| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Haugerød østre
Gård nr. 140 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.10.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Haugerød østre 2 - Haugerød nedre
Gammelt løpenr. 472. Siden Norges matrikkel 1889: 140/2 m.fl.

Landskyld etter delingen i ca. 1765: 6 skind (1/2 hud).

Adresse i dag: Haugerødv. 58, 62 og 64, 3719 Skien.

G.br., selveier
Ole Nilsen Houerøe
fra Ø. Haugerø(1) f. ca. 1727 bg. 21/3-1773. ”Ole Houerøe 46 aar.”, s.a. Nils Olsen Houerøe.
g. 25/9-1760 m. Anne Tollefsdatter fra Tufte(8)
dpt. 29/9-1728, d.a. Tollef Nilsen Tufte.
1. Nils dpt. 12/4-1761 bg. 4/6
-1762. ”Ole Omuths s. Nils 1 aar 4 uger.”
2. Tolf dpt. 13/3-1763 bg. 2/4-1763. ”Ole Omuths s. Tolf 3 uger.”

3. Nils Olsen dpt. 21/7-1765. Overtok gården.
-   bg. 20/6-1767. ”Ole Houerøes dødf. pb.”
4. Tolf dpt. 23/2-1772 bg. 31/5-1772. ”Ole Houerøes s. Tollef 1/4 aar.”
Br. ca. 1765.

F.f. Ole Omuths db. Nils: Gunder Holms kone, Inger Jørgensdtr., Peder Tofte, Nils Grinie, Siur Nilsen.
F.f. Ole Omuths db. Tolf: Peder Toftes kone, Gunnil Jansdtr., Nils Houerøe, Siur Nilsen, Axel Gundersen.
F.f. Ole Houerøes db. Nils: Siur Omuts kone, Anne Nilsdatter, Nils Grinie, Gunder Grinie, Sven Jørgensen.
F.f. Ole Houerøes db. Tolf: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Zachariædtr., Jon Jonsen, Jacob Zachariæsen.

I 1762 bodde Ole og kona på Åmot som selveiere av halve Haugerød.

22/4-1773      OLE NIELSSEN HAUGERØD        Bamble Skifteprot. nr. 7, side 127a.
Haugerød       Arvinger: Enka Anne Tolfsdatter
                        og sønnen Niels Olssen 8 år.
                    Laugverge for enka ble hennes bror Peder Tufte.
                    Formynder for sønnen farbroren Hans Aamot.
Brt: 143 - 1 - 18
Net: 112 - 0 -  2
Jordegods: Boet eier 1/2 hud i gd. Haugerød, del i skog og mark og fæhavn samt det halve i
et lite kvernhus som alt ble vurdert for 100 rdlr.

Enka Anne Tollefsdatter ble g2g med Anders Harkildsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Anders Herkildsen
f. ca. 1726? d. etter 1783.
g. 9/9-1775 m. enke Anne Tollefsdatter fra Tufte(8)
dpt. 29/9-1728 bg. 8/2-1783. ”Anders Houerøes kone 57 ½ aar.”, d.a. Tollef Nilsen Tufte.
Br. 1773.

7/3-1783       ANNE TOLFSDATTER    Bamble skifteprot. nr. 10b, side 507b.
Haugerød       Arvinger:
                Enkem. Anders Herculssen og
                Annes eneste barn fra forrige ekteskap: Niels Olssen, 17 3/4 år.
                Formynder for Niels ble farbror Sigurd Nilssen Aamot.
Brt: 75 - 3 - 23
Net:  4 - 2 - 22
Jordegods: 3 skind med bygsel og herlighed i gaarden Haugerød. Verd 50 rdlr.
 

Anders Harkildsens søsken i Gjerpen:
Elen Herchilsdatter g.m. Axel Gundersen Grini.
Synnøve Herchilsdatter f. ca. 1737 bg. 28/5-1786. ”Sønneve Harchilsdtr. 49 aar.”
Maren Herkilsdatter ”fra Hougerød” som giftet seg i 1779 med enkemannen Nils Henriksen på Baugerød.

G.br., soldat, leilending
Nils Olsen Hougerøe
herfra dpt. 21/7-1765 bg. 13/4-1812. ”Nils Olessøn f. øster Hougerøe 46 3/4 aar.”, s.a. Ole Nilsen Houerøe.
g1g 5/2-1789 m. enke Maren Fransdatter fra Gløsmyr dpt. 27/2-1752 bg. 29/8-1797. ”Nils Hougerøes kone Maren Fransdtr. 45 1/2 aar.”, d.a. Frans Rasmussen.
g2g 2/8-1798 m. Inger Gundersdatter fra Holm(7) dpt. 5/1-1766 d. 29/10-1845 på Haugerød, d.a. Gunder Tolfsen Holm.
1. Nils Nilsen dpt. 2/8-1789. Se nedenfor.
2. Anne Hedvig dpt. 9/12-1792 bg. 23/12-1792. "
Nils Hougerøes pb. Anne Hedevig 2 uger."
3. Helle Nilsdatter dpt. 10/8-1794 g.m. Ole Pedersen Fjelddal. Se Fjelldalen(2).

Br. 1793.

F.f. Nils Hougerøes db. Nils: Jens Klevas kone, Anne Nilsdtr., Frans Glørsmyr, Sigur Aamoth, Christen Halvorsen.
F.f. Nils Hougerøes pb.
Anne Hedevig: Halvor Glørsmyrs k., Aagot Evensdtr., Sigur Aamot, Rasmus Franssøn, Hans Erikssøn.
F.f.
Nils Olessøn Hougerøes pb. Hella: Hans Erikssøns k., Hedevig Isaksdatter, Frans Glørsmyr, Sigur Aamot, Mads Franssøn.

Maren Fransdatter var enke etter Anders Zachariasen Kleven. Se Kleven(1).
Ingen barn i andre ekteskap.

22/2-1798      MARIA FRANTZDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 12, side 326b.
Haugerød       Arvinger:                            
               Enkem. Niels Olssen
               og Marias barn i 2 ekteskap:
               1. Etter 1.mann Anders Zachariassen:
                 a. Zacharias Anderssen 16 år.
                    Verge: Farbror Knut Zachariassen.
               2. Etter 2.mann Niels Olssen:
                 b. Niels Nielssen 9 år. Verge: Faren.
                 c. Helle Nielsdtr.             -"--: --"--.
Brt: 309 - 1 - 8
Net: 180 - 1 - 4.
Jordegods: 6 skind m.b. i gd. Haugerød, verd 150 rdl.

Kilde: Folketellingen 1801.
Maren Fransdatters sønn Zacharias Andersen(20) bodde her. Tjenestepike: Kirsten Olsdatter(31), ugift.

Nils Olsen deltok i krigen mot svenskene fra 1807-1809. Etter det var han svak og sykelig resten av livet.

G.br., selveier
Nils Nilsen Houerød
herfra dpt. 2/8-1789 d. 3/5-1842 på Haugerød.
g1g 20/11-1817 m. Mari Børgersdatter fra Eiker i Buskerud f. ca. 1793 d. 24/1-1818 på Haugerød.
Forlovere: "Christen Rasmussen Ekornrød, Niels Abrahamsen Sneltved."
g2g 5/5-1829 m. Anne Amundsdatter fra Høgli øvre under Grini dpt. 19/9-1790 d. 7/1-1843 på Haugerød, d.a. Amund Jørgensen Høgelie.

Forlovere: "Gudmund Kausanrød, Niels A. Wattenberg."

1. Niels Nilsen f. 18/3-1829. Se nedenfor.
2. Ole Nilsen f. 20/10-1830.
3. Maren Turine Nilsdatter f. 10/9-1836.
Br. 1812.

Kilde: Folketellingen 1835.
Nils Haugerøds stemor, enka Inger Gundersdatter(69), bodde her i 1835. Tjenestegutt: Andreas Andersen(12).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

472

Haugerød østre

Niels Nielsen

6 skind

1 daler - 2 ort - 10 skilling


3/9-1842       NIELS NIELSSEN     Bamble Skifteprot. nr. *)
Haugerød       og enka ANNE AMUNDSDATTER  
               Han d. 3.4.1842, hun før skiftet var slutt.
               Arvinger:
               Enka Anne Amundsdtr. og barna:
              
1. Niels Nielssen        13 år.
               2. Maren Torine Nielsdtr.
6 "
               Enkas laugverge ble Jens Zachariassen Kleven.
               Formynder ble Ole Pederssen Fjelldalen.
Brt: 432 - 0 - 12
Net: 205 - 3 -  5.
Jordegods: 6 skind eller 1 skylddaler 2 ort 20 sk. av gaarden Haugerød,
           matr.nr.131(?), gl. nr.135 m. hus og herlighet, takst 430 spd.

*) A: BS 18 s.314-336-361b. B: BS 22 s.36b. C: BS 24 s.86b.

G.br., arbeider ved Åshammeren, selveier
Nils Nilsen Haugerød
herfra f. 18/3-1829 d. 6/4-1914.
g. 23/4-1858 m. Anne Marie Eriksdatter fra Ø. Haugerød(1) f. 3/5-1835 d. 15/1-1924, d.a. Erik Mikkelsen Haugerød.
1. Anne Nilsdatter f. 28/5-1858 g.m. enkemann John Knudsen Venstøp. Se Venstøp(10) ”Buslåtten”.
2. Marte Nilsdatter f. 24/2-1860 d. 11/3-1947.
Ugift.
3. Nils Nilsen Haugerød f. 2/3-1863. Se nedenfor
.
4. Hanna Nilsdatter f. 28/12-1865 g.m. Ole Andersen Oredalen. Se Oredalen under Sneltvedt.
5. Sofie Nilsdatter Haugerød f. 9/5-1869 d. 24/8-1948. Ugift.
6. Maren Nilsdatter f. 18/9-1871 d. 18/12-1949 g. 6/9-1908 m. Kristian Andersen Søntvedt f. 3/10-1970 d. 21/8-1941. Gravlagt på Nordre gravlund.
7. Erik Nilsen Haugerød f. 1/5-1874 d. 14/3-1945 g.m. Maren Tomine Tellefsen fra Kragerø f. 21/7-1877 d. 8/4-1962. Bodde på Nylende i 1914.
    Gravlagt på Nordre gravlund. Sønn: Nils Wilhelm Haugerød f. 2/4-1914. Se nedenfor.
8. Ole Nilsen Haugerød f. 30/11-1876 d. 12/12-1955 g. 23/5-1908 m. Anne Johanne Trolsaas (Marker) fra Marker(B) f. 18/1-1885 d. 23/8-1943.
    Han skrev seg for Ole Haugerød. De er begge gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
9. Halvor Nilsen Haugerød f. 29/10-1879. Se nedenfor.
10. Andreas Nilsen Haugerød f. 22/2-1883 d. 6/6-1956. Ugift.
Br. 1844.

Nils N. Haugerød (ovenfor) og lillesøsteren Maren Turine (9 år), bodde her alene i 1845.

Anne Karine Brynjulfsen f. 1843 i Solum prestgjeld, bodde her i 1891.
Hun var, ugift, ”sindsyk” og ble forsørget av Skien kommune.

Gårdens besetning 1875: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv, 5 sauer og 1 gris.


Helt til høyre: Nils og Anne Haugerød på Haugerød nedre. De andre er trolig noen av barna.
Foto: Utlånt av Kari Jacobsen.

Nils Nilsen Haugerød var en omtenksom og snill mann. Han kausjonerte for seks arbeidskamerater ved Åshammeren. Det var ikke så store beløpene, men heller ikke så lite etter den tidens pengeverdi. Arbeidskameratene var ærlige og innfridde sine forpliktelser og Nils tapte ingenting.

Halvor Haugerød fortalte at det er flere gamle potetåkre på Haugerød med navn som ”Aslaksåker”, ”Pettersåker”, ”Åstesåker”. Dette var folk som ikke hadde jord selv, men som fikk sette poteter på hver sin lille åkerflekk på Haugerød. Dette var sannsynligvis i hans far, Nils NIlsen Haugerøds, tid.

 


Nils Nilsen og Anne Marie Haugerøds barn og barnebarn på Venstøp(10), samt familien Venstøp. Utlånt av Kari Jacobsen.


Alle de 10 barna til Nils og Anne Haugerød, som godt voksne. De vokste opp her. Her sitter de uti veien (Venstøphøgda).
Menn fra venstre: Andreas Haugerød, Ole Haugerød, Halvor Haugerød, Erik Haugerød og Nils Haugerød.
Bildet må være tatt i samme anledning som bildet ovenfor. Er det noen som vet hvem som er hvem av søstrene på bildet?
Foto er utlånt av Kari Jacobsen.


  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

472

Haugerød østre

Nils Nilsen

0 - 4 - 5


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

140

2

472

Haugerød østre

Haugerød Ø.

Nils Nilsen

1 -2 - 10 (rett)

2 mark 17 øre


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

140 

2

Haugerød østre

ditto

Nils Nilsen

2 mark 03 øre

Skomaker
Nils Nilsen Haugerød (Nils Haugerød) herfra f. 2/3-1863 d. 14/12-1946.
g. 10/6-1912 m. Karen Marie Jørgensdatter fra Kjær(1) f. 2/3-1872 d. 7/10-1960, d.a. Jørgen Amundsen Kjær.

Dette ekteparet bodde i 1943 i Blomsg. 19 i Skien. De hadde ingen barn. Begge g
ravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Kilde: Varden 2/3-1943.
"80 år.
Skomaker Nils Haugerød, Blomsg. 19 (i Skien
), fyller 80 år. Han er født på Haugerød i Gjerpen og arbeidet på gården til han var omlag 30 år gammel. Senere drev han på forskjellige steder i bygden med alt forefallende arbeide. Han var dagarbeider, tømmerhogger og flåtemann til han i 1912 bosatte seg her i byen og begynte som skomaker. Foreningsliv eller politikk har han aldri blandet seg borti, det er arbeidet og hjemmet han har vist sin interesse. I 1912 ble han gift med Karen Marie Kjær, som likeledes kan feire sin fødselsdag samtidig med sin mann, idet hun i dag fyller 71 år. Ekteskapet er barnløst. Begge er friske og raske og en skulde ikke tro at de er nådd en såpass opp i årene. Til tross for tiders mange vansker har de begge beholdt sitt gode humør.
Det blir nok mange som idag sender det avholdte ektepar sin fødselsdagshilsen."

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Halvor Nilsen Haugerød
herfra f. 29/10-1879 d. 18/4-1973.
Br. 1914. Ugift.

Halvor Haugerød beskrev gårdens grenser på 1950-tallet slik:
”Nord: Løvenskiolds skog, øst: øvre Haugerød, syd: Høgli, vest: Kleiva (Kleven).”

Stabburet på gården er fra 1800. Nils bygde nytt våningshus her i 1852.
Stall og fjøs ble satt opp i 1905 og Løa ble bygd i 1913.

I 1918 fikk Halvor Haugerød diplom og ei sølvøse i premie for godt arbeid i mataukingstiden. På 1950-tallet hadde Halvor 1 hest og ei ku.


 
  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

140 

2

Haugerød østre

Halvor Nilsen Haugerød

2 mark 02 øre

140 4 Bjørkholt ditto 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Haugerødvegen 58 (Gnr 140, bnr 2) er overdradd til Nils Wilhelm Haugerød (02.12.1964). Overdragelsen
omfatter også andel av Haugerødvegen 62 (Gnr 140, bnr 5). Overdragelsen omfatter også andel av Haugerødvegen 64 (Gnr 140, bnr 6)."

Selveier
Nils Wilhelm Haugerød
fra Skien f. 2/4-1914 (døpt i Gjerpen kirke) d. 7/6-1992, s.a. Erik Nilsen Haugerød herfra.
g. i Skien 24/9-1946 m. Inger-Johanne Øvrum fra Bratsbergg. 4 på Kleiva i Skien f. 12/3-1919 d. 10/1-1974.
Forlovere: "Kullhandler Roar Øvrum, Grenseg. 48 og Filemesters hustru Alfhild Sivertsen, Seljordsg. 8."
1. Erik Haugerød f. 1948. Overtok eiendommen.
2. Jorunn Haugerød f. 1952 g.m. Jørn Hafredal. Se hustomt nedenfor.
Br. 1964.

Da de giftet seg i Skien kirke i 1946 var Nils Wilhelm Haugerød "konstituert bilsakkyndig i det offentliges tjeneste" og
var bosatt i Seljordsgate 8 i Skien. Hun var "Apotekassisten" og var bosatt i Brekkegata 4.

Haugerød & Nilsen AS ble etablert i 1955, og er en av Norges eldste Scania-forhandlere. Firmaet har representert flere bilmerker, men representerer i dag, ved siden av Nissan, mellomstore og lette lastebiler, Scania lastebiler og busser.
Verkstedene er lokalisert på Bøle i Skien og på Brunkeberg i Kviteseid, og har til sammen ca. 50 medarbeidere. Firmaets målsetting er å være den største og mest profesjonelle leverandør av tyngre kjøretøy i Telemark. Se egen webside.


Fra Grunnboka
: "Haugerødvegen 58 (Gnr 140, bnr 2) er overdradd fra Nils Wilhelm Haugerød til Erik Haugerød og
Jorunn Haugerød Hafredal
(23.04.2009). Overdragelsen omfatter også Haugerødvegen 62 (Gnr 140, bnr 5)."

Fra Grunnboka: "Andel av Haugerødvegen 58 (Gnr 140, bnr 2) er overdradd for kr 501.250 fra Jorunn Haugerød Hafredal
til Erik Haugerød (23.04.2009). Overdragelsen omfatter også Haugerødvegen 62 (Gnr 140, bnr 5)

Selveier
Erik Haugerød
herfra f. 1948.
g.m. Lisbeth Riise f. 1951.

Br. 2009.

Denne familien er bosatt i Tyrisvingen i Skien.
Erik Haugerød er
eier og sjef i firmaet Haugerød & Nilsen AS.


Hustomt
.
Haugerødv. 64, 3719 Skien.

Jørn Hafredal f. 1951.
g.m. Jorunn Haugerød herfra f. 1952, d.a. Nils Wilhelm Haugerød.
1. Hanne Gro Haugerød Hafredal f. 1979.
2. Mariann Haugerød Hafredal f. 1982.
3. Nina Haugerød Hafredal f. 1987.

Br. 2009.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.