| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm: post@gamlegjerpen.noOppdatert 21.06.2017


Fra Grenlandskart 2013.

Grini 71 - Søgarden
57/71.

Utskilt fra Grini(1) i 1923. Består i dag av 3 teiger (se kartet ovenfor).

Adresse i dag: Gamle Siljanv. 6, 3719 Skien.

Landskyld 1924: 2 mark 00 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifteskjøte fra skifteforvalteren i avdøde gaardbruker Mathias Gjermundsen Jamtvedt og gjenlevende hustru Gunhilds fellesbo til
sønnen Mathias Jamtvedt for kr. 12.000, dat. 27. febr., tinglyst 12. mars 1924."


Mathias Jamtvedt sr. fra Grini(10) f. 25/3-1892 d. 26/11-1970, s.a. Mathias Gjermundsen Jamtvedt.
g. 11/12-1920 m. Gunda Karoline Henriksen fra Løberg(28) "Kåvan" f. 15/2-1900 d. 16/4-1986, d.a. Bernhard Henriksen.
1. Mathias Jamtvedt jr. f. 14/8-1922. Se Griniveien 22.
2. Finn Jamtvedt f. 18/10-1924. Se nedenfor.
3. Bjørg Jamtvedt f. 25/7-1928 g.m. Waldemar Bronislaw Supernat fra Polen f. 1/9-1924 d. 30/1-1995. Bosatt i Oslo. Ingen barn.
Br. 1924.

Innhuset her er 1/3 av hovedbygningen på Grini(10). Se resten av huset der. Dette var part i skifte fra 1924.

Mathias Jamtvedt utskilte og solgte en rekke hustomter fra eiendommen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforetning avholdt 11/10-1927, tinglyst 23/11-1927, hvorved til J. Grimsrud er utskilt bnr 76 "Furuly" av skyld 0 mark 05 øre."
"Skylddelingsforetning avholdt 26/3-1929, tinglyst 15/4-1929, hvorved til Harald Økter er utskilt bnr 77 "Fjeldstad av skyld 0 mark, 02 øre."
"Skylddelingsforetning avholdt 2/8-1930, tinglyst 29/8-1930, hvorved er utskilt:
1. bnr 82 "Tangvald" av skyld 0 mark 02 øre til Waldemar Høgli (ubebygd 2014) og
2. bnr 83 "Skjønberg" av skyld 0 mark 03 øre til frk. Signy Hobæk."
"Skylddeling avholdt
22/3-1932, tinglyst 18/4-1932, hvorved til Waldemar Høgli er utskilt bnr 85 "Utsikten" (ubebygd 2014) av skyld 0 mark 02 øre."
"Skylddelingsforetning avholdt 14/2-1934, tinglyst 15/6-1934, hvorved til Gudrun Helgesen er utskilt bnr 91 "Haugen" av skyld 0 mark 01 øre." (Se Siljanv. 30).
"Skylddelingsforetning avholdt 27/7-1934, tinglyst 6/8-1934, hvorved til Johannes Johannesen er utskilt bnr 92 "Aspelund" av skyld 0 mark 04 øre."
"Skylddelingsforetning avholdt 19/1-1935, tinglyst 25/1-1935, hvorved til overrettssakfører Th. Dahl er utskilt bnr 95 "Asford" av skyld 0 mark 10 øre."
"Ifølge skjøte på bnr 95, har nevnte bruk rett til at benytte Griniveien, rett til at lede kloakkvann ut i den østenforliggende skråning ned mot
Siljanveien og ved eventuell bebyggelse i nevnte skråning, må husenes møne ikke rage høiere enn terenget på bnr 95."
"Skylddelingsforetning avholdt 28/3-1935, tinglyst 5/4-1935, hvorved til Ole Hansen Grorud er utskilt bnr 96 "Berg" av skyld 0 mark 04 øre."(Se Siljanv. 48).
"Skylddelingsforetning avholdt 1/7-1936, tinglyst 10/8-1936, hvorved til O.A. Eriksrød er utskilt bnr 98 "Bergtun" av skyld 0 mark 01 øre."Grini bnr 71 ca. 1950. Fra Norske gardsbruk 1955.

Fra matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Bnr

Navn

Skyldmark

Eier

57

71

Grini søndre - Søgarden

1 mark 45 øre 

Mathias Jamtvedt

57 91 Grini søndre - Haugen 0 mark 01 øre Mathias Jamtvedt

Lærer
Finn Jamtvedt herfra f. 18/10-1924 d. 27/8-2008.
g.m. Hanne Grete Jørgensen fra Danmark f. 1941.
Ingen barn.

Hanne Grete Jamtvedt flyttet til Frogner.


Innhuset i disse dager. Foto: Gard Strøm 4.11.2013.

Huset (Gamle Siljanv. 6) og en teig er utskilt til brn 367.

Fra Grunnboka: (Ubebygd areal + gammelt hus) "Andel av Gamle Siljanveg 6 (Gnr 57, bnr 367) er overdradd fra Bjørg Supernat til
Patricia Mc Laughlin, Wlodek Supernat, Danuta Kaczynska, Grazyna Ceyrowska, Zbigniew Supenat, Kristin Sootholtet
og Susan Jamtvedt Bruun (18.03.2013)
."


Fra Grenlandskart 2013.

(C) Gard Strøm.