| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 20.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Frogner 12 - Frognermyren
Gammelt løpenr. 167. Utskilt fra S. Frogner i 1776.

G.br., selveier
Nils Eriksen Kolkin
Br. 1776.

G.br., selveier
Isak Rasmussen
Br. 1780.

Eierne av gården: Kjøpmann Joachim Adtzlew fra 1782, sønnen kjøpmann Peter Adtzlew fra 1791 og
Christian Monrad i vestre Porsgrunn fra 1797.

John Erikstrup.
Br. 1809.

G.br., brennevinsbrenner, selveier av bygninger
Christian Petersen Frogner
fra Flensburg f. ca. 1768 d. 16/5-1832. Druknet i Skienselven.
g.m. Gro Olsdatter fra Setre under Rising dpt. 8/11-1801 d. 24/4-1874, d.a. Ole Torjersen Sætret
1. Jørgen Peter Christiansen f. 30/10-1830 på Frognermyren. Se nedenfor.
Br. 1822.

Da Christian ble gravlagt, ble han skrevet for ”.... forhenværende Brændevinsbrænder.”

Enka Gro Olsdatter ble g2g med Knud Jacobsen. Se nedenfor.
 

1/6/1832       CHRISTIAN PEDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. *)
Frogner-       - brennevinsbrenner -                
Myhren          Arvinger: Enka Groe Olsdatter og sønnen Jørgen Christianssen 1 1/2 år.
u/N.Frogner   Laugverge: Hennens far Ole Torgerssen Sætre.
                       Verge: Jens Torssen Frogner.
Brt: 464 - 2 - 13
Net: 387 - 0 - 19

Jordegods: Jordstykket Slåttemyr u/S.Frogner, matr.nr. 78, verd 150 spd. Bruks- og besittelsesrett på John Erikstrup
og arvingers livstid av jordstykket Frognermyr u/nordre Frogner, matr.nr. 64, med påstående hus for 250 spd.
Enka g.m. Knut Jacobssen før skiftet var slutt.
*) A: BS 17 s.536-563-627. B: BS 21 s.43a-60b. C: BS 23 s.30-7?

G.br., selveier
Knud Jacobsen Tudal
fra Tudal i Siljan f. ca. 1796 d. 23/3-1866 på Frognermyra, s.a. Jacob Olsen Tudal.
g. 27/9-1832 enke Gro Olsdatter fra Sætre under Rising dpt. 8/11-1801 d. 24/4-1874 på Frognermyra, d.a. Ole Torjersen.
Forlovere: "Jens Thorsen Frogner, Christen Sneltvedt."
1. Jacob Knudsen f. 20/4-1834.
2. Ingeborg Knudsdatter f. 27/6-1841.
Br. 1832.

Gro's sønn fra forrige ekteskap, Jørgen Christiansen f. 1830 bodde her i 1835 og 1845.
Han overtok gården. I folketellingen for Gjerpen 1845, var det nevnt at Knud Jacobsen
var ”arvefast eier”. Dette var selvsagt gjennom sin kone Gro. Både Gro og Knut døde her.
Gro døde av giktfeber ifølge opplysninger fra kirkeboka.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Navn bruk

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

167 

Frogner 

Frognermyren 

Knud Jacobsen 

0 daler - 1 ort - 12 skilling


G.br., selveier
Jørgen Peter Christiansen Myhra
herfra f. 30/10-1830 d. 18/5-1890 på Frogner, s.a. Christian Petersen og Gro Olsdatter ovenfor.
g. 7/12-1856 m. Ingeborg Johnsdatter fra Holla f. 1841, d.a. John Olsen Helgen af Holden.
1. Johan Christian Jørgensen f. 6/6-1857. Se Familie 1 - Frogner 1891.
2. Ole Peter Jørgensen f. 10/12-1858.
3. Martine Jørgensdatter f. 5/3-1861.
4. Gustav Jørgensen f. 10/4-1863.
5. Edvard Jørgensen f. 8/2-1866.
6. Inger Karoline Jørgensdatter Frogner f. 30/10-1869. Emigrerte til N. Amerika den 30/8-1887.
Br. 1833.

Ingeborg Johnsdatter var på S. Frogner før de giftet seg. I 1865 bodde Jørgens gamle mor og hans stefar "Knud
Olsen" her med føderådskontrakt.

G.br., snekker, selveier
Halvor Jonsen Frogner
fra Helgen i Holla f. 6/10-1813 d. 26/1-1875 på Frogner, s.a. g.br. Jon Olsen Helgen og Ingeborg Halvorsdatter Jøntvedt.
g. i Gjerpen 1/6-1847 m. Ingeborg Larsdatter fra Skien f. 14/8-1823 d. etter 1891, d.a. arb. Lars Nilsen og Sidsel Thormundsdatter i Skien.
1. Ida Lovise f. 22/9-1851.
2. Laura Sophie f. 22/12-1854 d. 21/1-1857 på Frogner. Døde av lungebetennelse i følge KB.
3. Ida Lovise f. 17/12-1857 d. 20/2-1863 på Frogner.
4. Hulda Sophie f. 25/7-1859 d. 25/4-1860 på Frogner.
5. Johan Severin f. 16/11-1861 d. 5/10-1863 på Frogner.
6. Johan Severin Halvorsen f. 15/8-1864. Bodde her ugift i 1891 som kontorist ved amtskontoret.
7. Laurits Jonsen f. 10/1-1868. Bodde her ugift i 1891. Drev gården med sin mor.
Br. 1871.

Ved vielsen oppholdt Halvor seg på Brekkejordet, mens Ingeborg oppholdt seg på
Lagmannsgården. Se Halvors slekt i Holla I (Ytterbøe - 1975), s. 663.
Tjenestegutt i 1891: Ludvig Ludvigsen f. 1874 i Gjerpen.

Oppgiven Indflytnings Datum: Høst 1839.
Anmeldelses Datum: 14/6-1841.
Navn, alder:
Ole Johnsen, uk., 30.
Halvor Johnsen, uk., 28.
Opgiven Hensigt: Snedkerarbeid (begge).
Fra hvilket Sted og hvor Født: Holden Sogn.
Hvor den Indflyttede Opholder sig: N. Brækkej.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

167 

Frognermyren 

Halvor Johnsen 

0 daler - 2 ort - 19 skilling 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

62 

12 

167 

Frogner       

Myren 

Halvor Jonsen 

0 - 1 - 12 

1 mark 44 øre 


Dette bruket ble sammenslått med N. Frogner(5) i 1891. Se Frogner(5).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 (C) Gard Strøm.