| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 09.07.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 

Mæla 21
Gammelt løpenr.
(39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a. Siden 1886: 4/21.

Dette er en gård som fikk overført mesteparten av jorda etter Store Mæla gård.


Mæla bnr 21 sett fra Århusveien, med våningshuset i midten (to skorsteiner). Foto: Gard Strøm 9/7-2013.


Adresse i dag: Are Frodesv. 40, 3716 Skien.

 

Landskyld 1832: Tilsvarende 60 mark 83 øre.

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

39

Mæla søndre

Consul Cappelens Enke

4 huder 6 skind

21 dl - 0 ort - 21 skilling


Se også Store Mæla.

Bnr. 75.
"Skjøde fra Christian Gundersen til Halvor Gulliksen paa et vaaningshus med tomt og have, hvoraf svares afgift 12 ort, dat. 27. mai
1850 og med paategning fra foged Borchsenius af 6/6-1850, hvorved han meddeler samtykke til salget, hvorimod forkjøbsret til huset
fremdeles forbeholdes, tingl. 8. juli 1850. Panteret forbeholdt i det solgte hus (festetomt).
"Skjøde fra Halvor Gulliksens enke til Tollef Halvorsen paa udstederskens hus med tomt, med forbehold for sælgersken at fornøden
bekvemmelighed for livstid
, tinglyst 3. juni 1891."
"Skjøde fra Tollef Halvorsen til Karoline Norberg paa hans eiendom hvor tomt er fæstet, for kr. 6000, dat. 12., tinglyst 13. januar 1904."
"Egtepakt mellem bagermester Carl Bernhard Norberg og hustru Caroline Norberg, hvorefter denne eiendom m.v. skal være hendes særeie, dat. 12., tinglyst 15. januar 1904."
"Autionsskjøte til Halvor Jønsi paa fru Hermanda Norbergs bakerigaard paa fæstet grund av dette bruk for kr. 5500, dat. 11., tingl. 12. jan. 1910."

"Grundseddel fra foged Borchsenius til Asle Nilsen og hustru Inger Halvorsdatter paa en hustomt og have mod aarlig afgift
4 spd. for hvilken grundeieren betinges, med Panteret for de sidste 20 aar i de paa tomten værende bygninger som grundherren berettiges
til at løse i tilfælde salg til andre end fæsterens børn., dat. 21. des.1853, tingl. 1. mars 1854."
"Skjøde fra Asle Nilsen til Andreas Andersen paa udstederens hus med paategnet grundherrens samtykke, dat. 7. april 1856, tinglyst 27. august 1857."
"Skjøde fra Andreas Andersen til datteren Anne Andreasdatter paa udstederens hus med tomt, dateret 10. aug., tinglyst 1. sept. 1887."

Bnr 117
"Grundbrev fra foged Borchsenius til Ole Nilsen og hustru Margit Johnsdatter paa en hustomt og have mod aarlig afgift 4 spd, hvorfor Panteret
haves for de sidste 20 aar i husene, samt forkjøbsret, dat. 31. des. 1853, tinglyst 1. mars 1854."
"Skjøde fra Tor Bjørnsen ved sagfører Holm til Ole Nilsen paa udstederens huse med paategnet grundherrens samtykke, dat. 23. jan., tingl. 3. febr. 1858."
"Skjøde fra Ole Nilsen Lies enke og arvinger til Ole Olsen paa boets hus med tomt med tilpligtelse at at lade enken have frit ophold i huset, dat. 20., tinglyst 30. januar 1875."
"Skjøde fra Ole Nilsen til svigersønnen Andreas Eliasen Stang paa et hus med tomt med forbehold for sælger og hustru Margit Johnsdatter af
fri bolig i huset samt fælles benyttelse af den huset tilliggende jordevei
,dateret 24. des. 1875, tinglyst 27. jan. 1876."
"Auktionsskjøte til Nils Nilsen og L. S. Beyer paa Ole Olsen Lies vaaningshus paa leietomt av dette brug for kr. 555.-, med H. Jønsis
paategnede samtykke til salget, dat. 21. mars, tilnglyst 7. juni 1911."


Bnr 84. Mælag. 95.
"Skjøde fra Amund Jensens enke Karen Hansdatter til Nils Gundersen paa et vaaningshus med tomt, med 4 spd. aarlig afgift,
hvorfor haves panteret i huset og forkjøbsret., Forbehold for hennes levetid af fri bolig for hendes, med Grunneierens samtykke, til salget
paategnet, dat. 10. nov. og 23. des. 1848, tinglyst 5. nov. 1850."
"Skjøde fra Nils Gundersen til Anders Olsen Nøglegaard paa et vaaningshus med tomt, dat. 17. mars, tinglyst 2. mai 1866."
"Skjøde fra Anders Olsen Nøklegaard til Halvor Pedersen paa et hus med tomt, dat. 2., tinglyst 22. febr. 1875."
"Peder Marum har oplyst at Anders Olsen Nøklegaard er død for ca. 50 aar siden, hvorfor hus været slettet." (Ingen dato).

Bnr 207?
"Grundseddel fra foged Borchsenius til Halvor Madsen og hustru Dorthea Larsdatter, samt datter Anne Dorthea Halvorsdatter paa en
hustomt med have mod aarlig afgift 5 spd., hvorfor Panteret haves i hus og tomt for de sidste 20 aar, dat. 23. des. 1853, tingl. 1. mars 1854."


Bnr. 207. Mælag. 91.
"Grundseddel fra foged Borchsenius til Sigvald Amundsen og hustru Dorthe Pedersdatter, samt den af deres børn til hvem de
maatte overdrage huset, paa en hustomt og have mod aarlig afgift 4 spd., hvorfor haves Panteret i hus og tomt for de sidste 20 aar,
dat. 22. des. 1856, tinglyst 15. januar 1857."
"Skjøde fra Sigvald Amundsen til Edvard Halvorsen paa et vaaningshus, dateret 17. juni, tinglyst 28. sept. 1869."
"Skjøde fra Edvard Halvorsen til Ole Aslaksen paa udstederens hus med tomt, dateret 12. juli, tinglyst 13. sept. 1886."
"Skjøde fra Ole Aslaksen til Gullik Jacobsen paa udstederens hus med tomt, dat. 5. febr., tinglyst febr. 1887."
"Skjøde fra Gullik Jacobsen til Kristian Kristensen paa udstederens hus med tomt for kr. 900, dat. 25. febr., tinglyst 3. aug. 1895."
"Skjøde fra Kristian Kristensen til Ole Sigurdsen paa hans hus for 1300 kr., dat. 13. april, tinglyst 24. juni 1898."
 

"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 22 er udskilt, afholdt 28. april, tinglyst 3/5-1869." Slettet før 1950.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 23 er udskilt, afholdt 28. april, tinglyst 3/5-1869." Slettet før 1950.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved en til gnr 4 bnr 58 henlagt parcel er udskilt, afholdt 28. april og tinglyst 3. mai 1869." Slettet før 1950.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 24 er udskilt, afholdt 28. april, tinglyst 3/5-1869." Slettet før 1950.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 25 er udskilt, afholdt 28. april, tinglyst 3/5-1869." Slettet før 1950.
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 27 er udskilt, afholdt 28. april, tinglyst 3/5-1869." Slettet før 1950.

"Skjøde fra Skifteretten i foged Borchseniuses dødsbo til Ole Olsen Haave for kr. 98.000, dat. 31. okt., tinglyst 2. nov. 1881.

 

Ole Olsen Haave fra Sauherad.
Br. 1881.
Se Store Mæla.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 4

21

(39a,31,32,40,41a,b,42)a

S.Mæla

Mæla store

Ole Olsen Haave 

24 - 3 - 18

62 mark 56 øre

4 27 (39a,31,32,40,41a,b,42)g ditto Mæla ditto   0 - 2 - 17 1 mark 35 øre

 

Se Store Mæla.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Henrik Solvesen til Ole O. Haavet (eier av Store Mæla) paa udsteders hus, med brugsret forbeholdt sælgeren mod tidligere Panteret og afgift, dat. 25. juni, tinglyst 1. juli 1890." Bnr 61.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 43 er udskilt, afholdt tinglyst 1. nov. 1890." Slettet.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 52 er udskilt, afholdt 4., tinglyst 16. sep. 1895." Slettet.

"Skjøde fra Ole Olsen Haave til min datter Mari Olsdatter, gift med Halvor Andresen Jønsi paa dette bruk m.m., samt løsøre for kr. 86.000,
dat. 16. nov., tinglyst 2. des. 1895."


G.br., selveier

Halvor Andresen Jønsi fra Sauherad f. 1845

Br. 1895. Se Store Mæla.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 53 er udskilt, afholdt 26. mai, tinglyst 5. juni 1896." Mælagata 57.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 54 er udskilt, afholdt 26. mai, tinglyst 5. juni 1896." Bare en teig igjen i dag.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 55 er udskilt, afholdt 26. mai, tinglyst 5. juni 1896." Mælagata 85A.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 56 er udskilt, afholdt og tinglyst 1/7-1896." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 57 er udskilt, afholdt og tinglyst 1/7-1896." Se Mælagata 73.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 59 er udskilt, afholdt 15. okt., tinglyst 2. nov. 1896." Slettet før 1950.
"Efter skjøde, tinglyst 2. nov. 1896, har eieren af bnr. 59 ret til at benytte veien mellem Mælahaven og tomten."
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 60 er udskilt, afholdt 15. okt., tinglyst 2. nov. 1896." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 61 er udskilt, afholdt og tinglyst 3. juli 1897." Se Mælagata 59.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 65 er udskilt, afholdt og tinglyst 10. mars 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 66 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 67 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 68 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 69 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 70 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 71 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 72 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 73 er udskilt, afholdt og tinglyst 7. juli 1899." Slettet før 1950.
"Delings og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 75 er udskilt med en skyld af 1 mark 69 øre, afholdt 24. sept., tinglyst 7. nov. 1900." Se Nordheim.
"Skylddelingsforretning afholdt og tinglyst 8. mai 1901, hvorved en parcel "Marum" af skyld 0 mark 08 øre er udskilt." Bnr 84. Se Mælagata 95.
"Skylddelingsforretning afholdt og tinglyst 8. mai 1901, hvorved en parcel "Solvang" af skyld 0 mark 07 øre er udskilt." Bnr 85. Se Mælagata 99.
"Skylddelingsforretning afholdt og tinglyst 10. juli 1901, hvorved er udskilt en til Skiens Holmhylsefabrik solgt parcel Fladland, der er givet en skyld 0 mark 007 øre." Bnr 87. Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning afholdt 10., tinglyst 11. des. 1901, hvorved en parcel "Fredheim" er udskilt." Bnr. 89. Se Mælagata 63.
"Skylddelingsforretning afholdt og tinglyst 9., tinglyst 24. juni 1905, hvorved er udskilt følgende parceller:
Melaaker af skyld 5 mark 89 øre. Bnr 100. Se Mæla(100) "Melåker".
Fredvang af skyld 2 mark 10 øre. Bnr 101.Se Mæla(101) "Fredvang".
Sydvang af skyld 3 mark 27 øre. Bnr 102. Se Mæla(102) "Sydvang".

"Delings og skyldsætningsforretning afholdt 1., tinglyst 12. juni 1907, hvorved er udskilt:
Sydvang af skyld 1 mark 18 øre. Bnr 104. Se Mæla(104) "Sydvang".
Melalund af skyld 3 mark 17 øre. Bnr 105. Se Are Frodesv. 11.
Kjærbo af skyld 0 mark 006 øre. Bnr 106." Slettet før 1950.

"Skylddelingsforretning afholdt 11/3, tinglyst 18/3-1908, hvorved er udskilt en parcel "Solhaug" av skyld 0 mark 03 øre. Bnr. 107 "Solhaug". Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning afholdt og tinglyst 12/8-1908, hvorved udskilt en parcel "Eriksten" av skyld 0 mark 13 øre. Bnr. 108 "Eriksten". Slettet før 1950.
"Skjøte paa bnr 108, tingl. 10/10-1908, reserverer bnr 108 og 109 fri bruk og beheftelse av de over nærværende regulerte gate fra Melaeier(?) til Cappelens skoger."

"Skylddelingsforretning avholdt 26/4-1911, tinglyst 10/5-1911, hvorved er utskilt til Otto og Kato Riis en parcel "Glosimot" av skyld 0 mark 07 øre." Bnr 115 "Glosimot". Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 26/4-1911, tinglyst 10/5-1911, hvorved er utskilt til Otto og Kato Riis en parcel "Granbakken" av skyld 0 mark 05 øre." Bnr. 116 "Granbakken". Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 26/7, tinglyst 29/7-1911, hvorved er utskilt en til til Nils Nilsen og L.S. Beyer bortfæstet tomt av skyld 0 mark 04 øre, Lie kaldet. Bnr. 117 "Lie". Se Are Frodesv. 22.
"Skylddelingsforretning avholdt 29. juli, tinglyst 26. aug. 1911, hvorved til Ingebret Nilsen er utskilt en parcel "Lia" av skyld 0 mark 12 øre. Bnr. 118 "Lie". Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 24. juni, tinglyst 2. sept. 1911, hvorved til Lars Furuvald er utskilt bnr 119 "Furuly" av skyld 0 mark 10 øre." Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 24. juni, tinglyst 2. sept. 1911, hvorved til Martin Thelin er utskilt bnr 120 "Fredheim" av skyld 0 mark 13 øre." Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 26. sep., tinglyst 28. okt. 1911, hvorved er utskilt til Jacob Berg bnr. 122 "Granly" av skyldmark 0 mark 08 øre." Slettet før 1950. 
"Skylddelingsforretning avholdt 11., tinglyst 28. okt. 1911, hvorved er utskilt bnr. 123 "Skogly" til Edo Hoell." Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 11., tinglyst 28. okt. 1911, hvorved er utskilt bnr. 124 "...restad" til Oluf Andersen." Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 4., tinglyst 15. mai 1912, hvorved til grosserer Jacob Offenberg er utskilt bnr 129 "Kveldsol" av skyld 0 mark 70 øre." Slettet før 1950.
"Skylddelingsforretning avholdt 4., tinglyst 11 juni 1913, hvorved til Tollef Halvorsen er utskilt bnr 146 "Østvang" av skyld 0 mark 10 øre." Se Mælagata 81.
"Skylddelingsforretning avholdt 6., tinglyst 15. okt. 1913, hvorved til M. Jensen og Johannes Lassen er utskilt bnr 151 "Lassens løkke" av skyldmark 2 mark 40 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 11., tingl. 15. juli 1914, hvorved til Tollef Halvorsen er utskilt bnr 153 "Østvang" av skyld 0 mark 03 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 14., tingl. 20. jan. 1915, hvorved til Lunde Trævarefabrik A/S er utskilt bnr 157 "Solbakken" av skyld 1 mark 90 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 12., tingl. 14. juli 1915, hvorved er utskilt bnr 162 "Grønland" av skyld 0 mark 95 øre til O. Offenberg Vik og S. Sigurdsen bnr 162 "Grønland". (Industritomt).
"Skylddelingsforretning avholdt 10., tingl. 14. juli 1915, hvorved er utskilt bnr 163 "Heimen" av skyldmark 0 mark 08 øre til N. Grytten." Se Mælagata 62.
"Skylddelingsforretning avholdt 2., tingl. 8. sept. 1915, hvorved er utskilt til Gustav Fjeld, bnr 165 "Solheim" av skyld 08 øre." Se Mælagata 79.
"Skylddelingsforretning avholdt 2., tingl. 8. sept. 1915, hvorved er utskilt til Olaus Rønningen, bnr 166 "Vestli" av skyld 0 mark 10 øre." Trolig sammenføyd med 4/180 i nyere tid.
"Skylddelingsforretning avholdt 24. mars, tingl. 12. april 1916, hvorved til Kristian J. Hyni er utskilt bnr 176 "Vesterbø" av skyld 09 øre." Se Merdinv. 37.
"Skylddelingsforretning avholdt 5., tinglyst 12 juli 1916, hvorved er utskilt til baker Gundersen, bnr 178 "Kveldsol" av skyld 40 øre." Se Mælagata 85A.
"Skylddelingsforretning avholdt 5., tinglyst 12 juli 1916, hvorved er utskilt til Kristian Hyni, bnr 172 "Vesterbø" av skyld 03 øre. " Se Merdinv. 37.
"Skylddelingsforretning avholdt 5., tinglyst 12 juli 1916, hvorved er utskilt til Olaus Rønningen, bnr 180 "Vestli" av skyld 01 øre." Se Mælagata 87B.
"Skylddelingsforretning avholdt 24., tingl. 29. juli 1916, hvorved er utskilt til Karl M. Johansen A/S, bnr 181 "Grønland 2" av skyld 0 Mark 32 øre og bnr. 182 "Grønland 3" av skyld 0 mark 24 øre." (Industritomt).

 

Kilde: Hitterdalsboken (O. H. Holta) side 129.
"Ved Halvor Jønsis død skrev en av Skiens-aviserne: En i vide kredse kjendt telemarking, Halvor A. Jønsi, Hjuksebø, er igaar avgaat ved døden i en alder av 76 aar. - Jønsi har hat mange tillidshverv baade i Hitterdal og i Sauherred kommune. I Hitterdal, hvorfra han flyttet for omkring 30 aar siden, var han overformynder; i Sauherred var han ordfører for ca. 20 aar tilbake og i mangfoldige aar medlem av herredsstyret. Paa grund av sygdom maatte han for flere aar siden trække sig tilbake fra alt offentlig liv. Avdøde var en avholdt mand, sterkt religiøst interessert og møtte flere gange som deputeret til det norske missionsselskaps generalforsamling. Halvor Jønsi var blandt andet eier av Store Mæla i Gjerpen."


Det så ikke ut til å være beboere på denne eiendommen under FT 1900. Familien over bodde i 1900 på Jønsi i
Sauherad. Anne var det eneste barnet som bodde hos dem da.

 

Mæla(75) "Nordheim" ble utskilt herfra som egen gård i 1900.

 

Se folketellingen 1910.

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 11. juli 1916, tinglyst 27. januar 1917, hvorved skyldmark 14 mark 25 øre av denne eiendom er overført til Skien by.


Restskyld av S. Mæla som lå i Gjerpen etter 1917: 20 mark 52 øre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 6. juni 1917, tingl. 30. juni 1917 hvorved er utskilt til Gustav Fjeld bnr 185 "Solheim" av skyld 0 marl 05 øre."

"Skylddelingsforretning avholdt 6. juni 1917, tingl. 30. juni 1917 hvorved er utskilt til H. Jønsi bnr. 186 "Gamlemæla" av skyld 1 mark 12 øre."

"Skjøte fra Halvor A. Jønsi til datteren Anne H. Andengaard gift med Ole A. Andengaard paa dette m.fl. bruk for kr. 50.000, dat. 27. aug. 1917, tingl. 1. juni 1918."


G.br., selveier 

Ole Anundsen Andengaard fra Sauherad f. 15/1-1875 på Dyrud i Sauherad, s.a. Anund Olsson Andengaard

g. i Sauherad 10/5-1905 m. Anne Halvorsdatter Jønsi fra Holla nedre i Heddal f. 14/9-1874 i Sauherad, d.a. Halvor Andersen Jønsi. Se Store Mæla.
1. Anund Andengaard f. 11/3-1906.

2. Halvor Andengaard f. 5/5-1908. Se Store Mæla.

3. Ole Andengaard f. 24/8-1910. Se Mæla(215).

4. Andres O. Andengaard f. 27/2-1913. Overtok gården.

Br. 1918.

 

På denne eiendommen var det i 1920 en stor demonstrasjon av ”motorploger”.
Dette var skiens-distriktets første møte med traktoren.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole A. Andengaard og hustru Anne Halvorsdatter til sønnene Ole og Andres Olssønner Andengaard ved deres
verge A. O. Hjukse herpaa og bnr 27 for kr. 20.000, dat. 28. des. 1923, tinglyst 26. jan. 1924."

 

Brødrene Ole og Andres Olssønner Andengaard eide denne eiendommen i sammen fra 1924 til 1946, da
Andres Andengaard ble eneeier. Ole fikk den utskilte parten Mæla(215).

 

G.br., selveier 

Andres O. Andengaard herfra f. 27/2-1913 i Sauherad d. 19/1-1999.

g.m. Anne Roe fra Heddal f. 23/5-1912 d. 7/1-1994, d.a. Anders Hansen Roe og Ragnhild Marie Olsdatter Tveitan.

1. Ole Bjørn Andengaard f. 11/5-1940. Bodde på utskilt hustomt. Se Are Frodesv. 42.

2. Ragnhild Andengaard f. 1943. Overtok gården med sin mann. Bygde nytt hus i Are Frodesv. 40.

3. Ingrid Andengaard.

Br. 1924 (1937).

 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 16/7-1928, tinglyst 27/7-1928, hvorved til Knut Heibø er utskilt bnr 207 "Solheim" av skyldmark 0 mark 10 øre." Se Mælag. 91.
"Skjøte fra Ole Andengaard til sønnen Ole Andengaard på de han ved skjøte tinglyst 30/9-1922, skjøtede husbygninger på festetomt av dette bruk for kr. 2000, tinglyst 17/7-1933."

 

"Bnr 215 av skyldmark 10 mark 25 øre utgått, tinglyst 15/7-1937."
"Bnr 218 og 219, begge av skyldmark 05 øre, tinglyst 1940."

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

4

21

Mæla store

Andres Andengaard

10 mark 13 øre

 


Fra Grunnboka: "Andel av Are Frodes veg 40 (Gnr 4, bnr 21) er overdradd til Ragnhild Andengaard Abrahamsen (22.12.1986).
Overdragelsen omfatter også andel av Århusvegen 102 (Gnr 4, bnr 286). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 298.
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 368."

 

Selveier, kontordame

Ragnhild Andengaard Abrahamsen herfra f. 1943.
g. 1975 m. stålmontør Tore Abrahamsen fra Brevik f. 1945.
1. Stig Arild Andengaard f. 1972.
Br. 1986.

 

 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark, bind IV (Foyn forlag - 2004).
Gården er på 100 dekar jord og 10 dekar annet areal. Jorda er leid ut til dyrking av korn og grønnsaker. Det er to traktorer med redskap på gården. I tunet står et våningshus fra 1937-38, et bryggerhus fra 1938-38, og en låve fra 1937-38, med fjøs, stall og grisefjøs fra 1938-39. Uthusa inneholder også redskapshus, vognskjul og garasje.
Andres Andengaard bygde opp gården fra 1937. Nåværende eier tok over etter sin far i 1986.Mæla bnr 21. Foto skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn Forlag 2004).

 

Husene som står her i dag ble bygget i 1937-38. Eiendommen er i dag kun en liten parsell av den opprinnelige gården.
Se tidlige utskillinger av hustomter ovenfor.

 

Fra Grunnboka: "Are Frodes veg 40 (Gnr 4, bnr 21) er solgt for kr 1.500.000 fra Ragnhild Andengaard Abrahamsen til Stig Arild Andengaard (06.01.2000)."

 

Stig Arild Andengaard herfra f. 1972.
Br. 2000.

 

(C) Gard Strøm.