| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Fjelldalen
Gård nr. 142 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.05.2017


Kart fra 1857 som viser tre Fjelldalen-gårder.
 

Fjelldalen 4 - Fjelldalen store
Gammel løpenr. 479a. Siden Norges matrikkel 1889: 142/4 m.fl.


Adresse i dag: Fjelldalsv. 274, 3721 Skien.

Tidlige eiere.
Fjelldalen store, var klostergods og i kongens eie etter reformasjonen (1530-tallet), ble solgt til lagmann
Claus Andersen
  ca. 1665, Iver Hansen 1680, Erik Hansen 1685, Willum Willumsen ca. 1690,
Christen Andersen
ca. 1712, Jørgen Tvedt ca. 1715, Inger Hedevig Bindrup ca. 1735.
Solgt til gårdbruker Bjørn Halvorsen i 1739.
Se nedenfor.

G.br., leilending
Erik
f. ca. 1646 bg. 1/4-1686. ”Erik Fieldalen 40 aar.”
1. Gunder Eriksen f. ca. 1644
Br. i 1664, 1671.

Kilde til familien ovenfor: Sogneprestens manntall 1664 og skatteliste 1670/71.

G.br., leilending
Peder Knudsen Fieldal
fra Fjelldalen(1) f. ca. 1676 bg. 26/2-1739. ”Per Fieldal, 62 aar.”, s.a. Knud Fieldal.
g. 30/11-1707 m. Sigrid Knudsdatter fra Strømdal? f. ca. 1682 bg. 14/3-1761. ”Peder Fieldalens enke 78 aar.”
Forlover: "Hans Lund."
1. Knud Pedersen dpt. 4/3-1708. Se Fjelldalen(1).
2. Halvor Pedersen dpt. 23/2-1710. Se Gravli(3) ”Putten”.
3. Erik (tvilling) bg. 15/11-1716. ”Peder Fieldals hiemdøbte tvillingsøn Erik.”
4. Hans Pedersen (tvilling) dpt. 15/11-1716. Se Kastet under Foss.
5. Erik Pedersen dpt. 25/11-1725. Se Listul.
Br. i 1707.

F.f. Peder Fieldals Søn Knud: Hans Lund, Ole Fieldal, Hovols Thone ved Hytten, Peder Doksrøds qvinde Maren, Knud Fieldals Lisbeth.
F.f. Peder Fieldals søn Halvor: Erik Fieldal, Ole Schilbred, hans qvinde Ingeborg, Anders Glennes qvinde Martha.
F.f. Peder Fieldets tvillingssøn Hans: Peder Doxerø, Ole Fieldet, Ole Skielbreds qde., Anders Glennes qde.

F.f. Per Fieldals Erik: Nils Halvorssøn, Per Lensmand, Leutenant Hejde, Fanges Kieriste.

Fra Matrikulen 1723.

Nr.

Gård

Opsidder

Taxeret til

Leylending Skatt

99

Fieldal

Peder

1 Hud

2 Rdl.


G.br., selveier

Bjørn Halvorssøn
fra Brekke/ Svalastoga i Seljord dpt. 3/10-1691 bg. 6/7-1780. ”Biøn Fjeldalen 89 aar.”, s.a. Halvor Nilsen g. i Seljord 28/10-1690 med Aslaug Bjørnsdatter.
g. ca. 1720 i Seljord med Christine Danielsdatter Wolf f. ca. 1684 bg. 16/2-1746. ”Biørn Fieldalens kone, 69 aar.”, d.a. sogneprest Daniel Mikkelsen Wolf fra Skien og Maria Zachariasdatter Skanke fra Seljord.
1. Aasne Bjørnsdatter f. ca. 1721 g. i Seljord 1746 m. Steinulf Tomasen Svalestog.
2. Gunhild f. 1722.
3. Gunhild Bjørnsdatter f. 1723.
4. Magnhild Bjørnsdatter f. ca. 1724.
5. Bjørn Bjørnsen f. ca. 1727. Overtok gården.
Br. 1739.

Bjørn Bjørnsen ble konfirmert i Gjerpen kirke som 18 åring i 1745. Hans søster Magnhild ble
konfirmert i samme kull som 20 åring.

G.br., selveier

Bjørn Bjørnsen
herfra f. ca. 1726 bg. 31/7-1773. ”Biørn Fieldalen 47 aar.”
g. 12/10-1752 m. Tore Jonsdatter fra Bestul
dpt. 5/8-1725 i Hovin bg. 13/8-1803. ”Konen Tore Jonsdtr. Fjelddalen, meldt at være ved 78 aar.”, d.a. Jon Torkildsen Bestul.
1. Christine Bjørnsdatter dpt. 14/10-1753 g1g m. Nils Christiansen Limi.
Se N. Limi.
2. Gunhild Bjørnsdatter dpt. 29/2-1756 g.m. Nils Andersen. Se N. Mo.
3. Maria Bjørnsdatter dpt. 24/9-1758 d. 1843 g. i Holla 28//8-1777 med Jon Olsen på Store Vale i Valebø. Se S. Vale(2) i Valebø
    ”... etter allernaadigst Dispensation uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Præsten Holm. Copuleret hiemme.” 
4. Halvor Bjørnsen dpt. 14/6-1761. Se nedenfor.
Br. ca. 1760.

F.f. Biøn Fieldalens pb. Christine: Frans Glørsmyrs kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Erik Pedersen, Halvor Halvorsen.
F.f. Biøn Fieldalens pb. Gunnil: Ole Sivertsens kone, Groe Jonsdtr., Ole Sivertsen, Erik Pedersen, Halvor Glørsmyr.
F.f. Biøn Fieldalens pb. Maria: Ole Ersrøes kone, Halvor Lyngaasens kone, Halvor Ersrøe, Just Døxerøe, Jisle Halvorsen.
F.f. Biøn Fieldalens db. Halvor: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Lyngaasen, Frans Glørsmyr, Jisle Jønneval.

Bjørn Bjørnsen er ikke født her, men han ble konfirmert i Gjerpen, 18 år gammel i 1745. I 1762 bodde Bjørns far og
svigermor her. De hadde 2 tjenestepiker: Aaste Sivertsdatter og Margit Olsdatter.

Enka Tore Jonsdatter ble g2g med Ole Sondresen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Ole Sondresen
f. ca. 1741 bg. 27/2-1808. ”Ole Sondressøn f. Fjelddalen, meldt at være 67 aar.”
g. 8/12-1779 m. enke Tore Jonsdatter fra Bestul
dpt. 5/8-1725 i Hovin bg. 13/8-1803 bg. 13/8-1803. ”Konen Tore Jonsdtr. Fjelddalen, meldt at være ved 78 aar.”, d.a. Jon Torkildsen Bestul.  
Br. 1779.

Marthe Olsdatter(25), var tjenestepike her i 1801.

G.br., selveier
Halvor Bjørnsen Fielddalen
herfra pt. 14/6-1761 d. 20/2-1836 på Fjelldalen, s.a. Bjørn Bjørnsen.
g. 3/11-1785 m. Anne Malene Gregoriusdatter fra N. Lund dpt. 15/1-1764 d. 15/2-1835 på Fjelldalen, d.a. Gregorius Simonsen Lund.
1. Børre Halvorsen dpt. 8/7-1787. Se Fjelldalen(5).
2. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 19/10-1788 g.m. Lars Zachariassen Gravli. Se Gravli(1).
3. Anne Turine Halvorsdatter dpt. 24/10-1790 g.m. Halvor Eriksen Putten. Se Gravli(3) ”Putten”.
4. Marthe Maria Halvorsdatter dpt. 9/6-1793 g.m. Erik Mikkelsen Haugerød. Se Ø. Haugerød(1).
5. Christine dpt. 26/12-1795 bg. 31/1-1796. ”Halvor Bjørnssøns Fjelddalens pb. Christine 5 uger.”
6. Gregorius bg. 4/12-1796. ”Halvor Fjelddalens hjemmedøbte drengebarn Gregorius, som levede nogle timer.”
7. Gregorius dpt. 28/7-1799 bg. 19/12-1801. ”Halvor Bjørnssøns db. Gregorius fra Berreberg 2 5/12 aar.”
8. Gregorius Halvorsen dpt. 9/10-1803. Overtok det som var igjen av dette bruket etter delingen i 1829.
Br. 1781.

F.f. Halvor Fieldalens db. Børre: Torchil Limies kone, Anne Halvorsdatter, Simon Lund, Aslak Stulen, Nils Sem, Daniel Lund.
F.f. Halvor Fieldalens pb. Ingebor: Jon Wales kone, Anne Halvorsdatter, Nils Sem, Erik Gravelie, Zacharias Lie.
F.f. Halvor Fielddalens dtr. Anne Torine: Simon Lunds k., Aslaug Halvorsdtr., Torkild Limie, Aslak Stulen, Zacharias Lie, Ole Olessøn.
F.f. Halvor Fielddalens pb.
Marthe Maria: Daniel Jønnevalds k., Sara Gregoriidtr., Jan Tofte, Nils Sem, Ole Pederssøn.
F.f. Halvor Bjørnssøn Fjelddalens pb. Christine: Marthe Sem, Sara Lund, Nils Moe, Aslak Stulen, Anders Limie.
F.f. Halvor Bjørnssøns Gregorius f. Berreberg: Jan Toftes k., Isak Grinies k., Simon Lund, Nils Sem, Anders Limie.
F.f. Halvor Bjørnssøns Gregorius f. Berreberg: Isak Grinies k., Karen Zachariasdtr., Nils Moe, Simon Lund, Lucas Aslachssøn.

Halvor Fielddalen bodde på N. Berberg fra ca. 1783. Han kom tilbake til Fjelldalen i ca. 1804.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Halvor Bjørnsen til Gregorius Halvorsen, dat. 28. nov., tinglyst 2. dec. 1829."

G.br., selveier
Gregorius Halvorsen Fielddalen
herfra dpt. 9/10-1803 d. 15/9-1889, s.a. Halvor Bjørnsen Fielddalen.
g1g 10/11-1829 m. Ragnhild Andersdatter fra Sneltvedt(13) dpt. 3/10-1802 d. 1/6-1855, d.a. Anders Evensen.
Forlovere: "Børre Fjeldalen, Ole P. Fjeldalen."
g2g 19/12-1856 m. Taran Olsdatter fra Marker(C) f. 5/3-1826 d. 5/7-1904 på Foss fattighjem, d.a. Ole Torbjørnsen Marker.
Barn i 2. ekteskap:
1. Anne Malene Gregoriusdatter f. 10/6-1857 g.m. Daniel Anundsen fra Dammyra i Siljan, s.a. Anund Dyresen nedenfor.
2. Halvor Gregoriusen f. 31/10-1859. Se Bratsberg(70) ”Kjærnen”.
3. Martine Gregoriusdatter f. 23/9-1864 g.m. Ole Bjørnsen Roligheten. Se Roligheten under Sneltvedt.
4. Ole Gregoriussen Fielddalen f. 2/6-1871.
Br. 1829.

F.f. Gregorius Halvorsen og Tharan Olsd. Fieldalens Anne Malene: Karen Arvesdatter Berberg, Inger Olsdatter Marker, Gregorius Larsen og Erik Gregoriusen Gravli, Anders Eriksen Haugerød.
F.f. Gregorius Halvorsen og Tharan Olsd. Fieldalens Halvor: Maren Nilsdatter, Jørgen Olsen  og Nils Olsen Fjelldal, Karine Thorstensdatter Høgli, Simon Olsen Marker.
F.f. Gregorius Halvorsen og Tharan Olsd. Fieldalens Martine: Ingeborg Hansdatter, Inger Olsdatter, Ole Thorbjørnsen, alle Marker, Peder Pedersen og Jørgen Olsen Fjelldal.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

479a

Fjelddal

Gregorius Halvorsen

6 skind

2 daler - 1 ort - 14 skilling


I 1835 bodde Gregorius sin far Halvor Bjørnsen her med føderåd. Tjenestegutt var Peder Danielsen, 18 år.
I 1845 hadde de ingen egne barn her, men de hadde en fosterdatter, Inger Halvorsdatter på 10 år.
Inger Andrea Bertelsdatter, 21 år var tjenestepike her.
 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 6 er udskit, afholdt og tinglyst 26. aug. 1850."
"Skjøde fra Gregorius Halvorsen til Erik Mikkelsen, dat. og tinglyst 26. aug. 1850." Se Ramsmyr vestre.
"Efter skjøde tinglyst 26. aug. 1850, har eieren af bnr 6 ret til brændeved og gjærdefang."


"Fæsteseddel fra Gregorius Halvorsen til Jørgen Olsen og hustru Kirstine Sørensdatter samt deres barn for levetid
paa jordstykket Kjøya mod aarlig afgift 60 spd., dat. 6. juni 1853, tinglyst 7. feb. 1855."
 

18/6-1855      RAGNHILD ANDERSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. *)
Fjelldalen     - død 1.6.d.a. -                     
                    Arvinger: Enkem. Gregorius Halvorssen, som var umyndiggjort.
                    Hans verge var Erik Mikkelssen Haugerød.
                    ”Vergen la fram utskrift av et testamente av 7. mars 1833, konfirmert 14.samme mnd., samt kontrakt
                    av 30.april 1855, hvorved avdøde Ragnhild Andersdtr. har erkjent at vedk. testamente skal stå ved full
                    kraft, mot at Gregorius Halvorssen utbetaler hennes arvinger 150 spd.”
               Hennes arvinger (brødre) var:
               1. Halvor Anderssen, tjente i Bjerkedalen.
               2. Even Anderssen Skougen, Skougen i Solum.
               3. Lars Anderssen Brækkejordet.
Brt: 2077 - 41
Net: 1601 -  6 1/2
Jordegods: 2 skylddaler 14 sk. av gd. Fjelldalen, matr.nr. 99, nytt nr.101, l.nr.412, taksert for 1800 spd.

*) A: BS 31 s.74b. B: BS 106 s.165-182-300. C: BS 124 s.100.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Kjøbekontrakt, hvorved Nils Olsen sælger til Ole J. Hobæk et vaaningshus paa dette brugsnummer, dat. 23. sept. 1862, tinglyst 3. juni 1863."
"Fæsteseddel fra Gregorius Halvorsen til Peder Pedersen og hustru Anne Vetlesdatter for levetid paa jordstykket Hulleren mod aarlig
afgift 2 spd., dat. 30. juli, tinglyst 27. sept. 1867."
"Skjøde fra Gregorius Halvorsen til Mathias Mathiasen for 800 spd., dat. 14. juli 1874, tingl. 20. juni 1882."

 Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

478a

Fjelddal

Mathias Mathiasen

1 - 4 - 0


G.br., selveier

Mathias Mathiasen Fjelddalen
f. 1832 (1836) i Røyken, Buskerud d. 1/4-1884.
Br. 1874. Ugift.

Under folketellingen 1865, bodde denne Mathias her som Mathias M. Sundby, "ultrøiebinder", ugift og f. i Røyken.
Å binde er et gammel ord for å strikke.

Kilde: Gjerpen Bygdebokkommites arkiv, Skien kommunes historiske arkiv.

Halvor Fjelddalen Bratsberg(70) fortalte at Mathias ble kalt for ”Binnaren”, eller ”Mathis Binnar”. Han kjøpte gården av Gregorius Halvorsen Fjelddalen i 1882 og betalte kontant. Han hadde pengene i ei filleveske. Da han ble spurt om han hadde kausjon svarte han: ”Jeg tenker jeg tar denne filleveska som kausjon jeg.” Han levde av å binde (strikke). Han bandt pelsvanter, votter, hoser, ultrøyer og alt mulig. Deretter reiste han på marken og solgte alt sammen. Han lagde også bandmål, såkalte stolpemål til å måle dyr med.

En gang Mathias Fjelddalen var med på bjørnejakt skjøt han ei binne med et skudd som gikk inn ved øret på bjørnen. En som var med på jakta sa: ”Den traff du fint Mattias!”, Mathias svarte: ”Je visste itte på bere plass å ta hu.” Senere viste det seg imidlertid at skuddet hadde skrenset borti et rognetre som igjen gikk i bjørnen.

Da Mathias lå på det siste ga han alt han eide til "sitt søskenbarn" og nabo, Anund Dammyra. Halvor Fjelddalen fortalte at Mathias ble 52 år og da han døde i 1884 var han og så på liket. Det var vanlig skikk den gangen med likskue.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 8 og 9 er udskilt, afholdt 5. okt., tinglyst 2. nov. 1887."
"Adkomstdokument, hvorefter Anund Dyresen som testamentarisk arving efter Mathias Mathiasen er arvelig tilfaldt dette brug, bnr.
8 og 9, dateret 19. sept. 1887, tinglyst 15. febr. 1888.

G.br., dammester, selveier
Anund Dyresen Klippenberg/Dammyra
fra Sandsvær f. 20/5-1831 i Muggeborg-eiet, s.a. Dyre Anundsen Gjøterud og Anne Arnesdatter.
g. i Siljan 26/12-1852 m. Karen Olsdatter fra Dammyra under Island i Siljan f. 20/6-1828 i Dammyra d. 10/2-1910 på Stubberød, d.a. Ole Levorsen Dammyra og Marthe Hansdatter.
1. Anders Anundsen f. 6/9-1853 i Dammyra. Se Vassend under Mo.
2. Ole Anundsen f. 8/8-1856 i Dammyra. Var i N. Amerika i noen år, men kom tilbake i 1885 og bodde i Fjelldalen en 10 års tid. De flyttet deretter til Listul. Se Listul i Luksefjell.
3. Daniel Anundsen f. 22/9-1858 i Dammyra. Kom til Mindås under Menstad før 1910. Han kjøpte Ballestad(24) i 1913.
4. Lars Anundsen f. 5/10-1860 i Dammyra. Se Doksrød(7).
5. Hans Anundsen Fjeldalen f. 15/2-1863 i Dammyra. Se Familie 25 - Gjerpen lille 1910.
6. Gunhild Maria Anundsdatter f. 28/3-1865 g.m. Kristian Jacobsen f. 1856. Bodde på Sandbrekkene i Siljan.
7. Anne Lovise Anundsdatter f. 15/1-1868 i Dammyra g.m. Gustav Andersen. Se Familie 53 - Mæla 1900.
8. Berthe Karine Anundsdatter f. 7/3-1870 i Dammyra g.m. Anders Kittilsen Stubberød. Se Stubberød.
Br. 1884.

Anund Dyresen flyttet fra Dammyra i Siljan til Fjelldalen i Gjerpen våren 1884.


Anund Dyresen og Karen Olsdatter. Innsendt av Tor Gervin 2015.

Fra kirkebokas innflytningsregister 1884.
Ӯgtefolk Anund Dyresen f. 1831 og Karen Olsdatter f. 1828.
Deres børn:
1. Hans Anundsen f. 1863.
2. Berthe Karine Anundsdatter f. 1870."

Anund var visstnok søskenbarnet til Mathias Mathiasen som bodde her tidligere.

Av folketellingen 1891 kan vi se at Anund og Karen bodde her sammen med sitt barnebarn ”sønnedatter”,
Helene Andersdatter f. 1880 i Siljan.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

142 

4

479a

Fjelddal

Fjelddal

Anund Dyresen, Mathias Mathiasen

0 - 3 - 8

1 mark 45 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 10 er udskilt, afholdt 29. mai, tinglyst 3. juni 1891."
"Skjøde fra Anund Dyresen til Gjerpens Fattigvæsen for kr. 800, hvorunder verdien af
brug af eiendommen, dat. 8., tinglyst 18. april 1893."

Se folketellingen 1900.

Gjerpen kommune var eier av denne eiendommen fra 1893 til 1911.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

142

4

Fjelddal

Fjelddal

Kommunen

0 mark 48 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Gjerpen kommune v/ Lars Eriksen til Edvard Isaksen Fjelddalen for kr. 500, foruten føderaad til Isak Olsen og
Marie Olsen
tilkjent á kr. 500 pr. aar, dateret 29/12-1910, tinglyst 2/1-1911."


Dagarbeider, selveier
Ole Edvard Isaksen Fjelddalen
f. 6/11-1888 i Drengen i Luksefjell d. 31/7-1917 på Høgås sanatorium av lungetæring, s.a. Isak Olsen. Se nedenfor.
Br. 1910. Ugift.

Skogsarbeider
Isak Olsen fra Fekjan under Dale i Luksefjell f. 6/10-1836 d. 14/3-1916 i Fjelldalen av "Vattersott", s.a. Ole Olsen Fekjan.
g. 29/12-1879 m. Berthe Marie Hansdatter fra Asmyr-eie i Lardal f. 27/2-1846 d. etter 1919, d.a. Hans Larsen og Maren Sofie Christophersdatter.
Br. 1910 - 1917. Se Kollabånn under Limi.

Ifølge tinglysingsprotokollen ble føderådet avlyst da sønnen Ole Edvard døde i 1917.

Se Folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Attest for at Isak Olsen Fjelddalen og Edvard Isaksen er død for flere år siden, samt bevidnelse om at Karen Isaksdatter Fjelddalen
er eneste og myndige arving efter Isak Olsen Fjelddalen og gift med Jon A. Bøe, dateret 4., tinglyst 12. nov. 1919."
"Skjøte fra Marie Olsen Fjelddalen v/ Jon Andersen Bøe til John Marker og Johan Olsen for kr. 5800, dat. og tinglyst 12. nov. 1919."
"Skjøte fra John Marker til Johan Olsen paa hans halvpart for kr. 3500, dateret 24. nov., tinglyst 4. des. 1920."


Akvarell av Fjelldalen store. Malt rundt 1920. Kunstner ukjent. Utlånt av Grete Karin Rønningbakken 2016.

G.br., selveier
Johan Olsen
f. 10/3-1883.
Br. 1919.

Johan Olsen kjøpte gården i 1919 sammen med John Marker. John Marker solgte sin del til Johan Olsen året etter.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Johan Olsen til Ingvald Fjelddalen for kr. 4000, dat. 13/7-1939, tinglyst 24/7-1939."

G.br., selveier
Ingvald Fjeldalen
fra Fjelldalen(2) f. 28/4-1902 d. 2/7-1965, s.a. Halvor Pedersen Fjeldalen.
g. i Melum kirke 9/8-1924 m. Marie Magdalena Andersen (Magda Fjeldalen) fra Granheim på Skotfoss f. 21/5-1905 i Ø. Melum d. 14/12-1988, d.a. Martin Andersen fra Brunlanes og Marie fra Lunde i Telemark.
1. Arne Halvor Fjeldalen f. 16/10-1924 i Fjelldalen. Overtok gården.
2. Margot Fjeldalen f. 25/11-1925 g.m. Harald Løvstad. Se Ballestad(42) "Løvstad".
3. Alfhild Fjeldalen f. 10/8-1927 g. 9/7-1947 i Gjerpen med Thor Kristiansen fra Larvik f. 7/6-1924 d. 28/8-1981. Bosatt i Stavern. Thor Kristiansen var portør ved kysthospitalet i Stavern da de giftet seg.
Br. 1939.

Da Ingvald og Magda giftet seg i Melum kirke i 1924, var Ingvald i arbeide ved Fossum som flåtemann.

Ingvald Fjeldalen beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Vest: Anne Skilbred, nord: Edvard Fjelldalen, øst: Hans Fjelldalen, syd: Torleif Holm.”

Det finnes noen gamle steinmurer på eiendommen etter ei hustuft som av en eller annen grunn kalles for ”Pilvik”.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

142 

4

Fjelldal

Invald Fjeldalen

0 mark 48 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Fjelldalsvegen 274 (Gnr 142, bnr 4) er overdradd til Halvor Fjeldalen (25.01.1973)."

G.br., selveier

Arne Halvor Fjeldalen
(Halvor Fjeldalen) herfra f. 16/10-1924 d. 6/10-2001.
g.m. Gunvor Grønland fra Østre Toten f. 1/11-1924 d. 30/8-2005.
1. Erland Rune Fjeldalen f. 1955. Overtok eiendommen.
Br. 1959/ 1973.

Halvor eide gården sammen med sine medarvinger (søsken) fra 1959 til 1973, da han ble eneeier.

Fra Grunnboka: "Fjelldalsvegen 274 (Gnr 142, bnr 4) er overdradd fra Gunvor Fjeldalen til Erland Rune Fjeldalen (14.09.2005)."

Selveier
Erland Rune Fjeldalen herfra f. 1955.
Br. 2005.


Kart fra Skog og Landskap 2015.

(C) Gard Strøm.