| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.06.2017
 

Løberg 63 - Sollid
112/63 og 82.

Utskilt fra Løberg(8) i 1920.

Adresse i dag: Løbergv. 165, 3719 Skien.


Løberg bnr 63 "Sollid" 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 457a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Ole Larsen Løberg til Halvor Nilsen Rønningen for kr. 5000, dat. 5., tinglyst 17. aug. 1921."

G.br., arbeider, selveier
Halvor Nilsen Rønningen fra Lia under Smedsvalen i Sauherad f. 29/5-1864, s.a. g.br. Nils Torstensen Lia og Bergit Nilsdatter.
g.
28/2-1886 m. Bergit Oline Olsdatter fra Juvstul i Tuddal f. 19/11-1865 på Grevjord, d.a. g.br. Ole Pedersen Juvstul og Margit Helgesdatter.
Br. 1921.

Se denne familien på Løbergrønningen. Se Løberg(3) ”Rønningen”.

"Skjøte fra Halvor N. Rønningen til Simon Larsen Høgseth for kr. 15.000, dat. 3. juli, tinglyst 16. juli 1924."

Simon Larsen Høgseth = Simon Jonas Løberg = Simon Løberg.

G.br., vognmann, selveier
Simon Jonas Løberg
(Simon Løberg) fra Løberg(29) ”Høgset” f. 16/10-1891 i Skien
d. 4/8-1980, s.a. Lars Olsen Høgseth.
g. 12/2-1921 m. Gunda Malvine Løberg fra Løberg(3) "Rønningen" f. 15/8-1898 i S. Dakota d. 9/3-1981, d.a. Halvor Nilsen Løberg.
Forlovere:
"Isak Isaksen Sneltvedt, Martinius Rønningen Løberg."
1.
Lars Henry Løberg f. 20/5-1921 på Bratsberg. Se Løbergv. 324 under Løberg.
2. Sverre Georg Løberg (Sverre Løberg) f. 12/6-1922. Bodde i Sneltvedtv. 22 under Sneltvedt.
4. Gjertrud Løberg.
5. Tor Løberg.
6. Ivar Løberg.
Br. 1924.

Simon Løberg solgte eiendommen i 1940 til frøken Hanna Løberg og flyttet til Kløverstykket
under Bratsberg i Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4b, side 457a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Simon L. Høgseth f. 16/10-1891 til frk. Hanna Løberg f. 5/11-1893 for kr. 12.820, dat. 9/9-1940, tinglyst 16/9-1940."


Selveier

Hanna Løberg
f. 5/11-1893 på Follaug, d.a. Lars Olsen og Maren Anne Østensdatter.
Br. 1940. Ugift.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

63

Løberg - Sollid

frk. Hanna Løberg

0 mark 35 øre


Ungdomsskolelærer, selveier
Bjørn Erik Høgseth
fra Løbergv. 167 (nabohuset) f. 1948, s.a. Øivind Høgseth.
g. 1973 m. Liv Jorånn Sogn Jøntvedt fra Holla (Nome) f. 1945, d.a. Arne Sogn Jøntvedt og Gunvor Kjeldsen. Begge fra Holla.
1. Tor Gudmund Høgseth f. 1974.
2. Unn Målfrid Høgseth f. 1976.
3. Kari Lise Høgseth f. 1982.
4. Liv Dagrun Høgseth f. 1986.
Br. 1983.
 

Da Bjørn Erik Høgseth, i sin ungdom gikk på Sneltvedtskolen, skrev han på 1960-tallet en særoppgave om Sneltvedt skole. Denne særoppgava er et viktig dokument med hensyn til skolens historie. Den inneholder også flere bilder, både av skolen, lærere og elever. Arkivert ved Skien kommunes Historiske Arkiv på Bergsland i Skien.


Bjørn Erik Høgseth kjøpte også nabohuset 112/82, Løbergv. 167. Han
solgte begge eiendommene og kjøpte hus
på Bratsberg i 2012.

Morten Moe Johansen fra Luksefjellv. 597 på Jønnevald f. 1986, s.a. Jan Helge Johansen.
samboer m. Trine Jacobsen fra Valhallv. 28 i Skien f. 1984, d.a. Solveig og Øyvind Jacobsen.
1. Sofie Moe Johansen f. 2012.
2. Elias Moe Johansen (trilling) f. 2014.
3. Emil Moe Johansen (trilling) f. 2014.
4. Even Moe Johansen (trilling) f. 2014.
Eier 2012.

Husene ble totalrenovert i 2013.


Løberg bnr 63 "Solli". Løbergv. 167 til venstre. Foto: Gard Strøm 25. mai 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.