| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                      

Oppdatert 07.07.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Falkum Nordre B

Landskyld i 1737 og 1801: 3 huder.

 

Den andre parten på 3 huder hadde 2 år tidligere blitt kjøpt opp av hans bror Søren Christensen Falchum.

Se Falkum Nordre A.

 

G.br., selveier

Hans Christensen Falchum fra Hanes i Solum dpt. 26/12-1711 i S. bg. 27/5-1774. ”Hans Falchuum 62 1/2 aar.”, s.a. Christen Sørensen Hanæs.

g. i Solum 15/10-1739 m. Birthe Pedersdatter fra Røra i Solum dpt. 14/12-1720 i S. bg. 14/5-1793. ”Hans Falchums enke Birthe Pedersdatter 73 1/2 aar.”, d.a. Peder Hansen Røra

1. Christen dpt. 1/11-1739 bg. 3/4-1740. ”Hans Falcums Christen., 20 uger.”

2. Maren dpt. 11/6-1741. Trolig død ung.

3. Christen Hansen dpt. 2/7-1744. Bodde på Stensrød i Solum

4. Mathias Hansen dpt. 18/12-1746 g. 10/2-1778 m. Kirsten Olsdatter f. ca. 1750. Han var kjøpmann.
    Bodde u. Gjemsø kloster (i Solum) som enkemann i 1801. Ingen barn.

5. Peder Hansen dpt. 16/3-1749. Overtok eiendommen.

6. Anne Kirstine Hansdatter dpt. 8/8-1751 g. 12/7-1771 m. Aslak Nilsen Klyve. Bodde på Ø. Klyve i Solum.

7. Maria Hansdatter dpt. 5/5-1754 bg. 4/12-1773. ”Hans Falchums d. Maria 19 1/2 aar.”

8. Anna Hansdatter dpt. 26/9-1756 g. 19/10-1777 m. Jørgen Madsen Pedersen f. ca. 1754. Bodde i Gråten i Solum. Drev litt handel der. Trolig dansk.

9. Ingeborg dpt. 28/1-1759 bg. 4/11-1762. ”Hans Falchums d. Ingebor 3 3/4 aar.”

10. Hans dpt. 21/2-1762 bg. 12/11-1762. ”Hans Falchums s. Hans 3/4 aar.”

11. Inger Maria dpt. 5/5-1765 bg. 26/9-1765. ”Hans Falchums d. Inger Maria 21 uger.”

Br. 1737.

F.f. Hans Falcums Christen: Søren Falcum, Hans Strømdal, Isak Gulsæts qde. Morten Bøes datter Kirsten.

F.f. Hans Falcums Maren: Nils Hanssøn, Isak Gulsæt, Sivert Baches qde. Gasmans datter Johane.

F.f. Hans Falcums Christen: Per Hanssøn, Hans Amunssøn, Nils Hanssøns qde. Ole Perssøns qvinde.

F.f. Hans Falchums barn Mathis: Nils Hansens kone, Maren Pedersdatter, Ole Pedersen, Hans Danielsen, Peder Bradsberg.

F.f. Hans Falchums db. Peder: Hans Danielsens kone, Elen Siversdtr., Jacob Vessel, Ole Bechman, Claus Ledvorsen.

F.f. Hans Falcums pb. Anne Kistine: Nils Hansens kone, Peder Meltvets kone, Hans Daniel, Hans Thorsen, Ole Gladser.

F.f. Hans Falchums pb. Maria: Nils Hansens kone, Elen Siversdtr., Claus Ledvorsen, Lars Siversen.

F.f. Hans Falchums pb. Anna: Hans Daniel Glasers kone, Gunnil Olsdtr., Søren Falchum, Hans Biørntvet, Bernt Hiøring.

F.f. Hans Falchums pb. Ingebor: Hans Daniels kone, Mads Trostes kone, Claus Ledvorsen, Hans Brataas, Nils Lollech.

F.f. Hans Falchums db. Hans: Christen Bruuns kone, Sophie Vessel, Hans Brangstrup, Jørgen Muller, Søren Falchum.

F.f. Hans Falchums pb. Inger Maria: Anders Mælas kone, Karen Abrahamsdatter, Søren Falchum, Abraham Andersen, Ole Abrahamsen.


En tvist om fiske i "Strømdal-elven (Farelva) mellom Hans Clausen Strømdal/ stesønnen Lars Isaksen
på den ene siden og Hans Christensen Falchum på den andre siden.

Tjenestepike i 1762: Helge Hansdatter (”Helje”). I 1782 var Birthe blitt enke.
Hun bodde her med en sønn, 1 tjenestedreng og 1 tjenestepike.
 

Kilde: Bratsberg Amtsarkiv: 12 juni 1759:
Hans Christensen Falkum var lagrettemann.

Det var i 1762 og 1782 to husmannsplasser under denne gården. Se Falkum 1762.


G.br., skipsreder, selveier

Peder Hansen Falchum herfra dpt. 16/3-1749 d. 27/10-1819 på Br.kl.

g. 21/5-1797 m. kusine Gunhild Maria Christensdatter fra Stensrød i Solum dpt. 23/6-1776, d.a. Christen Hansen herfra.

1. Hans Christian Pedersen Falchum dpt. 25/6-1797.

2. Søren Falchum dpt. 23/11-1799 bg. 17/1-1800. ”Peder Hanssøns db. Søren Falchum f. N.Falchum 1/6 aar.”

3. Berthe Maria Pedersdatter f. 25/3-1803.

4. Christen f. 18/3-1807 bg. 3/2-1808. ”Peder Hanssøn Falchums db. Christen 5/6 aar.”

5. Christen Pedersen Falchum dpt. 16/2-1809.

Br. 1790.


F.f. Peder Hanssøns db. Hans Christian f. N. Falchum: Jørgen Madssøns k., Anne Kirstine Falchum, Torsten og Hans Hanssøn, Peder Jørgenssøn, Hans Steensrøe.

F.f. Peder Hanssøns db. Søren Falchum f. N. Falchum: Hans J. Bloms k., Maren Jørgensdtr., Hans J. Blom, Dideric Forbech, Realf R, sen Ording.
F.f. Peter Hanssøn Falchums Birthe Maria: Torsten Hanssøns k., Maren Madsen, Jørgen Madsen, Hans Hanssøn, Hans Christenssøn.

F.f. Peder Hanssøns db. Christen f. N. Falchum: Ingebor og Marthe Gundersdøtre, Gunder Anderssøn, Anders Gunderssøn, Hans Christenssøn.

F.f. Peder Hanssøns db. Christen Falchum: Sergt Omdals k., Marthe Gundersdtr., Hans Steensrøe, Søren Matthiæsøn, Peder Madssøn.


Tjenestefolk her i 1801 (alle ugifte):
Hans Johannesen(20), Aslaug Olsdatter(31), Maren Kittilsdatter(16) og Berthe Evensdatter.


En gang i 10-årsperioden 1809-1819 flyttet denne familien til et hus på Bratsbergkleiva.


 

Kilde: Bratsberg amt - pakke 300 - Skolevesen. (Avskrift: Jan Christensen)
Peder Falkum ble utnevnt til skoleforstander for Strømdal-roden i 1782.


Se heretter Falkum(13).

 

(C) Gard Strøm.