ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
 Oppdatert 10.11.2023

UNDER ARBEID


Hustomter
Utskilt fra gård nr. 57 Grini.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.

Jeg vil alltid trenge hjelp til å finne barn til familiene som bodde her på 30-, 40, 50 og 60-tallet.
Fortrinnsvis kun fødselsår på mennesker som er i live.
Jeg må rette opp i feil mens jeg lever.
G.S.


Gamle Siljanvei
Griniveien
Langårdveien
Limiløkka
Luksefjellveien
Petersborgveien
Siljanveien
Sommerfryd
Sommerfrydveien


Gamle Siljanvei
Hus utskilt fra gård nr. 57 Grini før ca. 1970.


Gamle Siljanv. 6.
57/71 "Sørgården". Dette gamle våningshuset er senere omregulert til 57/367.


Foto: Gard Strøm 4.11.2013.

Dette er restene av den, for lengst, nedlagte gården til Finn Jamtvedt. Se Grini(71).

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. (Ubebygd areal + gammelt hus) "Andel av Gamle Siljanveg 6 (Gnr 57, bnr 367) er overdradd fra Bjørg Supernat til
Patricia Mc Laughlin, Wlodek Supernat, Danuta Kaczynska, Grazyna Ceyrowska, Zbigniew Supenat, Kristin Sootholtet
og Susan Jamtvedt Bruun (18.03.2013)
."


Gamle Siljanv. 12.
57/225.

Sverre T. Johnsen (Sverre Torstein Johnsen) f. 28/5-1922 d. 27-1999.
g.m. Reidun f. 11/9-1925.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Gamle Siljanveg 12 (Gnr 57, bnr 225) er solgt for kr 600.000 fra Sverre Torstein Johnsen til Hilde Rogn og Øivind Rogn (03.06.1996)."


Gamle Siljanv. 14.
57/202.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 14 (Gnr 57, bnr 202) er overdradd fra Gunda K.Jamtvedts dødsbo til Mathias Jamtvedt (12.03.1924)."

Erling Tveten fra Gamle Siljanv. 18 f. 3/5-1922 d. 16/12-2012, s.a. Einar Tveten.
g. 17/2-1951 m. Grethe Svendsen fra Einaren under Gulset f. 3/3-1932 d. 12/4-2021, d.a. sjåfør Einar Svendsen.
1. Gunn Tveten f. 1951.
2. Tom Kenneth Tveten f. 1954. Bosatt på Hauane, Klyve i 2021.
3. Rolf Tveten f. 1956. Bosatt på Hamar i 2021.

Begge foreldrene er gravlagt på Gjerpen.

Takk til Asbjørn Tveten.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 14 (Gnr 57, bnr 202) er solgt for kr 1.800.000 fra Erling Tveten til Christian Fjeldahl (16.11.2011)."


Gamle Siljanv. 16.
57/65 "Strand".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grunnbrev fra M. G. Jamtvedt til Anders A. Strand mot årlig grundleie kr. 45 med panterett i hus og tomt for kr. 120,00, samt gjærdeplikt,
dat. 10., tinglyst 17. nov. 1920. - Grundeierens rettigheter avlyst 16/7-1924."
"Testamente, hvori Andreas A. Strand bestemmer at alt hvad han efterlader sig skal tilfalle hans avdøde hustrues brordatter Irma Hansen
Omdalsøen
, Løveid, dat. 28/5-1917, tinglyst 17/11-1926."
"Skjøte fra Irma Hansen Omdalsøen til Knut Heibø for kr. 4500,00, dat. 8/11-1926, tingl. 17/11-1926."
"Skjøte fra Knut Heibø til Thorvald Valen for kr. 4500,00, dat. 28/12-1927, tingl. 27/1-1927."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Gamle Siljanveg 16 (Gnr 57, bnr 65) er overdradd til Arent Høgli (28.03.1973)."

Arnt Høgli. Se Siljanv. 38.
Eier 1973.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 16 (Gnr 57, bnr 65) er solgt for kr 190.000 fra Else Høgli til Inger Aase Ekornrød (16.01.1995)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 16 (Gnr 57, bnr 65) er solgt for kr 982.500 fra Inger Aase Ekornrød til Nina Kleiv Jensen (03.06.2009)."


Gamle Siljanv. 18.
57/39 "Sjåli".

Utskilt fra Grini(10) i 1915.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grundbrev fra M. G. Jamtvedt til Hagbart Otterholt mot aarlig grundleie kr. 30, panteret i tomten og opførendes husbygninger for indtil kr. 100,
samt pligt til at holde tomten indhegnet, dat. 12., tinglyst 13. okt. 1915."
Skjøte fra Hagbart Otterholt til Einar Tveten for kr. 4.500, dat. 4/6, tinglyst 29/6-1918."

Snekker
Einar Tveten
fra Griniv. 2 f. 3/5-1887 d. 2/7-1966, s.a. snekker Knut Knutsen Tveten.
g. 3/6-1909 m. Martha Marie Bratsberg fra Skien f. 4/11-1892 d. 6/2-1974, d.a. tømrer Nils Bratsberg (Nils Hagbart Karlsen) og Henriette Offenberg Løberg.
1. Henriette Tveten (Jette Tveten/ Jette Fredriksen) f. 19/9-1909 d. 27/12-1996 g.m. Bjørn Fredriksen f. 25/8-1916 d. 7/1-1961. Gravlagt på Borgestad.
2. R
agnhild Tveten f. 14/7-1911 d. 14/11-1988 g.m. Thorleif Anundsen fra Siljan f. 1904 d. 29/12-1967 (bror til Rolf Anundsen). Bodde på Gråtenmoen og er gravlagt på Gimsøy gravplass.
3. Esther Mary Tveten f. 20/12-1914 d. 15/6-2013 g.m. Rolf Anundsen fra Siljan f. 28/3-1915 d. 6/9-1956. Bodde på Tolnes. Gravlagt på V. Porsgrunn kirkegård.
4. Halvdan Konrad Tveten (Halvdan Tveten) f. 2/6-1916. Se Gjerpenhavna 3 under Prestegården.
5. Nils Henrik Tveten f. 7/10-1918 d. 17/2-1991 g.m. Else Olsen f. 20/8-1923 d. 27/5-2001. Bodde i Keysersg. 8 på Bakken i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund.
6. Olaf "Gutta" Tveten f. 22/11-1920. Se nedenfor.
7.
Erling Tveten f. 3/5-1922. Se Gamle Siljanvei 14.
8. Lilly Marie Tveten f. 4/12-1923 d. 7/8-2009 g1g m. Oddmar Glenna f. 24/10-1922 d. 28/5-1993. Gravl. på Borgestad (deres sønn: Sven Erik Glenna).
    Lilly Marie Glenna g2g m. Arne Ødegård. Bodde på Nystrand. De er gravlagt på Eidanger gamle.
9. Alf Tveten (Affen Tveten) f. 11/12-1926 d. 6/3-2009 g.m. Liselotte Hinz fra Pakamonen i Litauen f. 26/12-1926 d. 25/4-2015. Gravlagt på Gjerpen. Bosted: Nybergv. 14 på Klyve.
Eier 1918.

Takk til Asbjørn Tveten.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Olaf "Gutta" Tveten herfra f. 22/11-1920 d. 2/1-1996.
Olaf bodde her i 1985.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Gamle Siljanveg 18 (Gnr 57, bnr 39) er overdradd til Knut Tveten (19.03.1990)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 18 (Gnr 57, bnr 39) er overdradd fra Knut Tveten til Beate Cecilie Tveten
og Rune Tveten
(30.09.2009)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 18 (Gnr 57, bnr 39) er solgt for kr 1.450.000 fra Beate Cecilie Tveten og
Rune Tveten
til Kari Lise Lorentz Jakobsen (16.10.2009)."


Gamle Siljanv. 20.
57/29 "Berg".

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Gamle Siljanveg 20 (Gnr 57, bnr 29) er overdradd til Jamtvedt M.G. (1901)."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grundbrev fra M.G. Jamtvedt til Hans Hansen Bjørndalen paa dette brug mod aarlig afgift kr. 30,00, hvorfor panteret i hus og tomt
for kr. 120,00, dat. 24., tinglyst 29. sept. 1906."

Hans Hansen Bjørndalen (Hans H. Bjørndalen)
Huseier 1906.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Execution hos Hans H. Bjørndalen til Arthur Jacobsen for kr. 77,42, hvorfor pant i dette brug og en gammel gig, avholdt 8., tingl. 17. mars 1909."
"Execution hos Hans H. Bjørndalen til sakfører Grini for kr. 16,62, hvorved pant i dette brug og en gammel gigh avholdt 8/3. tingl. 21/4-1909."
"Skjøte fra Hans Hansen Bjørndalen til Ole Pedersen Grini paa hus paa Grini bnr 10 for kr. 1200, dat. 2., tingl. 7. sept. 1912."  
"Skjøte fra Ole Pedersen Grini til Hans Severinsen for kr. 2800,00, dat. 15., tingl. 19. des. 1917."

Hans Severinsen f. 22/2-1894 d. 14/7-1981.
Eier 1917. Se Dyrkoll(2).

"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. og tingl. 16/2-1931."
"Auksjonsskøte til John Severinsen for kr. 2500,00, dat. 6/4-1934, tingl. 27/4-1934."

John Severinsen f. 6/11-1895 d. 22/7-1982.
Eier 1934. Se Dyrkoll(5).

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Gamle Siljanveg 20 (Gnr 57, bnr 29) er overdradd til Gudrun Therese Olsen (28.09.1982)."

Terjer Olsen f. 28/7-1921.
g.m. Gudrun Therese f. 13/3-1929 d. 17/4-1994.
Eier 1982. Se Siljanv. 49.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Gamle Siljanveg 20 (Gnr 57, bnr 29) er overdradd fra Gudrun Therese Olsen til Terjer Olsen (15.06.1995)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 20 (Gnr 57, bnr 29) er solgt for kr 150.000 fra Terjer Olsen til Jørn Strøm (17.10.1995)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 20 (Gnr 57, bnr 29) er solgt for kr 1.350.000 fra Jørn Strøm til Ole Ivar Slemmeli og
Hilde Irene Reiersen Slemmeli
(11.08.2005)."


Gamle Siljanv. 22.
57/41 "Solvang".

Utskilt fra bnr 9 i 1915.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 13/12-1915, hvorav til Martin Helgesen er utskilt bnr 41 "Solvang" av skyld 0 mark 02 øre, tinglyst 15. des. 1915."
"Grundbrev fra Ingeborg Næsland til Martin Helgesen dette brug, mot aarlig grundleie kr. 8 (eventuelt kr. 25), samt Panteret for indtil kr. 100,
dat. 1., tinglyst 6. juni 1917."
"Skifteskjøte i Martin Helgesens dødsbo til Ole Helgesen Bø for kr. 4.355, dat. 10., tinglyst 15. mai 1918."
 

"Auksjonsskjøte til Ole Andersen for kr. 3.000, dat. 6/4-1934, tinglyst 27/4-1934."

K
jører
Ole Andersen f. 1885.
g.m. Olava Olsdatter f. 1888.
1. Erna Alvilde Andersen f. 3/4-1918 g.m. Willy Morgan Berberg. Se Griniv. 27 under Grini.
2. Signe Andersen f. 3/9-1922 g.m. Kristian Støkke. Overtok huset.
Eier 1934.

Skien kommune hadde hjemmelen før Kristian Støkke kjøpte eiendommen i 1955.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Gamle Siljanveg 22 (Gnr 57, bnr 41) er overdradd til Kristian Støkke (31.05.1955)."

Kristian Støkke f. 3/4-1923 d. 29/6-1996.
g.m. Signe Andersen herfra f. 3/9-1922 d. 29/1-2000.
1. Audun Støkke f. 1957.
Eier 1955.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Gamle Siljanv. 23.
57/238.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Gamle Siljanveg 23 (Gnr 57, bnr 238) er overdradd til Erling Lund (03.02.1970)."

Erling Lund fra Lund(1) f. 5/6-1914 d. 16/3-1996.
g. i Drangedal 28/10-1946 m. Ellen Tomine Hegna fra Drangedal f. 3/3-1918 d. 30/11-2009.
1. Thora Lund f. 1947 på Lund g. 28/2-1970 m. Asbjørn Østby f. 1946. Bosatt i Fjelldalsv. 133 under Doksrød.
    Barn 1. Atle Østby f. 1970.
    Barn 2. Tøger Østby f. 1973.
    Barn 3. Merete Lund Østby f. 1980.
Eier 1970.

Erling Lund bodde tidligere på Lund og drev gården sammen med hans bror Gottfred Lund.
Siden bodde denne familien i mange år på Sneltvedt.


Erling Lund (1914-1996).                         Ellen Lund f. Hegna (1918-2009).
Begge foto innsendt av Torgunn Myrvang f. Lund.Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Gamle Siljanveg 23 (Gnr 57, bnr 238) er solgt for kr 590.000 fra Erling Lund til Karin Bugodt (31.08.1995)."


Gamle Siljanv. 26.
57/9 "Grini søndre".

En gårdpart av Grini søndre. Opprinnelig landskyld 0 mark 75 øre. Se Grini(9).


Griniveien, 3721 Skien
Hustomter utskilt fra gård nr 57 Grini før 1970.


Griniv. 1.
57/16. Utskilt fra 57/23.


Griniveien 1. Foto: Gard Strøm 3.7.2013.

Graver og kirketjener
Andreas Olsen Grini
fra Siljanv. 32 f. 29/1-1879 d. 29/10-1950, s.a. kirketjener Ole Pedersen Grini.
g. 5/11-1903 m. Karen Marie Andersen fra Leerstang i Eidanger f. 1/2-1878 d. 19/1-1919, d.a. husmann Anders Kristiansen.
Forlovere: "Karl Johansen Ballestad og Anders Johansen Ballestad, begge i Skien."
1. Astrid Grini f. 9/3-1904 d. 11/3-1957 g.m. Ole J. Aas. Se Luksefjellv. 3 under Prestegården.
2. Sverre Grini f. 30/8-1905. Se Rising Terrasse 5 under Prestegården.
3. Arne O. Grini f. 31/12-1908 d. 23/6-1952. Ugift.
4. Olav Grini f. 9/10-1912 d. 3/12-1992 g.m. Gunhild Lia fra Tørdal i Drangedal. De har en gutt og ei jente. Bodde i Siljanv. 89 ("Kreppasvingen").
5. Bjarne f. 6/7-1916 d. 28/1-1917 i Spanskesyken.
6. Kåre f. 25/12-1918 d. 24/9-1919 i Spanskesyken.
Eier ca. 1923.

Jacob Haugen f. 9/2-1887 d. 16/2-1946.
g.m. Martha f. 14/8-1888 d. 28/12-1968.
1. Henry Haugen f. 28/9-1914. Se nedenfor.
2. Mary Haugen f. 29/6-1916 d. 4/3-1996 g.m. Johannes Løberg fra Løberg(35) "Solberg". Bodde i Skien.
3. Edle Haugen f. 1918? g.m. Tor Sti fra Oslo.
4. Gerhard Haugen f. 2/5-1920 d. 2/11-1997 g.m. Gerd fra Skotfoss.
5. Ruth Haugen f. ? g.m. NN Eikeland.
Eier

Matrukkelforslaget 1950: 57/16 "Grini søndre." Skyldmark: 0 mark 02 øre. Eier: Jacob Haugen.

Henry Haugen
herfra f. 28/9-1914 d. 8/11-1991, s.a. Jacob Haugen.
g. 30/4-1938 m. Mathilde Marie Sneltvedt fra Sneltvedt(2) f. 11/3-1916, d.a. John G. Sneltvedt.
1. Inger Marie Haugen f. 1940 g.m. Ole Aks. Overtok huset.
2. Frank Johan Haugen f. 1941.
3. Odd Jacob Haugen f. 1946.
Eier før 1950.

Denne familien bodde tidligere i flere år på Lagmannshøgda.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Ole Aks (fra Valøya i Valebø, Holla?) f. 1937.
g.m. Inger Marie Haugen herfra f. 1940, d.a. Henry Haugen.
1. Lise Aks f. 1960.

Denne familien bodde her i 1969 og i 1985.


Griniv. 2.
57/19 "En hustomt". Festetomt.

Utskilt fra Grini(10) sept. 1896 til Mathias Jamtvedt.


Griniv. 2. Foto: Gard Strøm, august 2012.


Snekker

Knut Knutsen Tveten
(Knut Tveten) fra Åmli i Aust Agder f. 24/5-1865 i Åmli d. 24/12-1905 på Grini, s.a. Ragnhild Kristiansdatter og tømmermann Knut Jacobsen.
g. 10/3-1889 m. Marthe Karine Pedersdatter fra Sem(7) "Smedjordet" f. 29/12-1859 i Gjerpen d. 22/5-1948, d.a. Peder Olsen.
Forlovere: "Peder Olsen Sem, Anders Nilsen Sem."
1. Einar Tveten f. 3/5-1887 d. 2/7-1966. Se Gamle Siljanv. 18 under Grini.
2. Peder Knudsen Tveten f. 27/6-1890. Emigrerte til Minnesota, USA i mars 1910 via Kristiania på S/S Aaro. Han dro sammen med sin fetter, Peder Hansen fra Sem.
    Ingen livstegn fra Peder Knudsen siden, men fetteren tjenestegjorde for USA i 1. verdenskrig.
3. Halfdan Tveten f. 5/8-1892. Seilte til sjøs og omkom i en drukningsulykke.
4. Alf f. 18/7-1894 d. 6/7-1903.
5. Rolf Tveten f. 14/7-1896. Se Griniv. 16.
6. Karl Tveten f. 7/12-1898. Se Kjær(7).
7. Klara Tveten (Mossa Halvorsen) f. 5/9-1905 d. 14/4-1976 g.m. Harald Halvorsen f. 7/9-1904 d. 13/9-1973. Bodde på Vadrette.
Huseier 1896.

Knut og Karine ble viet på sønnen Einars dåpsdag den 10/3-1889. De bodde tidligere i Tveitstua under Tveten (i 1891),
sammen med Knut Tvetens mor.

Knut Tveten bygde dette huset på leietomt i 1896-1897. Grunneier var Mathias Jamtvedt.

Borghild Tveten f. 11/8-1910 d. 23/2-1989. Ifølge valgmanntallet 1985 bodde hun her da.
Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Pølsemaker
Tengel Marker (Tengel Asbjørn Marker) fra Øvregate i Skien f. 30/7-1910 d. 27/1-1976, s.a. Abraham Marker og hustru Tomine.
g. 27/11-1937 m. Agnete Signora Gerhardine Mikkelborg (Agnete Marker) fra Meløy i Nordland f. 19/6-1906 d. 6/11-1974, d.a. Johan Carl Mikkelborg og Sofie Kristine Karoline Martinusdatter.
1. Solveig Marker f. 1938 g.m. Gunnar Nykås. Se Fossumhaugen 5 under Venstøp.
2. Svein Erik Marker f. 3/7-1941 d. 2/8-2012. Se Siljanv. 119 (når jeg kommer så langt).

Agnete og Tengel Marker er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
 


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.


Griniv. 3.
57/56 "Jore".

Tidligere Grini kolonial. Fra 1990-tallet: Daglig Data.


Griniv. 3. Foto: Gard Strøm 04.11.2013.

Kjøpmann, kirketjener
Waldemar Høgli
fra Høgli nedre under Grini f. 12/6-1893 d. 15/10-1973, s.a. g.br. Aslak Nilsen Høgli.
g. 3/7-1915 m. Ingeborg Sofie Hobek fra Hobek under Rising f. 20/4-1891 d. 29/6-1963, d.a. g.br. Johan Olsen Hobek.
Forlovere: Kristian Bjørge og Andreas Olsen.
1. Arnt Høgli f. 6/6-1916. Se Siljanv. 38.
2. Johan Hobæk Høgli f. 20/6-1918 g.m. Aase NN f. 3/8-1924 d. 7/7-1995. Bodde i Vindalsringen 11 i Skien. Johan skrev seg for  Johan Hobæk Høgli. Ingen barn?
3. Ingolf Høgli f. 1/4-1920 d. 23/2-2008 g.m. Inger Marie Olsen fra Solum f. 18/10-1921 d. 1/12-1983. Bodde i Porsgrunnsv. 77 ved Raset.
    Barn 1. Ingunn Høgli f. 1949 g.m. Nils Ofstad fra Greåker f. 1949. Bosatt i Skien.
    Barn 2. Ingvild Høgli f. 1952 g.m. Gunnar Skau fra Skien f. 1951. Bosatt i Skien.
4. Georg Høgli f. 12/9-1926. Overtok butikken. Se Griniv. 5.
5. Inger Høgli f.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/56 Jore, 0 mark 21 øre. Eier Waldemar Høgli.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 3 (Gnr 57, bnr 56) er overdradd til Asgeir Høgli (30.08.1982)."

Lærer, prest
Asgeir Høgli
fra Griniv. 5 f. 1955, s.a. Georg Høgli.
g.m. Anne-Lise Aase fra Skien f. 1954.
1. Aslak Høgli f. 21/6-1979 d. 7/4-1995.
2. Gaute Høgli f. 1987.
3. Sindre Høgli f. 1990.
Eier 1982.

Asgeir er utdannet prest og underviser i ungdomsskolen. Han driver også dataforretning i lokalene der
hans far og farfar hadde daglivareforretning. Han er dessuten speiderleder i Skien KFUM.


Griniv. 4.
57/34 "Hannevald".

Utskilt fra Grini(10) i 1911.


Griniv. 4. Foto: Gard Strøm 04.11.2013. (Jeg tar nytt bilde til våren. Sola var veldig skarp og skyggene lange...)

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra M.J. Jamtvedt til Anton Olsen herpaa m.m. for kr. 700, datert 12., tinglyst 24. Juni 1911." (Tomta).

Anton Olsen.
Eier 1911.

Esther Jørgensen f. 25/3-1918 d. 13/1-1997.
1. Ellen Kristin Jørgensen f. 1958. Se nedenfor.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/34 Hannevold, 0 mark 02 øre. Eier Esther Jørgensen.

Jan Ivar Klovland f. 1955.
g.m. Ellen Kristin Jørgensen herfra f. 1958.
1. Camilla Jørgensen Klovland.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 4 (Gnr 57, bnr 34) er solgt for kr 950.000 fra Ellen Kristin Jørgensen Klovland og
Jan Ivar Klovland
til Camilla Jørgensen Klovland (01.06.2012)."


Griniv. 5.
57/200.


Griniv. 5. Foto: Gard Strøm 04.11.2013.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 5 (Gnr 57, bnr 200) er overdradd til Georg Høgli (24.07.1963)."

Kjøpmann
Georg Høgli
fra Griniv. 3  f. 1926, s.a. Waldemar Høgli.
g.m. Gerd Salthe fra Stavanger f. 1929.
1. Vegar Høgli f. 1952 g.m. Laila Marie Posti fra Tromsø f. 1952. Bosatt på Einaren (Gulset).
    Barn 1. Kjersti Høgli f. 1977.
    Barn 2. Anders Høgli f. 1980.  
2. Asgeir Høgli f. 1955. Se Griniv. 3.
3. Hanne Gro Høgli f. 1961 g.m. Morten Holt fra Skien f. 1960. Bosatt i Skien.
    Barn 1. Tormod Holt f. 1985.
    Barn 2. Målfrid Holt f. 1987.
Eier 1963.

Georg Høgli overtok butikken etter sin far, skilte ut denne tomta og bygde seg eget hus.


Griniv. 6.
57/54 "Hanevold".

Utskilt fra Grini(10) i 1911.

"Skylddelingsforretning avholdt den 6., tinglyst 7. juni 1911, hvorved til Anton Olsen er utskilt bnr 34 "Hannevald" av skyld 0 mark 02 øre."

Snekker
Anton Olsen fra Lardal i Vestfold f. 29/4-1868.
g.m. Lina fra Svarstad i Lardal f. 6/3-1877.
1. Sigrid Olsen f. 8/1-1898 i Skien.
2. Ole Olsen f. 20/2-1899.
3. Anna Olsen f. 24/6-1901.
4. Anton Olsen f. 12/10-1903.
5. Hjalmar Olsen f. 5/12-1905.
6. Magdalena Olsen f. 9/11-1908.
7. Olav Olsen f. 26/2-1910.
Eier 1911.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Grinivegen 6 (Gnr 57, bnr 54) er overdradd til Erling Fredvik Iversen (07.08.1950)."

Erling Fredvik Iversen f. 10/3-1919 d. 25/1-1996.
g.m. Else f. 1915.
1. Arild Henry Iversen f. 1943. Se nedenfor.
Eier 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/54 Hanevold, 0 mark 07 øre. Eier Erling Iversen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Grinivegen 6 (Gnr 57, bnr 54) er overdradd til Arild Henry Iversen (22.06.1970)."

Arild Henry Iversen f. 1943.
g.m. Britt Sanni f. 1944.
1. Jan Arild Sanni Iversen f. 1964.
2. Tom Sanni Iversen f. 1967.
Eier 1970.


Griniv. 7.
57/101 "Bergtun".

Johannes Andersen.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/101 Bergtun, 0 mark 05 øre. Eier Johannes Andersen."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 7 (Gnr 57, bnr 101) er overdradd til Kjell-Tore Tolnes (17.08.1981)."

Kjell Tore Tolnes f. 1952.
g.m. Kirsten f. 1950.
Eier 1981.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Grinivegen 7 (Gnr 57, bnr 101) er solgt for kr 1.450.000 fra Kjell-Tore Tolnes til Beathe Gustavsen Hvale og Stian Tolnes (30.10.2007)."


Griniv. 8.
57/26 og 27 "Solheim".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grunnbrev fra M. G. Jamtvedt til Karl Halvorsen mod aarlig grundleie kr. 30, hvorfor panteret, dat. 16. Juli, tinglyst 20. aug. 1902."
"Skjøde fra Nils Magnus Nilsen til Karl Halvorsen paa hus paa denne eiendom for kr. 1400, dat. 16. juli, tinglyst 20. aug. 1902.

Karl Halvorsen.
Eier 1902.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grunnbrev fra M. G. Jamtvedt til Andreas A. Strand paa dette bruk og bnr 27 mot aarlig afgift kr. 60, hvorfor panteret i hus og tomt
for indtil kr. 125 og forkjøbsret, dat. og tinglyst 5. sept. 1906."

Andreas A. Strand.
Eier 1906.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/26 Solheim, 0 mark 03 øre. Eier Andreas A. Strand."
Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/27 Solheim, 0 mark 02 øre. Eier Andreas A. Strand."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 8 A (Gnr 57, bnr 26) er overdradd til Elisabeth Felbinger (14.11.1989)."

Gunhild Elisabeth Felbinger f. 6/4-1915 d. 30/4-1996.
Eier i 1985.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Griniv. 10.
57/114 "Fredheim".

Henry K. Nilsen (Henry Kristoffer Nilsen) fra Siljanv. 30 f. 27/5-1906 d. 11/9-1971.
g.m. Martha Bøe fra Venstøphøgda 59 f. 25/8-1912 d. 29/7-1999, d.a. Arthur og Inger Bøe.
1. Inger Johanne Nilsen f. 1934 g.m. Ronald E. Hagen. Overtok huset.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/114 Fredheim, 0 mark 02 øre. Eier Henry Nilsen."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 10 (Gnr 57, bnr 114) er overdradd til Inger Johanne Hagen og Ronald Eugen Hagen (06.01.1978)."

Ronald Eugen Hagen f. 1932.
g.m. Inger Johanne Nilsen herfra f. 1934.
Eiere 1978.


Griniv. 12.
57/127 "Griniv. 12".

Sverre Fredriksen f. 2/2-1905 d. 6/7-1976.
g.m. Solveig f. 24/6-1912 d. 20/11-1982.
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "0 mark 03 øre. Eier Sverre Fredriksen."  


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 12 (Gnr 57, bnr 127) er overdradd til Torleif Solli Fredriksen (24.03.1983)."

Torleif S. Fredriksen (Torleif Solli Fredriksen) f. 1946.
g.m. Gjertrud G. f. 1950.
Eier 1983.


Griniv. 14.
57/152.

John Willy Larsen f. 17/3-1921.
g.m. Ruth Dagny f. 1926.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 14 (Gnr 57, bnr 152) er overdradd for kr 580.000 til Siri Ekelund og Gard Strøm (10.07.1990)."

Gitarist, lydtekniker, produsent, lokalhistoriker
Gard Strøm
(Gard "Dutte" Strøm Christensen) fra Brevik f. 10/11-1950, s.a. Edvard Arnt Christensen og Ellnor Strøm (skilt 1960).
g. 22/5-1988 m. Siri Ekelund fra Heistad f. 1963, d.a. Ole Frank Ekelund og Nanne Halvorsen.
1. Alexander Strøm Ekelund (Alexander Gardsson) f. 8/6-1987.
2. Joachim Strøm Ekelund f. 15/9-1989.

Ekteskapet oppløst 1991.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 14 (Gnr 57, bnr 152) er overdradd fra Gard Strøm til Siri Ekelund (18.11.1991)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 14 (Gnr 57, bnr 152) er solgt for kr 720.000 fra Siri Ekelund til Øystein Lommerud (06.04.1999)."


Griniv. 16.
57/115.

Rolf Tveten fra f. 14/7-1896 d. 28/12-1977.
g.m. Margaret Helene f. 27/2-1906 d. 26/10-1978.

Sønn: Egil f. 5/4-1922. Far: Ugift kjører Rolf Tveten. Mor: Ugifte Marie Aamot f. 1900 på Åmot.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 16 (Gnr 57, bnr 115) er overdradd for kr 560.000 til Olav Leirbrekk (20.06.1990)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 16 (Gnr 57, bnr 115) er solgt for kr 250.000 fra Olav Leirbrekk til Jan Tore Leirbrekk (16.01.1998)."


Griniv. 18.
57/64 "Fredhøi". 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grunnbrev fra M. G. Jamtvedt til Halvor H. Grini mot årlig grunnleie kr. 75, med panterett i hus og tomt for kr. 200, samt gjærdeplikt, dat. 10., tinglyst 17. nov. 1920."

Sagarbeider, siden baker
Hagbart J. Oterholt fra Foss(2) "Heimholt"  f. 26/3-1882 d. 28/4-1955, s.a. baker Jacob Pedersen.
g.m. Bertha Thorstensen fra Hamar f. 20/4-1883 d. 26/10-1970.
1. Hans Oterholt f. 13/11-1903. Se nedenfor.
2. Bjarne Oterholt
f. 9/4-1909 d. 16/4-1984 g. i Risør m. Margit Engebretsen f. 31/8-1911 d. 22/1-1988. Bodde på Gjemsø. Han var baker. 7 barn.
3. Ruth Oterholt f. 22/12-1911 d. 7/2-1979 g.m. Olaf Paul Hansen f. 16/10-1910 d. 5/6-1997. Bodde i Mosjøen, Vefsn kommune, Nordland.
4. Astrid Oterholt f.  g.m. Trygve Børresen fra Skotfoss. Ingen barn.

Gravstøtta ble slettet i 1996. Det finnes derfor ikke foto av den.

Hans Oterholt herfra f. 13/11-1903 d. 18/6-1984.
g. 15/5-1932 m. Aase Bratli fra Fyresdal f. 9/12-1902 d. 7/10-2001, d.a. g.br. Tarjei Jørundsen Bratli.
Forlovere: Kittel Bratli på Strømdal og Ruth Oterholt på Rising.
1. Tormod Helge Oterholt f. 29/9-1939 g.m. Liv Karen Teigen fra N. Bjerva i Helgen, Holla f. 28/12-1941. Bosatt i Håvundv. 180.

Hans Oterholt var sjåfør og bodde på Rising da de giftet seg. Åse var syerske og bodde på Strømdal.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "0 mark 04 øre. Eier Hans Oterholt."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 18 A (Gnr 57, bnr 64) er overdradd til Tormod Helge Oterholt (05.06.1987)."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Griniv. 19.
57/11.

Dette er gården S. Grini(11).


Griniv. 22.
57/95 "Vindkast".

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 22 (Gnr 57, bnr 95) er overdradd til Mathias Jamtvedt (12.09.1952)."

Lærer, landslagsturner
Mathias Jamtvedt jr.
fra Grini(10) f. 14/8-1922 d. 15/10-2000, s.a. g.br. Mathias Jamtvedt sr.
g. 8/4-1952 m. Margot Rigmor Asphaug fra Tinn f. 1925 på Rjukan, d.a. formann Ole Olsen Asphaug.
1. Ingrid Elisabeth Jamtvedt f. 1949.
2. Susan Jamtvedt f. 1954.
Eier 1952.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "0 mark 10 øre. Eier Mathias Jamtvedt jr."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Griniv. 25.
57/231 "Gartnertomta".

Gartneri.

Kilde: Gammel grunnbok.
"Skien Tomteselskap fikk hjemmel på denne tomta ifølge skjøte på bnr. 229 den 4/9-1867. Dagbokført 24/5-1967."
"Skjøte fra A/S Skien Tomteselskap til O. Andersens Handelsgartneri A/S Olaf Andersen på denne eiendom for kr. 73.717.-, dat. 24/4, rf. 16/5-1968. Dagbokført 4/5-1968."

Gartnerieier
Olaf Andersen
.
Eier 1968.

Kilde: Gammel grunnbok.
"Skjøte til Elin Marie Andreassen f. 1947 og Arnfinn Andreassen for kr. 1.170.000.- i denne eiendom og bnr. 243. Dagbokført 27/1-1982. "


Kilde: Gammel grunnbok.
"Skjøte til Peter Imanse f. 1950 på denne eiendom og bnr. 243 for kr. 1.170.000.- Dagbokført 30/9-1982."


I dag (2018), "Falkum gartneri".

Overdratt fra Pieter Imanse til Leif Erik Mathiesen i 1991.

Leif Erik Mathiesen.
Eier 1991.

Solgt til Gjerpen utvikling AS i 2018.

 


Griniv. 26.
57/76 "Furuly".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Mathias Jamtvedt til J.O. Grimsrud for kr. 1224, dat. 19/1-1928, tinglyst 27/1-1928."

J. O. Grimsrud (John Grimsrud) f. 2/4-1881 d. 3/1-1966.
g.m. Gunhild f. 24/11-1876 d. 10/1-1971.
Eier 1928.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "0 mark 04 øre. Eier J. O. Grimsrud.

Dette ekteparet er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 26 (Gnr 57, bnr 76) er overdradd til Leiv Magne Seime (13.09.1983)."

Leiv Magne Seime fra Prestegården f. 13/5-1940 i Solum d. 30/1-2008, s.a. forpakter Einar Seime.
g.
21/3-1964 m. Audhild Viola Hanssen f. 1941, d.a. Hanna Pauline og Ragnvald Ingolf Hanssen.
1. Kjersti Seime.
2. Gro Seime.
3. Lars Einar Seime f. 1972.
Eier 1983.


Griniv. 27.
57/145. Huset ble bygget i 1954. Opprinnelig festetomt eid av Endre Sandland.

Willy Morgan Berberg f. 26/1-1921 d. 26/3-2001.
g.m. Erna Alvilde Andersen fra Gamle Siljanv. 22 under Grini f. 3/4-1918 d. 14/12-2001, d.a. kjører Ole Andersen.
1. Sten Arild Berberg f. 1947.
2. Bjørg Berberg f. 1952.
3. Marianne Berberg f. 1960 g.m. Harald Andreas Velsand. Bosatt i Skien.
Eier 1954.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993.
"Grinivegen 27 (Gnr 57, bnr 145) er overdradd fra Erna Alvilde Berberg til Sten Arild Berberg, Bjørg Berberg og Marianne Berberg Velsand (11.01.2002)."
"Grinivegen 27 (Gnr 57, bnr 145) er solgt for kr 675.000 fra Sten Arild Berberg, Bjørg Berberg og Marianne Berberg Velsand til Henning Morgan Berberg (26.03.2002)."

Henning Morgan Berberg (Henning Berberg) f. 1972.
g.m. Gitte Guldbrandsen f. 1976.
Eier 2002.


Griniv. 28.
57/92 "Aspelund".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Maalebrev over dette bruk utført efter kartforretning, avholdt 14/2-1924, tinglyst 15/6-1934."
"Grundbrev fra Mathias Jamtvedt til Johannes Johannessen mot årlig grundleie kr. 60, hvorfor panteret efter Boligbanken,
med Gjerdeplikt, dat. 3/5-1934, tingl. 6/8-1934.

Johannes Andreas Johannessen (Johannes Johannessen) f. 15/1-1898 d. 8/1-1971.
g.m. Arnfrid Marie f. 13/5-1906 d. 24/8-1984.
Husier 1934.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "0 mark 04 øre. Eier Johannes Johannessen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Grinivegen 28 (Gnr 57, bnr 92) er overdradd for kr 370.000 til Edgar Eide Bjerke (03.06.1985)."


Griniv. 29.
57/148.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 29 (Gnr 57, bnr 148) er solgt for kr 30.000 fra Gunhild Pettersvold til Ingebret Ingebretsen Doksrød og
Gunhild Doksrød
(11.03.1991)." - Dette er trolig innløsning av festetomta.

Lensmansbetjent, kontorfullmektig i Gjerpen kommune
Ingebret Johan Ingebretsen Doksrød (Ingebret Doksrød) fra Doksrød(4) f. 30/11-1909 d. 25/4-1999, s.a. Ole Ingebretsen Doksrød.
g. 23/8-1947 m. Gunhild Hilleborg Sporastøyl fra Kjær(7) f. 30/6-1916 d. 28/4-2003, d.a. lærer Olav Sporastøyl.
1. Liv Doksrød f. 1949 i Solum g.m. Geir Atle Ersland. Bosatt i Bergen.
2. Olav Doksrød f. 1952 i Porsgrunn. Overtok Doksrød(4 og 8) ved skjøte av 26/8-2004. Bosatt på Sneltvedt. Se Doksrød(4).

Huseier siden før 1969.

Ingebret og kona flyttet på sine eldre dager til Sneltvedt.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 29 (Gnr 57, bnr 148) er solgt for kr 800.000 fra Ingebret Ingebretsen Doksrød og Gunhild Doksrød til
Liv Bærø Haraldsen og Oddvar Haraldsen
(07.01.1998)
."


Fra Gjerpen kirkegård. Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Griniv. 30 A.
57/237.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 30 A (Gnr 57, bnr 237) er overdradd til Kjell Einar Gulløy Kjær (24.09.1969)."

Kjell Einar Gulløy Kjær fra Griniv. 30 B f. 1946.
g.m. Connie Elise Tveitan f. 1948, d.a. Asbjørn Tveitan. Se nedenfor.
1. Gunn Iren Gulløy Kjær f. 1968.
2. Jon Kjetil Gulløy Kjær f. 1971.
3. Bjørn Einar Gulløy Kjær (Bjørn Einar Kjær) f. 1976.
Eier 1969.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Grinivegen 30 A (Gnr 57, bnr 237) er solgt for kr 630.000 fra Kjell Einar Gulløy Kjær til Kai Kristensen og Hilde Kittilsen (20.05.1997)."


Griniv. 30 B.
57/37 "Haugen".

Denne adressen ble opprettet tidlig på 1990-tallet.
Tidligere adresse: Siljanv. 57.

Bnr 37 ble utskilt fra bnr 9 i 1914.
"Skylddelingsforretning avholdt 21 oktober, tingl. 18. nov. 1914, hvorved til Martin Nilsen er utskilt bnr 37 "Haugen" av skyld 0 mark 02 øre."

Martin Nilsen Øya f. 30/6-1872 d. 13/2-1960.
g.m. Ingeborg f. 29/3-1883 d. 22/1-1962.
Eier 1914.

Disse er gravlagt på Gjerpen kirkegård med etternavnet Nilsen Øya. Ikke foto av gravstøtte.

Jeg er ikke 100% sikker på om det var disse som bodde her. I en pantobligasjon med pant i dette bruksnummeret,
i desember 1914 er han skrevet for Martin Nilsen Grini.

Ei større tomt/ skogpart ble utskilt til Einar Kjær i 1916:
"Skylddelingsforretning avholdt 28. aug., tinglyst 18. okt. 1916, hvorved er utskilt bnr 42 "Kvitro" av skyld 0 mark 10 øre til Einar K. Kjær.
"Skjøte fra Ingeborg Hansen Grini til Einar K. Kjær herpaa og bnr 42 for kr. 4000, dat. 11., tinglyst 13. Januar 1917."

Einar Kjær (Einar K. Kjær) fra Kjær(2) f. 17/5-1893 d. 13/2-1975, s.a. Edvard Jørgensen Kjær.
g1g m. Elisabeth døde tidlig.
g2g m. Gunhild Marie Gulløy fra Sørbø(2) f. 27/3-1916 d. 22/2-1993, d.a. Kjetil Halvorsen Gulløy.
1. Kjell Einar Gulløy Kjær f. 1946. Se Griniv. 30 A.
2. Øystein Kjær f. 1949. Bosatt i Grimstad.
Eier 1917.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

57

37

Grini - Haugen

Einar K. Kjær

0 mark 02 øre


Brudebilde av Einar og hans første kone Elisabeth.
Foto: Privat. Eier: Solbjørg Realfsen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Ei utskilt hustomt ble i 1996 regulert til 57/237. Se Griniv. 30 A.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 30 B (Gnr 57, bnr 37) er solgt for kr 350.000 fra Øystein Kjær og Kjell Einar Gulløy Kjær til
 Asbjørn Tveitan (02.06.1993). Salget omfatter også Gnr 57, bnr 42."

Asbjørn Tveitan fra Hoppestadv. 2 "Holmbo" f. 16/8-1920 d. 5/3-2003, s.a. John Olsen Tveitan.
g.m. Irene Viola Jensen fra Danmark f. 25/11-1926 d. 26/5-2012.
1. Connie Elise Tveitan f. 1948 g.m. Kjell Einar Gulløy Kjær. Se Griniv. 30 A.
Eier 1993.

Tidligere bodde denne familien først i direktørboligen til Union på Gjemsø, deretter
kjøpte de leilighet i Gamlegrensa på Falkum.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 30 B (Gnr 57, bnr 37) er overdradd fra Asbjørn Tveitan til Irene Viola Tveitan (24.03.2003).
Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 42."

Irene Viola Tveitan.
Eier 2003.

Enkefru Tveitan bodde sine siste år på Heistad i Porsgrunn kommune.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 30 B (Gnr 57, bnr 37) er solgt for kr 1.200.000 fra Irene Viola Tveitan til Nils Andreas Hoppestad og
Jon Arne Hoppestad
(25.01.2007). Salget omfatter også Gnr 57, bnr 42."


Griniv. 31.
57/144.

Endre Sandland eide denne eiendommen tidligere.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Grinivegen 31 (Gnr 57, bnr 144) er overdradd til Thoralf Svingen (05.11.1973)."

Thoralf Svingen f. 25/2-1931 d. 17/12-2003.
g.m. Eva Snefrid f. 11/3-1930 d. 18/9-2005.
Eier 1973.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Hans foreldre som også er gravlagt i Gjerpen:
Sigvald Svingen f. 25/11-1901 d. 2/12-1970.
g.m. Gunhild f. 29/12-1909 d. 22/9-1990.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 31 (Gnr 57, bnr 144) er solgt for kr 700.000 fra Thoralf Svingen til Olav Rønning (10.05.1999)."

Olav Strand Rønning kommer fra Ytre Valebø og er sønn av Jens Rønning. Se Valebø 261.
Eier 1999.


Griniv. 32.
57/116.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 32 (Gnr 57, bnr 116) er overdradd til Tordis Frilstad (23.12.1960)."

Kjell Jørgen Frilstad f. 20/5-1918 d. 12/7-1994.
g.m. Tordis f. 25/1-1921 d. 9/6-1980.
1. Tom Jørgen Frilstad f. 1950.
2. Beate Frilstad f. 1966.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Grinivegen 32 (Gnr 57, bnr 116) er solgt for kr 415.000 fra Tom Jørgen Frilstad og Beate Dahlberg til Jan Olav Halvorsen (06.02.1995)."


Griniv. 34.
57/353.

Martha Thorkildsen f. 24/4-1903.
og
Maren K. Thorkildsen f. 31/3-1906.

Eide tomta i 2009.


Griniv. 35.
57/6.

Dette er gården som tidligere tilhørte Pettersvold. Se Grini(6).


Griniv. 37.
57/239. Utskilt fra Grini(6).

Reidar Jensen f. 1933.
g.m. Guro Louise f. 1938.

Dette ekteparet bodde på denne adressen i 1969.


Griniv. 39.
57/192.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 39 (Gnr 57, bnr 192) er overdradd til Torbjørn Halvor Rønningen (08.08.1972)."

Torbjørn H. Rønningen f. 1941.
g.m. Hildur f. 1945.
Eier 1972.


Griniv. 53.
57/10.

Dette er hovedbølet av S. Grini. Se Grini(10).


Griniv. 57.
57/70.

Dette er Grini(70) "Nordgarden".


Griniv. 67 og 69.
57/21.

Dette er gården Grini(21) "Hagen".


Griniv. 97.
57/201. Utskilt fra Griniv. 103 i 1964.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Grinivegen 97 (Gnr 57, bnr 201) er overdradd til Per Asbjørn Grini (08.02.1964)."

Snekker
Per Asbjørn Grini
fra Griniv. 103 f. 1931.
g.m. Ellen f. 23/9-1930 d. 5/10-2016.
1. Jan Inge Grini.
Eier 1964.

Kilder: Grunnboka, dødsannonse for Ellen Grini.


Griniv. 103.
57/75 "Høkstad". Utskilt fra N. Grini i 1927.


Griniv. 103 høsten 209. Innsendt av Hans J. Grini 2014.

Busseier
Johannes P. Grini
(Johannes Grini) fra N. Grini(1) f. 16/2-1895 d. 8/8-1986, s.a. Peder Aslaksen Grini.
g.m. Sofie Simonsen fra Venstøp(60) f. 18/1-1899 d. 2/2-1983, d.a. Hans Simonsen.
1. Per Asbjørn Grini f. 1931. Se Griniv. 97.
2. Hans John Grini (Hans J. Grini) f. 1936. Se nedenfor.

Johannes hadde egen bussrute mellom Skien og Luksefjell.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Grinivegen 103 (Gnr 57, bnr 75) er overdradd til Hans John Grini (26.02.1971)."

Hans John Grini (Hans J. Grini) herfra f. 14/10-1936 d. 18/6-2018, s.a. Johannes P. Grini.
g. 1965 m. typograf Borgny Simonsen fra Tollnes i Solum f. 1941.
1. Anne Lene Grini f. 1966.
2. Jens Petter Grini f. 1970.
Eier 1971.

Hans J. Grini var i mange år organisasjonssekretæt i Telemark Idrettskrets av N.I.F.

Fra Varden 30/6-2018. Foto: Privat.
 


Griniv. 133.
57/1.

Dette er gården N. Grini(1).


Griniv. 135.
57/1.

Kårbolig under Grini(1). Se Grini(1).


Griniv. 162.
57/33.

Dette er gården N. Grini(33) "Dalen".


Langårdveien


Langårdv. 50.
57/171. "Fredly".

Arne Nordby f. 22/4-1930.
g.m. Anne Sofie Langaard f. 1934, d.a. Johannes Bøe Langaard.
Eiere 1959.


Limiløkka


Limiløkka 69.
57/143. "Langelid".

Utskilt fra Langaard ifølge skylddelingsforretning tinglyst 20/1-1954.

Skyldmark: 0,08. Areal: 1953: 3 138 kvm.

Hjemmel 1938: Johannes Bø f. 11/10-1900 ifølge skjøte på bnr 3 av 21/9-1938.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1995.
"Skjøte fra Johannes Bø Langgaard f. 11/10-1900 til Kaare Jacobsen f. 29/1-1923 herpå og bnr 130 for kr. 2.500,- ref. 17/3-1954."

Kaare Jacobsen.
Eier 1954.

 


Luksefjellveien
Hustomter utskilt fra gnr 57 Grini.


Luksefjellv. 65.
57/84 "Heimstad". Sommerfryd.

Utskilt fra Køyta under Grini i 1930 og solgt til Peder G. Furuheim. 0 mark 04 øre.

Snekker
Peder G. Furuheim
(Peder Gustav Furuheim) fra Follaug(14) f. 12/3-1894 i Holla d. 11/8-1961, s.a. Peder Pedersen Furuheim.
g. 22/11-1924 m. Ingeborg Nilsen Berberg fra Sommerfryd 11 under Grini f. 23/9-1903 d. 27/9-1981, d.a. Gregar Nilsen Berberg. Se også Berberg(13) "Krossvegen".
1. Paul Gudmund Furuheim f. 30/9-1925 d. 23/8-2008 g.m. Lillian Margareth f. 16/7-1929 d. 19/10-1996. Til Bergheimv. 4 på Borgestad.
2. Asbjørn Ivar Furuheim f. 19/7-1927 på Skilbred. Bodde i Gulsetkåsa 12.
3. Margareth Gunbjørg Furuheim f. 10/4-1931 g.m. Sven Zakarias Helleberg. Se nedenfor.
Eier 1930.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "0 mark 04 øre. Eier Peder G. Furuheim."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Revisor
Sven Zakarias Helleberg
(Sven Helleberg) fra Venstøphøgda 160 under Venstøp f. 21/4-1929 d. 16/7-1980, s.a. Lars Martin Helleberg.
g. 1954 m. Margareth Gunbjørg Furuheim herfra f. 1931, d.a. Peder G. Furuheim.
1. Liv Marit Helleberg f. 1955 g.m. Arne Magne Kimerud f. 1953. Overtok huset.
2. Lars Morten Helleberg f. 1958 g.m. Kristin Mjelde f. 1957.
3. Anne Grete Helleberg.
4. Ellen Helleberg.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 65 (Gnr 57, bnr 84) er overdradd til Arne Magne Kimerud og Liv-Marit Kimerud (16.06.1983)."


Luksefjellv. 67.
57/88 "Solheim".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1932 og solgt til Johan Pettersen. 0 mark 04 øre.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 67 (Gnr 57, bnr 88) er overdradd til Johan Aulebo (03.03.1933)."

Johan Aulebo f. 13/3-1907 d. 9/7-1995.
g.m. Margrethe f. 14/3-1904 d. 27/7-1991.
1. Ivar Johan Aulebo.
2. Tormod Sverre Henrik Aulebo (Tormod Aulebo).
3. Bjørg Elin Aulebo.
Eier 1933.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 0 mark 04 øre. Eier Johan Pettersen Aulebo.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Fre Grunnboka: "Luksefjellvegen 67 (Gnr 57, bnr 88) er overdradd fra Johan Aulebo til Ivar Johan Aulebo, Tormod Sverre Henrik Aulebo
og Bjørg Elin Aulebo
(12.09.1995)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 67 (Gnr 57, bnr 88) er solgt for kr 600.000 fra Ivar Johan Aulebo, Tormod Sverre Henrik Aulebo og Bjørg
Elin Aulebo
til Jarle Oterholt og Bjørg Solvor Oterholt (15.09.1995)."


Luksefjellv. 70.
57/131.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 70 (Gnr 57, bnr 131) er overdradd til Rose Dorothea Moestue (13.03.1954)."

Rose Dorothea Moestue.
Eier 1954.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 70 (Gnr 57, bnr 131) er solgt for kr 810.000 fra Rose Dorothea Moestue til
Anne Gina Berg Limi
og Georg Holmbakken (12.11.1996)."


Luksefjellv. 71.
57/87 "Aasland". "Sommerfryd".

Utskilt fra Køyta under Grini (Sommerfryd) i 1932 og solgt til Jacob Aas. 0 mark 04 øre.

Murmester
Jakop Olsen Aas
(Jacob Olsen Aas) fra Ås(2) f. 20/9-1878 på S. Kise, s.a. Ole Nilsen Aas.
g. i Gjerpen 26/10-1906 m. Magna Kristine Mathisen f. 16/10-1883 på Langestrand i Larvik, d.a. skogbetjent Ole Martin Mathisen fra Hedrum og Anne Lovise Jakobsdatter fra Kodal.
Forlovere: "Peder Olsen Aas og Kristian P. Venstøp."
1. Ole Jacobsen Aas f. 24/4-1907 i Gjerpen. Se Luksefjellv. 7 under Prestegården (Gjerpen store). Murmester.
2. Arne Leonard Jacobsen Aas f. 29/9-1909. Se Rising Terrasse 3b under Prestegården (Gjerpen store). Murer.
3. Kristian Aas f. 1910 g.m. Gjertrud NN. Bodde i Larvik.
4. Oddmar Aas f. 24/10-1911 d. 18/9-1988 g.m. Arna Kristine NN f. 6/9-1914 d. 10/4-2000. Bodde på Skotfoss. Han var også murer.
5. Jonas Aas f. 3/9-1916. Se Sommerfryd 2.
6. Åge Aas f. 27/7-1918 d. 14/1-2000 g.m. Mary NN f. 12/1-1919 d. 3/4-2000. Var ingeniør.
7. Else Aas f. 1920 g.m. murer Tollef Thorsnes. Se nedenfor.
Eier 1932.

Takk til Ragnhild Sneltvedt for utfyllende hjelp til denne familien.


Brudebilde av Jacob og Magna Aas. Innsendt av Ragnhild Sneltvedt.

Jacob O. Aas med familie bodde, under folketellingen 1910, på gården Doksrød(8). Han
kjøpte i 1912 gården S. Venstøp(2).

Det er et mysterium hvorfor hans fornavn er stavet "Jakop" på gravstøtta. Jeg har i andre kilder kun sett det stavet for "Jacob".
Både i kirkebøker og folketellinger.

Ved Magna Kristines dåp i Langestrand kirke står det skrevet: Magna Kristine. Født 16. okt. 1883, døpt 23. des. (4. søndag i Advent).
Forældre: Staldkarl (for Treschow) Ole Martin Mathisen f. 1861 og Hustru Anne Lovise Jakobsdatter f. 1863. Faddere: Kone Karen Olsdatter, Pige Andrine Jakobsdatter, Sliberiarbeider Anton Hansen, Sliberiarbeider Søren Hansen og Kjører Oluf Pedersen.

Ved folketellingen for Larvik 1885 var familien bosatt i "Nedre Fritzøegade" på Langestrand ved Larvik.

Magna Kristine ble konfirmert i Tanum kirke i Brunlanes 1898. Da var faren kusk og de bodde på gården Håvalsrød. Karakter: Godt +

Fra Matrikkelforslaget 1950: 0 mark 04 øre. Eier Jacob Aas.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 71 (Gnr 57, bnr 87) er overdradd til Tollef Thorsnes (23.11.1953)."

Murer
Tollef Thorsnes f. 23/6-1918, s.a. Anne og Thollef Thorsnes.
g.m. Else Aas herfra f. 1920, d.a. Jacob Aas.
Eier 1953.


Luksefjellv. 73.
57/78 "Utsikten".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1929 og solgt til Olaf Helgesen. 0 mark 04 øre.

Olaf Helgesen f. 24/3-1900 d. 5/4-1975.
g.m. Gunvor f. 16/6-1903 d. 29/8-1981.
1. Nora Helgesen f. 2/2-1926 d. 7/9-2007. Var gift Gundersen.
Eier 1929.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/78 Utsikten, 0 mark 04 øre. Eier Olaf Helgesen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 73 (Gnr 57, bnr 78) er overdradd til Karin Fjeldahl (23.01.1975)."

Alf Johan Fjeldahl f. 1952.
g.m. Karin f. 1953.
Eiere 1975.


Luksefjellv. 75.
57/46 "Grønli".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1918 og solgt til Andreas Johnsen.

Hans Gromstul.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/46 Grønli, 0 mark 05 øre. Eier Hans Gromstul.

Fra Grunnboka:"Andel av Luksefjellvegen 75 (Gnr 57, bnr 46) er overdradd til Steinar Saubrekka (05.05.1983)."

Steinar Saubrekka f. 1954.
g.m. Anne Berit f. 1953.
Eier 1983.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Luksefjellvegen 75 (Gnr 57, bnr 46) er solgt for kr 1.525.000 fra Steinar Saubrekka til Tove Karsten Oplenskedal og
Oddvin Oplenskedal
(09.08.2002)."


Luksefjellv. 78.
57/132 "Kveldro".

Rolf Andersen Nystedt (Rolf Frithjof Nystedt) f. 12/7-1918 d. 8/4-1996.
g.m. Edel Margareth f. 7/2-1921.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/132 Kveldro, 0 mark 05 øre. Eier Rolf Andersen Nystedt.

Denne familien flyttet rundt 1969 til Siljanv. 42. Se der.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 78 (Gnr 57, bnr 132) er overdradd til Aase Fladeby og Jens Kristian Fladeby (15.12.1969)."


Luksefjellv. 79.
57/46 "Grønli".

Politibetjent
Johan O. Thormodsen f. 16/1-1921 d. 31/12-1965.
g.m. Ingrid ”Tulle” Lifjeld (tvilling) fra Lifjell i Luksefjell f. 13/10-1924 d. 19/2-2018, d.a. Nils Johannesen Lifjeld.
1. Kjerstin Thormodsen.
2. Hilde Thormodsen.
 


Luksefjellv. 80.
57/133.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 80 (Gnr 57, bnr 133) er overdradd til Halvdan Holt (21.06.1950).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 282."

Halvdan Holt fra Holt øde f. 17/9-1923 d. 5/9-2009, s.a. Hans H. Holt.
g.m. Kirsten Synnøve Høiset fra Solum f. 1927.
1. Yngvar Holt f. 1953.
2. Marit Holt f. 1956.
3. Hanne Britt Holt f. 1967.
Eier 1950.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 80 (Gnr 57, bnr 133) er overdradd fra Halvdan Holt til Kirsten Holt (23.09.2009)."


Luksefjellv. 82.
57/112 "Tomtebo".

Sosialsjef
Olaf Rønningen
fra Rønningen under Mo f. 3/5-1902 d. 1/1-1976, s.a. Anund Aslaksen Rønningen.
g.m. Alfhild Øvrom f. 29/9-1907 d. 5/5-1988, d.a. Ebbe Øvrom. Se nedre Sem(1).
1. Liv Rønningen f. 1942 g.m. Olav Tjørve Stave f. 1942. Overtok huset.
Eier i 1950.

Alfhild Øvrom mistet sine foreldre tidlig. Som 10-åring kom hun til det barnløse ekteparet Lars og Tomine Hoppestad.
Se Hoppestad(2).

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/112 Tomtebo, 0 mark 05 øre. Eier Olaf Rønningen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Luksefjellvegen 82 (Gnr 57, bnr 112) er overdradd til Liv Rønningen Stave (22.09.1976).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 281
."

Olav Tjørve Stave f. 1942.
g.m. Liv Rønningen herfra f. 1942, d.a. Olaf Rønningen.
Eiere 1976.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Luksefjellvegen 82 (Gnr 57, bnr 112) er solgt for kr 610.000 fra Liv Rønningen Stave til Kirsti Marie Eriksen og
Kåre Edgar Eriksen
(03.07.1992)."


Luksefjellv. 84.
57/109.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 84 (Gnr 57, bnr 109) er overdradd til Else Andreassen (14.07.1976)."

Ivar Andreassen f. 30/8-1930.
g.m. Else f. 7/11-1929.
1. Ellen Merete Andreassen f. 1965.

Bjørn David Andreassen bodde i samme hus i 1985.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 84 (Gnr 57, bnr 109) er solgt for kr 660.000 fra Else Andreassen til Morten Tveit (16.09.1994)."


Luksefjellv. 85.
57/72 "Maivangen" + 57/79 "Maivangen". Siden sammenføyd.

Utskilt fra Køyta under Grini i 1924 og solgt til Johan Olsen Ihme. 57/72 "Maivangen". 0 mark 04 øre.
Utskilt fra Køyta under Grini i 1929 og solgt til Johan Olsen Ihme. 57/79 "Maivangen". 0 mark 02 øre.

Sløydlærer
Johan Olsen Ihme
f. 1/5-1865 i Halså d. 28/5-1950, s.a. tømmermann (hussnekker) Ole Andersen Ihme.
g. i Kristiansand kirke 20/8-1912 m. Sofie Marie Terese Andersen  f. 29/12-1887 i Fredrikstad d. 29/4-1972, d.a. brukssorterer Anders Andersen.
Forlovere: "I.A. Christensen, Mandal og O.J.O. Ihme, Mandal."
1. Helge Ihme f. 2/7-1924. Overtok huset.
Eier 1924.

Da dette ekteparet giftet seg, var Ihme sløydlærer på Tufte skole. Han ble konfirmert i Mandal kirke i 1879 og hun ble
konfirmert i Fredrikstad kirke i 1902. Hun bodde i 1912 sammen med sine foreldre på Borgestad.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/72 Maivangen, 0 mark 04 øre. Eier Johan Olsen Ihme.

Gravlagt på Borgestad kirkegård.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 85 (Gnr 57, bnr 72) er overdradd til Sofie Marie Terese Ihme (ca. 1950)."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Luksefjellvegen 85 (Gnr 57, bnr 72) er overdradd fra Sofie Marie Terese Ihme til Helge Ihme og Ruth Ihme (27.12.2004).
Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 79. Overdragelsen omfatter også Gnr 130, bnr 6."

Helge Ihme herfra f. 2/7-1924 d. 19/9-2014. Gravlagt på Borgestad.
g.m. Ruth f. 8/10-1913 d. 29/5-2006.
Eiere 2004.


Luksefjellv. 86.
57/119.

Hans Olav Ingebretsen f. 2/9-1916 d. 18/2-1984.
g.m. Erna f. 24/6-1922 d. 28/6-1974.
1. Tor Hjelm Ingebretsen f. 1953. Overtok huset.

Tor Hjelm Ingebretsen f. 1953, s.a. Hans Ingebretsen.
g.m. Liv Inger f. 1957.


Luksefjellv. 87.
57/44 "Sommerfryd".

Utskilt fra Kjøyta under Grini i 1918. Skyldmark: 0 mark 02 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole Nilsen Sommerfryd til Ole Fjelddalen for kr. 320, dat. 14/10-1918, tingl. 4/6-1919."


Politibetjent
Ole Fjelddalen fra Fjelldalen(2) "Fjelldalen lille" f. 2/3-1882 d. 7/5-1938, s.a. Peder Olsen Fjelddalen.
g.m. Anna Olsen Valen f. 27/4-1883 d. 21/10-1969, d.a. Ole Valen.
1. Trygve Fjelddalen f. 16/7-1910.

Ole Fjelddalen var tidligere slakter, men ble siden politibetjent. Under folketellingen 1910 bodde de på
Borgestad. Se Familie 81 - Borgestad 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole Fjelddalen f. 2/3-1882 til sønnen Trygve Fjelddalen f. 16/7-1910 for kr. 1500, dat. 26/12-1936, tingl. 28/1-1937."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 57

44

Grini  - Sommerfryd

Ole Fjelddalen

0 mark 05 øre

 57 51 Grini - Sommerfryd enkefru Anna Fjelddalen 0 mark 02 øreFoto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 87 (Gnr 57, bnr 44) er overdradd til Anne Hilde Bratsberg Kåsa og Trond Arvid Kåsa (22.04.1981).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 283."

Trond Arvid Kåsa f. 1957.
g.m. Anne Hilde Bratsberg f. 1957.
Eier 1981.


Luksefjellv. 91.
57/45 og 57 "Solhaug". Sammenføyd.

Utskilt fra Køyta under Grini i 1918 og solgt til Olaf Engh.

Kjøpmann Olaf Engh f. 25/10-1867 d. 10/1-1932. Gravlagt på Lie kirkegård i Skien.

Carsten Henrik Aas (Carsten Aas) fra Justeplass under Fossum f. 28/3-1900 d. 17/8-1976, s.a. jeger Halvor E. Aas.
g.m. Aud Marie Johansen fra Venstøp f. 24/10-1902 d. 24/3-1978.
1. Halvor Mathias Aas f. 19/2-1924 d. 14/8-2011. Bodde på Frogner.
2. Camilla Aas f. 21/2-1929 g.m. Per Rui. Overtok huset.
Eier i 1950.

Carsten Aas var kontorbetjent ved Fossum verk og bodde på Fossum i 1923. De leide siden bolig under Bø.
Han kjøpte deretter dette huset.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/45 Solhaug, 0 mark 17 øre. Eier Carsten Aas.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 91 (Gnr 57, bnr 45) er overdradd til Camilla Aas Rui og Per Rui (08.09.1975).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 61. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 284."

Per Rui f. 26/5-1921 d. 23/7-2006.
g.m. Camilla Aas herfra f. 21/2-1929 d. mai 2014.
Eiere 1975.


Luksefjellv. 97.
57/66 "Nordli". Sommerfryd.

Utskilt fra Køyta under Grini i 1922 og solgt til Edvard Kristensen.

Edvard Kristensen f. 1/2-1886 d. 14/4-1973.
g.m. Agnes Johnsen? f. 15/1-1889 d. 27/6-1965.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/66 Nordli, 0 mark 05 øre. Eier Edvard Kristensen.

Ved samme gravstøtte ligger Laurits Johnsen f. 31/12-1855 d. 7/2-1951.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 97 (Gnr 57, bnr 66) er overdradd til Annar Klemmetvoll (03.11.1966)."

Annar Klemmetvold f. 1928.
g.m. Jorunn M. f. 1939.
1. Jørn Klemmetvold.
2. Ingunn Klemmetvold.
Eier 1966.

Det antydes at navnet Klemmetvold/Klemetvold stammer fra Tjølling.


Luksefjellv. 99.
57/49 "Tveitan".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1918 og solgt til Sigvardt Tveitan.


Luksefjellv. 99. Innsendt av Gro Aadalen Vidme 2013.

Sigvart Nilsen Tveitan (Sigvart Tveitan) f. 1873 d. 1954.
g.m. Hella J. f. 28/10-1878 d. 13/12-1963.
Eier 1918.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.

Peder P. Haavet fra Tufteputten under Tufte f. 16/12-1898 d. 15/3-1972, s.a. Peder Andersen Haavet.
g.m. Anna Gunhilde Andersen fra Tufte(29) "Habakken" f. 13/10-1903 d. 20/10-1979, d.a. Oluf Andersen.
1. Judith Haavet g.m. Haakon Gunnestad.
2. Else Haavet f. 12/11-1928 g.m. Bjørn Rummelhoff Lunde. Se Christen Lundsv. 20 under Århus.
3. Bjørg Haavet f. 28/4-1931 g.m. Ivar Aadalen. Se nedenfor.
4. Ragnar Haavet f. 1936. Se Luksefjellv. 101.

Takk til Sylvia Haavet Jensen og Gro Aadalen Vidme for hjelp til denne og neste familie.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/49 Tveitan, 0 mark 04 øre. Eier Peder P. Haavet.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Ivar Aadalen (Ivar Hansen Aadalen) f. 4/9-1929 d. 28/11-1986.
g.m. Bjørg Haavet herfra f. 28/4-1931 d. 5/12-2013.
1. Gro Aadalen.
2. Runa Aadalen.
3. Jori Aadalen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 99 (Gnr 57, bnr 49) er solgt for kr 310.000 fra Bjørg Aadalen til Jarle Tveita og Lisbeth Aamand Tveita (05.09.1994)."


Luksefjellv. 101.
57/58 "Tveitan".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1918 og solgt til Karl Stokke.

Peder P. Haavet. Se Luksefjellv. 99.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/58 Tveitan, 0 mark 17 øre. Eier Peder P. Haavet.


Luksefjellv. 101. Innsendt av Gro Aadalen Vidme 2013.

Ragnar Haavet fra Luksefjellv. 99, s.a. Peder P. Haavet.
Han bygde dette huset på 1960-tallet.

Han flyttet senere til Kragerø.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 101 (Gnr 57, bnr 58) er overdradd til Cristense Kallåk Ødegaard og Jørn Håvard Ødegaard (12.08.1982)."

Jørn Håvard Ødegaard f. 1956.
g.m. Cristense Kallåk f. 1957.
Eiere 1982.


Luksefjellv. 103.
57/175. Ved Sommerfryd.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 103 (Gnr 57, bnr 175) er overdradd til Asbjørn Heimholt (02.09.1958)."

Byggmester
Asbjørn Heimholt fra Limihøgda 29 under Hjellen f. 12/12-1934 d. 8/2-2018, s.a. Olaf Heimholt.
g. ca. 1960 m. Inger Rødskjær fra Rødskjær under Halvarp i Eidanger (22/2) f. 27/10-1938 d. 17/6-2017, d.a. Claus Hjalmar Rødskjær og Anna Bakke. Se Eidangerboka bind III, side 146.
1. Sten Ove Heimholt f. 1961.
2. Janett Heimholt.
3. Bård Heimholt f. 1967.
Eier 1958.

Angående Asbjørn Heimholt: Se 75-års jubilant artikkel i TA 12/12-2009, side 30.


Luksefjellv. 105.
57/177 "Solgløtt 2". Ved Sommerfryd.

Ole Martin Eriksrød fra Limihøgda 39 f. 1931, s.a. Andreas O. Eriksrød.
g.m. Marit Ingeborg Heimholt fra Limihøgda 29 under Hjellen f. 1936, d.a. Olaf Heimholt.
1. Trond Eriksrød f. 1960.
Eier 1958.

Ole Martin Eriksrød kjøpte i 1973 konas barndomshjem, Limihøgda 29 og flyttet dit. Se link ovenfor.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 105 (Gnr 57, bnr 177) er overdradd for kr 635.000 til Bård Heimholt og Sten Ove Heimholt (20.08.1990)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 105 (Gnr 57, bnr 177) er overdradd for kr 317.500 fra Sten Ove Heimholt til Bård Heimholt (10.06.1998)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 105 (Gnr 57, bnr 177) er solgt for kr 1.160.000 fra Bård Heimholt til Jan Petter Nilsen og Henriette Nilsen (05.09.2002)."


Luksefjellv. 107.
57/176.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 107 (Gnr 57, bnr 176) er overdradd til Torvald Gravalid (19.03.1959)."

Torvald Gravalid fra Seljord f. 8/4-1926 d. 27/4-1994.
g.m. Gro f. 15/4-1931 d. 16/12-2005.
Eier 1959.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 107 (Gnr 57, bnr 176) er solgt for kr 1.180.000 fra Gro Gravalid til Marianne Berge og Geir Halvor Haugen (03.02.2006).
Salget omfatter også Gnr 57, Bnr 107."


Luksefjellv. 111.
57/209. Ved Sommerfryd.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 111 (Gnr 57, bnr 209) er overdradd til Jens Petter Magnus Sommerfryd (04.06.1965)."

Jens Sommerfryd (Jens Petter Magnus Sommerfryd) fra Luksefjellv. 113 f. 19/11-1925 d. 5/3-1991, s.a. Lars Sommerfryd.
g.m. Ruth Kari f. 1939.
1. Marit Sommerfryd.
2. KariSommerfryd.
3. Rolf Sommerfryd f. 1966.
Eier 1965.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 111 (Gnr 57, bnr 209) er solgt for kr 700.000 fra Ruth Kari Sommerfryd til Mette Borg Norheim og
Asgeir Furuvald
(18.06.1999)."


Luksefjellv. 113.
57/12. "Køyta" (Sommerfryd).

Lars Sommerfryd (Lars Olsen Sommerfryd) fra Grini(12) "Køyta" f. 27/10-1887 d. 13/3-1963, s.a. Ole Nilsen Sommerfryd.
g.m. Hilda Møller f. 6/5-1897 d. 23/4-1979.
1. Einar Sommerfryd f. 6/9-1921. Se Luksefjellv. 117.
2. Jens Petter Sommerfryd f. 1925. Se Luksefjellv. 111.
3. Nils Sommerfryd f. 1930. Se nedenfor.
4. Ole Sommerfryd.
5. Dagny Sommerfryd g.m. Ole Nøklegård. Se N. Nøklegård.
6. Jenny Marie Sommerfryd.
7. Anni Sommerfryd.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/12 Køjta, 0 mark 22 øre. Eier Lars Sommerfryd.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Nils Sommerfryd herfra f. 1930 d. 7/3-2000, s.a. Lars Sommerfryd.
g.m. Olaug Leonore f. 23/2-1932 d. 4/10-1990.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 113 (Gnr 57, bnr 12) er overdradd til Dagny Andrea Nøklegård, Jens Petter Magnus Sommerfryd, Jenny Marie Pedersen,
Nils Sommerfryd, Halvorsen Karin, Lars Kristen Sommerfryd, Inger Lise Sommerfryd Jensen, Haugerud Arne og Sommerfryd Mary
(04.10.1990).


Luksefjellv. 117.
57/134. "Steinbu". Sommerfryd.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 117 (Gnr 57, bnr 134) er overdradd til Einar Sommerfryd (01.06.1951)."

Einar Sommerfryd fra Luksefjellv. 113 f. 6/9-1921 d. 27/11-1980, s.a. Lars Sommerfryd.
g. 20/6-1953 m. Mary Boyesen fra Rising Terrasse 35 under Rising f. 21/9-1927 d. 4/5-2020, d.a. Werner Ryen Boyesen.
1. Arild Sommerfryd f. 14/9-1954 d. 30/9-2018. Bodde hjemme.
2. Ragnhild Sommerfryd.
Eier 1951.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/134 Steinbu, 0 mark 05 øre. Eier Einar Sommerfryd.
 


Luksefjellv. 121.
57/104 "Enebo".

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 121 (Gnr 57, bnr 104) er overdradd til Gregorius P. Norborg (11.11.1938)."

Gregorius Norborg
(Gregorius P. Norborg) fra Plassen under Ås f. 25/8-1905 d. 24/9-1989, s.a. Peder Olausen Plassen.
g. 26/8-1934 m. Hansine Randine Toftevåg fra Herlø i Øygarden, Hordaland f. 15/5-1910 d. 10/11-2001, d.a. steinarbeider Joakim Fredriksen Toftevåg.
1. Arvid Norborg (Per Arvid Norborg) f. 3/3-1935 g.m. Gudbjørg Slemmeli fra Bø i Telemark f. 6/8-1940. Bosatt i J. A. Schneidersv. i Skien.
    Barn 1. Pål Norborg f. 1964.
2. Irene Norborg f. 4/7-1936 d. 4/10-2006 g.m. Johan Mevik f. 27/5-1929 d. 6/11-1977. Bodde i Askim, Østfold.
    Barn 1. Doren Mevik f. 1957 g.m. Bjørn Tangen.
    Barn 2. Elisabeth Mevik f. 1958.
    Barn 3. Birger f. 16/4-1965 d. 27/8-1973. Birger omkom ved drukning.
Eier 1938.

Gregorius og broren Peder dro en tur til N. Amerika. Peder ble syk og kom hjem i 1927. Gregorius kom hjem i 1931.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/104 Enebo, 0 mark 04 øre. Eier Gregorius Plassen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 121 (Gnr 57, bnr 104) er solgt for kr 950.000 fra Arvid Per Norborg og Irene Mevik til Torstein Ringhus (25.03.2002)." 


Luksefjellv. 127.
57/99 "Solstad".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1936 og solgt til Harald Holt. 0 mark 03 øre.

Snekker, entrepenør
Harald Holt fra Luksefjellv. 766 under Eriksrød f.  f. 13/7-1913 d. 14/2-1995, s.a. Kristian H. Holt.
g. i Tabernaklet i Skien 15/6-1935 m. Maren Tufte fra Tufte(3) f. 6/6-1912 d. 14/12-1997, d.a. Olaf Halvorsen Tufte.
Eier 1936.

Han solgte huset til fru Karen Halvorsen, straks etter at det var satt opp og flyttet til Skien.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.

Karen Halvorsen.
Eier ca. 1937.

Fra Matrikkelforslaget 1950: "57/99 Solstad, 0 mark 03 øre. Eier Fru Karen Halvorsen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 127 A (Gnr 57, bnr 99) er overdradd til John Vale (07.01.1972)."

John J. Vale (John Vale) f. 30/7-1937 d. 23/6-1983.
g.m. Sonja Gerd f. 1939.
1. Solfrid Charlotte Vale f. 1964.

Eier på 1960-tallet sammen med en svoger. Han ble eneeier i 1972.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 129.
57/93 "Fredtun". Sommerfryd.

Utskilt fra Køyta under Grini i 1934 og solgt til Kristian Holt. 0 mark 04 øre.

Kristian H. Holt fra Holt øde f. 20/9-1891 d. 12/10-1977, s.a. Halvor Pedersen Holt.
Eier 1934.

Se Luksefjellv. 766 under Eriksrød.

Kristian Holt solgte huset til sin bror Hans og flyttet til Skien.
De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.

Snekker
Hans H. Holt fra Holt øde f. 14/7-1894 d. 3/2-1977, s.a. Halvor Pedersen Holt.
g. i Fjære krk. 23/10-1917 m. Bertha Mathilde Tøraa fra Fjære sogn ved Grimstad f. 18/8-1890 d. 26/1-1975, d.a. sjømann og småbruker
    Johan Martin Martinsen Tøraa f. 21/6-1858 d. 15/5-1936 og Torine Bolette Nilsdatter f. 16/9-1860 d. 25/3-1934.
1. Tordis Holt f. 6/1-1919 d. 17/8-2008 g.m. Halvor O. Eriksrød fra N. Eriksrød f. 13/9-1917 d. 15/4-2007. Se Limihøgda 17 under Hjellen.
2. Anna Holt f. 1921 g.m. Simen Olav Skaardal. Se Holt øde.
3. Halvdan Holt f. 17/9-1923 d. 5/9-2009 g.m. Kirsten Synnøve Høiset fra Solum f. 1927. Se Luksefjellv. 80 under Grini.
4. Martin Holt f. 1/10-1931 d. 7/2-2012. Se nedenfor.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/93 Solvang, 0 mark 04 øre. Eier: Hans Holt.Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 129 (Gnr 57, bnr 93) er overdradd til Martin Holt (01.04.1975)."

Martin Holt herfra f. 1/10-1931 d. 7/2-2012.
g.m. Anne Elise Boklund fra Holla f. 1931.
Eier 1975.


Luksefjellv. 131.
57/97 "Bilstad".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1935 og solgt til Karl Kastet. 0 mark 03 øre.

Karl Kastet fra Kastet under Foss f. 11/6-1896 d. 4/7-1972, s.a. Anders Andersen Aasen/ Anders Andersen Kastet.
g.m. Gunhild Haugen fra Haugen under Håtveit i Lårdal f. 10/5-1896 d. 9/9-1968, d.a. husmannsenke Tone Torjusdatter f. 1862 og ungkar Sven Torbjørnsson Nasgraf f. 1865.
1. Klara Synnøve Kastet f. 28/1-1922.
2. Trygve Ansgar Kastet f. 2/8-1923. Se nedenfor.
Eier 1935.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/97 Bilstad, 0 mark 03 øre. Eier: Karl Kastet.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 131 (Gnr 57, bnr 97) er overdradd til Trygve Ansgar Kastet (16.12.1972)."

Trygve Ansgard Kastet f. 8/9-1923 d. 3/6-2007.
g.m. Gjertrud Hegland f. 29/1-1927 d. 22/5-1915.
1. Anne Kari Kastet f. 14/2-1958 d. 22/1-2003.
Eier 1972.

Anne Kari Kastet var enebarn.


Luksefjellv. 135.
57/90 "Solvang".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1934 og solgt til K. J. Romsdalen. Skyldmark: 0 mark 03 øre.

K. J. Romsdalen.
Eier 1934.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

57

90

Grini - Solvang

K.J. Romsdalen

0 mark 03 øre


Hilmar A. Romsdalen
(Hilmar Romsdalen) f. 6/1-1911 d. 26/6-1969.
g.m. Wivi Marie f. 10/10-1917 d. 12/11-2006.
1. Leif Romsdalen f. 1949.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Her etablerte Anders A. Fjeld sin første kolonialforretning.
Den ble siden flyttet til Luksefjellv. 53 under Rising.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 135 (Gnr 57, bnr 90) er overdradd for kr 100.000 til Gotfred Adolf Hansen (22.05.1985)."


Luksefjellv. 137.
57/74 "Solbakken". Tidligere adresse: Sommerfryd.

Utskilt fra Køyta under Grini i 1926 og solgt til Lars Olsen Sommerfryd. 0 mark 05 øre.

Lars Olsen Sommerfryd (Lars Sommerfryd) f. 27/10-1887 d. 13/3-1963
g.m. Hilda Møller f. 6/5-1897 d. 23/4-1979.
Se Luksefjellv. 113 under Grini.


Gustav Grini fra N. Grini(1) f. 16/1-1897 d. 27/12-1988, s.a. Peder Aslaksen Grini.
g. 4/1-1926 m. Signe Kaspara Lund fra Drengen under Bø i Luksefjell f. 16/10-1903 i Sandsvær d. 2/8-1991, d.a. Sigvart Olausen Lund.
1. Mary Kristine Grini f. 10/4-1926. Se link nedenfor.
2. Gjertrud S. Grini f. 28/6-1928 d. 14/2-1959 g.m. NN Johansson.

Denne familien flyttet til Nøssemark i Dalsland i Sverige i 1936 (ved grensen til Norge). De flyttet hjem igjen etter krigen.
Les den spennende historien her: http://www.nrk.no/programmer/radio/radiodokumentaren/1.6489869.

Matrikkelforslaget 1950: 57/74 Solbakken, 0 mark 05 øre. Eier: Gustav Grini.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 137 (Gnr 57, bnr 74) er overdradd for kr 400.000 til Kjetil Junker Gundersen (28.04.1989)."


Luksefjellv. 140.
57/2.

Dette er gården N. Grini(2).


Luksefjellv. 145.
57/69 "Solberg".

Thorvald Nilsen f. 3/11-1883 d. 2/12-1955.
g.m. Alma Marie f. 23/10-1885 d. 13/11-1974.
Eier i 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 57

69

Grini - Solberg

Thorvald Nilsen

0 mark 03 øre

Denne familien bodde tidligere som leieboere i Gulsetv. 15.

Matrikkelforslaget 1950: 57/69 Solberg, 0 mark 12 øre. Eier: Thorvald Nilsen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 145 (Gnr 57, bnr 69) er overdradd til Bjarne Skilbred (01.06.1956)."

Bjarne Skilbred fra S. Berberg f. 22/12-1919 d. 24/12-2008, s.a. Isak Ingebretsen Skilbred.
g.m. Bergit Nilsen f. 28/6-1921 d. 3/10-2002.
Eier 1956.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Luksefjellvegen 145 (Gnr 57, bnr 69) er overdradd fra Bjarne Skilbred til Inger Cecilie Skilbred og Morten Skilbred (27.10.2003)."


Luksefjellv. 147.
57/50 "Kvellsro".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1918 og solgt til Thyge Thygesen. 0 mark 25 øre.

Thyge Thygesen (Melfald?). I såfall gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.

Oddmar Graasvold (Oddmar Thoralf Graasvold) f. 5/12-1896 d. 26/11-1981.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/50 Kvellsro, 0 mark 13 øre. Eier: Oddmar Graasvold.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 149.
57/129 "Haugen".

Einar Rønningen fra S. Rønningen i Luksefjell f. 17/2-1896 d. 16/10-1975, s.a. Ole Torkildsen Rønningen.
g.m. Aagot Olsen fra Nystua under Godal f. 19/6-1905 d. 16/1-1978, d.a. Wilhelm Olsson og Thea Godal.
1. Elsa Thorbjør Rønningen f. 1923 g.m. Olaf Aasland. Se Luksefjellv. 166.

Denne familien bodde tidligere noen år på Åmot i Luksefjell. Elsa Thorbjør er enebarn.

Bjørn Vidar Aasland fra Luksefjellv. 166 f. 1950, s.a. Olaf Aasland.
g.m. Elin Helmine f. 1954.


Luksefjellv. 151.
57/166, 179.

Karl Karlsen f. 15/2-1918 d. 23/2-1988.
g.m. Magnhild Louise f. 1923.
1. Tore Karlsen f. 1955. Overtok huset.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 151 (Gnr 57, bnr 166) er solgt for kr 1.335.000 fra Magnhild Louise Karlsen til Tore Karlsen (21.01.2008)."


Luksefjellv. 153.
57/199.

Otto Morgan Glenna (Otto Glenna) fra hus under Glenna(1) f. 1933, s.a. Ingvald Glenna.
g.m. Berna Irene Oterholt fra Luksefjellv. 740 under Foss f. 1936, d.a. Bernhard J. Oterholt.
1. Turid Glenna f. 1956 g.m. Leif Johan Forsbakk. Se Hus under Glenna(1).
2. Frank Glenna f. 1959. Bosatt i Rising Terrasse 53 A, 3716 Skien.


Luksefjellv. 160.
57/32.

Dette er gården Grini(32) "Grini vestre".


Luksefjellv. 162.
57/33. "Dalen".

Dette er nytt våningshus på gården Grini(33) "Dalen". Se der.


Luksefjellv. 164.
57/217. Ny kårbolig til gården Grini(33) "Dalen". Se der.


Grini-gården "Dalen". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn Forlag 2004).


Luksefjellv. 166.
57/193. Gammel adresse: Sommerfryd.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 166 (Gnr 57, bnr 193) er overdradd til Olaf Aasland (14.03.1961)."

Olaf Aasland fra Putland under Setre i Luksefjell f. 11/5-1923 d. 4/1-2007, s.a. Halvor Aasland.
g.m. Elsa Thorbjør Rønningen fra Luksefjellv. 149 under Grini f. 1923, d.a. Einar Rønningen.
1. Wenche Anne L. Aasland (Wenche Aasland) f. 1946.
2. Bjørn Vidar Aasland f. 1950. Se Luksefjellv. 149 under Grini.
Eier 1961.

Denne familien bodde i mange år på butikken i Luksefjell og drev den, før Aasland bygde huset her. De flyttet hit
rundt 1966. Se bilde av dem som unge i 1947 på Hoppestadv. 2 under Venstøp.


Luksefjellv. 168.
57/118 "Bjørklund".

Johannes Lund.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/118 Bjørklund, 0 mark 05 øre. Eier: Johannes Lund.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. Andel av Luksefjellvegen 168 (Gnr 57, bnr 118) er overdradd for kr 250.000 til Roger Christensen (16.05.1989)."


Luksefjellv. 170.
57/113 "Solstad".

Dagny Marie Venstøp.
Eier før og i 1950. Se Luksefjellv. 176.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/113 Solstad, 0 mark 13 øre. Eier: Dagny Marie Grini.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 170 A (Gnr 57, bnr 113) er overdradd til Leif Solli (09.11.1956)."

Leif Solli f. 2/1-1913 d. 5/10-1992.
g.m. Elfrid f. 23/4-1916 d. 29/8-2008.
1. Anne Lise Solli f. 1942.
2. Svein Solli f. 1949.
Eier 1956.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 170 A (Gnr 57, bnr 113) er overdradd fra Elfrid Solli til Svein Solli og Anne-Lise Solli (22.01.2009)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 170 A (Gnr 57, bnr 113) er overdradd fra Svein Solli til Anne-Lise Solli (22.01.2009)."


Luksefjellv. 172.
57/208.

Halvor Andreas Venstøp fra Venstøp(36) f. 1925, s.a. Hans Kristian Venstøp.
g. 23/4-1955 m. Edel Synnøve Grini fra Luksefjellv. 174 f. 1929, d.a. salmaker Einar G. Grini.
Forlovere: "Sjåfør Hans Jørgen Sundet og hustru Dagny Sundet, Limi."
1. Gunn Berit Venstøp f. 1957 g1g m. Johan Gilje. Gunn Berit ble g2g m. Jess Basbøll fra København f. 1953. Bosatt i København.
2. Liv Marit Venstøp f. 1963 g.m. Roar Johansen fra Sandefjord f. 1963. Bosatt i Sandefjord.
Eier 1965.


Luksefjellv. 174.
57/73 "Askelund". Utskilt fra Grini(32) i 1925.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 25. juli 1925, tinglyst 12. aug. 1925, hvorved til Einar Gregoriussen er utskilt bnr 73 "Askelund" av skyld 0 mark 07 øre."

Salmaker
Einar G. Grini fra Grini(32) "Vestre" (Einar Gregoriussen) f. 31/10-1901 d. 28/11-1993, s.a. Gregorius A. Grini.
g. 27/1-1923 m. Selma Reiersen fra Limi(6) "Solli" f. 21/2-1902 d. 5/2-1989, d.a. August Reiersen Limi.
1. Dagny Marie Grini f. 7/2-1923 g.m. Sølve Kristian Venstøp. Se Luksefjellv. 176.
2. Edel Synnøve Grini f. 30/6-1929 g.m. Halvor Andreas Venstøp. Se Luksefjellv. 172.
Eier 1925.

Einar Grini flyttet siden til Limi hvor han døde 92 år gammel.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 174 (Gnr 57, bnr 73) er solgt for kr 650.000 fra Edel Synnøve Venstøp til Sigurd Laland og Evy-Ann Liljedahl (15.02.1999)."

Ingeniør i Skien kommune
Sigurd Laland
f. 1960.
g.m. Evy-Ann Liljedal f. 1969. 
Eiere 1999.


Luksefjellv. 176.
57/207.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 176 (Gnr 57, bnr 207) er overdradd til Dagny Marie Venstøp (24.04.1965)."

Sølve Kristian Venstøp fra Venstøp(36) f. 19/3-1922 d. 11/9-2017, s.a. Hans K. Venstøp.
g.m. Dagny Marie Grini fra Luksefjellv.174 f. 7/2-1923 d. 2000, d.a. salmaker Einar G. Grini.
1. Frank Arild Venstøp f. 1949.
Eier 1965.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Luksefjellvegen 176 (Gnr 57, bnr 207) er overdradd fra Dagny Marie Venstøp til Frank Arild Venstøp (12.04.1999)."


Luksefjellv. 178.
57/135 "Nordli.

To brødre bygde dette huset sammen. Det var Olav Jakobsen og Arthur Åsenius Jakobsen fra Liane i Kilebygda.

1.
Olav Jakobsen (Olaf Jakobsen) fra Liane i Kilebygda f. 13/2-1925 d. 9/7-2003 på Nenset.
g.m. Ruth Synnøve Foss f. 1924.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/135 Nordli, 0 mark 04 øre. Eier: Ole Jacobsen.

Denne familien flyttet siden til Klokkelyngv. 6 på Gråtamoen. Olav er gravlagt på Nenset kirkegård.

2.
Arthur Jakobsen (Arthur Åsenius Jakobsen) fra Liane i Kilebygda f. 10/5-1917 d. 27/11-1984.
g.m. Hanna Dorthea Grini fra Luksefjellv. 182A f. 1927, d.a. Aslak G. Grini.
1. Reidun Jakobsen f. 1949 g.m. Roar Olsen.
2. Odd Jakobsen f. 1963 g.m. sølvsmed Arnhild Kverndalen fra Bjørkedalen. Bosatt i Bjørkedalen i Porsgrunn.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 178 (Gnr 57, bnr 135) er overdradd for kr 640.000 til Odd Jakobsen (31.08.1988).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 181."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 178 (Gnr 57, bnr 135) er solgt for kr 815.000 fra Odd Jakobsen til Bernt Ove Solum (03.07.1996).
Salget omfatter også Gnr 57, bnr 181."


Luksefjellv. 182A.
57/67 "Solhaug".

Fabrikkarbeider
Aslak Gregoriussen Grini fra Grini(32) "Vestre" (Aslak G. Grini) f. 17/12-1886 i Slettene under Mo d. , s.a. g.br. Gregorius A. Grini.
g. 26/8-1922 m. Andrea Marie Halvorsen fra Riis i Gjerpen f. 3/1-1893, d.a. smed Lars Halvorsen.
1. Gregorius Grini f. 29/7-1923. Se nedenfor.
2. Hanna Dorthea Grini f. 1927 g.m. Arthur Jakobsen. Se Luksefjellv. 178 under Grini.
Flere barn?

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/67 Solhaug, 0 mark 07 øre. Eier: Aslak G. Grini.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 182 A (Gnr 57, bnr 67) er overdradd til Gregorius Grini (19.04.1961)."

Arbeider
Gregorius Grini
herfra f. 29/7-1923, s.a. "sliperiarbeider" Aslak Gregoriussen Grini.
g. i Gjerpen 11/3-1950 m. Elisabeth Larsen fra Klostertangen 4, f. 2/10-1925 i Drøbak d. 28/2-2014, d.a. fabrikkarbeider Nils Larsen.
Forlovere: "Arthur Jacobsen, fabrikkarbeider ved Bøle, Hanna Jacobsen, husmor Bøle."
1. Svein Aslak Grini f. 1952. Bosatt i Skien.
2. Thormod Grini.
3. Anne Kari Grini.
Eier 1961.

Bodde her i 1969, 1985. De flyttet til Stigeråsen på Gulset rundt 1991.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 182 A (Gnr 57, bnr 67) er solgt for kr 475.000 fra Gregorius Grini til Tor Kristian Moen og Hege Beate Moen (27.09.1991)."


Luksefjellv. 184.
57/182.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 184 (Gnr 57, bnr 182) er overdradd til Einar M. Aas (08.05.1959)."

Einar M. Aas fra N. Ås(12) (Einar Aas) f. 30/11-1925 d. 9/12-1986, s.a. Mads Johnsen Aas.
g. i Gjerpen 13/9-1952 m. Hilda Kristine Høglie fra Lårdal i Telemark f. 21/12-1927 d. 11/5-2002, d.a. g.br. Aasmund Høglie.
Forlovere: "Forpakter Einar Seime og hustru Borghild, Gjerpen prestegård."
Eier 1959.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 184 (Gnr 57, bnr 182) er solgt for kr 770.000 fra Hilda Kristine Aas til Tove Spirdalen og Terje Skifjeld (24.12.1997)."


Luksefjellv. 186.
57/124 "Lundeheim".

Skogbetjent
Sivert Andreas Larsen Lunde
fra Valebø i Holla f. 26/12-1868 d. 2/1-1953, s.a. Lars Evensen og Gunhild Kirstine Sivertsdatter Lunde.
g. i Helgen krk. 19/11-1891 m. Anne Maria Jørgensdatter fra Kolstad i Helgen i Holla f. 11/3-1866 d. 2/8-1943, d.a. Jørgen Kjøstolfsen og Ingeborg Jensdatter Kolstad.
Se alle 8 barn på Mo nordre. Se N. Mo.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/124 Lundeheim, 0 mark 07 øre. Eier: Sivert Lunde, Jørgen Lunde og Borghild Lunde.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Skogbetjent
Jørgen S. Lunde (Jørgen Lunde) fra N. Mo f. 23/2-1902 d. 18/3-1959, s.a. Sivert Andreas Larsen Lunde.
g.m. Martha Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo
f. 11/12-1908 d. 19/1-1985, d.a. Lars Østensen Ekornrød.
1. Finn Sivert Lunde.
2. Jan Lars Lunde f. 1938. Se nedenfor.

Denne familien bodde tidligere på S. Stulen(1).


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Luksefjellvegen 186 (Gnr 57, bnr 124) er overdradd til Jan Lars Lunde (21.07.1971)."

Jan Lars Lunde herfra f. 1938.
g.m. Sonja f. 1940.
Eier 1971.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 186 (Gnr 57, bnr 124) er solgt for kr 900.000 fra Jan Lars Lunde til May-Britt Henriksen Steinhaug (24.06.1998)."


Luksefjellv. 188.
57/123 "Vårheim".

Simon Ekornrød fra Ekornrød under Mo f. f. 27/7-1901 d. 3/9-1995, s.a. Lars Østensen Ekornrød.
g.m. Bertha Marie Reiersen fra Limi(6) f. 9/5-1908 d. 7/10-1993, d.a. August Reiersen.
1. Lillian Marie Ekornrød f. 1929 g.m. Bjarne Sveinungsen. Overtok huset.
 


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Bjarne Olaus Sveinungsen (Bjarne Sveinungsen) f. 1923 i Henningsdalen under Mo, s.a. Ole Sveinungsen. Se Slettene under Mo.
g.m. Lillian Marie Ekornrød herfra f. 1929, d.a. Simon Ekornrød.
Eiere siden før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/123 Vårheim, 0 mark 07 øre. Eier: Gunnar Ekornrød og Bjarne Sveinungsen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 188 (Gnr 57, bnr 123) er overdradd til Lillian Marie Sveinungsen (08.12.1988)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Luksefjellvegen 188 (Gnr 57, bnr 123) er solgt for kr 810.000 fra Lillian Marie Sveinungsen til Terje Gravklev,
Bjørnar Bringa, Jorunn Bringa og Anita Pedersen Søgård
(22.06.1999)."


Luksefjellv. 190.
57/128 "Aasly".

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 190 (Gnr 57, bnr 128) er overdradd til Arnold Andersen (28.04.1949)."

Arnold Andersen (Arnold Nordbø Andersen) f. 24/10-1914 i P.A. Munchsg. i Skien d. 27/1-1987, s.a. arbeider Ole Mathias Andersen f. ca. 1885 og Olava f. Olsen f. ca. 1888.
g.m. Rakel Reiersen fra Limi(6) "Solli" f. 7/5-1916, d.a. August Reiersen Limi.
1. Laila f. 23/3-1944 d. 25/4-1944.
2. Åse Britt Andersen f. 1945 g. 18/12-1965 m. Olav Hafsund fra Bamble f. 1943.
3. Inger Lise Andersen (tvilling) (Inger Andersen) f. 1951.
4. Ellen Marit Andersen (tvilling) f. 1951.
Eier 1949.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/128 Aasly, 0 mark 13 øre. Eier: Arnold Andersen.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.


Luksefjellv. 194.
57/121 "Nyheim".

Henry Pedersen f. 9/7-1900 d. 2/2-1977.
g.m. Sofie f. 4/7-1902 d. 8/9-1983.
Barn?

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/121 Nyheim, 0 mark 13 øre. Eier: Henry Pedersen.
 

Adressa Limijordet ligger også under gnr 57 Grini, selv om området nok blir oppfattet som Limi. Her er hustomtene
for nye til å bli omfattet av "Gamle Gjerpen". Husk at i 1964 ble Gjerpen innlemmet i Skien kommune.


Petersborgveien
Utskilt fra gård nr. 57 Grini.


Petersborgv. 6.
57/47 "Bergli".

Utskilt fra Køyta under Grini i 1918 og solgt til John Eriksen.

John Eriksen f. 17/8-1882 d. 29/1-1966.
Eier 1918. Se Petersborgv. 4 under Rising.


Siljanveien
Hus utskilt fra gnr 57 Grini før ca. 1970.


Siljanv. 30.
57/20 "Haugland". Festetomt.


Siljanveien 30. Foto: Gard Strøm 3.7.2013.

Sliperiarbeider, huseier
Johannes Helgesen fra Skien f. 1864 d. 22/8-1906.
g. i Gjerpen 7/11-1891 m. Anlaug Pedersdatter fra Kåsin under Svalestua, Sauherad f. 5/8-1860 i Sauherad, d.a. Peder Tjostolfsen og Guro Kristensdatter.
1. Paulus Helgesen f. 24/7-1893 i Sems løkke ved Duestien i Gjerpen.
2. Gudrun Elevine Helgesen f. 7/6-1895 på Grini.
3. Johannes Helgesen f. 15/1-1897.
4. Olav Helgesen f. 24/3-1899.
Huseier 1897.

Anlaug Pedersdatter ble konfirmert i Gjerpen kirke 3/10-1875. Hun var da i tjeneste på Røsaker.

Dekksmann (matros), fyrbøter på dambskip, leieboer
Kristoffer Andreas Nilsen fra Skien f. 27/11-1877 d. 19/3-1915 på Grini av lungetæring, s.a. maskinist Lars Nilsen.
g. i Gjerpen 5/3-1906 m. Inga Pauline Sem fra Gjerpen f. 23/1-1882, d.a. arbeider Kittil Olsen Wærstad. Vokste opp med Hans Andreas Olsen Sem som sin far.
Forlovere: "Hans Nilsen, Sem og Lars Helgesen, Grini."
1. Henry Kristoffer Nilsen f. 27/5-1906 i Gjerpen. Se Griniv. 10.
2. Olaf Nilsen f. 18/11-1907 i Gjerpen. Se Kjær(2).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

57 

20

Grini - Haugland

Gudrun Helgesen

0 mark 03 øre

Herman Andersen f. 18/1-1917 d. 16/10-1975.
g.m. Gerd K. f. 22/12-1917 d. 1/6-1999.
Eier etter 1950.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Siljanvegen 30 (Gnr 57, bnr 20) er overdradd til Gerd Andersen (30.10.1975)."

Gerd K. Andersen. Se ovenfor.
Eier 1975.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 30 (Gnr 57, bnr 20) er solgt for kr 420.000 fra Gerd Andersen til Hilde Johannessen (14.09.1992).
Salget omfatter også Gnr 59, bnr 1, fnr 46."


Siljanv. 32.
57/23 "Berglund".
Utskilt fra Grini(7).


Siljanveien 32. Foto: Gard Strøm 3.7.2013.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grundbrev fra Mathias G. Jamtvedt til Peder Olsen Grini mod aarlig grundleie 28 kroner, hvorfor Panteret haves i hus og tomt for
indtil kr. 100, samt forkjøbsret, dat. 18. jan., tinglyst 3. febr. 1899."

Kirketjener, graver, huseier
Ole Pedersen Grini
fra Vassbrekka under Grini f. 20/2-1827 d. 11/4-1900 på Grini, s.a. Peder Sørensen.
g1g 11/7-1852 m. Berthe Maria Andersdatter fra Follaug(8) Kolkinn f. 16/4-1828 i Hegna under Meen d. 24/5-1869 på Grini, d.a. Anders Tollefsen.
g2g 4/6-1871 m. Anne Christensdatter fra N. Myren under Øvrum f. 30/8-1844, d.a. Christen Sørensen.
1. Elise Petronelle Olsdatter f. 22/10-1852 på Grini.
2. Andrea Olsdatter f. 13/7-1854.
3. Bendicte Olsdatter f. 25/8-1856 g.m. Ingebret Jensen. Se Familie 16a - Bøle 1900.
4. Peder Olsen Grini f. 7/8-1858. Se nedenfor.
5. Andreas Olsen f. 10/10-1860 d. 27/11-1866 på Grini.
6. Thalie f. 28/1-1863 d. 7/9-1865.
7. Thalie Olsdatter f. 20/11-1865.
Barn i 2. ekteskap:
8. Kristian Berthinius Olsen Grini f. 9/2-1872. Se Stulen under Rising.
9. Karen Marie Olsdatter Grini f. 17/10-1873.
10. Anne Olsdatter Grini f. 9/1-1877.
11. Andreas Olsen Grini f. 29/1-1879. Se Griniv. 1.
12. Berthe f. 20/10-1885 d. 29/10-1885 på Grini.
13. Olaf Grini f. 4/10-1888 d. 5/10-1955.
Br. ca. 1874.

Den første kona, Berthe Maria, var i tjeneste på Meen før de giftet seg i 1852.

Andre beboere her i 1865: Fraskilte fattiglem, Anne E. Edvardsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1795.
Hun eide jord og skog (uvisst hvor). Videre, enke og fattiglem, Berthe Olsdatter fra Gjerpen f. ca. 1791.

Ole Pedersen Grini var nevnt som kirketjener i Gjerpen fra 1858. I 1863 var han nevnt som innerst (her: leide bolig).

Dette huset ble oppført i 1899.

Gråstensmurer, steinhogger
Peder Olsen Grini
herfra f. 7/8-1858 d. 29/9-1928, s.a. Ole Pedersen Grini.
g. 28/11-1882 m. Anne Kirstine Hansdatter fra Lysa under Sem f. 14/4-1857 på Teigen under Mo d. 14/8-1936, d.a. Hans Ingvaldsen.
Forlovere: "Peder H. Sem og Nils Halvorsen."
1. Ole Pedersen Grini f. 24/3-1883. Se nedefor.
2. Berta Marie f. 19/12-1885.
3. Karl Bertinius f. 8/8-1886.
4. Bertel Olsen f. 2/2-1888.
5. Bertel Andreas f. 3/2-1889 d. før 1900.
6. Karen Pauline Olsen Grini f. 8/10-1891.
Eier i 1905.

F.f. Arbeider Peder Olsen og Anne Kirstine Hansdatters Ole på Gjerpen: Anne Kristensdatter Grini, Olava Olsdatter Gjerpen, Peder Hansen Sem, Ingebret Jensen og Hans Andersen fra Skien.
F.f. Arbeider Peder Olsen og Anne Kirstine Hansdatters Berta Marie på Doksrød: Moderen, Kirstine Larsdatter Doksrød, Jan Thovsen Doksrød, Peder Hansen i Skien.
F.f. Arbeider Peder Olsen og Anne K. Hansdatters Karl Bertinius på Doksrød: Død før hjemmedåbens bekreftelse af lærer Halvorsen (ingen faddere).
F.f. Stenarbeider Peder Olsen og Anne Kirstine Hansdatter Doksrøds udøbte drengebarn (ingen faddere).
F.f. Peder Olsen gaardeier og stenarbeider og Anne Kirstine Hansdatter på Doksrøds Bertel Andreas: John Tovsen Doksrød, Smed, Ole Eriksen Baugerød, gbr. Kristian Olsen Grini, gaardsdreng, Thalie Olsdatter Grini, Karen Halvorsen Doksrød.
F.f. Graastensmurer Peder Olsen og Anne Kirstine Hansdatter Grinis Karen Pauline: Gurine Kristensdatter Bøle, Andrea Ingvaldsdatter Skien, Ole Pedersen Grini, Erik Olsen Bøle og faderen. Hjemmedøpt af kirkesanger Øvrom v. moderen og Anne Kristensdatter Grini.

Hans Jacob Rasmussen f. 14/10-1879 i Gjerpen er Anne Kirstines sønn med Rasmus Nilsson, en ”svenske som tjente i Skien, ungkarl”.
Faddere for Hans Jacob var: ”Ingeborg Nilsdatter Fjelddalen, Maren Danielsdatter Lund, Hans Eriksen Baugerød, Ole Pedersen Fjelddalen, Peder Hansen Sem.”

Se folketellingen 1910.

Flåtemann, leieboer
Ole P. Grini herfra f. 23/4-1886.
g. 23/9-1907 m. Thilda Marie Hansdatter fra Rosvald f. 29/9-1878, d.a. Hans Rasmussen Rosvald.
Forlovere: "Anders Halvorsen Hyni og Ole Mathias Olsen."
1. Alfhild Martine Grini f. 11/7-1909.

Arbeider
Oskar Olsen Grini fra Duestien i Skien (Blomsgate) f. 25/9-1892 d. 28/7-1975, s.a. skomaker Nils Olsen fra Gjerpen og Ingeborg Sofie fra Gjerpen.
g. i Gjerpen kirke 20/12-1912 m. Karen Pauline Olsen Grini herfra f. 8/10-1891 d. 22/1-1966, d.a. Peder Olsen Grini.
Forlovere: "Peder Olsen Grini og Ole Pedersen."
1. Kristian Olsen Grini f. 10/4-1913. Se nedenfor.
2. Paulus Olsen f. 24/8-1914. Se nedenfor.
3. Rolf Olsen f. 3/7-1917 d. 17/12-1984. Se Gjerpenhavna 7 under Prestegården.
4. Kåre Olsen f. 13/1-1923 d. 14/5-1981. Se Gjerpenhavna 10 under Prestegården.
Bodde på Grini i 1913.

Se familien Nils Olsen (skomaker) i Skien under folketellingen 1910.

Revisor ved Akershus fylkesskattekontor
Kristian Grini herfra f. 10/4-1913 d. 10/6-1973.
g. 1940 m. Ruth Oulie f. 27/11-1917 d. 25/1-1997.
1.
Ingerd Karin Grini f. 1941.
2. Ragnhild Kristine Grini f. 1943.
3. Anne Marit Grini f. 1946.
4. Inger Reidun Grini f. 1953.
Eier 1938.

Kilde: Inger Nyhus f. Grini (2016).
Denne familien bodde aldri her. Etter Kristian Grinis utdannelse flytta han til Haga i Nes på Romerike, Akershus (i dag 1929 Auli).
Kristian Grini tok Telemark Landbruksskole på Søve i Holla (Ulefoss). Han har jobbet som melkekontrollør og vært bonde i 12 år.
Han var ved Nes ligningskontor før han startet karrieren hos fylkesskattesjefen i Akershus som revisor. Her var han ansatt til han
plutselig døde i pinsen 1973. Kristian Grini var en samfunnsengasjert mann. Skolen sto han nærmest. Han var med i skolestyret og dannet foreldrelag (forløper til FAU). Videre var han leder av vannverket og med i styre og stell, men han var ikke politiker.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/23 "Berglund". Skyldmark: 0 mark 03 øre. Eier: Peder Olsen.

Paulus Olsen herfra f. 24/8-1914 d. 28/1-2005.
g.m. Marta Horvei f. 30/12-1925 d. 15/7-1999.
Dette ekteparet hadde ingen barn.

Paulus hadde avtale med sine søsken om å få bo gratis i huset mot å foreta nødvendig vedlikehold.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Siljanvegen 32 (Gnr 57, bnr 23) er overdradd til Ruth Grini (30.12.1973)."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Siljanvegen 32 (Gnr 57, bnr 23) er overdradd fra Ruth Grini til Ingerd Karin Grini Bredesen, Ragnhild Kristine
Hennissen, Anne Marit Espedal og Inger Reidun Nyhus
(25.06.1997)."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 32 (Gnr 57, bnr 23) er solgt for kr 490.000 fra Ingerd Karin Grini Bredesen, Ragnhild Kristine
Hennissen, Anne Marit Espedal og Inger Reidun Nyhus
til Trond Hagen (25.10.2005)."


Siljanv. 34.
57/24 "Vegheim".


Siljanveien 34. Foto: Gard Strøm 3.7.2013.

Se folketellingen 1910.

Arbeider ved tøffelfabrikk
Gjermund Jamtvedt fra Sem i Vestfold f. 1/11-1884.
g.m. Augusta fra Skien f. 5/2-1885.
1. Gerd Jamtvedt f. 28/1-1907 i Skien.
Eier ca. 1901.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra M. G. Jamtvedt til Christoffer Nilsen for det paa dette bruk opførte hus for kr. 1500, dat. 17. juli, tingl. 18 juli 1906."

Christoffer Nilsen f. 1865 d. 16/6-1941.
Eier 1906.

Gravlagt ved Johannes kirkegård i Skien.

Fra Matrikkelforslaget 1950: 57/24 "Vegheim". Skyldmark: 0 mark 02 øre. Eier: Olaf H. Sem.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Siljanvegen 34 (Gnr 57, bnr 24) er overdradd til Thoralf K. Thoresen (19.09.1979)."

Thoralf K. Thoresen f. 6/7-1903.
Eier 1979.

Han bodde her alene i 1985.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 34 (Gnr 57, bnr 24) er overdradd fra Thoralf K Thoresen til Gunleif Johan Thoresen, Gudny Søvde Jenssen,
Laila Amalie Jacobsen og Thor Arne Thoresen
(04.04.2001)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 34 (Gnr 57, bnr 24) er solgt for kr 170.000 fra Gunleif Johan Thoresen,Gudny Søvde Jenssen, Laila Amalie
Jacobsen og Thor Arne Thoresen
til Trond Hagen (04.04.2001)."


Siljanv. 36.
57/25 "Bø".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grundbrev fra M. G. Jamtvedt til Maren Olsen Bø for årlig grundleie 30 kr. med Panteret for samme indtil et beløb stort kr. 150, dat. 24., tinglyst 25. januar 1907."

Handler, ugift, huseier
Maren Kirstine Olsen Bø fra Gromstulen(C) under Bø f. 7/11-1830, d.a. Ole Nilsen.

Maren Kirstine var søster til Else Olsdatter, som giftet seg med Helge Olsen og bodde på Brekkejordet.
Deres sønn Ole Helgesen bodde her hos sin tante Maren under folketellingen 1910.

Ole Helgesen fra Brekkejordet f. 21/5-1861. "Intet erverv. Off. understøttet." Se Familie 48 - Venstøp 1891.

Fra kirkeboka:
"Forhenværende gråstensarbeider Helge Olsen f. 1831 i Sauherad d. 5/6-1907, bg. i Gjerpen. Bosted Grinibakken."

Maler, leieboer
Ole Gundersen fra Tinn f. 6/6-1844.
g.m. Dikka fra Skien f. 2/3-1846.
1. Gustav Gundersen f. 3/3-1865 i Skien.

Matrikkelforslaget 1950: 57/25 Bø. Skyldmark: 0 mark 03 øre. Eier: Gunnar Gregersen.

Dette var et hus som ble revet for å få plass til parkeringen foran bilutsalgsfirma/ verksted.

Finnes det et gammelt bilde av dette huset?


Siljanv. 38.
57/83 ”Skjønberg”.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Mathias Jamtvedt og hustru Gunda til frk. Signy Hobæk fra kr. 996, 45, dat. 6/7-1931, tinglyst 6/1-1933."

Signy Hobæk d. februar 1940. Gravlagt på Gjerpen.
Ugift.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Siljanvegen 38 (Gnr 57, bnr 83) er overdradd til Arent Høgli (10.06.1947)."


Siljanveien 38. Foto: Gard Strøm 4.11.2013.

Kirketjener, vaktmester
Arnt Høgli
fra Griniv. 3 f. 6/6-1916 d. 9/9-1979, s.a. Waldemar Høgli.
g1g m. Signe Marie Saamundsen f. 15/12-1918 d. på 1940-tallet.
g2g m. Else Solvang fra Skafså f. 26/3-1919 d. 11/5-2005.
1. Inger Åse Høgli f. 1944 g.m. Asbjørn William Ekornrød f. 1943. Se Luksefjellv. 733 under Jønnevald.
2. Grethe Hege Høgli f. 1950 g.m. Svein Vårli fra Askim i Østfold f. 1948.
    Barn 1. Ingvild Vårli f. 1979.
    Barn 2. Silje Vårli f. 1985.
Eier 1947.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Siljanvegen 38 (Gnr 57, bnr 83) er solgt for kr 890.000 fra Else Høgli til Erik Hagen, Trond Hagen, Rune Hagen og
Petter Hagen
(17.09.2004). Salget omfatter også Gnr 57, Bnr 82. Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 85."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 38 (Gnr 57, bnr 83) er solgt for kr 800.000 fra Erik Hagen,Trond Hagen, Rune Hagen og Petter Hagen til
Arve Eike Kåsene (26.01.2006)."


Siljanv. 42.
57/168, 285. Festetomt. Innløst i 2010.

Rolf Andersen Nystedt (Rolf Frithjof Nystedt) f. 12/7-1918 d. 8/4-1996.
g.m. Edel Margareth f. 7/2-1921.
Eier ca. 1969.

Gravlagt på Nordre Gravlund.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Siljanvegen 42 (Gnr 57, bnr 168) er overdradd til Øystein Mikal Johnsen (19.06.1984)."


Siljanv. 43.
57/151. Festetomt. Innløst i 2010.

Zacharias Sortedal fra Bamble f. 18/6-1913.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Siljanvegen 43 (Gnr 57, bnr 151) er overdradd fra Zakarias Sortedal til Tommy Sortedal, Sigrun Sortedal og Åshild Tinholt (06.12.2006)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 43 (Gnr 57, bnr 151) er solgt for kr 940.000 fra Tommy Sortedal, Sigrun Sortedal og Åshild Tinholt til Jon Anders Wiersdalen
og Live Bommen Johnsen
(05.01.2007)."


Siljanv. 44.
57/169. Utskilt etter 1950.

Knut Heimholt fra Heimholt under Foss f. 29/1-1903 d. 31/5-1981, s.a. Nils Olaus Heimholt.
g.m. Sofie Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo f. 2/3-1906 d. 23/12-1981, d.a. Lars Østensen Ekornrød.
1. Ingebjørg Heimholt f. 1926 g.m. Thorleif Andersen. Se Siljanv. 47.
2. Lars Kåre Heimholt f. 1930. Bosatt i Vallhallv. 29.
3. Synøve Heimholt f. 1934 g.m. Kåre Rød f. 23/3-1922 d. 27/2-1979.
    Barn 1. Unni Rød f. 1956 g.m. Helge Oskarsen f. 1954.
4. Grete Heimholt f. 1938 g.m. tømrer Eilif Forsbakk f. 1930. Bosatt i Greg. Dagssonsg. 144.
    Barn 1. Knut Petter Forsbakk f. 1961.
    Barn 2. Mariann Forsbakk f. 1963.
    Barn 3. Elisabeth Forsbakk f. 1970.
5. Bjørn Åge Heimholt f. 1940. Overtok huset.

Knut og Sofie bodde noen år på Løkka i Siljan før Knut overtok farsbruket på Heimholt.
Siden bygde de huset her i ”Grinibakkane”.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Bjørn Åge Heimholt f. 1940.
g.m. Kjellaug Berge f. 1941.
1. Aud Irene Heimholt f. 1964.
2. Bjørnar Heimholt f. 1972.
Eier.


Siljanv. 47.
57/147. Utskilt etter 1950.

Thorleif Andersen f. 8/1-1920 d. 22/4-1987.
g.m. Ingebjørg Marie Heimholt fra Siljanv. 44 f. 21/2-1926 d. 25/8-2004, d.a. Knut Heimholt.
1. Gunn- Karin Andersen f. 1947.
2. Inge-Runar Andersen f. 1953. Bosatt i Skien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Siljanvegen 47 (Gnr 57, bnr 147) er overdradd til Ingebjørg Marie Andersen (27.01.1988)."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 47 (Gnr 57, bnr 147) er solgt for kr 600.000 fra Ingebjørg Marie Andersen til Bent Gerhardt Thingstad og
Yngve Lillefjære
(18.10.2001)."


Siljanv. 48.
57/77 "Fjeldstad".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Mathias og Gunda Jamtvedt til Ole Hansen Grorud, Siljan for kr. 260, dat. 31/1-1935, tinglyst 7/6-1935."

Ole Hansen Grorud f. 14/6-1884.
Eier 1935.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole Hansen Grorud f. 14/6-1884 til Ole A. Eriksrød f. 14/5-1876 på dette bruk og bnr 96 for kr. 3800, dat. 1/7-1936, tingl. 26/11-1936."

Ole Andreasen Eriksrød herfra f. 14/5-1876 d. 13/2-1955.
g. 7/2-1903 m. Inger Marie Nilsdatter fra Ås(6) f. 28/6-1878 på Gonsholt i Siljan d. 18/12-1944, d.a. Nils Jacobsen Aas.
Eier 1936.
Se S. Eriksrød.

Nils Eriksrød fra S. Eriksrød f. 15/1-1905 d. 5/8-1972, s.a. Ole Andreasen Eriksrød.
g.m. Gerd Tomine f. 18/3-1918 d. 22/12-2005.
1. Per Ole Eriksrød f. 1948. Se nedenfor.
Eier før 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 57

77

Grini - Fjeldstad

Nils Eriksrød

0 mark 02 øreFoto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 48 (Gnr 57, bnr 77) er solgt for kr 500.000 fra Eriksrød Gerd til Per Ole Eriksrød (09.01.1991)."

Per Ole Eriksrød herfra f. 1948.
g.m. Anne Støkke fra Venstøphøgda 161 under Hoppestad f. 1948, d.a. Nils Støkke.
1. Tommy Eriksrød f. 1974.
Eier 1991.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Siljanvegen 48 (Gnr 57, bnr 77) er solgt for kr 1.650.000 fra Per Ole Eriksrød til Odd Høiås (01.11.2007)."


Siljanv. 49.
57/142. Utskilt etter 1950.

Terjer Olsen f. 28/7-1921.
g.m. Gudrun Therese f. 13/3-1929 d. 17/4-1994.
Eier etter 1950.

De eide også ei hustomt på Grini fra 1982. Se Gamle Siljanv. 20.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 49 (Gnr 57, bnr 142) er overdradd fra Terjer Olsen til Ragnhild Elisabeth Strøm (25.03.2004)."


Siljanv. 51.
57/140 "Bakkeli".

Einar Kristiansen (Einar Marinius Kristiansen) f. 4/11-1909 d. 23/7-1991.
g.m. Thora Johannessen f. 22/5-1910 på Nes Jernverk, Holt, Aust Agder d. 20/6-1988, d.a. Søren Johannessen fra Nes jernverk f. 23/12-1881 d. 1972 i Gjerpen og Oline Johnsen f. 1874 d. 1955 i Gjerpen.
1. Martha Kristiansen f. 1939 i Holt, Aust Agder g.m. Morten Kjær fra Kjær(9). Bosatt i Børsesjøv. 107.
2. Solveig Oline Kristiansen f. 1944 g.m. Larsen. Bosatt i 3748 Siljan.
Eier i 1950.
 


Oddbjørn Johannessen har sendt meg et bilde av Søren Johannessen mens han var i arbeide ved Nes jernverk på Sørlandet.
Trolig fra 1920-tallet.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

57 

140

Grini - Bakkeli

Einar Kristiansen

0 mark 02 øre


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 51 (Gnr 57, bnr 140) er overdradd fra Kristiansen Einar til Martha Kjær og Solveig Oline Larsen (29.10.1991)." 


Siljanv. 53.
57/136.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Siljanvegen 53 (Gnr 57, bnr 136) er overdradd for kr 470.000 til Jan Erik Austad og Laila Nilsen (06.05.1988)."

Jan Erik Austad f. 8/9-1946 d. 21/12-2008.
samboer m. Laila Nilsen.
1. Roy Cato Nilsen.

Jan Erik Austad ble gravlagt på Borgestad kirkegård.


Siljanv. 55.
57/105 "Roheim".

Gabriel Gulliksen f. 29/4-1906 d. 25/7-1985.
g.m. Dagmar O. f. 15/12-1905 d. 23/2-1992.

Matrikkelforslaget 1950: "57/105 Roheim. Skyldmark: 0 mark 02 øre. Eier: Gabriel Gulliksen."

Gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Siljanvegen 55 (Gnr 57, bnr 105) er overdradd til Reidar Sylvan Lundgreen (03.10.1969)."

Reidar Sylvan Lundgreen.
Eier 1969.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Siljanvegen 55 (Gnr 57, bnr 105) er overdradd fra Reidar Sylvan Lundgreen til Lundgreen Eiendomsselskap as (30.04.1991).
Overdragelsen omfatter også Frederik Stangs gate 2 (Gnr 300, bnr 3680). Overdragelsen omfatter også eiendommer i Porsgrunn kommune."


Sommerfryd
Utskilt fra gård nr. 57 Grini før ca. 1970.Sommerfryd 2.
57/80 "Løvmo". Tidligere adresse: Luksefjellv. 90.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Gjermund Jamtvedt og hustru Augusta til Henry Reinertsen for kr. 1.800, dat. 22/1-1930, tingl. 24/1-1930."

Henry Reinertsen (Karl Henry Reinertsen) f. 13/1-1897 d. 11/5-1976.
g.m. Aasne Kristiane "Lilly" Karlsen f. 8/4-1896 d. 31/5-1985.
1. Eva Lillian Reinertsen f. 27/2-1920. g.m. Jonas Aas. Se nedenfor.
2. Harald Staale Reinertsen f. 8/1-1922 d. 21/12-2004.
Eier 1930.

Matrikkelforslaget 1950: "57/80 Løvmo. Skyldmark: 0 mark 07 øre. Eier: Henry Reinertsen."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Luksefjellvegen 90 (Gnr 57, bnr 80) er overdradd til Lillian Eva Aas og Jonas Aas (23.06.1972)."

Jonas Aas fra Luksefjellv. 71 under Grini f. 3/9-1916 d. 25/7-2002, s.a. Jakop Aas (1878-1946).
g.m. Eva Lillian Reinertsen herfra f. 27/2-1920 d. 31/5-2003.
1. Jan Harald Aas f. 1951.
Eiere 1972.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Luksefjellvegen 90 (Gnr 57, bnr 80) er overdradd fra Lillian Eva Aas til Jan Harald Aas (05.09.2003)."

Jan Harald Aas herfra f. 1951.
Eier 2003.


Sommerfryd 4.
57/103 "Haugebo". Tidligere adresse: Luksefjellv. 88.

Karl W. Karlsen f. 17/1-1902 d. 28/8-1973.
g.m. Betzy f. 2/8-1899 d. 1/8-1967.
Br. i 1969/1997.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfryd 8 (Gnr 57, bnr 81) er overdradd til Sylvira Janny Karlsen (02.10.1964)."

Sylvira Janny Karlsen (Vira Karlsen) f. 6/2-1908 d. 17/11-2008.
Eier 1964.

Matrikkelforslaget 1950: "57/103 Haugebo. Skyldmark: 0 mark 07 øre. Eier: Karl W. Karlsen."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Luksefjellvegen 88 (Gnr 57, bnr 103) er overdradd til Kjell Karlsen (14.08.1974). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 57, bnr 125. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 232."

Kjell Karlsen f. 1936.
g.m. Jenny f. 1944.
1. Grethe Karlsen f. 1967.
Eier 1974.


Sommerfryd 8.
57/81 "Lyhaug". Tidligere adresse Sommerfryd Plass 2.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Gjermund Jamtvedt til Jens Karlsen for kr. 1600, dat. 7/8-1930, tingl. 8/8-1930. 0 mark 07 øre."

Jens B. Karlsen (Jens Benjamin Karlsen) f. 17/6-1904 d. 12/9-1964.
g.m. Janny Sylvira Karlsen (Vira Karlsen) f. 6/2-1908 d. 17/11-2008.
1. Roald Arnt Karlsen f. 31/12-1928 d. 11/9-1942.
2. Sidsel Rona Karlsen f. 1945.
Eier 1930.

Matrikkelforslaget 1950: "57/81 Lyhaug. Skyldmark: 0 mark 07 øre. Eier: Jens Karlsen."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 8 (Gnr 57, bnr 81) er solgt for kr 1.100.000 fra Sidsel Rona Refsdal til Charlott Brekka og
Jarle Karlsen Høimyr
(17.09.2010)."


Sommerfryd 10.
57/94 "Solglimt". Tidligere adresse Sommerfryd Plass 4.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra enkefru Kathrine Jamtvedt til Ole J. Aas for kr. 720, med forpliktelse for kjøperen til at delta i vedlikeholdet av en vei som er
anlagt av selgeren fra hovedveien frem til selgerens eiendom, gjerdeplikt, samt i tilfelle at holde fjærkre innestengt, dat. 29/12, tingl. 4/1-1935."

Ole J. Aas.
Eier 1935.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole J. Aas og hustru Astrid til Einar Svennungsen for kr. 8000, dat. 1/4-1935, tingl. 15/4-1935."

Einar Svennungsen f. 5/11-1911.
Eier 1935.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Einar Svennungsen til Christian C. Mathisen for kr. 7500, dat. 19/10-1936, tingl. 3/11-1936."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfryd 10 (Gnr 57, bnr 94) er overdradd til Kristian Collier Mathisen (21.10.1936)."

Christian Collier Mathisen f. 3/12-1909 d. 3/1-1998.
g.m. Aase f. 30/6-1916 d. 6/7-2003.
1. Svein Mathisen.

2. Berit Mathisen g.m. NN Holte.
Eier 1936.

Matrikkelforslaget 1950: "57/94 Grini Søndre Solglimt. Skyldmark: 0 mark 03 øre. Eier: Christian C. Mathisen. 0 mark 03 øre."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 10 (Gnr 57, bnr 94) er overdradd fra Kristian Collier Mathisen til Aase Mathisen (31.05.2002).
Overdragelsen omfatter også Nedre Hjellegate 15 (Gnr 300, bnr 1731)."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 10 (Gnr 57, bnr 94) er solgt for kr 1.250.000 fra Svein Mathisen og Berit Holte til Rita Sanni Tangen-
Pedersen og Torgeir Tangen-Pedersen
(13.08.2004)."


Sommerfryd 11.
57/86 "Bergstad". Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 10.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra enkefru Katrine Jamtvedt til Gregar N. Berberg for kr. 850, med gjerdeplikt, dat. mars 1933, tinglyst 13. mars 1933."


Gregar N. Berberg (Gregar Nilsen) fra Heddal f. 24/8-1879 d. januar 1957 i Gjerpen.
g1g m. Margit fra Hjartdal død før des. 1910.
g2g i Gjerpen 29/1-1919 m. Anne Marie Seime fra Breim (Gloppen) i Sogn f. 16/6-1878 d. 21/1-1970, d.a. smed Johannes Larsen Seime.

1. Ingeborg Nilsen Berberg f. 23/9-1903 i Amerika g.m. Peder G. Furuheim. Se Luksefjellv. 65 under Grini.
Eier 1933.

Se Folketellingen 1910. Han bodde da som dagarbeider på Nordli under Venstøp (8/69).

Matrikkelforslaget 1950: "57/86 Bergstad. Skyldmark: 0 mark 08 øre. Eier: Gregar N. Berberg."

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfryd 11 (Gnr 57, bnr 86) er overdradd til Halvard Nordgarden (17.06.1965)."

Halvard Nordgarden f. 23/7-1917.
g.m. Bergit f. 12/1-1930.
1. Eivind M. Nordgarden f. 1957.
2. Gudmund Nordgarden f. 1958.
Eier 1965.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 11 (Gnr 57, bnr 86) er overdradd for kr 500.000 fra Halvard Nordgarden til Gudmund Nordgarden (09.03.2001)."


Sommerfryd 12.
57/106 "Grini søndre Eikehaug". Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 6A.

Leif Høegh-Larsen (Leif Hedvin Høegh-Larsen) f. 28/6-1901 i Porsgrunn d. 14/2-1979 i Skien.
g.m. Magnhild Bergliot f. 11/10-1902 d. 3/1-1995.
Eier i 1950.

Matrikkelforslaget 1950: "57/106 Eikehaug. Skyldmark: 0 mark 05 øre. Eier: Leif Høegh-Larsen."

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: DIS-Norge v/ Eva Erntsen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfryd 12 (Gnr 57, bnr 106) er overdradd til Ragnhild Nora Høgli (24.05.1958)."

Ole Høgli fra Høgli nedre under Grini f. 2/10-1934 d. 9/10-2013, s.a. Otto A. Høgli.
g.m. Ragnhild Nora Marker fra Marker(A) under Grini f. 3/7-1930
d. 15/3-1998, d.a. Isak Baugerød Marker.
1. Gunnar Høgli f. 1959.
2. Liv Høgli.
3. Morten Høgli f. 1965 g.m. Tove Birgitte Solum. Se Luksefjellv. 600 under Jønnevald.
Eiere 1958.

Ole Høgli har flere premier fra ungdommstiden i skilangrenn, spesielt fra rundt 1953.
Han flyttet siden til Fredrik Stangsgate i Skien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 12 (Gnr 57, bnr 106) er solgt for kr 2.450.000 fra Ole Høgli til Kenneth Abrahamsen og Lin Dyrkoll (10.10.2012)."


Sommerfryd 13.
57/139. Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 12.

Sigvart Myhra fra Nøklegård(3) "Myhra" f. 13/5-1903 d. 25/10-1977, s.a. Ole Pedersen Myhra.
g.m. Elisabeth Karoline Eriksrød fra Eriksrød(5) f. 8/8-1903 d. 6/3-1966, d.a. John P. Eriksrød.
1. Jonn Karsten Myhra f. 14/5-1941. Se nedenfor.
Eier i 1950.

Matrikkelforslaget 1950: "57/139 Askhaug. Skyldmark: 0 mark 04 øre. Eier: Sigvart Myhra."


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Sommerfryd 13 (Gnr 57, bnr 139) er overdradd til John Karsten Myhra (09.12.1977)."

Jonn Karsten Myhra f. 14/5-1941 d. 30/4-2007.
g.m. Liv-Gunn f. 1948.
1. Hanne Myhra.
2. Per Egil Myhra.
3. Tove Randi Myhra.
Eier 1977 (bodde her også i 1969).

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 13 (Gnr 57, bnr 139) er solgt for kr 1.725.000 fra Liv Gunn Myhra til Elin Fykerud Johannessen og
Jørn Isaksen
(23.12.2009)."


Sommerfryd 14.
57/150. Utskilt etter 1950. Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 8.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfryd 14 (Gnr 57, bnr 150) er overdradd til Knut Andreas Jensen (31.01.1977)."

Knut Andreas Jensen f. 1949.
g.m. Kjerstin B. f. 1948.
 
Eier 1977.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 14 (Gnr 57, bnr 150) er solgt for kr 2.980.000 fra Knut Andreas Jensen til Are Sigbjørn Godøy og
Anette Hellstrand Godøy
(18.06.2012)."


Sommerfryd 15.
57/278. Utskilt etter 1950. Nybygg 1989.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Sommerfryd 15 (Gnr 57, bnr 278) er overdradd til Olav Jamtvedt (14.11.1989)."

Bilmekaniker
Olav Jamtvedt (Oa Jamtvedt) fra Grini(70) "Nordgarden" f. 1/6-1928 d. 11/10-2003, s.a. Andreas M. Jamtvedt.
g. 1/8-1953 m. Lilly Reidun Aas fra Luksefjellv. 3 under Prestegården f. 28/2-1931 d. 19/3-1984, d.a. Ole J. Aas.
Eier 1989.

Denne familien bodde tidligere i Luksefjellv. 7 under Prestegården.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 15 (Gnr 57, bnr 278) er overdradd fra Olav Jamtvedt til Anne Katrine Jamtvedt og Gro Astrid Jamtvedt (19.05.2004)."
Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfryd 15 (Gnr 57, bnr 278) er solgt for kr 1.700.000 fra Anne Katrine Jamtvedt og Gro Astrid Jamtvedt til
Marcus Venicius Sandholmen og Nina Merete West Sandholmen
(19.05.2004)."


Sommerfrydveien
Utskilt fra gnr 57 Grini før ca. 1970.


Sommerfrydv. 1.
57/156. Utskilt etter 1950. Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 1.

Børre Odd Narmoe f. 11/11-1918.
g.m. Ruth f. 18/6-1926.

Eier i 1969.

Denne familien bodde her i 1969 og i 1997.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Sommerfrydvegen 1 (Gnr 57, bnr 156) er overdradd til Ruth Narmoe (13.01.1986)."


Sommerfrydv. 2.
57/158. Utskilt etter 1950. Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 13.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfrydvegen 2 (Gnr 57, bnr 158) er overdradd til Åge Skyer (02.12.1974)."

El. montør
Åge Skyer
f. 1947.
g.m. Karin f. 1947.
Eier
1974.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Sommerfrydvegen 2 (Gnr 57, bnr 158) er solgt for kr 2.000.000 fra Åge Skyer til Jane Stensland og Morten Skauen (04.04.2007)."


Sommerfrydv. 3.
57/137 "Venabu". Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 3.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Sommerfrydvegen 3 (Gnr 57, bnr 137) er overdradd til Olaf Madsen (18.11.1952)."

Olaf Madsen fra Skien f. 12/6-1923 d. 18/2-1984.
g.m. Agnes Elisabeth Rønningen fra S. Rønningen i Luksefjell f. 1921, d.a. Kristian Rønningen.
1. Grethe Elisabeth Madsen f. 1949 g.m. Torstein Johannesen fra Kongsberg f. 14/4-1948. Bosatt i Grensegata i Skien.
2. Ragnar Madsen f. 1954.

Eier 1952.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

57 

137

Grini - Venabu

Olaf Madsen

0 mark 03 øre


Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Sommerfrydvegen 3 (Gnr 57, bnr 137) er solgt for kr 675.000 fra Agnes Elisabeth Madsen til Arne Kåre Larsen og
Gitte Charlotte Larsen
(04.05.1999)."


Sommerfrydv. 4.
57/157. Utskilt etter 1950. Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 11.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfrydvegen 4 (Gnr 57, bnr 157) er overdradd til Peder Oterholt (23.11.1955)."

Peder Oterholt fra Luksefjellv. 740 under Foss f. 1923, s.a. Bernhard J. Oterholt.
g.m. Solveig Marie Danielsen f. 15/11-1923 d. 9/3-2007.

1. Vera Irene Oterholt f. 1947.

2. Karl Bernhard Oterholt f. 1949.
Se Luksefjellv. 774 under Åsen.
Eier 1955.


Sommerfrydv. 5.
57/154. Utskilt etter 1950. Tidligere adresse: Luksefjellv. 98.


Sommerfrydv. 5. Innsendt av Ingunn Walmann f. Øya i 2023.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "Andel av Sommerfrydvegen 5 (Gnr 57, bnr 154) er overdradd til Erling Øya (02.12.1955)."

Erling Øya f. 16/6-1920 d. 4/3-1991.
g.m. Elsa Bergljot Thomassen f. 23/8-1923 d. 25/7-2022.
1. Tormod Øya f. 1948. Flytta til Larvik.
2. Ingun Laila Øya f. 1954 g.m. Helge Walmann f. 1952. Bosatt i Skien.
Eier 1955.

Erling Øya bygde dette huset selv. Tusen takk til Ingunn Walmann.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Sommerfrydvegen 5 (Gnr 57, bnr 154) er solgt for kr 1.840.000 fra Elsa Bergljot Øya til Inger Lunde Schikora (19.01.2010)."


Sommerfrydv. 6.
57/153. Utskilt etter 1950. Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 9.

Østen Ekornrød fra Ekornrød(B) under Mo f. 21/11-1893 d. 22/11-1981, s.a. Lars Østensen Ekornrød.
g.m. Inger Marie Solverød fra Siljan f. 24/12-1897 d. 10/1-1980, d.a. Simon Abrahamsen Solverød og Amalie Mikkelsdatter fra Nordkvelde i Hedrum.
1. Astrid Marie Ekornrød f. 9/10-1927 g.m. Gunnar Magne Skårdal. Overtok huset.
2. Solveig Ekornrød f. 21/2-1930. Ugift. Bodde her.

Østen Ekornrød bygde huset i ca. 1956. Denne familien bodde tidligere på Ekornrød under Mo.  


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Sommerfrydvegen 6 (Gnr 57, bnr 153) er overdradd til Gunnar Magne Skårdal og Solveig Ekornrød (02.05.1972)."

Gunnar Magne Skårdal
fra Holt øde f. 27/8-1925 d. 26/4-2018, s.a. Halvor Skaardal.
g.m. Astrid Marie Ekornrød herfra f. 9/10-1927 d. 21/6-2020.

1. Helge Øystein Skårdal f. 1955.

2. Marianne Skårdal f. 1959 g.m. Morten Jensen fra Hoppestadv. 335 under Hoppestad. Bosatt i Åmotv. 53 i 1994.
3. Tone Andrea Skårdal f. 1964.

Eier 1972 sammen med Solveig Ekornrød herfra, som også er bosatt her.


Sommerfrydv. 7.
57/155. Utskilt etter 1950. Tidligere adresse: Sommerfryd Plass 7.

Kilde: Grunnboksblad, 1935 - 1993. "
Andel av Sommerfrydvegen 7 (Gnr 57, bnr 155) er overdradd til Harald Rønningen (23.11.1955)."

Harald Rønningen fra S. Rønningen i Luksefjell f. 22/5-1926 d. 19/7-1985, s.a. Kristian Olsen Rønningen.
g.m. Hjørdis Wighus f. 1931, d.a. Laurits Rollefsen Wighus.
Se Fekjan under Dale.
1. Torhild Rønningen f. 1951.
2. Jan Helge Rønningen f. 1959.
Eier 1955.


Foto: DIS-Norge v/ Ivar Eliassen.

(C) Gard Strøm.