| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.05.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.
 

Bratsberg 71 (237) - Holmen søndre - Bækkelund
Utskilt fra Bratsberg(20) i 1903.

Bnr 71 er slettet og sammenføyet med bnr 237.

Adresse i dag: Løbergv. 48, 3719 Skien.

G.br., selveier
Nils Johnsen Sneltvedt fra Sneltvedt(10), s.a. John Olsen Sneltvedt.
Br. 1903. Se Sneltvedt(10).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 63

71

Bratsberg 

Holmen søndre

Nils Johnsen 

1 mark 29 øre 

G.br., selveier
Nils Olsen Sørbøe fra Sørbø(2) f. 11/10-1888 d. 17/3-1976, s.a. Ole Madsen Sørbø.
g. 21/5-1918 m. Marie Kirstine Gården fra Sneltvedt(13) "Gården" f. 31/10-1884 d. 30/4-1954, d.a. Andreas Evensen Gaarden.
Forlovere: Hans Andreassen Sneltvedt og Ole Madsen Sørbø.
1. Elise Sørbøe f. 2/4-1920 g.m. Gullik Johannes Sørbø. Se Kreppa(2).
2. Kirsten Sørbøe f. 19/11-1921 g.m. Hans Mustvedt. Se Kjær(3).
Br. 1913.

"Skjøte fra Mads Olsen Sørbø til Nils Olsen Sørbø, for kr. 3000 herpaa (0 mark 92 øre) og bnr 338 (0 mark 22 øre) dato 23., tinglyst 31. august 1918."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 63

71

Bratsberg - Holmen søndre 

 Nils Olsen Sørbø

 1 mark 47 øre

 63 237 Bratsberg - Bækkelund  Nils Olsen Sørbø  0 mark 92 øre
 63 238 Bratsberg - Bækkelund  Nils Olsen Sørbø  0 mark 22 øre
 63 278 Bratsberg - Myrland  Nils Olsen Sørbø  0 mark 17 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 48 (Gnr 63, bnr 237) er overdradd fra til Elise Sørbø og Gullik Johannes Sørbø (04.05.1960).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, Bnr 71. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 63, bnr 238. Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 63, bnr 278
."

G.br., selveier
Gullik Johannes Sørbø
fra Kreppa(2) f. 22/5-1922, s.a. Gullik Gulliksen Sørbø.
g.m. Elise Sørbøe herfra f. 2/4-1920 d. 9/6-2010, d.a. Nils O. Sørbø.
1. Nils Sørbø f. 1948.
2. Ruth Sørbø f. 1952.
3. Jan Gullik Sørbø f. 1957. Overtok gården.
Br. 1960.

Gullik og Elise bodde her fra 1949. Den første tiden leide han hos sin svigerfar.
Han eide også Kreppa(2) m.m. fra 1949.

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 48 (Gnr 63, bnr 237) er solgt for kr 750.000 fra Elise Sørbø og Gullik Johannes Sørbø til Jan Gullik Sørbø
(26.11.1991). Salget omfatter også Gnr 63, Bnr 71. Salget omfatter også Gnr 63, bnr 238. Salget omfatter også Gnr 63, bnr 278. Salget omfatter
også Gnr 112, bnr 83. Salget omfatter også Gnr 119, bnr 10. Salget omfatter også Gnr 119, bnr 18. Salget omfatter også Gnr 119, bnr 32
."

G.br., selveier
Jan Gullik Sørbø herfra f. 1957.
g.m. Kirsti f. 1958.

Br. 1991.


Bratsberg bnr 237 (71). Foto: Gard Strøm 25. mai 2013.

(C) Gard Strøm.