ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 3

                             

Oppdatert 31.10.2018Århus bnr 3. Foto: Gard Strøm 29. juni 2014.Århus østre 3
Gnr 5 - bnr 3. Gammelt løpenr. 46, 48. Senere: (44c, 45ad, 46a, 48c)a.


Adresse i dag: Århusv. 181 og 177, 3721 Skien.

 

G.br., selveier

Elias Jensen Aarhuus dpt. 27/9-1789 d. 21/1-1843, s.a. Jens Jonsen Aarhus. Se Århus(A).

g. 2/1-1813 m. Martha Kristine Larsdatter fra Meen(A) dpt. 24/5-1789 d. 11/12-1854, d.a. Lars Hansen Meen.

Forlovere: "Niels Strømdal og Jacob Jenssøn Gulset."

1. Anne f. 5/9-1813.

2. Jens Eliasen f. 28/2-1815. Overtok bruket.

3. Lars f. 15/10-1817 d. 7/2-1825.

4. Anne Margrethe f. 16/9-1820 d. 17/1-1825.

5. Lars Eliasen f. 31/3-1825.

6. Andreas f. 25/12-1827 d. 5/2-1828.

7. Marthe Margrethe Eliasdatter f. 17/3-1829 g.m. Lorentz Lorentzen.

8. Andreas Eliasen f. 12/12-1832. Emigrerte til N. Amerika i juni 1853 som ungkar. Falt i den Amerikanske borgerkrigen.

Eier 1814.


F.f. Elias Jensen og Marthe Larsdtr., Aarhuus' pb. Anne: Inger Jansdtr., Inger Maria Larsdatter, Jacob Jensen, Gunder Juelsen, Anders Nyegaard, Hans Larsen, Halvor Larsen, Abraham Johnsen.

Elias arvet gården i 1814 sammen med sin bror Jacob Jensen som bodde på Gulset. I 1827 ble Elias eneeier her.

Fosterbarn: Hans Jacobsen Bergman f. 1819 d. 21/6-1831. For fattig-husets regning opfostret hos Elias J. Aarhuus,  
”Ved uforsigtighed under Badning druknet i Aarhuus-elven.”

 

Jensine f. 1807 bg. 17/4-1814. ”Jensine Eliasdtr. Aarhuus 7 aar.”

7/1/1835       MARTHE KIRSTINE LARSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. *)
Aarhus         - død 11.12.1834. -                  
               Arvinger:
               Enkem. Elias Jenssen og barna:
               1. Jens Eliassen Aarhus          20 år, heime.
               2. Lars Eliassen Aarhus       9 1/2 ” , do.
               3. Andreas Eliassen Aarhus        2 ” , do.
              
4. Marthe Margrethe Eliasdtr. 5 1/2 ” , do.
Kurator for Jens: Farbror Jakob Jenssen Gulset.
Formynder for de 3 siste: Morbror Hans Larssen Meen.
Brt: 930 - 1 -  8
Net: 461 - 2 - 22
Jordegods: 1 hud 1 1/2 skind i Aarhus, matr.nr. 65, m. hus og herl., taksert 750 spd.
*) A: BS 17 s.828.
B: BS 21 s.141b. C: BS 23 s.148b. 

3/2/1843       ELIAS JENSSEN          Bamble Skifteprot. nr. *)
Aarhus         - selveier, død 21.1.1843 - (24/1. i følge KB)    
               Arvinger: Barna:
               1. Jens Eliassen, myndig og gift. Bor på gården.
               2. Lars Eliassen    18 år.
               3. Andreas Eliassen 10 ”
               4. Marthe Margrethe Eliasdtr.
13 3/4 år.
Kurator for Lars og formynder for de to siste ble Hans Larssen Meen. Boet avsluttet 17.7.1845.
Brt:    888 - 46
Gjeld: 1150 - 92 (Insolvent)
Jordegods: 1 hud 1 1/2 skind eller 2 skylddaler 4 ort 20 sk. av gd. Aarhus, taksert for 700 spd.
*) A: BS 18 s.338b-360b-389-416-452-456. B: BS 22 s.54. C: BS 24 s.112.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andersen og Lars Knudsen som værge for Karen Kirstine Jensdatter til Nils Andersen, dat. 15. Juli 1822, thinglæst 2. oktober 1833."
"Deling- og Skyldsættingsforretning, thingl. 2. Sept. 1839."
"Skifte efter Nils Andersen, hvorved en andel af dette brug (l.nr. 45a) er udlagt sønnen Lars Nilsen dat. 17. juli, thinglæst 2. sept. 1839."
"Skjøde fra Lars Nilsen til Nils Hansen Skjelland, dat. 2. okt., thingl. 3. decembr. 1845."
"Skjøde fra Nils Hansen til Jens Eliasen, dat. 2. okt., thingl. 3. decembr. 1845."


 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

46, 48

Aarhuus 

Elias Jensen 

 1 hud 1/2 skind

2 - 4 - 20 

 

G.br., selveier

Jens Eliasen Aarhuus herfra f. 28/2-1815 d. 7/12-1895.

g. 16/6-1836 m. søskenbarnet Maren Kirstine Jacobsdatter fra N. Gulset(9) f. 1/6-1812 d. 30/5-1853, d.a. Jacob Jensen Aarhus/Gulseth.

1. Karen Maria f. 23/10-1836 d. 11/4-1847. Døde av meslinger 10 år gammel.

2. Martine Jensdatter f. 28/9-1838 g.m. Hans Jensen Aarhuus. Se Århus(7).

3. Marthe Kirstine f. 19/12-1840 d. 15/3-1846.

4. Elias Jensen f. 1/5-1843. Overtok en halvpart av denne gården. Se nedenfor.

5. Jacob f. 16/8-1845 d. 27/3-1847. Døde av meslinger.

6. Jacob Jensen f. 2/2-1848. Overtok en halvpart av gården. Se Århus(6).

7. Abraham f. 4/5-1850 d. 4/12-1850.

8. Karen Maria Jensdatter f. 15/10-1851 g.m. buntmaker Bernhard Gustav Aakerlund. Se Familie 13 - Mæla 1910.
Eier 1845.
 

Jens og Maren Kristine var søskenbarn. Jens Aarhus var den eneste av bøndene i Gjerpen som var med på å opprette
Skiens ysteri, senere Skiens Meieri. Jens Eliasen var utmeldt av Statskirken. Ved sin død i 1895 var han ikke tilknyttet
noe trossamfunn.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Eliasen til Jørgen Thommesen paa udstederens anpart af de udhusbygninger med tomter som hidtil har været eiet i sameie,
samt tillige et tomtestykke nordenfor hvorhos det tillades ham at opsætte gjærde paa det sønden for hans have liggende jordstykke og til som
før at faa gjennemkjørsel langs med havens vestside, dat. 3., thinglæst 27. august 1849."

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved Aarhuse's eiere tillader eieren af Fossum jernværk at anlægge en sluse i Falkumelven, hvortil afgives fornøden grund samt til
i den hensigt at foretage opdæmning m.v. i elveleiet mod erstatning for forvoldt skade og mod at Fossum værks eiere andbringer og vedligeholder
en bro over elven, dat. 15. februar 1856, thinglæst 6. november 1860."

"Forlig, hvorved eieren af Fossum værk, som grundleie af en overdragen tomt til sluseanlægget og som erstatning for ved anlægget forvoldt skade
vedtager at betale 3 Spd. til dette brug, indgaaet 2. august, thinglæst 6. november 1860."
"Skjønsforretning i anledning ved slusedæmningen ved Aarhus forvoldt skade paa Jens Eliasens og Hans Jensens sameiendom, hvorunder
Fossum værk foruden erstatning har vedtaget at forbygge den udgledne bakke imod at dette felt staar til værkets raadighed inden en længde fra
elven af 26 favner mod øst, regnet fra det i elven beliggende brukar, ligesom Fossum værk ingen forpligtelse har til veihold paa nogen side af elven,
uagtet Kontrakten af 15. februar 1856, dat. 10., thingl. 17. juli 1876."


Kilde:
Panteregisteret.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved en anpart af bnr 3 er udskilt, afholdt 8. og 9. nov., tinglyst 2. december 1867."
"Delings- og skyldsætningsforreting, hvorved en anpart af bnr 3 ar udskilt, afholdt 29., 30. juni, 1. og 4. juli, tingl. 1. aug. 1868."

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Delings- og skyldsættingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 28. februar, afhjemblet og thinglæst 3/3-1874." Se Århus(4).
Dette er skogsområder, øst for Åletjern. I 1950 eid av Karl E. Gulset og var en eiendom med en skyldmark på 6 mark 17 øre. Kilder: Matrikler. G.S.
"I Skjøde, thinglæst 18. mai 1874 (skogen ovenfor), har eieren af bnr 4 ret til vei over dette brug paa vestre side af elven, samt tomt eller strandplads ved elven."


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Delings- og skyldsættingsforretning, hvorved bnr 5 og 6 er udskilt, afholdt 3. og 4. oktober, thinglæst 1. november 1884." Se Århus(6).

 

5/12-1885      MAREN KRISTINE JAKOBSDATTER   Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Aarhus         ”Registrering i boet fandt sted 16/4-1885.
                Andre arvinger enn enkem. Jens Eliassen Aarhus er ikke nevnt.
                Han tok tilbake sin søknad om skifte. Boet ble så sluttet (avbrudt)
                og ekstrahert enkemannen.”
*) B: Gj 4 s.189. C: Gj III s. 346.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Eliasen til sønnen Elias Jensen for 6.000 kr., samt føderaad for livstid for sælgeren", dat. 14., thinglæst 15. august 1885."
"I Skjøde, thingl. 15. aug. 1885, har eieren af bnr 6 ret til kjørevei over dette brug." 

 

G.br., selveier

Elias Jensen Aarhus herfra f. 1/5-1843 d. 27/11-1910 på Århus.

g. i Skien 1/12-1867 m. Marianne Amalie Tollefsdatter fra Porsgrunn f. 4/10-1840 i Ø. Porsgrunn d. 17/7-1912 på Århus, d.a. matros Tollei Svennumsen og Anne Margrethe Johansdatter.

1. Jens Eliasen Aarhus f. 28/2-1868. Se Familie 100 - Mæla 1900.

2. Marie Tollefine Eliasdatter f. 16/1-1870 g.m. Ole Svennungsen Aarhus. Se Århus(11).

3. Emma Randine Eliasdatter f. 3/10-1872 g.m. boktrykker Olaus Holloe. Se gul ramme nedenfor.
4. Paulus Eliasen Aarhus f. 20/12-1874. Overtok bruket.

5. Sofie f. 20/5-1877 d. 1/8-1878.

6. Alfred Eliasen Aarhus f. 12/6-1879. Emigrerte til N. Amerika i 1904. Gift 1907 m. Sigrid Dreng fra Tjølling ved Larvik.

7. Andreas Eliasen Aarhus f. 20/5-1883. Emigrerte til N. Amerika i 1904. Gift der i 1909 m. Elina Loe.

Eier 1885.

Alle barna er født på Århus.

 

 

Redaktør, typograf og boktrykker Olaus Anton Andersen Holloe (Olaus Holloe) ble født 14/8-1858 i Elverum, Hedmark. Han og hustru Emma Randine var allerede gift og bodde i Duestien i Skien da deres eldste barn Einar Holloe ble døpt i Skien kirke den 4. mars 1892. Olaus Holoe hadde da yrke "faktor". Han var redaktør i en Kragerø-avis i 1895. Deres datter Hjørdis Holloe ble født der den 29/5-1895 og døpt den 14. november samme år i Kragerø kirke.

Under folketellingen 1900 bodde familien i "Fauchaldsgade 6" i Kristiania (Oslo). Da var hans yrke typograf. De hadde da barna Einar og Hjørdis boende hos seg.

Under folketellingen 1910 bodde familien i søndre Halsen i nedre Stjørdalen i Nord Trøndelag. Da var det bare barna Hjørdis og Ingrid som bodde med foreldrene. Olaus Holloe var da nevnt som redaktør og boktrykker. Ingrid ble født i Stjørdalen i 1908.
O. Holloe var redaktor for Stjørdalens Avis fra ca. 1901 - 1914.

Olaus Anton Holloe fra Elverum f. 14/8-1858 d. 1937, s.a. Anders Larsen Holloe.
g. i Gjerpen 24/6-1891 m. Emma Randine Aarhus herfra f. 3/10-1872 d. 1936, d.a. Elias Jensen Aarhus.
1. Einar Holloe f. 16/12-1891 i Duestien, Skien. Kom til Århus(11) som pleiebarn hos sin onkel og tante før 1910. Se Århusv. 209.
2. Hjørdis Holloe f. 29/5-1895 i Kragerø d. 1948 g.m. bankkasserer Bjerk i Skien. Ingen barn.
3. Ingrid Holloe f. 5/6-1908 i Stjørdalen, Nord Trøndelag g.m. Trygve Lauritsen. Se Århus(11).

Olaus Holloe og hustru Emma Randine er begge gravlagt på Gjerpen kirkegård.Gården ble delt i 2 like store deler i 1885. Se også Århus(6).

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 5

3

(44c,45a,d,46a,48c)a

Aarhus 

Aarhus

Elias Jensen 

2 - 0 - 4 

6 mark 28 øre 

 


Tjenestefolk her i 1900: Olaf Aakerlund fra Skien f. 1888 (adventist) og
Gunhild Aslaksen fra Seljord f. 1878.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Elias Jensen Aarhus til Paulus Eliassen Aarhus for kr. 10.000, med forbehold af sælgeren at have føderaad paa livstid, dat. 8., thingl. 9. jan. 1904."

 

G.br., selveier 

Paulus Eliasen Aarhus (Paulus Aarhus) herfra f. 20/12-1874 d. 5/3-1935.

g. 10/1-1903 m. Lovise Tangland fra Grønlund i Eidsberg f. 6/5-1880 d. 11/12-1952, d.a. g.br. Johan Peter Johnsen.
Forlovere: "Christen Klep og Ole Svennungsen Aarhus."

1. Elias Aarhus f. 20/7-1903. Overtok gården.

2. Johan Aarhus f. 31/5-1905 d. 11/8-1980. Ugift. Han bodde i mange år i Argentina. Kom siden til Gulset.

3. Sigurd Tangland Aarhus f. 31/8-1907. Se Christen Lundsv. 28 under Århus.

4. Marie Aarhus f. 9/1-1910 g.m. g.br. Anders Gregersen på Gulset. Se Gulset(1) ”Myra”.

5. Paula Aarhus f. 2/10-1911 d. 21/9-1986 g.m. g.br. Thorvald Allum f. 13/1-1901 d. 10/4-1976. Bosatt på Allum i Styrvold, Lardal, Vestfold.

6. Anna Marianne Aarhus f. 19/12-1915 g.m. Aslak Lunde. Se Gulset(9).

7. Olaf Aarhus (Ole Aarhus) f. 13/1-1918 d. 21/7-1991 g.m. Ingrid NN f. 3/7-1914 d. 25/4-1990. Han var lokfører og bodde på Hamar.
    Barn 1. Solveig Aarhus.
    Barn 2. Harald Aarhus.

Eier 1904.


 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

3

Aarhus 

Aarhus

P. Eliassen Aarhus 

6, 28 

 

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 183. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 26. okt., tingl. 17. nov. 1920, hvorved til Halvor Ringhus er utskilt bnr. 31 "Nyhus" av skyld mark 0, 50."

 

 

G.br., selveier

Elias Aarhus herfra f. 20/7-1903 d. 1/7-1987.

g1g i jan. 1939 m. Astrid Arnesen fra Hedrum f. 29/6-1903 d. 3/7-1952, d.a. byggmester Karl Albert Arnesen.

g2g m. Marie Fundingrud fra Nesodden f. 7/9-1909 d. 18/8-1996.

1. Per Århus f. 1939. Overtok bruket.

2. Arnhild Århus f. 1943. Bosatt i Skien.

Eier 1943.

Elias Århus kjøpte i 1931 gården Århus(7) med jordstykket bnr 5. Disse gårdene har siden blitt sammenføyd.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

3

Aarhus

Elias Aarhus 

5 mark 61 øre 

5 5 ditto ditto 1 mark 81 øre
5 7 ditto ditto 2 mark 88 øre

 


G.br., selveier 

Per Aarhus f. 1939.

g.m. Karin Elisabeth Welstad fra Sigdal f. 1939.

1. Anne Aarhus f. 1965.
2. Lars-Erik Aarhus f. 1968.

Eier 1973.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Århusvegen 177 (Gnr 5, bnr 3) er overdradd til Per Aarhus (20.12.1973). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 5, bnr 5. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 5, bnr 7. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 5, bnr 296."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm