| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Haugerød østre
Gård nr. 140 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Gamle Haugerød østre
En liten ”einvirkesgard” i gammelnorsk tid med en landskyld av 6 øre.

Matrikkelgården Haugerød østre ligger 285 - 300 m.o.h.

Gården grenser i nord til Holm skog (i dag Løvenskiold-Fossum), i øst til Marker under Grini, i syd til Kleven og i vest
til Holm skog.

Ingen registrerte oldtidsfunn. Heller ingen gravhauger.

Navneforskeren Oluf Rygh.
Háfaruð av ordet Hauge- og -rød for rødning/ rydning.

Noen gamle skrivemåter.
Háfaruð (1398), Hougerød nordenfor Kleven (1665), Hougerød østre (1723).

Haugerød østre ble trolig ryddet i Gammelnorsk tid (1000-1350) og lagt øde under Svartedauen (1350).
Gården ble gjenryddet rundt 1670 som husmannsplass under Gjerpen prestegård.

Tidlige eiere.
Biskop Eysteins Røde bok 1398 forteller oss at 6 øyre i Haugerød var eid av sognepresten i ”Gierpin”. Gjerpen
prostigods
på begynnelsen av 1600-tallet, generaladmiral Curt Adeler 1668, de Adlerske arvinger solgte gården
til fogden Schweder i 1735 som solgte til Nils Olsen i 1740.

Det var husmenn og leilendinger som bodde her fram til 1740 da Nils Olsen kjøpte gården.

Tidlige brukere.
Lauritz (Lars) ca. 1647, Rasmus i 1661, 1671.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
”Haugerød som Lauritz bruger, schylder 1 hudt till Gierpen proustj med bøxell. Er en fatig mand och pladtzen ringe.
Er lagt for penge 1 dr. Gierpen Proustj bygger.”

Arbeider, husmann

Rasmus
f. ca. 1604.
1. Gunder Rasmussen f. ca. 1646.

Br. i 1661.

Dette ifølge sogneprestens manntall 1664.

Kilde: Skatteliste 1661.
Haugerød: Rasmus
Arbeidspenge – 1 m 21 s.
Smørleeding – 2 m.
Meell – 4 m.
Er – 2 m 7 s 1 alb.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71.
”Hougerød, Rasmus bruger, schylder 1 hud som Gierpen Proustj med bøxel ehr ejende. Giffuer Schat 2 Rdl.”

Landskyld fram til delingen i ca. 1790, 1 hud.

1 husmannsplass, Haugerødkåsa ble ryddet rundt 1820. Ingen seter, skog kun til ved og lite havn.

Se Ø. Haugerød(1) og Ø. Haugerød(2). Se også Haugerødkåsa.

(C) Gard Strøm.