ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 06.09.2020
Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Meen 28 - Buer Planteskole
Gammelt løpenr. 241a.

Utskilt fra Meen(A) i 1775 og sammenføyd med en større del av Buer.

Gården bestod av 2/3 av nabogården Buer (1 hud 4 skinn), samt ca. 7 7/8 skinn av Meen(A).

Fra 1902: Buer Planteskole.


Meen bnr 28 "Buer". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.


Adresse 2020: Buerjordet 5, 3711 Skien.

Bonde, selveier
Jon Hansen Buer
fra Meen(A) dpt. 11/5-1755 bg. 18/3-1789. ”Jon Buer 33 3/4 aar.”, s.a. Hans Jacobsen Meen.
g. i Gjerpen 24/10-1776 m. Maren Hansdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 7/10-1753 d. 12/12-1842, d.a. Hans Helgesen Sneltvedt.
1. Live Jonsdatter dpt. 19/10-1777 g.m. enkemann Hans Christensen Sanni. Se Sanni(8).
2. Hans dpt. 20/2-1780  bg. 2/4-1780. ”Jon Meens s. Hans 6 uger.”
3. Karen Jonsdatter dpt. 10/6-1781 g1g m. Gunder Larsen Lie g2g m. Ole Eriksen. Se Lid(B).
4. Hans dpt. 21/8-1785 bg. 27/8-1786. ”Jon Buers s. Hans 1 aar.”
5. Jacob dpt. 13/1-1788 bg. 16/3-1788. ”Jon Buers s. Jacob
2 mnd.”
Eier 1776.

F.f. Jon Meens pb. Live: Arne Johannisens kone, Gunhild Hansdatter, Jens Sneltvet, Arne Johannisen, Nils Jonsen.
F.f. Jon Meens db. Hans: Lars Meens kone, Gunhild Hansdtr., Halvor Meen, Arne Johannisen, Jacob Nyegaard.
F.f. Jon Meens pb. Karen: Lars Meens kone, Karen Jensdatter, Jens Sneltvet, Peder Johannisen, Zacharias Stephensen.
F.f. Jon Buers db. Hans: Arne Johannisens kone, Karen Jensdtr., Halvor Pedersen, Jacob Nyegaard, Hans Knudsen
F.f. Jon Buers db. Jacob: Lars Meens kone, Inger Jensdtr., Jacob Nyegaard, Ole Rasmusen, Peder Halvorsen.
 

2/7/1789       JON HANSSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 438a.
S. Meen         Arvinger:                            
               Enka Mari Hansdatter og barna:
               1. Liv Jonsdtr. 11 år.
               2. Mari (Karen) Jonsdtr. 8 ”
Enka fikk Halvor Meen til laugverge.
Formynder for Liv ble farbroren Lars Hanssen Meen.
----”----       -”- Mari ble Jacob Olssen Nyegård.
Brt: 868 - 2 - 16
Net: 229 - 3 - 13
Jordegods:
a.: 7 7/8 skind i gd. Meen.
b.: 1 hud 4 skind i gd. Buer.
Disse to eiendommer kombinert ble Meen 28 "Buer".
Forliksskifte av 24/7-1784, tlnglyst 30/8, viste boets andel i Meen gd. og skog. Vurdert for 700 rdl.
 

Enka Maren Hansdatter ble g2g med Ole Rasmussen. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Ole Rasmussen Buer
fra Fløtterød(2) dpt. 5/9-1762 d. 30/6-1843 på Buer u. Meen, s.a. Rasmus Nirisen Fløtterød.
g. 22/10-1789 m. enke Maren Hansdatter herfra dpt. 7/10-1753 d. 12/12-1842 på Buer under Meen.
1. John Olsen dpt. 2/5-1790. Overtok gården.
2. Marthe Maria Olsdatter dpt. 30/3-1794 g.m. Isak Gundersen. Se Espedalen(1).
Eier 1789.

F.f. Ole Rasmussøns db. Jon fra Buer: Halvor Aaltveds k., Anne Maria Rasmusdtr., Lars Meen, Isak Ødesneltvet.
F.f. Ole Rasmussøn Buers pb. Marthe Maria: Ellen Abrahamsdtr., Gunnil Rasmusdatter, Anders Lie, Gunder Johannissøn, Tov Taraldssøn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

241              

Meen - Buer

Ole Rasmussen Buer

1 hud 9 5/6 skind

9 daler - 1 ort - 7 skilling

Bonde, selveier
John Olsen Buer
herfra dpt. 2/5-1790 d. 22/3-1857 på Buer under Meen. Døde av lungebetennelse i følge kirkeboka.
g. i Gjerpen 17/7-1828 m. Kirsti Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 1793 d. 10/5-1854 på Buer u. Meen, d.a. Jacob Andersen Sølie.
Forlovere: "Anders J. Langerød, Isak G. Espedalen."
1. Anne Maria f. 24/10-1828 d. 12/11-1828.
2. Marie f. 20/3-1830 d. 29/5-1831.
3. Live f. 27/6-1831 d. 24/11-1842.
4. Maren Johnsdatter f. 3/12-1835 g.m. Theodor August Isaksen Buer. Overtok gården.
Eier 1841.

Bonde, skogeier, sagbrukseier, selveier (gjennom sin kone)
Theodor August Isaksen Buer (August Isaksen Buer) fra V. Klyve i Solum f. 27/12-1832 d. 12/6-1892 på Buer, s.a. g.br. Isak (Torstensen) Mathisen Klyve og Anne Mathea Nilsdatter.
g. i Gjerpen 14/4-1857 m. Maren Johnsdatter Buer herfra f. 3/12-1835 d. 25/3-1883 på Buer, d.a. John Olsen Buer.
1. Karen Jessine Buer "Sina" f. 17/5-1858 d. 24/2-1937 g. i Gjerpen kirke 30/6-1881 m. garvermester Peter Olavus Olsen Øian fra nedre Stjørdal i S. Trøndelag f. 5/11-1842 d. 23/5-1914, s.a. Ole Olsen Øian. Bodde på Gråten i Solum.
2. Mathias Emanuel Buer f. 17/4-1860. Se Åkre(2) Ekeli. Han skrev seg for Mathias Buer.
3. Olaf Martinius f. 15/4-1862 d. 22/8-1883 på Buer.
4. Andreas Thoresius f. 18/1-1865 d. 28/1-1883 på Buer.
5. Nils Joakim Buer f. 24/7-1869.
Overtok gården.
6. Augusta Marie Buer f. 21/1-1871 d. 15/5-1911 i Porsgrunn. Gift.
7. Laura Mathilde Buer f. 23/6-1872 g.m. kontorsjef Hans Charles Berg. Se Familie 73 - V. Borge 1900.
8. Nella Tomine Buer f. 6/10-1876 d. 9/7-1933 i Skien. I tjeneste hos sin søster Laura Mathilde i 1900.
Eier 1857.

F.f. Theodor Isaksen Buers søn Mathias Emanuel: Kirstine Aslaksdatter på Riis, Sophie Pedersdatter Meen, Isak J. Mathisen og Nils Isaksen på Klyve i Solum, Ole Isaksen Espedalen.


Maren Buer (1835-1883).                                                                                       Theodor August Buer (1832-1892).
Begge fotografier er skannet fra privat slektsbok: "
Slekten fra V. Klyve og Røra" (Theodor August Øyan - 1955).

Noe av det første Theodor August Buer gjorde på gården i 1858 var å bygge nytt innhus her. Dette huset står frem-
deles (2020), om enn noe ombygd.

 

Kilde: "Slekten fra V. Klyve og Røra" (Theodor August Øyan - 1955). - Takk for tipset, Svein Buer!
"Som ung i 1857 gikk Theodor August Isaksen på seminaret på Ø. Klyve ("lærerskole"). Han ble en dyktig bonde og administrator. Hans far, Isak Thorstensen Klyve, hadde lært han forretningssans og ordenssans. August Buer kjøpte mye skog i Haugeråsen, Skifjell, rundt Meensvann og i Vosserødmarka. Han kjøpte dessuten 2 sager og kunne kalle seg sagbrukseier.
Da han døde eide han Buer, et jordstykke av Meen, som kaltes Gråten, Lauvåsen, Svartangen, Vallerdalen nedre med skog ved Meensvannet, husmannsplasser i Meensvannbakkane, Hørta og Lia samt Buerskogen i Vosserødmarka.
August Buer ble mye benyttet av Gjerpen kommune, dessuten var han styremedlem i Gjerpen sparebank 1858-1870 og 1886-1892.
Han var den første bonde i Gjerpen som kjøpte slåmaskin og hans kone Maren var den første av bondekvinnende som hadde symaskin."

De ble begge medlemmer av "Østlandsmenigheten". Menigheten bygde sin egen kirke i Borgeskauen under V. Borge. Til å begynne med het egentlig menigheten Det Evangeliske Lutherske kirkesamfund. Dette ble senere endret til Den Evangeliske Lutherske kirke (DELK).


Tjenestefolk i 1865:
Erik Rønniksen f. 1841, Hans Rønniksen f. 1847, Andreas Hansen f. 1837, Marte M. Hansdatter fra Holla f. 1846, 
Johanne Hansdatter fra Porsgrunn f. 1845, Kirsti Aslaksdatter fra Bø i Telemark f. 1840.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

 241a   

Meen - Buer

August Isaksen

8 daler - 4 ort - 0 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

28

241a

Men (Meen)

Buer

August Isaksen Buer

7 - 3 - 19

22 mark 53 øre

70 27 240p Men (Meen) Skovstykke August Isaksen Buer 0 - 0 - 21   0 mark 52 øre
93 1 239g Skifjeld Vallerdalen nedre August Buer 0 - 0 -  15   0 mark 34 øre


G.br., forpakter
Peder Hansen
fra Island i Siljan f. 10/9-1844 forpaktet denne gården i noen år på 1880/90 –
tallet. Han bodde tidligere på S. Ås(A).

Tjenestefolk her i 1891: Gunhild Marie Johannesdatter f. 1865 og Jacob Kristian Olsen f. 1871.
De flyttet til Vallerdalen nedre under Meen noe før 1900.

Bonde, planteskolegrunnlegger, selveier
Nils Joakim Buer herfra f. 24/7-1869 d. 17/5-1932 på Buer (Meen).
g. i Ø. Porsgrunn kirke 27/2-1897 m. Else Marine Johansen fra Porsgrunn f. 10/1-1868 i Trondheim d. 15/4-1961 på Buer (Meen), d.a. fabrikkeier og stortingsmann Oluf Kristian Johansen (”Porsgrund Baandfabrik”) og Engelborg Mathilde Hansine Vold fra Trøndelag.
1. Asbjørn Buer f. 12/2-1898. Overtok gården.
2. Solveig Buer f. 15/3-1899 d. 16/5-1981. Ugift.
3. Astrid Buer f. 17/6-1900 d. 12/11-2001. Ugift.
4. Finn f. 3/8-1902 d. 17/11-1902.
5. Einar Buer f. 3/4-1904 d. 9/9-1984 g.m. Inga Alvilde Kiste i Siljan f. 28/12-1902 d. 28/4-1980. Bodde i Liane 128 under Søli (82/36)
.
6. Ole Buer f. 30/9-1907 g.m. Hjørdis Beckstrøm. Bodde i Liane 25.
Eier 1895.

Nils J. Buer gikk Jønsberg landbruksskole på Hedmark. Han etablerte N. Buers Planteskole her i 1902.


Nils J. Buer og hustru Else med sine 5 barn rundt seg: Ole, Astrid, Einar, Solveig og Asbjørn.
Foto er
skannet fra privat slektsbok: "Slekten fra V. Klyve og Røra" (Theodor August Øyan - 1955).


Nils Buer (1869-1932).

Bnr 37 "Hørta" ble utskilt herfra i 1898. Se Hørta.
Bnr 38 ble utskilt herfra i 1902. Se Meen(38).
Bnr 47 "Lien" ble utskilt herfra i 1910. Se Meen(47) "Lien".

Kilde: "Det Norske Næringsliv", Telemark 1949. Gjelder også bildet av Nils Buer.
Buers Planteskole, Borgestad. Telf. Skien 59111.
Planteskolen ble grunnlagt i 1902 av gbr. Nils Buer, og eies nå av enken Else Buer med sønnen Asbjørn Buer som bestyrer. Hovedkulturer er frukttrær og bærbusker, dessuten allétrær, nåletrær, prydbusker, roser, hekkplanter m.m. Plantene selges mest direkte til forbrukere i Telemark, men en leverer forøvrig over hele Østlandet. Vesentlig i detalj. Buer er nå på 140 mål jord, hvorav ca. 45 mål er utlagt til planteskole. Dessuten er leid en del planteskolejord.

Tjenestefolk på gården i 1900:
Alis Botnen fra Vikør i Hardanger f. 1878 (kokkepike), Mathilde Abrahamsen fra Larvik f. 1881 (budeie),
Serine Buer f. 1885 (barnepike), Hans Pedersen fra Kragerø f. 1885 (jordbruksarb.), Gunder Olsen fra
Siljan f. 1876 (jordbruksarb.), Amanda Abrahamsen fra Larvik f. 1884 (tjenestepike).

Kilde: Gjerpen bygdeboks arkiv. (Skien kommunes Historiske Arkiv, Bergsland).
Enka etter Nils Joakim Buer, fortalte i 1953: ”Theodor August Isaksen var fra vestre Klyve i Solum og giftet seg til Buer. Han var medlem av den ”Østlandske Frimenighet” som fremdeles har sin kirke og menighet på Uthaugen. På hans gård Buer var to stuer forbundet med dobbeltdører. Her var deres forsamlingslokale før de bygget kirke på Borgeskogen. Her forettes dåp, nattværd og andre kirkelige handlinger. Døpefatet og kalken finnes ennu på gården. Når tilhengere fra Vestfold gjestet stedet utøvdes her stor gjestfrihet. Der ble laget middag til alle gjester og antagelig overnatting for de mest langveisfarende. Et skrift om deres kirkelige vedtegter og opplysninger om medlemmenes liv og levnet ligger blant Asbjørn Buers papirer. Han samlet også salmer, sanger og åndelige veier til bruk ved samlingene. Da menigheten bygget egen kirke på Borgeskogen ga han tømmer og materialer til denne.”

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 70

28

Meen

Buer

Nils Buer

15 mark 69 øre


Gartner, planteskoleeier
Asbjørn Buer
herfra f. 12/2-1898 d. 18/9-1979.
g. 28/4-1928 m. Aslaug Hedvig Hasvold fra Søndre Land, Oppland f. 14/1-1903 d. 25/4-1984, d.a. g.br. Engebret Olsen Hasvold og Anne Marie Engelijordet. Begge fra Søndre Land.
1. Åse Buer f. 9/4-1929 g. 14/1-1950 m. elektriker Helge Gulbrandsen f. 3/12-1927. Bodde i Meensv. 31. Ekteskapet oppløst.
2. John Nils Buer f. 26/2-1934. Overtok gården.
3. Liv Buer f. 21/6-1935.
Eier 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70 

28

 Meen - Buer

Asbjørn Buer

10 mark 70 øre

70 44  Meen - Hegna Asbjørn Buer   0 mark 07 øre
70 90  Meen - Vosrødbu Asbjørn Buer   0 mark 01 øre


Sameie med Skifjell(1) trolig allerede fra 1857. Mathias Immanuel Buer (Asbjørns farbror på Ekeli), kjøpte Skifjell(1)
i 1895.

Det ble bygget ny kårbygning her i 1949. Der flyttet enka Else Marine Buer inn.

Gartner, selveier
John Nils Buer
herfra f. 26/2-1934.
g.m. Tove Riis f. 24/9-1939.
Eier 1971.

Bnr 27. Et skogstykke.
Skogsarbeider Gullik Mathiasen f. 1860 i Larvik. Bodde i ei hytte i Buer-skogen i 1900. Han var i folketellinga 1900 nevnt som eneboer og
ugift.


Hjemmeteigen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Alle teiger:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no