| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Haugerød østre
Gård nr. 140 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Haugerød østre 1 - Haugerød øvre
Gammelt løpenr. 471. Siden Norges matrikkel 1889: 140/1 m.fl.

Se også Gamle Haugerød.

Adresse i dag: Haugerødv. 54, 3719 Skien.

Som husmannsplass under Gjerpen prestegård fram til ca. 1720.

Arbeider, husmann

Hans (Christensen?) Haugerød
f. ca. 1635 bg. 7/3-1699. ”Hans Houerø 64 aar.”
g.m. Anne Mathisdatter fra S. Fossum f. ca. 1631 bg. 16/4-1717. ”Anne Houerø 86 aar.”, d.a. muremester Mathis Pedersen.
1. Christen Hansen f. ca. 1665. Bodde flere år på S. Riis(13). Se også Gravli(1).
2. Tore Hansdatter f. ca. 1670 g.m. Nils Olsen fra Hogstad i Siljan. Se Gamle Kjær.
3. Anne Hansdatter f. ca. 1677 g.m. Hans Jørgensen. Se nedenfor.
4. Gunhild Hansdatter f. ca. 1680 g.m. Nils Jonsen. Se V. Bø i Luksefjell.
Br. til ca. 1699.

Gjerpenpresten på denne tiden, satte nesten alltid gamle menneskers alder alt for høyt ved begravelser.
Det er derfor ikke usannsynlig at Anne Mathisdatter fikk barn i 1680.
Datteren Gunhild Hansdatter må være født for Gjerpen kirkeboks begynnelse, mai 1681.

I skiftet etter Kirsten Mathiasdatter g.m. Gunder Christensen på N. Grini(B),
kan vi finne hennes levende søsken:
Hans Mathiesen Kiær f. ca. 1626.
Anne Mattisdatter f. ca. 1631 g.m. Hans Haugerød.
Tone(?) Mattisdsdatter f. ca. 1652 g.m. Jon Olsen Klepp. Se Klepp.
Magnild Mattisdatter f. ca. 1638 g.m. Lauritz Jacobsen Lie d.y. Se Lid(A).

Arbeider, husmann
Hans Jørgensen
fra V. Lyngåsen dpt. 21/1-1679 i Skien bg. 8/4-1740. ”Hans Kleven, 73 aar.”, s.a. Jørgen Asbjørnsen.
g. 29/10-1702 m. Anne Hansdatter herfra f. ca. 1677 bg. 3/4-1742.
  ”Hans Klevens Enche Anne, 65 aar.”
Forlovere: "Knud Bøle og Pros Søli."
1. Jørgen dpt. 1/1-1703 bg. 28/1-1703. ”Hans Jørgenssens søn Jørgen fra Østre Houerø. 4 uger gammelt.”
2. Jørgen Hansen dpt. 30/3-1704. Se Kleven(1).
3. Anna dpt. 21/3-1706 bg. 12/3-1707. ”Hans Houerøds datter Anna 1 aar gl.”
4. Anna Hansdatter dpt. 26/12-1707 g.m. Harald Gundersen Berberg. Se S. Berberg.
5. Nils dpt. 16/3-1710 bg. 2/7-1710. ”Hans Houerøds søn Nils 16 uger.”
6. Aslak Hansen dpt. 21/6-1711. Se Grini(4).
Br. 1702.

F.f. Hans Jørgenssøn Jørgen fra Hauerø: Gregorius Lund, Oluf Kleven, Anders Sems søn, Anna Islands, Evens qvinde Taran i Haugen, Anna Jørgensdatter.
F.f. Hans Houerøs Søn Jørgen: Peder Doxrø, Christen Graveli, Albert Lyngaasen, Jan Islands Enche Anna, Evens qvinde i Haugen, Ole corporals datter Anna af Scheen.
F.f. Hans Hauerøs datter Anna: Jan Smedesvend af Scheen, Peder Doxerø, Ole Kleven, Claus Holst-Smids enche i Scheen, Hans Houerøs Søster Inger.
F.f. Hans Houerøs datter Anna: Nils Holm, Anders Anderssen i Scheen, Christen Graflis qvinde, Aslak Melums qvinde Inger.
F.f. Hans Houerøes søn Nils: Ole Kleven, Christen Grafli, Abraham Mælums qvinde Inger, Nils Luxefields qnde, Ingebret Holms datter Ingeborg.
F.f. Hans Houerøs søn Aslak: Christen Gravelj, Nils Fieldet, Hans Anderssøn i Scheen, Anders Anderssøns qvinde Karen i Scheen, Kirsten hos Christen Meen.

Hans Haugerøds søster Inger var fadder for Hans Jørgensens barn i 1703.
I 1707 var Abraham Melums (Mæla) qvinde Inger fadder for samme.


Denne familien flyttet til Kleven(1) i 1724.

Arbeider, husmann

Kjeld Jonsen

Br. 1724.

G.br., selveier
Nils Olsen
f. ca. 1700 bg. 12/1-1786. ”Nils Houerøe 86 aar.”
g.m. NN Sigurdsdatter? f. ca. 1701 bg. 6/8-1767. ”Nils Houerøes kone 66 aar.”

1. Ole Nilsen f. ca. 1727. Se Ø. Haugerød(2).
2. Hans Nilsen.
3. Sigurd Nilsen dpt. 11/11-1742. Se Åmot.

4. Marthe dpt. 11/4-1746 bg. 29/7-1747. ”Nils Houerøes pb. Marthe 1 1/4 aar.
5. Lars dpt. 9/11-1749 bg. 24/3-1750. ”Nils Houerøes s. Lars 20 uger.”
Br. 1740.

F.f. Nils Houerøs Siul (Sigurd): Aslak og Lars Grinj, Nils Henricssøn, Jørgen Kleves qde., Inger Grinj.
F.f. Nils Houerøs p.b. Marthe: Jørgen Klevens kone, Ingebor Olsdatter fra Schielbred, Aslak Grinie, Jørgen Kleven, Torjer Olsen fra Schielbred.

F.f. Nils Houerøes db.
Lars: Jørgen Klevens kone, Ingebor Olsdtr., Aslak Grinie, Isak Sørensen.

Tjenestepike i 1762: Ingeborg Alfsdatter. Sønnen Sigurd var samtidig nevnt som eneste barn over 12 år.
Denne familien kom ikke fra Gjerpen. En del usikkerhet her.

I 1760-åra ble Ø. Haugerød delt i 2 bruk. Hvert bruk med en landskyld på 1/2 hud (6 kalveskind).
Se Haugerød(2).

G.br., selveier

Sigurd Nilsen
herfra dpt. 11/11-1742, s.a. Nils Olsen Hougerøe.
Br. 1783. Se Åmot.

G.br., selveier
Mikkel Sigurdsen
fra Åmot dpt. 11/9-1768 bg. 23/6-1804. ”Michel Sigurssøn Hougerøe 35 3/4 aar.”, s.a. Sigurd Nilsen Aamot.
g. 5/12-1793 m. Abigael Andersdatter fra Gravli(3) ”Putten” dpt. 9/7-1769 d. 7/12-1848, d.a. Anders Eriksen Putten.
1. Erik Mikkelsen dpt. 23/3-1794. Se nedenfor.
2. Anne Kirstine Mikkelsdatter dpt. 29/5-1796 g.m. Hans Olsen Marker. Se Marker(A).
3. Ole Mikkelsen dpt. 14/10-1798 g.m. Anne Johnsdatter. Se Kastdalen under Sem.
4. Helge dpt. 21/6-1801 bg. 4/12-1808. ”afdøde Michel Sigurssøns pb. Helge f. Hougerøe Østre 7 1/2 aar.”
5. Nils Mikkelsen dpt. 6/5-1804. Se Haugerødkåsa.
Br. 1804.

F.f. Michel Sigurssøns db. Erik fra Aamot: Gunbor Tveten, Anne Clarine Erlandsdtr., Nils Hougerøe, Erland Erikssøn, Gudmund Knudssøn.
F.f. Michel Sigurssøns pb. Anne Kirstine f. Østre Hougerøe: Knud Klevens kone, Clarine Andersdtr., Sigur Aamot, Nils Sigurssøn, Gudmund Knudssøn.
F.f. Michel Sigurssøns db. Ole f. Hougerøe østre: Nils Hougerøes k., Clarine Andersdtr., Nils Knudssøn, Nils Sigurssøn, Henric Torjerssøn.
F.f. Michel Sigurssøns pb. Helge f. Østre Hougerøe: Nils Hougerøes k., Clarine Andersdtr., Nils Hougerøe, Nils Sigurssøn, Nils Knudssøn.
F.f. Michel Sigurssøns db. Niels f. Hougerøe Østre: Niels Hougerøes k., Inger Jensdtr., Niels Hougerøe, Niels Knudssøn, Jon Tormossøn.

23/9-1804      MICHEL SIGURDSSEN          Bamble Skifteprot. no. 14, side. 166a.
Ø. Hougerød     Arvinger:                            
               Enka Abigel Andersdatter og barna:
               1. Erik Mikkelssen   11 år.
               2. Ole Mikkelssen     6 "
               3. Niels Mikkelssen 1/2 "
               4. Anne Mikkelsdtr.   8 "
               5. Helje Mikkelsdtr.  3 "
               Formynder for alle ble Niels Olssen Hougerød.
               Laugverge for enka ble Peder Haraldssen Semb.
Brt: 61 - 0 - 22
Net: 11 - 3 -  8.

Enkas far var Anders Erikssen på pl. Puten u/S.Rising.

Enka drev gården sammen med sønnen Erik, inntil han overtok i 1818. 

G.br., selveier
Erik Mikkelsen Haugerød
herfra dpt. 23/3-1794 d. 23/10-1879.
g. 12/10-1820 m. Marthe Maria Halvorsdatter fra Fjelldalen store dpt. 9/6-1793 d. 14/11-1860, d.a. Halvor Bjørnsen Fjelddalen.
Forlovere: "Jørgen Torbjørnsen Marker, Jacob Larsen Smed."
1. Mikkel Eriksen f. 21/11-1821. Se nedenfor.
2. Anders Eriksen f. 20/1-1825. Se Kleven(5).
3. Gregorius Eriksen f. 14/4-1827. Emigrerte til N. Amerika som ungkar den 27/4-1849, 23 år gammel.
4. Halvor Eriksen f. 22/7-1830.
5. Anne Maria Eriksdatter f. 3/5-1835 g.m. Nils Nilsen Haugerød. Se Ø. Haugerød(2).
Br. 1818.

Eriks mor, enka Abigael Andersdatter, bodde her med føderåd i 1835/45

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

471

Haugerød østre

Erik Mikkelsen

6 skind

1 daler - 2 ort - 10 skilling


G.br., selveier

Mikkel Eriksen Haugerød
herfra f. 21/11-1821 d. 2/6-1905 på Haugerød.
g. 18/10-1849 m. Karen Arvesdatter fra Berberg(A) f. 4/11-1828 d. 10/5-1902 på Haugerød, d.a. Arve Nilsen Berreberg.
1. Erik Mikkelsen f. 26/10-1850 på Haugerød d. 26/2-1869 på Haugerød.
2. Andreas (tvilling) f. 23/9-1853 d. 25/9-1853. ”3 timer gamel. Anført blant dødfødte.”
3. Karen Maria (tvilling) f. 23/9-1853 bg. 6/11-1856.  ”Ramsmyr. Strubehoste”.
Tvillingene ble født på Ramsmyr i Fjelldalen.
4. Anne Sofie Mikkelsdatter f. 3/10-1856 i Ramsmyr under Fjelldalen g.m. Halvor Marker. Se Marker(A).
5. Marie f. 6/1-1859 d. 10/3-1862 på Haugerød. "3 aar gml."
6 . Andreas Mikkelsen f. 20/5-1861. Overtok gården.

7 . Karen Marie f. 4/2-1864 d. 10/2-1864 på Haugerød. "6 dage gml."
8 . Maren Kirstine f. 22/3-1865 d. 5/7-1865 på Haugerød. "1/4 aar gml."

9 . Halvor Mikkelsen f. 26/12-1866 d. 6/5-1930. Var slakter. Se Rising(3). Han skrev seg for Halvor M. Haugerød.
10. Erik Mikkelsen f. 25/5-1870 d. 23/7-1889. "Arbeider, ungkarl Erik Mikkelsen Haugerød".
Br. 1862.

Mikkel Haugerød eide også plassen Ramsmyr under Fjelldalen.

Gårdens besetning 1875: 1 hest, 1 okse, 5 kuer, 4 sauer og 1 gris.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

471              

Haugerød østre

Mikkel Eriksen

1 - 0 - 6 (må være feil)

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

140

1

471

Haugerød østre

Haugerød Ø.

Mikkel Eriksen

1 -2 - 10 (rett)

2 mark 71 øre

142 6 479c Fjelddal (Ramsmyr) ditto 0 - 1 - 0 0 mark 62 øre


G.br., selveier

Andreas Mikkelsen Haugerød
herfra f. 20/5-1861 d. 1/5-1940.
g. 1/11-1889 m. Anne Nikoline Nilsdatter fra Grinihaven f. 14/8-1865 d. 24/7-1946, d.a. Nils Jørgensen Grini.

1. Karen Marie Haugerød f. 29/10-1890 d. 7/5-1922.
Ugift.
2. Andrea Haugerød f. 12/12-1892 d. 10/8-1987. Ugift.
3. Martin Haugerød f. 13/8-1895. Se nedenfor.
4. Nils A. Haugerød f. 21/9-1898. Se Hoppestad(2).
5. Bjarne Haugerød f. 4/12-1900. Overtok bruket etter broren.
6. Gudrun Haugerød f. 21/3-1903 g.m. Arnt Kristoffer Gården. Se Sneltvedt(13) ”Gården”.
7. Haakon Haugerød f. 14/11-1905 d. 13/6-1988 g.m. Borghild Kleven fra Kleven(6). Bodde mange år ved Ørje i Østfold. De er gravlagt i Gjerpen.
8. Aagot Haugerød f. 16/9-1908 g.m. Harald Gården. Se M. Sem.
Br. 1897.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

140 

1

Haugerød østre

ditto

Andreas Mikkelsen

2 mark 71 øre

142 6 Fjelddal (Ramsmyr) ditto 0 mark 62 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Martin Haugerød
herfra f. 13/8-1895 d. 31/8-1944.
g. 23/6-1924 m. Hanna Lund fra S. Lund f. 7/3-1895 d. 11/10-1974, d.a. Gregorius Eriksen Lund.
1. Alfhild Haugerød f. 8/8-1925 d. 1982 g.m. Hans Stensrød fra Skyer(4) f. 1920 d. 2007. Bygde hus på Bratsberg (63/375).
Br. 1932.

Martin Haugerød var en kjent skiløper som også var med i internasjonale konkurranser.
Datteren Alfhild var enebarn.


Borghild Haugerød gift med Haakon Haugerød (herfra), var en habil malerinne og malte bl.a. dette bildet av Haugerød øvre på 1950-tallet.
Maleriet er i 2013 eid av Gerd Inger og Andreas Gården på Sneltvedt(13) "Gården".


G.br., selveier

Bjarne Haugerød
herfra f. 4/12-1900 d. 11/1-1987, s.a. Andreas M. Haugerød.
g. 14/5-1927 m. Alfhild Charlotte Lyngaas fra Venstøp(5) f. 26/1-1902 d. 14/9-1971, d.a. postkjører Gregorius Halvorsen Lyngaas.
1. Anne-Kirsten Haugerød f. 1929 g.m. Torbjørn S. Johansen f. 1921. Bosatt i Mælagata.
2. Inger Brit Haugerød f. 1935 g.m. Kittil Sønstebø f. 20/12-1935 d. 19/7-1998.
    Barn 1. Lise Sønstebø f. 1961 g.m. Bjørn Rasmussen.
    Barn 2. Marianne Sønstebø f. 1965 g.m. Christen Bråthen f. 1963.
    Barn 3. Bjarne Sønstebø f. 1969 g.m. Sissel Stokke f. 1969.
3. Alfhild Charlotte Haugerød f. 1939 g.m. Gunnar Hernes f. 1936.
    Barn 1. Kirsten Charlotte Hernes f. 1971 g.m. Johan Hovde f. 1969.
Br. 1942.

Bjarne Haugerød eide og bodde på øvre Høgli fra 1927-1942. Bjarne og Charlotte bodde på Mæla i 1969.

Gårdens grenser på 1950- tallet:
Nord: Holmsskogen, øst: Sigv. Grinis skog. syd: Høgli, vest: Nedre Haugerød.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

140 

1

Haugerød østre

Bjarne Haugerød

2 mark 71 øre

140 3 Haugerødkåsa ditto 0 mark 14 øre
142 6 Fjelldal (Ramsmyr) ditto 0 mark 62 øre
127 3 Holm - Seterslåtta ditto 0 mark 09 øre


Fra Grunnboka
:
"
Andel av Haugerødvegen 54 (Gnr 140, bnr 1) er overdradd til Anne-Kirsten Johansen, Inger Brit Sønstebø og Alfhild Charlotte Lyngås Hernes (20.05.1974).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 140, bnr 3. Overdragelsen omfatter også andel av Fjelldalsvegen 310 (Gnr 142, bnr 6)."

De 3 døtrene, Anne Kirsten, Inger Brit og Alfhild Charlotte, overtok eiendommen i 1974,
ifølge eiendomsoverdragelsen ovenfor.
Br. 1974.

Fra Grunnboka:
"
Andel av Haugerødvegen 54 (Gnr 140, bnr 1) er overdradd fra Inger Brit Sønstebø til Lise Sønstebø (28.12.2000).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 140, bnr 3."

Fra Grunnboka:
"
Andel av Haugerødvegen 54 (Gnr 140, bnr 1) er overdradd fra Anne-Kirsten Johansen til Lise Sønstebø og Kirsten Charlotte Hernes Hovde (28.12.2000).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 140, bnr 3."

Fra Grunnboka:
"
Andel av Haugerødvegen 54 (Gnr 140, bnr 1) er overdradd fra Alfhild Charlotte Lyngås Hernes til Kirsten Charlotte Hernes Hovde og Gunn Merete Hernes Hebæk (28.12.2000).
Overdragelsen omfatter også Gnr 140, bnr 3."

Fra Grunnboka:
"
Andel av Haugerødvegen 54 (Gnr 140, bnr 1) er overdradd fra Gunn Merete Hernes Hebæk til Kirsten Charlotte Hernes Hovde (29.10.2004).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 140, bnr 3."


Kirsten Charlotte Hernes Hovde f. 1971.
Br. 2004.

Kirsten C. Hernes Hovde er gift med Johan Hovde og bosatt på Jar i Oslo.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.