v
ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kirkebøker for Skien

Døpte 1755 - 1791

Oppdatert 05.07.2023

Avskrevet etter kopi av originalen: Digitalarkivet og noe formatert for lese- og søkevennlighet. G.S. 2019.


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [F]

For enklere søk, ender alltid barnets fornavn med et punktum. Navnet er dessuten uthevet.
Ved doble fornavn eller fler, er det det siste som ender med punktum.

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, men deler gjerne med andre interesserte Jeg leser ikke korrektur, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

Alle pikenavn som inneholder Anne er av kapellan Rose her skrevet for Ane, uten strek over n (gammelt tegn for dobbelt konsonant).
Vi kan se av videre forsking at disse personene senere blir skrevet for Anne. Jeg har derfor her endret alle Ane til Anne.

Noen forkortelser her:
BB = Borgerbrev
dpt. = døpt
Fadd: = Faddere:
Jfr. = Jomfrue


 Andre døpte/ fødte i Skien
| 1659-1679 | 1679-1715 | 1716-1756 | 1755-1791 | 1791-1814 |
| 1814-1842 | 1842-1856 | 1856-1865 | 1866-1877 | 1878-1890 |


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 1/1-1755. Halvor Nielsøns Friderich. Fadd: Dorthea Jansd., Maria Jansd., Søren Christensøn, Ole Stolt, Johannes Trulsøn.

dpt. 1/1-1755. Ole Olsøns Anne Catharine. Fadd: Jens Poulsøns Kone, Anne Halvorsd., Erich Waløen, Jørgen Lollich, Hans Rusch.

dpt. dpt. 7/1-1755. Ole Bechmans Jens Jachob. Fadd: Anne Dorthe Vibe, Inger Christensd., Jørgen Lollich, Anders Vibe, Niels Steenhof.

dpt. 8/1-1755. Jens Aalborgs Maria Elisabeth. Fadd: Madame Bloch, Gertrud Kolchier, Realv og Peder Boyesøn, Christen Stær.

dpt. 14/1-1755. Jon Jaconsøns Marcus Smith. Fadd: Helvig Sal. Marcus Smithes, Helene Sophie Smith, Niels Marcussøn Smith, Jens Marcus Smith, Severin Friderichsøn Green.

dpt. 29/1-1755. Hans Lollichs Anne. Fadd: Jens Poulsøns Kone, Warbergs Datter, Hans Daniel, Jacob Kastenberg, Niels Steenhof.

dpt. 8/2-1755. Dorthe Lene Pedersdatters uægte Henrich. Fadd: Laers Pedersøns Kone, Ingeborg Olsd., Laers Pedersøn, Anders Laersøn, Frans Rusch. Barnets Fader, Jens Pedersøn Lund.

dpt. 21/2-1755. Niels Jacobsøns Karen Maline. Fadd: Elen Maria Jacobsd., Karen Nielsd., Hans Kalsøn, Hans Brataas, Hans Halvorsen.

dpt. 21/2-1755. Sven Pedersøns Anders. Fadd: Hans Arnesøns Pige Dorthe til Greger Jensøns, Laers Knap, Peder Steensøn, Isaach Christensøn.

dpt. 1/3-1755. Christen Arvesøns Christopher. Fadd: Petronelle Jull, Chatarine Wulff, Rector Winter, Hans Arnesøn, Diderich von Caplen (Cappelen).

dpt. 2/3-1755. Michel Jonsøns Hans Andreas. Fadd: Madamme Lange, Mad. Børre Halvorsøns, Monsieur Braaker, Christen Morland, Rasmus Asløv.

dpt. 6/3-1755. Maren Hansdatter uægte Halvor. Fadd: Marthe Jensd., Karen Reyers, Anun Christensøn, Anders Christensøn. Barnets Fader ved Lagt. Haagen Halvorsøn.

dpt. 16/3-1755. Søren Olsøns Johanne. Fadd: Ingebor Olsd., Gunnild Olsd., Solve Olsøns, Niels Krabbe, Frans Rusch.

dpt. 27/3-1755. Jens Poulsens Pouline. Fadd: Hans Danielsøns Kone, Berthe Christensd., Laers Garver, Lars Knap, Jacob Thorsøn.

dpt. 2/4-1755. Realv Boyesøns Christine. Fadd: Jon Jonsøns Kone, Ranne Jørgensd., Niels Grubbe, Jon Jonsøn, Jørgen Chrystie.

dpt. 5/4-1755. Hans Jensøns Pouline. Fadd: Halvor Thygesøns Kone, Erich Poulsøns Kone, Herman Ludvigsøn, Peder Bingholt, Søren Olsøn.

dpt. 13/4-1755. Ole Olsøns Karen. Fadd: Jacob Persøns Kone, Anne Jensd., Anders Levorsøn, Realv Johansøn, Peder Ellefsøn.

dpt. 20/4-1755. Kiel Thomassøns Ole. Fadd: Claus Levorsens Kone, Mads Walebøes Datter, Clas Levorsøn, Per Hansøn, Jacob Thorsøn.

dpt. 20/4-1755. Rasmus Isachsens Isach. Fadd: Isach Hansøns Kone, Anne Maria hos Hans Arnesøns, Michel Jonsen, Per Laersen, Per Elefsøn.

dpt. 20/4-1755. Niels Persens (paa Kamperhoug) tvillinger Peder. og Petter, Fadd: Christen Krabbes (kone), Jens Jensens (kone), Christen Krabbe, Hans Karlsøn, Jens Jensøns, Workom.

dpt. 20/4-1755. Niels Persens (paa Kamperhoug) tvillinger Peder og Petter. Fadd: Berthe Thorsd., Johanne Persd., Tomas Rusch, Hans Rusch, Frans Rusch.

dpt. 26/4-1755. Eric Jansøns Berte. Fadd: Borgermester Bentsøns Kieriste, Kistine Asluf, Soren Skriver Bang, Kield Jensøn, Jørgen Flood.

dpt. 27/4-1755. Laers Sørensøns Anne Marie Smith. (Anne Marie.) Fadd: Parykmagers Kone, Morten Skræders datter, Rasmus Smith, Twende Parykmagere, som logerer hos Laers Sørensøn.

dpt. 30/4-1755. David Garvers Maren. Fadd: Seefer Bogbinders Kone, Inger Margarete som er hos Rasmus Skreder, Seefer Bogbinder, Rasmus Skræder, Jacob Olsøn.

dpt. 11/5-1755. Abraham Svises Faltin. Fadd: Abraham Tykes Kone, Johanne Olsd., Herman Ludvigsøn, Abraham Jacobsøn, Anders Børresøn.

dpt. 25/5-1755. Halvor Enersøns Ole. Fadd: Elef Peersøns Kone, Maren Olsd., Anders Levorsøn, Sven Pedersøn, Per Elefsøn.

dpt. 25/5-1755. Peder Maalers Laers. Fadd: Laers Garvers Enke, Marte Christensd., Tollef Jensen, Realf Johannesøn, Jon Jensøn.

dpt. 25/5-1755. Torger Anunsøns Peder. Fadd: Peder Bingholtes Kone, Anne Jensd., Christen Krabbe, Søren Paust, Frans Rusch.

dpt. 25/5-1755. Eric (Gundersen paa Blegebakken) Maalers Christen. Fadd: Realvs Kone paa Bakken, Ingebor Christensd., Jon Jonsøn, Christian, Peder paa Fiere (Fjære).

dpt. 1/6-1755. Sebiøn Hansøns Abraham. Fadd: Hans Abrahamsøns Kone, Anne Laersd., Anders Abrahamsøn, Frans Pedersøn, Peder Monsøn.

dpt. 1/6-1755. Peder Christiansen Feyers (Feier paa Øen) Anne Maria. Fadd: Guri til Borgermesters, Johanne Pedersd. Lundberg(?), Christen Krabbe, Sivert Døll, Hellie Olsøn.

dpt. 2/6-1755. Soren Skriwer Bangs Maria Elisabet. Fadd: True Holms, Kistine Kiøp, Provfsten Sochov, Engelbret Hansøn, Simon Schveder.

dpt. 4/6-1755. Jens Nielsøns Niels. Fadd: Jocum Wævers Kone, Berte Laersd., Jacob Vesel, Eric Waleur, Joac. Thomassøn.

dpt. 11/6-1755. Christian Bugges Frans. Fadd: Hans Arnesøns Kone, Inger Jørgensd., Jørgen Simonsen, Elias Hansøn, Jacob Cudrio.

dpt. 29/6-1755. Ole Solvesøns Jens. Fadd: Niels Krabbes Kone, Inger Solvesd., Solve Olsøn, Hans Jensøn, Jacob Olsøn.

dpt. 29/6-1755. Christen Christensøns Christen. Fadd: Ole Olsøns Kone, Kisti Christensd., Ole Ovensøn, Jens Christensøns Søren, Ole Ovensøns Stiv Søn.

dpt. 6/7-1755. Peder Hansøn Skomagers Ole. Fadd: Ole Andersens Enke, Gunnild Olsd., Tollev Toersen, Anders Jacobsen, Jacob Olsen.

dpt. 6/7-1755. Jacob Olsen Snedkers Ole. Fadd: Jan Høstes Kone, Maren Elisabet Olsd., Ole Talacsen, Halvor Olsen Huustvet, Niels Olsen.

dpt. 11/7-1755. Jan Seifert Bogbinders Jan Caspar. Fadd: Greger Bentsens Kone, Christopher Levins Datter, Ole Jensen Stær, Jan Jacob Castberg og hands Søn Albredt.

dpt. 11/7-1755. Simon (Larsen) Bruuns twende Sønner (tvillinger), av hvilke den eene var Hiemme døbt, Isaac. Fadd: Erich Skomagers Kone, Anders Jacobsens Kone, Jan Jespersen, Hans Karlsen, Jens Jensen.

dpt. 11/7-1755. Simon (Larsen) Bruuns twende Sønner (tvillinger), den anden Jacob. Fadd: Maren Hartvigsd., Søren Mortensens Datter, Niels Madsen, Anders Madsen, Hans Halvorsen.

dpt. 13/7-1755. Jan Schinerts Lisbeth. Fadd: Niels Laersens Kone, Christine Berentsd., Halvor Haagensøn, Anders Hansen, Tomas Hansen.

dpt. 18/7-1755. Erich Poulsens hiemmedøbte Maren. Fadd: Herman Ludvigsens Kone, Maren Michelsd., Tommæs Andersen, Herman Ludvigsen, Anders Skræder Sveen.

dpt. 20/7-1755. Hans Karlsens Christen. Fadd: Niels Jacobsens Kone, Karen Christensd., Søren Mortensen, Erich Nielsen Bart, Jens Jensen Worcum.

dpt. 20/7-1755. Christen Laersens Peder. Fadd: Sven Persens Kone, Dorthea Andersd., Ole Piber, Sven Persen, Peder Ellefsen.

dpt. 26/7-1755. Kistine Hansdatters uægte Nicolaus Petter. Fadd: Berthe Laersd., Kari Halvorsd., Hans Ringer.

dpt. 27/7-1755. Frans Pedersens Ingeborg. Fadd: Sebiøn Hansens Kone, Mari Monsd., Hans Abrahamsen, Laers Svensen, Gunder Simonsen.

dpt. 1/8-1755. Halvor Bentsens Andrea Christine. Fadd: Gregers Bentsens Kone, Pernille Asmusd., Jan Seyfer, Ole Rasmussøn, Albert Jansen.

dpt. 3/8-1755. Johan Mannas Maria. Fadd: Christen Hansens Kone, Anne Johanne Madsd., Christen Hansen, Hans Torsen, Peder Christensen.

dpt. 21/8-1755. Hans Brangstrubs Hiemmedøbte Anne Regine. Fadd: Madame Vedseltoft, Elisabeth Pedersd., Borgermester Bentsen, Christen Morland, Henrich Brøcher.

dpt. 25/8-1755. Isac Brodals Ole. Fadd: Nils Brodals Kone, Agnette Brodal, Hr. Hans Wille, Hr. Niels Larsøn, Hans Arnesøn.

dpt. 31/8-1755. Hans Abrahamsens Giertrud. Laers Svensens Kone, Johanne Pedersd., Anders Abrahamsen, Frans Pedersen, Gunder Simonsen.

dpt. 3/9-1755. Jon Gundersens Giøe Christine. Fadd: Jørgen Lollichs Kone, Else Gundersd., Hans Olsen Brataas, Christen Hansen, Isaac Christensen.

dpt. 6/9-1755. Borgemester Bentsøns Magdalene Sophie. Fadd: Jon Jonsens Kone, Chatarina Fransd. Cudrio, Hr. Capitain Deichman, Christen Morland, Kield Jensen.

dpt. 7/9-1755. Anders Flittigs Maren Abigael. Fadd: Claus Jørgensens Kone, Hylleborg Johansd. Raschs, Torger Aanunsen, Gunnuld Jespersen, Ener Olsen.

dpt. 14/9-1755. Laers Jacobsens Marthe Maria. Fadd: Ped Wigværings Kone, Sophia Jonsd. (Jørgensd.?), Niels Olsen, Laers Garver, Søren Olsen.

dpt. 16/9-1755. Gregers Jensens Dideich von Cappelen. (Diderich.). Fadd: Madame Dorthea, Diderich von Cappelens, Jfr. Dorthe Diderich von Cappelen (!), Diderich von Cappelen senior, Henrich Erboe, Diderich von Cappelen junior.

dpt. 27/9-1755. Marthe Halvorsdatters uægte Søn Ingvold. Fadd: Halvor Nielsens Kone, Torger Anunsens Kone, Halvor Nielsen, Torger Anunsen. (Ingen barnefader oppgitt. G.S.)

dpt. 28/9-1755. Ole Pibers Hans. Fadd: Ole Olsens Kone, Karen Faltinsd., Christen Laersen, Daniel Henrichsen, Isaac Tomassen.

dpt. 4/10-1755. Knud Mathisens Jens. Fadd: Claes Levorsens Kone, Karen Olsd., Anders Hansen, Isaac Hansen, Ole Tallacsen.

dpt. 12/10-1755. Jens Tronsens Halvor. Fadd: Berthe Knudsd., Ingeborg Olsd., Isaac Hansen, Niels Laersen, Herman Tronsen.

dpt. 17/10-1755. Ole Nielsens Sophia. Fadd: Michel Jonsens Kone, Christen Hansens datter, Truls Stolemager, Niels Steenhoug(?).

dpt. 19/10-1755. Laers Laersens Laers. Fadd: Laers Laersens Kone, Anders Abrahamsens Kone, Germand Olsen, Laers Abrahamsen, Anders Abrahamsen.

dpt. 22/10-1755. Truls Pedersens Johan. Fadd: Johan Rasches Enke, Hylleborg Rasch, Jørgen Ringer, Niels Fattigfoget.

dpt. 25/10-1755. Ingeborg Pedersdatters uægte Søn Anders. Fadd: Christen Jacobsens Kone, Maren Olsd., Rasmus Henningsen, Jan Baatelsen.

dpt. 26/10-1755. Torger Helgesens Gunder. Fadd: Ole Olsens Kone, Karen Laersd., Christen Laersen, Petter Jonsen, Isaac Nielsen.

dpt. 9/11-1755. Niels Olsens Ole. Fadd: Bent Skræders Kone, Pernelle Asmusd., Jens Vorcum, Ole Bang, Peder Skræder Sven.

dpt. 21/11-1755. Isach Hansens Lars. Fadd: Niels Wetlesens Enke, Niels Lrsens Kone, Niels Larsen, Thomas Hansen, Hans Andersen.

dpt. 21/11-1755. Søren Paustis Metthe. Fadd: Peder Bingholtis Kone, Ingebor Olsd., Peder Bingholt, Svend Jørgensen, Hans Abrahamsen.

dpt. 30/11-1755. Hans Andersens Anders. Fadd: Anne Maria, Peder Ellefsens Kone, Helvig Andersd., Anon Jensen, Anders Halvorsen.

dpt. 4/12-1755. Jacob Anonsens tvende børn (Tvillinger) Ingebor. Fadd: Marthe Olsd., Marthe Tygesd., Sivert Jacobsen, Jacob Andersen.

dpt. 4/12-1755. Jacob Anonsens tvende børn (Tvillinger) HD, Anne Helvig. Fadd: Elen Torsd., Sedsel Torsd., Ole Madsen, Jacob Thorsen.

dpt. 7/12-1755. Lars Knappes Ole., som var hiemmedøbt. Fadd: Lisbeth Maria, Berthe Christensd., Jens Poulsen, Helge Hansen, Anders Svensen.

dpt. 9/12-1755. Anders Mejdels Christian Andreas. Fadd: Jon Jonsens Kone, Joachim Aslefs, Karl Jensen, Jacob Cudrio.

dpt. 10/12-1755. Sivert Døels Anne. Fadd: Karen Høst, Chatarina Cato, Jan Jensen, Jens Vorchum, Just Pedersen.

dpt. 11/12-1755. Erich Smiths Morten Søren. Fadd: Giertrud Annette, Sal. Hr. Hesselbergs, Anne Cappelen, Peder Holst, Thobias Hofgaard, Cornelius Nonnen.

dpt. 12/12-1755. Niels Olsens Alhet. Fadd: Giertrud betienters, Anne Johanne, Ole Pedersen, Jacob Torsen.

dpt. 31/12-1755. Johan Rydsters Johan Michael. Fadd: Madame Bentsøn, Margrethe Wolf, Sorenskrifwer Bang, Kield Jensen, Bendix Plesner.

(76 døbte Børn i 1755).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 5/1-1756. Mogens Stulens Karen. Fadd: Aletz Chrystie, Dorothea Cappelen, Elias Winter, Hans Arnesen, Jacob Cudrio.

dpt. 9/1-1756. Poul Olsens Svend. Fadd: Maren, Hans Thorsens, Kierstine Frandsdatter, Hans Torsen, Ole Phillipsen, Giert Larsen.

dpt. 18/1-1756. Erich Kiøbenhafners Maren. Fadd: Hansis Mari, Gunnild Olsd., Hans Halvorsen, Niels Olsen, Niels Jacobsen.

dpt. 25/1-1756. Rasmus Henningsens Ole. Fadd: Maria Olsd., Anne Maria Henrichsd., Jacob Katzenberger, Christian Olsen, Jacob Olsen.

dpt. 6/2-1756. Peder Juels Søn Wittus. Fadd: Madame Mette Boyesen, Pernille Juel, Elias Winter, Ludvig Hykof, Peder Smith.

dpt. 7/2-1756. Frantz Thomesens Thomas Andreas. Fadd: Madame Bentzen, Jomru Adslef, Capitaine Morland, Kield Jensen, Simen Zachariasen.

dpt. 29/2-1756. (Fastelavens Søndag) Christopher Gulbrandsens Johannes Christian. Fadd: Regine Bog, Karen Petersd., Hans Abrahamsen, Sigbørn Hansen, Frantz Pedersen.

dpt. 20/3-1756. Aase Christensdatters uægte Ingebor. Fadd: Kari Gundersd., Giertrud Pedersd., Bent Olsen, Niels Jørgensen, Rejer Ellefsen.
Barnefaderen er udlagt Gunder Knudsen, som er ungkarl og har hiemme i Hitterdall (Hitterdal = Heddal. G.S.).

dpt. 2/4-1756. Ole Jonassens Hans Jacob. Fadd: Thomas Ruschis Kone, Pernille Rasmusd., Bent Skræder, Jacob Hoffenberg, Halvor Nielsen.

dpt. 2/4-1756. Jacob Wessel, Felbereders Johanne. Fadd: Peder Hansens Kone, Dorthea Wessel, Jacob Hartvigsen, Erich Bentsen, Lars Hartvigsen.

dpt. 15/4-1756. (Skiærtorsdag) Jørgen Lolliches Kierstine. Fadd: Jens Poulsens Kone, Dorthea Wesselsdatter, Jens Poulsen, Hans Lollich, Steen Hoft.

dpt. 17/4-1756. Jacob Hartvigsens Maren. Fadd: Dorthea Hyll, Maren Hartvigsd., Isach Gynge (Jynge), Anders Hartvigsen, Jacob Wessel.

dpt. 25/4-1756. Daniel Henrichsens Ole. Fadd: Anne Andersd., Inger Larsd., Michel Jonsen, Real Johannisen, Niels Olsen.

dpt. 26/4-1756. Feldbereder Aalborgs Inger Margrethe. Fadd: Anne Sophia Munch, Aslev Danielsd., Søren Krabbe, Monsieur Munch, Jaje Worchum.

dpt. 3/5-1756. Halvor Nielsen paa Kamperhougs Friderich. Fadd: Karen Nielsd., Ingebor Maria Mortensd., Jens Poulsen, Jens Jensen Worchum, Bent Bentsen.

dpt. 23/5-1756. Rasmus Thomesens Anne Margrethe. Fadd: Giertrud Larsd., Marthe Christensd., Michel Jonsen, Frantz Thomessen, Thomas Hanssen.

dpt. 27/5-1756. Tolv Smeds Truels. Fadd: Hans Carlsens Kone, Kari Krabbe, Tollef Smed, Jens Jensen, Ole Kaaberslager.

dpt. 27/5-1756. Torjer Anunsens Anne Lisbeth. Fadd: Anne Nielsd., Ingeborg Christensd., Christen Olsen, Anders Johannisen, Frantz Rusch.

dpt. 27/5-1756. Peder Pedersens Anne Dorthea. Fadd: Elen Christensd., Else Gulbrandsd., Jan Olsen, Niels Krabbe, Isach Thomesen.

dpt. 27/5-1756. Rasmus Bertis twilling døtre Maren. og Elisabeth. Fadd: Erich Bertes Kone, Jacob Torsens Kone, Lars Giertsens datter, Maren Nielsd., Niels Jacobsen, Erich Bert, Hans Brataas, Hans Halvorsen, Svend Pedersen, Christian Jacobsen.

dpt. 2/6-1756. Ole Kaaberslagers Anne Mathea. Fadd: Maria Bogebinders, Marthe Jansd., Ole Pedersen Bøchman, Jens Jensen, Thor Smed.

dpt. 23/6-1756. Sophia Jørgensdatters uægte Francisca. Fadd: Maria Jørgensd., Anne Maria Olsd., Søren Olsen, Sivert Døel, Søren Olsen.
Hun (moderen) haver udlagt til Barnefader Frantz Rusch.

dpt. 24/6-1756. Anders Abrahamsen Saugmesters Ingeborg. Fadd: Inger Larsd., Mari Mogensd., Frantz Pedersen, Gunder Simonsen, Mogens Jensen.

dpt. 4/7-1756. Hellich Olsens Ole. Fadd: Hans Calsens Kone, Ingebor,  Jørgen Simensens, Jens Jensen, Jan Jespersen, Ole Trundhiemmer.

dpt. 14/7-1756. Jan Høstis Anne Sophia. Fadd: Karen Høstis, Inger Christensd., Halvor Tofte, Gregers Bentzen, Anders Madsen.

dpt. 18/7-1756. Tollev Sondresens Karen. Fadd: Lisbeth, Niels Jørgensens, Stine Magrete Bernsd., Tollev Elingsen, Giert Larsen, Christen Christophersen.

dpt. 31/7-1756. Tobias Hofgaards Jens. Fadd: Malene, Sal. Christen Jensen Hofgaards, Madamme Sal. Hickmands, Sr. Morland, Ulrich Cappelen, Studiosus Schvindt fra Brevig.

dpt. 8/8-1756. Christen Olsen i Sandvigens Dorthe. Fadd: Johanne Faltinsd., Anne Maria Olsd., Abraham Olsen, Hans Andersen, Søren Olsen.

dpt. 11/8-1756. Hans Halvorsen Skomagers Børte Malene. Fadd: Anders Jacobsens Kone, Gunill Olsd., Niels Jacobsen, Claus Levorsen, Erich Berth.

dpt. 17/8-1756. Jacob Weddeslefs Maren. Fadd: Kield Jensens Kone, Aletz Crystj, Elias Winter, Gregers Jensen, Jacob Cudrio.

dpt. 29/8-1756. Jan Botelsens Anne Chatrine. Fadd: Marthe Olsd., Elen Knap, Lars Knap, Niels Krabbe, Anders Finch (Fink).

dpt. 5/9-1756. Michel Jonsens Kirsten. Fadd: Jens Poulsens Kone, Isach Hansens Kone, Jørgen Lollich, Erich Walle, Niels Olsen Skomagersvend.

dpt. 8/9-1756. Realf Boyesens Else. Fadd: Madamme Niels Larsens i Brevig, Aletz Chrystie, Elias Winter, Petter Boysen, Boye Winter.

dpt. 11/9-1756. Paruquemager Smiths datter Ellegaard Friis. Fadd: Madame Peter Boyesens, Jomfrue Halvorsen, Henrich Erboe, Ulrich von Cappelen, Studiosus Jens Andersen Bloch.

dpt. 14/9-1756. Peder Ellefsens Jørgen. Fadd: Hans Arnesens Kone, Anne Dorthe Brodall, Hans Arnesen, Unge Cappelen, Claus Henrich Wejer.

dpt. 15/9-1756. Ole Solvesens Karen. Fadd: Gunill Stine(?), Giertrud, Bødkier Lorntzens, Lodvig Hypkof, Ulrich Cappelen, Jaje Worchum.

dpt. 17/9-1756. Thomas Ruchis Elen Catrine. Fadd: Marthe Jørgensd., Catrine Frantzd., Peder Juel, Kield Jensen, Boye Eliasen Winter.

dpt. 17/9-1756. Thomas Knudsens Jon. Fadd: Rasmus Thomasens Kone, Barbro Henrichsd., Peder Thobiesen, Jacob Hoffenberg, Anders Skrædersvend.

dpt. 18/9-1756. Bent Skræders Johanne Maria. Fadd: Proustinde Bloch, Jomfrue Anne Charina Wesseltoft, Monseurs Realf Boyesen, Peter Boyesen, Braaker.

dpt. 19/9-1756. Anders Hansens Ole Bingholt. Fadd: Ole Hansens Gunill, Rasmus Thomesens Kone, Niels Jyde, Hans Abrahamsen, Isach Hansen.

dpt. 19/9-1756. Isach Nielsens Niels. Fadd: Mogens Zachariasens Kone, Else Gulbrandsd., Mogens Zachariasen, Niels Torgersen, Thobias Christensen.

dpt. 26/9-1756. Rasmus Rasmusen Schous Anne Lisbeth. Fadd: Kield Mandals Kone, Sedsell Nielsd., Rasmus Smith, Kield Mandall, Peder Christensen.

dpt. 1/10-1756. Jacob Olsens Jens. Fadd: Alhet Marcusd., Dorthea Jacobsd., Jon Jacobsen, Anders Jacobsen, Halvor Olsen.

dpt. 3/10-1756. Niels Larsens Lars. Fadd: Anne Thomasd., Anne Larsd., Anders Hansen, Isach Hansen, Thomas Hansen.

dpt. 17/10-1756. Hans Ringers Hans Jørgen. Fadd: Anne Nielsd., Sidsel Nielsd., Anders Danielsen, Christen Christensen, Frantz Rusch.

dpt. 20/10-1756. Halvor Danielsen Toftis Daniel. Fadd: Madamme Lindegaard i Graaden, Mad. Kierstine Bech, gl. Aslef, Monsieur Braacher og Monsieur Henrich Erboe.

dpt. 24/10-1756. Sigbiørn Hansen paa Øens Karen. Anne Olsd., Maren Olsd., Niels Olsen, Jacob Clausen, Anders Olsen.

dpt. 27/10-1756. Svend Jørgensen paa Snibetorps Mette Cathrine. Fadd: Peders Ingeborg, Børthe Mogensd., Peder Bingholt, Hans Abrahamsen, Ole Solvesen.

dpt. 4/11-1756. Sophia Sivertsdatters uægte Sivert Ingebret. Fadd: Anne Ellefsd., Mari Andersd., Hans Graver, Niels Fattigfoged.
Udlagt til barnefader, Ingebret Jensen Smeddreng hos Thor Smed.

dpt. 13/11-1756. Ole Michelsens Aslach. Fadd: Jon Jacobsens Kone, Jacob Wessels datter, Jon Jacobsen, Jacob Hartvigsen, Niels Madsen Snedkerswend.

dpt. 25/11-1756. Jeppe Christensens hiemmedøbte Søn Christen. Fadd: Byeskriver Hansens Kone, Jomfrue Juel, Peder Juel, Ulrich Cappelen og Diderich Cappelen.

dpt. 28/11-1756. Bent Olsen paa Lundes Jon. Fadd: Bent Skræders Kone, Maren Michelsd., Bent Bentsen, Peder Skræderswend, Andreas Skræderswend.

dpt. 12/12-1756. Ingebret Andersens Gunnill. Fadd: Anne Gundersd., Elsebeth Larsd., Hans Olsen, Anders Andersen, Niels Larsen.

dpt. 17/12-1756. Erich Waløes Hans Jacob. Fadd: Frantz Thomesens Kone, Johanne Pedersd., Frantz Thomesen, Thomas Rusch, Anders Hansen.

dpt. 17/12-1756. Jon Guldsmeds Pernille. Fadd: Malene Madsd., Sidsel Nielsd., Niels Olsen, Bent Pedersen Groten, Just Pedersen.

dpt. 19/12-1756. Hans Jensen paa Snibetorps Jens. Fadd: Børte Jensd., Mari Olsd., Ole Solvesen, Niels Andersen, Erich Simensen.

dpt. 20/12-1756. Petter Boyesens Boye. Fadd: Realf Boyesens Kone, Jfr. Grubbe, Realf Boyesen, Jon Jonsen, Boye Winther.

dpt. 28/12-1756. Kield Mandalls Christian. Fadd: Mad. Hans Arnesens, Jfr. Børre Halvorsens, Børre Halvorsen, Hans Arnesen, Claus Henrichsen Wejer.

dpt. 29/12-1756. Ole Olsen paa Blegebachens Mari. Fadd: Børte Garder hos Zacharias Simensen, Anne Kierstine Johannesd., Anders Levorsen, Ellev Pedersen, Svend Pedersen.

dpt. 31/12-1756. Ole Pedersen Bechmans Henrich. Fadd: Mad. Karen Lollich, Mademoiselle Giertrud Søve(?), pige paa Closterit, Monsieurs Jens Poulsen, Peder Bradsberg, Bentsen Guldmedswend.

(137 Døbte Børn i 1756).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 13/1-1757. David Garvers Helvig. Fadd: Mari Andersd., Gunil Andersd., Anders Larsen, Lars Andersen, Peder Hansen.

dpt. 15/1-1757. Mogens Jensen paa Taterbachens Jens. Fadd: Mad. Hans Aanesens, Jfr. Anne Cappelen, Ulrich Cappelen, byeskriveren Diderich Cappelen.

dpt. 17/1-1757. Anders Larsen paa Ljes Lars. Fadd: Anne Dorthe Brodall, Agnete Brodall, Hans Arnesen, Isach Brodall, Jacob Cudrio.

dpt. 31/1-1757. Feldskier Bechers Hans Henrich. Fadd: Frue Holm, Jfr. Stochman, Hr. Capitaine Deichman, Hr. Borgermester Bentzen, Monsieur Niels Aal.

dpt. 4/2-1757. Hr. Borgermester Bentzens Peter. Fadd: Mad. Morland, Jfr. Constance Bergh, Mons. Diderich von Cappelen, Elias Winther, Simen Zachariassen.

dpt. 22/2-1757. Elef Pedersen i Gieldens Rasmus. Fadd: Mad. Margaretha, Børge Halvorsens, Maren Nielsd., Frantz Levin, Thobias Hofgaard, Mathias Nielsen.

dpt. 27/2-1757. Mathias Hieronimusens Lars. Fadd: Mari Larsd. paa Kleve(n), Anne Nommis datter, Lars Svendsen, Ole Nielsen Tambour, Anders Andersen.

dpt. 2/3-1757. Rasmus Albretsens Anne Catharina. Fadd: Marthe Olsd., Mari som tiener hos Gregers Peruquemager, Christen Tydch, Bent Langelie, Frantz Rusch.

dpt. 4/3-1757. Erich Berth Skomagers Iver Call.(Kall). Fadd: Lars Hansens Enke, Hans Halvorsens Kone, Jon Jacobsen, Hans Calsen, Ole Hansen Glaser.

dpt. 5/3-1757. Isach Brodals Niels Peter. Fadd: Mad. Dorothea, Hans Chrysties, Mademoiselle Catharina  Frantzd. Cudrio, Monsieurs Niels Larsen, Elias Winther, Ulrich von Cappelen.

dpt. 9/3-1757. Isach Tomesen Flodemands Elen Margaretha. Fadd: Christen Jacobsens Kone, Elen Andersd., Thomas Andersen, Rasmus Thomesen, Elias Thomesen.

dpt. 12/3-1757. Jan Bogebinders Søren. Fadd: Mad. Børge Halvorsens, Mademoiselle Bolette Brodall, Capitain Morland, Mons. Hans Arnesøn, Mons. Braacher.

dpt. 14/3-1757. Niels Jonsens Peder. Fadd: Madame Kall, Jfr. Aslef, Hans Arnesen, Braacher, Jacob Olsen.

dpt. 20/3-1757. Claus Jørgensens Peder. Fadd: Hans Halvorsens Kone, Gunill Olsd., Michel Jonsen, Hans Halvorsen, Ole Hansen.

dpt. 25/3-1757. Søren Olsen paa Snibetorps Johanne. Fadd: Johanne Madsd., Anne Catrine Jacobsd., Herman Ludvigsen, Solve Olsen, Jørgen Jacobsen.

dpt. 27/3-1757. Halvor Nielsen paa Snibetorps Lars. Fadd: Prostinde Bloch, Jfr. Aslef Morland, Hans Arnesen, Jochum Aslew.

dpt. 7/4-1757. Christen Christensen i Gieldens Berthe Maria. Fadd: Ellen Sørensd., Pernille Pedersd., Isach Hansen, Jens Christensen, Frantz Rusch.

dpt. 9/4-1757. Kari Halvorsdatters Uægte barn Realf. Fadd: Dorthe Maria Larsd., Inger Sørensd., Haagen Poulsen, Sander Andersen og Hans Ringer.
Udlagt til barnefader Hans Aas.

dpt. 23/4-1757. Henrich Erboes Elisabeth Catharina. Fadd: Inger Forbech, Susanne Forbech, Gregers Jensen, Lars Jensen, Diderich von Cappelen.

dpt. 15/5-1757. Ole Døels Iver. Fadd: Rachel Phil, Lisbeth som tiener Børre Halvorsen, Jon Jacobsen, Erich Waløe, Ole Hansen.

dpt. 26/5-1757. Felbereder Aalborgs Else Maria. Fadd: Realf Boyesens Kone, Jfr. Alletzen Chrystie, Ulrich von Cappelen, Hans Arnesen, Jørgen Krøger.

dpt. 27/5-1757. Niels Olsen i Pustervigens Christopher. Fadd: Ole Bechmans Kone, Maren Jensd., Ole Bechman, Erich Waløe, Berntsen guldsmedsvend.

dpt. 30/5-1757. Isach Hansen i Gieldens Sophia. Fadd: Rasmus Thomesøns Kone, Ingeborg Olsd., Anders Hansen, Thomas Hansen og Niels Larsen.

dpt. 30/5-1757. Jan Pedersens hiemmedøbte Anne Maria. Fadd: (Ingen faddere). Død nogle dage der efter og kom ej i kirken til velsignelse.

dpt. 5/6-1757. Sivert paa Øens Lorents. Fadd: Børte Knudsd., Anne Pedersd., Lars Svendche, Hans Abrahamsen, Frantz Pedersen.

dpt. 9/6-1757. Tore Hansdatter Kommen fra Ness Sogn Ovenfor Christiania, hendes Uægte Datter Inger. Fadd: Kari Ringers Kari Hansd., Jfr. Lange, Hans Ringer, Hans Larsen, Hans Jonsen.
Udlagt til barnefader: End gevorben Soldat ved Capitain Ryes Comagnie, Samuel Hansen.

dpt. 12/6-1757. Jens Thronsen i Qverndalens Johanne. Fadd: Karen Lollich, Børte Jansd., Ole Pedersen Bechman, Anders Jacobsen, Berntsen guldsmedsvend.

dpt. 12/6-1757. Jacob Jacobsens Berte. Fadd: Jens Poulsens Kone paa Bryggen, Anne Olsd., Gregers Bentsen, Erich Waløe, Hans Rusch.

f. 19/6-1757. Niels Jacobsens Dødfødde barn.

dpt. 23/6-1757. Claus Levorsens hiemmedøbte Karen. Fadd: (Ingen faddere). Døde Nogle dage dehr effter, Kom ej i Kirken til velsignelsen.

f.. 29/6-1757. Peder Christiansen Fejers Dødfødde barn.

dpt. 9/7-1757. Gregers Jensens twende Børn (tvillinger) Gregers. Fadd: Dorthea von Cappelen, Ellen, Henrich Erboes, Hr. Marcus von Barnholt, Simen Frantzen Cudrio, Diderich von Cappelen,

dpt. 9/7-1757. Gregers Jensens twende Børn (tvillinger) Ulrich. Fadd: Inger, Lars Jensens, Sarcha von Cappelen, Hans Arnesen, Ole Rasmussen, Jacob Olsen Cudrio.

dpt. 11/7-1757. Jon Jacobsens Hans Lund. Fadd: Mad. Sal. Brodahl, Mademoiselle Allethe Brodahl, Sen. Kield Jensen, Jørgen Flood, Hr. Borgermester Bentsøn.

dpt. 13/7-1757. Jon Gundersen Maalers Jacob. Fadd: Marthe Christensd. paa Blegebachen, Anne Kierstine Johannesd. hos Brangstrup, Niels Andersen, Lars Andersen, Rasmus som tiener Morland.

dpt. 15/7-1757. Hans Carlsens Anne. Fadd: Ellen Maria Jacobsd., Berthe Christensd., Søren Mortensen Møller, Jan Jespersen Høst, Hans Halvorsen.

dpt. 22/7-1757. Christen Zachariasen paa Blegebachens Rasmus. Fadd: Dorthe Maria Sivertsd., Kierstine Zachariasd., Anders Levorsen, Realv Johannesen, Peder Larsen.

dpt. 24/7-1757. Niels Jørgensen paa Lundes Karen. Fadd: Gunill Olsd. tiener Zacharias Simonsen, Anne Olsd. tiener Realv Boyesen, Lars Andersen Knap, Hans Arnesen Skomager, Niels Andersen Skomagersvend hos Peder Hansen.

dpt. 31/7-1757. Halvor Gundersen paa Øens Ingeborg. Fadd: Børthe Andersd., Ingeborg Gundersd., Lars Svendsen, Hans Abrahamsen, Torsten Larsen.

dpt. 7/8-1757. Anders Tygesens Datter ved gamle Kirkegaard Metthe Maria. Fadd: Erichs Maren, Ingeborg til Jørgen Simensen, Jacob Tysch, Peder Stochen, Jacob Olsen.

dpt. 7/8-1757. Hans Mortensen hiemmedøbte paa Blegebachens Karen. Fadd: Børthe Christensd., Marthe Sørensd., Daniel Henrichsen, Realv Johannesen, Peder Larsen.

dpt. 11/8-1757. Hans Brangstrups Johan Gotfried. Fadd: Mad. Kall, Jfr. Aslef, Hr. Capitain Schilling, Forvalter Møller, Bendix Plesner.

dpt. 13/8-1757. Thobias Hofgaards Jens. Fadd: Mad. Isach Brodahls, Jfr. Magdalena Kichmans, Deres Welærværdighed Hr. Rose, Rector Winther, Mons. Hans Jørgen Krøger.

dpt. 14/8-1757. Anders Andersens Anders. Fadd: Mad. Elisabeth Sophia Becher, Jfr. Antonette Say, Mers. Jon Jonsen, Hans Arnesen, Zacharias Bedsche.

dpt. 15/8-1757. Christian Bugges Inger. Fadd: Jfr. Catharina Cudrio, Jfr. Clarine Jørgensd., Sen. Jørgen Simonsen, Sen. Zacharias Simonsen, Sen. Simon Jørgensen.

dpt. 27/8-1757. Tollef Andersens Anne Helvig. Fadd: Mad. Wesseltoft, Jfr. Zarche Cappelen, Mons. Elias Winther, Ulrich von Cappelen, Diderich von Cappelen.

dpt. 28/8-1757. Jørgen Tygesens Ole. Fadd: Johanne Knap, Susanne Gundersd., Lars Knap, Helge Finch, Jon Olsen.

dpt. 31/8-1757. Ole Jonasens Hans Jacob. Fadd: Madame Weddeslev, Jfr. Kierstine Bloch, monsrs. Christen Hejerdal, Hans Brangstrup, Rasmus Aslev. (Adzlev? G.S.)

dpt. 4/9-1757. Haagen Poulsen og Fæsting Inger Olsdatters hiemmedøbte Ingeborg. Zidsel Nielsd. tiener hos Jacob Weddeslev, Anne Tygesd. tiener hos Madame Hichmans, Jon Maaler, Frantz Rusch, Jon Nielsen.

dpt. 4/9-1757. Jon Hermansen og Fæsting Margrethe Olsdatters Anne Mine. Fadd: Anne tiener Zacharias Simonsen, Else Gulbrandsd., tiener Hr. Capitain Fleischer, Jens Poulsen paa Kamperhoug, Jens Worchum, Rasmus Nielsen Smedswend.

dpt. 4/9-1757. Biøn Torjusens Anne. Fadd: Kari Heljesd., Mari tiener Gregers Jensen, Studiosus Christen Hejerdahl, Jacob Catzenberger snedker(?), Søren Larsen Thuen.

dpt. 9/9-1757. Ole Phils Marthe Maria. Fadd: Sønnøve Andersd., Anne Ulrichsd., Svend Pedersen, Ellef Pedersen, Peder Larsen.

dpt. 11/9-1757. Nicolai Vævers Søn Nicolai. Fadd: Guri, Christen Hansens Kone, Ellen Hertvigsd., Jens Danielsen Smed, Niels Madsen Snedker, Albreth Johansen, Moss.

dpt. 29/9-1757. Rasmus Rasmussen Schoug Hattemagers Datter Kiersten. Fadd: Maren Seiferts, Dorthea Wessel, Erich Berth, Claus Levorsen, Mads Skræderswend.

dpt. 7/10-1757. Hertvig Gundersens hiemmedøbte Poul Andreas. Fadd: Maren Seiferts, Dorthea Wessel, Poul Andersen, Jacob Wessel, Christopher Christophersen Feldberederswend.

dpt. 9/10-1757. Anders Levorsen paa Blege Bachens Inger. Fadd: Arne Abrahamsens Kone, Mari Olsd., tiener Wesseltoft, Peder Ellefsen, Realv Johansen, Peder Larsen.

dpt. 16/10-1757. Ole Botelsens Tyge. Fadd: Jacob Anonsens Kone, Barbro Henrichsd., Christen Jacobsen, Jacob Anonsen, Thobias Christensen.

dpt. 20/10-1757. Rasmus Olsens Jens. Fadd: Catharina Frantzd. Cudrio, Dorthea von Cappelen, Kield Jensen, Ulrich Friderich von Cappelen, Niels Zachariæsen.

dpt. 23/10-1757. Johannes Trulsens Karen Kierstine. Fadd: Maren Olsd., Dorthea Wessl, Studiosus Christen Hejerdahl, Jaje Worchum, Monsr. Zacharias Bedsche.

dpt. 27/10-1757. Jens Danielsens Maren Kierstine. Fadd: Asløv Danielsd., Anne Margrethe Disselman, Rasmus Holleman, Søren Mortensen, Jaje Worchum.

dpt. 28/10-1757. Niels Madsen Kornings Datter Margrethe. Fadd: Margrethe Hertvigs, Ellen Hertvigsdatter, Jacob Wessel, Jacob Hertvigsen, Lars Hertvigsen.

dpt. 2/11-1757. Christian Buchvalls Niels Henrik. Fadd: Hans Carlsens Kone, Lars Garvers Datter Berthe, Hans Carlsen, Jan Jespersen, Johan Jacob Snedkerswend.

dpt. 7/11-1757. Elias Winthers Frands Petter. Fadd: Jomfruer Catharina Cudrio, Anne Winther, Monsieurs Simon Cudrio, Peter Cudrio, Simon Jørgensen.

dpt. 14/11-1757. Peder Hansens hiemmedøbte Datter Karen. Fadd: (Ingen faddere). Døde strax effter. Kom Ej i Kirken til Welsignelse.

dpt. 23/11-1757. Sivert Døhls Søn pa Snibetorp Peter. Fadd: Mad. Bloch, Inger Jørgensd., Realv Boyesen, Peter Boyesen, Hans Iversen Hesselberg.

dpt. 3/12-1757. Jørgen Lollichs Niels. Fadd: Ole Bechmans Kone, Lars Garwers Datter, Jens Poulsen Sandager, Ole Bechman, Niels Steenhoff.

dpt. 9/12-1757. Erich Poulsens Poul. Fadd: Rasmus Thomesens Kone, Ellen Solvesd., Herman Ludvigsen, Jørgen Hermansen, Frands Thomesen.

dpt. 11/12-1757. Søren Sørensens Søn paa Blegebachen Just. Fadd: Ole Ouensens Kone, Marthe Davidsd., Realv Johannesen, Peter Ellefsen, Søren Christensen.

dpt. 18/12-1757. Christen Larsens Datter paa Blege Bachen Inger Margrethe. Fadd: Lars Pedersens Kone Kiersti, Thore Kieldsd., Anders Levorsen, Svend Pedersen, Peder Larsen.

dpt. 23/12-1757. Andreas Sørensen Skræders Søn paa Lunde Søren. Fadd: Michel Olsens Kone, Poulene Petersd., Michel Olsen, Herman Ludvigsen, Jørgen Hermansen.

dpt. 30/12-1757. Ole Hansens Helena. Fadd: Christen Wragers Kone, og søster, Hellich Olsen, Sivert Olsen, Ole Solvesen.

(71 døbte Børn i 1757).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 6/1-1758. Peder Ellefsen Datter paa Blegebachen Pernille. Fadd: Ellefs Pernille, Sophia, tiener Hans Arnesen, Ellef Pedersen, Jacob Olsen, Hans Andersen.

dpt. 6/1-1758. Niels Torgersens Simon. Fadd: Marthe Christensd., Anne Maria Svendsd., Sigbiøn Hansen, Anders Abrahamsen, Gunder Simonsen.

dpt. 7/1-1758. Hans Lollichs hiemmedøbte Christopher Ryg. Fadd: Jørgen Lollichs Kone, Jacob Wessels Datter, Jacob Wessel, Ole Bechman, Poul Jensen Sandager.

dpt. 26/2-1758. Hans Jonsen Datter paa Lie Zidsel Cathrine. Fadd: Inger Pedersd., tiener Kall, Anne Mortensd. tiener Hans Daniel, Niels Olsen i Pusterwiigen, Ole Døhl, Frantz Rusch.

dpt. 9/3-1758. Anders Meidels Marthe. Fadd: Proustinde Bloch, Jomfru Winther, Peder Juel, Peter Boyesen, Bendix Plesner.

dpt. 15/3-1758. Anders Andersens Søn paa Lie Christopher. Fadd: Christen Hansens Kone, og Datter, Christen Hansen, Hans Thorsen, Henrich Andersen Brun Smedswend.

dpt. 18/3-1758. Anders Hertvigsens Søn paa Lie Hertvig. Fadd: Hans Arnesens Kone, Alletzin Chrystie, Capt. Morland, Thobias Hofgaard, Ulrich von Cappelen.

dpt. 18/3-1758. Simon Bruns Søn Halvor. Fadd: Jan Skræders Kone, Anne Olsd., Peder Hansen, Claus Levorsen, Christian Jacobsen.

dpt. 19/3-1758. Peter Jonsen paa Blegebachens Søn Christen. Fadd: Gunill Olsd. tiener Zacharias Simonsen, Ingeborg tiener Jørgen Simonsen, Christen Jacobsen, Niels Olsen, Jacob Olsen.

dpt. 22/3-1758. Hr. Borgermester Bentzens Datter Magdalena Sophia. Fadd: Frue Cancelie Raad Løvenschiolds ved Hytten, Jomfru Aall, Hr. Cancelie Raad Schnel, Controleur Biner, Niels Larsen.

dpt. 27/3-1758. Erich Gundersen Kornmaalers Datter paa Blegebachen Ingeborg. Fadd: Guri Pedersd. tiener Realf Boyesen, Anne Kierstine Johannesd. tiener Hans Brangstrup, Jon Gundersen, Rasmu tiener Morland, Sivert tiener Jon Jonsen.

dpt. 28/3-1758. Ole Solvesens Søn paa Snibetorp Solve. Fadd: Inger Solvesd., Elen Kierstine Solvesd., Solve Olsen, Niels Andersen, Søren Stoelemager.

(Ingen døpte barn i april. G.S.)

dpt. 4/5-1758. Christopher Gulbrandsens Søn Asverus. Fadd: Rejer Hansens Kone, Else Gulbrandsd., Hans Abrahamsen, Lars Larsen, Gunder Simonsen.

dpt. 11/5-1758. Realf Boyesens Datter Kiersten Dorthea. Fadd: Gunnild, Peter Boyesens, Anna Winther, Doct. Nicolaus Arboe (Erboe?), Hans Chrystie, Jacob Grubbe.

dpt. 12/5-1758. Lars Sørensen Skræders Søn Søren. Fadd: Karen Nielsd., Pernelle Rasmusd., Bent Bentsen, Mads Trost, Henrich Warberg.

dpt. 12/5-1758. Torjer Anonsens Datter paa Snibetorp Elsebeth. Fadd: Anne Jensd., Gunill Olsd., Jens Worchum, Anders Kaabersvend, Søren Olsen Paust.

dpt. 17/5-1758. Jaje Worchums Datter Metthe. Fadd: Proustinde Bloch, Jfr. Hesselberg, Niels Larsen, Peter Boyesen, Hans Iversen Hesselberg.

dpt. 25/5-1758. Anders Andersens Søn paa Kamperhoug Jørgen. Fadd: Jfr. Brodall, Jfr. Cudrio, Kield Jensen, Thobias Hofgaard, Diderich von Cappelen.

dpt. 28/5-1758. Hans Abrahamsens Søn paa Øen Lars. Fadd: Aschier Hertvigs, Anne Jonsd., Anders Abrahamsen, Lars Svendsche, Ole Mogensen.

dpt. 31/5-1758. Niels Muuremesters hiemmedøbte Datter paa Lie Anne Maria. Fadd: Jfr. Wejer, Dorthea Cappelen, Tobias Hofgaard, Ulrich von Cappelen, Hans Jørgen Krøger.

dpt. 10/6-1758. Hr. Capitaine Rye Datter Karen. Fadd: Frue Cancelliraad Løvenschild, frøken Deichman, Hr. Capt. Rasch, Hr. Cancelliraad Løvenschiold, Monsr. Lauritz Bowman.

dpt. 20/6-1758. Claus Levorsens Søn Lars. Fadd: Lars Hansens Børthe, Anders Jacobsens Kone, Jon Jacobsen, Hans Halvorsen, Niels Olsen.

dpt. 21/6-1758. Knud Mathisens Søn Samuel. Fadd: Peter Boyesens Kone, Anne Winther, Forwalter Møller paa Closteret, Hans Arnesen, Jacob Olsen.

dpt. 28/6-1758. Hans Halvorsen Aasis Søn Realf. Fadd: Cathrine Larsd., Ingeborg til Bechers, Torjer Amunsen, John Maler, Ole Hansen.

dpt. 11/7-1758. Isach Brodahls Søn Emanuel. Fadd: Mad. Sal. Brodahls, Catharina Cudrio, Tobias Hofgaard, Simon Jørgensen, Diderich von Cappelen.

dpt. 27/7-1758. Jacob Widdeslefs Daatter Anne Sophia. Fadd: Proustinde Bloch, Jomfrue Anna Winther, Hr. Jørgen Friderich Rose, Monsr. Kield Jensen, Studiosus Gerhard Monrad.

dpt. 28/7-1758. Anders Flittigs Søn Anders. Fadd: Inger Solvesd., Anlou Andersd., Solve Olsen, Christen Krabbe, Niels Larsen.

dpt. 6/8-1758. Hellich Olsens Søn paa Snibetorp Anders. Fadd: Jan Høstes Kone, Jesper Høstes Datter, Rasmus Skræder, Jesper Høst, Rasmus Hansen.

dpt. 13/8-1758. Bent Langelies Daatter Marthe Maria. Fadd: Isaach Thomesens Kone, Elen Maria Sørensd., Christen Tysch, Rasmus Isachsen, Isach Thomesen.

dpt. 13/8-1758. Gunder Knudsens Daatter Anne. Fadd: Giertrud Andersd., Anne Andersd., Isach Hansen, Thomas Hansen, Niels Larsen.

dpt. 13/8-1758. Lars Olsens Daatter Ingeborg. Fadd: Susanna Gundersd., Anne Amonsd., Daniel Henrichsen, Peter Jonsen, Elias Jansen.

dpt. 14/8-1758. Rasmus Henningsens Søn Rasmus. Fadd: Rasmus Olsen Kone, Johanne Linds, Tobias Hofgaard, Hans Brangstrup, Postmester Nicolai Gundersen.

dpt. 19/8-1758. Johan Seiferts Søn Friderich Christian. Fadd: Madame Hans Arnesens, Jfr. Calsen, Peter Boyesen, Tobias Hofgaard, Christen Olsen Ster (Stær/ Steer).

dpt. 27/8-1758. Jan Olsens Søn Anders Rusch. (Anders.). Fadd: Dorthe Finch, Ellen Kierstine Larsd., Lars Knap, Jacob Olsen, Helje Finch.

dpt. 4/9-1758. Ole Madsens Søn Berthel. Fadd: Johanne Knap, Anne Lisbeth tiener Kield Jensen, Lars Knap, Niels Jacobsen.

dpt. 4/9-1758. Abraham Olsens Daatter Sara Maria. Fadd: Inger Paust, Karen Larsd., Halvor Tygesen, Anders Johansen, Hans Jonsen.

dpt. 8/9-1758. Abraham Tyschs Daatter Marthe. Fadd: Kiersti Tysch, Børthe Christensd., Jørgen Lollich, Erich Waløen, Poul Jensen.

dpt. 13/9-1758. Ole Hansens Daatter Karen Kierstine. Fadd: Cathrine Larsd., Anne Mortensd., Anders Andersen, Anders Kaaberslager, Lars Andersen.

dpt. 24/9-1758. Peder Larsen Daatter paa Blegebachen Else. Fadd: Inger Larsd., Inger Jensd., Daniel Henrichsen, Peter Jonsen, Elias Jansen.

dpt. 29/9-1758. Sigbiøn Hansens Daatter paa Øen Karen Kierstine. Fadd: Kiersti Andersd., Mari Olsd., Hans Levorsen, Niels Olsen, Aslach Larsen.

dpt. 15/10-1758. Rasmus Thomesens Daatter Helvig. Fadd: Wiviche Hansd., Martha Christensd., Anders Hansen, Isach Hansen, Thomas Hansen.

dpt. 21/10-1758. Erich Smiths Daatter Rachel. Fadd: Madame Winther, Trine Cornelid., Christian Bugge, Hans Arnesen, Claus Iver Hesselberg.

dpt. 22/10-1758. Isach Thomesens Daatter Ellen Helena. Fadd: Jacob Jacobsens Encke, Barbara Henrichsd., Christen Tysch, Frantz Thommesen, Gregers Pedersen.

dpt. 24/10-1758. Felskiær Bechers Daatter Margaretha Elisabeth. Fadd: Mad. Wesseltoft, Jomfru Jørgen Simonsens, Sr. Morland, Isach Brodahl, Niels Zachariasen.

dpt. 29/10-1758. Anders Larsen Saugmesters Daatter Ingeborg. Fadd: Giertrud Jyde, Susanna Gundersd., Christen Hansen paa Lie, Niels Larsen, Gregers Pedersen.

dpt. 31/10-1758. Jacob Hoffenbergs Daatter Dorothea Helvig. Fadd: Halvor Bentsens Kone, Martha Hoffenberg, Halvor Danielsen, Jacob Hartvigsen, Studiosus Christen Hejerdahl.

dpt. 6/11-1758. Ingeborg Pedersdatters uægte Søn Ole. Fadd: Ole Olsens Kone, Maren Pedersd., Ole Olsen, Peder Larsen, Jacob Pedersen.
Udlagt til Barnefader, Jens Larsen Soldat ved Hr. Capitain Ryes Compagnie.

(Info: Både kvinner og menn risikerte fengselsstraff for "utugtig omgang" utenfor ekteskap, såkalt "leiermaal". Militære slapp straff for dette 2 ganger. "Frynsegode"? G.S.).

dpt. 11/11-1758. Peter Boyesens Daatter Mette. Fadd: Dorothea Chrystie, Anna Winther, Niels Larsen, Realv Boyesen, Jacob Grubbe.

dpt. 11/11-1758. Mads Trostes Daatter Anne. Fadd: Mad. Winther, Jfr. Bøcher, Byeskriver Hansen, Greve, Monsieur Plesner.

dpt. 19/11-1758. Jan Schiennerts Daatter Abigael. Fadd: Peder Bingholts Kone i Gielden, Stine Berntsd., Peder Bingholt, Niels Larsen, Hans Bingholt.

dpt. 22/11-1758. Thomas Knudsens Søn Hans Thomas. Fadd: Erich Poulsens Kone, Else Jonsd., Michel Jonsen, Niels Andersen, Albreth Johan Henrichsen, Niels Snedkerswend.

dpt. 3/12-1758. Frantz Rusches Daatter Ingeborg Maria. Fadd: Ingeborg Olsd. tiener Jørgen Simonsen, Gunill Olsd., Thomas Rusch, Hans Rusch, Hans Abrahamsen.

dpt. 14/12-1758. Apotequer Hans Wølners Søn Peter. Fadd: Mad. Morland, Catharina Wolf, Hr. Borgermester Bentzen, Hr. Capitaine Morland, Johan Friderich Wolff.

dpt. 17/12-1758. Niels Krabbes Søn Niels. Fadd: Ole Trulsens Kone, Inger Solvesd., Solve Olsen, Ole Solvesen, Ole Nicolaisen.

dpt. 21/12-1758. Jørgen Floods Daatter Inger Helvig. Fadd: Mad. Helvig, Kield Jensens, Jfr. Inger Jørgensd., Sr. Realv Boyesen, Sr. Kield Jensen, Monsieur Simon Jørgensen.

dpt. 22/12-1758. Hans Halvorsens Datter Inger Marie. Fadd: Claus Levorsens Kone, Karen Nielsd., Jon Jacobsen, Anders Jacobsen, Hans Carlsen.

dpt. 29/12-1758. Even Nielsens Daatter Anne Catharina. Fadd: Jfr. Cudrio, Jfr. Adzlev, Simon Zachariasen, Rasmus Adzlev, Boye Winther.

(57 døbte Børn i 1758).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 3/1-1759. Zacharias Bedsches Daatter Metthe Amalia. Fadd: Madame Kall, Jfr. Winther, tiener Elias Winther, Sr. Kield Jensen, Monsr. Simon Zachariasen.

f. 5/1-1759. Felbereder Aalborgs barn, Dødfødde Søn.

dpt. 7/1-1759. Kield Mandals Daatter Gunill. Fadd: Elisabeth Halvorsd. Arveschoug, Johanne Lings, Anders Jacobsen, Claus Levorsen, Johannes Lings.

dpt. 11/1-1759. Ericg Berthis Daatter Boel. Fadd: Lars Hansens Enche, Maren Nielsd., Anders Jacobsen, Claus Levorsen, Christian Jacobsen.

dpt. 19/1-1759. Jacob Olsens Daatter paa Snibetorp Karen Maria. Fadd: Jens Jensens Kone, Anne Johanne tiener Jørgen Simonsen, Jens Jensen, Hans Carlsen, Jan Jespersen.

dpt. 26/1-1759. Søren Christensen Smeds Daatter Berthe Cathrine. Fadd: Jørgen Lollichs Kone, Johanne Gundersd., Ole Ouensen, Isach Smed, Henrich Brun.

dpt. 5/2-1759. Gregers Jensens Daatter Elisabeth Sommer. (Elisabeth.) Fadd: Zarcha Cappelen, Jfr. Juel, Hr. Major Barnholt, Jacob Widdeslef, Jan Jensen.

dpt. 14/2-1759. Anders Jacobsens hiemmedøbte Søn Andreas. Fadd: Madame Wesseltoft, Anne Dorthea Brodahl, Kield Jensen, Isach Brodahl, Monsr. Braacher.

dpt. 25/2-1759. Lars Jacobsen hos Christen Trane, hans Søn Jacob. Fadd: Anne Andersd., Anne Ampnsd., Niels Olsen, Anders Tygesen, Aslach Larsen.

dpt. 2/3-1759. David Garvers Daatter Anne Maria. Fadd: Mad. Worchum, Karen Christensd., Søren Mortensen, Johan Jesen, Anders Larsen.

dpt. 4/3-1759. Torjer Wægters Daatter Torbør. Fadd: Mari Faltinsd., Ellen Olsd., Ellef Pedersen, Søren Olsen, Tobias Christensen.

dpt. 21/3-1759. Thomas Rusches Søn Lars Peter. Fadd: Claus Levorsens Kone, Maren Rasch, Claus Levorsen, Jens Jensen Worchum, Hans Levorsen.

dpt. 1/4-1759. Niels Jørgensens Daatter paa Lunde Marthe. Fadd: Ellef Pedersens Kone paa Bachen, Gunnull Jespersens Kone, Ellef Pedersen, Gunnull Jespersen, Peder Ellefsen.

dpt. 9/4-1759. Jacob Hartvigsens Søn Hartvig. Fadd: Hartvig Snedkers Enche, Karen Magdalena Hartvigsd., Jacob Wessel, Anders Jacobsen, Lars Hartvigsen.

dpt. 10/4-1759. Tor Smeds Daatter Karen Kierstine. Fadd: Jens Poulsens Sandaggers Kone, Giertrud Olsd., Jens Jensen, Hans Carlsen, Henrich Hansen.

dpt. 11/4-1759. Isach Smeds Søn Christen. Fadd: Peter Boyesens Kone, Inger Hesselberg, Postmester Nicolai Gundersen, Hans Arnesen, Diderich von Cappelen.

dpt. 20/4-1759. Ole Hansen Glasers Daatter Trinche. Fadd: Hans Daniels Kone, Maren Jacobsd., Jaje Worchum, Hans Carlsen, Niels Steenhoff, Andreas Lisberg.

dpt. 30/4-1759. Claus Henrich Wejers dødfødde Søn.

dpt. 6/5-1759. Sivert Døels Daatter Ingeborg. Fadd: Anne Maria Snedkers, Dorthe Hansd., Jan Jespersen, Jens Worchum, Henrich Andersen Brun.

dpt. 10/5-1759. Hans Brangstrups Daatter Karen Elene. Fadd: Peter Boyesens Kone, Ellen Smith, Hans Arnesen, Hyphoff, Jacob Olsen Cudrio.

dpt. 12/5-1759. Elias Winthers Daatter Ambor. Fadd: Inger Jørgensd., Marthe Zachariasd., Realv Boyesen, Simon Zachariasen, Niels Zachariasen.

dpt. 19/5-1759. Niels Brodahls Søn Poul Hans Jacob. (Poul.) Fadd: Mad. Sal. Poul Brodahls, Jfr. Bloch, Hl. Wille, Kield Jensen, Morland, Monsr. Cappelen.

dpt. 27/5-1759. Ole Jonasens Søn Hans Jacob. Fadd: Rasmus Henningsens Kone, Maren som tiener Hr. Rose, Niels Jacobsen, Lars Knap, Albreth Johannesen Moss Snedkerswend.

dpt. 23/6-1759. Niels Frandsens Daatter Else Dorothea. Fadd: Jacob Torsens Kone, Kierstine Frandsd., Hans Torsen, Jacob Torsen, Albreth Jansen.

dpt. 24/6-1759. Hans Jonsens Søn Jon. Fadd: Ole Dønes Kone, Kierstine Johannesd., Hieronimus Svendsen, Hellich Olsen, Svend Hieronimusen.

dpt. 1/7-1759. Erich Gundersen Maalers Daatter Kierstine. Fadd: Jon Maalers Kone, Anne Kierstine Johannesd., Jon Maaler, Tor Halvorsen, Claus til Adzlef.

dpt. 27/7-1759. Ingebreth Andersens Daatter Gunnill. Fadd: Peder Ellefsens Kone, Gunnill Svendsd., Ellef Pedersen, Magnus Nicolaisen, Børre Gundersen.

dpt. 8/8-1759. Ole Bechman Guldsmeds Datter Mette Kistine. Fadd: Maren Zeyffert, Gregers Bentsens Datter, Erich Valøe Guldsmedsvend, Monsr. Berentsen, Guldsmedsvend Monsr. Schumand.

dpt. 5/8-1759. Hans Mortensens paa Blegebachens Morten. Fadd: Dorthe Sivertsd., Inger Larsd., Peter Maaler, Ellev Pedersen, Elias Jansen.

dpt. 22/8-1759. Christen Christensen i Gielden hans Søn Anders. Fadd: Tobieses Else, Maren som tiener Hofgaard, Lars Knap, Ole Ovensen, Søren Olsen.

dpt. 2/9-1759. Daniel Henrichsen paa Blegebachens Daatter Anne. Fadd: Giertrud Andersd., Anne Lisbeth Sørensd., Christen Christensen, Anders Levorsen, Tobias Christensen.

dpt. 9/9-1759. Christen Wragers Søn Ole. Fadd: Kari Jansd. tiener Brangstrup, Anne Maria Olsd., Hans Andersen, Frands Rusch, Iver Jacobsen Smedsvend.

dpt. 11/9-1759. Jacob Widdeslefs Datter Anna Sophia. Fadd: Mad. Gregers Jensens, Jomfru Inger Jørgensd., Byeskriveren Engelberth Hansen, Sr. Børge Halvorsen, Monsr. Boye Wither.

dpt. 18/9-1759. Isach Brodahls Søn Isach Brodahl. (Isach.) Fadd: Mad. Ambor, Niels Larsens, Jfr. Zarche Cappelen, Hans Chrystie, Jørgen Chrystie, Lars Bouman.

dpt. 23/9-1759. Ole Olsen Grubbes Søn paa Blegebachen Ole. Fadd: Ellef Pedersens Kone, Inger Larsd., Svend Pedersen, Daniel Henrichsen, Elias Jansen.

dpt. 26/9-1759. Smith Parukmagers hiemmedøbte Daatter Metthe Maria. Fadd: Hoven Parukmagers Kone, Jan Bogbinders Datter, Hans Lollich, Anders Jacobsen, Johannis Lings Parukmagersvend.

dpt. 29/9-1759. Jan Høstes Søn Christen. Fadd: Dorthe, Hans Carlsens, Berthe Christensd., Søren Mortensen, Hans Carlsen, Halvor Hustved.

dpt. 30/9-1759. Hans Ringers Datter Anne Maria. Fadd: Karen Maria Sørensd., Helvig Jensd., Halvor Halvorsen, Christen Andersen, Ole Sørensen.

dpt. 6/10-1759. Anders Smith Sadelmagers Datter Rachel. Fadd: Madamme Sal. Hesselbergs, Jfr. Wischer, Rector Winther, Erich Sadelmager, Studiosus Hans Iversen Hesselberg.

dpt. 7/10-1759. Niels Mdsen Kornings Datter Anne Catharina. Fadd: Anders Jacobsens Kone, Karen Nielsd., Jon Jacobsen, Niels Madsen, Christian Jacobsen Snedkersvend.

dpt. 22/10-1759. Felskiær Bechers Datter Frideriche Sophia. Fadd: Mad. Jon Jonsens, Jfr. Rose, Hr. Regiments qvartermester Holm, Friderich Wesseltoft, Knud Plesner.

dpt. 1/11-1759. Niels Jacobsens Søn Jacob. Fadd: Hans Carlsens Kone, Kari Krabbe, Hans Brataas, Hans Halvorsen, Christian Jacobsen.

dpt. 7/11-1759. Hr. Borgermester Bentzens Daatter Dorothea Catharina. Fadd: Jfr. Inger Jørgensd., Jfr. Martha Zachariasd., Sr. Realv Boyesen, Realv Wright, Niels Aall Junior.

dpt. 13/11-1759. Knud Mathisens Daatter Ingeborg Margaretha. Fadd: Byeskriverens Kone, Kierstine Grubbe, Peder Plesner, Peter Boyesen, Bendix Plesner.

dpt. 14/11-1759. Peder Skræders Søn Hans Andreas. Fadd: Lars Garvers Kone, Inger Solvesd., Hans Adjudant, Nicolai Wæver, Magnus Skræder(?).

dpt. 20/11-1759. Eilert Pedersens Søn Peder. Fadd: Frands Levins Kone, Børge Halvorsens Daatter, Christen Morland, Tobias Hofgaard, Jørgen Krøger.

dpt. 25/11-1759. Hellich Olsens hiemmedøbte Søn Herman. Fadd: Anne Amunsd., Anne Andersd., Niels Jonsen, Ole Solvesen, Ludvig Hermansen.

dpt. 25/11-1759. Rasmus Albrethsens Daatter Maren. Fadd: Tobias Johannesens Kone i Gielden, Ingeborg Børgesd., Christen Tysch, Ole Isachsen, Tobias Christensen.

dpt. 4/12-1759. Hr. Cancelli Raad Tyrholms Daatter Abelona Christine. Fadd: Mad. Lange, Mad. Borse, Tolder Lange, Prousten Monradt, Giert Lange.

dpt. 7/12-1759. Mads Trosts Daatter Johanne. Fadd: Bent Skræders Kone, Sophia Zeifert, Bent Skræder, Christian Rasmusen, Knud Waltersen.

dpt. 9/12-1759. Peder Larsens Søn paa Bachen Lars. Fadd: Inger Larsd., Gunill Svendsd., Svend Pedersen, Realf Johannisen, Elias Jansen.

dpt. 9/12-1759. Jon Maalers Søn Claus. Fadd: Susanne Gundersd., Kari Halvorsd., Halvor Anonsen, Mogens Jensen, Hans Isachsen.

dpt. 12/12-1759. Niels Larsens Søn i Gielden Hans. Fadd: Mari Hansd., Kari Michelsd., Rasmus Thomesen, Isach Hansen, Hans Rusch.

dpt. 12/12-1759. Hans Arnesens Dødfødde Søn.

dpt. 23/12-1759. Søren Olsen hiemmedøbte Søn paa Blegebachen Ole. Fadd: Karen Gundersd., Ellen Solvesd., Christian Hiulmager, Ole Solvesen.

dpt. 28/12-1759. Bent Wettergreens Søn Johan. Fadd: Jacob Wessels Kone, Johan Seiferts Datter, Jacob Wessel, Johan Seyfert, Friderich Wedsel.

(56 døbte Børn i 1759).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 5/1-1760. Tollef Andersens Søn Anders. Fadd: Gregers Jensens Kone, Dorothea Cappelen, Ulrich Cappelen, Diderich Cappelen, Boye Winther.

dpt. 11/1-1760. Anders Andersens Søn Hans. Fadd: Hans Thorsen Smeds Kone, Trine Usgaard, Christen Hansen, Carsten Knudsen, Giert Larsen.

dpt. 13/1-1760. Anders Olsens Søn Jørgen Albreth. Fadd: Inger Pedersd., Susanne Simonsd., Isach Thomesen, Rasmus Isachsen, Ole Sørensen.

dpt. 16/1-1760. Jaje Vorchums datter Grethe. Fadd: Mad. Gunill Stine, Petter Boyesens Trine Corneliusd., Realv Boyesen, Søren Mortensen, Johan Andreas Seesen.

dpt. 3/2-1760. Rasmus Berth Skomagersvends Søn Peder. Fadd: Anne Maria, Johan Henrichs Datter, Sophia Jansd., Albrecht Johan Henrichsen, Knud Valthersen, Jens Hiort Skomagersend.

dpt. 10/2-1760. Ole Olsens Søn Tyge. Fadd: Else Krabbe, Cathrine Jensd., Nils Andersen, Christen Tydsch, Niels Steensen Skomagersvend.

dpt. 11/2-1760. Rasmus Schougs Søn Berthel. Fadd: Anna Catharina Bechmand,  Giertrud Jensd., Ole Bechmand, Erich Valeur, Andreas Ferdinand Schumand Guldsmedsvend.

dpt. 12/2-1760. Ulrich von Cappelens Datter Sophia Dorothea. Fadd: Mad. Susanna Anna Forbech, Zarcha von Cappelen, Diderich von Cappelen senior, Hans Christy, Diderich von Cappelen junior.

dpt. 13/2-1760. Apotequer Wølners Datter Ingebor. Fadd: Mad. Bodel Maria Sal. Vølners, Jfr. Marthina Wølner, Hr. Niels Finkenhagen, Hr. Byeskriver Engelbrecht Hansen og Monsr. Bendik Pleisner.

dpt. 18/2-1760. Johanne Maria Larsdatters Uægte datter Marthe. Fadd: Dorthe Maria Larsd., Anne Lisbeth Larsd. De øvrige Daabs widner ware i mangel af andre Præst og Klocker.

dpt. 29/2-1760. Jon Guldsmeds Datter Ellen. Fadd: Pernille Pedersd., Else Jacobsd., Albrecht Moss, Petter Gasmand, Peder Bechmand.

dpt. 1/3-1760. Engelbrecht Berentsen Guldsmedsvends hiemmedøbte Søn Berenth. Fadd: Mad. Gynge (Jynge), Jfr. Gunild Cathrine Arveschou, Peder Bratsberg, Klockeren til Gierpen Hr. Greve, Christian Schumand.

dpt. 12/3-1760. Anders Tygesens Twilling - Søn Tyge. Fadd: Christen Tysches Kone, Jørgen Tygesens Kone, Christen Tysch, Rasmus Isachsen, Peder Stochene.

dpt. 12/3-1760. Anders Tygesens Twilling - Søn Søren. Fadd: Christen Tygesens Datter, Metthe Tygesd., , Isach Thomesen, Tobias Christensen, Gregers Pedersen.

dpt. 19/3-1760. Isacg Nielsens Datter Børthe. Fadd: Marthe Davidsd., Ellen Nielsd., Isach Christensen, Peder Tobiesen, Hans Jonsen.

dpt. 25/3-1760. Halvor Nielsens Søn paa Kamperhoug Niels. Fadd: Kield Mandals Kone, Margrethe Pedersd., Abraham Hansen, Niels Olsen, Niels Christensen.

dpt. 28/3-1760. Isach Thomesens datter Anne Dorothea. Fadd: Niels Brodahls Kiæriste, Jfr. Kall, Hans Arnesen, Petter Boyesen, Monsr. Braaker.

dpt. 30/3-1760. Hans Carlsen Skomagers Søn Carl. Fadd: Jan Høstes Kone, Anne Maria Larsd. Fryd (Phryd), Lars Hansen Fryd, Niels Jacobsen, Christian Jacobsen.

dpt. 7/4-1760. Søren Paustes Datter Johanne Margrethe. Fadd: Peder Tobiesens Kone, Cathrine Sørensd. Paust, Peder Tobiesen, Peder Hansen Bingholt, Niels Christensen Krabbe.

dpt. 15/4-1760. Anders Meidels Søn Thomas. Fadd: Apotequer Wølners Kiæriste, Peter Boyesens Sviger-Søster Stine, Rector Winther, Diderich von Cappelen Junior, Hans Jørgensen Krøger.

dpt. 16/4-1760. Erich Poulsens Søn Johan Hermand. Fadd: Elsebeth Jørgensd., Anne Svendsd., Michel Skrædder, Andreas Schrædder, Ole Michelsen.

dpt. 20/4-1760. Frans Thomesens Søn Anders. Fadd: Rasmus Thomesens Kone, Michel Jonsens Datter, Michel Jonsen, Erich Valøe, Rasmus Thomesen.

dpt. 24/4-1760. Erich Valøes Søn Johan Jacob. Fadd: Madame Wølner, Jfr. Juul, Byefogd Kragh, Monsr. Braaker, Diderich von Cappelen Junior.

dpt. 28/4-1760. Jørgen Lollichs Søn Jørgen. Fadd: Postmester Gundersens Kiæriste, Børge Halvorsens Datter, Børge Halvorsen, Hans Arnesen, Jørgen Krøger.

dpt. 4/5-1760. Nicolai Wævers Søn Hans Christopher. Fadd: Peder Anonsen Skræders Kone, Marthe Jansd., Hans Adjutant, Peder Anonsen, Magnus Skræder.

dpt. 4/5-1760. Isach Hansens Søn Hans Andreas. Fadd: Michel Jonsens Kone, Maren Eschilsd., Anders Hansen, Niels Jyde, Thomas Hansen.

dpt. 7/5-1760. Marthe Halvorsdatters Uægte Datter Børthe Margrethe. Fadd: Anders Schvedens Kone, Anne Maria Halvorsd., Tarjer Wegter.
Udlagt til Barnefader Svend Hieronimusen.

dpt. 11/5-1760. Anders Hansens Daatter Gunill. Fadd: Isach Grinis Kone, Anne Andersd., Isach Hansen, Thomas Hansen, Isach Grini.

dpt. 11/5-1760. Niels Olsens Daatter Alleth. (Aleth.) Fadd: Halvor Anonsens Kone, Anne Steensd., Erich Waløe, Jens Jensen, Niels Steensen.

dpt. 18/5-1760. Johannes Trulsens Daatter Inger Johanne. Fadd: Else Krabbe, Kari Krabbe, Søren Mortensen, Hans Carlsen, Christian Jacobsen.

dpt. 20/5-1760. Anders Sørensen Bechs Søn Christen. Fadd: Madame Halvorsen, Jfr. Wolf, Thobias Hofgaard, Studiosus Brun, Hans Jørgen Krøger.

dpt. 26/5-1760. Peder Pedersens Datter i Gielden Karen Maria. Fadd: Ellen Christensd., Ellen Olsd., Ole Madsen, Jacob Anonsen, Ole Sørensen.

dpt. 4/6-1760. Halvor Tygesens Datter Ingebor Kierstine. (Kirstine.) Fadd: Jfr. Ellen Smith, Jfr. Barbra Monrad, Hr. Postmester Gundersen, Monsr. Jacob Cudrio, Joachim Adzlev.

dpt. 8/6-1760. Ole Hansens Daatter Anne Cathrine. Fadd: Susanne Gundersd., Anlou tiener Realv Boyesen, Hellich Olsen, Ole Døel, Lars Isachsen.

dpt. 29/6-1760 (det står 9. juni i kirkeboka, men 29. juni i klokkerboka. Det er dessuten nevnt at det er 4. søndag etter trinitatis. Det var i 1760 den 29. juni. G.S.)

dpt. 29/6-1760. Anders Madsen Hartvigsens Daatter Magdalena. Fadd: Jacob Hartvigsens Kone, Sophie Wessel, Jon Jacobsen, Jacob Wedsel, Niels Madsen.

dpt. 1/7-1760. Tobias Hofgaards Daatter Magdalena. Fadd: Dorthea Helvig Hofgaard, Anne Maria Hichman, Sr. Kield Jensen, Niels Brodahl, Jens Schwint.

dpt. 20/7-1760. Claus Levorsens hiemmedøbte Datter Karen Dorthe. Fadd: Hans Halvorsens Kone, Ellen Hertvigsd., Peder Hansen, Hans Levorsen, Bent Johansen.

dpt. 20/7-1760. Realf Johannisens Datter Karen. Fadd: Helvig Andersd., Anne Johannisd., Isach Christensen, Niels Olsen, Anders Smedswend.

dpt. 26/7-1760. Peder Hansen Skomagers Datter Børthe. Fadd: Peder Boyesens Kone, Trine Cornelid., Hyphof, Hans Arnesen, Hans Iversen Hesselberg.

dpt. 17/7-1760. Inger Cathrine Olsdatters uægte Søn hiemmedøbt Peder. Kom ikke i Kirken til Welsignelsen, mens døde 2 dage derefter.
Udlagt til Barnefader Guttorm Gundersen Skomagerswend.

dpt. 18/8-1760. Ole Solvesens Datter Astri. Fadd: Ellen Smith, Stine Grubbe, Postmester Gundersen, Peter Boyesen, Rasmus Adtzlev.

dpt. 18/8-1760. Jacob Olsens Datter Kirsten Bollette. Fadd: Hans Arnesens Kone, Dorthe Cappelen, Hans Brangstrup, Ole Rasmusen, Diderich Cappelen.

dpt. 21/8-1760. Niels Andersens Søn Jens. Fadd: Adtzlefs Datter, Marthe Zachariasd., Hans Arnesen, Elias Winther, Jochum Adtzlef.

dpt. 22/8-1760. Niels Brodalls Datter Anne. Hiemmedøbt. Død strax efter.

dpt. 3/9-1760. Jacob Anonsens Søn Anon. Fadd: Helge Finchs Kone, Inger Larsd. hos Hr. Rose, Helge Finch, Ingebreth Danielsen, Herman Ludvigsen.

dpt. 4/10-1760. Mads Rosenbergs Datter Karen Malene. Fadd: Proustinde Bloch, Sophie Wejer, Morland, Wølner, Ole Weyer.

dpt. 4/10-1760. Jacob Ovenbergs Søn Jørgen. Fadd: Ulrich Cappelens Kieriste, Byeskriwers Datter, Ole Rasmusen, Diderich Cappelen Junior, Studiosus Hejerdall.

dpt. 5/10-1760. Christopher Gulbrandsens Søn Ole Becher. (Ole.) Fadd: Lars Larsens Kone, Malene Jansd., Frands Pedersen, Lars Larsen, Torsten Larsen.

dpt. 7/10-1760. Zacharias Bedsches Søn Knud Friderich. Fadd: Mad. Bang, Jfr. Grubbe, Capitaine Morland, Kield Jensen, Niels Zachariesen.

dpt. 8/10-1760. Hans Andersens Datter Maren. Fadd: Ellen Smith, Jfr. Kall, Kield Jensen, Brangstrup, Johan Friderich Wolff.

dpt. 14/10-1760. Jens Danielsens Søn Jens. Fadd: Peter Boyesens Kone, Inger Hesselberg, Realf Boyesen, Elias Winther, Studiosus Munch.

dpt. 15/10-1760. Feltskier Bechers Datter Henrica Maria. Fadd: Byeskriwerens Kone, Jfr. Winther, Hr. Rose, Ulrich Friderich von Cappelen, Hans Arnesen, Ole Wejer.

dpt. 19/10-1760. Peder Larsens Søn Jens. Fadd: Børthe Christensd., Maria Larsd., Ellef Pedersen, Svend Pedersen, Jens Sørensen.

dpt. 26/10-1760. Giert Larsen hiemmedøbte Søn Lars. Fadd: Christen Hansens Kone, Børthe Larsd., Christen Hansen, Carsten Knudsen, Iver Krigsvold Skomagerswend.

dpt. 26/10-1760. Hans Jensens Søn paa Snibetorp Niels. Fadd: Barbro Tysk, Pernille Pedersd., Christen Tysk, Tobias Olsen, Jacob Hansen.

dpt. 26/10-1760. Hans Aases Søn Hans Halvardus. (Hans.) Fadd: Frands Rusches Kone, Boel Henrichsd., Andreas Koberslager, Christopher Gulbrandsen, Jon Nielsen.

dpt. 2/11-1760. Jan Olsens Datter Anne Cathrine. Fadd: Margrethe Tygesd., Kari Michelsd., Ole Olsen, Ole Madsen, Tobias Christensen.

dpt. 2/11-1760. Anders Flittigs Søn Halvor. Fadd: Aslou Gunulsd., Maria Olsd., Frands Rusch, Jon Nielsen, Levor Olsen.

dpt. 6/11-1760. Hr. Capitain Bruns Søn Axel Severin. Fadd: Frue Holm, Jfr. Inger Jørgensd., Hr. Cancelliraad Tyrholm, Kield Jensen, Hans Andreas Hansen.

dpt. 9/11-1760. Ole Michelsens Datter Børthe. Fadd: Gunild Olsd., Mari Eschildsd., Anders Jacobsen, Hans Halvorsen, Bastian Clausen.

dpt. 11/11-1760. Hans Kieldsens Søn Kield. Fadd: Madme. Wesseltoft, Jfr. Wølner, Ole Weyer, Braacher, Johan Friderich Wolff.

dpt. 12/11-1760. Jochum Wæwers Søn Jørgen Danielsen. (Jørgen.) Fadd: Bent Sadelmagers Kone, Sophie Jansd., Jacob Katzenberg, Otter Leth, NN Sadelmagerswend.

dpt. 13/11-1760. Gregers Jensens Datter Dorthea. Fadd: Ulrich von Cappelens Kierist, Dorthea von Cappelen, Peder Juul, Kield Jensen, Ulrich Olsen Cudrio.

dpt. 15/11-1760. Postmester Gundersens Datter Inger Elisabeth. Fadd: Proustinde Monrad paa Gierpen, Jfr. Adtzlev, Hr. Justitsraad Bentzen, Jens Schveder, Jochum Adtzlev.

dpt. 16/11-1760. Niels Torjersens Datter Børthe. Fadd: Johanne Olsd., Else Christophersd., Daniel Henrichsen, Peder Larsen, Elias Jansen.

dpt. 23/11-1760. Frands Pedersens Søn Peder. Fadd: Guri Pedersd., Anne Pedersd., Anders Abrahamsen, Anders Tygesen, Niels Hansen.

dpt. 5/12-1760. Elias Winthers Datter Inger. Fadd: Anne Clarine Jørgensd., Marthe Zachariasd., Jørgen Simonsen, Zacharias Simonsen, Joachim Jørgensen, Boye Winther.

dpt. 7/12-1760. Christen Larsens Datter Anne. Fadd: Larses Børthe (Børthe Larsd.), Gunill Svendsd., Svend Pedersen, Jens Jonsen, Elias Jansen.

dpt. 28/12-1760. Peder Ellefsens Datter Boel Maria. Fadd: Frands Thomesens Kone, Zedsel Gunulsd., Jacob Olsen, Jacob Ovenberg, Gregers Pedersen.

f. 28/12-1760. Aslach Larsens Dødfødte (barn).

(69 døbte Børn i 1760).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 9/1-1761. Mads Trostes Søn Jens. Fadd: Bent Wettergreens Kone, Gregers Parukmagers Datter, Jan Zeyffert, Hans Levorsen, Helle Greve.

dpt. 16/1-1761. Karen Malene Hertvigs uægte Datter Pernille. Fadd: Anders Madsens Kone, Ellen Hertvigsd., Anders Madsen, Carl Godtlobsinger Swensch Glassmesterswend.
Udlagt til Barnefader Peter Gasmann.

dpt. 18/1-1761. Jens Tronsens Søn Halvor. Fadd: Giertrud Larsd., Pernille Jansd., Isach Hansen, Thomas Hansen, Niels Larsen.

dpt. 26/1-1761. Peter Boyesens Søn Jacob. Fadd: Madame ...... Christina Møller, Christiana Grubbe, Jacob Møller, Boye Wright, Hans Iver Hesselberg.
(Navnet tilsølt med blekk i begge kirkebøkene (prestens og klokkerens), men det skal ifølge www.gamleskien.no være Jacob. G.S.)

dpt. 31/1-1761. Hans Arnesens Datter Isabelle. Fadd: Frands Caspersens Enche, Jfr. Cudrio, Berthel Jobsen, Boye Wright, Jacob Cudrio.

dpt. 2/2-1761. Knud Smeds Datter Marthe. Fadd: Kari Sørensd., Trine Jensd., Hans Pettersen, Peder Olsen, Henrich Andersen.

dpt. 4/2-1761. Apotequer Wølners Datter Bodel Maria. Fadd: Madame Andreas Høgs, Jfr. Zarcha von Cappelen, Hr. Pastor Rose, Kield Jensen, Simon Zachariæsen.

dpt. 16/2-1761. Hans Lollichs Søn Niels. Fadd: Madame Gundersen, Jfr. Rose, Byeskriweren, Apoteqveren, Monsr. Schueman.

dpt. 18/2-1761. Christian Buchvalts Daatter Sara Dorthea. Fadd: Rasmus Hansens Kone, Berthe Knudsd., Jens Worchum, Rasmus Hansen, Mogens Aslachsen.

dpt. 22/2-1761. Isach Grines Datter Ingeborg. Fadd: Anlou Andersd., Anne Andersd., Isach Hansen, Anders Hansen, Thomas Hansen.

dpt. 24/2-1761. Hr. Cancelli Raad Tyrholms Daatter Barbara Abigael. Fadd: Proustinde Christence Sophia Monrad, Margaretha Charlotta Amalia Halvorsen Borse, Hr. Jørgen Herman Monrad, Sr. Claus Henrich Wejer, Hr. Mynster Skriwer Hans Thomas Wejer, Monsr. David Ditlev Lange.

dpt. 25/2-1761. Halvor Bentzens Søn Bent. Fadd: Mari Bentsd., Lene Gregarsd., Jacob Hoffenberg, Jacob Olsen, Knud Waltersen.

dpt. 7/3-1761. Hans Brangstrups Søn Matheus. Fadd: Proustinde Bloch, Marthe Zachariasd., Peter Boyesen, Simon Jørgensen, Studiosus Høeg.

dpt. 11/3-1761. Niels Olsens Datter i Pusterwigen Elen. Fadd: Hans Halvorsens Kone, Maren Nielsd., Jon Jacobsen, Anders Jacobsen, Christian Jacobsen.

dpt. 14/3-1761. Anders Abrahamsens Søn Hans Abrahamsen. Fadd: Inger Larsd., Mari Larsd., Lars Lerche, Svend Pedersen, Torsten Larsen.

dpt. 27/3-1761. Niels Madsen Kørnings Søn Mads. Fadd: Cathrine Joensd. Cudrio, Sophia Jacobsd. Wessel, Tollev Tordsen, Anders Jacobsen, Wilhelm Joensen.

dpt. 2/4-1761. Thomes Knudsens Datter Børthe. Fadd: Madame Hoffgaard, Jfr. Wischer, Rector Winther, H. I. Hesselberg, C. Heierdahl.

dpt. 15/4-1761. Anders Finches Søn Mathias Vilhelm Groth. Fadd: Lars Knappes Kone og Datter Elen Kistine, Niels Jacobsen, Hans Halvorsen, Hans Aarhuus.

dpt. 23/4-1761. Simon Bruuns Søn Andreas. Fadd: Elsebeth Veier, Stine Grubbe, Postmester Gundersen, Rector Winther, Monsr. Wulff.

dpt. 5/5-1761. Jacob Widdeslevs hiemmedøbte Søn Lars. Fadd: Jfr. Adtzlev, Jfr. Stine Grubbe, Sr. Morland, Sr. Realv Boyesen, Monsr. Rasmus Adtzlev.

dpt. 9/5-1761. Marthe Davidsdatters uægte Søn Søren Olsen. (Søren.) Fadd: Peder Larsens Kone, Søren Olsens Kone Joa Erichsd., Daniel Henrichsen, Søren Sørensen, Peder Larsen.
Ved acten (dåpen) udlagt til Barnefader Ole Sørensen.

dpt. 11/5-1761. Gunder Hansens Datter Anne Maria. Fadd: Marthe Olsd., Pernille Skottland, Christen Tysk, Tobias Christensen, Ole Madsen.

dpt. 27/5-1761. Ole Glasers Søn Niels. Fadd: Hans Glasers Kone, Børthe Nielsd., Jacob Wessel, Ole Bechman, Antoni Henrichsen, Peder Bechman.

dpt. 27/5-1761. Torjer Anundsens Datter Karen Kirstine. Fadd: Anne Maria Olsd., Bodel Tollevsd., Hellich Olsen, Jon Gundersen, Thor Sondresen.

dpt. 29/5-1761. Hans Levorsens datter Malene. Fadd: Anne Maria Levin, Sophie Seiffert, Peder Hanssen, Claus Levorsen, Knud Valthersen.

dpt. 31/5-1761. Niels Halvorsen Soldats datter Else Cathrine. Fadd: Mari Larsd., Kisti Nielsd., Hellich Olsen, Hans Jonsen, Gunder Gundersen.

dpt. 3/6-1761. Even Johannesen Bundes (bonde) Datter Anne. Fadd: Ellen Olsd., Barbro Henrichsd., Steen Jonsen, Niels Larsen, Gunder Gundersen.

dpt. 4/6-1761. Monsr. Fermands datter Anne Dorthe. Fadd: Frue Fermands, Madme Qvist, Hr. Cancelli Raad Tyrholm, Hr. Rose, Monsr. Rose Studiosus.

dpt. 3/7-1761. Poul Olsens datter Bodel Maria. Fadd: Kirstine Fransd., Karen Kirstine Hansd., Tollev Smed, Hans Thorsen, Hans Jonsen.

dpt. 27/7-1761. Diderich Capellen Juniors Søn Diderich. Fadd: Madme Juul, Zarcha von Capellen, Monsr. Diderich Capellen Senior, Peder Juul, Monsr. Ulrich von Capellen. Mrkn. død 30 April 1828.

dpt. 7/8-1761. David Garwers datter Karen Kirstine. Fadd: Peder Nesseldahls Kone, Margrethe Davidsd., Erich Valøe, Peder Nesseldahl, Knud Honn.
(Nesledahl er en gård i Vestre Moland, ved Lillesand i Aust-Agder. G.S.)

dpt. 13/8-1761. Monsr. Ulrich Capellens datter Karen. Fadd: Niels Larsen Kiæriste, Jfr. Karen Chrystie, Michel Capellen, Niels Larsen, Jørgen Chrystie.

dpt. 13/8-1761. Jacob Olsen Snedkers datter Anne Alsina. Fadd: Monsr. Jaie Vorchums Kiæriste, Sophie Wessel, Rasmus Holman, Claus Levorsen, Wilhelm Kiøbenhavner.

dpt. 15/8-1761. Kield Mandals datter Margrethe. Fadd: Madme. Mourits Schveders, madmoiselle Halvorsen, Børre Halvorsen, Diderich Capellen Junior, Rasmus Adtzlev.

dpt. 17/8-1761. Thor Smeds datter Oste Kirstine. (Aaste Kirstine) Fadd: Madme. Wesseltoft, Børthe Grethe Halvorsd., Brangstrup, Bendix Plesner, Jørgen Krøger.

dpt. 17/8-1761. Ole Jonassen Skomagers datter Margrethe. Fadd: Frue (Georg Christian) Brendel, Stine Grubbe, Apotequer Wølner, Diderich Capellen Jun., Rasmus Adtzlev.

dpt. 26/8-1761. Hans Jonsens Søn Sivert. Fadd: Marthe Larsd., Ingebor Olsd., Hans Thorsen, Thor Pedersen, Hans Jonsen.

dpt. 27/8-1761. Jan Pedersen Skrædders Datter Ellen Johanne. Fadd: Bent Wettergreens Kone, Sophia Wessel, Jacob Wessel, Bent Wettergreen, Christopher Sælok Bogbinderswend.

dpt. 30/8-1761. Tarjer Olsen fra Gierpen Sogn, hands hiemmedøbte datter Kirsten.Fadd: Karen Maria Madsd., Marthe Henrichsd., Isach Smed, Anders Skomager, Hans Jonsen.

dpt. 1/9-1761. Ritz Bagers hiemmedøbte Datter Ulricha Antonette. Fadd: Klocker Widdesløvs Kone, Iver Doctors Datter, Brangstrup, Jaie Vorchum, Studiosus Heierdahl.

dpt. 5/9-1761. Ener Tygesens Datter Ingebor Kistine. Fadd: Madame Bang, Jfr. Grubbe, Apotequer Wølner, Hans Arnesen, Krøger.

dpt. 6/9-1761. Hans Mortensen datter Lisbeth Kistine. Fadd: Kari Hansd., Mari Larsd., Ellef Pedersen, Petter Jonsen, Sivert Ellefsen.

dpt. 18/9-1761. Gans Halvorsens hiemmedøbte Datter Dorthe. Fadd: Niels Jacobsens Kone, Lars Garwers stiw-Datter Børthe, Lars Garwer, Jens Møller, Christen Jacobsen.

dpt. 18/9-1761. Niels Nielsen Skrædder-Swends Søn Christen. Fadd: Anders Wibes Kone, Dorthe hos Hans Calsen, Anders Wibe, Jan Jespersen, Monsr. Schrøder.

dpt. 18/9-1761. Haagen Poulsens Søn Niels. Fadd: Susanna hos Petter Boyesen, Anlou Andersd., Hans Brataas, Frans Rusch, Hans Brataases stif-Søn Jacob.

dpt. 21/9-1761. Frans Rusches Søn Niels. Fadd: Else Rusch, Anne Anundsd., Mads Rosenberg, Bent Johannesen, Ole Andersen Rusch.

dpt. 14/10-1761. Hans Jensens datter Astri. Fadd: Christen Clausens Encke, Erich Simonsens Kone, Ole Solvesen, der var og beden til Faddere Herman Ludvigsen, og Mogens Hansen, men De begge forsømmende. (De 2 siste fadderne kom altså ikke. G.S.)

dpt. 18/10-1761. Anders Larsens datter Anne Dorothea. Fadd: Christen Hansens Kone, Maren Andersd., Hans Thorsen, Carsten Knudsen (Carsten Knudsen), Henrich Brun.

dpt. 2/11-1761. Jon Hermansens Enckes 2det (andre) uægte Barn Anne. Fadd: Niels Pedersens Encke, Anne Maria Kart, I mangel af andre mandfolk-faddere, kand Præsten Hr. Rose og Klockeren Widdesløv til lige bewidne Barnedaabens Rigtighed. Udlagt ved Daaben til Barne-fader Jens Aslachsen fra Gierpen Sogn, tienende nu Gregers Jensen.

dpt. 4/11-1761. Simon Jørgensens Datter Inger Jørgina. Fadd: Anne Clarine Jørgensd., Madamme Lauritz Wrightes, Zacharias Simonsen, Elias Winther, Jochum Jørgensen.

dpt. 14/11-1761. Berntsen guldsmeds Datter Karen Hellene. Fadd: Madamme Børge Halvorsens, Jfr. Kall, Cancelli Raad Tyrholm, Sr. Braaker, Niels Brodall.

dpt. 22/11-1761. Jørgen Krøgers hiemmedøbte utidige Datter som strax døde. (Hjemmedøpt og uten navn?! G.S.)

dpt. 24/11-1761. Christen Olsen Wragers Søn Hans. Fadd: Dorthe Jonsd., Børthe Hansd., Thomas Hansen, Hans Andersen, Hans Isachsen.

dpt. 2/12-1761. Aslach Larsens Datter Giertrue. Fadd: Susanne Gundersd., Anlou Andersd., Thomas Hanssen, Hans Andersen, Hans Isachsen.

dpt. 9/12-1761. Anders Christensens Søn Gunder. Fadd: Jacob Anundsens Kone, Ellen Knap, Wilhelm Hanover, Jacob Jacobsen, Jens Knap.

dpt. 11/11-1761. Christen Christensens Datter Ellen. Fadd: Kiersten Christensd., Barbro Henricsd., Ole Ouesen, Christen Olsen, Isach Thomæsen.

dpt. 15/11-1761. Eliæ Winthers (Elias Winthers) Søn Hans. Fadd: Ambor Jørgensd., Inger Zachariasd., Hans Chrystie, Jørgen Zachariasen, Boye Winther.

(56 døbte Børn i 1761).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 5/1-1762. Postmester Gundersens Datter Johanne Antonette. Fadd: Moutidtz Schveders Kieriste, Marthe Zachariasd., Zacharias Simonsen, Sr. Niels Carlsen, Proust Monrad, Simon Zachariassen.

dpt. 13/1-1762. Holst Skræders Datter Anne Kirstine. Fadd: Jan Pedersens Kone, Jesper Høstes Datter, Jan Høst, Jan Pedersen, Knud Hon Skræderswend.

dpt. 19/1-1762. Hr. Canselli Raad Tyrholms Søn Lars. Fadd: Høiædelige Monrads Kone i Eidanger, Barbra Monrad, Sr. Baarse (Borse), Herman Lange, Hr. Marcus Ditlev Monrad.

dpt. 20/1-1762. Niels Frandsens daatter Dorothea. Fadd: Madamme Jørgen Krøgers, Jfr. Cudrio, Hans Arnesen, Hofgaard, Ulrich Cudrio.

dpt. 29/1-1762. Isach Thomesens Datter Else. Fadd: Rasmus Thomesens Kone, Bodel Thomesd., Thomas Knudsen, Tobias Christensen, Jens Nielsen Møller Skomagerswend.

dpt. 1/2-1762. Bent Wettergreens Søn Jacob. Fadd: Maren Seiffert, Sophie Wedsel, Jacob Wedsel, Jacob Karck Sadelmagerswend, Anders Smith.

dpt. 3/2-1762. Lars Lyngbye betienters Søn Marcus. Fadd: Jfr. Aslev, Jfr. Smith, Brangstrup, Hans Arnesen, Peder Smith.

dpt. 17/2-1762. Hans Arnesens Søn Arne. Fadd: Madame Sal. Jon Jonsens, Madame Isach Brodals, Hr. Paust, Isach Brodall, Uldrich Cudrio.

dpt. 26/2-1762. Peder Flintes blikkenslagers Søn Jens Tygesen Flint. Fadd: Giertrud Jensd., Jens Poulsen Sandagers Kone, Jens Poulsen, Jacob Jacobsen Tysk, Erich Waløe.

dpt. 7/3-1762. Søren Olsens Datter Anne Margrethe. Fadd: Else Krabbe i Gielden, Søren Mortensens datter Anne Maria, Hans Carlsen, Ole Nicolaisen, Jacob Jacobsen. Barnet var hiemmedøbt.

dpt. 9/3-1762. Jacob Hartvigsens Søn Claus Hyld. Fadd: Madame Junge i Porsgrund, Ellen Hartvigsd., Niels Madsen, Halvor Hyld, Petter Gasmand.

dpt. 11/3-1762. Gregers Jensens hiemmedøbte Søn Johan Thomes. Fadd: Diderich Capellen Juniors Kone, Jfr. Bolette Capellen, Byeskriwer Hansen, Monsr. Tobias Hoffgaard, Rasmus Adtzleu.

dpt. 11/3-1762. Feldskiær Froms datter Elisabeth Wilhelmine. Fadd: Madame Bangeman, Jfr. Kall, Jfr. Winther, Apotequer Wølner, Niels Schiøtt, Monsr. Bangeman.

dpt. 28/3-1762. Carsten Knudsens Søn Carsten. Fadd: Christen Hanssens Kone, Anne Lisbeth Halvorsd., Hans Thorsen, Giert Larsen, Morten Snedkerswend.

dpt. 31/3-1762. Niels Olsen Timmer-fogds Søn Peder. Fadd: Ole Bechmans Kone, Sophia Zeiffert, Lars Garwer, Antoni guldsmed-swend.

dpt. 13/4-1762. Jacob Widdesløvs Søn Jens. Fadd: Madame Bye - Fogd Krags, Jfr. Stine Grubbe, Ulrich Capellen, Niels Brodal, Bredstorp.

dpt. 16/4-1762. Jørgen Lollichs Datter Karen Cathrine. Fadd: Jens Poulsen Sandagers kone, Peder Flintes Kone, Hans Lollich, Ole Bechman, Johan Daniel Snedkerswend.

dpt. 2/5-1762. Anders Hansens Søn Hans. Fadd: Ester Sem, Cathrine Gundersd., Isach Hansen, Thomas Hansen, Niels Jyde.

dpt. 2/5-1762. Jacob Saamundsens Datter Christine. Fadd: Giert Larsens Kone, Børthe Christensd., Hoven, Halvor Haagensen, Giert Nielsen.

dpt. 14/5-1762. Tobias Christensens Datter Maren. Fadd: Else Krabbe, Ellen Knap, Lars Knap, Wilhelm Skomagerswend, Jacob Jacobsen.

dpt. 20/5-1762. Ingebreth Andersens Søn Christian. Fadd: Susanne Gundersd., Boel Thomasd., Michel Jonsen, Rasmus Isachsen, Jens Sørensen.

dpt. 20/5-1762. Lars Jacobsens Datter Ingebor Mathea. Fadd: Anne Lisbeth Halvorsd., Cathrine Sørensd., Eilhelm Larsen, Frans Henrich Moss, Ole Michelsen.

dpt. 22/5-1762. Jens Nielsens Søn paa Snibetorp Peder. Fadd: Madame Hans Arnesens, Jfr. Brodahl, Tobias Hofgaard, Jørgen Krøger, Rasmus Adtzlev.

dpt. 23/5-1762. Realv Johannesens Datter paa Blegebachen Karen. Fadd: Maria Johannesd., Børthe Johannesd., Anders Ledvorsen, Jens Jonsen, Jens Sørensen.

dpt. 27/5-1762. Apotequer Wølners Datter Johanne Cathrine. Fadd: Frue Justice-Raad Bentsen, Jfr. Adtzlev, Monsieurs Odderbech, Morland, Jochum Jørgensen.

dpt. 30/5-1762. Anders Andersen Saugmesters Søn Christopher Niels. Fadd: Carsten Knudsens Kone (Carsten Knudsens), Sophia Michelsd., Ole Nielsen, Isach Hansen, Thomas Hansen.

dpt. 9/6-1762. Rasmus Thommesens Datter Kiersten. Fadd: Mari Hermansd., Sophie Michelsd., Lars Knap, Anders Clausen, Hans Knap.

dpt. 12/6-1762. Sr. Fermands Daatter Severine Frederica. Fadd: Frue Tyrholm, Jfr. Christine Rose, Major Fermann og Sr. Joachim Adtzleu.

dpt. 23/6-1762. Ole Solvesens Daatter Inger Maria. Fadd: Else Krabbe, Karen Gundersd., Christian Amunsen, Claus Nicolaisen, Herman Ludvigsen.

dpt. 25/6-1762. Anne Simonsd. Finches uægte Daatter Karen. Fadd: Else Simonsd. Finch, Marthe Heierstad, Anders Simonsen Finch, Ole Somundsen, Boye Boyesen.
Barnefader Karl Kier (Carl Kiær?).

dpt. 16/7-1762. Halvor Tygesens Søn Sigbiørn. Fadd: Jfr. Adtzleu, Jfr. Kall, Rasmus Adtzleu, Jochum Adtzleu, Postmester Gundersen.

dpt. 18/7-1762. Claus Ledvorsens Daatter Ingeborg. Fadd: Mari Peder Hansens, Sophie Zeiffert, Anders Jacobsen, Halvor Huustvedt, Jens Nielsen.

dpt. 20/7-1762. Feltskier Bechers Søn Peter Jacob. Fadd: Frue Justice-Raadjude Bentsen, Jfr. Aall, Hr. Auditeur Engelhart, Kield Jensen, Simon Jørgensen.

dpt. 11/8-1762. Hans Ringers Søn Henrich. Fadd: Anlou Andersd., Karen Christensd., Ole Tambour. NB: De andre forsømmende.

dpt. 13/8-1762. Johannes Trulsens Datter Dorthe. Fadd: David Garwers Kone, Anne Maria Sørensd., David Garwer, Erich Waløe, Peder Bechman.

dpt. 27/8-1762. Niels Madsens Datter Anne Catrine. Fadd: Jfr. Adtzleu, Jfr. Winther, Peter Boyesen, Ulrich Cappelen, Ole Wejer.

dpt. 31/8-1762. Holtz-Fyrste Alslunds Datter Christiane Kierstine. Fadd: Frue Justits-Raadjude Bentsen, Jfr. Schneel, Zacharias Simonsen, Forwalter Møller, Kield Jensen.

dpt. 4/9-1762. Abel Andersdatters uægte Søn Jørgen. Fadd: Maren Jordemoder, Ellen Nielsd., og ingen mandsfaddere.
Udlagt til Barnefader Daniel Jørgensen Ascher, som ej endnu har wæret til Confirmation.

dpt. 13/9-1762. Sr. Bruuns Søn i Gielden Peder. Fadd: Simon Jørgensens Kiæriste, Byeskriwer Hansens Datter, Hans Buer, Tobias Hoffgaard, Ulrich Capellen, Jochum Jørgensen.

dpt. 15/9-1762. Sr. Ulrich Capellens Datter Dorothea. Fadd: Mad. Christye (Chrystie), Dorothea Capellen, Gregers Jensen, Realv Boyesen, Ulrich Cudrio.

dpt. 23/9-1762. Hans Halvorsens datter Dorthe. Fadd: Jan Høstes Kone, Maren Nielsd., Peder Hansen, Claus Levorsen, Jens Møller Skomager-swend.

dpt. 24/9-1762. Isach Smeds Datter Anne Maria.  Fadd: Hanses Thore (Thore Hansdatter), Gunild Svendsd., Hans Thorsen, Anders Hansen, Thor Smed.

dpt. 29/9-1762. Isach Hansens Søn Lars. Fadd: Wivike Hansd., Susanna Gundersd., Anders Hansen, Niels Larsen, Thomas Hansen.

dpt. 3/10-1762. Ole Botolphsens datter Anne Cathrine. Fadd: Peder Flintes Kone, Anne Lene Johannesd., Peder Flint, Lars Knapp, Wilhelm Skomager-swend.

dpt. 9/10-1762. Jacob Feiers datter Margrethe. Fadd: Justits-Raad Bentsens Frue, Jfr. Adtzleu, Bye-Foged Kragh, Kield Jensen, Magnus Zachariasen.

dpt. 31/10-1762. Kield Thomesens Søn Kield. Fadd: Anne Jansd., Abigael Kieldsd., Isach Hansen, Niels Jyde, Christen Abrahamsen.

dpt. 4/11-1762. Mads Rosenbergs hiemmedøbte datter Kiersten Kreiberg. (Kirsten.) Fadd: Jfr. Sophia Weier, Jfr. Abigael Weier, Sr. Kield Jensen, Sr. Wølner, Jon Jacobsen.

dpt. 16/11-1762. Rasmus Olsens Søn Jacob. Fadd: Mad. Gregers Jensens, Jfr. Zarcha Capellen, Ole Rasmusen, Dideric Capellen Junior, Studiosus Rose.

dpt. 22/11-1762. Postmester Gundersens Søn Johan Henrich. Fadd: Proustinde Bloch, Jfr. Anna Barbara Monrad, Regiments Qvartermester Holm, Postmester Pristed(?), Niels Zachariasen.

dpt. 12/12-1762. Sivert Ellefsens datter Marthe Christine. Fadd: Marthe Svenske, Ingebor Jansd., Realv Johannesen, Søren Olsen, Elias Jansen.

dpt. 16/12-1762. Giert Larsens Søn Hans Christian. Fadd: Tollev Smeds Kone, Anne Margrethe Berntsd., Lars Giertsen, Hans Thorsen, Ole Thomasen.

dpt. 19/12-1762. Knud Mathisens datter Anne. Fadd: Jfr. Grubbe, Madame Møller, Kield Jensen, Plesner paa Klosteret og Sr. Hans Brangstrup.

dpt. 26/12-1762. Niels Nielsen Skræder-swends Søn Hans Jacob. Fadd: Aslou Andersd., Cathrine Sørensd., Frans Rusch, Thomas Sørensen, Niels Christensen.

dpt. 27/12-1762. Erich Gundersen Maalers Datter Ingebor Kistine. Fadd: Dorthe Pedersd., Anne Maria Jansd., Jens Jansen, Jon Gundersen, Thor Pedersen.

dpt. 28/12-1762. Elias Winthers datter Kirsten. Fadd: Madame Chrystie, Jfr. Ragne Jørgensd., Jfr. Anne Clarine Jørgensd., Monsieurs Jørgen Chrystie, Lars Wrigth, Jochum Jørgensen.

(55 døbte Børn i 1762).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 2/1-1763. Peder Larsens Datter Ingebor Maria. Fadd: Sønnov Andersd., Anne Jørgensd., Ellev Pedersen, Tobias Christensen, Søren Pedersen.

dpt. 19/1-1763. Erich Poulsens Søn Ludvig. Fadd: Ingebor Olsd., Lisbeth Hermansd., Herman Ludvigsen, Jørgen Hermansen, Ludvig Hermansen.

dpt. 24/1-1763. Berntsen Guldsmeds Datter Karen Hellene. Fadd: Justitz-Raad Bentsens Frue, Jfr. Asleu Kield Jensens, Knud Plesner, Jacob Kall.

dpt. 24/1-1763. Andreas Sørensens datter Anne. Fadd: Madame Krøger junior, Jfr. Grubbe, Postmester Gundersen, Apoteqver Wølner, Rasmus Asleu (Adtzleu?).

dpt. 29/1-1763. Diderich Capellen Juniors Søn Peder Juul. Fadd: Madame Juul, Jomfru Dorothea Cappelen, Major Barnholt, Sr. Gregers Jensen, Monsieur Peder Smith.

dpt. 30/1-1763. Jørgen Tygesens datter Børthe. Fadd: Anne Pedersd., Mette Tygesd., Anders Tygesen, Ole Nicolaisen, Jens Sørensen.

dpt. 30/1-1763. Hans Andersens Datter Anne Maria. Fadd: Isach Christensens Kone, Zidsel Gunulvsd., Isach Christensen, Peder Ellefsen, Halvor Andersen.

dpt. 3/2-1763. Knud Walthersens datter Johanne Maria. Fadd: Sr. Simon Jørgensens Kiæriste, Jfr. Anne Clarine Jørgensd., Postmester Gundersen, Hoffgaard, Brangstrup, Bindrup.

dpt. 27/2-1763. Niels Larsen Saugmesters Datter Kirsten Maria. Fadd: Guri Hansd., Anne Gundersd., Tollev Smed, Isach Hansen, Thomas Hansen.

dpt. 3/3-1763. Hans Brangstrupes Søn Hans Henric Reutze. Fadd: Hellene Brangstrup, Jfr. Bøcher, Postmester Gundersen, Jaie Worchum, Knud Plesner, Hans Iver Hesselberg.

dpt. 8/3-1763. Froms Søn Johan Dideric. Fadd: Rector Winthers Kiæreste, Jfr. Wulff, Justits-Raad Bentsen, Petter Boyesen, Braaker.

dpt. 19/3-1763. Rittzes Søn Lars Petter. Fadd: Hellene Gregersd., Sophia Zeiffert, Knud Walthersen, Links Peruquemager, Bent Gregersen.

dpt. 20/3-1763. Halvor Huustvetes Søn Søren. Fadd: Claus Levorsens Kone, Lars Garwers Stiw-datter, Anders Jacobsen, Anders Jensen, Hans Halvorsen.

dpt. 6/4-1763. Niels Torjersens datter Karen Kirstine. Fadd: Regiments Qvartermester Holms Frue, Elsebeth Weier, Major Bruun Holm, Inspecteur Daugaard.

dpt. 7/4-1763. Mads Trostes Søn Rasmus. Knud Walthersens Kone, Anne Johanne Madsd., Knud Walthersen, Bent Skredder, Johan Walthersen.

dpt. 8/4-1763. Kari Halvorsdatter eller Hans Aases Encke, hendes uægte Søn Østen. Fadd: Else Hansd., Marthe Halvorsd., Aas, Torjer Anundsen, Christen Poulsen, Laers Halvorsen.
Udlagt til Barnefader, een Omløber som nylig forhen og hawde beswangret et Fruentimmer i Eidanger Sogn, hands Navn Thor Østensen, som hawer giort sig u-synlig.

dpt. 12/4-1763. Petter Gasmans datter Karen. Fadd: Anders Madsens Kone, Margrethe Gasman, Jacob Hartvigsen, Niels Madsen, Laers Hartvigsen.

dpt. 16/4-1763. Petter Boyesens Søn Niels. Fadd: Hans Knudsens Kiæriste, Trine Corneliusd., Realv Boyesen, Jaie Worchum, Berent Grubbe.

dpt. 23/4-1763. Jan Jespersens Søn Jens. Fadd: Provstinde Bloch, Jfr. Asleu (Adtzlev), Sr. Morland, Sr. Hans Arnesen, Monsieur Jacob Kalsen.

dpt. 24/4-1763. Christopher Gulbrandsens Søn Johan Christian. Fadd: Gunild Nielsd., Else Nielsd., Frans Pedersen, Steen Christiansen, Laers Laersen.

dpt. 24/4-1763. Realv Johannesens Søn Johannes. Fadd: Kari Andersd., Kari Hansd., Jens Jonsen, Ole Knudsen, Elias Jansen.

dpt. 28/4-1763. Rasmus Schoug Hattemagers Søn Hans Andreas. Fadd: Anders Felbereders Kone, Ellen Hartvigsd., Mads Rosenberg, Anders Jensen Felbereder, Frederic Wessel.

dpt. 29/4-1763. Hans Levorsens Søn Jan., som strax efter fødselen blw hiemmedøbt, og dagen derpaa døde.

dpt. 10/5-1763. Cancelli-Raad Tyrholms Søn Thomas. Fadd: Madame Boletta Friderica Borse, Madame Anna Susanna Lange, Tolder Lange, Monsieur Børge Halvorsen, Monsieur Hans Thomas Lange.

dpt. 12/6-1763. Ole Hansens Søn Hans. Fadd: Zidsel Nielsd., Ingebor Olsd., Ole Døhl, Erich Walen, Thomas Hansen.

dpt. 25/6-1763. Peder Christensens Datter Mette Kirstine. Fadd: Madame Krøger, Ellen Smith, Hoffgaard, Hans Arnesen, Rasmus Adtzlev.

dpt. 28/6-1763. Hans Mortensens Søn Morten. Fadd: Børthe Gvarder(?), Gioa Erichsd., Søren Olsen, Peder Ellefsen, Søren Sørensen.

dpt. 2/7-1763. Christen Halvorsens Søn Ole. Fadd: Gunild Follestad, Lisbeth Olsd., Abraham Hansen, Peder Bingholt, Christen Olsen.

dpt. 6/7-1763. Jacob Anundsens Datter Ingebor. Fadd: Anne Cathrine Pedersd., Groe Jacobsd., Jacob Tydsk, Ingebret Danielsen, Ole Christophersen.

dpt. 10/7-1763. Halvor Nielsens datter Margrethe Maria. Fadd: Kield Mandals Kone, Anne Pedersd., Niels Larsen, Christen Abrahamsen, Hans Isachsen.

dpt. 10/7-1763. Ole Sørensens datter Ellen Maria. Fadd: Niels Jonsens Kone, Ellen Maria Sørensd., Rasmus Isachsen, Thomas Knudsen, Christen Hansen.

dpt. 15/7-1763. Peder Ellefsens Søn Ole. Fadd: Niels Olsens Kone, Margrethe hos Adtzlev, Lars Knapp, Anders Clausen, Jens Biørnsen.

dpt. 16/7-1763. Hans Ruches Søn Anders. Fadd: Simon Jørgensens Kiæreste, Elias Winthers datter, Byeskriwer Hanssen, Isach Brodall, Jochum Jørgensen.

dpt. 24/7-1763. Niels Halvorsens Søn Halvor. Fadd: Anne Lisbeth tienende Gregers Jensen, Clare Nielsd., Frans Rusch, Jon Rasch, Niels Laersen.

dpt. 12/8-1763. Hellich Olsens datter Anne. Fadd: Rasmus Hansens Kone, Ragne Nielsd. tienende Byefogden, Jacob Olsen Snedker, Jens Jensen, Abraham Pedersen.

dpt. 17/8-1763. Anne Kirstine Halvorsdatters uægte datter Anne Maria. Fadd: Ingebor Maria Wibe, Cathrine Sørensd.
Udlagt til Barnefader Hans Marcusen Skomager-swend som er bortreist, hvilket blew Byefoden tilkiendegiort.

dpt. 18/8-1763. Sr. Fermans Søn Jørgen Severin. Fadd: Frue Major Fermans, Jfr. Johanne Maria Rose, Hr. Rose, Monsieur Simon Qvist, Monsieur Peder Rougtved.

dpt. 18/8-1763. Gregers Pedersens datter Maren Sophie. Fadd: Bye-foged Kraghs Kiæreste, Jfr. Deichman, Major Deichman, Isach Brodall, Jochum Adtzlev.

dpt. 21/8-1763. Christen Laersens datter Dorthe. Fadd: Isach Smeds Kone, Anne Dorthe Svendsd., Isach Smed, Ole Knudsen, Anund Olsen Smed-swend.

dpt. 26/8-1763. Schrøder Uhrmagers datter Ingebor Marie. Fadd: Anne Olsd., Dorothea Jonsd., Søren Mortensen, Hans Carlsen, Jan Høst.

dpt. 27/8-1763. Jaie Worchums datter Lene Cathrine. Fadd: Hans Knudsens Kiæriste, Jfr. Stine Grubbe, Procurator Hyphoff, monsieurBrangstrup, Monsieur Berent Grubbe.

dpt. 3/9-1763. Jacob Olsens datter Børthe. Fadd: Gregers Jensens Kiæriste, Inger Zachariasd., Hans Arnesen, Ulrich Capellen, Niels Zachariasen.

dpt. 4/9-1763. Ole Olsens datter Guri. Fadd: Mari Ulrichsd., Karen Andersd., Realv Johannesen, Anders Levorsen, Anders Jensen.

dpt. 5/9-1763. Henric Andersen Bruuns Søren Christian. Fadd: Anne Krabbe, Børthe Christensd., Laers Hanssen, Hans Carlsen, Claus Solvesen.

dpt. 12/9-1763. Ole Næssets datter Anne Maria. Fadd: Frue Holm, Jfr. Elsebeth Veier, Major Bruun, Lieutenant Schrøder, Monsieur Flygh.

dpt. 16/9-1763. Rasmus Albrethsens datter Lisbeth Maria. Fadd: Tobias Johannesens Kone, Anne Larsd., Christen Christensen, Isach Thomesen, Ole Michelsen.

dpt. 18/9-1763. Isach Thomesens Søn Thomas. Fadd: Guri paa Tangen (Klostertangen. G.S.), Ellen Knapp, Thomas Andersen, Rasmus Thomesen, Poul Jenssen.

dpt. 23/9-1763. Enken Anne Andersdatters barn Anne. Fadd: Mari Thorsd., Anlou Andersd., Hans Kalsen, Jens Jensen, Abraham Pedersen.

dpt. 22/10-1763. Halvor Munkes barn Anne. Fadd: Cathrine Clausd., Elsebeth Olsd. Heyerdahl, Isak Andersen, Boye Offenberg,

dpt. 23/10-1763. Hans Karlsens Maren Dorothea. Fadd: Else Larsd., Anne Maria Sørensd., Jørgen Otto Schrøder, Henrik Andersen Bruun, Carl Carlsen Berg.

dpt. 31/10-1763. Ole Jensen Skomagers barn Hans. Fadd: Dorothea, Bent Wettergreens, Birgitte Nielsd. Lisberg, Claus Levorsen, Ferdinand Schuman, Jens Andersen Bay.

dpt. 8/11-1763. Tobias Hofgaards Anne. Fadd: Mad. Maren Krøger, Giertrud Cathrine Hofgaard, Peter Boyesen, Braacher, Jens Schwindt.

dpt. 22/11-1763. Johannes Krabbes Søn Niels. Fadd: Kirstine Adtzlev, Anne Zachariasd., Simon Zachariasen, Jochum Adtzlev, Simon Simonsen.

dpt. 4/12-1763. Anders Andersens Søn Peder. Fadd: Giertrud Jyde, Anne Cathrine Gundersd., Carsten Knudsen, Ole Nielsen, Thomas Hansen.

dpt. 17/12-1763. Monsieur Bechers Datter Johanne Cathrine. Fadd: Jfr. Stokman, Jfr. Aall, Monsieurs Holst, Plesner, Engelhardt.

dpt. 28/12-1763. Malene Johannesdatters uægte Datter Inger Malene. Fadd: Mari Monsd., Mari Pedersd., Torsten Larsen, Christopher Gullbrandsen, Steen Christensen.
Til barnefader er udlagt nu i Risøer ved nawn Snither, som tilforn har været her i Byen og ageret Taskenspiller.

(56 døbte Børn i 1763).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 3/1-1764. Hans Halvorsens Søn Halvor. Fadd: Lars Hansøns Enche, Halvor Olsens Kone, Niels Jacobsen, Hans Olsen Brataas, Kal Kalsen (Karl Karlsen).

dpt. 24/1-1764. Thor Smeds Søn Tollef. Fadd: Tollef Smeds Enche, Hans Thorsens Datter, Hans Thorsen, Johannes Trulsen, Hans Rolf Tollefsen.

dpt. 26/1-1764. Rasmus Olsens Søn Ole. Fadd: Uldrich Cappelens Kone, Jfr. Rose, Gregers Jensen, Sefer Bogbinder, Rasmus Adtzlev.

dpt. 31/1-1764. Mads Rosenbergs Datter Maren. Fadd: Larses Berthe (Berthe Larsd.), Dorothea Jonsd., Anders Jacobsen, Mads Trost, Christian Jacobsen.

dpt. 25/3-1764. Ole Olsens Søn Ole. Fadd: Else Krabbe, Ellen Larsd., Niels Andersen, Poul Jensen, Frantz Thomasen.

dpt. 26/3-1764. Christen Bruuns Søn Hans Petter. Fadd: Mad. Gregers Jensens, Jfr. Kall, Byeskriweren, Hans Buer, Bendix Plesner.

dpt. 1/4-1764. Espen Jensøn Holstes Datter Grete. Fadd: Isach Smeds Kone, Pernille hos Jørgen Møller, Niels Madsøn, Anders Madsøn, Elias Jensøn.

dpt. 2/4-1764. Claus Levorsøns Søn Lars. Fadd: Lars Hansøns Encke, Halvor Olsøns Kone, Peder Hansøn, Niels Jacobsøn, Hans Levorsøn.

dpt. 6/4-1764. Erich Poulsøns Datter Ellen Johanne. Fadd: Ingeborg Olsd., Elisabeth Hermansd., Michel Olsøn, Andreas Sørensøn, Ole Michelsøn.

dpt. 10/4-1764. Jacob Offenbergs Datter Dorthe Helvig. Fadd: Rasmus Olsøns Kone, Elsebeth Olsd., Hans Brangstrup, Halvor Tofte, Captain (Georg Christian) Brendels Søn.

dpt. 13/4-1764. Isak Hansøns Søn Thomas. Fadd: Anne Hansd., Anne Cathrine Gundersd., Anders Hansøn, Niels Larsøn, Thomas Hansøn.

dpt. 13/4-1764. Cadsten (Carsten) Knudsøns Datter Inger. Fadd: Niels Larsøns Kone, Sophia Michelsd., Bastian Skrædder, Giert Larsøn, Knud Mathisøn.

dpt. 14/4-1764. Sal. Froms Søn Joachim Michael Ditlev. Fadd: Madame Cudrio, Kirstine Grubbe, Isak Brodal, Uldrich Cappelen, Lieutenant Coll, Bendix Joh. Plesner.

dpt. 15/4-1764. Frantz Rusches Søn Anders. Fadd: Mari Rasch, Graae Jensd., Jacob Anundsøn, Jon Nielsøn, Christen Hansøn.

dpt. 18/4-1764. Ingeborg Olsdatters uægte Søn Ole. Fadd: Ingeborg Maria Wiibe of Cathrine Paust. Til Barnefader er udlagt Gunder Wraalsøn paa gaarden Gisholt i Solum hered.

dpt. 27/4-1764. Jacob Olsøns Søn Jens Friderich. Fadd: Maren Hartvigsd., Anne Marie Larsd., Niels Jacobsøn, Anders Madsøn, Anders Jensøn.

dpt. 29/4-1764. Anders Flittigs Datter Berthe. Fadd: Marthe Nielsd., Elen Nielsd., Hellich Olsøn, Anders Hansøn, Thomas Sørensøn Paust.

dpt. 5/5-1764. Eilert Pedersøns Søn Eilert. Fadd: Mad. Gundersøn, Berthe Halvorsd., Jørgen Krøger, Peder Christensøn, Hendrich Levin.

dpt. 6/5-1764. Søren Olsøns Søn Jørgen. Fadd: Elias Jansøns Kone, Susanna Simonsd., Ole Knudsøn, Realf Johansøn, Søren Sørensøn.

dpt. 20/5-1764. Brynild Jonsøns Søn Jon. Fadd: Søren Paustes Datter, Ole Døels Datter, Jon Maaler, Jens Thronsøn.

dpt. 22/5-1764. Bent Wettergreens Datter Sophia. Fadd: Mad. Petter Boyesøns, Jfr. Amborg Jørgensd., Wølner, Braacher, Knud Plesner.

dpt. 23/5-1764. Hans Levorsens Søn Claus Levorsøn. (Levor.) Fadd: Mad. Alet Hendrichsøn, Schumans Kone, Bent Wettergreen, Knud Waltersøn, Antoni Hendrichsøn.

dpt. 28/5-1764. (Spillemand Anders) Meidels Twillinge børn Thomas. Fadd: Madame Kragh, Madame Uldrich Cudrios, Jørgen Krøger, Johan Krøger.

dpt. 28/5-1764. (Spillemand Anders) Meidels Twillinge børn Grete. Fadd: Jfr. Plesner, Jfr. Wølner, Simon Simonsøn, Bernt Grubbe, Petter Bangman.

dpt. 29/5-1764. Didrich Cappelens Søn Uldrich Friderich. Fadd: Mad. Udrich von Cappelen, Jfr. Magrete Catrine Hansd., Hans Arnesøn, Jacob Cudrio, Halvor Nielsøn.

dpt. 2/6-1764. Jens Nielsøns Datter Dorthe Catrine. Fadd: Mad. Wølner, Jfr. Grubbe, Realf Boyesen, Bendix og Knud Johansøn Plesner.

dpt. 9/6-1764. Steen Jonsøns Søn Jon. Fadd: Mad. Krøger, Jfr. Rasch, Søren Mortensøn, Halvor Danielsøn, Bendix Plesner.

dpt. 11/6-1764. Christen Christensøns Datter Berthe Kirstine. Fadd: Anders Tygesøns Kone, Else Christensd., Hans Brataases Søn, Jacob Torstensøn, Lars Knappes Søn.

dpt. 30/6-1764. Tobias Christensøns Søn Christen. Fadd: Elen Christensd., Elen Andersd., Ole Madsøn, Jacob Anundsøn, Jacob Abrahamsøn.

dpt. 6/7-1764. (Tolder) Jens Sartzes Søn Lars. Fadd: Frue Holm, Kirstine Monrad, Prowsten Monrad, Jens Schweder, Peder Bredstorph.

dpt. 11/7-1764. Thomas Knudsens Søn Thomas. Fadd: Prowstinde Blok, Jfr. Wolff, Hyphoff, Realf Boyesen, Monsieur Munk.

dpt. 25/7-1764. Johan Thekens Datter Cicilia Magdalena. Fadd: Frue Rasch, Jfr. Rasch, Justitz Raad Bentzøn, Cancelli Raad Løwenskiold, Nicolay Aall.

dpt. 8/8-1764. Gregers Jensøns Datter Dorothea. Fadd: Mad. Uldrich Cappelens, Maria Larsd., Didrich Cappelen, Jørgen Zachariæsøn, Gladerup.

dpt. 12/8-1764. Kiel Mandahls Datter Berthe Maria. Fadd: Anne Pedersd., Maria Jensd., Isak Smed, Christen Olsøn, Peder Christensøn.

dpt. 22/8-1764. Anders Christiansøns Søn Petter Christian. Fadd: Jytte Christensd., Ellen Maria Nielsd., Lars Andersøn Knap, Hans Larsøn Knap, Iver Jacobsøn.

dpt. 24/8-1764. Postmester Gundersøns Søn Gunder Antoni. Fadd: Helena Schweder, Kirstine Monrad, Lindegaard, Braaker.

dpt. 26/8-1764. Jacob Anundsøns Datter Ellen. Fadd: Marthe Olsd., Karen Pedersd., Frantz Rusch, Niels Jacobsøn, Iver Jacobsøn.

dpt. 13/9-1764. Jens Danielsøns Datter Maren Kirstine. Fadd: Jaye Worchums Kone, Kirstine Møller, Zesen, Schrøder, Monsieur Munk.

dpt. 18/9-1764. Erich Waleurs Datter Gunnild Magrete. Fadd: Madame Krøger, Jfr. Grubbe, Halvor Tofte, Simon Simonsøn og Bernt Grubbe.

dpt. 23/9-1764. Jan Maalers Søn Ole. Fadd: Isak Grinis Kone, Kari Halvorsd., Jon Rasch, Anders Andersøn, Jacob Olsøn.

dpt. 2/10-1764. Ole Wægters Datter Berthe. Fadd: Klockerens Kone, Helvig Bang, Apotheker Wølner, Christen Binderup.

dpt. 3/10-1764. Jacob Skorstenfeyers Datter Magrete. Fadd: Mad. Kragh, Anne Clarine Jørgensd., Justitz Raad Bentzøn, Simon og Jochum Jørgensøn.

dpt. 8/10-1764. Thomas Rusches Datter Inger Tonette. Fadd: Didrich Cappelens Kone, Jfr. Tisted, Jochum Jørgensøn, Mathis Nielsøn og Simon Simonsøn.

dpt. 9/10-1764. Hans Rusches Datter Anne. Fadd: Anne Zachariasd., Anne Bindrup, Rector Winther, Jacob Cudrio, Knud Plesner.

dpt. 10/10-1764. Anders Hansøns Søn Hans. Fadd: Isak Hansøns Kone, Ingeborg Pedersd.. Isak Hansøn, Thomas Hansøn, Anders Andersøn.

dpt. 14/10-1764. Anders Finkes Datter Anne Sophia. Fadd: Niels Olsøns Kone, Else Fink, Lars Knap, Jacob Torstensøn, Jens Nielsøn.

dpt. 22/10-1764. Simon Jørgensøns Datter Amborg Fransiska. Fadd: Marthe Winther, Amborg Jørgensd., Simon Frantzøn, Lars Wright, Jacob Cudrio.

dpt. 28/10-1764. Halvor Huustveds Datter Maren. Fadd: Jan Jeppesøns Kone, Berthe Nielsd., Knud Mathisøn, Isak Smed, Niels Murmester.

dpt. 28/10-1764. Giert Larsøns Datter Mette. Fadd: Carsten Knudsøns Kone, Sophia Michelsd., Tollef Ellingsøn, Carsten Knudsøn, Ole Stabel.

dpt. 3/11-1764. Halvor Kielsøns Søn Halvor. Fadd: Mad. Petter Boyesøns, Jfr. Grubbe, Hyphoff, Bangman, Bernt Grubbe.

dpt. 8/11-1764. Elias Jansøns Datter Elen Kirstine. Fadd: Susanna Gundersd., Elen Maria Nielsd., Jens Nielsøn, Hans Larsøn, Christen Andersøn.

dpt. 13/12-1764. Knud Waltersøns Søn Christopher. Fadd: Mad. Krøger, Anne Maria Nielsd., Forwalter Møller, Hans Arnesøn, Bendix Plesner.

(52 døbte Børn i 1764).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 3/1-1765. Abraham Mælas Søn Anders. Fadd: Gregers Jensøns Kone, Kirstine Grubbe, Hans Arnesøn, Jørgen Krøger, Bernt Grubbe.

dpt. 4/1-1765. Niels Halvorsøns Søn Søren. Fadd: Klockerens Kone, Jfr. Rose, Postmesteren, Anders Skiøt, Flugh.

dpt. 17/1-1765. Tollef Andersøns Søn Hans. Fadd: Mad. Ulrich Cappelens, Jfr. Cappelen, Hans Arnesøn, Uldrich Cappelen, Just Simonsøn.

dpt. 28/1-1765. Realf Boyesøns Datter Mette. Fadd: Mad. Bøcher, Kirstine Grubbe, Niels Grubbe, Jacob Grubbe, Bernt Grubbe.

dpt. 26/1-1765. Halvor Tygesøns Søn Simon Andreas. Fadd: Mad. Brodal, Jfr. Plesner, Jacob Cudrio, Frølik, Bendix Plesner.

dpt. 3/2-1765. Anders Andersøns Søn Christen. Fadd: Giert Larsøns Kone, Hans Abrahamsøns Kone, Anders Madsøn, Giert Larsøn, Ole Ougesøns Søn.

dpt. 5/2-1765. Peder Stokkenes Søn Morten. Fadd: Mad. Kragh, Anne Margrethe hos Peder Smith, Postmesteren, Hans Jørgen Krøger, Jacob Olsøn Cudrio.

dpt. 25/2-1765. Elias Winthers Datter Kirstine Dorothea. Fadd: Mad. Jochum Jørgensøns, Amborg Jørgensd., Simon og Jochum Jørgensøn, Jacob Cudrio.

dpt. 27/2-1765. Anders Jensøn Schals Søn Jens Petter. Fadd: Anne Olsd. Fryd, Anne Maria Sørensd., Lars Hansøn, Jan Jespersøn Høst, Hans Christian Fryd.

dpt. 1/3-1765. Christen Hattemagers Søn Rasmus. Fadd: Klockerens Kone, Jfr. Hoffgaard, Postmesteren, Krøger, Monsieur Hoffgaard.

dpt. 3/3-1765. Peder Larsøns Datter Guri. Fadd: Ellen Maria Nielsd., Ragnild Gregarsd., Svend Pedersøn, Jens Jonsøn, Levor Andersøn.

dpt. 4/3-1765. Petter Boyesøns Datter Else. Fadd: Realf Boyesøns Kone, Stine Grubbe, Niels Grubbe, Hans Knudsøn, Christen Hesselberg.

dpt. 6/3-1765. Anders Jensøns Datter Inger Malene. Fadd: Anne Helliksd., Giøe Erichsd., Realf Johansøn, Christen Hansøn, Aslach Hansøn.

dpt. 7/3-1765. Jørgen Otto Skrøders Søn Hans Christopher. Fadd: Berthe Worchum, Anne Fryd, Jon Jacobsøn, Seesen, Flugh.

dpt. 21/3-1765. Niels Steenaasens Datter Berthe Maria. Fadd: Diderich Cappelen Kone, Berthe Børgesd., Jørgen Krøger, Anders Skiøtt, Bernt Grubbe.

dpt. 23/3-1765. Dorthe Maria Haagensdatters Datter Berthe. Fadd: Anne Gundersd., Grete Sørensd., Anders Andersøn Møller, Ole Sørensøn.
og blewede udlagt til Barne fader Niels Grønn.

dpt. 12/4-1765. Schumans Søn Gregers Ferdinant. Fadd: Sophia Skults, Anne Sophia Schuman, Bent Wettergreen, Hans Levorsøn, Bent Skults (Bent Schultz).

dpt. 20/4-1765. Jørgen Møllers Datter Anne. Fadd: Madame Lindegaard, Jfr. Plesner, Jacob Møller, Halvor Danielsøn Tofte, Bendix Plesner.

dpt. 28/4-1765. Isak Jacobsøns Søn Anders. Fadd: Anne Anundsd., Cicel Gunulsd., Anders Hansøn, Isach Hansøn, Søren Jansøn.

dpt. 28/4-1765. Ole Saamundsøns Datter Inger Maria. Fadd: Maria Børgesd., Guri Hansd., Jeronimus Mathisøn, Christopher Gulbrandsøn, Gunder Simonsøn.

dpt. 10/5-1765. Hans Abrahamsøns Søn Hans Thorsøn. Fadd: Susanna Bingholdt, Christen Abrahamsøns Kone, Thor Smed, Christen Abrahamsøn, Claus Tollefsøn.

dpt. 11/5-1765. Mads Rosenbergs Datter Maren. Fadd: Maren Nielsd., Berthe Kielsd., Jens Hiort, Rasmus Pedersøn, Ole Hansøn.

dpt. 24/5-1765. Niels Madsøns Søn Hartvig. Fadd: Bent Sadelmagers Kone, Else Catrine Hansd., Peder Hansøn, Petter Gasman, Christen Olsøn.

dpt. 1/6-1765. Didrich Cappelens Datter Dorothea. Fadd: Mad. Forber, Jfr. Cappelen, Isak Brodal, Simon Frantzøn, Peder Pedersøn Juul.

dpt. 5/6-1765. Lars Hartvigsens Søn Hartvig. Fadd: David Garwers Kone, Dorothea Jonsd., David Garwer, Christen Davidsøn, Jacob Hartvigsøn.

dpt. 8/6-1765. Bechers Søn Waldemar. Fadd: Kammerjunkerinde Adler, Frøken Eith, Obirste Bruggeman, Major Deichman, Hr. Rose.

dpt. 15/6-1765. Simon Bruns Søn Simon. Fadd: Jfr. Anne Zachariasd., Jfr. Plesner, Wølner, Jørgen Krøger, Christen Hoffgaard.

dpt. 19/6-1765. Jacob Olsøns Datter Maren Elisabeth. Fadd: Johanne Maria Buchvaldt, Dorthe Warberg, Niels Madsøn, Rasmus Hansøn, Wilhelm Larsøn.

dpt. 21/6-1765. Jochum Jørgensøns Søn Jørgen. Fadd: Mad. Winther, Anne Clarine Jørgensd. og Amborg Jørgensd., Lars Wrigth, Elias Winther, Simon Jørgensøn.

dpt. 27/6-1765. Christen Bruuns Søn Johan Jørgen. Fadd: Mad. Hans Arnesøns, Kirstine Grubbe, Major Deichman, Løvenschiold, Jacob Cudrio.

dpt. 27/6-1765. Ole Glasers Datter Gunnild Margrethe. Fadd: Hans Danielsøns Encke, Berthe Lisberg, Lars Knap, Niels Olsøn, Berntsøn, Jacob Torstensøn.

dpt. 1/7-1765. Halvor Bentzøns Datter Kirsten. Fadd: Rasmus Olsøns Kone, Elsebeth Olsd., Schuman, Jacob Hartvisøn, Bent Gregersøn.

dpt. 2/7-1765. Svend Jørgensøns Søn Christian Friderich. Fadd: Christen Abrahamsøns Kone, Lisbeth Olsd., Thor Smed, Christen Abrahamsøn, Christen Olsøn.

dpt. 6/7-1765. Jørgen Hermansøns Datter Elen Dorthea. Fadd: Dorthe Hermansd., Gunnild Nielsd., Christian Buchwaldt, Andreas Sørensøn, Johan Benedich.

dpt. 7/7-1765. Espen Holstes Søn Jens. Fadd: Isach Larsøns Kone, Ingeborg Olsd., Tollef Ellingsøn, Berentsøn, Clemet Nielsøn.

dpt. 24/7-1765. Svend Jeronimusøns Søn Hans Olsøn. Fadd: Maren Sørensd., Anne Andersd., Jon Maaler, Anders Andersøn, Niels Olsøn.

dpt. 24/7-1765. Peder Anundsøns Datter Gunnild. Fadd: Anne Hansd., Gunnild Davidsd., Simon Brun, Jan Pedersøn, Christian Davidsøn.

dpt. 28/7-1765. Niels Larsøns Datter Kirstine Maria. Fadd: Rasmus Thomasøns Kone, Sophia Michelsd., Michel Jonsøn, Isach Hansøn, Niels Olsøn.

dpt. 4/8-1765. Niels Tygesøns Søn Hans. Fadd: Kirsti Andersd., Anne Dorthea Svendsd., Svend Pedersøn, Anders Tygesøn, Melche.

dpt. 4/8-1765. Hans Larsøns Søn Lars. Fadd: Rebecca Madsd., Mette Kirstine Hansd., Lars Hansøn, Christen Larsøn, Christen Andersøn.

dpt. 13/8-1765. Petter Gasmans Datter Inger Johanne. Fadd: Anders Jacobsøns Kone, Dorthe Jonsd., Jacob Wessl, Anders Madsøn, Lars Hartvigsøn.

dpt. 23/8-1765. Sicel Maria Nielsdatters uægte Datter Boel Weyer. Fadd: Rasmus Clobholts (Klovholt?) Kone, Inger Nielsd., Jacob Olsøn, Rasmus Clobholt, Clemet Clobholt.
Til Barne fader er udlagt Abraham Pedersøn Snedker-swend.

dpt. 25/8-1765. Torjer Anundsøns Datter Kirstine Barbara. Fadd: Jon Maalers Kone, Maria Gundersd., Hellich Olsøn, Kiel Mandal, Even Persøn.

dpt. 25/8-1765. Lars Nirisøns Søn Zacharias. Fadd: Karen Andersd., Lene Zachariasd., Søren Olsøn, Søren Sørensøn, Anders Danielsøn.

dpt. 27/8-1765. Knud Mathisøns Søn (Tvillinger) Knud. Fadd: Madame Hans Arnesøns, Madame Realf Boyesøns, Forwalter Møller, Kiel Jensøn, Søren Mortensøn.

dpt. 27/8-1765. Knud Mathisøns Datter (Tvillinger) Rosine. Fadd: Jfr. Wulff, Jfr. Plesner, Christen Brun, Braaker, Bendix Plesner.

dpt. 8/9-1765. Lars Halvorsøns Søn Halvor. Fadd: Guri Hansd., Abigael Kielsd., Jon Nielsøn, Hendrich Jonæsøn, Christopher Halvorsøn.

dpt. 8/9-1765. Peder Ellefsøns Datter Anne Maria. Fadd: Niels Olsøns Kone, Anne Margrethe Eschildsd., Niels Olsøn, Eschild Jensøn, Niels Halvorsøn.

dpt. 14/9-1765. CanceliRaad Tyrholms Søn Lars. Fadd: Giert Langes Kone, Anne Bolette Lange, Laugman Gregers, Prowsten Monrad, Fogden Rougtved.

dpt. 18/9-1765. Peder Olsøns Søn Johan. Fadd: Mette Kirstine Hansd., Inger Nielsd., Jon Pedersøn, Christen Davidsøn, Ole Andersøn.

dpt. 19/9-1765. Thomas Hansøns Søn Hans. Fadd: Michel Jonsøns Kone, Rasmus Thomasøns Kone, Rasmus Thomasøn, Anders Hansøn, Christian Hiulemager.

dpt. 8/10-1765. Jacob Hartvigsøns Datter Dorthe Margrethe. Fadd: Lars Hansøns Encke, Dorthe Jonsd., Halvor Danielsøn, Rasmus Hansøn, Christian Jacobsøn.

dpt. 11/10-1765. Elias Jansøns Datter Dorthe Kirstine. Fadd: Kari Halvorsd., Margrethe Andersd., Niels Jocabsøn, Jens Møller, Niels Brataas.

dpt. 12/10-1765. Peder Christensøns Søn Rasmus. Fadd: Else Maria Olborgs (Aalborgs?), Johanne Eilertsd., Niels Jacobsen, Jens Hiort, Frantz Levin.

dpt. 12/10-1765. Levor Olsøns Søn Ole. Fadd: Mad. Hans Arnesøns, Jfr. Grubbe, Jaye Worchum, Jørgen Møller, Bernt Grubbe.

dpt. 16/10-1765. Kiel Mandals Datter Elen Dorthea. Fadd: Peder Hansøns Kone, Abigael Kielsd., Halvor Huustved, Anders Feldbereder, Anders Feldbereder (junior?).

dpt. 17/10-1765. Bent Wettergreens Datter Inger Sophia. Fadd: Mad. Schumann, Dorthe Jonsd., Hans Levorsøn, Christian Brataas, Johan Friderich Wessel.

dpt. 19/10-1765. Peder Rougtveds Datter Elisabeth. Fadd: Mad. Realf Boyesens, Jfr. Kall, Auditeur Engelhart, Byefoged Kragh, Braaker.

dpt. 25/10-1765. Hans Kalsøns Datter Dorthe Kirstine. Fadd: Realf Boyesens Kone, Jfr. Grubbe, Realf Boyesen, Wølner, Søren Mortensøn.

dpt. 30/10-1765. Gunder Simonsøns Datter Berthe. Fadd: Oste Kittilsd. (Aaste Kittilsd.), Berthe Simonsd., Lars Larsøn, Lars Erichsøn, Jeronimus Mathisøn.

dpt. 1/11-1765. Christen Wragers Søn Fallentin. Fadd: Susanna Simonsd., Dorthe Tollefsd., Brynild Jonsøn, Jon Maaler, Ener Tygesøn.

dpt. 2/11-1765. Wølners Datter Karen Lykke. Fadd: Mad. Schiervens, Jfr. Brodal, forwalter Lindegaard, Jørgen Krøger, Knud Plesner.

dpt. 19/11-1765. Hendrich Baggers Datter Anne Clarine. Fadd: Mad. Jochum Jørgensøns, Amborg Jørgensd., Petter Boyesøn, Ferman, Jacob Cudrio.

dpt. 1/12-1765. Peder Gundersøns (Tvillinger) Søn Ole. Fadd: Kari Nielsd., Anne Marie Sørensd., Halvor Haagensøn, Søren Mathisøn, Christian Hansøn.

dpt. 1/12-1765. Peder Gundersøns (Tvillinger) Datter Kirstine. Fadd: Maria Jensd., Maria Pedersd., Cort Olssøn, Christen Larsøn, Peder Jensøn.

dpt. 3/12-1765. Jens Wasdalens Søn Peder. Fadd: Mad. Krøger, Jfr. Plesner, Wølner, Bendix Plesner, Georg Stokmann.

dpt. 6/12-1765. Abraham Mælas Søn Anders. Fadd: Kisti Mæla, Karen Torstensd., Anders Mæla, Niels Olsøn, Jacob Andersøn.

dpt. 8/12-1765. Niels Torjusøns Datter Berthe Maria. Fadd: Jon Maalers Kone, Ingeborg Olsd., Jacob Nielsøn, Niels Larsøn, Thor Sondresøn.

dpt. 9/12-1765. Jørgen Lollichs Datter Berthe Magretha. Fadd: Jens Poulsøns Encke og Datter, Erich Walen, Poul Jensøn, Erich Lollich.

dpt. 9/12-1765. Anne Kirstine Halvorsdatters uægte Søn Isach.  Fadd: Inger Pedersd., Anne Maria Jansd., Hendrich Jonasøn, Iver Olsøn, Lars Halvorsøn.
Blw udlagt til Barne fader Torjer Anundsøn.

dpt. 14/12-1765. Mads Trostes Datter Anne Johanne. Fadd: Mad. Realf Boyesøns, Claudine Winther, Rector Winther, Brodall, Hans Iver Hesselberg.

dpt. 21/12-1765. Tekens Søn Adolph Friderich. Fadd: Mad. Becher, Jfr. Winther, Forwalter Lindegaard, Postmester Gundersen, Monsieur Wulff.

(72 døbte Børn i 1765).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 5/1-1766. Brynild Jonsøns Søn Jonas. Fadd: Ole Christophersøns Kone, Anne Sophia Ditlevsd., Thomas Hansøn, Abraham Andersøn, Niels Olsøn.

dpt. 10/1-1766. Gregers Jensøns Datter Elisabeth. Fadd: Mad. Erboe, Pouline Hansd., Jørgen Krøger, Rasmus Olsøn, Peder Juul junior.

dpt. 30/1-1766. Jan Jespersøns (Høst) Søn Friderich Christian. Fadd: Berthe Christensd., Anne Marie Larsd., Jon Jacobsøn, Schrøder, Christian Larsøn.

dpt. 6/2-1766. Hendrich Bruns 2de (tvende) Sønner (Tvillinger) Anders. Fadd: Else Larsd., Anne Maria Sørensd., Hans Karlsøn, Ole Nicolaysøn, Ole Andersøn.

dpt. 6/2-1766. Hendrich Bruns 2de (tvende) Sønner (Tvillinger) Christen. Fadd: Anne Maria Larsd., Giertrud Jensd., Hans Jonsøn, Wilhelm Reinholt, Claus Tollefsøn.

dpt. 9/2-1766. Jens Thronsøns Datter Lisbeth Dorothea. Fadd: Pernille Jansd., Catrine Jensd., Søren Jansøn, Harald Jansøn, Peder Jansøn.

dpt. 15/2-1766. (Tolder) Jens Sartzes Datter Christence Sophia. Fadd: Frue Gregers, Jfr. Bindrup, Tolder Rasch, Jørgen Chrysti, Niels og Nicolay Aall.

dpt. 27/2-1766. Andreas Sørensøns Søn Michel. Fadd: Pernille Asmusd., Else Hansd., Herman Ludvigsøn, Otto Leth, Peder Dahl.

dpt. 14/3-1766. Hans Halvorøns Datter Maren. Fadd: Elen Maria Jocobsd., Berthe Nielsd., Niels Jacobsøn, Jacob Jacobsøn, Hans Møller.

dpt. 10/4-1766. Andreas (Anders) Thems Datter Dorothea. Fadd: Simon Schweders Kone, Barbra Monrad, Uldrich Cudrio, Giert Monrad, Christen Hoffgaard.

dpt. 13/4-1766. Realf Johansøns Datter Karen. Fadd: Ole Knudsøns Kone, Berthe Johannisd., Ole Knudsøn, Jens Jonsøn, Levor Andersøn.

dpt. 20/4-1766. Hans Jonsøns Søn Jon. Fadd: Anne Hendrichsd., Dorthe Jonsd., Hellich Olsøn, Even Pedersøn og Jon Maaler.

dpt. 30/4-1766. Hans Abrahamsøns Søn Hans.  Fadd: Uldrich Olsøns Kone, Jfr. Roeholt, Realf og Petter Boyesøn, Jochum Adtzleu.

dpt. 3/5-1766. Rasmus Olsøms Søn Jacob. Fadd: Diderich Cappelens Kone, Jfr. Rose, Petter Boyesøn, Jochum Jørgensøn, Peder Juul.

dpt. 6/5-1766. Levons Søn Frantz. Fadd: Sal. Frans Levins Encke, Mad. Bredstorph, Bredstorph, Børge Halvorsøn, Frantz Levin.

dpt. 10/5-1766. Hans Levorsens Datter Maren Malene. Fadd: Prowstinde Blok, Jfr. Rose, Hans Arnesøn, Postmester Gundersen, Christen Hoffgaard.

dpt. 13/5-1766. Christen Abrahamsøns Søn Christen. Fadd: Kirstine Adtzlev, Stine Monrad, Wølner, Jørgen og Johan Krøger.

dpt. 4/6-1766. Jan Pedersøns Søn Friderich Christian. Fadd: Jaye Worchums Kone, Giertrud Jensd., Bent Wettergreen, Peder Nissendal (Nissedal?), Jan Høst.

dpt. 6/6-1766. Jochum Jørgensøns Datter Kirsten Dorthea. Fadd; Hans Chrysties Kone, Amborg Jørgensd., Elias Winther, Realf Boyesøn, Jørgen Chrystie.

dpt. 8/6-1766. Sivert Elefsøns Søn Lars. Fadd: Elias Jansøns Kone, Maren Olsd., Elias Jansøn, Anders Jensøn og Anders Juul.

dpt. 8/6-1766. Lars Sørensøns Søn Søren. Fadd: Maren Olsd., Inger Jørgensd., Jon Gundersøn, Ole Gundersøn, Niels Torjersøn.

dpt. 14/6-1766. Halvor Munkens Søn Jørgen Hoffenberg. Fadd: Didrich Cappelens Kone, Anne Clarine Jørgensd., Elias Winther, Uldrich Cappelen, Christen Hoffgaard.

dpt. 21/6-1766. Anders Jensøns Datter Anne Maria. Fadd: Jan Høstes Kone, Anne Maria Larsd., Otto Schrøder, Anders og Christian Jacobsøn.

dpt. 22/6-1766. Hans Mortensøn Søn Lars. Fadd: Berthe Garder(?), Johanne Larsd., Lars Jansøn, Søren Sørensøn, Christen Christensøn.

dpt. 23/6-1766. Christen Christensøn Søn Anders. Fadd: Isach Maalers Kone, Ida Christensd., Christen Larsøn, Niels og Jacob Jacobsøn.

dpt. 5/7-1766. Realf Boyesøns Søn Boye. Fadd: Petter Boyesøns Kone, Jfr. Kiølle, Petter Boyesøn, Jaye Worchum, Jon Jonsøn.

dpt. 9/7-1766. Jacob Abrahamsøns Datter Anne Maria. Fadd: Else Wadretta (Vadrette?), Karen Larsd., Lars Hansøn, Jacob Jensøn, Hans Larsøn.

dpt. 13/7-1766. Peder Hansøns Datter Berthe. Fadd: Jacob Olsøns Kone, Dorthea Jonsd., Hans Levorsøn, Jens Hiort, Jacob Jacobsøn.

dpt. 20/7-1766. Niels Nielsøns Datter Gunnild. Fadd: Kari Nielsd., Inger Solvesd., Christian Buchwaldt, Jacob Olsøn, Bendix Buchwaldt.

dpt. 3/8-1766. Isach Thomæsøns Søn Christen Jacobsøn. (Christen.) Fadd: Frantz Thomasøns Kone, Elen Andersd., Jacob Anundsøn, Thomas Knudsøn, Lars Knap.

dpt. 6/8-1766. Wilhelm Regnholts Datter Maren Pernille. Fadd: Karen Brun, Anne Maria Fryd, Søren Mortensøn, Hans Kalsøn, Hans Regnholt.

dpt. 8/8-1766. Elias Winthers Datter Else Boyerina. Fadd: Jochum Jørgensøns Kone, Amborg Jørgensd., Simon og Joachim Jørgensøn, Petter Cudrio.

dpt. 13/8-1766. Aslach Larsøns Søn Jens Larsøn. (Jens.) Fadd: Joachim Jørgensøns Kone, Anne Clarine Jørgensd., Realf Boyesøn, Didrich Cappelen, Bendix Plesner.

dpt. 23/8-1766. Christen Olsøns Datter Margrethe Catrine. Fadd: Jacob Hartvigsøns Kone, Dorthea Jonsd., Anders Madsøn, Søren Christensøn, Ove Olsøn.

dpt. 28/8-1766. Jens Hiortes Datter Karen Malene. Fadd: Mad. Jon Jonsøns, Kirstine Grubbe, Realf Boyesøn, Hans Arnesøn, Jørgen Møller.

dpt. 3/9-1766. Ole Stabels Søn Thomas. Fadd: Christian Buchwaldts Kone, Berthe Kirstine Jensd., Lars Garwer, Bastian Skredder, Hans Aarhuus.

dpt. 14/9-1766. Anders Christensøns Søn Niels. Fadd: Jon Nielsøns Kone, Kirsten Nielsd., Jon Nielsøn, Isach Maaler, Jens Nielsøn.

dpt. 24/9-1766. Jens Danielsøns Datter Anne Sophia Munk. Fadd: Mad. Hesselberg, Catrine Corneliusd., Petter Boyesøn, Jaye Worchum, Hans Iver Hesselberg.

dpt. 30/9-1766. Wølners Datter Anne Livia. Fadd: Mad. Frantz Casparsøns, Margrethe Elisabeth Wølner, Uldrich Cappelen, Johan Friderich og Hans Michael Wolff.

dpt. 4/10-1766. Thomas Hansøns Søn Hans Andersøn. (Hans.) Fadd: Niels Larsøns Kone, Karen Michelsd., Michel Jonsøn, Isach Hansøn, Niels Larsøn.

dpt. 6/10-1766. Gregers Pedersøns Datter Elen. Fadd: Mad. Brodal, Jfr. Winther, Uldrich Cappelen, Jochum Jørgensøn, Georg (Christian) Brendel.

dpt. 25/10-1766. Halvor Huustveds Datter Agatha. Fadd: Anders Jensøns Kone, Torsten Skomagers Datter, Hans Halvorsøn, Hans Levorsøn, Hans Rolff.

dpt. 7/11-1766. Hans Larsøn Knaps Søn Anders. Fadd: Lars Knaps Kone, Elen Rasmusd., Lars Knap, Rasmus Thomæsøn, Jacob Jacobsøn.

dpt. 16/11-1766. Giert Larsøns Datter Mette Maria. Fadd: Christen Hansøns Encke, Anne Sophia Ditlevsd., Carsten Knudsøn, Tollef Ellingsøn, Rasmus Jacobsøn.

dpt. 19/11-1766. Jens Larsøns Datter Anne Catrine. Fadd: Anders Hansøns Kone, Marthe Hansd., Anders Hansøn, Isach Hansøn, Niels Larsøn.

dpt. 29/11-1766. Niels Steenaasens Datter Maria. Fadd: Kari Halvorsd., Margrethe Larsd., Andreas Smed, Ole Stabel, Elias Evensøn.

dpt. 9/12-1766. Anne Jonsdatters uægte Søn Niels. Fadd: Dorthe Jonsd., Guri Nielsd., Jon Larsøn, Helje Fink. Til Barnefader er udlagt en Student ved Navn Brynild Nielsøn.

dpt. 11/12-1766. Christen Bruns Datter Karen Smith. (Karen.) Fadd: Mad. Krøger, Jfr. Rose, Postmesteren, Hans Arnesøn, Johan Krøger.

dpt. 12/12-1766. Peder Stokkens Datter Johanne Maria. Fadd: Karen Andersd. Pernille Jansd., Peder Hansøn, Niels Olsøn, Halvor Halvorsøn.

dpt. 14/12-1766. Hans Rusches Datter Thore. Fadd: Frantz Rusches Kone, Helvig Halvorsd., Thomas Rusch, Frantz Rusch.

dpt. 15/12-1766. Hans Karlsøns Søn Søren. Fadd: Anne Maria Regnholt, Berthe Nielsd., Søren Mortensøn, Niels Jacobsøn, Wilhelm Regnholt.

dpt. 20/12-1766. Schumans Søn Gregers Ferdinant. Fadd: Sophia Schultz, Karen Slott, Postmesteren, Jon Jacobsøn, Carl Schumann.

(52 døbte Børn i 1766).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 1/1-1767. Anders Larsøns Søn Johannis. Fadd: Niels Larsøns Kone, Michel Jonsøns Datter, Frantz Thomæsøn, Thomas Hansøn, Niels Olsøn.

dpt. 3/1-1767. Peder Bochmans Søn Ole. Fadd: Else Gundersd., Berthe Bochman, Søren Christensøn, Johan Hendrichsen Moss, Johan Jacob Katzenberg.

dpt. 3/1-1767. Knud Plesners Datter Karen. Fadd: Mad. Krøger, Jfr. Engelhardt, Nicolay Kall, Bendix Plesner, Jacob Kall.

dpt. 16/1-1767. Steen Jonsøns Datter Maren. Fadd: Ole Møllers Kone, Ingeborg Jonsd., Rejer Ellefsøn, Knud Thomæsøn, Arne Abrahamsøn.

dpt. 20/1-1767. Isach Brodals Datter Anne Bolette. Fadd: Mad. Smith, Elen Cudrio, Agnete Brodal, Prowsten Blok, Niels Smith, Jacob Cudrio.

dpt. 31/1-1767. Hans Arnesøns Søn Ole. Fadd: Elen Cudrio, Dorthe Paust, Uldrich Cappelen, Jacob Cudrio, Jon Jonsøn.

dpt. 2/2-1767. Peder Larsøns Søn Lars Hendrich. Fadd: Mad. Regnholt, Else Catrine Hansd., Otto Letz, Isach Smed, Johannes Hansøn.

dpt. 4/2-1767. Jørgen Møllers Søn Peder. Fadd: Halvor Danielsøns Kone, Jfr. Engelhartdt, Forwalter Møller, Søren Mortensen, Braaker.

dpt. 20/2-1767. Berentsøns Søn Halvor Arveskoug. Fadd: Peder Bratsbergs Kone, Dorthea Jonsd., Christen Brun, Wilhelm Regnholt, Claus Smith.

dpt. 12/3-1767. Halvor Nielsøns Datter Giertrud. Fadd: Mad. Levin, Berthe Nielsd., Zacharias Simonsøn, Børge Halvorsøn, Mathis Nielsøn.

dpt. 13/3-1767. Tobias Christensens Datter Anne Margrethe. Fadd: Jacob Anudsøns Kone, Anne Dorthe Svendsd., Svend Pedersøn, Isach Thomæsøn, Niels Erichsøn.

dpt. 15/3-1767. Rasmus Pedersøns Søn Peder. Fadd: Helvig Corneliid., Maria Hartvigsd., Anders Erichsøn, Brynild Jonsøn, Jacob Haagensøn.

dpt. 19/3-1767. Schrøders Søn Christen. Fadd: Realf Boyesøns Kone, Catrine Corneliid., Petter Boyesøn, Jaye Worchum, Hans Iver Hesselberg.

dpt. 27/3-1767. Levor Andersøns Datter Guri. Fadd: Berthe Olsd., Kari Andersd., Rejer Elefsøn, Anders Danielsøn, Ole Olsøn.

dpt. 28/3-1767. Petter Boyesøns Søn Realf Boyesøn. (Realf.) Fadd: Dorthea Chrystie, Boel Nielsd., Realf Boyesøn, Jochum Jørgensøn, Jon Jonsøn.

dpt. 3/4-1767. Mads Trostes Datter Helle Dorthea. Fadd: Hans Levorsens Kone, Else Hansd., Otto Leth, Hans Levorsøn, Christian Bentzøn.

dpt. 5/4-1767. Realf Jphansøns Søn Johannes. Fadd: Jens Jonsøns Kone, Kari Jonsd., Jens Jonsøn, Ole Knudsøn, Søren Pedersøn.

dpt. 12/4-1767. Børge Gundersøns Datter Agatha. Fadd: Maren Gundersd., Pernille Pedersd., Rejer Ellefsøn, Hans Gundersøn, Jens Aslachsøn.

dpt. 15/4-1767. Jaye Worchums Datter Anne. Fadd: Realf Boyesøns Kone, Jfr. Kiølle, Elias Winther, Petter Boyesøn, Lars Larsøn.

dpt. 26/4-1767. Christopher Guldbrandsøns Søn Albreth. Fadd: Helvig Corneliusd., Dorthe Sophia Hansd., Lars Larsøn, Steen Christiansøn, Hans Larsøn.

dpt. 30/4-1767. Thor Sondresøns Datter Anne Margrethe. Fadd: Prowstinde Blok, Jfr. Monrad, Hyphoff, Jon Jacobsøn, Christen Hoffgaard.

dpt. 8/5-1767. HøiEdelige Laugmand Gregers Søn Hendrich Jensenius. Fadd: Frue Adelaer, Mad. Jochum Jørgensøns Kone, Anne Clarina Jørgensd., Cancelie Raad Schnell, Cammer Raad Deichman, Uldrich Cappelen.

dpt. 13/5-1767. (Tolder) Jens Sartzis Søn Mathias. Fadd: Prowstinde Blok, Amborg Jørgensd., Postmester Gundersen, Rector Winther, Kiølle, Hans Jochum Bang.

dpt. 14/5-1767. Jens Betientes (Tvillinger) Søn Carl Christian. Fadd: Madamr Stenum, Madame Bruun, Petter Boyesøn, Jaye Worchum, Jørgen Krøker.

dpt. 14/5-1767. Jens Betientes (Tvillinger) Datter Anne Maria. Fadd: Jfr. Rose, Dorthea Jensd., Jørgen Thomasøn, Hald, Jesper Høst.

dpt. 7/6-1767. Halvor Corneliusøns Datter Ragne Catrine. Fadd: Helvig Corneliusd., Susanne Ditlevsd., Petter Larsøn, Søren Sørensøn, Ole Andersøn.

dpt. 10/6-1767. Niels Madsøns Søn Hartvig. Fadd: Petter Boyesøns Kone, Jfr. Winther, Kiel Jensøn, Isach Brodal, Halvor Nielsøn.

dpt. 10/6-1767. Halvor Tygesøns Datter Anne Carine. Fadd: Mad. Kragh, Jfr. Monrad, Isach Brodal, Knud Plesner, Thomas Blær.

dpt. 13/6-1767. Christen Torkildsøns Datter Signe Maria. Fadd: Kari Nielsd., Kari Torstensd., Jesper Høst, Jan Høst, Christen Larsøn.

dpt. 20/6-1767. Anders Flittigs Datter Margrethe. Fadd: Kari Knudsd., Anne Maria Gundersd., Ole Hansøn, Jon Rasch, Svend Jeronimussøn.

dpt. 21/6-1767. Frantz Ruschs Søn Halvor. Fadd: Berthe Worchum, Mette Grethe Grubbe, Stenum, Rougtvd, Wendelboe.

dpt. 25/6-1767. Jon Maalers Datter Anne Maria. Fadd: Wilhelm Regnholts Kone, Anne Kirstine Hansd., Peder Hansøn, Isach Smed, Erich Lollik.

dpt. 30/6-1767. Ole Mælas Søn Abraham. Fadd: Madame Krøger, Jfr. Hansøn, Wølner, Niels Wendelboe, Christen Hoffgaard.

dpt. 10/7-1767. Frantz Wæwers Søn Hans Jochum. Fadd: Peder Nisseldals Kone, Maria Davidsd., Bastian Skrædder, Andreas Skrædder, Erich Lollik.

dpt. 17/7-1767. Jørgen Tygesøns Søn Ole. Fadd: Anders Tygesøns Kone, Ingeborg Kielsd., Lars Knap, Hans Knap, Jacob Brataas.

dpt. 17/7-1767. Jonas Erichsøns Søn Engelbreth. Fadd: Anne Møller, Helvig Corneliusd., Erich Dahlstrøm, Jonas Olsøn, Ole Olsøn.

dpt. 22/7-1767. Didrich Cappelens Søn Uldrich Friderich. Fadd: Mad. Cappelen, Jfr. Bolette Cappelen, Realf Boyesøn, Gregers Jensøn, Niels Wendelboe.

dpt. 2/8-1767. Jacob Anundsøns Søn Peder. Fadd: Ole Christophersøns Kone, Marthe Pedersd., Ole Christophersøn, Ole Madsøn, Ole Pedersøn.

dpt. 7/8-1767. Niels Nielsøns Søn Svend. Fadd: Hans Nielsøns Kone, Anne Dorthea Svendsd., Johannes Nielsøn, Svend Pedersøn, Søren Pedersøn.

dpt. 9/8-1767. Thomas Pasues Datter Gunnild. Fadd: Søren Paustes Kone, Berthe Pedersd., Christen Abrahamsøn, Christian Follestad, Søren Sørensøn.

dpt. 14/8-1767. Niels Nielsøns Søn Jens. Fadd: Karen Nielsd., Inger Krabbe, Bendix Buchwald, Niels Jacobsøn, Carl Nielsøn.

dpt. 21/8-1767. Jochum Jørgensøns Søn Jørgen. Fadd: Inger Wrigth, Amborg og Anne Clarine Jørgensdøttre, Hans Chrystie, Uldrich Cappelen, Simon Jørgensøn.

dpt. 23/8-1767. Christen Rasmusøns Søn Claus. Fadd: Ambra Jensd., Else Christensd., Anders Jensøn, Hans Kruse, Rasmus Jensøn Møller.

dpt. 26/8-1767. Hans Jonsøns Datter Cidsel Margrethe Elisabeth. Fadd: Kari Anundsd., Kari Halvorsd., Christopher Guldbrandsøn, Ener Halvorsøn.

dpt. 26/8-1767. Helena Olsdatters fra Flækkefiords uægte Datter Juliana Magretha. Fadd: Ingeborg Maria Wiibe, Bergitte Sørensd., Anders Larsøn Them, Johan Bendix Jonsøn, Gudmund Hansøn Betienter og Blew udlagt til Barne fader Julius Cuur, Arendal.

dpt. 30/8-1767. Jeronimus Mathisøns Datter Gunnild Karine. Fadd: Berthe Jensd., Karen Dyresd., Lars Larsøn, Johannes Hansøn, Ole Christophersøn.

dpt. 31/8-1767. Anders Larsøns Søn Frantz. Fadd: Mad. Hans Arnesøns, Jfr. Hoffgaard, Hans Jørgen Krøger, Jaye Worchum.

dpt. 2/9-1767. Hans Abrahamsøns Søn Abraham. Fadd: Wilhelm Regnholts Kone, Lars Garwers Datter, Søren Mortensøn, Wilhelm Regnholt, Claus Tollefsøn.

dpt. 4/9-1767. Realf Boyesøns Datter Else Benedicte. Fadd: Dorthea Chrystie, Karen Chrystie, Joachim Jørgensøn, Petter Boyesøn, Jacob Nielsøn.

dpt. 9/9-1767. Lars Halvorsøns Søn Halvor. Fadd: Karen Maria Hald, Karen Olsd., Halvor Hansøn, Hendrich Jonasøn, Christopher Halvorsøn.

dpt. 13/9-1767. Peder Larsøns Datter Else Maria.  Fadd: Susanna Gundersd., Abigael Kielsd., Peder Ellefsøn, Niels Hansøn, Jens Sørensøn.

dpt. 2/10-1767. Abraham Pedersøns Søn Peder. Fadd: Inger Christiansd., Anne Olsd., Jacob Olsøn, Niels Madsøn, Hans Regnholt.

dpt. 3/10-1767. Thomas Rusches Søn Anders. Fadd: Halvor Nielsøns Kone, Jfr. Rose, Didrich Cappelen, Jaye Worchum, Peder Juul.

dpt. 4/10-1767. Hendrich Jonasøns Datter Anne Catrine. Fadd: Halvor Hansøns Kone, Kirsti Svendsd., Halvor Hansøn, Frantz Rusch, Christen Jensøn.

dpt. 7/10-1767. Anders Jensøns Datter Giertrud. Fadd: Marthe Olsd., Zara Bentsd., Isch Christensøn, Hans Tollefsøn, Christian Larsøn.

dpt. 7/10-1767. Lars Hartvigsens Datter Margrethe. Fadd: Anders Madsøns Kone, David Garwers Datter, David Garwer, Jacob Hartvigsøn, Friderich Wessel.

dpt. 10/10-1767. Peder Rougtveds Datter Anne Elisabeth. Fadd: Mad. Jon Jonsøns, Barbra Usgaard, Elias Winther, Kiel Jensøn, Hans Thornsøn.

dpt. 11/10-1767. Ole Guldbrandsøns Datter Live Maria. Fadd: Ole Døels Kone, Jøran Andersd., Frantz Rusch, Jon Rasch, Ole Døel.

dpt. 17/10-1767. Gregers Pedersøns Søn Claus Andreas. Fadd: Elen Cudrio, Jfr. Post, Petter Boyesøn, Hans Arnesøn, Jochum Adtzlev.

dpt. 17/10-1767. Jacob Olsøns Datter Berthe Maria. Fadd: Karen Rosenberg, Dorthea Jonsd., Tollef Ellingsøn, Peder Flint, Friderich Wessel.

dpt. 6/11-1767. Bendix Plesners Søn Peder. Fadd: Knud Plesners Kone, Jfr. Halling, Wesseltoft, Knud Plesner, Engelhardt.

dpt. 20/11-1767. Carsten Knudsøns (tvillinger) Søn Carsten. Fadd: Giert Larsøns Kone, Mari Michelsd., Lars Knap, Niels Olsøn, Giert Larsøn.

dpt. 20/11-1767. Carsten Knudsøns (tvillinger) Datter Dorthea. Fadd: Hans Knappes Kone, Mari Steensd., Jacob Jacobsøn, Abraham Andersøn.

dpt. 27/11-1767. Gunder Tronsøns Søn Gunder. Fadd: Anne Gundersd., Ragnild Hansd., Anders Andersøn Møller, Tron Tronsøn, Jonas Erichsøn.

dpt. 2/12-1767. Gudmund Betienters Datter Gulile Catrine. Fadd: Karen Maria, Ingeborg Catrine, Christian Buchwaldt, Svend Davidsøn, Hans With.

dpt. 3/12-1767. Levins Datter Giertrud Sophia. Fadd: Halvor Nielsøns Kone, Berthe Børgesd., Brodal, Mathis og Halvor Nielsøn.

dpt. 8/12-1767. Knud Plesners Datter Elisabeth Maria. Fadd: Mad. Wesseltoft, Gedske Engelhardt, Bendix Plesner, Nicolay og Engelbreth Kall, forwalter Engelhardt.

dpt. 20/12-1767. Niels Larsøns Søn Thomas. Fadd: Ole Michelsøns Kone, Kari Michelsd., Isach og Thomas Hansøn, Niels Olsøn.

dpt. 21/12-1767. Bent Wettergreens Søn Bent. Fadd: Hans Levorsøns Kone, Johanne Madsd., Schuman, Eschow, Hartvig Wessel.

(69 døbte Børn i 1767).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 1/1-1768. Peder Juuls Datter Elen Johanne. Fadd: Søren Paustes Kone, Maren Nielsd., Niels Andersøn, Daniel Hendrichsøn, Anders Juul.

dpt. 6/1-1768. Niels Olsøns Søn Hans. Fadd: Marthe Olsd., Maren Hansd., Elias Hansøn, Niels Hansøn, Ole Olsøn.

dpt. 13/1-1768. Elias Winthers Søn Hans. Fadd: Mad. Hans Chrysties, Mad. Jochum Jørgensøns, Petter Boyesøn, Uldrich Cappelen, Jørgen Zachariæsøn.

dpt. 24/1-1768. Elias Jansøns Datter Ingeborg Maria. Fadd: Anne Lisbeth Christensd., Margrethe Nielsd., Michel Jonsøn, Poul Jensøn, Abraham Jansøn. - 3die Barn.

dpt. 2/2-1768. Svend Jeronimusøns Søn Jeronimus. Fadd: Anders Andersøns Kone, Zara Bentsd., Anders Andersøn, Niels Olsøn, Arne Abrahamsen.

dpt. 5/2-1768. Abraham Mælas Datter Ingeborg Kirstine. Fadd: Torsten Moldhovens Kone, Kari Talaksd., Anders Mæla, Rejer Ellefsøn, Isach Andersøn.

dpt. 12/2-1768. Steen Jonsøns Datter Maren. Fadd: Schumans Kone, Else Regnholt (Reynholt?), Bent Wettergreen, Eschow, Wilhelm Regnholt.

dpt. 14/2-1768. Jens Larsøns Søn Peder. Fadd: Gudmund Hansens Kone, Margrethe Nielsd., Anders Hansøn, Isach Hansøn, Gudmund Hansøn.

dpt. 28/2-1768. Brynild Jonsøns Datter Anne Margrethe. Fadd: Ole Schinnertes Kone, Sophia Schinnert, Jens Thronsøn, Ole Schinnert, Christopher Schinnert.

dpt. 6/3-1768. Isach Sørensøns Datter Karen. Fadd: Cidsel Gundersd., Margrethe Andersd., Gunder Tevisøn, Ole Wetlesøn, Hans Aslachsøn.

dpt. 9/3-1768. Wilhelm Regnholts Datter Gunnild Kirstine. Fadd: Anne Andersd., Else Regnholt, Søren Mortensøn, Hendrich Brun, Hans Regnholt.

dpt. 13/3-1768. Steen Christiansøns Søn Christian. Fadd: Anne Andersd., Mari Jensd., Frantz Pedersøn, Ove Knudsøn, Søren Knudsøn.

dpt. 18/3-1768. Marthe Larsdatters uægte Datter Anne Mathea. Fadd: Peder Olsøns Kone, Maren Jonsd., Halvor Halvorsøn, Ole Andersøn.
Udlagt til Barnefader Helge, tienende paa Breche Søndre og Soldat i Christiania.

dpt. 20/3-1768. Niels Torjusøns Søn Torjer. Fadd: Anne Maria Olsd., Berthe Simonsd., Brynild Jonsøn, Christopher Schinnert.

dpt. 30/3-1768. Jacob Hoffenbergs Søn Hendrich. Fadd: Jacob Olsøns Kone, Helge Halvorsd., Rasmus Olsøn, Halvor Andersøn, Jan Hendrichsøn.

dpt. 7/4-1768. Kræftings Søn Ole Severin. Fadd: Mad. Lindegaard, Jfr. Berg, Forwalter Müller, Peder Rougtved, Thornson.

dpt. 17/4-1768. Lars Sørensøns Datter Inger. Fadd: Peder Olsøns Kone, Karen Dyresd., Svend Jeronimusøn, Halvor Hansøn.

dpt. 4/5-1768. Søren Hansøns Datter Marthe Margrethe. Fadd: Thor Smeds Kone, Berthe Larsd., Isach Christensøn, Hendrich Brun, Andreas Kabbe.

dpt. 6/5-1768. Christian Friderich Kuntzes Søn Augustinus. Fadd: Bent Wettergreens Kone, Giermundsøns Kone, Anders Jensøn, Friderich Wessel, Carslus Hølleman.

dpt. 8/5-1768. Lars Hansøns Datter Thale. Fadd: Berthe Olsd., Karen Larsd., Even Larsøn, Anders Andersøn, Jacob Halvorsøn.

dpt. 10/5-1768. Niels Landsteens Søn Niels. Fadd: Mad. Stenum, Jfr. Usgaard, Captain Lund, Petter Boyesøn, Bernt Grubbe.

dpt. 3/6-1768. Halvor Munkens Datter Else. Fadd: Elias Winthers Kone, Jfr. Hofgaard, Ole Rasmussøn, Jørgen Krøger, Christen Hofgaard.

dpt. 8/6-1768. Anders Jensøns Datter Christence. Fadd: Inger Christensd., Berthe Nielsd., Lars Fryd, Jan Høst, Jens Hiort.

dpt. 12/6-1768. Peder Larsøns Datter Berthe Kirstine. Fadd: Elias Jansøns Kone, Catrine Christophersd., Hans Jørgensøn, Anders Jensøn, Jens Aslachsøn.

dpt. 17/6-1768. Ole Glasers Søn Hans Daniel. Fadd: Hans Levorsøns Kone, Karen Torstensd., Jan Høst, Claus Smith, Mads Møller, Hartvig Wessel.

dpt. 26/6-1768. Peder Knudsøns Søn Ernst. Fadd: Niels Langsteens Kone, Anne Catrine Madsd., Ole Gundersøn, Isach Thomæsøn, Tron Tronsøn.

dpt. 6/7-1768. Laugmand Gregers Søn Johan Christian. Fadd: Mad. Jon Jonsøns, Frøken Deichman, Herman Løwenskiold, Niels Aall, Isach Brodahl.

dpt. 8/7-1768. Halvor Corneliusøns Søn Niels Christian. Fadd: Peder Hiorts Kone, Isach Maalers Datter, Lars Larsøn, Johannis Hansøn, Steen Svendsøn.

dpt. 10/7-1768. Realf Johannisøns Datter Karen. Fadd: Ole Knudsøns Kone, Margrethe Johannisd., Anders Christensøn, Ole Knudsøn, Arne Johannisøn.

dpt. 12/7-1768. Hans Karlsøns Datter Hansine Carolina. Fadd: Prowstinde Blok, Catrine Corneliusd., Petter Boyesøn, Jaye Worchum, Bendike.

dpt. 17/7-1768. Espen Holstes Datter Anne Kirstine. Fadd: Cicel Rusch, Anne Maria Knudsd., Knud Pedersøn, Jacob Olsøn, Clemet Nielsøn.

dpt. 17/7-1768. Hans Jonsøns Søn Lars. Fadd: Ener Tygesøns Kone, Dorthe Jonsd., Svend Jieronimusøn, Hendrich Jeronimusøn.

dpt. 21/7-1768. Realf Boyesøns Datter Christiana Elisabeth. Fadd: Mad. Bocher, Boel Nielsd., Hans Chrystie, Simon Zachariæsøn, Petter Boyesøn.

dpt. 30/7-1768. Peder Boechmans Datter Mette Kirstine. Fadd: Mad. Schuman, Else Regnholt, Jørgen Thomæsøn, Friderich Wessel, Petter Ryssel.

dpt. 4/8-1768. Jørgen Thygesøns Søn Anders. Fadd: Dorthe Thorsd., Anne Andersd., Anders Thygesøn, Isach Sørensøn, Niels Erichsøn.

dpt. 10/8-1768. Anders Finks Søn Mathis Wilhelm Groth. Fadd: Wilhelm Regnholts Kone, Karen Maria Hansd., Lars og Anders Knap, Claus Smith.

dpt. 13/8-1768. Hans Jonsøns Søn Ole. Fadd: Mad. Kragh, Mette Grethe Grubbe, Kiel Jensøn, Uldrich Cappelen, Christen Hofgaard.

dpt. 16/8-1768. Ole Mælas Datter Kisti. Fadd: Mad. Krøger, Jfr. Rose, Wølner, Daugaard, Noss.

dpt. 1/9-1768. (Tolder) Jens Sartzis Søn Niels. Fadd: Mad. Simon Schweders, Kirstine Bang, Daugaard, Jacob Kall, Giert Monrad.

dpt. 16/9-1768. Elen Olsdatters uægte Datter Mari. Fadd: Ole Saamundsens Kone, Anne Maria Christophersd., Ole Saamundsøn, Christopher Guldbrandsøn.
Blew udlagt til barne fader Søren Larsøn Smed-swend.

dpt. 21/9-1768. Hans Knaps Datter Anne Johanne. Fadd: Rasmus Thomæsøns Kone, Ingeborg Andersd., Lars Knap, Helje Fink, Anders Knap.

dpt. 27/9-1768. Christen Abrahamsøns Søn Abraham. Fadd: Susanne Bingholt, Karen Hansd., Jacob Olsøn, Jan Høst, Mads Jensøn.

dpt. 3/10-1768. Hendrich Bruns Søn Søren Martinius. Fadd: Karen Høst, Karen Hansd., Søren Mortensøn, Lars og Christian Fryd.

dpt. 7/10-1768. Levor Andersens Søn Anders. Fadd: Lars Olsøns Encke, Berthe Catrine Andersd., Realf Johansøn, Jonas Olsøn, Ole Olsøn.

dpt. 10/10-1768. Rasmus Olsøns Datter Rachel Kirstine. Fadd: Mad. Cappelen, Jfr. Rose, Diderich Cappelen, Kræfting, Jacob Juul.

dpt. 25/10-1768. Andreas Skrædders Datter Ingeborg Kirstine. Fadd: Mad. Winther, Jfr. Rose, Petter Boyesøn, Joachim Jørgensøn, Kiempe.

dpt. 6/11-1768. Giert Larsøns Søn Jørgen Holst. Fadd: Berthe Larsd., Anne Bolette, Carsten Knudsøn, Tollef Ellingsøn, Bastian Clausøn.

dpt. 6/11-1768. Poul Jensøns Søn Jens. Fadd: Michel Jonsøns Kone og Datter, Niels Andersøn, Michel Jonsøn, Mads Jensøn.

dpt. 11/11-1768. Gregers Pedersøns Datter Anne Maria. Fadd: Anne Maria Clausøn, Berthe Nielsd., Hans Abrahamsøn, Bastian Clausøn, Johannes Pedersøn.

dpt. 12/11-1768. Stenums Søn Christen. Fadd: Frue Greger, Jfr. Brodall, Auditeur Engelhardt, Petter Boyesen, Bernt Grubbe.

dpt. 13/11-1768. Gunder Tevesøns Datter Abagael. Fadd: Giertrud Andersd., Margrethe Andersd., Isach Sørensøn, Lyder Hansøn, Morten Jansøn.

dpt. 16/11-1768. Jacob Abrahamsøns Datter Else Kirstine. Fadd: Maria Jacobsd., Giertrud Larsd., Niels Erichsøn, Hans Larsøn, Ole Jacobsøn.

dpt. 4/12-1768. Niels Steenaasens Søn Even. Fadd: Zarcha Andersd., Amborg Halvorsd., Anders Nielsøn, Hans Jensøn, Lars Hansøn.

dpt. 5/12-1768. Mads Trostes Søn Petter Christian. Fadd: Mad. Schuman, Warbergs Datter, Mads Rosenberg, Schuman, Hans Levorsøn.

dpt. 18/12-1768. Thomas Hansøns Datter Sophia. Fadd: Anders Hansøns Kone, Sille Olsd., Isach Grini, Niels Olsøn, Christian Hiulemager.

dpt. 20/12-1768. Hans Abrahamsøns Datter Maren Susanne. Fadd: Abraham Hansøns Kone, Christian Abrahamsøns Kone, Christen, Ole og Peder Abrahamssønner.

dpt. 23/12-1768. Søren Strømdals Søn Peder. Mad. Wølner, Frøken Deichman, Rector Winther, Captaine Hansøn, Gerhardt Monrad.

dpt. 23/12-1768. Halvor Tygesøns Søn Simon Andreas. Fadd: Susanne Bøe, Anne Maria Knudsd., Gunder Simonsøn, Hans Larsøn, Hans Olsøn.

dpt. 27/12-1768. Niels Halvorsøns Søn Peder. Fadd: Magnild Skogsrøe, Kari Dyresd., Niels Larsøn, Hellich Olsøn, Søren Nielsøn.

dpt. 30/12-1768. Knud Plesners Datter Maria. Fadd: Mad. Kall, Jfr. Wulff, Wesseltoft, Krøger, Abraham Kall.

60 døbte Børn i 1768.
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 4/1-1769. Wølners Datter Anne Margrethe. Fadd: Mad. Ramshardt, Jfr. Wulff, Major Deichman, Hl. Schilderup, Isach Brodal.

dpt. 6/1-1769. Sivert Ellefsøns Søn Peder. Fadd: Ingeborg Larsd., Maren Olsd., Anders Jensøn, Søren Pedersøn, Knud Knudsøn.

dpt. 9/1-1769. Bendix Plesners Søn Bendix. Fadd: Mad. Cudrio, Jfr. Wulff, Wesseltoft, Krøger, Johan Plesner.

dpt. 12/1-1769. Jens Hiortes Datter Cicel. Fadd: Karen Rosenberg, Berthe Nielsd., Mads Rosenberg, Hans Levorsøn, Rasmus Møller.

dpt. 24/1-1769. Berentsøns Datter Anne Elisabeth. Fadd: Mad. Krøger, Jfr. Hoffgaard, Postmester Gundersøn, Monsieur Blom, Giert Monrad.

dpt. 8/2-1769. Gunder Simonsøns Datter Berthe. Fadd: Wilhelm Regnholts Kone, Dorothea Jonsd., Claus Nicolaisøn, Petter Gasman, Regnholt.

dpt. 12/2-1769. Steen Christiansøns Søn Knud. Fadd: Anne Dorthea Ditlevsd., Mari Jensd., Anders Hansøn, Christopher Guldbrandsøn, Bent Knudsøn.

dpt. 17/3-1769. Jørgen Møllers Søn Jacob Severin. Fadd: Frue Gregers, Jfr. Brodal, Bendix Johansøn Plesner, Kræfting, Bendix Pedersøn Plesner.

dpt. 22/3-1769. Jochum Jørgensøns Datter Inger Georgine. Fadd: Mad. Aall, Jfr. Jørgensøn, Simon Zachariæsøn, Petter Boyesøn, Nicolai Aall, Jacob Nielsøn.

dpt. 25/3-1769. Hans Levorsøns Datter Claudine. Fadd: Dorthea Wessel, Anne Johanne Madsd., Schuman, Jens Hiort, Anders Pedersøn.

dpt. 6/4-1769. Knud Waltersøns Datter Berthe Maria. Fadd: Realf Boyesøns Kone, Jfr. Brodal, Peder Rougtved, Hendrich Levin, Johan Plesner.

dpt. 7/4-1769. Schæflers Søn Friderich Godtfried. Fadd: Prowstinde Blok, Jfr. Jørgensøn, Laugmanden, Daugaard, Bendike, Kiel Jensøn.

dpt. 10/4-1769. Peder Hiortes Søn Peder. Fadd: Johanne Links, Catrine Usgaard, Johannes Links, Waleu, (Georg Christian) Brendel.

dpt. 14/4-1769. Niels Olsøns Søn Ole. Fadd: Peder Ellefsøns Kone, Anne Margrethe Olsd., Peder Hansøn, Hans Halvorsøn, Claus Tollefsøn.

dpt. 16/4-1769. Elias Jansøns Søn Jan Abrahamsøn. (Jan.) Fadd: Susanne Gundersd., Margrethe Larsd., Anders Tygesøn, Levor Andersøn, Jonas Olsøn.

dpt. 26/4-1769. Christen Bruns Datter Else Smith. (Else.) Fadd: Mad. Wølner, Jfr. Hoffgaard, Daugaard, Bendike, Lund.

dpt. 13/5-1769. Jacob Jacobsøns Datter Margrethe. Fadd: Johanne Knap, Hans Knaps Kone, Helje Hansøn, Iver Jacobsøn, Niels Jacobsøn.

dpt. 22/5-1769. Halvor Nielsøns Datter Rachel. Fadd: Simon Zachariasøns Kone, Inger Zachariasd., Jørgen Zachariæsøn, Simon Jørgensen, Zacharias Zachariæsøn.

dpt. 22/5-1769. Lars Hartvigsøns Datter Johanne. Fadd: Niels Madsøns Kone, David Garwers Datter, Jacob Hartvigsøn, Gasman, Ove Olsøns Søn.

dpt. 1/6-1769. Bodil Hendrichsdatters uægte Søn Jon. Fadd: Jørgen Tygesøns Kone, Johanne Maria Sivertsd., Christen Gierulfsøn, Jon Michelsøn, Michel Olsøn.
Blew udlagt til Barne Fader Nicolay Hansøn.

dpt. 5/6-1769. Niels Torjusøns Søn Ole. Fadd: Graae Jacobsd., Mari Hansd., Tollef Andersøn, Ole Pedersøn, Niels Engelbrethsøn.

dpt. 11/6-1769. Ole Olsøns Søn Ole. Fadd: Ole Knudsøns Kone, Anne Cathrine Erichsd., Realf Johansøn, Ole Knudsøn, Hans Hansøn.

dpt. 11/6-1769. Jan Pedersøns Datter Anne Johanne. Fadd: Helvig Corneliid., Anne Maria Jansd., Jan Høst, Schrøder, Tollef Mortensøn.

dpt. 12/6-1769. Didrich Cappelens Søn Uldrich Friderich. Fadd: Gregers Jensøns Kone, Jfr. Hansøn, Gregers Jensøn, Petter Boyesøn, Adzlev.

dpt. 23/6-1769. Anders Danielsøns Datter Anne Kirstine. Fadd: Anders Jensøns Kone, Inger Hansd., Daniel Hendrichsøn, Levor Andersøn, Gunder Danielsøn.

dpt. 11/7-1769. Peder Ellefsøns Søn Anders Clausøn. Fadd: Kirstine Adzlev, Elen Smith, Elias Winther, Diderich Cappelen, Jochum Adzlev.

dpt. 22/7-1769. Elias Winthers Søn Boye. Fadd: Simon Zachariasøns Kone, Anne et (&) Clara Zachariædøttre, Kiel Jensøn, Zacharias Zachariasøn, Christen Hoffgaard.

dpt. 23/7-1769. Ole Guldbransøns Datter Live Maria. Fadd: Cidsel Rusch, Ingeborg Kielsd., Frantz Rusch, Jon Rasch, Søren Paust.

dpt. 25/7-1769. Christen Skovs Datter Maria Dorthea. Fadd: Buchvaldts Kone, Zarcha Jensd., Buchvaldt, Christian Feldbereder, Mads Jensøn.

dpt. 31/7-1769. Schrøders Datter Karen Malene. Fadd: Jan Høstes Kone, Anne Maria Fryd... Valløe, Lars Garwer, Anders Jensøn.

dpt. 11/8-1769. Jacob Halvorsøns Søn Hans. Fadd: Anders Danielsøns Kone, Johanne Sørensd., Daniel Hendrichsøn, Anders Danielsøn, Knud Knudsøn.

dpt. 18/8-1769. Isach Hansøns Datter Ane. Fadd: Jens Poulsøns Kone, Kari Michelsd., Thomas Hansøn, Ole Nielsøn, Michel Jonsøn.

dpt. 21/8-1769. Anders Juuls 2de Døttre Mette Kirstine. Fadd: Peder Bochmans Kone, Søren Juuls Kone, Peder Bochman, Bærentsøn, Søren Paus.

dpt. 21/8-1769. Anders Juuls 2de Døttre Anne Catrine. Fadd: Gunnild Olsd., Berthe Olsd., Niels Andersøn, Søren Juul, Tobias Bing(?).

dpt. 25/8-1769. Schumans Søn Hendrich Gotlob. Fadd: Madame Brodal, Jfr. Wulff, Daugaard, Hans Arnesøn, Cappelen.

dpt. 28/8-1769. Kræftings Datter Johanne Elisabeth. Fadd: Frue Greger, Inger Zachariæd., Capt. Rye, Herman Løvenschiold, Jacob Schnell.

dpt. 30/8-1769. Niels Nielsøns Datter Berthe Kirstine. Fadd: Else Hansd., Karen Kirstine Hansd., Niels Bomhoff, Boye Hoffenberg, Jacob Krabbe.

dpt. 3/9-1769. Søren Olsøns Datter Anne Catrine. Fadd: Anne Bergitte Sørensd., Anne Maria Larsd., Christian Asmusøn, Gudmund Hansøn, Søren Paust.

dpt. 6/9-1769. Isach Thomæsøns Datter Else. Fadd: Niels Olsøns Kone, Kari Michelsd., Ole Nicolajsøn, Christen Jacobsøn, Lars Knap.

dpt. 6/9-1769. Søren Holsteners Datter Margrethe. Fadd: Hendrich Bruns Kone, Isach Smeds Kone, Hendrich Brun, Isach Smed, Claus Tollefsøn.

dpt. 10/9-1769. Christen Christensøns Datter Karen Kirstine. Fadd: Jythe Christensd., Anne Maria Jansd., Boye Hoffenberg, Claus Nicolajsøn, Petter Gasman.

dpt. 10/9-1769. Wilhelm Regnholts Søn Hans. Fadd: Wettergreens Kone, Karen Hansd., Søren Mortensøn, Hans Abrahamsøn, Samuel Lund.

dpt. 24/9-1769. Hans Rusches Døttre Karen. Fadd: Gunnild Gunnumsd., Live Larsd., Anders Andersøn, Peder Aabye, Thomas Hansøn.

dpt. 24/9-1769. Hans Rusches Døttre Thore. Fadd: Johanne og Inger Hansd., Niels Olsøn, Frantz Rusch, Gregers Pedersøn.

dpt. 3/10-1769. Ove Olsøns Søn Jens. Fadd: Lars Hansøns Encke, Christen Olsøns Kone, Niels Jacobsøn, Søren Smed, Carl Nielsøn.

dpt. 6/10-1769. Abraham Pedersøns Datter Anne Catrine. Fadd: Ingeborg Pedersd., Berthe Olsd., Christen Buchvaldt, Jacob Olsøn, Peder Bochman.

dpt. 8/10-1769. Thomas Paustes Datter Inger Bolette. Fadd: Søren Paustes Encke, Berthe Pedersd., Christen Abrahamsøn, Søren Paust, Christian Olsen.

dpt. 15/10-1769. Levor Olsøns Søn Niels. Fadd: Abigael Kielsd., Ingeborg Christensd., Anders Andersøn, Ole Halling, Tollef Mortensøn.

dpt. 19/10-1769. Gudmund Hansøns Datter Christine. Fadd: Buckvalds Kone, Anne Bergitte Sørensd., Christian Buchvaldt, Morten Larsen, Abraham Pedersøn.

dpt. 20/10-1769. Christian Friderich Kuntzes Søn Johan Friderich. Fadd: Jan Høstes Kone, Maren Catrine Jensd., Lars Garwer, Tollef Ellingsøn, Joh. Frid. Stelter.

dpt. 6/11-1769. Peder Gasmans Søn Hartvig Christian. Fadd: Jacob Hartvigsens Kone, Wilhelm Regnholts Kone, Ole Nikolajsøn, Christen Olsøn, Carl Nielsøn.

dpt. 10/11-1769. Lars Hansøns Datter Anne Maria. Fadd: Jacob Abrahamsøns Kone, Giertrud Larsd., Jacob Abrahamsøn, Lars Lærke, Ole Olsøn.

dpt. 19/11-1769. Peder Larsøns Søn Lars. Fadd: Jens Jensøns Kone, Mari Jensd., Svend Pedersøn, Levor Andersøn, Peder Jacobsøn.

dpt. 19/11-1769. Rasmus Pedersøns Datter Mari. Fadd: Brynild Jonsøns Kone, Sophia Jansd., Brynild Jonsøn, Christopher Jansøn.

dpt. 25/11-1769. Karen Maria Madsdatters uægte Søn Christian. Fadd: Abelone Olsd., Pernille Hansd., Hans Halvorsøn, Rasmus Henningsøn, Boye Hoffenberg.
Udlagt til Barnefader Zacharias Christiansøn.

dpt. 26/11-1769. Peder Gundersøns Datter Kirstine. Fadd: Maria Pedersd., Aase Larsd., Søren Mathisøn, Jens Gundersøn, Knud Aslachsøn.

dpt. 27/11-1769. (Tolder) Jens Sartzis Søn Jens Christian. Fadd: Madame Brodal, Anne Clarine Jørgensd., Capt. Hanssøn, Schnell, Kiempe.

dpt. 6/12-1769. Søren Larsøns Søn Anders. Fadd: Mari Larsd., Karen Andersd., Boye Hoffenberg, Jacob Jacobsøn, Niels Jacobsøn.

dpt. 10/12-1769. Johannes Solvesøns Datter Maren. Fadd: Regnholts Kone, Else Regnholt, Christian Hiulemager, Claus Nicolaisøn, Christen Jacobsøn.

dpt. 10/12-1769. Poul Jensøns Søn Michel. Fadd: Niels Larsøns Kone, Kari Michelsd., Rasmus Thomøsøn, Jens Madsøn, Erih Waleu (Valø?).

dpt. 17/12-1769. Realf Johansøns Datter Karen. Fadd: Jens Jonsøns Kone, Johanne Johannisd., Jens Jensøn, Søren og Claus Hanssønner.

dpt. 22/12-1769. Søren Juuls Datter Anne Maria. Fadd: Anders Danielsens Kone, Inger Hansd., Anders Juul, Anders Danielsøn, Michel Jensøn.

dpt. 22/12-1769. Bendix Plesners Søn Friderich Iver von Ann. Fadd: Madame Krøger, Jfr. Brodal, Kiel Jensøn, Wølner, Engelbreth Kall, Schurmann.

(63 døbte Børn i 1769).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 11/1-1770. Hans Arnæsøns Søn Jon Petter. Fadd: Prowstinde Blok, Jfr. Brodal, Major Barnholt, Realf Boyesen, Monsieur Hoffgaard.

dpt. 16/1-1770. Gunnild Erichsdatters Uægte Søn Jacob. Fadd: Ingeborg Wiibe, Anne Urberg, Knud Smed, Mads Jensøn, Thomas Paust.
Udlagt til Barnefader Peder Jacobsøn i Bamble.

dpt. 9/2-1770. Mads Rosenbergs Datter Karen Malene. Fadd: Frue Greger, Jfr. Brodal, Stenum, Kræfting, Bernt Grubbe.

dpt. 16/2-1770. Ole Pedersøns Søn Iver. Fadd: Niels Larsøns Kone, Karen Torstensd., Jacob Torstensøn, Knud Thomæsøn, Peder Olsøn.

dpt. 22/2-1770. Frantz Rusches Datter Thore. Fadd: Madame Brodal, Jfr. Hoffgaard, Realf Boyesøn, Bendix, Peder Smith.

dpt. 23/2-1770. Larsens Datter Maren Elisabeth. Fadd: Prowstinde Blok, Jfr. Kiølle, Petter Boyesøn, Søren Mortensøn, Jacob Jepsøn, Bernt Grubbe.

dpt. 8/3-1770. Wølners Datter Else Helene. Fadd: Madame Brodal, Jfr. Bergitte Ramshardt, H.Æ. Ramshardt, H.Æ.  Carlheim, Daugaard.

dpt. 11/3-1770. Jacob Anundssøns Søn Anund. Fadd: Jacob Jacobsøns Kone, Kistine Hansd., Ole Nicolajsøn, Niels Jacobsøn, Christen Jacobsøn.

dpt. 1/4-1770. Jonas Dahlstrøms Datter Inger Margrethe. Fadd: Else Fink, Kari Hansd., Anders Møller, Jacob Abrahamsøn, Ole Jacobsøn.

dpt. 4/4-1770. Christen Guldbrandsøns Datter Barbara Cyrene. Fadd: Johanne Maria Buchvaldt, Dorthe Warberg, Otto Leth, Niels Andersøn, Christen Michelsøn.

dpt. 5/4-1770. Søren Hansøns Datter Karen. Fadd: Prowstinde Blok, Jfr. Brodal, Major Deichman, Petter Boyesøn, Bendix.

dpt. 7/4-1770. Knud Plesners Datter Johanne Catrine. Fadd: Bendix Plesners Kone, Pouline Wendelboe, Uldrich Cappelen, Peder Rougtved, Bendike (Plesner).

dpt. 8/4-1770. Jens Wasdalens Søn Peder. Fadd: Ingeborg Jonsd., Sophia Andersd., Isach Hansøn, Hans Pedersøn, Mathis Knudsøn.

dpt. 11/4-1770. Ole Mælas Søn Anders. Fadd: Abraham Mælas Kone, Ingeborg Mæla, Jacob Mæla, Isach Mæla, Peder Boechmann.

dpt. 11/4-1770. Peder Rougtveds Søn Thøger. Fadd: Madame Kall, Jfr. Kiølle, Didrich Cappelen, Knud Plesner, Monsieur Norss.

dpt. 12/4-1770. Hendrich Jonæsøns Søn Jørgen. Fadd: Anne Christensd., Karen Rasmusd., Halvor Haagensøn, Hans Jørgensøn, Christopher Halvorsøn.

dpt. 25/4-1770. Bent Wettergreens Datter Dorthea. Fadd: Jochum Jørgensøns Kone, Jfr. Hoffgaard, Uldrich Cappelen, Simon Zachariæsøn, Bernt Grubbe.

dpt. 4/5-1770. Niels Olsøns Søn Ole. Fadd: Jens Hiortes Kone, Karen Kirstine Torstensd., Hans Halvorsøn, Otto Leth, Jonas Olsøn, Mads Carstensøn.

dpt. 6/5-1770. Anders Hansøns Søn Anders. Fadd: Rasmus Thomæsøns Kone, Ingeborg Andersd., Hans Pedersøn, Isach Hansøn, Thomas Hansøn.

dpt. 13/5-1770. Abraham Sørensens Datter Maria: Fadd: Grethe Olsd., Anne Isachsd., Christen Hansøn, Jacob Abrahamsøn, Ole Jacobsøn.

dpt. 23/5-1770. Jørgen Lollikes Datter Jens(!) Jensine Rosine. Fadd: Berthe Kirstine og Zarcha Jensdøttre, Hans Aarhus, Peder Flint, Frantz Levin.

dpt. 29/5-1770. Simon Zachariasøns Søn Zacharias. Fadd: Madame Chrystie, Inger Zachariasd., Boel Nielsd., Zacharias Simonsøn, Hans Chrystie, Jørgen Zachariæsøn.

dpt. 4/6-1770. Peder Murmesters Søn Johan Jacob. Fadd: Anne Jensd., Ragnild Andersd., Isach Christensøn, Christen Olsøn, Ole Andersøn.

dpt. 17/6-1770. Svend Jeronimusøns Søn Anders. Fadd: Jon Maalers Kone, Rachel Halvorsd., Mads Carstensøn, Hendrich Arnæsøn, Jon Nielsøn.

dpt. 21/6-1770. Peder Flintes Søn Jørgen. Fadd: Marthe Waleu (Waløe?), Anne Maria Fryd, Buchvaldt, Jan Høst, Tollef Ellingsøn.

dpt. 1/7-1770. Espen Holtes Datter Kirstine. Fadd: Helvig Corneliid., Maren Steensd., Bastian Clausøn, Andreas Bech, Andreas Svane.

dpt. 1/7-1770. Niels Olsøns Søn Jørgen. Fadd: Elias Jansøns Kone, Marthe Olsd., Anthoni Andersøn, Knud Knudsøn, Elias Jansøn.

dpt. 2/7-1770. Niels Madsøns Søn Mads. Fadd: Lars Hartvigsøns Kone, Karen Kirstine Torstensd., Hans Abrahamsøn, Johannes Glassmester, Christen Olsøn.

dpt. 9/7-1770. Christen Olsøns Datter Berthe Maria. Fadd: Mad. Regnholdt, Kirsten Hansd., Jacob Hartvigsøn, Gasman, Carl Nielsøn.

dpt. 15/7-1770. Christen Hansøns Datter Anne Maria. Fadd: Catrine Corneliid., Berthe Hansd., Jacob Hoffenberg, Thor Jensøn, Knud Olsøn.

dpt. 18/7-1770. Jacob Olsens Datter Elsebeth. (Elisabeth?). Fadd: Marthe Beyer, Karen Hansd., Tollef Ellingsøn, Christian Buchwaldt, Gunder Andersøn.

dpt. 26/7-1770. Hendrich Levins Datter Maren Francisca. Fadd: Levins Enke, Agnethe Brodal, Kiel Jensøn, Knud Plesner, Bernt Grubbe.

dpt. 1/8-1770. Jacob Torstensøns Datter Zara Christine. Fadd: Lars Hansøns Encke, Niels Jacobsøns Kone, Hans Halvorsen, Jens Møller, Ole Michelsøn.

dpt. 3/8-1770. H.Æ. (Høi Ædelige) Laugmand Gregers Søn Marcus. Fadd: Geheimraadinde Adler, Frøken Adler, Kammerherre Adler, Captaine Rye, Cancelie Raad Løvenschiold.

dpt. 4/8-1770. Abraham Mælas Datter Anne Gurine. Fadd: Lars Fierestrands Kone, Ingeborg Mæla, Lars Fierestrand, Isach Mæla, Jacob Mæla.

dpt. 7/8-1770. Berntsøns Søn Jens Møller. Fadd: Ole Bradsbergs Kone, Catrine Usgaard, Schuman, Boel, Samuel Lund.

dpt. 8/8-1770. Jochum Jørgensøns Søn Jørgen. Fadd: Ragne Chrystie, Inger Zachariæd., Alison Winther, Kiel Jensøn, Jørgen og Zacharias Zachariasønner.

dpt. 11/8-1770. Peder Bochmans Søn Ole. Fadd: Madame Wettergreen, Madame Regnholt, Petter Gasman, Abraham Pedersøn, Zacharias Gundersøn.

dpt. 20/8-1770. Frantz Levins 2de Døttre Inger Maria. (og Karen). Fadd: Madame Petter Boyesens, Jfr. Brodal, Knud Plesner, Mathis Nielsøn, Johannes Levin.

dpt. 20/8-1770. Frantz Levins 2de Døttre (Inger Maria) og Karen. Fadd: Madame Kragh, Jfr. Hoffgaard, Realf Boyesøn, Kiel Jensøn, Bernt Grubbe.

dpt. 29/8-1770. Brynild Jensøns Søn Anders. Fadd: Jon Maalers Kone, Amborg Andersd., Isach Grini, Abraham og Isach Mæla.

dpt. 5/9-1770. Jan Skrædders Søn Friderich Christian. Fadd: Karen Nielsd., Kirsten Hansd., Christian Buchvaldt, Jan Jespersøn, Mads Jensøn.

dpt. 9/9-1770. Tobias Christensøns Søn Christen. Fadd: Susanne Gundersd., Johanne Olsd., Ole Nicolajsøn, Isach Thomæsøn, Christen Jacobsøn.

dpt. 9/9-1770. Niels Jensøns Datter Mari. Fadd: Peder Hiortes Kone, Marie Monrad, Gunder Simonsøn, Steen Christiansøn, Lars Fransøn.

dpt. 22/9-1770. Jens Christensøns Søn Christen. Fadd: Else Larsd., Elsebeth Olsd., Erich Waleu (Waløe?), Buchvaldt, Claus Tollefsøn.

dpt. 23/9-1770. Ener Tygesøns Datter Johanne Margrethe. Fadd: Lars Pedersøns Kone, Anne Hendrichsd., Jens Svardal, Anders Kielsøn, Jon Larsøn.

dpt. 25/9-1770. Kræftings Datter Maria Kirstine. Fadd: Madame Petter Boyesøn, Jfr. Wilkea Daugaard, Wølner, Møllerup.

dpt. 5/10-1770. Tyge Andersøns Søn Gunnuld. Fadd: Simon Zachariæsøns Kone, Anne Zachariæd., Jochum Jørgensøn, Jeppesøn, Bernt Grubbe.

dpt. 11/10-1770. Anders Jensøns Søn Jens Petter. Fadd: Madame Kragh, Jfr. Brodal, Realf Boyesøn, Søren Mortensøn, Peder Juul junior.

dpt. 14/10-1770. Niels Larsøns Datter Elserine. Fadd: Anne Lisbeth Pedersd., Dorthe Jensd., Christen Abrahamsøn, Thomas Paust, Even Pedersøn.

dpt. 15/11-1770. Jacob Jeppesøns Datter Maria. Fadd: Uldrich Cappelens Kone, Jfr. Anne Realfsd., H.Æ. Ottosøn, Simon Jørgensøn, Diderich Cappelen.

dpt. 7/11-1770. Gregers Jensøns Datter Susanne Ane. Fadd: Madame Smith, Jfr. Barnholdt, Peder Smith, Wigaard, Jens Gregersøn.

dpt. 19/11-1770. Niels Langsteens Datter Marthe Kirstine. Fadd Madame Arnæsøn, Jfr. Brodal, Stenum, (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassen, Malmbourg.

dpt. 9/12-1770. Giert Torjusøns Datter Mari. Fadd: Maren Larsd., Maria Olsd., Anders Danielsøn, Levor Andersøn, Peder Jacobsøn.

dpt. 16/12-1770. Knud Thomæsøns Søn Thomas. Fadd: Jacob Torstensøns Kone, Boel Thomæd., Hans Halvorsøn, Niels Andersøn, Jacob Torstensøn.

dpt. 24/12-1770. Diderich Cappelens Søn Uldrich Friderich. Fadd: Peder Juuls Kone, Jfr. Post, Peder Smith, Friderich Blom, Jacob Juul. (Skrevet i margen: død 24. April 1820, Hesler.)

dpt. 30/12-1770. Ole Olsøns Søn Ole. Fadd: Susanne Gundersd., Kirsten Hansd., Anthoni Andersøn, Realf Johansøn, Jonas Olsøn.

(57 døbte Børn i 1770).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 4/1-1771. Jonas Olsøns Datter Gunnild. Fadd: Niels Olsøns Kone, Lisbeth Østensd., Peder Ellefsøn, Niels og Ole Olssønner.

dpt. 12/1-1771. Zarcha Jensdatters Uægte Datter Sina Anna Maria. Fadd: Ingeborg Wiibe, Anne Bergitte Ueberg, Jacob Olsøn, Rasmus Beyer, Hans Jørgen With.
Barnefaderen er Matros Peder Simonsøn i Porsgrund.

dpt. 13/1-1771. Lars Sørensøns Søn Halvor. Fadd: Christen Poulsøns Kone, Ingeborg Helliksd., Hans Jonsøn, Svend Jeronimusøn, Halvor Hansøn.

dpt. 15/1-1771. Hans Jonssøns Søn Jon. Fadd: Hans Abrahamsøns Kone, Kirsten Hansd., Ole Andersøn, Ole og Peder Abrahamsønner.

dpt. 21/1-1771. Elias Withers Søn Zacharias. Fadd: Anne Wither, Alison Wither, Simon og Jochum Jørgensønner, Zacharias Zachariæsøn.

dpt. 23/1-1771. Peder Hiortes Datter Karen. Fadd: Susanne Abrahamsd., Anne Birgitte Ueberg, Halvor Thygesøn, Hans Thomas Halvorsøn, Hans Pedersøn.

dpt. 28/1-1771. Anders Juuls Datter Ane. Fadd: Peder Hansøns Kone, Elsebeth Olsd., Søren Juul, Peder Bochman, Anders Pedersøn.

dpt. 2/2-1771. Jens Sarthis Datter Anne Catrine. Fadd: Frøken Deichman, Jfr. Brodal, Herman Løvenschiold, Nords og Fleischer.

dpt. 12/2-1771. Claus Smiths Søn Claus. Fadd: Madame Uldrich Cappelens, Jfr. Lindegaard, Peder Smith, Friderich Blom, Peder Juul.

dpt. 3/3-1771. Ole Saamundsøns Søn Johan Hendrichsøn. Fadd: Elen Olsd., Ingeborg Olsd., Anders Andersøn, Hans Thomæsøn, Niels Nielsøn.

dpt. 4/3-1771. Giert Monrads Søn Jørgen Herman. Fadd: Madame Ferman, Jfr. Lange, H.Æ. Prowst Monrad, Monsieur Borse, Friderich Bang.

dpt. 8/3-1771. Realf Johansøns Datter Karen. Fadd: Ole Olsøns Kone, Johanne Johannisd., Søren Hansøn, Arne Johannisøn, Knud Knudsøn.

dpt. 12/3-1771. Rejer Ellefsøns Søn Gunder. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Jfr. Alison Winther, Daugaard, Bendike, Samuel Lund.

dpt. 1/4-1771. Levor Olsøns Søn Niels.  Fadd: Marthe Olsd., Anne Margrethe Hansd., Anders Sørensøn, Jon Olsøn, Giert Meidel.

dpt. 3/4-1771. Hendrich Bruuns Søn Anders. Fadd: Madame Schuman, Madame Regnholt, Søren Mortensøn, Hans Abrahamsøn, Claus Tollefsøn.

dpt. 11/4-1771. Levor Andersøns Søn Ole. Fadd: Giytte Christensd., Karen Olsd., Ole Olsøn, Anders Danielsøn, Jacob Pedersøn.

dpt. 11/4-1771. Peder Larsøns Søn Lars. Fadd: Anne Hansd., Zara Andersd., Daniel Hendrichsøn, Ellef Jonsøn, Hans Thomæsøn.

dpt. 12/4-1771. Wissenhavers Søn Joachim. Fadd: Madame Blok, Jfr. Stine Pettersd., Laugmanden, Kiel Jensøn, Bernt Grubbe.

dpt. 23/4-1771. Petter Boyesøns Søn Petter. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Jfr. Stine Pedersd., Jørgen Zachariæsøn, Jacob Nielsøn, Boye Chrystie.

dpt. 30/4-1771. Realf Boyesøns Søn Realf Boyesøn. Fadd: Alice Cappelen, Christine Anne Realfsd., Uldrich Cappelen, Jørgen Zachariæsøn, Boye Chrystie.

dpt. 1/5-1771. Maren Turvildsdatters Uægte Datter Kisten. (Kirsten Larsdatter) Fadd: Gunder Tævsøns Kone, Anne Dorthe Ditlevsd., Peder Hiort og Søn, Lars Larsøn.
Barnets Fader Lars Pedersøn Echornrød, tienende i Fierestrand.

dpt. 15/5-1771. Johan Bendix Jonsøns Datter Beata Kirstine. Fadd: Bukvalts Kone, Isach Smeds Kone, Buchvaldt, Jacob Olsøn, Erich Petter Jonsøn.

dpt. 2/6-1771. Thomas Hansøns Datter Guri. Fadd: Poul Jensøns Kone, Magnild Gundersd., Anders Hansøn, Isach Hansøn, Ole Svendsøn.

dpt. 11/6-1771. Andreas Sørensøns Søn Andreas. Fadd: Karen Rosenberg, Dorthe Warberg, Otto Leth, Anders Jensøn, Andreas Svane.

dpt. 12/6-1771. Ole Glasers Datter Karen Maria. Fadd: Claus Smiths Kone, Kirsten Hansd., Niels Murmester, Claus Smith, Christen Jacobsøn.

dpt. 19/6-1771. Gregers Pedersøns Søn Petter. Fadd: Frue Løvenschiold og Søster, Christ. Lintz Ecclef, Uldrich Cudrio, Poul Brodall.

dpt. 3/7-1771. Just Garwers Søn Jan. Fadd: Else Larsd., Anne Maria Fryd, Jens Hiort, Jacob Jacobsøn, Christen Larsøn.

dpt. 5/7-1771. Maria Jansdatters Uægte Datter Pouline. (Pouline Poulsdatter). Fadd: Niels Torjuses Kone, Dorthe Christensd., Søren Larsøn, Peder Jansøn, Peder Andreæsøn.
Faderens Navn er Poul Christensøn hos Brodal.

dpt. 24/7-1771. Zacharias Christiansøns Søn Christian. Fadd: Margrethe Larsd., Anne Christensd., Lars og Hans Knap, Boye Skomager.

dpt. 26/7-1771. Sivert Ellefsøns Søn Jens. Fadd: Anne Andersd., Marthe Svennunsd., Ellef Pedersøn, Ole Olsøn, Jan Pedersøn.

dpt. 3/8-1771. Johanne Linxes Uægte Søn Hans Ørn. Fadd: Madame Schuman, Anne Margrethe Eilertsd., (Anders Larsen) Themsen, Bisgaard, Jens Schultz.
Til Barnefader udlagt Hans Ørn.

dpt. 3/8-1771. Niels Larsøns Datter Guri. Fadd: Sophie og Bodil Michelsdøttre, Michel Jonsøn, Poul Jensøn, Niels Olsøn.

dpt. 4/8-1771. Gunder Simonsøns Datter Maria. Fadd: Berthe Simonsd., Kirsten Hansd., Halvor Tygesøn, Morten Jansøn, Halvor Halvorsøn.

dpt. 9/8-1771. Simon Jørgensøns Datter Marthe Catrine. Fadd: Madame Chrystie, Inger Zachariæd., Alison Winther, Jørgen Chrystie, Nicolai Aall, Zacharias Zachariæsøn.

dpt. 14/8-1771. Peder Rougtveds Søn Andreas. Fadd: Madame Kragh, Jfr. Kirstine Pettersd., H.Æ. Kammerraad Rougtvedt, Forwaltere Møller og Kræfting.

dpt. 16/8-1771. Niels Jacobsøns Søn Jacob. Fadd: Elen Kirstine Larsd., Lisbeth Olsd., Niels Jacobsøn, Iver Jacobsøn, Ole Olsøn.

dpt. 18/8-1771. Steen Christiansøns Datter Anne Maria. Fadd: Anne Ancdersd., Lisbeth Svendsd., Gunder Tevesøn, Hans Larsøn, Berthel Knudsøn.

dpt. 23/8-1771. Thomas Paustes Datter Johanne. Fadd: Johanne Olsd., Mette Sørensd., Søren og Christen Paust, Kall Olsøn.

dpt. 4/9-1771. Hans Abrahamsøns Datter Mette Susanne. Fadd: Regnholts Kone, Anne Maria Larsd., Regnholt, (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassen, Frantz Paust.

dpt. 6/9-1771. Simon Zachariæsøns Søn Zacharias. Fadd: Jørgen Zachariæsøns Kone, Karen Chrystie, Anne Zachariæsd., Jørgen Chrystie, Zacharias Zachariæsøn, Boye Chrystie.

dpt. 8/9-1771. Jens Larsøns Datter Maren Catrine. Fadd: Gudmund Maalers Kone, Ingeborg Andersd., Gudmund Hansøn, Hans Persøn, Mathis Hansøn.

dpt. 10/9-1771. Jørgen Møllers Datter Dorthea. Fadd: Regnholts Kone, Jomfrue ????, Matheus Stenum, Jepsøn, Buull. (???).

dpt. 14/9-1771. Halvor Munkens Søn Halvor. Fadd: Jacob Hoffenbergs Kone, Kirsten Jensd., Jacob og Boye Hoffenberg, Iver Jacobsøn.

dpt. 15/9-1771. Søren Larsøns Datter Cybele. (Sibylle./Sybille.) Fadd: Kirsten Gundersd., Kari Olsd., Ole Olsøn, Søren Hansøn, Christen Pedersøn.

dpt. 18/9-1771. Jacob Torstensøns Søn Torsten. Fadd: Knud Thomæsøns Kone, Maria Erichsd., Hans Halvorsøn, Knud Thomæsøn, Ole Michalsøn.

dpt. 24/9-1771. Jochum Jørgensøns Søn Elias Winther. Fadd: Madame Winther, Anne Clarine Jørgensd., Anne Zachariæd., Elias Winther, Niels Larsøn, Boye Chrystie, Poul Lyng.

dpt. 26/9-1771. Anders Jensøns Søn Christen. Fadd: Anne Maria Fryd, Christence Høst, Lars Garwer, Christen Hansøn, Jan Høst.

dpt. 27/9-1771. Niels Olsøns Datter Marthe Dorthea. Fadd: Karsten Knudsøns Kone, Karen Michelsd., Eschild Jensøn, Jonas Olsøn, Kall Nielsøn.

dpt. 30/9-1771. Giert Larsøns Søn Christen. Fadd: Niels Larsøns Kone, Anne Maria Hansd., Peder Hansøn, Niels Olsøn, Mads Carstensøn.

dpt. 3/10-1771. Lene Hartvigsdatters (Uægte) Datter Karen. Fadd: Johanne Maria Pedersd., Cybele Hartvigsd., Jan Pedersøn, Tollef Mortensøn.
Barnefader Niels Corneliisøn.

dpt. 11/10-1771. Jon Maalers Søn Gunder. Fadd: Daniel Glasmesters Kone, Anne Sophia Jonsd., Niels Muremester, Niels Madsøn.

dpt. 12/10-1771. Jørgen Zachariæsøns Datter Inger Bugge. Fadd: Niels Larsøns Kone, Inger Zachariæd., Zacharias Zachariøsøn, Niels Larsøn.

dpt. 18/10-1771. Wølners Søn Knud Petter. Fadd: Madame Plesner, Jfr. Cornelia og Margrethe Ramshardt, Engelhardt, Bendike, Poul Brodal.

dpt. 19/10-1771. Tobias Pedersøns Datter Inger. Fadd: Madame Simon Jørgensøns, Jfr. Anne Clarine Jørgensd., Simon og Jochum Jørgensøn, Poul Lyng.

dpt. 20/10-1771. Simon Simonsøns Søn Rasmus. Fadd: Madame Smith, Jfr. Rose, Kræfting, Niels Zachariæsøn, Adzlev.

dpt. 30/10-1771. Hans Knappes Søn Lars. Fadd: Elen Larsd., Marie Rasmusd., Rasmus Thomæsøn, Jacob Jacobsøn, Boye Boyesøn.

dpt. 30/10-1771. Jens Hiortes Datter Grethe. Fadd: Madame Petter Boyesøns, Dorthea Jonsd., Daugaard, Bendike, Bernt Grubbe.

dpt. 2/11-1771. Ole Mælas Søn Ole. Fadd: Madame Bendike, Jfr. Manall, Daugaard, Hans Jørgen Krøger, Jacob Manall.

dpt. 3/11-1771. Helje Torjusøns Søn Niels. Fadd: Anders Juuls Kone, Dorthe Olsd., Halvor Pedersøn, Hans Frantzsøn, Knud Thomæsøn.

dpt. 3/11-1771. Gunder Tevesøns Søn Asbiørn. Fadd: Karen Hansd., Amborg Andersd., Abraham Mæla, Hans Larsøn, Lyder Follestad.

dpt. 6/11-1771. Maria Høegs Datter Johanne. Fadd: Lisbeth Gregersd., Maria Hansd., Peder Sommer, Halvor Michelsøn, Poul Andersøn. Barnets Fader: Torsten til Brodals.

dpt. 9/11-1771. Christian Gotlieb Scheflers Søn Carl Christian. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Jfr. Brodal, Bendix Plesner, Petter Boyesøn.

dpt. 13/11-1771. Bisgaards Datter Sophia Kirstine. Fadd: Elen Cudrio, Jfr. Hansøn, Daugaard, Krøger, Adzlev.

dpt. 20/11-1771. Peder Flintes Datter Anne Georgine. Fadd: Hans Aarhuses Kone, Berthe Kirstine Clausd., Hans Aarhuus, Rasmus Beyer, Lars Garwer.

dpt. 23/11-1771. Jacob Enersøns Søn Poul. Fadd: Ingeborg Jonsd., Ingeborg Kielsd., Hans Thomas Frantzsøn, Anders Juul, Anders Danielsøn.

dpt. 27/11-1771. Oven Olsøns Søn Ole. Fadd: Niels Jacobsøns Kone, Kirsten Nielsd., Niels Jacobsøn, Christen Olsøn, Carl Nielsøn.

dpt. 31/11-1771. Anders Flittigs Søn Anders. Fadd: Anne Catrine Erichsd., Anne Maria Larsd., Anders Kielsøn, Ener Andersøn, Lars Hellichsøn.

dpt. 4/12-1771. Ole Guldbrandsøns Søn Guldbrand. Fadd: Graae Jacobsd. (Gro Jacobsd.), Jøran Iversd., Anders Karth, Mathis Knudsøn, Lars Hellichsøn.

dpt. 18/12-1771. Poul Jensøns Datter Guri. Fadd: Kari Michelsd., Anne Michelsd., Michel Jonsøn, Peder Aabye, Michael Jensøn.

(69 Døbte Børn i 1771).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 24/1-1772. Kræftings Datter Anne Catrine. Fadd: Frue Løwenschiold, Jfr. Rye, Obriste Lieutenant Ecclef og Deichman, Monsieur Fleischer.

dpt. 26/1-1772. Elias Evertsøns Datter Anne Helvig. Fadd: Susanne Gundersd., Amborg Halvorsd., Jacob og Niels Jacobsønner, Carl Nielsøn.

dpt. 2/2-1772. Niels Steenaasens Datter Else. Fadd: Maren Larsd., Karen Andersd., Kiel Mandal, Hans Jensøn, Søren Paust.

dpt. 29/2-1772. (Friderich Christian) Themsøns Søn Friderich Anthon. Fadd: Kammerherinde Adeler, Frøken Adeler, Frue Løvenschiold, Kammerherre Adeler, Obriste Lieutenant Ecclef og Deichman.

dpt. 4/3-1772. Willum Regnholts Søn Søren Mortensøn. Fadd: Madame Schuman, Dorthe Jonsd., Søren Mortensøn, Hans Abrahamsøn, Monsieur Rose.

dpt. 26/3-1772. Cidsel Maria Nielsdatters uægte Datter Oline. Fadd: Hans Jonsøns Kone, Kari Halvorsd., Halvor Halvorsøn og Niels Halvorsøn og blew udlagt til Barne Fader, Ole Isachsøn.

dpt. 27/3-1772. Jens Saatzes Datter Dorthe Sophia. Fadd: Madame Hiorthøy, Jfr. Johanne Maria Rose, Prowsten Monrad, H. Æ. Skiellerup, H. Æ. Ottosøn.

dpt. 7/4-1772. Jørgen Lollichs Søn Christopher. Fadd: Giertrud Lollich, Karen Lollich, Hans Krup, Jens Møller, Jørgen Gællert.

dpt. 9/4-1772. Lars Hartvigsøns Søn David. Fadd: Madame Hiorthøy, Jfr. Wølner, Daugaard, Rougtved, Poul Brodal.

dpt. 11/4-1772. Anders Feldbereders Datter Dorthea Regina. Fadd: Maren Nielsd., Helvig Corneliusd., Sehen (Sesen), Daniel Ernstrøm, Andreas Ludvig Gutz(?).

dpt. 15/4-1772. Christian Larsøns Datter Anne Margrethe. Fadd: Anders Jensøns Kone, Christence Høst, Lars og Christen Fryd, Anders Jensøn.

dpt. 16/4-1772. Halvor Hansøns Søn Knud. Fadd: Maria Jensd., Ascher Knudsd., Frantz Rusch, Peder Knudsøn, Ole Andersøn.

dpt. 22/4-1772. Claus Nicolajsøns Datter Maria. Fadd: Catrine Glaser, Karen Hansd., Ole Nicolajsøn, Wilhelm Regnholt, Christen Jacobsøn.

dpt. 24/4-1772. Peder Ellefsøns Datter Aase Lisbeth. Fadd: Jonas Olsøns Kone, Ambra Rasmusd., Niels Olsøn, Jonas Olsøn, Ole Olsøn.

dpt. 1/5-1772. (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassens Søn Søren. Fadd: Madame Petter Boyesøns, Anne Realfsd., Uldrich Cappelen, Jochum Jørgensøn, Claus Hesselberg.

dpt. 3/5-1772. Knud Olsøns Søn Ole Ottersøn. Fadd: Berthe Hansd., Anne Andersd., Thomas Hansøn, Anders Karth, Christen Hansøn.

dpt. 3/5-1772. Halvor Halvorsøns Datter Kirsten Dorthea. Fadd: Kari Halvorsd., Gunnild Christensd., Lars og Christopher Halvorsønner, Jan Halvorsøn.

dpt. 8/5-1772. Hans Larsøns Datter Inger. Fadd: Inger Larsd., Karen Larsd., Lars Erichsøn, Gunder Tevesøn, Lars Frantzøn.

dpt. 9/5-1772. Knud Waltersøns Datter Inger Levin. Fadd: Madame Schuman, Jfr. Hassing, Jens Hiort, Frantz Levin, Iver Tollefsøn.

dpt. 10/5-1772. Realf Johannisøns Datter Karen Maria. Fadd: Anthoni Andersøns Kone, Johanne Johannisd., Anthoni Andersøn, Arne Johannisøn, Knud Knudsøn.

dpt. 27/6-1772. H. Æ. Laugmand Gregers Datter Anne Elisabeth. Fadd: Frue Ecclef, Jfr. Brodal, Doctor Møller, Bendike, Nicolai Aall.

dpt. 28/6-1772. Anders Danielsøns Datter Inger. Fadd: Anne Dorthe Thomesd., Marthe Olsd., Anders Pedersøn, Knud Thomesøn, Hans Thomas(øn?).

dpt. 22/7-1772. Niels Nielsøns Søn Niels. Fadd: Madame Hiorthøy, Jfr. Hoffgaard, (Kjøbmand) Monsieur (Peder Oluf) Wiibe, Frantz Paust, Peder Juul.

dpt. 27/7-1772. Didrich Cappelens Datter Catrine. Fadd: Madame Smith, Jfr. Blom, Petter Boyesøn, Uldrich Cudrio, Peder Juul.

dpt. 27/8-1772. Petter Gasmans Datter Maren Margrethe. Fadd: Jens Hiortes Kone, Berthe Kirstine Clausd., Buchvaldt, Berentsøn, Thomas Levin.

dpt. 28/8-1772. Hans Abrahamsens Søn Christen. Fadd: Peder Bingholts Kone, Anne Maria Hansd., Ole og Peder Abrahamsønner, Hans Pedersøn.

dpt. 10/9-1772. Boye Hoffenbergs Datter Ane. Fadd: Lars Knappes Kone, Pernille Hoffenberg, Jacob Hoffenberg, Hans Knap, Helje Fink.

dpt. 18/9-1772. Jonas Erichsøns Søn Hans. Fadd: Erich Poulsøns Kone, Maren Rasmusd., Jacob Jacobsøn, Boye Boyesøn.

dpt. 23/9-1772. Knud Thomæsøns Datter Maren. Fadd: Jacob Jacobsøns Kone, Maria Jacobsd., Hans Halvorsøn, Jacob Torstensøn, Carl Nielsøn.

dpt. 29/9-1772. Anders Jensøns Datter Karen. Fadd: Karen Christensd., Sophia Jansd., Lars Fryd, Jan Høst, Rasmus Carlsøn.

dpt. 7/10-1772. Jan Pedersøns Søn Peder. Fadd: Helene Jonsd., Maren Steensd., Otto Leth, Bastian Clausøn, Tollef Mortensøn.

dpt. 9/10-1772. Peder Hiortes Datter Anne Kirstine. Fadd: Anne Andersd., Karen Larsd., Hans Larsøn, Gunder Simonsøn, Hans Pedersøn.

dpt. 11/10-1772. Jonas Olsøns Søn Ole. Fadd: Mari Olsd., Lisbeth Østensd., Eschild Jensøn, Niels Olsøn, Ole Olsøn.

dpt. 14/10-1772. Johannes Solvesøns Datter Anne Kirstine. Fadd: Karen Hansd., Pouline Hansd., Claus Smith, Iver Jacobsøn, Søren Paust.

dpt. 18/10-1772. Peder Jacobsøns Datter Karen Dorthea. Fadd: Maria Gundersd., Anne Margrethe Hansd., Sven Pedersøn, Peder Larsøn, Knud Knudsøn.

dpt. 25/10-1772. Steen Jonsøns Søn Steen. Fadd: Ingeborg Jonsd., Gunnild Jonsd., Lars Frantzøn, Steen Christiansøn, Isach Thomæsøn.

(Ingen døpte i november)

dpt. 18/12-1772. Jochum Jørgensøns Søn Simon Jørgensøn. Fadd: Madame Simon Jørgensøns, Petter Boyesøns Datter, Anne Clarine Jørgensd., Simon Jørgensøn, Forvalter Engelharth, Nicolai Aall.

dpt. 18/12-1772. Christen Jacobsøns Søn Jacob. Fadd: Ole Nicolaisøns Kone, Karen Kirstine Hansd., Willum og Anthoni Regnholt, Tobias Pedersøn.

dpt. 30/12-1772. Halvor Nielsøns Søn Niels. Fadd: Albreth Blærs Kone, Berthe Børgesd., Alberth Blær, Mathis Nielsøn, Schurmann.

(39 døbte Børn i 1772).
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 5/1-1773. Daniel Jensøns Datter Helvig. Fadd: Madame Stenum, Dorthea Jonsd., Kiel Jensøn, Niels Smith, Poul Brodal.

dpt. 8/1-1773. Mads Rosenbergs Søn Jens Petter Madsøn. Fadd: Petter Boyesøns Kone, Kirstine Boyesøn, Hyphoff, Wølner, Poul Brodal.

dpt. 9/1-1773. Bent Wettergreens Søn Friderich Gotfried. Fadd: Regnholts Kone, Giertrud Jensd., Søren Mortensøn, Bent og Jens Schultz.

dpt. 13/1-1773. Bøchens Datter Dorothea. Fadd: Gunnild Olsd., Elisabeth Døel, Isach Smed, Abraham Pedersøn, Jens Jacob Boechmann.

dpt. 7/2-1773. Jochum Adzlevs Datter Inger Kirstine. Fadd: Inger Zachariæd., Kirstine Adzlev, Zacharias Simonsøn, Simon og Jørgen Zachariæsønner.

dpt. 27/2-1773. Peder Bochmans Datter Anne Catrine. Fadd: Anders Madsøns Kone, Karen Hansd., Frantz Levin, Niels og Ole Halling.

dpt. 12/3-1773. Hendrich Thomæsøns Datter Marthe Maria. Fadd: Dorthe Tollefsd., Anne Catrine Erichsd., Lars Simonsøn, Søren Juul, Ole Nielsøn.

dpt. 12/3-1773. Mads Carstensøns Søn Carsten. Fadd: Carsten Knudsøns Kone, Margrethe Olsd., Niels Halling, Giert Larsøn, Anders Andersøn.

dpt. 13/3-1773. H.Æ. Hiorthøys Datter Inger Marthea. Fadd: Frue Greger, Jfr. Maren Braag, Jfr. Anne Realfsd., Bendike, Zacharias Sachariæsøn, Jochum Jørgensøn.

dpt. 19/3-1773. Frantz Levins Datter Inger Christine. Fadd: Madame Bendix, Plesner, Agnethe Brodal, Zacharias Zachariæsøn, Hendrich Levin, Bernt Grubbe.

dpt. 20/3-1773. Peder Rougtveds Søn Christen Andreas. Fadd: Knud Plesners Kone, Jfr. Rougtved, Engelhardt, Bendix Plesner, Bentzøn.

dpt. 7/4-1773. (Friderich Christian) Themsøns Søn Friderich Georg. Fadd: Frue Greger, Anne Realfsd., Kirstine Pettersd., Daugaard, Bendike, Bentzøn.

dpt. 7/4-1773. Johan Gotlib Schæftens Søn Carl Christian. Fadd: Madame Jørgen Zachariæsøn, Jfr. Blom, Peder Rougtved, Knud Plesner, Brodal.

dpt. 13/4-1773. Isach Jensøns Søn Jens. Fadd: Elias Jansøns Enke, Kirsten Jansd., Ole Olsøn, Ole Guldbrandsøn, Knud Knudsøn.

dpt. 14/4-1773. Jacob Torstensøns Søn Jens Christian. Fadd: Jens Møllers Kone, Maren Nielsd., Niels Jacobsøn, Jens Christensøn, Hans Tollefsøn.

dpt. 1/5-1773. Simon Zachariæsøns Datter Inger Bugge. Fadd: Jacob Nielsøns Kone, Inger Zachariæd., Niels Zachariæsøn, Jochum Adzlev, Zacharias Zachariæsøn.

dpt. 4/5-1773. Hendrich Bruns Søn Søren Christian. Fadd: Wilhelm Regnholts Kone, Kirsten Hansd., Jens Hiort, Christen Jacobsøn, Hans Tollefsøn.

dpt. 9/5-1773. Ole Møllers Datter Giertrud. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Sibilla Hartvigsd., Hans Larsøn, Lars Frantzøn, Ole Olsøn.

dpt. 15/5-1773. Wissenhavers Datter Catrine Maria. Fadd: Madame Diderich Cappelens, Jfr. Hoffgaard, Hyphoff, Johan Plesner.

dpt. 23/5-1773. Peder Stokkenes Datter Anne Dorthe. Fadd: Erich Poulsøns Kone, Maren Pedersd., Niels Erichsøn, Ole Claussøn, Ole Andersøn.

dpt. 25/5-1773. Langsteens Datter Anne Kirstine. Fadd: Madame Stenum, Jfr. Hoffgaard, Bendike, Jepsøn, Escov.

dpt. 25/5-1773. Maria Jensdatter Høgs uægte Datter Johanne. Fadd: Niels Torjersøns Kone, Dorthe Jonsd., Lars Løve, Barnefader Arve Hansøn hos Niels Gundersøn.

dpt. 4/6-1773. Jens Wasdalens Søn Knud Mathisøn. Fadd: Knud Mathisøns Enke, Ingeborg Jonsd., Isach Hansøn, Thomas Thomæsøn, Søren Paust.

dpt. 5/6-1773. Knud Plesners Datter Elisabeth Maria. Fadd: Madame Engelhart, Jfr. Brodall, Kiel Jensøn, Jochum Adzlev, Johan Plesner.

dpt. 7/6-1773. Simon Simonsøns Datter Inger Magdalena. Fadd: Madame Gregers Jensøn, Inger Zachariæd., H.Æ. Rose, Uldrich Cappelen, Bernt Grubbe.

dpt. 8/6-1773. Svennum Torjesøns Datter Ragnild. Fadd: Jytte Christensd., Amborg Rasmusd., Christen Christensøn.

dpt. 30/6-1773. Søren Juuls Søn Peder. Fadd: Anders Juuls Kone, Maren Margrethe Hansd., Niels Andersøn, Anders Juul, Christen Paust.

dpt. 21/7-1773. Lars Hartvigsøns Søn Jacob. Fadd: Schumans Kone, Dorthea Jonsd., Friderich Wessel, Claus Tollefsøn, Jens Gregersøn.

dpt. 30/7-1773. Erich Waleurs Søn Hans Jacob. Fadd: Madame Christian Boyesøns, Jfr. Barnholth, (Friderich Christian) Themsøn, Anders Agerup, Hans Christian Hansøn.

dpt. 1/8-1773. Ole Olsøns Datter Berthe. Fadd: Zara Olsd., Maria Jeronimid., Gudmund Andersøn, Realf Johansøn, Hans Thomas Frantzøn.

dpt. 1/8-1773. Abraham Pedersøns Datter Elisabeth. Fadd: Catrine Andersd., Karen Hansd., Jan Pedersøn, Wilhelm Larsøn, Even Pedersøn.

dpt. 6/8-1773. Hans Jonsøn Bingholts Søn Jacob. Fadd: Christen Abrahamsøns Kone, Christence Jansd., Niels og Ole Halling, Søren Paust.

dpt. 6/8-1773. Erich Lollichs Søn Hans. Fadd: Karen Nielsd., Jfr. Brangstrup, Jørgen Møller, Teken, Jens Gregersøn Schultz.

dpt. 7/8-1773. Else Christensdatters uægte Søn Erich. Fadd: Ingeborg Maria Wiibe, Anne Maria Larsd., Gudmund Hansøn, Jens Larsøn.
Barnefader Lars Jensøn fra Aasentorp i Wensted sogn i Aalborg Stift.

dpt. 13/8-1773. Tyge Andersøns Søn Ole. Fadd: Anleo Andersd. (Anlaug Andersd.), Berthe Andersd., Anders Tygesøn, Gunder Tevesøn, Ole Andersøn.

dpt. 18/8-1773. Christopher Halvorsøns Søn Christen. Fadd: Jytte Christensd., Isabella Hartvigsd., Isach Nielsøn, Halvor Halvorsøn, Rasmus Hellichsøn.

dpt. 21/8-1773. Giert Monrads Søn Johan Friderich. Fadd: Madame Borse, Anne Realfsd., Simon Schweder, Jens Sartz, Christian Monrad.

dpt. 27/8-1773. Mølerups Søn Herman Wilhelm. Fadd: Herman Løvenschiolds Frue, Frøken Deichman, Obriste Lieutenant Deichman, Herman Løvenschiold, Bentzøn.

dpt. 5/9-1773. Steen Svensøns Datter Anne Cicilia. Fadd: Anne Maria Jansd., Anne Malene Jonsd., Steen Christensøn, Jan Hendrich Moss, Jørgen Friderichsøn.

dpt. 8/9-1773. Hans Olsøns Datter Ragnild. Fadd: Kirsten Hansd., Johanne Johannisd., Peder Jacobsøn, Helje Torjersøb, Ellef Ellefsøn.

dpt. 15/9-1773. Ingeborg Gundersdatters uægte Søn Jon. Fadd: Ole Saamundsøns Kone, Sophie Jansd., Ole Saamundsøn, Søren Hansøn.
Barnefader Peder Jansøn Sommer.

(Til nå har kapellan Rose ført mesteparten av denne kirkeboken. Rose kom tilbake og fortsatte å føre boken fra 1/4-1774.
I mellomtiden har nok sognepresten ført kirkeboka selv. Han staver enkelte navn anderledes. Han husker bl.a. alltid på
å sette en - (kort strek) over n i navnet Ane - dobbel konsonant og dermed blir Ane til Anne. G.S.)

dpt. 26/9-1773. Hans Rusches Datter Thore. Fadd: Sophie Andersd., Anne Margrethe Hansd., Frans Rusch, Søren og Christen Paus.

dpt. 1/10-1773. Bisgaards Datter Maren Cathrine. Fadd: Peder Flintes Kone, Kirstine Lollik, Reinholt, Heinsvig, Johannes Lytmen fra Kiøbenhavn.

dpt. 5/10-1773. Andreas Bechs Søn Jens Petter. Fadd: Boel Thomæd., Anne Maria Madsd., Ole Michelsøn, Johannes Pedersøn og Johan Hendrich Moss.

dpt. 17/10-1773. Helje Torjersøns Søn John. (Jon.) Fadd: Anders Christensøns Kone, Aase Svensd., Peder Laersøn, Christopher Laersøn, Erland Erichsøn.

dpt. 22/10-1773. (Tolder) Jens Sartzes Datter Dorthe Sophie. Fadd: Madame Ferman, Jfr. Hofgaard, Poul Brodahl, Jens Forbæch, Poul Lieungh.

dpt. 30/10-1773. Ole Abrahamsøns Datter Mette Susanne. Fadd: Laers Fryds Kone, Anne Maria Hansd., Laers Hansøn, Hans Abrahamsøn, Peder Bingholdt.

dpt. 31/10-1773. Gunder Tevesøns Datter Dorthe. Fadd: Maria Mæla, Margrethe Andersd., Tyge Andersøn, Hans Larsøn, Hans Pedersøn Hiort.

dpt. 31/10-1773. Isaach Thomæsøns Søn Thomas. Fadd: Poul Jensøns Kone, Maria Erichsd., Knud Thomæsøn, Ole Michelsøn, Hans Thomas Frantsøn.

dpt. 3/11-1773. Knud Follestads Søn Hans. Fadd: Christian Follestads Kone, Mette Paus, Søren og Thomas Paus, Christian Follestad.

dpt. 4/11-1773. Jacob Halvorsens Datter Birthe Maria. Fadd: Madame Hiorthøy, Jfr. Hofgaard, Bendike, Stenum, Caspar Cudrio.

dpt. 6/11-1773. Frans Rusches Søn Frans. Fadd: Mads Usenbergs Kone, Elen Cathrine Rusch, Hans Levorsøn, Thomas Rusch, Ole Andersøn.

dpt. 7/11-1773. Jacob Jacobsøns Søn Christian. Fadd: Hans Knappes Kone, Birthe Kirstine Clausd., Laers Chnap (Lars Knap!), Niels Jacobsøn, Christen Hansøn.

dpt. 19/11-1773. Wilhelm Reinholts Søn Søren. Fadd: Kirsten Hansd., Anne Maria Hansd., Søren Mortensøn, Christen Jacobsøn, Jens Schultz.

dpt. 21/11-1773. Thomas Pauses Søn Søren. Fadd: Christian Follestads Kone, Mette Sørensd., Knud Olsøn, Tobias Pedersøn, Christen Paus.

dpt. 21/11-1773. Søren Laersøns Søn Ole. Fadd: Niels Laersøns Kone, Ragnhild Olsd., Iver Jacobsøn, Jens Christensøn, Ole Christophersøn.

dpt. 2/12-1773. Jørgen Møllers Datter Karen. Fadd: Madame Niels Zachariæsøns, Jfr. Anne Elisa Møller, Daugaard, Knud Plesner, Poul Lieungh.

dpt. 5/12-1773. Giert Torjersøns Søn Torjer. Fadd: Ingeborg Jonsd., Gunnild Tollefsd., Sivert Ellefsøn, Knud Knudsøn, Anders Pedersøn.

dpt. 7/12-1773. Grethe Gasmans uægte Søn Søren Biltzing. Fadd: Petter Gasmans Kone, Else Laersd., Hans Levorsøn, Christian Buchvaldt, Petter Gasman.
Barnefader er udlagt Søren Biltzing.

dpt. 22/12-1773. Daniel Glasmesters Søn Jon Jacobsøn. Fadd: Jfr. Agnethe Brodahl, Jfr. Winther, Bendike, Steenum, Friderich Jonsøn.

dpt. 23/12-1773. Anders Pedersøns Søn Ole. Fadd: Peder Hansøns Kone, Iver Kalsøns Datter, Jens Møller, Anders Juul, Halvor Pedersøn.

dpt. 27/12-1773. Christen Olsøns Søn Christen. Fadd: Madame Hiorthøy, Jfr. Rose, Bendike, (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassen, Hans Ørn.

dpt. 29/12-1773. Ole Christensøns Datter Karen. Fadd: Birthe Johannesd., Margrethe Johannesd., Anders Christensøn, Arne Johannesøn, Erlan Olsøn.

(63 døbte Børn i 1773).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 9/1-1774. Hans Laersøns Datter Inger. Fadd: Anne Andersd., Giertrud Hansd., Laers Erichsøn, Jacob Abrahamsøn og Hans Hansøn.

dpt. 12/1-1774. Hans Pedersøns Søn Peder. Fadd: Anders Hansøns Kone, Ingebor Johnsd., Anders Hansøn, Christen Abrahamsøn, Anders Chart (Anders Kart).

dpt. 15/1-1774. Espen Holstes Søn Laurentius. Fadd: Dorthe Warberg, Anne Maria Bukvaldt, Jacob Olsøn, Hendrich Sander, Laers Warberg.

dpt. 23/1-1774. Christen Christensøns Datter Karen Kistine. Fadd: Jacob Torstensøns Kone, Jytte Christensd., Jacob Torstensøn, Christen Roch(?).

dpt. 12/2-1774. Oue Olsøns Datter Anne Cathrine. Fadd: Hans Abrahamsøns Kone, Kirsten Nielsd., Niels Jacobsøn, Claus Tollefsøn, Ole Halling.

dpt. 16/2-1774. Jonas Olsøns Datter Anne Lisbeth. Fadd: Gunnuls Kone, Margrethe Laersd., Eschild Jensøn, Realf Johannesøn, Anders Pedersøn.

dpt. 18/2-1774. Zacharias Christiansøns Søn Mads. Fadd: Anne Maria Jahnsd., Karen Kistine Rasmusd., Jacob og Boye Hoffenberg, Christen Roch.

dpt. 20/2-1774. Giert Laersøns Søn Tollef. Fadd: Henrich Bruuns Kone, Maren Steensd., Niels Fransøn, Mads Karstensøn, Johannes Pedersøn.

dpt. 20/2-1774. Laers Sørensøns Søn John. (Jon.) Fadd: Live Jensd., Maren Laersd., Søren Olsøn, Halvor Halvorsøn, Laers Løwe.

dpt. 5/3-1774. Jochum Adzleus Datter Inger Bugge. Fadd: Madame Jacob Nielsøns, Inger Zachariæd., Jacob Nielsøn, Niels og Zacharias Zachariæsønner.

dpt. 9/3-1774. Boye Hoffenbergs Søn Hans. Fadd: Halvor Bentsøns Kone og Datter, Jacob Hoffenberg, Ole Rasmusøn, Lyder(?!).

dpt. 23/3-1774. Niels Jacobsøns Datter Marthe.  Fadd: Boel Sivertsd., Lisbeth Sophia Olsd., Ole Døel, Jacob Jacobsøn, Christen Laersøn.

(Her er endelig kapellan Rose tilbake med sin flotte håndskrift. G.S.)

dpt. 1/4-1774. Jørgen Lollichs Datter Maren Regine. Fadd: Peder Flints Kone, Kirstine Jørgensd., Peder Jeppesøn, Christopher Schinnert, Lorentz Katzenberg.

dpt. 1/4-1774. Just Garwers Søn Rasmus. Fadd: Anne Maria Jansd., Grethe Sørensd., Niels Olsøn, Ole Nielsøn, Christian Rasmusøn.

dpt. 3/4-1774. Knud Knudsøns Søn Knud. Fadd: Berthe Catrine Andersd., Maren Olsd., Realf Johannisøn, Søren Sørensøn, Anders Pedersøn.

dpt. 7/4-1774. (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassens Søn Niels. Fadd: Didrich Cappelens Kone, Kirstine Pedersd., Uldrich Cudrio, Peder Smith, Jacob Jepsøn.

dpt. 9/4-1774. Mads Carstensøns Søn Christen. Fadd: Gregers Pedersøns Kone, Boel Michelsd., Giert Larsøn, Niels Olsøn, Ole Murmester.

dpt. 30/4-1774. Didrich Cappelens Datter Petronelle. Fadd: Catrine Juul, Agnethe Post, Peder Juul, Christopher Blom, Jens Forbæk.

dpt. 27/5-1774. Niels Olsøns Søn Hans. Fadd: Jonas Olsøns Kone, Johanne Jensd., Giert Larsøn, Mads Carstensøn, Ole Andersøn.
Anført i margen senere: "begr. 26. Nov. 1834."

dpt. 1/6-1774. Otter Sørensøns Søn Søren. Fadd: Susanne Gundersd., Margrethe Sørensd., Søren Sørensøn, Knud Knudsøn, Anders Nielsøn.

dpt. 10/6-1774. Levor Olsøns Søn Christen. Fadd: Ragnild Olsd., Dorthe Mogensd., Simon Truelsøn, Tollef Maaler, Niels Olsøn.

dpt. 10/6-1774. Isach Mælas Datter Kisten. Fadd: Kisti Mæla, Maria Mæla, Jacob Mæla, Niels Larsøn, Lars Nielsøn.

dpt. 10/6-1774. Johannes Næsses Søn Jørgen Bastian. Fadd: Elen Cudrio, Catrine Post, Monsieur Hesselberg, Monsieur Gotzøn.

dpt. 2/7-1774. Knud Plesners Søn Nicolaj. Fadd: Madame Rougtved, Jfr. Hansøn, Jochum Jørgensøn, Uldrich Cudrio,

dpt. 5/7-1774. Simon Zachariæsøns Datter Dorthea. Fadd: Niels Larsøns Enke, Karen Chrystie, Jacob Nielsøn, Realf Boyesøn, Hans Chrystie.

dpt. 9/7-1774. Jan Skrædders Søn Peder. Fadd: Karen Rosenberg, Anne Maria Buchvaldt, Bent Wettergreen, Andreas Skrædder, Claus Wiibe.

dpt. 10/7-1774. Ole Pedersøns Søn Anders. Fadd: Hans Larsøns Kone, Ingeborg Larsd., Gunder Tevesøn, Jonas Pedersøn, Peder Larsøn.

dpt. 5/8-1774. Hendrich Bruuns Datter Henrica. Fadd: Jens Hiortes Kone, Jan Høstes Datter, Hans Rolf (Tollefsøn), Claus Glose, Hans Jonsøn.

dpt. 6/8-1774. Tobias Pedersøns Datter Johanne. Fadd: Else Krabbe, Anne Hansd., Ole Clausøn, Jacob Christensøn, Christen Hansøn.

dpt. 10/8-1774. Else Christensdatters uægte Datter Sophia. Fadd: Berthe Christensd., Anne Kirstine Larsd., Levor Andersøn, Peder Larsøn, Ellef Ellefsøn.
Til Barnefader blev udlagt Lars Poulsøn hos sorenskriver Norss.

dpt. 12/8-1774. Ole Michelsøns Søn Michel. Fadd: Knud Thomæsøns Kone, Anne Thomæsd., Otto Leth, Andreas Bech, Knud Thomæsøn.

dpt. 16/8-1774. Lars Løves Datter Anne Margrethe. Fadd: Jochum Adzlevs Kone, Kirstine Pettersd., Knud Plesner, Caspar Cudrio.

dpt. 28/8-1774. Poul Jensøns Datter Karen. Fadd: Anne Thomæd., Boel Michelsd., Thomas Hansøn, Christen Paust, Mads Jensøn.

dpt. 11/9-1774. Anders Danielsøns Søn Ole. Fadd: Dorthe Jensd., Kari Sørensd., Poul Jensøn, Tobias Pedersøn, Ole Clausøn.

dpt. 17/9-1774. Jochum Jørgensøns Søn Jochum Jørgensøn. Fadd: Petter Boyesøns Kone, Simon Zachariæsøns Kone, Anne Realfsd., Simon Jørgensøn, Jørgen Chrystie, Nicolaj Benjamin Aall.

dpt. 17/9-1774. Jacob Schweders Søn Mauritz Anthoni. Fadd: Madame Sartzes, Jfr. Rose, Kiel Jensøn, Mathis Nielsøn, Møldrup.

dpt. 20/9-1774. Erich Lolliks Datter Kirstine. Fadd: Simon Schweders Kone, Jfr. Waarkum (Workum), Daugaard, Bernt Grubbe, Ole Brodall.

dpt. 14/10-1774. Gregers Pedersøns Datter Kirstine. Fadd: Johannes Næsses Kone, Berthe Kirstine Clausd., Johannes Næss, Claus Tollefsøn, Claus Strømdall.

dpt. 15/10-1774. Niels Arvesøns Datter Maren. Fadd: Anne Helvig Isachsd., Anne Maria Hansd., Jens Larsøn, Hans Isachsøn, Thomas Thomæsøn.

dpt. 9/11-1774. Jens Hiortes Datter Else. Fadd: Hendrich Bruuns Enke, Christian Kurtzens Kone, Otto Leth, Anders Jensøn, Ole Andersøn.

dpt. 13/11-1774. Peder Jacobsøns Søn Gunder. Fadd: Gunnuld Andersøns Kone, Anne Maria Gundersd., Christian Hiulemager, Ellef Ellefsøn, Anders Danielsøn.

dpt. 27/11-1774. Niels Steenaasens Søn Jens. Fadd: Anlev Andersd., Maren Jensd., Wilhelm Larsøn, Ole Abrahamsøn, Thor Larsøn.

dpt. 1/12-1774. Knud Thomæsøns Datter Berthe Kirstine. Fadd: Jacob Torstensøns Kone, Berthe Kirstine Olsd., Jacob Torstensøn, Ole Michelsøn, Erich Bentsøn.

dpt. 2/12-1774. Hans Thomas Frantsøns Datter Francisca. Fadd: Abraham Mælas Enche, Elen Frantzd., Isach Thomæsøn, Peder Aabye, Thomas Frantzøn.

dpt. 8/12-1774. Sophia Schinnerts uægte Søn Johannes Rose. Fadd: Catrine Schinnert, Johanne Jensd., Lars Løve, Svend Jeronimusøn.
Til Barnefader blev udlagt Johannes Rose.

dpt. 9/12-1774. Schvinds Søn Lars. Fadd: Madame Bendike, Jfr. Stenum, Petter Boyesøn, Eidorff, Mathis Nielsøn.

dpt. 10/12-1774. Ole Abrahamsøns Søn Hans. Fadd: Karen Bingholt, Anne Sophia Høst, Abraham Hansøn, Christen Bingholt, Christen Larsøn Fryd.

(47 døbte Børn i 1774).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 8/1-1775. Sten Christiansøns Søn Svend. Fadd: Lisbeth Andersd., Anne Catrine Christensd., Ole Pedersøn, Gunder Simonsøn, Lars Christensøn.

dpt. 11/1-1775. Sophia Andersdatters uægte Datter Kirstine. Fadd: Anders Hansøns Kone, Ingeborg Andersd., Isach Hansøn, Jens Larsøn, Ole Andersøn.
Til Barnefader er udlagt Jens Olsøn ved Friderichshald.

dpt. 11/1-1775. Anders Pedersøns Datter Maren Malene. Fadd: Boel Olsd., Mari Lisbeth Erichsd., Peder Hansøn, Christen Olsøn, Simon Truelsøn.

dpt. 14/1-1775. Christen Jacobsøns Datter Gunnild Stine. Fadd: Anne Maria Regnholt, Anne Hansd., Hans Abrahamsøn, Ole Nicolaisøn, Christen Hansøn.

dpt. 18/1-1775. Anne Maria Larsdatters uægte Søn Marcus. Fadd: Anne Bergitte Urberg, Karen Johanne Larsd., Ole Olsøn, Jens Larsøn, Anders Jonsøn.
Til Barnefader er udlagt Stephan Guldbrandsøn.

dpt. 27/1-1775. Bent Wettergreens Søn Petter. Fadd: Madame Bendike, Kirstine Pettersd., Simon Simonsøn, Escou, Hans Ørn.

dpt. 1/2-1775. Levor Andersøns Datter Anne. Fadd: Susanne Gundersd., Jytte Christensd., Boye Hoffenberg, Hans Rocq, Jens Christiansøn.

dpt. 1/2-1775. Jacob Jacobsøns Søn Tollef. Fadd: Bisgaards Kone, Agatha Jørgensd., Søren Paust, Ole Jacobsøn, Jens Andersøn.

dpt. 10/2-1775. Jacob Halvorsøns Hans. Frue Greger, Frøken Printz Bendike, Hans Blom, Escou.

dpt. 12/2-1775. Thomas Paustes Søren. Fadd: Kirsten Hansd., Mette Sørensd., Christian Olsøn, Søren Paust, Ole Jacobsøn.

dpt. 12/2-1775. Niels Nielsøns Anne Maria. Fadd: Kirsten Hansd., Mette Sørensd., Hans Nielsøn, Steen Jonsøn, Gjert Torjersøn.

dpt. 14/2-1775. Claus Smits Margrethe. Fadd: Catrine Glaser, Karen Smith, Niels Andersøn, Otto Leth, Christen Paust.

dpt. 19/2-1775. Jørgen Zachariassøns Amborg Chrystie. Fadd: Simon Zachariassøns Kone, Jfr. Jonsøn, Simon & Niels Zachariassøn, David Nielsøn.

dpt. 26/2-1775. Lars Sørensøns Jens. Fadd: Anne Bergitte Urberg, Lene Hendrichsd., Lars Løve, Hendrich Jonassøn, Anders Jonsøn.

dpt. 4/3-1775. Peder Rougtveds Maria Christence. Fadd: Madame Winther, Sophia Rougtved, Jochum Jørgensøn, Thornsøn, Jørgen Zachariassøn.

dpt. 5/3-1775. Gjert Torjersøns Lars. Fadd: Marthe Larsd., Inger Larsd., Peder Jacobsøn, Peder Larsøn, Anders Nielsøn.

dpt. 10/3-1775. (Friderich Christian) Themsøns Friderich Christian Gjøs. Fadd: Madame Grubbe, Jfr. Hansøn, Postmesteren, Forwalter Engelhart, Poulsøn.

dpt. 17/3-1775. Halvor Hansøns (Tvillinger) Hans. Fadd: Stine Olsd., Maria Jensd., Frantz Rusch, Rasmus Hellichsøn, Even Pedersøn.

dpt. 17/3-1775. Halvor Hansøns (Tvillinger) Berthe Kirstine. Fadd: Aase Knudsd., Kirsti Hansd., Niels Nielsøn, Anders Hansøn, Ole Andersøn.

dpt. 26/3-1775. Realf Johansøns Maren. Fadd: Jens Jonsøns Kone, Berthe Johannesd., Jens Jonsøn, Knud Knudsøn, Arne Johansøn.

dpt. 1/4-1775. Christen Abrahamsøns Ole. Fadd: Peder Abrahamsøns Kone, Anløv Andersd. (Anloug Andersd.), Thomas Paust, Christen Paust, Ole Abrahamsøn.

dpt. 7/4-1775. Peder Aabyes Anne Gurine. Fadd: Poul Jensøns Kone, Maren Aabye, Michel Jonsøn, Niels Hansøn, Mathis Knudsøn.

dpt. 19/4-1775. (Tolder) Jens Sartzes Mathias. Fadd: Frue Greger, Jfr. Lindegaard, Bendike, Bentzøn, Forwalter Engelhart.

dpt. 20/4-1775. Hendrich Jonæsøns Jørgen. Fadd: Frue Greger, Frøken Printz, Hyphoff, Eidorff, Bentzøn.

dpt. 21/4-1775. Jochum Adzlevs Petter Adzlev. Fadd: Niels Zachariasøns Kone, Alica Winther, Kammeraad Rougtved, Prowst Monrad, Magnus Bugge. Død 27/12-1822.

dpt. 21/4-1775. Jacob Anundsøns Jacob. Fadd: Christen Krabbes Kone, Mari Jacobsd., Ole Madsøn, Ole Nicolajsøn, Christen Hansøn.

dpt. 22/4-1775. Jacob Jacobsøns Christian. Fadd: Niels Jacobsens Kone, Johanne Nielsd., Lars Knap, Hans Knap, Christen Hansøn.

dpt. 27/4-1775. Anders Jensøns Anders. Fadd: Christian Larssøns Kone, Anne Hansd., Anders Jensøn, Jens Hiort, Christen Larsøn.

dpt. 28/4-1775. Ole Olsøns Hans. Fadd: Jonas Olsøns Kone, Anne Margrethe Hansd., Gunnuld Andersøn, Ole Andersøn, Anders Pedersen.

dpt. 28/4-1775. Johannes Solvesøns Solve. Fadd: Inger Christensd., Margrethe Sørensd., Hendrich Sander, Lars Warberg.

dpt. 2/5-1775. Gjert Monrads Johan Friderich. Fadd: Niels Zachariasøns Kone, Jfr. Borse, Gregers Jensøn, Postmesteren, Jochum Adzlev.

dpt. NB. 5/5-1775. Peder Hiorts Giertine. Fadd: Elisabeth Olsd., Kirsten Sommer, Hans Hiort, Maler Geelerth, Buntmager Trischer.

dpt. 10/5-1775. Svend Jeronimusøns Poul Christian. Fadd: Susanne Gundersd., Anne Catrine Erichsd., Jon Maaler, Mads Carstensen, Hartvig Andersøn.

dpt. 19/5-1775. Hans Abrahamsøns Kirsten Maria. Ole Abrahamsøns Kone, Jan Høstes Datter, Christen & Ole Abrahamsøn, Claus Tollefsøn.

dpt. 25/5-1775. Søren Juuls Sara. Fadd: Søren Paustes Enke, Maria Ouesd., Ole Andersøn, Hendrich Thomasøn, Ellef Ellefsøn.

dpt. 26/5-1775. Bøchers Søn Ole Bøchman. Fadd: Madame Lassens, Maren Elisabeth Aalborg, Jan Høst, (parykkmaker) Johannes Linx, Jens Schoultz.

dpt. 28/5-1775. Hendrich Thomasøns Giøa Maria. Fadd: Jon Maalers Kone, Anne Catrine Erichsd., Jon Maaler, Levor Andersøn, Ole Heljesøn.

dpt. 2/6-1775. Even Larsøns Margrethe. Fadd: Lisbeth Pettersd., Lars Løves Kone, Tollef Andersøn, Even Pedersøn, Lars Nielsøn.

dpt. 11/6-1775. Hans Abrahamsøns Abraham. Fadd: Susanne Simonsd., Gunnild Jonsd., Kiel Mandal, Sten Jonsøn, Hans Gundersøn.

dpt. 11/6-1775. Ole Nommes (Tvillinger) Søn Ole. Fadd: Susanne Gundersd., Maria Sørensd., Frantz Rusch, Jens Nielsøn.

dpt. 11/6-1775. Ole Nommes (Tvillinger) Datter Dorthe. Fadd: Karen Olsd., Maren Mølbek, Karl Karlsøn, Rasmus Hansøn, Jan Halvorsøn.

dpt. 22/6-1775. Byfoged (Jacob Giønge fra Kragerø) Tønders Søn Peder Tønder. Fadd: Frue Greger, Inger Zachariasd., Jochum Jørgensen, Bentzøn, Hyphoff.

dpt. 23/6-1775. Jacob Torstensøns Maren Margrethe. Fadd: Karen Kirstine Torstensd., Inger Maria Hansd., Knud Thomasøn, Christen Røeq, Christen Hansøn.

dpt. 25/6-1775. Carsten Knudsøns (Tvillinger) Knud. Fadd: Marthe Christensd., Karen Andersd., Michel Jonsøn, Giert Larsøn, Anders Andersøn.

dpt. 25/6-1775. Carsten Knudsøns (Tvillinger) Carsten. Fadd: Anne Margrethe Andersd., Boel Michelsd., Mads Carstensøn, Ole Michelsøn, Gregers Pedersen.

dpt. 4/7-1775. Simon Zachariasøns Hans Chrystie. Fadd: Hans Chrysties Kone, Kirstine Pettersd., Kammer Raad Rougtved, Petter Boyesøn, Albreth Blom.

dpt. 21/7-1775. (Johan Jacob Julius) Wissenhavers Catrine Maria. Fadd: Bernt Grubbes Kone, Anne Realfsd., Peder Rougtved, (Provisor/ apoteker Hans Fischer) Kofoed, Christen Winther.

dpt. 30/7-1775. Ole Anderseøns Karen Kirstine. Fadd: Søren Juuls Kone, Maren Mølbek, Realf Johannisøn, Henning Nielsøn, Christen Paust.

dpt. 1/8-1775. Rasmus Bagges Karen Kirstine. Fadd: Ole Erichsøns Kone, Jfr. Jepsøn, (Georg Christian) Brendel, (Jens Christian) Eschov, Hans Nielsøn.

dpt. 13/8-1775. Brynild Jonsøns Ingeborg. Fadd: Jon Maalers Kone, Ragnild Andersd., Jon Maaler, Jon Rasch, Ole Nielsøn.

dpt. 23/8-1775. Gunnuld Andersøns Anne Kirstine. Fadd: Levor Andersens Kone, Anne Catrine Erichsd., Sven Persøn, Niels Hansøn, Even Andersøn.

dpt. 2/9-1775. Peder Bochmans Hendrich. Fadd: Friderich Wessels Kone, Sophia Jansd., (Jens Gregersen?) Schultz, Hans Levorsøn, Otto Leth.

dpt. 10/9-1775. Isach Rasmusøns Else. Fadd: Erich Poulsøns Enke, Marthe Jørgensd., Poul Jensøn, Ole Clausøn, Søren Paust.

dpt. 17/9-1775. Helje Torjersøns Torjer. Fadd: Sophie Jansd., Pernille Nielsd., Hans Jacob Smith, Erlan Erichsøn, Sivert Ellevsøn.

dpt. 24/9-1775. Isach Mælas Kirsten Maria. Fadd: Niels Larsøns Kone, Boel Michelsd., Anders Mæla, Jacob Møla Just Tofte.

dpt. 2/10-1775. Frantz Levins Christopher Levin. Fadd: Madame Grubbe, Jfr. Flood, Bendix Plesner, Hans Ørn, Boye Pettersøn.

dpt. 8/10-1775. Christen Hansøns Elen Maria. Fadd: Hans Thomasøns Kone, Berte Malene Hansd., Frantz Rusch, Jacob Offenberg, Peder Engelbrethsøn.

dpt. 14/10-1775. Even Pedersøns Else Thornette. Fadd: Isach Christensøns Kone, Anne Helvig Tollefsd., Jacob Olsøn, Mads Jensøn, Anders Hansøn.

dpt. 20/10-1775. Halvor Halvorsens Søn Halvor. Fadd: Frantz Rusches Kone, Anne Maria Clausd., Frantz Rusch, Claus Clausøn, Jan Halvorsen.

dpt. 31/10-1775. (Lars Sørensen) Lassens Søn Niels. Fadd: Gregers Jensøns Kone, Jfr. Post, Hyphoff, Cappelen, Peder Flood.

dpt. 5/11-1775. Thyge Andersens Dorthe Kirstine. Fadd: Anne Andersd., Anløv (Anlou) Andersd., Gregers Pedersøn, Gunder Tevesøn (Tevesen), Jens Folløf (Folloug?).

dpt. 8/11-1775. Wisiteur (Jens Rasmussen - BB 1764) Hiortes Christian. Fadd: Petter Boyesens Kone, Jfr. Holmer, Knud Plesner, Bent Grubbe, Wisiteur Schvindt.

dpt. 16/11-1775. Casper Cudrios Søn Frantz. Fadd: Madame Cudrio, Jfr. Jonsøn, Auditeur (tidl. sorenskriver) Engelhart, Uldrich Cudrio, Poul Lieungh.

dpt. 17/11-1775. Daniel Erichstrøms(!) (skal være Daniel Erichstrups) Jens. Fadd: Madame Petter Boyesens, Jfr. Brodal, (Jens Christian - BB 1775) Eschouv, (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassen, Hans Lund.

dpt. 22/11-1775. Simon Simonsøns Søn, Simon. Fadd: Hans Ørns Kone, Jfr. Wilken, Eschouv, (Georg Christian) Brendel, Hendrich Holst.

dpt. 29/11-1775. Mari Turvildsdatters (uægte) Zara. (Zara.) Fadd: Ole Pedersøns Kone, Gunder Tevesøns (Tevesen) Kone, Peder Hiort, Gunder Simonsøn, Sten Svensøn.
Til Barnefader er udlagt Anders Andersøn.

dpt. 2/12-1775. Anne Jonsdatters (uægte) Pernille. Fadd: Bødkers Kone, Bergitte Sørensd., Peder Boechman, Tollef Mortensøn.
Til Barnefader blev udlagt Rejnholt Snedkersvend i Christiania.

dpt. 7/12-1775. Johannes Næsses Jørgen Bastian Friis. Fadd: Gregers Pedersøns Kone, Søren Strømdals Kone, Anders Bach, Søren Strømdal, Halvor Bærulfsøn.

dpt. 9/12-1775. Rasmus Hellichsøns Hans Otto Abelbom. Fadd: Diderich Cappelens Kone, Jfr. Bødker, Halvor Nielsøn, Jacob Jepsøn, Albreth Blom.

dpt. 11/12-1775. Ole Olsøn Lies Johan. Fadd: Jan Pedersøns Kone, Lisbeth Olsd., Jan Pedersøn, Niels Jacobsøn, Jon Smedswend.

dpt. 20/12-1775. Claus Clausøns Claus. Fadd: Poul Jensæns Kone, Anne Maria Clausd., Michel Jonsøn, Peder Aabye, Henning Nielsøn.

dpt. 22/12-1775. Jan Høstes Niels Grubbe. Fadd: Petter Boyesøns Kone, Anne Realfsd., Jørgen Zachariasøn, Bernt Grubbe, Boye Pettersøn.

dpt. 31/12-1775. Gunder Tevesøns Teves. Fadd: Inger Larsd., Margrethe Olsd., Peder Abrahamsøn, Peder Olsøn, Lyder Follestad.

dpt. 31/12-1775. Otte Sørensøns Ole. Fadd: Johanne Sørensd., Berthe Catrine Hansd., Søren Sørensøn, Anders Pedersøn, Ellef Ellefsøn.

(74 døpte barn i 1775.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 11/1-1776. Erich Lollichs Friderich. Fadd: Jens Danielsøns Kone, Karen Hansd., Hans Levorsøn, Daniel Erichstrup, Søren Jensøn.

dpt. 22/1-1776. Ole Erichsøns Lars Forbæk. Fadd: Lars Forbæks Kone, Maria Erboe, Gregers Jensøn, Rasmus Bagge, Monsieur Forbæk.

dpt. 2/2-1776. Ouen Olsøns Karen Kirstine. Fadd: Anders Madsøns Kone, Niels Jacobsøns Datter, Niels Jacobsøn, Christen Olsøn, Hartvig Andersøn.

dpt. 9/2-1776. Andreas Sørensøns Maren Dorthea. Fadd: Jørgen Hermansøns Kone, Maren Erichsd., Mads Rosenberg, Ole Michelsøn, Lars Warberg.

dpt. 21/2-1776. Anne Margrethe Christensdatters (uægte) Abraham. Fadd: Anne Birgitte Sørensd., Askier Svendsd., Frants Rusch, Even Pedersøn, Ole Andersøn.
Til Barnefader er udlagt Anund Torjersøn her i Byen.

dpt. 22/2-1776. Eschouvs Søn, Søren Wilhelm. Fadd: Madame Simon Simonsøns, Jfr. Kirstine Bagge, Forwalter Møldrup, (Georg Christian) Brendel, Holst.

dpt. 23/2-1776. Hans Ørns Friderich Carl. Fadd: Madame Ramshardt, Jfr. Sophie Weyer, Adzlev, Zacharias Zachariasøn, Christopher Blom.

dpt. 24/2-1776. Hans Strømdals Anders. Fadd: Anne Pedersd., Maren Margrethe Hansd., Realf Johannisøn, Søren Hansøn, Claus Hansøn.

dpt. 10/3-1776. Realf Johansøns Maren Margrethe. Fadd: Knud Knudsens Kone, Anne Larsd., Knud Knudsøn, Arne Johansøn, Jens Johansøn.

dpt. 15/3-1776. Ole Jacobsøns Jørgen. Fadd: Jacob Jacobsøns Kone, Zara Kittilsd., Thomas Paust, Jens Sørensøn, Lyder Halvorsen.

dpt. 16/3-1776. Elias Winthers Anne Alison Joachime. Fadd: Simon Jørgensøns Kone, Amborg Winther, Jørgen Chrystie, Jochum Jørgensøn, Boye Pettersøn.

dpt. 17/3-1776. Jonas Dahlstrøms Kirstine. Fadd: Isach Rasmusøns Kone, Anne Halvorsd., Anders Møller, Isach Rasmusøn, Poul Erichsøn.

dpt. 17/3-1776. Jonas Olsøns Peder. Fadd: Maren Olsd., Anne Catrine Erichsd., Eschild Jensøn, Ole Olsøn, Even Andersøn.

dpt. 22/3-1776. Jochum Jørgensøns Andreas. Fadd: Simon Jørgensens Kone, Anne Clarine Jørgensd., Amborg Winter, KammerRaad Rougtved, Elias Winter, Lars Wright, Jørgen Chrystie.

dpt. 29/3-1776. Halvor Nielsøns Anne Kirstine. Fadd: Jørgen Zachariasøns Kone, Jfr. Brodal, Simon & Niels Zachariasønner, Jochum Jørgensøn.

dpt. 31/3-1776. Knud Thomasøns Kirsten Dorthea. Fadd: Ole Michelsøns Kone, Inger Maria Hansd., Niels Jacobsøn, Jacob Torstensøn, Christen Hansøn.

dpt. 24/4-1776. Hans Jonsøns (Bingholt f. i Siljan) Maren. Fadd: Elen Hartvigsd., Ragnild Andersd., Christen Olsøn, Ouen Olsøn, Anders Pedersøn.

dpt. 25/4-1776. Niels Olsøns Anne Thurine. Fadd: Ole Nielsøns Enke, Niels Larsens Kone, Hans Levorsøn, Knud Waltersøn, Levor Andreas Clausøn.

dpt. 16/5-1776. Frantz Rusches Niels. Fadd: Ole Christophersens Kone, Anløv (Anlaug) Andersd., Jacob Anundsøn, Peder Engelbrethsøn, Anders Hansøn.

dpt. 19/5-1776. Knud Sandvigens Ole Andersøn. Fadd: Lisbeth Olsd., Anne Kirstine Torstensd., Christen Abrahamsøn, Ole Jacobsøn, Christopher Karth.

dpt. 10/6-1776. Petter Gasmans Karen Malene. Fadd: Niels Madsøns Kone, Maren Hyll, Hans Levorsen, (Snekker Johan Bendix?) Buchvaldt, Hartvig Andersøn.

dpt. 16/6-1776. Jacob Abrahamsøns Elen. Fadd: Hans Larsøns Kone, Berthe Simonsd., Jacob Jacobsøn, Jens Christensøn, Ole Christensøn.

dpt. 16/6-1776. Hans Svenkesøns Isach. Fadd: Marthe Hendrichsd., Ingeborg Olsd., Ole Gundersøn, Tobias Christensøn.

dpt. 20/6-1776. Ole Christensøns Christen. Fadd: Anders Christensøns Kone, Anne Jensd., Anders Christensøn, Erland Erichsøn, Kittil Pedersøn.

dpt. 5/7-1776. Niels Jacobsøns Christian. Fadd: Ole Olsøns Kone, Anne Larsd., Iver Jacobsøn, Ole Olsøn, Jon Engelbrethsøn.

dpt. 14/7-1776. Bernt Grubbes Niels. Fadd: Madame Ramshardt, Kirstine Pettersd., Jørgen Zachariasøn, Hans Ørn, Jacob Pettersøn.

dpt. 26/7-1776. Knud Waltersøns Anne Marie Levin. Fadd: Madame Lassens, Jfr. Høeg, Rasmus Bagge, Claus Hesselberg, Friderich Jonsøn.

dpt. 1/8-1776. Byefoged (Jacob Giønge Tønder fra Kragerø) Tønders Elisabeth Maria. Fadd: Madame Adzlev, Jfr. Flood, Simon Zachariasøn, Knud Plesner, Kofoed (Byfogd på Kongsberg Peder Kofoed Ancher).

dpt. 2/8-1776. Petter Simonsen (Rosenvold) Lars Petter. Fadd: Dorthe Sophie Hansd., Anne Margrethe Andersd., Claus Clausøn, Lars Hansøn, Henning Nielsøn.

dpt. 4/8-1776. Rasmus Pedersøns Halvor. Fadd: Margrethe Waleur, Ragnild Andersd., Even Andersøn, Anders Andersøn, Frantz Andreas.

dpt. 10/8-1776. Gunder Bødkers Helvig. Fadd: Abigael Christensd., Margrethe Sørensd., Jacob Olsøn, Isach Smed, Christian Larsøn.

dpt. 18/8-1776. Ole Andersøns Maren Dorthea. Fadd: Ole Jacobsøns Kone, Anne Maria Christensd., Søren Juul, Ole Christophersøn, Christopher Christensøn.

dpt. 18/8-1776. Ole Pedersøns Ole. Fadd: Anne Andersd., Kirsten Hansd., Frantz Pedersøn, Anders Eliasøn, Anders Svendsøn.

dpt. 5/9-1776. (Friderich Christian) Themsøns Anne Dorthea Christine. Fadd: Jfr. Harding, Jfr. Clausøn, (Kjøbm. Peder Oluf) Wiibe, Poulsøn, Friderich Jonsøn.

dpt. 8/9-1776. Niels Arvesøns Anne Marie. Fadd: Jøran Iversd., Maren Ouensd., Frantz Rusch, Anders Kielsøn, Hans Isachsøn.

dpt. 17/9-1776. Boye Hoffenbergs Boye. Fadd: Tobias Pedersøns Kone, Kirsten Sommer, Jacob Torstensøn, Jens Christian Madsøn, Christen Rok.

dpt. 22/9-1776. Giest Torstensøns Jens. Fadd: Margit Pedersd., Maria Jensd., Jens Jensøn, Peder Larsøn, Just Torjusøn.

dpt. 24/9-1776. Caspar Cudrios Margrethe. Fadd: Hans Arentsons Kone, Johanne Paust, Elias Winther, Hyphoff, Bentzøn.

dpt. 25/9-1776. Anders Pedersøns Anne Severine. Fadd: Rølløv Jensd., Maren Margrethe Olsd., Levor Olsøn, Peder Jacobsøn, Tollef Andersøn.

dpt. 2/10-1776. Bendix Plesners Karen. Fadd: Madame Brodal, Jfr. Wølner, Simon Jørgensøn, Peder Rougtved, (Poul Friderich) Lieungh.

dpt. 13/10-1776. Levor Andersøns Niels. Fadd: Susanne Gundersd., Anne Catrine Erichsd., Søren Juul, Ole Heljesøn, Even Andersøn.

dpt. 26/10-1776. Anders Pedersøns Kirsten Maria. Fadd: Elen Maria Jacobsd., Karen Nielsd., Friderich Wessel, Frantz Levin, Peder Møller.

dpt. 1/11-1776. Møldrups Anne Henrica Lovise. Fadd: Elias Winthers Kone, Jfr. Bentzøn, Brodal, Simon Jørgensøn, Knud Plesner.

dpt. 3/11-1776. Peder Jacobsøns Hans Jacob. Fadd: Anne Catrine Erichsd., Ingeborg Abrahamsd., Christian Rasmusøn, Anders Hansøn, Ellef Ellefsøn.

dpt. 10/11-1776. Hans Pedersøns Anders. Fadd: Jens Vasdalens Kone, Sophie Andersd., Ole Abrahamsøn, Christen Paust, Ole Andersøn.

dpt. 17/11-1776. Mads Carstensøns Guri. Fadd: Anders Andersøns Kone, Carsten Knudsøns Kone, Carsten Knudsøn, Anders Andersøn, Anders Andersøn junior.

dpt. 26/11-1776. Michael Jensøns Jens. Fadd: Mads Jensøns Kone, Maren Jensd., Niels Andersøn, Poul Jensøn, Lars Warberg.

dpt. 5/12-1776. Jacob Halvorsøns Hans Jacob. Fadd: Madame Grubbe, Jfr. Flood, Poul Lyng(!) (Poul Lieungh), Hendrich Holst, Job Bødker.

dpt. 6/12-1776. Jon Engelbrethsøns Sivert. Fadd: Anne Engelbrethsd., Anne Sivertsd., Niels Jacobsøn, Christen Larsøn, Jochum Pedersøn.

dpt. 6/12-1776. Anders Madsøns Christian. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Jfr. Bentzøn, Bentzøn, (Provisor/ apoteker Hans Fischer) Koefoed, Knud Plesner.

dpt. 11/12-1776. Knud Knudsøns Ole. Fadd: Realf Johansøns Kone, Maren Olsd., Ole Andersøn, Christian Kielsøn, Peder Jacobsøn.

dpt. 16/12-1776. Bent Wettergreens (Tvillinger) Søn, Friderich. Fadd: Dorthea Erichstrup, Anne Maria Hansd., Stelter, Hans Rolf Boechmann, Jens Jacob Boechmann.

dpt. 16/12-1776. Bent Wettergreens (Tvillinger) Datter, Sophie. Fadd: Helvig Wessel, Maren Jacobsd., Christian Kuntze, Friderich Wessel, Jacob Bentzøn.

dpt. 23/12-1776. (Andreas) Hiortes Anne Christiane. Fadd: Frue (Jonas) Greger (Marie Elisabeth Mechlenburg), Jfr. Cappelen, Jochum Jørgensøn, (Hans Rasmussen) Eidorff, (Bent Mogens) Bentzøn.

dpt. 26/12-1776. Jacob Jacobsøns Jens Jacob. Fadd: Ole Jacobsens Kone, Berthe Isachsd., Jacob Jaconsøn, Jens Isachsøn, Christen Paust.

(55 døpte barn i 1776.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 3/1-1777. Simon Zachariasøns Marthe Karine. Fadd: Frue Rougtved, Anne Realfsd., Elias Winther, Jochum Jørgensøn, Lieutenant Rejersøn.

dpt. 5/1-1777. Hans Abrahamsøns Jon. Fadd: Rejer Ellefsøns Kone, Malene Christensd., Sten Jonsøn, Søren Bertelsøn, Christian Kielsøn.

dpt. 13/1-1777. (Peter Georg) Schvinds Maria Wærn. Fadd: Frue Riegels, Jfr. Magdalene Bentzøn, Jochum Jørgensøn, Bernt Grubbe, Christopher Blom.

dpt. 25/1-1777. Knud Plesners Elisabeth Maria. Fadd: Madame Kall, Jfr. Rougtved, Simon Zachariasøn, Christopher Blom, Abraham Kall.

dpt. 25/1-1777. Christen Jacobsøns Hans Reinholdt. Fadd: Kirsten Hansd., Mette Sørensd., Ole Nicolaisøn, Ole Claus Olsøn, Christen Sørensøn.

dpt. 26/1-1777. Hans Puttens Niels. Fadd: Mari Hansd., Kari Dyresd., Rejer Arnesøn, Ole Bentzøn, Hans Poulsøn.

dpt. 26/1-1777. Peder Hiortes Kirsten. Fadd: Anne Maria Jansd., Karen Larsd., Ebbe Stausholm, Hans Hiort, Niels Hiort.

dpt. 27/1-1777. Maria Schinnerts (uægte) Catrine. Fadd: Mari Putten, Anne Dorthe Fink, Brynild Jonsøn, Lars Løve, Hans Putten.
Til Barnefader er udlagt Gunder Isachsøn Løberg.

dpt. 29/1-1777. Giert Larsøns Giert. Fadd: Jacob Jacobsøns Kone, Else Nielsd., Lars Knap, Hans Levorsøn, Peder Laschen (Peder Lassen?).

dpt. 3/2-1777. Lars Løves Even. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Jfr. Amborg Winther, Peder Rougtved, Stokflet, Gregers Forbæk.

dpt. 25/2-1777. Berthe Jacobsdatters (uægte) Carl. Fadd: Anne Tollefsd., Agatha Jørgensd., Jacob Abrahamsøn, Hans Thomas Frantzøn, Jens Sørensøn.
Til Barnefader er udlagt Hach Kampman Bisgaard.

dpt. 3/3-1777. Erich Lollichs Friderich. Fadd: Dorthea Jonsd., Anne Maria Hansd., Daugaard, Hans Abrahamsøn, Daniel Erichstrup.

dpt. 23/3-1777. Levor Olsøns Albreth. Fadd: Susanne Gundersd., Karen Thorsd., Hans Jonsøn, Søren Hansøn, Christopher Nielsøn.

dpt. 25/3-1777. Christen Sandvigens Matheus. Fadd: Madame Larsøn, Grethe Worchum, Hans Ørn, Boye Pettersøn, Wittus Juul.

dpt. 26/3-1777. Isach Rasmusøns Else. Fadd: Madame Niels Zachariasøns, Dorthea Jonsd., Postmester Gundersøn, Knud Plesner, Nissøn.

dpt. 3/4-1777. (Kanonmand Hach Kampmann) Bisgaards (fra Aalborg) Jens Petter. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Kirstine Pettersd., Eidorff, Bentzøn, Lieungh.

dpt. 5/4-1777. (Skrædder) Ole Michelsøns (Kolstad), Anne Thomas. Fadd:  Anne Olsd., Inger Thomasd., Knud Thomasøn, Tobias Pedersøn, Erich Bentzøn.

dpt. 8/4-1777. (Bogbinder Johan Friderich) Stelters Sophie Louise. Fadd: Madame Kragh, Jfr. Winther, Kiel Jensøn, Sesen, Monseiur Hammer.

dpt. 29/4-1777. Hans Ørns Marie Pouline. Fadd: Madame Wølner, Anne Realfsd., Bernt Grubbe, Zacharias Zachariasøn, Albreth Blom.

dpt. 9/5-1777. Mads Rosenbergs Niels. Fadd: Daniel Erichstrups Kone, Anne Maria Hendrichsd., Andreas Sørensøn, Friderich Jonsøn, Claus Frantzøn.

dpt. 13/5-1777. Bendix Jonsøns Johanne Marie. Fadd: Johanne Maria Buchwaldt, Anne Marie Buchwaldt, Rasmus Beyer, Wilhelm Larsøn, Anders Laschen.

dpt. 13/5-1777. Gerhardt Monrads David. Fadd: Madame Adzlev, Jfr. Ferman, Niels Zachariasøn, Jochum Jørgensøn, Diderich Forbæk.

dpt. 24/5-1777. Søren Olsøns Søren. Fadd: Anders Madsøns Kone, Anne Jonsd., Isach Smed, Anders Madsøn.

dpt. 25/5-1777. Gullich Christophersens Anne Sophie. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Anne Hansd., Jacob Mæla, Hans Thomas Frantzøn, Anders Karth.

dpt. 8/6-1777. Hans Thomas Frantzøns Abraham. Fadd: Anne Torstensd., Karen Hansd., Anders Hansøn, Gullich Christophersøn, Christen Paust.

dpt. 12/6-1777. Jørgen Møllers Justine. Fadd: Simon Zachariasøns Kone, Kirsten Dorthea Realfsd., Peder Rougtved, Petter Boyesøn, Wang.

dpt. 24/6-1777. Sten Svendsøns Marcus. Fadd: Halvor Thygesøns Kone, Christence Gundersd., Hans Larsøn, Peder Olsøn, Lars Lerke.

dpt. 27/6-1777. Petter Boyesons Mette Christine. Fadd: Jacob Grubbes Kone, Anne & Kirsten Dorthea Realfsdøttre, Bernt Grubbe, Jacob Pettersøn, Zacharias Zachariasøn.

dpt. 11/7-1777. Ole Bergbryders Peder. Fadd: Anne Margrethe Hansd., Askier Hansd., Ole Andersøn, Ellef Ellefsøn, Søren Sørensøn.

dpt. 13/7-1777. Hans Thorsøns Anne.  Fadd: Jens Jensøns Kone, Kari Dyresd., Ole Hansøn, Anders Gundersøn, Jon Rasch.

dpt. 15/7-1777. Jochum Jørgensøns Anne Winther. Fadd: Elias Winthers Kone, Nicolaj Aalls Kone, Karen Chrystie, Simon Zachariasøn, Frantz Winther, Simon Jørgensøn, Hans Blom.

dpt. 3/8-1777. Dreng Olsøns Ole. Fadd: Else Simonsd., Anne Gundersd., Anders Andersen og Søn Anders, Tollef Rasmusøn.

dpt. 9/8-1777. Mads Jensøns Jens. Fadd: Else Madsd., Maren Jensd., Poul Jensøn, Michael Jensøn, Lars Warberg.

dpt. 10/8-1777. Ole Christensøns Berthe Karine. Fadd: Agatha Jørgensd., Marthe Engelbrethsd., Christopher Anundsøn, Jacob Abrahamsøn, Thomas Frantzøn.

dpt, 20/8-1777. Claus Andersøns Zarcha Catrine. Fadd: Niels Engelbrethsøns Kone, Anne Mathea Olsd., Frantz Rusch, Gunder Bødker, Niels Andersøn.

dpt. 7/9-1777. Halvor Pedersøns Maren Margrethe. Fadd: Anders Juuls Kone, Kari Clausd., Anders Madsøn, Anders Pedersøn, Peder Sommer.

dpt. 14/9-1777. Aamund Nielsøns Niels. Fadd: Johanne Olsd., Ragnild Andersd., Niels Andersøn, Wilhelm Larsøn, Anders Larsen.

dpt. 19/9-1777. Caspar Cudrios Mathea. Fadd: Elias Winthers Kone, Mette Jacobsd., Kiel Jensøn, Simon Jørgensøn, (Provisor/ apoteker Hans Fischer) Koefod.

dpt. 26/9-1777. Gregers Pedersøns Anne Johanne. Fadd: Madame Ørn, Jfr. Hofgaard, Eschou, Hendrich Holst, Albreth Blom.

dpt. 28/9-1777. Realf Johannisøns Hans Andreas. Fadd: Knud Knudsøns Kone, Mari Johannisd., Arne & Jens Johannissønner, Knud Knudsøn.

dpt. 5/10-1777. Even Larsøns Gunnild. Fadd: Marthe Løve, Karen Andersd., Lars Løve, Anders Larsøn, Anders Nielsøn.

dpt. 10/10-1777. Knud Thomasøns Hans Thomas. Fadd: Ole Jacobsøns Kone, Inger Maria Hansd., Jens Christensøn, Tobias Pedersøn, Christopher Andersøn.

dpt. 10/10-1777. Peder Svendsøns Karen. Fadd: Else Kirstine Jacobsd., Anne Kittilsd., Lars Pedersøn, Christian Larsøn, Peder Larsøn Fryd.

dpt. 21/10-1777. Jan Høstes Karen. Fadd: Madame Realf Boyesøns, Hans Knudsens Datter Kirstine Pettersd., Jochum Jørgensøn, Zacharias Zachariasøn, Peder Flood.

dpt. 26/10-1777. Søren Juuls Elen Kirstine. Fadd: Anders Juuls Kone, Pernille Pedersd., Hendrich Thomasøn, Peder Hansøn, Jørgen Hansøn.

dpt. 31/10-1777. Niels Colkinds (Kolkin und. Follaug i Gjerpen. G.S.) Johanne. Fadd: Juliana Hiort, Mette Maria Sivertsd., Jacob Abrahamsøn, Isach Rasmusøn, Lyder Halvorsøn.

dpt. 4/11-1777. Johannes Næses Hendrich. Fadd: Dorthe Sander, Else Dorthea Nielsd., Mads Jensøn Møller, Gregers Pedersøn, Lars Warberg.

dpt. 5/11-1777. Halvor Nielsøns Maren. Fadd: Hendrich Levins Kone, Malene Hofgaard, Petter Boyesøn, Knud Plesner, Mathis Nielsøn.

dpt. 15/11-1777. Ole Jacobsøns Carl. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Jfr. Cappelen, Hans Blom, Poul Lieungh, Hans Rougtved.

dpt. 15/11-1777. (Kapellan i Skien 1777, Thomas Martinus Braem. G.S.) Hr. Galschiøts Inger Margrethe Braem. Fadd: Madame Bødker, Jfr. Bentzøn, Inger Georgine Jørgensøn, Eidorff, Brodal, Simon Zachariasøn.

dpt. 17/11-1777. Hans Christian Smiths Andreas Christian. Fadd: Madame Ørn, Jfr. Hofgaard, Simon Simonsøn, Poul Lieungh, Hendrich Holst.

dpt. 17/11-1777. Peder Brechmans Helene Sophie. Fadd: Madame Lassens, Jfr. Inger Gundersøn, (Johan Friderich) Stelter, Poulsøn, Jens Jacob Boechmann.

dpt. 19/11-1777. Halvor Corneliusøns Mette Kirstine. Fadd: Frantz Levins Kone, Johanne Smith, Teken, Daniel Erichstrup, (Guldsmed Peter) Ryssel.

dpt. 22/11-1777. (Friderich Christian) Themsøns Friderich Giøs. Fadd: Madame Rougtved, Jfr. Flood, Hr. Bentzøn, Hans Blom, Poulsøn.

dpt. 5/12-1777. Jørgen Nielsøns Niels. Fadd: Madame Ferman, Jfr. Antonette Gundersøn, Gregers Forbek, Marcus Jonsøn, Job Bødker.

dpt. 5/12-1777. Anne Maria Buchvaldts uægte Christiana. Fadd: Guri Hansd., Severine Boyesd., Johan Bendix Jonsøn, Anders Jonsøn, Anders Lasken.
Til Barnefader er udlagt Halvor Simonsøn Bruun.

dpt. 9/12-1777. Ebbe Stausholms Mette Maria. Fadd: Madame Eschou, Jfr. Olborg, Boye & Jacob Pettersønner, Monsieur Ring.

dpt. 12/12-1777. Poul Jensøns Maren. Fadd: Madame Niels Zachariasøns, Amborg Winther, Poul Lieungh, Jochum Adzlev, Hendrich Holst.

dpt. 14/12-1777. Thomas Hansøns Anne Margrethe. Fadd: Anne Sophie Nielsd., Sophie Andersd., Isach Hansøn, Anders Karth, Lars Nielsøn.

dpt. 19/12-1777. Hendrich Jonasøns Anne Clarine. Fadd: Madame Lassens, Maria Jensd., Rasmus Bagge, Hans Abrahamsøn, (Hr.?) Wulff.

dpt. 27/12-1777. Bernt Grubbes Christine. Fadd: Madame Zacharias Zachariasøns, Kirstine Dorthea Boyesøn, Zacharias Zachariasøn, (Provisor/ apoteker Hans Fischer) Koefod, Boye Pettersøn.

(61 døpte barn i 1777.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 11/11-1778. Claus Clausøns Inger Gurine. Fadd: Anne Jonsd., Boel Michelsd., Ole Erichsøn, Mathis Knudsøn, Anders Karth. Død.

dpt. 16/1-1778. Tobias Pedersøns Karen Kirstine. Fadd: Madame Jochum Jørgensøn. Jfr. Møller, Echou, Hendrich Holst, Frantz Cudrio. Død 3/1-1819.

dpt. 16/1-1778. Christen Bødkers Christian Michael. Fadd: Madame Stelter, Jfr. Post, Monsieur Smith, Jens Boechman, Thomas Høst.

dpt. 25/1-1778. Gunnuld Andersøns Anders. Fadd: Anne Catrine Eriksd., Else Svendsd., Ole Olsøn, Even Andersøn, Anders Svendsøn.

dpt. 30/1-1778. Andreas Bæks (Bæchs) Andreas Severin. Fadd: Casper Cudrios Kone, Anne Karine Bentzøn, (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassen, Hans Abrahamsøn, Boye Pettersøn.

dpt. 1/2-1778. Helje Tojersøns Jon. Fadd: Maren Svennumsd., Gunnild Larsd., Ellef Ellefsøn, Sivert Ellefsøn, Niels Nielsøn.

dpt. 18/2-1778. (Petter) Gasmans Petter Christian. Fadd: Niels Klyves Kone, Grethe Gasman, Niels Klyve, Hans Abrahamsøn, Halvor Tofte.

dpt. 22/2-1778. Jens Jensøns Margrethe. Fadd: Ingeborg Andersd., Eva Karlsd., Tollef Andersøn, Anders Karth, Christopher Arveschou.

dpt. 22/2-1778. Jon Engelbrethsøns Ole. Fadd: Ingeborg Døel, Anne Helvig Tollefsd., Hans Rolf (Tollefsøn), Peder Boechman, Carl Nielsøn, Tollef Mortensøn.

dpt. 25/2-1778. (Tolder) Jens Sartzes Dorthea Sophia. Fadd: Madame Jochum Jørgensøns, Jfr. Kirstine Pettersd., Grubbe, Rector Ørn, Winther, Christian Monrad.

dpt. 11/3-1778. Anders Danielsøns Karen Maria. Fadd: Kirsten Hansd., Askier Knudsd., Jens Jensøn, Peder Olsøn, Christen Knudsøn.

dpt. 22/3-1778. Anders Gundersøns Anne. Fadd: Askier Svendsd., Anne Halvorsd., Ellef Ellefsøn, Halvor Andersøn, Halvor Gundersøn.

dpt. 29/3-1778. Erich Bentzøns Abraham. Fadd: Karen Nielsd., Maren Pettersd., Petter Skrøder, Ole Michelsøn, Hartvig Andersøn.

dpt. 30/3-1778. Jens Schultzes Gregers Friderich. Fadd: Madame Smiths, Jfr. Manal, Christen Berg, Bent Schultz, Wang, (Forvalter v/ Fossum Giert Hyll f. i Eidanger) Jynge.

dpt. 1/4-1778. Rasmus Bagges Christiana. Fadd: Madame Jepsøn, Jfr. Usgaard, Hr. Bentzøn, (tolder) Lassen, (Peder Jørgensøn) Flood.

dpt. 5/4-1778. Buntmager Trischers Anne Maria. Fadd: Anne Halvorsd., Marthe Marie Christensd., Christian Friderich Kuntze, Johan Gotfried, Christian Kruse.

dpt. 7/4-1778. Simon Zachariasøns Anne Elise. Fadd: Zacharias Zachariasøns Kone, Kirsten Dorthea Realfsd., Simon Jørgensøn, Zacharias Zachariasøn, Jacob Pettersøn.

dpt. 10/4-1778. Isach Mælas Anne Gurine. Fadd: Isach Mælas Kone, Dorthea Jonsd., Anders Mæla, Thomas Hansøn, Hans Nielsøn.

dpt. 29/4-1778. Michael Jensøns Christence. Fadd: Niels Andersøns Kone, Poul Jensøns Kone, Mads Jensøn, Hendrich (Hendriksøn) Sander, Lars Warberg.

dpt. 3/5-1778. Peder Hiorts Anne Kirstine. Fadd: Hans Hiorts Kone, Helle Halvorsd., Ebbe Stausholm, Hans Hiort, Bent Halvorsøn.

dpt. 10/5-1778. Christen Abrahamsøns Christen. Fadd: Anne Maria Larsd., Anne Maria Hansd., Ole Abrahamsøn, Rasmus & Clemet Cloberg (Clovholt?).

dpt. 10/5-1778. Ole Andersøn Kartes Anders. Fadd: Jens Jensøns Kone, Kirstine Jørgensd., Peder Nielsøn, Frantz Nielsøn, Anders Jonsøn.

dpt. 10/5-1778. Hans Abrahamsøns Jon. Fadd: Peder Bachmans Kone, Gunnild Jonsd., Hans Jensøn, Christen Isachsøn, Hans Christensøn.

dpt. 10/5-1778. Ellef Ellefsøns Pernille. Fadd: Maren Olsd., Berthe Gundersd., Anders Hansøn, Peder Jacobsøn, Gunder Halvorsøn.

dpt. 17/5-1778. Even Pedersøns Anne Helvig. Fadd: Helvig Andersd., Sophie Isachsd., Ole Jacobsøn Høybye, Anders Hansøn, Jørgen Hansøn.

dpt. 9/6-1778. Ole Andersøns Anders. Fadd: Maren Nielsd., Sophie Isachsd., Anders Hansøn, Thomas Hansøn, Lars Nielsøn.

dpt. 22/6-1778. Ole Pedersøns Andreas. Fadd: Madame Grubbe, Jfr. Wølner, Monsieur Grubbe, Monsr. Chrystie, Monsr. Wulff.

dpt. 28/6-1778. Brynild Jonsøns Datter Helje. Fadd: Sophie Schinnert, Johanne Jensd., Hans Pedersøn, Anders Kielsøn, Ole Christophersøn.

dpt. 28/6-1778. Johannes Solvesøns Johannes. Fadd: Ole Nummes Kone, Anne Dorthe Halvorsd., Niels Steensaasen, Søren Olsøn, Ole Jensøn.

dpt. 5/7-1778. Jon Pedersøns Anne. Fadd: Ole Døels Kone, Severine Boyesd., Hendrich Sander, Johannes Næss, Tollef Mortensøn.

dpt. 10/7-1778. Ole Poulsøns Karen Margrethe. Fadd: Jfr. Brodal, Jfr. Hofgaard, Emanuel Brodal, Marcus Smith, Gotfried Hesler.

dpt. 12/7-1778. Jens Wasdalens Jens. Fadd: Hans Pedersøns Kone, Sophie Isachsd., Ole Andersøn, Erich Buchvaldt, Jochum Pedersøn.

dpt. 14/7-1778. Hr. Bødkers Sophia Maria Meldahl. Fadd: Madame Galschiødt, Zacharias Zachariasøns Kone, Jfr. Schiønning, Simon Zachariasøn, Diderich Cappelen, Monsieur Flood.

dpt. 19/7-1778. Søren Paustes Inger Marie. Fadd: Søren Paustes Enke, Ole Jacobsøns Kone, Thomas Paust, Christen Paust, Poul Erichsøn.

dpt. 19/7-1778. Niels Engelbrethsøns Engelbreth. Fadd: Jens Jensøns Kone, Maria Ovesd., Jonas Pedersøn, Hans Gundersøn, Ole Jensøn.

dpt. 26/7-1778. Ole Andersøns Hans Andreas. Fadd: Magnild Gundersd., Pernille Pedersd., Even Andersøn, Jens Johannissøn, Anders Hansøn.

dpt. 8/8-1778. Lars Christensøns Christen. Fadd: Madame Grubbe, Jfr. Wølner, Apotheker Koefod, Hans Ørn, Monsieur Wulff.

dpt. 9/8-1778. Anne Engelbretsdatters uægte Søn Hans Rulf. Fadd: Jon Engelbretsøns Kone, Søneve Engelbretsd., Jon Engelbrethsøn, Tollef Mortensøn, Christen Isachsøn.
Til Barne Fader blev udlagt Hans Rulf (Hans Rolf?) Smedsvend.

dpt. 9/8-1778. Peder Larsøns Maren. Fadd: Ellef Pedersøns Kone, Pernille Pedersd., Jens Jensøn, Tobias Christensøn, Christen Knudsøn.

dpt. 9/8-1778. Hans Nirisøns Giertrud. Fadd: Hans Torjersøns Kone, Ragnild Rasmusd., Hans Torjersøn, Hans Aslachsøn, Ole Folqvardsen.

dpt. 14/8-1778. Ole Persøns Thyge. Fadd: Peder Ellefsøns Enke, Anløv Andersd., Ole Møller, Hans Larsøn, Peder Olsøn.

dpt. 20/8-1778. Hans Bloms Maria Severina. Fadd: Petronelle Blom, Madame Thornsøn, Peder Rougtved, Peder Smith, Hans Rougtved.

dpt. 28/8-1778. Knud Waltersøns Iver Ananias. Fadd: Frue Kammerherinde Adeler, Frøken Deichman, Jfr. Bødker, JustitzRaad Hagerup, Hr. Herman Løvenskiold, Kiel Jensøn.

dpt. 29/8-1778. Daniel Erichstrups Alette Marine Severine. Fadd: (Søren) Steenums Enke, Jfr. Jepsøn, Friderich Jonsøn, Marcus Jonsøn, Hans Lund.

dpt. 6/9-1778. Anund Torjersøns Hellich. Fadd: Lars Betienters Kone, Marthe Johannisd., Ole Olsøn, Halvor Halvorsøn, Ole Hellichsøn.

dpt. 20/9-1778. Ole Christensøns Isach. Fadd: Anne Oterholt, Mari Halvorsd., Halvor Arnesøn, Anders Christensøn, Kittil Pedersøn.

dpt. 27/9-1778. Claus Andersøns Claus. Fadd: Peder Svendsøns Kone, Sybille Hartvigsd., Tollef Mortensøn, Thomas Larsøn, Isach Andersøn.

dpt. 2/10-1778. Petter Jacobsøn Lundgreens 2de Sønner (Tvillinger) Jacob. Fadd: Madame Wølner, Jfr. Hofgaard, Jepsøn, Lassen, (Apoteker Hans Fischer) Koefod.

dpt. 2/10-1778. Petter Jacobsøn Lundgreens 2de Sønner (Tvillinger) Isach. Fadd: Madame Smith, Jfr. Cappelen, (Kjøbmand Peder Oluf) Wiibe, Lars Plesner, Jens Jacob Bochmand.

dpt. 4/10-1778. Jens Christensøns Christen. Fadd: Gythe Christensd. (Jytte Christensd.), Dorthe Olsd., Jacob Torstensøn, Jacob Hoffenberg, Christen Rok (Christen Roch).

dpt. 4/10-1778. Clemet Nielsøns Niels. Fadd: Marthe Jansd., Anne Friderichsd., Rasmus Bejer, Christen Abrahamsøn, Hartvig Andersøn.

dpt. 16/10-1778. Anders Pedersøns Peder. Fadd: Hans Jensøns Kone, Pernille Pedersd., Peder Larsøn, Peder Ellefsøn, Niels Nielsøn.

dpt. 25/10-1778. Niels Olsøns Peder. Fadd: Anne Thomas Michelsd., Anne Thomas Michelsd., Sophie Olsd., Poul Jensøn, Hans Nielsøn, Claus Clausøn.

dpt. 25/10-1778. Mathias Knudsøns Ester Gurine. Fadd: Sophie Michelsd., Anne Maria Clausd., Michel Jonsøn, Jochum Pedersøn, Jens Knudsøn.

dpt. 29/10-1778. Bent Wettergreens Ole. Fadd: Eschous Enke, Grethe Workum, Rasmus Bagge, Georg (Christian) Brendel, Monsieur Møller.

dpt. 1/11-1778. Hans Strømdals Karen. Fadd: Margrethe Halvorsd., Zara Kittilsd., Arne Johansøn, Isach Carlsøn, Claus Hansøn.

dpt. 15/11-1778. Stener Pedersøns Niels. Fadd: Jeronimus Hansøns Kone, Giertrud Larsd., Anders Svendsøn, Hans Larsøn, Anders Larsen.

dpt. 20/11-1778. (Kjøpm. Lars Sørensen) Lassens Lars. Fadd: Madame Jepsøn, Jfr. Brangstrup, Rasmus Bagge, Hans Abrahamsøn, Gregers Forbæk.

dpt. 22/11-1778. Isach Rasmusøns Else Maria. Fadd: Anne Maria Jansd., Maren Pedersd., Christen Hansøn, Hans Thomas Frantzøn, Ole Claus Olsøn.

dpt. 13/12-1778. Niels Jacobsøns Maria. Fadd: Ole Døels Kone, Kirsten Madsd., Jon Engelbrethsøn, Thomas Larsøn, Isach Olsøn.

dpt. 15/12-1778. (Rector) Hans Ørns Knud Ranshardt. Fadd: Madame Grubbe, Jfr. Wølner, Søren Paust, Hans Blom, Hendrich Holst.

(61 døpte barn i 1778.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 5/1-1779. Hr. Galschiøts Mads Hvistendal. Fadd: Madame Hyphoff, Jfr. Hvistendal, Jfr. Cappelen, Rougtved, Rector Winther, Boye Pettersøn.

dpt. 8/1-1779. Otter Sørensøns Kirstine. Fadd: Jens Christensøns Kone, Ingeborg Larsd., Lars Nirisøn, Hans Olsøn, Just Sørensøn.

dpt. 23/1-1779. Zacharias Zachariasøns Inger Bugge. Fadd: Realf Boyesøns Kone, Simon Zachariasøns Kone, Kirsten Dorthea Realfsd., Realf Boyesøn, Simon & Jørgen Zachariassønner, Søren Paust.

dpt. 2/2-1779. Anders Pedersøns (Tvillinger) Jacob. Fadd: Gunnild Olsd., Berthe Nielsd., Hans Larsøn, Niels Jacobsøn, Anders Madsøn.

dpt. 2/2-1779. Anders Pedersøns (Tvillinger) Berthe Kirstine. Fadd: Berthe Malene Hansd., Boel Iversd., Carl Nielsøb, Simon Truelsøn.

dpt. 8/2-1779. Christopher Bloms Petronella Cornelia. Fadd: Jacob Cudrios Kone, Jfr. Blom, Peder Smith, Hans Blom, Albreth Blom.

dpt. 9/2-1779. Johannes Næsses Peder. Fadd: Madame Hans Bloms, Jfr. Cappelen, Bernt Grubbe, Ole Brodal, Hendrich Holst.

dpt. 26/2-1779. Jørgen Nielsøns Karen Elisabeth. Fadd: Jfr. Bødker, Jfr. Gundersøn, Hans Ørn, Diderich Forbæk, Peder Flood.

dpt. 27/2-1779. Jørgen Zachariasøns Boel Georgine. Fadd: Madame Adzlev, Jfr. Cappelen, Jochum Adzlev, Zacharias Zachariasøn, Lars Nielsøn.

dpt. 28/2-1779. Knud Thomasøns Else Dorthea. Fadd: Boel Thomasd., Berthe Thomasd., Jacob Torstensøn, Christen Rok, Ole Larsøn Knap.

dpt. 28/2-1779. Christopher Halvorsøns Elias. Fadd: Elen Kirstine Knap, Sybilla Hartvigsd., Niels Jacobsøn, Niels Frantzøn, Peder Møller.

dpt. 19/3-1779. Mads Jensøns Claus. Fadd: Sophia Michelsd., Karen Dorthea Clausd., Niels Andersøn, Hendrich Sander, Peder Jensøn.

dpt. 21/3-1779. Jens Jensøns Maren Catrine. Fadd: Knud Larsøns Kone, Johanne Jensd., Even Larsøn, Hans Nielsøn, Kiel Andersøn.

dpt. 25/3-1779. Christen Bødkers Christian Michael. Fadd: Isach Smeds Kone, Anne Maria Hansd., Buchvaldt, Peder Bachmann, Jens Bachmann.

dpt. 29/3-1779. Søren Olsøns Ole. Fadd: Maren Sørensd., Lisbeth Falentinsd., Wilhelm Willumsøn, Aamund Nielsøn, Christen Larsøn.

dpt. 5/4-1779. Niels Arvesøns (Tvillinger) Niels. Fadd: Helle Halvorsd., Margrethe Knudsd., Torsten Hansøn, Claus Strømdal, Lyder Halvorsøn.

dpt. 5/4-1779. Niels Arvesøns (Tvillinger) Dorthe. Fadd: Margrethe Hansd., Margrethe Falentinsd., Halvor Arnesøn, Jørgen Jacobsen, Collier Sommer.

dpt. 10/4-1779. Hans Thomas Frantzøns Ingeborg Mathea. Fadd: Madame Ørn, Jfr. Hofgaard, Apotheker Kofoed, Peder Wiibe, Peder Lund.

dpt. 11/4-1779. Berthe Jacobsdatters uægte Carl. Fadd: Anne Tollefsd., Agatha Jørgensd., Jacob Abrahamsøn, Poul Erichsøn, Peder Clausøn.
Til Barnefader blev udlagt Hans Jensøn, Matros.

dpt. 25/4-1779. Mads Carstensøns Knud. Fadd: Kari Michaelsd., Anne Margrethe Andersd., Niels Frantzøn, Jacob Jacobsøn, Ole Knap.

dpt. 25/4-1779. Ole Nielsøn Seumachs Niels. Fadd: Hasle Smeds Kone, Ragnild Rasmusd., Hasle Nielsøn, Claus Tollefsøn, Otter Bøeg.

dpt. 5/5-1779. Michael Sølvsbergs Maren Malene. Fadd: Anders Madsøns Kone, Elen Thomasd., Friderich Jacobsøn Aalborg, Ole Lykkeberg, Hartvig Andersøn.

dpt. 16/5-1779. Christen Engelbretsøns Anne Gurine. Fadd: Lisbeth Sophie Olsd., Elen Jonsd., Anders Andersøn, Jon Engelbretsøn, Anders Madsøn.

dpt. 25/5-1779. Michael Jensøns Christence. Fadd: Jfr. Winther, Malene Hofgaard, Hesselberg, Rector Winther, Lars Plesner.

dpt. 30/5-1779. Ole Roses Anne Marie. Fadd: Abraham Hansøns Kone, Kirsten Nielsd., Engelbreth Bommen, Paul Tangen, Ole Olsøn.

dpt. 6/6-1779. Hans Pedersøns Lisbeth. Fadd: Isach Mælas Kone, Sophie Andersd., Jens Wasdalen, Claus Schrøder, Christen Paust.

dpt. 8/6-1779. Petter Gasmands Petter. Fadd: Madame Gasmand, Jfr. Brangstrup, Daugaard, Hans Abrahamsøn. Buchvald, Hans Levorsøn, Bent Wettergreen, Jens Jacob Bechmand.

dpt. 12/6-1779. Knud Knudsøns Karen Dorthea. Fadd: Realf Johannesøns Kone, Maren Olsd., Hans Thomasøn, Isach Levorsøn, Peder Olsøn.

dpt. 12/6-1779. Anders Andersens Ingeborg Mathea. Fadd: Anders Andersens Kone, Anne Margrethe Andersd., Abraham Andersøn, Thomas Larsøn, Anders Tollefsøn.

dpt. 12/6-1779. Henning Rasmussøns Ingeborg Kirstine. Fadd: Ingeborg Torsd., Karen Kirstine Rasmusd., Jacob Andersøn Mæla, Zacharias Christiansøn, Ole Rasmussøn.

dpt. 12/6-1779. Peder Jacobsøns Lars. Fadd: Gunnild Olsd., Anne Margrethe, Berthel Olsøn, Niels Nielsøn, Levor Andersøn.

dpt. 13/6-1779. Anders Madsøns Karen Cathrine. Fadd: Simon Zachariasøns Kone, Karen Chrystie, Malene Hofgaard, Bugge, Hans Abrahamsøn, Jacob Boyesen.

dpt. 30/6-1779. Giert Larsøns Mette Karine. Fadd: Simon Zachariasøns Kone, Jfr. Karen Kirstine Pettersd., Rector Winther, Albreth Blom, Peder Cappelen.

dpt. 2/7-1779. Ole Abrahamsøns Lars. Fadd: Dorthea Jonsd., Jfr. Høst, Christen Abrahamsøn, Ole Halling, Thomas Høst.

dpt. 4/7-1779. Anders Gundersøns Hellich. Fadd: Thuri Andersd., Berthe Gundersd., Rasmus Hellichsøn, Halvor Gundersøn, Thomas Larsøn.

dpt. 17/7-1779. Hans Christian Smiths Mette Sophie. Fadd: Madame Schultz, Jfr. Harding, Monsieur Stelter, Saxild Seifert.

dpt. 24/7-1779. Mads Jensøns Kirstine. Fadd: Dorthea Warberg, Else Nielsd., Johannes Næss, Niels Haraldsøn, Severin Jacobsøn.

dpt. 25/7-1779. Giest Torjersøns Karen. Fadd: Ole Gundersøns Kone, Birthe Isachsd., Sivert Ellevsøn, Christen Knudsøn, Hans Jensøn.

dpt. 29/7-1779. Forvalter Barnholts Marie Cathrine. Fadd: Madame Roeholdt, Jfr. Barnholdt, Saxild, Lars & Christian Barnholdt.

dpt. 11/8-1779. Giert Monrads Christence Sophie. Fadd: Jens Sweders Enke, Jfr. Gundersøn, Capitain Hanssøn, Bernt Grubbe, Gregers Forbæk.

dpt. 15/8-1779. Ole Døels Johan. Fadd: Niels Jacobsøns Kone, Maren Jansd., Jon Engelbretsøn, Tollef Mortensøn, Thomas Larsøn.

dpt. 15/8-1779. Ellev Ellevsøns Anne Bolethe. Fadd: Pernille Pedersd., Berthe Malene Hansd., Levor Andersøn, Christen Roq(?), Halvor Gundersøn.

dpt. 24/8-1779. Ole Andersøns Anne. Fadd: Lars Christensøns Kone, Inger Marie Hansd., Jon Pedersøn, Johannes Olsøn, Poul Andersøn.

dpt. 10/9-1779. Margrethe Waløers (uægte) Anne Thems. Fadd: Maria Jensd., Maria Christensd., Knud Smed, Thor Smed.
Udlagt til Barnefader, Lars Them.

dpt. 12/9-1779. Buntmager Fischers Johan David. Fadd: Helene Feldbereders, Sophie Isachsd., Isach Hansøn, Hans Nielsøn, Isach Mæla.

dpt. 26/9-1779. Paul Jensøns Elise Jesine. Fadd: Mads Jensøns Kone, Mathias Knudsøns Kone, Niels Andersøn, Niels Olsøn, Ole Claus Olsøn.

dpt. 26/9-1779. Even Larsøns Lisbeth. Fadd: Ole Mælas Enke, Johanne Jensd., Jens Jensøn, Hans Tollefsøn, Ole Isachsøn.

dpt. 26/9-1779. Ole Christophersøns Hans Christopher. Fadd: Helvig Corneliusd., Pernille Halvorsd., Halvor Corneliusøn, Christen Roch, Ole Knap.

dpt. ?/10-1779. Christen Jacobsøns Else Marie. Fadd: Else Larsd., Kirsten Hansd., Tobias Pedersøn, Søren Paust, Carl Hansøn.

dpt. 14/10-1779. Underbyefoged Hiorts Anne Christina. Fadd: Madame Rougtved, Jfr. Hofgaard, Hr. Ørn, Hr. Lassen, Monsieur Lars Plesner.

dpt. 19/10-1779. Jens Rodes Marie. Fadd: Madame Jepsøn, Jfr. Workum, Hr. Lassen, Hr. Seesøn, Hr. Jepsøn.

dpt. 22/10-1779. Jørgen Møllers Maren Pernille. Fadd: Madame Eschou, Jfr. Aalborg, Rasmus Bagge, Monsieur Saxild, Daniel Erichstrup.

dpt. 23/10-1779. Bernt Grubbes Else. Fadd: Madame Jacob Grubbes, Madame Ørn, Jfr. Karen Knudsøn, Norss, Hr. Raadmand Bentsøn, Flood.

dpt. 26/10-1779. Hans Bloms Petronelle Margrethe. Fadd: Ulrich Cudrios Kone, Jfr. Blom, Kammerraad Rougtved, Christopher Blom, Hans Christ. Smith.

dpt. 29/10-1779. Isach Rasmussøns Rasmus. Fadd: Madame Ørn, Jfr. Harding, Hyphof, Jonsøn, Lund.

dpt. 8/11-1779. Ole Andersøns Maren Kirstine. Fadd: Hans Pedersøns Kone, Sophie Andersd., Isach Hanssøn, Wilhelm Larsøn, Anders Kart.

dpt. 11/11-1779. Jens Sartzes Uldrich Friderich Georg. Fadd: Frue Kammerherinde Adeler, Madame Simon Zachariasøns, Jfr. Flood, Hr. Kammerherre Adeler, Hr. Prousten Monrad, Hr. Apoteker Koefoed.

dpt. 12/11-1779. Michael Jacobsøn Sølvsbergs Maren Margrethe. Fadd: Madame Eschou, Jfr. Harding, Claus Eidorff, Monsieur Møller, Hesler.

dpt. 14/11-1779. Niels Hiortes Karen. Fadd: Elsebeth Hiortes, Maren Larsd., Frantz Rusch, Jacob Anundsøn, Anders Andersøn.

dpt. 16/11-1779. Jørgen Lollichs Eva Rusine. Fadd: Kirstine Lollich, Karen Lollich, Lorentz Castenberg, Halvor Berulfsøn, Christen Isachsøn.

dpt. 21/11-1779. Jon Engelbretsøns Marthe Gurine. Fadd: Inger Berntsd., Elen Jonsd., Christen Engelbretsøn, Rasmus Erichsøn, Hans Olsøn.

dpt. 10/12-1779. Rasmus Hellichsøns 2de Børn (Tvillinger), Hellich. Fadd: Inger Rasmusd., Berthe Bechmand, Claus Uhrmager, Lars Hansøn, Even Pedersøn.

dpt. 10/12-1779. Rasmus Hellichsøns 2de Børn (Tvillinger), Berthe Kirstine. Fadd: Margrethe Andersd., Marthe Bruun, Hans Rull (Hans Rolf?), Ole Gulbrandsøn, Christen Isachsøn.

dpt. 11/12-1779. Anders Heljesøns Maren. Fadd: Gregers Jensøns 2de piger, Niels Ringer.

dpt. 25/12-1779. Ole Jacobsøns Jochum. Fadd: Madame Hans Ørns, Jfr. Winther, Frantz Cudrio, Friderich Jonsøn, Lund.

dpt. 28/12-1779. Apoteqver Koefoeds Hans Wølner. Fadd: Madame Hans Ørn, Jfr. Wølner, Raadmand Bentzøn, Redisch, Bernt Grubbe.

dpt. dpt. 28/12-1779. Bogbinder Stelters Christian Friderich. Fadd: Madame Galschiøt, Jfr. Flood, Rector Winther, Lassen, Boye Pettersøn.

dpt. 28/12-1779. Brynild Jonsøns Datter Helje. Fadd: Sophie Hansd., Abigael Jansd., Isach Hansøn, Jens Jensøn, Kiel Andersøn.

(67 døpte barn i 1779.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 13/1-1780. Peder Bæchmans Anne Johanne. Fadd: Maren Sortland, Anne Lollich, Jacob Reinholt, Christen Jacobsøn, Thomas Lewin.

dpt. 21/1-1780. Realf Johannesøns Johannes. Fadd: Arne Johannesøns Kone, Johanne Johannesd., Hans Strømdal, Erland Erichsøn, Claus Strømdal.

dpt. 22/1-1780. Hattemager Lundgreens Alexander Joachim. Fadd: Jfr. Brodahl, Jfr. Smith, Raadmand Bentzøn, Boye Pettersøn, Ole Brodahl.

dpt. 25/1-1780. Hr. Bentzøns Abellone Cathrine Schiønning. Fadd: Madame Tønder, Madame Jørgen Zachariasøns, Jfr. Bødker, Knud Plesner, Bernt Grubbe, Jacob Juul.

dpt. 4/2-1780. Hans Abrahamsøns Peder. Fadd: Elisabeth Jacobsd., Maren Jensd., Isach Thomasøn, Hans og Thyge Gunnesønner. (Trolig d. 23/11-1780, 1/4 år gl. G.S.)

dpt. 18/2-1780. Ebbe Stausholms Christian. Fadd: Madame Hans Ørn, Jfr. Gundersøn, Forvalter Barnholt, Gregers Forbæck, Møller hos Barnholt.

dpt. 23/2-1780. Simon Zachariasøns Karen Simonine. Fadd: Madame Adtzleu, Jfr. Dorthea Chrystie, Hans Chrystie, Simon Jørgensøn, David Nielsøn.

dpt. 4/3-1780. Zacharias Zachariasøns Mette. Fadd: Frue Rougtvet, Kirstine Pettersd., KammerRaad Rougtvet, Niels Zachariasøn, Jochum Adtzleu.

dpt. 25/3-1780. Anund Torjersøns Lars. Fadd: Christen Puttens Kone, Dorthe Jonsd., Ole Moe, Digeskiæreren, Ole Christensøn.

dpt. 27/3-1780. Peder Knudsens Kirsten Dorothea. Fadd: Anders Madsøns Kone, Marthe Simonsd., Ole Gulbrandsøn, Halvor Halvorsen, Hans Roholt.

dpt. 9/4-1780. Berthel Olsens Marthe Maria. Fadd: Peder Jacobsøns Kone, Dorthe Olsd., Peder Jacobsøn, Ledvor Andersøn, Rasmus Olsen.

dpt. 11/4-1780. Hans Thorsøns Ingeborg Maria. Fadd: Rasmus Hellichsøns Kone, Giertrud Olsd., Frans Rusch, Anders Gundersøn, Anders Tollefsøn.

dpt. 22/4-1780. Jens Schultzes Jens Friderich. Fadd: Madame Eschouv, Jfr. Grøn, Bent Schultz, Saxild, Claus Eidorph.

dpt. 23/4-1780. Bendix Buchvalts Johan Christian. Fadd: Erich Buchvalts Kone, Anne Maria Buchvalt, Christian Buchvalt, Friderich Wessel, Niels Hansøn.

dpt. 4/5-1780. Isach Andersøn Mælas Ingeborg. Fadd: Hans Pedersøns Kone, Ingeborg Johnsd., Niels Larsøn, Niels Olsøn, Hans Andreas Isachsøn.

dpt. 5/5-1780. Ole Michelsøn Kolstads Thomas Knudsøn. Fadd: Knud Thomasøns Kone, Birthe Malene Hansd., Jacob Jacobsøn, Johannes Næss, Christen Bæch.

dpt. 7/5-1780. Johannes Solvesøns Anne Kirstine. Fadd: Anloug Andersd., Marthe Mejdel, Rasmus Beyer, Erich Buchvalt.

dpt. 7/5-1780. Ledvor Andersøns Alet Regine. Fadd: Hans Johnsøns Kone, Ragnhild Rasmusd., Anders Andersøn junior, Tollef Mortensøn, Jacob Jonsøn.

dpt. 11/5-1780. Johanne Sophie Monsdatters uægte Ingeborg Kirstine. Fadd: Thomas Bloms Enke, Ingeborg Lunde, Michel Monsøn, Niels Kruger.
Barnefader, Ole Larsøn, Gevorben Soldat fra Friderich Stad.

dpt. 11/5-1780. Inspecteur Olsens Christen. Fadd: Jochum Adtzleus Kone, Jfr. Brodahl, Raadmand Bentzøn, Kasserer Feilberg, Knud Plesner, Ulrich Cudrio.

dpt. 11/5-1780. Mathias Knudsøns Knud Mathiasøn. Fadd: Ester Sem, Margrethe Knudsd., Poul Jensøn, Peder Aabye, Jens Knudsøn.

dpt. 15/5-1780. Abraham Larsøns Ingeborg. Fadd: Henning Rasmusøns Kone, Johanne Rising, Tollef Rasmusøn, Anders Andersøn Møller.

dpt. 27/5-1780. Ole Pedersøns Giertrud Cathrine. Fadd: Maren Larsd., Kirsten Andersd., Jonas Pedersøn, Lars Christensøn, Gullich Ørsing.

dpt. 1/6-1780. Jahn Høstes Anne Kirstine. Fadd: Simon Zachariasøns Kone, Jfr. Johnsøn, Raadmand Bentzøn, Petter Boyesøn, Poul Lieungh.

dpt. 10/6-1780. Lieutenant von Kroghs Thomas de Fine von Krogh. Fadd: Madame Sal. Jochum Jørgensøns, Jfr. Wølner, Procurator Lind, Hans Ørn, Brændel.

dpt. 25/6-1780. Haagen Kjærbæchs Johannes. Fadd: Peder Elefsøns Enke, Maren Margrethe Hansd., Søren Berg, Anders Hansøn, Friderich Nicolaisøn.

dpt. 1/7-1780. Anders Pedersøns Anne Severine. Fadd: Anders Juuls Kone, Maria Anundsd., Søren Pedersen, Haagen Kiærbøck, Anders Andersøn.

dpt. 8/7-1780. Hartvig Andersøns Anthonius. Fadd: Madame Wiibe, Jfr. Magdalena Hofgaard, Forvalter Barnholt, Friderich Jensøn, Christian Barnholt.

dpt. 18/7-1780. (Kjøbmand Lars Sørensen) Lassens Lauritius. Fadd: Madame Rode, Jfr. Workum, Seesen, Stelter, Diderich von Cappelen, Forbæck.

dpt. 21/7-1780. Jens Jensøns Carl. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Karen Abrahamsd., Jens Tronsøn, Anders Karth, Friderich Andersøn.

dpt. 22/7-1780. Carl Nielsøns Birthe Kirstine. Fadd: Daniel Erichstrups Kone, Kirsten Nielsd., Hans Ledvorsøn, Claus Tollefsøn, Christopher Rasmusøn.

dpt. 13/8-1780. Birthe Isachsdatters uægte Karen Kirstine. Fadd: Christopher Halvorsøns Kone, Ellen Christensd., Isach Maler, Christopher Halvorsøn, Niels Halvorsøn Ringer.
Til Barnefader blev udlagt Lars Lind.

dpt. 16/8-1780. Anders Watnes Datter, Tarjer Malene. Fadd: Anders Hansøns Kone fra Blegebakken, Sara Torkildsd., Christen Jacobsøn, Friderich Schultz, Isach Olsøn.

dpt. 5/9-1780. Johannes Næsses 2de Børn (Tvillinger), Niels Christian. Fadd: Madame Jørgen Zachariasøns, Madame Jochum Jørgensøns, Isach Brodahl, Forvalter Barnholt, Poul Lieungh,

dpt. 5/9-1780. Johannes Næsses 2de Børn (Tvillinger), Maren. Fadd: Jfr. Brodahl, Jfr. Flood, Albert Blom, Saxild, Jacob Pettersøn.

dpt. 4/9-1780. Christen Hansøns Andreas. Fadd: Karen Tollefsd., Anne Abrahamsd., Ole Andersøn, Anders Gundersøn, Anders Hansøn.

dpt. 7/9-1780. Lars Hansøns Hans. Fadd: Madame Diderich Cappelen, Jfr. Anne Hofgaard, Peder Flood, Alberth Blom, Gregers Forbæch.

dpt. 8/9-1780. Kirsti Andersdatters uægte Ole Sommer. Fadd: Anne Maria Snedkers, Gunhild Engelbretsd., Alberth og Michael Sølvsberg.
Barnefader, Ole Sommer.

dpt. 9/9-1780. Anders (Eliasøn) Laskens Elias Buchvalt. Fadd: Christian Buchvalts Kone, Anne Møller, Bendix Jonsøn, Lorentz Katzenberg, Maler Erich Lund.

dpt. 15/9-1780. Peder Larsøns Ellef. Fadd: Peder Svensøns Kone, Margrethe Knudsd., Haagen Kiærbæk, Anders Pedersøn, Just Sørensøn.

dpt. 17/9-1780. Jens Christensøns Maren. Fadd: Ole Christophersøns Kone, Ellen Christensd., Poul og Anders, Anders Møllers Sønner, Børre Rasmusøn.

dpt. 29/9-1780. Karen, Halvor Hansøns Enkes Uægte Ole. Fadd: Ragnhild Asbjørnsd., Ingeborg Olsd., Anund Tollefsøn, Niels Ringer, Hans Thorsøn.
Barnets fader, Hans Olsøn fra Øyestad Sogn.

dpt. 30/9-1780. Lars Christensøns Maren Dorothea. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Karen Larsd., Tobias Pedersøn, Sten Christiansøn, Jens Knudsøn.

dpt. 1/10-1780. Niels Engelbrethsøns Sivert Andreas. Fadd: John Engelbrethsøns Kone, Maria Sørensd., Hans Jonsøn, Kiel Andersøn, Hans Petter Jonsøn.

dpt. 4/10-1780. Thomas Høstes Jesper. Fadd: Ole Hallings Kone, Kirsten Rosenberg, Ole Abrahamsøn, John Høst, Jens Høst.

dpt. 6/10-1780. Søren Paustes Maren Dorothea. Fadd: Lorentz Katzenbergs Kone, Maren Cathrine Kittilsd., Thomas og Christen Paus, Poul Erichsøn.

dpt. 6/10-1780. Even Pedersøns Anne Hedevig. Fadd: Rasmus Smiths Kone, Elen Rusch, Hans Rul, Ledvor Clausøn, Christen Isachsøn, Jørgen Hansøn.

dpt. 7/10-1780. Raadmand Bentsøns Mogens Bentsøn. Fadd: Madame Norss, Madame Koch, Jfr. Kirstine Pettersd., Justitz Raad og Borgermester Hagerup, Bernt Grubbe, Peder Flood.

dpt. 20/10-1780. Tobias Pedersøns 2de Sønner (Tvillinger) Hans Carlsøn. Fadd: Else Reinholt, Agatha Jørgensd., Michel Jonsøn, Jacob Jacobsøn, Ole Nicolaisøn.

dpt. 20/10-1780. Tobias Pedersøns 2de Sønner (Tvillinger) Peder. Fadd: Boel Michelsd., Maren Dorothea Hansd., Christen Hansøn, Jens Knudsøn, Christen Paus.

dpt. 31/10-1780. Hans Christophersøns Ingeborg Kirstine. Fadd: Hartvig Andersøns Kone, Inger Johannesd., Christen Isachsøn, Jørgen Hansøn, Anders Tollefsøn.

dpt. 10/11-1780. Gunder Bødkers Inger. Fadd: Jens Jensøns Kone, Lisbeth Olsd., Jens Betienter, Møller, Anders Hansen Kullebunden.

dpt. 10/11-1780. Maren Jahnsdatters uægte Søn, Johan Petter. Fadd: Ole Døhls Kone, Ingeborg Schrøder, Lars Betienter, Tollef Mortensøn, Niels Jacobsøn.
Barne-Fader blev udlagt at være Christopher Hansøn fra Egvog.

dpt. 16/11-1780. Halvor Bærulfsøns Sara. Fadd: Harald Jahnsøns Kone, Sara Christensd., Alf og Jens Aarhuus, Peder Falchum.

dpt. 17/11-1780. Murmæster Lundgreens Signe. Fadd: Christen Buchvalts Kone, Kirsti Rasmusd., Rasmus Beyer, Clemet Nielsøn, Jacob Bentzøn.

dpt. 24/11-1780. Severine Boyesdatters uægte Søn, Boye. Fadd: Gudmund Malers Kone, Karen Høyer, Wilhelm Larsøn, Tharald og Cornelius Snedker Svender.
Fader til Barnet blev udlagt Hans Erichsøn.

dpt. 1/12-1780. Frantz Rusches Ingeborg. Fadd: Claus Uhrmagers Kone, Ellen Rusch, Jacob Amundsøn, Anders Hansøn, Hans Thorsøn.

dpt. 17/12-1780. Jonas Olsøns Malene. Fadd: Peder Ellefsøns Enke, Maren Jensd., Eschild Jensøn, Peder Nielsøn, Ole Pedersøn.

dpt. 17/11-1780. Ellef Ellefsøns Bodil Maria. Fadd: Haagen Kiærbechs Kone, Else Svendsd., Søren Juul, Jens Piil, Anders Pedersøn.

dpt. 22/11-1780. Sigur Lunnes Karen. Fadd: Madame Sal. J. Jørgensøns, Jfr. Kirstine Realfsd., Hans Abrahamsøn, Ole Stray, Poulsøn.

(60 døpte barn i 1780 ifølge prestens numrering.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 12/1-1781. Johanne Rasmusdatters uægte Søn, Tollof. (Tollef.) Fadd: Moster Maren, Christian Feldbereders Kone, Johan Harboe, Anders Madsøn, Dines Thyrholm.
Barnets fader: Tollof Mortensøn (Tollef Mortensøn).

dpt. 14/1-1781. Anders Hansøns Hans. Fadd: Niels Larsøns Kone, Anloug Andersd., Isaach Hansøn, Isaach Mehla, Jørgen Hansøn.

dpt. 4/2-1781. Anders Jonsøns John. Fadd: Jacob Tysches Kone, Maren Tolfsd., Niels Christophersøn, Jacob Halvorsøn.

dpt. 9/2-1781. Ole Siøbergs Friderich Benedictus. Fadd: Michael Sølfbergs Kone, Anne Clausd., Rasmus Erichsøn Snedker Swend, Ole Nielsøn Snedker Swend.

dpt. 11/2-1781. Anders Andersøn Juniors Anders. Fadd: Anders Andersøn Seniors Kone, Dorthe Olsd., Abraham Andersøn, Lars Hansøn, Hans Bull.

dpt. 14/2-1781. Søren Juuls Gunild Maria. Fadd: Pernille Pedersd., Maria Ouensd., Anders Juul, Thomas Frantzøn, Christen Paus.

dpt. 18/2-1781. Mads Christensens Guri. Fadd: Søren Strømdals Kone, Kirsten Johnsd., Anders Pedersøn, Jacob Thorstensøn, Levor Clausøn.

dpt. 18/2-1781. Helje Knudsøns Knud. Fadd: Johanne Sørensd., Inger Andersd., Jens Christensøn, Erich Pedersøn, Just Sørensøn.

dpt. 18/2-1781. Ole Nielsøns Karen Johanne. Fadd: Johannes Linxes Hustrue, Mette Kaas, Jørgen Hermansøn, Anders Watne, Claus Eydorph.

dpt. 20/2-1781. Apotequer Koefoeds Johan. Fadd: Madame Bentzøns, Jfr. Wølner, Byeskriwer Ejdorph, Hans Ørn, Peder Flood.

dpt. 22/2-1781. Rasmus Bagges Maren. Fadd: Madame Bentzøns, Jfr. Flood, Byeskriwer Ejdorpg, Knud Plesner, Poul Lieungh.

dpt. 24/2-1781. Jens Rohdes Jaje Workum. Fadd: Madame Lassen, Jfr. Worckum, Jacob Jepsøn, Rasmus Bagge, Gregers Forbæck.

dpt. 31/3-1781. Anders Pedersøns Ole. Fadd: Friderich Wessels Kone, Bodil Iversd., Jacob Jacobsøn, Jacob Thorstensøn, Levor Clausøn.

dpt. 2/4-1781. Michael Jensøns Niels Andersen. Fadd: Madame Christopher Bloms, Jfr. Cudrio, Poul Lieungh, Jacob Pettersøn.

dpt. 3/4-1781. Forwalter (ved Fossum verk) Barnholdts Friderich Bagger. Fadd: Frue Barnholdt, Jfr. C. Cappelen, Kield Jensøn, Gregers & Diderich Forbæch.

dpt. 8/4-1781. Isaach Rasmussens Gunild Maria. Fadd: Christen Stensrøs Kone, Erich Poulsøns yngste datter, Søren Haukenæs, Gunder Grøtsund, Poul Erichsen.

dpt. 8/4-1781. Engvold Rasmussens Rasmus. Fadd: Asloug Erichsd., Joran Thorkildsd., Claus Jensen, Niels Halvorsen Ringer.

dpt. 11/4-1781. Muurmæster Haslers Ingeborg Maria. Petter Boyesens Kone, Jfr. Brodahl, Gregers Forbæk, Marius Johnsøn, Peder Flood.

dpt. 14/4-1781. Glasmester Erichstrups Else Catrine. Fadd: Madame Johnsøn, Jfr. M. Hoffgaard, Hans Abrahamsøn, Wiibe, Marcus Smith.

dpt. 20/4-1781. Børge Rasmussens Johanne Gurine. Fadd: Niels Kolkiends Kone, Ingeborg Olsd., Mads Carstensen, Jens Christensen, Hans Andersen.

dpt. 22/4-1781. Peder Svendsens Svend. Fadd: Peder Jacobsens Kone, Kirsten hans Datter, Jens Jensøn, Ole Rose, Kield Andersøn.

dpt. 10/5-1781. Niels Olsøns 2de Børn (Tvillinger) Ole. Fadd: Poul Jensøns Kone, Isaach Mehlas Kone, Michel Jensøn, Peder Aabye, Claus Clausøn.

dpt. 10/5-1781. Niels Olsøns 2de Børn (Tvillinger) Anne Kirstine. Fadd: Christence Gundersd., Anne Maria Clausd., Ole Jensøn, Lars Nielsøn, Hans Andreas Isaachsøn.

dpt. 13/5-1781. Mads Jensøns Giertrud Dorthea. Fadd: Michael Jensøns Kone, Ellen Cathrine Rusch, Lars Warberg, Levor Clausen, Johan Løwe.

dpt. 13/5-1781. Ole Engebrethsens Marte Gurine. Fadd: Anne Engebrethsd., Ellen Johnsd., John og Christen Engebrethssønner.

dpt. 18/5-1781. Christen Engebrethsøns Maren Sophie. Fadd: Pernille Offenberg, Sønneve Engebregthsd., Friderich Wessel, Jens Monsøn, Ole Alstrøm.

dpt. 27/5-1781. Ole Christophersøns Christopher. Fadd: Ole Jacobsøns Kone, Maren Kittilsd., Jens Christensen, Halvor Corneliusen, Niels Krabbe.

dpt. 27/5-1781. Giert Jacobsøns Karen. Fadd: Pernille Olsd., Ole Jensøn, Hans Thommassen, Jan Olsen.

dpt. 5/6-1781. Anders Gundersøns Anne. Fadd: Dorthe Hansd., Berte Gundersd., Halvor Arnesøn, Hans Thorsøn, Halvor Gundersøn.

dpt. 6/6-1781. Guldsmed Bødkers Kirsten Dorthea. Fadd: Madame Schultz, Abelone Kirstine Andersd., Jens Bechmand, Thomas Cudrio Levin, Claus Clausøn Uhrmager.

dpt. 10/6-1781. Bertel Olsøns Marte Maria. Fadd: Christen Jacobsøns Kone, Maren Dorthea Hansd., Lars Knap, Christen Hansøn, Poul Ravn.

dpt. 10/6-1781. Hans Jacob Johansens Isaach. Fadd: Margrethe Hentia, Margrethe Sørensd., Lars Klovholdt, Jacob Abrahamsøn, Anders Andersen Møller.

dpt. 17/6-1781. Claus Uhrmagers Bodil. Fadd: Peder Aabyes Kone, Berthe Malene Hansd., Poul Jensøn, Niels Olsøn, Jens Monsøn.

dpt. 26/6-1781. Simon Zachariasøns Jørgine. Fadd: Madame Jørgen Zachariasøns, Karen Chrystie, Jørgen Zachariasøn, Magnus Bugge, Marius Smith.

dpt. 13/7-1781. Hans Ørns Jens. Fadd: Madame Petronelle Blom, Jfr. Agnette Post, Jfr. Wølner, Byeskriwer Ejdorph, Casserer Fjeldberg (Feilberg?), Procurator Lund.

dpt. 15/7-1781. Ole Roses Jens. Fadd: Engebreth Bommens Kone, Maren Kirstine Børresd., Gunder Tevesøn, Christen Paus, Lars Nielsøn.

dpt. 22/7-1781. Knud Knudsøns Karen Dorthea. Fadd: Anders Juuls Kone, Kirsten Nielsd., Realf Johannesøn, Jens Johansøn, Niels Larsen.

dpt. 22/7-1781. Gulbrand Jensøns Jens. Fadd: Magnild Gundersd., Maria Ouensd., Ellef Ellefsøn, Hans Isaachsøn, Just Sørensen.

dpt. 22/7-1781. Ole Poulsøns Anne Johanne. Fadd: Anne Lund, Anne Cathrine Erichsd., Johan Christ. Horn, Christian Friderich Malchien, Abraham Andersen muursvend.

dpt. 5/8-1781. Bogbinder Stelters Christiana Friderica. Fadd: Madame Fermann, Jfr. Aalborg, Gerhard Monrad, Ole Stray, Peder Flood.

dpt. 15/8-1781. Hans Thomas Fransøns Giertrud Cathrine. Fadd: Isaach Mælas Kone, Pernille Halvorsd., Just Halvorsøn, Christen Paus, Jens Monsøn.

dpt. 19/8-1781. Hans Strømdahls Karen Maria. Fadd: Ingeborg Christensd., Karen Jahnsd., Ole Hansen Fellbereder, Hans Isaachsøn, Hans Nielsøn.

dpt. 25/8-1781. Ebbe Stausholms Datter Christiana. Fadd: Inspecteur Olsøns Kone, Jfr. Stine Pettersd., Berent Grubbe, Diderich Forbæch, Ole Stray.

dpt. 28/8-1781. Hans Bloms Andrea. Fadd: Frue Rougtvet, Jfr. Jensen, Ulrich Cudrio, Alberth Blom, Hans Rougtvet.

dpt. 4/9-1781. Hans Abrahamsens Anne. Fadd: Madame Lassen, Jfr. Gundersen, Hans Ørn, Jacob Pettersøn.

dpt. 8/9-1781. Bager Niels Jensens Jens Christopher. Fadd: Madame Simon Zachariasøns, Jfr. Bødtker, Raadmand Bentzøn, Knud Plesner, Johan Manahl.

dpt. 9/9-1781. Gunder Tevesens Dorothea. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Lars Christensøns Kone, Harald Jansøn, Ole Rose, Christen Paus.

dpt. 12/9-1781. (Hartvig) Gotschens Johanne Cathrine. Fadd: Madame Sal. Jørgensøns, Jfr. Cappelen, Lassen, Peder Wiibe.

dpt. 16/9-1781. Peder Larsens 2de Børn (Tvillinger) Lars. Fadd: Anne Andersd., Ingeborg Gundersd., Mathias Knudsøn, Bertel Olsøn, Poul Andersøn.

dpt. 16/9-1781. Peder Larsens 2de Børn (Tvillinger) Maren. Fadd: Anne Gundersd., Karen Johanne Larsd., Anders Andersøn, Kittil Olsøn, Koljer(?) Sommer.

dpt. 23/9-1781. Christian Arnesøns Cathrine Maria. Fadd: Ellef Ellefsøns Kone, Ingeborg Maria Schrøder, Jacob Maaler, Ole Olsøn Waller, Just Sørensen.

dpt. 5/10-1781. Anne Nirisdatter af Tind Præstegield, hendes Uægte Datter Anne Cathrine. Fadd: Asloug Nirisd., Aase Nirisd., Anders Gundersøn, Jon Nirisøn, Jens Tronsøn.
Til Barnefader blev udlagt Hans Gullechson Tollevsjore fra Tind.

dpt. 12/10-1781. Christen Jacobsøns Marthe Pernille. Fadd: Ole Nicolaisøns Kone, Maren Dorthea Hansd., Ole Nicolaisøn, Hans og Jacob Reinholt.

dpt. 12/10-1781. Niels Erichsens Erich. Fadd: Børge Rasmusøns Kone, Grethe Sørensd., Isaach Rasmussøn, Jens Jansøn, Anders Andersøn.

dpt. 14/10-1781. Raadmand Bentsøns Mogensine Sophie. Fadd: Petter Boyesøns Kone, Jfr. Susanne Flood, Sorenskriver Norss, Lieutenant Bentsøn, Realf Boyesøn.

dpt. 14/10-1781. Niels Jacobsøns Anne Bolette. Fadd: Carl Nielsøns Kone, Kirstine Jacobsd., Jacob Jacobsøn, Niels Fransøn, Hanskemager Aamon (Aamand).

dpt. 21/10-1781. Realf Johannesøns Johannes. Fadd: Knud Knudsøns Kone, Maria Ouensd., Christen Knudsøn, Niels Tyskland, Jens Johannesøn.

dpt. 21/10-1781. Poul Andersøns Anders. Fadd: Niels Hansøns Kone, Anne Margrethe Christophersd., Anders Andersøn junior, Ellef Ellefsøn, Thomas Fransøn.

dpt. 31/10-1781. Just Toftes Petronelle. Fadd: Jacob Mælas Kone, Margrethe Tofte, Aslak Tofte, Spigersmed ved Aas, Jens Monsøn.

dpt. 10/11-1781. (Anders Larsøn) Themsens Christian Wilhelm Hansøn. Fadd: Madame Lind, Jfr. Erboe, Hans Abrahamsøn, (Bogbinder) Selau.

dpt. 11/11-1781. Dreng Torbiørnsøns Ole. Fadd: Tollef Rasmusøns Kone, Berte Olsd., Hans Carstensøn, Tollef og Børge Rasmussønner.

dpt. 16/11-1781. Ole Jensøns Rasmus. Fadd: Anders Hansøns Kone, Kirsten Rasmusd., Niels Olsøn, Thomas Fransøn.

dpt. 20/11-1781. Bendix Jonsøns Carl Christian. Fadd: Birgith Olsd., Sophie Carlsd., Christian Buchvalt, Jens Rode, Carl Gebe.

dpt. 1/12-1781. Christen Isaachsøns Inger Maria. Fadd: Jfr. Winther, Anne Kirstine Pettersd., Hans Abrahamsøn, Gregers Forbæch, Claus Tollefsøn.

dpt. 9/12-1781. Hans Pedersøns Peder. Fadd: Anders Hansøns Kone, Ingeborg Knudsd., Christen Abrahamsøn, Jan Halvorsøn, Hans Nielsøn.

dpt. 16/12-1781. Jens Jensøns Carl. Fadd: Abraham Andersøns Kone, Maren Cathrine Kittilsd., Ole Rose, Christopher Kart, Friderich Hansøn.

dpt. 16/12-1781. Giest Torjersøns Karen Kirstine. Fadd: Anders Pedersøns Kone paa Blegebakken, Ingeborg Larsd., Helje Knudsøn, Hans Jensøn, Peder Olsøn.

dpt. 23/12-1781. Even Larsøns Lars. Fadd: Anne Elisabeth Holm, Maria Hendrichsd., Lars Løve, Anders Christensøn, Even Hendrichsøn.

dpt. 29/12-1781. Gregers Forbæks Ulrich Friderich von Cappelen. Fadd: Madame Hr. Jensøns, Karen Cappelen, Diderich von Cappelen, Greg. Jensøn, Diderich Forbæk.

dpt. 29/12-1781. Anders Madsøns Karen Cathrine. Fadd: Madame Bentsøn, Jfr. Dothea Cappelen, Forvalter Barnholt, Hans Ørn, (Apotheker?) Myllertz.

dpt. 30/12-1781. Jan Pedersøns Peder. Fadd: Ole Døhls Kone, Maria Jansd., Gellert, Tarald Haraldsøn, Tollef Mortensøn.

(71 døpte barn i 1781.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 3/1-1782. Erich Pedersøns Ingeborg Maria. Fadd: Madame Lieunghs, Jfr. Winther, Grubbe, Mylertz, Frans Cudrio.

dpt. 19/1-1782. Hans Abrahamsøns Else Karine. Fadd: Madame Juul, Jfr Cappelen, Marius Jonsøn, Boye Ording, Peder Flood.

dpt. 27/1-1782. Ole Christensøns 2de Døttre (Tvillinger) Maren. Fadd: Henning Bergs Kone, Niels Oterholtd Kone, Niels og Søren Oterholt, Ole Sørensøn.

dpt. 27/1-1782. Ole Christensøns 2de Døttre (Tvillinger) Ingeborg. Fadd: Anne Halvorsd., Karen Sørensd., Anders Høimyr, Kittel Pedersøn, Knudsøn.

dpt. 1/2-1782. Sigurd Sigurdsøn Lundes Ingeborg Karine. Fadd: Madame Rode, Cathrina Andersd., Dorph, Henningsøn, Klejberg.

dpt. 8/2-1782. Lars Løves 2de (Tvillinger - den ene trolig dødfødt. G.S.) Anne Margrethe. Fadd: Christen Abrahamsens Kone, Kirsten Knudsd., Stausholm, Niels Jacobsøn, Simen Trulsøn.

dpt. 22/2-1782. Jørgen Zachariasøns Niels Larsøn. Fadd: Madame Jacob Nielsøn, Jfr. Karen Dorothea Chrystie, Kammer Raad Rougtvet, Magnus Bugge, Boye Chrystie, Alberth Blom.

dpt. 17/3-1782. Johannes Næss's Søn Abraham. Fadd: Warbergs Kone, Kirsten Rosenberg, Ebbe Stausholm, Hendrich Sander, Ledvor Clausøn.

dpt. 22/3-1782. Sognepræsten Bødkers Sophie Marie Meldahl. Fadd: Madame Bentsøn, Madame Gregers Forbæk, Jfr. Amborg Jørgensøn, Byeskriver Ejdorff, Zacharias Zachariasøn, Diderich von Cappelen junior, Jacob Boyesøn.

dpt. 5/4-1782. Hr. Galschiøts Jacob Sparre. Fadd: Madame Simon Zachariasøn, Madame Paus, Jfr. Dorthea Cappelen, Byefoged Tønder, Knud Plesner, Peder Flood.

dpt. 10/4-1782. Anders Toleffsøns Tollef. Fadd: Hans Christophersøns Kone, Kirsten Sommer, Christen Isaachsøn, Anders og Jørgen Hansønner.

dpt. 16/4-1782. Thomas Høstes Karen Margrethe. Fadd: Madame Gregers Forbæch, Jfr. Ingeborg Wølner, Raadmand Bentsøn, Forwalter Barnholt, Christian Barnholt, Peder Cappelen.

dpt. 16/4-1782. Lars Lassens Kirstine. Fadd: Jfr. Inger Hesselberg, Jfr. Dorthea Cappelen, Realf Boyesøn, Hyphoff, Jacob Boyesøn.

dpt. 23/4-1782. Anun Olsøns Anne Margrethe. Fadd: Gunnild Henrichsd., Anne Maria Hansd., Niels Jensøn, Claus Tollefsøn, Claus Ejdorff, Johan Petter Berg.

dpt. 26/4-1782. Elen Johnsdatters uægte datter (navnet mangler). Fadd: John Engelbrethsøns Kone, Karen Nielsd., Jesper Ravn, Christen og Ole Engelbrethsønner.
Barnefader udlagt Muurswenden Niels Realfsøn fra Stockholm.

dpt. 5/5-1782. Ole Jacobsøns Karen. Fadd: Tobias Pedersøns Kone, Maren Kittilsd., Jacob Tydsk, Kittil Pedersøn, Poul Erichsøn.

dpt. 12/5-1782. Ole Hellichsøns Hellich. Fadd: Anders Gundersøns Kone, Dorthe Jonsd., Rasmus Hellichsøn, Anders Gundersøn, Friderich Halvorsøn.

dpt. 17/5-1782. Byfoged Tønders 2de (Tvillinger) HD børn Henrich Jørgen. Fadd: Agentina Bøchman, Jfr. Cappelen, Kammerherreinde H. Løvenskiold, Byeskriver Ejdorff, Jørgen Zachariasøn.

dpt. 17/5-1782. Byfoged Tønders 2de (Tvillinger) HD børn Johanne Cathrine. Fadd: Justitz Raadinde Rasch, Jfr. Dorothea Chrystie, Agent Bøchmand, Zacharias Zachariasøn, Marstrand.

dpt. 26/5-1782. Johannes Solvesøns Ole. Fadd: Gudmund Maalers Kone, Anne Maria Gundersd., Jørgen Hermansøn, Gregers Pedersøn, Christen Abrahamsøn.

dpt. 9/6-1782. Maleren Gellerts (Gehlerts) Ingeborg Jørgine. Fadd: Christen Abrahamsøns Kone, Halvor Bæruldsøns Kone, Gregers Pedersøn, Søren Strømdahl, Skomager Swend Johan.

dpt. 16/6-1782. Peder Jacobsøns Ole. Fadd: Birgitte Knudsd., Gunnvor Knudsd., Jacob Jacobsøn, Anders Pedersøn, Jens Johannesøn.

dpt. 19/6-1782. Clamet Nielsøns Anne Maria. Fadd: Maren og Mette Knudsdøttre, Anun Olsøn, Niels Isaachsøn, Niels Buchvalt.

dpt. 30/6-1782. Niels Madsøns Anne Marine. Fadd: Oue Olsøns Enche, Kirsten Nielsd., Claus Tollefsøn, Ole Nielsøn, Joachum Pedersøn.

dpt. 5/7-1782. Casper Cudrios Jon Arnesøn. Fadd: Madame Ulrich Cudrio, Jfr. M. Hofgaard, Hyphoff, Jørgen Paus, Alberth Blom.

dpt. 7/7-1782. Bertel Olsøns Ole. Fadd: Kari Olsd., Kirsten Sommer, Hans Thomasøn, Hans Jacob Isaachsøn, Anders Andersen Junior.

dpt. 8/7-1782. Anders Heljesøns Maren Karine. Fadd: Isaach Rasmusøns Kone, Anne Dorthe Andersd., Jørgen Nielsøn, Niels Jensøn, Anders Jensøn.

dpt. 16/7-1782. Peder Wiibes Friderica Georgine. Fadd: Kammerherreind Løvenskiold fra Fossum, Frøken Deichman, Jfr. Magdalena Hofgaard, Kammerherre Molkte, Justitz Raad Hagerup, Raadmand Bentsøn, Peder Cappelen.

dpt. 18/7-1782. Erich Lunds Elen Johanne. Fadd: Madame Tønder, Jfr. Chrystie, Poul Lieungh, Gregers Forbæch, Apothecher Mullertz.

dpt. 19/7-1782. Inspecteur Olsøns Karen Conradine. Fadd: Madame Kragh, Jfr. Dorothea von Cappelen, Kiel Jensøn, Petter Boyesøn, Marcus & Friderich Jensønner, (Apothecher) Mullertz.

dpt. 21/7-1782. Carl Nielsøns Christopher. Fadd: Rasmus Smeds Kone, Eva Ronne Rasmusd., Jacob Jacobsøn, Christen Hansøn, Jacob Nielsøn.

dpt. 21/7-1782. Jens Christensøns Sara. Fadd: Christen Jacobsøns Kone, Birthe Malene Hansd., Jacob Torstensøn, Ledvor Clausøn, Christen Roch.

dpt. 15/8-1782. Hans Bloms Christine Johanne. Fadd: Madame Jacob Cudrio, Jfr. Andrea Rougtvet, Simon Jørgensøn, Jacob Cudrio, Christen Blom.

dpt. 25/8-1782. Giert Jacobsøns Inger Karine. Fadd: Anne Jacobsd., Karen Olsd., Mathis Larsøn, Ole Gundersøn, Mons Olsøn.

dpt. 7/9-1782. Lars Christensøns Jacob Andreas. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Anne Knudsd., Mathias Knudsøn, Poul Andersøn, Lars Hansøn Sougmester.

dpt. 22/9-1782. Haagen Kjærbæchs Margrethe. Fadd: Anders Hansøns Kone, Maria Ouensd., Ole Nielsen Smed, Friderich Muurmester, Jens Johannesøn.

dpt. 23/9-1782. Hartvig Andersøns Margrethe Cathrine. Fadd: Kirsten Nielsd., Anne Cathrine Nielsd., Thomas Lewin, Zelou (Skjellaug?), Jochum Pedersøn.

dpt. 28/9-1782. Ole Schiøbergs Friderich Andreas. Fadd: Ledvor Clausøns Kone, Else Nielsd., Friderich Wessel, Nicolai Fellbereder Swend.

dpt. 29/9-1782. Ledvor Olsøns Christen. Fadd: Jøran Torchildsd., Margrethe Pedersd., Anders og Hans Andersønner, Peder Nielsøn.

dpt. 10/10-1782. Jens Bæchmans Jens Christian Eschou. Fadd: Frue Hansøn, Jfr. Christine Pettersd., Kirstine Winther, Forwalter Barnholt, Bernt Grubbe, Hendrich Holst.

dpt. 11/10-1782. Mathias Knudsøns Michel. Fadd: Niels Olsøns Kone, Maren Dorthea Hansd., Michel Jonsøn, Peder Aabye, Jørgen Hansøn.

dpt. 11/10-1782. Otto Sørensøns Søren. Fadd: Peder Larsøns Kone, Anne Cathrine Olsd., Just Sørensøn, Peder Olsøn.

dpt. 18/10-1782. Søren Pauses Mette Kirstine. Fadd: Hr. Pauses Kone, Kirstine Pettersd., Realf Boyesøn, Zacharias Zachariasøn, Jacob Boyesøn.

dpt. 20/10-1782. Ole Andersøns Anna. Fadd: Lisbeth Olsd., Ide Christensd., Niels Jacobsøn, Hans Nielsøn, Tharald Dahl.

dpt. 23/10-1782. Musicant Holms Johannes. Fadd: Mahler Lunds Kone, Kirstine Andersd. hos Christ. Barnholdt, Stelter, Claus Uhrmager, (Handskemager) Aamand.

dpt. 26/10-1782. Boye Pettersøns Hedvig Jørgine. Fadd: Madame Krag, Kirstine Pettersd., Kield Jensøn, Petter Boyesøn, Peder Flood.

dpt. 27/10-1782. Simon Olsøns Tale Dorthea. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Peder Olsøns Kone, Sergeant Bye, Gunder Tevesøn, Lars Hansøn.

dpt. 30/10-1782. Just Sørensøns Søren. Fadd: Søren Juuls Kone, Lisbeth Olsd., Søren Sørensøn, Ole Bocher, Haagen Amundsøn.

dpt. 15/11-1782. Henrich Christensøns Karen. Fadd: Søren Juuls Kone, Sophia Schinnert, Hans Abrahamsøn, Ole Christophersøn, Ole Olsøn Wallers.

dpt. 16/11-1782. Isaach Rasmussøns Rasmus. Fadd: Madame Poulsøn, Jfr. Paus fra Flom, Biørnum (Biønnum), Mathias Hansøn Røra.

dpt. 17/11-1782. Jacob Halvorsøns Ole. Fadd: Maren Jacobsd., Else Knudsd., Isaach Rasmusøn, Poul Erichsøn, Anders Andersen Møller.

dpt. 22/11-1782. Anders Hansøns Hans. Fadd: Poul Jensøns Kone, Margarethe Knudsd., Søren Juul, Christen Paus, Jørgen Hanssøn.

dpt. 22/11-1782. Ole Larsøns (fra Fredrikstad) Ingeborg Kirstine. Fadd: Torbør Torjersd., Helene Larsd., Lars Monsøn, Helje Torjersøn, Olle Wallers.

dpt. 24/11-1782. Hans Christophersens Tollof. (Tollef Hansen) Fadd: Anders Tollefsøns Kone, Anne Maria Larsd., Poul Erichsøn, Jørgen Hansøn, Thomas Frandsøn.

dpt. 24/11-1782. Hans Thorsøns Ingeborg Maria. Fadd: Ingeborg Hellichsd., Aase Nirisd., Even Larsøn, Rasmus Hellichsøn, Knud Knudsøn.

dpt. 1/12-1782. Isaach Mæhlas Anders. Fadd: Anders Mæhlas (Kone), Jacob Mæhlas Kone, Lars og Hans Nielsønner, Erich Sadelmager.

dpt. 6/12-1782. Søren Olsøn Nabals Ingeborg. Fadd: Maria, Niels Engelbrethsøns Kone, Severine Brynildsd., Henrich Jonasen, Anders Gundersøn, Hans Nicolaysøn.

dpt. 27/12-1782. Lars Nielsøns Anna Maria. Fadd: Isaach Mæhlas Kone, Else Maria Findal, Friderich Halvorsøn, Hans Andreas Isaachsøn, Niels Erichsøn Berth (Barth?).

(58 døpte barn i 1782).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 9/1-1783. Niels Jensøn Bagers Inger Christine. Fadd: Madame Sal. (Apotheker) Koefoeds, Jfr. Else Pettersd., Forwalter Barnholdt, Hans Ørn, Peder von Cappelen.

dpt. 31/1-1783. Mathias Falchums Ingeborg Maria. Fadd: Hans Falchums Enche, Jørgen Pedersens Kone, Søren Falchum, Jens Rode, Peder Falchum.

dpt. 8/2-1783. Levor Clausens Maren. Fadd: Anders Pedersøns Kone, Karen Clausd., Hans Levorsøn, Mads Jensøn, Knud Thomasøn.

dpt. 11/2-1783. Ebbe Stausholms Johanne. Fadd: Madame Stelter, Jfr. Ejdorph, Snedker Ejdorph, J. Selou (fra Skjelloug i Lunde?), Andreas Pernauer.

dpt. 20/2-1783. John Høstes Niels. Fadd: Madame Grubbe, Jfr. Boyesøn, Jacob Grubbe, Søren Paus, Albert Blom, Niels Pettersøn.

dpt. 23/2-1783. Mads Karstensøns HD Søn, Christen. Fadd: Gregers Pedersøns Kone, Guri Gjertsd., Friderich Mathias Sidelius, Christen Hansøn.

dpt. 28/2-1783. Anders Pedersøns Inger Johanne. Fadd: Anders Hansøns Kone, Ambor Olsd., Ellef Ellefsøn, Hans Thomasøn, Thomas Frans Sommer.

dpt. 15/3-1783. (Anders Larsen) Themses Rebecha Friderica. Fadd: Madame M. Blom, Jfr. Else Pettersd., Kasserer Feilberg, Forwalter Barnholt, Lassen.

dpt. 21/3-1783. Idde Christensdatters uægte Marte. Fadd: Christen Krabbes Enche, Halvor Bentsøns Enche, Wilhelm Larsøn, Lorents Katzenberg, Anders Katzenberg.
Barne Fader udlagt Thue Pedersøn.

dpt. 22/3-1783. David Monrads Christence Sophie. Fadd: Madame Ferman, Jfr. Bang, Hr. Prousten Monrad, Grubbe, Gerhard Monrad, Christ. Barnholt.

dpt. 23/3-1783. Peder Larsøns Søn, Hans. Fadd: Peder Svensøns Kone, Maren Svendsd., Ellef Ellefsøn, Christen Knudsøn, Lars Hansøn.

dpt. 24/3-1783. Tobias Pedersøns Inger Maria. Fadd: Madame Zacharias Zachariasøn, Jfr. Dorothea von Cappelen, Simon Jørgensøn, Poul Lieungh, Marcus Smith.

dpt. 31/3-1783. Ole Nielsøn Smeds Datter (Maren Dorthea.) Fadd: Ledvor Clausøns Kone, Anne Maria Hansd., Kiærbæch, Anders Pedersøn, Christen Isaachsøn.

dpt. 21/4-1783. Hans Abrahamsøns Hans Thomas. Fadd: Elen Abrahamsd., Anne Margrethe Nielsd., Rasmus Jørgensøn, Hans Nissen, Morten Jensøn.

dpt. 22/4-1783. Halvor Bærulfsøns Jørgen. Fadd: Jens Aarhuuses Kone, Gjertrud Lollich, Christen Isaachsøn, Niels Erichsøn Skomager Swend.

dpt. 30/4-1783. Hr. Raadmand Bentsøns Hans. Fadd: Madame B. Grubbe, Jfr. Else Pettersd., Kiel Jensøn, Zacharias Zachariasøn, Boye Ording.

dpt. 19/5-1783. Simon Zachariasøns Cathrine Cudrio. Fadd: Madame Zacharias Zachariasøns, Ingeborg Jørgine Jørgensøn, Simon Jørgensøn, Søren Paus, Diderich von Cappelen junior.

dpt. 21/5-1783. Claus Tollefsøns Anne. Fadd: Niels Jacobsøns Kone, Kirsten Nielsd., Niels Jacobsøn senior, Marcus Jonsøn, Hans Rolf Tollefsøn.

dpt. 28/5-1783. Ellef Ellefsøns Anna Maria. Fadd: Berte Gundersd., Maren Halvorsd., Jacob Abrahamsøn, Anders Gundersøn, Lars Hansøn.

dpt. 30/5-1783. Marcus Johnsøns John Jacobsøn. Fadd: Madame Stenum, Jfr. Karen Brodahl, Abrahamsøn, Erichstrup, Johnsøn, Kræfting.

dpt. 30/5-1783. Otto Sørensøns Søren. Fadd: Peder Jacobsøns Kone, Anne Sørensd., Peder Jacobsøn, Just Sørensøn.

dpt. 15/6-1783. Jonas Olsøns Ole. Fadd: Peder Ellefsøns Enche, Kirsten Jacobsd., Eschild Jensøn, Ole Olsøn, Jens Johannesøn.

dpt. 29/6-1783. Eschild Jensøns Jens. Fadd: Anne Dorthea Svendsd., Anne Olsd., Realf Johannesøn, Jonas Olsøn, Claus Strømdahl.

dpt. 2/8-1783. Poul Jensøns Anne Bolette. Fadd: Isaach Mælas Kone, Maren Kittilsd., Uhrmager Clausen, Ole Claus Olsøn, Poul Erichsøn.

dpt. 12/8-1783. Jens Monsens Mons Andreas. Fadd: Anders Jensøns Enche, Pernille Offenberg, Friderich Wessel, (Handskemager) Aamand, Jørgen Offenberg.

dpt. 14/8-1783. Petter Gasmans Petter. Fadd: Procurator Gasmans Kone, Madame Abrahamsøn, Procurator Gasman, Brostrup, Hans Ledvorsøn, Daniel Erichstrup.

dpt. 21/8-1783. Christen Isaachsøns Isaach. Fadd: Claus Tollefsøns Kone, Maren Kirstine Jensd., Jens Bæchman, Christen Hansøn, Hans Rolf Tollefsøn.

dpt. 24/8-1783. Christen Knudsøns Jens. Fadd: Jens Jonsøns Enche, Anne Olsd., Realf Johannesøn, Anders Hansøn, Niels Tyskland.

dpt. 2/9-1783. Gregers Forbæchs Susanne Anne. Fadd: Madame Diderich von Cappelen, Jfr. Dorothea Forbæch, Simon og Jørgen Zachariassønner, Boye Chrystie.

dpt. 10/9-1783. Lisbeth Olsdatters uægte Johan Michael. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Birte Olsd., Simon og Peder Olsønner, Hans Jacob Larsøn.
Til Barnefader udlagt Procurator Lund.

dpt. 19/9-1783. Gunder Tevesøns Inger Kirstine. Fadd: Inger Paus, Mette Kaas, Peder Aabye, Just Tofte, Isaach Mæla.

dpt. 26/9-1783. Just Toftes Halvor Tofte. Fadd: Isaach Mælas Kone, Margrethe Tofte, Jens Mogensøn, Jacob Mæla, Arne Hansøn.

dpt. 28/9-1783. Knud Knudsøns Anne Margrethe. Fadd: Jonas Olsøns Kone, Gunild Andersd., Bertel Olsøn, Christen Knudsøn.

dpt. 1/10-1783. Anders Tollefsøns Johannes. Fadd: Madame Cappelen, Jfr. Cappelen, Gregers Forbæck, Jonsøn, Diderich von Cappelen junior.

dpt. 5/10-1783. Johannes Solvesøns Elen Kirstine. Fadd: Anne Maria Gundersd., Maren Sigurdsd., Christopher Nielsøn, Rasmus og Anders Gundersønner.

dpt. 10/10-1783. Christen Engelbrethsøns Jon. Fadd: Ole Engelbrethsøns Kone, Anne Engelbrethsd., Engelbreth Jensøn, Jon og Ole Engelbrethsønner.

dpt. 11/10-1783. Jens Knudsøns Dorthe Kirstine. Fadd: Pernille Christensd., Maren Pernille Reinholt, Jens Bøchman, Thomas Levin, Mathias Knudsøn.

dpt. 11/10-1783. Ole Pedersøns Jacob. Fadd: Gjertrud Hansd., Birte Olsd., Peder Olsøn, Lars Christensøn, Hans Hansøn.

dpt. 12/10-1783. Bertel Olsøns Dorthe Maria. Fadd: Ole Christophersøns Kone, Helvig Jacobsd., Ellef Ellefsøn, Poul & Anders Andersønner. Død 21. Juli 1823.

dpt. 13/10-1783. Jens Rodes Birthe Dorthea. Fadd: Helvig Wessel, Karen Høyer, Claus Tollefsøn, Thomas Høst, Claus Ejdorff.

dpt. 18/10-1783. Ole Andersøns Karen. Fadd: Peder Svensøns Kone, Kirsten Pedersd., Gudmund Maaler, Knud Sigurdsøn.

dpt. 21/10-1783. Hans Ørns HD Datter, Walborg Maria. Fadd: Madame Olsøn, Jfr. Berg, Wibe, Forwalter Jonsøn, Rigel Heuch, Jacob Aalborg.

dpt. 1/11-1783. Muurmester (Johan Christian) Horns Poul Diderich. Fadd: Ragnild Andersd., Sara Henrichsd., Lars Simonsøn, Christen Paus, (Handskemager) Aamand.

dpt. 2/11-1783. Peder Olsøns Ole. Fadd: Maria Ouensd., Ingeborg Olsd., Isaach Rising, Knud Knudsøn, Rasmus Olsøn.

dpt. 5/11-1783. Michael Jensøns Karen. Fadd: Warbergs Kone, Kirsten Sørensd., Johannes Næss, Mads Jensøn, Ledvor Clausøn.

dpt. 25/11-1783. Alberth Bloms Christopher. Fadd: Madame Blom senior, Madame Cudrio, Jfr. Blom, Jørgen Zachariasøn, Christopher & Hans, Samt Præsten Hr. Blom.

dpt. 27/11-1783. Thomas Paustes Christian.  Fadd: Madame Grubbes, Jdr. Else Pettersd., Inspecteur Olsøn, Hans Ørn, Mathias Nielsøn.

dpt. ?/12-1783. Hans Bloms Inger. Fadd: Madame Thornsons, Jfr. Smith, Rougtvet, Fogden Thornson, Hr. Friderich Blom, Hans Jensøn Blom.

dpt. ?/12-1783. Lars Monsøns Mons. Fadd: Marte Noerd, Aase Christensd., Niels Torjersøn, Hans Jensøn.

dpt. 23/12-1783. Abigael Schinnerts uægte Christopher. Fadd: Brynild Malers Kone, Sophie Schinnert, Brynild Maler, Niels Torjersøn, Sivert Ellefsøn.
Barnefader udlagt Ahafverus Christopher (Jensøn?).

dpt. 29/12-1783. Mads Jensøns Karen. Fadd: (Lars) Warbergs Kone, Karen Clausd., Ledvor Clausøn, Niels Andersøn, Michael Jensøn.

(51 døpte barn i 1783).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 6/1-1784. Skorsteens Fejer Anders Madsøns Johannes Madsen. Fadd: Frue Hansøn, Jfr. Johannes Wølner, Inspecteur Olsøn, Alberth Blom, Apotheker Swend Holm.

dpt. 7/2-1784. Anders Pedersøns Peder. Fadd: Knud Thomasøns Kone, Malene Hansd., Ole Nielsøn, Ledvor Clausøn, Niels Bentsøn.

dpt. 7/2-1784. Thomas Wegters Niels. Fadd: Anne Larsd., Ingeborg Olsd., Christopher Nielsøn, Jacob Jonsøn, Niels Prossen.

dpt. 15/2-1784. Ole Christophersøns Sara Cathrine. Fadd: Sara Hansd., Anne Stine Nielsd., Isaach Rasmusøn, Halvor Arnesøn, Poul Erichsøn.

dpt. 22/2-1784. Ole Roses Søn, Boye. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Maren Børresd., Isaach Mæla, Christen & Thomas Paus.

dpt. 3/3-1784. Helje Knudsøns Marte Kirstine. Fadd: Anders Hansøns Kone, Anne Gunnesd., Anders & Johannes Kulle Bønder.

dpt. 5/3-1784. Kittil Pedersøns Jens. Fadd: Jfr. Dorthea von Cappelen & Christina Boyesøn, Poul Lieungh, Forwalter Jonsøn, Peder Flood.

dpt. 11/3-1784. Isaach Rasmusøns Peder. Fadd: Christen Stensruds Kone, Sara Laaves datter, Niels Erichsøn, Ole Jacobsøn, Poul Erichsøn.

dpt. 28/3-1784. Poul Andersøns Poul. Fadd: Anders Andersøns Kone, Anne Kirstine Jacobsd., Hans Hiort, Anders Andersøn junior, Lars F.....

dpt. 2/4-1784. Lars Hansøns HD Hans. Fadd: Simon Olsøns Kone, Gjertrud Andersd., Anders Pedersøn fra Hougene, Hans(?) Olsøn, Jacob Larsøn fra Hougene.

dpt. 5/4-1784. Niels Jacobsøns Ole. Fadd: Gunhild Juul, Marte Simonsd., M. Rosenberg, Jacob Jacobsøn, Christen Hansøn.

dpt. 7/4-1784. Poul Lieunghs Ole Nicolay. Fadd: Madame Ambjørg Cudrio, Jfr. Friderica Lovisa Bindrup, & Karen Chrystie, Elias Winther, Simon Zachariasøn, B. Chrystie, Jørgen Wright.

dpt. 7/4-1784. Thomas Høstes Christian. Fadd: Madame Barnholt, Jfr. Wille, Jepsøn, Aphoteker Mylertz, Flood.

dpt. 1/5-1784. Guldsmed Bodchers Søn, Michael. Fadd: Gunild Stine Reinholt, Johanne Knudsd., Uhrmager Clausøn, Christen Isaachsøn, Johan Wettergreen.

dpt. 11/5-1784. Maler Lunds Andreas Petter. Fadd: Madame Adtzleu, Jfr. Dothea von Cappelen, Rector Winther, Hans Rougtvedt, Flood.

dpt. 13/5-1784. Hans Abrahamsøns Karen Kirstine. Fadd: Madame Jonsøn, Jfr. E. Boyesøn, Peder Clausøn, Claus Tollefsøn, Christen Abrahamsøn.

dpt. 15/5-1784. Isaach Mælas Niels Andreas. Fadd: Jacob Mælas Kone, Margrethe Tofte, Niels Olsøn, Jens Mogensøn, Hans Nielsøn.

dpt. 19/5-1784. Niels Olsøn Glassers Andreas Lisberg. Fadd: Ingeborg Gundersd., Gunhild Glasser, Ole Glasser, Tollef Mortensøn, Hans Daniel Glasser.

dpt. 22/5-1784. Christen Jacobsøns Ole Nicolay. Fadd: Ole Nicolaysøns Kone, Maren Pernille Reinholt, Jacob Jacobsøn, Tobias Pedersøn, Christen Hansøn.

dpt. 21/5-1784. Jon Engelbrethsøns Marthe Gurine. Fadd: Johanne Maria Sivertsd., Ingeborg Maria Larsd., Lars Løve, Christen Engelbregthsøn, Jacob Lucasøn.

dpt. 26/5-1784. Sigurd Sigurdsøns Jens Christian. Fadd: Peder Sortelands Kone, Ambor Asbjørnsd., Jens Jonsøn, Niels Madsøn, Hans Olsøn.

dpt. 31/5-1784. Niels Sørensøns Karen Maria. Fadd: Peder Svensøns Kone, Anne Larsd., Lars Simonsøn, Thomas Paust, Knud Erichsøn.

dpt. 3/6-1784. Johannes Næsses Constance. Fadd: Madame Alberth Blom, Jfr. J. Blom, Raadmand Bentsøn, Hans Ørn, Peder Clausøn.

dpt. 6/6-1784. Anders Andersøn Junior Lunde Tangens Anders. Fadd: Poul Andersøns Kone, Maren Sigurdsd., Sivert Hansøn, Anders Anundsøn, Halvor Gundersøn.

dpt. 12/6-1784. Ole Hallings Jahn Høst. Fadd: Ole Abrahamsøns Kone, Inger Wettergreen, Daniel Erichstrup, Thomas Høst, Mads Jensøn Stær.

dpt. 19/6-1784. Anders Andersøn Juniors Niels Andreas. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Anne Hansd., Peder Olsøn, Christopher Nielsøn.

dpt. 23/6-1784. Inspecteur Olsøns Susanna Maria. Fadd: Madame Simon Zachariasøns, Jfr. Else Boyesøn, Jørgen Zachariasøn, Grubbe, Hans Ørn, Diderich von Cappelen junior.

dpt. 7/7-1784. Ole Jacobsens Agita Jørgine. Fadd: Maren Paus, Anne Jacobsd., Knud Thomasøn, Ole, Claus og Thomas Fransøn.

dpt. 13/7-1784. Bageren Jens Nielsøns Ingebreth Bomhoff. Fadd: Madame Manahl, Jfr. K. Winther, Grubbe, Kiil, Henrich Holst.

dpt. 27/7-1784. Uhrmager Clausøns Maria. Fadd: Thomas Høstes Kone, Inger Wettergreen, Bøchmand, Thomas Levin, Stelter, Selou (Skjellaug?).

dpt. 9/8-1784. Ebbe Stausholms Ebbe Poulin. Fadd: Hans Rosenbergs Kone, Karen Nielsd., Hans Ledvorsøns Datter, Andreas Sørensøn Bæch, Lars Warberg, Mathias Madsen.

dpt. 14/8-1784. Peder Holstes Maria Kirstine. Fadd: Madame E. Winther, Jfr. Greve, Alberth Blom, Jacob Boyesøn, Ole Hansen.

dpt. 22/8-1784. Anders Pedersøns paa Blegebakkens Anne Severine. Fadd: Peder Larsøns Kone, Guri Pedersd. Kiørbæch, Just Sørensøn, Knud Pedersøn.

dpt. 26/8-1784. Anders Gundersøns Gunder. Fadd: Anders Hansøns Kone, Inger Halvorsd., Hans Torsøn, Rasmus Hellichsøn, Anders Isaachsøn fra Kleven.

dpt. 7/9-1784. Anun Olsøn Smeds Inger Jørgine. Fadd: Mette Christiansd., Anne Cathrine Nielsd., Christen Isaachsøn, Jochum Persøn, Horn og Berg.

dpt. 8/9-1784. Ole Sommers Anne Kirstine. Fadd: Peder Sommers Kone, Kirsten Sommer, Peder Sommer, Hans Hiort, Christen Paus.

dpt. 9/9-1784. Ole Leths Søn, Hans Kiembler. Fadd: Madame Gasman, Jfr. Brangstrup, Lieungh, (Peder) Flood, Jacob Boyesøn.

dpt. 12/9-1784. Johannes Olsøn fra Hitterdahl (Heddal), hans HD Søn, Halvor. Fadd: Guri Andersd., Kari Christensd., Poul Torkrisøn(?), Søren Bertelsøn, Zacharias Larsøn.

dpt. 18/9-1784. David Monrads Christence Sophie. Fadd: Madame Sartz, Jfr. B. Monrad, Jfr. Sartz, Hans Ørn, Rector Winther, Peder Flood, Christian Monrad.

dpt. 25/9-1784. Capitaine Hansens Søn, Carl Hans Andreas. Fadd: Madame Ferman, Madame Manahl, Jfr. Lise Rougtvet, Raadmand Bentsøn, Kiel Jonsøn, Jacob Boyesøn.

dpt. 2/10-1784. Thomas Larsøns Ingeborg Gurine. Fadd: Niels Hansøns Kone, Ingeborg Mathea Larsd., Johan Petter Berg, Jesper Ravn.

dpt. 6/10-1784. Kasserer Tomboes Datter, Adelphine Helene Lovise. Fadd: Madame Adtzleu, Jfr. Dorthea Cappelen, Raadmand Bentsøn, Kield Jensøn, (Apothecher) Mylertz, Peder Flood.

dpt. 28/10-1784. Simon Olsøns Simon. Fadd: Ambra Mæla, Maren Svendsd., Gunder Simonsøn, Peder Olsøn, Hans Jacob Larsøn.

dpt. 2/11-1784. Raadmand Bentsøns Karen Rosine. Fadd: Justits Raadinde Hagerup, Jfr. Wilthagen, Christiana Boyesøn, Kammer Herre Herman Løvenschiold, Jacob Grubbe, Jacob Boyesøn.

dpt. 10/11-1784. Mathias Knudsøns Claus. Fadd: Jens Knudsøns Kone, Anne Knudsd., Michel Jonsøn, Claus Clausøn, Christen Isaachsøn.

dpt. 24/11-1784. Simon Truelsøns Truels. Fadd: Wageners Kone, Marte Bruun, Thomas Levin, Ledvor Clausøn, Petter Berg.

(46 døpte i 1784.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 16/1-1785. Søren Juuls Kirsten Dorthea. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Kirsten Jacobsd., Christen Paus, Anders Hansøn, Jens Johannesøn.

dpt. 22/1-1785. Even Pedersøns Inger Antonette. Fadd: Isaach Smeds Enche, Anne Maria Hansd., Anders Tollefsøn, Petter Berg, Jørgen Hansøn.

dpt. 27/1-1785. Christen Hansøn Sandvigens Elen Maria. Fadd: Frans Rusches Kone, Jørgine Turvildsd., Ole Christophersøn, Jacob Anundsøn, Petter Berg.

dpt. 4/2-1785. Anders Tollefsøns Dorte Maria. Fadd: Madame Jørgensøn, Jfr. Winther, Knud Plesner, Claus Heselberg, Diderich von Cappelen junior.

dpt. 5/2-1785. Erich Pedersøns Peder.  Fadd: Kittil Pedersens Kone, Mari Andersd., Herlev Pedersøn, Ellev Ellevsøn, Christian Andersøn.

dpt. 11/2-1785. Realf Johannesøns Claus. Fadd: Christen Knudsøns Kone, Giertrue Oensd., Eskil Jensøn, Jonas Olsøn, Jens Johannesøn.

dpt. 23/2-1785. Hans Thorsens Thor. Fadd: Karen Bruun, Anne Olsd., Anders Isaachsøn, Anders Gundersøn, Knud Wallers.

dpt. 23/2-1785. Ledvor Clausøns Claus. Fadd: Mads Jensøns Kone, Maren Malene Hansd., Ole Nielsøn Smed, Jacob Torstensøn, Christen Jacobsøn.

dpt. 24/2-1785. Søren Pauses Christian. Fadd: Madame Realf Boyesøn, Jfr. Paus, Hr. Blom, Petter Boyesøn, Simon Zachariasøn.

dpt. 26/3-1785. Giertrud Aslachsdatters uægte Datter, Elen Cathrine. Fadd: Idde Christensd., Berthe Nielsd., Johannes Solvesøn, Rasmus Hellichsøn.
Til Barnefader udlagt Jens Olsøn.

dpt. 31/3-1785. Albert Bloms Anne Margrethe. Fadd: Madame Jørgen Zachariasøn, Jfr. Smith, Hyphoff, Simon Zachariasøn, Hans Jensøn Blom.

dpt. 9/4-1785. Thomas Levins Christopher Wilhelm. Fadd: Madame Zacharias Zachariasøn, Jfr. Karen Chrystie, Petter Boyesøn, Zacharias Zachariasøn, Flood.

dpt. 9/4-1785. Carl Nielsøns Niels Smith. Fadd: Anders Madsøns Kone, Karen Malene Nielsd., Niels Jacobsøn, Anders Pedersøn, Hans Rolf Tollefsøn.

dpt. 9/4-1785. Niels Krabbes Niels. Fadd: Karen Nicolaisd., Maria Christensd., Ole Nicolaisøn, Ole Nielsøn, Anders Andersøn.

dpt. 9/4-1785. Even Larsøns Jacob. Fadd: Karen Larsd., Johanne Larsd., Lars Løwe, Hans Thoresøn, Anders Isaachsøn.

dpt. 21/4-1785. Hattemager Bruuns Elias. Fadd: Marte Pedersd., Sophie Jansd., Lars Løwe.

dpt. 28/4-1785. F. Themsons Søn, Stie Pederson. Fadd: Friderich Wessels Kone, Kirsten Rosenberg, Hans Ledvorsøn, Giert Larsøn, Johan Wettergreen.

dpt. 29/4-1785. Apotequer Mylerts Anna Catharina. Fadd: Frue Møller, Dortea Chrystie, Kammerhr. Herman von Løvenschiold, Justice Raad Hagerup, Raadmand Bentsøn, Grubbe, Diderich Cappelen.

dpt. 30/4-1785. Visiteur Hemmingsens Henning Laurentius. Fadd: Madame Olsøn, Jfr. Inger Jørgensøn, Raadmand Bentsøn, Knud Plesner, Flood.

dpt. 3/5-1785. Skomager Anders Pedersøns 2de Børn (Tvillinger), Jens Møller. Fadd: Sven Langangens Kone, Ole Nielsøns Kone, Jacob Jacobsen, Mads Jensøn Møller, Anders Juul.

dpt. 3/5-1785. Skomager Anders Pedersøns 2de Børn (Tvillinger), Elen Maria. Fadd: Kirsten Madsd., Guri Giertsd., Carl Nielsøn, Hans Rolf Tollefsøn, Christen Hansøn.

 dpt. 5/5-1785. Giert Jacobsøns Jacob. Fadd: Inger Olsd., Anne Maria Jacobsd., Hans Jacob Isaachsøn, Ole Gundersøn, Mons Olsøn.

dpt. 14/5-1785. Jørgen Hansøns Søren. Fadd: Madame Zacharias Zachariasøn, Karen Chrystie, Knud Plesner, Poul Lieungh, Realf Winther.

dpt. 14/5-1785. (Garver) Siøbergs Friderich Andreas. Fadd: Knud Holms Kone, Maren Jensd. Slagelse, Friderich Wessel, Jesper Ravn.

dpt. 18/5-1785. Hartvig Andersøns Inger Johanne. Fadd: Anders Madsøns Kone, Margrethe Cathrina Christensd., Anders Madsøn, Hans Christensøn, Claus Hyld(?).

dpt. 21/5-1785. Maler Lundes Petter Andreas. Fadd: Madame Forbæch, Jfr. Maria Plesner, Kiel Jensøn, Forvalter Barnholt, Petter Clausøn.

dpt. 22/5-1785. Jonas Olsøns Anne Elisabeth. Fadd: Ambor Rasmusd., Grete Sørensd., Realf Johannesøn, Ole Olsøn, Ole Pedersøn.

dpt. 28/5-1785. Hans Strømdahls Sara Dorthea. Fadd: Maria Ouensd., Anne Sørensd., Søren & Claus Strømdahl, Hans Petter Christensøn.

dpt. 30/5-1785. Thomas Høstes Anne Johanne. Fadd: Ole Abrahamsøns Kone, Inger Sophie Wettergreen, Claus Tollefsøn, Thomas Levin, Erichstrup, Scelau.

dpt. 31/5-1785. Jochum Pedersøns 2de (Tvillinger) Sønner, Peder. Fadd: Hans Hansøns Kone i Graaten, Margrethe Knudsd., Claus Tollefsøn, Jens Bæcmand, Hans P. Christensøn.

dpt. 31/5-1785. Jochum Pedersøns 2de (Tvillinger) Sønner, Jon. Fadd: Jens Knudsøns Kone, Anne Knudsd., Anund Olsøn, Claus Clausøn, Christen Isaachsøn.

dpt. 18/6-1785. Simon Zachariasøns Else Chrystie. Fadd: Madame Niels Zachariasøn, Else Boyesøn, Capitain Rejersøn, (Poul) Lieungh, Realf Boyesøn.

dpt. 18/6-1785. Ledvor Olsøns Christopher. Fadd: Hans Andersøns Kone, Anne Sørensd., Hans Andersøn, Christopher Nielsøn, Friderich Halvorsøn.

dpt. 20/6-1785. Boye Ordings Petter. Fadd: Madame Petter Boyesøn, Jfr. Christiana Boyesøn, Raadmand Bentsøn, Bærent (Bernt) Grubbe, Jacob Boyesøn.

dpt. 26/6-1785. Gulbrand Jensøns Eva Cathrine. Fadd: Anne Margrethe Pedersd., Cidsel Pedersd., Ole Jacobsøn, Poul Andersøn, Kittil Pedersøn.

dpt. 1/7-1785. Hans Thomas Fransøns Maren Andrea. Fadd: Anne Erichsd., Gunnild Andersd., Isaach Mæla, Ole Claus Olsøn, Halvor Arnesøn.

dpt. 4/7-1785. Snedker Ejdorphs Rasmus. Fadd: Madame Jepsøn (Jensøn?), Else Boyesøn, Byeskriver Ejdorph, Kiel Jensøn, Jacob Boyesøn.

dpt. 12/7-1785. Lars Larsøns Niels. Fadd: Madame G. Forbæchs, Anne Karine Bentsøn, Hans Abrahamsøn, (Rasmus) Bagge, Georg Brendel.

dpt. 23/7-1785. Mathias Falchums Søren. Fadd: Madame Hemmingsøn, Jfr. Schweder, (Peder) Wibe, (Knud) Plesner, Peder Falchum.

dpt. 24/7-1785. Jens Christensøns Jens Andreas. Fadd: Tobias Persøns Kone, Else Jacobsd., Ole Nicolaisøn, Hans Christophersøn.

dpt. 29/7-1785. Søemand Tollef Andersøns Joachime Kirstine. Fadd: Maren Erichsd., Maren Tollefsd., Isaach Rasmusøn, Poul Erichsøn.

dpt. 9/8-1785. Jens Monsøns Maren Pernille. Fadd: Gudmund Malers Kone, Inger Olsd., Just Tofte, Isaach Mæla, Jonas Aamand.

dpt. 18/8-1785. Halvor Bærulfsøns Bærent. (Bernt.) Fadd: Harald Møllers Kone, Anne Bæch, Christen Isaachsøn, Christen Hansøn, Johan Wærner.

dpt. 18/8-1785. Poul Jensøns Jens Michael. Fadd: Mathias Knudsøns Kone, Anne Knudsd., Tobias Pedersøn, Peder Aabye, Ole Claus Olsøn.

dpt. 19/8-1785. Poul Erichsøns Maren Dortea. Fadd: Madame Simon Zachariasøn, Frøken Hirsch, Hans Rougtvet, Boye Chrystie, Marcus Smith.

dpt. 23/8-1785. Smed Ole Nielsøns Peder. Fadd: Idde Pedersd., Anne Maria Pedersd., Hasle Nielsøn, Christen Isaachsøn, Hans Petter Christensøn.

dpt. 1/9-1785. Poul Lieunghs Dorothea Maria. Fadd: Madame M. Monrad, Jfr. J. Wrigts, J. Jørgensøn, Capitaine Holm, Ulrich Cudrio, Jørgen Zachariasøn, Hans Winter. Død 26/12-1822.

dpt. 18/9-1785. Lars Lias Johanne. Fadd: Tobias Pedersøns Kone, Gunild Andersd., Gunder Tevesøn, Christen Hansøn, Simon Olsøn.

dpt. 9/9-1785. Alberth Heuchs Mette Kirstine. Fadd: Madame Mylertz, Johanne Wølner, Hans Ørn, (Peder) Wiibe, Forvalter Jonsøn.

dpt. 22/9-1785. Jørgen Zachariasøns Zacharias Simonsøn. Fadd: Frue Rougtvet, Karen Cappelen, Hans Chrystie, Simon Jørgensøn, (Bernt) Grubbe, Jacob Boyesøn.

dpt. 24/9-1785. Henrich Christensøns Mons. Fadd: Anund Ellefsøns Kone, Inger Olsd., Sigurd Sigurdsøn, Peder Ferdinansøn Betienter.

dpt. 24/9-1785. (Johan Christian Buchman) Manahls Inger Elisabeth. Fadd: Madame Ferman, Inger Manahl, J. Kiil, Knud Plesner, (Hans) Rougtvet, Peder Flood.

dpt. 5/10-1785. Jens Hieronimusøn fra Herres Isaach. Fadd: Alet Sørensd., Kirsten Jonsd., Hans Jensøn, Lars Lia, Thomas Larsøn.

dpt. 13/10-1785. Lars Monsøns Hans. Fadd: Abigael Gundersd., Karen Nielsd., Hans Christophersøn, Christen Schrøder.

dpt. 16/10-1785. Ole Christensøns Halvor. Fadd: Jens Christensøns Kone, Kari Sørensd., Anders Andersøn junior, Abraham Henningsøn (Berg), Peder Christensøn.

dpt. 30/10-1785. Ellef Ellefsøns Peder. Fadd: Peder Larsøns Kone, Anne Larsd., Erich Pedersøn, Halvor Gundersøn, Ole Pedersøn.

dpt. 26/10-1785. Michael Jensøns Gunnild. Fadd: Anders Juuls Kone, Anne Maria Jacobsd., Niels Andersøn, (Lars) Warberg, Engelbret Bradsberg.

dpt. 27/10-1785. Michel Olsøns Maren Malene. Fadd: Knud Thomasøns Kone, Marthe Bruun, Ledvor Clausøn, Wagener, Collier Sommer.

dpt. 13/11-1785. Anders Hansøns Inger Tonette. Fadd: Isaach Mælas Kone, Anne Maria Hansd., Søren Juul, Ole Knudsøn, Hans Nielsøn.

dpt. 19/11-1785. Mads Jensøns 2de Børn (Tvillinger), Jens. Fadd: Kirstine Rosenberg, Margrethe Jacobsd., Daniel Erichstrup, Anders Watner.

dpt. 19/11-1785. Mads Jensøns 2de Børn (Tvillinger), Boel Maria. Fadd: Maria Ouensd., Kari Olsd., Christen Isaachsøn, Hans Rolf, Christen Andreasøn.

dpt. 1/12-1785. Bertel Olsøns Ingeborg Mathea. Fadd: Niels Hiortes Kone, Dorthe Olsd., Jacob Abrahamsøn, Knud Knudsøn, Hans Jacob Isaachsøn.

dpt. 10/12-1785. Anund Jacobsøns Karen. Fadd: Hans Hiorths Kone, Else Knudsd., Jacob Anundsøn, Jacob Jacobsøn, Carl Nielsøn.

dpt. 29/12-1785. Bærent Grubbes Nicolea Christine. Fadd: Frue Ramshart, Else Boyesøn, Cancellie Raad Wamborg, Ole Grubbe, Apotequer Mylertz, (Peder) Flood.

dpt. 30/12-1785. Christen Knudsøns Birte Malene. Fadd: Realf Johannesens Kone, Giertrud Ouensd., Peder og Rasmus Olsønner, Jens Johannesøn.

dpt. 30/12-1785. Knud Knudsøns Ingeborg. Fadd: Ellef Ellefsøns Kone, Ingeborg Larsd., Bertel Olsøn, Just Sørensøn, Erich Pedersøn.

(66 døpte i 1785).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 3/1-1786. Simon Jørgensøns Jørgen Simonsøn. Fadd: Madame Juul, Madame Zacharias Zachariasøn, Jfr. Inger Jørgine Jørgensøn, Diderich von Cappelen senior og junior, Zacharias Zachariasøn, Poul Lieungh.

dpt. 13/1-1786. Peder Olsøns Anders. Fadd: Anne Hansd., Giertrue Ouensd., Christen Knudsøn, Christen Nielsøn, Rasmus Olsøn.

dpt. 27/1-1786. Hr. Friderich Bloms Christiana. Fadd: Madame Stochman, Madame Albert Blom, Ulrich Cudrio, Søren Paus, Christopher og Hans Jensøn Blom.

dpt. 27/1-1786. Forvalter Tomboes Christian Gerhard. Fadd: Madame Zacharias Zachariasøn, Jfr. Inger Jørgensøn, Controleur Bastholm, Zacharias Zachariasøn, Hans Blom, Poul Lieungh, Peder Flood.

dpt. 27/1-1786. Niels Jonsøns Maria Bomhoff. Fadd: Madame Hans Ørn, Jfr. Manahl, Hans Abrahamsøn, Boye Ording, Jacob Boyesøn.

dpt. 27/1-1786. Isaach Rasmusøns Ingeborg. Fadd: Maren og Elen Johanne Erichsd., Søren Andersøn, Henrich Isaachsøn, Ole Christophersøn.

dpt. 28/1-1786. Eschild Jensøns Anna. Fadd: Peder Ellefsøns Enke, Gunnil Jensd., Realf Johannesøn, Jonas Olsøn, Jens Andersøn.

dpt. 8/2-1786. Tobias Pedersøns Christen. Fadd: Jens Knudsøns Kone, Christiane Bentsøn, Jens Bæchman, Anders Juul, Christen Hansøn.

dpt. 11/2-1786. Hans Andersøns Lisbeth Sophia. Fadd: Anders Hansøns Kone, Anne Maria Hansd., Lars Isaachsøn, Hans Christensøn, Faltin Christensøn.

dpt. 11/2-1786. John Engelbretsøns Sivert. Fadd: Pouline Hansd., Maren Andersd., Christen Isaachsøn, Hans Rull, Jørgen Pedersøn.

dpt. 18/2-1786. Anne Larsdatters uægte Marte Olia. Fadd: Pernille Olsd., Ingeborg Pedersd., Thomas Paust, Lars Simonsøn, Hans Jonasøn.
Til Barne Fader udlagt Petter Pettersøn.

dpt. 3/3-1786. Lars Hansøns Inger Kirstine. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Karen Johanne Andersd., Niels Hansøn, Simon Olsøn, Hans Olsøn.

dpt. 4/3-1786. Christen Abrahamsøns Johanne. Fadd: Lars Olsøns Kone, Johanne Larsd., Hans og Ole Abrahamsønner, Claus Tollefsøn.

dpt. 4/3-1786. Hans Andersen paa Lies Anne Alette. Fadd: Anders Andersøns Kone, Marte Abrahamsd., Anders Andersøn, Christian Meidel, Lars Isaachsøn.

dpt. 21/3-1786. Hr. Inspecteur Olsøns HD Henriette. Fadd: Madame Hans Ørn, Jfr. Bagge, Christopher Blom, Søren Paus, Boye Ording, Jacob Boyesøn.

dpt. 22/3-1786. Mathias Knudsøns Boel. Fadd: Peder Aabyes Kone, Kirsten Madsd., Claus Clausøn, Jochum Pedersøn, Christen Paus.

dpt. 25/3-1786. Hans Christophersøns Tollef. Fadd: Anders Tollefsøns Kone, Maria Ouensd., Christen Isaachsøn, Niels Hiort, Ole Jacobsøn.

dpt. 2/4-1786. Ole Christophersøns Jørgen. Fadd: Friderich Wessels Kone, Inger Olsd., Jørgen Offenberg, Hans Jacob Isaachsøn, Bertel Olsøn.

dpt. 5/4-1786. Niels Olsøn Glassers Elisabeth Margrethe. Fadd: Ingeborg Maria Schrøder, Gunild og Ole Glasser, Jacob Jacobsøn, Tollef Mortensøn.

dpt. 8/4-1786. Lars Lunds Anders. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Karen Gundersd., Sigurd Sigurdsøn, Lars Lia, Peder Ferdinansøn.

dpt. 9/4-1786. Ole Bechers Søn, Christopher. Fadd: Ingeborg Olsd., Kari Andersd., Peder Olsøn, Just Sørensøn, Petter Herbrandsøn.

dpt. 21/4-1786. Jens Knudsøns Knud Mathiasøn. Fadd: Jochum Smeds Kone, Anne Knudsd., Mathias Knudsøn, Peder Aabye, Christen Hansøn.

dpt. 23/5-1786. Hans Bloms Christopher. Fadd: Madame Petter Blom, Jfr. Blom, Hr. Friderich Blom, Christopher og Alberth Blom, Ole Hansøn Cudrio.

dpt. 2/6-1786. Thomas Levins Anne Maria. Fadd: Maren Pernille Reinholt, Johanne Knudsd., Thomas Høst, Christen Jacobsøn, (Bogbinder) Seelou.

dpt. 15/6-1786. Rasmus Andersøns Anders. Fadd: Mathias Erichsøns Kone, Marie Thomasd., Anders Gundersøn, Anders Halvorsøn, Ole Andersøn.

dpt. 17/6-1786. Erich Pedersøns Lars Petter. Fadd: Maren Ouensd., Pernille Thorsd., Knud Knudsøn, Anders Tygesøn, Johannes Isaachsøn.

dpt. 8/7-1786. Hans Abrahamsøns Anders. Fadd: Henrich Betienters Kone, Anne Ouensd., Gunder Eliasøn, Peder Ferdinandsøn, Hans Nielsøn.

dpt. 20/7-1786. Ole Andersøns Anders Hansøn. Fadd: Anders Hansøns Kone, Sophie Schinnert, Giest Halvorsøn, Knud Erichsøn, Hans Andersøn.

dpt. 24/7-1786. Albreth Bloms Petronelle. Fadd: Madame Jacob Cudrio, Jfr. Elen Blom, Jacob og Ulrich Cudrio, Christopher Blom, Realf Pettersøn.

dpt. 3/8-1786. Johannes Solvesøns Elen Kirstine. Fadd: Christen Abrahamsøns Kone, Else Knudsd., Erich Buchvalt, Johan Petter og Hans Berg.

dpt. 3/8-1786. Hartvig Andersøns Hartvig. Fadd: Niels Madsøns Kone, Anne Sørensd., Carl Nielsøn, Anders Pedersøn, Mathias Madsøn.

dpt. 10/8-1786. Poul Lieunghs Elias Winther. Fadd: Madame S. Jørgensøn, Madame Zacharias Zachariasøn, Jfr. Dorthea Chrystie, Elias Winther, Jørgen Chrystie, Dorph, Niels Aall.

dpt. 11/8-1786. Raadmand Bentsøns Mogens Bentsøn. Fadd: Cancelli Raadinde Barth, Jfr. Karen Chrystie, Secretair Bentsøn, Byeskriver Eidorff, gamle Cappelen, Procurator Holst.

dpt. 12/8-1786. Isaach Mælas Maren Sophie. Fadd: Niels Olsøns Kone, Sophie Thomasd., Jacob Mæla, Christen Paus, Anders Hansøn.

dpt. 15/8-1786. Simon Trulsøns Rasmus. Fadd: Erich Buchvalts Kone, Maria Christensd., Anders Pedersøn, (Paruqemager Petter) Wagner, Anders Watner.

dpt. 24/8-1786. Lars Nielsøns Anne Sophie. Fadd: Maria Elisabeth Barth, Margrethe Christensd., Lars Isaachsøn, Isaach Mæla, Hans Nielsøn.

dpt. 29/8-1786. Jacob Torstensøns Fadd: Jon Jacobsøn. Fadd: Madame Rougtvet, Jfr. Anne Karine Bentsøn, Diderich von Cappelen junior, Wibe, Forvalter Jonsøn.

dpt. 1/9-1786. Anders Tollefsøns Johannes. Fadd: Madame Mølrup, Jfr. Anne Karine Bentsøn, L. Lassen, I. Jepsøn, Rector Winther.

dpt. 1/9-1786. Forvalter (Friderich) Barnholts Maria Cathrine Ameln. Fadd: Madame Anton Barnholt, Jfr. Roholt, (Apotequer) Mylertz, B. Grubbe, Capitain Norborg, Ole Cudrio.

dpt. 26/9-1786. Hans Ørns HD Søn, Hans Nicolai. Fadd: Madame Heuch, Jfr. Anne Margrethe Wølner, (Apotequer) Mylertz, Forvalter Møldrup, Capitain Tofte.

dpt. 29/9-1786. Muurmester Horns Margrethe Hedvig. Fadd: Jfr. B. Winter og Jfr. R. Paus, Mari Johnsøn, Myhre, Knud Petter Wølner.

dpt. 30/9-1786. Anders Andersøn paa Lie's Johanne Margrethe. Fadd: Sara Bentsd., Johanne Knudsd., Ole Rose, Lars Lia, Lars Isaachsøn.

dpt. 5/10-1786. Poul Andersøns Anne Kirstine. Fadd: Maren Svendsd., Anne Hansd., Anders Andersøn, Gulbrand Jensøn, Hans Nielsøn.

dpt. 10/10-1786. Ole Fransøns Frans. Fadd: Ole Jacobsens Kone, Maria Jacobsd., Anders Andersen senior, Peder Larsøn, Hans Thomasøn.

dpt. 12/10-1786. Niels Krabbes Maren Karine. Fadd: Ole Christophersøns Kone, Johanne Maria Pedersd., Gubrand Jensøn, Anders Andersøn, Jørgen Sørensøn.

dpt. 13/10-1786. Poul Erichsøns Anne Kirstine. Fadd: Madame S. Zachariasøn, Jfr. Dorthea Chrystie, Albert Blom, Jacob Boyesøn, Realf Pettersøn.

dpt. 14/10-1786. Claus Ejdorffs Jaje Worchum. Fadd: Madame Bentsøn, Jfr. Ejdorff, J. Jepsøn, B. Grubbe, Realf Realfsøn Ording.

dpt. 17/10-1786. Peder Holstes Hanna Kirstine. Fadd: Madame Z. Zachariasøn, Jfr. J. Jørgensøn, Petter Boyesøn, Bugge, Peder Flood.

dpt. 25/10-1786. Stelters Christian Friderich. Fadd: Madame H. Abrahamsøn, Jfr. Lassen, David Monrad, Dorph og (Bogbinder) Seelou (Selau).

dpt. 3/11-1786. Niels Hiorths Søn, Peder. Fadd: Jacob Anunsøns Kone, Anne Sophie Giertsd., Gulbrand Jensøn, Peder Engebretsøn, Hans Christophersøn.

dpt. 27/11-1786. Christen Jacobsøns Anne Maria. Fadd: Thomas Lewins Kone, Thor Erichsøns Kone, Thomas Lewin, Thor Erichsøn, Ole Nicolaisøn.

dpt. 29/11-1786. (Jens Jacob Olsen) Bechmands Søn, Ole. Fadd: Claus Tollefsøns Kone, Inger Wettergreen, Claus Clausøn, Christen Isaachsøn, Christen Hansøn.

dpt. 21/12-1786. Søren Pauses HD Anne Zacharine. Fadd: Madame Diderich von Cappelen senior, Jfr. Else Boyesøn, Jørgen og Zacharias Zachariasøn, Christopher Blom, Realf Realfsøn.

dpt. 28/12-1786. Uhrmager Clausøns Søn, Lars. Fadd: Mathias Knudsøns Kone, Kirsten Rosenborg, Christen Paus, Niels Henrich Buchvalt.

dpt. 29/12-1786. (Skipper Lars) Iversøns HD Anne Cathrine. Fadd: Madame Jørgen Wrigth, Jfr. Ingeborg Jørgensøn, Simon Jørgensøn, Jeppe Andersøn, J. Wrigth, Niels Aall.

(55 døpte i 1786).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 10/1-1787. Jens Rodes Christiane Dorthea. Fadd: Grete Eidorff, Maren Jensd., Mathias Falchum, Claus Tollefsøn, Christen Isaachsøn.

dpt. 25/1-1787. Simon Olsøns Giertrud Elisabeth. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Lisbeth Olsd., Peder Olsøn, Lars Halvorsøn, Hans Jacob Larsøn.

dpt. 30/1-1787. David Monrads HD Jens Colstrup. Fadd: Madame B. Monrad, Jfr. Frideriche Monrad, (Poul) Lieungh, M. Smith, Jacob Boyesøn.

dpt. 31/1-1787. Ole Jacobsøns 2de (Tvillinger) Sønner, Abraham. Fadd: Poul Erichsøns Kone, Margrethe Jacobsd., Jacob Jacobsøn, Ole Nicolaisøn, Ole Claus Olsøn.

dpt. 31/1-1787. Ole Jacobsøns 2de (Tvillinger) Sønner, Jacob. Fadd: Poul Jensøns Kone, Else Kirstine Jacobsd., Jacob Abrahamsøn, Jørgen Hansøn, Peder Nielsøn.

dpt. 13/2-1787. Ole Roses Søn, Anders. Fadd: Anders Hansøns Kone, Maren Børgesd., Kittil Hougen, Peder Falchum, Hans Nielsøn.

dpt. 25/2-1787. Realf Johannesens Claus. Fadd: Peder Olsøns Kone, Anne Larsd., Isaach og Niels Tydskland, Claus Strømdahl.

dpt. 3/3-1787. Ole Urtegaardsmands Ole. Fadd: Kari Knudsd., Anne Rasmusd., Niels Gundersøn, Christopher Nielsøn, Ole Knudsøn.

dpt. 9/3-1787. Tollef Andersøns Jacob. Fadd: Ole Jacobsøns Kone, Else Kirstine Jacobsd., Gulbrand Jensøn, Peder Svendsøn, Abraham Christensøn.

dpt. 13/3-1787. Maler Lunds Anne Johanne. Fadd: Madame Manahl, Jfr. Sartz, Jørgen Hermansøn, David Monrad, Jacob Boyesøn.

dpt. 1/4-1787. Erich Barths Lovise. Fadd: Lars Nielsøns Kone, Margrethe Cathrine Christensd., Anders Pedersøn, Carl Nielsøn, Iver Carl Barth.

dpt. 17/4-1787. Simon Jørgensøns Diderich. Fadd: Madame Cappelen senior, Madame Cappelen junior, Diderich Cappelen senior og junior, Peder Flood, Ulrich Cappelen, Cathrine Cappelen.

dpt. 26/4-1787. Christen Mælas Ole. Fadd: Ambra Mæla, Inger Clemetsd., Anders Mæla, Jacob Mæla, Anders Christophersøn.

dpt. 1/5-1787. (Petter) Wagners Søn, Jørgen Christopher. Fadd: Madame Smith, Jfr. Ingeborg Jørgensøn, Friderich Jonsøn, Jacob Boyesøn, Elias Jørgensøn.

dpt. 2/5-1787. Tyge Gunnesøns Anne Lisbeth. Fadd: Anders Juuls Kone, Abigael Gundersd., Simon Olsøn, Lars Lia, Peder Schinnert.

dpt. 22/5-1787. Christopher Bloms Christopher. Fadd: Madame Peter Blom, Madame Elisabeth Blom, Hans Ørn, Albert Blom, Ole Hansøn Cudrio.

dpt. 23/5-1787. (Consumtions) Forvalter (Simon Christian) Tomboes HD, Adolph Gregorius. Fadd: Madame Hemmingsøn, Jfr. Bagge, Byeskriver Ejdorph, Hans Ørn, Albert Blom.

dpt. 25/5-1787. Apotequer Mylertz HD, Helene Elisabeth. Fadd: Madame Heuch, Jfr. Anne Margrethe Wølner, Redisch junior, Hans Ørn, Peder Flood.

dpt. 1/6-1787. Boye Ordings HD Søn, Jacob Grubbe. Fadd: Madame Bentsøn, Else Pettersd., Kiel Jensøn, Z. Zachariasøn, Realf Pettersøn.

dpt. 8/6-1787. Thomas Levins Inger. Fadd: Madame Anne Margrethe Lewin, Else Pettersd., Hans Ørn, Mathias Nielsøn, Jacob Boyesøn.

dpt. 15/6-1787. (Johan Christian Buchman) Manahls Søn, Christopher. Fadd: Madame H. Rougtvets, Jfr. Sartz, Hyphoff, G. Monrad, J. Boyesøn, Elias Jørgensøn.

dpt. 23/6-1787. Johannes Isaachsøns Maren. Fadd: Erland Erichsøns Kone, (pige?) Tore Riser, Frans Rusch, Erich Pedersøn, Hans Jacob Larsøn.

dpt. 27/6-1787. Idde Fredericha Rypes uægte Maren Maria. Fadd: Ingeborg Schrøder, Ingeborg Isaachsd., Frans Rusch, Friderich Halvorsøn, Anders Gundersøn.
Barne Fader udlagt Thomas Wægter.

dpt. 21/7-1787. Ledvor Hansøns Hans. Fadd: Knud Thomasøns Kone, Sara Jacobsøn, Mads Møller, Jacob Torstensøn, Anders Pedersøn.

dpt. 22/7-1787. Gulbrand Jensøns Even. Fadd: Ole Jacobsøns Kone, Margrethe Christensd., Knud Thomasøn, Kittil Pedersøn, Poul Andersøn.

dpt. 27/7-1787. Thomas Høstes Margrethe. Fadd: Madame Albert Blom, Jfr. Worchum & Bagge, Christopher Blom, Realf Pettersøn, Kniplinge handler Kamp.

dpt. 27/7-1787. Ole Sommers Jens. Fadd: Madame Diderich Cappelen junior, Jfr. Anne Kirstine Bentsøn, Peder Flood, Lars Plesner, Gregers Forbæch.

dpt. 28/7-1787. Christen Pauses Inger Elisabeth. Fadd: Claus Clausøns Kone, Rosine Knudsd., Gunder Tevesøn, Mathias og Jens Knudsønner.

dpt. 30/7-1787. Marcus Smiths Maren Jacobine. Fadd: Madame J. Zachariasøn, Inger Zachariasøn, Niels Smith, Schavenius, Forvalter Marcus Jonsøn.

dpt. 31/7-1787. (Peder Oluf) Wibes Friderich Georg. Fadd: Frue Hagerup, Madame Hans Ørn, Cathrine Cappelen, Stiftamtmand Adeler, hr. von der Lippe, Z. Zachariasøn, Forvalter (Marcus) Jonsøn.

dpt. 18/8-1787. Giert Jacobsøns Maren Kirstine. Fadd: Karen Olsd., Johanne Maria Pedersd., Anders Andersøn, Just Sørensøn, Mons Olsøn.

dpt. 19/8-1787. Lars Hansøns Hans Abraham. Fadd: Else Svendsd., Ambor Gundersd., Simon Olsøn, Hans Nielsøn, Hans Jacob Larsøn.

dpt. 4/9-1787. Hans Bloms Andreas Rougtved. Fadd: H. Rougtvets Kone, Jfr. Anne Rougtved, Knud Rougtvet, Jacob Boyesøn, Tøger Rougtved.

dpt. 9/9-1787. Michel Gundersøns Gullech. Fadd: Karen Carlsd., Karen Gundersd., Lars Hansøn, Johannes Tollefsøn, Solve Olsøn.

dpt. 13/9-1787. Hans Gunnesøns Anne Elisabeth. Fadd: Karen Torstensd., Giertrud Tolfsd., Ole Danielsøn, Ole Olsøn Flaade dreng.

dpt. 15/9-1787. Hans Andreas Isaachsøns Isaach. Fadd: Anders Hansøns Kone, Anne Isaachsd., Anders Andersøn, Halvor Gundersøn, Lars Isaachsøn.

dpt. 22/9-1787. Hans Thorsøns Ole. Fadd: Malene Nielsd., Karen Karlsd., Anders Gundersøn, Knud Knudsøn, Amun Andersøn.

dpt. 28/9-1787. Jørgen Hansøns Hans. Fadd: Poul Erichsøns Kone, Sara Kittilsd., Christen Isaachsøn, Ole Jacobsøn, Anders Tygesøn.

dpt. 29/9-1787. Thomas Andersøns (Halling) Ole. Fadd: Mari Tormoesd., Christine Gudmundsd., Johannes Tollefsøn, Kittil Tollefsøn, Isaach Larsøn.

dpt. 5/10-1787. Poul Lieunghs Poul Friderich. Fadd: Madame Ambor Jørgensøn, Jfr. Boyesøn, M. Cathrine Jørgensøn, Adtzleu, Iversøn, Peder Flood, Jacob Boyesøn.

dpt. 6/10-1787. Flaademand Anders Andersøns Anders. Fadd: Poul Andersøns Kone, Karen Torstensd., Peder Olsøn, Anders Amundsøn, Niels Krabbe.

dpt. 7/10-1787. Christen Engelbrethsøns Engelbreth. Fadd: Elen Jonsd., Ragnild Isaachsd., Hans Thomas Fransøn, Halvor Gundersøn, Børre Rasmusøn.

dpt. 19/10-1787. Anund (Olsøn) Smeds (fra Brevik) Inger Rosine Jacobea. Fadd: Ledvor Clausøns Kone, Kirsten Madsd., Chr. Buchvaldt, Watner, Jochum Smed, Madsøn.

dpt. 20/10-1787. Just Sørensøns Anders. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Maren Usler, Otto Sørensøn, Hans Larsøn.

dpt. 26/10-1787. Røyert Hans Abrahamsøns Gunder. Fadd: Madame Hemmingsøn, Jfr. Lassen, Christopher, Hans og Johan Blom. (Bg. 24/12-1787.)

dpt. 10/11-1787. Kirsten Bundtmagers 2de (uægte) Børn (Tvillinger), Hans. Fadd: Ingeborg Christensd., Anne Isaachsd., Hans Andreas og Lars Isaachsønner.

dpt. 10/11-1787. Kirsten Bundtmagers 2de (uægte) Børn (Tvillinger), Anne. Fadd: Kirsti Torjersd., Joran Torkildsd., Tollef Mortensøn, Hans Schrøder.
Barnefader: Hans Nicolaisøn.

dpt. 23/11-1787. Halvor Bærulfsøns Dorthea Hedevig. Fadd: Gregers Pedersøns Kone, Abigael Gundersd., Chr. Isaachsøn, (Skrædermester Mathias) Madsøn, Niels Dahl.

dpt. 30/11-1787. Albert Heuchs HD Søn, Hans Wølner. Fadd: Madame Wibe, Jfr. K. Cappelen, Apotequer Mylertz, G. Forbæch, Lars Plesner.

dpt. 22/12-1787. Anne Johanne Andersdatters uægte Anders. Fadd: Helene Larsd., Karen Torjersd., Hans Halvardius, Anun og Isaach Torjersønner.
Barne fader, Ole Gabrielsøn.

(50 døpte i 1787.)


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 11/1-1788. HD 22/12-1787. Niels Kochs Ole Andreas. Fadd: Madame Inger Forbæch, Elisabeth Forbæch, Gregers Forbæch, Hans Jacob Forbæch, Lars Hansøn.

dpt. 11/1-1788. Skomager Anders Pedersøns Ole. Fadd: Ledvor Clausøns Kone, Maren Malene Hansd., Knud Thomasøn, Iver Barth, Knud Olsøn.

dpt. 12/1-1788. Hartvig Andersøns Dorthea. Fadd: Guri Giertsd., Kirsten Madsd., Claus Hyll, Jacob Wettergreen, Lars Nielsøn.

dpt. 24/1-1788. (Friderich) Feilbergs (fra Bergenhausen, Flensburg) Hans Henrich. Fadd: Madame Gartner, Jfr. Bergreen, Ditlev Rasch, Henrich Bruun, Henrich og Frans Bergreen.

dpt. 6/2-1788. Jens Johannesøns Karen Johanne. Fadd: Madame Z. Zachariasøn, Jfr. K. Chrystie, Z. Zachariasøn, Søren Paus, Boye Ording.

dpt. 8/2-1788. Ebbe Stausholms Christiana. Fadd: Erichstrups Kone, Inger Wettergreen, (bogbinder Johan Friderich) Stelter, (Snedker Anders Tellevsøn) Watner, (bogbinder Johan Friderich) Selau.

dpt. 11/2-1788. Anne Møllers uægte Søn, Jørgen Severin. Fadd: Isaach Smeds Enche, Dorthea Møller, Christen Isachsøn, (parykmager Petter) Wagner, Niels Buchvald.
Barne fader udlagt, Lars Bruun.

dpt. 19/2-1788. Hans Jensen Bloms Søn, Jens. Fadd: Madame J. Blom, Jfr. Elen Blom, Christopher og Christen Blom, R. Sounders, Ole Paus.

dpt. 1/3-1788. Hans Andersøn paa Snibetorps Ingeborg Maria. Fadd: Malene Nielsd., Sophie Jahnsd., Thomas Andersøn, Hans Nielsøn, Christopher Christophersøn.

dpt. 8/3-1788. Sergeant Upsals Søn, Ole Christian. Fadd: Daniel Pedersøns Kone, Christine Gudmundsd., Lars Svensøn, Ole Johannesøn, Rasmus Andersøn.

dpt. 10/3-1788. Erland Erichsøns Elen Johanne. Fadd: Madame Lieungh, Jfr. Else Boyesøn, Søren Paus, Marcus Jonsøn, Realf Pettersøn.

dpt. 15/3-1788. Isaach Rasmusøns Ole. Fadd: Mari Rasmusd., Karen Torstensd., Erich Folloug, Peder Aafos, Torsten Hansøn.

dpt. 29/3-1788. Anders Tollefsøns Dorte Maria. Fadd: Anne Helvig Tollefsd., Anne Stine Nielsd., Christen Isaachsøn, Jens Jonsøn, Jesper Ravn.

dpt. 29/3-1788. Ole Rasmusøns Christen. Fadd: Karen Johnsd., Ingeborg Larsd., Lars Sivertsøn, Søren Olsøn, Ole Wetlesøn.

dpt. 3/4-1788. Hr. Pastor Bloms Christopher. Fadd: Petron Blom, Jfr. (uleselig), Kammerherre Løvenschiold, Simon Zachariasøn, Hans Blom.

dpt. 17/4-1788. Hr. Raadman Bentsøns Michael. Fadd: Madame Kragh, Jfr. Eidorph, Jørgen Zachariasøn, (Apotequer) Mylertz, Søren Paus, Realf Ording.

dpt. 24/4-1788. Boye Ordings Else Kirstine. Fadd: Madame Flood, Jfr. Rougtvet, Peder Flood, Jacob Boyesøn, Petter Pettersøn.

dpt. 26/4-1788. Claus Eidorphs Bergitte Maria Cathrine. Fadd: Madame Lassen, Jfr. Bagge, Hyphoff, Berggren, Myhre.

dpt. 29/4-1788. Simon Zachariasøns Boel Jørgine. Fadd: Postmester Chrysties Kone, Jfr. Inger Jørgensd., Hans Chrystie, Jørgen Zachariasøn, Gregers Forbæch.

dpt. 29/4-1788. (Skreddermester) Mathias Madsøns Karen Lovise. Fadd: Madame Cappelen junior, Jfr. Olsøn, Schytt, Malte, Simon Jørgensøn junior.

dpt. 30/4-1788. Maren Tollefsdatters uægte Anne Sophie. Fadd: Anne Tollefsd., Grete Sørensd., Jørgen Madsøn, Torsten og Hans Hansønner.
Barne fader udlagt, (Peder) Ranchenberg.

dpt. 10/5-1788. Anders Gundersøns Hans Andreas. Fadd: Halvor Hansøns Enke, Karen Carlsd., Rasmus Hellichsøn, Hans Thorsøn, Arne Olsøn.

dpt. 11/5-1788. Friderich Halvorsøns Halvor Antoni. Fadd: Halvor Gundersøns Kone, Gunild Kielsd., Thomas Gundersøn, Johannes Tollefsøn, Arne Olsøn.

dpt. 13/5-1788. Afgangne Ole Nielsøn Smeds Oline. Fadd: Claus Tollefsøns Kone, Lisbeth Berentsøn, Christen Isaachsøn, Jochum Smed, Johan Petter Berg.

dpt. 27/5-1788. Hans Thomas Fransøns Berte Maria. Fadd: Poul Jensøns Kone, Maren Fridericsd., Poul Erichsøn, Kittil Pedersøn, Jørgen Offenberg.

dpt. 3/6-1788. Visiteur Hemmingsøns August Friderich. Fadd: Madame Adtzleu, Jfr. Smith, forvalter (Simon Christian) Tomboe, R. Bagge, Jacob Boyesøn.

dpt. 3/6-1788. Bertel Olsøns Peder. Fadd: Berte Cathrine Andersd., Guri Olsd., Haagen Kiørbæch, Ole Christophersøn, Ole Hansøn.

dpt. 4/6-1788. Christen Bødchers Henrich. Fadd: Wagners Kone, Anne Juul, Bent Schoubye, Hans Berg, Johan Henrichsøn.

dpt. 9/6-1788. Helge Knudsøns HD Søn, Zacharias, som strax døde.

dpt. 14/6-1788. Michel Olsøns Kirsten. Fadd: Jacob Torstensøns Kone, Berte Olsd., Christen Hansøn, Iver Carl Bert, Halvor Hansøn.

dpt. 24/6-1788. Simon Jørgensøns Catharina. Fadd: Madame Ambor Zachariasøn, Ambor Cudrio, Marte Cathrine Jørgensøn, Simon Zachariasøn, Zacharias Zachariasøn, Jacob Juul, Jørgen Jørgensøn.

dpt. 1/7-1788. Ellef Ellefsøns Gunder. Fadd: Pernille Pedersd., Ingeborg Pedersd., Halvor og Anders Gundersønner, Lars Nielsøn.

dpt. 7/8-1788. Poul Erichsøns Erich. Fadd: Jørgen Hansøns Kone, Sara Kittilsd., Ole Jacobsøn, Hans Jacob Hansøn, Ole Claus Olsøn.

dpt. 9/8-1788. Knud Knudsøns Ole. Fadd: Isaach Larsøns Kone, Rosine Knudsd., Peder og Rasmus Olessønner, Jørgen Olsøn.

dpt. 12/8-1788. Erland Mathiasøns Marte Maria. Fadd: Isaach Smeds Enke, Anne Møller, Maler Lund, Jens Jensøn, Jesper Ravn.

dpt. 16/8-1788. Mathias Knudsøns Claus. Fadd: Claus Clausøns Kone, Johanne Knudsd., Michel Jonsøn, Gunder Tevesøn, Christen Paus.

dpt. 28/8-1788. Johannes Isaachsøns Isaach. Fadd: Jens Johannesøns Kone, Alet Sørensd., Arne Johannesøn, Saamund Christensøn, Hans Jacob Larsøn.

dpt. 31/8-1788. Ole Christophersøns John. Fadd: Anne Stine Nielsd., Helvig Halvorsd., Gulbrand Jensøn, Poul Andersøn, Børre Rasmusøn.

dpt. 2/9-1788. Peder Floods Søn, Kiel Jensøn. Fadd: Madame Kragh, Madame Iversøn, Jfr. Marte Jørgensøn, Elias Winther, Z. Zachariasøn, Poul Lieungh, Jørgen og Elias Jørgensønner.

dpt. 7/9-1788. Jens Sørensøns Kirstine. Fadd: Gunil Juul, Maria Leerodden, Tobias Pedersøn, Jens Johannesøn, Ole Claus Olesøn.

dpt. 13/9-1788. Ole Hallings Karen Maria Høst. Fadd: Sophie Høst, Dorthea Wettergreen, Anun Smed, Christen Abrahamsøn, Bent Schoubye.

dpt. 20/9-1788. (Johan Christian Buchman) Manahls Christopher. Fadd: Madame P. Rougtvedt, Anne Hofgaard, Proust Monrad, Christopher Blom, (Gudmund Friderich) Myhre.

dpt. 27/9-1788. Hans Bloms Petronelle Margrethe. Fadd: Madame Friderich Blom, Jfr. Post, Adtzleu, Christopher Blom, Johan Blom.

dpt. 2/10-1788. Christopher Bloms Else Caroline. Fadd: Madame Adtzleu, Jfr. H. Paus, Ulrich Cudrio, Bertel Hansøn, Hans Jensøn Blom.

dpt. 3/10-1788. Poul Lieunghs Marte Elisa. Fadd: Madame Flood, Jfr. Dorthea Aall, Frans Cudrio, Jørgen og Elias Jørgensøn.

dpt. 8/10-1788. Lars Christensøns Christen. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Ambor Asbjørnsd., Hans Nielsøn, Kittil Tollefsøn, Ole Rose.

dpt. 9/10-1788. Kittil Pedersøns Marte Maria. Fadd: Madame Cappelen junior, Anne Karine Bentsøn, Boye Ording, Forvalter Jonsøn, Peder Holmer.

dpt. 10/10-1788. Radisches Søn Christian Sigismund. Fadd: Madame Abrahamsøn, Jfr. M. Jørgensøn, Radisch,  (Apotequer) Mylertz, Elias Jørgensøn.

dpt. 11/10-1788. Hans Andersøns Anders. Fadd: Anne Lollich, Anne Cathrine Sørensd., Børre Rasmusøn, Knud Erichsøn, Anders Abrahamsøn.

dpt. 15/10-1788. Alberth Bloms John Arnesøn. Fadd: Madame Friderich Blom, Jfr. Inger Zachariasøn, Petter Boyesøn, Søren Paus, Johan Blom.

dpt. 17/10-1788. Jens Monsøns Mons Andreas. Fadd: Wessels Kone, Else Halvorsd., Christen Isaachsøn, Just Tofte, Jørgen Halvorsøn.

dpt. 19/10-1788. Peder Olsøns Søn paa Blegebakken, Niels. Fadd: Rasmus Olsøns Kone, Anne Kirstine Andersd., Realf Johannesøn, Anders Andersøn, Claus Strømdahl.

dpt. 25/10-1788. Anders Hansøns Anders. Fadd: Anders Tollefsøns Kone, Sophie Olsd.(?), Abraham Andersøn, Ole Rose, Christopher Karth.

dpt. 29/10-1788. Diderich Cappelen seniors Søn, Diderich. Fadd: Realf Boyesøns Enke, Cathrine Cappelen, Simon Jørgensøn, Diderich Cappelen junior, Realf Ording.

dpt. 30/10-1788. Søren Pauses Maren Johanne. Fadd: Madame Stockmand, Jfr. Dorthea Chrystie, Diderich Cappelen senior, Adtzleu, Bærent Grubbe.

dpt. 1/11-1788. Bærent Grubbes Karen Jacobea. Fadd: Madame Jørgen Zachariasøn, Jfr. Rougtved, Provst Monrad, Diderich Cappelen senior, Søren Paus.

dpt. 6/11-1788. Poul Postes Jacob. Fadd: Maren Ranchenberg, Cathrine Møller, Hans Jacob Isaachsøn, Isaach Rasmusøn, Jesper Ravn.

dpt. 6/11-1788. Forvalter Tomboes Caroline. Fadd: Madame Bentsøn, Jfr. Inger Zachariasøn, Knud Plesner, Christopher Blom, Diderich Cappelen junior.

dpt. 8/11-1788. Christen Schrøders Jørgen. Fadd: Ingeborg Maria Schrøder, Anne Maria Andersd., Hans Schrøder, Lars Knudsøn, Axel Støckel.

dpt. 15/12-1788. Hans Andreas Isaachsøns Kirstine. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Guri Thomasd., Niels Olsøn, Lars og Hans Nielsønner.

dpt. 16/12-1788. Anne Dorthe Andersdatters uægte Søn, Anders. Fadd: Amders Møllers Kone, Anne Maria Olsd., Børre Rasmusøn, Ole Fransøn, Ole Olsøn.
Barne fader udlagt, Petter Clausøn.

dpt. 19/12-1788. Jens Knudsøns Ester. Fadd: Peder Aabys Kone, Anne Maria Gregersd., Christen Isaachsøn, Mathias Knudsøn, Christen Paus.

dpt. 22/12-1788. Tollef Andersøns Karen Margrethe. Fadd: Ole Jacobsøns Kone, Pernille Andersd., Hans Thomas Fransøn, Halvor Rusch, Ole Boutz.

(63 døpte i 1788.)
 


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 3/1-1789. Tobias Pedersøns Dorthe Kirstine. Fadd: Madame Bæchmand, Maren Pernille Reinholt, Christen Abrahamsøn, Halvor Arnesøn, Jørgen Offenberg.

dpt. 20/1-1789. John Engelbrethsøns Marte. Fadd: Jochum Smeds Kone, Kirsten Nielsd., Thomas Lewin, Christen Isaachsøn, Johannes Petter Berg.

dpt. 31/1-1789. Hans Christophersøns Søn, Hans. Fadd: Kirsten Hansd., Else Kirstine Jacobsd., Poul Erichsøn, Anders Hansøn, Anders Tollefsøn.

dpt. 5/2-1789. Anders Pedersøns HD Søn, Hans Jacob. Fadd: Knud Thomasøns Kone, Anders Juuls Datter, Ledvor Clausøn, Knud Olsøn, Iver Barth.

dpt. 26/2-1789. Ingeborg Larsdatters uægte Datter Marte Kirstine. Fadd: Berte Cathrine Andersd., Guri Olsd., Sivert Ellefsøn, Jon Evensøn, Anders Ledvorsøn.
Barne fader udlagt, Lars Sivertsøn.

dpt. 28/2-1789. Eschild Jensøns Anne Mathea. Fadd: Jonas Olsøns Kone, Anne Andersd., Realf Johannesøn, Mathias Knudsøn, Ole Pedersøn.

dpt. 24/3-1789. Hans Jensøn Bloms Susanne. Fadd: Madame Alberth Blom, Jfr. Paus, Christen Berg, Hans Blom, Hans Hals.

dpt. 28/3-1789. Jens Rodes Berte Maria. Fadd: Madame O. Abrahamsøn, Jfr. Greve, Bæchmand, Selau, Jacob Wettergreen.

dpt. 28/3-1789. Anun Jacobsøns Peder. Fadd: Maren Larsd., Karen Pedersd., Jacob Anunsøn, Gulbrand Jensøn, Niels Hiorth.

dpt. 4/4-1789. Hans Abrahamsøns Ingeborg Maria. Fadd: Elen Abrahamsd., Maren Bertelsd., Lars Iversøn, Tyge Gunnesøn, Ole Abrahamsøn.

dpt. 11/4-1789. Knud Michelsøns 2de (Tvillinger), Niels Michael. Fadd: Claus Tollefsøns Kone, Margrethe Jacobsd., Thomas Levin, Anders Watner, Mathias Madsøn.

dpt. 11/4-1789. Knud Michelsøns 2de (Tvillinger), Marte Cathrine. Fadd: Jochum Smeds Kone, Margrethe Christensd., Claus Hyll, (Maler Jørgen) Crofas, Jens Ouesøn.

dpt. 15/4-1789. Hans Gunnesøns HD Anne Lisbeth. Fadd: Anders Christensøns Kone, Tone Kittilsd., Knud Knudsøn, Isaach Clausøn.

dpt. 16/4-1789. Johannes Tollefsøns Tollef. Fadd: Madame J. Zachariasøn, Jfr. Schuldrup, Ulrich Cappelen, Petter Pettersøn.

dpt. 18/4-1789. (Skotmand) Poul Jensøns Engelbreth. Fadd: Ole Jacobsøns Kone, Kirsten Bratsberg, Anders Hansøn, Anders Knap, Hans Thomasøn.

dpt. 25/4-1789. Halvor Bærulfsøns Berent. Fadd: Madsøns Kone, Sara Hansd., Erland Mathiasøn, Jens Aarhuus, Isaach Nielsøn.

dpt. 26/4-1789. Ole Christensøns Anne Carine. Fadd: Anders Christensøns Kone, Inger Halvorsd., Ole Rose, Knud Knudsøn, Ole Sørensøn. beg. 12. Maj 1824.

dpt. 9/5-1789. Zacharias Larsøns Sidsel. Fadd: Torbor Tojersd., Margrethe Torgersd., Helje Torjersøn, Niels Heljesøn, Jens Sivertsøn.

dpt. 14/5-1789. Lars Nielsøns Isaach. Fadd: Sophie Isaachsd., Guri Nielsd., Christen Jacobsøn, Iver Berth (Barth?), Asbiørn Gundersøn.

dpt. 14/5-1789. Henrich Christensøns Mette. Fadd: Friderich Halvorsøns Kone, Else Jensd., Halvor Gunders., Rasmus Hellichsøn, Christopher Nielsøn.

dpt. 16/5-1789. Hans Nielsøns Abraham. Fadd: Kirsti Mæla, Ambor Gundersd., Jacob Mæla, Hans Jacob Isaachsøn, Hans Thomasøn.

dpt. 19/5-1789. Anders Pedersøns Peder. Fadd: Berte Olsd., Guri Biørgufsd., Ellef Ellefsøn, Just Sørensøn, Hans Jensøn.

dpt. 23/5-1789. Zacharias Zachariasøns Anne. Fadd: Madame Paus, Jfr. Inger Zachariasøn, Marte Jørgensøn, Simon Jørgensøn, Simon Zachariasøn, Bugge.

dpt. 6/6-1789. Simon Jørgensøns Inger Jørgine. Fadd: Madame Aall, Madame Iversøn, Jfr. Pernille Cappelen, Zacharias Zachariasøn, Diderich Cappelen junior, J. Wright, Ulrich Cappelen.

dpt. 12/6-1789. Boye Ordings Mette Margrethe. Fadd: Madame Paus, Mariane(?) Cudrio, Zacharias Zachariasøn, Albert Blom, Realf R. Ording.

dpt. 20/6-1789. Gunder Tevesøns Isaach. Fadd: Gunild Juul, Abigael Gundersd., Christen Isaachsøn, Søren Juul, Anders Tygesøn.

dpt. 23/6-1789. Niels Hiorths Jacob. Fadd: Peder Engelbrethsøns Kone, Maren Friderichsd., Jacob Anunsøn, Frans Rusch, Peder Olsøn.

dpt. 4/7-1789. Tyge Gunnesøns Anne Margrethe. Fadd: Lisbeth Olsd., Anne Margrethe Evensd., Hans Abrahamsøn, Lars Løwe, Hans Jacob Larsøn.

dpt. 4/7-1789. Ole Fransøns Tobias. Fadd: Anne Margrethe Christophersd., Ingeborg Pedersd., Ole Jacobsøn, Poul Andersøn, Jens Thorsøn.

dpt. 11/7-1789. Mads Jensøn Møllers Niels. Fadd: Ledvor Clausøns Kone, Maren Pedersd., Warberg, Anders Pedersøn, Peder Justsøn.

dpt. 18/7-1789. Bager Schoubyes Andreas. Fadd: Madame H. Blom, Jfr. Kirsten Winther, Søren Paus, Albert Blom, Myhre.

dpt. 21/7-1789. Poul Andersøns Svend. Fadd: Anne Dorthe Svendsd., Cathrine Ouensd., Anders Andersøn, Anders Isaachsøn, Svend Nielsøn.

dpt. 22/7-1789. Bachmands Søren Wilhelm. Fadd: Jfr. Birgit Winther, Jfr. Lassen, Myhre, Thomas Lewin, Selau.

dpt. 23/7-1789. Thomas Høstes Gunild Karine. Fadd: Madame Bentsøn, Cathrine Cappelen, Gr. Forbæch, Diderich Cappelen, Petter Pettersøn.

dpt. 31/7-1789. Falentin Christensøns Anne Maria. Fadd: Elbjør Nielsd., Christine Nielsd., Niels Hansøn, Even Nielsøn, Christen Møller (Christopher Møller?).

dpt. 9/8-1789. (Flaademand) Ole Jacobsøns Karen Kirstine. Fadd: Madame Peder Floods, Jfr. Clausøn, Kammer Junker Adeler, Lieungh, Forvalter Jonsøn.

dpt. 19/8-1789. Helene Larsdatters uægte Søn, Lars Anunsøn. Fadd: Petter Rosenvolds Kone, Christen Olsøns Kone, Christen Olsøn, Isaach Torjersøn, Hans Halvardus.
Barnefader, Anun Torjersøn.

dpt. 21/8-1789. (Farver Friderich) Feilbergs Anne Magdalene. Fadd: Madame Søren Rasch, Jfr. B. Aall, Knud Plesner, Albert Blom, Petter Pettersøn.

dpt. 26/8-1789. Christen Jacobsøns Wilhelm. Fadd: Maren Pernille Reinholt, Karen Nicolaisd., Thomas Lewin, Halvor Arnesøn, Jørgen Offenberg.

dpt. 29/8-1789. Christen Isaachsøns Helvig Karine. Fadd: Madame Lassen, Jfr. Marie Cudrio, Marcus Jonsæn, Forman(?), Petter Pettersøn.

dpt. 8/9-1789. Jacob Torstensøns Else Christine. Fadd: Madame Cappelen, Jfr. Hofgaard, Albert Blom, Hans Ørn, Ulrich Cappelen.

dpt. 19/9-1789. Johannes Isaachsøns Isaach. Fadd: Arne Johannesens Kone, Anne Kirstine Andersd., Jens Johannesøn, Lars Olsøn, Gunder Lia.

dpt. 19/9-1789. Ole Gundersøns Gunder. Fadd: Madame S, Zachariasøn, Jfr. K. Chrystie, Albert Blom, Realf Pettersøn.

dpt. 24/10-1789. Ole Ledvorsøns Johannes. Fadd: Ledvor Olsøns Enke, Thor Johannesøn, Thomas Andersøn, Niels Ledvorsøn.

dpt. 27/10-1789. Ole Roses Jens. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Anne Kittilsd., Christen Paus, Anders Hansøn, Hans Olsøn Bøhle.

dpt. 29/10-1789. Isaach Rasmusøns Else. Fadd: Ingeborg Andersd., Anne Solvesd., Hans Jacob Isaachsøn, Poul Andersøn, Hans Nielsøn.

dpt. 6/11-1789. (Johan) Manahls HD Nicolai. Fadd: Madame Flood, Jfr. Clausøn, (Klokker/ organist Christian) Dorph, Gaven Manahl, Kiel junior.

dpt. 13/11-1789. Jacob Nielsøns Karen Kirstine. Fadd: Kirsten Nielsd., Margrethe Christensd., Carl Nielsøn, Christen Hansøn, Iver Barth.

dpt. 15/11-1789. Michael Sivertsøns Halvor Sivertsøn. Fadd: Maren Malene Hansd., Guri Giertsd., Ledvor Clausøn, Johan Berg, Johannes Wedsted(?).

dpt. 27/11-1789. Jacob Boyesøns Gunild Kirstine. Fadd: Madame Peder Rougtveds, Jfr. E. Boyesøn, P. Boyesøn, B. Ording, Realf P. Ording.

dpt. 30/11-1789. Poul Lieunghs Alison Christine. Fadd: Madame Iversøn, Inger Jørgensd., Inger Simonsd., Hr. Chrystie, B. Ording, B. Winther.

dpt. 12/12-1789. Ellef Ellefsøns Gunder. Fadd: Ingeborg Hellichsd., Anne Hansd., Halvor Gundersøn, Ole Pedersøn, Anders Ledvorsøn.

(52 døpte i 1789).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 2/1-1790. Anders Tollefsøns Karen Dorthea. Fadd: Madame Cappelen senior, Pernille Cappelen, Diderich og Ulrich Cappelen, Johan Plesner.

dpt. 12/1-1790. Ranchenbergs Karen Hellene. Fadd: Madame Hemmingson, Jfr. K. Winther, Ole Paus, Lars Bagge, Ole Cudrio. "Døbt Karen Hellene Lev. Attest 5 Sept. 1818."

dpt. 12/1-1790. Gulbrand Jensøns Margrethe. Fadd: Anne Maria Jonsd., Kirsten Jonsd., Poul Andersøn, Ole Jacobsøn, Niels Hiort.

dpt. 27/1-1790. Erland Mathiasøns Andreas. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Karen Sørensd., Christen Isaachsøn, Bent Bratteberg, Halvor Hansøn.

dpt. 9/2-1790. Mathias Madsøns Anne Kirstine. Fadd: Madame Rosenbergs Kone, Karen Madsd., Thomas Lewin, Claus Clausøn, Jens Madsøn.

dpt. 22/2-1790. Thomas Andersøns Karen Maria. Fadd: Marte Mejdel, Karen Clausd., Isaach Larsøn, Niels Larsøn, Abraham Monsøn.

dpt. 23/2-1790. Anders Andersen Lundes Christopher. Fadd: Mari Sigurdsd., Anne Maria Jacobsd., Anders Amunsøn, Ole Fransøn, Sven Nielsøn. "Død 1823."

dpt. 7/3-1790. Raadmand Bentsøns HD Karen Rosine. Fadd: Frue Kammerherreinde Løvneshiold fra Fossum, S, Barth, Jfr. Cathrine Cappelen, Stiftsamtmand Moltke, Kammerjunker Adeler, Cancellieraad Schlanbusch.

dpt. 16/3-1790. (Peder Oluf) Wibes HD Anne Margrethe. Fadd: Madame Hofgaard, Jfr. Lovise Plesner, (Apotequer) Myllertz, H. Rougtvet, Gregers Forbæch, Mathias Nielsøn.

dpt. 28/3-1790. Ole Pedersøns Anne Margrethe. Fadd: Peder Ellefsens Enke, Karen Clausd., Escil Jensøn, Jonas Olsøn, Halvor Christiansøn.

dpt. 31/3-1790. (Bogbinder Johan Friderich) Stelters HD Else Maria. Fadd: Madame Bæchman, Inger Wettergreen, Ebbe Stausholm, Claus Clausøn, (bogbinder Johan Friderich) Selau.

dpt. 1/4-1790. Jens Johannesøns Søn, Johannes. Fadd: Erland Erichsøns Kone, Giertrud Ouensd., Saamun Christensøn, Rasmus Ouensøn, John Steenumsøn.

dpt. 8/4-1790. Thomas Lewins HD Anne Maria. Fadd: Madame Bæchmand, Jfr. Greve, Claus Clausøn, Thomas Høst, (bogbinder Johan Friderich) Selau.

dpt. 10/4-1790. Peder Floods Hedevig Jørgine. Fadd: Madame Lieungh, Madame Ording, Jfr. K. Chrystie, Raadmand Bentsøn, Præsten Sartz & Chrystie, Realf Pettersøn.

dpt. 10/4-1790. HD 5/4. Ole Andersøns Christine. Fadd: Ingeborg Abrahamsd., Guri Thomasd., Anders Hansøn, Hans Thomasøn, Asbiørn Gundersøn.

dpt. 13/4-1790. Giert Jacobsøns Ole. Fadd: Ingeborg Olsd., Anne Dorthe Pedersd., Bertel Olsøn, Christen Larsøn, Hans Olsøn.

dpt. 17/4-1790. Forvalter Tomboes HD Lovise. Fadd: Madame H. Blom, Jfr. Pernille Cappelen, Justits Raad Rasch, Raadmand Bentsøn, Petter Pettersøn.

dpt. 19/4-1790. Ledvor Hansøns Giertrue. Fadd: Michel Olsøns Kone, Maren Malene Hansd., Mads Jensøn, Anders Pedersøn, Christen Hansøn.

dpt. 4/6-1790. (Kirurg Carl Friderich) Rædisches Maria Dorthea. Fadd: Madame Cappelen Jr., Jfr. Kirstine Winther, Albert Blom, Gregers Forbæch, Ole Cudrio.

dpt. 4/6-1790. Jon Evensøns Even. Fadd: Anders Juuls Kone, Birte Cathrine Andersd., Bertel Olsøn, Jens Sørensøn, Anders Ledvorsøn.

dpt. 20/6-1790. Torsten Jonasøns Karen Kirstine. Fadd: Birte Thomasd., Sara Jacobsd., Crofas, Kittil Pedersøn, Anders Isaachsøn.

dpt. 23/6-1790. Anders Watners Marte Cathrine. Fadd: Madame Erichstrup, Inger Wettergreen, Rosenberg, Stausholm, Claus Hyll.

dpt. 5/7-1790. Albert Bloms Peder Smith. Fadd: Madame Smith, Madame H. Blom, Jfr. Paus, Hr. Pastor Blom, Christen Blom, Ole Cudrio.

dpt. 11/7-1790. Helje Knudsøns Morten. Fadd: Anders Hansøns Kone, Anne Kirstine Andersd., Just Sørensøn, Peder Juul, Jens Sivertsøn.

dpt. 20/7-1790. Boye Ordings Petter Boyesøn. Fadd: Frue Barth, Inger Jørgensd., Poul Lieungh, Jørgen og Elias Jørgensøn, Knudsøn.

dpt. 31/7-1790. Niels Krabbes Niels Christian. Fadd: Pernille Thorsd., Margrethe Jacobsd., Ole Christophersøn, Hans Jacob Isaachsøn, Hans Nielsøn.

dpt. 4/8-1790. Snedker Eidorffs Hans Eidorff. Fadd: Frue Barth, Jfr. Wølner, Peder Flood, Forvalter Jonsøn, Petter Pettersøn.

dpt. 6/8-1790. (Kirurg Johan Gotfried) Rautzes Anne Regine. Fadd: Madame Hans Ørn, Jfr. Adtzleu, Lieutenant Grønvold, Jacob Boyesøn, (Johan Casper) Brendel.

dpt. 11/8-1790. (Skotmand) Poul Erichsøns Kittil. Fadd: Annichen Kittilsd., Anne Stine Kittilsd., Stelter, Selau, Crofas.

dpt. 17/8-1790. (Murmester Johan Christian) Horns Ingeborg Cathrine. Fadd: Erich Buchvalts Kone, Ingeborg Schrøder, Crofas, Johan Petter Berg, Jørgen Weyer.

dpt. 19/8-1790. Simon Jørgensøns Simon Jørgensøn. Fadd: Madame Z. Zachariasøn, Jfr. D. Aall, Marte Jørgensøn, H. Løvenschiold, Cappelen, Nicolai Aall, Z. Zachariasøn, Chrystie, Simon Jørgensøn.

dpt. 24/8-1790. Marcus Smiths Jacob Nicolai Hirsch. Fadd: Madame Simon Zachariasøn, Jfr. K. Chrystie, Jørgen Zachariasøn, Myhre, Realf Pettersøn.

dpt. 8/9-1790. Petter Herbrandsøns Maren Gurine. Fadd: Siri Herbrandsd., Mari Olsd., Giert Jacobsøn, Ole Fransøn, Svend Nielsøn.

dpt. 16/9-1790. Halvor Larsøns Lars. Fadd: Michel Sivertsøns Kone, Karen Hiort, Rasmus Hellechsøn, Anders Gundersøn.

dpt. 19/9-1790. Afgangne Jens Sørensøns Jensine. Fadd: Kirsten Jacobsd., Anne Kirstine Andersd., Jon Svennungsøn, Bertel Olsøn, Peder Juul.

dpt. 24/9-1790. Albert Heuchs HD Hans Wolmer. Fadd: Madame Hans Ørn, Anne Margrethe Wølner, Forvalter Barnholt, Grubbe, Realf Pettersøn.

dpt. 1/10-1790. Hans Bloms Hansine Elisabeth. Fadd: Christopher Bloms Kone, Albert Bloms Kone, Maria Rougtvet, Folchman, Hans Ørn, Rector Winther.

dpt. 16/10-1790. Joseph Collier Sommers Sarca. Fadd: Madame Cappelen junior, Jfr. Else Boyesøn, Christen Blom, Jacob Boyesøn, Holmer.

dpt. 13/11-1790. Maren Malene Hansdatters HD Søn, Carl Petter. Fadd: Ledvor Clausøns Kone, Guri Giertsd., Anders Pedersøn, Friderich Sadelmager, Christen Hansøn.
Barne fader: (ikke nevnt).

dpt. 27/11-1790. Jørgen Hansøns Maren Dorthea. Fadd: Sophie Andersd., Maria Leerodden, Anders Tollefsøn, Poul Erichsøn, Anders Tygesøn.

dpt. 27/11-1790. Niels Larsøns Anne. Fadd: Anne Dorthe Svensd., Kirsten Jacobsd., Jacob Larsøn, Hans Nielsøn, Lars Nielsøn.

dpt. 11/12-1790. Peder Holstes Christen. Fadd: Madame Jens Schweders, Jfr. Greve, Ole Wulfsberg, Greve, Seelou, Myhre, Niels Pettersøn.

dpt. 21/12-1790. HD 24/11. Cancellie Raad Schlanbusches Johanne Cicilia. Fadd: Frue Kammerherreinde Løvenschiold fra Fossum, Frue Barth, Jfr. Pernille Cappelen, Justitz Raad Hagerup og Pettersøn, Raadmand Bentsøn, Diderich Cappelen junior, Niels Aall.

dpt. 27/12-1790. Christen Mælas Søn Jacob. Fadd: Maren Østgaarden, Maria Elisabeth Bærensten, Jacob Mæla, Hans Nielsøn, Thor Andersøn.

(44 døpte i 1790).


| Døpt dato | Foreldre | Barnets Navn | Faddere |

dpt. 22/1-1791. Thomas Andersøns Karen Maria. Fadd: Karen Carlsd., Inger Larsd., Ole Johannesøn, Kittil Rolfsøn, Even Jensøn.

dpt. 25/1-1791. (Sjømann Andreas Wilhelm - flytta til Kongsberg før 1801) Løchtings Charlotte Amalia. Fadd: Madame Paus, Jfr. E. Boyesøn, Forvalter Barnholt, Dorph, Marcus Barnholt.

dpt. 2/2-1791. Hartvig Andersøns Søn, Antoni. Fadd: Christen Isaachsøns Kone, Sara Jacobsd., Teilstrøm, Peder Gregersøn, Mads Nielsøn.

dpt. 5/2-1791. Hans Andersøns Anders. Fadd: Sophie Andersd., Sophie Jonasd., Simon Trulsøn, Ole Andersøn, Halvor Gundersøn.

dpt. 22/2-1791. Even Nielsøns Anne Kirstine. Fadd: Jacob Simonsens Kone, Anne Andersd., Kiel Mandal, Simon Simonsøn, Christen Schrøder.

dpt. 25/2-1791. Kirsti Olsdatters (uægte Barn) fra Tønsberg, Andrea. Fadd: Mads Stjærs Kone, Marte Larsd., Svaneberg, Niels Jacobsøn, Mathias Huken(?).
Barne fader udlagt Rasmus Smith.

dpt. 2/3-1791. Johan Petter Bergs Anne Maria. Fadd: Christen Isaachsøns Kone, Karen Schrøder, Thomas Høst, Crofas, Meyer.

dpt. 3/3-1791. (Poul) Lieunghs Alison Kirstine. Fadd: Madame E. Wright, Ambor Cudrio, Cathrine Fleischer, Lieutenant Grønvold, Hans Chrystie junior, Simon Jørgensøn, Realf R. Ording.

dpt. 12/3-1791. Ole Christophersøns Ole. Fadd: Guri Jacobsd., Pernille Andersd., Hans Jacob Isaachsøn, Hans Nielsøn, Thomas Fransøn.

dpt. 18/3-1791. Friderich Halvorsøns Kirsten Dorthea. Fadd: Margrethe Wagner, Dorthea Møller, Ledvor Clausøn, Halvor Gundersøn, Ole Smith.

dpt. 22/3-1791. Johannes Isaachsøns Anders. Fadd: Anders Jensøns Kone, Karen Hiort, Saamun Christensøn, Erland Erichsøn, Halvor Olsøn.

dpt. 24/3-1791. Christen Pauses Inger Elisabeth. Fadd: Gunder Tevesøns Kone, Anne Gurine Aabye, Uhrmager Clausøn, Jochum Pedersøn, Mathias Knudsøn.

dpt. 24/3-1791. Diderich von Cappelens Realf. Fadd: Madame Simon Jørgensøn, Madame Diderich Cappelen junior, Jfr. Petronelle Cappelen, Petter Boyesøn, Gr. Forbæch, Diderich von Cappelen junior.

dpt. 12/4-1791. Mathias Knudsøns Ester. Fadd: Margrethe og Rosine Knudsdøttre, Gunder Tevesøn, Johan Wettergreen, Niels Buchvalt.

dpt. 56/4-1791. Escil Jensøns Jens. Fadd: Ole Pedersøns Kone, Gunild Jonsd., Jonas Olsøn, Ole Pedersøn, Peder Juul.

dpt. 2/5-1791. Jacob Boyesøns Sara Charlotte. Fadd: Madame H. Blom, Maria Rougtvet, P. Rougtvet, Grubbe, Niels Pettersøn.

dpt. 3/5-1791. Peder Floods Jochum Jørgensøn. Fadd: Madame Amborg Aall, Madame Jørgen Wright, Jfr. D. Aall, Simon Jørgensøn, J. Wright, Ulrich Cappelen.

dpt. 1/6-1791. Jørgen Falchums Niels. Fadd: Guri Jacobsd., Inger Gundersd., Mons Jacobsøn, Abraham Monsøn, Isaach Abrahamsøn.

dpt. 21/6-1791. Jens Knudsøns Anne. Fadd: Tobias Pedersøns Kone, Hansine Caroline Berg, Christen Isachsøn, Jochum Pedersøn, Mathias Knudsøn.

dpt. 19/7-1791. Peder Wiibes Petter Eilert. Fadd: Madame Diderich von Cappelen junior, Jfr. Anne Margrethe Hagerup, Jfr. Ambor Cudrio, Kammerjunker Adeler, Capitain Hoel, (Poul) Lieungh, (Peder) Flood.

dpt. 20/7-1791. Johanne Svanebergs uægte Anne Kirstine. Fadd: Svanebergs Kone, Karen Malene Madsd., Niels Løchenberg, Peder Bruun, Mads Stiær.
Barnefader, Christen Olsøn Eegaasen (fra Gjerpen).

dpt. 23/7-1791. Tollef Andersøns (på Lundetangen) Karen. Fadd: Poul Postes Kone, Anne Maria Olsd., Lars Christensøn, Halvor Jensøn, Jacob Christensøn.

dpt. 30/7-1791. Even Larsøns Petter. Fadd: Ingeborg Høst, Johanne Larsd., Halvor Larsøn, Jens Jensøn, Hans Thomasøn.

dpt. 12/8-1791. Hans Andreas Isaachsøns Antonius. Fadd: Halvor Gundersøns Kone, Guri Nielsd., Asbiørn Gundersøn, Hans Thomasøn, Anders Knap.

dpt. 19/8-1791. Hans Jensøn Bloms Cornelius. Fadd: Madame Anne Blom, Margrethe Smith, Hr. Friderich Blom, Bacha, Albert Blom.

dpt. 20/8-1791. Peder Olsøns Rasmus. Fadd: Marte Olsd., Gunnild Jonsd., Rasmus Olsøn, Anders Andersøn, Petter Herbrandsøn.

dpt. 25/8-1791. Falentin Christensøns Hans. Guri Jacobsd., Pernille Andersd., Niels Hansøn, Gunder Asbiørnsøn.

dpt. 27/8-1791. Ole Jacobsøns Ole. Fadd: Jacob Abrahamsøns Kone, Johanne Larsd., Tobias Pedersøn, Christen Jacobsøn, Poul Erichsøn.

dpt. 28/8-1791. Røjert Hans Abrahamsøns Anne Gurine. Fadd: Dorte Jonsd., Kari Hansd., Thyge Gunnesøn, Henrich Christensøn, Jens Nielsøn.

dpt. 31/8-1791. Farver Feilbergs Constantius Benedict Ulrich. Fadd: Madame Green, Jfr. Bloch, Lars Gartner, Christopher Blom, Rasmus Bagge Winther.

dpt. 9/9-1791. Niels Heljesøns Maren. Fadd: Margrethe Johannesd., Inger Knudsd., Helje Torjersøn, Rasmus Hellichsøn, Christen Pedersøn.

dpt. 10/9-1791. Poul Andersøn Møllers Svend. Fadd: Anne Cathrine Erichsd., Ingeborg Hansd., Ole Christophersøn, Anders Andersøn, Christen Bærulfsøn.

dpt. 10/9-1791. Petter Herbrandsøns Maren Gurine. Fadd: Giert Jacobsøns Kone, Guri Poulsd., Jacob Abrahamsøn, Ole Jacobsøn, Peder Olsøn.

dpt. 15/9-1791. Ole Claus Olsøns Malene. Fadd: Anne Helvig Isaachsd., Birte Maria Christensd., Niels Andersøn, Christen Jacobsøn, Hans Rull Tollefsøn.

dpt. 22/9-1791. Skomager Anders Pedersøns Birte Kirstine. Fadd: Niels Jacobsen Juniors Kone, Kirsten Nielsd., Knud Thomasøn, Ledvor Clausøn, Iver Carl Barth (Berth?).

dpt. 26/9-1791. Boye Ordings Gunnild Kirstine. Fadd: Madame Z. Zachariason, Jfr. Marthe Cathrine Jørgenson, Jfr. Inger Zachariason, Forvalter Høegh, J. Zachariasøn, Niels Pettersøn.

dpt. 28/9-1791. Stelters Christiane Friderica. Fadd: Madame Levin, Jfr. Green, (Farver) Feilberg, Teilstrøm, Seelau, Meyer.

dpt. 29/9-1791. Raadmand Bentsøns Gunnil Kirstine. Fadd: Madame Paus, Jfr. Else Boyesøn, Albert Blom, Hans Erichsøn, Knud Knudsøn.

dpt. 30/9-1791. Bager Schous Ulrica Sophia. Fadd: Madame Bæchman, Jfr. Erichstrup, Warberg, Uhrmager Clausøn, Claus Hyll.

dpt. 6/10-1791. Christen Pedersøns Peder. Fadd: Inger Jacobsd., Ragnild Isaachsd., Christian Andersøn, Helje Torjersøn, Niels Heljesøn.

dpt. 12/10-1791. Kittil Pedersøns Peder. Fadd: Anders Tollefsøns Kone, Ingeborg Christiansd., Hans Jacob Isaachsøn, Ole Jacobsøn, Solve Madsøn.

dpt. 19/10-1791. Ole Olsøns Elen Maria. Fadd: Birte Cathrine Andersd., Sibylle Sørensd., Ole Fransøn, Halvor Olsøn, Gunder Sørensøn.

dpt. 20/10-1791. Abraham Bergs Else. Fadd: Anders Hansøns Kone, Sophie Jansd., Abraham Andersøn og Søn, Abraham Johannes Isaachsøn.

dpt. 29/10-1791. Carl Nielsøns Datter (navn mangler, men skal være Grete.) Fadd: Jacob Nielsøns Kone, Margrethe Jacobsd., Niels Jacobsøn senior, Jens Ouesøn, Peder Gregersøn.

dpt. 2/11-1791. Halvor Bærulfsøns Birte Kirstine. Fadd: Karen Strømdahl, Anne Maria Gregersd., Erland Mathiasøn, Peder Falchum, Jens Aarhuus.

dpt. 8/11-1791. Halvor Johannesøns Anne. Fadd: Søren Juuls Kone, Guri Thomasd., Gunder Tevesøn, Anders og Gunnul Tygesønner.

dpt. 18/11-1791. Anders Isaachsøns Giertrue. Fadd: Madame Cappelen junior, Cathrine Cappelen, Jacob Boyesøn, Christen Blom, Ole Paus.

dpt. 24/11-1791. Cancellie Raad Schlaenbusches Edel Kirstine Sehsted. Fadd: Madame Bentsøn, Madame Cappelen junior, Jfr. Marthe Jørgensd., (Poul) Lieungh, (Peder) Flood, Forvalter Høegh, Boye Ording.

dpt. 25/11-1791. Zacharias Larsøns Kirstine. Fadd: Ingeborg Høst, Maren Friderichsd., Erland Erichsøn, Halvor Gundersøn, Just Sørensøn.

dpt. 1/12-1791. Giertrud Aslachsdatters uægte Søn, Jørgen. Fadd: Søren Olsøns Enke, Kirsti Torjersd., Christopher Jacobsøn, Christen Bodscher.
Barne Fader, Falentin Christensøn.

dpt. 2/12-1791. Felddtschiær Radisches Carl Gotlieb. Fadd: Madame Simon Jørgensøn, Jfr. Catharina Plesner, Hans Rougtvet, Christen Blom, Altenborg.

dpt. 3/12-1791. Christen Isaachsøns Jens Daniel. Fadd: Claus Tollefsøns Enke, Hansine Caroline Berg, Jochum Pedersøn, Bager Schou, Anders Tollefsøn, Peder Gregersøn.

dpt. 22/12-1791. Gunder Tevesøns Ole. Fadd: Anders Knaps Kone, Guri Nielsd., Christen Paus, Hans Nielsøn, Halvor Johannesøn.

dpt. 29/12-1791. Johan Carl Neumands Giertrue Turine. Fadd: Friderich Sadelmagers Kone, Anne Maria Gregersd., Hans Ledvorsøn, Jacob Torstensøn, Christen Hansøn.

(55 døpte i 1791).
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no