ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | SØKBARE KILDER | ELDRE HUS | EMIGRANTER | LINKER | HJELP |


FROGNER 5Oppdatert 04.04.2018


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Frogner 5 - Frogner nordre - Garmo
Gammelt løpenr. 165e. Utskilt fra Frogner(2) i 1851.


Adresse i dag: Frogner ring 55, 3715 Skien.

Halvor Johnsen. Se Frogner(12).
Br. 1851.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier eller bruger

Revidert skyld

 165e

Frogner 

Halvor Johnsen

 0 daler - 3 ort - 5 skilling

 167 Frognermyren Halvor Johnsen  0        -  2     - 19


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

62 

165e 

Frogner       

Frogner nordre 

Halvor Jonsen 

 0 - 3 - 12

1 mark 66 øre 

62 12 167 Frogner Myren Halvor Jonsen  0 - 1 - 12 1 mark 44 øre


Sammeie med Frognermyra, bnr 12, fra før 1874.

Eiendommens tidlige eiere: Halvor Johnsen fra Holla 1851-1880, Ole Thomassen 1880-1891, stadsingeniør
Johan Koren Christie
1891-1901. Se Lagmannsgården.

G.br., selveier
Lars Pedersen Aas
(Lars Aas) fra S. Ås(A) f. 23/6-1876 d. 10/6-1919 på Frogner, s.a. Peder Hansen Aas.
g. i Gjerpen krk. 12/4-1904 m. Anna Marie Pedersdatter fra Skilbred i Siljan f. 10/1-1879 d. 1965, d.a. Peder Nilsen fra Skilbred og Gunhild Guttormsdatter fra Søntvedt.
1. Elisabeth f. 10/8-1904 d. 13/12-1919 av
"tæring".
2. Marie Aas f. 1/5-1910
g.m. Knut Garmo. Se nedenfor.
3. Borghild Aas f. 13/7-1914 g.m. Gunnar Garmo. Se nedenfor.
Br. 1900.

Lars P. Aas var brannkonstabel i Skien siden før han giftet seg. Det var han som bygde gården.
Husene ble oppført i 1909. Lars døde bare 43 år gammel av diabetes.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

62 

5

Frogner 

Frogner nordre 

Lars Pedersen Aas 

1 mark 66 øre 

62 12 Frogner Myren Lars Pedersen Aas 1 mark 44 øre


Gårdens besetning i 1950: 2 hester, 7 kuer, 3 ungdyr, 9 griser og 20 høner.

Gårdens grenser i følge Anna Aas på 1950-tallet:
”Nord: Hagen, øst: Børsesjø, syd: Helge Dahl, vest: Stensrud.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62 

Frogner nordre 

Fru Anna Aas 

1 mark 66 øre 

62 12 Myren Fru Anna Aas 1 mark 44 øre


Selveier
Borghild Garmo
f. Aas herfra f. 13/7-1914 d. 30/11-2008.
g. 1933 m. Gunnar Arnulf Garmo fra Hauggrend i Fyresdal f. 30/12-1912 d. 27/2-1994.
Eier 1/2 part i 1965.

Det var søstrene Marie og Borghild som overtok gården i 1965. Brødrene Knut og Gunnar Garmo kom fra Hauggrend
i Fyresdal.

Selveier
Marie Garmo
f. Aas herfra f. 1/5-1910 d. 22/7-1992.
g.m.
Knut Garmo fra Hauggrend i Fyresdal f. 16/5-1906 d. 22/11-1970.
Eier 1/2 part 1965.

Elektriker
Svein Arne Garmo herfra f. 1951.
Eier 1991.

(C) Gard Strøm.