Jfr. Caroline Lieungh, Hr. Johan Altenborg, Hr. Christen Christophersen Blom og Hr. John Albertsen Blom.

dpt. 2/2-1814. f. 2/12-1813. HD 5/12-1813. Hr. Kapitain Christen Nielsen og Madame Anne Dorthea Grøns Hans Lauritz Glose. Fadd: Madame Christine Aall, Jfr. Andrea Blom, Hr. Diderich von Cappelen senior, Hr. John Peter Hansen og Hr. Johannes Wamberg.

dpt. 6/2-1814. f. 25/1-1814. (Los) Anders Jacobsen og Gjertrud Levorsdatters Anne Laurine. Fadd: Hans Levordsens Kone, Maren Levorsd., Jacob Jacobsen Lods, John Johannesen Grorud, Gustav Carlsen og Ole Johnsen.

dpt. 15/2-1814. f. 27/12-1813. HD 2/1-1814. Hr. Claus Hyll og Madame Helvig Erichstrups Jacobine Andrea.  Fadd: Madame Mette Maria Nielsen, Jfr. Birthe Maria Schoubye, Hr. Jørgen Christian Holm, Hr. Johan Wettergreen, Hr. Friderich Plesner.

dpt. 15/2-1814. f. 19/12-1813. HD 30/12-1813. Hr. Realf Petersen Ording og Madame Maria Chistie Rougtvedts Peter Boyesen. som døde 8 Uger gammel.

dpt. 25/2-1814. f. 17/2-1814. HD 19/2-1814. Thomas Andersen og Gunild Jespersdatters Jesper. som døde 8 Dage gammel.

dpt. 27/2-1814. f. 19/1-1814. HD 23/1-1814. Michael Richard og Karen Olsdatters Andreas Friderich Gotlieb. Fadd: Christian Nielsens Kone, Anne Maria, Dorthe Thygesen, Hr. Hans Striboldt, Michael Bøcher og Ole Nielsen Snedkermester.

dpt. 5/3-1814. f. 27/12-1813. HD 4/1-1814. Kapitain Peder Ludvigsen og Ingeborg Jacobsdatters Kirsten Sophie. Fadd: Madame Anne Margrethe Ludvigsen, Cathrine Ludvigsd., Berthel Hansen Schrøder, Helle Christiansen, Anders Pedersen Limie, Ole Gundersen.

dpt. 10/3-1814. f. 7/2-1814. HD 16/2-1814. Styrmand Wilhelm Juul og Jfr. Inger Clausens udenfor Ægteskab sammenavlede Søn, Julius. Fadd: Madame Boel Engelskjøn, Dorthe Thygesen, Knud Engelskjøn, Michael Bøcher og Ole Stillevsen. (Julius Wilhelm Juel ble salmager i Skien. GS.)

dpt. 13/3-1814. f. 19/2-1814. Sigurd Hansen og Malene Olsdatters Anna Helene. Fadd: Dorthe Amundsd., Maria Olsd., Lars Larsen Aabye, Amund Andersen og Gunder Langerøed.

dpt. 2/4-1814. f. 5/2-1814 og samme dag HD. Thor Svendsen og Pigen Hedevig Elisabeth Hougens udenfor Ægteskab sammenavlede Datter, Inger Margrethe. Fadd: Ole Sadelmagers Kone, Pernille Pedersd., Ole Hansen, Stian Gundersen, Niels Olsen Weever.

dpt. 3/4-1814. f. 27/3-1814. Sivert Olsen Matros og Pigen Anne Sophie Larsdatters udenfor Ægteskab sammenavlede Severine Sophia Sivertsdatter. Fadd: Lars Nielsen Saugmesters Kone Boel, Gunild Andersd., Gunder Olsen, Abraham Hansen og Ole Gundersen.

dpt. 8/4-1814. f. 14/2-1814. HD 27/2-1814. Skolelærer Christopher Levordsens Søn, Hans Lauritz. Fadd: Hann Levordsen, Maren Boyesen, Ole Torgersen, Knud Sørensen, Peder Boyesen og Peder Tobiasen.

dpt. 21/4-1814. f. 15/3-1814. HD 7/4-1814. Anders Pedersen Limie og Anne Chistine Nielsdatters Hans Thomas. Fadd: Karen Pedersd. Limie, Dorthe Hansd., Hr. Herman Ludvigsen, Hr. Hans Gasmann, Christen Lund Pedersen Limie, Niels Pedersen Limie, Hr. Christian Barnholdt.

dpt. 22/4-1814. f. 29/3-1814. HD 3/4-1814. Ole Maagset Underjæger og Pigen Karen Maria Johansdatters udenfor Ægteskab sammenavlede Datter, Anne Gurine. Fadd: Malene Olsd., Karen Christensd., Niels Heljesen, Sivert Andreas Nielsen, Aslach Johnsen.

dpt. 19/5-1814. Iver Larsen Gerner og Pigen Gunild Maria Nielsdatters udenfor Ægteskab sammenavlede Datter, Maren. Fadd: Live Margrethe Tollevsd., Anne Andersd., Peter Holm Smed, Svend Halvorsen, Peder Halvorsen.
(Maren Iversdatter Gerner).

dpt. 30/5-1814. f. 14/4-1814. HD 17/4-1814. Torbjørn Torstensen og Thale Dorothea Simonsdatters Gjertrud. Fadd: Anne Maria Clemetsd., Gunild Abrahamsd., Niels Olsen, Hans Abrahamsen, Thomas Andersen.

dpt. 30/5-1814. f. 24/4-1814. HD 30/4-1814. John Olsen og Dorthe Chirstine Jensdatters Ole Christopher. Fadd: Inger Margrethe Nielsd., Anne Jensd., Christopher Olsen, Peder Poulsen, Hans Tobiasen.

dpt. 30/5-1814. f. 14/5-1814. HD 26/5-1814. Gunder Carlsen og Maren Jacobsdatters Anne Gurine. Fadd: Boel Andersd., Helje Gundersd., Jacob Jacobsen, Anders Jacobsen, Christen Hansen.

dpt. 30/5-1814. f. 11/5-1814. Ole Andersen og Anne Clarine Erlandsdatters Erland. Fadd: Marthe Arnesd., Ingeborg Hansd., Isach Johannesen, Rasmus Jacobsen og Asbjørn Jacobsen Amlie. Barnet død 11/5-1821.

dpt. 12/6-1814. f. 9/5-1814. HD 27/5-1814. Jacob Olsen og Birthe Hansdatters Ole. Fadd: Birthe Halvorsd., Ingeborg Olsd., Søren Justesen, Anders Pedersen, Peder Pedersen.

dpt. 12/6-1814. f. 15/5-1814. HD 22/5-1814. Peder Jahnsen og Anne Maria Halvorsdatters Pernille. Fadd: Maren Pernille Nielsd., Anne Tobiasd., Christopher Olsen, Jens Michaelsen, Søren Jørgensen.

dpt. 25/6-1814. f. 28/4-1814. HD 6/5-1814. Jørgen Christian Thomasen og Anne Magdalene Tejlbergs Karen Chistine. Fadd: Madame Eleonora Paus, Jfr. Sophie Lagaard, Hr. Amandus Paus, Andreas Zimmermann, Hr. Friderich Plesner.

dpt. 3/7-1814. f. 1/6-1814. HD 17/6-1814. Aslach Johnsen og Thore Davidsdatters Datter, Johanne Nicoline. Fadd: Anne Maria Poulsd., Karen Sørensd., Niels Heljesen, Niels Nielsen Rysager, Torger Michelsen Bratsberg.
Barnet død 24/3-1821.

dpt. 10/7-1814. f. 8/6-1814. HD 12/6-1814. Ole Knudsen og Ingeborg Olsdatter Stangebyes Lovise. Fadd: Karen Knudsd., Ingeborg Henrichsd., Ole Pedersen, Berthel Olsen, Jacob Juul.

dpt. 24/7-1814. f. 27/6-1814. Ole Melanchthon Pedersen og Esther Mathiasdatters Anne Maria. Fadd: Guri Thomasd., Bodel Mathiasd., Knud Mathiasen, Claus Mathiasen, Søren Jørgensen Paust.

dpt. 28/8-1814. f. 27/7-1814. HD 28/7-1814. Christen Jensen Hynie og Karen Arnesdatters Twillinger Erich. Fadd: Aase Maria Arnesd., Dorthe Andersd., Lorents Larsen, Hans Andersen, Thomas Olsen.

dpt. 28/8-1814. f. 27/7-1814. HD 28/7-1814. Christen Jensen Hynie og Karen Arnesdatters Twillinger Kirsten Dorothea. Fadd: Lisbeth Stephensd., Anne Hansd., John Thorsen Houen, Ole Nielsen, Ole Larsen Myhra.

dpt. 28/8-1814. f. 25/6-1814. HD 2/7-1814.  Svennung Olsen og Clara Jacobsdatters Jacob. Fadd: Christence Jacobsd., Andrea Jacobsd., Jens Jacobsen Mælum, Ole Olsen Grinie, Anders Olsen Grinie.

dpt. 4/9-1814. f. 12/7-1814. HD 15/7-1814. Jacob Jacobsen Berg og Malene Larsdatters Ellen. Fadd: Rebecha Jensd., Inger Andersd., Rasmus Riis, Iver Andreassen Skruvent, Lars Madsen Braaten.

dpt. 8/9-1814. f. 29/7-1814. HD 9/8-1814. Hr. Andreas Eggert Zimmermann og Madame Laurentze Severine Fabricius' Søren Christian Fabricius. Fadd: Fru Kammerherreinde Fabricius, Madame Bruun, Jfr. D.P.C von Cappelen, Hr. Canzellie Raad Bruenech, Hr. Kanzelieraad Schlaenbusch, Hr. Ulrich Friderich von Cappelen, Hr. Ole Houen, Hr. J. R. Bruun, Hr. Diderich von Cappelen junior, Hr. Chr. Bruun.

dpt. 11/9-1814. f. august-1814. Hr. Nicolaj Plesner og Madame Anne Winther Jørgensens Eline Georgine Simonine. Fadd: Madame Alison Eckstorm, Jfr. Marthe Lieungh, Kathechet Tønnes Taraldsen, Hr. Johan Plesner, Hr. Nicolaj Plesner, Hr. Friderich Iver von Ahnen Plesner.

dpt. 11/9-1814. f. 28/8-1814. Ole Nielsen og Johanne Margrethe Poulsdatters Niels. Fadd: Inger Maria Taraldsd., Karen Magdalene Schrøder, Christen Jensen Hynie, Ole Christensen Døll, Niels Evensen Steensaasen.

dpt. 9/10-1814. f. 20/9-1814. HD 21/9-1814. Andres Emanuel Hagstrøm og Chisten Hansdatters Louise Frederica. Fadd: Anne Pedersd., Anne Johanne Hansd., Hans Bentzen, Ole Johannesen Paus, Claus Madsen Møller.

dpt. 13/11-1814. f. 21/10-1814. Anders Pedersen og Ingeborg Berthelsdatters Birthe Cathrine. Fadd: Knud Mathisens Kone, Anne Marie, Thomas Levins Datter, Berthel Olsen, Hans Pedersen, Anders Pedersen.

dpt. 20/11-1814. HD 16/10. Jens Hansen Blom og Gunild Ordings Boyine Hedevig. Fadd: Madame Else Wettergreen, Mad. Susanne Halls, Jfr. Marine Ording, Hr. Inspecteur Høch, Hr. Realf Petersen Ording, Hr. Peder Baar.

dpt. 22/11-1814. f. 11/10-1814. HD af Hr. Stockfledt 16/10-1814. Skomagermester Hans Levordsen og Hanna Holstes Peder Christian. Fadd: Madame Holst, Giertrud Levordsd., Christ. Barnholdt, Jacob Jacobsen, Sadelmager Kolberg, John Grorud, Friderich Christophersen.

dpt. 24/10-1814. f. 22/10-1814. Abraham Bergs Søn, Halvor. Som blev fød den 22. October og døde den 24. af Madame Striboldt begraven 2. November. Drengen var ved Hiemmedaaben givet det navn Halvor.

dpt. 27/11-1814. f. 23/10-1814. Hans Grinlias (Grinilias) og Kisten Othersdatters udenfor Ægteskab sammenavlede Drengebarn født omtrent 5 Uger forhen og af Kisten Justsdatter Hiemmedøbt og givet det Navn Søren.
Fadd: Maren Nielsd., Karen Nielsd., Ingebreth Nielsen, Ole Olsen og Ole Pedersen.


Til toppen av siden. Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no