ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sillejords Præstegield

Commissions-Protokol
Paabudne Afgift af alt Jordbrug 1802

eller

Skattematrikkel for Seljord 1802

Oppdatert 31.10.2020

Kilde: RA, Rentekammeret inntil 1814. Digitalarkivet.


| 1802 |
 

Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
Sillejord Howed Sogn
Skaarnæs (præstegaarden). 4 tn 2 tn Hr. Pastor Solnæs 4 tn 2 1400 rdl. 5 rdl. - 66 sk. Een af egnens gode gaarde hvortil er Saug og qwernestød dog Kuns til gaardens egen fornødenhed. Sæterhawn har den fra Kirkegodses Matr. No. 55, mod at holde Sognets Kommunikanter med Brød og Wiin.
No. 1. Loftsgaarden med Kaadde og Pladsen Furrisdøl.
(Brunkeberg kirke 1 set).
6 tn 3 tn Søren Sørensen 2 tn 1 tn 500 rdl. 2 rdl. 30 Sk. Er tungwindt. Har Fæhawn i Sameje med de øwrige brug i samme Nummer.
    Asbiørn Sørensen 1 tn 10 sk. 200 rdl. 1 rdl. - 18 Sk. Ligesaa, men mindre i godhed og Wærdi, saasom den er nu sammen udedelt Lod fra Howed Skylden og bestaaende af 3de smaa sammen-lagde Pladser.
Halvor Sørensen 2 tn 1 tn 500 rdl. 2 Rdl - 30 Sk. Som dette nummers første Brug.
    Gisle Towsen 1 tn 10 Sk. 300 rdl. 1 rdl. - 54 Sk. Er meere af Wærdi fordi det er først blewen uddeelt fra Skylden og har mere og bedre Jord.
No. 2. Udgaarden med Glosimod. 5 tn
6 set
2 - 15 Svend Halvorsen 5 tn 6 set 2 - 15 1800 rdl. 7 rdl. - 18 Sk. Har god men liden Agarjord til Skylden; Dens Agare ligger omblandede i Matr. no. 12 og 16. Engeslandet ligesaa med samme og tillige med No. 7 og 41. De er udsadte for Overskyldelse af Wandflod.
No. 3. og 51. Store og Lille Garviig, der sammen Matriculeret. 5 tn 2 - 10 Ole Christiansøn 1 tn 10 Sk. 350 rdl. 1 rdl. 72 Sk. Er af Sognets gode gaarde, men mangler Sommersæter. Et Stykke af Gaardens Skow tilegner Kiøbmand Uldrik Cappelen sig Raadighed ower.
Christian Turvildsøn 4 tn 2 tn 1400 rdl. 5 rdl. 66 Sk.
No. 4. Weefald. 4 tn 2 tn Gunder Olsen 1 Tnd. 10 1/2 set 18 3/4 500 rdl. 2 rdl. - 30 Sk. Paa dette Brug kan awles og fødes Ligemæget. De hawe god Agarjord, men Lør og slæt Fæhawn. En Tver Elw, Høiste kaldet, beskadigen efter Engeslætterne.
    Ole Gundersen
Bruger "endridird"?
de sidste  af dette No.
anførte.
1 Tnd 7 1/2 set
                     3 Sk.
16 1/4 500 rdl. 2 rdl. - 30 Sk. ditto
Halvor Kittilson 3 seter 2 1/2 50 rdl. 4 rdl. - 60 Sk.
Anders Gundersen 3 seter 50 rdl.
No. 5. Weefald. 4 tn 2 tn Steener Jensøn 2 tn 1 600 rdl. 2 rdl. - 66 Sk. Er af samme beskaffenhed som No. 4, men har en Plads mere hworpaa kan fødes et par Kiør der noget forøger Wærdien.
Gunder Christiansøn 1 Tnd. 16 1/4 400 rdl. 1 rdl. - 90 Sk. Er skarpere af Jordmon og føder mindre Kreature.
Svend Kittilsøn 4 1/2 set 3 3/4 160 rdl. 1 rdl. - 18 Sk. Et godt Særskilt liggende lidet brug.
No. 6. Nordgaarden. 6 tn 3 tn Gunlik Tovsøn 6 tn 3 (tdr.) 1500 rdl. 6 - 6 Er en af Egnens gode Gaarde, som har Jord til skylden, men er Løn og skarp, ofte lider den skade af en wed Siden af Gaarden løbende Elw, som 1 1/2 til 1 3/4 miil Wei at hente en deel af sin Fonrage fra hierne.
No. 7. Oppebøen med Tovslyche.
Denne kirke eier 2 tn
4 tn 2 tn Jørgen Halvorsøn 2 tn 1 Tnd. 300 rdl. 1 - 54 Liden og steenfuld Agerjord. Engestedene Ligger indblandet med den til No. 2 - 12 - 16 og 41. Har omtrent halwe.
Ole Kittilsøn 2 tn 1 Tnd. 300 rdl. 1 - 54 Sæterhavn og ingen Skov.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 8. Biørge med Trangklev.
denne kirke 4 set
dette Præsteboel 3 set
5 tn - 8 Set 2 t. - 16 1/3 Jørgen Christophersøn 2 tn
10 set
1 t.
8 1/2 s.
500 rdl. 2 - 30 Grundlænt og Steenfuld Ager og Eng, Knap Fæbeete Hiemme og maae hente Foring til Kreatus fødsel fra Sommersæteren 3/4 miil.
denne Kirke 4 set
dette Præsteboel 3 do.
    Procurator Hansen 2 tn 7 set 1 -5 5/6 400 rdl. 1 rdl. - 90 Sk.  
Svend Tovsen 3 set      2 1/2 100 rdl. 4 - 24
No. 9. Aasem med Kaasen
og Eisand.
4 tn 2 tn Peder Jørgensen 3 tn 1 tnd 10 750 rdl. 3 - 42 Er en af Sognets ode Gaarde med fornøden Sæterhawn og ei megen Agerjord og har en Tung Beliggenhed.
    Thor Laersen           6 set -        5 300 rdl. 1 - 54 Disse 2 af skyld smaa Brug ligger aldeles adskildt i en anden Egn af Sognet end Nummerets Brug; da awler og fødene meere end dette.
Tarier Kittilsen           6 set -        5 250 rdl. 1 - 36 - men mangler Skow og Sommerhawn.
No. 10. Werpe. 4 tn 2 tn Ole Andersen 4 tn 2 tn 1400 rdl. 5 - 66 En af Sognets gode Gaarde, hvortil er Saug og et tilliggende Aargangs Qverne-
brug, men mangler aldeles Sommerhavn hiemme, men eier et Sæter i Fieldet.
No. 11. Strand. 4 tn 2 tn Saamund Knudsøn 4 tn 2 tn 1400 rdl. 5 - 66 Ligesaa en god Gaard med Egnens beste Skow og Fuldkommen Fæehawn.
Har Qvernebrug til eget hus fornødenhed.
No. 12. Midbøe.
denne Kirke 10 set
3 tn
10 set
1 - 18 1/3. Laurentz Guttormsen 3 t - 10 set 1 18 1/3 1500 rdl. 6 rdl. - 6 Sk. Ansees for at være Sognets beste Gaard i Henseende til Ager og Eng, men har
den ulejlighed at dens Ager ligger indblandet med Agerne i No. 2 og No. 16, saa
og 41. Har ret noget, men ei Tilstrækkelig Sæterhavn.
No. 13. Giuve.
denne Kirke 1 Tønde
4 tn

2 tn

Biørn Christophersen 4 tdr 2 1000 rdl. 4 - 18 Tungwind og har neppe Skow til Huusfang.
No. 14. Toe.
denne Kirke 1 set
4 tn
1 set
2 - 5/6 Anders Gunliksen 4 tdr - 1 set 2  5/6 1000 rdl. 4 - 18 Owermaade tungvindt beliggende, saa det er vanskelig at komme til Gaarden med Hest og ikke muelig med  Hest - end ei om Winteren - Alt som ikke Awles paa Gaarden maae bringes did paa Kløw der neppe maae bestaae i selv I endvanlig Tyngde.
No. 15. Kivle med Friisland.
Sillejord Præste Boel 6 set


ligesaa 6 set


4 tn

 

2 tn
 
Tov Tovsen 2 tn 1 Tnd. 400 rdl. 1 - 90 Tungvindt og ligger under Field Skieed. (Skyggefullt?)
Even Danielsen 2 tn 1 Tnd. 400 rdl. 1 - 90
No. 16. Graver. 3 tn 1 - 10 Laurantz Svendsen 1 1/2 Tnd. - 15 set 700 rdl. 3 - 6 Et godt Brug Hvis Ager dog ligger sammen blandet i Matr.no. 2, 7 og 12, og Enge blandede ligesaa, tillige med No. 44. Har Knap Sommerhavn.
Thor Haraldsen 1 1/2 tn - 15 set 700 rdl. 3 - 6 Ligesom næst forestaaende Brug.
No. 17. Graver Nedre med
Laawel.
3 tn
8 set.
1 - 16 2/3 Claus Jørgensen 1 Tønd.- 10 set - 18 1/3 500 rdl. 2 rdl. - 30 Sk. God Agerjord til Havresæd, men mangler deels Sommersæterhavn.
    Kittil Clausen 1 Tnd. - 10 set - 18 1/3 400 rdl. 1 - 90 Ligesaa, men er mindre Werdi af Aarsag at en fladere halvdeel er Brugeren solgt af sin Fader (?).
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 18. Graver Søndre 3 tn
1 set
1 Tnd - 10 set Svennum Clausen 2 Tønd. 6 set - 15 400 rdl. 1 - 90 Lige beskaffen som Kittils brug i næst Forestaaende No.
Ole Olsen 1 Tønde 6 set - 15 400 rdl. 1 - 90 ditto.
No. 19. Manum med
Igildstvedt.
denne Kirke 8 set
3 tn
8 set
1 tnd. 16 2/3 Kittil Halvorsen 1 Tnd. 6 set  - 15 350 rdl. 1 - 72 Tungwindt, Grundlænt og Liden Jord efter Skylden. Megen Beswærlighed for at faae fra Huserne hiemhentet Winterforet, som ofte mange Stykker af Wejen maa bæres paa Menneskeryg.
Igild Evensen 2 Tnd. 2 set 1 - 1 2/3 500 rdl. 2 - 30 ditto.
No. 20. Lie.
denne kirke 7 set
3 tdr.
7 set
1 tnd 15 5/6 Thor Steenersens
Enke
3 tnd. 7 set. 1 - 15 5/6 800 rdl. 3 - 42 Tungwindt; Slett Fæbeete, ingen Sommersæter og Knap Brendeveed.
No. 21. Groven
denne kirke 2 set

denne kirke 1 sætt.

denne kirke 1 sætt.

3 tdr.
10. Sæt
1 tnd 18 1/3 Halvor Gunlichsen 1 Tnd. 11 set   - 19 1/6 200 rdl. 1 rdl. - 18 Sk. Et usselt Brug med skarp og alt for Liden Agerjord efter sin Matr. skyld. Løst Fæbeete og Engbund, samt neppe Skow til Huusfornødenhed.
    Rollef Toresen          11 1/2 set   -  9 7/12 150 rdl. - Dette Brug har samme beskaffenhed som næst forestaaende. Det bruges som underbrug under No. 45 med Rentekammers Tilladelse af 22. Nov. 1800.
Sven Svennungsen          11 1/2 set   -  9 7/12 150 rdl. - Af lige slett indvorden godhed som næstforestaaende.
No. 22 Øverland
Gaarden.
5 tn 2 - 10 Biørn Christiansen,
nu Enken Anne.
2 tnd. 1 tnd. 500 rdl. 2 - 30 Er vel en god Gaard i denne Egn, men af tung beliggenhed og mangler Sommer Sæterhavn.
    Kittil Helliksen 3 tnd. 1 - 10 set. 800 rdl. 3 - 42 Af samme beskaffenhed som næst forestaaende, men har en selvandeel i et Saugbrug til Bøygdens fornødenhed.
No. 23. Klomseth.
denne kirke 3 sætt.

Ligesaa 3 set

3 tdr. 6 set 1 - 15 Ole Haraldsen 1 tnd - 9 set   -  17 1/2 400 rdl. 1 - 90 Skarp Agerjord og Engbund og har mangel paa Fæhavn.
    Svend Haraldsen 1 tnd - 9 set   -  17 1/2 400 rdl. 1 - 90 ditto.
No. 24. Sundsbarm.
Pladserne Dyhrfladstaalene
og Guldnæs, som er fra denne gaard, er taxeret under No. 6.
2 tn 1 Tnd. Svennum Kittilsen 2 tn 1 Tnd. 700 rdl. 3 - 6 Er en Fuld gaard 1 1/2 miil fra Bøygden beliggende, hvor undertiden Kornet ikke modnes, men har gode Græsgange og Fæhavne.
No. 25. Weenaass. 4 tn 2 tn Jens Kittilsen 4 tn 2 tn 1400 rdl. 5 rdl. - 66 Sk. En god med owermaade Tungvindt Gaard. Haer Grøden til deels maae bæres til Huuse.
No. 26. Tvingelie.
denne Kirke 2 set

denne Kirke 2 set

3 tn 4 set 1 - 13 1/3 set Thord Christophersen

1  tn 8 set

 -   16 1/3 300 rdl. 1 - 54 En fuld Gaard 1/4 miil owenfor Sognets Gaarde som ligger i Dalen. Har Liden Agerjord, men god Fæhavn. 1/2 anpart i Saugen under No. 22 og Qwerne brug.
    Gunlich Torvildsen

1  tn 8 set

 -   16 2/3 250 rdl. 1 - 36 Af samme beskaffenhed som næstforrestaaende, men intet Saug eller Qwernebrug.
No. 27. Sanda.
Næs kirke 3 1/6 set
Næs kirke 2 5/6 set
 
3 tn 1 tn 10 St. Halvor Nielsen 1 tn 5 set -  14 1/6 400 rdl. 1 - 90 Skarp og Fattig Sandjord og mangler dets Sommersæter.
Jørgen Gundersen 1 tn 5 set -  14 1/6 400 rdl. 1 - 90 ditto.
Gunnuld Andersen             2 set -    1 2/3 50 rdl. 3 - 84 En nye og Liden ubetydelig Plads af samme Jordart.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 28. Meeaas.
denne kirke 2 seter
Ligesaa 2 set
denne kirke 4 set
3 tn 2 set 1 tn 11 1/3 Aslach Aslachsen             9 1/2 set -   7 11/12 250 rdl. 1 - 36 Gode Brug efter Skylden, men ingen Sommersæter og Knap Brændeved.
Laurantz Aslachsen             9 1/2 set -   7 11/12 250 rdl. 1 - 36 ditto.
Knud Leufsen 1 Tnd. 7 set -   15 5/6 550 rdl. 2 rdl. - 60 Sk. Ligesom næstforestaaende, men har Skow til Fornødenhed.
No. 29. Øvrebøe. 2 tn 1 Tnd. Svennung Andersen 2 tn 1 Tnd. 700 rdl. 3 - 6 Mangler deels Sommersæterhavn og Avlingen paa Leerjord bestaaene i Havresæd.
No. 30. Brække. 3 tn 1tnd 10 set Anders Christiansen 1 tnd 4 1/2 set -       13 3/4 200 rdl. 1 - 18 Gaardens beliggenhed er brat og liden Agerjord som er udsdt for udfald for Jordskrier (jordskred) og knap Sommerfæhavn.
Ole Bjørnsson 1 tnd 4 1/2 set -       13 3/4 200 rdl. 1 - 18 ditto.
Gunder Olsen           3 set -         2 1/2 50 rdl. 2 - 36 En nye skyldsadt plads som endnu ei er opryddet, Men tilfulde bebygget.
No. 31. Werpe. 3 tn 1 tnd 10 set Svend Tallevsen 3 tnd. 1 tnd. - 10 S. 700 rdl. 3 - 6 Mangler SommerFæehavn og udsadt noget for Elvebrud. Een god plads er skildt fra Gaarden, som er anført til denne Skats (.....) denne Protokol pag. 292.
No. 32. Ruui. 3 tn 1 - 10 Gunlich Christophersen 1 1/2 tnd.            - 15 375 rdl. 1 rdl. 90 sk. Tør og grundlænds mangler Sommersæterhavn.
    Ole Gunlichsen 1 tnd 6 set            - 15 465 rdl. 2 rdl. 30 sk. Af lige Beskaffenhed, hvorfor den har tilkiøbt sig 2 sete Skyld af gaarden Tytegrav i Hvidesøe No. 57 til Sæterhavn.
No. 33. Rugtved. 2 tn 1 Tnd. Halvor Torkildsen 2 tn 1 Tnd. 400 rdl. 1 - 90 Tungvindt, skarp og liden Agerjord.
No. 34. Klomset. 3 tn 1 Tnd. 10 St. Biørn Kittilsen 3 tn 1 - 10 700 rdl. 3 - 6 Skarp Agerjord og Engbund, som bliver ret dyrket. Knap Sæterhavn, men Skov til Huusfornødenhed.
No. 35. Telnæs. 4 tn 2 tn Jens Olsen 1 Tnd. -    10 250 1 - 36 Fattig Sandgrund, Skoven som er udhuggen har været dens herlighed.
    Anders Jensen 1 Tnd. -    10 250 1 - 36 Dette brug er en Heiegaard som er udsadt for Kornet skielden modnes. Den har betydelig Skow.
Ole Knudsen 1 1/2 Tnd. 500 2 - 30 ditto.
Anders Andersen 6 set -   5 - " - -  "  - ditto.
No. 36. Næss ytre 2 tn 1 Tde Anders Gunlicksen 2 tn 1 - 700 3 - 6 En god gaard i denne Egn med et ubetydelig Skow men mangler Sommersæter.
No. 37. Øverland 2 tn 1 Tde Laurantz Sørensen 2 tn 1 Tde 700 3 - 6 Af lige beskaffenhed med nest forestaaende No., men Skowen sterk medtagen wed Huset.
No. 38. Østre Aasem 3 tn 1 - 10 Ole Jensen 3 tn 1 - 10 600 2 - 66 Ligesom med No. 21 Halvors brug er anmerket, som denne gaard tilgrændser.
No. 39. Breche Nordre 3 tn 1 - 10 Ole Gundersen 1 Tde - 6 Sett    - 15 sett 375 1 - 90 Af Beskaffenhed som anmærket med No. 30, hvortil den grændser, dog er den ikke saa meget udsadt for Jordskrier.
Halvor Olsen 1 Tde - 6 Sett    - 15 sett 375 1 - 90 ditto.
No. 40. Roudeberg
               Kaavedahl
2 tn
1 Tde
1 - 10
 
Halvor Thorsen
Thor Steenersen
2 tn
1 Tde
1 Tde
      - 10 Sett
500
200
2 - 30
1 - 18
Mangler Sommersæter og Hawn. Tungwindt Beliggenhed.
Har ingen Sæterhawn og hwærken Skow til Nrendewed eller Huusfang.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 41. Næss øwre
Sillej. Præsteboel 1 1/2 set.

Ligesaa 1 1/2 set

Ligesaa 3 Setting
2 tn 6 Sett

 
1 Tde - 5 Set

 
Laurantz Evensen

 
7 1/2 set

 
6 1/4 Sett

 
175

 
1 - 18

 
Een fattig Sandjord. Engemolden sammenblandet i Stykkewiis med No. 2 - 7 - 12 - og 16.
 
Ouwer Knudsen 7 1/2 set 6 1/4 Sett 175 1 - 18
Guttorm Evensen 1 Tde 3 Sett      12 1/2 350 1 rdl. - 72 sk.
No. 42. Aarhuus 1 Tde       - 10 Sett Knud Rasmussen 1 Tde       - 10 Sett 400 rdl. 1 rdl. - 90 sk. En enlig beliggende temmelig god gaard, hwis Agerjord dog er grundlændt.
No. 43. Windahlen 1 Tde       - 10 Sett Guttorm Gunlichsen 1 Tde       - 10 Sett 400 rdl. 1 rdl. - 90 sk. En god gaard, men Sannfuld ager og Engjord.
No. 44. Tvetten 2 tn 1 Tde Hans Olsen 2 tn 1 Tde 300 1 - 54 Har liden Jord efter sin Skyld, som er tørlændt og Sannfuld, ingen Sommerhawn og knap Skow til Brændewed og Huusfang.
No. 45. Lille Aasen 1 Tde 6 set    - 15 set Rollef Thorsen 1 Tde - 6 set    - 15 set 350 1 - 72 Er af samme Beskaffenhed som er anmærket med No. 21 hworwed denne gaard er beliggende og har med Kammerets tilladelse en part af samme No. til Underbrug.
No. 46. Hvalsgaard
      med Kippestøel
2 tn 1 Tde Halvor Halvorsen 1 1/2 Tde    - 15 set 300 rdl. 1 - 54 Een Heigaard: Har en waad grund, hworfor Kornawlingen som oftest er missig.
Ole Gunnesen                  - 6 set    -   5 set 100 rdl. ------ ditto.
No. 47. Sønsteved
      med Gravelie
2 tn 1 tn Ole Neriesen 1 1/2 Tde    - 15 set 300 rdl. 1 rdl. - 54 sk. Er af samme Beskaffenhed som Nestforanstaaende og ligger wed hinanden.
Kittil Olsen                  - 6 set     - 5 Sett 100 rdl. 1 rdl. - 54 sk. ditto.
No. 48. Gaasedahlen 1 Tde     - 10 set Enken Bergith Halvorsd. 1 Tde     - 10 set 150 ------ Ligesom forestaaende og for 3 Aar siden er Skowen nu allene afbrendt, men og den Synd Jordskorpe af Fieldet paa denne gaard mangler aldeles Fæehawn.
No. 49. Øvstetvedt 8 Sett 6 1/3 set Gunder Nirisen 8 set   - 6 1/3 set 200 rdl. 1 rdl. - 18 sk. Een Heiegaard, som har Law Korn Awling, men megen god Fæehawn og Engesletter.
No. 50. Bakken.
Denne Kirke 6 set
2 tn 1 Tde Jørgen Evensen 2 tn 1 Tde 400 rdl. 1 rdl. 90 sk. Et ...... Jordsmonn, ingen Sommerhawn og Knap Skow til Huusfang og Brende Weed.
No. 52. Kasland 1 Tde 10 set Knud Jørgensen 1 Tde 10 set 200 rdl. 1 - 18 Af samme Beskaffenhed som nest foranstaaende.
No. 53. Reinstuel 1 Tde 10 set Torgrim Olsen 1 Tde 10 set 500 rdl. 2 - 30 Er af Egnens beste fieldgaarde til at føde Kreathure paa. men Kornawlingen undertiden uvis.
No. 54. Dahle 1 Tde 10 set Sondre Nielsen 1 Tde 10 set 150 rdl. ------ Et uselt Brug bestaaende af en fattig og steenfuld Jord, mangler Sommer Sæter og Skowen eies af Kiøbmand Jørgen Aall.
No. 55. Præste Aarhuus
Sillej. Kirke tilhørende.
3 set 2 1/2 set Tiøstof Joensen 3 set 2 1/2 set 60 ------ Er foruden en liden Plads Kun en Sæterhawn til Præstegaarden.
Fladdahls Annex
No. 56. Aase
Affældt 1 Td. 2/7 set for bestandig efter Kong. res. af
12. Martz 1754.
Fladdahl Krk. eier 7 set

Affeldt, ligesaa 1 Td - 2/7 set
Fladdahl Krk. eier 7 set

7 tn - 2 Set 3 - 11 2/3 Set Guttorm Biørnsen 3 tn - 7 set 1 - 15 5/6 900 rdl. 3 rdl. - 78 sk. Meget tungwindte gaarde og udsadte for Jordskrier; de hawer sin Bøler 1 1/2 miil gaarden forliggende hworfra en Deel af deres Fourage om Winteren maae hiemkiørs. De ere anseede for Sognets gode gaarde.
    Kittil Steenersen 3 tn - 7 set 1 - 15 5/6 900 rdl. 3 rdl. - 78 sk. ditto.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 57. Sundbøe.
Affældt.
Ligesaa af 3 set.

Affældt 1 1/2 set
Ligesaa af 3 set.

Ligesaa Affældt 1 1/2 set

6 tn 3 tn Even Steenersen 3 tn 1 - 10 1000 rdl. 4 - 18 Disse gaarde mangler Langhei - Det er hawn efter Midsommer paa Maaneden til deres Kreature. Deres største og bæste Eng er under Kasted
Wandflod, ellers ansees for Egnens gode gaarde.
    Torkil Kittilsen 1 1/2 tn    - 15 set 500 rdl. 2 - 30 ditto.
    Torkel Gunlichsen 1 1/2 tn    - 15 set 500 rdl. 2 - 30 ditto.
No. 58. Bringen
Ligesaa Affældt 9 3/5 set
4 tn 2 tn Ole Evensen 2 tn 1 tn 350 rdl. 1 - 72 Liden Jord til sin skyld, tungwindth og ingen Sommer Fæhawn.
Even Svennungsen 2 tn 1 tn 350 rdl. 1 - 72 ditto.
No. 59. Bekhuus.
Affældt 1 Tønd 1 set i forb:
Resolution.
Fladdahls Kirke: 3 set

Ligesaa affældt 4 set

4 tn 3 Sett 2 - 2 1/2 Jesper Gunnesen 3 tn 3 set

1 - 12 1/2

900 rdl. 3 - 78 Ere af Sognets beste gaarde. Dens Beliggenhed er brad og ofte udsadt for Jordfalf og Skrider (skred).
    Ole Jacobsen 1 tn      - 10 200 1 - 18 ditto
No. 60. Østgaarden.
Affældt for bestandig 4 1/2 set effter bem. Resolution.

Ligesaa affældt 4 1/2 set

4 tn 2 Ole Jensen 2 tn 1 tn 500 2 - 30 Disse gaardes Agre Ligger omblandne med gaardene No. 61, 65, 68, 75, 77, 79 og 83. Ligelædes Enge stæderne som bestaar for det meste af Myre-
græs og er underkastet Wandflod. Disse gaardes Høeboder staar paa høÿe Stolper som da og derwed ikke altid ere befriede for Wandets Opstigen i dem; De faar da deres Høe forderwed hiemkiørt om Winteren.
Even Evensen 2 tn 1 tn 500 2 - 30 ditto.
No. 61. Skeje.
LIgesaa affældt 9 set
4 tn 2 tn Høije Steenersen 4 tn 2 tn 900 3 - 78 Har samme Beskaffenhed som forestaaende og mangler Sommer Fæhawn.
No. 62. Svartdahl.
Fladdahl Krk. 1/2 set
Omisdahl Krk. 4 1/2 ditto.

ditto
2 tn - 4 Set

1 - 13 1/2

Halvor Johnsen 1 - 8    - 16 2/3 400 1 - 90 Liden og steenfuld Agerjord, Engbunden er grundlændt, har god Fæhawn.
    Ole Olsen 1 - 8    - 16 2/3 250 1 - 36 Ligesaa og mangler Græsgang til Kreaturerne.
No. 63. Svartdahl nordre
Fladdahl Krk. 1/2 set
Omisdahl Krk. 4 1/2 ditto.

ditto

3 tn - 4 Set 1 - 13 1/3 Enken Judith 1 - 8    - 16 2/3 250 1 - 36 Samme beskaffenhed som sidstnæwnte Brug.
    Halvor Torgrimsen 1 - 8    - 16 2/3 250 1 - 36 J alt ligesom næst foranstaaende.
No. 64. Midbøe 4 Sett og
9 Skind
    - 10 5/6 Even Gregarsen 4 Sett og
9 Skind
    - 10 5/6 160 rdl. 1 - 18 Samme Beskaffenhed men har Støelshawn.
No. 65. Hougstuen.
Affældt for bestandig 6 set efter Kongl. Res. af 12. Marthi 1754.
Fladdahls Krk. tilhørende.

Affældt for 5 4/5 set

Affældt 3/5 set

 

 

5 tn

 

 

2 - 10

 

 

Ole Sondresen

 

 

2 1/2 tn

 

 

1 - 5

 

 

625 rdl.

 

 

3 - 6

 

 

I alt liesom er forklaret med No. 60.

Halvor Sondresen 2 1/4 1 - 2 1/2 600 rdl. 2 - 66 ditto.
    Jacob Bjørnsen 1/4 tde.    - 2 1/2 150 rdl. Ingen Denne nye uddeelte Lod synes at hawe faaet meere Jord anden i Forhold til sin Matrikulskyld Kunde tilkomme.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 66. Nattedahl.
Fladdahl Krk. 6 set
4 tn 2 tn Hellie Evensen 4 tn 2 tn 1200 rdl. 4 - 90 Har en meget brat Beliggenhed og deraf tungwindt. Er ellers en god gaard.
No. 67. Minnesjord.
Fladdahl Krk. 1 set

Ligesaa 1 set

4 tn 2 Set 2 - 1 2/3 Knud Helliesen 2 tn - 1 set 1 - 5/6 510 rdl. 2 - 66 Disse 2de Brug er blewen deelt mellem 2de Brødre, hworaf den ældste har solgt til sin yngre Broder en ringere Deel og forbeholdt sig selw det beste af Ager og Eng. Af den Aarsag er der forskielie Werdier.
Gaardenes Beliggenhed er i Brath Bakkes.
    Søren Guttormsens Enke 2 tn - 1 set 1 - 5/6 720 rdl. 3 - 42
No. 68. Hvale.
Affældt for bestandig 1 tn. efter Kongl. Res. af 12. Marthi 1754.
4 tn 6 set. 2 - 5 Even Kittilsen 4 tn - 6 set. 2 - 5 1200 rdl. 4 rdl. - 90 sk. Som forklaret med No. 60, dog har den sine Eiendeele Lidt meer særskildt.
No. 69. Aakre med Ackre. 4 tn 2 tn Tarie Guttormsen 2 tn 1 tn 300 rdl. 1 - 54 Et ringe og tungwindt Brug. Korn awlingen er uvis formedelst Grund Wæde, Det er mængde af Kildemold.
Sondre Knudsen 2 tn 1 tn 350 rdl. 1 - 72
No. 70. Dahle.
Affældt for bestandig 1 tn 2 1/5 set. efter Kongl. Res. af 24. Aug. 1764.
3 tn 1 tn - 10 set Ole Sigvaldsen 3 tn 1 tn - 10 set 750 rdl. 3 - 42 Har en flad Beliggenhed wed Mandalselven, som ofte owerskyller Engen.
Har en tilliggende Bækkesaug og et godt Qwærnbrug.
No. 71. Wastvedt 3 tn 1 - 10 Halvor Evensen 3 tn 1 - 10 700 rdl. 3 rdl. - 06 sk Formedelst sin Beliggenhed i Höÿden meget udsadt for  Frost og mangler Sommer Fæhawn.
No. 72. Røertvedt 2 tn 1 tn Aslach Olsen 2 tn 1 tn 300 rdl. 1 - 54 Een af Sognets skidste(?) gaarde med tungwindt Beliggenhed, har Knap Skow til Brændewed og Huusfang og mangler Hawn.
No. 73. Eidingsaas.
Sillej. Krk. eier 3 set
3 tn 3 set. 1 tn 2 1/2 set Gregar Halvorsen 2 tn - 3 set 1 -  2 1/2 500 rdl. 2 - 30 Er en af Sognets temmelig gode Gaarde i lige Werdi med et Brug i No. 60,
skiønt gandske forskiellig Beliggenhed.
No. 74. Kleven 2 tn 6 set. 1 - 5 Ole Igildsen (Egilsen) 2 tn 6 set. 1 - 5 700 rdl. 3 - 6 Er nu en god og Særskildt liggende Gaard men Tungwindt formedelst at dens meste Foer maae hentes fra Sætrene, en beswærlig War 1 1/2 miil fra Gaarden.
No. 75. Svalestuen.
Affældt for bestandig 6 set efter Kongl. Res. af 12. Marthi 1754.
3 tn 1 - 10 Halvor Sondresen 3 tn 1 - 10 750 rdl. 3 - 42 Ligesom forklaret med No. 60.
No. 76. Bakken med
Bakkemoen, Midbøe og
Hougstøel.
3 1/2 tn 1 - 15 Niri Torgersen
nu
Enken Sigrie og
Halvor Jensen.
1/2 tn    -  5 set 150 rdl. ----- Er beliggende i en trang og mørk dal som med rette blewe Ware af Swartdahl; hwert Brug har owermaade Liden, men med owerflødig Steen
opfyldt Agerjord. Brugene Ligge adspræd og ikke samlede paa et Sted med andre Gaarde Ligge imellem dem.
Ole Biørnsen 1/2 tn    - 5 set 150 rdl. -----
Even Sørensens Enke 1 tn    - 10 set 175 rdl. 1 rdl - 18 sk.
Tallev Torgrimsøn 1 tn    - 10 set 175 rdl. 1 rdl - 18 sk.
Joen Hansen            - 6 set    - 5 set 150 rdl 2 - 36
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 77. Møklestuen.
Affældt for bestandig 6 set efter Kongl. Res. af 12. Marthi 1754.
3 tn 1 tn - 10 set Hr. Sorenskriwer Jull 3 tn 1 tn - 10 set 700 rdl. 3 rdl. - 06 sk. Som forklared wed No. 60.
No. 78. Aakre med
Jngersmoen
2 tn 1 tn Halvor Thorsen 1 tn - 9 set        - 17 1/2 300 rdl. 1 - 54 Er af de Gaarde i den med No. 76 benæwnte Swartdal og af samme beskaffenhed som dermed anmerket.
Thor Joensen       - 3 set        - 2 1/2 75 rdl. ------ En liden Tuslet plads i samme mørke Dal beliggende.
No. 79. Raadstuen.
Affældt for bestandig 7 set efter Kongl. Res. af 12. Marthi 1754.
3 tn 1 - 10 Tharald Thorsen 3 tn 1 - 10 700 rdl. 3 - 06 Som forklaret wed No. 60.
No. 80. Ruui.
Hierdahls Krk. 8 set

Fladdahls Krk. 4 sæt

Hierdahls Præsteboel 8 sæt

1 tn 8 set    - 16 2/3 Gunlich Laersen     - 8 set    - 6 2/3 250 rdl. 1 - 36 Een efter sin Skyld meget gode smaa Brug; dog ere deres Engeslotter underkastet Owerswømmelse.
    Halvor Laersen    - 4 sæt    - 3 1/3 152 rdl. 1 rdl. - 18 sk.
    Tharald Halvorsen    - 8 sæt    - 6 2/3 250 rdl. 1 - 36
No. 81. Lien.
Fladdahls Kr. 3 sæt
3 tn - 3 sæt 1 - 2 1/2 Halvor Kittilsøn 2 tn - 3 sæt 1 - 2 1/2 300 rdl. 1 - 54 Har en fængende brat Beliggenhed øwerst i Swartdal. Ingen Sæterhawn og Grøden modnes ei altid.
No. 82. Barstad. 2 tn 1 tn Nirie Joensen 1 tn     - 10 200 1 - 18 Er ret af de saa kaldede gode Gaarde i før benæwnte Swartdal, dog af samme Beskaffenhed som er antegnet med No. 76, men har god Fæhawn.
Wille Joensen 1 tn     - 10 200 1 - 18
No. 83. Framgaarden.
Affældt for bestandig 4 1/2 set efter Kongl. Res. af 12. Marthi 1754.
2 tn 1 tn Ole Olsen 2 tn 1 tn 500 rdl. 2 - 30 Ligesom forklaret med no. 60.
No. 84. Blecheim med
Svervelie.
Fladdahls Krk. 1/2 set

Ligesaa 1/2 Sæt

2 tn - 6 sæt 1 tn - 5 sæt Halvor Olsen       - 6 sæt        - 5 sæt 152 rdl. 1 - 18 Gode smaa Brug i Swartdal beliggende höÿt oppe paa en nogenledes Slette af et Field.


J Swartedal beliggende og saa høit paa fieldet at Kornawlingen er udsadt for Frost og skielden modnes.

Halvor Towsen       - 6 sæt        - 5 sæt 152 rdl. 1 - 18
Ole Levordsen 1 tn       - 10 sæt 300 rdl. 1 - 54
Poul Laersen       - 6 sæt        - 5 sæt 150 rdl. ------
No. 85 Dahle nordre.
Affældt for bestandig 9 1/5 set. efter Kongl. Res. af 21. Aug. 1764.
2 tn 1 tn Gundlik Olsen 2 tn 1 tn 700 rdl. 3 - 6 Een af Egnens gode Gaarde. Har en flad Beliggenhed, men er dog underkastet Skade wed Elwebrud.
No. 86. Hvale. Ligesaa affældt 1 tn efter Ko. Res. af 24. Feb. 1767. 2 tn 1 tn Sigur Kittilsen 2 tn 1 tn 150 rdl. ------ Wed Mandalselwens aarlige Brud udgaaer dens Ager og Engejord, saa at der er lidet tilbage; derpaa Kan nu ikkun fødes 5 Kiør og antas 7 à 8 Tønder Korn.
No. 87. Aasem Søndre 2 tn 1 tn Laers Michelsen 2 tn 1 tn 400 1 - 90 Tungwindt og har ingen Stuelshawn.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 88. Heidejord. 2 tn 1 tn Even Rasmusen 2 tn 1 tn 300 1 - 54 En Hejegaard af tungwindt Beliggenhed og uwis Kornawling, da det skielden Kan modnes.
No. 89. Bøele. 1 tn - 4 set    - 13 1/3 set Bent Toresen 1 tn - 4 set -  13 1/3 200 rdl. 1 - 18 Er i Swartdal beliggende, har ingen Sommer Fæehawn og i øwrigt ligner Brugene i No. 76.
No. 90. Haboershvam 2 tn 1 tn Saave Neriesens Enke 2 tn 1 tn 200 rdl. 1 - 18 Liden Jord til Skylden, tungwindt og Steenfuld og ingen Fæhawe til Gaarden.
No. 91. Skarpedahl.
Affældt for bestandig 4 set efter Kongl. Res. af 12. Marthi 1754.
1 tn     - 10 set Wetle Osmundsen 1 tn     - 10 set 150 rdl. ------ Swarer til Namnet og har ingen Sommer Fæhawn.
No. 92. Espelie med
Nøstetejen.
2 tn 1 tn Halvor Sørensen      - 11 2/5 set    - 9 1/2 set 149 rdl. ------ Er af Swartdals usleste Brug, hwor til er ingen Sommer Fæhawn og skielden Kan Korn modnes.
Enken Lisbet Gunliksd.      - 3/5 set    - 1/2 set 16 rdl. ------ Kan herpaa føde en Koe og har slet ingen awling.
Halvor Halvorsen 1 tn     - 10 set 150 rdl. ------ Ligesom dette Nummers første Brug.
No. 93. Blekum. 1 tn      - 10 set Ole Olsen 1 tn      - 10 set 300 rdl. 1 - 54 Ligesom No. 84 af Swartdals saa kaldede gode Brug.
No. 94. Aasem
Fladdal Krk. 3 set

1 tn - 3 set

     - 12 1/2 Anders Pedersen 1 tn - 3 set      - 12 1/2 300 rdl. 1 - 54 Som No. 87.
No. 95. Skarerue med
Giedaassen.
1 tn - 3 set      - 12 1/2 Halvor Evensen 1 tn - 3 set      - 12 1/2 50 rdl. ------ Et uselt Brug.
    Tosten Olsen 1 tn      - 10 set 150 rdl. ------ En gandske afsides liggende Heigaard hworpaa fødes faa Krature og skielden modnes Korn.
No. 96. Lien med
Skare.
3 tn 1 tn - 10 set Ole Evensen      - 8 set     - 6 2/3 set 100 rdl. ------ Er alle ligesom et med No. 81.
Halvor Joensen     - 1 set     - 5/6 set 10 rdl. ------
Aslak Halvorsen     - 9 set    - 7 1/2 set 110 rdl. ------
Halvor Olsen     - 9 set    - 7 1/2 set 110 rdl. ------
Gregar Olsen     - 9 set    - 7 1/2 set 110 rdl. ------
No. 97. Siljudahlen 1 tn - 4 set      - 13 1/3 Kittil Olsen 1 tn - 4 set      - 13 1/3 150 - 48 1 rdl. - 18 sk. En usel Gaard; skarp og grow Sandjord, bestaar dens ubetydelige Agerland af, som neppe udgiør 5 Maal, Engbunden er af samme Beskaffenhed og Gaarden har hwerken Waar, Sommer eller Høst Sæter.
Ommersdahls Annex
No. 98. Groven. 3 tn og 1 hud 2 tn Knud Tostensen 1 tn - 6 set
og 6 skind
1 tn 700 rdl. 3 - 6 Er af dette Sogns gode Gaarde med fornøden Sæterhawn. 10 à 12 Fæe-Kreature fødes paa 1 Skippund Tunge og awles almindelig 20 à 24 Tønder Byg.
    Halvor Sørensen 1 tn - 6 set
og 6 skind
1 tn 700 rdl. 3 - 6
No. 99. Øvrebøe.
Ommersd. Krk. 3 set.
4 tn 2 tn Ole Aslachsen 2 tn 1 tn 700 rdl. 3 - 6 Har saa Owerflødig Sæterhawn at noget Kan bortleies. J Awling kan den wære liig No. 98, men formedelst en bratere Beliggenhed, Tungwind at driwe, da endog det meste af Awlingen ei kan Kiøres, men maa bæres til Huuse.
    Saamund Olsen 2 tn 1 tn 700 rdl. 3 - 6
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 100. Berge med
Skinderland

Ommersd. Krk. 1 1/2 skind

dito Krk. 3/4 skind

dito Krk. 3/4 skind

3 tn - 6 set
og 3 skind
1 tn - 17 1/2 Tosten Evensen 3 tn - 6 set 1 tn - 15 set 875 rdl. 3 - 78 Dette Brug har ikke saa megen Jord til sin Matrikul Skyld, som andre gode Gaarde i Sognet.
Disse usle Brug ligger paa Møsstranden fuldkommen 2 miile fra matrikul - Nummerets forestaaende Howed Deel. Her woxer ingen anden Skow meer formedelst Kuldend nogle Knudrede Birketræer og awles intet Korn. En Koes fødsel og lidt Rÿpefangst om Winteren udgiør Næringen. De ere Elendigheds Boliger!!
    Wetle Bjørnsen       - 1 1/2 skind   - 1 1/4 skd 30 rdl. ------
    Erich Magnusen       - 3/4 skind   - 5/8 skd. 15 rdl. ------
    Enken Gunnild Heljesd.       - 3/4 skind   - 5/8 skd. 15 rdl. ------
No. 101. Nordbøe.
Omersdal Krk. 1 skind

Omersdal Krk. 1/2 skind

Ligesaa 1/2 skind

4 tn og
2 skind
2 - 1 2/3 Annund Olsen
nu:
Ole Wetlesen
2 tn - 1 sknd 1 tn - 5/6 650 rdl 3 - 06 Denne Gaard ligger i Langlim grænd, som wel har liden mellem Steen og Klipper liggende, men frugtbar Jord, og for en Deel Fællesskab med No. 103, 105, 110, 112, 113, hwor af denne dog er Lidt ringere end de benæwnte Nummere efter sin Matrikul Skyld.
Ole Kittilsen 1 tn og 1/2 sknd      - 10 5/12 325 rdl. 1 - 72
Kittil Kittilsen 1 tn og 1/2 sknd      - 10 5/12 325 rdl. 1 - 72
No. 102. Sællestad med ...

 


... Qvammen

4 tn - 6 set 2 tn - 5 set Halvor Olsen 2 tn 1 tn 700 rdl. 3 - 06 Som No. 98.


ditto

Denne Matrikul Nummerets Deel, Qvammen Kaldet, ligger fuldkommen 1 1/2 miil fra Gaarden. Den har saa widløftige Marker, mest Sæterhawne, at den owergaar en Gaard af et Skippund Tunges Skyld.

    Halvor Harraldsen 2 tn 1 tn 700 rdl. 3 - 06
    Joen Knudsen          - 6 set        - 5 set 300 rdl. 1 - 54
No. 103. Suegaarden.
Omersd. Krk. 3 set.

Omersdal Krk. 3 set.

4 tn - 6 set 2 tn - 5 set Svennum Nicolaisen 2 tn - 3 set 1 tn - 2 1/2 787 - 48 3 - 42 See Anmerkningen wed No. 107.

dito

    Osmund Olsen 2 tn - 3 set 1 - 2 1/2 784 - 48 3 - 42
No. 104. Skorum øwre
Omersd. Krk. 1 set

Omersd. Krk. 1 set

Omersd. Krk. 2 set

2 tn - 5 set 1 - 4 1/6 Ole Evensen        - 7 1/4 set    - 6 1/24 362 - 23 1 - 90 Med hensyn til sin ringe Matrikul Skyld af Sognets beste Gaarde; men har meget steenfuld Jord.
    Jaran Aasmundsen        - 7 1/4 set    - 6 1/24 362 - 23 1 - 90
    Amun Tostensen 1 tn - 2 1/2 set    - 12 1/12 724 - 48 3 - 42
No. 105. Windsvold med ...
 

... Nystul.

2 tn - 2 set 1 - 1 2/3 Tarie Wetlesen 1 tn - 1 set    - 10 5/6 379 rdl. 1 - 90 See Anmerkningen wed No. 107.
    Ole Tiøstolfsen 1 tn - 1 set    - 10 5/6 379 rdl. 1 - 90
No. 106. Skaarum med ...
 
2 tn 1 tn Even Tostensen 1 tn - 6 set   - 15 set 525 rdl. 2 - 66 Som Naboe Gaarden No. 104.
... Bjaaen.     Aano Halvorsen        - 6 set   - 5 set 175 rdl. 1 - 18 Dette brug Bjaaen Kaldet er en adskilt liden Fieldgaard meer end 1 Miil borte fra Gaarden; dens Herlighed bestaaer i owerflødig Sæterhawn.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 107. Rønjam
Omersd. Krk. 3 set

Rønjom
Omersd. Krk. 3 set

2 tn 1 tn Ole Knudsen 1 tn    - 10 set 250 rdl. 1 - 36 Af dette Sogns middelmaadige Gaarde.
    Knud Knudsen 1 tn    - 10 set 250 rdl. 1 - 36
No. 108. Fossem
Omersdals Krk. 10 set

Omersdals Krk. 2 set

Omersdals Krk. 8 set

1 tn - 8 set     - 16 2/3 Gunlich Lewsen      - 10 set    - 8 1/3 set 125 rdl. ------ Har en særdeles Tung og Brat beliggenhed, med ringe slet Jord; mangler desuden Sæterhawn.
    Ole Torbiørnsen     - 2 set    - 1 2/3 set 25 rdl. ------ Dette lille nÿe rÿddede Brug har endnu ingen Kornawling.
    Knud Lewsen    - 8 set    - 6 2/3 set 100 rdl. ------ Som Nummerets første Brug.
No. 109. Svinjam
Omersdals Krk. 11 set
2 tn - 8 set 1 tn - 6 2/3 Aadne Olsen 2 tn - 8 set 1 tn - 6 2/3 666-64 3 - 06 Regnes blandt Sognets maadelige Gaarde, har Kold og Sandfuld Jord. Dens Slaattestøler har en tung og Lang Fraliggenhed.
No. 110. Bachen. 2 tn 1 tn Tosten Wetlesen      - 9 set        - 7 1/2 262 - 48 1 - 54 See Anmerkningen wed No. 107.
Ole Olsen 1 tn - 3 set       - 12 1/2 437 - 48 2 - 30
No. 111. Aamodt. 2 tn 1 tn Joen Knudsen 1 tn      - 10 set 250 rdl. 1 - 36 Ualmindelig steenfuld Jord.
Halvor Sigursen 1 tn      - 10 set 250 rdl. 1 - 36
No. 112. Høydahlen.
Omersdals Krk. 2 set
2 tn 1 tn Svend Tallevsen 2 tn 1 tn 700 rdl 3 - 06 See Anmerkningen wed No. 107.
No. 113. Nordgaarden. 2 tn 1 tn Ole Guttormsen 1 tn     - 10 set 350 rdl 1 - 72 ditto
Gisle Torbjørnsen 1 tn     - 10 set 350 rdl 1 - 72
No. 114. Dyrland 2 tn 1 tn Enken Ingeborg 1 tn     - 10 set 250 rdl. 1 - 36 Ligger i en fæl, men frugtbar Liden Dal; mangler Sommersæterhawn.
Laurantz Wetlesen 1 tn     - 10 set 250 rdl. 1 - 36
No. 115. Dyrland 2 tn 1 tn Torbiørn Svennungsen        - 11 3/4 set     - 9 19/4 225 rdl. 1 - 36
Ole Svennungsen       - 11 3/4 set     - 9 19/24 225 rdl. 1 - 36
    Torbiørn Svennungsen       - 1/2 set     - 10/24 10 rdl. 2 - 72 Een Elendigheds Boelig med 1 Koe, som formedelst Kulde skielden awler Korn.
No. 116. Ruui med
Hommelie
2 tn 1 tn Biørn Knudsen      - 11 1/2 set     - 9 14/24 152 rdl. 1 - 18 En tung og brat beliggende Gaard.
Knud Svennungsen      - 11 1/2 set    - 9 14/24 150 rdl. ------ Skal hawe ringere og til awling meere uwis Jord end nest foranstaaende Brug.
Omersdals krk. 1 skind Tosten Svendsen      - 1 set       - 5/6 set 30 rdl. ------
No. 117. Aamodt med

Harang
2 tn 1 tn Even Giermundsen 1 tn - 3 set   - 12 1/2 set 312 rdl. 1 - 72 Som No. 111.

ditto

    Igild Halvorsen (Egil Hal)        - 9 set  - 7 1/2 set 187 rdl. 1 - 18
No. 118. Traaer 2 tn 1 tn Even Johnsen 2 tn 1 tn 700 rdl. 3 - 06 Som No. 98.
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
No. 119. Rinde med


(Subøe) og MyrebøeSubøe

2 tn - 8 set

 

1 - 6 2/3

 

Svennum Wetlesen


Ole Hælgesen
Ole Olsen


Thore Halvorsen
1 3/4 tn
 

     - 3 set
     - 2 set

     - 6 set

    - 17 1/2


   - 2 1/2
   - 1 2/3
  
- 5 set

500 rdl.


50 rdl.
32 - 64

200 rdl.

2 - 50


------
------

1 - 18


Dette Brug udgiør Matriikul-Nummerets Howed-Deel, som er nogen-ledes godt.

Disse deele ere smaa usle Brug beliggende i Sætermarkerne.
ditto.

Dette Brug Subøe kaldet ligger gandske adskildt fra Matrikul nummerets øwrige Deele. Det har owerflødig Sæterhawn, hwor af en stor Deel bortleies.
No. 120. Wetterhuus. 1 tn    - 10 set Halvor Evensen 1 tn    - 10 set 150 rdl. ------ Een Heigaard med skielden og uvis Korn-awling, som tillige mangler Sommer- Sæterhawn.
No. 121. Qvislestul 1 tn    - 10 set Ole Heliesen 1 tn    - 10 set 150 rdl. ------ Som forestaaende.
No. 122. Næsgrav 1 tn    - 10 set Svend Ellevsen

        - 6 set

   - 5 set 151 rdl. 1 - 18 Er af dette Sogns smaa Gaarde.

ditto.

    Gregar Evensen

        - 6 set

   - 5 set 151 rdl. 1 - 18
No. 123. Exqvam 1 tn - 4 set   - 13 1/3 Even Wetlesen 1 tn - 4 set   - 13 1/3 200 rdl. 1 - 18 Har tung og brat Beliggenhed.
No. 124. Landsværk 1 tn   - 10 set Daniel Michelsen 1 tn   - 10 set 151 rdl. 1 - 18 Har tør og mager Jord.
No. 125. Wallop.
Omersd. Krk. (eier) alt.
   -  8 set   -  6 2/3 Ole Halvorsen    -  8 set   -  6 2/3 100 rdl. ------ Redgiør nesten blot en Ager uden Skow og uden Fæehawn.
No. 126. Moen. 1 tn   - 10 set Ole Tovsen 1 tn   - 10 set 151 rdl. 1 - 18 Tør og mager samt steenfuld Jord.
No. 127. Weehuus.
Sillej. Præsteboel (eier) alt.
1 tn   - 10 set Wetle Torgrimsen 1 tn   - 10 set 151 rdl. 1 - 18 Een af Sognets ringe Gaarde, som mangler Fæehawn.
No. 128. Qvambek. 1 tn   - 10 set Knud Tiøstofsen 1 tn   - 10 set 250 rdl. 1 - 36 Korn Awlingen er noget uvis formedelst Kulde, men owerflødig Sæterhawn.
No. 129. Tios.     - 6 set   - 5 set Even Gindmundsen     - 6 set   - 5 set 151 rdl. 1 - 18 God Sæterhawn; ingen Skow til Huuses Byhning og Korn=awlingen formedelst Kulde, uvis.
No. 130. Skulledahlen. 1 tn   - 10 set Joen Giermundsen    - 9 set   - 7 1/2 set 151 rdl. 1 - 18 Som 129, men Korn awlingen endnu sieldnere.
      Svennum Wetlesen    - 3 set   - 2 1/2 set 50 rdl. 1 - 18 Dette Brug udgiør Kun en Sæterhawn til det første Brug i No. 119 og under dets tawt indbegreben.
No. 131. Solie.     - 8 set     - 6 2/3 Gunder Osmundsen     - 8 set     - 6 2/3 151 rdl. 1 - 18 Som No. 130.
No. 132. Bøele.    - 2 set    - 1 2/3 Ole Tariesen    - 2 set    - 1 2/3 20 rdl. ------ Et uselt Brug.
No. 133. Angre.   - 1 1/2 set    - 1 1/4 Gunder Olsen   - 1 1/2 set    - 1 1/4 10 rdl. ------ Nesten intet uden Fæhawn.
No. 134. Giboen.   - 4 set   - 3 1/3 Haavar Thoresen   - 4 set   - 3 1/3 200 rdl. 1- 18 Har meget owerflødig Fæhawn, endog til at bortleie og føder selw om Winteren 10 Kiør, men Korn awlingen Lykkes skielden.
No. 135. Bosbøen.     - 6 set   - 5 set Thor Knudsen     - 6 set   - 5 set 200 rdl. 1 - 18 Ere uselt som nestforestaaende Brug.
No. 136. Weestvedtlien    - 3 set   - 2 1/2 Peder Olsen    - 3 set   - 2 1/2 100 rdl. ------ Har nogen Sæterhawn endog til at bortleje, men Kornawling har en skielden.
Umatriculeret Jord
Matriculs No. og Navn Skyld Reduceret Brugeres navne Skyld av hvert brug Reduc. Ansatte Værdi Afgift
rdl. - Skilling
Bemærkninger eller Forklaringer til Oplysning.
En Sætter Hawn
Furrisdøel Kaldet.
    Brugeren af No. 1.
Loftsgaarden
        Er indbegrebet under Loftsgaardens Taxt. Matr. No. 1.
Dyhrfladstaalene og Guldnæs fra gaarden
Sunsbarm No. 24.
    Gunlich Tovsen
Nordgaarden
        Er indbegrebet under Nordgaardens Taxt Matr. No. 6.
Grodtvasdahlen
Een Sætterhawn fra
Gaarden Søndre Lie, No. 96.
    Bruger af Juve øvre
Graver og Hægtved
gaarders Eiere.
        Er indbegrebet under Taxterne af Juve, No. 13, Graver No. 16 og J Hægtved i Hvidesøe Præstegield, No. 28.

Revitions Nota!
Pladsen Niculslien under gaarden Growen, No. 98, gammel matr. No (---) er ikke forklaret, men kan ansees som indbegrebet under Growen No. 98.

Robek. Een Sætter Hawn
fra gaarden No. 81, Nordre Lie.
    Enken Anne Kleppen i
Souland.
        Er indbegrebet under gaarden Kleppens Taxt i Saulands Annex til Hierdas Præstegield, Matr. No. 55.
Pladsen Sotteruud, solgt fra gaarden Werpe No. 31,
den 3. Oct. 1763, mod at
sware Aarlig Afgift 3 ort.
    Bruges af
Gunuld Andersøn
         

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no