| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gravli
Gård nr. 133 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gravli 2
Gammelt løpenr. 444b. Siden Norges matrikkel 1889: 133/2 og 3.


Gravli bnr 1 og 2. 17. mai 1961.Gravliskolen i bakgrunnen. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.

Utskilt fra hovedbølet i 1782.

Landskyld 1801: 6 skind (1/2 hud).

Adresse i dag: Gamle Kikutv. 53, 3719 Skien.

G.br., selveier
Erik Gregoriusen Gravlie
fra N. Lund dpt. 27/6-1756 d. 14/8-1833 på Gravli, s.a. Gregorius Simonsen Lund.
g. 24/10-1782 m. Aslaug Justsdatter fra Doksrød(1) dpt. 8/6-1760 d. 15/2-1820 på Gravli, d.a. Just Henriksen Doxrød.
1. Lars bg. 24/8-1783. ”Erik Gravelies s. Lars 2 dage.”
2. Anne Maria dpt. 8/5-1785 bg. 21/5-1786. ”Erik Gravelies d. Anne Maria 1 aar.”
3. Anne Maria Eriksdatter dpt. 5/4-1787 g.m. Mathias Hansen. Se Ø. Sokka.
4. Halvor Eriksen dpt. 21/2-1790. Se Gravli(3) "Putten".
5. Gregorius Eriksen dpt. 29/9-1791. Overtok gården.
6. Just Eriksen dpt. 20/7-1794 d. 27/10-1856 på Tufte. Han var ugift og arbeidet som møller. Død av tæring.
7. Ingeborg Eriksdatter dpt. 2/9-1798 g.m. Børre Halvorsen. Se Fjelldalen(5).
Br. 1775.

F.f. Erik Gravelies pb. Anne Maria: Simon Lunds kone, Anne Gregoriidtr., Sigur Aamoth, Anders Eriksen, Halvor Justsen.
F.f. Erik Gravelies pb. Anne Maria: Halvor Fieldalens kone, Maren Justdatter, Simon Lund, Anders Eriksen, Daniel Gregoriisen.
F.f. Erik Gravelis søn Halvor: Anne Jønnevald, Sara Gregoriusdtr., Simon Gregoriusen, Ingebret Doxerøe, Ole Olsen.
F.f. Erik Gregoriisøn Gravelies db. Jost: Halvor Fjelddalens k., Sara Lund, Simon Lund, Daniel Jønnevald, Zacharias Lie.
F.f. Erik Gregoriisøns pb. Ingebor f. Gravelie: Halvor Fjelddalens k., Isak Grinies k., Simon Lund, Daniel Jønnevold, Zacharias Lie.

G.br., selveier
Gregorius Eriksen Gravlie
herfra dpt. 29/9-1791 d. 15/3-1870 på Gravli, s.a. Erik Gregoriussen Gravlie.
g. 7/6-1821 m. Anne Magdalene Simonsdatter "Maline" fra N. Lund f. 6/7-1800 d. 23/1-1892 på Doksrød, d.a. Simon Gregoriusen Lund.
Forlovere: "Gregorius Putten, Børre Fieldal."
1. Simon Gregoriussen f. 8/3-1822. Se N. Lund.
2. Erik Gregoriussen f. 9/4-1830. Se Doksrød(3).
3. Karen Andrea f. 27/6-1835 d. 12/5-1836 på Gravli.
Br. ca. 1821.

I 1835 hadde denne gården en landskyld på 4 skinn. I 1845 eide Gregorius 1 skinn i nordre Lund.
Han eide også gården Doksrød(3) fra 1855.

Tjenestepike her i 1835 og 1845: Anne Jørgensdatter f. ca. 1808.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

445b              

Gravelid

Gregorius Eriksen

4 skind

1 daler - 1 ort - 21 skilling


I 1865 bodde Gregorius og Anne Malene (også skrevet Magdalene) her, sammen med 2 tjenestefolk:
Inger Halvorsdatter fra Sauherad(25) og Henrik Andersen (17).

Eier fra 1864-1886: Simon Gregoriusen Lund. Se N. Lund.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

444b, 445b

Graveli

Simon Gregoriussen

1 - 1 - 20

G.br., selveier
Zacharias Gregoriussen Gravli
fra Gravli(1) f. 29/4-1858 d. 22/7-1925 på Gravli, s.a. Gregorius Larsen.
g. 29/4-1887 m. Marie Karoline Nilsdatter fra Grinihaven f. 30/4-1860 i Skien, d.a. Nils Jørgensen Grini.
1. Maren Gravli f. 27/2-1888 g.m. ordfører Knut Engelstad i Siljan. Bodde på N. Engelstad i Siljan.
2. Gregorius Zachariassen Gravli f. 27/8-1890. Overtok gården.
3. Andrea Gravli f. 23/8-1893 g.m. Nils Andreasen Haugerød. Se Hoppestad(2).
Br. 1886.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

133

2

444b,445b

Gravli

Gravli

Zakarias Gregoriussen

1 - 3 - 12

3 mark 52 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

133

2

Gravli

Gravli

Z. Gregoriussen

3 mark 52 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., tømrer, møbelsnekker, selveier
Gregorius Zachariassen Gravli
herfra f. 27/8-1890.
g. 24/10-1925 m. Karen Kleven fra Kleven(5) f. 14/12-1895, d.a. Kristen Rasmussen Kleven.
Forlovere: "Andreas Nordre Limi og Hans Kleven."
1. Synøve Gravli f. 10/8-1926 g.m. Gunnar Harald Kleven. Overtok eiendommen.
Br. 1925.

Gregorius Gravli var en velkjent skiløper. Han fikk kongepokalen i Holmenkollen i 1916.
Dessuten representerte han Norge ved flere utenlandske konkurranser.
Ved siden av gårdsdriften var han både møbelsnekker, tømrer og skimaker.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

133

2

Gravli

Gregorius Gravli

3 mark 52 øre

G.br., selveier
Gunnar Harald Kleven
fra Gravli(3) "Putten" f. 7/12-1927 d. 16/12-2006, s.a. Boye Kleven.
g. 22/6-1951 m. Synøve Gravli herfra f. 10/8-1926 d. 25/9-1986.
Forlovere: "Hans Stensrød, teglverksarbeider, Bratsberg og husmor Alfhild Stensrød, ibid. (samme sted)."
1. Gunn Berit f. 28/5-1952 d. 4/7-1957.
2. Geir Gravli f. 1957. Overtok gården. Førte opp kårbolig her. Se nedenfor.
3. Heidi Gravli.
Br. 1960.

Fra Grunnboka: ”Andel av Gamle Kikutveg 53 (Gnr 133, bnr 2) er overdradd til Geir Gravli (03.06.1983).
Overdragelsen omfatter også andel av Gamle Kikutveg 51 (Gnr 133, bnr 8).”


Hustomt
Adresse: Gamle Kikutv. 51 (133/8).

Selveier
Geir Gravli
herfra f. 1957.
g.m. Bente Hogstvedt f. 1955.
1. Trine Hogstvedt Gravli f. 1981.
Br. 1983.

Ekteskapet er oppløst. Huset ble solgt  i 2007.

Fra Grunnboka: ”Gamle Kikutveg 51 (Gnr 133, bnr 8) er solgt for kr 2.050.000 fra Geir Gravli til Cathrine Kverndal og
Jon Bjarne Onsøien
(08.10.2007).”


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.