ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 11 - ALTENBURG
                             

Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Århus bnr 11 sett fra Hoppestadveien. Foto: Gard Strøm 7. september 2012.

 


Århus 11 - Altenburg

Gammelt løpenr. 50. Siden Norges matrikkel 1889: 5/11.

 

Eier av jorda fra 1797 var Marcus Barnholt. Landskyld: 1 hud.

 

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.


Anders Knudsen Aarhus på Århus(7) leide denne jorda av Marcus Barnholt fra 1797.

 

 

Adresse i dag: Århusv. 224, 3721 Skien.


Gården ble solgt til kjøpmann Johan Andreas Altenburg g.m. Hedevig Christine Paus i 1809.
Derav navnet ”Altenburg”. Et hus ble i denne tiden bygget her, som landsted for Henrik Ibsens bestemor.

 

Morten Eriksen bodde her med sin familie som innerster i 1835. Se Familie 3 - Mæla 1845.

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

50              

Aarhuus

Ole Larsen

1 hud 

2 dlr - 1 ort - 20 skilling Ole Larsen Wold kjøpte eiendommen i 1838, Jacob Jensen Gulset i 1843 og prokurator Søren Martinius Blom
i 1849, som samme året solgte gården til bondeselveie.

 


Avfotorafert akvarell av Andreas Usgaard Hersleb. Eier av original: Telemark Museum.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 191a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Søren Martinius Blom til Svennung Nilsen, dat. 12. juli, tinglyst 27. aug. 1849."

 

G.br., selveier

Svennung Nilsen fra Mastebakke under Romnes i Holla dpt. 29/10-1809 d. 8/6-1879 på Århus, s.a. Nils Mikkelsen og Karen Nilsdatter.

g. i Holla 27/3-1837 m. Inger Olsdatter fra Glahus under Holla prestegård f. 28/10-1813 på Glahus d. 23/5-1878 på Århus, d.a. Ole Sørensen og Anne Andersdatter.
Forlovere: "Søren Olsen Gladhuus og Anders Gundersen Deilsbakke."

1. Karen Svennungsdatter f. 1835(?) i Sauherad/ Holla?

2. Nils Svennungsen f. 24/1-1837 på Mastebakke d. 8/5-1853 på Århus.

3. Anne Svennungsdatter f. 28/7-1839 på Romnes i Holla g.m. Johan Petter Borg. Se Familie 17 - Mæla 1875.

4. Ingeborg Svennungsdatter f. 15/5-1842 på Berge i Sauherad. Var ”Sygelig” i 1865 g. 5/4-1867 m. sjømann Edvard Halvorsen Aarhus. Se Familie 6 - Mæla 1875.

5. Ole Svennungsen f. 1/10-1844 i Gjerpen. Overtok gården.

6. Andrea Svennungsdatter f. 28/12-1847 på Mæla g.m. Nils Olsen Hyni. Se Hyni(2).

7. Martin Svennungsen f. 6/1-1851 på Århus d. i Skien 24/4-1923 g. i Skien 6/11-1881 m. Laura Mariane Larsen f. ca. 1852. Han var vognmann og de bodde i Skien.

8. Anders f. 15/1-1853 d. 15/5-1867.

9. Nicoline Svennungsdatter f. 10/11-1855 d. 21/10-1890 på Århus. Ugift.

Br. 1849.

Denne familien bodde fra 1844 på Mæla.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 191a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Kontrakt, hvorved eierne av Aarhus tillader eieren af Fossum jernverk at anlægge en sluse i Falkumelven, hvortil afgives fornøden
grund, samt til i den hensigt at foretage opdæmning med videre i elveleiet mod erstatning for forvoldt skade og mod at Fossum værks eiere
anbringer og vedligeholder en bro over elven, dat. 15. febr. 1856, tinglyst 6. nov. 1860."

"Skjøde fra Svennung Nilsen til sønnen Ole Svennungsen, dat. 29. jan., tinglyst 24. feb. 1868."

 

G.br., snekker, selveier

Ole Svenungsen Aarhus herfra f. 1/10-1844 d. 19/6-1924, s.a. Svenung Nilsen Aarhus.

g.m. Marie Tollefine Eliasdatter Aarhus fra Århus(3) f. 16/1-1870 d. 26/1-1947, d.a. Elias Jensen Aarhus.

Br. 1868.
 

Dette ekteparet fikk ingen barn. De hadde derfor en pleiesønn (egentlig nevø), Einar Holloe f. 16/12-1891, som
skulle arve gården (ifølge testamente - se nedenfor). Slik ble det ikke. Se Århusv. 209.

 

Redaktør, typograf og boktrykker Olaus Anton Andersen Holloe (Olaus Holloe) ble født 14/8-1858 i Elverum, Hedmark. Han og hustru Emma Randine var allerede gift og bodde i Duestien i Skien da deres eldste barn Einar Holloe ble døpt i Skien kirke den 4. mars 1892. Olaus Holoe hadde da yrke "faktor". Han var redaktør i en Kragerø-avis i 1895. Deres datter Hjørdis Holloe ble født der den 29/5-1895 og døpt den 14. november samme år i Kragerø kirke.

Under folketellingen 1900 bodde familien i "Fauchldsgade" i Kristiania (Oslo). Da var hans yrke typograf. De hadde da barna Einar og Hjørdis boende sammen med seg.

Under folketellingen 1910 bodde familien i søndre Halsen i nedre Stjørdalen i Nord Trøndelag. Da var det bare barna Hjørdis og Ingrid som bodde med foreldrene. Olaus Holloe var da nevnt som redaktør og boktrykker. Ingrid ble født i Stjørdalen i 1908.

Olaus Anton Holloe fra Elverum f. 14/8-1858, s.a. Anders Larsen Holloe.
g. i Gjerpen 24/6-1891 m. Emma Randine Aarhus fra Århus(3) f. 3/10-1872, d.a. Elias Jensen Aarhus.
1. Einar Holloe f. 16/12-1891 i Duestien, Skien. Kom til Århus(11) som pleiebarn hos sin onkel og tante før 1910.
2. Hjørdis Holloe f. 29/5-1895 i Kragerø.
3. Ingrid Holloe f. 5/6-1908 i Stjørdalen, Nord Trøndelag g.m. Trygve Lauritsen. Se nedenfor.

Olaus Holloe og hustru Emma Randine er begge gravlagt på Gjerpen kirkegård.Tjenestefolk i 1900: Augon Augonsen fra Bø i Telemark f. 1883 (gårdsgutt),
Karen Svennungsen fra Nes i Sauherad f. 1840 (kokke). Losjerende samme år: Visergutt Andreas Andreasen
fra Holla f. 1881. Fattiglem, enke Kirsten Klep f. 1840 i Kristiansand.

 

 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

50              

Aarhus

Ole Svennungsen

2 - 4 - 9

 


Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 7 kuer, 3 sauer og 1 gris.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

11 

50 

Aarhus

Aarhus

Ole Svennungsen 

2 - 1 - 20

7 mark 42 øre

 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 191a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Overenskomst mellem eierne af Aarhus, samt eieren af Fossum værk angaaende erstatning for vandskade med videre i
anledning Aarhusdammens opdæmning og uttapning med videre, bestemt til 10 kr. aarlig til dette brug, dat. 26. aug. 1893, tinglyst 15. sept. 1894."

 

"Skyldsætningsforretning afholdt 7., tinglyst 9. des. 1903, hvorved bnr 16 "Kaalstad" af skyld (ny) 1 mark 24 øre."

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

11

Aarhus

Aarhus

Ole Svennungsen

6 mark 18 øre 

5 16 ditto Kaalstad ditto 1 mark 24 øre

 

 

Se folketellingen 1910.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 191a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddeling afholdt og tinglyst 18. april 1906, hvorved er udskilt bnr 17 "Altenborg" af skyld 3 øre."
Hefte: "Ret for bnr 17 til vand fra en paa denne eiendom beliggende brønd, tilfølge skjøde af 14., tinglyst 18. april 1906."
"Skylddelingsforretning avholdt 20. nov., tinglyst 17. des. 1913, hvorved til Hedemark Johannessen er utskilt bnr 21 "Enebo" av skyld 5 øre."

Hefte: "Ret til vand fra en brønd paa dette brug for bnr 21, ifølge skjøte paa bnr 21, tinglyst 17/12-1913." Se Christen Lundsv. 22.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 191a og b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Gjensidig testamente mellem ektefellene Ole Svennungsen Aarhus og hustru Marie f. Eliassen, hvorefter den lengst-levende udelt skal beholde det hele bo som sin eiendom og efter begges død skal hele boet tilfalle pleiesønnen Einar Holloe, dat. 27/10-1904, med paategnet dødsattest for Ole Svennungsen Aarhus, dat. 2/10-1929, tinglyst 4/10-1929."


 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 191b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning, avholdt 26/6-1934, tinglyst 6/7-1934, hvorved til fru Anette Karlsens barn er utskilt bnr 40 "Snippen" av skyld-
mark 5 øre." Se Århusv. 209.

"Skylddelingsforretning avholdt 12/2-1935, tinglyst 25/2-1935, hvorved er utskilt bnr 41 "Granly" av skyldmark 70 øre til eieren av dette bruk."
Se Århusv. 209.

 


Gravminne på Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

 


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 191b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Marie Aarhus til Trygve Lauritsen og hustru Ingrid for kr. 35.000, hvorav for løsøre kr. 5.000, dat. 9/4-1935, tinglyst 5/8-1935."

 

G.br., selveier

Trygve Lauritsen fra Østbyvolden i Tjølling, Vestfold f. 5/10-1907 d. 17/8-1961, s.a. Andreas Lauritsen og Anne Andreasdatter Slotte. Se gul ramme nedenfor.

g.m. Ingrid Holloe fra Skien f. 5/6-1908 i Stjørdal i N. Trøndelag d. 24/4-2000, d.a. boktrykker Olaus Holloe og Emma Randine Aarhus fra Århus(3).

1. Anne Lise Lauritsen f. 1937.

2. Thorbjørn Lauritsen f. 1941. Overtok gården.

3. Ragnhild Lauritsen f. 1941 g.m. Malvin Oterhals. Se Christen Lundsv. 8.

4. Leif Andreas Lauritsen f. 1945. Se Århusv. 229 under Århus.

Br. 1935.

 

Trygve Lauritsen ble født på Østbyvolden i Tjølling den 5. oktober 1907. Hans far var da kirketjener i Tjølling kirke, samtidig som han livnærte seg, til å begynne med som seilmaker til sjøs, deretter som hjulmaker i Tjølling. Faddere ved barnedåpen den 17. november samme år, var: "Arbeider Edvard Olsen Volden og hustru Pauline Gulli, Martin Abrahamsen Hem, Gulli, Magnus Andreassen Kloestad(?) og pige Hilda Andreasdatter Hyberstad."

Trygve Lauritsens foreldre.

Seilmaker på sjøen, hjulmaker, kirketjener
Andreas Lauritsen f. 19/3-1864 i Larvik, s.a. sjømann Laurits Martinius Larsen og Maren Sophie Larsdatter. Se nedenfor.
g. i Tjølling kirke 24/10-1893 med Anne Andreasdatter fra Slottet i Kjølling f. 16/7-1865, d.a. Andreas Sørensen, som bodde hos dem under folketellinga 1900 (se nedenfor).
Forlovere: "Kristian Larsen, Laurvig og Kristian Engebretsen, Laurvig."
1. Gudrun Hilda Marie Lauritsen f. 24/8-1894 på Halsen i Tjølling.
2. Magna Sofie Lauritsen f. 14/6-1896 på Ø. Halsen i Tjølling.
3. Astrid Lauritsen f. 20/5-1898 på Kringsjå under Østby.
4. Ludvik Lauritsen f. 10/5-1901 på Kringsjå pr. Kjøllingvolden. Far: Seilmaker på båt.
5. Anna Lauritsen f. 25/5-1904 på Østbyvolden (Kringsjå). Far: Hjulmaker på land.
6. Trygve Lauritsen f. 5/10-1907 på Østbyvolden i Tjølling. Se dåpsinnføring i krikeboka.

Under folketellinga 1900 var Andreas sjømann, seilmaker og gårdbruker på Kringså i Tjølling (Gnr 37/ bnr 36). Det var oppført at han var født i Larvik.
Kona, Anne Andreasdatter var født i Tjølling i 1865. Folketellinga ble utført 21/12-1900. Da hadde de følgende barn boende hos seg på Kringsjå: 1. Gudrun Lauritsen f. ca. 1894 i Tjølling, 2. Magna Lauritsen f. ca. 1896 i Tjølling og 3. Astrid Lauritsen f. ca. 1898.
De hadde boende hos seg en enslig losjerende (gjerne familiemedlem). Det var enkemann Andreas Sørensen f. ca. 1838 i Tjølling. Han var oppført som dagarbeider ved jordbruk. Dette var Andreas Lauritsens svigerfar.


Fra folketellinga for Larvik 1865: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038107003776
Her ser vi forrige generasjon på far-siden:

Matros (1855, 1858), vognmand (1861)
Laurits Martinius Larsen
fra Larvik f. ca. 1829, s.a. Lars Larsen.
g. i Larvik 18/3-1855 m. Maren Sohie Larsdatter fra Larvik f. ca. 1826, d.a. Lars Aasen.
"Forlovere: "L. Larsen og Lars Aas."
1. Lars Lauritsen f. 16/6-1858 i Larvik.
2. Ludvig Martinius Lauritsen (Larsen?) f. 4/2-1861 i Larvik.
3. Andreas Lauritsen f. 19/3-1864 i Larvik. Se ovenfor.

Det ser ut til at de leier en av to leiligheter i et hus i Larvik sentrum i desember 1865.
Familien kan ikke sees i Larvik under folketellinga 31/12-1875. De hadde kanskje flytta til Tjølling?

 

Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Trygve Lauritsen:

Nord: Hyni og Karlsens Venstøp. Øst: Grosvolds Venstøp (Buslåtten). Syd: Århus.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 5

11

Aarhus

Trygve Lauritsen og hustru Ingrid

5 mark 21 øre

 

 

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 224 (Gnr 5, bnr 11) er overdradd til Torbjørn Lauritsen (29.01.1969)."

 

G.br., selveier

Torbjørn Lauritsen f. 1941.

g.m. Anne Marie Blegen fra Heddal f. 1939.

1. Bjørn Gunnar Blegen Lauritsen f. 1966. Bosatt i Skien (2012).

2. Per Øyvind Blegen Lauritsen f. 1967. Overtok gården i 2001.
Br. 1969.

 

 

Se også Århusv. 220.

 

Byggmester

Per Øyvind Blegen Lauritsen herfra f. 1967.
Br. 2001.

Fra Grunnboka:
"
Århusvegen 224 (Gnr 5, bnr 11) er overdradd for kr 1.250.000 fra Torbjørn Lauritsen til Per Øyvind Blegen Lauritsen (15.01.2001)."
 


Fra nettjenesten Skog og Landskap.
 

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm