ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS VEST - HUSTOMTER
Utskilt fra gnr 5 Århus.
Beliggende på Falkumelvens vestside.


Oppdatert 31.10.2018
 


Skjoldebekken gir den gamle gransa mellom Gulset og Århus vestre.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epost post@gamlegjerpen.no eller på Facebook.

Andre adresser i Gamle Gjerpen.Hyniveien
Hustomter utskilt fra Århus. Postnr. 3721 Skien.

 

Lavere husnummer i Hyniveien ligger under Gulset.

 

Gnr 2 Gulset og gnr 5 Århus (vestre) har delet ved bekken som kommer ned fra Gulset og går ut i Falkumelva.
 Hyniv. 121.
5/33 ”Ringhus”.

 


Hyniv. 121 til venstre og Hyniv. 127 til Høyre.
Foto: Widerøe/ Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Eiere i 1950: Frøknene Anne og Tone Ringhus.


Hans Jørgen Bergan f. 29/9-1923.
g.m. Tone Ringhus fra Århus(9) f. 3/1-1922, d.a. Halvor T. Ringhus.

Flere familier som har bodd her?
 


 

Hyniv. 127.

5/34 ”Furumo”.

 


Hyniv. 121 til venstre og Hyniv. 127 til Høyre.
Foto: Widerøe/ Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Oppført på 1920-tallet av Hjalmar Sigurdsen.

 

Hjalmar Sigurdsen f. 30/7-1894 d. 29/1-1971.

g.m. Marie f. 19/12-1891 d. 27/2-1968.

 

Mekaniker på Myren tresliperi

Trygve Tangen f. 2/7-1890 på Ekstul under Lunde i Holla d. 11/5-1963, s.a. skogbetjent Torkild T. Tangen. Se Dyrendal under Fossum.

g. 6/2-1915 m. Anna Gundersen fra Fossum f. 1/11-1889 d. 17/11-1974, d.a. snekker Nils Gundersen. Se Familie 12 - Fossum 1891.

1. Torkild Tangen f. 4/4-1919. Overtok huset.

2. Nils Arne Tangen f. 13/7-1920 g.m. Anne Marie Nenseth. Bodde i Porsgrunn.

3. Astrid Tangen f. 30/10-1922 g.m. Einar Aasland. Se Gulsetv. 73 under Strømdal.

4. Ellen Sofie Tangen f. 25/1-1927 g.m. Frank Magnussen f. 3/3-1926. Bosatt i USA.
    Barn 1. Linda Magnussen f. 1955.
    Barn 2. Erik Magnussen f. 1958.
Br. 1940.

 

Tangen kjøpte dette huset i 1940 etter Hjalmar Sigurdsen. Han var født i Holla men vokste opp på Bestul,
Dyrendal og Rising. Hans far var landmåler Torkild Tangen, i mangeårig tjeneste hos Løvenskiold-Fossum.

 

Torkild Tangen herfra f. 4/4-1919 d. 15/2-2003, s.a. Trygve Tangen.

g.m. Aida Emma Augusta Tvedt f. 11/10-1921.

1. Åse May Tangen f. 1949. Bosatt i Skien.

2. Anne Helen Tangen f. 1952.

3. Grete Mari Tangen f. 1956.
Br. 1963.

Torkild Tangen var bosatt her også i 1996.

Eiendommen ble solgt ut av slekta i 1999 til en familie uten Gjerpens-tilknytning.


Hyniv. 140.
5/9 "Nybu".

Dette er gården V. Århus(9) "Nybu". Se der.


Hyniv. 160.
5/300, 306.

Kårbolig for V. Århus(9) "Nybu". Se der.


Hyniv. 194.
5/2.

Dette er gården V. Århus(2). Se der.


Hyniv. 195.
5/289.

Hustomt utskilt fra 7/2.

Blir tatt med av slektsmessige hensyn.

Fra Grunnboka: "Hynivegen 195 (Gnr 5, bnr 289) er overdradd for kr 200.000 fra Johannes Christiansen til Jørn Christian Grubbe Christiansen (07.10.1996)."
Fra Grunnboka: "Hynivegen 195 (Gnr 5, bnr 289) er solgt for kr 650.000 fra Jørn Christian Grubbe Christiansen til Stig Thingstad og Anniken Stensrød (26.02.1999)."
Fra Grunnboka: "Hynivegen 195 (Gnr 5, bnr 289) er solgt for kr 1.045.000 fra Stig Thingstad og Anniken Stensrød til Leif Runar Nilsen og Tove Mette Mehren Nilsen (03.04.2003)."


Hyniv. 202.
5/10.

Husene med tomt har blitt utskilt til gårdnr 5/ bruknr 287 (5/287). Se V. Århus(10).


Høyere husnummer i Hyniveien kan sees under gnr 7 Hyni.


 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm