| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Strømdal
Gård nr. 1 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                                         

Oppdatert 10.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Strømdal 4 - Rønningen
Løpenr. (1, 2, 3, 4, 5)e. Siden Norges matrikkel 1889: Gnr 1 bnr 4 (1/4).

Utskilt fra Strømdal Hovedgård i 1867.

Knut Amundsen, som kjøpte bruket i 1867 solgte det samme år til Anders Halvorsen

G.br., selveier, hustømmermann, snekker, branntakstmann
Anders Halvorsen Rønningen
fra Nedre Slettemo under Ø. Gåthaug i Sauherad f. 16/12-1836 d. 20/2-1913 på Rønningen, s.a. Halvor Olsson og Kari Halvorsdatter (Olsdatter?).

g. i Gjerpen 28/5-1868 m. Thore Olsdatter fra Gvåla i Sauherad f. 23/11-1834, d.a. Ole Halvorsen Hvalen og Thore ...sdatter.
1. Karen Andersdatter Rønningen f. 6/11-1868 på Strømdal
d. 7/6-1934 i Gjerpen g. 1/1-1899 m. murer Augund Halvorsen fra Strømdal(6) "Ødegården" f. 20/2-1869 d. 10/11-1954 i Gjerpen.
    Augund var gråsteinsmurer. De bodde i Ligata i Skien i 1900.
    Barn 1. Arne Halvorsen Rønningen f. 21/3-1899 d. 9/10-1976. Se nedenfor.
    Barn 2. Hartvig Halvorsen Gulseth f. 25/9-1900 d. 26/9-1933.

2. Theodora Marie Rønningen f. 16/3-1872 på Gulset g.m. Even Gregersen Myren. Se Gulset(1) "Myren".
3. Anne Marie Rønningen f. 22/10-1874 på Rønningen.
Br. 1868.

Da de giftet seg i Gjerpen kirke i 1868 bodde de begge på Strømdal. Han ble konfirmert i Sauherad 1853.
Hun ble konfirmert i 1849.

Brukets besetning i 1875: En hest, fem kuer, fire sauer og en gris. Familien er nevnt her også i 1891.
Anders Halvorsen ble også kalt Slettemo. Gården Slettemo ligger i Sauherad hvor han vokste opp.

Bnr 5 "Rønningen" ble utskilt herfra i 1868.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(1,2,3,4,5)e

Strømdal

Lars Halvorsen

1 daler - 0 ort - 0 skilling

 
 
Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

1

4

(1,2,3,4,5)e

Strømdal

Rydningen

Anders Halvorsen

0 - 3- 10

2 mark 58 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

1

4

Strømdal

Rydningen

Anders Halvorsen

2 mark 58 øre


Se folketellingen 1910.

Datteren Karen Halvorsen (Andersdatter) ble eier i 1914.
Hennes sønn Arne Halvorsen Rønningen i 1933.

G.br., selveier
Arne Halvorsen Rønningen
fra Skien f. 21/3-1899 d. 9/10-1976, s.a. Augund Halvorsen og Karen Andersdatter herfra.
g.m. Gunvor K. Fosse fra Solum f. 21/6-1920 d. 6/5-1988.
1. Tore Rønningen f. 1947. Se nedenfor.
Br. 1933. 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

1

4

Strømdal - Rydningen

Arne Halvorsen

1 mark 57 øre

1 34 Strømdal - Vestskogen dito 0 mark 30 øre
2 21 Gulset - Tømmerlensa dito 0 mark 77 øre
2 106 Gulset - Kilen (utgått) dito 0 mark 02 øre


Arne Halvorsen Rønningen bodde her med sin familie. Også i 1969.

Selveier
Tore Rønningen
herfra f. 1947.
g.m. Signe Margrethe Skau f. 1949.
Br. 1961.

Tore Rønningen er i 1994 bosatt i Strømdallia 3b.

Som vi ser av kartet er mesteparten av eiendommen oppdelt og solgt til hustomter.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.