ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 24.04.2024.


Hustomter under Løberg
Hustomter utskilt fra gnr 112 Løberg.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt av
familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

| Løbergveien | Skyerveien | Sneltvedtveien |

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.
 


Løbergveien
Hustomter utskilt fra gnr 112 Løberg.


Løbergv. 155.
112/155.

Ingen eieropplysninger lagt ut på Eiendomsbasen i 2014.


Løbergv. 157.
112/51 "Sjaavidt" (112/51).

Hytte.

Utskilt fra bnr 7 ved skylddelingsforretning tinglyst

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 157 (Gnr 112, bnr 51) er overdradd til Nils Wilhelm Torstensen (17.09.1976)."

Nils Wilhelm Torstensen f. 1936.
Eier 1976.

Se Løbergv. 209.


Løbergv. 161.
112/108 "Orestupet" (112/108).

Utskilt fra Løberg(8) ved skylddelingsforretning tinglyst 26/9-1958.

Skyldmark: 0,02. Areal 998 kvm.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 27/9-1958. "Skjøte fra Herbert Larsen Løberg til Thorleif Jensen for kr. 1500,- , dat. 26/9, tinglyst 11/10-1958."

Postmann
Thorleif Jensen f. 16/6-1925 d. 11/2-1997.
g.m. Marie Elisabeth Langerød f. 1/7-1926 d. 4/11-2013
1. Roar Jensen f. 1960.
Eier 1958.

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 161 (Gnr 112, bnr 108) er overdradd fra Thorleif Jensen til Marie Elisabeth Langerød Jensen (22.11.2000)."
Fra Grunnboka: "Løbergvegen 161 (Gnr 112, bnr 108) er solgt for kr 740.000 fra Marie Elisabeth Langerød Jensen til Ørnulf Johnsen og Thorun Austad (22.11.2000)."
Fra Grunnboka: "Løbergvegen 161 (Gnr 112, bnr 108) er solgt for kr 1.770.000 fra Ørnulf Johnsen og Thorun Austad til Henning Borgeraas (14.02.2012)."


Løbergv. 165.
112/63 "Sollid".

Dette er småbruket Løberg(63) "Sollid".


Løbergv. 166.
112/25 "Fædraheim".

Dette er gården Løberg(25) "Fædraheim".


Løbergv. 167.
112/82 "Fredli".

Utskilt fra bnr 80 ved skylddelingsforretning tinglyst 16/11-1936.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 7, side 62a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Johan Jensen Løberg f. 16/4-1890 til Sigurd E. Løberg f. 17/4-1905 for kr. 300 (tomta), dat. 1/3-1937 tinglyst 11/3-1937."


Sigurd E. Løberg (Sigurd Løberg) f. 17/4-1905 d. 23/4-1940, s.a. politikonstabel Edvard Andersen Løberg.
g. i Gjerpen 8/11-1930 m. Astrid Elisabeth Pedersen fra Tolnes i Solum f. 4/7-1909 d. 7/4-1963, d.a. arbeider Johannes Pedersen.
Forlovere: "Harald E. Løberg, Gjerpen og Mary Pedersen, Solum."
1. Rolf Løberg f. 8/12-1931.
Eier 1937.

"Loddseddel ved summarisk skifte avholdt efter avdøde Sigurd Løberg og gjenlevende hustru Astrid Løberg, hvorved den umyndige
sønn Rolf Løberg f. 8/12-1931 med verge Guttorm Kløverød, Gjerpen er utlagt som arv kr. 2634,45 med pant i dette bruk, dat. 1/7., tinglyst 6/7-1943."

"Skiftehjemmelsbrev, hvorved dette bruk er utlagt enken Astrid Løberg på skifte i avdøde Sigurd Løberg og gjenlevende hustru
Astrids fellesbo
for kr. 8.000, dat. 29/6-1943, tinglyst 13/7-1943."

Enka Astrid Elisabeth f. Pedersen ble g2g 1946 med Walter Georg Timm f. 11/2-1912 d. 16/6-1990.
De er begge gravlagt på Nenset gravsted i Skien.

"Skjøte fra Astrid (Løberg) Timm f. 4/7-1909 til Kristian Solum f. 10/6-1895 for kr. 6.500, dat. 3/6-1946, tinglyst 17/6-1946."

Skogsarbeider
Ole Kristian Borgersen Solum (Kristian Solum) fra Solum i Luksefjell f. 10/6-1895 d. 24/1-1973, s.a. Borger Kristiansen Solum.
g. 26/5-1923 m. Elisabeth Olava Rønningen fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. 15/4-1898 d. 12/12-1989, d.a. Ole Torkildsen.
Forlovere: "John Eriksen, Rising og Gunnar Rønningen."
1. Minda Elisabeth Rønningen f. 19/7-1920 d. 22/2-2003 g.m. Halvor Haatveit f. 3/7-1922 d. 6/12-2011, (Hun er biologisk d.a. uk. Martin Andersen fra Liabrakka på Fossum).
    Bodde i Sivert Urnesv. 41 und. Bratsberg.
2. Ellen Elise Solum f. 3/1-1924 d. 15/3-1989 g.m. Olaf A. Godal f. 30/5-1916. Bodde i Frognerhagen 5.
3. Bernt Willy Solum f. 23/3-1930 g.m. Bjørg Margareth Lund fra Sneltvedt. Bodde i Sneltvedtstien 6 på Sneltvedt.
    Barn 1. Bernt Ove Solum f. 1962.
    Barn 2. Bjørn Terje Solum f. 1965 g.m. Mina Marie Myhre. Har overtatt Gaupåsen øvre under Frogner.
    Barn 3. Tove Birgitte Solum f. 1967 g.m. Morten Høgli.
Eier 1946.

Denne familien bodde tidligere på småbruket Åmot i øvre under Haugedal Luksefjell.
Kristian Borgersen arbeidet i mange år som skogsarbeider for Løvenskiold.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

82

Løberg - Fredli

Kristian Solum

0 mark 01 øre


Kilde: Grunnboka.
"Andel av Løbergvegen 167 (Gnr 112, bnr 82) er overdradd til Øivind Høgseth (20.12.1983)."

G.br., selveier
Øivind Høgseth
fra Løberg(29) ”Høgset” f. 6/3-1916 d. 28/1-2000.
g.m. Martha Eriksen Ballestad fra Ballestad(45) f. 14/5-1912 d. 24/11-2001, d.a. Erik Andersen Ballestad.
1. Hanne Margrethe Høgseth f. 1944 g.m. Einar Kristoffer Bustnes. Bosatt i Stavern (2014).
2. Bjørn Erik Høgseth f. 1948. Se Løberg(63) "Sollid".
3. Inger Torild Høgseth f. 1959 g.m. Per Kele With Tande f. 1950. Bosatt i 3748 Siljan.
Br. 1964.

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 167 (Gnr 112, bnr 82) er overdradd fra Øivind Høgseth til Martha Høgseth (07.02.2000)."
Fra Grunnboka: "Løbergvegen 167 (Gnr 112, bnr 82) er overdradd fra Martha Høgseth til Hanne Margrethe Bustnes, Bjørn Erik Høgseth og Inger Torild Tande (19.04.2002)."
Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 167 (Gnr 112, bnr 82) er overdradd for kr 186.667 fra Hanne Margrethe Bustnes og Inger Torild Tande til Bjørn Erik Høgseth (21.05.2002)."


112/82 "Fredli". Kart fra NIBIO 2023.


Løbergv. 181.
112/116.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 181 (Gnr 112, bnr 116) er overdradd til Gunleik Nærum (tinglyst 08.10.1966), som gave."

Gunleik Nærum fra Løberg(31) "Landheim" f. 1940, s.a. Kittil Minnesjord.
g.m. Anne Marie f. 1941.
1. Nina Kristin Nærum f. 1963.
Se Løberg(31) "Landheim".
Eier 1966.


Løbergv. 186.
112/31 "Landheim".


Løberg bnr 31 "Landheim". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Dette er gården Løberg(31) "Landheim".


Løbergv. 189.
112/2.

Dette er gården, som i dag blir kalt for "Landsverk". Dette er pga brødrene Landsverk som kjøpte den i 1900.
Før den tid, var gården eid av Hofgaard. Gården ble da kalt for "Hofgaard" i flere generasjoner.
Men i matriklene har "alltid" gården vært en midtre Løberg gård med gnr 112 bnr 2 m.fl.

Se Løberg(2).


Løbergv. 193.
112/91 "Løbergstua".

Hytte.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

91

Løber - Løbergstua

Johannes Abrahamsen

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 193 (Gnr 112, bnr 91) er overdradd til Halvor Haatveit (12.08.1970)."
Fra Grunnboka: "Løbergvegen 193 (Gnr 112, bnr 91) er overdradd fra Halvor Haatveit til Thor Richard Kaarsberg Haatveit (03.03.1993)."
Fra Grunnboka: "Løbergvegen 193 (Gnr 112, bnr 91) er solgt for kr 290.000 fra Thor Richard Kaarsberg Haatveit til Veronica Dahl (14.06.2010)".


Løbergv. 203.
112/44.


Løberg bnr 37 "S. Hovland". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Dette er gården N. Hovland. Se Løberg(44) "N. Hovland".


Løbergv. 207.
112/154.

Hytte?


Løbergv. 209.
112/94. Eikelid.

Utskilt fra N. Hovland i 1949 og trolig bygd samme år.


Løbergv. 209 "Eikelia" på 1950-tallet. Foto: Gerd Hovland.

Skogeier, skogsarbeider i egen skog
Finn Hovland fra Løberg(37) "S. Hovland" f. 3/11-1912 d. 28/8-1988, s.a. Lars Hovland.
g.m.
Ida Lovise Stensrød (Ida Stensrød) f. 23/11-1921 fra Løberg(5) "Stensrød" d. 5/5-2008, d.a. Johan Eriksen Stensrød.
1. Gerd Hovland f. 23/11-1946 d. 21/11-2017 samboer med Nils Wilhelm Torstensen f. 31/12-1936 d. 17/5-2018.
    Bodde på Falkum. Ingen barn. Gravlagt på Nordre gravlund.
2. Edle Hovland 1948.
Eier 1949.

Finn Hovland fikk denne tomta og Løbergskogen i arv. Skogen hadde bnr 1.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

94

Løberg - Eikelid ("Eikelia")

Finn Hovland

0 mark 02 øre

112 1 Løberg skov ditto 1 mark 97 øre


Fra Grunnboka: "
Løbergvegen 209 (Gnr 112, bnr 94) er solgt for kr 400.000 fra Ida Lovise Hovland til Henry Rorgemoen og Linda
Rorgemoen
(26.06.2003)."


Løbergv. 213.
112/37.


Løberg bnr 37 "S. Hovland". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Dette er gården S. Hovland. Se Løberg(37) "S. Hovland".


Løbergv. 224.
112/26. "Løberghaugen"


Løberg bnr 26 "Løberghaugen". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Se Løberg(26) "Løberghaugen".


Løbergv. 233.
112/113.

Ny kårbolig for Løberg(32) "Tveit".

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 233 (Gnr 112, bnr 113) er overdradd til Hans Sverre Johannessen (14.07.1982)."


Løbergv. 243.
112/32 "Tveit".

Dette er gården Løberg(32) "Tveit".


Løbergv. 257.
112/124.

Oppført ca. 1982.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 257 (Gnr 112, bnr 124) er overdradd til Jan Johannessen (04.01.1982)."

Jan Johannessen fra Løberg(32) "Tveit f. 1944, s.a. Hans Johannessen.
g.m. Solveig f. 1943.
1. Helge Johannessen f. 1965.
Eier 1982.


Løbergv. 297.
112/115.

Oppført ca. 1966.

Fra Grunnboka: "
Andel av Løbergvegen 297 (Gnr 112, bnr 115) er overdradd til Alf Henriksen (11.06.1966)."

Alf Henriksen fra Løberg(28) "Kaavan" f. 18/11-1935 d. 10/8-2019.
g.m. Greta Ingeborg Bjerkås f. 20/12-1937 d. 10/5-1999.
1. Henry Henriksen f. 1964. Se Løberg(28) "Kåvan".
2. Gøran Henriksen.
Eier 1966.

Gravlagt på Gjerpen.


Løbergv. 308.
112/103 "Bakkely".

Oppført ca. 1950.

Isak Elmo Isaksen.
Eier i 1950. Se Løberg(3) "Rønningen".

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

103

Løberg - Bakkely

Isak Isaksen

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 308 (Gnr 112, bnr 103) er overdradd til Fredrik Normann Bentsen (03.06.1953)."

Fredrik Norman Bentsen f. 11/3-1907 d. 13/6-1972.
g.m. Martha Elise Rønningen fra Løberg(27) "Rønningen" f. 28/6-1901 d. 8/6-1997, d.a. Johan Rønningen Løberg.
Eier 1953.

Gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 308 (Gnr 112, bnr 103) er overdradd fra Martha Elise Bentsen til Sigrid Haslund, Johanne Østensen,
Signe Elisabeth Stavnem, Per Sigmund Isaksen, Ellen Storli, Jørn Bentsen, Jorunn Karlsen, Inger Lise Paulsen, Tove Falk,
Finn Sigurd Johannessen, Minda Grini, Johanne Furuvald, Aagot Roligheten, Solveig Bjørklund, Jenny Skyer og Alf Henriksen (06.11.1998)."

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 308 (Gnr 112, bnr 103) er solgt for kr 430.000 fra Johanne Østensen, Signe Elisabeth Stavnem, Per Sigmund Isaksen,
Ellen Storli, Jørn Bentsen, Jorunn Karlsen, Inger Lise Paulsen, Tove Falk, Finn Sigurd Johannessen, Minda Grini, Johanne Furuvald, Aagot Roligheten,
Solveig Bjørklund, Jenny Skyer, Alf Henriksen og Ulla Gerd Haslund til Knut Johannessen (26.11.1998)."


Knut Johannessen
f. 1970.
Eier 1998.


Løbergv. 311.
112/27 "Rønningen".

Dette er gården Løberg(27) "Rønningen".


Løbergv. 316.
112/114.

Bygget på begynnelsen av 1960-tallet.

Finn Isaksen
fra Løberg(3) "Rønningen" f. 31/3-1940 d. 14/1-2020, s.a. Isak Elmo Isaksen.
g.m. Berit Lid fra Lid(7) f. 1940, d.a. tømmermåler Trygve Lid.
1. Trygve Lid Isaksen f. 1962. Se Riis(6). Se også Nygård(1).
2. Ole Isaksen f. ca. 1964.
3. Jostein Isaksen f. 1970. Bosatt i Skien.
Eier ca. 1961.

Finn Isaksen er gravlagt på Borgestad.


Løbergv. 318.
112/117.

Oppført på 1960-tallet.

Leif Isaksen fra Løberg(3) "Rønningen" f. 1942, s.a. Isak Elmo Isaksen.
g.m. Anne Marie Halvorsen fra Borgestad f. 13/12-1944 d. 27/11-2006.
1. Hanne Isaksen f. 1966.
2. Jørn Isaksen f. 1969.
Eier ca. 1961.


Løbergv. 324.
112/101.

Lars Henry Løberg fra Løberg(63) "Solli" f. 20/5-1921 d. 10/2-1981, s.a. Simon Løberg.
g.m. Herta Huntermark fra Danmark.
Eier 1950.

Dette ekteparet solgte huset på 1950-tallet og emigrerte til USA. De bosatte seg i Wisconsin.
Lars Henry kom tilbake og døde her i 1981.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112 

101

Løberg - Eikelund

Lars Henry Løberg

0 mark 02 øre


Kilde: Grunnboka. "Andel av Løbergvegen 324 (Gnr 112, bnr 101) er overdradd til Harald Sørensen (20.06.1983)."

Harald Sørensen.
Eier 1983.

Harald Sørensen bodde ikke her i 1985.


Løbergv. 331.
112/110.

Oppført på 1950-tallet.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 331 (Gnr 112, bnr 110) er overdradd for kr 550.000 til Per Johannessen og Gudny Johannessen (02.10.1985).

Per Johannessen fra Løberg(32) "Tveit" f. 1950, s.a. Hans Johannessen.
g.m. Gudny f. 1954.
Eiere 1985.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 331 (Gnr 112, bnr 110) er overdradd fra Gudny Johannessen til Per Johannessen (28.01.1994)."


Løbergv. 335.
112/3 "Rønningen".

Dette er gården Løberg(3) "Rønningen".


Løbergv. 337.
112/112.

Huset ble oppført i 1963.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 337 (Gnr 112, bnr 112) er overdradd til Tor Isaksen (04.04.1963)."

Tor Isaksen fra Løberg(3) "Rønningen" f. 1938, s.a. Isak Elmo Isaksen.
g.m. Marit Gunhilde Findsrud f. 1939.
1. Gunnar Isaksen f. 1961.
2. Inger Isaksen f. 1964.
3. Øystein Isaksen f. 1969.
Eier 1963.

Tor Isaksen solgte denne eiendommen til sin sønn Gunnar i 1991 og flytta til Einar Østvedts gate ved Lundetangen.

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 337 (Gnr 112, bnr 112) er solgt for kr 650.000 fra Tor Isaksen til Gunnar Isaksen (18.04.1991)."

Gunnar Isaksen herfra f. 1961.
Eier 1991.

Fra Grunnboka: "Løbergvegen 337 (Gnr 112, bnr 112) er solgt for kr 2.100.000 fra Gunnar Isaksen til Kjetil Bentsen (05.10.2011)."


Skyerveien
Hustomter utskilt fra gnr. 112 Løberg.


Skyerv.


Sneltvedtveien
Hustomter utskilt fra gnr 112 Løberg.


Sneltvedtv. 389.
112/35 "Solberg". Utskilt fra Løberg(10) i 1903.

Opprinnelig festetomt. Grunneiere: Eierne av Løberg(10).

Arbeider, vognmann, huseier

Anders Sigurdsen Løberg
fra Tufteputten under Tufte f. 1/1-1830 d. 28/10-1896 på Løberg, s.a. Sigurd Sigurdsen. 
g. 3/11-1853 m. Kirsti Jensdatter fra Rønningen i Siljan f. 29/5-1831 d. 11/4-1919 på Løberg, d.a. Jens Larsen Rønningen.
1. Ingeborg Kirstine Andersdatter f. 5/4-1854 i Gjerpen.
2. Sophie Andersdatter f. ca. 1856 i Siljan?
3. Karoline Andersdatter f. 1857 på Løberg g. i Skien 30/10-1887 m. snekker Nikolai Andreas Pedersen fra Skien f. 1852, s.a. tømmermann Peder Nilsen.
4. Jacob Andersen Løberg f. 4/6-1861. Meldt utflyttet til Skien den 15/4-1887.
5. Maren Andrea Andersdatter f. 25/4-1863.
6. Hans Andersen Løberg f. 6/5-1865. Trolig den Hans Andersen Løberg som er nevnt i Skien under FT 1900. Han var gift med Emma fra Porsgrunn, f. 20/6-1868.
    Han var agent i manufakturforretning og bodde i huset til smed Peder Halvorsen i Chr. Blomsgate.
    Barn 1. Edvard Alexander Løberg f. 20/3-1887 i Gj. d. 17/12-1927 g1g. 6/1-1908 i Skien med (Kristiane?) Sofie Andersen fra Skien f. 4/12-1887 d. 27/4-1957.
    Barn 2. Emilie Charlotte Løberg f. 5/8-1889 i Skien.
    Barn 3. Hans Ernst Løberg f. 1/11-1891.
    Barn 4. Jenny Sofie Løberg f. 18/9-1895.
7. Elise Andersdatter f. 25/8-1867.
8. Karen Marie Andersdatter f. 26/4-1870
9. Edvard Andersen Løberg f. 17/3-1875. Han skrev seg for Edvard Løberg. Se nedenfor.
10. Theodor Andersen Løberg f. 15/11-1876. Se Løberg(34) "Nordheim".
Festetomt.

F.f. Anders Sigurdsens sønn Jacob fra Løberg: Moderen, Anne Marie Olsdatter, Gm. Ole Jensen, Svenke Kittilsen,  alle Løberg, John Nilsen Berg.
F.f. Anders Sigurdsens datter Maren Andrea på Løberg: Gurine Isaksdatter og Inger Jensdatter Løberg, Nils Jensen og John Nilsen Berg, Jacob Nilsen Siljan.
F.f. Anders Sigurdsens sønn Hans på Løberg: Foreldrene, pige Johanne Maria Nilsdatter Berg, John Nilsen og Nils Jensen Berg.
F.f. Anders Sigurdsens datter Elise på Løberg: Moderen, Ingeborg Sigurdsdatter fra Solum, Jens Olsen, Mads Eriksen og Ole Larsen Løberg.
F.f. Anders Sigurdsens datter Karen Marie på Løberg: Moderen, Ingeborg Sigurdsdatter fra Solum, Mads Eriksen, Christopher Hansen og Lars Olsen Løberg.

Fra tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Svenke Kittilsen Løberg til Edvard Andersen for kr. 90 (for tomta), dat. 17., tinglyst 26. sept. 1903."


Løberg bnr 35 "Solberg". Familien Edvard Løberg.


Politikonstabel, tidligere snekker

Edvard Løberg
(Edvard Andersen Løberg) herfra f. 17/3-1875 d. 11/1-1968, s.a. arbeider Anders Sigurdsen Løberg.
g1g 8/4-1897 m. Johanne Petrea Jensdatter fra Løberg(7) f. 9/3-1877 d. 3/6-1917 på Løberg av tuberkulose, d.a. g.br. Jens Pedersen Løberg.
g2g 9/4-1919 m. Gunhild Johnsen Sneltvedt fra Sneltvedt(10) f. 23/12-1880 d. 3/2-1970, d.a. John Olsen Snelvedt.
Forlovere: "Konstabel Olaf Aas, Skien og Th. Løberg, overkonstabel, Skien."
1. Anna Kirstine Løberg f. 4/6-1897 g. 29/1-1919 m. Emanuel Berg f. 5/11-1896 fra Bomhovet på Bratsberg. Han var politikonst. i Skien. Bodde trolig på Kleiva.
2. Martha Løberg f. 18/10-1900 g.m. Arthur Bratsberg.
3. Peder E. Løberg f. 22/4-1903. Se Sneltvedt(26).
4. Sigurd Løberg f. 17/4-1905 d. 23/4-1940 g. 1930 m. Astrid Pedersen. Sigurd hadde sitt arbeide i Bratsberg landmannsforretning på Lie i Skien.
    Barn 1. Rolf Løberg f. 1934.
5. Harald Løberg f. 15/4-1910 g.m. Signe Høimyr. Bodde i
Sneltvedtlia.
6. Johannes Løberg f. 13/6-1912 d. 5/2-1983 g.m. Mary Haugen fra Griniv. 1 under Grini
f. 29/6-1916 d. 4/3-1996. Johannes hadde sitt arbeide i Bratsberg landmannsforretning på Lie i Skien.
7. Ernst Løberg f. 19/7-1914.
Se Sneltvedt(26).
Eier 1903.

Hans første kone, Johanne Petrea, er ikke på den samme støtta. Hun døde trolig tidlig og ble gravlagt ved en støtte
som nå er borte.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

35

Løberg

Solberg

Edvard Andersen

0 mark 02 øre

Se folketellingen 1910.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

35

Løberg - Solberg

Edvard Andersen

0 mark 02 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Sneltvedtvegen 389 (Gnr 112, bnr 35) er overdradd for kr 160.000 til Laila Merete Runningen (02.11.1988)."
 


Sneltvedtv. 391.
112/48 "Leppestykket".

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

48

Løberg - Leppestykket

Olai Løberg

0 mark 09 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Sneltvedtvegen 391 (Gnr 112, bnr 48) er overdradd til Dagny Løberg Danielsen og Ragnhild Løberg (07.06.1990)."
Fra Grunnboka: "
Andel av Sneltvedtvegen 391 (Gnr 112, bnr 48) er overdradd fra Dagny Løberg Danielsen til Ragnhild Løberg (05.10.1990)."

Ragnhild Løberg fra Løberg(33) "Fjeldstad" f. 1936, d.a. Olai Løberg.
Eier 1990.


Sneltvedtv. 395.
112/33 "Fjeldstad". Senere slått sammen med bnr 34. Se Løberg(34) "Nordheim".

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grundseddel fra Svenke Kittilsen til Kristoffer Hansen og hustru paa et jordstykke, mod aarlig afgift 6 specidaler, dat. 16., tinglyst
20. april 1863." Vedkommer bnr 33.
"Skjøde fra Sigurd Sigurdsen til Kristoffer Hansen paa udstederens hus med udhus og tilliggelser, dat. 18., tinglyst 20. april 1863." Vedkommer bnr 33.

Christopher Hansen fra M. Bø(B) f. 4/10-1818 d. 18/3-1890 på Løberg, s.a. Hans Pedersen.
g. 9/10-1845 m. Dorthe Eriksdatter fra Sanni(10) ”Ødesanni” f. 22/5-1821 d. 17/4-1898 på Ø. Borge, d.a. Erik Madsen Sanden.
1. Hans Christophersen Løberg f. 11/12-1845 under Bø. Se Familie 49 - Ø. Borge 1875.
2. Maren Christophersdatter f. 21/10-1848 på Kåsa under Dyrkoll g.m. skomaker Ole Isaksen Lie. Se Familie 7 - V. Borge 1875.

3. Erik Christophersen Løberg f. 15/3-1854 under Bø.

4. Nils f. 20/7-1860 under Bø d. 16/10-1862 under Bø.
Huseier 1863.

Arbeider, leieboer
Hans Kristoffersen Løberg
fra Løberg(26) ”Løberghaugen” f. 12/11-1863, s.a. Christopher Ingebretsen Løberg.
g. 28/6-1889 m. Anne Gurine Halvorsdatter fra Åshammeren under Ås f. 3/11-1862, d.a. hammersmed Halvor Olsen.
1. Kristoffer Hansen Løberg f. 4/8-1889 Skien.
Br. i 1891.

Hans K. Løberg arbeidet på tresliperi i 1889 og 1891. Han hadde litt jord. Siden kjøpte han eiendommen Bratsberg(62) og flyttet dit.


Storemyrveien
Hustomter utskilt fra gnr 112 Løberg. 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no