ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hauen
Gård nr. 68 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.05.2022
 


Hauen 4 - Hauen vestre
Gammel løpenr. 236. 68/4.

Fradelt hovedbølet av Hauen ca. 1703.

Landskyld: 3 huder 6 skind.


Privat foto etter "Sånn var'e på Bøle" - Thorbjørn Wahlstrøm 1999. Bildet skal være tatt i 1920-årene.


Adresse i dag: "Langs Gunnar Knudsensvei".

For at man skal vite hvor gården lå, se bildets øvre, venstre hjørne. Vi ser litt av tårnet på Hauen sekundærstasjon.
Gården ligger med baksiden av huset mot Gunnar Knudsensvei og framsiden og haven mot elva.

Bonde, leilending
Harald Halvorsen Houen
fra Åltvedt f. 1671 bg. 16/5-1744. ”Haral Houen, 72 aar.”, s.a. Halvor Axelsen Aaltvedt.
g1g 23/6-1699 m. Maren Hansdatter fra Søli nedre(A) f. ca. 1665 bg. 31/7-1718, ”Harald Houens qde Maren 49 aar.”, d.a. Hans Jacobsen Sølie.
g2g 28/6-1719 m. Else Jonsdatter fra N. Ballestad(1) f. 1692 bg. 28/5-1752. ”Haral Houens enke 73 aar.”, d.a. Jon Hansen Ballestad.
1. Peder f. 1700 i Skien bg. 26/8-1703. ”Haral Houens søn Peder 3 aar og 4 maaneder gam.”
2. Ingeborg Haraldsdatter dpt. 16/9-1703 g.m. Abraham Jacobsen. Se Øvrum(A).
3. Martha Haraldsdatter dpt. 10/3-1709 g1g m. Peder Jacobsen Hauen. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
4. Halvor Haraldsen dpt. 6/4-1722. Se Hauen(1).
Bruker 1703.


F.f. Haral Houens datter Ingeborg: Halvor Aaltved, Halvor Houen, Amund Aaltved, Jacob Vetlessens qvinde Maren af Scheen, Andres Houens qvinde Anna, Halvor Aaltveds datter Inger.
F.f. Harald Houens datter Martha: Anders Houen, Nils Hanssøn af Scheen, Amund Aaltved, Ole Lies qvinde i Scheen, Boel og Inger Hansdatter.
F.f. Haral Houens søn Halvor: Jon Sanne, Isak Ballestad, Abraham Ballstad, Anun Aaltveds qde., Marta Ballestad.


”Hans kones brodersøn, Hans Nielsen fød i Scheen, 1 ½ aar.”
Han bodde her i 1706, ifølge et sjømilitært manntall over ”Bragernæs District”.

Bonde, leilending

Jacob Abrahamsen Ballestad
.
Bruker 1720.

Denne familien bodde tidligere på S. Ballestad(A). Se der.

Bonde, leilending
Peder Jacobsen Houen
(Per Houen) fra S. Ballestad(A) dpt. 4/11-1703 d. 1735, s.a. Jacob Abrahamsen Ballestad.
g. 1/11-1729 m. Marthe Haraldsdatter herfra dpt. 10/3-1709, d.a. Harald Halvorsen Houen.
Forlover: "Even Borge."
1. Maren bg. 18/5-1730. ”Per Houens Maren 3 dage.”
2. Jacob dpt. 15/4-1731 bg. 25/4-1731. ”Per Houens Jacob 8 dage gl.”
3. Maren Pedersdatter dpt. 11/5-1732 g.m. Jon Hansen Lien. Se Lien under Meen.
4. Pernille Pedersdatter dpt. 13/3-1735 g.m. enkemann Jens Ovensen Ballestad. Se N. Ballestad(A).
Bruker 1731.

F.f. Per Houens Jacob: Even Borge, Christen Egaas, Hans Houen, Abraham Ballestads qde., Marta Aaltved.
F.f.
Per Houens Maren: Haral Houen, Even Borge, Christen Aaltveds qde., Anne Houen.
F.f. Per Houens Pernille: Haral Houen, Christopher Egaasen, Lars Houen, Even Borges qde., Lisbeth Houen.
F.f. Per Houens ---- ---: Hans Bøle, Johannes "Vernersen", Hans Riis, Anders Bøles qde., Lisbeth Halvorsdatter Ballestad.
F.f. Per Houens Søren: Anders Bøle, Johcum Bøle, Halvor Haralssøn, Hans Bøles qde., Karen Halvorsdatter.

Han ble ofte skrevet som Per Houen. Hans begravelsesinnføring befinner seg dessverre på de
mest slitte sidene i kirkeboka og kan derfor ikke finnes. 

22/9/1735      PEDER JACOBSSEN HAUGEN           Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 250b.
Haugen         Arvinger:                            
               Enka Marthe Haraldsdatter og barna:
               1. Maren Pedersdtr.  3 1/2 år
               2. Pernelle Pedersdtr. 1/2 ”
               Enka verge under oppsyn av Eivind Borge.
               Enkas laugverge ble hennes far Harald Haugen,
Brt: 80 - 3 - 22
Net: 16 - 3 -  2.
Avskrift av skiftekort på Statsarkivet, Kongsberg ved Grenland Ættehistorielag.

Enka Marthe Haraldsdatter ble g2g med Lars Christensen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Lars Christensen Houen
fra Bratsberg(31) ”Skauen” dpt. 30/6-1715 bg. 16/12-1786. "Lars Skouen, 72 aar.", s.a. Christen Torjersen Skouen.
g. 20/10-1741 m. enke Marthe Haraldsdatter herfra dpt. 10/3-1709 bg. 22/5-1784. "Lars Skouens kone, 77 aar.", d.a. Harald Halvorsen Houen.
Forlovere: "Even Borge og Abraham Houen."
1. Anne dpt. 18/5-1744 bg. 16/8-1750. ”Lars Houens dtr. Anne 5 aar.”
2. Peder Larsen dpt. 23/6-1748. Se Bratsberg(31) ”Skauen”.
3. Christen Larsen dpt. 11/7-1751 bg. 28/3-1773. ”Lars Schouens søn Christen 23 aar.”
Bruker 1741.

F.f. Lars Christenssøns Anne: Abraham Houen, Jens og Hans Christenssøn, Hans Houens qde Anne.
F.f. Lars Houens db. Peder: Halvor Houens kone, Maren Christensdtr., Jens og Hans Schouen.
F.f. Lars Hauens db. Christen: Halvor Houens kone, Maren Pedersdatter, Jens Schouen, Hans Schouen, Jacob Evensen.

Dette ekteparet flyttet til sin sønn Peder på Skauen etter 1764.

Landskylden ble redusert fra 7 huder til 4 1/2 huder i 1753, dels p.g.a steinras fra fjellet i øst, dels p.g.a.
utrasing av jordene i vestre kant, til elven. Når vi ser den nye landskylden, forstår vi at det nok ikke har
vært småtteri til rasering av jorda.

Landskyld 1763: 2 huder 3 skinn.

Bonde, selveier
Kittil Olsen Houen
fra Vegårshei dpt. 3/12-1730 i Vegårshei kirke d. 28/2-1817. "Bonde Kittil Olsen Hougen, 86 aar gml.", s.a. Ole Steensen Byholt i Gjerstad og Anne Kittilsdatter fra ytre Haugen i Gjerstad.
g. i Gjerstad 11/10-1767 m. Anne Jensdatter fra Haugane under Sunde i Gjerstad dpt. 11/7-1745 d. 29/11-1826, d.a. klokker Jens Olsen fra Haugane u. Sunde i Gjerstad og Marthe Olsdatter fra Lunden.
1. Ole Kittilsen d.e. dpt. 14/8-1768. Overtok gården sammen med sin bror Jens.
2. Anne Kittilsdatter dpt. 17/12-1769 g.m. Nils Pedersen Meltvedt. Bodde på Meltvedt i Solum.
3. Jens Kittilsen dpt. 24/11-1771. Overtok gården sammen med broren Ole Kittilsen d.e.
4. Lars Kittilsen Houen (tvilling) dpt. 2/10-1774. Se Familie 29 - Ø. Borge 1835.
5. Marte Kittilsdatter (tvilling) dpt. 2/10-1774 bg. 7/5-1801. "
pigen Marthe Kittilsdtr. Hougen 26 ½ aar."
6. Anders Kittilsen dpt. 10/11-1776 g. i Ø. Porsgrunn 6/10-1803 med enke Elisabeth Johannesdatter.
7. Ingeborg Kittilsdatter dpt. 10/10-1779 g.m. Lars Petter Arnesen. Se Familie 22 - Ø. Borge 1835.
8. Ole Kittilsen d.y. dpt. 28/10-1781. Var kjøpmann i Arendal.
Eier 1763.

F.f. Kittil Houens db. Ole: Jens Ballestads kone, Karen Andersdatter, Ole Bøle, Thor Houen, Thor Svensen.
F.f. Kittil Houens pb. Anne: Jens Ballestads kone, Johanne Jensdtr., Thor Houen, Morten Ballestad, Anders Jensen.
F.f. Kittil Houens db. Jens: Jens Ballestads kone, Turi Olsdatter, Thor Houen, Morten Ballestad, Johannes Engebretsen.
F.f. Kittil Houens tvillingbørn Lars og Marthe: Thor Houens kone, Berthe Mejer, Torgrim Ballestads kone, Ingebor Jensdtr., Ole Bøle, Jens Ballestad, Johannes Engebretsen, Ole Jensen, Gunder Torgrimsen.
F.f. Kittil Houens db. Anders: Thor Houens kone, Ingebor Jensdtr., Torgrim Ballestad, Jens Jacobsen, Ole Jensen Løberg.
F.f. Kittil Houens pb. Ingebor: Ole Løbergs kone, Guri Jensdtr., Thor Houen, Jon Løberg, Jens Ballestad.
F.f. Kittil Hougens db. Ole: Ole Løbergs kone, Anne Jensdtr. Thor Haugen, Gunder Torgrimsen, Kittil Kittilsen.

Kittil var døpt i Vegårshei kirke. Denne familien kom til Gjerpen fra ”Wegaarsheien annex til Gierrestad” i 1763 og
kjøpte denne gården. Anne Jensdatter var søster til Ole Jensen Løberg på N. Løberg(D). Disse er blant en rekke
Gjerstadfamilier som kom til Gjerpen og kjøpte gårder på siste halvdel av 1700-tallet.
 

10/7-1799      KITTIL OLSSEN             Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 394b.
Hougen         og ANNE JENSDATTER
               - Frivillig ”opgivelses-skifte” -
               Arvinger: Barna:
               1. Ole Kittilssen, myndig, på seminariet i Tunsberg.
               2. Jens Kittilssen, myndig, heime.
               3. Lars Kittilssen, --”-- , --”--.
               4. Anders Kittilssen 23 år og heime, tjener ellers hos hr. Christian Monrads i Porsgrunn.
               5. Ole Kittilssen 18 år og heime.
               6. Anne Kittilsdtr. g.m. Nils Pederssen Meltvet i Solum sogn.
               7. Marthe Kittilsdtr.   25 år og heime.
               8. Ingeborg Kittilsdtr. 20 -----”-----.
               Curator for Anders og Ole ble svogeren Nils Meltvet.
               Formynder for Marthe ble broren Ole Kittilssen.
               ----”---- -”- Ingeborg ble broren Jens Kittilssen.
Brt: 2823 - 3 - 0
Net: 1980 - 3 - 0
Jordegods: 2 1/4 hud m.b. i gd. Hougen, verdsatt til 1500 rdl.
”Kittil Olssen gav til kjenne at det var hans vilje å dele gaarden i 2 åsæter for de to eldste sønner Ole og Jens.
Han selv og kona forbeholdt seg til full rådighet deres levetid 1/3 part av gårdens jord, hus og herligheter til ophold.”
Avskrift av skiftekort på Statsarkivet, Kongsberg ved Grenland Ættehistorielag.

Skoleholder
Ole Kittilsen Hauen
d.e. herfra dpt. 14/8-1768.
g. i Ø. Porsgrunn 6/8-1814 m. Bolette Cathrine Fabritius.
Forlovere: "Ulrich Frid. v. Cappelen, Christen Berg."
Br. 1799.

Ole Hauen var skolelærer eller skoleholder, fra ca. 1787. Han eide gården sammen med broren Jens fram til 1817
da Jens ble eneeier. Han var i 1801 hos kjøpmann Hans Jensen Blom i Skien som ”informator.” Ole K. Hauen eide
også en tid jord på Ballestad.

Søknad 27 Mai 1797, til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, vedr. omgående skoleholder Ole Kittilsen Hougen i Gjerpen sogn, ”for at have underviist 14 Bønde-Drenge i Reigning og Skrivning. Med Prøveskrifter. ” Tilkjent premie på 10 riksdaler og sølvmedalje av annen klasse.

Commissionen skriver som følger: ”Ole Kittilsen Hougen har i de 10 Aar han har været Skoleholder der i Sognet anvendt megen roesværdig Fliid paa Ungdommens Underviisning i Reigning og Skrivning, hvilket ved indsendte Prøver fra 14 Drenge er gotgiort. Attesterne give desuden denne Mand det gode Vidnesbyrd, at han næsten uden Anviisning, blot ved egen Fliid, har bragt det saavidt i adskillige Kundskaber, at han er en udmerket enelig Skolelærer; at han, uden Hensigt til Løn, danner og oplærer fattige lærvillige unge Mennesker til at blive duelige Skolelærere i Sognet 10 Districter, af hvilke tvende allerede ere ansatte; at han med ufortrøden Fliid har antaget sig Fader - og Moderløse Børn, befordret deres Oplærelse samt havt Tilsyn med deres Sæder og Underholdning.”


Bonde, selveier
Jens Kittilsen Hauen
herfra dpt. 24/11-1771 d. 6/2-1838.
g. 17/10-1822 m. Else Jonsdatter fra Frogner dpt. 15/9-1793, d.a. Jon Svenkesen. Se Familie 2a - Frogner 1801.
Forlovere: "Kittil Olsen Løberg, Svenke Johnsen Frogner."
Eier 1799 (1817).

Jens og Else hadde ingen barn. Jens eide gården sammen med sin bror
Ole fram til 1817 da Jens ble eneeier.

26/8-1839      JENS KITTILSSEN HAUEN           Bamble Skifteprot. *)
Hauen          Arvinger:                            
              
Enka Else Johnsdatter. Barnløse.
               Laugverge ble Ebbe Nielssen.
Her har det vært mye bråk.  Jens og Else hadde oppretta testamente seg
imellom dat. 9.8.1827 og fått det "allernådigst konfirmert" 11.10.1830.
Senere - den 20.12.1837 - var testamentet blitt tilføyet noen
ytterligere vilkår, men disse var ikke konfirmert eller godkjent.
Nytt møte 17.10.1839 og her møtte også enka med sin nye mann Gregorius
Isakssen. Arvingene som var avdødes søsken ble oppgitt til å være:
               1. Ole Kittilssen, over 60 år, "forlengst bortreist, og som man sidst havde Underretning om fra New Yourch."
               2. Ole Kittilssen, noe over 60 år. Kjøpm. i Arendal.
               3. Lars Kittilssen Houen, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Anders Houen, myndig, kjøpm. og bor i Skien.
                 b. Hans Houen,      --"-- ,    ditto        ditto.
               4. Anders Kittilssen, død for over 20 år siden. Barnløs.
               5. Anne Marthe Kittilsdtr. enke, bor på Meltvedt i Solum.
               6. Ingeborg Kittilsdtr. g.m snekker Lars Arnessen på Fredrikshald.
               Formynder for de fraværende: Erik Erikssen Bøhle.
Nå tok registreringen til.
Løsøret ble vurdert til 552 spd. 2 ort 4 sk.
Jordegods: 9 skind skyld i gd. Hougen, matr.nr. 9. Taksert til 1800 spd.
Boet eiet også en sag med tilliggende fossefall på Grønnerød.
Det ble flere møter etter hvert og siste møte var 6.3.1841 hvor boet på
nærmere betingelser, ble tilbakelevert til stervboenka Else Johnsdatters
nåværende mann Gregorius Isakssen.

*) A: BS 18 s.206b-220-221.
B: BS 21 s.363-367. C: BS 23 s.?
Avskrift av skiftekort på Statsarkivet, Kongsberg ved Grenland Ættehistorielag.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

236

Haugen

Jens Kittilsens Enke

3 huder 6 skind

3 daler - 4 ort - 17 skilling


Enka Else Jonsdatter ble g2g med Gregorius Isaksen Grini. Se nedenfor.

G.br., selveier
Gregorius Isaksen Grini
fra Grini(4) dpt. 31/7-1803. Ikke død i Gjerpen, Larvik eller Porsgrunn, s.a. Isak Hansen Grini.
g. 9/9-1839 m. enke Else Jonsdatter fra Frogner dpt. 15/9-1793 d. 10/12-1854 på Hauen, d.a. Jon Svenkesen. Se Familie 2a - Frogner 1801.
Br. 1839.

Denne familien fikk ingen barn. Gregorius Isaksen flyttet til Porsgrunn som "enkemand Gregorius Isaksen Houen,
62 aar" i mai 1865. Se Presteattest av 4/5-1865.

G.br., skipsfører, skipsreder, selveier
Jørgen Smith
fra Tvedestrand i Holt prestegjeld f. 18/3-1820 d. 17/12-1891 på Hauen, s.a. skibsreder, mølle-, garveri- og sagbrukseier, Henrik Smith fra Danmark.
g. 22/10-1856 m. Anne Kathrine ”Trine” Paus fra Kjølnes f. 5/5-1827 d. 22/4-1884 på Hauen, d.a. proprietær Christian Paus og Elene Marie Bierk.
1. Else Marie Smith f. 11/11-1857 på Kjølnes d. 28/4-1884. Ugift.
2. Juliane Magdalene dpt. 4/8-1859. Født på Kjølnes.
3. Christine Smith f. 26/7-1861 på Hauen.
4. Mads Henrik Smith f. 17/7-1867 på Hauen d. 7/6-1889 i Kristiania. Han var student i Kristiania, da han døde. Gravlagt i Skien.
Br. 1860.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

236

Hougen

J. Smith

4 daler - 2 ort - 7 skilling


Dette huset ble sannsynligvis satt opp av Jørgen Smith i 1860. Les mer om husets historie i Thorbjørn Wahlstrøms
bok: "Sånn var'e på Bøle."

I Holt kirkebok A 6 (1820-1835), side 2, kan vi lese følgende:
"Født 18. Marts, døbt 5. Juli: Jørgen, ægte barn. Forældre: Hr. Forvalter Hoter og Johanne Ingeborg Rebekka f. Smith.
Faddere: Madame Wilhelmine Smith, Jomfru Adele D. M. Smith, Hr. Pastor Tvede, Hr. Knud Westly, Hr. Gregers Kiær."
Familien har ved et senere tidspunkt endret familienavn til fruens pikenavn: Smith.

I og etter Jørgen Smiths eiertid (1860-1891) ble denne gården på folkemunne kalt ”Smithe-Hauen”.

Gjerpen Bygds Historie (Terje Christensen) forteller oss at Jørgen Smith ikke bare var skipsreder. Han bygde også
skuter for egen regning. Bl.a. barken ”Sendemanden” som ble sjøsatt på Borgestad i 1870.

Tjenestefolk her i 1865: Karen Knudsdatter f. 1835 i Gjerpen, Andrea Johannesdatter f. 1843 i Gjerpen (Metodist)
og Kirsten Knudsdatter f. 1846 i Gjerpen.

Tjenestefolk her i 1875: Stuepike Kirstine Jensdatter fra Solum f. 1847, kokke Elise Sørensdatter fra Bamble f. 1852,
budeie Karen Knudsdatter f. 1835 i Gjerpen. Hun var her også i 1865, og tjenestegutt Jens Nilsen f. 1859, sønn av
Nils Jensen i sidebygningen.

Fru Smith døde av ”halsesyge” i følge kirkeboka. Det må ha vært noe annet enn det vi i dag forbinder med "halsesyke". Hennes eldste datter døde av samme årsak seks dager senere.
Thorbjørn Wahlstrøm skriver i boka "Sånn var'e på Bøle", side 33, at de døde av difteri. Dette var nok den egentlige dødsårsaken.


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

68

4

236a

Haugen

Haugen

Jørgen Smith

3 dl. - 4 ort - 5 sk.

11 mark 20 øre


Gården ble solgt 1891 til Løvenskiold-Fossum, som dermed fikk utvidet sagbrukstomta betydelig. Noe ble utskilt og
solgt til hustomter og mye ble i 1906 solgt til A/S Menstad bruk.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 68

4

Haugen

Haugen

Kammerherre L. Løvenskiold

4 mark 60 øre


Se folketellingen 1910.

Ingeniør ved Bøle sagbruk
Hans A. Kolle (Hans Abrahamsen Kolle) fra N. Kolle i Helgen, Holla f. 6/8-1878 d. 1965, s.a. gårdbruker Abraham Larsen Kolle og Anne Marie Pedersdatter.
g. i Skien 14/9-1907 m. Martha Pauline Holm fra Bratsbergkleiva i Skien f. 28/11-1884 d. 1977, d.a. disponent (tidligere skipsfører) Peder Holm og Karen Sofie Usterud.
1. Gunn Kolle f. 22/8-1908 på Hauen.
2. Per Abraham Kolle f. 14/2-1912 på Hauen.
3. Kjell Abraham f. 3/5-1915 på Hauen d. 18/8-1997 g.m. Laila D. f. 5/5-1921 d. 22/8-2006. Gravlagt på Eidanger kirkegård i Porsgrunn.
Beboer ca. 1908-1916.

Tjenestepike her i 1910: Martha Hansen fra Brevik f. 29/6-1887.

Denne familien flyttet siden til Falkum og bodde der i maksimum 1 år før de flyttet videre ti Klostergata på Gjemsø.
Senere flyttet de til Eidanger hvor Hans A. Kolle ble kommuneingeniør.

Takk til Tove Kolle for opplysninger her.Hauen(4) i perioden 1907-1912. Innsendt av Tove Kolle 2014.


Elektroingeniør
Nils Traaholt fra Bjerkevold(28) "Tråholt" i Eidanger f. 17/5-1882 på Tråholt d. 1939, s.a. Abraham Nilsen Traaholt og Josefine Hanna Mathilde Torsteinsdatter fra Sandøya.
g. 1906 m. Cornelia Albertha Raaum fra Bjørkevold(3) "Strandjordet" i Eidanger f. 24/10-1882 "på Torvet" i Skien, d.a. kjøpmann Cornelius Steenblock Raaum fra Brevik og Albertha Caroline Diether Jonassen.
1. Elna Blom Traaholt f. 1908 g.m. 1943 m. avdelingssjef ved Norsk Hydro, Herøya Arthur Olav Johannes Jørgensen. Bosatt på Bjørntvedt.
    Datter Brit Traaholt Jørgensen f. 1947 g.m. advokat Jon Evert Christensen f. 1947. Bosatt i Skien.
2. Siri Traaholt f. 1910. Ugift.
3. Alfhild Traaholt f. 1912 g.m. boktrykker Sigurd Wahl fra Oslo f. 1882.
4. Gerd Traaholt f. 1915 g.m. John Pilcher fra England f. 1904. Bodde i Witham, Essex.
Br. 1912.

Nils Traaholt overtok farsgården Tråholt da hans far døde i 1932.
Traaholt satt i det første styret i Øst-Telemarkens Brukseierforening fra 1925. Han var også d
irektør ved
Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Under den tiden bodde han her på Hauen.

Kilde: Eidanger Bygdehistorie bind II (Nagell Svendsen), side 24/25 og side 75/76.
En STOR takk til Leif Hansen ved Porsgrunn bibliotek for skanning og indeksering av en mengde lokalhistoriske bøker!
 

Kilde: Eidanger Bygdehistorie bind II (Nagell Svendsen), side 75/76.

"Nils Traaholt utdannet seg til elektroingeniør i Tyskland og USA. I 1912 ble han tilsatt som utbyggingsleder for ledningsnettet ved Skiensfjordens kommunale kraftselskap. Senere ble han driftsbestyrer og administrerende direktør for dette selskapet. Nils Traaholt var en dristig og drivende mann. Det var han som tok initiativet til samkjøring av kraftverk på landsbasis. Han fikk for øvrig stiftet «Elektrisitetsverkenes forening» hvor han fungerte som formann i 18 år.
På grunn av sine mange gjøremål fikk Nils Traaholt liten tid til å drive farsgården. Han forsøkte ved hjelp av dyktige gårds-bestyrere å holde gården ved like."


I matrikkelutkastet 1950 er bnr 4 utgått og gården ble senere slettet.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no