| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.02.2014
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

Meen 49 - Hegna
Utskilt fra Meen(28) i 1912. Gnr 70 bnr 49.

Adresse i dag: Enggravhøda 3, 3711 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen (ang. 70/28).
"Skylddelingsforretninge avholdt den 4., tingl. den 16. nov. 1910, hvorved er utskilt bnr 49 "Hegna" av skyldmark 0,75 mark (Eier Nils Buer)."
"Skjøte fra Nils Buer til H.C.Finne for kr. 4000,00, dat. 14. des. 1916, tinglyst 13. januar 1917."
"Skjøte fra H.C. Finne til idretsforeningen "Dovre" ved den angivelige formann Ole Kittilsen, for kr. 8500,00, dat. 26. okr., tingl. 17. nov. 1920."
"Erklæring, hvorved Gjerpens kommunale vandverk gis rett til anlegg og vedlikehold av den projekterte vandledning over dette bruk, dat. 21. april 1922, tingl. 25. aug. 1923."

"Skylddelingsforretning avholdt 25/5-1929, tingl. 7/6-1929, hvorved til Johan J. Ballestad er utskilt bnr 81 "Hegna" av skyld 0, 37 mark."

"Autionsskjøte til Arne T. Nilsen paa dette bruk og bnr. 81 for kr. 4000,00, dat. 11/9-1929, tingl. 16/9-1929."

Agronom, småbruker, selveier
Arne Thv. Nielsen (Arne Thorvald Nielsen) f. 16/12-1903 d. 15/11-1990, s.a. boktrykker Thorvald Nielsen i Porsgrunn.
g. i Borgestad kirke 2/10-1926 m. Hjørdis Dorthea Ballestad fra Ballestad(43) f. 22/12-1896 på Kleiva d. 24/8-1982, d.a. Karl Johannesen Ballestad.
1. Reidar Ballestad f. 27/10-1926. Bygde på utskilt hustomt. Se Enggravhøgda 5 nedenfor.
2. Kjell Ballestad Nielsen f. 1932. Overtok eiendommen. Se Enggravhøgda 1 nedenfor.
Br. 1929.

Fra Grunnboka: "Andel av Enggravhøgda 1 (Gnr 70, bnr 117) er overdradd til Kjell Ballestad Nielsen (05.08.1971)."


Våningen ca. 1950.                                                                        Tunet med uthuset. Alle privatfoto tilhører familien Strand.


Hjørdis og Arne Thv. Nielsen. Foto tilhører familien Strand på Kolkinn.
Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 70, bnr 49 er overdradd til Kjell Ballestad Nielsen (28.03.1984). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 70, bnr 132."

Enggravhøgda 1.
70/117.

Fra Grunnboka: "
Andel av Enggravhøgda 1 (Gnr 70, bnr 117) er overdradd til Kjell Ballestad Nielsen (05.08.1971)."

Konsulent, reparatør
Kjell Ballestad Nielsen herfra
f. 14/6-1932 d. 20/7-2012, s.a. Arne Thorvald Nielsen.
g. 15/9-1956 m. lærer Elise Marie Søli fra Riishaugen f. 1934, d.a. malermester Arne Søli.
Forlovere: Agronom Tor Meen, Meen og lærer Rakel Holtan, Solum.
1. Gro Ballestad Nielsen f. 1957 g.m. Jon Olav Strand. Se Follaug(8) "Kolkinn".
2. Dag Nielsen f. 1961. Bosatt i Hovenga, Porsgrunn.
3. Tone Nielsen f. 1962. Bosatt på Bølehøgda.
Eier 1971.

Enggravhøgda 5.
70/107.

Fra Grunnboka: "Andel av Enggravhøgda 5 (Gnr 70, bnr 107) er overdradd til Reidar Ballestad (20.04.1965)."

Overingeniør ved Norsk Hydro (elektro)
Reidar Ballestad
(Reidar Ballestad Nielsen) herfra, f. 27/10-1926 d. 16/12-2007, s.a. Arne Thorvald Nielsen.
g. 6/3-1954 m. Solveig Eilefsen fra Vrådal i Kviteseid f. 24/3-1929 d. 16/10-2004, d.a. g.br. Olav Eilefsen.
Forlovere: Elektriker Arne Sørlie, Borgestad og husmor Aase Sørli, Borgestad.
1. Hilde Ballestad f. 18/10-1954 d. 13/3-1997.
2. Torunn Ballestad f. 1958.
Eier 1965.

Reidar Ballestad var mangeårig medlem og styremedlem i Grenland Ættehistorielag og en pådriver for å
overføre gamle kilder, bl.a. gamle kirkebøker og skifter, til data for å gjøre dem tilgjengelig for folk flest.
Han ble for dette hedret med Ættehistorielagets ærespris i 2003.

Fra Grunnboka: "Enggravhøgda 5 (Gnr 70, bnr 107) er overdradd fra Reidar Ballestad til Silje Ballestad Moland,
Målfrid Ballestad Dalsegg og Torunn Myklestul
(27.03.2008)."

Fra Grunnboka: "Enggravhøgda 5 (Gnr 70, bnr 107) er solgt for kr 2.200.000 fra Silje Ballestad Moland, Målfrid Ballestad Dalsegg
og Torunn Myklestul
til Geir Gaustad og Janne Lunde Gaustad (17.04.2008)."

(C) Gard Strøm.