ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gravli
Gård nr. 133 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert: 16.08.2020


Gravli 1
Gammelt løpenr. 444a. Siden Norges matrikkel 1889: 133/1.

Se også Gamle Gravli.


Gravli bnr 1 og 2. 17. mai 1961.Gravliskolen i bakgrunnen. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
Bnr. 1 er midt på bildet. Bnr 2 er nærmest.


Adresse i dag: Gravliv. 11 og 15, 3719 Skien.

G.br., leilending
Tormod Graflj
f. ca. 1604.
g.m. Ellen Tormosdatter f. ca. 1615 bg. 27/2-1698. ”Elen Tormosdatter fra Stensaasen 83 aar gml. Kom i fattig Jord.”
1. Tormod Tormodsen f. ca. 1632 bg. 7/6-1687. ”Tormo Grafli 55 aar g.”
2. Gjertrud Tormodsdatter f. ca. 1635 g.m. Nils Torjusen. Se N. Stensåsen.
3. Maren Tormodsdatter f. ca. 1647 g.m. Erik Christensen. Se Hoppestad øvre(B).
Br. 1647.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Grafflj som Tormoe bruger, schylder 1 hudt, som her Johan Cappelan i Scheen med bøxell tillkommer.
Herr Johan Cappelan bygger.”

Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1656. Avskrift: Jan Christensen.
Brynild Toriussen paa Grafflj Tilfunden at bøede for Ulydelse for hannd møtte Capitanens munstring, Pennge ½ dlr.”


G.br., leilending
Jon Hansen
.
Bruker i 1688.

Jon Hansen flyttet til Griniteigen under Grini i ca. 1690.

Kilde:
Skattematrikkelen 1670/71.
"Grafflj, Iffuer bruger, schylder 1 hud som Iffuer Hansen (i Scheen) med bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 2 Rdl.
"

Arbeider, leilending
Aslak Gravli/ Berg f. ca. 1652 bg. 1/1-1705. ”Aslach Berg, 52 aar, hafde zedel.”
g.m. Barbara Larsdatter fra N. Berg? f. ca. 1657 bg. 11/6-1719. ”Barbara Berg 62 aar gml.”, trolig d.a. Lauritz Berg.
Bruker ca. 1701. Se M. Berg.

G.br., leilending
Christen Hansen Graflj
fra Ø. Haugerød(1) f. ca. 1665 bg. 27/4-1721. ”Christen Graflj 56 aar.”, s.a. Hans Haugerød.
g. 2/4-1696 m. Maren Levorsdatter fra S. Riis f. ca. 1664 bg. 22/10-1729. ”Christen Graflis Enche Maren 65 1/2 aar gl.”, d.a. Levor Knudsen Riis.
1. Ole Christensen dpt. 31/10-1697. Se Kittilsrød under Rising.
2. Maren Christensdatter dpt. 29/5-1699.
3. Hans Christensen dpt. 7/8-1701 g. 24/9-1721 m. Marta Hansdatter.
4. Levor Christensen dpt. 25/2-1703. Se Kikut under Rising.
5. Mathias Christensen dpt. 4/7-1706. Se Holmen under Rising.

6. Tone Christensdatter dpt. 30/5-1708 (g. 27/12-1729 m. Nils Gundersen?)
.
7. Gjertrud Christensdatter dpt. 6/7-1710 g.m. enkemann Trond Olsen. Se S. Gåsehølen under Ås.
8. Jon Christensen dpt. 1/5-1712 (g. 27/5-1733 m. Ingeborg Børgesdatter fra Kleven?).
9. Gregorius dpt. 2/7-1716 bg. 16/4-1717. ”Christen Graflis søn Gregorius - 40 uger.”
Bruker ca. 1700.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Christen Rises Søn Ole: Ole Høiset, Levor Risis søn Lucas, Nils Sandes qnde Gunnil, Hans Houerøs datter.
F.f. Christen Risis datter Maren: Ole Høiset, Lucas Leverssen, Ole Høisets qnde, og faderens søster Gunnil.
F.f. Christen Graflis Søn Hans: Aslak Berg, Anders Vigvering paa Snibetorp, Lucas Levorssen Riis, Anders Vigverings Qvinde Karen, Rejer Høimyrs qvinde Maren, Stephan underbyfogds Maren.
F.f. Christen Graflis søn Mathis: Nils Kiær, Hans Lund, Mogs Kouserøs qvinde, Lars Houerøds qvinde, Rønnou Doxrø.
F.f. Christen Graflis datter Tone: Peder Dokserø, Oluf Sørbø, Henrich Smeds qvinde Tone af Scheen, Hans Houerøds qnde Anna.
F.f. Christen Graveljs datter Giertrud: Ole Sem, Nils Luxefield, Jacob Rising, Maren Aslaksdatter af Scheen og Ole Aamots qvinde Else.
F.f. Christen Graflis søn Jon: Ole Sem, Nils Sucha, Anders Sems søn Anders, Peder Doxerøds qde., Hans Houerøs qvinde.
F.f. Christen Graflies søn Gregorius: Rolf Rising, Albret Lyngaasen, Rasmus Grinjs qde., Nils Suches qde., Ole Sems datter Johanne.

G.br., selveier
Mikkel Zachariassen Gravlie
fra Seljord f. 28/11-1695 d. 1767, s.a. Zacharias Tjøstulfsen (1673-1712) og piken Signe Mikkelsdatter.
g1g i Flatdal 1727 m. Anne Gulliksdatter fra Rui i Flatdal f. 5/9-1699 bg. 29/6-1749. ”Michel Gravelies kone 49 aar.”, d.a. Gunlek Nickulsen Svalastog og Magdalene Zachariasd. Skancke.
g2g i Gjerpen 25/10-1751 m. Astrid Torstensdatter.
1. Ingeborg Mikkelsdatter f. ca.1727 på S. Rui i Flatdal g.m. Gregorius Simonsen Lund. Se Lund.
2. Margrethe f. ca. 1730 på Rui, døde som liten.

3. Maren Mikkelsdatter dpt. 5/2-1730 i Flatdal. Død før 1749 (skifte etter mora).
4. Gullik dpt. 10/2-1731 i Flatdal d. som liten på Rui.
5. Signe dpt. 15/6-1732 i Flatdal d. som liten på Rui.

6. Gunhild dpt. 26/9-1733 i Flatdal bg. 15/9-1748. ”Michel Gravelis pb. Gunnil 17 aar.”
7. Zacharias Mikkelsen f. 1737 bg. 22/2-1759. ”Zacharias Michelsen f. Gravelie 26 aar.”
8. Signe Mikkelsdatter dpt. 26/7-1739 g.m. Sigurd Nilsen. Se Åmot.
Barn i 2. ekteskap:
9. Gunhild Mikkelsdatter dpt. 17/6-1753 g.m. Ole Olsen Hørta. Se Hørta under Meen.
10. Anne Mikkelsdatter dpt. 23/2-1755.
11. Amborg Mikkelsdatter dpt. 29/1-1758.
Eier 1737.

F.f. Michel Rues daatter Kaldet Maren: Jacob Kaase, Ole Kifle, Ole Loftsgaard, Ragne Sundbye og Guro Aarhuus.
F.f.
Michel Ruis Søn, Gunlich: Biørn Svalestuen, Ole Olssøn, Ingeborg Ejusaas, Gunbiør Rui, Christence Mycklestuen.
F.f.
Mickel Ruis barn Kaldet Signe: Biørn Svalestuen, Torkild Sundbø, Helie Nattedall, Dordi Piperud og Eielev Nattedal.
F.f. Mickel Ruis Barn kaldet 
Gunnild: Tov Østgaarden, Aasmund Lien, Tallev Nattedal, Mari Mougstuen og Dordi Piperud. (Gunhild Mikkelsd.).
F.f. Micel Graflis Signe: Ole Lyngaas, Halvor Sem, Henric Torssøn, Dorte Jensdatter, Stine Jansdatter.
F.f. Micel Graflis Zacharias: Jens Højmyr, Isak Kiær, Zacharias Mustved, Zacharias Mustveds qde og datter Kirsten.
F.f. Michel Gravelies pb.
Gunnil: Rollef Trolsaases kone, Lisbeth Pedersdtr., Biøn Fieldalen, Gregorius Lund, Hans Michelsen.
F.f. Michel Gravelies pb.
Anne: Biøn Fieldalens kone, Ingebor Olsdtr., Jens Høymyr, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen.
F.f. Michel Gravelies pb.
Ambor: Jens Thorsens kone, Elen Pedersdatter, Anders Eliesen, Gregorius Lund, Nils Jensen.

8/11-1749      ANNE GULLEKSDATTER GRAVLI    Bamble Skifteprot. nr. 4, side 401b.
Gravli         Arvinger:                            
               Enkem. Michel Zacariassen og barna:
               1. Zacarias Michelssen  14 år
               2. Ingeborg Michelsdtr. 23 "
               3. Signe Michelsdtr.    10 ".
               - Faren ble formynder. -
Brt: 309 - 1 - 12
Net: 293 - 3 - 21.

Jordegods: 1 hud med bygsel og herligheder i arvetomtgården Gravli. Verd 270 rdlr.

Denne familien kom fra gården Rui i Flatdal i ca. 1737. De bodde der under ”Sjelemantallet” som ble ført av presten i 1730.
Familien Mikkel Zachariassen og Astrid Torstensdatter med barna flyttet i ca. 1758 til Einarsrød i Andebu, Vestfold.

Zacharias Tjøstulfsen er av Skanke-ætta i Seljord. Det er også Mikkels første kone, Anne Gunleksdatter, gjennom sin mor,
Magdalene Zachariasdatter.

Anne Gunleksdatter hadde en halvbror Peder Jensen som i mange år bodde på Mustvedt i Gjerpen. Se Mustvedt(1).
Moren til begge disse, Magdalene Zachariasdatter var d.a. prest/ prost Zacharias Jonssøn Skanche og Sarcha Jansdatter.
Magdalene (Malene) her, døde hos sin sønn Peder Jensen på Mustvedt i 1741.

G.br., selveier
Vetle Torjersen

Br. av 2/3 hud fra 1764.

G.br., selveier
Knud Svendsen

Br. av 1/3 hud fra 1764.

G.br., leilending
Asbjørn Olsen Gravli
fra Angre i Seljord f. ca. 1713 bg. 25/1-1784. ”Asbiøn Olsen f. Bougerøe 71 aar.”, s.a. Olav Asbjørnsen fra Øyfjell og Anne Tollefsdatter.
g1g i Seljord 10/9-1747 m. Margit Taralsdatter fra Bjåen i Seljord f. ca. 1724 bg. 14/6-1749 i Seljord. ”Asbiørn Angres gde. Margit Taraldsd., 25 aar g.”, d.a. Taral (Knudsen?) Biaaen f. ca. 1690 og Kari f. ca. 1686.
g2g i Seljord 19/5-1750 m. Guro Jonsdatter fra Seljord? f. ca. 1726 bg. 31/7-1776. ”Asbiøn Olsen kone 48 aar.”
1. Margit Asbjørnsdatter dpt. 28/11-1750 i Åmotsdal krk. g.m. enkemann Peder Nilsen. Se Baugerød(1).
2. Jon Asbjørnsen dpt. 22/4-1752 i Åmotsdal. Født på Angre. Se Familie 8 - Falkum 1782.
3. Ole Asbjørnsen dpt. 9/2-1755 i Åmotsdal. Født på Angre. Se Hobek under Rising.
4. Knud dpt. 7/7-1757 i Åmotsdal. Trolig død i Seljord.
5. Gunder Asbjørnsen dpt. 15/3-1760 i Åmotsdal. Se Fislerød under Grini.
6. Johannes dpt. 1/8-1761 i Åmotsdal. Død 5 uker gammel.
7. Halvor Asbjørnsen dpt. 5/12-1762 i Åmotsdal. Se Familie 23 - S. Brekke 1801.
8. Anne dpt. 23/9-1764 i Åmotsdal d. i 1765 i Åmotsdal.
9. Anne Asbjørnsdatter dpt. 1/11-1769 (født i Fjelldalls-ejet).
Br. 1765.

F.f. Asbiørn Angres barn kaldet Jon: Knud Øverbøe, Kittil Haraldsen, Kari Sudlie, Hege Aamod, Gunne Olsdatter.
F.f. Asbiørn Olsen Angres og hustru Guro Olsdatters (!) Drengebarn Ole: Jon Jonsen Reine, Halvor Egilsen Skorie, Ingeborg Olsd., Anne Lavrantsd. Vindsvold, Sovej Olsd. Sælestad.
F.f. Asbiørn Olsen og Guro Jonsd. Angres drengebarn Knud: Halvor "Taralsen Svingun"?, Tosten Olsen Rinde, Aslou Aanonsd. ....., Anna Knudsd. Myrebøe, Bergitte Targersd. Subøe.
F.f. Asbiøn Olsens pb. Anne fra Fieldal Ejet: Biøn Fieldalens kone, Margith Asbiønsdtr., Knud Fieldalen, Jacob Zachariæsen.

En barnedåp i Åmotsdal kirke 23/6-1754: "Neri Olsens en Mands fra Tinds datters hiemmedaab, forettet af Asbiørn Angre og kaldt Aslou.
Faddere: Asbiørn Angre, Jacob Storbøen, Ole Lien, Guro Angre, Gunild Jonsd."


Asbjørn var nevnt som 12 år gammel tjenestegutt på Angre i manntallet av 1730. Som voksen overtok han Angre,
hvor de fleste barna ble født. Han kjøpte Myrbøen i ca. 1765, men solgte den samme året og flyttet til Gjerpen.
Han har stor etterslekt i Gjerpen/ Skiensdistriktet. Asbjørn døde på Baugerød, hvor hans datter var gift.

Jon Olsen var bruker av hele Gravli fra 1767-1775. Se Fislerud under Grini.

Gravli ble delt i 2 like store bruk i 1782. Se Gravli(2) (løpenr. 444b).

Dette brukets landskyld etter delingen 1/2 hud (6 skind). Løpenr. 444a.

G.br., selveier
Zacharias Gregoriussen
fra Lund dpt. 13/1-1760 d. 21/3-1836 på Gravli, s.a. Gregorius Simonsen Lund.
g. 25/10-1782 enke Maren Haraldsdatter fra Kverna under Foss dpt. 11/5-1756 d. 25/4-1833 på Gravli, d.a. Harald Pedersen.
1. Lars Zachariasen dpt. 2/11-1783. Overtok denne gården.
2. Karen Maria dpt. 14/8-1785 bg. 5/9-1785.
3. Karen Zachariasdatter dpt. 5/11-1786 g.m. enkemann Anders Nilsen Limi. Se N. Limi.
4. Peder Zachariasen dpt. 22/5-1789 g.m. Ingeborg Simonsdatter. Se Lund.
5. Gregorius dpt. 25/9-1791 bg. 21/12-1791.
6. Ingeborg Maria Zachariasdatter dpt. 29/9-1793 g.m. Nils Nilsen Røsager. Se Røsaker(1).
7. Anne Margarethe Zachariasdatter dpt. 6/5-1798 g.m. Nils Sigurdsen Skilbred. Se Skilbred(4).
Br. 1782.

F.f. Zacharias Gregoriisen Lies db. Lars: Peder Meens kone, Anne Malene Gregoriidatter, Erik Gravelie, Peder Haralsen, Daniel Gregorisen.
F.f. Zacharias Lies pb.
Karen Maria: Simon Lunds kone, Anne Malene Gregoriidtr., Aslak Stulen, Erik Gravelie, Daniel Gregoriisen.
F.f. Zacharias Lies pb.
Karen: Simon Lunds kone, Thore Pedersdtr., Halvor Fieldalen, Peder Haralsen, Daniel Gregoriisen.
F.f. Zacharias Lies db.
Peder: Maren Pedersdtr., Helle Christensdtr., Halvor Fjeldalen, Peder Haralsen, Daniel Gregoriisen.
F.f. Zacharias Lies db. Gregorius: Simon Lunds k., Sara Gregoriidtr., Peder Haraldssøn, Daniel Gregorssøn, Halvor Fieldalen.
F.f. Zacharias Gregoriisøn Lies pb.
Ingebor Maria: Ole Sandes k., Sara Lund, Matthias Fløtterøe, Daniel Jønnevald, Erik Gravelie.
F.f. Zacharias Gregoriisøn f. Gravelies pb.
Anne Margarete: Halvor Fjelddalens k., Engelbert Dyrkolds kone, Peder Haraldssøn, Erik Gravelie, Isak Grinie.

Zacharias Gregoriussen giftet seg med enka etter Lars Gundersen Lie. Se Lid(B). De bodde på en av
Lid-gårdene på Uthauen fram til en gang mellom 1794 og 1798. Han brukte også denne gården fra
1782. Maren døde her i 1833 og Zacharias døde her i 1836.

G.br., selveier
Lars Zachariassen Gravelie
herfra dpt. 2/11-1783 d. 19/2-1847 på Gravli.
g. 30/5-1822 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Fjelldalen store dpt. 19/10-1788 d. 3/11-1845 på Gravli, d.a. Halvor Bjørnsen Fjelldalen.
Forlovere: "Børre Halvorsen Fieldalen, Halvor Gravelie."
1. Gregorius Larsen f. 28/3-1823. Overtok gården.
Br. 1827.

Lars ble født på gården Lid(B) på Uthauen.

Tjenestepike i 1835: Anne Halvorsdatter(20). I 1835 bodde gamlefar Zacharias her som enkemann.
Trolig med føderåd. I tillegg bodde det her et legdslem Ingeborg Thorsdatter f. ca. 1784.
Tjenestejente her i 1845: Gunhild Nilsdatter(25), ugift.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

444a

Gravelid

Lars Zakariassen

5 skind

1 daler - 3 ort - 6 skilling

444b Gravelid - Jordstykke Peder Zakariassen 1 skind 0 daler - 1 ort - 15 skilling


G.br., selveier

Gregorius Larsen Gravlie
herfra f. 28/3-1823 d. 25/4-1862 på Gravli.
g. 10/10-1850 m. Maren Larsdatter fra N. Mo f. 19/3-1828, d.a. Lars Pedersen Moe.
1. Lars Gregoriussen f. 20/8-1852. Overtok gården.
2. Zacharias Gregoriussen f. 29/4-1858. Se Gravli(2).
3. Karen f. 29/4-1858 d. 25/3-1860 på Gravli.
4. Peder f. 17/3-1862 d. 17/3-1862. "Peder Gregoriusen Gravelid, 18 timer gml."
Br. 1847.

I 1865 bodde enka Maren Larsdatter her med sine sønner Lars og Zacharias.
Tjenestefolk 1865: John Johannesen (30) og Bredine Gundersdatter (16).

Enka Maren Larsdatter ble g2g med Simon Gregoriussen Lund. Se Lund.

G.br., selveier
Lars Gregoriussen Holm
herfra.
g.m. Karen Marie Pedersdatter.
Br. 1869. Se Holm(7).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

444a

Graveli

Lars Gregoriussen

1 - 1 - 10

    Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

133

1

444a

Gravli

Gravli

Lars Gregoriussen

1 - 3 - 6

3 mark 31 øre


G.br., selveier

John Klemetsen
fra Ø. Bø(3) i Luksefjell f. 7/10-1840 d. 5/8-1916, s.a. Clemet Johannesen fra Gåserud i Sandsvær.
g. 9/3-1862 m. Anne Nilsdatter fra Flittig under Mo f. 30/12-1834 d. 1/9-1904, d.a. Nils Pedersen Flittig.
1. Karen Kirstine Johnsdatter f. 25/7-1862 g. med sin fetter Ole Pedersen Flittig. Se Flittig under Mo.
2. Maria Johnsdatter f. 3/10-1865 g.m. Torkild Olsen. Se Familie 14 - Mæla 1891.
3. Kristian Johnsen f. 15/9-1868. Han skrev seg for Kristian Johnsen Gravli. Overtok gården.
4. Anne Johnsdatter f. 30/12-1871 g.m. Hans Edvardsen Aarhus fra Mæla. Se Familie 73 - Mæla 1900.
5. Ingeborg Karine Johnsdatter f. 19/8-1874 g.m. Kristian Ellingsen Sokka. Se V. Sokka.
6. Nilla Olava Johnsdatter f. 22/12-1880 g.m. Tov Halvorsen fra Putten under Gravli.
Br. 1888.

Denne familien bodde på østre Bø i Luksefjell helt til 1888. Alle barna var født der.
I følge kirkeboka døde John Klemetsen av "kræft".

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

133 

1

Gravli

Gravli

John Klemetsen

3 mark 31 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Kristian Johnsen Gravli
herfra f. 15/9-1868 d. 5/12-1950.
g. 22/9-1893 m. Karen Bertea Johnsdatter "Thea" fra Frogner(8) f. 27/4-1869 på Sneltvedt  d. 17/11
-1909 på Gravli, d.a. John Torgersen Frogner.
Forlovere: "John Tygesen, Kristian Ellingsen Sokka."
1. John Gravli f. 27/3-1894 d. 15/10-1931 på Rikshospitalet i Oslo. Var ugift gartner.
2. Karl Gravli f. 24/5-1895 d. 27/2-1922 på Høgås sanatorium av Tuberkulose. Var elektromontør. Ugift.
3. Bjarne Gravli f. 12/5-1897 d. september 1950.
4. Anna Gravli f. 22/7-1898.
5. Karen Marie Gravli f. 9/6-1901 d. 3/7-1984.
6. Thora Gravli f. 1/6-1902 g.m. Martin Høymyr. Se Høymyr(2).
7. Torleiv Gravli f. 28/7-1905. Overtok eiendommen.
Br. 1916.

Karen Bertea var født på Sneltvedt, men hennes familie flyttet siden til Frogner.
Hun døde her i 1909. Ifølge kirkeboken døde hun av strupekreft.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

133

1

Gravli

 John Klementsen (død siden 1916!)

3 mark 31 øre


G.br., selveier

Torleiv Gravli
herfra f. 28/7-1905 d. oktober 1955.
g.m. Agnes Danielsen Kleven fra Kleven(1) f. 1/8-1914 d. 16/8-2004, d.a. Kristian Danielsen Kleven.
1. Jostein Gravli f. 17/12-1948 d. 8/11-2013. Bodde på Gulset.
2. Ragnhild Gravli f. 1953 g.m. Åge Nordbø. Hun overtok gården.
Br. 1954.

Fra Grunnboka: "Andel av Gravlivegen 11 (Gnr 133, bnr 1) er overdradd for kr 220.000 til Ragnhild Gravli Nordbø (03.01.1985).
Overdragelsen omfatter også andel av Gravlivegen 15 (Gnr 133, bnr 9)."

Selveier
Ragnhild Gravli herfra f. 1953.
g. 1975 m. Åge Nordbø fra Nordbø i Siljan f. 1950, s.a. kommunekasserer Hans Nordbø i Siljan og Bodil f. Baarnes.
Br. 1985.

Denne familien er bosatt i nytt hus på gårdens grunn (133/9).
Adresse: Gravliv. 15, 3719 Skien.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no