ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kjær 3 - Kjær søndre
Gammelt løpenr. 406c. Siden Norges matrikkel 1889: 118/3.

Adresse i dag: Børsesjøv. 74, 3719 Skien.

Utskilt fra Kjær(4) i 1832.

Fra Tinglysingsprotokollen:
”Skjøde fra Tyge Torsen til Peder Tygesen, dat. 5., tinglyst 12. januar 1813.”
”Skjøde fra Peder Tygesen til Isak Olsen paa et jordstykke, hvorved følger fri havn samt veiret over dette brug, dat. 5., tingl. 19. januar 1821.”
”Skjøde fra Skifteretten i Peder Thygesens boe til Even Olsen Bugot for 250 spd., dateret 15. september, tingl. 3. oktober 1838.”

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

406c

Kjær søndre

Even Olsen Bugot

0 huder 4 1/2 skind

0 daler 4 ort - 7 skilling

Denne gården var ikke bebodd i 1845 eller 1865.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

406c              

Kjær søndre

Even O. Bugot

0 daler - 2 ort - 19 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

3

406c

Kjær

Kjær søndre

Even Olsen

0 daler - 4 ort - 7 sk.

1 mark 44 øre

Ingen beboere her i 1891 eller 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

3

Kjær

Kjær søndre

Even Olsen

1 mark 44 øre

Sameie med bnr 11, 33 og 34.

G.br., selveier
Hans Anundsen Eskvam fra Åmotsdal, Seljord f. 27/11-1850.
g.m. Gunhild Larsdatter fra Seljord f. 14/1-1866 d. 29/9-1931. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
1. Svanaug Hansen f. 23/10-1889 i Seljord.
2. Sondre Hansen f. 9/8-1893 i Seljord.
3. Gro Hansen f. 28/5-1897 i Seljord.
4. Helga Hansen f. 25/9-1899 i Seljord.
Br. 1921.

”Auksjonsskjøte til Hans A. Eskvam for kr. 12. 500, dat., tingl. 27. august 1921.”
”Erklæring om at dette bnr er solgt på tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 12/4-1928, tingl. 23/4-1928.”

Otto Lyngaas f. 27/11-1898 d. 9/3-1986.
Br. 1928.

Otto Lyngaas kjøpte denne eiendommen på tvangsauksjon før han giftet seg.
Han bygde senere hus på Petersborg under Mæla. Se Mælag. 149.

Fra Tinglysingsprotokollen:
”Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalstyret pant for kr. 575.-, dat. 21/8-1931, tingl. 29/4-1932.”

Fra Tinglysingsprotokollen: ”Auksjonsskøte til Hans Mustvedt jr. f. 14/8-1918 for kr. 12.000, dat. 15/3-1941, ref. 18/3-1941.”

G.br., selveier
Hans H. Mustvedt jr.
”Hansemann” fra Mustvedt(2) f. 14/8-1918 d. 13/11-1993, s.a. Hans Olsen Mustvedt.
g.m. Kirsten Sørbøe fra Bratsberg(71) "Bekkelund" f. 19/11-1921 d. 3/12-1997, d.a. Nils O. Sørbøe.
1. Tor Mustvedt f. 27/5-1950. Se utskilt hustomt nedenfor. Tok over gården.
2. Ove Mustvedt f. 23/7-1955 d. 8/11-1978 g.m. Trine. Ove ble drept i skogen i en motorsagulykke.
3. Ivar Mustvedt f. 15/1-1961. Bosatt i Siljanv. 110.
Br. 1941.

Fra Grunnboka: ”Andel av Børsesjøvegen 74 (Gnr 118, bnr 33) er overdradd til Hans Mustvedt (18.04.1947).”

Hans og Kirsten bygde hus i Siljanv. 120. Siden bygde også sønnen Ivar i samme området.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118 

3

Kjær søndre

Hans Mustvedt

1 mark 44 øre

118 33 Kjær - Fjelly ditto 0 mark 1 øre
118 34 ditto ditto 0 mark 05 øre

Eiendommens grenser i 1950 ifølge Hans Mustvedt jr.:
”Syd Inga Kjær, vest Børsjesjø, nord Kreppa, øst Tarjei Moen og P. Mustvedt.

Fra Grunnboka: ”Andel av Gnr 118, bnr 3 er overdradd til Kirsten Mustvedt (19.05.1983)."
 

Utskilt hustomt.
Siljanv. 120, 3719 Skien (118/39).

Fra Grunnboka: "
Andel av Siljanvegen 120 (Gnr 118, bnr 39) er overdradd til Tor Mustvedt (19.12.1974)."

Selveier
Tor Mustvedt
f. 1950.
g.m. Vivian Solheim fra Limistien 8b, f. 1953.
1. Anita Mustvedt f. 1972.
2. Mariann Mustvedt f. 1973.
Br. 1974.


Kjær bnr 3. Foto: Gard Strøm 19.08.2013.

Hovedgården.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Bnr 11. Teig ved Siljanveien.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Jorda.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


(C) post@gamlegjerpen.no