ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.06.2020.


Gulset 1 - Myren

Gammelt løpenr. 11a. Siden Norges matrikkel 1886: Gnr 2 - bnr 1 og 9 m.fl.

 


Gulset bnr 1 "Myren". 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfilm. Eier Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.Adresse 2020: Nyhusv. 33, 3726 Skien.

G.br., selveier

Johannes Olsen fra Stua under Lunde nedre i Valebø f. ca. 1716 i Holla bg. 11/2-1779. ”Johannes Myra f. Gulset 63 aar.”

g. i Holla 20/6-1756 m. Agatha Andersdatter fra Borstad i Valebø dpt. 20/10-1726 i Holla bg. 5/6-1801. ”enken Agatha Andersdtr. f. Gulset-Myren, anm. at være 80 aar”, d.a. Anders Ledvorsen Borstad.

Forlovere: "Augustinus Jensen Graver og Anders Sørensen N. Hvale."

1. Jacob dpt. 10/10-1756 i Holla bg. 1758, "7 mnd., 20 dager gml."

2. Jacob dpt. 2/7-1758 i Holla bg. 1758, "15 uker gml."

3. Anders Johannesen dpt. 16/9-1759 i Holla bg. 9/8-1781. ”Anders Johannesen f. Gulset 24 aar.”

4. Ole Johannesen dpt. 13/1-1762 i Holla. ”Vanvittig.”

5. Marthe Johannesdatter dpt. 13/7-1766 i Holla g.m. Gunder Larsen. Overtok gården.
Br. 1775.

F.f. Johannes Stuens Jacob: Anders og Ole St. Hvale, Tyge Graver, Aaste Graver, Maren Borstad.
F.f. Johannes Stuens Jacob: Ole Hvale, Tollef Tollefsen, Anna nedre Lunde, Ingebor Adersdr Graver.
F.f. Johannes Stuens Anders: Anders N. Lunde, Christen Borstad, Anna St. Hvale, Cathrine øv. Lunde, Maren Graver.
F.f. Johannes Stuens Ole: Ole Hvale, Søren Fæn, Jens Graver, Aaste Graver, Catrine Lunde.
F.f. Johannes Stuens Marthe: Arve St. Vahle, Sivert Brenne, Anders nedre Lunde, Anna St. Hvale, Karen Larsdtr øv. Hvale.

Johannes Olsen var på plassen Stua under nedre Lunde ved Valebø (den gangen i Holla pr.gj.) da han giftet seg.
Der bodde også denne familien i 1766. Han kjøpte ½ hud av Gulset i 1775. Enka bodde her med sin sønn Ole i 1782.

Fra Bamble tingbok 21, 8. sept. 1778:

”Peder Solvesen Gulseth lod ved sit Søskendebarn Petter Gasmann............ stevne Johannes Stuen nu boende paa Myhren på Gulseth eye, for aa ha overfalt Peder Solvesen paa veien til Gjerpen kirke med nevehugg og klæders sønderrivelse.”

 

23/4-1779      JOHANNES OLSSEN MYHREN     Bamble Skifteprot. nr. 10a, side 7b.
Gulset         Arvinger: Enka Agata Andersdatter og barna:
               1. Anders Johannessen  21 år.
               2. Ole Johannessen     19 ”
               3. Marthe Johannesdtr. 14 ”
               Laugverge for enka ble Ole Knutssen på Gulset-eiet.
               Formynder for Anders ble Knut Gunderssen Gulset.
               ----”---- -”- Ole ble Niels Gunderssen Gulset.
               ----”---- -”- Marthe ble mora med laugverge.
Brt: 627 - 0 - 18
Net: 351 - 3 -  2
Jordegods:
a. Boet eier 1/2 hud med med bygsel og herlighet (med bygsel og herligheter) i Gulset-Myhren. Ifølge skjøte dat. 30.1.1775. Verdsatt til 450 rdlr.
b. Boet eier videre et skogstykke i Nordskogen med andel for 2 huders skyld i Ebbe Olssens plass under gården Gulset, ifl. auksjonskjøte dat.
13.10.1778. Verdsatt til 80 rdlr.

Skyld i 1779: ½ hud (6 skinn), pluss et skogstykke i ”Nordskogen” på 2 huder, samt Ebbe Olsens plass. Kilde: Skiftet ovenfor.

 

G.br., selveier

Gunder Larsen Gulseth fra Ø. Brenne i Valebø dpt. 26/12-1754 i Holla d. 21/3-1837 på Gulset, s.a. Lars Olsen Brenne.

g1g 15/7-1782 m. Marthe Johannesdatter herfra dpt. 13/6-1766 i Holla bg. 18/9-1797. ”Gunder Laerssøns Gulsets kone Marthe Johannisdtr., 31 aar.”, d.a. Johannes Olsen.

g2g 21/6-1798 m. Ingeborg Reiersdatter fra Findal i Solum dpt. 1/6-1760 i Bamble krk. d. 15/4-1828 på Myra under Gulset, d.a. Reier Andersen Findal og Berthe Andersdatter.

1. Marthe Maria dpt. 19/10-1783 bg. 2/11-1783. ”Gunder Larsens tvillingdøtter Marthe Maria 14 dage.”

2. Agathe dpt. 19/10-1783 bg. 2/11-1783. ”... og Agathe 14 dage.”

3. Marthe Maria dpt. 1785 bg. 11/6-1797. ”Gunder Laerssøns pb. Marthe Maria f. Gulset 11 7/12 aar.”

4. Agathe dpt. 27/1-1788 bg. 2/3-1788. ”Gunder Larsens d. Agathe f. Gulset 4 uger.”

5. Lars Gundersen dpt. 19/4-1789. Overtok bruket.

6. Johannes Gundersen dpt. 11/3-1792. Se Familie 7 - Gulset 1845.

7. Anders Gundersen dpt. 6/12-1794. Konf. 1810. Skomaker i 1825.

Barn i 2. ekteskap:

8. Reier dpt. 3/8-1800 bg. 20/6-1802. ”Gunder Larssøns db. Rejer f. Gulset 1 5/6 aar.”

9. Ole Gundersen dpt. 21/2-1802 g.m. Anne Svendsdatter fra Holla. Forpaktet i noen år Baugerød. Kjøpte siden Venstøp(34) og flyttet dit.

Br. 1782.

F.f. Gunder Larsens tvillingdøttre fra Gulset, Marthe Mariæ og Agatha: Nils Gulsets kone, Ingebor Larsdatter, Gunder Strømdals kone, Ingebor Andersdatter,
      Nils Gulset, Peder Stiansen Gulset, Gunder Strømdal, Ole Larsen, Søren Larsen.
F.f. Gunder Larsens pb. Agatha fra Gulset Ejet: Peder Stiansen Gulsets kone, Karen Alfsdtr., Nils Gulset, Christen Gulset, Mons Olsen.
F.f. Gunder Larsens db. Lars fra Gulset: Christen Gulsets kone, Kistine Nilsdatter, Peder Stiansen Gulset, Kittil Knudsen, Gunder Nilsen.
F.f. Gunder Laerssøns db. Johannes fra Gulsæt: Peder Stianssøns k., Ingebor Nilsdatter, Christen Gulsæt, Ole Sørenssøn, Jan Jørgenssøn.
F.f. Gunder Laerssøns db. Anders fra Gulset: Anne Kirstine Falchum, Gunnil Maria Christensdtr., Peder Falchum, Anders Laerssøn, Gunder Gulset.
F.f. Gunder Larssøns db. Rejer f. Gulset: Gunder Nilssøns k., Marthe Maria Olesdtr., Jacob Mælum, Ole Einerssøn, Christen Nyehuus.

F.f. Gunder Larssøns db. Ole f. Gulset: Peder Stianssøns k., Maren Hansdtr., Hans Olessøn, Anders Nilssøn, Ole Nirissøn.

 


Kilde
: Gjerpen Bygdebok bind 3 (Terje Christensen).
I 1794 sendte Gunder Larsen inn klage til amtmann Blom over at han var blitt pålagt å holde skole på sin eiendom ”Tillige med de andre bønder som eier 4 huders skyld, da han nu eier kun ½ hud. Han til forsørgelse en gammel værmoder og en vanvittig værbroder (en gal svoger, altså sønnen Ole Johannesen i familien ovenfor) som han må holde i jern for at have i rolighed.  -
Bes fri for skoleholdet, samt bevilges noe af fattigkassen til forsørgelsen, de dyre tider som nu i en 12 aars tid ha vedvaret.”
 

 


Kilde:
Bamble Pantebok 1.
Aastedssak 24 sept 1797 fortsatt fra 26 sept 1795. (Avskrift: Jan Chrristensen)

Da ble retten satt på den part i gården som Gunder Larsen bebor, Vestre Gulset eller Myhren kalt, mellem Gunnar Larsen som citant, contra de flere eiere og opsiddere i Gulset gård, nemlig Peder Stiansen, Kittil Knutsen, Niels Gulsets enke med laugverge, samt Peder Falchum og Ole Pedersen Meltvet, betreffende inndeling i skov og mark samt alle på gården tilliggende herligheter i forhold til enhvers skyld.

 

Citanten bad 1, vitne Peder Salveson tilspurt:

1) Om ikke vitnet bekjent at Gunder Larsen eier 2 huder i Nordskoven Sameie, samt udi Ebbes Plads for 2 huder.

2) Om vitnet vet hvor meget Ebbes Plads har betalt årlig og hvad videre tilhører samme plads.

3) Om vitnet vet at der er nedhugget av hjemmskoven til plassen, som le... først har nedhugger til kulleved og kaaser og -
    således
derefter indtaget til eiendom av de andre eiere.

4) Hvor mange pladser der således er indløst at det er ham til stor fornærmelse og skade.

5) Om sådant ikke er skjedd etterat Myhren er lagt i skyld.

6) Om vitnet vet og er bekjent at den opsatte dam er ham til skade både på skov og mark.

7) Om vitnet vet hvorledes vadrætte og fiskerfe er kommen fra og om ikke Gunder Larsen før have og tilhører lod og del derudi.

 

På denne tid kom tilstede av indstevnte Peder Stiansen, Kittil Knudsen, Niels Gulsets enke med laugverge Gunner Strømdal,
Gunner Nielsen,
Ole Falchum eller Meltvedt og Sr. Peder Falchum og efter å ha talt og handlet en tid med citanten
Gunner Larsen på egne og deres myndlinger vegne.

Gunner Larsen skal i minnelighed bli tildelt til eiendom eflg. hva han synes å ha hjemmel til:
1/5 i Nordskoven og i
Ebbes Plads og 1/8 i Hjemskoven, til Peder Stiansen og Kittil Knudsens anparter. Hva Gunner Larsen slik tildelt, blir eiendommelig for nuværende og efterkommende eiere av Myhren eller Vestre Gulset, men da heller ingen videre adgang til noe fellesskab med de andre oppsidderne og eiere i hjemmehavn, huse, gjerde og brennefang.

Adgang til at ta anpartene efter lodtrekning.

 

Peder Falchum og Ole Falchum eller Meltvedt fandt nødvendig med følgende erindring: Deres og myndlinger Falchums
eiendom i Gulset er
uddelt i forhånd for seg selv, derfor dette forlig dem uvedkommende. Omkostninger betales med
like meget på hver lodseier i
Gunner Larsen, Peder Stiansen, Kittil Knudsen, Niels Gulsets enke og Gunner Huchen (Huken u. Mæla?).

 

Gunner Larsens del av Nordskoven skal være en strekning begynnende og mot støtende på østre kant Århus, Hyni og Fossum gårdens eiendele. - Ved Århus i søndre kant ved en sten kalt Haslekjær stein, nordefter, vest for Aletjernmyhren, østre kant et stykke nordenfor Aalekien, videre nordover langs myhren og lien i dens nedre og vestre kant - den skov som falder på vestre side av bekken borthugger Peder og Kittil i 2 år, men hva siden der opvokser tilhører Gunner Larsen. Videre går strekningen i nord til Ulvskien eller et kien og vider i Tuitting - skjærret udi Tuiting Vandet, hvor Fossum skov modstøder.

 

Likeså Gunner Larsen 1/5 part i Ebbes Plads - på søndre side mot den såkalte Olines plads på nordre, østre og søndre side (??) For 1/8 av hjemskoven som Guner Myhren tilkommer. Begynner ved Guner Myhrens grinddele, derefter følger Kåsa-veien, sydvest omtrent til Kittil Knudsens Kåser, videre langs dessens jorders gjerde langs Hans Olsens plads til den søndre kant en målestang fra et der befindende led. Videre langs noen blikkede grantrær lige til Ålekiensbæk udi hvilken Gunner Larsen nyder ret at bygge og oprette kvernebrug, og ubehindret til fornødenhed at befeste samme til fornødenhed på vestsiden av bekken Følger bekken vestover hvor veien til Vadrette falder over samme. - Omtales som Johnskås, som tilhører Gunner Larsen, men ligger i Gunner Nielsens skov.
 


I 1801 hadde Gunder sin svigermor fra 1. ekteskap boende her - Agatha Andersdatter. Hun var da 80 år gammel.
Hennes  ”vanvittige” sønn på 40 år, Ole Johannesen, bodde også her.

21/2-1798      MARTHE JOHANNESDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 12, side 321b.
Myhren i       Arvinger:                            
sk.laug med    Enkemand Gunder Larssen og barna:
Gulset         1. Lars Gunderssen 8 … 9 år.
                  2. Johannes Gunderssen 6 "
                  3. Anders Gunderssen   4 "
                  Faren ble selv verge.
Brt: 617 - 2 -  0
Net: 259 - 2 - 14
Jordegods: 8 1/2 skind i gd. Gulset med bøksel, verd 450 rdl. - Besto av flere parter,
den største i Myhren med 6 skind.

24/4-1828      INGEBORG REIERSDATTER   Bamble Skifteprot. nr. 16, side 249b.
V.Gulset       Arvinger:                            
                    Enkem. Gunder Larssen og sønnen Ole Gunderssen, myndig.
Boets midler: Boet hadde et bra løsøre, men da boet intet skyldte, bad enkemanden seg fritatt
for registrering. Dette ble vedtatt og innvilget.

G.br., selveier

Lars Gundersen Gulseth herfra dpt. 19/4-1789 d. 22/2-1862 på Gulset, s.a. Gunder Larsen Gulseth.

g. i Solum 6/3-1817 m. Anne Larsdatter fra Klovholt dpt. 25/5-1788 i Solum d. 2/9-1857 på Gulset, d.a. Lars Christensen Klovholt.

Forlovere: "Rasmus Holtene og Klokker Jonsen."

1. Gunder Larsen f. 30/12-1817. Overtok bruket.

2. Lars Andreas Larsen f. 28/3-1819 g.m. Anne S. NN. Han ble skipper. Bodde i hus i Kilen i Kragerø i følge folketellingen 1865.

3. Rasmus f. 5/6-1823 d. 21/10-1824.

4. Anne Mathea f. 1827 d. 8/3-1828.

5. Rasmus Martinius Larsen f. ca. 1833.

Br. 1817.


På gården i 1825: Ole Johannesen(66) ”har vært daarlig i 47 aar”.
Tjenestejente i 1835: Ingeborg Maria Eriksdatter(20).
Tjenestedreng i 1845: Rasmus Jacobsen(30).
 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

11   

Gulsæt - Myhren 

 Lars Gundersen

 0 huder 8 1/2 skind

1 daler - 3 ort - 21 shilling

 

Gårdens landskyld (skattegrunnlag) i 1838: 8 ½ skinn (rev. til 1 Skylddaler, 3 ort, 21 skilling).


Gulset(2) ble utskilt herfra i 1843.
 

G.br., selveier

Gunder Larsen Gulseth herfra f. 30/12-1817 d. 20/5-1903 i Hazle Run, Minnesota, s.a. Lars Gundersen Gulseth.

g. 6/8-1844 i Solum krk. m. Kirsten Hansdatter fra Kastet i Solum f. 4/8-1814 på Omdals-eie d. 12/12-1885 i Hazle Run, Minnesota, d.a. Hans Larsen Kastet.
Forlovere: "Børre Jacobsen Gulset og Hans Larsen Kastet."

1. Lauritz Henrik Gundmand Gundersen f. 23/3-1847.

2. Annette Mathea Regine Gundersdatter f. 14/11-1849 på Myra.

3. Johanne Agethe Rolfine f. 6/7-1852 d. 6/11-1852. ”Død før Daabens Bekræftelse.”
4. Johan Rolf Ivar Gundersen f. 25/5-1855 d. 30/7-1938 i Hendricks. Skrev seg for John Larsen Gulseth i USA, g. 1874 m. Sarah Jane Olesen (d. 14/8-1936).
    De flyttet i 1900 til byen Hendricks, Lincoln county, Minnesota. 10 barn!

5. Agethus Carl Martinius f. 14/11-1858 d. 8/4-1865 på Myra.

Br. 1860.


 

Disse opplysningene har jeg fått av oldebarnet til Johan Gulseth (John Rolf Ivar Gundersen i USA), Wayne Heath og hans kone Linda.
Denne familien emigrerte til N. Amerika den 12/4-1866. De ankom Quebec i Canada den 28/5-1866. De bosatte seg først i Decorah, Iowa som så mange andre nordmenn.

De hadde fått løfte om gratis jord i den sydvestre delen av Minnesota. Derfor flyttet de dit i 1873 for å finne seg "den rette" jorda. Dette fant han i 1875 da han fikk skjøte på 79 acres nær Hazle Run, Yellow Medicine county, Minnesota.
Deres yngste sønn Johan Rolf Ivar var den eneste av deres barn som flyttet sammen med foreldrene fra Decorah.


 

Heretter var gården på handel i noen år:

Lars Halvorsen fra 1866-1870, Mathias Rollefsen Sunde fra 1870-1872, hans datter Anne Mathiasdatter Sunde fra 
1872-1875, Ingebret Kittilsen Ødegaarden fra Sigdal fra 1875-1879 (se Gulset 9), Ole Hansen Hem fra Sauherad fra
1879-1882, Abraham Ingebretsen var eier fra 1889.

 

 
  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

11a              

Gulseth - Myren

Anne Mathiasdatter

1 - 1 - 15

 

 

G.br., selveier

Greger Evensen Gulset fra Ytterbø i Lunde i Telemark f. 15/8-1833 d. 1/2-1915, s.a. Even Ytterbø.

g.m. Ingeborg Johanne Olsdatter fra Aspheim i Melum f. 11/11-1845 d. 23/1-1932, d.a. Ole Aspheim.

1. Even Gregersen f. 8/6-1873. Overtok gården.

Br. 1882.


Denne familien var nevnt under løpenr. 17 på Gulset (Kåsa) i 1875. De hadde da ei tjenestejente, Aase Torgrimsdatter
f. 1836 i Nes, Sauherad med fast bopel i Solum. Greger var da i dagarbeide ved Løveid Tresliperi (Skotfoss bruk?).


Noe er fraskilt før matrikkelen 1886.

 

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

1

11a

Gulset

Myren

Greger Evensen

0 - 4 - 12

3 mark 42 øre


Folketellingen 1891 forteller oss at sønnen Even (enebarn) var i arbeide på cellulosefabrikken (på Vadrette) som
smeddreng. Det var ingen andre enn disse 3 som bodde på gården da.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

1

Gulset

Myren

Greger Evensen

3 mark 42 øre

 

 

G.br., smed, selveier

Even Gregersen herfra f. 8/6-1873 d. 13/11-1945.

g. 22/1-1907 m. Theodora Marie Andersdatter fra Rønningen 4 under Strømdal  f. 16/3-1872 d. 2/5-1961, d.a. g.br. Anders Halvorsen Rønningen.
Forlovere: "Greger Gulset og
Augun Halvorsen, Skien."

1. Georg J. Gregersen f. 13/5-1907 d. 4/9-1971. Var verkstedeier. Bodde i Skotlandsv. i Skien.
2. Anders Gregersen f. 14/7-1909. Overtok gården.

3. Eivind Thoresius Gregersen f. 5/7-1911. Bodde i Lensmannsv. 25, Skien.

Eier 1915.

 

Se folketellingen 1910.


Gårdbruker Even Gregersen var en av 18 telefonabonnenter under Gulset sentral i 1919. Telefonnummert var 6.
Alt har sin begynnelse og utvikling.

 

G.br., selveier

Anders Gregersen herfra f. 14/7-1909 d. 7/3-1975.

g. 1937 m. Marie Aarhus fra Århus(3) f. 9/1-1910 d. 16/1-1992, d.a. Paulus Aarhus.
Forlovere: "Tekniker Even Thoresius Gregersen, Gulset og Paula Aarhus, hjemmeværende, Århus."

1. Arne Morten Gregersen f. 1944.

2. Solveig Gregersen f. 1947. Overtok gården.

Eier 1947.
 

Anders Gregersen eide også i sin tid et sagbruk.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 2

1

Gulset - Myren

Anders Gregersen

3 mark 42 øreStore arealer ble ekspropiert på 1960-tallet og lagt ut til hustomter og annet.

 

Selveier

Solveig Gregersen herfra f. 1947.
g. 1975 m. Olav Kaasin f. 1936, s.a. Svein H. Kaasin og Asbjørg f. Åmås.
1. Gyri Kaasin f. 1976.

Eier 1975.

 

Denne familien er bosatt på Olav Kaasins gård i Solum.


Gulset bnr 1. Foto: Gard Strøm 2002.
 

 

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no