ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 7

                             

Oppdatert 18.04.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Århus 7

Gammelt løpenr. 45b. Siden Norges matrikkel 1889: 5/7.

 

Utskilt fra Århus(1) i 1792. Siden 1931 har dette bruket vært en del av Århus(3).

 

 

G.br., selveier

Anders Knudsen Aarhuus fra Århus(1) dpt. 10/5-1749 i Gjerstad d. 18/9-1819 på Århus, s.a. Knud Andersen Aarhuus.

g. i Gjerpen 26/11-1769 m. Kirsten Halvorsdatter fra Melteig under Håtveit store i Holla dpt. 3/10-1745 d. 24/5-1818 på Århus, 79 år gml. "Gift med Anders Knudsen. Fød i Holden sogn.", d.a. Halvor Andersen Meelteij.

1. Halvor dpt. 5/2-1769 bg. 21/2-1789. ”Anders Aarhuuses s. Halvor 20 aar.”

2. Knud dpt. 20/5-1771 bg. 21/8-1771. ”Anders Aarhuses s. Knud 1/4 aar.”

3. Knud Andersen Aarhus dpt. 23/8-1772 d. før sin far.

4. Lars Andersen dpt. 16/7-1775. Lars ble i 1798 far til et ”uægte barn” som bodde her hos dem i 1801. Se nedenfor.

5. Jens Andersen Aarhus dpt. 29/3-1778 d. før 1819 g. 3/8-1806 m. Kirsten Clemetsdatter fra Mæla, d.a. Clemet Rasmussen. Se Familie 5 - Mæla 1801.
    Barn 1. Karen Kirstine Jensdatter dpt. 15/11-1807 i Skien. Jens Andersen Aarhus bodde i Skien.

6. Anders Andersen Aarhus dpt. 24/6-1781. Overtok bruket.

7. Nils Andersen Aarhus dpt. 22/2-1784. Se Århus 7b.

8. Abraham dpt. 11/2-1787 bg. 17/4-1788. ”Anders Aarhuuses s. Abraham 1 1/4 aar.”

9. Halvor Andersen Aarhus dpt. 20/6-1790 d. før sin far.

Eier 1792.


F.f. Anders Knudsens Halvor fra Aarhuus: Lars Nilsens kone, Anne Jonsdtr., Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Nils Torbiønsen.

F.f. Anders Aarhuuses Knud: Engebret Hynies kone, Live Jonsdtr., Alf Aarhuus, Nils Halvorsen, Jens Jonsen.

F.f. Anders Aarhuuses Knud: Anders Mælas kone, Kisten Jonsdatter, Alf Aarhuus, Jens Gulset, Jacob Andersen.

F.f. Anders Aarhuuses Lars: Jens Aarhuuses kone, Else Larsdatter, Alf Aarhuus, Knud Gulset, Nils Hynie.

F.f. Anders Aarhuuses Jens: Alf Aarhuuses kone, Pernille Nilsdatter, Jens Aarhuus, Nils Hynie, Lars Knudsen fra Aarhuus.

F.f. Anders Aarhuuses Anders: Jens Aarhuuses kone, Siri Jacobsdtr., Alf Aarhuus, Nils Hynie, Jens Hynie, Tollef Knudsen, Zacharias Gregoriisen.

F.f. Anders Aarhuuses Nils: Haral Jansens kone, Karen Christensdatter, Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Lars Knudsen Aarhuus.

F.f. Anders Aarhuuses Abraham: Nils Hynies kone, Halvor Larsens kone, Alf Aarhuus, Halvor Larsen, Lars Knudsen.

F.f. Anders Aarhuuses Halvor: Tolv Knudssøns kone, Christense Engelbertsdtr., Alv Aarhuus, Laers Aarhuus, Christen Andreas Christenssøn.


 

Anders Knudsen forpaktet S. Riis(13) fra 1778-1783. Familien Kittil Kittilsen fra Mo i Gjerstad, overtok Riis-gården. Fra samme året som han kjøpte denne gården, forpaktet han samtidig eiendommen Århus(11).
Anders var soldat i 1801. Tjenestejente her i 1801: Inger Thomasdatter f. ca. 1786. Sønne-datter ("u-ægte") Kirsten Larsdatter(3) bodde her hos besteforeldrene.
Denne Kirsten (Larine) Larsdatter ble siden g.m. Isak Olsen på Ekornrød under Bratsberg.

 

18/10-1819     ANDERS KNUTSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 13, side 611a.
Aarhus         Arvinger: Barna:                     
               1. Anders Anderssen, 38 år.
               2. Jens Anderssen, død, etterlatt en datter:
                   a. Karen Kirstine Jensdtr. 12 år.
               3. Nils Anderssen, 36 år, heime, men nå på sykehus.
Brt: 631 - 2 - 22
Net: 266 - 3 -  0
Jordegods: Aarhus (matr.nr. 65), 1 hud 3 skind m.b. hus og herl., verd 500 spd.
Sønnekona Karen Olsdtr. fikk avd. seng m/klær for hennes pleie.

G.br., skomaker, selveier

Anders Andersen Aarhus herfra dpt. 24/6-1781 d. 27/12-1840, s.a. Anders Knudsen Aarhuus.

g. i Gjerpen 27/2-1800 m. Ingeborg Kirstine Kjøstolsdatter fra Olsbrygge under Stenstad i Holla dpt. 19/5-1777 d. 7/12-1836, d.a. Kjøstol Gundersen og Kirsten Olsdatter.

1. Knud Andersen dpt. 8/5-1800. Registrert utflyttet til Horten våren 1837.

2. Kirsten Andersdatter dpt. 2/1-1803. Registrert utflyttet til Christiania 1843. Der g.m. en Ole Olsen. De levde i 1846.

3. Andrea Andersdatter dpt. 19/6-1807 i Skien g1g m. Anders Evensen. Andrea g2g m. Halvor Larsen Skiold. Se Even Henriksens Plass under Århus.

4. Jens Andersen f. 3/8-1810 i Skien. Ikke i Gjerpen i 1845. Heller ikke funnet utflytta. Levde i 1846.

5. Knud Andersen f. 20/3-1814 på Gjemsø i Solum. Død før 1846 (ikke nevnt som arving i salg av bnr 9 i 1846).

Eier 1822.

F.f. Anders Anderssøns Knud f. Aarhuus: Peder Falchums k., Maren Catharine Kystolsdtr., Lars og Jens Anderssøn, Ole Alfssøn, Jacob Jenssøn.
F.f. Anders Anderssøns Kirsten f. Aarhuus: Anders Aarhuuses k., Sara Dorothea Jensdtr., Lars og Jens Anderssøn, Ole Alfssøn.
F.f. Anders Andersen Aarhuus Andrea: Sara Laersd., Chisti Klemetsd., Laers Aabye, Peder Olsen, Gunder Tjøstolfsen, Laers Andersen Aarhuus og Niels Andersen Aarhuus.
F.f. Anders Andersen Aarhuus Jens: Maria Johannesd. Aarhuus, Andrea Gundersd., Ole Pedersen, Møller, Halvor Andersen Aarhuus og Anders Sjøtvedt.
F.f. Anders Andersen Aarhuus Knud: Kirsten Larsd., Ingebor Gundersd., Svend Knudsen, Ole, Nils Gunders., Peder Torstensen. Alle af Gjemsøe.


Dette var Anders Knudsens selveierbruk (i 1801). Anders Andersen bodde som leilending på Ole Alfsens bruk, Århus(11) i 1801.

Gårdeieren, den ugifte Ole Alfsen (26) bodde her som losjerende.
Anders og Ingeborg Kirstine bodde noen år i Skien og Gjemsø i Solum før de flyttet inn her igjen.
 

13/1-1837      INGEBORG KIRSTINE KJØSTOLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Aarhus         - død 7.12.1836 -                  
               Arvinger: Enkem. Anders Anderssen og barna:
               1. Jens Anderssen 27 år.
               2. Knut Anderssen 23 ” .   Kurator: Elias Jenssen Aarhus.
               3. Andrea Andersdtr. g.m. Anders Evenssen u/Aarhus.
               4. Kirsten Andersdtr. 32 år, heime.
Formynder for Kirsten: Farbror Niels Anderssen Aarhus.
Brt: 500 - 2 - 16
Net: 187 - 0 - 11
Jordegods: 6 1/2 skind i Aarhus, matr.nr. 65, nytt matr,nr. 45 med skyld 1 daler 1 ort 15 1/30 skilling med hus og herl., takst 450 spd.

*) A: BS 18 s.37.
B: BS 21 s.245. C: BS 23 s.283b.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 187. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ingeborg Kirstine Kjøstolfsdatter, hvorved dette brug m.m. er udlagt stervboenkemanden Anders Andersen, dat. 19. juni, thinglæst 14. aug. 1837."

14/1-1841      ANDERS ANDERSSEN AARHUS         Bamble Skifteprot. nr.*)
Aarhus         - død 27.12.1840 -                   
               Arvinger: Barna:
               1. Jens Anderssen 30 år. Tilstede.
               2. Knut Anderssen 27 ”. Bortreist siden mars mnd. s.å. Oppholder seg muligens i Tunsberg eller Nøtteland.
                   Tilsynsverge: Elias Johnssen Aarhus.
               3. Kirsten Andersdtr. 38 år. Formynder: Østen A. Moen.
               4. Andrea Andersdtr. enke etter Anders Evenssen.
                   Formynder: Elias Jenssen Aarhus.
Brt: 1002 - 4 - 10
Net:  390 - 2 -  1
Jordegods: 6 1/2 skind, ny skyld 1 skylddaler 1 ort 15 sk. i gd. Aarhus. Taksert for 600 spd., solgt v/auksjon for 530 spd.
*) A: BS 18 s.245b-256. B: BS 21 s.439. C: BS 23 s.464.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 187. Digitalarkivet.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 9 er udskilt, afholdt 28. jan., thinglæst 2. marts 1842." Se Århus(9).

"Auktionsskjøde til Jørgen Thommesen, dat. 10., thingl. 24. juni 1843."

Jørgen Thommesen
eide bruket i 1843-1852.


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 187. Digitalarkivet.

"Auktionsskjøde til foged Borchsenius, dat. 2. aug. 1852, thinglæst 10. jan. 1853.


Fogd Borchsenius
fra 1853-1869. Se Store Mæla.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 187. Digitalarkivet.

"Kontrakt, hvorved Aarhuse's eiere tillader eieren af Fossum jernværk at anlægge en sluse i Falkumelven, hvortil afgives fornøden grund samt
til i den hensigt at foretage opdæmning m.v. i elveleiet mod erstatning for forvoldt skade og mod at Fossum værks eier andbringer og vedligeholder
en bro over elven, dat. 15. febr. 1856, thingl. 6. nov. 1860."

"Skjøde fra foged Borchsenius til Hans Jensen Aarhus, dat. 13. marts, 27 og 29. nov. 1868, thingl. 1. dec. 1869."


G.br., selveier

Hans Jensen Aarhuus f. 28/4-1836 på Bjørntvedt i Eid. d. 5/12-1892, s.a. Jens Evensen dpt. 27/10-1793 i Gj. d. 13/1-1847 på Marienlyst i Eidanger g. i Pors. 4/8-1822 m. Anne Hansdatter fra Bjørntvedt d. des. 1875. Se Even Henriksens Plass under Århus.

g. i Gjerpen 7/9-1862 m. Martine Jensdatter fra Århus(3) f. 28/9-1838 d. 1905, d.a. Jens Eliassen Aarhuus.
Forlovere: "Jens Evensen og Jens Eliassen (fedrene)."

1. Maren Kirstine Aarhuus f. 1/3-1863 på Århus d. 27/12-1920.

2. Anna Josefine Aarhuus f. 11/12-1864 på Århus d. 19/5-1934 g.m. politibetjent Egeland. Bodde i Skien.

3. Severine Marie Aarhuus f. 27/8-1866 på Århus d. 7/1-1915 i Skien, g. i Gjerpen 5/6-1892 m. Gunnar Andreas Hansen fra Solum f. ca. 1865. De bodde i Skien i 1910.

4. Jens Hansen Aarhuus f. 10/9-1868 (KB: 9/9) på Århus. Overtok gården.
5. Ida Margrethe Aarhuus f. 20/11-1870 (KB: 18/11) på Århus g.m. Johannes Christiansen. Se Århus(2).

6. Hilda Mathilde Aarhuus f. 10/2-1873 på Århus. Emigrerte til Amerika.

7. Anne Aarhuus f. 20/11-1875 på Århus. FT. 1891: ”Sindsyg, stum, har vært paa Thorshaug institut.”

8. Hans Andreas Aarhuus f. 18/10-1877 på Århus d. 25/9-1962 g.m. Maren Elisabeth f. 22/1-1886 d. 16/3-1968 i Skien. Bodde på Frogner. Snekker.
    Drev vognfabrikantfirma i Baggersg. 20 med bolig (Nordgaards løkke i "Duestien") i Skien i kompaniskap med broren Jonas helt til sin død. Han skrev seg for Hans H. Aarhus.
    Barn 1. Else Martine Aarhus f. 19/10-1910 d. 6/1-1996 g. 1941 m. materialforvalter Eilif Lie (i Oslo) f. i V. Porsgrunn. Hun er gravlagt på Johannes i Skien.
    Barn 2. Aagot Aarhus f. 16/5-1912 d. 9/4-1979 g.m. Hans Christoffersen.
    Barn 3. Hedvig Marie Aarhus f. 2/2-1914 d. 17/5-1986 g.m. Johan Arnt Marcussen.
    Barn 4. Trygve Hans Aarhus f. 19/9-1915 d. 23/12-1982. Bodde i Skien. Ugift.
    Barn 5. Ragnar Sten  f. 18/11-1920 d. 29/7-1924.

9. Jonas Hansen Aarhuus f. 18/6-1880 d. 10/10-1962 g. 20/4-1902 m. Thone Halvorsen fra Gransherad f. 3/5-1880 d. 29/4-1960. Bodde i Skien (Frogner?). Smed.
    Drev vognfabrikantfirma i Baggersg. 20 (Nordgaards løkke) i Skien i kompaniskap med broren Hans helt til sin død. Han skrev seg for Jonas H. Aarhus.
    Barn 1. Hans Reinholt Aarhus f. 23/6-1903 på Århus d. 5/6-1980. Bodde i Skien. Ugift.
    Barn 2. Viggo Christoffer Aarhus f. 16/10-1904 d. 20/11-1915. Bodde i Skien. Ugift.
    Barn 3. Elisabeth Marthine Aarhus f. 17/8-1907 d. 8/5-1976. Bodde i Skien. Ugift.

Eier 1869.

 

F.f. Inderst Hans Jensen Aarhuus og Martine Jensdatters Maren Kirstine: Moderen, Anne Svennungsd. Aarhuus, Hans Eriksen do., Niels Gundersen Mæla, Faderen.
F.f. Gmd. Hans Jensen Aarhuus og Martine Jensdatters Anna Josephine: Moderen, pige Anne Haraldsd., Solum, Anders Jensen Hyni, Knud Johnsen Venstøb, Jacob Jensen Aarhuus.
F.f. Leilending Hans Jensen Aarhuus og Martine Jensdatters Severine Marie: Moderen, pige Mathilde Gundersd. Augestad, Jens Madsen, Zacharias Nielsen Kjær, Andreas Olsen Oredalen. Hjemmedøbt af Skolelærer Hobæk.
F.f. Selveier Hans Jensen Aarhuus og Martine Jensdatters Jens: Mariane Tollefsd., Aarhuus, Karen Marie Jensd- Aarhuus, Elias og Jacob Jensen ibid. (samme sted), Faderen.
F.f. Gmd. Hans Jensen Aarhuus og Martine Jensdatters Ida Margrethe: Moderen, Anne Haraldsd. i Skien, Skolelærer Hansen Gulseth, Mads Johannesen Aarhuus, Faderen.
F.f. Gbr. Hans Jenssen Aarhus og Martine Jensdatters Hilda Mathilde: Moderen, Andrea Svenningsd. Aarhus, Ole Svenningsen ibid. (samme sted), Jakob Jensen ib., Mads Johannesen ib.
F.f. Gmd. Hans Jenssen Aarhus og Martine Jensdatters Anne: Moderen, Anne Larsd. Aarhus, Elias og Jakob Jenssønner ib., Mads Johannessen ib.
F.f. Gmd. Hans Jenssøn Aarhus og Martine Jensdatters Hans Andreas: Moderen, Karen Sveinungsd. Aarhus, Nils Olsen Hyni, Mats Jenssøn Aarhus, Karl Halvorsen ib.
F.f. Gmd. Hans Jenssøn Aarhus og Martine Jensdatters Jonas: Marianne Thorleifsd. Aarhus, Anna Hansd. ib., Jakob Jenssøn ib., Mats Johannessøn ib., Faderen.

 

Hans Jensen Aarhus var født på ”Marienlyst” under Bjørntvedt i Eidanger. Ved vielsen er det nevnt at han skal
være født i Solum.

1891: Kirstine Margrethe Jensdatter ug., innleiet her av Amtssykekassen, sindsyg, f. 1824 i Porsgrund.

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 5 5 (44c,45a,d,46a,48c)c Aarhus   Aarhus Hans Jensen 0 - 2 - 22  1 mark 81 øre

 5

7

45b 

 ditto

ditto

 ditto

0 - 3 - 15

 2 mark 88 øre

 

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 187. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Jensens i uskifte hensiddende, enke Marthine Jensen til sønnen Jens Hansen paa dette brug og bnr 5 for 9.000 kr.,
med Forbehold for sælgeren af beboelsesret, (føderåd/ follaug) dat. 30. nov., thingl. 2. dec. 1896."

 

G.br., selveier

Jens Hansen Aarhus (Jens Aarhus) herfra f. 10/9-1868 d. 3/12-1936 på Gulset(22).

g. hos byfogden i Skien 5/1-1905 m. Karen Marie Halvorsen født på Gråten i Solum f. 6/1-1883 d. 30/6-1970 på Gulset(22), d.a. Halvor Aslaksen fra N. Gåshølen under Ås.

1. Hans Ingvald Aarhus (Hans Aarhus) f. 6/5-1905 på Århus d. 25/10-1966. Gravlagt på Nordre Gravlund, Skien.
2. Henry Aarhus f. 20/6-1907 d. 2/4-1981 g.m. Ingeborg f. 13/12-1911 d. 2/3-2003. Bodde i Børsesjøv. 32 i Kreppa.

3. Inger Martine Aarhus f. 12/7-1909 g.m. Halvor Mustvedt. Se Lundsåsen 3.

4. Alf Arne Aarhus f. 25/2-1912 d. 10/1-1986 g.m. Marie Bergljot f. 20/7-1918 d. 16/1-2007. Gravlagt på Hærland kirkegård, Eidsberg ved Mysen, Indre Østfold.

5. Ruth Aarhus f. 4/1-1914 d. 17/3-1995 g.m. Anders Olsen f. 12/4-1913 d. 8/6-1980. Bodde i G. Dagssonsg. 214. Gravlagt på Gjerpen.

6. Sverre Aarhus f. 30/9-1916. Bodde på Gulset 22. Ugift.

7. Olav Aarhus f. 23/11-1918. Overtok familiens eiendom Gulset 22. Bodde der. Ugift.

8. Rakel Marie Aarhus f. 11/10-1921 (KB sier: 21/10) d. 8/5-1971 g. 1949 m. jerndreier Ingvar Hansen fra Strømmen f. 18/3-1922 d. 16/4-1989. Gravlagt på Hamar.

9. John Reidar Lunde Aarhus (John R. L. Aarhus) f. 10/8-1923 d. 23/11-1993. Gravlagt på Nenset i Skien.

10. Magnhild Aarhus f. ca. 1930. Bosatt i Oslo. Ugift.

Eier 1896.

 

F.f. Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsdatters Hans Ingvald: Kontorist Ragnvald Egeland, Tjenestegut Hans Halvorsen, pige Ragna Egeland, hustru Anne Egeland, Skien.
F.f. Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsdatters Henry: Vognfabrikarb. Jonas Aarhus, Kontorist Ragnvald Egeland, Skien, pike Ragna Egeland og moderen.
F.f. Gaardmand Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsens Inger Martine: Kjører Halvor Aslaksen Graaten, Vedhandler Gunnar Hansen, Skien, pike Emilie Andersen, Graaten og moderen.
F.f. Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsdatters Alv Arne: Kjører Halvor Aslaksen og arb. Hans Halvorsen, pike Emilie Andersen, alle fra Graaten, og moderen.
F.f.  Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsens Rut: Gaardsarb. Halvor Aslaksen, Solum, fabrikarb. Hans Halvorsen do., og hustru Emilie.
F.f.  Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsens Sverre: Bruksarb. Hans Halvorsen, do. Halvor Aslaksen, Emilie Halvorsen, og moderen. Alle faddere fra Gimsø.
F.f.  Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie f. Halvorsens Olaf: Vognfabrikant Jonas Aarhus, Tone Aarhus og forældrene.
F.f.  Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsens Rakel Marie: Arb. Halvor Aslaksen, Emilie Halvorsen og forældrene.
F.f.  Gbr. Jens Hansen Aarhus og Karen Marie Halvorsens John Reidar Lunde: Arb. Hans Halvorsen, Emilie Halvorsen og forældrene.

Da de giftet seg tilhørte kona "intet kirkesamfund." Hun var utmeldt fra "Det Evangeliske Lutherske kirkesamfund",
senere kjent som D.E.L.K.
 

Jens H. Aarhus kjøpte i 1934 eiendommen Gulset(22) og flytta dit. Det var kona som var den tinglyste eier.

Karen Marie var d.a. Halvor Aslaksen Gåshølen f. 8/3-1854 d. 12/4-1928 og Inger Olsen fra Skogplassene
i Solum f. 27/6-1857 d. 13/3-1929. De bodde på Gråten i Solum.

Tjenestejente her i 1900: Helga Kittilsen fra Nes i Sauherad f. 1879.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 187. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jens Hansen Aarhus og hustru Karen til Elias Aarhus paa dette brug og bnr 5 for kr. 21.000, dat. 5/5-1931, tinglyst 18/5-1831."

Elias Århus
på bnr 3 kjøpte denne eiendommen og bnr 5 i 1931.
Dermed ble Århus(3) og Århus(7) sammenføyd.

Se Århus(3).
 

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no