ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 07.05.2023
 


Løberg 44 - Hovland nordre
112/44 ”Hovland nordre” av søndre Løberg.

Utskilt fra Løberg(2) "Landsverk" i 1912.

Adresse 2000: Løbergv. 203, 3719 Skien.


Løberg bnr 44 "N. Hovland". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.
 

Søgård seter hører til denne eiendommen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag, side 79b. (Gjelder 112/2 - Landsverk).
"Delings- og skyldsætningsforretning afholdt 3., tinglyst 18. juli 1906, hvorved en til Anders Eriksen Ballestad(!?) (skal vel være til
Lars Andersen Ballestad?) solgt parcell bnr. 37 "Hovland" af (skyld) 5 mark 56 øre."

"Skylddelingsforretning avholdt 12., tinglyst 29. juni 1912, hvorved til Lars og Erik Andersen Ballestad er utskilt bnr 44 "Hovland nordre" av skyld 5 mark 56 øre."
"I følge foranstaaende skylddelingsforretninger, benyttes kjørevei og fævei til skogen i fællesskap av begge brugs eiere."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 415a. Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Daniel og Olav Landsverk til Lars A. Hovland for kr. 19.750, hvorav for løsøre kr. 2.750, dat. 3/7-1918, tinglyst 18. aug. 1920."

"Overenskomst- og skjønn i anledninge oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold
har Kanalstyret pant for kr. 917.- heri og bnr 37, dat. henholdsvis august 1926 og 21/8-1931, tinglyst 28/7-1932."

"Skylldelingsforretning, avholdt 11/5-1944, tinglyst 19/5-1944, hvorved til Johannes Abrahamsen er utskilt bnr 91 "Løbergstua" av skyllmark 0 mark 02 øre."
"Skylldelingsforretning, avholdt 10/9-1949, tinglyst 15/9-1949, hvorved er utskilt bnr 94 "Eikelid" til Finn Hovland av skyldmark 0 mark 02 øre."


Bonde, selveier

Einar Hovland
fra Løberg(37) "Hovland søndre" f. 8/8-1909 d. 9/4-1989, s.a. Lars Andersen Hovland.
g. 15/2-1940 m. Sigrid Karine Løvstad fra Ballestad(42) "Løvstad" f. 21/8-1916 d. 27/12-1996, d.a. Bernhard Kiste Olsen.
1. Sverre Hovland f. 25/4-1941 d. 6/9-1961.
2. Rolf Hovland f. 29/4-1946. Se nedenfor.
Eier 1950.

Husene ble satt opp i 1914. Låven ble påbygd i 1947.
Gårdens besetning ca. 1950: 2 hester, 10 kyr, 1 okse, 2 kalver, 5 griser og 20 høner.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

44

Løberg - Hovland nordre

Einar Hovland

5 mark 52 øre

112 99 Løberg - Granlia ditto 0 mark 66 øre
112 100 Løberg - Sagtomta Asbjørn Hovland, Einar Hovland, Finn Hovland 0 mark 01 øreHelt til venstre ligger Landsverk, deretter begge Hovland-gårdene. Nordre til venstre og søndre til høyre. I forgrunn ligger Løberghaugen.
Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Bonde, selveier

Rolf Hovland
herfra f. 29/4-1946 d. 18/3-2018.
g. 19/8-1972 m. Reidun Øksenholt fra Siljan f. 1950.
1. Terje Hovland f. 1974.
2. Morten Hovland f. 1978.
Eier 1973.


Kart fra NIBIO 2023.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no