| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017

 

Løberg 34 - Nordheim
Utskilt fra Løberg(10) i 1903.


Adresse i dag: Sneltvedtv. 395, 3719 Skien.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Svenke Kittilsen til Theodor Andersen for kr. 600, dat. 10., tinglyst 12. aug. 1903."

Snekker og jordbruker, selveier
Theodor Andersen Løberg
fra Sneltvedtv. 389 under Løberg f. 15/11-1876, s.a. Anders Sigurdsen Løberg.
g. i Skien 26/11-1898 m. Susanne Olette Gundersen fra Sannidal f. ca. 1874, d.a. skipsfører Ole Gundersen.
1. Rolf Andersen f. 6/2-1905.
Br. 1903.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

34

Løberg

 Nordheim

Theodor Andersen

0 mark 11 øre

Til denne eiendommen ble det i 1908 kjøpt til 0,19 mark jord fra Svenke Kittilsen på Løberg(10).

Se folketellingen 1910.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 14., tinglyst 18. des. 1912, hvorved til enkefru Lovise Blom er utskilt bnr 45 "Fjeldly" av skyld 05 øre."
"I følge foranstaaende skylddelingsforretning, har den utskilte parcel ret til i fællesskap at benytte kjøreveien fra veien til Leppen og op mot fjeldet."
Se Løberg(45) "Fjeldly".


"Skjøte fra Theodor Andersen Løberg til Finn Pedersen, Anders M. Helgesen, Eyolf Svendsen, Ragnvald Hylland og
Haakon Johansen
for kr. 4.500, dat. 13., tinglyst 17. okt. 1917."
"Skjøte fra Theodor A. Løberg til Georg Jørgensen paa dette og bnr 112 for kr. 2.500, dat. 14/6-1915, tinglyst 5/7-1918."

"Makeskifteskjøte fra G. Jørgensen til E.G.K. Myhre paa dette med flere bruk for kr. 18.000, hvorav for løsøre kr. 3.000, dat. 4/3-1926,
tinglyst 27/11-1926."
"Skjøte fra E.G.K. Myhre med hustruen Kristines paategnede samtykke, til Gunnar Oppebøen paa dette med flere bruk for kr. 12.000,
hvorav for løsøre kr. 1.000, dat. 19/9-1929, tinglyst 27/9-1929."

"Skylddelingsforretning avholdt 26/4-1933, tinglyst 15/5-1933, hvorved til Gjerpens Landboforening er utskilt bnr 73 "Stykket" av
skyldmark 0 mark 01 øre."

"Erklæring om at dette med flere bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 2/5-1934, tinglyst 4/5-1934."
"Auksjonsskjøte til Olai Løberg på dette med flere bruk for kr. 6.500, dat. og tinglyst 27/8-1934.

G.br., sjåfør, selveier
Olai Løberg
fra Løberg(8) f. 13/8-1901 d. 10/11-1985, s.a. Gusta Marie Larsdatter Løberg og håndverkersvenn Olaf Christensen fra Løberghaugen.
g. 7/2-1931 m. Helga Marie Eikland fra Drangedal f. 23/11-1906 d. 26/5-1987, d.a. sliperiarbeider Halvor Håvardsen Eikeland.
1. Reidar Løberg f. 1933. Bodde først i Gjerstad. Flyttet for mange år siden til Åfjord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Overtok gården.
2. Ragnhild Løberg f. 1936. Se Sneltvedtv. 391 under Løberg.
3. Dagny Løberg f. 1940 g.m. Therje Ove Danielsen f. 1943. Bosatt i 4626 Kristiansand.
Br. 1934.

Før de giftet seg var Helga hushjelp på Ballestad. Olai hadde sjåførjobb og bodde på Løberg.

Flere parceller ble innkjøpt etter 1934.

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

33

Løberg - Fjeldstad

Olai Løberg

0 mark 02 øre

112 34 Løberg - Nordheim ditto 0 mark 05 øre
112 48 Leppestykket ditto 0 mark 09 øre
112 50 Nordheim ditto 0 mark 02 øre
112 58 Myrvold ditto 0 mark 20 øre
112 72 Vestjordet ditto 0 mark 01 øre
112 73 Stykket ditto 0 mark 01 øre
112 17 En myr ditto 0 mark 02 øreFra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.