| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 42 - Liamyren og Ballestad 90 - Løvstad
Gammelt løpenr. 223d. Siden 1907: 65/42.

Denne eiendommen var tidligere jord under Ballestad(52).


Ballestad bnr 42, 17, mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: G. Strøm.
Til venstre S. Grønnerød. Til høyre en bit av låven til Line Ballestad. Se Ballestad(47).Adresse i dag: Grønnerødv. 172, 3719 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen (gjelder Ballestad 52).
"Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt til Bernhard Olsen Ballestad (bnr 42 ) 'Liamyra' og et skogstykke tilsammen, avholdt 2/12,
tinglyst 4/12-1907."


G.br., selveier
Bernhard Kiste Olsen
fra Ballestad(52) f. 28/9-1875 d. 15/1-1966, s.a. Ole Christian Eriksen Ballestad.
g. i Eidanger kirke 18/10-1915 m. Martha Marie Jacobsen fra Prestesæteret i Oklungen, Eidanger f. 5/2-1889 d. 1/3-1973, d.a. Severin Jacobsen.
Forlovere: "Ole Olsen Lyngstad, Hans Olsen Ballestad."
1. Sigrid Karine Løvstad f. 21/8-1916 g.m. Einar Hovland. Se Løberg(44) "Hovland".
2. Borghild Løvstad g.m. Kåre Martinsen. Bosatt på Raufoss i Oppland.
3. Harald Løvstad f. 4/9-1923. Overtok gården.
Br. 1907.

I 1900 var Bernhard jordbruksarbeider på Ballestad(52) hos sin mor, enka Ingeborg Karine Nilsdatter.
Bernhard kjøpte denne eiendommen av sin mor i 1907 og bygde hus her.

Fra Tinglysingsprotokollen (gjelder gården Haukeråsen bnr 4).
”Skjøte fra Gjerpens Sparebank til Bernhard Olsen Ballestad f. 28/9-1875, for kr. 3.000, dat. 20/8-1938, tinglyst 22/9-1938."


"Bernhard Olsen Ballestad" kjøpte altså i 1938 Haukeråsen(4) ”Gjermundshagen” (92/4) av Gjerpen Sparebank.
I 1940 kjøpte han også Ballestad bnr 90 "Løvstad".

Fra Tinglysingsprotokollen.
”Skjøte fra Erik Olsen Ballestad f. 1/1-1870 (på bnr 90 'Løvstad', skyld 1 mark 57 øre) til Bernhard Olsen Ballestad f. 29/9-1875 for kr. 6000,
dat. 29/4-1940, tinglyst 10/5-1940.”

Gårdens grenser på 1950-tallet ifølge Bernhard O. Ballestad:
”Nord til Rui og Flid, øst til Eriksen, syd Einar E. Ballestad, vest Leirkup.”

G.br., selveier
Harald Løvstad
herfra f. 4/9-1923 d. 13/11-2002.
g. i Gjerpen 1950 m. Margot Fjeldalen fra Fjelldalen(4) "Store Fjelldalen"  f. 25/11-1925 d. 25/6-1967, d.a. Ingvald Fjeldalen.
1. Kai Henning Løvstad f. 1959. Overtok gården.
Br. 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65

42

Ballestad - Liamyren

Harald Løvstad

1 mark 14 øre

65 46 Ballestad - Bruastykket Harald Løvstad 0 mark 30 øre
65 90 Ballestad - Løvstad Harald Løvstad 1 mark 57 øre
70 89 Meen - Granum Harald Løvstad 0 mark 70 øre
92 4 Haukeråsen - Gjermundshagen Harald Løvstad 0 mark 21 øre

 

Transport- og lagerleder
Kai Henning Løvstad herfra f. 1959.
g. 1982 m. Hege Halvorsen fra Porsgrunn f. 1961, d.a. Leif Halvorsen og Solveig f. Edvardsen.
1. Linn Løvstad f. 1983.
2. Espen Løvstad f. 1990.
Br. 1988.

Kai Løvstad har solgt jorda og skogen til sin nabo i sør, Line Ballestad, som driver nabogården Ballestad(47).
Dermed er denne gården nedlagt som gårdsbruk. Husene ble utskilt til bnr 258.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 1,5 dekar jord og 17 dekar beite. Det er ingen drift på eiendommen. Det ble slutt med melkekyr i 1974. Den første traktoren kom i 1959 og den er fortsatt i drft. I tunet står et våningshus og en låve fra 1907, samt en smie, et hønsehus og et lagerbygg. Gården kom inn i slekta da Bernhard O. Ballestad kjøpte den i 1907.


Fra Skog og landskap.

(C) Gard Strøm.