ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 26.04.2023
 


Løberg 26 - Løberghaugen
Bnr 26 av midtre Løberg.

Utskilt fra Løberg(2) "Hofgaard" i 1899.

Adresse i dag: Løbergv. 224, 3719 Skien.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister IV 4a, folie 101. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved dette brug av skyldmark 0 mark 32 øre er utskilt fra bnr. 2, tinglyst 7. juli 1899."Løberg bnr 26 "Løberghaugen". Foto "tyvlånt" fra Internett. Eier: Åslaug Klæboe Svenkerud (2017).


Det ble avdekket et helleristningsfelt fra bronsealderen på eiendommen rundt 1940.

Gårdsarbeider, husmann
Christopher Ingebretsen Løberg
fra Rønningen under Mo f. 20/10-1830 d. 9/5-1899, s.a. Ingebret Sigurdsen.
g. 9/10-1856 m. Maren Haagensdatter fra Slettekås under Ås f. 24/4-1834 d. 1903, d.a. Haagen Bæruldsen.
1. Maren Karine Christophersdatter f. 4/1-1857 på Rønningen under Mo g.m. Jens Pettersen. Se Bratsberg(38) "Rønningen".
2. Olava Christophersdatter ("Lava") f. 10/10-1858 på Slettekås under Ås d. 21/6-1879 av tuberkulose.
3. Ingeborg Christophersdatter f. 16/2-1861 på Leikås under Holt g. 28/1-1883 m. Lars Fredriksen (Larsen) fra Bjørnstad i Solum f. 5/1-1858. Bodde på Skotfoss.
    Barn 1. Mathilde Larsen f. 22/4-1886 d. 28/11-1954 g.m. Eilef Tollefsen fra Solum f. 22/10-1887 d. 28/12-1973. Bodde på Rjukan.
    Barn 2. Karoline Larsen f. 7/12-1889 d. 30/6-1919 g.m. skomaker Gustav Pettersen fra Vrangfoss i Lunde f. 24/11-1887. Bodde på Skotfoss.
    Barn 3. Ludvik Larsen f. 1893 d. 18/9-1939 g.m. Regine Lovise Johannessen f. 24/7-1905. Bodde i Skien.
4. Hans Kristoffersen f. 12/11-1863 på Løberg. Se Bratsberg(62).
5. Karen Kirstine f. 25/5-1867 d. 20/3-1868.
6. Martha Marie Christoffersen f. 25/5-1867 d. etter 1900. Døde av tuberkulose. Ugift.
7. Ingebret Kristoffersen f. 2/1-1873. Se Bratsberg(11).
Br. 1863 og 1875.
 

Denne familien bodde i 1865 som husmannsfolk på nordre Venstøp.

Under folketellingen 1875 hadde de 3 sauer på eiendommen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Lars Eriksen og medeiere til maler J.M. Chistensen for 1.000 kr., dat. 8., tinglyst 9. juni 1900."

Småbruker, malermester, selveier
Johan Martinius Christensen
(Johan Christensen) fra Drammen f. 13/5-1846, s.a. Ole Christensen.
g. 12/11-1871 m. Pauline Olsdatter Hveum fra Østre Toten f. 3/9-1843, d.a. Ole Johannesen Hveum.
1. Thora Margrethe Christensen f. 4/1-1873 på Venstøp
g.m. Halvor Olsen Bjørnstad. Bodde på Poppeplassen under Fossum på 1950-tallet.
2. Olaf Christensen f. 25/11-1874 på Venstøp. Overtok gården.
3. Karl Ingvald Christensen f. 10/5-1877 på Langgård under Grini.
Br. 1900.

Både Johan og Pauline oppholt seg på Venstøp før de giftet seg. Johan gikk i malerlære der.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

26

Løberg

Løberghaugen

Maler Kristensen

0 mark 32 øre


Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra J.M. Christensen til Olaf Christensen for kr. 6.000, hvorav for løsøre kr. 2.000, dat. 26. januar, tinglyst 18. februar 1920."

Malermester, selveier
Olaf Christensen
herfra f. 25/11-1874.
Br. 1920.

Olaf Christensen var malersvend i 1901, da han den 13/8-1901 ble far til Olai Løberg. Se Løberg(33) "Fjeldstad".
Han gikk da på Fossnes håndverkerskole i Stokke, Vestfold.

Olaf Christensen var håndtverkslærer på Stathelle i 1916.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Meddelelse om at Olav Kristensen har søkt gjeldskeglingsmannens bistand til gjeldsordning, dat. 5/9-1936, tinglyst 14/9-1936."

Skjøte fra Olaf Kristensen f. 25/11-1874 til Peder Wiik f. 20/11-1891 for kr. 6.500, dat. 9/6-1939, tinglyst 14/6-1939."
"Påtegnelse om at samtlige helleristninger på dette bruk skal være fredet, dat. 7/10-1940, tinglyst 14/10-1940."

Peder Wiik eide Løberghaugen fra 1939 til oktober 1940.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Utpanting hos Peder Wiik til Solum kommune for kr. 292,70 med utlegg herunder, avholdt 18/5-1940, tinglyst 21/5-1940."

"Overenskomst mellem Peder Wiik og Universitetets Oldsaksamling om fredning av en fjellknause på dette bruk av areal ca.
85, 2 m2 (nærmere angitt i kartskisse dat. 7/10-1940), ifølge hvilken der ikke er adgang til bebyggelse som dekker knausens overflate,
heller ikke må knausen røres ved sprengning, graving eller huggning slik at noen av helleristningsfigurene eller den omgivende bergflate
utsettes for å ødelegges m.m. Herfor erholder eieren av dette bruk en erstatning kr. 200, en gang for alle, dat. 7/10-1940, tinglyst 22/10-1940."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Peder Wiik f. 20/11-1891 til Hans Stavdahl f. 10/5-1899 for kr. 8.500, dat. 10/10-1940, tinglyst 22/10-1940."

 

Hans Stavdahl
fra 1940 – 1950.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Merknad: "Konsesjon unødvendig i henhold til Landbruksdepartementets skriv av 11/12-1940."

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte fra Hans Stavdahl f. 10/5-1899 til Peder Svenkerud f. 16/12-1888 for kr. 11.000, dat. 28/11-1950, regf. 4/12-1950."

Brannkonstabel, selveier
Peder Svenkerud
(Peder B. Svenkerud) fra Svenkerud nordre i Vang, Hedmark f. 16/12-1888 d. 16/10-1981, s.a. g.br. Bernt Kristiansen Svenkerud og Eline Olsdatter.
g1g 5/2-1913 m. Ellen Andrine Hogstad fra Siljan f. 1885 i Sandsvær d. etter 1923.
g2g m. Berna Jacoba Viersen fra Skien f. 9/9-1897 i Skien d. 26/10-1986, d.a. snekker Herman Viersen og Gunda Karlsen.
1. Agnes Elida Svenkerud f. 3/3-1913 på Hamar. Konfirmert  13/5-1928 i Skien. Bosted Frognerv. 1.
2. Målfrid Bergliot Svenkerud f. 12/2-1915 på Hamar. Konfirmert 11/5-1930 i Skien. Bosted Frognerv. 1.
3. Kirsten Svenkerud f. 17/1-1917 på Hamar.
4. Erling Svenkerud f. 26/3-1920 i Frognerv. 1 i Skien. Overtok eiendommen.
5. Rolf Svenkerud f. 24/1-1922 på Frogner d. 22/2-1942 da MS Sama ble torpedert på vei fra Cardiff til St. John i Canada.
6. Robert Svenkerud f. 14/11-1923 i Frognerv. 1. Se Follaug(32).
Br. 1950.

Peder Svenkerud var i 1910 gårdsgutt på gården Nydal i Furnes utenfor Hamar.

Ellen Andrine Hogstad er mor til alle barna. Alle barna levde i 1923, da Robert Svenkerud ble født, ifølge fødselsregister
for Skien .

Peder Svenkerud var brannkonstabel allerede i 1917, da de bodde på Hamar. Adresse da var Kyhusg. 25.
Familien bodde på Hamar fra 1913 - ca. 1920.

Berna Viersen bodde i 1910 hjemme hos foreldrene i Frognerveien i Skien. Da Berna Viersen ble konfirmert
i Skien kirke den 1/12-1912, bodde hun i Frognerveien. Karakter: Meget god.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

26

Løberghaugen

Peder Svenkerud

0 mark 32 øreLøberg bnr 26 "Løberghaugen". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.

Kilde: Grunnboka: "Skjøte på gnr 112, bnr 26 (Løbergvegen 224) til Erling Svenkerud for kr. 50.000.- dat. 23/12-1974."

Polititjenestemann, selveier

Erling Svenkerud
herfra f. 26/3-1920 d. 28/11-2009.
g.m. Åslaug Klæboe fra Berger i Vestfold f. 1940, d.a. Rolf Peter Klæboe fra Oslo og Martha Kaspara Akermann fra Øvre Eiker.
1. Trond Svenkerud f. 1967.
2. Marius Svenkerud f. 1978.
Br. 1974.

Erling Svenkerud var meget lokalhistorisk interessert og har også gitt ut noen bøker om Skien.

Fra Grunnboka: "
Andel av Løbergvegen 224 (Gnr 112, bnr 26) er overdradd fra Erling Svenkerud til Åslaug Klæboe Svenkerud
(25.02.2010)."


Kart fra NIBIO.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no