ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 30.04.2023
 


Løberg 3 - Rønningen søndre
Opprinnelig husmannsplass under S. Løberg.


Løberg bnr 3 "Rønningen". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

Rønningen søndre ble trolig ryddet rundt 1742.

Utskilt fra N. Løberg(6) "Labakken" ved

Skyldsatt som eget bruk i 1819 med løpenr. 388. Siden Norges matrikkel 1889: 112/ 3.

Adresse 2023: Løbergv. 335, 3719 Skien.

G.br., husmann

Lars Evensen Rønningen
dpt. 16/10-1763 d. 18/12-1834 på Rønningen.
g. 24/9-1811 m. Berthe Nilsdatter fra Haukeroa under Bø i Luksefjell dpt. 26/12-1781 d. 15/11-1851 på Rønningen, d.a. Nils Gundersen.
Forlovere: "Ole og Isak Løberg."
1. Christine bg. 21/6-1812. ”Lars Evenssøns hd. pb. Christine und. S.Løberg 2 dage.”
2. Even Larsen f. 18/8-1813. Se nedenfor.
3. Christine Larsdatter f. 25/5-1817. Bodde på gården. Ugift.
4. Nils f. 20/7-1819 d. 7/10-1830. ”Fandtes ogsaa qvalt af et Toug hvor han havde mistet pusten.”
Bruker ca. 1800.

F.f. Lars Evensens Even u/Søndre Løberg: Jens Johannesens kone, Anne Jacobsdtr., Isak Anundsen, Gunder Evensen, Ole Anundsen.
F.f. Lars Evensens Christine u/Løberg: Jens Ballestads kone, pige Anne Jacobsd. Løberg, Gunder Evensen Løberg, Thrond Nielsen Aas, Erik Isaksen Løberg.

Enka Berthe bodde her med sine barn Even og Christine i 1835. I tilegg hadde hun ei tjenestejente her, Maren Andersdatter(10).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

388

Løberg søndre - Pladsen Rødningen

Lars Evensens Enke

 1 hud 6 skind

0 daler - 4 ort - 23 skilling


Matros, innerst

Ole Olsen
fra S. Brekkejordet dpt. 21/11-1762, s.a. Ole Olsen fra Tinn. Se Familie 4 - S. Brekke 1782.
g. 2/1-1783 m. Karen Evensdatter herfra dpt. 25/9-1757, d.a. Even Larsen Rønningen.
1. Inger Olsdatter dpt. 20/10-1782.
2. Aldis Olsdatter dpt. 17/7-1785.
Beboere i 1783.

F.f. Ole Olsens pb. Inger fra Løberg Ejet: Nils Schougserøes kone, Marthe Evensdatter, Even Larsen, Jacob Andersen, Ole Olsen.
F.f. Ole Olsens pb. Aldis under S. Breche: Thoer Eriksens kone, Ingebor Olsdatter, Even Larsen, Nils Schougserøe, Hans Larsen.

Denne familien bodde her i 1801 sammen med Lars Evensens familie. Ole Olsen var sjømann og
i utenriksfart. Datteren Inger Olsdatter(19) bodde her med dem. Se Familie 5 - S. Brekke 1782.

G.br., leilending

Even Larsen Løberg
herfra f. 18/8-1813 d. 10/10-1884 på Rønningen.
g. 27/12-1841 m. Karen Gurine Larsdatter fra Svartangen under Meen f. 24/3-1814 d. 17/5-1852 på Rønningen. ”Død 5 uger efter barsel, 38 aar.”, d.a. Lars Hansen.
Forlovere: "John Gundersen Rønningen, Halvor Larsen Ballestad."
1. Lars Evensen f. 14/11-1842. Se nedenfor.
2. Berthe Evensdatter f. 12/12-1844 d. 8/1-1861 på Rønningen.
3. Halvor Evensen (Halvor Loberg) f. 11/2-1846 d. 1/2-1921 (gravlagt på Scandinavia Lutheran, Waupaca). Emigrerte til N. Amerika våren 1868. Se Presteattest av 11/4-1868.
    g1g i Amherst med enke Berthe Bertine Christophersdatter fra Kvelde. Halvor ble g2g 11/9-1874 m. Nettie Thorson d. 14/8-1892. Halvor jobbet i skogen i 6 år og tjente penger til å kjøpe seg land.
    Han bygde seg gård ved Amherst, Wisconsin, hvor han bodde hele livet. Halvor ble g3g m. enka Bertha Gundersen. Halvor Loberg var ordfører (”supervisor”) i Amherst for 1 periode. Dessuten var
    han postmester i 2 ½ år i New Hope.
  
Barn 1. Carl E. Loberg. Bodde i Minot, N. Dakota.
    Barn 2. Marion Loberg g.m. Howard Rowens. Bodde i Los Angeles.
Bruker 1842.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

388

Løberg - Rønningen

Haukeraas Brug

0 daler - 3 ort - 17 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

3

388

Løberg

Rydningen

Haukeraas Brug

0 - 4 - 23

1 mark 91 øre

Haukeraas Bruk eide i Løberg i 1889: Bnr 1 (skog), bnr. 3 "Rydningen", bnr 4 "Stensrød" og bnr 5 "Stensrød".


G.br., skogbetjent, selveier

Lars Evensen Løberg
  herfra f. 14/11-1842 d. 16/10-1900 på Rønningen.
g.m. Agnete Olsdatter fra Ringsaker f. 1836 d. 10/11-1909 i Chr. Blomsgt. i Skien. Ifølge kirkeboka døde hun av "mavekræft”.
1. Karl Einar Løberg f. 1874 i Kristiania.
2. Borghild Løberg f. 1876 i V. Aker.
3. Ingeborg Løberg f. 1879 i V. Aker.
Eier 1895.

Lars har trolig vært på skogskole i eller i nærheten av Kristiania. Det er vel der han også giftet seg med Agnete siden
deres eldste barn er født der. Han kjøpte denne eiendommen i 1895.

Se folketellingen 1900.


G.br., arbeider, selveier

Halvor Nilsen Rønningen
fra Lia under Smedsvalen i Sauherad f. 29/5-1864 d. 3(?)/2-1953 på Rønningen, s.a. g.br. Nils Torstensen Lia og Bergit Nilsdatter.
g.
28/2-1886 m. Birgit Oline Olsdatter (Bergit Oline Olsdatter) fra Juvstul i Tuddal f. 19/11-1865 på Grevjord d. 18/11-1961 på Rønningen, d.a. g.br. Ole Pedersen Juvstul og Margit Helgesdatter.
1. Ole Løberg (Ole Loberg) f. 15/5-1886 på Løberg. Til USA med foreldrene og ble værende der.
2. Nils f. 25/9-1888 på Løberg d. 7/10-1888 på Løberg.
3. Nils Løberg (Niels Loberg) f. 6/9-1889 på Løberg. Til USA med foreldrene og ble værende der.

4. Bertha Marie Rønningen f. 31/8-1891 g.m. Ole Larsen Løberg. Se Løberg(8).
5. Hanna Otilie Rønningen (tvilling) f. 11/3-1895 i S. Dakota g.m. Berthel Jensen. Se Bratsberg(15) "Grobakke".
6. Bertinius (tvilling) f. 11/3-1895 i S. Dakota. Død som barn.
7. Gunda Malvine Rønningen f. 15/8-1897 i S. Dakota g.m. Simon Jonas Løberg. Se Løberg(63) "Solli".
8. Bertinius Rønningen f. 12/3-1901 i S. Dakota d. 21/5-1970 g.m. Martha Pauline Mostad f. 1/2-1907 d. 8/7-1997. Han var veiarbeider. Gravlagt på Gjerpen.
9. Olga Karoline Rønningen f. 19/1-1904 på Løberg.
10. Theodor Nilsen Løberg f. 3/6-1906 på Løberg. Se Bratsberg(62).
Eier 1902.

Halvor Nilsen var i tjeneste på Follaug før han giftet seg. Han ble konfirmert i Sauherad kirke 5/10-1879.
Birgit var i tjeneste på Ballestad. Hun ble konfirmert i Tuddal kirke den 17/10-1880.

Denne familien bodde på Løberg også i 1891. Halvor var da husmann uten jord. Et familiemedlem som bodde hos
dem i 1891: Ugifte Anne Kittilsdatter fra Gjerpen, f. 1818. Hun arbeidet ved et gårdsbruk.

Familien reiste til USA på begynnelsen av 1890-tallet. 4 av barna ble født der. De kom tilbake i 1902 og kjøpte
denne eiendommen, som de tidligere hadde forpaktet, samt eiendommen Bratsberg(62).

To ungdomsvenninder fra Løberg.
Gunda Malvine Løberg med mønstrete kjole og Gunda Kåvan.
Foto innsendt av Eva Løberg 2014.
De 2 eldstebrødrene, Nils til venstre og Ole til høyre, som ble
værende i Amerika.
Foto fra Jan Gomsrud. Innsendt av Eva Løberg 2017.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

3

Løberg

 Rydningen

Halvor Nilsen

1 mark 91 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Halvor O. Groven
.
g.m. Signe Smilmo fra Kviteseid.
Eier 1917.

G.br., selveier
Olav Olsen Langkaas
fra Langkås under Svenseid i Lunde f. 18/9-1865 d. 26/11-1955 i Skien, s.a. Olav Olsen og Ingerid Olsdatter.
g. i Den Evang. Luth. frikirke 1/12-1891 m. Olea Johnsdatter fra Graver i Valebø, Holla f. 9/10-1861 d. 27/11-1943 i Skien, d.a. John Jensen Graver og Mari Olsdatter.
1. Olav Langkaas f. 19/10-1892 på Fosse i Holla d. 26/11-1918 i en arbeidsulykke i Nore i Numedal, Buskerud. Ugift.
2. John Langkaas f. 29/11-1893 på Langkås g. 1/9-1923 i Gjerpen med Marie Nerisdatter fra Hantomyra i Lunde f. 4/7-1900. De emigrerte til Canada i 1927.
3. Marie Langkaas f. 4/4-1895 på Langkås g. 20/8-1925 m. enkemann og meieriarbeider Tov Halvorsen fra Putten under Gravli. Han døde 9 måneder senere.
4. Inger Langkaas f. 31/8-1896 på Spirdalen i Valebø, Holla.
5. Hanna Karoline Langkaas f. 24/9-1898 i Solbakken på Skotfoss, Solum. Ugift.
6. Astrid Langkaas f. 18/11-1900 på en plass under Fen i Holla g. 3/1-1925 i Gjerpen med pølsemaker Laurits Andersen fra Langesund f. 31/10-1901.
    Han var s.a. fiskehandler Peder Andersen. De fikk en gutt f. 3/11-1925. De bodde i Skien.
Eier 1920.

Hele familien tilhørte i 1900 ”den Jarlsbergske frimenighet”. Alle barna ble døpt i "Den Evangeliske
Lutherske frikirken" i Borgeskogen (D.E.L.K.).

Olav O. Langkaas eide i 1930 Amtmand Aallsgt. 51 og 53 i Skien.

Nils Larsen Skyer eide denne Rønningen fra 1932-1936. Se Skyer(8).

G.br., selveier
Isak Elmo Isaksen
(Isak Isaksen) fra Bratsberg(63) "Langeland" f. 31/8-1906 d. 28/4-1987, s.a. Karl Isaksen.
g. 31/10-1936 m. Ingerid Johannessen fra Løberg(32) "Tveit" f. 25/1-1912 d. 2/7-2004, d.a. Ole Johannessen Løberg.
Forlovere: "Karl Isaksen Langeland, Skien og Ole Johannessen Løberg."
1. Oddbjørn Isaksen f. 1937. Overtok gården.
2. Tor Isaksen f. 1938. Se Løbergv. 337.
3. Finn Isaksen f. 1940. Se Løbergv. 316.
4. Leif Isaksen f. 1942. Se Løbergv. 318.
5. Isak Kjell Isaksen f. 1944.
Eier 1936.

Enka Ingerid Isaksen var bosatt her i 1994.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

3

Løberg - Rønningen

Isak Isaksen

1 mark 86 øre


Selveier

Oddbjørn Isaksen
herfra f. 1937.
g.m. Marit Gisholt f. 1939.
1. Per Gisholt Isaksen f. 1962.
2. Øyvind Gisholt Isaksen f. 1968.
Eier 1986.


Fra Grunnboka
: "Løbergvegen 335 (Gnr 112, bnr 3) er overdradd for kr 1.550.000 fra Marit Gisholt Isaksen til Per Gisholt Isaksen (08.04.2010)."

Per Gisholt Isaksen herfra f. 1962.
Eier 2010.
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no