ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no
Oppdatert 30.03.2019


UNDER ARBEID

Hustomter
Hustomter utskilt fra gnr 4 og 6 Mæla.

Mæla gård eide grunn sydover til og med "Blomqvist på Lie". Før 1916 lå hele Mælagata med Huken i Gjerpen
kommune. Ved byutvidelsen i 1916 ble grensen flyttet til like nord for Store Mæla. Det står fremdeles en gammel
grensestein i dette området (2014).
Her behandles hustomtene som er oppført nord for Mæla gård (Mælagata 41A), dog ikke nyere enn 1969.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt av familier som ikke
har slektstilknytning til Gjerpen, mens andre igjen kan ha gått meg forbi.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse, post@gamlegjerpen.no.
 

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.
 


Are Frodesvei 1 - 42Are Frodesv. 1.

4/241 "Soltun".

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 1 (Gnr 4, bnr 241) er overdradd til Arne Ragnvald Eriksen (07.08.1946)."

 

Arne Ragnvald Eriksen f. 6/2-1919.
g.m. Ellen f. 1921.
Eier 1946.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

241

S. Mæla -  Soltun

Arne Ragnvald Eriksen

 0 mark 09 øre

 

 Are Frodesv. 3.
4/240 "Solstad".

 

Mikkel Flåta.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/240 Solstad. Skyldmark 0 mark 09 øre. Eier Mikkel Flåta."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 3 (Gnr 4, bnr 240) er overdradd til Saamund Saamundsen (13.07.1964)."


Såmund Såmundsen f. 5/4-1909 d. 20/3-1993, s.a. Aslaug og Halvor Såmundsen.
Eier 1964. Ugift.

Han bodde tidligere i Parkv. 27 på Rising.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 3 (Gnr 4, bnr 240) er solgt for kr 485.000 fra Saamund Saamundsen til Thorhild Moholt (13.12.1993)."
Fra Grunnboka: "
Are Frodes veg 3 (Gnr 4, bnr 240) er solgt for kr 690.000 fra Thorhild Moholt til Jon Øyvind Wærstad (14.03.2007)."
 


 

Are Frodesv. 5.

4/239 "Solbakken".

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 5 (Gnr 4, bnr 239) er overdradd til Hans Jørgen Kristiansen (17.07.1946)."

Hans Jørgen Kristiansen (Hans J. Kristiansen) f. 21/10-1917.
g.m. Dagny f. 1923.
Eier 1946.
 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/239 Solbakken. Skyldmark 0 mark 09 øre. Eier Hans J. Kristiansen."

 

 


 

Are Frodesv. 6.

4/227 "Solvoll.

 

Ansatt i NSB (Norges statsbaner)
Havdan Seime fra Rosvald(1) f. 31/7-1923 d. 13/10-2004, s.a. lærer Lars Seime.
g.m. Erna Margareth Roggenbiehl f. 27/9-1930 d. 17/8-2002.
1. Hallgeir Seime f. 1952. Overtok denne eiendommen.
2. Lisbeth Seime. Bosatt i Lieg. 23 på Osebakken i Porsgrunn.
Eier i 1950.

 

Halvdan reiste til sjøs som 14 åring. Han mønstret av like før 2. verdenskrig. Deretter jobbet
han 44 ½ år i NSB.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/227 Solvoll. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Halvdan Seime."Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Hallgeir Seime herfra f. 1952.
Eier når?

 Are Frodesv. 7.

4/230 "Sole".

 

Trygve Rosvold f. 20/6-1902 d. 21/9-1978.
g.m. Aslaug f. 26/5-1901 d. 31/7-1972.
1. Alf Rosvold f. 1954. Overtok huset. Se nedenfor.
Eier i 1950.

 

Gårdsnavnet Rosvold mener jeg enten kommer fra Skaun i N. Trøndelag eller fra Os i Hordaland.
De er gravlagt på Gjerpen kirkegård. Gravstedet ble slettet i 1999.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

230

Sole

Trygve Rosenvold

0 mark 15 øre

 

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 7 (Gnr 4, bnr 230) er overdradd til Alf Rosvold (28.06.1979)."

 

Alf Rosvold f. 1954.
g.m. Hege Christin f. 1953.
Eier 1979.

 


 

Are Frodesv. 8.

4/226 "Solvang".

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 8 (Gnr 4, bnr 226) er overdradd til Alf Martin Nilsen (17.03.1947)."

Alf Martin Nilsen (Alf Nilsen) f. 18/4-1920 d. 2009?
g.m. Agnes f. 1922.
Eier 1947.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

226

Mæla - Solvang

Alf Nilsen

0 mark 06 øre

 

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 8 (Gnr 4, bnr 226) er overdradd fra Alf Martin Nilsen til Agnes Nilsen (02.12.2009)."

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 8 (Gnr 4, bnr 226) er solgt for kr 1.550.000 fra Agnes Nilsen til Karianne Brynhildsen Brorson og Erik Brorson (02.12.2009)."

 


 

Are Frodesv. 9.

4/242 "Fredheim".

 

Alf S. Fredriksen f. 14/6-1916 d. 17/6-1983.
g.m. Esther f. 4/11-1920 d. 8/5-1995.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

242

Mæla - Fredheim

Alf S. Fredriksen

0 mark 30 øre

 

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/242 Fredheim. Skyldmark 0 mark 30 øre. Eier Alf S. Fredriksen."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 9 (Gnr 4, bnr 242) er overdradd for kr 700.000 til Gro Skåum og Kjell Stålhane (17.12.1986)."
 


 

Are Frodesv. 10.

4/225 "Solstad".

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 10 (Gnr 4, bnr 225) er overdradd til Erik Larsen (25.07.1947)."

Erik A. Larsen f. 26/3-1918 d. 30/4-1990.
g.m. Anny Konstanse f. 1/12-1915 d. 24/8-2007.
Eier 1947.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

225

Mæla - Solstad

Erik Larsen

0 mark 06 øre


 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 10 (Gnr 4, bnr 225) er overdradd fra Anny Konstanse Larsen til Kari Øia (19.10.2007)."
Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 10 (Gnr 4, bnr 225) er solgt for kr 1.340.000 fra Kari Øia til Stian Odden (19.10.2007)."
 


 

Are Frodesv. 11.

4/105 "Solvang". Tomannsbolig.

 

Utskilt fra Mæla(21) i 1907.

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 11 (Gnr 4, bnr 105) er overdradd til Arne Madsen (16.01.1948)."
 

Arne Madsen f. 24/1-1914 d. 20/5-1992.
g.m. Annie f. 1/6-1912 d. 24/6-2002.
1. Øyvind Madsen f. 1946. Se Siljanv. 85 under Sem (når jeg kommer så langt).
Eier 1948.


Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/105 Solvang. Skyldmark 0 mark 23 øre. Eier Arne Madsen."


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 11 (Gnr 4, bnr 105) er overdradd fra Annie Madsen til Øyvind Madsen (25.07.2002)."

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 11 (Gnr 4, bnr 105) er solgt for kr 1.270.000 fra Øyvind Madsen til Kåre Sølland og Anne-Grethe Sølland (06.09.2002)."
 


 

Are Frodesv. 12.

4/236 "Fredly".

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 12 (Gnr 4, bnr 236) er overdradd til Ragnvald Gjone (12.03.1946)."

Ragnvald Gjone f. 10/5-1914 d. 1/1-1997.
g.m. Annie Margareth f. 22/9-1917 d. 11/7-1988.
1. Ingvar Gjone.
2. Gudmund Gjone.
Eier 1946.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/236 Fredly. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Ragnvald Gjone."


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 12 (Gnr 4, bnr 236) er overdradd fra Ragnvald Gjone til Ingvar Gjone og
Gudmund Gjone
(16.05.1997)."
Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 12 (Gnr 4, bnr 236) er solgt for kr 680.000 fra Ingvar Gjone og Gudmund Gjone til
Miriam Thorsell Næs og Erik Næs
(16.05.1997)."


 

Are Frodesv. 13.

4/229 "Solli".

 

Henry F. Fredriksen (Henry Ferdinand Fredriksen) fra Mælagata X f. 6/8-1912 d. 25/9-1999, s.a. August Fredriksen.
g.m. Ruth Andersen f. 10/12-1912 d. 7/7-1992, d.a. Johannes Andersen.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/229 Solli. Skyldmark 0 mark 15 øre. Eier Henry Fredriksen."

 

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 13 (Gnr 4, bnr 229) er overdradd for kr 480.000 til Jan Inge Gåren (29.11.1985)."

 


 

Are Frodesv. 14.

4/223 "Dalheim".

 

Olav Arnfinn Frønæs (Olav Frønæs) f. 17/6-1906 d. 12/3-1978.
g.m. Margareta E. f. 24/1-1908 d. 31/12-1981.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/223 Dalheim. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Olav Frønæs."


Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.


Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 14 (Gnr 4, bnr 223) er overdradd til Astrid Løkken og Svein Sigurd Bøe (05.07.1982)."


 

Are Frodesv. 15.

4/224 "Solheim".
 

Skogsarbeider
Ole O. Flittig fra Flittig under Mo f. 30/7-1899 d. 5/5-1975, s.a. Ole Pedersen Flittig.
g. 30/8-1924 m. Gerda Katrine Gløsmyr fra Gløsmyr f. 16/5-1902 i Hoff d. 7/12-1997, d.a. Hans Gerhard Gustavsen Gløsmyr.
Forlovere: "Simon Ekornrød, Anders Rønningen. Begge Gjerpen."
Eier i 1950.


Denne familien hadde visstnok ingen barn?

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 4

224

Mæla - Solheim

Ole O. Flittig

0 mark 06 øre

 Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.


Fra Grunnboka: Andel av Are Frodes veg 15 (Gnr 4, bnr 224) er overdradd til Mæla Borettslag (07.09.1956)."
 


 

Are Frodesv. 16.

4/217 "Linden".
 

Rørlegger
Halvor Halvorsen Serigstad fra Tinn f. 13/9-1874 d. 30/6-1959, s.a. Halvor NN.
g1g m. NN d. 30/2-1914 i Hedrum.
g2g 18/3-1928 m. enke Margrete Karlsen fra Frogner f. 4/4-1886, d.a. snekker Johan Andresen.
Forlovere: "Edvard Oredalen, Frogner og Bøye Bøyesen, Frogner."
1. Inger Serigstad f. 1898 i Holla g. 10/9-1921 m. Olaf Trygve Stensrud fra Frogner(33) "Nordhagen". Bodde i
Fredrik Rodesv. 16 på Frogner.
2. Hans Adolf Serigstad f. 31/7-1907. Se nedenfor.
3. Gudrun Serigstad f. 25/11-1904 d. 6/5-1962.
4. Trond Kristoffer Serigstad f. 13/10-1909 i Skien g. i Gjerpen 21/11-1931 m. Jorånd Lyngstad fra Fyresdal f. 22/10-1909, d.a. snekker Alf Knutsen Bakken. Trond var smed på Frogner.

 

Ved hans annen vielse i Gjerpen kirke i 1928, var det nevnt at hans første kone døde i Hedrum 30/2-1914, og at
hennes første mann døde 11/11-1921 i Gjerpen.

 

Hans Adolf Serigstad herfra (Hans Serigstad) f. 31/7-1907 d. 27/3-1997, s.a. rørlegger Halvor Serigstad.
g.m. sykepleier Ingeborg (Bjørg) f. 19/4-1911 d. 29/6-1948.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 4

217

Mæla - Linden

Hans Serigstad

0 mark 05 øreFra Matrikkelforslaget 1950. "4/217 Linden. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Hans Serigstad."


Gravlagt på Gjerpen kirkegård.


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.
 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 16 (Gnr 4, bnr 217) er overdradd til Bodil Aslaug Serigstad (21.10.1983)."

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 16 (Gnr 4, bnr 217) er solgt for kr 2.325.000 fra Bodil Aslaug Serigstad til Karina Meyer og Frode Melfald Pedersen (31.08.2010)."

 


 

Are Frodesv. 17.

4/231 "Solsletta".
 

Ryulf Langøe f. 29/7-1897 d. 8/9-1990.
g.m. Dagmar Elise f. 7/5-1895 d. 30/7-1966.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/231 Solsletta. Skyldmark 0 mark 15 øre. Eier Ryulf Langøe."

 

Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 17 (Gnr 4, bnr 231) er overdradd til Rolf Nordby (15.04.1958)."

Rolf Nordby f. 9/6-1927 d. 4/3-2006.
g.m. Astrid M. f. 1926.
1. Ragnhild Nordby f. 1962.
Eier 1958.

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 17 (Gnr 4, bnr 231) er solgt for kr 675.000 fra Rolf Nordby til Øistein Eriksen (30.09.1991)."

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 17 (Gnr 4, bnr 231) er solgt for kr 875.000 fra Øistein Eriksen til Frode Rydland og Rita Seime Rydland (26.03.1996)."
 


 

Are Frodesv. 18.

4/210 "Solhaug".

Johan Viktor Andersen (Johan Andersen) f. 2/1-1890 d. 6/1-1973.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/210 Solhaug. Skyldmark 0 mark 14 øre. Eier Johan Andersen."

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Graven ble slettet i 2001.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 18 (Gnr 4, bnr 210) er overdradd til Jens Per Johansen (14.05.1973)."
 

Jens Per Johansen f. 4/10-1936 d. 18/1-2000.
g.m. Anne Marie f. 1934.
1. May-Kirstin Johansen f. 1967.
Eier 1973.

 


 

Are Frodesv. 19 A.

4/208 "Kvellro".


Vognmann
Halvor S. Grini f. 12/5-1893 d. 4/10-1955.
g1g m. Hilda Karoline Fjelddalen f. 13/1-1893 d. 23/10-1918.
g2g m. Haldis Strand f. 8/2-1897 d. 31/10-1936.
1. Ragnar Grini f. 21/8-1915. Overtok huset.
2. Samuel Grini. Skiftet senere etternavn til Arr. Var diakon og tjenestegjorde i Koreakrigen.
Eier i 1950.

 

Ingen barn i andre ekteskap.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

208

S. Mæla - Kvellro

Halvor Grini

0 mark 14 øre

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 


Vaktmann bl.a. på Hydro
Ragnar Grini herfra f. 21/8-1915 d. 21/4-2004.
g.m. Astrid Svenslid f. 6/3-1906 d. 6/3-1981.
1. Inger Stornes (Astrids barn fra tidligere) f. ca. 1943 g.m. Sverre Stensrud Hansen. Bosatt i Frankrike.
2. Kirsti Hildegunn Grini f. 1950 g.m. Kåre Kværnø. Se Are Frodesv. 19B.
Eier ca. 1955.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Det ble utskilt ei tomt fra denne eiendommen i 1978. Denne tomta fikk bnr. 340 og adresse Are Frodesv. 19 B.
Se nedenfor.
 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 19 A (Gnr 4, bnr 208) er overdradd for kr 385.000 til Inger Stornes Hansen (05.06.1989).
Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 19 A (Gnr 4, bnr 208) er solgt for kr 750.000 fra Inger Stornes Hansen til Cristine Bjørge og Thomas Olsen (09.07.2004)."
Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 19 A (Gnr 4, bnr 208) er solgt for kr 1.110.000 fra Cristine Bjørge og Thomas Olsen til Kine Oldrup Jensen og Marius Knutsen (19.02.2007)."


 

Are Frodesv. 19 B.

4/340. Utskilt fra Are Frodesv. 19 A i 1978.


Buss- og trailersjåfør

Kåre Johannes Kværnø fra Overhalla i Nord Trøndelag f. 18/8-1933 d. 24/8-1988.
g.m. Kirsti Hildegunn Grini fra Are Frodesv. 19 A f. 1950, d.a. Ragnar Grini.
1. Mette Karine Kværnø f. 1970.
2. Ragnar Johan Kværnø f. 1971.
3. Helene Kværnø f. 1974.

 

Kåre Kværnø bygde dette huset i 1978.

 

En stor takk til Helene Kværnø for hjelp til familiene i Are Frodesv. 19 A og 19 B.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 19 B (Gnr 4, bnr 340) er overdradd for kr 610.000 til Kjersti Andresen Støkke og Audun Støkke (09.10.1989)."

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 19 B (Gnr 4, bnr 340) er solgt for kr 1.890.000 fra Kjersti Andresen Støkke og Audun Støkke til Kyrre Fjelldalen og Inger Lise Teigen (19.07.2011)."

 

 


 

Are Frodesv. 21.

4/211 "Borgen".

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 4

211

S. Mæla - Borgen

Peder Gustavsen

0 mark 07 øre.Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 21 (Gnr 4, bnr 211) er overdradd til Lorens Georg Karlsen (08.07.1957)."

 

Lorens Georg Karlsen (Lorens Karlsen) f. 9/7-1925 d. 2010?
g.m. Åsne Gerd f. 1925.

Eier 1957.
 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 21 (Gnr 4, bnr 211) er overdradd fra Lorens Georg Karlsen til Åsne Gerd Karlsen (15.03.2010)."


 

Are Frodesv. 22.

4/117 "Li". Opprinnelig festetomt.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grundbrev fra foged Borchsenius til Gunder Jensen og hustruen Maren Sørensdatter paa et grundstykke mod aarlig afgift 2 spd. 60 skilling,
hvorfor Panteret haves for de sidste 20 aar i de paa grunden værende bygninger, samt forkjøbsret, dat. 21. des.1853, tinglyst 1. mars 1854."
 

Snekker

Gunder Jensen fra Gulset f. 23/9-1813, s.a. Jens Gundersen. Se Familie 13 - Gulset 1825.

g. 15/11-1838 m. Maren Sørensdatter fra Mæla f. 28/8-1817 på Grini, d.a. Søren Reiersen. Se Familie 6 - Mæla 1825.

1. Anne Helvig Gundersdatter f. 23/8-1840.

2. Jens Severin Gundersen f. 23/12-1843.

3. Gunhild f. 28/5-1846 d. 23/8-1846 på Mæla.

4. Søren Olavus Gundersen f. 13/5-1848.

5. Karen Marie Gundersdatter f. 25/1-1852.

6. Nils Andreas Gundersen f. 6/9-1854.

Huseier 1854.

Familien bodde annet sted på Mæla før de bygde dette huset på denne festetomta rundt 1854.

Enka Karen Marie Nilsdatter(59), Marens mor, bodde med dem under folketellingen 1845.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 29. juli, tinglyst 26. aug. 1911, hvorved til Ingebret Nilsen er utskilt en parcel "Lia" av skyld 0 mark 12 øre. Bnr. 118 "Lie".

Torgun Ellingsen.
Eier i 1950.


Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/117 Li. Skyldmark 0 mark 04 øre. Eier Torgun Ellingsen."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 22 (Gnr 4, bnr 117) er overdradd til Tore Hogstad (18.05.1983). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 369."
Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 22 (Gnr 4, bnr 117) er overdradd for kr 190.000 fra Ingrid Andengaard Hansen til Tore Hogstad (22.01.2008)."

 

Tore Hogstad f. 1946.
g.m. Ingfrid Birgit f. 1948.

Familien Hogstad er bosatt her i 1994 og i 2014.

 


 

Are Frodesv. 23.

4/214 "Berg".

Disponent
Ole J. Bjørge f. 20/5-1897 d. 6/6-1984.
g.m. Astrid D. Bjørge f. 28/3-1903 d. 7/12-1991.
Eier i 1950.

Jeg tror ikke denne familien bodde her, men Bjørge eide tomta i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/214 Berg. Skyldmark 0 mark 09 øre. Eier O.J. Bjørge."

 

På denne eiendommen ble siden bygd en boligblokk.

 


 

Are Frodesv. 26.

4/306.

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 26 (Gnr 4, bnr 306) er overdradd til Ingrid Andengaard Hansen (26.10.1966).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 371."

 

 


 

Are Frodesv. 28.

4/244 "Solvang".

Andres Andengaard.
Eier i 1950. Se Mæla(21).

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

244

S. Mæla - Solvang

Andres Andengaard

0 mark 05 øre

 

 

Harald Vibe Lund Bøckman f. 4/12-1916.

Eier i 1985.


Fra Grunnboka: Are Frodes veg 28 (Gnr 4, bnr 244) er overdradd fra Harald Vibe Lund Bøckman til Mette Bøckman,
Kaspar Bøckman og Espen Bøckman
(22.06.1994). Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 289."

Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 28 (Gnr 4, bnr 244) er overdradd for kr 234.000 fra Kaspar Bøckman og
Espen Bøckman
til Mette Bøckman (22.06.1994). Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 289."

 


 

Are Frodesv. 30.

4/258 "Solhaug".

Even Wilhelm Moe (Even Moe) fra Oslo f. 30/8-1911 d. 6/7-1980.
g.m. Else Berg fra Oslo f. 5/3-1913 d. 14/2-1983.
1. Vera Elisabeth Moe f. 1948.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/258 Solhaug. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Even Moe."

 

Gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.


Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 30 (Gnr 4, bnr 258) er overdradd til Vera Elisabeth Moe (02.09.1985).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 277."

 


 

Are Frodesv. 39.
4/215.

 

Gårdsbruk. Se Mæla(215).

 


 

Are Frodesv. 40.

4/21. Et nyere hus som ligger til gården.
 

Gårdsbruk. Se Mæla(21).

 


 

Are Frodesv. 42.
4/310.

Hustomt utskilt fra 4/21.

 

G.br., selveier

Ole Bjørn Andengaard fra Mæla(21) f. 11/5-1940 d. 10/11-2005, s.a. Andres O. Andengaard.

g. 5/5-1962 m. Ragnhild Marie Dyrkoll fra Gulset f. 1941, d.a. hydroarbeider Olaf Dyrkoll.

1. Marianne Andengaard gift Rui.

2. Trine Andengaard.

 

Begge ekteskap oppløst. Anne Kathrine Andengaard var i 2005 bosatt i Eidsvåg ved Bergen.Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 42 (Gnr 4, bnr 310) er solgt for kr 560.000 fra Ole Bjørn Andengård til Hans Andreas Dolva (12.11.1993)."
Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 42 (Gnr 4, bnr 310) er overdradd fra Hans Andreas Dolva til Anni Elisabeth Bentsen og Ivar Konrad Dolva (06.10.2010)."
Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 42 (Gnr 4, bnr 310) er solgt for kr 1.600.000 fra Anni Elisabeth Bentsen og Ivar Konrad Dolva til Erik Solgaard og Ann Kristin Solgaard (07.10.2010)."

 


 

Merdinveien 5 - 37
Hustomter under gård nr. 4, S. Mæla.Merdinv. 5.
4/275 "Orrestad". Festetomt fram til 2012.

Olav Magnus Orre (Olav Orre) f. 25/7-1912 d. 1/1-2002.
g.m. Tordis Vale fra Valebø? f. 1921.
1. Gullborg Kari S. Orre f. 1947.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/275 Orrestad. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Olaf Orre."

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 5 (Gnr 4, bnr 275) er overdradd til Tordis Vale Orre (20.05.1955)." (Ektepakt?)
Fra Grunnboka: "
Merdinvegen 5 (Gnr 4, bnr 275) er overdradd for kr 280.000 fra Ole Andengaard til Tordis Vale Orre (15.03.2012)." Tomta.
 Merdinv. 9.
4/273 "Solvold".

 

Eigil S. Wahlstrøm f. 27/9-1903 f. 20/10-1980.
g.m. Gunvor Marie f. 15/1-1911 d. 24/9-1984.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/273 Solvold. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Eigil S. Wahlstrøm."


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.
 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 9 (Gnr 4, bnr 273) er overdradd til Einar Pål Juve (30.11.1983)."

 Merdinv. 10.
4/274 "Havgløtt". Festetomt fram til 2011.

 

Edvin Christensen f. 12/8-1909 d. 8/4-1974.
g.m. Solveig Selma f. 12/1-1907 d. 25/7-1995.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/274 Havgløtt. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Edvin Christensen."

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 10 (Gnr 4, bnr 274) er overdradd til Solvor Synnøve Bjerketvedt (17.07.1973)."
 

Solvor Synnøve Bjerketvedt.

Eier 1973. Borte før 1985.

 

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 10 (Gnr 4, bnr 274) er solgt for kr 495.000 fra Solvor Synnøve Bjerketvedt til Roar Jenssen og Monika Andersen (07.07.1995)." Huset.
Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 10 (Gnr 4, bnr 274) er overdradd fra Roar Jenssen til Hilde Kristiansen Jenssen (28.03.2011)." Huset.
Fra Grunnboka: "Merdinvegen 10 (Gnr 4, bnr 274) er solgt for kr 262.500 fra Ole Andengaard til Roar Jenssen (28.03.2011)." Tomta.
 Merdinv. 11.
4/271 "Nyland". Festetomt fram til 2011.

Erling M. Eriksen.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/271 Nyland. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Erling M. Eriksen."
 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 11 (Gnr 4, bnr 271) er overdradd til Sigurd Kristian Sigurdsen (09.08.1965)."

 

Sigurd Kristian Sigurdsen f. 30/9-1909 d.
g.m. Henriette f. 29/5-1912 d.
1. Elsa Sigurdsen gift Bergene.
2. Grethe Sigurdsen gift Olsen.
3. Per Kristian Sigurdsen f. 1944. Overtok huset i 1991.
Eier 1965.

 

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 11 (Gnr 4, bnr 271) er overdradd fra Sigurd Kristian Sigurdsen til Elsa Bergene, Grethe Olsen og Per Kristian Sigurdsen (22.03.1991).
Overdragelsen omfatter også eiendom i Bamble kommune."
Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 11 (Gnr 4, bnr 271) er solgt for kr 550.000 fra Elsa Bergene og Grethe Olsen til Per Kristian Sigurdsen (22.03.1991)."

 

Per Kristian Sigurdsen herfra f. 1944.
Eier 1991.

 

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 11 (Gnr 4, bnr 271) er solgt for kr 680.000 fra Per Kristian Sigurdsen til Atle Lindheim (17.06.1999)." Huset.
Fra Grunnboka: "Merdinvegen 11 (Gnr 4, bnr 271) er solgt for kr 288.000 fra Ole Andengaard til Atle Lindheim og Nina Lindheim (24.03.2011)." Tomta.

 Merdinv. 12.
4/272 "Bergheim".

 

Jernbanepersonalets Boligbyggelag.
Eier i 1950. 0 mark 06 øre.
 

 Merdinv. 13.
4/269 "Annarheim".

 

Ingeniør
Gunnar Jensen.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/269 Annarheim. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Ing. Gunnar Jensen."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 13 (Gnr 4, bnr 269) er overdradd til Ingo Fregdar (08.02.1954)."

 

Ingo Fregdar f. 1926.
g.m. Olga f. 1920.
1. Pål Roger Fregdar.
2. Mette Fregdar.
Eier 1954.

 Merdinv. 14.
4/270 "Fredtun".

 

William Wilgot Johansen (William Johansen) f. 18/3-1904 d. 11/8-1985.
g.m. Magnhild f. 25/8-1903 d. 7/5-1981.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/270 Fredtun. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier William Johansen."

 

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 14 (Gnr 4, bnr 270) er overdradd for kr 355.000 til Knut Endre Berg Fossum (17.09.1986)."Merdinv. 15.
4/267 "Tobo".

Sigurd Hansen f. 15/10-1904 d. 1/6-1979.
g.m. Helga Antonie Hagen f. 28/5-1903 d. 2/2-1997.
Eier i 1950.


Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/267 Tobo. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Sigurd Hansen."

 

Gravlagt på Nordre Gravlund i Skien.


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 15 (Gnr 4, bnr 267) er overdradd for kr 240.000 til Georg Mathias Johansen (06.09.1985)."

 Merdinv. 16A.
4/268 "Kveldsol".

Jernbanepersonalets Boligbyggelag.
Eier i 1950. Skyldmark: 0 mark 06 øre (A og B).

 

Ole Haukedal Gundersen (Ole Gundersen) f. 28/4-1917 d. 26/9-1973.
g.m. Ragnhild f. 13/12-1912 d. 6/6-1986.
1. Astrid Gundersen f. 1948 g.m. Cato Reiersen. Se Ås(27) "Skogheim".
2. Odd Gundersen f. g.m. Mona Moe fra Merdinveien.
3. Åse Gundersen f.  g.m. Arnold Stenehjem.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.
 

 Merdinv. 16B.
4/268 "Kveldsol".

Jernbanepersonalets Boligbyggelag.
Eier i 1950.
 

 Merdinv. 17.

4/265 "Solbakken".

 

Nedenforstående familie er foreløpig plassert her. De bodde i Merdinv. i 1969, men har trolig kun leid en leilighet.
De er derfor ikke å finne i matrikkelen av 1950, hvor kun huseiere er nevnt.

 

Arbeider
Nils Olsen Flittig fra Flittig under Mo f. 7/4-1889 i Flittig, s.a. Ole Pedersen Flittig.
g. 4/12-1915 m. Anna Olsdatter Lifjeld fra Bø(4) "Lifjeld", d.a. Ole Olsen Lifjeld.Jernbanepersonalets Boligbyggelag.
Eier i 1950.
 Merdinv. 18.
4/266 "Solgløtt".

 

Snekkerformann NSB
Anders Gløsmyr
fra Hoppestadv. 417 under Ås f. 15/1-1917 d. 7/7-1976, s.a. Gustav Gløsmyr og hans 1. kone Nina Johanne Nilsen Aas.
g.m. Esther Jensine Lund fra Sem(12) "Semsgaten" f. 22/7-1922 d. 24/6-1993, d.a. Jens Lund.
1. Asbjørn Gløsmyr f. 1947 g.m. Laila Vefald Andersen fra Porsgrunn f. 1948. Bosatt i Ravnåsen i Skien.
    Barn 1. Frode Gløsmyr f. 1974.
2. Steinar Gløsmyr f. 1954. Overtok huset.

Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/266 Solgløtt. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Anders Gløsmyr."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 18 (Gnr 4, bnr 266) er overdradd til Steinar Gløsmyr (10.02.1983)."

Steinar Gløsmyr herfra f. 1954, s.a. Anders Gløsmyr.
g.m. Tove Fineid f. 1952.
1. Atle Gløsmyr f. 1975.

Senere bosatt i Fluesnapperen på Gulset.

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 18 (Gnr 4, bnr 266) er solgt for kr 2.350.000 fra Steinar Gløsmyr til John Harald Haug og Anette Hvale Haug (11.04.2013)."
 Merdinv. 20.
4/264 "Nyborg". Festetomt.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 20 (Gnr 4, bnr 264) er overdradd til Harald Asbjørn Flatha (06.11.1952)."

 

Harald Asbjørn Flatha (Harald Flatha) fra Fossumv. 8 under Venstøp f. 13/4-1906 d. 7/12-1991, s.a. Olaus H. Flatha.
g.m. Dagny Karoline Kittilsen f. 10/12-1907 d. 25/7-2007.
1. Jan Erik Flatha f. 1943. Bosatt på Falkum.

Eier 1952.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/264 Nyborg. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Harald Flatha."


Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 20 (Gnr 4, bnr 264) er overdradd fra Dagny Karoline Flatha til Jan Erik Flatha (29.03.2010)."
Fra Grunnboka: "Merdinvegen 20 (Gnr 4, bnr 264) er solgt for kr 2.070.000 fra Jan Erik Flatha til Sondre Karlsen (23.06.2010)."

 


 

Merdinv. 21.
4/263 "Vesthella". I dag: Tomannsbolig.

Leif Olav Neerbye (Leif Neerbye) f. 6/9-1902 d. 10/11-1981, s.a. J. Ludvig Neerbye.
g.m. Maud f. 27/2-1908 d. 30/1-1971.
Eier i 1950.
 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/263 Vesthella. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Leif Neerbye."

 

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 21 (Gnr 4, bnr 263) er overdradd for kr 590.000 til Torgeir Thronsen Andengaard (12.01.1990)." Tomt.
Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 21 (Gnr 4, bnr 263) er solgt for kr 425.000 fra Torgeir Thronsen Andengaard til Sigurd Laland (22.01.1991)." Tomt.
Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 21 (Gnr 4, bnr 263) er solgt for kr 325.000 fra Torgeir Thronsen Andengaard til Lars Inge Berge (15.04.1991). Tomt.
Salget omfatter også andel av Gnr 4, bnr 263, seksjon 1. Salget omfatter også andel av Gnr 4, bnr 263, seksjon 2."

 


 

Merdinv. 23.
4/248 "Lønhaug". Festetomt fram til 2007.

Øystein Martin Bortne f. 25/4-1923 d. 2006.
g.m. Aagot Borghild f. 15/4-1922 d. 2004.
Eier i 1950.


Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/248 Lønhaug. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Øystein Bortne."


Denne familien er ikke herfra. De bodde her på 1950- og 1960- tallet. De er gravlagt på Børselv
kirkegård i Porsanger, Finnmark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 23 (Gnr 4, bnr 248) er overdradd til Helen Carradice Eitran (13.08.1984)." (Huset).
Fra Grunnboka: "
Merdinvegen 23 (Gnr 4, bnr 248) er overdradd for kr 190.000 fra Ingrid Andengaard Hansen til Helen Carradice Eitran (16.11.2007)." (Tomta).
 Merdinv. 24.
4/250 "Kariheimen". Festetomt fram til 2009.

Wilhelm Kristian Sørensen (Wilhelm K. Sørensen) f. 27/4-1914.
Eier i 1950. Se Kvernbekkv. 12 under Rising.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/250 Kariheimen. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Wilhelm Kr. Sørensen."
 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 24 (Gnr 4, bnr 250) er overdradd til Halvor Johnsen (06.12.1955)." Huset.

Halvor Johnsen f. 1922.
g.m. Mary Johanne f. 1924.
1. May Bente Johsen f. 1960.
Eier 1955.

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 24 (Gnr 4, bnr 250) er overdradd for kr 200.000 fra Trine Merete Andengård til Mary Johanne Johnsen (20.02.2009)." Tomta.
 Merdinv. 25
.
4/257 "Lønstad". Leietomt.

Halvor Johnsen fra Hegna under Nedre Låvell, Sauherad f. 5/5-1902 d. 6/8-1993, s.a. John Olsen og Ingeborg Olsdatter.
g.m. Maren Jacobsen fra Grini(33) "Dalen" f. 29/1-1915 d. 11/11-1997, d.a. Karl Jacobsen Kaste.
Eier i 1950. Ingen barn?

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/257 Lønstad. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Halvor Johnsen."


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.
 

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 25 (Gnr 4, bnr 257) er overdradd fra Maren Johnsen til (arvingene) Johannes Jacobsen, Kjell Jacobsen,
Åge Johansen, Åse Kristine Johansen, Bjørg Irene Aune, Kari Marie Kristoffersen, Johanne Jakobsen, Kaare Jacobsen,
Borghild Gåskjenn, Gunvor Finne, Ragnhild Fritzen, Martha Doksrød og Ruth Grønnerød
(19.03.1998)."

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 25 (Gnr 4, bnr 257) er solgt for kr 620.000 fra Johannes Jacobsen, Kjell Jacobsen, Åge Johansen,
Åse Kristine Johansen, Bjørg Irene Aune, Kari Marie Kristoffersen, Johanne Jakobsen, Kaare Jacobsen,Borghild Gåskjenn,
Gunvor Finne, Ragnhild Fritzen, Martha Doksrød og Ruth Grønnerød
til Bjørn Kåre Heibø og Torgunn Heibø (19.03.1998)."

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 25 (Gnr 4, bnr 257) er overdradd for kr 190.000 fra Ingrid Andengaard Hansen til Torgunn Heibø og Bjørn Kåre Heibø (16.11.2007)." (Tomta).Merdinv. 26.
4/249 "Johnbu".

Georg Andreas Nilsen (Georg A. Nilsen) f. 23/7-1897 d. 28/1-1982.
g.m. Inga f. 30/1-1897 d. 11/6-1982.
1. Kjell Nilsen f. 1927.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/249 Johnbu. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Georg Andreas Nilsen."


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.
 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 26 (Gnr 4, bnr 249) er overdradd til Kjell Nilsen (07.07.1953)."


Kjell Nilsen f. 1927.

g.m. Erna f. 1930.

Eier 1953.

 Merdinv. 27.
4/290.

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 27 (Gnr 4, bnr 290) er overdradd til Willy Kåre Jan Underdahl (25.03.1968)."

Willy Kaare Jan Underdahl (Willy Underdahl) f. 1934.

g.m. Turid f. 1941.
Eier 1968.

 

 Merdinv. 28.
4/252 "Roholdt".

Nils Olav Holt (Olav Holt) fra Skien f. 17/4-1907 d. 31/10-1971, s.a. pølsemaker Nils Holt.

g. 29/8-1931 m. Hanna Marie Flatha fra Fossumv. 8 under Venstøp f. 15/7-1908 d. 12/12-1994, d.a. Olaus Flatha.

1. Roald Holt f. 1932.

2. Erland Holt f. 1937. Kjøpte huset.

3. Magne Roger Holt f. 1946.
Eier i 1950.

Takk til Kjell Olsen for hjelp til denne familien.
 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/252 Roholdt. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Olav Holt."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.


Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 28 (Gnr 4, bnr 252) er overdradd for kr 10.000 til Erland Holt (17.01.1989)."
 

Erland Holt herfra f. 1937.
g.m. Astrid f. 1938.
1. Jorunn Holt f. 1965.
Eier 1989.

 

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 28 (Gnr 4, bnr 252) er solgt for kr 1.630.000 fra Erland Holt til Terje Gunnar Thorsen og Marianne Wergeland Thorsen (22.04.2005)."Merdinv. 29.
4/245 "Steinhaug". Festetomt fram til 2007.

Harrius W. Abrahamsen (Harrius Abrahamsen) f. 17/10-1907 d. 17/6-1973.
g.m. Gunvor Marie f. 21/7-1909 d. 16/10-1999.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/245 Steinhaug. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Harrius Abrahamsen."


Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 29 (Gnr 4, bnr 245) er overdradd til Odd Olaf Oprann (18.07.1975)." (Huset)


Odd Olaf Oprann f. 1948.
g.m. Jorunn f. 1948.
Eier 1975.

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 29 (Gnr 4, bnr 245) er overdradd for kr 190.000 fra Ingrid Andengaard Hansen til Odd Olaf Oprann (11.12.2007)." (Tomta)

 


 

Merdinv. 30.
4/247 "Heimly". Festetomt. I dag: Tomannsbolig.

 

Johan Gjermundsen f. 11/3-1913 d. 3/12-1984.
Eier i 1950.

Gjermundsen kan ikke sees å ha bodd her i 1969 eller i 1985. Se Limiv. 13 under Hjellen.
Om det da ikke er en annen Johan Gjermundsen.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/247 Heimly. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Johan Gjermundsen."

 

Hans G. Stulen (Hans Stulen) fra S. Stulen f. 3/2-1914 d. 11/6-1977, s.a. Gunnar Bertinius Paulsen Stulen.
g.m. Gudrun Hilda Rui fra N. Grønnerød f. 5/8-1919 d. 16/7-2000, d.a. Olav Halvorsen Rui.
Eier før 1969.


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.


Fra Grunnboka: "Merdinvegen 30 (Gnr 4, bnr 247) er overdradd fra Ole Bjørn Andengård til Marianne Andengård Rui (29.04.1994).
Overdragelsen omfatter også Merdinvegen 32 (Gnr 4, bnr 256)." (Tomter)

Fra Grunnboka: "
Merdinvegen 30 (Gnr 4, bnr 247) er overdradd fra Gudrun Hilda Stulen til Gudny Johannessen og Solfrid Solberg (13.06.2001)." (Huset).
Fra Grunnboka: "
Merdinvegen 30 (Gnr 4, bnr 247) er solgt for kr 840.000 fra Gudny Johannessen og Solfrid Solberg til Stig Rønningen Høimyr og Acharee Larsen (11.07.2001)."Merdinv. 31. Festetomt inntil 2007.
4/253 "Bjørnebo".

Arne Olaf Hansen (Arne O. Hansen) f. 10/6-1909 d. 17/3-1988.
g.m. Mary Elisabeth Fjeld f. 22/12-1914 d. 17/11-1999.
1. Tom Willy Hansen.
2. Bjørn Erik Hansen.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/253 Bjørnebo. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Arne Hansen."

 

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 31 (Gnr 4, bnr 253) er solgt for kr 875.000 fra Tom Willy Hansen og Bjørn Erik Hansen til
Ingjerd Østensen Stulen og Bjørn Stendalen
(17.04.2000)
." (Huset).

Bjørn Stendalen fra Enghaug under Serkeland i Siljan f. 1969.
g.m. Ingjerd Østensen Stulen (Ingjerd Jensen) fra Olleg. 7 på Gråten f. 1960.
Eiere 2000.

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 31 (Gnr 4, bnr 253) er overdradd for kr 190.000 fra Ingrid Andengaard Hansen til Bjørn Stendalen og Ingjerd Østensen Stulen (29.11.2007)." (Tomta).

 


 

Merdinv. 32.
4/256 "Reinbo". Festetomt til 2008.

Reinholdt Andreas Olsen (Reinholdt A. Olsen) f. 14/2-1903 d. 22/12-1980.
g.m. Martha Kittilsen f. 25/8-1906 d. 3/12-1984.
1. Bjørn R. Olsen 1927. Overtok huset.
Eier i 1950.
 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/256 Reinbo. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Reinholt Olsen."

 

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.

 

Bjørn R. Olsen f. 25/10-1927 d. 24/4-1991.
g.m. Anne Britta Grønli f. 1932.
Eier ca. 1984.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 32 (Gnr 4, bnr 256) er overdradd fra Bjørn Olsen til (kona?) (03.12.1974)." (Ektepakt?)
Fra Grunnboka: "
Merdinvegen 32 (Gnr 4, bnr 256) er solgt for kr 480.000 fra Anne Britta Grønli til Lise Sandsdalen Anderson og Geir Ole Elseth (03.12.1991)." Huset.
Fra Grunnboka: "
Merdinvegen 32 (Gnr 4, bnr 256) er overdradd for kr 220.000 fra Marianne Andengård Rui til Geir Ole Elseth (17.03.2008)." Tomta.
 


 

Merdinv 33.
4/255 "Solgløtt". Festetomt fram til 2007.

Thorleif Doksrød f. 9/6-1915 d. 9/3-1978.
g.m. Ruth Mabel f. 8/1-1914 d. 4/8-1979.
1. Karin Doksrød.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/255 Solgløtt. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Thorleif Doksrød."
 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 33 (Gnr 4, bnr 255) er overdradd til Karin Doksrød (02.01.1980)." Huset.
Fra Grunnboka: "Merdinvegen 33 (Gnr 4, bnr 255) er overdradd for kr 190.000 fra Ingrid Andengaard Hansen til Karin Doksrød (19.11.2007)." (Tomta)
Fra Grunnboka: "Merdinvegen 33 (Gnr 4, bnr 255) er solgt for kr 3.000.000 fra Karin Doksrød til Bård Nordang (11.02.2013)." Hus og tomt.

 Merdinv. 34
.
4/251 "Unnerberg".

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 34 A (Gnr 4, bnr 251) er overdradd til Per Gustav Fjeld (18.11.1947)."

 

Per Gustav Fjeld.
Eier 1947.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/251 Unnerberg. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Peder Fjeld."

 

Tomannsbolig i 2006. 34 A og 34 B.

 Merdinv. 35
.
4/254 "Grendbo". Festetomt fram til 2007.

Abrham Momrak (Abraham Momrak) fra Nøtterøy f. 26/7-1900 i Nøtterøy, Vestfold d. 6/4-1971, s.a. fisker Nils E. Nilsen fra Nøtterøy f. 1872 og Helene fra Sannidal f. 1873.
g.m. Målfrid Bergljot f. 12/2-1915 d. 26/2-2003.
1. Vetle Helge Momrak f. 3/4-1950 d. 25/3-2014 i Brevik. Overtok huset, men bodde i Brevik.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/254 Grenbo. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Abraham Momrak."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 35 (Gnr 4, bnr 254) er overdradd til Vetle Helge Momrak (07.09.1979)."
 

Vetle Helge Momrak herfra f. 3/4-1950 d. 25/3-2014 i Brevik.
Eier 1979. Bodde i Brevik.

Fra Grunnboka: "Merdinvegen 35 (Gnr 4, bnr 254) er overdradd fra Vetle Helge Momrak til Vigdis Haugan (10.12.1993)."
 Merdinv. 36.
4/183 "Kvellbo".

Utskilt fra Mæla(21) ca. 1917.

Ole Flittig.
Eier i 1950. Se Are Frodesv. 15.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/183 Kvellbo. Skyldmark 0 mark 08 øre. Eier Olaf Flittig."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 36 (Gnr 4, bnr 183) er overdradd til Jan Flittig og Thor Flittig (20.11.1986)."
Fra Grunnboka: "Merdinvegen 36 (Gnr 4, bnr 183) er solgt for kr 510.000 fra Jan Flittig og Thor Flittig til Ann Kristin Nomme og
Thor Arnold Nomme
(15.07.1992)."

 Merdinv. 37.
4/176, 179 "Vesterbø".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 24. mars, tingl. 12. april 1916, hvorved til Kristian J. Hyni er utskilt bnr 176 "Vesterbø" av skyld 09 øre."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 243b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra H. Jønsi til Kristian J. Hyni for kr. 1.000 (tomt), veiret, samt ret til kloak for kjøperen, gjærdeplikt for samme, dat. 27/8, tinglyst 27/5-1916."

 

Kristian J. Hyni.
Eier 1916.

 

Kristian Hyni kjøpte tomta og bygde huset, som han deretter solgte til Gustav Gustavsen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 5, side 243b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Kristian Hyni til Gustav Gustavsen paa dette bruk og bnr 179 for kr. 11.700, dat. 30/10-1926, tinglyst 17/11-1926."


Smed
Gustav Gustavsen f. 2/7-1889 d. 3/2-1943.
g.m. Anna f. 19/4-1893 d. 11/12-1992.
1. Rolf Gustavsen f. 19/12-1923 d. 17/6-1987.
Eier 1926.

 


Fra Varden i februar 1943.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

176

Mæla - Vesterbø

Gustav Gustavsen

0 mark 09 øre

4 179 ditto ditto 0 mark 03 øre

 

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Denne eiendommen var mer enn stor nok til å dele opp til flere hustomter. Dette ble ganske sikkert gjort.
 Merdinv. 39.
4/187 "Solstad".

 

Henry Johansen f. 9/5-1911 d. 23/7-1972.
g.m. Randi f. 24/12-1910.
Eier i 1950.

 

Henry Johansen bodde i 1969 i B. Olavssonsv. 10 i Skien.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/187 Solstad. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Henry Johansen."
 

Fra Grunnboka: "Andel av Merdinvegen 39 (Gnr 4, bnr 187) er overdradd til Arnth Bjaaland (08.03.1968)."

 

Arnth Bjaaland f. 1/3-1927 d. 10/10-1992.
g.m. Aud Bjørg f. 27/9-1927 d. 6/4-1995.
1. Øystein Bjaaland f. 1955.
Eier 1968.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

Fra Grunnboka: "
Merdinvegen 39 (Gnr 4, bnr 187) er overdradd fra Aud Bjørg Bjaaland til Øystein Bjaaland (08.11.1995)."
Fra Grunnboka: "Merdinvegen 39 (Gnr 4, bnr 187) er solgt for kr 1.400.000 fra Øystein Bjaaland til Pål-Robin Haakonsen og
Silje Svalastog Haakonsen
(04.02.2010)."

 


 

Mælagata 57 - 163
Hustomter utskilt fra gnr. 4 Søndre Mæla og gnr 6 Nordre Mæla.

Husnummer lavere enn dette har tilhørt Skien by siden 1916 og blir derfor ikke behandlet i Gamle Gjerpen.
 


 

Mælag. 57.
4/53. "Mæla søndre". Festetomt.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 53 er udskilt, afholdt 26. mai, tinglyst 5. juni 1896."
"Efter skjøde paa bnr 53, tinglyst 5. juni 1896, har eieren af nævne bnr og ret til vandhenting ad den almindelige vei fra den saakalledte Brænderibrønd."

 

Fru Ingeborg Aas.
Eier i 1950.

 

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/53 Mæla søndre. Skyldmark 0 mark 09 øre. Eier Fru Ingeborg Aas."

 


 

Mælag. 59.
4/61 "Løvheim". Opprinnelig festetomt utskilt fra S. Mæla(21) i 1897.

 


Mælagata 59 før 1948. Innsendt av Hæge Aas 2015.


I 1948 ble det bygget på en halv etasje på huset. Det ble derfor seende noe anderleses ut.

 


"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 61 er udskilt en til Kristian Pedersen solgt Tomt, givet en Skyld af
0 mark 09 øre, afholdt og tinglyst 3. juli 1897."
 

"Skjøde fra H. Jønsi og hustru Mari O. Jønsi til sadelmaker Kristian Pedersen Myra, formentlig paa dette brug
med det, ved skjøte av 25/6, tinglyst 1/7-1890, fra Henrik Solvesen til Ole Haave solgte hus (bnr 35 folie 107) for tilsammen
kr. 1850, med gjærdepligt for kjøperen, dat. 24. juni 1897, tinglyst 24. juli 1915."

"Skjøte fra Kristian Pedersen Myra til pølsemaker Petter Eriksen for kr. 5.400, dat. 15., tinglyst 24. juli 1915."

 

På samme eiendom skal det ha stått et litet hus som Henrik Solvesen solgte til grunneieren i 1890. Dette
var trolig et litet unselig hus, som ble revet, eller brant, før Peter Becker Eriksen bygde nytt hus her.

Pølsemaker
Peter Becker Eriksen
f. 13/3-1888 "i Duestien", Skien, s.a. Peter Eriksen. Se Familie  68 - Mæla 1900.
g.m. Maren Abrahamsen f. 1886.
1.
Petter Eriksen (tvilling f. 4/5-1911. Overtok huset.
2. Kristoffer Becker Eriksen (tvilling) f. 5/5-1911.

Eier 1915.

I følge diverse bankobligasjoner fra samme tid, er det tydelig at han fikk bygd huset straks han hadde kjøpt tomta
i 1915.


Tvillingene Petter Eriksen og Kristoffer Becher Eriksen f. 1911.
Foto innsendt av Hæge Aas 2016.

Tidligere bodde denne familien i Duestien, på "Nordgaards løkke", hvor "Peter Eriksen" kjøpte tomt av Aasmund Nordgaard i 1890. Det var bnr 32 av Store Mæla han kjøpte.

Fra Tinglysingsprotokollen (ang. bnr 32).
"Skjøde fra Aasmund Nordgaard til Peter Eriksen paa dette brug (bnr 32) m.m., dat. 29. okt., tinglyst 1. nov. 1890."
"Delings og skylddelingsforretning, hvorved bnr 62 av dette brug er udskilt fra bnr 32 afholdt  og tinglyst 1. april 1898."
"Skjøde fra Petter Eriksen ved hustruen dog uden fuldmagt til slagter Hans C. Carlsen for kr. 141,10, dat. 6. april,
tinglyst 7. mai 1898."

På den utskilte tomta han solgte til slakter Carlsen i 1898, ble det oppført et stort sveitserhus i krysset Mælagata/ Sverdrupsgate, hvor slakter Carlsen drev slakteriutsalg i mange år. Men så langt nede i Mælagata hører området til Skiens historie.


Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 59 (Gnr 4, bnr 61) er overdradd til Petter Becker Eriksen (07.05.1948)."

Pølsemaker
Petter Becker Eriksen
herfra f. 4/5-1911 "i Duestien" d. 6/9-1992, s.a. pølsemaker Peter Becker Eriksen.
g. i Gjerpen kirke 7/9-1935 m. Olga Olsen (Madsen) f. 17/11-1911 på Skotfoss (døpt 3/5-1925) d. 23/2-1983, d.a. arbeider Ole Madsen (se gul ramme nedenfor).
Forlovere: "Maren Eriksen, Mæla og Kristian Abrahamsen, Skien."
1. Kari Eriksen f. 1936 g.m. Thor David Selander (Thor D. Selander) f. 30/4-1935 d. 6/1-1993.
    Barn 1. Robert Selander f. 1955. Kjøpte huset i 2004. Se nedenfor.
    Barn 2. Anne Selander f. 1958 g.m. Tom Erik Jensen.
    Barn 3. Heidi Selander f. 6/12-1963 d. 23/6-1995.
2. Per Eriksen f. 1938. Se Mælag. 61.
3. Hæge Eriksen f. 1948 g.m. Gunnar Wergeland Aas f. 1948.
    Barn 1. Jens Petter Wergeland Aas f. 1974.
    Barn 2. Marianne Wergeland Aas f. 1977.
Eier 1948.

 

Da dette ekteparet giftet seg, var Petter Becker Eriksen pølsemaker ved andelslakteriet i Skien og bodde på Mæla.
Hun var hushjelp og bodde i Brekkestien i Skien. Olga ble konfirmert i Skien kirke den 8. mai 1927. Da bodde hun
med foreldrene i Hans Hauensgate på S. Brekkejordet.

 

Olga Olsens familie.
Kilde: Folketellingen 1910.

I 1910 bodde Ole Madsen med familie i Oskarsgate på Bakken i Skien. Han var da sjauer ved Skotfoss bruk og var oppført som født 5/6-1875 i Gjerpen. Dette er feil. Han ble født 4/6-1877 i Skien av dissenter-foreldre Mads Andreassen og Ingeborg Vetlesdatter. Kona Anna var oppført som født 22/9-1879 i Gjerpen, hvilket også er feil. Hun var også født i Skien.
I Oskarsgate i 1910 hadde de følgende barn:
1. Ingerid Olsen f. 8/12-1898 i Skien.
2. Mads Olsen f. 6/3-1904 i Gjerpen.
3. Ingeborg Olsen f. 23/2-1908 i Skien.
4. Astrid Olsen f. 28/3-1910 i Skien. Døpt 3/5-1925. Konfirmert i Skien 10/12-1925. Da bodde familien i Tomtegata.
+
5. Olga Olsen f. 17/11-1911, døpt 3/5-1925 g.m. Petter Becker Eriksen. Se ovenfor.

De betalte en husleie på kr. 7 pr. måned. Husets matrikkelnummer var 503. Dermed kan husets adresse finnes i Skien kommunes matrikkelprotokoller.

De ble gift i Skien kirke den 14/2-1904.
Ole Madsen var sønn av arbeider Mads Andreassen, og Anna (Anne) var datter av arbeider Ole Bjørnsen.
Forlovere var "Arbeider Ole Bjørnsen og Arbeider Ole Johannessen. Begge af Skien."

Det er tydelig at Ole Madsen og kona på et tidspunkt har tilhørt en dissentermenighet . Flere av barna ble døpt i Skien kirke den
3/5-1925. Hans foreldre tilhørte på 1870-tallet Baptistmenigheten.

Takk til Sven Erik Langseid for hjelp her!


 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

61

S. Mæla

Petter Becker Eriksen

0 mark 05 øre


 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Mælagata 59 (Gnr 4, bnr 61) er overdradd fra Petter Becker Eriksen til Kari Selander, Per Eriksen og Hæge Aas
(27.04.1993). Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 327. Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 363."


Fra Grunnboka: "Mælagata 59 (Gnr 4, bnr 61) er solgt for kr 315.000 fra Kari Selander, Per Eriksen og Hæge Aas til Heidi Selander (02.07.1993)."

 

Fra Grunnboka: "Mælagata 59 (Gnr 4, bnr 61) er overdradd fra Heidi Selander til Kari Selander, Robert Selander og Anne Selander Jensen (16.11.1995)."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 59 (Gnr 4, bnr 61) er overdradd for kr 200.000 fra Robert Selander og Anne Selander Jensen til Kari Selander (19.01.1996)."

 

Fra Grunnboka: "Mælagata 59 (Gnr 4, bnr 61) er overdradd fra Kari Selander til Robert Selander (17.09.2004)."

 


 

Mælag. 60.
4/218.

 

Harald Eugen Madsen (Harald Madsen) f. 17/2-1908 d. 1/12-1983.
g.m. Agna Marie f. 20/8-1907 d. 12/9-1982.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

218

S. Mæla - Solstad

Harald Madsen

0 mark 05 øre

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 60 (Gnr 4, bnr 218) er overdradd for kr 730.000 til Asko Vestfold Telemark as (04.03.1988)."

Fra Grunnboka: "Mælagata 60 (Gnr 4, bnr 218) er solgt for kr 460.000 fra Asko Vestfold Telemark as til Terje Vasbø (18.03.1994)."

 


 

Mælag. 61.
4/260 "Enerhaugen". Utskilt fra Mælagata 59 i ca. 1948.

Arne Becker Eriksen.
Eier ca. 1948.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

260

S. Mæla - Enerhaugen

Arne (Becker) Eriksen

0 mark 04 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 61 (Gnr 4, bnr 260) er overdradd til Per Eriksen (08.01.1973)."

Per Becker Eriksen
(Per Eriksen) fra Mælag. 59 f. 1938, s.a. Petter Becker Eriksen.
g.m. Elsa Marie Halvorsen f. 1940.
1. Even Becker Eriksen f. 1965.
2. Kjersti Becker Eriksen f. 1969.
Eier 1973.

Fra Grunnboka: "Mælagata 61 (Gnr 4, bnr 260) er solgt for kr 1.900.000 fra Per Eriksen til Ivar Bakken og Zainabu Amir Mwamboma
(22.11.2011). Salget omfatter også Gnr 4, bnr 363
."

 

Fra Grunnboka: "Mælagata 61 (Gnr 4, bnr 260) er solgt for kr 2.050.000 fra Ivar Bakken og Zainabu Amir Mwamboma til Bente Kristine
Saurbrey
(15.06.2012). Salget omfatter også Gnr 4, bnr 363
."
 


 

Mælag. 62.

4/54,163 "Heimen".

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 10., tingl. 14. juli 1915, hvorved er utskilt bnr 163 "Heimen" av skyldmark 0 mark 08 øre til N. Grytten."

 

Arbeider

August Fredriksen f. 1/10-1887 d. 24/3-1972.
g.m. Inga Eriksen f. 11/2-1888 d. 12/8-1965.
1. Henry Ferdinand Fredriksen f. 6/8-1912 i Duestien i Skien. Se Are Frodesv. 13.
Eiere i 1950.

 

August Fredriksen jobbet på Mølla i Skien i 1912, da sønnen Henry ble født.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

54

Mæla søndre

Fru Inga Fredriksen, August Fredriksen

0 mark 06 øre 

4 163 Mæla søndre - Heimen Ole Melfald 0 mark 08 øre
4 234 ditto - Anekset ditto 0 mark 01 øre

 

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 


Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 4, bnr 54 er overdradd til Skien kommune (14.07.1972). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 234."

4/54 er et ubygd stykke jord, som ligger helt inntil Mælagata. Dette ble overdradd til Skien kommune i 1972.
Denne parsellen kan se ut som en gammel eplehage eller lignende.

 

Ole Melfald f. 9/8-1900 d. 27/12-1961.

g.m. Rakel f. 20/8-1898 d. 23/10-1974.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

54

Mæla søndre

Fru Inga Fredriksen, August Fredriksen

0 mark 06 øre 

4 163 Mæla søndre - Heimen Ole Melfald 0 mark 08 øre
4 234 ditto - Anekset ditto 0 mark 01 øre

 

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Graven ble slettet i 2001.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 62 (Gnr 4, bnr 163) er overdradd for kr 610.000 til Asko Vestfold Telemark as (04.11.1987)."
Fra Grunnboka: "Mælagata 62 (Gnr 4, bnr 163) er solgt for kr 360.000 fra Asko Vestfold Telemark as til Arve Solheim (21.03.1994)"

 

 


 

Mælag. 63.

4/89 "Fredheim". Utskilt fra S. Mæla i 1901. Tomannsbolig.


Fra Tinglysingsprotokollen.

"Skylddelingsforretning afholdt 10., tinglyst 11. des. 1901, hvorved en parcel "Fredheim" er udskilt."

Ingeborg Hoppestad f. Andersen? f. 23/9-1893 i Skien? d. 1/12-1976, trolig d.a. Hans og Andrea Andersen.
Eier i 1950.

 

Hun er gravlagt på Nordre gravlund i Skien sammen med sine foreldre.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

89

S. Mæla - Fredheim

Fru Ingeborg Hoppestad

0 mark 08 øre

 

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 63 (Gnr 4, bnr 89) er overdradd til Astrid Olsen og Arne Tobias Olsen (20.10.1961)."

 

Arne Tobias Olsen f. 24/9-1915 d. 6/10-1991.
g.m. Astrid Røland fra Mæla(100) "Melåker" f. 19/3-1918 i Tørdal d. 23/11-1999, d.a. Paul Røland. 
Eiere 1961.

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.


Fra Grunnboka: "Mælagata 63 (Gnr 4, bnr 89) er solgt for kr 370.000 fra Astrid Olsen til Jorunn Brekke (07.10.1994).
Fra Grunnboka: "Mælagata 63 (Gnr 4, bnr 89) er solgt for kr 1.125.000 fra Jorunn Brekke til Arne Fjeldkåsa og Alise Mathilde Fjeldkåsa (03.10.2000)."

Fra Grunnboka: "Mælagata 63 (Gnr 4, bnr 89) er overdradd fra Arne Fjeldkåsa og Alise Mathilde Fjeldkåsa til Grethe Møller (17.12.2010)."

 Mælag. 65.
4/262 "Alfheim".

Bakersvenn (1910)
Arthur W. Olsen fra Skien f. 14/11-1888 d. 10/11-1973.
g.m. Elsa Mathilde Svendsen fra Sverige f. 28/8-1886 d. 6/7-1940.
1. Aagot Marie Olsen f. 27/8-1910 i Duestien, Skien d. 24/7-1933.
Eier i 1950.

 

Denne familien bodde i Aalsgate i Skien under folketellingen 1910.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

262

S. Mæla - Alfheim

Arthur W. Olsen

0 mark 06 øre


Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.
 Mælag. 70.
4/194 "Aanerud".

 

Ragnar Brekke.

Eier 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/94 Aanerud. Skyldmark 0 mark 10 øre. Eier Ragnar Brekke."
 Mælag. 71.
4/243 "Bekken".

Harald Bergan f. 13/3-1912 d. 17/4-2003 i Oslo.
g.m. Berit f. 20/5-1920 d. 13/6-1983 i Oslo.
1. Anna Kristin Bergan f. 1947.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/243 Bekken. Skyldmark 0 mark 05 øre. Eier Harald Bergan."

Denne familien flyttet til Oslo på ukjent tidspunkt.


Isak Øvrum fra S. Riis(15) f. 4/1-1916, s.a. Eivind Isaksen Øvrum.
 Mælag. 73.
4/57 "Mæla søndre, Hustomt".

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 57 er udskilt, afholdt og tinglyst 1/7-1896."

 

Brødkjører, huseier
Adolf Sundling fra Forskog i Elfsborg län i Bohuslen, Sverige f. 23/6-1854, s.a. Johannes Sundling.
g.m. Karoline Nilsdatter f. 14/4-1855 i Sarpsborg/Tune.
1. Jørgen Sundling f. 1880 i Krogstad i Østfold. Sagbruksarbeider i Skien i 1900. Bodde da hjemme på Mæla.
2. Anna Sundling f. 6/12-1883 i Gjerpen. Døde ganske ung.
3. Peder Einar Sundling f. 6/4-1884 i Bamble.
4. Nils Sundling f. 9/10-1886 i Gjerpen.
5. Paulus Sundling f. 29/7-1892 i Gjerpen.

 

Hele familien tilhørte Metodistkirken i 1900. "Gift mand Adolf Johannesen" var registrert innflyttet alene
fra Krogstad til Ødegården i Bamble den 12/9-1882. Hele familien bodde på Feset i Bamble i 1884 da
Einar ble døpt. Adolf Johannessen (Sundling) arbeidet da i gruvene ved Feset.

 

Einar Sundling (Peder Einar Sundling) herfra f. 6/4-1884 i Bamble d. 16/1-1958.
g.m. Dagmar f. 24/8-1889 d. 1/2-1962.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/57 Mæla søndre. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Einar Sundling."

 

Gravlagt i Gjerpen. Gravstedet ble slettet i 2002.

 Mælag. 77.
4/220 "Fjellstad".

Per Gustav Fjeld fra Mælag. 79 f. 27/4-1917 d. 27/10-2004, s.a. Gustav Fjeld.
Eier i 1950. Ugift?

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/220 Fjellstad. Skyldmark 0 mark 10 øre. Eier G. Fjeld."
 


 

Mælag. 78.
4/195 "Høibø".

 


Mælagata 78. Foto: G. Strøm 6/9-2014.

 

 

Kristian Pedersen Myra.
Eier i 1950. Se Mæla(102) "Sydvang".

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

195

Mæla - Høibø

Kristian Pedersen Myra

0 mark 10 øre


En tomt med en skyldmark på 0,10 (0 mark 10 øre) var ei stor tomt, når vi tenker på at en hustomt av i dag (2014)
stort sett ville ligget på 1 øre.
 

 

Trygve Myhra fra Mæla(102) "Sydvang" f. 18/9-1901 d. 7/2-1983, s.a. Kristian P. Myhra.
g.m. Ruth Bergljot f. 30/4-1901 d. 23/3-1998.
1. Roar Myhra f. 1926. Se Nordre Risingveg 14 under Mæla.
2. Britt Myhra f. 5/10-1930 d. 11/11-1960.
Eier før 1969.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Mælagata 78 (Gnr 4, bnr 195) er solgt for kr 700.000 fra Roar Myhra til Tom Roger Kittilsen og
Trinje Tveitan Kittilsen
(25.07.1997). Salget omfatter også Gnr 4, bnr 325."

 Mælag. 79.
4/165 "Solheim".

 

Utskilt fra Mælag. 81 før 1950.


Forretningsfører
Gustav Fjeld (Peder Gustav Fjeld) fra Venstøp(72) "Vestly" f. 16/7-1885 d. 21/5-1958, s.a. Gunnar Andersen Fjeld.
g. i Gjerpen kirke 29/1-1916 m. Sofie Svendsen f. 6/7-1882 d. 29/4-1962, d.a. kusk Peder Svendsen.
Forlovere: "Hans Grini, Lars Moe."
1. Per Gustav Fjeld f. 27/4-1917. Se Mælag. 77. Se også Merdinv. 34.
2. Sigurd Fjeld f. 25/7-1920 d. 29/9-1999. Overtok dette huset.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/165 Solheim. Skyldmark 0 mark 08 øre. Eier Gustav Fjeld."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Sigurd Fjeld herfra f. 25/7-1920 d. 29/9-1999.
g.m. Anna Julie f. 1932. Eller ugift?
Eier ca. 1962.

 

 Mælag. 80.
4/184 "Grønli".

 

Henry Larsen fra Skien f. 5/10-1894 d. 1/10-1990, s.a. snekker Edvard Larsen.
g. 13/8-1921 m. Anne Kristine fra Fossumv. 4 under Venstøp f. 24/7-1897 d. 27/9-1987, d.a. vognmann Nils Olsen Kise.
Eier i 1950.

 

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/184 Grønli. Skyldmark 0 mark 08 øre. Eier Henry Larsen."

Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

 Mælag. 81.
4/146, 153, 201 "Østvang".

 

Utskilt fra S. Mæla i 1913.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 4., tinglyst 11 juni 1913, hvorved til Tollef Halvorsen er utskilt bnr 146 "Østvang" av skyld 0 mark 10 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 11., tingl. 15. juli 1914, hvorved til Tollef Halvorsen er utskilt bnr 153 "Østvang" av skyld 0 mark 03 øre."

 

Tollef Halvorsen.
Eier 1913.

 

Gunnar Aasulfsen fra Fiskaadalen i Åmli, Aust Agder f. 28/10-1894 d. 31/3-1965, d.a. skogsarbeider Aasulf Olsen.
g. 26/2-1916 m. Kirsten Marie Kise fra N. Kise f. 5/1-1888, d.a. Ingebret Rasmussen Kise.
Forlovere: "Ingebret Kise og Olav Aasulfsen (i Bamble)."
1. Anna Aasulfsen f. 19/4-1916.
2. Ingebret Aasulfsen f. 13/10-1917. Se nedenfor.
3. Oddmar Aasulfsen f. 24/7-1929 d. 26/10-1964. Han døde i en togulykke på Valebø stasjon.
Eier i 1950.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

4

57

S. Mæla - Østvang

 Gunnar Aasulfsen

0 mark 09 øre

 Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 81 (Gnr 4, bnr 146) er overdradd til Ingebret Aasulfsen (03.05.1954)."

 

Ingebret Aasulfsen herfra f. 13/10-1917 d. 21/8-1994, s.a. Gunnar Aasulfsen.
g.m. Gudrun Kristine Bøhmer Sørvig f. 19/6-1918 d. 29/4-1992.
1. Synnøve Aasulfsen f. 1940 g.m. Kjell Karstein Olsen f. 1939. Bosatt i Skien.
2. Thor Kristian Aasulfsen f. 1949. Bosatt i Skien.
3. Dag Gunnar Aasulfsen f. 1954. Bosatt i Lunde i Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Mælagata 81 (Gnr 4, bnr 146) er overdradd fra Ingebret Aasulfsen til Synnøve Olsen, Thor Kristian Aasulfsen og
Dag Gunnar Aasulfsen
(16.11.1994). Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 153. Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 201."
Fra Grunnboka: "Mælagata 81 (Gnr 4, bnr 146) er solgt for kr 560.000 fra Synnøve Olsen, Thor Kristian Aasulfsen og Dag Gunnar Aasulfsen
til Anja Juul Tormodsgard (16.11.1994). Salget omfatter også Gnr 4, bnr 153 Salget omfatter også Gnr 4, bnr 201."

 Mælag. 85A.

4/55 "Mæla søndre".

 


Mælagata 85 A. Foto: G. Strøm 6/9-2014.

 

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 55 er udskilt, afholdt 26. mai, tinglyst 5. juni 1896." Mælag. 85A.
"Skylddelingsforretning avholdt 5., tinglyst 12 juli 1916, hvorved er utskilt til baker Gundersen, bnr 178 "Kveldsol" av skyld 40 øre."


Baker
Gundersen.
Eier 1916.


Knut Gardsteig.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/55 Mæla søndre. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Knut Gardsteig."
Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/178 Kveldro. Skyldmark 0 mark 06 øre. Eier Knut Garsteig."

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 85 A (Gnr 4, bnr 55) er overdradd for kr 200.000 til Anne-Kirsten Johansen (30.11.1987)."
Fra Grunnboka: "Mælagata 85 A (Gnr 4, bnr 55) er solgt for kr 1.200.000 fra Anne-Kirsten Johansen til Tor Erik Ribe (30.11.2004)." (Tomannsbolig).
Fra Grunnboka: "Mælagata 85 A (Gnr 4, bnr 55) er solgt for kr 1.690.000 fra Tor Erik Ribe til Cecilie Kult (22.08.2007)." (Frittliggende bolig).

 


 

Mælag. 86.
4/101, 104.

 

Mæla-gård. 4/101, 104 "Fredvang". Mælagata 86.

 

Se Mæla(101) "Fredvang".

 


 

Mælag. 87 A.

4/189 "Borgen".


Thorleif Bjørge Dolva f. 3/5-1896 d. 27/12-1975.
g.m. Ingebjørg Dahl fra Frogner(7) f. 22/1-1904 d. 25/2-1986, d.a. Helge Dahl.
1. Aslaug Dolva f. 1930. Se nedenfor.
Eier før 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 4

189

S. Mæla - Borgen

Thorleif Dolva

0 mark 08 øre

 

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.
 

Kai Sveistrup Andersen f. 1941.
g.m. Aslaug Dolva herfra f. 1930.
Eier i 1985.
 

Fra Grunnboka: "Mælag. 87 A (Gnr 4, bnr 189) er solgt for kr 1.950.000 fra Aslaug Dolva Andersen til Eivind Aarhus Bjørnsen og
Anne Lene Watland
(07.06.2005)."


 

Mælag. 87 B.
4/180 "Vestbø".

Utskilt fra Mæla(21) i 1915 og 1916.


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 2., tingl. 8. sept. 1915, hvorved er utskilt til Olaus Rønningen, bnr 166 "Vestli" av skyld 0 mark 10 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 5., tinglyst 12 juli 1916, hvorved er utskilt til Olaus Rønningen, bnr 180 "Vestli" av skyld 01 øre."

 

Olaus Rønningen.
Eier 1915. Se Fossumv. 9 under Venstøp.

 

Sjåfør på Mæla og leieboer i 1924
Martinius Haugen
f. 15/1-1896 i Siljan d. 12/12-1969, s.a. Gullik Jacobsen Haugen og Marianne.
g. i Gjerpen 15/11-1924 m. Gunhild Saamundsen "fra Skotfoss" f. 27/5-1902 i Drangedal d. 23/4-1984, d.a. skogsarbeider Mathis Saamundsen.
Forlovere: "Jacob Haugen, Grini og Marte Haugen."
1. Alf Ivar Haugen f. 2/8-1929 her. Se Rising Terrasse 6 under Gjerpen Prestegård.

Martinius Haugen bygde hus i Rising Terrasse 6 under Prestegården i  1948.

 

Peder Gustavsen.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

180

S. Mæla - Vestbø

Peder Gustavsen

0 mark 01 øre

4 166 S. Mæla - Vestli ditto 0 mark 10 øre

 

 


 

Mælag. 89 B.
4/75 "Norheim".

 


Mæla-gård bnr. 75 "Norheim". Foto: G. Strøm 6/9-2014.

 

Se Mæla(75) "Nordheim".
 Mælag. 91 (tidligere 97).
4/207 "Solheim".

Asbjørn Grini f. 22/9-1923 på Notodden, s.a. pølsemaker Ole Christiansen Grini (Ole Grini) f. 1877 g. 1900 m. Petra Sneltvedt f. 1882 (begge fra Gjerpen).
g.m. Gunnvor Moland fra Drangedal f. 1932.
1. Kirsten Grini f. 1965.
2. Paal Grini f. 1967.
Eier i 1950/1985.

Asbjørn Grini ble født på Notodden i 1923, mens familien med 8 barn bodde i Vaalaveien 11.

Takk til Paal Grini for info.
 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

207

S. Mæla - Solheim

Asbjørn Grini

0 mark 10 øre


 Mælag. 92.
4/202 "Ragnerød". Utskilt fra Mæla(101) "Fredvang".

 


Mælagata 92. Foto: Gard Strøm 6/9-2014.


Gustav Stensrød f. 12/8-1897 d. 22/7-1974.
g.m. Martha Olsen f. 9/9-1893 fra Venstøp d. 10/10-1977, d.a. Lars Olsen. Se Familie 5 - Venstøp 1900.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

202

Mæla - Ragnerød

Fru Martha Stensrød

0 mark 03 øre
Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 92 (Gnr 4, bnr 202) er overdradd til Åse Irene Ellingsen (17.06.1974)."


 Mælag. 93.
4/294.

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 93 (Gnr 4, bnr 294) er overdradd til Erling Knutsen (06.07.1962)."

Erling Knutsen f. 1928.
g.m. Nella Marie f. 1935.
1. Anne Sofie Knutsen f. 1967.
Eier 1962.
 Mælag. 94.

4/301. Utskilt fra Mæla(100) "Melåker" i 1964.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 94 (Gnr 4, bnr 301) er overdradd til Arild Tveit (11.07.1964.)."

 

Arild Tveit f. 13/7-1938 d. 22/5-2006.
g.m. Aud Kari f. 1945.
Eier 1964.

 Mælag. 95. (Tidligere 93).
4/84 "Marum".

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning afholdt og tinglyst 8. mai 1901, hvorved en parcel "Marum" af skyld 0 mark 08 øre er udskilt."


Leonard Knutsen fra Stenstuen under Venstøp f. 23/4-1896 d. 12/2-1968, s.a. Knut Hermodsen. Se Familie 9 - Venstøp 1900.
g.
12/11-1927 m. Anette Kristine Lund f. 24/6-1906 d. 10/8-1973.
1. Nella Marie Knutsen f. 2/3-1935 d. 22/12-2007.
Eier i 1950.

Sønn eller sønnesønn: Erling Knudsen bor her i  2009.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

84

S. Mæla - Marum

Leonard Knutsen

0 mark 08 øre

 

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 95 (Gnr 4, bnr 84) er overdradd til Tor Asbjørn Knutsen (07.07.1978)."

 

 

Tor Asbjørn Knudsen herfra f. 1955.
g.m. Bjørg Grethe f. 1955.
Eier 1978.

 


 

Mælag. 99.
4/85 "Solvang".

 

Mangler foto av huset.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning afholdt og tinglyst 8. mai 1901, hvorved en parcel "Solvang" af skyld 0 mark 07 øre er udskilt."

 

Lars Olaf Jørgensen.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

85

S. Mæla - Solvang

Lars Olaf Jørgensen

0 mark 07 øre


 Mælag. 100.

4/100 "Melåker".

 


Mæla-gård bnr 100. Foto: G. Strøm 13/9-2014.
 

 

Se Mæla(100) "Melåker".

 


 

Mælag. 101.
4/283.

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 101 (Gnr 4, bnr 283) er overdradd til Elling Tveit (23.04.1965)."

Elling Tveit f. 1929.
g.m. Åshild f. 28/5-1930 d. 16/6-1997.
Eier 1965.
 


 

 

Mælag. 103.
4/259 "Helgås".

Karsten Yvoll f. 28/12-1906 d. 24/1-1968.
g.m. Borghild f. 9/12-1911 d. 26/7-1984.
Eier i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/259 Helgås. Skyldmark 0 mark 07 øre. Eier Karsten Yvoll."

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 


Foto: Eva Erntsen for DIS-Norge.
 Mælag. 105.
4/175 "Solheim".

 


Mælagata 105. Foto: G. Strøm 6/9-2014.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Petter Marum til Daniel H. Bø (Daniel Olsen) for kr. 800.- (tomta), dat. 30. des. 1916, tinglyst 13. jan. 1917."

Daniel Bøe betalte altså kr. 800 for tomta i 1916/17.
 

Daniel Bøe fra M. Bø(12) (Daniel H. Bø) f. 26/11-1889 d. november 1940, s.a. Halvor Olsen Bøe.
g. 3/12-1910 m. Hilda Gustava Rosvald ("Tilla") fra Rosvald(1) f. 22/4-1891
d. 21/7-1978, d.a. Hans Rasmussen Rosvald.
1. Hans Oskar Bøe f. 22/8-1914. Overtok huset.
2. Odd Dagfinn Bøe f. 14/10-1926. Bosatt i Ove Geddesv. 16 på Bratsberg.
3. Halvor Bøe. Emigrerte til Vancouver, Canada.

Hans Oskar Bø f. 22/8-1914 d. 15/3-1984.
g.m. Harriet Johansen f. 19/3-1918 d. 4/2-1997.
1. Anne Grete Bø f. 1940 g.m. Olav Lars Brenne (Olav Brenne) fra Valebø f. 1938. Bodde i Brennev. 107 "Ekeberg" i Valebø i over 40 år. Flyttet til Skien i 2009.

Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

175

Mæla - Solheim

Hans Oskar Bø

0 mark 10 øre.

 

 

Hans O. Bøe er gravlagt på Borgestad kirkegård. Gravstedet ble slettet i 2004.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 105 (Gnr 4, bnr 175) er overdradd til Edel Sonja Aasmundtveit (05.08.1981)."

 

 Mælag. 107.
4/204 "Sjaastad".

Bankrevisor
Jon Vale fra Hyni(4) f. 19/3-1897 i Valebø d. 13/5-1950, s.a. Peder Johnsen Vale.
g.m. Sigrid Greibrokk fra Grendi i Setesdal f. 30/10-1905 d. 13/9-1977.
1. Tov Vale f. 1948.
Eier i 1950.

 

Jon Vale døde like før de skulle flytte inn i sitt nye hus på Mæla.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

204

Mæla - Sjaastad

Jon Vale

0 mark 05 øre

 

 

 

 


 

 

Mælag. 108.
4/63 "Heibø" ("Petersborg").

 


Mælag. 108.
Foto: G. Strøm 18/12-2014.


Arbeider
Erling Johan Helliksen fra Lia(B) under Bø f. 16/8-1902 i Liabrakka på Fossum d. 8/5-1982, s.a. Hellik Olsen.
g. 1/12-1928 m. Gudrun Therese Dyrkoll fra Dyrkoll(2) f. 18/6-1903 d. 23/6-1990, d.a. Severin Hansen Dyrkoll.
Forlovere: "Karoline Olsen, Bø og Hans Helliksen, Bø."
1. Ellinor Kathrine Helliksen f. 1929 g.m. Øyvind Arvesen. Bosatt i 3053 Steinberg, Buskerud.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

63

Heibø

Erling Helliksen

0 mark 05 øre

 

Ellinor var enebarn. Erling og Gudrun er gravlagt på Gjerpen kirkegård.Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 108 (Gnr 4, bnr 63) er overdradd til Ellinor Kathrine Arvesen og Øivind Arvesen (02.08.1973)."
Fra Grunnboka: "Mælagata 108 (Gnr 4, bnr 63) er solgt for kr 490.000 fra Ellinor Kathrine Arvesen og Øivind Arvesen til
Aase Oterholt og Per Asle Aakre (05.10.1994)."

 

 


 

Mælag. 110.
5/164 "Hauen".

 


Mælag. 110.
Foto: G. Strøm 18/12-2014.

 

Huset ble oppført av Ole Johnsen i 1917/ 1918.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Isak Høiset til John Johnsen Engelstad for kr. 1000.- med indhegningsplikt, dat. 23., tinglyst 25. mars 1916."
"Skjøte fra John Johnsen, nedsat av hans far, som kurator til Ole Johnsen Gaasehølen for kr. 9000.- dat. og tinglyst 15. august 1917."

 

Ole Johnsen (Ole Johnsen Gaasehølen) fra Dalen under Hvala i Valebø (Holla) f. 23/6-1876 på Vighus i Sauherad d. 17/5-1968, s.a. John Olsen Dalen f. 1841 gift i Sauherad 1876 m. Anne Johnsdatter f. 1846.
g. i Gjerpen 15/9-1901 m.
Anne Christine Halvorsdatter fra Henningsdalen under Mo f. 9/9-1870 d. oktober 1944, d.a. Halvor Olsen.
Forlovere:
"Ole Johnsen, Bedstefaderen, John Johnsen Dalen, Broder."
1. Halvard Johan Johnsen (Halvard Johnsen) f. 29/3-1903. Overtok huset.
Eier i 1950.

Denne familien bodde tidligere på S. Gåsehølen under Ås.

 

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Gravstedet ble slettet i 2006.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

164

S. Mæla - Hauen

Ole Johnsen Gåshølen

0 mark 10 øre

 

 

Halvard Johan Johnsen (Halvard Johnsen) herfra f. 29/3-1903 d. 4/10-1998.
g.m. Anna Karine Endresen fra Lia under Godal i Luksefjell f. 4/4-1904 d. 10/7-1992, d.a. Johan Endresen.
1. Oddvar Johnsen.
2. Kaare Alf Johnsen f. 1929. Overtok huset.
3. Robert Johnsen.
Eier 1968.


Kaare Alf Johnsen (Kåre Johnsen) herfra f. 1929.
g.m. Ruth Elsa f. 11/5-1924 d. 18/8-1976.
Eier 1998.
 

Fra Grunnboka: "Mælagata 110 (Gnr 4, bnr 164) er solgt for kr 783.716 fra Kaare Alf Johnsen til Skiensfjorden Stentøiforr E. Strand
(28.10.1999)."

Fra Grunnboka: "Mælagata 110 (Gnr 4, bnr 164) er solgt for kr 875.000 fra Skiensfjorden Stentøiforr E. Strand til Ivar Bakken og
Maria Jose Soares Dos Santos Bakken
(19.07.2002)."

Fra Grunnboka: "Mælagata 110 (Gnr 4, bnr 164) er solgt for kr 1.200.000 fra Ivar Bakken til Marius Thorsen og Karine Nilsen
(21.05.2004)."

 


Mælag. 113.
4/23 "Østens Mæla".


Gården Mæla bnr 23 "Østens Mæla". Foto: G. Strøm 10/9-2014.

Gård. Se Mæla(23) "Østens Mæla".


Mælag. 121.
4/200 "Solbakken", siden kalt for "Vaala". (Petersborg).

Utskilt fra bnr. 92 "Engelstad" i 1921.


Oversikt over Mælagata 121, 123 og 125. Foto: G. Strøm 18/12-2014.


Mælag. 21. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

Fra Tinglsingsprotokoll nr. IV 1, Gjerpen sorenskriveri, side 118b.
"Skjøte fra Andreas Johnsen til Arne Holm for kr. 1.000, med forkjøpsrett for selgeren, dat. 5., tinglyst 17. januar 1923."


Arne Holm f. 28/10-1895.
g.m. Andrea f. 17/5-1896.
Eier 1923.

Dette eldre ekteparet bodde i 1969 i Bratsberggata 63 på Kleiva (63/90 "Folkevang").

Møbeltapetserer
Ingar Rolf Holmberg (Ingar Holmberg) fra "Mælag. 8 i Skien" f. 13/7-1916 d. 3/6-1975, s.a. tapetserer Hjalmar Karenius Holmberg fra Skien g. 11/6-1906 m. Inga Pedersen fra Bamble. Begge f. 1881.
g.m. Kaia Wright.
1. Marit Holmberg.
2. Aase Mette Holmberg.
3. Turid Holmberg.
4. Nils Terje Holmberg.
Eier i 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 4

200

Mæla søndre - Vaala

Ingar Rolf Holmberg

0 mark 06 øre

 

Ingar Holmberg var møbeltapetserer og hadde sitt verksted i Mælag. 4. De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
Han flyttet i ca. 1956 til P.A. Munchsg. 6 i Skien.

Hans far, Hjalmar Holmberg, var tapetserer i 1916. Ingar var barn nr. 7, men av tidligere søsken var 4 allerede døde.

Takk til Aage R. Andresen.

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 121 (Gnr 4, bnr 200) er overdradd til Herman Stulen (16.10.1956)."

Bilmekaniker, forpakter
Herman Stulen
fra Hus under Stulen f. 5/7-1916 d. 14/6-1994 på Mæla, s.a. Hans Thoresen Stulen.
g. 1946 m. Gunhild Elise Dali fra Sauherad f. 18/2-1916 d. 12/1-2006, d.a. Torstein Kittilsen Dali f. 23/2-1883 og Torbjørg Eilersdatter Volden fra Heddal f. 1/2-1893.
Forlovere: "Kontorfullmektig Reidar Wright og Agnes Wright, Aas."
1. Anbjørg Stulen f. 28/6-1947 d. 4/3-1948.
2. Bjørgny Stulen f. 1948 g.m. Bertil Gunnar Aasland f. 5/3-1948 d. 12/10-2005.
3. Thor Stulen f. 1949 g.m. Torbjørg Waskaas f. 1953. Bosatt i Høyåsv. i Skien.
4. Henning Stulen f. 1955 g.m. Brit Evelyn Gasmann f. 1955. Bosatt på Lille Einaren under Gulset.
5. Anny Elida Stulen f. 1958 g.m. Hans Petter Thorstensen. Se Mælag. 155.
Eier 1956.

Herman Stulen var født på Gåsehølen. Han vokste opp i et hus ved S. Stulen.

Mange takk til Thor Stulen for hjelp her.


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

Fra Grunnboka: "Mælagata 121 (Gnr 4, bnr 200) er overdradd fra Gunhild Elise Stulen til Bjørgny Aasland, Thor Stulen,
Henning Stulen og Anny Elida Stulen
(10.07.2006)."

Fra Grunnboka: "Mælagata 121 (Gnr 4, bnr 200) er solgt for kr 1.250.000 fra Bjørgny Aasland,Thor Stulen, Henning Stulen og Anny Ellida Stulen til
Hanne Stulen Ballestad og Atle Hauge Ballestad (27.07.2006)."


Mælag. 123.
4/377. Utskilt fra Mæla(92) "Engelstad".


Oversikt over Mælagata 121, 123 og 125. Foto: G. Strøm 18/12-2014.


Mælag. 123. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

Bjørn Johnsen fra Mæla(92) "Engelstad" f. 1949, s.a. Andreas Jonsen.
g.m. Kirsten Isaksen fra Skien f. 1951.
1. Jon Atle Johnsen f. 1975. Overtok gården i 2008.
Se Mæla(92) "Engelstad".
Br. 1974.

Dette huset er ei utskilt hustomt og kan kalles kårbolig til Mæla-gården Engelstad.
Se Mæla(92) "Engelstad".


Mælag. 125.
4/92 "Engelstad".


Mælag. 125, Engelstad gård. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

Se Mæla(92) "Engelstad".


Mælag. 129.
4/299 (Petersborg).


Mælag. 129. Foto: G. Strøm 18/12-2014.


Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 129 (Gnr 4, bnr 299) er overdradd til Ingebjørg Anna Sofie Dahl Sem og Søren Sem (08.04.1964)."

Sivilingeniør, personalsjef ved Norsk Hydro, Herøya

Søren Sem fra Lund(7) f. 1935, s.a. William Henriksen Sem.

g.m. journalist og forfatter Ingebjørg Anna Sofie Dahl (Ingebjørg Dahl) fra Frogner(7) f. 1936, d.a. Karl Dahl.

1. Thorbjørn Sem f. 6/8-1961 d. 18/5-2005.

2. Steinar f. 24/2-1963 d. 24/3-1966 i trafikkulykke.

3. Jorunn Sem f. 1967 g.m. Odd-Bjørn Fure. Hun ble direktør for Telemark Museum i 2013.

Eiere 1964.

 

Søren Sem eide også slekts-gården Lund(7), men solgte den i 2005 til nabo Øivinn Lund. Se Lund(1).


 


Mælag. 133.
4/113.


Mælag. 133, Solstad gård. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

Se Mæla(113) "Solstad".


Mælag. 139.
4/82 "Hvilut" (Petersborg). Utskilt fra 4/22 "Petersborg" i 1901.


Mælag. 139. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra O.K. Høisæt til Karl O. Rød paa dette brug og bnr 83 for kr. 750 (tomta), dat. 4., tinglyst 8. febr. 1902."

Tømmerhugger, anleggsarbeider, leieboer
Hans Gustav Rollefsen (Gustav Rollefsen) fra Gjerpen f. 9/2-1884, s.a. Anders Rollefsen.
g. 6/10-1908 m. Andrea Abrahamsen Stulen fra Gjerpen f. 11/6-1882, d.a. Abraham Abrahamsen Stulen.
Forlovere: "Jon Olsen Tveitan og Andreas Andersen."
1. Astrid Rollefsen f. 15/11-1908 i Gj.

 

De ble begge konfirmert i Gjerpen i 1897. Hun var tjenestejente på Norgårds løkke i Skien da de giftet seg.
Han var anleggsarbeider og bodde på "Pettersborg".

 

Bodde her i 1910.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 170a, Gjerpen sorenskriveri.
"Auktionssjøde til Martin Larsen Stensrød paa dette brug, bnr 83 og 93 for kr. 2.000, dat. 30. nov., tinglyst 13. og 14. des. 1911."

 

Jeg regner med at Martin Stensrød var byggmester og kjøpte tomter for å bygge hus og deretter selge dem.
Vi kan se at han lånte en del penger før han solgte eiendommene med hus noen år senere.

"Skjøte fra Martin L. Stensrød til Harald Arvesen for kr. 12.500, dat. 10., tinglyst 14. jan. 1925."

Pølsemaker
Harald Wilhelm Arvesen (Harald Arvesen) f. 18/4-1897 i Skien d. 7/3-1976, s.a. Bertha Marie (1874-1961) og Viktor Emanuell Arvesen (1873-1948). Gravlagt på Gimsøy gravsted.
g. i 1919 m. Elfi Johanne Genovieve Lande (Elfi Arvesen) f. 10/6-1897 i Hurum d. 9/12-1971.
1. Karsten Wilhelm Arvesen f. 28/2-1921 d. 10/2-1973.
2. Harald Johan Arvesen f. 9/4-1922 d. 25/12-1999. Gravlagt på Gjerpen.
3. Kjell Arvesen f. 20/11-1924 på Petersborg d. 22/7-2012 på Skotfoss.
4. ? Arvesen f.
Eier 1925.
 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

Mæla - Hvilut

Harald Arvesen

0 mark 05 øre

 

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

 

Viktor Emanuel Arvesen (Viktor Arvesen) f. 1948.
g.m. Marit f. 1958.
Eier fra ??

Bodde her i 1985. Solveig Arvesen f. 1921 bodde samtidig i samme hus.

 

 


 

Mælag. 141.

4/81 "Solhøi" (Petersborg). Utskilt fra N. Mæla i 1901.

 


Mælag. 143 (gult), 141 (hvitt - dette huset) og 139 (se ovenfor). Foto: G. Strøm 18/12-2014.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 169a, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra O. H. Høisæt til Ole Jacobsen for kr. 450, dat. 10,, tinglyst 22. mai 1901." (Tomta.)


Arbeider

Ole Jacobsen
fra Nisterud under Bø f. 29/5-1844 d. 26/2-1907 på Petersborg, s.a. Jacob Solvesen.

g. 28/12-1869 m. Gurine Gundersdatter fra Kåsa under Dyrkoll f. 31/8-1846 på Hoksodden ved Valebø i Holla d. 12/4-1931 i Skien, d.a. Gunder Olsen.
Eier 1901.

Det var Ole Jacobsen som bygde huset her. Se denne familien på Skreva under Bø.

Arbeider, leieboer
Erik Nilsen
(Erik Gunnulfsen)
fra Lunde i Telemark f. 13/2-1869 i Lunde, s.a. Gunhild Bentsdatter Bjerva og ungkar, arbeider Gunnulf Eriksen Aase.
g. 8/8-1897 m.
Maren Anne Olsdatter fra Skreva under Bø f. 29/3-1870 på Nisterud d. 9/10-1908 på Petersborg, d.a. Ole Jacobsen. Se ovenfor.
1. Gunda Gurine Nilsen f. 9/10-1897.
2. Ingebjørg Nilsen f. 6/11-1898 på M. Sem g.m. Peder Bernhard Halvorsen Bøe. Se Åsen under Fossum.
3. Gustav Nilsen f. 20/4-1900 på M. Sem d. 20/5-1914.
4. Erling Nilsen f. 11/4-1904 her d. 26/4-1944 i Solum g.m. Marta Skilbred.
5. Mary Alvilde Nilsen f. 12/5-1907 her d. 1/1-2004 g.m. Laurits Limi.
Br. ca. 1903.

Denne familien bodde på M. Sem i tiden 1898 - ca. 1903.

Hvorfor Erik Gunnulfsen senere ble skrevet for Erik Nilsen, ble klarlagt av Elbjørg Bakke. Mora (Gunhild Bentsdatter) giftet seg i Lunde kirke 21/1-1872 med Petter Kristian Nilsen og fikk deretter 5 barn med ham. Senere tok også Erik navnet Nilsen som sine (halv-) søsken. Erik ble konfirmert i Helgen kirke i Holla prestegjeld 4/10-1885, som Erik Gunulfsen Skogen, med bopel "Helgen".

Datteren Ingebjørg Nilsen vokste opp hos sin tante Sofie Olsdatter fra Skreva under Bø og Kristian Andersen. De bodde på Falkum.

Mange takk til Elbjørg Bakke.

 

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 169a, Gjerpen sorenskriveri.
"Auktionsskjøte (skatteauksjon) til Anton Halvorsen for kr. 5000, dat. 15/12-1930, tinglyst 15/12-1930."

 


Anton Halvorsen
d. august 1958.
Eier 1930. Ugift i 1930.

Kan dette være Anton Halvorsen "Haugedal"? Se S. Haugedal i Luksefjell.
Han var en gammel skogsarbeider og ble født ved Sagfossen ved Kongsberg f. 9/10-1865.
Se i såfall også Økterstulen hvor familien hans kom til rundt 1870.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

81

Mæla - Solhøi

Anton Halvorsen

0 mark 05 øre

 

 

Anton Halvorsens gravsted på Gjerpen kirkegård ble slettet i 1987.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 141 (Gnr 4, bnr 81) er overdradd til Kåre Johnsli (11.11.1971). Overdragelsen omfatter også andel
av Gnr 4, bnr 190
."

 

Fra Grunnboka: "Mælagata 141 (Gnr 4, bnr 81) er solgt for kr 530.000 fra Kåre Johnsli til Geir Jostein Johnsli (25.05.1999)."
 


 

Mælag. 143.

4/213 "Solhaug" (Petersborg).

Utskilt fra S. Mæla bnr 190 i 1936.

 


Mælag. 143 (gult - dette huset), 141 (hvitt) og 139 (se ovenfor). Foto: G. Strøm 18/12-2014.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 7, side 261a, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøte fra Anton Halvorsen f. 8/10-1865 til Ketil Løndal f. 27/3-1873 for kr. 1084, dat. 4/8-1936, tinglyst 10/8-1936." (Tomta).


Ketil Løndal f. 27/3-1873.
Eier 1936.

Løndal bygde huset her i 1936-1937.

Folkeskolelærer
Erling Mønnesland f. 31/5-1905 d. 29/3-1997.
g. i Solum kirke i juli 1938 m. Astrid Mathilde Frønes fra Frønes i Kilebygda f. 13/8-1914 d. 6/5-1979.
1. Else Mønnesland f. 1947.
2. Svein Mønnesland f. 1943.
Eier i 1950.

Da ekteparet Mønnesland giftet seg i Solum kirke i 1938, var Mønnesland folkeskolelærer i Bamble.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

213

Mæla - Solhaug

Erling Mønnesland

0 mark 16 øre


Ekteparet Mønnesland er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.


Foto: Eva Erntsen for DIS-Telemark.

 

Fra Grunnboka: "Andel av Mælagata 143 (Gnr 4, bnr 213) er overdradd til Arne Lundsett (30.03.1983)."
Fra Grunnboka: Mælagata 143 (Gnr 4, bnr 213) er overdradd fra Arne Lundsett til Jorunn Øyan Lundsett (27.11.1991)
 

Se familien Lundsett på gården "Petersborg".
 


 

Mælag. 145.
4/94 "Kvellro".

 

Mangler foto.

 

Halvor Olsen.
Eier i 1950.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

94

Mæla - Kvellro

Halvor Olsen

0 mark 07 øreFra Grunnboka: "Andel av Mælagata 145 (Gnr 4, bnr 94) er overdradd til Grim Jakob Dahl (09.12.1969). Overdragelsen omfatter også
andel av Gnr 4, bnr 284."

 

Grim Jakob Dahl f. 1940.
g. 28/12-1963 m. Ruth Borgny Borgersen fra Venstøphøgda 49 f. 1943, d.a. Rudolf Borgersen.
Eier 1969.
 

 


 

Mælag. 149.
4/125 "Fagervold" (Petersborg).

 


Mælag. 149. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

 

Tømmerhugger
Anders Rollefsen fra Sauherad f. 4/?-1852.
g.m. Gunhild fra Sauherad f. 25/3-1851.
1. Gustav Rollefsen f. 9/2-1884 i Gjerpen. Se ovenfor.
2. Andreas Rollefsen f. 12/12-1891 i Gj. Sagarbeider i 1910.
3. Olaf Rollefsen f. 9/5-1895 i Gj. Tømmerhugger i 1910.


Beboere her i 1910. 

 

Otto Lyngaas fra Venstøp(5) f. 27/11-1898 d. 9/3-1986, s.a. Gregorius Halvorsen Lyngaas.
g. 4/10-1930 m. Olga Halvarda Halvorsen fra Drangedal f. 21/2-1903 d. 8/12-1969, d.a. Halvor Halvorsen Moen.
Forlovere: "Halvor og Gunder Lyngaas."
1.
Svein Odd Lyngaas f. 1944. Se Venstøp(13).
Eier før 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/125 Fagervold. Skyldmark 0 mark 10 øre. Eier Otto Lyngaas."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.
 


 

Mælag. 155.
4/95 "Frednes" (Petersborg).

 

Dette er det nordligste huset utskilt fra gnr 4 S. Mæla i Mælagata.

 


Mælag. 155. Foto: G. Strøm 18/12-2014.


Snekker
Martin Skilbred fra Skilbred(4) f. 17/8-1872 på Kittilsrød under Rising d. 19/9-1948, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g. i Skien 23/6-1896 m. Klara Sofie Larsen (Sofie Skilbred f. Larsen) f. 19/12-1874 i Sverige d. 7/8-1929, d.a. Oluf Larsson.
1. Karl Skilbred f. 11/6-1897 i Skien.
2. Anna Skilbred f. 4/7-1899 i Skien.
3. Ingvald Skilbred f. 7/7-1901 i Skien.
4. Olaf Skilbred f. 29/8-1903 i Skien.
5. Elisabeth Skilbred f. 6/11-1906 i Skien.
6. Marta Skilbred f. 18/12-1909 i Skien.
7. Otto Skilbred f. 2/9-1913. Se Hoppestadv. 392 under Hoppestad.

Her mangler det kanskje noen barn? Noen som kjenner familien?

Under folketellingen 1910 leide familien et litet hus i Aallsgate i Skien. Husleia var på kr. 150 pr. år.


Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/95 Frednes. Skyldmark 0 mark 08 øre. Eier Martin Skilbred."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

 

Trygve Berberg fra S. Berberg f. 15/12-1924 på Berberg d. 7/11-1982, s.a. Thor A. Berberg.

 

 

Hans Petter Thorstensen f. 10/12-1955 d. 28/2-2007.
g.m. Anny Elida Stulen fra Mælag. 121 under Mæla f. 1958, d.a. Herman Stulen.
Eier 1980.

 

 


 

Mælag. 157.
5/38 "Solstad". Utskilt fra Århus.

 


Mælag. 157. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

 

 

 

 

 

 


 

 

Mælag. 163.
5/16. Utskilt fra Århus.

 


Mælag. 163. Foto: G. Strøm 18/12-2014.

 

 

 

 


 

 

Andre familier som har bodd på Petersborg.
Disse kan ikke sees å ha eid hus. De har sannsynligvis leid en leilighet i et hus.

 

Familie 1.
Petersborg.

 

Jossi Karppanen fra Finland.

g.m. Alvilde Økter ”Tutti” fra Lensmannsøkter f. 18/8-1921 d. 1/8-2008, d.a. Herman Borgersen Økter.

Familie 2.
Petersborg.

Veivokter, leieboer
Hans Pedersen Haavet fra Tufteputten under Tufte f. 13/10-1895 d. 7/1-1978, s.a. Peder Andersen Haavet.
g. 14/10-1922 m. Anna Olava Olausen fra Doksrød f. 19/12-1897 d. 3/1-1968, d.a. Hans Olausen.
1. Mary Kristine Haavet f. 26/8-1923 g.m. Thorleif Daniel Limi. Se
Limi(2).

De bodde her bl.a. i 1928. De skrev seg for Anna og Hans Haavet og er gravlagt på Gjerpen kirkegård.
Han eide ingen eiendom i Gjerpen i 1950.


 

Nordre Risingvei 2 - 14.
Hustomter under Mæla.
 


 

Nordre Risingv. 2.
4/345.

Nyere bolig.

Svein Angell Myhra fra N. Risingv. 4 f. 1952, s.a. Rolf Myhra.
g.m. Åsta Kjersti f. 1952.
Eier i 1985.
 


 

Nordre Risingv. 3A.
4/102 "Sydvang". Utskilt fra Mæla "Sydvang".

 

Gård. Se Mæla(102) "Sydvang".

 Nordre Risingv. 4.
4/212 "Løvheim".

 

Anne Kathrine Myhra (Kathrine Myhra) fra Mæla(102) "Sydvang" f. 24/11-1897 d. 1712-1956, d.a. Kristian P. Myhra.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/212 Løvheim. Skyldmark 0 mark 20 øre. Eier Kathrine Myhra."

Rolf Myhra fra Mæla(102) "Sydvang" f. 31/3-1920 d. 16/5-1998, s.a. Kristian P. Myhra.
g.m. Aase f. 7/11-1921 d. 23/1-1980.
1. Per Morten Myhra f. 1946. Se nedenfor.
2. Svein Angell Myhra f. 1952. Se Nordre Risingv. 2.
Eier etter 1956.

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

Per Morten Myhra herfra f. 1946.
Eier i 1985.
 

 Nordre Risingv. 6.
4/198 "Østby".

 

Severin Marthinius Svendsen (Severin Svendsen) f. 27/2-1881 d. 17/7-1966.
g.m. Kaspara f. 27/1-1887 d. 9/9-1976.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/198 Østby. Skyldmark 0 mark 10 øre. Eier Severin Svendsen."

Gravlagt på Gjerpen kirkegård. Graven ble slettet i 1999.

 Nordre Risingv. 8.
4/196 "Solstad".

 

Nottolf Løvdal Hansen f. 13/3-1907 d. 13/5-1970.
g.m. Mathilde Høier f. 5/9-1907 d. 17/12-1993.
Eiere i 1950.

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/196 Solstad. Skyldmark 0 mark 10 øre. Eier Mathilde Hansen og Nottolf Hansen."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

 Nordre Risingv. 10.
4/199 "Østvang".

Gunnar Nilsen fra N. Brekkejordet i Skien f. 24/11-1906 d. 20/4-1985, s.a. Gunder Nilsen på Kleiva. Stammer fra Sannes nedre(15) i Holla.
g.m. Anna Hoppestad fra Hoppestad(5) f. 18/10-1911 d. 2/1-2003, d.a. Nils Olsen Hoppestad.
1. Åse Nilsen.
Eier i 1950.

Kilde: Matrikkelforslaget 1950. "4/199 Østvang. Skyldmark 0 mark 10 øre. Eier Gunnar Nilsen."

 


Foto: Ivar Eliassen for DIS-Telemark.

 

 


 

Nordre Risingv. 12A.
4/281 "Persbo".

 

Arvid Otterdahl Møller f. 22/11-1918 d. 3/6-1992.
g.m. Randi f. 1920.
1. Per Otterdahl Møller f. 1948.
Eier i 1950.

 

Fra Matrikkelforslaget 1950. "4/281 Persbo. Skyldmark 0 mark 04 øre. Eier Arvid Otterdal Møller."

 

 


 

Nordre Risingv. 14.
4/282 "Roma".

 

Fra Grunnboka: "Andel av Nordre Rising veg 14 (Gnr 4, bnr 282) er overdradd til Roar Myhra (05.12.1952)."

 

Roar Myhra fra Mælag. 78 f. 1926, s.a. Trygve Myhra.
g.m. Marit f. 5/5-1929 d. 1/4-1983.
Eier i 1952.

 

Fra Grunnboka: "Nordre Rising veg 14 (Gnr 4, bnr 282) er overdradd fra Roar Myhra til Petter Tancred Olsen og Sissel Myhra Olsen (10.05.2011)."

 (C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no