ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 9 - RINGHUS
                            

Oppdatert 31.10.2018Århus bnr 9 "Ringhus". Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier Skien kommune. Arkiv Telemark Museum, Skien.

 Århus vestre 9 - Ringhus
Gnr 5 - bnr 9. Gammelt løpenr. 45e.

 

Adresse i dag: Hynivn. 140, 3721 Skien.


Utskilt fra Århus(7) i 1842. Landskyld: 2 ort 5 skilling.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

 

Eiendommen er beliggende på vestsiden av Falkumelva. Bruket var ubebygd fram til 1919.
 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 189. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ingeborg Kirstine Kjøstolfsdatter, hvorved dette brug m.m. er udlagt stervboenkemanden Anders Andersen, dat. 19. juni, thinglæst 14. aug. 1837."

"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 9 er udskilt fra bnr 7, afholdt 28. januar, thinglæst 2. marts 1842."

 

Eiere: Anders Andersens arvinger fra 1842. Disse var: Knud og Jens Anderssønner, Halvor Larsen og Ole Olsen.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 3a, side 154. Digitalarkivet.

"Skjøde fra Knud og Jens Anderssønner, Halvor Larsen og Ole Olsen som arvinger efter Anders Andersen til Lieutenant Hals for 135 Spd.,
datered  6. September 1845, thinglæst 7. October 1846."
 

Løintnant Hals.
Eier i 1846.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 3a, side 154. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lieutenant Hals til Stadholder S. Løvenskiold for 135 Spd., dateret 25. September, thinglæst 7. October 1846."

"Skjøde fra Stadholder S. Løvenskiold til Otto og Herman Løvenskiold paa denne med flere Eiendommer for 250.000 Spd.,
datered 24. Marti, thinglæst 5. April 1854."
"Skjøde fra Otto Løvenskiold til broderen Herman Løvenskiold paa dennes halvdeel, dateret 4de, thinglæst 5. Juni 1868."

 

G.br., selveier

Lars Olsen Aarhus

Eier 1877. Se Århus (1).

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 5

9

45e

Aarhus       

Aarhus

Lars Olsen

 0 - 2 - 5

0 mark 37 øre 

 

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 189. Digitalarkivet.
"Dokument, hvorved eieren (Lars Olsens enke) af dette brug m. fl. tillader eieren af Fossum værk at benytte strandbredden ved elven til henlæggelse af tømmer og barker
med aarlig afgift 15 kr., dateret 25. oktober 1890, thinglæst 15. september 1894."


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 189. Digitalarkivet.
"Paategning paa skjøde fra Lars Olsen til Kristian Larsen paa bnr 1 m.m., thinglæst 21. juni 1890, hvorved ogsaa dette brug og bnr 12 er indbefattet i salget,
thingl. 24. marts 1899."

 

 

Kristian Larsen Aarhus f. 1868.

Eier 1891. Se Århus (1).


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 189. Digitalarkivet.

"Delings- og skyldsættingsforretning, hvorved bnr 12 er udskilt, afholdt 9. november, afhjemblet og thinglæst 1. december 1894."


Ny landskyld (skyllmark) etter siste fradeling: 0 mark 28 øre.

 

"Skjøde fra Kristian Larsen til Kristian Pedersen Myra, Isak Henriksen, Jens Jensen og Jacob Nærum paa dette brug og bnr 13 for 4.000 kr.,
dateret 25. november 1898, thinglæst 7. april 1899, med forskjellige i skjøtet omhandlede rettigheder og forpligtelser."
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 15 er udskilt, afholdt 16. juni, thingl. 11. juli 1900."
"Skjøde fra Isak Henriksen, Kristian Pedersen, Jens Jensen og Jacob Nærum til Karl Sakariassen på denne eiendom og bnr 13 for 5.625 kroner,
dat. 23. nov., thingl. 20. dec. 1900.
"Skjøde fra Karl Zakariassen og A. Zakariassen, ifølge fuldmagt til Laurits Andersen Venstøp for kr. 5.750 paa dette brug og bnr 13, dat. 10.,
thingl. 12. aug. 1903."
"Fuldmagt fra Karl Zakariassen til A. Zakariassen til at disponere over hans eiendom Nybu m.m., dat. 14. april, thingl. 12. aug. 1903."
"Obligation fra Knud Halvorsen til Olaf P. Gisholt, vedtat av Hans Strømme, for kr. 10.000, anmerket på dette folium (denne side) ved paategning,
dat. 14. nov. 1916, tingl. 14. febr. 1917. (Obligationen heftet først kun paa bnr 13, tingl. 18/10-1916)."

"Skjøte fra Hans N. Strømme til Knud Halvorsen herpaa og bnr 13 for kr. 14.000 for denne eiendoms vedkommende vedtat av Laurits Andersen Venstøps
arvinger
, ifølge attest, dat. 1. mai 1916, tingl. 14. februar 1917."
"Skjøte fra Knud Halvorsen til Jens og Ole Jensen Tvede for kr. 20.000, herpaa og bnr 13, dat. 15 okt. 1917, tingl. 26. jan. 1918."
"Skjøte fra Jens og Ole Jensen Tvede til Hans Reiersdalen og Kurt Sletta for bnr 9 og 13, dat. 15., tingl. 17. april 1918."
"Skylddeling avholdt 25/6, tingl. 29/6-1918, hvorved er utskilt bnr 22 "Furujordet" av skyld 0 mark 06 øre."

 

 

Skyldmark på bnr 9 var fra 1918 på 0 mark 20 øre i tillegg kom bnr 13 som var på 1 mark 03 øre, som dermed utgjorde
størsteparten av gården.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 189. Digitalarkivet.
"Skjøte fra
Hans Reiersdalen og Kurt Sletta til Chr. Torgersen, Skien paa dette bruk og bnr 13 for 26.000, dat. 26/6-1918, tingl. 29/6-1918."
"Skjøte fra Chr. Torgersen til Halvor Ringhus herpaa og bnr 13 for kr. 32.500, hvorav for løsøre kr. 5.000, dat. 24/1, tingl. 12/2-1919."


G.br., selveier

Halvor Tallefsen Ringhus fra Vinje f. 30/8-1869 d. 30/9-1956, s.a. Tallef Aslaksen Ringhus f. 24/2-1828.

g.m. Ingebjørg A. Leirlid (Bjørg Ringhus) fra Vinje f. 22/12-1890 d. 24/11-1965.

1. Anne Ringhus f. 1/1-1917 på Ringhus d. 2/7-2007 g.m. Erling N. Heen f. 15/3-1913 d. 11/2-1992.
    Bodde i Lensmannsvegen 8 på Gjemsø. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

2. Rikard Ringhus f. 17/1-1919. Overtok gården.

3. Tone Ringhus f. 3/1-1922 g.m. Hans Jørgen Bergan. Se Hyniv. 121 under Århus.

4. Einar Ringhus f. 21/6-1926 d. 25/8-2012. Bodde i Dag Eilivssonsg. 2 i Skien (1997). Ugift.

5. Bjørg Ringhus.

Eier 1919.


Ifølge folketellingen 1910 for Rauland herred, bodde den ugifte Halvor T. Ringhus på gården Rofshus i Rauland,
sammen med sin bror Rikard Ringhus f. 1879, søster Torbjørg Ringhus f. 1872 og deres mor "Anne H. Rofshus",
f. 1843 i Etne. Halvor T. Ringhus var da landhandler og broren Rikard var handelsbetjent.
Kilde: Folketellingen 1910.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 189. Digitalarkivet.
"Skjøte fra nuværende eier av Fossum verk, Leopold Løvenskiold, til Halvor Ringhus herpå og bnr. 12, 15 og 22 for kr. 1.000, dat. 21., tingl. 29. april 1922,
med forbehold for selgeren av rett til å anbringe texter og fester langs elvebredden m.m."

 

Kilde: Gammel grunnbok.
"Skjøte fra Halvor Ringhus f. 30/8-1869 og hustru Ingeborg f. 22/12-1890 til deres sønner Rikard Ringhus f. 17/1-1919 og
Einar Ringhus f. 31/6-1926, på dette med flere bruk for kr. 17.500, heri iberegnet løsøre m.m., dat. 28/11-1946, rf. 29/11-1946."
Tillegg: Føderådsavtale med de gamle.

 

G.br., selveier 

Rikard Ringhus herfra f. 17/1-1919 d. 27/9-1991.

g.m. Ingrid Marie Kløverød fra Siljan f. 21/8-1920 d. 24/5-2011, d.a. Martin og Klara Kløverød.

1. Halvor Ringhus f. 1951. Overtok gården.
2. Torstein Ringhus f. 1957.

Eier 1946.

Rikard Ringhus bygde ny kårbolig med adresse Hyniv. 160.

Fra matrikkelutkastet 1950:

Bnr Navn Skyldmark Eiere
9 Aarhus 0 mark 20 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus
12 Et Grunnstykke 0 mark 9 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus
13 Nybu 1 mark 3 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus
14 Nybustrand 0 mark 6 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus
15 Nybustrand 0 mark 2 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus
22 Furujordet 0 mark 6 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus
31 Nyhus 0 mark 20 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus
32 Nybu 0 mark 50 øre Rikard Ringhus og Einar Ringhus

 

Brødrene Rikard og Einar Ringhus eide bruket i sammen fram til 1961, da Rikard Ringhus ble eneeier.
 

Gårdens grenser på 1950-tallet:

Nord: Rein Christiansen. Øst: Falkumelva. Syd: Harald Gulseth. Vest: Karl Skotten.

 

Kilde: Gammel grunnbok.
"Skjøte fra Einar Ringhus f. 21/6-1926 til bror Rikard Ringhus på 1/2 halvpart for kr. 8.000.-, dat. 14/6, dagbokført 17/6-1961."


 

Kilde: Gammel grunnbok.
"Andel av Hynivegen 140 (Gnr 5, bnr 9) er overdradd til Halvor Ringhus for 275.000.- dat. 26.11.1984, Overdragelsen omfatter også andel
av Hynivegen 160 (Gnr 5, bnr 300)."

 

Lærer, selveier
Halvor Ringhus herfra f. 1951.
g. 1983 m. vernepleier Anne Throndsen fra Skien f. 1956, d.a. Christian Thondsen og Minda Buer.
1. Ingrid Ringhus f. 1983.
2. Katrine Ringhus f. 1986.
Eier 1984.
 

Foto: Gard Strøm 18/5-2004.
 


Fra Skog og Landskap 2017.
 

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm