| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gravli
Gård nr. 133 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Gravli
En mindre Einvirkesgard i gammelnorsk tid med en landskyld på ca. 10 øyre.

Landskyld 1665: 1 hud.

Gravli ligger ca. 180-200 m.o.h.

Matrikkelgården grenser i nord til Høymyr, i øst til Tveten og andre småbruk under Rising (Risingparsellene), i syd til
Åmot og i vest til Åmot og Sem-skog.

Oldtidsfunn.
Her er funnet ei gryte i kleberstein fra gammelnorsk tid. Ingen gravhauger.

Navneforsker Oluf Rygh.
Gravli kommer av det gammelnorske navnet
Graflíð, som er sammensatt av Graf - grav og líð - li.

Noen gamle skrivemåter.
Graflidhum og Graliidh (1398), Grafflij (1593 og 1604), Graffuelj (1665) og Graflie (1723).

Gården ble trolig ryddet i gammelnorsk tid (1000-1350).

Gravli ble lagt øde etter Svartedauen (1350) og gjenryddet på midten av 1600-tallet.

Husmannsplassen ”Spillemandsrydningen” ble ryddet mot slutten av 1690-tallet og nedlagt sent på 1700-tallet.

Ingen seter. Litt havn og noe skog ved gården.

Kvegskatt 1657: 1 hest, 3 kuer og 3 sauer.

Husmannsplassen Putten under Rising ble lagt til Gravli noe før 1865.

Tidlige eiere.
Skien sogneprest 6 øyre og Siljan kirke 4 øyre i 1398, senere solgt til Skiens-borgere. Anders Steensøn i
1613 og i 1618, Claus Clausen i 1622 og 1628, Peder Jansen 1629, borgermester Jan Trinepol 1639 og
1643, Johan Cappelen ca. 1645, Peder Jensen 1652, Hans Iversen ca. 1660, Iver Hansen ca. 1670,
Sti Andersson 1680, generalmajor ArnoldBorgestad ca. 1695, Peder Olsen ca. 1720.

Se Gravli(1) og Gravli(2).

(C) Gard Strøm.