| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Kjølnes
Gård nr. 77 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Nytt gårdsnr. etter sammenslåing med Porsgrunn kommune i 1964: 377.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.04.2017

 

Elverhøy


Elverhøy under Kjølnes.                                                                    Foto fra "Gjerpen bygds historie" (Terje Christensen), bind II, side 340. 

Kammerherre, selveier
Severin Løvenskiold d.e.
fra Fossum f. 20/3-1743 i Porsgrunn d. 25/11-1818.

g.m. Benedicta Henrikka Aall f. 21/1-1756 d. 18/8-1813.

Br. 1790.
 

Kammerherre Severin Løvenskiold d.e. (den eldre) kjøpte Fossum jernverk av sin bror Herman Løvenskiold i 1793 og solgte det til sin sønn, med samme navn, i 1804.

Da kammerherre Severin Løvenskiold kjøpte Kjølnes i 1790, førte han opp den standsmessige bygningen ”Elverhøy”. ”Elverhøy” ble brukt som lystgård og feriested om sommeren og det ble holdt mange festligheter her for distriktets prominente personer. Resten av Kjølnes ble brukt som avlsgård, med forpaktere som drev jorda. Se Kjølnes gård.
 
Kammerherre Severin Løvenskiold med familie bodde i Kammerherregården i Porsgrunn. Han hører derfor med til Porsgrunns historie og er omtalt i flere bøker. Han hadde en sønn, med samme navn, som var a
mtmann, statsråd, statsminister og senere, Norges stattholder! Severin Løvenskiold junior oppførte den nye hovedbygningen på M. Fossum rundt 1811. Severin Løvenskiold d.y. kan sees der.


G.br., proprietær, stortingsrepresentant (1830-1832), selveier
Christian Paus
fra Skien f. 15/2-1785 (dpt. 24/2) d. 6/11-1869 på Kjølnes, s.a. kjøpmann Søren Paus og Christine Dorthea Bøyesen.
g.m. Elise Marie Bierck f. 1794 d. 25/12-1879 på Kjølnes.
1. Severin Johan Jacob f. 24/4-1820 d. 24/8-1823 på Kjølnes.
-   Dødfødt pikebarn f. 14/11-1822 på Kjølnes.
2. (Severin) Johan Jacob Paus f. 7/1-1824 g. 8/4-1863 m. Marie Adelaide Heyerdahl "Mimi" fra Kristiansand f. 27/7-1830 d. 30/6-1913 i Brevik.
    Han v
ar lege (praktikant) i Brevik og bodde, ifølge folketellingen 1885, i Storgt. 2, 3 og 4 i første etasje med hustru og 4 barn.
    Barn 1. Christian Nicolay Paus f. 2/2-1864 i Brevik.
    Barn 2. Severin Andreas Heyerdahl Paus f. 11/6-1866 i Brevik.
    Barn 3. Kitty Else Marie Paus f. 20/8-1868 i Brevik.
    Barn 4. Marius Paus f. 21/3-1872 i Brevik.  
3. Anne Cathrine Paus f. 5/5-1827 g.m. Jørgen Smith. Se Hauen(4).
4. Theodor Paus f. 1830 d. 1/12-1838 på Kjølnes.
5. Johanne ”Hanna” Paus f. 19/4-1832 d. 1884. Bodde her i 1875. Ugift.
6. Christine Christiane Elise Paus f. 7/4-1836 g.m. skipsreder, senere losoldermann i Brevik, Hans Olaus Høegh 1823-1889.
    Bodde på Torvet i Brevik (1885).
Br. 1816.

Christian Paus sin mor, Christine Dortea Bøyesen døde her den 30/12-1828, 71 år gammel.
Mille Kirstine Paus f. ca. 1782, døde her den 28/6-1854, 72 år gammel.

Kilde: Wikipedia. Originalt skrevet av Harald Bache Bystrøm i "Gatelangs i Porsgrunn" (1993), side 98-103.
(Noe forkortet og redigert av G. Strøm).
Christian Paus
født 15. februar 1785 i Skien, død 6. november 1869 på Kjølnes gård i Gjerpen. Han var proprietær og
stortingsrepresentant (1830-1832). Han var i sin tid en av Skiensområdets mest fremtredende borgere. Han var sønn av skipsfører og proprietær Søren Paus i Skien (1745-1797) og Christine Bøyesen (1758-1828), datter av Realf Bøyesen og Mette Grubbe. Faren døde på sjøen i 1797, da han var 13 år gammel. Hans søstre ble tatt opp i huset på Borgestad gård hos deres onkel og tante, grosserer Jacob Aall (onkel til eidsvollsmannen Jacob Aall) og Christiane Elisabeth Aall, født Bøyesen. Hans søstre var Maren Fransisca, gift Løvenskiold og Anne Zacharine, gift Løvenskiold.
Christian Paus var eier av Kjølnes gård, som han kjøpte av sine svogere Niels og Fritz Løvenskiold i 1816 for 20 000 spd.
Kjølnes hadde blitt kjøpt av kammerherre Severin Løvenskiold i 1790, som oppførte bygningen "Elverhøy" på en del av eien-
dommen. Løvenskioldfamilien bodde der bare om sommeren. Paus-søsknene hadde flere ganger besøkt gården sammen med
Løvenskioldbarna da de var unge. Søsteren Maren Fransisca skrev i sin dagbok om hvordan de var «paa deet deilige Kjølnæs
hvor de drak te, roede og passiarede».
Christian Paus utvidet både gården og jordeiendommen betydelig. Han var blant stifterne av Selskabet for Gjerpen Sogns Vel i 1831.

Tjenestepike i 1865: Marie Judith Gulliksen fra Solum f. ca. 1843.
Tjenestepike i 1875: Inger Torstensdatter f. 1844 i Gj.

Christine Dorthea var søster av Jacob Aalls hustru Christiane. Christian Paus eide og drev i noen år også gården
Fløtterød.

Kilde: "Gjerpen bygds historie" (Terje Christensen), bind III, side 197.
Kjølnes, som i første halvdel av 1700-tallet ofte omtales som "plads", ble i Christian Paus' eiertid en av storgårdene i bygda. Med sine 430 mål jord, som oppgaven lyder på i 1865, hadde den mer enn dobbelt så stor åkervidde som det tidligere  hoved-bruket Åkre, selv etter at storparten av skylda på østre Borge var tillagt dette. Kjølnes var på den tiden større enn både Lagmannsgården og Gjerpen Prestegård. 

Ikke nevnt i folketellingen 1900.
Elverhøy ble kjøpt opp av Gjerpen kommune i 1906.
Elverhøy var ikke nevnt i folketellingen 1910.

Kjølnes ble innlemmet i Porsgrunn kommune ved byutvidelsen i 1920.

(C) Gard Strøm.