ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Rising
Gård nr. 58 i Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.02.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Sætre og Høgås
Gammelt løpenr. 450. Seter og siden husmannsplass under S. Rising.

Sætre er et gammelt småbruk helt tilbake til gammelnorsk tid (1000-1350). Gården ble da kalt Gangeli.

Sætre ligger 199 m.o.h. Landskyld 1801: 2 3/4 skinn.


Adresse i dag: Siljanv. 373, 3719 Skien.

Fra Norges matrikkel 1889: 137/1, 2.

Husmannsplassene under S. Rising var:
Sætre m/Høgås, Tveten m/Tveitstua, Stulen, Holmen, Kittilsrød, Hobek, Puttekås, Puttedalen, Kikut og Løvås.

Disse små plassene ligger langs den nåværende Siljanveien og Gamle Kikutvei. De ble i 1819 samlet under en ny
matrikkel-gård, kalt ”Rising-Parcellerne”. Brukene ble i de fleste tilfeller solgt til småbrukere.
I Norges matrikkel 1886 fikk disse eiendommene felles gårdsnummer 137 (Risingparsellene).
Det føles naturlig å behandle disse husmansplassene under Rising, hvor de fra gammelt av hørte til.

Plassen ble ryddet før 1700-tallet, men ble først brukt som seter. Den første bofaste familien vi har funnet
kom hit i 1742. Sætre ble kalt for ”Riising-sæter” i mange år etter dette.

Første kjente beboere:

Arbeider, leilending
Lars Pedersen
fra Jønnevald dpt. 11/6-1693 bg. 27/5-1775. ”Lars Pedersen f. Riising ejet 91 aar.”, s.a. Peder Madsen.
g1g 24/10-1728 m. Gjertrud Aslaksdatter fra Kollabånn under Limi dpt. 25/3-1707 bg. 24/2-1760. ”Lars Pedersens kone 54 aar.”
g2g (trol. i Siljan 3/8-1760) m. Anne Olsdatter fra Siljan.
Forlovere: ”Niels  ...ren og Joen Tosholt”.
1. Aslak Larsen dpt. 17/7-1729.
2. Aksel Larsen dpt. 11/5-1732.
3. Johanne Larsdatter dpt. 9/3-1738.
4. Peder Larsen dpt. 2/2-1742.
5. Karen Larsdatter dpt. 28/8-1746.
6. Inger Larsdatter dpt. 27/9-1750 bg. 5/9-1773. ”Lars Pedersens d. Inger, 23 aar.” Ugift.
Br. 1735.

F.f. Lars Kollebonds Aslak: Søren Grinj, Tevis Limi, Ingeborg Holm, Karen Berreberg.
F.f. Lars Kollebonds Axel: Christen Holm, Hans Rolfssøn, Jens Aslakssøn, Gunder Hynis qde., Anne Rising.
F.f. Lars Kollebunds Johanne: Halvor Putten, Hans ---- ---- Bergs qde., Anne Poulsdatter.
F.f. Lars Risings Per: Arent Matissøn, Halvor Perssøn, Tor Omots qde., Maren Kielsdatter.
F.f. Lars Riising ejets barn Karen: Nils Hennichsens kone, Catrine Olsdatter, Lars Olsen, Christen Olsen.
F.f. Lars Pedersens pb. Inger fra Riising Ejet: Torchil Omuths kone, Helje Eliædtr, Thorchel Omuth, Halvor Putten, Aslak Larsen.

Om Lars Pedersen: Nok en gang er presten særdeles raus, når det gjelder å føre opp alderen til den gravlagte.

I følge besiktigelsen av gården i 1735, bodde de her allerede da.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Canselliraad Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en rettslig besiktigelse
over alle eiendommene.

Besiktigelse av Sætret den 20 August 1735. (Avskrift Jan Christensen):

Fornæfnte dag blef og Rætten sadt og betient paa RIISSING SÆTTER, hvor Lars Pedersen boer, belligendis under S. Riissing gaard, hvorda af Parternes fuldmægtig blef anviist.
1. 1 nyt 6 laftet Stuehuus med Skorsteen og 3de Vinduer udj, tæket med Kløvringer, i god stand.
2. 1 lade og laave med 1 høeskygge, tækt med hoen og Kløvringer, i god stand.
3. 1 lidet gammelt Fæehuss, tæket med kløvringer brøstfældig (falleferdig).
Kand saae paa pladsen 1 1/2 tn havfre, giver aarlig afgift 2 rdr, kand fødde 2 Kiør paa pladsen, og haver fæste paa pladsen. Videre var ey derved at beskrive.

31/7/1760      GJERTRUD ASLAKSDATTER RISINGSÆTER     Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 163a.
Risingsæter    Arvinger:                             
u/Rising       Enkem. Lars Pederssen og barna:
               1. Aslak Larssen, myndig.
               2. Axel Larssen,  --”--
               3. Peder Larssen    18 år
               4. Johanne Larsdtr. 22 ”
               5. Karen Larsdtr.   13 ”
               6. Inger Larsdtr.   10 ”
               Faren selv verge for de umyndige.
Brt:   15 - 3 - 8
Gjeld: 15 - 3 - 8  Opp i opp med aktiva og passiva.

Arbeider, husmann, ”Skindløber”
Jacob Andersen
f. ca. 1736 d. før 1782.
g1g m. Anne Christiansdatter f. ca. 1739 bg. 25/3-1772. ”Jacob Andersens kone f. Riising ejet 32 aar.”
g2g i Siljan 31/1-1773 m. Oline Torbjørnsdatter fra Hagen under Serkeland i Siljan f. ca. 1739 (ikke i Siljan) bg. 18/5-1807. ”
Enken Oline Torbjørnsdtr. und. Gulset, sagt at være 68 aar.”, d.a. Torbjørn Olsen og Kirsten Larsdatter.
Forlovere: "Gullik Rasmussen Engelstad og Ole Andersen Gonsholt."
1. Bergit Jacobsdatter f. ca. 1764.
2. Inger Jacobsdatter f. ca. 1766.
3. Christian Jacobsen f. ca. 1768.
4. Karen bg. 25/3-1772. ” … og datter Karen 5 dage.” Gravlagt sammen med sin mor.
Barn i 2.ekteskap:
5. Anne Sophia dpt. 8/5-1774.
6. Anders dpt. 30/6-1776 bg. 14/7-1779. ”Jacob Andersens s. Anders 3 aar.”
7. Torbjørn dpt. 26/12-1777.
Br. ca. 1770.

F.f. Jacob Andersens pb. Anne Sophia fra Gulset Ejet: Anders Christensens kone, Aase Pedersdtr., Peder Solvesen, Herluf Pedersen.
F.f. Jacob Andersens db. Anders fra Gulset Ejet: Nils Gulsets kone, Inger Olsdatter, Knud Gulset, Ole Jansen, Anders Johannisen.
F.f. Jacob Andersens db. Torbiøn fra Gulset Ejet: Nils Gulsets kone, Marthe Jensdtr., Knud Gulset, Lars Pedersen, Isak Gundersen.

Jacob Andersen hadde trolig en bror Ole Andersen på Ødegården under Kjølnes i Siljan.
Denne Ole Andersen var på Gonsholt i 1773 (se forlover ved vielsen).

”Jacob Andersen Sættre af Gierpen sogn” var det skrevet i kirkeboken for Eidanger/Siljan da han, som enkemann,
ble viet i Siljan kirke i januar 1773. De flyttet videre til en plass under Gulset i ca. 1774. Se Familie 6 - Gulset 1782.

Den første vielsen er ikke foretatt i Bamble, Brunlanes, Tjølling, Lardal, Hedrum, Gjerpen, Skien,
Drangedal, Hjartdal, Gransherad, Hovin, Tinn, Mo, Sauherad, Seljord, Solum, Holla, Siljan, Eidanger,
Porsgrunn, Flesberg, Sandsvær, Sigdal, Rollag i Numedal, Ål i Hallingdal, Risør, Sannidal, Dypvåg,
Gjerstad, Holt, Øyestad, Moland, Froland, Vegårshei eller Søndeled.

10/10/1772     ANE CHRISTENSDATTER (ANNE CHRISTIANSDATTER.)    Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 96b.
Sætre          Arvinger:                            
u/S.Riising    Enkem. Jacob Anderssen og barna:
               1. Christian Jacobssen 4 år.
               2. Bergit Jacobsdtr.   8 ”
               3. Inger Jacobsdtr.    6 ”
               Faren er selv verge.
Brt: 16 - 3 - 2
Net: 16 - 3 - 2

Arbeider, husmann
Alf Torjersen
fra Geisklid i Tinn dpt. 13/8-1722 i Atrå krk. bg. 24/8-1800. ”Alf Torjerssøn Løvaas, angivet at være 84 aar.”, s.a. Torjer Herbjørnsson Geisklid og Gro Sveinsdatter Bernaas.
g1g i Tinn 4/7-1763 m. Aslaug Haavardsdatter fra Austbygde i Tinn f. ca. 1734 bg. 6/9-1778. ”Alf Sætrets kone paa Riising ejet 46 aar.”, d.a. Haavard Herlaugsson fra Svinbøl i Tinn og Gunhild Jonsdatter Tverrberg i Tinn.
Forlovere: "Niels Luraas og Knud Qvistrud."
g2g i Gjerpen 9/11-1780 m. enke Guri Halvorsdatter f. ca. 1715 bg. 13/10-1799. ”Alf Løvaases kone Guri Halvorsdtr., 84 aar.”
1. Torjer dpt. 2/10-1763 i Hovin bg. 1/4-1767 i Atrå. ”Alv Torjersen Giesskelies Søn Torjer gl. 3 aar, 6 maaneder.”
2. Haavard Alfsen dpt. 6/1-1765 i Atrå kirke. Se Puttekås under Rising.
3. Gro dpt. 31/7-1768 i Atrå krk. bg. i Gj. 16/9-1781. ”Alf Sæterets dtr. Groe 10 aar.”
4. Torjer dpt. 24/11-1770 i Atrå krk. bg. samme sted 13/3-1771. ”Alf Torjersens Søn Torjer gl. 15 uger.”
5. Jon Alfsen dpt. 8/3-1772 i Atrå krk. Se Løvås under Rising.
6. Svend dpt. 11/12-1774 i Gjerpen bg. 13/3-1775. ”Alf Sæterets s. Sven fra Riising ejet ¼ aar.”
7. Svend dpt. 29/9-1776 bg. 16/9-1781. ”Alf Sæterets søn Svend 5 aar.”
Br. 1774.

F.f. Alf Sæterets db. Svend fra Riising Ejet: Jens Thorsens kone, Knud Olsens kone, Anders Thorsen, Knud Olsen.
F.f. Alf Sæterets db. Svend fra Riising Ejet: Ole Hansens kone, Anne Tostensdatter, Christopher Tveten, Ole Holmen.

Denne familien bodde tidligere på gården Geisklid i Åtrå sogn. Se Tinn soga bind II (H. H. Einung), s. 266.
Se også s. 152/168. Aslaugs bror, Herlaug Haavardsson, bodde på gården Tverrberg i Tinn. En annen bror,
Peder, hadde farsgården Håvardsrud i Austbygde.

Guri Halvorsdatter hadde ei søster i Gjerpen, Helvig Halvorsdatter. Se nabo-gården Kåsa.

I 1781 flyttet  enkemannen Alf  med barna til Løvås under Rising, hvor sønnen Jon Alfsen bodde. 

9/4/1779       ASLAUG HAAVARDSDATTER        Bamble skifteprot. nr. 9, s. 666b.
Sætre          Arvinger:                            
u/S.Rising     Enkem. Alf Torgeirssønn og barna:
               1. Haavard Alfssen 13 år.
               2. Jon Alfssen     8 ”
               3. Svend Alfssen   3 ”
               4. Groe Alfsdtr.  10 ”
Formynder for alle barna ble Sivert (Sigurd) Nilssen Aamodt som er søskenbarn til den avdøde kone.
Brt: 168 - 3 - 8
Net: 150 - 3 - 4
Jorddrott var Christian Limi. Avdøde hadde en bror, Herlaug Haavardssen Tverrberg i Tinn.

Alf Sætret var fadder for Jan Fredriksens sønn Jon i 1775. Alf Løvaas for Jermund Leifsens datter Gro fra
Bugodt i 1781.

Arbeider, selveier
Torjer Hansen
fra Våle i Tinn f. ca. 1741 bg. 27/3-1806. ”Torjer Hanssøn Sæteret und. S. Riising meldt at være 65 aar.”
g. i Tinn 27/12-1771 m. Gro Vetlesdatter fra Bøen i Tinn  f. ca. 1750 bg. 27/3-1806. ”... Sammes kone Groe Wetlesdtr., Sæteret und. S. Riising meldt at være 55 aar.”
1. Kari Torjersdatter dpt. 6/12-1772 i Atrå krk. g.m. Haavard Alfsen. Se Puttekåsa under Rising.
2. Ingeborg dpt. 13/11-1774 i Atrå krk. bg. i Atrå 15/1-1775. ”Torjer Hansen Waales datter Ingebor 2 maaneder gl.”
3. Ole Torjersen dpt. 18/2-1776 i Atrå krk. Se nedenfor.
4. Ingeborg dpt. 9/1-1780 i Atrå krk.  d. som spebarn.
5. Hans dpt. 7/6-1783 bg. 11/9-1785. ”Torjer Hansens s. Hans fra søndre Riising ejet 2 aar.”
6. Ingeborg Torjersdatter dpt. 3/2-1788 i Gjerpen g.m. John Tormodsen. Se Kikut under Rising.
Eier ca. 1785.

F.f. Torger Hansen Bøen og Gro Vetlesdatters Kari: Aslou Apelle (Apalen), Barbro Bøen, Gunne Hansdatter, Biørn Apelle og Salve Bøen.
F.f. Torjer Hansen og Gro Vetlesdatters (Waale) Ingebor: Aase Hansd., Gro Flaatten, Gunnild Vetlesd., Jon Johansen og Torjer Traen.
F.f. Torjer Hansen Bøhns og Gro Vetlesdatters Søn Ole: Barbra Tovsd. Bøhn, Kari Hansd., Kittil Moen, Peder Olsen Bøen, Halvor Halvorsen Bøhn.
F.f. Torjer og Groe Bøens dtr. Ingebor: Mari Vaale, Gunne og Anne Hansdøttre, Steener og Svend Vaale.
F.f. Torger Hansens db. Hans fra Fieldalen: Torchil Limies kone, Astri Halvorsdatter, Ole Fieldalen, Halvor Fieldalen, Tollef Rasmusen.
F.f.
Torjer Sæterets pb. Ingebor u/S. Riising: Ole Hobæks kone, Abigael Andersdtr., Christopher Tveten, Ole Hansen.

Denne familien bodde tidligere på Bøen i Atrå i Tinn. Da de kom til Gjerpen i 1783 bodde de
først et par år i Fjelldalen.

24/3/1806      TORJUS HANSSEN             Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 312b.
Sætre          og GRO WETLESDATTER                 
u/Rising       Arvinger: Barna:
               1. Ole Torjussen, myndig, bor på pl. Stulen u/Rising.
               2. Kari Torjusdtr. g.m. Haavold Alfssen Putteråsen.
               3. Ingeborg Torjusdtr. 18 år.
               Formynder for Ingeborg ble Zacharias Gravlie.
Brt: 983 - 3 - 21
Net: 546 - 0 - 19
Jordegods: a. 2 3/4 skind i pl. Sættere u/S.Rising, verd 450 rdl.
                        b. Boet eier i søndre Rising skog for 200 rdl.

Arbeider, husmann
Ole Torjersen Sætret
herfra dpt. 18/2-1776 i Atrå i Tinn d. 19/3-1842 på Sætre.
g. 27/4-1797 m. Aslaug Jonsdatter fra Stulen under Rising dpt. 21/7-1776 i Atrå d. 24/1-1864 på Sætre, d.a. Jon Herbjørnsen.
1. Hans Olsen dpt. 15/7-1798. Se Høgås under Setret.
2. Gro Olsdatter dpt. 8/11-1801 g1g Christian Pedersen g2g med Knud Jacobsen. Se Frogner(2). Se også Frogner(12) "Frognermyra".
3. Gunnuld dpt. 9/10-1803 bg. 11/12-1803. ”Ole Torjerssøns db. Gunnuld und. S. Rising 1/6 aar.”

4. Gunhild Olsdatter dpt. 30/9-1804 g.m. Daniel Pedersen.
Se Familie 19 - Kleiva 1845.
5. Ingeborg Olsdatter dpt. 17/1-1808 g. 7/12-1848 m. enkemann Andreas Gundersen på Brekkejordet.
6. Torger Olsen f. 1/6-1810. Se S. Sneltvedt(C).
7. John Olsen f. 21/9-1812.
8. Ole f. 11/2-1816 d. 26/9-1818 på Sætre.
9. Ole Olsen f. 17/10-1818. Se nedenfor.
10. Peder Olsen f. 25/2-1826 g.m. Kirsten Johnsdatter fra Kvelde f. ca. 1825. Se Hugstet under Siljan i Eidanger.
       Barn 1. Inger Pedersdatter f. 1855 g.m. Jacob Gundersen fra Siljan pr. gj. (1858-1892).
Br. i 1801 av 1 ½ skinn.

F.f. Ole Torjerssøns Hans u/S. Rising: Karen Torjersdtr., Bergit Jonsdtr., Torjer Evenssøn, Engelbert Christenssøn, Nils Olessøn.
F.f. Ole Torjerssøns pb. Groe f. Sæteret: Torjer Hanssøns k., Bergit Jonsdtr., Jon Tormoessøn, Christen Olessøn, Peder Jonssøn.
F.f. Ole Torjerssøns db. Gunnuld u/S. Riising: Margit Jonsdtr., Live Petersdatter, Christen Olessøn, Peder Jonssøn, Haavor Alfssøn.
F.f. Ole Torjerssøns pb. Gunnild f. Stulen u/S. Riising: Karen og Ingebor Torjersdtr., Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn, Ole Jonssøn.
F.f. Ole Torjerssøns pb. Ingebor Sæteret u/S. Riising: Jon Tormossøns k., Anne Olesdtr., Kittil Nilssøn, Gregers Aslakssøn, Anund Høgelie.
F.f. Ole Torjerssøns db. Torjer Sæteret u/S. Riising: Margit Jonsdtr., Anne Olesdtr., Jon Kikut, Ole Olessøn, Erik Christenssøn.

F.f. Ole Torjerssøns db. Jon f. Sæteret u/S. Riising: Jon Kikuts k., Anne Hansdtr., Jon Kikut, Ole Hobæk, Halvor Poulssøn.


9/4/1842       OLE TORGERSSEN SÆTRET         Bamble Skifteprot. nr. *)

Sætret         - død 19.3.1842 -                     
u/Rising-      Arvinger: Enka Aslaug Johnsdatter og barna:
parsellene            1. Hans Olssen    ca. 45 år.
                                               2. Torjer Olssen  -”- 32 ”
                                               3. John Olssen    -”- 29 ”
                                               4. Ole Olssen ca. 23 1/2 ”
                                               5. Peder Olssen   ca. 15 ”
                                               6. Groe Olsdtr. g.m. Knut Jacobssen Frognermyhr.
                                               7. Gunhild Olsdtr. g.m. Daniel Pederssen Bratsbergklev.
                                              
8. Ingeborg Olsdtr. 34 år.
               Enkas laugverge: Jørgen Olssen Hobæk.
               Formynder for de umyndige: John Thormodssen Kikut.
Brt: 28 - 0 - 20
Net: 32 - 3 -  3
*) A: BS 18 s.298b. B: BS 22 s.23.
C: BS 24 s.3b.

G.br., selveier
Ole Olsen Sætret
herfra f. 17/10-1818 d. 2/2-1873. ”Fandtes død paa veien.”.
g. 15/11-1844 m. Berthe Olsdatter fra M. Løberg(B) f. 3/6-1818 d. 10/9-1873, d.a. Ole Larsen Løberg.
Br. 1842.

Tjenestejente i 1865 var Maren Kirstine Olsdatter(19). I 1865 bodde det 2 ”fattigbarn” her, som trolig
var søsken:  Anne Jørgensdatter (9) f. i Gjerpen og Bernhard Jørgensen (4) f. i Skien.
Ole og Berthe hadde ingen livsarvinger. Berthes bror Even Olsen overtok Sætre. Se nedenfor. 

7/3-1873             OLE OLSSEN SÆTRE     Gjerpen Skifteprot. nr. 3 side 26-58.
Sætre                  Arvinger: Enka Berthe Olsdatter (Verge: Ole J. Hobæk.)
Hans søsken:             1. Hans Olsen død. Barn:
                                    a. Hans Hanssen Kjose av Tanum (Brunlanes).
                                    b. Ole Hanssen Kjose  do.
                                    c. Anne Gurine Hansdtr. i Amerika, g.m. byggmester Heinrich Prips.
                                2. Torgeir Olsen død. Barn:
                                    a. John Torgeirsen Frogner
                                    b. Olava Torgeirsdatter
                                3. Gro Olsdtr., møtte ved sønnen Jørgen Christianssen Frogner.
                                4. Gunhild Olsdtr. i Skien.
                                5. Ingeborg Olsdtr. ditto.
                                6. Peder Olssen Siljan av Eidanger.
                        Fullm. for Gunhild og Ingeborg: Tømmermann Peder Danielssen.
                        Enkas bror, Even Olssen, var tilstede i møtet 22.7.1873.
                        Boets løsøre solgt v/auksjon for 245 spd. 115 sk.                       

G.br., selveier
Eivind Olsen
fra M. Løberg(B) f. 2/11-1820 d. 1/7-1887 på Sætret, s.a. Ole Larsen Løberg.
g1g 3/5-1855 m. Maren Isaksdatter fra Rustan under N. Brekke f. 11/2-1832 d. 24/10-1871 på Sætret, d.a. Isak Pedersen Rustan.
Forlovere: "Anders Olsen Løberg og Ole Olsen Sætere."
g2g 12/11-1875 m. Johanne Marie Olsdatter fra plassen Haukelien under Oklungen i Eidanger f. 1841, d.a. Ole Johnsen Haukelien fra Ragnhildrød og Kari Mortensdatter fra Haukelien. Se Eidanger Bygdehistorie bind II, s. 230.
1. Olava Eivindsdatter f. 27/6-1855 på Løberg d. 17/8-1871 på Setre.
2. Isak Eivindsen f. 14/5-1859 på Løberg. Se Røsaker(1).
3. Ingeborg Helene Eivindsdatter f. 5/10-1863. Ugift i 1889.
4. Ole Eivindsen f. 24/4-1867 d. 10/12-1888 på Holm som tjenestedreng.
5. Olaves f. 9/7-1871 d. 9/3-1873 på Setre.
Barn i 2. ekteskap:
6. Maren Kirstine Evensdatter (Eivindsdatter) f. 19/3-1877 d. 7/7-1890 på Setre. Ugift.
7. Olaf Evensen (Eivindsen) f. 3/1-1884. Sagarbeider og ungkar Olaf Evensen(20) emigrerte til Canada i juli 1904.
Br. 1870.

F.f. Even Olsen og Maren Isaksdatter Løbergs Olava: Birte Olsdatter Sætret, Ole Olsen Sæteret, Anders Olsen Løberg, Niels Nielsen Røsager, Marte Olsdatter Løberg.
F.f. Even Olsen og Maren Isaksdatter Løbergs Isak: Moderen, Marthe Olsdatter og Nils Nilsen Røsåker, Ole Olsen Sæter, Anders Olsen Løberg.
F.f. Even Olsen Holm og Maren Isaksdatters Ingeborg Helene: Margrethe Olsdatter Holm, Birthe Olsdatter og Ole Olsen Sætret, Nils Nilsen Røsåker, Anders Olsen Holm.
F.f. Even Olsen Holm og Maren Isaksdatters Ole: Moderen, Anne Jacobsdatter Glenna, Anders Olsen Holm, Hans Andersen Skilbred, Isak Ingebretsen Doksrød.
F.f. Even Olsen og Maren Isaksdatter Sætrets Olaves: Grethe Sophie Hansdatter Puttekåsa, Marie Hansdatter og Ole Olsen Sætret, Nils Nilsen og Anders Olsen Røsåker.

Fra 1863 bodde denne familien på N. Holm som leilendinger sammen med Evens mor. Olava og Isak
var født på Løberg. Ingeborg Helene og Ole på Holm, mens Olaves, Maren Kirstine og Olaf var født her.

31/7/1889      EVEN OLSSEN SÆTRE     Gjerpen Skifteprot. nr. 4 side 267b - 272.
Sætre          - død 1.7.1887 -                     
               Arvinger: Enka Marie Olsdatter
               Enkas laugverge: Ole Jørgenssen Hobæk, senere Ingebret Nilssen Skjelbred.
               og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap:
               1. Isak Evenssen Røsaker, myndig.
               2. Ingeborg Evensdtr., myndig og ugift.
            B. Av 2.ekteskap:
               3. Maren Kirstine Evensdtr. 13 år.    Verge: Ole Jørgenssen Hobæk.
               4. Olaf Evenssen                      5 ”     
Aktiva:  Kr. 4.977,00
Passiva: Kr. 4.333,60
Jordegods:
a. Sætre, matr nr.147, l.nr.450a, av skyld 1 mark 76 øre, overtatt etter privat skifte etter avd. søster Berthe Olsdtr. Uten hjemmelsdokument.
b. Sætre. matr.nr.147, l.nr.450b, av skyld 1 mark 33 øre hadde avd. kjøpt siste sommer av Nils Nilssen som var g.m. avd. søster Marthe Olsdtr. Avdødes bror, Anders Olssen var også død.

Småbruker, selveier
Ole Larsen
fra Hakkhaug under Grorud i Siljan  f. 17/1-1835 d. 29/6-1902 på Sætre, s.a. husmann Lars Abrahamsen og Kari Olsdatter.
g. i Siljan 26/7-1857 m. Kirsti Pedersdatter fra Lysetjenn under Island i Siljan f. 19/3-1832 d. 21/1-1916, d.a. husmann Peder Knudsen og Marthe Olsdatter.
1. Lars Peter Olsen Sætre f. 25/1-1877 på Hakkhaug i Siljan. Se nedenfor.
Br. 1890.

Dette ekteparet bodde tidligere på husmannsplassen Hakkhaug under Grorud i Siljan (1865).
De kom hit i 1890 og bodde her fortsatt i 1900. De hadde en ung gutt boende her på Skien
fattigkasses regning: Visergutt Josef Martini f. 1888 i Skien.

I følge kirkeboka døde Ole Larsen av hjerneslag.

Småbruker, elektriker, selveier
Lars Peter Olsen
(Peter O. Sætre) herfra f. 25/1-1877 på Hakkhaug under Grorud i Siljan, s.a. Ole Larsen.
g.
9/7-1898 m. Tomasine Tomassen fra Skien f. 26/10-1881, d.a. pige Karoline Aakelund og enkemann konsul Tomas Tomassen. Tomasine ble født i Kragerø, men døpt i Skien.
Forlovere: "Ole Larsen Sætre, Kristian G. Kleven."
1. Aksel Sætre f. 27/1-1902 g. 9/3-1927 m. Olga Konstanse Marie Ellefsen fra Ibestad f. 17/6-1900.
2. Olga Katrine Sætre f. 1/10-1903 g. 19/3-1927 m. Martin Sverre Jørgensen fra Skien f. 7/11-1898.
3.
Hjørdis Setre f. 23/9-1911 d. 28/4-1991 g.m. Gunvar Andreas Kjær fra Kjær(2). Bodde i hus på Lundsåsen.
Br. 1902.

Tomasine bodde på Kleven før hun giftet seg. I 1900 var Lars Petter elektriker. Han skrev seg
da for Petter Olsen Sætre. De bodde da i en leilighet i gården til kjøpmann Peder P. Fehn i
Bratsberggata. i Skien. De hadde ingen barn på det tidspunktet.
Under folketellingen 1910, bodde de på Sætre hvor hans mor, Kirsti Sætre, hadde føderådskontrakt
hos dem.

G.br., selveier
Gunnar Snaunes
fra Kviteseid f. 29/8-1901 d. 2/10-1974, s.a. Kjetil Kjetilsson Snaunes og Kari ”Bakli” fra Kviteseid.
g.m. Ingeborg Sokka fra V. Sokka f. 10/5-1906 d. 19/5-1997, d.a. Kristian Ellingsen Sokka.
1. Kjetil Kristian Snaunes f. 4/7-1926. Bygde hus på denne eiendommen.
2. Ingebjørg Snaunes f. 15/6-1930 g.m. Frank Haraldsen. Bosatt i Skien.
3. Kari Snaunes f. 23/1-1934 g.m. Asbjørn Kleven. Se Kleven(5).
4. Arne Snaunes f. 12/1-1939. Bygde hus på denne eiendommen.
5. Einar Snaunes f. 12/1-1939.
Br. 1946.


Gunnar og Ingeborg Snaunes.

Hæge Snaunes f. 19/5-1889 d. 23/2-1977 bodde her. Søster av Gunnar Snaunes.

Eiere fra 1978: Postmann Asbjørn Kleven g.m. Kari Snaunes herfra. Det var Kari Kleven f. Snaunes,
som stod som eier på skjøtet av 1978. Asbjørn og Kari bodde på Kleven(5).
Deres sønn, Hans Gunnar Kleven overtok både Kleven og Sætre.

Avd. leder i postverket
Hans Gunnar Kleven
fra Kleven(5) f. 1956, s.a. Asbjørn Kleven.
Eier 1995.

Innhuset på Sætre ble bortleid noen år. H. G. Kleven restaurerte huset og anla ny veg til husene
i 2001. Han flyttet inn her samme år.

Vaktmester i Skien kommune
Morten Furuheim f. 1974.
Eier 2013.

Oppført ny driftsbygning i nyere tid. Det er mange dyr her nå, slik som villsau fra Stråholmen, høns, rapphøns, kaniner m.m.
"Åpen gård" annonseres om sommeren.

Sameie med Kleven(5) fra 1978. Kleven(5) ble solgt til forpakteren i 2010.


Høgås
Boplass ved Sætre

Arbeider, husmann
Hans Olsen Sætre
fra Sætre dpt. 15/7-1798 d. 23/4-1872 på Sætre, s.a. Ole Torjersen Sætret.
g1g 29/8-1822 m. Signe Hansdatter fra Kikut under Rising dpt. 23/10-1796 d. 4/2-1839 på Sætret, d.a. Hans Tormodsen Kikut.
Forlovere: "Kittel Nilsen Stulen og Nils Sigurdsen Skilbred."
g2g 22/12-1839 m. Ingeborg Amundsdatter fra N. Berberg dpt. 26/12-1803 d. 7/7-1869, d.a. Amund Olsen Berberg.
Forlovere: "Knud Jacobsen u. Frogner og John Olsen Sætret."
1. Aslaug f. 15/10-1822 d. 20/1-1823 på Sætret.
2. Hans Hansen f. 4/5-1824 g1g i Eidanger 13/6-1846 m. Gunhild Maria Gundersdatter f. 1822 d. 1847. Bodde på Sætret i Oklungen i Eidanger.
    g2g i Eidanger 18/7-1851 m. Petrine ”Trine” Iversdatter. De på Stormyr uunder Omsland i Kjose sogn, Brunlanes.
  
Barn 1. Grethe Sophie Hansdatter f. 27/7-1846 g.m. Ole Evensen Puttekaas. Se Puttekås u. Rising.
    Barn 2. Ina Marie Hansdatter f. 25/4-1853 g.m. Simon Nilsen Høymyr. Se Høymyr(2).
3. Anne Gurine f. 15/5-1827 d. 5/5-1828 på Sætret.
4. Anne Gurine Hansdatter f. 24/5-1829. Emigrerte til N. Amerika og g.m. byggmester Henrich Prips.
5. Ole f. 17/2-1833 d. 4/5-1835 på Sætret.
6. Ole Hansen f. 27/7-1835 g. i Eid. 11/4-1856 m. Inger Kirstine Nilsdatter fra Neperønningen u. Kjenndalen i Eidanger.
    I FT 1865 bodde Ole Hansen m. fam. på husmannsplassen ”Sæterdalen” i Kjose sogn i Brunlanes. Barn i følge folketellingen 1865:
    Barn 1. Nils A. Olsen f. 1857 i Larvik.
    Barn 2. Oluf Ingvald Olsen f. 1861 i Larvik. Oluf kom senere til S. Skifjell i Gjerpen.
    Barn 3. Lina A. Olsdatter f. 1863 i Brunlanes.
7. Ingeborg f. 24/12-1838 d. 24/4-1840 på Sætret.
8. Karine f. 17/10-1841 på Sætret.
9. Karine f. 22/10-1845 på Br.kl.
Br. 1822.

F.f. Hans Olsen Sæter og Signe Hansdatters Ole: John Olsen Sæter, Peder Pedersen Marker, Daniel Pedersen Brekkejordet, Ingeborg Olsdatter Sæter, Gro Olsdatter Myhren u. Gjerpen Lille.

Fra Gjerpen kirkebok:
Thomas (Uægte), 18/4-1827, Moder: Inger Maria Thomasd. Sukka., Udlagt til Barnefader: Gift Mand Hans Olsen Sætret.”

Barnet Thomas på Kikut døde den 30/8-1827, 4 mnd. gml. som ”Uægte barn af pige Inger Maria Thomasd. og Hans Olsen Sætret.”
Hans var på denne tiden gift med Signe.

Fra Gjerpen kirkebok: ”Carl Andreas (NB), 27/5-1837, Pige Ingeborg Ammundsd. fra Berberg før Tiente paa Wattenberg;
Angiver som Barnefader uk. Mads Hansen Kuttere.”

Eldstesønnen ”Ungkarl Hans Hansen Sætret, 22” er  i Gjerpen KB registrert utflyttet til Eidanger høsten 1845.
Denne familien flyttet til Bratsbergkleiva i 1845.
De bodde i Stensåsen i 1865 og i 1869, da Ingeborg Amundsdatter døde. ”Hans Sæter” flyttet deretter til
Sætret i Oklungen, hvor hans sønn Hans da bodde.

Sønnen, Hans Hansen, ble etter familietradisjonen ”født i ei stue ovenfor Sneltvedt.” Vi kan regne med at det er her.

G.br., selveier
Mathias Hansen herfra f. ca. 1788 d. 19/2-1846 på Høgås ved Setret under Rising.
g. 6/6-1816 m. Anne Maria Eriksdatter fra Gravli(2) dpt. 5/4-1787 d. 17/2-1832 på Setre, d.a. Erik Gregoriusen Gravli.

Br. 1832. Se Ø. Sokka.

Arbeider, husmann
Simon Olsen Høgaas (Simon Olsen Hogaas) fra Kittilsrød under Rising f. 12/7-1818 d. 18/7-1893 i Ashippun, s.a. Ole Sigurdsen Kittlsrød.
g1g 13/8-1846 m. Anne Kirstine Mathiasdatter herfra f. 10/12-1817 på Sokka d. 5/9-1847 i Ashippun, d.a. Mathias Hansen Sukken.
g2g i Ashippun 18/11-1849 m. Gunhild Hansdatter Hagen fra Sauherad f. 29/11-1821 d. før 1856 i Ashippun, d.a. Hans Steensen Hagen og Kirsti Pedersdatter.
g3g i Ashippun 12/1-1856 m. Maren Nilsdatter f. ca. 1840.
1. Mathias Simonsen f. 17/12-1846. Ugift i 1880.
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans Simonsen f. 29/3-1850 i Ashippun.
Barn i 3. ekteskap:
3. Anne Marie Simonsdatter f. 14/11-1858 i Ashippun.
4. Gunhild Kirstine Simonsdatter f. 3/5-1862 i Ashippun.
5. Louise Simonsdatter f. 23/1-1865 i Ashippun.
6. Nina Mathilde Simonsdatter f. 2/5-1869 i Ashippun.
7. Martin Severin Simonsen f. 27/6-1877 i Ashippun.

Simon Olsen Høgaas og hans første kone, Anne Kirstine Mathiasdatter, bodde en tid hos hennes familie på Høgås,
før de emigrerte til N. Amerika i mai 1847 med sin sønn Mathias. Se Emigranter 1847.

Han kjøpte jord og ryddet gård i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Trolig sammen med sin far.
Hans andre kone, Gunhild Hansdatter, emigrerte til samme sted 4/6-1847 med sine 2 søstre,
Ingerid Hansdatter (22) og Anne Hansdatter (17).

Kilder: Norwegian Immigrants to the United States, bind 3 (Gerhard B. Naeseth) og kirkebøkenes utflyttingslister.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Veien som sees på bildet er Siljanveien.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no