ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 05.03.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Falkum 1762

Kilde: Ekstraskatt-manntallet 1762. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter.
Se også gårdene.

 Falkum i andre tellinger:

| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |
 


 

Familie 1.

S. Falkum 1762. På gården S. Falkum.

 

Jordarb.

Thor Olsen fra Erikstad lille i Melum dpt. 7/10-1725 i Solum, s.a. Ole Thorsen Erikstad.

g. i Solum 22/9-1757 m. enke Maren Halvorsdatter fra Hummelskår i Melum dpt. 23/1-1729 i Solum d. før 1782, d.a. Halvor Gundersen Hummelskaar.

1. Halvor dpt. 23/7-1758 bg. 20/8-1758. "Thor Olsens s. Halvor 4 uger."

2. Ingeborg dpt. 8/2-1761 bg. 8/3-1761. ”Thor Olsens d. Ingeborg f. Falchum ejet 5 uger.”

4. Abraham bg. 13/2-1763. ”Thor Olsen s. Abraham 2 dage.”

5. Ole dpt. 13/3-1768 bg. 20/3-1768. ”Thor Olsens s. Ole 14 dage.”

F.f. Thor Olsens db. Halvor fra Falchum Ejet: Elen Pedersdtr., Anne Olsdtr., Lars Halvorsen, Lars Olsen.
F.f. Thor Olsens db.
Engebret fra Falchum Ejet: Abraham Falchums kone, Maren Jonsdatter, Ole Pedersen, Gunder Thomesen, Halvor Olsen.
F.f. Thor Olsens db.
Ole fra Falchum Ejet: Edvert Nilsens kone, Marthe Jacobsdatter, Johan Henrich Katzenberg, Daniel Jensen, Nils Jacobsen.

Maren Halvorsdatter var enke etter Paul Andersen på V. Dal i Solum.
Thor Olsen bodde her alene som enkemann i 1782.

 


 

Familie 2.

S. Falkum 1762. På gården S. Falkum.

 

Ole Hansen bodde her med sin kone i 1762. Jeg har forløpig ingen kunnskap om denne familien.

 


 

Familie 3.

S. Falkum 1762. En husmannsplass.

 

Husmann

Hans Amundsen fra Holla jernverk dpt. 8/6-1721 i Holla d. mellom 1755 og 1762, s.a. Amund Torstensen.

g. 23/7-1746 m. (enke?) Anne Christensdatter f. ca. 1710 bg. 18/6-1766. ”Hans Amundsens enke 56 aar.”.

1. Christen bg. 15/11-1748. ”Hans Amundsens s. Christen 1/2 aar.”

2. Gjert dpt. 3/5-1750 bg. 27/9-1750. ”Hans Amunssens s. Giert 1/2 aar.

3. Inger Hansdatter dpt. 12/9-1751.

4. Anne Margrethe Hansdatter dpt. 19/1-1755.

F.f. Hans Amundsens db. Giert fra Falchum Ejet: Berthe Hansdtr., Rachel Christophersdtr., Anders Andersen, Ole Gundersen, Frans Thommesen.
F.f. Hans Amundsens pb. Inger: Ammun Jensens kone, Anne Jensdtr., Torchil Omuth, Peder Grinitejen, Jørgen Tygesen.
F.f. Hans Amundsens pb. Anne Margrethe fra Falchum Ejet: Lars Isaksens kone, Marthe Pedersdatter, Peder Grinietejen, Aslak Larsen, Nils Henrichsen.

Teori 1. Anne Christensdatter kan være enke etter Peder Knudsen som døde i 1738 på Bukta u. Stensrød i Solum.
Denne Anne Christensdatter kommer i såfall fra en plass u. Usterud i Valebø (i Holla på den tiden).
Eller: Hun kan kanskje bare ha vært i tjeneste på Usterud før hun giftet seg.
Deres barn f. i Holla var Maren f. 1733, Inger f. 1736 og Peder f. 1739.
Teori 2. Anne Christensdatter f. ca. 1711. Hun er i såfall fra Langeland i Holla. (Se uthevet nedenfor):

Fra Nedre Telemark Skifteprotokoll for Solum (dataregistert av Leif Biberg Kristensen):
side 39b,18. juli 1737: Almon (plass i Melum sogn, Solum pr.gj.).
                        JON CARLSEN død,
enka Anne Hansdatter. Ingen barn, søsknene arver:
1. Eldste bror Jacob Carlsen Tveitan død, etterlatt seg en sønn og tre døtre:

    a) Claus Jacobsen, myndig;

    b) Anne Jacobsdatter gift med Jon Houchelie;

    c) Ragnild Jacobsdatter er død og har etterlatt seg 4 sønner og 5 døtre: (Hadde vært g.m. Christen Rasmussen Langeland i Holla.)
        Jacob Christensen 20 år;
        Rasmus Christensen 15 år;
        Ole Christensen 14 år;
        Knud Christensen 13 år;
        Mari Christensdatter 24 år;
        Anne Christensdatter 23 år;
        Ingeborg Christensdatter 20 år;
        Margrette Christensdatter 17 år;
        All Christensdatter 12 år.
    d) Sara Jacobsdatter er død og har etterlatt seg 2 sønner og 3 døtre:
        Jacob Hansen, myndig;
        Niels Hansen 13 år;
        Aaved Hansdatter 24 år;
        Marthe Hansdatter 20 år,
        All Hansdatter 18 år.
2. Den salige manns andre bror Anders Carlsen Mælum er død og har etterlatt seg 3 sønner og to døtre:
    a) Carl Andersen Bergan, myndig;
    b) Jon Andersen Dal, myndig;
    c) Abraham Andersen Leerodden er død og har etterlatt seg barna
        Anders Abrahamsen 20 år;
        Hans Abrahamsen 14 år;
        Lars Abrahamsen 13 år;
        Carl Abrahamsen 12 år.
    d) Anne Andersdatter gift med Peder Torsen Mælum;
    e) Maren Andersdatter i ekteskap med Tord Mathiassen Houchelie.
3. Den salige manns søster Berthe Carlsdatter som er død og har etterlatt seg en sønn og to døtre:
    a) Carl Mathiassen, myndig;
    b) Ingeborg Mathiasdatter gift med Søren Christensen Falchum;
    c) Anne Mathiasdatter i ekteskap med Peder Hansen Røra.
4. Den salige manns yngste søster, enka Karen Carlsdatter Omdahl.

Enka bodde her i 1762. Siden Søren (Christensen) Falkum var formynder for hennes barn og i tillegg er fadder
for deres barn, er det nærliggende å tro at Anne er søster til Søren Christensen på S. Falkum, men det er ikke

tilfelle.

30/9/1766      ANNE CHRISTENSDATTER, enke      Bamble Skifteprot. 6b, s. 639a.
Pl. u/Søndre   Arvinger:                            
Falkum         Hennes barn:
               1. Inger Hansdtr.    15 år.
               2. Margrete Hansdtr. 12 "
               Formynder Søren Falkum.
Brt: 56 - 1 - 8
Net: 33 - 3 - 8


 

Familie 4.

S. Falkum 1762. En husmannsplass.

 

Arbeider, husmann

Hans Gundersen f. ca. 1732 bg. 27/9-1788. ”Hans Gundersen f. Falchum ejet 56 aar.”
g. i Solum kirke 28/12-1753 m. enke Boel Prosdatter fra Rønningen under Søli øvre dpt. 17/12-1713 bg. 3/10-1790. "Hans Gundersens enke Boel Prosdatter 87 aar.", d.a. Pros Nilsen. 
Forlovere Valentin Jansøn og Christen Lunde.


Boel Prosdatter var enke etter sagmester Isak Gundersen i Solum.
Ingen av disse to ekteskapene resulterte i barn.
Takk til Tormod Skau!

 


Familie 5.
S. Falkum 1762. En husmannsplass.

Arbeider, husmann 

Asle Reiersen fra Finnebråtån under S. Håvardsrud (133/18) i Flesberg i Buskerud f. ca. 1733 bg. 28/1-1795. ”Asle Rejersøn under S.Grinie 62 aar.”, s.a. Reier Aslesen.

g. i Solum 25/6-1761 m. Inger Pedersdatter f. ca. 1733 bg. 12/11-1795. ”Asle Rejerssøns enke Inger Pedersdtr. 62 aar.”

1. Anne dpt. 7/3-1762 bg. 12/7-1768. ”Asle Rejersens d. Anne 6 aar.”

2. Berthe Aslesdatter dpt. 19/2-1764.

3. Anne dpt. 23/9-1770 bg. 17/2-1771. ”Asle Rejersens d. Anne 21 uger.”

4. Engebret Aslesen dpt. 14/6-1772.

F.f. Asle Rejersens pb. Anne: Anne Olsdatter, Bergith Olsdtr., Gunder Thommesen, Christen Hansen, Christen Torchilsen.
F.f. Asle Rejersens pb. Berthe: Niri Rejersens kone, Bergith Olsdtr., Hans Gundersen, Halvor Olsen.
F.f. Asle Rejersens pb. Anne: Niri Rejersens kone, Maria Pedersdtr., Niri og Anders Rejersønner, Jon Andersen.
F.f. Asle Rejersens db. Engebret: Niri Vattenbergs kone, Agatha Hansdatter, Jon Andersen, Ole Hansen.


Denne familien bodde her også i 1782. Da hadde de ei tjenestejente boende her.
Barna Berthe og Ingebret var ikke i Skien, Solum eller Gjerpen i 1801.

Asle hadde flere søsken i Gjerpen:
Niri Reiersen på Vattenberg under Prestegården.
Mathias Reiersen. Se Toftejordet under Gulset.
Anders Reiersen på Åsen under Tufte.
Ellen Reiersdatter g.m. Jon Andersen. Se Jonsholet under Sem.
Barbara Reiersdatter g.m. Hans Pedersen. Se Kastet under Foss.
 
Elen Pedersdatter g.m. Niri Reiersen på Vattenberg, er trolig søster til Asle Reiersens kone.


Familie 6.
S. Falkum 1762. En husmannsplass.

Her var nevnt Peder Eriksens enke.

 


 

Familie 7.

S. Falkum 1762. En husmannsplass. ”Falchum-Haugen” (Falkumhagen/ Falkumhaven).

 

Arbeider, husmann

Johannes Reiersen f. ca. 1702 bg. 10/10-1758. ”Johannes Rejersen 56 aar.”

g1g i Skien 11/1-1729 m. Marie Johannesdatter (Maren) fra Skien? f. ca. 1699 bg. i Skien 22/2-1735.

g2g i Solum 13/11-1735 m. Anne Arnesdatter fra Åfosstrand i Solum dpt. 3/12-1713 bg. 25/3-1791. ”Johannes Rejerssøns enke Anne Arnesdtr. u/Søndre Falcum 78 aar.”

1. Anne Johannesdatter dpt. 9/10-1729 i Skien.
2. Realf Johannesen dpt. 13/4-1731 i Skien. Bodde i Skien.

3. Margrete dpt. 11/9-1733 i Skien bg. 11/5-1740. ”Joh: Falcumejes Margrete, 7 aar.”

Barn i 2. ekteskap:

4. Maren Johannesdatter dpt. 14/4-1737 i Skien g.m. Isak Halvorsen. Se Familie 10 - Falkum 1782.

5. Anne Johannesdatter dpt. 20/8-1741 i Gjerpen.

6. Berthe Johannesdatter dpt. 13/9-1744 g.m. Ole Gulbrandsen. Se Kreppa.

7. Arne Johannesen dpt. 27/12-1745. Se Familie 2 - Falkum 1782.

8. Margrethe Johannesdatter dpt. 26/1-1749 g.m. Erland Eriksen. Se Familie 3 - Falkum 1782.

9. Johanne Johannesdatter dpt. 31/8-1751.

10. Jens Johannesen dpt. 10/3-1754.

11. Maren Johannesdatter dpt. 2/1-1757 g.m. Saamund Christensen. Se Familie 31 - S. Brekke 1801.

Br. ca. 1740.

F.f. Johannes Reiersens datter Anne: Lars Thomesen Jydes kone, Johannes Reiersens søster, Tobias Christensen, Søren Christensen og Ole Bottelsen.
F.f. Johannes Reiersens Søn Realf: Thore Gundersens Enche, Lisbeth Jørgensd., Poul Poul Jensen, Jacob Tydsk og Søren Christensen.
F.f. Johannes Reiersens datter Magrete: Gunder Olsens kone, Jøran Johannesdatter, Søren Jensen, Halvor Hansen, Christen Jacobsen.
F.f. Johannes Reiersens datter Maren: Peder Betienters Kone, Anne Reiersd., Peder Betienter, Thomes Andersen, Per Tobiasen.
F.f. Joh: Rejerssøns Anne: Lars Arnessøn, Rasmus Strømdal, Nils Anderssøn, Hans Strømdals qde. Maria Vadret.
F.f. Johannes Rejerssøns Birte: Tolf Smed, Bent Skræder, Nils Anderssøn, Jens Madssøns qde. Mette Maria.
F.f. Johannes Rejersens Drengebarn fra Falchum Ejet Arne kaldet: Tollef Smeds Kone, Anne Thomasdatter, Peder Hansen skoemagere, Jon Jacobssen snedker og Gregers Bentssen, Paruqve Mager, alle fra Scheen.
F.f. Johannes Rejersens pb. Margrethe fra Falchum Ejet: Jens Povelsens kone, Elisabeth Bugfle?kjes, Hans Smidt, Christen Rasch, Jan Høest.

F.f. Johannis Rejersens pb.
Johanne fra Falchum Ejet: Hans Carlsens kone, Karen Christensdtr., Hans Løblich, Ole Bechman, Thor Pedersen.
F.f. Johannes Reijersens db. Jens fra Falchum Ejet: Lars Arentsens kone, Berthe Nilsdtr., Isak Aafos, Jacob Vadrette, Jens Nilsen.
F.f. Johannes Rejersens pb.Maren: Jacob Thorsens kone, Marthe Jansdatter, Hans Carlsen, Nils Andersen, Andreas Jørgensen.

Ved den første konas begravelse står det på samme dato (22/2-1735): ”Moderen Margrete Ovensdtr. i samme graf nedsatt i Kirchens
Jord Kl. 12, gl. 70 aar.” Altså Marie Johannesdatters mor. Hun skal derfor være født ca. 1665.
Skienspresten, Iver Hesselberg skrev stadig hans navn for "Reiorssen".

11/1/1759      JOHANNES REIERSSEN HOUGEN        Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 55a.
Haugen (Haven) Arvinger:                             
u/S.Falkum     Enka Anne Arnesdatter
               og Johannes Reierssens sønn etter 1.ekteskap:
                1. Realph Johannessen, myndig.
         og hans 8 barn med Anne Arnesdtr.:
                2. Arne Johannessen       13 år
                3. Jens Johannessen        4 ”
                4. Maren Johannesdtr.     22 ”
                5. Anne Johannesdtr.      17 ”
                6. Berthe Johannesdtr.    14 ”
                7. Margaretha Johannesdtr. 9 ”
                8. Johanne Johannesdtr.   
7 ”
                9. Maren Johannesdtr.     
2 ”.
               For Arne og Jens, Maren d.e. og Anne ble morbroren Lars Arnessen Stranden verge.
               For de 4 yngste døtre ble Niels Gunderssen Rugla verge.
               Enkas laugverge ble Søren Falkum.
Brt: 116 - 3 - 4
Net:  64 - 0 - 8

29/3/1791      ANNE ARNESDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 555a.
Falkum-Haugen  Arvinger:                            
u/S.Falkum     Barna:
               1. Arne Johannessen, myndig, bor på Falkum-hagen.
               2. Jens Johannessen, myndig, bor i Skien.
               3. Mari Johannesdtr. død, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Johannes Isakssen, myndig.
                 b. Halvor Isakssen, myndig.
                 c. Mari Isaksdtr. g.m. Anders Jenssen v/Fossum.
                 d. Kari Olsdtr. 19 år.
               4. Margrethe Johannesdtr. g.m. Erland Erikssen.
               5. Mari Johannesdtr. g.m. Saamund Christenssen.
              
Formynder for Kari Olsdtr. ble faren Ole Christensen.
Brt: 128 - 3 - 18
Net:  82 - 0 - 15Familie 8.

S. Falkum 1762. En husmannsplass. ”Falchum ejet”.

 

Arbeider, husmann

Ole Pedersen fra Solum? f. ca. 1719 bg. 8/4-1779. ”Ole Pedersen f. Falchum ejet 60 aar.”, s.a. Peder Hansen?

g. 23/10-1745 m. Kirsten Rasmusdatter fra Strømdal dpt. 30/8-1716 bg. 20/9-1779. ”Ole Pedersens enke f. Falchum ejet 60 aar.”, d.a. Rasmus Ougensen Strømdal.

Forlovere: "Helge Sneltvedt og Hans Rejersen."

1. Helvig Olsdatter dpt. 13/2-1746 g. 19/4-1769 m. Anders Danielsen Bache (i Skien?).

2. Marthe Olsdatter dpt. 2/3-1749 g.m. Isak Abrahamsen Rising. Se Familie 5 - Falkum 1801.

3. Peder Olsen dpt. 11/6-1752. Se Familie 9 - Falkum 1825.

4. Rasmus Olsen dpt. 16/11-1755. Se Familie 8 - Falkum 1801.

F.f. Ole Pedersens barn fra Strømdal-ejet Helvig: Hans Strømdals kone, Maren Rasmusdatter fra Strømdal-ejet, Jan Grinie, Svennung Falchum, Anders Gundersen.
F.f. Ole Pedersens pb. Marthe fra Falchum Ejet: Aslak Grinies kone, Inger Rasmusdtr, Jan Grinie, Ole Grinie, Ole Gundersen.
F.f. Ole Pedersens db. Peder fra Falcum Ejet: Hans Strømdals kone, Inger Isaksdtr., Ole Jansen, Mons Jensen, Ole Andersen.
F.f. Ole Pedersens db. Rasmus fra Falchum Ejet: Maren Eriksdtr., Giertrud Andersdtr., Frans Rasch, Aslak Larsen, Isak Sørensen.

9/10/1779      OLE PEDERSSEN og             Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 105b.

Plass              KIRSTEN RASMUSDATTER                

u/N.Falkum     Arvinger: Deres 4 barn:

               1. Peder Olssen, myndig.

               2. Rasmus Olssen 24 år.

               3. Helvig Olsdtr. g.m. Anders Danielssen Bache.

               4. Marthe Olsdtr. g.m. Isak Abrahamssen Rising.

Formynder for Rasmus ble broren Peder.

Brt:   48 - 0 -  4

Gjeld: 70 - 2 - 11 (insolvent).


 

Familie 9.

N. Falkum 1762. En husmannsplass.

 

Arbeider, husmann

Gunder Thomesen f. ca. 1693 bg. 1/12-1776. ”Gunder Thomesen f. Bradsb.Kl. 83 aar.“

g. Inger Halvorsdatter f. ca. 1708 bg. 18/1-1784. ”Thomas Gundersens moder 76 aar.”

1. Halvor bg. 8/10-1752. ”Gunder Thomesens søn Halvor 1/2 aar.”

2. Marthe dpt. 20/1-1754 bg. 28/1-1754. ”Gunder Thomesens dtr. Marthe 10 dage.”

3. Thomas Gundersen dpt. 3/8-1755. Se Bratsberg(63) "Langeland".

4. Gunhild dpt. 29/9-1758 bg. 4/12-1758. ”Gunder Thomesens d. Gunnil 10 uger.”

5. Anders dpt. 4/11-1759 bg. 11/11-1759. ”Gunder Thomesens s. Anders 8 dage.”

6. Marthe Gundersdatter dpt. 17/5-1761
7. Anders dpt. 4/9-1763 bg. 27/11-1763. ”Gunder Thommesens s. Anders f. Falchum ejet, 12 uger.“

F.f. Gunder Thommesens pb. Marthe: Maren Eriksdtr., Ingebor Olsdtr., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Isak Sørensen.
F.f. Gunder Thommesens db. Thomes fra Falchum Ejet: Johan Røslers kone, Catrine Coto, Johan Røsler, Peder Hansen, Lars Hartvigsen.
F.f. Gunder Thommesens pb. Gunnil fra Falchum Ejet: Abraham Falchums kone, Karen Abrahamsdtr., Peder Knudsen, Knud Johannissen.
F.f. Gunder Thommesens db. Anders fra Falchum Ejet: Ouen Rasmusens kone, Anne Olsdtr., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Halvor Olsen.
F.f. Gunder Thommesens pb. Marthe fra Falchum Ejet: Abraham Falchums kone, Johanne Pedersdtr., Thor Olsen, Asle Rejersen, Torchil Michelsen.

F.f. Gunder Thomesens db.
Anders: Hans Falchums kone, Anne Jensdtr., Søren Falchum, Anders Mæla, Anders Olsen.

Skiftet etter Gunder og Inger ble holdt på Bratsbergkleiva hvor deres sønn Thomas Gundersen bodde.

21/2/1784      GUNNAR THOMASSEN og     Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 622a.
Bratsberg-       INGER MATHIASDATTER (Halvorsdatter er riktig i følge KB. G.S.) 
kleiva         Arvinger: Deres 2 barn:
               1. Thomas Gunnarssen, myndig.
               2. Marthe Gunnarsdtr. 27 år. Broren formynder.
Brt:   25 - 0 - 12
Gjeld: 54 - 0 - 18 (insolvent).T
il toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no